RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) TAHUN 1/2017

PENGGAL

MINGGU &
TARIKH

MODUL KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK

SEMESTER 1

TEMA : SENI DI SEKELILINGKU
1

1

1

1
03.01.2017
Hingga
06.01.2017
2
09.01.2017
Hingga
13.01.2017

3
16.01.2017
Hingga
20.01.2017

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

1.0 BAHASA SENI

1.2 Elemen Seni Muzik

1.2.1 Mengenal, memahami, dan membezakan pic tinggi
dan pic rendah.

2.0 KEMAHIRAN MUZIK

2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.

Nyanyian

2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.

1

4
23.01.2017
Hingga
27.01.2017

1.0 BAHASA SENI

1.2 Elemen Seni Muzik

1.2.3 Mengenal, memahami, dan membezakan warna
ton suara dan alat muzik.

2.0 KEMAHIRAN MUZIK

2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.4 Memainkan alat perkusi mengikut tempo.

Nyanyian

2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama
melodi.

1
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 1/2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) TAHUN 1/2017
PENGGAL

MINGGU &
TARIKH

2.0 KEMAHIRAN MUZIK

1

5
01.02.2017
Hingga
03.02.2017

3.0 KREATIVITI DAN
INOVASI SENI

3.2 Muzik

1

6
06.02.2017
Hingga
10.02.2017

3.0 KREATIVITI DAN
INOVASI SENI

3.2 Muzik

1

7
13.02.2017
Hingga
17.02.2017

3.0 KREATIVITI DAN
INOVASI SENI

3.2 Muzik

1

8
20.02.2017
Hingga
24.02.2017

2.0 KEMAHIRAN MUZIK

2.2 Kemahiran Seni Muzik

1

9
27.02.2017
Hingga
03.03.2017

4.0 APRESIASI SENI

1

10
06.03.2017
Hingga
10.03.2017

MODUL KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN
2.2 Kemahiran Seni Muzik

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK

2.2.4 Memainkan alat perkusi mengikut tempo.
2.2.5 Memainkan alat perkusi mengikut detik lagu.

Perkusi

3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi.
Penciptaan

3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi.
Penciptaan

3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi.
Penciptaan

4.2 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir

2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama
melodi.

4.2.1 Mengenalpasti muzik Tradisional Malaysia yang
didengar.
i. Jenis muzik
ii. Masyarakat yang mengamalkan muzik tersebut

Perkusi

Apresiasi

2
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 1/2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) TAHUN 1/2017
PENGGAL

1

MINGGU &
TARIKH
11
13.03.2017
Hingga
17.03.2017

MODUL KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.0 APRESIASI SENI

4.2 Menghayati Muzik
daripada pelbagai
repertoir

4.2.1 Mengenalpasti muzik Tradisional Malaysia yang
didengar.
i. Jenis muzik
ii. Masyarakat yang mengamalkan muzik tersebut

TAJUK

Apresiasi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU
18 MAC 2017 HINGGA 26 MAC 2017

1

1

12
27.03.2017
Hingga
31.03.2017

13
03.04.2017
Hingga
07.04.2017

1

14
10.04.2017
Hingga
14.04.2017

1

15
17.04.2017
Hingga
21.04.2017

2.0 KEMAHIRAN MUZIK

2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.

Nyanyian

2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo.
2.0 KEMAHIRAN MUZIK

2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.
2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo.
2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu.

PROJEK KESENIAN

Nyanyian

PRA PERSEDIAAN PERSEMBAHAN SENI

APLIKASI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN MUZIK

3
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 1/2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) TAHUN 1/2017
PENGGAL

MINGGU &
TARIKH

1

16
24.04.2017
Hingga
28.04.2017

1

17
02.05.2017
Hingga
05.05.2017

PROJEK KESENIAN

PAMERAN DAN PERSEMBAHAN SENI

1

18
08.05.2017
Hingga
12.05.2017

PROJEK KESENIAN

PAMERAN DAN PERSEMBAHAN SENI

1

19
15.05.2017
Hingga
19.05.2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

1

20
22.05.2017
Hingga
26.05.2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

MODUL KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK

APLIKASI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN MUZIK

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2017
27 MAY 2017 HINGGA 11 JUN 2017

4
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 1/2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) TAHUN 1/2017
PENGGAL

MINGGU &
TARIKH

MODUL KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK

SEMESTER 2

TEMA : SENI MENCERITAKAN SESUATU
2.0 KEMAHIRAN MUZIK
2

2.2 Kemahiran Seni Muzik

21
12.06.2017
Hingga
16.06.2017

2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo
2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu.
2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan detik lagu.

Muzik dan
Gerakan

2.2.10 Membuat pergerakan mengikut tempo.

2

22
19.06.2017
Hingga
23.06.2017

2

23
23.06.2017
Hingga
30.06.2017

2

24
03.07.2017
Hingga
07.07.2017

2.0 KEMAHIRAN MUZIK

2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.

Nyanyian

2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo

CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDILFITRI

2.0 KEMAHIRAN MUZIK

2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo

Nyanyian

5
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 1/2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) TAHUN 1/2017
PENGGAL

2

2

2

2

MINGGU &
TARIKH
25
10.07.2017
Hingg
14.07.2017

26
17.07.2017
Hingga
21.07.2017

27
24.07.2017
Hingga
28.07.2017

28
31.07.2017
Hingga
04.07.2017

MODUL KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.0 BAHASA SENI

1.2 Elemen Seni Muzik

1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik
kuat dan dinamik lembut.

2.0 KEMAHIRAN MUZIK

2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.7 Memainkan alat perkusi berdasarkan skor ikon.

1.0 BAHASA SENI

1.2 Elemen Seni Muzik

1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik
kuat dan dinamik lembut.

3.0 KREATIVITI DAN
INOVASI SENI

3.2 Muzik

3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengunakan ikon
mewakili nilai krocet.

1.0 BAHASA SENI

1.2 Elemen Seni Muzik

1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik
kuat dan dinamik lembut

3.0 KREATIVITI DAN
INOVASI SENI

3.2 Muzik

3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengunakan ikon
mewakili nilai krocet.

1.0 BAHASA SENI

1.2 Elemen Seni Muzik

1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik
kuat dan dinamik lembut

2.0 KEMAHIRAN SENI

2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.7 Memainkan alat perkusi berdasarkan skor ikon.

3.0 KREATIVITI DAN
INOVASI SENI

3.2 Muzik

3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengunakan ikon
mewakili nilai krocet

TAJUK

Perkusi

Penciptaan

Penciptaan

Penciptaan

6
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 1/2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) TAHUN 1/2017
PENGGAL

2

2

MINGGU &
TARIKH

29
07.08.2017
Hingga
11.08.2017

MODUL KURIKULUM

1.2 Elemen Seni Muzik

1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik
kuat dan dinamik lembut.

2.0 KEMAHIRAN SENI

2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.7 Memainkan alat perkusi berdasarkan skor ikon.

3.0 KREATIVITI DAN
INOVASI SENI

3.2 Muzik

3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengunakan ikon
mewakili nilai krocet

4.0 APRESIASI SENI

4.2 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir

4.2.1 Mengenalpasti muzik Tradisional Malaysia yang
didengar.
i. Jenis muzik
ii. Masyarakat yang mengamalkan muzik tersebut

4.0 APRESIASI SENI
2

STANDARD PEMBELAJARAN

1.0 BAHASA SENI

30
14.08.2017
Hingga
18.08.2017

31
21.08.2017
Hingga
25.08.2017

STANDARD KANDUNGAN

4.2 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir

TAJUK

Perkusi

Apresiasi

4.2.1 Mengenalpasti muzik Tradisional Malaysia yang
didengar.
i. Jenis muzik
ii. Masyarakat yang mengamalkan muzik tersebut

Apresiasi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA
26 OGOS 2017 HINGGA 03 SEPTEMBER 2017

7
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 1/2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) TAHUN 1/2017
PENGGAL

2

MINGGU &
TARIKH

MODUL KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.0 BAHASA SENI

1.2 Elemen Seni Muzik

1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik
kuat dan dinamik lembut.

2.0 KEMAHIRAN MUZIK

2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.

32
04.09.2017
Hingga
08.09.2017

2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.

TAJUK

Nyanyian

2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo
2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan detik lagu.
2.2.10 Membuat pergerakan mengikut tempo.

2

33
11.09.2017
Hingga
15.09.2017

2

34
18.09.2017
Hingga
22.09.2017

2

35
25.09.2017
Hingga
29.09.2017

2

36
02.10.2017
Hingga
06.10.2017

CUTI BERGILIR UPSR 2017

PROJEK KESENIAN

PRA PERSEDIAAN PERSEMBAHAN SENI

APLIKASI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN MUZIK

8
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 1/2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) TAHUN 1/2017
PENGGAL

MINGGU &
TARIKH

2

37
09.10.2017
Hingga
13.10.2017

PAMERAN DAN PERSEMBAHAN SENI

2

38
16.10.2017
Hingga
20.10.2017

CUTI PERAYAAN DEEPAVALI

2

39
23.10.2017
Hingga
27.10.2017

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

2

40
30.10.2017
Hingga
03.10.2017

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

2

41
06.10.2017
Hingga
10.10.2017

PAMERAN DAN PERSEMBAHAN SENI

2

42
13.10.2017
Hingga
17.10.2017

PAMERAN DAN PERSEMBAHAN SENI

MODUL KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK

9
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 1/2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) TAHUN 1/2017
PENGGAL

MINGGU &
TARIKH

2

43
20.10.2017
Hingga
24.10.2017

MODUL KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK

PAMERAN DAN PERSEMBAHAN SENI

CUTI AKHIR TAHUN 2017
25 NOVEMBER 2017 HINGGA 2 JANUARI 2018

Dikemaskini oleh :
Ketua Panitia Pendidikan Muzik,
SK Merlimau (1)

10
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 1/2017