You are on page 1of 10

RADIATII X

1.Descoperirea radiatiilor X(1895) Wilhelm Konrad Roentgen(1845-1923)
-primul laureat al premiului Nobel pentru fizica in anul 1901

1.SCOP
1.1.Prezenta procedura stabileste cerintele si responsabilitatile pentru
examinarea prin radiatii penetrante X si gama a imbinarilor sudate cap la cap din
otel si remedierile acestora prin sudare.
2.DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Procedura se aplica sudurilor si reparatiilor, in conformitate cu
documentatia de executie.
2.2.Se supun exeminarii numai imbinarile corespunzatoare, atestate prin
certificat de control vizual.

Radiatiile X sunt produse in
tuburi de raze X (tuburi
Coolidge-1913)

2.PROCEDURA
6.1. MOMENTUL EXAMINARII
6.1.1.Examinarea sudurilor se va efectua dupa tratamentul termic (in masura in
care un astfel de tratament este prevazut). O modificare a formei cordonului,
ulterioara examinarii radiografice, impune reluarea exeminarii vizuale si
radiografice.

6.1.2.La sudurile la care, in eventualitatea unor remedieri, accesul este dificil (de
exemplu la tevi), se poate efectua o exeminare radiografica preliminara a
stratului de radacina.
6.2. Pregatirea suprafetei examinate
6.2.1.Suprafata examinata (sudura si materialul de baza invecinat) se curata
inainte de radiografiere, indepartându-se stropii de sudura, zgura si alte
impuritati care pot stânjeni interpretarea radiografiei.
6.2.2.Daca documentatia tehnica prevede prelucrarea suprafetei dupa sudare,
examinarea radiografica se va face dupa prelucrare.
6.2.3.Suprafata examinata se marcheaza prin poansonare, utilizând poansoane cu
muchii rotunjite, astfel incât sa poata fi orincând identificata.
6.3. TEHNICI DE CONTROL
6.3.1. Exista doua tehnici de control radiografic:
A – tehnica de control uzuala
B – tehnica de control de inalta sensibilitate
Atunci când documentatia nu prevede in mod explicit tehnica de control B, se va
folosi tehnica A.
6.4. ALEGEREA SURSEI SI A ENERGIEI RADIATIILOR
Alegerea sursei de radiatii si a energiei se stabileste tabelar conform SR EN
1435.
6.5. INDICATORI DE CALITATE A IMAGINII (ICI). ALEGERE SI
UTILIZARE

3.Principiul fizic al metodei de control cu Rx:

Razele X au fost descoperite accidental în anul 1895 de fizicianul
german Wilhelm Conrad Röntgen pe timpul unor experimente ce utilizau
fluxuri de electroni rapizi. Pentru această descoperire, Röntgen a primit în
anul 1901 premiul Nobel pentru fizică.

Razele X sunt generate la impactul dintre un flux de electroni de viteză foarte
mare şi atomii materiei, mai precis electronii din afara atomului. În
practică, razele Xsunt generate prin accelerarea într-un câmp electric a
electronilor emişi de un catod (-).
Electronii sunt acceleraţi şi focalizaţi spre un anod realizat din tungsten, cupru,
molibden, argint, platină sau aur. La impactul cu atomii din anod, 99 % din
energia electronilor se transformă în căldură iar 1 % se transformă în raze X.
Razele X sunt utilizate cu precădere în medicină pentru realizarea
de radiografii sau de tomografii computerizate.
Primul tub care a produs raze X a fost conceput de fizicianul William Crookes,
cu un tub de sticlă parţial vidat, conţinând doi electrozi prin care trecea curent
electric. Ca rezultat al ionizării,
ionii pozitivi lovesc catodul şi provoacă ieşirea electronilor din catod.Aceşti
electroni, sub forma unui fascicul de raze catodice, bombardează pereţii de
sticlă.

Studiul radiatiilor X a jucat un rol vital in fizica, in special in dezvoltarea
mecanicii cuantice. Ca mijloc de cercetare, radiatiile X au permis fizicienilor sa
confirme experimental teoria cristalografiei. Folosind metoda difractiei,
substantele cristaline pot fi identificate si structura lor determinate. Metoda
poate fi aplicata si la pulberi, care nu au structura cristalina, dar o structura
moleculara regulata. Prin aceste mijloace se pot identifica compusi chimici si se
poate stabili marimea particulelor ultramicroscopice. Prin spectroscopie cu raxe
X se pot identifica elementele chimice si izotopii lor. In afara de aplicatiile din
fizica, chimie, mineralogie, metalurgie si biologie, razele X se utilizeaza si in
industrie, pentru testarea nedestructiva a unor aliaje metalice. Pentru asemenea
radiografii se utilizeaza Cobalt 60 si Caesium 137.

De asemenea prin radiatii X se testeaza anumite faze de productie si se elimina
defectele. Razele X ultramoi se folosesc in determinarea autenticitatii unor
lucrari de arta sau la restaurarea unor picturi. In medicina, radiografele sau
fluoroscoapele sunt mijloace de diagnosticare. In radiotarapie se utilizeaza in
tratamentul cancerului. Aparatul computerizat, tomograful axial (scanner CAT

sau CT) a fost inventat in 1972 de inginerul eletronist Godfrey Hounsfield si a
fost pus in aplicare pe scara larga dupa anul 1979.

Spectrul radiatiei X

Daca energia e- care bombardeaza tinta e mica,spectrul radiatiei este
continuu.Forma acestuia este independenta de natura anticatodului (depinde
doar de tensiunea de acelerare)

Tipuri de investigatii cu raze X
Radiografiile, tomografiile computerizate, mamografiile, urografiile sau
fluoroscopiile suntinvestigatii medicale care utilizeaza raze X. Radiografia este
investigatia cea mai putiniradianta. Unitatea de masura pentru dozele de radiatii
care ajung in organism estemillisievert (mSv)

Aplicatii practice
6.1.Aplicatii medicale
• radiografii (se bazeaza pe proprietatea radiatiilor X de a
impresiona placile fotografice si de a provoca luminescenta unor
substante: platinocianura de bariu,sulfura de zinc)
• fluoroscopia(se bazeaza pe proprietatea razelor X de a provoca
florescenta unor substante)
• Tratamentul medical al unor forme de cancer

Aplicatii industriale

• Testarea pieselor metalice si identificarea defectelor de structura a unor
materiale(defectoscopia cu raze X)
.Aplicatii stiintifice
• Masurarea constantelor retelelor cristaline prin difractia razelor X
In astronomia cu raxe X

Imaginea Pamnatului -1996satelitul Polar

Imagine a soarelui-2000satelitul Yokoh

Imagine a unui rest de
supernova