You are on page 1of 2

BORANG MARKAH PERTANDINGAN

CILIK IDOL (KATEGORI NYANYIAN) SK ABANG MAN


NAMA PESERTA

:..................................................................................

NO. GILIRAN

:..................................................................................

TAJUK LAGU

:..................................................................................

BAHAGIAN ASPEK DINILAI MARKAH LAGU


BAHAGIAN

ASPEK DINILAI
INTONASI

(A)
SUARA
40 MARKAH

NADA / PIC
DINAMIK
PERNAFASAN

(B)
TEKNIK
30 MARKAH

PATAH LAGU /
ALUNAN LAGU
SEBUTAN
INTERPRESTASI /
EKSPRESI

(C)
TEMPO
10 MARKAH
(D)
KARISMA /
IDENTITI

SEKATA &
KETEPATAN
SUARA &
NYANYIAN
KREATIVITI
SIKAP / GAYA

(E)
PERSEMBAHAN

POSTUR DAN
KOSTUM

T.T HAKIM *1 / 2 / 3 / 4

........................................................
NAMA :

MARKAH

MARKAH
KESELURUHA
N

KEPUTUSAN PERTANDINGAN CILIK IDOL

KEDUDUKA
N / TEMPAT

NAMA PESERTA

PERTAMA
KEDUA
KETIGA

SAGUHATI 4

SAGUHATI 5

SAGUHATI 6
SAGUHATI 7
SAGUHATI 8

SAGUHATI 9
SAGUHATI 10

PENGESAHAN
MAKLUMAT DISAHKAN BETUL OLEH :
T.T KETUA HAKIM
.......................................................................
NAMA:

NO.GILIR
AN

MARKAH