You are on page 1of 17

Miss Dolying

ni Pio A. Kabahar

MGA TAWO
MISS DOLYING, usa ka nurse
BIKTOR, ang uyab ni Miss Dolying
DOKTOR
DOMAN, masakiton sa dughan
ANOY, adunay sakit sa paralisis
PILAS
TIYOY, tisico
SABAS, hubakon
NITOY, amang
Tuig 2015.
Buntag. Usa ka kwarto sa usa ka tambalanan. Sa taliwala sa hawanan makita ang unom
ka tihiras alang sa mga masakiton. Sakilid nga tuo sa kwarto ang sulatanan ni Miss
Dolying, ug sa kilid nga wala ang usa ka lamisa nga napuno sa mga botilya sa
nagkalainlaing tambal.
Gula 1
Miss Dolying ug Biktor
(Inigtukas sa tabil si Miss Dolying makita nga magalingkod sa iyang sulatanan
maghinan-aw kang Biktor nga nagkulob sa tihiras nagyawyaw ug nagsunog-sunog
sa papel.)
BIKTOR

(Inigsilaob sa usa ka papel.) Ha, ha, ha! Sunog ang akong suwat sa
akong nobya! (Mobangon, mohilak.) Ang akong nobya maanyag! Way
uwaw! Way batasan! Abg akong kasingkasing gisunog!

DOLYING

(Moduol, magpanlingo.) Intawon! Biktor, nakaila ka nako?

BIKTOR

Ha, ha, ha! (Mogunit sa kamot.) Nakaila ako kanimo! (Mohalok sa


kamot.) Ikaw akong nobya. Ikaw maanyag. Ikaw nurse. Ikaw akong
trato! He, he, he! Unsa? Kay dili? Bakakon ka! Mohilak ko!

DOLYING

Intawon! Pagkaayong pagkalain sa uo ning tawhana. Matod pa sa


doktor naboang kini siya sa babaye. Bisan saiya lang sinultihan maila
kaayong anaay loose screw. Uyab ra gyod kanunay hisgotan. Kinsa
kaha intawong bayhana ang naboangan niini?

BIKTOR

(Motindog, ingog mahadlok.) Nakakita ka? (Pangilogan, itudlo.) Heee!


Ako tong uyab! Naboang tong bayhana kanako. Apan-- (Mohilak.) Mao
tong bayhana gasunog sa akong suwat. Nikurog intawon ang kamot ko.

DOLYING

Na, ayaw nag sigeg lihok. Lingkod aron dili maglabad ang imong uo.

BIKTOR

Ang akong uo way labad. Niay tiyubibo sa akong uo. Ang nanakay
mga bakukang! Ha, ha, ha!

DOLYING

Na, lingkod.

BIKTOR

Molingkod ko, lingkod sab.

DOLYING

(Molingkod.)

BIKTOR
he,

Kaluoy ko kanimo! Ako naboang kanimo, ikaw wa maboang kanako,


he, he!

DOLYING

O. Na, ayaw na pagpunayg tabi (Mobalhin paglingkod ngadto sa iyang


sulatanan.)

BIKTOR

Ikaw, Miss Dolying, way batasan! He, he, he! Imo lang kong gibiyaan!

DOLYING

O.

BIKTOR

Oy, boang ko, no?

DOLYING

O.

BIKTOR

Ha, biang? Bakakon! Isumbong ta ka sa akong uyab!

DOLYING

Na, puyo na lagi. Ania na baya karon ang doktor.

BIKTOR

Ha? Moanhi ang doktor?

DOLYING

O.

BIKTOR

Ang doktor boang, no?

DOLYING

Dili.

BIKTOR

Ikaw akong nobya, no?

DOLYING

O.

BIKTOR

Basta baya, ha? (Molingkod pagbalik sa tihiras, mokuha sa ilawom sa


unlan og papel ug sunog-sunogon.) Ang akong suwat nasunog. Ang
akong kasingkasing napaig.
Gula 2
Sila gihapon ug si Doman

DOMAN

(Postorawo. Magngislo ang nawong, magtawag sa doktor.) Dok! Dok!

DOLYING

Unsa na?

DOMAN

Hain ang doktor?

DOLYING

Wa pa dinhi. Unsa bay imong gibati?

DOMAN

Pagkasakit gayod sa akong dughan!

DOLYING

Diin dapit?

DOMAN

Ania dapit sa wa, dapit sa kasingkasing. Ayaaay! (Mag-aguo.)

DOLYING

Na, antosa lag makariyot, ania na karon kadto.

DOMAN

Apan, mora dag nawa nga nakakita ako kanimo, Miss Dolying!

DOLYING

Ay ra dihag komidya!

DOMAN

Tinuod bitaw.

DOLYING

Tingalig sakit kana sa corazon.

DOMAN

Tingali. Sa mga higayon hinuong makakita ako kanimo, morag


mahinanok ang kalangas sa akong kasingkasing ug mosulod ang mga
matam-is nga kurokutok sa pagbati.

DOLYING

Pagkasiaw ning masakitona. Mokurokutok bang kasingkasing?

DOMAN

Mokurokutok mo lang!

DOLYING

Morag unsang atong pamation?

DOMAN

Morag tingog sa pati, magkanayon: Kurokutokkho! Kurokutok-kho!


(Magbirigbirig kang Dolying.)

BIKTOR

Ha, ha, ha! Ang pati mokurokutok-kho, ang himongaan, mokakak, ang

dumaga, moiyagak, ang sunoy, mokirikitik-mokarikitak! He, he, he!


DOLYING

Ayaw na paglangas, Biktor. (Kang Doman.) Lingkod lang una diha.


(Motambong sa sulatanan.)
Gula 3
Sila gihapon ug si Anoy

(Samtang mag-aguo si Doman, mogula si Anoy nga magminangko sa sakit sa


paralisis. Ang biste parihas kang Doman.)
ANOY

(Mosaludo.) Maayong buntag!

DOLYING

Maayo. Unsa na?

ANOY

Hain ang doktor?

DOLYING

Wa pa dinhi, apan ania na karon kadto. Naunsa ba ikaw?

ANOY

Aduna koy ipatan-aw kaniya.

DOLYING

Dili ba ikaw masakiton kaayo? Mahimo ba nimo paghuwat?

ANOY

Maagwanta pa hinuon.

DOLYING

Na, lingkod lang hinuon una.

ANOY

O. (Molingkod.)

DOMAN

Naunsa ka, choy?

ANOY

Adunay balatian nga diyutay. Ikaw?

DOMAN

Duna sab.

ANOY

Unsa may imong sakit?

DOMAN

Ambot unsa kining sakita. Ang akong kasingkasing kanunay lang


gatingkagol sa ilawom.

ANOY

Dili kaha kana mal de corazon?

DOMAN

Ambot lang.

ANOY

Wa ba magkagalkal?

DOMAN

Wa man hinuon. Apan usahay mag-igot parihas sa intosan. Unsa may


sakit mo?

ANOY

Paralisis man kuno kini.

DOMAN

Mao diay kanang naingon na lang lana sa kuptanan sa batirol ang imong
kamot?

ANOY

Ania bitaw. Nikalit lang pagbaliko kining akong mga bukton.

DOMAN

Kon sumpayan kanang duha ka kinabalik-an sa imong kamot,


mahimong ligod sa karumata!

ANOY

Ayaw lag panaway, wa sag gani kita mahibawo kon naay diperensiya ba
kanang imong kasingkasing.

DOMAN

Maayo man kiring akong sakit adia ra man sa ilawom, baya naman
kanang imo nga mora gyod nag ang arkos!

ANOY

Na, daog mo.

BIKTOR

(Mobangon pagkalit ug motindog sa tihiras.) Hoy! (Mosinggit nga


maghilak.) Iuli ngari kanang aong uyab! Ang akong uyab ayaw na lang
iuli! (Hilak-katawa.)

ANOY

Kinsa kana siya, Miss Dolying?

DOLYING

Nalisoan intawon na iyang uo..

ANOY

Bidang tawhana,oy! Malain man lang sab ang atong uo! Gipakaingon
ko mag gibitin.

DOLYING

Mao gyod kana siya, mokalit lag siyagit. Oh, anian na ang doktor.
Gula 4
Sila gihapon ug ang doktor

DOKTOR

Maayong buntag!

DOLYING

Maayong buntag, Doktor. Aniay mga naghuwat kanimo.

DOKTOR

Diay? (Atubangon ang mga pasyente.) Nangaunsa kamo?

ANOY

Konsulta unta mi nimo, Dok.

DOKTOR

Maayo. (Kang Doman.) Ikaw, unsa imong gibati?

DOMAN

Ipatan-aw ko unta, Dok, ang akong dughan. Basin wala ra kini.

DOKTOR

(Tanawon, dukdokon ug pamation.) Ha, ha! Ikaw, (Kang Anoy.), naunsa


ka man?

ANOY

Kining akong bukton, Doktor, naparalisis kuno kini, matod nila.

DOKTOR

Naingon naman lang kini sa arko sa biyolin sa insik. (Hilot-hiloton,


inighumag hilot moduol kang Biktor.) Ikaw, Biktor, unsa na sa imong
pamati ang imong sakit?

BIKTOR

Ang akong sakit? Ang akong ngan si Biktor. Ang akong uyab nitago!
Tuara, Dok, ay tuara! He, he, he, he!
Gula 5
Sila gihapon ug si Sabas, Nitoy, Tiyoy ug Pilis

(Si Pilis, puygo San Anton, mangongkong ang kamot. Tiyoy, tisis. Sabas, hubak,
Nitoy, amang.)
TANAN

(Dungan.) Maayo!

DOLYING

Maayo! Dayon.

PILIS

Hain ang Doktor?

DOLYING

Ania. Doktor? Aniay nangita kanimo.

TANAN

Maayong buntag, Doktor! (Mangyango.)

DOKTOR

Maayo. Unsay mahimo ko kaninyo?

PILIS

Ipatan-aw ko unta, Dok, kining akong mga kamot. Nangongkong man


kini. Matod pa nila, puygo San Anton kuno kini.

DOKTOR

(Tan-awon.) Ha, ha! (Kang Tiyoy.) Ikaw, naunsa man ka?

TIYOY

Tisiko ako, Dok.

DOKTOR

Diay? (Pamation ang dughan.) Gadaguok man sa ilawom. (Kang

Sabas.)

Ikaw, naunsa ka?

SABAS

Kining akong hubak, Dok, wa pa gyod maayo.

DOKTOR

He, he, he! (Kang Nitoy.) Ikay, unsay imong sakit? (Mohilom og duhay.)
Unsay imong sakit?

NITOY

Maaa-- naa-- ngaaw!

DOKTOR

Unsa god kini siya?

PILIS

Amang man god na, Dok.

DOKTOR

Diay? Unsa man kunoy iyang sakit?

PILIS

Ambot lang.

DOKTOR

Oy! (Sinyasag unsaysakit.)

NITOY

Maaa-- naa-- ngaaw!

DOKTOR

Unsa kuno?

PILIS

Tungaw, no.

DOKTOR

Gitungaw ka?

NITOY

Aaa! (Maglingo-lingo.)

DOKTOR

DOLYING

Kalisod niining tambalan tawhana! Miss Dolying, pahilunaa sa ni sila.


Atua lang koy duawon, mobalik ra dayon ko. Aduna pa gani mangita
kanako, pahuwata lang. (Mogawas Doktor.)
O, Dok.
Gula 6
Sila gihapon, gawas ni Doktor

DOLYING

(Ipahiluna tagsa-tagsa.) Dili mahimo nga adunay maglihok hangtod


nga moabot ang doktor.

TANAN

O. (Magsugod dayon ang agoo, hubak, ubo, daghong, hilak, ugb.)

NITOY

(Mobangon/motindog ug pataka lag inamang.)

DOLYING

(Magkatawa.) Higda lang. (Sinyasan sa dili paglihok.) Na, diha una


kamo kay magkuha pa ako sa inyong tambal. (Mogawas.)
Gula 7
Sila gihapon, gawas ni Dolying ug Doktor

NITOY

(Inigkataodtaod.) Na, karon. (Mamangon/manindog ang tanan.) Ania


na kitang tanan. Na, unsa na, tagpilay atong ipusta kon kinsay pilion
natong unom ni Miss Dolying?

TIYOY

Na, hala. Magpusta kitag tagpiso.

SABAS

Kadiyutay usab nianang pustaha!

TIYOY

Ngano man usang dagkoon, abi na unya mahal na gayod ang babaye.

TANAN

Tuod, no? Na, hala, hala!

DOMAN

Kinsay mokupot sa mga pusta?

ANOY

Ari ta pakupti niining tawo (Kang Biktor.), maayo, way labot sa pusta.

TANAN

Na, hala.

PILIS

Kupti, choy, ha?

BIKTOR

Ha? Kuptan? Dili ko mokupot. Isud lang sa akong bulsa.

TANAN

Na, hala tuod. (Ang tanan mosulod og piso sa bulsa ni Biktor.)

BIKTOR

Wa na? Dia na ang tanan? Na, karon ako kiring ilabay.

TANAN

Ayaw!

BIKTOR

Akong ilabay, apan dili ko ilabay. He, he, he!

SABAS

Na, karon, iyahay na kitag pagula sa atong kalake.

DOMAN

Ang maayo niini, aron dilimasamok, tagsa-tagsa, ha?

TANAN

O.

SABAS

Na, hala, magpuyo ang tanan. (Manghigda/manlingkod.)

BIKTOR

Way batasan! Way uwaw! Mga banyaga! Mangilog sa akong uyab.


(Mopadulong sa pultahan ug mosinggit.) Miss Dolying! Ho! Miss
Dolying! (Mohilak.) Kini si Miss Dolying way uwaw.

PILIS

Naunsa ka, oy?

BIKTOR

Ikaw, wa kay uawa. Mangilog ka lag uyab.

DOMAN

Ayaw lang kanag tuhoi, Pilis; gisapot kana. Naturiring man god ang
utok nianang tawhana.

BIKTOR

Isumbong ta mong, Miss Dolying.

DOMAN

Nga unsa?

BIKTOR

Nganong giingon ninyong naturiring akong utok.


Gula 8
Sila gihapon ug si Miss Dolying

DOLYING

(Hiabotan si Biktor nga naghilak.) Naunsa ka?

BIKTOR

Ila kong giaway.

DOLYING

Giunsa ka man?

BIKTOR

Wa.

DOLYING
man?
uha,

Da, oy, kanimo. (Moduol kang Anoy.) Naunsa ka man, gasiyagit ka


(Magsugod dayon ang agoo, lain ang magdaghong, lain ang maglain ang magalindasay, ugb.)

ANOY

Ang akong bukton nagngotngot. Ania akong giantos ang paralisis de


amor.

DOLYING

Unsay paralisis de amor?

ANOY

(Moduko.) Paralisis de amor god.

DOLYING

Ha, ha, ha!

ANOY

Miss Dolying! (Moluhod sa tihiras/salog.) Sukad niadtong tungora nga


nabatyagan ko ang imong kaambong, morag diyamante nga migisi sa

akong dughan, ang akong kasingkasing nga dilikado sama sa kristal,


natabas ug ang bildo nakahatag maol-ol nga samad sa akong corazon.
Nan, Miss Dolying, hinangpa, sapnaya, kinimg amorko aron dili
makalamay ang martiryo sa sud sa akong dughan!
DOLYING

Ba! (Kang Doman.) Ikaw, naunsa ka man?

DOMAN

Oh! (Manggiulawon.) Ang akong ngabil daw gitrangkahan tungod sa


kahapdos sa samad sa akong kasingkasing.

DOLYING

Kay naunsa ka man usab?

DOMAN

Haskang, Miss Dolying, ikaw ang maanyag nga sampagita nga


nakapatagad sa akong pagbati! Sa unang pagsidlak sa adlaw nga
nakadan-ag sa imong kaanyag, nagdismayar ako, ug salamat gani nga
nasagang ako nako ra sab ug -Oh! Didto niadto magsugod ang akong
mal de corazon tungod sa tinuoray kong pagbati nimo. Busa, Miss
Dolying, bisan gipaantos ako ug gisakit ning usa ka mapintas nga sakit
sa kasingkasing, ania, motindog ug mopadayag aron pagsawod sa
imong kaluoy.

DOLYING

Utro ka usab! (Kang Pilis.) Ikaw? Unsay gibati mo?

PILIS

Ako? Ania nagantos intawon niining puygo de San Anton de amor.

DOLYING

Unsa na sab?

PILIS

Ania,ninikoskos kining akong mga tudlo. Gahapon, tul-id pa kini, apan


sa paglabay mo sa amo gahapon sakay sa dyip, gibulhotan ako sa usa ka
supot ni Kupido nga maoy gadala sa sakit. Ang akong kasingkasing
nasamad ug dungagan sag pagpuygo sa kanyon ni San Anton nga
gikargahag usa ka dagang maayong bata nga mao ikaw, ang corazon ko
naibotug mao kining nataptan kog puygo de San Anton de amor.

DOLYING

Unsa god kining inyong buhat dinhi, pulos binoang?

PILIS

Binoang ba diay ang pagdangop sa usa ka ospital aron katambalan ang


kasingkasing nga naigo sa kanyon de amor?

DOLYING

Puro mo maldito! (Kang Tiyoy.) Ikaw, unsa ka man usab?

TIYOY

Gitisis ako, Senyorita.Matod pa nila, tisis de amor kuno kini.

DOLYING

Unsa god kamong pulos man lang kamode amor? Siguro gasabot mo,
no?

TIYOY

Senyorita, paminawa kining himalatyong hinagawhaw sa usa ka tisiko


sa gugma.

DOLYING

Na, sulti.

TIYOY

Akong hinalaran, wa ka ba makabati nianang mamingawong awit sa


kalanggaman nga mananoy sa kahaponon inigkasawop sa adlaw?

DOLYING

Wa.

TIYOY

Ingnon lang sab nimong nakabati ka, bisag wa, aron mapaminaw nimo
kining akong mga pagtuwaw.

DOLYING

Na, o, nakabati.

TIYOY

Puwes, kadtong mga awita mao kadto ang tingog ning himalatyon nga
nagahapa sa imong tiilan, nagasawod sa imong kaluoy. (Mohapa.)

DOLYING

Ha, ha, ha!

TIYOY

O, kataw-i ako. Hibaw-i kanang masakit mong katawa mao ang


nakatigpod sa akong kinabuhi, mao ang sundang nga nakatigbas sa
akong kasingkasing.

DOLYING

Pulos way buot ning mga tawhana! (Kang Sabas.) Ikaw, oy! Naunsa ka?

SABAS

Gihubak ko, Nyorita.

DOLYING

Unsa man kanang imo, hubak de amor sab?

SABAS

Hayan.

DOLYING

Unsay hayan?

SABAS
larawan.
daw
kakusog
lawas

Paminawa ako. Sa mga gabiing mamingaw nga magtukaw ako sa radyo,


sa akong mga mata motungha lang pagkalit ang imong ulay nga
Sukad niadto, nihiyos lang ako pagkalit ug sa akong paminaw
nabunoy na kining akong suwang. Pastilan! Nahingawa ako sa
mokutkot sa kagaw sa gugma nga miigo kanako. Ang akong
nihiyos, ug mao kini karong giantos kong hubak de amor.

DOLYING

Unsa ba kamong ania dinhi, pulos tonto!

SABAS

Di man ako tonto, ambot sila. Apan, Miss Dolying, hinay-hinaya ang
imong pagtamay. Dugaya intawon kon may kaluoy ka ba kanako.

DOLYING
(Kang
oy?

Unsa ka? Ginoo, pagkapulos bugalbogalon ning mga masakitona.


Nitoy.) Ikaw, naunsa ka man? (Dili motubag si Nitoy.) Naunsa ka,

NITOY

Ma--nga--nga!

DOLYING

Unsa?

NITOY

(Mosuway og istorya uban og sinyas.)

DOLYING

Hilom diha, oy! Gaamang-amang usab kini. Mora kinig manok


masakiton.

NITOY

Ang-- ma-- anga-- ang-- ingho! Bitaw, Miss Dolying, dili ko lang
tuyoon mosulod sa akong dughan kining mga maibogong damgo sa
pagbati ko kanimo. Minutos, oras, adlaw, semana, tuig nanlabay nga
nagtago ako sa hilom sa akong gugma kanimo.

DOLYING

Ayaw na ako dihag limbongi, Nitoy. Gawas pang gatinonto ka lang,


nahibawo god ako nga minyo ka.

NITOY

Ako minyo? Bakakon!

DOLYING

Bakakon! Makaila god ta sa tawong miyo.

NITOY

Unsa may ilhanan mo?

DOLYING

Tagsa na lang mamilok.

NITOY

Ha, ha, ha! Gipakaingon mo nga ang mga bana sugarol na gayod kaayo
ug under lang dayon sa ilang asawa?

DOLYING

Hayag pas adlaw!

NITOY

Kanamong unom nga naghad kanimo, kanako ka ra daghag ikastorya.


Ngano kaha?

DOLYING

Bantay lang, kay magkalisod gani isumbong ta ka sa imong asawa.

NITOY
kon,

Ambi, suwayi gani pagsumbong. Bitaw, Miss Dolying, gituhoan mo nga


ako minyo kay hinay na lang mamilok, apan isayod ko kanimo nga,
maminyo ako kanimo, magpirat na lang ang akong mata.

DOLYING

Saba na diha.

NITOY

Bitaw. Minyo bitaw ako. Pasayloa ko sa akong paglimod.

DOLYING

Tan-awa ra.

NITOY

Apan nakaila ka sa akong asawa?

DOLYING

Wa hinuon.

NITOY

Tug-anan ko ikaw.

DOLYING

Kinsa man?

NITOY

Si Miss Dolying!

DOLYING

Ah, maldito! (Kang Biktor.) Ikaw, Biktor, kumusta ka?

BIKTOR

Ang akong kamot nikurog. Ako karon daghag sapi.

DOLYING

Ambi. Diin mo man kini?

BIKTOR

Ayaw, oy! Abi nimo? Pinaskohan ko kini sa akong uyab.

DOLYING

Na, tipigi ka na.

BIKTOR

(Mokatawa.) Dili ko bitaw ni pinaskohan.

DOLYING

Diin man diay?

BIKTOR

(Ihunghong.) Ayaw saba, ha? (Mokatawa.) Ila kining pusta.

DOLYING

Unsay pusta?

BIKTOR

Ayaw kintag saba. Di na sag ko.

DOLYING

Unsay goy pusta?

DOMAN

(Mangisog.) Biktor! Kuwidawo baya!

BIKTOR

(Kang Dolying.) Dili ka magsaba?

DOLYING

Dili.

BIKTOR

Dili ka bakakon?

DOLYING

Dili.

BIKTOR

(Guroyon si Dolying sa tumoyng bahin sa kwarto.) Marika ra god. He,

he, he! Ayaw bayag saba, ha?


DOLYING

Dili lagi. Unsa man kanang giingong pusta?

BIKTOR

Ha, ha, ha! He, he, he! (Magtuwad-tuwag katawa.) Abi nimo? Kana sila
nagpusta. Ako nagkupot sa ilang pusta. Nagpusta sila kinsay pili-onmo
kanila.

TANAN

(Moambak sa ilang higdaanan/lingkoranan ug dasmagan si Biktor ug


tabangag kunit.) Unsa kang Biktora ka! Ali, bakakon! Bakakon!
(Managan ang tanan paggawas.)

DOLYING

Oy, oy, mga leche!


Gula 10
Si Biktor ug si Dolying

BIKTOR

(Mohilak.) Way uwaw. Ila kong giaway.

DOLYING

Intawon. Na, saba na lang, isumbong ta karon kadto sa doktor.

BIKTOR

Ikaw dili ka gayod maluoy kanako. Dapat bitaw dili ako mosulti, ingnon
mo ako sulti, sulti. Tan-awa, ila akong giaway.

DOLYING

Na, saba na lng.

BIKTOR

Wa kay kaluoy. Adto nalang ko.

DOLYING

Ayaw. Naluoy ako kanimo.

BIKTOR

Ikaw bakakon. Ingon ka naluoy ka kanako, unya dila la maluoy.

DOLYING

Naluoy lagi. Tindog, higda diri. (Dad-on satihiras ug pahigdaon.)


Intawon. Kaanugon ning tawhana nga nalain ang uo, mabination ra ba
unta.

BIKTOR

(Mobangon.) Ayay, lawas! Kasakit sa akong dughan. Oy! Kinsa ba toy


imong ngan?

DOLYING

Si Miss Dolying.

BIKTOR

Miss Dolying, marika diri. Tupad diri kanako.

DOLYING

Unsa?

BIKTOR

Nagsakit ang akong dughan, no?

DOLYING

Sumaa kanimo?

BIKTOR

O, nagsakit.

DOLYING

Na, pahuway hinuon.

BIKTOR

Dili ako pahuway.

DOLYING

Higda lang.

BIKTOR

Dili lang. Duna akoy isulti kanimo. Miss Dolying, gihigugma ko ikaw.

DOLYING

Masakiton man ka, ug usa pa, tiguwang ka na. Layo kaayo ang akong
kabatan-on kon iparis ko kanimo nga nidulhog na sa kahaponon sa
imong kinabuhi.

BIKTOR

Kon dili pa ako boang, kon dili pa ako tiguwang, dawaton mo unta ang
akong gugma, unsa no?

DOLYING

Kon maoy mapili sa kasingkasing.

BIKTOR

Duna ka roy uyab?

DOLYING

Duna.

BIKTOR

Kinsa man?

DOLYING

Batan-on parehas kanako.

BIKTOR

Gihigugma mo siya?

DOLYING

Kaayo! Siyay gisaaran ko sa tanan kong mga damgo.

BIKTOR

Diay? Kanako ayaw nalang paghigugma, ha? Pilion ko nga ang


mahigugma kanako tiguwang ug boang usab.

DOLYING

Dili ka na lang magdamgog gugma, aron dili masamot og labad ang


imong uo.

BIKTOR

Maayo unta higugmaon mo ako, aron dili na ako maboang.

DOLYING

Hilom diha, Iyo, oy. Dili ka man kaha boang, naglimbong-limbong ka


man kaha usab? (Molikay.)

BIKTOR

Ako? Boang man ako? Marika, duol ngari kanako, kay ipakita ko
kanimo ang akong kaboang. (Moduol si Dolying ug gunitan sa duha ka
kamot.) Unsa, boang ako?

DOLYING

(Mangisog.) Dili ka boang, ayaw ako dihag binoangi! (Molugnot.)

BIKTOR

Dili ako boang?

DOLYING

Dili.

BIKTOR

Kon dili ako boang, unsa man lang diay ko?

DOLYING

Sumaa kanimog unsa ka!

BIKTOR

(Mangisog.) Na, dili man kaha ako boang, marika, tan-awa ko, basaha
pag-ayo ang akong dagway, tutoki pag-ayo kon kinsa ako!

DOLYING

Bisan unsaon pag tutok, si Biktor ka man!

BIKTOR

Ambi, tan-awag maayo si Biktor ba gayod!

DOLYING

(Motutok.) Ambot og kinsa ka! Igo man lang kong isunod sa doktor.

BIKTOR

Na, wa ka man kaha kaila kanako, pailhom ta ka. Lingkod.


(Palingkoron si Dolying.) Huwat diha kadiyot. (Mokuha sa toalya,
moatubang sa samin ug limpyohan ang nawong. Moatubang
inigkahuman.) Unsa na?

DOLYING

Da, daan pa ako, si Pio! Kaboang god nimo?

BIKTOR

Matod pa nimo dili ako boang?

DOLYING

Aw, dili diay, apan, nganong gibuhat man ni nimo?

BIKTOR

Buot ka masayod ngano?

DOLYING

O.

BIKTOR

Ako mangasawa na unta kanimo. Sa dihang mananghid na unta ako sa


imong mama, nibalibad ka kay mag-nurse ka. Ug karong nurse ka na,
ako kang gipanid-an kon tinuod ba gayod kang nurse, kon tinuod ba
gayong maayong inahan.

DOLYING

Nan, karon nga nahuman na nimog paniid?

BIKTOR

Aw, nakita ko nga maayo ka man diay mogaam og boang, mahimo gyod
kang maayo nga inahan. Ug pangayoon nako usab imong kamot sa
kaminyoon.

DOLYING

Kamaldito diay nimo, no? Kon wa ta diay ka galmag maayo sa dihang


nagpaboang-boang ka, dili ka diay mangasawa?

BIKTOR

Aw, mangasawa gihapon, apan dugay pa. Bitaw, karon, biya na sa


pagka-nurse ug tabok sa pagkainahan.

DOLYING

Dili...motabok ko apan dili ko mobiya sa pagka-nurse.

BIKTOR

Ako alagad lang.

DOLYING

Na, tana. (Sa dayong paggula masugatan ang doktor.)


Kataposang Gula
Sila gihapon ug ang doktor

DOKTOR

Oh! Unsa kining hitaboa? Asa kano?

BIKTOR

Dok, tabi usa, ha, pakasal sa mi. (Mohawa sa entablado silang


Dolying.)

DOKTOR

Kon magpirmi ning hitaboa, mahurot amg akong nurse sa clinic!


(Mokatawa.)
TABIL

(Contemporized by Hi-D Palapar)