RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017

PENGGAL

MINGGU

1

1
03.1.2017
hingga
06.1.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
UNIT 1 :
TEROKAI MUZIK
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : MENARI SAMBIL
BERNYANYI

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI,
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang
betul.
- kawalan not pendek

1. Murid menyanyikan lagu dengan
ton suara dan ekspresi yang sesuai
serta pic sebutan dan artikulasi
yang betul mengikut tempo.

Kbt - Memahami

Tahap 2
Bernyanyi dengan pic dan
sebutan yang betul.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.2.1 Memainkan corak irama
berdasarkan skor.
- meter 2
4

1. Murid memainkan perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor lagu dengan betul
mengikut tempo.

Kbat Mengaplikasi

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK
Kreativiti dan
Inovasi

STANDARD PEMBELAJARAN

Tinggi Rendah Bunyi Pic

Nilai Kerjasama
Kerajinan
EMK
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.
m/s 1, 2, 3
1

2
9.1.2017
hingga
13.1.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Corak Irama
1.2 Memainkan alat perkusi
m/s 4, 5

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

Nilai - Toleransi

Tahap 1
Memainkan alat perkusi
dengan cara mengajuk
corak irama dan dinamik.
Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

1

3
16.1.2017
hingga
20.1.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Bergerak mengikut melodi
1.3 Bergerak mengikut
muzik.
m/s 6, 7

1

4
23.1.2017
hingga
25.1.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : MENARI SAMBIL
BERNYANYI
Du, Du Bunyi Rekoder

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI,
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- melodi

1. Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang didengar
mengikut frasa lagu dengan betul.

Kbat Mengingat

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 5
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

1.4.1 Memainkan not G, A, B, D’
dan C’ dengan ton yang baik
- pernafasan
- perlidahan

1.Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut tempo.

Kbat Menganalisis

Tahap 1
Memainkan rekorder
dengan cara meniru teknik
permainan rekoder.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Nilai Kerjasama

Nilai Bertanggungjawab
EMK
Kreativiti dan
Inovasi

1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.

Tahap 3
Melakukan pergerakan
yang ditetapkan
berdasarkan melodi dan
ekspresi diri.

Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

m/s 8, 9

CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA
26 JANUARI 2017 HINGGA 31 JANUARI 2017
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

1

5
1.2.2017
hingga
3.2.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK
4.1 Membaca dan menulis
notasi muzik.
m/s 10

1

6
6.2.2017
hingga
10.2.2017

MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

4.1.1 Menulis simbol muzik.
- baluk
- garis bar
- klef trebel
- garis penamat
(double bar line)

1. Murid menama dan menulis
simbol muzik dengan betul.

4.1.2 Menama dan menulis not
G, A, B, C’, D’ pada baluk.

1. Murid menama dan menulis not
G, A, B, C’ dan D’ dengan betul.

7
13.2.2017
hingga
17.2.2017

Kbat Memahami

Kbat Mengingat
Nilai - Kerajinan

4.1 Membaca dan menulis
notasi muzik.

EMK
Kreativiti dan
Inovasi
2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi
menggunakan perkusi.

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK
Permainan Cap Kali Cap
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Tahap 1
Mengenal notasi muzik

EMK- Kreativiti
dan Inovasi

Baluk dan Not

UNIT 2 :
PERKUSI CERIA

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

Nilai - Kerajinan

m/s 11
1

KBAT, NILAI,
EMK

1.Murid menghasilkan idea muzikal
menggunakan vokal dan perkusi
badan dengan betul.

Kbat Mengingat
Nilai - Toleransi

Tahap 4
Menulis notasi muzik pada
baluk.
Tahap 2
Mengetahui dan
memahami notasi muzik.

Tahap 3
Mengaplikasikan
pengetahuan muzik yang
sesuai untuk menghasilkan
kesan bunyi

EMK
Kreativiti dan
Inovasi

m/s 13, 14
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

1

8
20.2.2017
hingga
24.2.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.2 Bernyanyi lagu pusingan.

LAGU: AYUH BERSENAM
Lagu Pusingan
1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
1. Murid menyanyikan lagu dengan
ton suara dan ekspresi yang sesuai
serta pic sebutan dan artikulasi
yang betul mengikut tempo.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.2.1 Memainkan corak irama
berdasarkan skor.
- meter 4
4

1. Murid memainkan perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor dengan betul
mengikut tempo.

KBAT, NILAI,
EMK
Kbat Memahami
Nilai - Toleransi
EMK
Keusahawanan

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
Tahap 4
Bernyanyi dengan pic,
artikulasi, dinamik yang
betul.
Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

m/s 15
1

9
27.2.2017
hingga
3.3.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Menepuk Irama Meter
1.2 Memainkan alat perkusi
m/s 16, 17

1

10
6.3.2017
hingga
10.3.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

1.4.2 Memainkan rekorder
berdasarkan skor.
- memainkan melodi kaunter

LAGU : ONDE-ONDE
Melodi Kaunter

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut tempo.

Kbat Memahami
Nilai - Toleransi
EMK
Keusahawanan

Kbat Mengaplikasi
Nilai Kerjasama

Tahap 3
Memainkan alat perkusi
dengan corak irama dan
dinamik mengikut tempo
berdasarkan skor.
Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik
Tahap 4
Memainkan melodi atau
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo
berdasarkan skor.

4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

11
13.3.2017
hingga
17.3.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik

2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi
menggunakan perkusi.

1. Murid menghasilkan idea muzikal
menggunakan vokal dan perkusi
dengan betul.

Kbat - Mencipta

Tahap 4
Mengaplikasikan
pengetahuan muzik untuk
menghasilkan kesan bunyi
berdasarkan situasi yang
diberi.

m/s 18, 19
1

KBAT, NILAI,
EMK

Situasi, Perkusi dan Kesan
Bunyi

Nilai – Hemah
Tinggi
EMK
Kreativiti dan
Inovasi

2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.
m/s 20

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
18 MAC 2017 HINGGA 26 MAC 2017
1

12
27.3.2017
hingga
31.3.2017

MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK

4.1.3 Menulis nilai not dan tanda
rehat.

4.1 Membaca dan menulis
notasi muzik.
m/s 21, 22

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

1. Murid menama dan menulis
simbol muzik, not, tanda rehat dan
meter dengan betul.

Kbat –
Memahami
Nilai – Kerajinan

Tahap 4
Menulis notasi muzik pada
baluk.

EMK –
Keusahawanan

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

1

13
3.4.2017
hingga
7.4.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 4 : MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI MUZIK
4.1 Membaca dan menulis
notasi muzik.

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.4 Menulis meter.
- menulis angka atas dan angka
bawah bagi meter
2
4

m/s 23
1

14
10.4.2017
hingga
14.4.2017

UNIT 3:
DO RE MI FA SO
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: SUARA MERDU
1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
1. Murid menama dan menulis
simbol muzik, not, tanda rehat dan
meter dengan betul.

4
4

KBAT, NILAI,
EMK
Kbat –
Memahami
Nilai – Kerajinan

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
Tahap 5
Menulis notasi muzik pada
baluk dengan betul dan
tepat.

EMK –
Keusahawanan

1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi,
fa, so.
- menyanyi solfa dalam pelbagai
corak irama

1. Murid menyanyikan lagu dengan
ton suara dan ekspresi yang sesuai
serta pic sebutan dan artikulasi
yang betul mengikut tempo.

Kbat –
Memahami

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK – TMK

Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik

1.2.2 Memainkan alat perkusi
dalam pelbagai tempo.

1. Murid memainkan perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor dengan betul
mengikut tempo.

Kbat – Menilai

Tahap 4
Memainkan alat perkusi
dengan corak irama dan
dinamik yang betul
mengikut tempo
berdasarkan skor.

Nilai – Kerajinan

Tahap 5
Bernyanyi dengan pic,
artikulasi, dinamik yang
betul secara konsisten.

m/s 25, 26, 27
1

15
17.4.2017
hingga
21.4.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: SUARA MERDU
1.2 Memainkan alat perkusi

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

Nilai –
Kerjasama

6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

1

MINGGU

16
24.4.2017
hingga
28.4.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

17
2.5.2017
hingga
5.5.2017

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

m/s 28, 29

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1. Membuat pergerakan mengikut
ekspresi berdasarkan muzik yang
didengar dengan betul.

Kbat –
Mengaplikasi

LAGU : SUARA MERDU

1.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- ekspresi diri

1.3 Bergerak mengikut
muzik.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

Tahap 3
Melakukan pergerakan
yang ditetapkan
berdasarkan melodi dan
ekspresi diri.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

m/s 30, 31

1

KBAT, NILAI,
EMK

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Corak Irama Meter
1.2 Memainkan alat
perkusi
m/s 32

1.2.1 Memainkan corak irama
berdasarkan skor.
- Meter 3
4

1. Murid memainkan perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor dengan betul
mengikut tempo.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

Nilai - Toleransi
EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Kbat –
Mengaplikasi
Nilai – Kerajinan
EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 5
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik serta menjadi
contoh dan boleh
menunjuk cara kepada
rakan yang lain.
Tahap 3
Memainkan alat perkusi
dengan corak irama dan
dinamik mengikut tempo
berdasarkan skor.
Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik

7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

1

18
8.5.2017
hingga
12.5.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.4.1 Memainkan not G, A, B, D’
dan C’ dengan ton yang baik

Bermain Rekoder

1.4.3 Memainkan rekorder
mengikut tempo.
- cepat
- lambat

1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut tempo.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

m/s 33

1

19
15.5.2017
Hingga
19.5.2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

1

20
22.5.2017
Hingga
26.5.2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

KBAT, NILAI,
EMK
Kbat –
Mengaplikasi
Nilai – Kerajinan

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
Tahap 2
Memainkan rekoder
dengan penjarian dan
perlidahan yang betul.

EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam
aktiviti muzik.

Kbat –
Mengaplikasi

Tahap 3
Memainkan frasa lagu
mengikut tempo
berdasarkan skor.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27 MEI 2017 HINGGA 11 JUN 2017
2

21
12.5.2017
hingga
16.5.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : BUNYI REKODER

1.4.3 Memainkan rekorder
mengikut tempo.
- cepat
- lambat

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut tempo.

Nilai – Toleransi

8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

22
19.6.2017
hingga
22.6.2017

MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK
Alat Muzik Popular
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik

3.1.1 Mengenal pasti muzik yang
didengar.
Ciri muzik:
- Alat Muzik Popular
- Cara Persembahan

1. Murid mengenal pasti pelbagai
muzik yang didengar dengan betul.

Kbat –
Menganalisis
Menilai

Tahap 3
Mengenal pasti ciri muzik
yang didengar atau
ditonton secara berpandu.

m/s 34
2

KBAT, NILAI,
EMK

Nilai –
Kasih Sayang
EMK – TMK

m/s 35, 36
2

2

23
26.6.2017
hingga
2.7.2017
24
3.7.2017
hingga
7.7.2017

CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDILFITRI
MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK

3.1.1 Mengenal pasti muzik yang
didengar.

Alat Muzik Tradisional
Malaysia

Ciri muzik:
- Alat Muzik Tradisional Malaysia
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.
m/s 37

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

1. Murid mengenal pasti pelbagai
muzik yang didengar dengan betul.

Kbat –
Menganalisis
Menilai
Nilai –
Kasih Sayang

Tahap 3
Mengenal pasti ciri muzik
yang didengar atau
ditonton secara berpandu.

EMK – TMK

9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

2

25
10.7.2017
hingga
14.7.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
UNIT 4 :
APAKAH BUNYI ITU?

STANDARD PEMBELAJARAN

KBAT, NILAI,
EMK

1. Murid menyanyikan lagu dengan
ton suara dan ekspresi yang sesuai
serta pic sebutan dan artikulasi
yang betul mengikut tempo.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

1.4.1 Memainkan not G , A , B ,
D’ dan C’ dengan ton yang baik
- penjarian not

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut tempo.

Kbat –
Mengaplikasi
Nilai – Kerajinan

Tahap 2
Memainkan rekoder
dengan penjarian dan
perlidahan yang betul.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

1.4.2 Memainkan rekorder
berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut tempo.

Kbat –
Mengaplikasi

Tahap 3
Memainkan frasa lagu
mengikut tempo
berdasarkan skor.

Legato dan Staccato

Kbat –
Mengaplikasi

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.1.4 Mengaplikasi legato dan
staccato dalam nyanyian.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : KATAK DAN ULAR

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

Nilai – Toleransi
EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 5
Bernyanyi dengan pic,
artikulasi, dinamik yang
betul secara konsisten.
Tahap 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.
m/s 39, 40, 41
2

26
17.7.2017
hingga
21.7.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Bunyi Not
1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.
m/s 42, 43

2

27
24.7.2017
hingga
28.7.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
Frasa Lagu Rekoder

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

Nilai –
Kerjasama

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

28
31.7.2017
hingga
4.8.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK
Mengajuk Melodi Mudah

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah.
- mengajuk melodi

1. Murid menghasilkan idea muzikal
menggunakan vokal dan perkusi
dengan betul.

Kbat –
Menganalisis

Tahap 3
Mengaplikasikan
pengetahuan muzik yang
sesuai untuk menghasilkan
kesan bunyi .

2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

29
7.8.2017
hingga
11.8.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

Nilai – Kerajinan
EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

m/s 45
2

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

m/s 44
2

KBAT, NILAI,
EMK

2.1.2 Mencipta corak irama
mudah.

Corak Irama Ciptaan Saya

1. Murid menghasilkan idea muzikal
dengan mencipta corak irama
menggunakan kad notasi dengan
betul.

2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Kbat – Mencipta
Nilai –
Kerjasama

Tahap 5
Mengimprovisasi idea
muzik yang diberi untuk
menghasilkan karya muzik.

EMK –
Keusahawanan

m/s 46, 47
2

30
14.8.2017
hingga
18.8.2017

UNIT 5:
NYANYIAN DINAMIK
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik
. - lembut ( p )
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

1. Murid menyanyikan lagu dengan
ton suara dan ekspresi yang sesuai
serta pic sebutan dan artikulasi
yang betul mengikut tempo.

Kbat –
Mengaplikasi
Menilai

Tahap 4
Bernyanyi dengan pic,
artikulasi, dinamik yang
betul.

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
LAGU: ITIK GEMBOGEMBO

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Dinamik dalam Nyanyian

KBAT, NILAI,
EMK
Nilai –
Hormatmenghormati

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
Tahap 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.
m/s 49, 50, 51

2

31
21.8.2017
hingga
25.8.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: ITIK GEMBOGEMBO
Bunyi Perkusi
1.2 Memainkan alat perkusi
m/s 52, 53

1.2.3 Memainkan alat perkusi
dengan dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )
- sederhana lembut ( mp )

1. Murid memainkan perkusi
dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor dengan betul
mengikut tempo.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Kbat –
Memahami
Mengaplikasi
Nilai – Toleransi
EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 5
Memainkan alat perkusi
dengan corak irama dan
dinamik yang betul
mengikut tempo
berdasarkan skor secara
konsisten.
Tahap 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
25 OGOS 2017 HINGGA 3 SEPTEMBER 2017
Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

2

32
4.9.2017
hingga
8.9.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: SUKAN
SEKOLAHKU
Bijak Rekorder

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI,
EMK

1.4.2 Memainkan rekorder
berdasarkan skor.
- memainkan melodi

1.Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut tempo.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.4.4 Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder
- lembut ( f )
- kuat ( p )

1. Murid memainkan rekorder
dengan d yang betul berdasarkan
skor mengikut tempo.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah.
- mengimprovisasi ‘jawapan’
kepada ‘soalan’ melodi yang
diberikan.

1. Murid menghasilkan idea muzikal
menggunakan vokal dan perkusi
dengan betul.

Kbat – Mencipta

Tahap 5
Mengimprovisasi idea
muzik yang diberi untuk
menghasilkan karya muzik.

1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.

Kbat –
Mengaplikasi

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

Nilai – Toleransi
EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Tahap 5
Memainkan melodi dan
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo
berdasarkan skor.
Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik

m/s 54, 55
2

33
11.9.2017
hingga
15.9.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: SUKAN
SEKOLAHKU
Kemahiran Dinamik
1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.

Kbat –
Mengaplikasi
Menganalisis
Nilai – Hormatmenghormati

Tahap 5
Memainkan melodi dan
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo
berdasarkan skor.

m/s 55, 56
2

34
18.9.2017
hingga
22.9.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK
Apakah Jawapannya?

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

Nilai –
Kesederhanaan

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

35
25.9.2017
hingga
29.9.2017

UNIT 6:
BAKAT SENI

1.1.6 Bernyanyi dengan sebutan
yang betul.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : CEMERLANG,
GEMILANG, TERBILANG

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

m/s 57
2

KBAT, NILAI,
EMK

1. Murid menyanyikan lagu dengan
ton suara dan ekspresi yang sesuai
serta pic sebutan dan artikulasi
yang betul mengikut tempo.

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

1.4.2 Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu

1. Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut tempo.

Kami Hayati Muzik

Kbat –
Mengaplikasi
Menganalisis
Nilai –
Keberanian
EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Tahap 5
Bernyanyi dengan pic,
artikulasi, dinamik yang
betul secara konsisten.
Tahap 5
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik serta menjadi
contoh dan boleh
menunjuk cara kepada
rakan yang lain.

m/s 59, 60, 61
2

36
2.10.2017
hingga
6.10.2017

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : ODE TO JOY
Melodi Indah

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

Kbat –
Mengaplikasi
Menganalisis

Tahap 3
Memainkan frasa lagu
mengikut tempo
berdasarkan skor.

Nilai – Kerajinan

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
1.4 Memainkan rekorder
secara ensembel.

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI,
EMK

1.5.1 Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzikal.

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK –
Keusahawanan

Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi
menggunakan perkusi.

1. Murid menghasilkan idea muzikal
menggunakan vokal dan perkusi
dengan betul.

Kbat –
Mengaplikasi
Menganalisis

Tahap 6
Mencipta karya muzik
untuk mengiringi
persembahan.

m/s 62

2

37
9.10.2017
hingga
13.10.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

Cak Dung Ting

Nilai Kerjasama

2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

m/s 63, 64, 65

2

38
14.10.2017
hingga
22.10.2017

CUTI PERAYAAN DEEPAVALI

2

39
23.10.2017
hingga
27.10.2017

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

Tahap 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

MINGGU

2

40
30.10.2017
hingga
3.11.2017

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN
MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK
Hayati Muzik
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.1 Mengenal pasti muzik yang
didengar.
Ciri muzik:
- Alat Muzik Klasik Barat
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
1. Murid mengenal pasti pelbagai
muzik yang didengar dengan betul.

41
6.11.2017
hingga
10.11.2017

UNIT 7 :
PEMUZIK BERBAKAT

Kbat –
Menganalisis
Menilai
Nilai –
Bertanggungjawab

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
Tahap 6
Membuat penilaian muzik
pilihan sendiri yang
didengar atau ditonton dan
mengenal pasti identiti
utama muzik tersebut.

EMK – TMK

m/s 66, 67
2

KBAT, NILAI,
EMK

2.1.2 Mencipta corak irama
mudah

1. Murid menghasilkan idea muzikal
menggunakan vokal dan perkusi
dengan betul.

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

Kbat – Mencipta
Nilai –
Keberanian

Tahap 6
Mencipta karya muzik
untuk mengiringi
persembahan.

EMK –
Kreativiti dan
Inovasi

Cipta Corak Irama
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.
m/s 69, 70, 71
2

42
13.11.2017
HINGGA
17.11.2017

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK
Komposer Cilik

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah.
- mengimprovisasi ‘jawapan’
kepada ‘soalan’ melodi yang
diberikan

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

1. Murid menghasilkan idea muzikal
menggunakan vokal dan perkusi
dengan betul.

Kbat – Mencipta
Nilai –
Keyakinan

Tahap 5
Mengimrpovisasi idea
muzik yang diberi untuk
menghasilkan karya muzik.

16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4/2017
PENGGAL

TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

MINGGU

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI,
EMK

2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK –
Keusahawanan

1.Murid mengenal pasti pelbagai
muzik yang didengar dengan betul.

Kbat –
Menganalis
Menilai

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

m/s 72
2

43
20.11.2017
HINGGA
24.11.2017

MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK
Muzik Serantau
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.1 Mengenal pasti muzik yang
didengar.
Ciri muzik:
- Alat Muzik Ensembel Sokyoku
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

Nilai –
Kasih Sayang

Tahap 6
Membuat penilaian muzik
pilihan sendiri yang
didengar atau ditonton dan
mengenal pasti identiti
utama muzik tersebut

EMK – TMK

m/s 73

CUTI AKHIR TAHUN 2017
25 NOVEMBER 2017 HINGGA 1 JANUARI 2018
Disediakan oleh,
Ketua Panitia Pendidikan Muzik
SK Merlimau (1)

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 4/2017

17