RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017

PENGGAL

MINGGU

1

1
03.1.2017
hingga
06.1.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
UNIT 1: KASIH IBU KASIH
AYAH

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang
betul.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: KASIH IBU, KASIH
AYAH
1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

2. Murid mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.2.1 Memainkan corak irama
berdasarkan skor meter 4
4

1. Murid memainkan alat perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

Kbat Mengaplikasi

TAHAP 1
Mengajuk pic.

Nilai - Kasih
sayang

TAHAP 2
Bernyanyi dengan sebutan
dan pic yang betul

EMK - TMK

TAHAP 1
Menerima nilai murni dalam
aktiviti muzik.

m/s 2, 3
1

1

2
9.1.2017
hingga
13.1.2017

3
16.1.2017
hingga
20.1.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan alat perkusi
m/s 4, 5

1.2.4 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan alat
perkusi.

2. Murid mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama

1. Murid melakukan pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.

1.3 Bergerak mengikut
muzik.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

Kbat Mengaplikasi
Nilai Kerjasama
EMK - Kreativiti
dan Inovasi
Kbat Mengaplikasi
Nilai Keberanian

TAHAP 1
Memainkan alat perkusi
dengan mengajuk corak
irama.
TAHAP 1
Menerima nilai murni
dalam aktiviti muzik.
TAHAP 1
Meniru pergerakan
berdasarkan warna ton dan
irama.

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

1

MINGGU

4
23.1.2017
hingga
25.1.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

m/s 6, 7

1.3.2 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bergerak mengikut
muzik.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 1
Menerima nilai murni
dalam aktiviti muzik.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.4.1 Memainkan not G, A, B, C’
dan D’ dengan ton yang baik.

Kbat Mengaplikasi

LAGU: KAMPUNGKU

TAHAP 1
Menerima nilai murni
dalam aktiviti muzik.

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

1.4 Memainkan rekoder
secara ensemble.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

m/s 8,9

Nilai Kerjasama
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA
26 JANUARI 2017 HINGGA 31 JANUARI 2017
1

5
1.2.2017
hingga
3.2.2017

MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK
Simbol dan Istilah Muzik

4.1.1 Menulis simbol dan istilah.
4.1.2 Menama dan menulis not E,
F, G, A, B, C’ dan D’ pada baluk.

4.1 Membaca dan
menulis notasi muzik
m/s 10,11

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

1. Murid menama dan menulis
Kbat simbol muzik, not, tanda rehat dan Menganalisis
meter dengan betul.
Nilai Keyakinan diri
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 1
Mengenal dan menulis
semula simbol muzik.
TAHAP 4
Menama dan menulis not E,
F, G, A, B, C’ dan D’ pada
baluk.

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

1

6
6.2.2017
hingga
10.2.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.1 Menulis simbol dan istilah.
4.1.2 Menama dan menulis not E,
F, G, A, B, C’ dan D’ pada baluk.

4.1 Membaca dan
menulis notasi muzik

1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang
betul.

2. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

3. Murid mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang
betul.

1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

LAGU: MELODI SAYA
1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.
m/s 12, 13
7
13.2.2017
hingga
17.2.2017

UNIT 2 : BUNYI ALAM
SEKITAR
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Pic – Nyanyian
LAGU : SI MANJAKU
SAYANG

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

KBAT, NILAI
EMK

1. Murid menama dan menulis
Kbat simbol muzik, not, tanda rehat dan Menganalisis
meter dengan betul.
Nilai - Kerajinan

Nama Not E dan F

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
.
TAHAP 2
Bernyanyi dengan
sebutan dan pic yang betul

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

Kbat Mengaplikasi
Nilai - Kasih
sayang

2. Murid mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 2
Bernyanyi dengan
sebutan dan pic yang betul.

TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik.

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.
m/s 15,16,17
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

1

8
20.2.2017
hingga
24.2.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Irama – Perkusi
LAGU : LAGU TIGA
KUPANG
1.2 Memainkan alat perkusi

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK
Kbat Mengaplikasi

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.2.1 Memainkan corak irama
berdasarkan skor meter 4
4

1. Murid memainkan alat perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.

1.2.4 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan alat
perkusi.

2. Murid mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

2.1.1 Menghasilkan pelbagai
kesan bunyi untuk mengiringi
persembahan.

1.Murid menghasilkan idea
muzikal menggunakan vokal dan
perkusi.

Kbat - Mencipta

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 2
Mengenal pasti kesan bunyi
yang didengar.

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat Mengaplikasi

TAHAP 1
Meniru dan memainkan
not E, F, G, A, B, C‟ dan D‟

Nilai Kerjasama
EMK Keusahawanan

TAHAP 2
Memainkan corak irama
mengikut tempo.
TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik.

m/s 18, 19
1

9
27.2.2017
hingga
3.3.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK
Ekspresi – Kesan Bunyi
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Nilai - Kebernian

TAHAP 1
Mengajuk corak irama dan
melodi yang didengar.

m/s 20, 21
1

10
6.3.2017
hingga
10.3.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Not E dan F – Rekoder

1.4.1 Memainkan not E, F, G, A,
B, C’ dan D’ dengan ton yang
baik.

1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

Nilai - Hemah
tinggi

4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

1

MINGGU

11
13.3.2017
hingga
17.3.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

m/s 22

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK Keusahawanan

TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.4.1 Memainkan not E, F, G, A,
B, C’ dan D’ dengan ton yang
baik.

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat Mengaplikasi

TAHAP 2
Memainkan rekoder not E,
F, G, A, B, C‟ dan D

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Not E dan F – Rekoder
LAGU : SAYANG KENARI
LAGU : SUASANA PAGI
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel

Nilai - Hemah
tinggi
EMK Keusahawanan

TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik..

m/s 22, 23

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
18 MAC 2017 HINGGA 26 MAC 2017
1

12
27.3.2017
hingga
31.3.2017

MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK

4.1.3 Menulis nilai not dan tanda
rehat.

Jenis Not dan Tanda Rehat –
Minim bertitik

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

1. Murid menama dan menulis
simbol muzik, not dan tanda rehat
dengan betul.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

KbatMengaplikasi
Nilai- Kerajinan

TAHAP 3
Menulis jenis not, nilai not,
meter dan tanda rehat.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

4.1 Membaca dan menulis
notasi muzik.

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

EMKKeusahawanan

TAHAP 5
Menulis notasi dan simbol
muzik pada baluk dgan betul.

m/s 24
1

13
3.4.2017
hingga
7.4.2017

MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK
Meter 3
4

4.1.4 Menulis meter
- menulis angka atas dan bawah
bagi meter
3
4

1.Murid menama dan menulis
Kbatsimbol muzik, not, tanda rehat dan Mengaplikasi
meter
Nilai- Kerajinan,
2. Mengamalkan nilai murni
Keberanian
menerusi aktiviti muzik.
EMKKeusahawanan

TAHAP 3
Menulis jenis not, nilai not,
meter dan tanda rehat.

1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi,
fa, so, la.
- menyanyi solfa dalam pelbagai
corak irama

1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic, sebutan
dan artikulasi yang betul mengikut
tempo.

TAHAP 2
Bernyanyi dengan
sebutan dan pic yang betul

4.1 Membaca dan menulis
notasi muzik.

TAHAP 5
Menulis notasi dan simbol
muzik pada baluk dgan betul.

m/s 25
1

14
10.4.2017
hingga
14.4.2017

UNIT 3 : BAZAR MUZIK
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Solfa Do, Re, Mi, Fa, So dan
La – Nyanyian
Latihan Solfa

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

KbatMengaplikasi
Nilai- Kerjasama
EMKKeusahawanan

TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

LAGU : MEMBURU CITACITA

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoire
m/s 27, 28, 29
1

15
17.4.2017
hingga
21.4.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Melodi, Melodi Kaunter dan
Frasa – Rekoder
LAGU: RASA SAYANG
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel

1.4.2 Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu
- memainkan melodi kaunter
- memainkan melodi

1. Memainkan rekorder dengan
teknik yang betul berdasarkan
skor mengikut tempo.

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.4.1 Memainkan not E, F, G, A,
B, C’ dan D’ dengan ton yang
baik.

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

KbatMengaplikasi
Nilai- Kerjasama
EMK-TMK

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not
E, F, G, A, B, C‟ dan D‟
mengikut tempo berdasarkan
skor.
TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik

m/s 30
1

16
24.4.2017
hingga
28.4.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: RASA SAYANG
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel
m/s 31

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

KbatMengaplikasi
Nilai- Kerjasama
EMK-TMK

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not
E, F, G, A, B, C‟ dan D‟
mengikut tempo berdasarkan
skor.
TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik

7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

1

17
2.5.2017
hingga
5.5.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Lagu Berkembar – Nyanyian

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Bernyanyi lagu berkembar.
1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

LAGU : KASIH IBU, KASIH
AYAH DAN SI MANJAKU
SAYANG

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

KBAT, NILAI
EMK
KbatMengaplikasi
Nilai- Kerjasama

EMK-Kreativiti
2. Murid mengamalkan nilai murni dan Inovasi
menerusi aktiviti muzik.

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 6
Bernyanyi lagu berkembar
dengan sebutan, pic, solfa,
dinamik dan artikulasi secara
ekspresif dan konsisten.
TAHAP 4
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

m/s 32, 33
1

18
8.5.2017
hingga
12.5.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Pelbagai Tempo – Rekoder
LAGU : LAGU TIGA
KUPANG
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel

1.4.1 Memainkan not E, F, G, A,
B, C’ dan D’ dengan ton yang
baik.
1.4.3 Memainkan rekoder dalam
pelbagai tempo.

1.2 Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

KbatMengaplikasi
Nilai- Hemah
tinggi
EMK-Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not
E, F, G, A, B, C‟ dan D‟
mengikut tempo
berdasarkan skor.
TAHAP 4
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

m/s 34, 35
1

19
15.5.2017
Hingga
19.5.2017

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

1

20
22.5.2017
Hingga
26.5.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27 MEI 2017 HINGGA 11 JUN 2017

2

21
12.5.2017
hingga
16.5.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel
m/s 34, 35

2

22
19.6.2017
hingga
22.6.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Warna Ton – Pergerakan
SAJAK : HANYA AKU
SEBAGAI BELON
1.3 Bergerak mengikut
muzik.

1.4.1 Memainkan not E, F, G, A,
B, C’ dan D’ dengan ton yang
baik.
1.4.3 Memainkan rekoder dalam
pelbagai tempo.

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama

1. Murid melakukan pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.

1.3.2 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bergerak mengikut
muzik.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

KbatMengaplikasi
Nilai- Hemah
tinggi

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not
E, F, G, A, B, C‟ dan D‟
mengikut tempo berdasarkan
skor.

EMK-Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 4
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

Kbat - Mencipta

TAHAP 2
Melakukan pergerakan
yang ditetapkan berdasarkan
warna ton atau irama

NilaiKeberanian
EMK- Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 3
Melakukan pergerakan
yang ditetapkan berdasarkan
warna ton dan irama.

9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

m/s 36, 37

2

2

CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDILFITRI
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Pelbagai Tempo - Perkusi
LAGU : LRT VS BASIKAL
TUA
1.2 Memainkan alat perkusi
m/s 38, 39

2

TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik.

23
26.6.2017
hingga
2.7.2017
24
3.7.2017
hingga
7.7.2017

25
10.7.2017
hingga
14.7.2017

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK
CAKLEMPONG
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai repertoir.

1.2.1 Memainkan corak irama
berdasarkan skor meter 4
4

1.2.4 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan alat
perkusi.

1. Murid memainkan alat perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.
2. Murid mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

3.1.1 Memberi pendapat tentang 1. Murid mengenal pasti pelbagai
muzik yang didengar atau ditonton muzik yang didengar.
menggunakan terminologi muzik
secara berpandu
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik

m/s 40, 41
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

KbatMengaplikasi
Nilai- Kerjasama
EMKKeusahawanan

KbatMenganalisis
Nilai- Kasih
sayang
EMK-TMK

TAHAP 2
Memainkan corak irama
mengikut tempo.
TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

TAHAP 1
Mengecam jenis muzik
yang didengar atau ditonton.
TAHAP 2
Menyatakan cara
persembahan muzik atau
mengenal pasti alat muzik
sesuatu ensembel.

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

2

26
17.7.2017
hingga
21.7.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
UNIT 4 : MINDA MUZIK
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang
betul.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

1.1.4 Mengaplikasi accelerando
dan ritardando dalam nyanyian.

1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic, sebutan
dan artikulasi yang betul mengikut
tempo.

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Tempo – Nyanyian
LAGU : SANG ARNAB DAN
SANG KURA

KBAT, NILAI
EMK
KbatMengaplikasi
Nilai- Kerjasama
EMK-Kreativiti
dan Inovasi

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir

27
24.7.2017
hingga
28.7.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Teknik Permainan – Rekoder
LAGU : RAJIN MEMBACA
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel
m/s 46, 47

TAHAP 2
Bernyanyi dengan sebutan
dan pic yang betul.
TAHAP 4
Melakukan pergerakan
mengikut situasi atau
tema atau puisi berdasarkan
warna ton dan irama.
TAHAP 4
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

m/s 44, 45
2

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.4.1 Memainkan not E, F, G, A,
B, C’ dan D’ dengan ton yang
baik.
1.4.3 Memainkan rekoder dalam
pelbagai tempo.
1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

KbatMengaplikasi

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK-TMK

Nilai- Kerjasama

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not
E, F, G, A, B, C’ dan D’
mengikut tempo berdasarkan
skor.
TAHAP 4
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

2

28
31.7.2017
hingga
4.8.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1. Murid menghasilkan idea
muzikal menggunakan vokal dan
perkusi.

Kbat- Mencipta

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK-Kretiviti
dan Inovasi

TAHAP 3
Menghasilkan kesan bunyi
atau mencipta corak irama
atau melodi yang mudah.

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi “jawapan”
kepada “soalan” melodi yang
diberikan.

1.Murid menghasilkan idea
muzikal menggunakan vokal dan
perkusi.

KbatMengaplikasi

1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang
betul.

1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic, sebutan
dan artikulasi yang betul mengikut
tempo.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.2 Mencipta corak irama
mudah.

Irama – Ciptaan
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif

Nilai- Kerjasama

m/s 48, 49
2

29
7.8.2017
hingga
11.8.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif
m/s 50, 51

2

30
14.8.2017
hingga
18.8.2017

UNIT 5 : DINAMIK
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Dinamik – Nyanyian
LAGU : RAJA RIMBA

1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik.
- lembut ( p )
- sederhana lembut ( mp )
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

2. Murid melakukan pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.

Nilai- Kerjasama

TAHAP 3
Menghasilkan kesan bunyi
atau mencipta corak irama
atau melodi yang mudah.

EMKKeusahawanan

KbatMengaplikasi
Nilai- Kerjasama
EMK-TMK

TAHAP 3
Bernyanyi dengan sebutan,
pic dan dinamik lembut (p)
atau sederhana lembut (mp )
atau, kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf) yang
betul.
TAHAP 4

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
1. 1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir
1.3 Bergerak mengikut
Muzik.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
Bernyanyi dengan sebutan,
pic, solfa dan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut
(mp ) atau, kuat (f )atau
sederhana kuat (mf) yang
betul.

3. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

m/s 53, 54, 55

TAHAP 5
Membuat interpretasi dan
ekspresi diri dari muzik
yang didengar dan
melakukan pergerakan
berdasarkan situasi atau
tema atau puisi.
TAHAP 5
Sentiasa mengamal kan nilai
murni dalam aktiviti muzik
dan menjadi contoh kepada
murid lain.

2

31
21.8.2017
hingga
25.8.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Dinamin – Perkusi
LAGU : RAJA RIMBA

1.2.3 Memainkan alat perkusi
dengan dinamik berdasarkan
skor.
- lembut ( p )
- sederhana lembut ( mp )
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )

1. Murid memainkan alat perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.

KbatMengaplikasi
Nilai- Kerjasama
EMK-TMK

TAHAP 3
Memainkan corak irama
dengan dinamik lembut (p)
atau sederhana lembut (mp )
atau kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul mengikut
tempo.

1.2 Memainkan alat perkusi
m/s 56, 57
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.4 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
alat perkusi.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 4
Memainkan corak irama
dengan dinamik lembut (p)
atau sederhana lembut (mp )
atau kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul mengikut
tempo berdasarkan skor.
TAHAP 5
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik dan menjadi contoh
kepada murid lain

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
25 OGOS 2017 HINGGA 3 SEPTEMBER 2017
2

32
4.9.2017
hingga
8.9.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Melodi – Rekoder
1.4 Memainkan rekoder
secara ensemble
m/s 58, 59

1.4.2 Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan melodi

1.Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

1.4.4 Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder
- lembut ( p )
- sederhana lembut ( mp )
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )

2. Murid memainkan rekorder
dengan dinamik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

Kbat Mengaplikasi
Nilai –
Kerajinan
Kerjasama
EMKKeusahawanan

TAHAP 4
Memainkan melodi atau
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut
tempo dan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut
(mp) kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) berdasarkan skor.

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

2

33
11.9.2017
hingga
15.9.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK
Irama – Ciptaan
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif

2.1.2 Mencipta corak irama
mudah.
Meter 2 3
4 4

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
3. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1. Murid menghasilkan idea
muzikal menggunakan vokal dan
perkusi.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

m/s 60, 61
2

34
18.9.2017
hingga
22.9.2017

UNIT 6 : CINTA NEGARA
KASIH BUDAYA

1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang
betul

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Artikulasi – Frasa
LAGU : KIBARKAN JALUR
GEMILANG.

KBAT, NILAI
EMK

TAHAP 6
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara
kepada rakan yang lain.
Kbat - Mencipta
Nilai Kerjasama

KbatMengaplikasi

1.1.6 Bernyanyi dengan sebutan
yang betul.
1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMKKeusahawanan

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

TAHAP 4
Menghasilkan kesan bunyi
dan mencipta corak irama
atau melodi yang mudah.

EMK - Kretiviti
dan Inovasi

1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic, sebutan
dan artikulasi yang betul mengikut
tempo.

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoire.
m/s 63, 64, 65

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

NilaiPatriotisme

TAHAP 5
Bernyanyi dengan sebutan,
pic, solfa, dinamik dan
artikulasi
secara konsisten.
TAHAP 6
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara
kepada rakan yang lain.

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

2

35
25.9.2017
hingga
29.9.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Melodi Kaunter
LAGU : KIBARKAN JALUR
GEMILANG.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan melodi kaunter
1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

1. Murid memainkan melodi
kaunter dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

KbatMengaplikasi

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMKKeusahawanan

1. Murid menghasilkan idea
muzikal menggunakan vokal dan
perkusi.

Kbat - Mencipta

Nilai- Kerjasama

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not
E, F, G, A, B, C dan D’
mengikut tempo berdasarkan
skor.

1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.
m/s 66, 67
2

36
2.10.2017
hingga
6.10.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK
Melodi – Ciptaan
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi ‘jawapan’
kepada ‘soalan’ melodi yang
diberikan.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Nilai Kerjasama

TAHAP 5
Menghasilkan kesan bunyi
dan mencipta corak irama
dan melodi yang mudah.

EMK - Kretiviti
dan Inovasi

m/s 68, 69
2

37
9.10.2017
hingga
13.10.2017

MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK

3.1.1 Memberi pendapat tentang
1. Murid mengenal pasti pelbagai
muzik yang didengar atau ditonton muzik yang didengar.
menggunakan terminologi muzik
Muzik Tradisional Malaysia – secara berpandu.
2. Mengamalkan nilai murni
Dondang Sayang
menerusi aktiviti muzik.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

KbatMenganalisis
Nilai- Kasih
sayang

TAHAP 4
Membicarakan muzik yang
didengar atau ditonton
menggunakan terminologi
muzik dari aspek alat muzik
dan cara persembahan.

16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

Muzik Tradisional Asia –
Pi Pat

KBAT, NILAI
EMK
EMK-TMK

TAHAP 5
Membicarakan muzik pilihan
sendiri yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik dari aspek
alat muzik dan cara
persembahan.

Kbat Menganalisis

TAHAP 6
Membuat penilaian muzik
pilihan sendiri yang didengar
atau ditonton dan mengenal
pasti identiti utama muzik
tersebut menggunakan
terminologi muzik.

3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir
m/s 70, 71

2

38
14.10.2017
hingga
22.10.2017

CUTI PERAYAAN DEEPAVALI

2

39
23.10.2017
hingga
27.10.2017

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

2

40
30.10.2017
hingga
3.11.2017

UNIT 7 : ENSEMBEL MUZIK
SEKOLAH
MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK

3.1.1 Memberi pendapat tentang 1. Murid mengenal pasti pelbagai
muzik yang didengar atau ditonton muzik yang didengar.
menggunakan terminologi muzik
secara berpandu.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Tatasusila Persembahan
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai repertoire

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

Nilai - Hemah
tinggi
EMK Keusahawanan

m/s 74, 75
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

2

41
6.11.2017
hingga
10.11.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang
betul

Frasa – Nyanyian

1.1.6 Bernyanyi dengan sebutan
yang betul.

1. Murid menyanyikan lagu
dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic, sebutan
dan artikulasi yang betul mengikut
tempo.

1.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.

2. Murid melakukan pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.

LAGU : TARI TUALANG
TIGA
1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK
KbatMengaplikasi
Nilai- Kerajinan
EMKKeusahawanan

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 6
Merancang pergerakan
kreati f dari muzik yang
didengar dan melakukan
pergerakan berdasarkan
situasi atau tema atau
puisi secara ekspresif.

3. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.3 Bergerak mengikut
muzik
m/s 76
2

42
13.11.2017
hingga
17.11.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Melodi Kaunter – Rekoder
LAGU : TARI TUALANG
TIGA

1.4.2 Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan melodi kaunter
1.4.5 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
rekoder.

1. Murid memainkan melodi
kaunter dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

KbatMengaplikasi

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMKKeusahawanan

Nilai- Kerjasama

TAHAP 6
Memainkan melodi dan
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo
dan dinamik berdasarkan
skor secara ekspresif dan
konsisten.

1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.
m/s 77

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5/2017
PENGGAL

MINGGU

2

43
20.11.2017
hingga
24.11.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Ensembel
LAGU : TARI TUALANG
TIGA
1.2 Memainkan alat perkusi
m/s 78, 79

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

1.2.3 Memainkan alat perkusi
dengan dinamik berdasarkan
skor.
- lembut ( p )
- sederhana lembut ( mp )
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )

1. Murid memainkan alat perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.

1.2.4 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
alat perkusi.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

KBAT, NILAI
EMK
KbatMengaplikasi
Nilai- Kerajinan
EMKKeusahawanan

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 6
Memainkan corak irama
dengan dinamik yang betul
mengikut tempo berdasarkan
skor secara ekspresif
dan konsisten.

CUTI AKHIR TAHUN 2017
25 NOVEMBER 2017 HINGGA 1 JANUARI 2017
Disediakan oleh,
Ketua Panitia Pendidikan Muzik
SK Merlimau (1)

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 5/2017

19