COBISS Кооперативни online библиографски систем и сервиси COBISS

О Зорану М. Мандићу

1
БОГНАР, Зоран
Pobuna protiv stvarnosti : Zoran M. Mandić: Citati i druge pesme; Svetovi, Novi Sad, 1996. /
Zoran Bognar.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 25, br. 94/95 (jesen-zima 1998), str. 119-120.
821.163.41-14.09 Мандић З. М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 66157570

2
БОГНАР, Зоран
Фотографије гласова : о феноменима историје духа и културе / Зоран
Богнар. - Крушевац : Багдала, 1997 (Београд : Горапрес). - 221 стр. : ауторова
слика ; 21 cm. - (De arte)
Белешка о аутору: стр. 217. - Библиографија: стр. 203-208. - Фотографисани
гласови : (регистар имена): стр. 211-214. - Из с а д р ж а ј а: Онепостојавање
опште прихваћеног (48-50); Луцидне контемплације (101-103).
ISBN 86-7087-178-5 (Брош.)
a) Мандић, Зоран М. (1950-) b) Зивлак, Јован (1947-) c) Српска књижевност 20. в. d) Светска књижевност - 20. в.
886.1.09"19"
82.09"19"
886.1-95
COBISS.SR-ID 119058695
3
БОГНАР, Зоран
Фотографије гласова II : изабрани микроесеји о феноменима историје
духа и културе : 1996-2000 / Зоран Богнар. - Кикинда : Књижевно удружење ;
Нови Сад : Прометеј, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 203 стр. : ауторова слика ; 20 cm

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 199. - Библиографија: стр. 187-193. Регистар: стр. 195-196. - С а д р ж а ј: Реч фотографа гласова : (пролог) (5). - I
- део Voces internae : (о књигама домаћих писаца) (7-90): Предодређен за
модеран песнички сензибилитет : поводом стогодишњице рођења Растка
Петровића (9-11); Елизејски песник (12-15); Орфејско завештање (16-19);
Онтолошка визија човека (20-22); О непрекидном човековом удесу (23-24);
Есејизирано житије (25-26); Узлети метафоричног духа (27-30);
Антропоцентричне визије (31-32); Сложена визија света (33-34); Силовити
замах имагинације (35-36); Сага о власти и мудрости (37-40); Разлагање
људског ништавила (41-43); Врхунско архетипско устројство (44-46); О
последицама заслепљености (47-49); Сатирични и други огледи (50-51);
Votum separatum или сви би да не виде (52-53); Књига отворених дијалога
(54-55); Сазвежђа испод коже (56-57); Апологија Актеоновог духа (58-62);
Архетип интегралне књиге (63-65); Песник тихих страсти (66-67); Побуна
против стварности (68-70); Неопариски сплинови (71-72); Импулси
неограничене сензибилности (73-74); Између сенки Ероса и Танатоса (75-77);
О неминовности расула (78-81); Горди ход кроз време (82-83); Психологија
ишчашеног времена (84-86); Проклетство старих госпара (87-90). - II - део
Voces externae : (о књигама страних писаца) (91-186): О повести апсолута (9395); Мапе људског ума (96-97); О гностицизму (98-99); Дирнути лепотом
литургије (100-101); О пракси нихилизма (102-103); О откровењу (104-105); О
динамици несвесног (106-108); Тумачење антрополошких трагова (109-110);
Окомит продор варварства (111-112); Трактат о времену (113-114); О
филозофији старе Кине (115-117); Унутар облика и одлика (118-119); Чари
јапанске прозе (120-121); Веровање у сеобу душа (122-123); Између
уништења и откривења (124-125); Бити многострук као свемир (126-127);
Човек физике и метафизике (128-129); Интензивирање кључних супротности
(130-132); Сигурна и слојевита мисао (133-134); Песник илуминације (135136); О рукопису земље (137-138); Сага о унутрашњем немиру (139-140); О
антологији немачке кратке приче (141-143); Примена хладне логике (144145); О поетици постмодернизма (146-147); Опречно и полемичко мишљење
(148-150); Опорицање принципа реалности (151-152); О мистици ноћи (153155); Разведравање духа (156-158); Ишчитавање света (159-160); О
слободнозидарским ложама (161-163); О три фундаментална ентитета (164165); Из демонолошког сујеверја (166-168); Бухенвалдски психодневник (169171); Вечност пречишћених облика (172-173); Сага о ходочашћу самоспознаје
(174-175); Искуство привременог преображења (176-177); Сага о слободи
духа (178-179); Ода животу (180-181); Књига о апсурду (182-184); Визија
прогресивног преображаја (185-186). - Библиографија (187-193);
Фотографисани гласови : (регистар имена) (195-196). Белешка о аутору (197199).
ISBN 86-7639-671-X (картон)
a) Манојловић, Тодор (1883-1968) b) Миљковић, Бранко (1934-1961) c)
Исаковић, Антоније (1923-2002) d) Угринов, Павле (1926-2007) - "Утопија" e)

Павловић, Живојин (1933-1998) - "Азбука" f) Оташевић, Вукман (1935-) g)
Пешић, Стеван (1939-1994) - "Пут у Раџастан" h) Нешић, Тихомир (1938-) "Сазревање рана" i) Аћин, Јовица (1946-) - "Лептиров сановник" j) Бајац,
Владислав (1954-) - "Друид из Синдидуна" k) Јосимчевић, Марица (1946-) "Пут коже" l) Бугарски, Ранко (1933-) m) Маширевић, Бранко (1957-) "Конспиративна географија" n) Красни, Златко (1951-2008) o) Шоп, Љиљана
(1950-) - "Велика шетња" p) Радоњић, Лила (1950-) - "Наш случај I-II" q)
Шајтинац, Радивој (1949-) r) Мартиновић, Мираш (1952-) - "Tabula
smaragdina" s) Нешић, Станиша (1956-) - "Таворска светлост" t) Мандић,
Зоран М. (1950-) u) Станивук, Радивој (1960-) - "Ритмови мегалополиса" v)
Јовановић Данилов, Драган (1960-) w) Арбутина, Петар В. (-) - "Папирус у
театру сенки" x) Јокић-Каспар, Љиљана (1951-) - "Ћелави пси" y) Шајтинац,
Угљеша (1971-) - "Чемер" z) Јовановић, Борис (-) - "Фусноте јужних звона" {)
Армстронг, Карен (-) |) Елијаде, Мирча (1907-1986) - "Водич кроз светске
религије" }) Пејгелс, Елен (-) ~) Ниче, Фридрих (1844-1900) - "Антихрист" • )
Лоренс, Дејвид Херберт (1885-1930) - "Откровење" ¡) Јунг, Карл Густав
(1875-1961) - "Динамика несвесног" £) Адлер, Алфред (1870-1937) "Познавање човека" ©) Хамваш, Бела (1897-1968) - "Невидљиво збивање" °)
Лајтман, Алан (-) - "Ајнштајнови снови" Â) Лао Це (око 6. в. пре н. е.) Ǎ)
Саикаку, Ихара (1642-1693) - "Жене љубави" À) Рабан, Пако (1934-) Á)
Песоа, Фернандо (1888-1935) - "Познати странац" Ã) По, Едгар Алан (18091849) Ä) Соснора, Виктор Александрович (1936-) - "Сова и миш" Å) Висоцки,
Владимир Семјонович (1938-1980) - "Био сам душа лошег друштва" Æ)
Бакевски, Петре (1947-) - "У сенци мача" Ą) Андраде, Еуженио де (-) "Рукопис земље" Č) Роз, Паскал (-) - "Ловац нула" Ć) Брехт, Бертолт (18981956) - "Пецарош камења" Ç) Хачион, Линда (-) - "Поетика постмодернизма"
Đ) Иглтон, Тери (1943-) - "Илузије постмодернизма" Ď) Бодријар, Жан (1929-)
D) Алварез, Алфред (-) - "Ноћ" Ê) Вајт, Кенет (1936-) - "Висораван
Албатроса" Ě) Вајнингер, Ото (1880-1903) - "О крајњим животним сврхама"
È) Холторф, Јирген (-) - "Ћутљиво братство" É) Молнар, Томас (-) "Либерална хегемонија" Ë) Кон, Норман (-) - "Позив на геноцид" Ę) Семпрун,
Хорхе (1923-) - "Писање или живот" Ğ) Борхес, Хорхе Луис (1899-1986) G)
Коељо, Пауло (1947-) Î) Гордер, Јустејн (1952-) - "Vita brevis" İ) Ками, Албер
(1913-1960) - "Мит о Сизифу" Ì) Големан, Данијел (-) - "Емоционална
интелигенција" Í) Српска књижевност - 20. в. Ï) Светска књижевност - 20. в.
K) Петровић, Растко (1898-1949)
821.163.41.09"19"
821.09"19"
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 181616391
4
ГАЈИЋ, Драгољуб Д.
Сумња у све, па и у речи / Драгољуб Д. Гајић. - Приказ књиге: Зоран М.

Мандић: Упутство за опстанак, Сомбор, 1982.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 9, бр. 31 (зима 1982), стр. 127-129.
821.163.41-14.09 Мандић Зоран М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 212554503
5
ГВОЗДЕН, Владимир
Ненаписана песма је ћутала / Владимир Гвозден. - Текст ћир. - Приказ
књиге: Зоран Мандић: Нисам никад написао песму коју сам могао да
напишем, Београд, 1997.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 43, бр. 409/410 (1998), стр. 84.
886.1.09-14 Mandić Z. M.
886.1-95
COBISS.SR-ID 173504775
6
ГОРДИЋ, Славко
Песници двехиљадите / Славко Гордић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 177, књ. 468, св. 1-2
(2001), стр. 115-142.
886.1.09-14"2000"
886.1-991.1
COBISS.SR-ID 171091975
7
ДИМИЋ, Жарко
Autopoezija u centru / Žarko Dimić. - Prikaz knjige: Zoran M. Mandić:
Bizarna matematika, Vršac, 1991.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 38, br. 397/398 (mart-april 1992), str. 118.
821.163.41-14.09 Мандић З. М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 166513415

8
ЖИВАНОВИЋ, Милан
Реч и слика / М. [Милан] Живановић. - Приказ књига: Даница Вујков:
Слово А, Петроварадин, 2006. Зоран М. Мандић: Нестварни штафелај,
Пожаревац, 2005. Весна Егерић: Словенске слике, Сремски Карловци, 2006.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 64, бр. 21251 (8. април 2006), стр. 20.
821.163.41-14.09 Вујков Д.
821.163.41-14.09 Мандић З. М.
821.163.41-14.09 Егерић В.
COBISS.SR-ID 212780551
9
ЗУБОВИЋ, Бранислав
Мали (п)огледи - велике песме / Бранислав Зубовић. - Приказ књиге:
Зоран М. Мандић: Мали (п)огледи, Вршац, 2007.
У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 4, књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 151-153.
821.163.41-14.09 Mandić Z. M.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 230550791
10
ЈАГЛИЧИЋ, Владимир
Odstupanja od svih proklamovanosti / Vladimir Jagličić. - O zbirci pesama
"Kamen" Zorana M. Mandića.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 32, br. 156 (1998), str. 43-44.
821.163.41-14.09 Мандић З.
COBISS.SR-ID 60745730
11
КАТАНИЋ, Ксенија
Разуђена лирска целина / Ксенија Катанић. - Приказ књиге: Зоран М.
Мандић: Нестварни штафелај, Пожаревац, 2005.
У: Луча. - ISSN 0354-7787. - Год. 17, бр. 4 (2008), стр. 101-102.
821.163.41-14.09 Mandić Z.

COBISS.SR-ID 236828167
12
КЕЦМАН, Давид
Zoran M. Mandić: "Opekotina", Književna komuna, Apatin 1980. / David
Kecman Dako. - Prikaz knjige.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 27, br. 268/269 (jun-jul 1981), str. 312.
886.1.09-14 Мандић
886.1-95
COBISS.SR-ID 100138247
13
ЛАКОВИЋ, Александар Б.
Pesme kao (p)ogledi / Aleksandar B. Laković. - Prikaz knjige: Zoran M.
Mandić: Mali (p)ogledi, Vršac, 2006.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 52, br. 446 (avg-jul 2007), str. 116-118.
821.163.41-14.09 Мандић З. М.
COBISS.SR-ID 230285831
14
МАНДИЋ, Зоран М.
Кораци сумње / Зоран М. Мандић. - Апатин : Културно просветна
заједница, 1971 (Нови Сад : Будућност). - 58 стр. ; 20 cm
Стр. 3-4: Предговор / Милутин Марковић.
a) Мандић, Зоран М. (1950-)
821.163.41-14
821.163.41.09 Мандић З. М.
COBISS.SR-ID 109829639
15
МАРКОВИЋ, Љиљана
Поветарац над потоком : о хаику поезији и хаиђинима / Љиљана
Марковић, Милијан Деспотовић, Александра Вранеш ; [илустрације Весна
Фурунџић]. - Београд : Центар за Источну Азију Филолошког факултета, 2002
(Београд : МСТ Гајић). - III, 251 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Трешњев
цвет ; књ. 1)

Тираж 500. - Белешка о ауторима избора, превода и илустрација: стр. 251. Библиографија: стр. 47-52. - Из с а д р ж а ј а: Антић Гулит Бранко (76);
Антонић Зоран (76); Баба Золтан (77); Баба Јоан (77); Бабић Иван (78); Балан
Душан (79); Бенкова Вјера (80); Бјелкић Тодор (81); Блажић Зора (82);
Богдановић Весна (82); Бозоки Јудит Ронто (85); Бојић Срђан (85); Босић
Вељко (86); Вељовић-Максимовић Верка (91); Видљиновић Спасоје (92);
Влајковић Митрованов Душко (92); Вујанић Сања (93); Вујић Весна (93);
Вукадиновић Славко (95); Вукобратовић Рина (96); Вулетић Љубица (99);
Вулетић Слободан (99); Гладић Душан (102); Грујичић Ненад (104); Гузина
Драгослав (105); Дан Нела (105); Даников Иван (105); Додеровић Зоран (111);
Додеровић Милосав (111); Дудок Мирослав (114); Дујаковић Недељко (114);
Ђерић Зоран (115); Ђорђевић Бошко (117); Ђорђевић Бранислав (117);
Ђорђевић Љубица (117); Ђукић Љубомир (119); Ердељан Александар (121);
Ерцеговац Радмила (122); Жарков Петар (122); Живковић Верица (123);
Живор Андреј (124); Збиљић Драгољуб (125); Златановић Татјана (125);
Златић-Кавгић Нада (125); Зобеница Рада Д. (125); Зубац Перо (126);
Ивановић Јанко Н. (127); Ивановић Нелица (128); Ивоков Бошко (128);
Игњатовић Нада (128); Кавгић Петар (137); Канас Петер (139); Караман Емир
(139); Караман-Радивојков Емина (139); Кецман Давид Дако (140); Кирш
Михајло Уча (141); Кнежевић Војислав (142); Кнежевић Ђура (142); КовачПавлов Габријела (143); Ковачевић Милан (143); Козић Савка (144);
Кокановић Светлана (144); Латиновић Боро (149); Лека Душан (150); Мандић
Зоран М. (153); Марин Данко Б. (154); Марковић Мирјана (156); Матановић
Манда (158); Медић Раде (159); Миленковић Војислав (161); Миленковић
Небојша (162); Миленковић Слађана (162); Милетић Витомир (162);
Милијевић Душко (163); Милићев Душан (165); Миљанић Зоран (168);
Миљанић Љиљана (169); Молцер Матија (174); Мрдаљ Милан Мрђа (174);
Мунић Биљана (175); Мусулин Милкица (176); Накомчић Бранка (176);
Настевски Анастас (176); Недић Горан (177); Николић Милунка (180);
Николић Мирослав (180); Николић Тијана (180); Нилић Никола (181);
Новаковић Никола (182); Обровски Александар (183); Павић Александар
(184); Панић Милан (187); Пап Јожеф (188); Перкучин Слободанка (189);
Перић Стоја (189); Перовић Владимир (189); Петеј Зорана (189); Петровић
Видак Г. (190); Петровић Љиљана (191); Петровић Снежана (191); Печи
Јаника (192); Полетан Горан (194); Поп Драган (194); Попов Нада (195); Радак
Стеван (199); Радеч Данило (200); Радић Бошко (200); Радловић Недељко
(201); Ракић Зоран К. (206); Ракић Снежана (206); Рафајловић Жарко (207);
Седлар Славко (212); Симин Небојша (213); Славнић Маја (215); Сладојев
Спасенија Цана (215); Станковић Наташа (218-219). Стојановски Богданка
(225). Стојановски Филип (226); Стокућа Надежда (227); Тадић Дејан (230);
Терзић Недељко (230-231); Тот Ференц (236); Ћатић Драгана (238); Ћирић
Ленка (238); Ћосић Драган М. (238); Феђвер Зденка (241); Фржовић Миленко
(241); Хохњец Јосип (242); Црнојакић Љиља (244); Чанковић Слађана (244);
Частвен Љубомир (244); Шарчевић-Рихтер Татјана (246); Шево Александар

(247); Шегуљев Владимир М. (247); Шешевић Радомир (247); Шијачки
Оливера (247); Шоти Марија (249).
ISBN 86-80267-50-3 (брош.) ISBN 86-80267-49-X (за издавачку целину)
a) Јапански хаику b) Српски хаику c) Антић, Бранко (1966-) d) Антонић,
Зоран (1976-) e) Баба, Золтан (1961-) f) Баба, Јоан (1951-) g) Бабић, Иван
(1950-) h) Балан, Душан (1939-) i) Бенкова, Вјера (1939-) j) Бјелкић, Тодор
(1946-) k) Блажић, Зора (1929-) l) Богдановић, Весна (1970-) m) Бозоки Ронто,
Јудит (1973-) n) Бојић, Срђан (1977-) o) Боснић, Вељко (1972-) p) ВељовићМаксимовић, Верка (1941-) q) Видљиновић, Спасоје (1983-) r) Влајковић
Митрованов, Душко (1976-) s) Вујанић, Сања (1967-) t) Вујић, Весна (1969-)
u) Вукадиновић, Славко (1965-) v) Вукобратовић, Рина (1986-) w) Вулетић,
Љубица (1964-) x) Вулетић, Слободан (1969-) y) Гладић, Душан (1959-) z)
Грујичић, Ненад (1954-) {) Гузина, Драгослав (1961-) |) Дан, Нела (1960-) })
Даников, Иван (1962-) ~) Додеровић, Зоран (1960-) • ) Додеровић, Милосав
(1925-) ¡) Дудок, Мирослав (1952-) £) Дујаковић, Недељко (1954-) ©) Ђерић,
Зоран (1960-) °) Ђорђевић, Бошко (1934-) Â) Ђорђевић, Бранислав (1951-) Ǎ)
Ђорђевић, Љубица (1976-) À) Ђукић, Љубомир (1966-) Á) Ерцеговац, Радмила
(1980-) Ã) Жарков, Петар (1957-) Ä) Живковић, Верица (1959-) Å) Живор,
Андреј (1952-) Æ) Збиљић, Драгољуб (1945-) Ą) Златановић, Татјана (1967-)
Č) Златић-Кавгић, Нада (1942-) Ć) Зобеница, Раде Д. (1954-) Ç) Зубац, Перо
(1945-) Đ) Ивановић, Јанко Н. (1944-) Ď) Ивановић, Нелица (1978-) D) Ивков,
Бошко (1942-) Ê) Игњатовић, Нада (1980-) Ě) Кавгић, Петар (1934-) È) Канас,
Петер (1961-) É) Караман, Емир (1956-) Ë) Караман-Радивојков, Емина (1954) Ę) Кецман, Давид (1947-) Ğ) Кирш, Михајло (1940-) G) Кнежевић, Војислав
(1949-) Î) Кнежевић, Ђура (1930-) İ) Ковач-Павлов, Габријела (1960-) Ì)
Ковачевић, Милан (1937-) Í) Козић, Савка (1946-) Ï) Кокановић, Светлана
(1970-) K) Латиновић, Боро (1953-) Ĺ) Лека, Душан (1966-) Ł) Мандић, Зоран
М. (1950-) Ň) Марин, Данко Б. (1965-) Ń) Марковић, Мирјана (1952-) Ñ)
Матановић, Манда (1963-) Ô) Медић, Раде (1944-) Ò) Миленковић, Војислав
(1945-) Ó) Миленковић, Небојша (1971-) Õ) Миленковић, Слађана (1973-) Ö)
Милетић, Витомир (1967-) Ő) Милијевић, Душко (1959-) Œ) Милићев, Душан
(1949-) Ø) Миљанић, Зоран (1957-) Ř) Миљанић, Љиљана (1974-) Š) Молцер,
Маћаш (1935-) Ś) Мрдаљ, Милан (1946-) Ş) Мунић, Биљана (1971-) Ť)
Мусулин, Милкица (1950-) Ţ) Накомчић, Бранка (1966-) Û) Настевски,
Анастас (1948-) Ù) Недић, Горан (1981-) Ú) Николић, Милунка (1970-) Ü)
Николић, Мирослав (1970-) Ů) Николић, Тијана (1986-) Ű) Нилић, Никола
(1939-) Ý) Новаковић, Никола (1968-) Ÿ) Обравски, Александар (1966-) Ž)
Павић, Александар (1960-) Ź) Панић, Милан (1952-) Ż) Пап, Јожеф (1926-) â)
Перкучин, Слободанка (1957-) ǎ) Перић, Стоја (1979-) à) Перовић, Владимир
(1965-) á) Петеј, Зорана (1975-) ã) Петровић, Видак Г. (1940-) å) Петровић,
Љиљана (1939-) ä) Петровић, Снежана (1950-) æ) Печи, Јаника (1959-) ą)
Полетан, Горан (1962-) č) Поп Драган, Драган (1959-) ć) Попов, Нада (1949-)
ç) Радак, Стеван (1951-) d) Радеч, Данило (1931-) đ) Радић, Бошко (1939-) d)
Радловић, Недељко (1946-) ê) Ракић, Зоран К. (1957-) ě) Ракић, Снежана
(1959-) è) Рафајловић, Жарко (1929-) é) Седлар, Славко (1932-) ë) Симин,

Небојша (1948-) ę) Славнић, Маја (1974-) ğ) Сладојев, Спасенија (1938-) g)
Станковић, Наташа (1973-) î) Стојановски, Богданка (1953-) ì) Стојановски,
Филип (1988-) í) Стокућа, Надежда (1946-) ï) Тадић, Дејан (1947-) k) Терзић,
Недељко (1949-) ĺ) Тот, Ференц (1959-) ł) Ћатић, Драгана (1960-) ň) Ћирић,
Ленка (1940-) ń) Ћосић, Драган М. (1961-) ñ) Феђвер, Зденка (1950-) ô)
Фржовић, Миленко (1954-) ò) Хохњец, Јосип (1946-) ó) Црнојакић, Љиља
(1963-) õ) Чанковић, Слађана (1950-) ö) Частвен, Љубомир (1959-1998) ő)
Шарчевић-Рихтер, Татјана (1964-) œ) Шево, Александар (1952-) ø) Шегуљев,
Владимир М. (1944-) ř) Шешевић, Радомир (1940-) š) Шијачки, Оливера
(1938-) ŝ) Шоти, Марија (1979-)
821.521-193.09
821.163.41-193.09
COBISS.SR-ID 183621383
16
МИРКОВИЋ, Чедомир
Odrednice / Čedomir Mirković. - Beograd : BMG, 2000 (Beograd : BMG). 515 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dijalozi)
Razgovor o kritici / [razgovor vodio Nenad Šaponja]: str. 497-508. - O autoru: str.
509. - Iz s a d r ž a j a: Opet Sakule, a malo drukčije : Selo Sakule, a u Banatu, II
Zorana Petrovića (24-27); Roman o Milici Stojadinović Srpkinji : Poslednji zanosi
MSS Milice Mićić Dimovske (65-68); Rizik proizvoljnih granica : Vreme vremena
Boška Petrovića (111-114); Fatalne senke rata : u romanu Aleksandra Tišme
Upotreba čoveka... (215-225); 10 (Grudva u snegu Blagoja Bakovića) (256); 13
(Životi bacača kocki Lasla Blaškovića) (258); 33 (Drugo lice Slavka Gordića)
(269); 35 (Pusta sreća Nenada Grujičića) (270); 36 (Cvast Nenada Grujičića) (270);
37 (Čistac Nenada Grujičića) (271-272); 38 (Ples u negvama Nenada Grujičića)
(272-273); 39 (Živa duša Nenada Grujičića) (273); 43 (Koder - istorija jedne
recepcije Save Damjanova) (275-276); 61 (Ikebana sa lastiniom repom Aleksandra
Erdeljana) (284); 63 (Evropski okviri srpske književnosti, I-VI Dragiše Živkovića)
(285); 64 (Svi u prirodu Andreja Živora) (286); 92 (Gradovnik Đorđa Kuburića)
(299-300); 105 (Nikad nisam napisao pesmu koju sam mogao da napišem Zorana
Mandića) (306); 137 (Iz polarne noći Milana Orlića) (322); 138 (Zapisi iz polarne
noći Milana Orlića) (322-323); 139 (Bruj milenija Milana Orlića) (323-324); 143
(Nesigurnost u tekstu Vase Pavkovića) (325-326); 153 (Gutači blede vatre Zorana
Paunovića) (332-333); 154 (Živi trag Raše Perića) (333); 155 (Izveštaj anđela
Franje Petrinovića) (333-334); 160 (Raselica PavlaPopovića (336); 163 (Pesme
Paule Putanov) (337-338); 168 (Po licu noći Selimira Radulovića) (341); 180 (Udes
ravnoteže Zorana Slavića) (349); 192 (Noćne ptice Nedeljka Terzića) (356); 194
(Sabrana dela, u 12 knjiga Aleksandra Tišme) (357-358); 219 (Bedeker sumnje
Nenada Šaponje) (371); 220 (Autobiografija čitanja Nenada Šaponje) (371-372);
Bogatstvo oblika, lepota jezika : Boško Petrović (430-435).
ISBN 86-7330-118-1 (Broš.)

a) Лалић, Михаило (1914-1992) b) Српска књижевност - 20. в. c) Петровић,
Зоран (1921-) - "Село Сакуле, а у Банату" d) Мићић-Димовска, Милица (1947) - "Последњи заноси МСС" e) Петровић, Бошко (1915-) f) Тишма, Александар
(1924-) - "Употреба човека"
886.1.09"19"
886.1-9
COBISS.SR-ID 166450695
17
НИШАВИЋ, Рале
Невен јесте одраз и мера / Рале Нишавић. - О Зорану М. Мандићу.
У: Невен. - ISSN 0351-8116. - бр. 620 (сеп. 2000), стр. 22.
821.163.41.09 Мандић З. М.
COBISS.SR-ID 190906887
18
РАДОЈЧИЋ, Саша
Zoran M. Mandić: Skica za portret / Saša Radojčić. - Izbor iz kritike.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 24, br. 90/91 (jesen-zima 1997), str. 59-65.
821.163.41-14.09 Мандић З. М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 194439943
19
РАДОЈЧИЋ, Саша
Између две реалности / Саша Радојчић. - Надређени ств. насл.: Књиге
наших чланова кроз призму књижевне критике у Летопису Матице српске. Текст ћир. - Приказ књиге: Зоран М. Мандић: Читаоница, Осијек, 1989. Подлистак Поља.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 37, бр. 390/391 (авг-септ. 1991) = Гласник
ДКВ. - ISSN 1452-2195. - Год. 1, бр. 3 (1991), стр. 3.
821.163.41-14.09 Мандић З.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 207297543

20
РАДОЈЧИЋ, Саша
Између две реалности : Зоран М. Мандић: Читаоница; ИЦ "Ревија",
Осијек 1989. / Саша Радојчић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 165, 444, 4 (окт. 1989), стр.
465-467.
886.1.09-14 Mandić
886.1-95
COBISS.SR-ID 70007303
21
РАДОЈЧИЋ, Саша
Омаж тајни уметничког дела / Саша Радојчић. - Приказ књиге: Зоран М.
Мандић: Нестварни штафелај, Пожаревац, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 51/52 (јан.-фебр. 2006), стр. 7476.
821.163.41-14.09 Мандић З. М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 214567687
22
РАДОЈЧИЋ, Саша
Поезија време будуће / Саша Радојчић. - Нови Сад ; Петроварадин :
Alfagraf, 2003 (Петроварадин : Alfagraf). - 123 стр. ; 21 cm. - (Библиотека
Догласнице ; 8. Огледи, есеји, критике)
Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 123. - На корицама белешка о делу с
ауторовом сликом. - С а д р ж а ј: Теме (5-30): Поезија, време будуће (7-11);
Панонски кругови (12-18); Велика синтеза : Васко Попа (19-20); Пуна зрелост
страсне мере : Иван В. Лалић: Песме... (21-25); Песник песама : Борислав
Радовић: Песме... (26-30). - Књиге (31-119): Песничка оставина Александра
Ристовића : Александар Ристовић: Светиљка за Ж. Ж. Русоа... (33-36);
Постмодерна исповест : Иван Негришорац: Везници... (37-41); Песник урбане
меланхолије : Ненад Милошевић: Умањења... (42-45); Оно што само песнички
језик може : Ана Ристовић: Уже од песка... (46-49); Једна захтевна књига :
Ненад Шапоња: Море... (50-53); Повратак у град : Зоран М. Мандић: Апатин
и песме од пре... (54-56); О видљивом и о невидљивом : Саша Јеленковић:
Краљевска објашњења... (57-62); Граматика патње : Ђорђо Сладоје:
Петозарни мученици... (63-66); Богата, смерна књига : Злата Коцић: Ваздушне

фреске... (67-70); Поезија слика : Драган Јовановић Данилов: Алкохоли с
југа... (71-73); Веризам и рефлексија : Срба Митровић: Узмицање... (74-76); У
потрази за светлином : Алек Вукадиновић: Божји геометар... (77-78); О
животу, о песми, о стварности : Војислав Карановић: Син земље... (79-81);
Путописне песме и оде : Радивој Станивук: Чежња и гнев... (82-83); Песма као
мрежа слика : Ненад Јовановић: Бела имена... (84-86); Провала стварности у
песму : Ђорђе Нешић: Прозор кроз који Дунав тече... (87-90); Тачно, тачније-- : Живорад Недељковић: Тачни стихови... (91-93); Кругови смрти, круг песме
: Војислав В. Јовановић: Песме за мртву... (94-96); Мозаик, меандри,
метафоре : Дејан Илић: Лисабон... (97-99); Телесне песме : Симон
Симоновић: Песме... (100-103); Размена између светова : Тања Крагујевић:
Године, песме... (104-108); Сметењаков цртеж : Душко Новаковић:
Сметењаков цртеж... (109-112); Метафизика и урбано искуство : Ђорђе
Кубурић: Разгледнице ноћне птице... (113-115); Родослов наопаког света :
Новица Тадић: Ждрело... (116-119); Напомена (120-121). Белешка о писцу
(123).
ISBN 86-83681-09-2 (брош.)
a) Српска поезија - 20. в. b) Попа, Васко (1922-1991) c) Лалић, Иван В. (19311996) d) Радовић, Борислав (1935-) e) Ристовић, Александар (1933-1994) "Светиљка за Ж. Ж. Русоа" f) Негришорац, Иван (1956-) - "Везници" g)
Милошевић, Ненад (1962-) - "Умањења" h) Ристовић, Ана (1972-) - "Уже од
песка" i) Шапоња, Ненад (1964-) - "Море" j) Мандић, Зоран М. (1950-) "Апатин и песме од пре" k) Јеленковић, Саша (1964-) - "Краљевска
објашњења" l) Сладоје, Ђорђо (1954-) - "Петозарни мученици" m) Коцић,
Злата (1950-) - "Ваздушне фреске" n) Јовановић Данилов, Драган (1960-) "Алкохоли с југа" o) Митровић, Срба (1931-) - "Узмицање" p) Вукадиновић,
Алек (1938-) - "Божји геометар" q) Карановић, Војислав (1961-) - "Син земље"
r) Станивук, Радивој (1960-) - "Чежња и гнев" s) Јовановић, Ненад (1973-) "Бела имена" t) Нешић, Ђорђе (1957-) - "Прозор кроз који Дунав тече" u)
Недељковић, Живорад (1959-) - "Тачни стихови" v) Јовановић, Војислав В.
(1940-) - "Песме за мртву" w) Илић, Дејан (1961-) - "Лисабон" x) Симоновић,
Симон (1946-) - "Песме" y) Крагујевић, Тања (1946-) - "Године, песме" z)
Новаковић, Душко (1948-) - "Сметењаков цртеж" {) Кубурић, Ђорђе (1958-) "Разгледнице ноћне птице" |) Тадић, Новица (1949-) - "Ждрело"
821.163.41.09"19"
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 188490759
23
РАДОЈЧИЋ, Саша
Sezona je počela : o novijim pesničkim knjigama Zorana Mandića / Saša
Radojčić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 37, br. 392/393 (okt-nov. 1991), str. 415-416.

886.1.09-14 Мандић З.
886.1-95
COBISS.SR-ID 166102023
24
СЕКЕЉ, Војислав
Zoran M. Mandić: "Uputstvo za opstanak", Narodna biblioteka "Karlo
Bijelicki", Sombor, 1982. / Vojislav Sekelj. - Prikaz knjige.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 29, br. 291 (maj 1983), str. 254.
821.163.41-14.09 Мандић З. М.
821.163.42(497.11)-95
COBISS.SR-ID 106553863
25
СТОЈАНОВИЋ-Пантовић, Бојана
Раскршћа метафоре : критике и есеји о српском песништву / Бојана
Стојановић Пантовић. - Краљево : Народна библиотека "Стефан
Првовенчани", 2004 (Краљево : Анаграф). - 187 стр. ; 20 cm. - (Едиција
Повеља. Библиотека Звоник ; књ. 5)
Тираж 500. - О писцу: стр. 187. - Библиографија уз поједине есеје. - С а д р ж
а ј: Удвојени траг (7-8). - Песници и књиге (9-97): Одломци трагања :
Доброслав Смиљанић (11-13); Нулти час : Адам Пуслојић (15-16); Видовита
слова : Гојко Ђого (17-19); Припитомљавање страха : Зоран Милић (21-23);
Жудња за очовечењем : Вук Крњевић (25-27); Око двојника : Рајко Петров
Ного (29-31); Данајски дарови : Даринка Јеврић (33-35); Језик таме : Вито
Марковић (37-39); Посртање песме : Зоран М. Мандић (41-43); Изговорени
бол : Симон Симоновић (45-47); Промишљање хаоса : Душко Новаковић (4951); Тескоба и чежња : Душка Врховац (53-55); Недоходни руб : Злата Коцић
(57-59); Границе коначности : Владимир Копицл (61-63); Древна огледала од
папира : Тања Крагујевић (65-67); Усуд биографије : Ивана М. Миланкова
(69-71); Ишчекивање чуда : Милош Комадина (73-75); Усамљен звук : Никола
Вујчић (77-78); Име жеље : Даница Вукићевић (79-81); Сплет чула и речи :
Војислав Карановић (83-85); Најава и одлагање традиције : Саша Јеленковић
(87-89); Смртоносна језичка игра : Ласло Блашковић (91-93); Неизбежност
двојине : Ана Ристовић (95-97). - Елипсе читања (99-184): Исидорин мистериј
пута и стазе (101-104); Сутон и зора сневања (105-108); Дис и лунарна поезија
(109-113); Трагање за божанским принципом у песништву Алека
Вукадиновића (115-123); Варница што севне из рукописа (125-129); Сиви
тренутак : на Дисовом трагу (131-135); Експресионистички аспекти

неоавангарде - један приступ поезији Бранислава Петровића (137-143); Топос
самоће и симболичка илузија (145-152); Неименовано "то" (153-157); О
непорецивости и стишаности (159-163); Светлости осаме (165-170); Раскршћа
метафоре (171-174); Уводна маштарија и конструкција приступа (175-182);
Моћ и немоћ критике (183-184); О овој књизи (185). О писцу (187).
ISBN 86-83047-31-8 (брош.)
a) Максимовић, Десанка (1898-1993) b) Ракитић, Слободан (1940-) c) Тешић,
Милосав (1947-) d) Максимовић, Мирослав (1946-) e) Тадић, Новица (1949-) f)
Недељковић, Живорад (1959-) g) Јовановић Данилов, Драган (1960-) h)
Симовић, Љубомир (1935-) - "Дупло дно" i) Радовић, Борислав (1935-) - "О
песницима и о поезији" j) Богдановић, Милан (1892-1964) - "Писци и
критичари" k) Српска поезија - 20. в. l) Смиљанић, Доброслав (1933-) - "Руине
и привиђења" m) Пуслојић, Адам (1943-) - "Очевидац" n) Ђого, Гојко (1940-) "Црно руно" o) Милић, Зоран (1940-) - "Изабране песме" p) Крњевић, Вук
(1935-) - "Источник берлински" q) Ного, Рајко Петров (1945-) - "Недремано
око" r) Јеврић, Даринка (1947-2007) - "Јудин пољубац" s) Марковић, Вито
(1936-) - "Ноћи и одсјаји" t) Мандић, Зоран М. (1950-) - "Усеклине, прозор" u)
Симоновић, Симон (1946-) - "Песме" v) Новаковић, Душко (1948-) "Сметењаков цртеж" w) Врховац, Душка (1947-) - "Изабране и нове песме" x)
Коцић, Злата (1950-) - "Ваздушне фреске" y) Копицл, Владимир (1949-) "Клисурине" z) Крагујевић, Тања (1946-) - "Писмо на кожи" {) Миланкова,
Ивана М. (1952-) - "Исповест муња" |) Комадина, Милош (1955-2004) "Свеједно" }) Вујчић, Никола (1956-) - "Препознавање" ~) Вукићевић, Даница
(1959-) - "На плажама" • ) Карановић, Војислав (1961-) - "Светлост у налету"
¡) Јеленковић, Саша (1964-) - "Књига о срцу" £) Блашковић, Ласло, мл. (1966-)
- "Јутарња даљина" ©) Ристовић, Ана (1972-) - "Живот на разгледници" °)
Секулић, Исидора (1877-1958) Â) Петковић-Дис, Владислав (1880-1917) Ǎ)
Вукадиновић, Алек (1938-) À) Петровић, Бранислав (1937-2002)
821.163.41-1.09"19"
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 113776396
26
СТОЈКОВИЋ, Душан
Лирски путописи душе / Душан Стојковић. - Приказ књиге: Зоран М.
Мандић: Нестварни штафелај, Пожаревац, 2005.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 33, бр. 124/125 (пролеће-лето 2006), стр.
107-112.
821.163.41-14.09 Мандић З. М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 216414727

27
СТРАЈНИЋ, Никола
Есеј и песма : Зоран М. Мандић, "Мали наслови" / Никола Страјнић. Приказ.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 30 (апр. 2004), стр. 70-71.
821.163.41-4.09 Мандић З. М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 194610695
28
СТРАЈНИЋ, Никола
Зоран М. Мандић, Радови на путу, Београд/Сомбор, 1993 / Никола
Страјнић. - Приказ.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 8, бр. 31/32 (1994), стр. 117.
821.163.41-14.09 Мандић
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 202398727
29
СТРАЈНИЋ, Никола
Карловачки есеји / Никола Страјнић. - Нови Сад : Савез педагошких
друштава Војводине, 1999 (Будисава : Кримел). - 127 стр. ; 20 cm
Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 126. - С а д р ж а ј: I (5-71): Скровиште
Драгана Колунџије (7-11); Пулсирање песме (12-14); Чегртуша (15-20);
Маните воде (21-24); Стаклени сан (25-28); О песништву Зорана М. Мандића
(29-35); На наковњу живота (36-37); Песничко истрајавање Рајице
Драгићевића (38-42); Барок (43-46); Ево песника (47-50); Бити анђео (51-53);
Између норме и искуства (54-56); "Светлост нека" (57-59); Блиско и
једноставно (60-62); Мирис кестена (63-65); Мојре (66-68); Погледи из
сликарства (69-71). - II (73-98): Моћ и немоћ књижевности (75-77); Заточене
речи (78-80); Његошева психологија и философија стварања (81-83);
Истраживања руске авангарде (84-86); Ситна слова (87-89); Сеобе Милоша
Црњанског (90-92); Доњи ракурс (93-95); Линија додира (96-98). - III (99-124):
Милић од Мачве (101-106); Грујица Лазаревић или слика међу сликарима
(107-108); Ђорђе Лазић - Ћапша (109-113); Реално реалнога Стевана
Филиповића (114-116); Од мрље до облика Драгана Нешића (117-118);
Сликар и слика (119-120); Запис о Љубиши (121-122); Радмила Ракин
Мартиновић или универзалност флауте (123-124); Напомена (125). Белешка о

писцу (126).
(Брош.)
a) Бербер, Стојан (1942-) b) Зивлак, Јован (1947-) - "Чегртуша" c) Нишавић,
Рале (1948-) - "Маните воде" d) Трипковић, Милан (1949-) - "Стаклени сан" e)
Бубало, Никола ( -) - "На наковњу живота" f) Челебић, Гојко (1958-) - "Барок"
g) Видић, Аца (1959-) - "Рођење" h) Салапура, Лука (1959-) i) Косановић,
Ненад ( -) j) Егерић, Весна (1962-) - "Песме са језера" k) Димић, Жарко (1962-)
- "Кућа на крову" l) Каћански, Весна (1959-) - "Мирис кестена" m)
Гавриловић, Дарко ( -) - "Мојре" n) Таировић, Зоран (1966-) - "Краљевски бес"
o) Недељковић, Драган (1925-) - "Моћ и немоћ књижевности" p) Ивановић,
Радомир В. (1936-) q) Косановић, Богдан (1943-) - "Истраживања руске
авангарде" r) Бабић, Горан (1944-) - "Ситна слова" s) Бранковић, Светлана ( -)
- "Сеобе Милоша Црњанског" t) Живановић, Милан (1950-) - "Доњи ракурс"
u) Стојановић-Пантовић, Бојана (1960-) - "Линија додира" v) Делибашић,
Љубомир ( -) w) Димитријевић, Љубиша (1961-) x) Српска књижевност 1990-1999 y) Ликовна уметност - Војводина - 1990-1999 z) Колунџија, Драган
(1938-) {) Мандић, Зоран М. (1950-) |) Драгићевић, Рајица (1956-) })
Станковић, Милић (1934-2000) ~) Лазаревић, Грујица (1935-) • ) Лазић, Ђорђе
Ћапша (1954-) ¡) Филиповић, Стеван ( -) £) Нешић, Драган ( -) ©) РакинМартиновић, Радмила ( -)
886.1.09
73/76(497.113)
886.1-4
COBISS.SR-ID 145612039
30
СТРАЈНИЋ, Никола
Pesma kao smisao : Zoran M. Mandić: Naspram čuda, Novi Sad, 1994 /
Nikola Strajnić.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 21, br. 78-79 (jesen-zima 1994), str. 70-73.
821.163.41-14.09 Мандић З. М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 42269186
31
СТРАЈНИЋ, Никола
Приближавање прозрачном : (карловачки есеји II) / Никола Страјнић. Нови Сад : Бистрица, 2006 (Нови Сад : МБМ плас). - 141 стр. ; 20 cm
Ауторова слика на корицама. - Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 141. - С а д
р ж а ј: Урези на крхотинама (5-54): Epiméleia eautou или старање о себи

Зивлакове песме (7-15); Дечанска звона (16-20); Урези на крхотинама (21-24);
Дунавске светиљке (25-27); Невенова антологија (28-30); А сад, хладно је (3134); Чишћење језика (35-38); Једро и друге песме (39-44); Имагинација и
стварност (45-48); Опрости јагње бело (49-51); Подмлађивање сенке (52-54). Повратак у Марези (55-71): Повратак у Марези (57-60); Обурвана земља (6163); Брига (64-67); Тајна љубав (68-71). - Светлост из дубине (73-112):
Преписка Томас Ман - Карол Керењи (75-78); Светлост из дубине (79-82);
Poiesis као genesis (83-86); Из српске књижевности (87-89); О једном
несвакидашњем делу (90-92); Слободан Милетић (93-96); Есеј и песма (97101); Истраживање као брига о бићу (102-105); Песник и његова сенка (106108); Светлост и тама савременог света (109-112). - Сликар неба и земље (113137): Милић од Мачве (115-121); Скулптуре писаца (122-125); Предео из
Војводине (126-129); Запис о сликару Божидару Аиралдију (130-132);
Асамблажи, објекти и слике (133-135); Божићни ликовни салон (136-137);
Напомена / Н. С. (139). Белешка о писцу (141).
ISBN 86-84891-22-8 (брош.)
a) Јеврић, Даринка (1947-2007) b) Шпајер, Михаел (1950-) c) Нишавић, Рале
(1948-) d) Ајдуковић, Гордана (1948-) e) Шошкић, Драгомир (1949-) f)
Косановић, Ненад (1954-) g) Јовановић Данилов, Драган (1960-) h)
Вукашиновић, Верољуб (1959-) i) Стојсављевић, Јелена (-) j) Вајденхајм,
Јоханес (1918-2002) k) Драгићевић, Ратко (-) l) Чонгради, Петар (-) m)
Сатарић, Радмила (-) n) Недељковић, Драган (1925-) o) Скакић, Мирко (-) p)
Егерић, Мирослав (1934-) q) Бекић, Томислав (1935-2008) r) Мандић, Зоран
М. (1950-) s) Ћеримовић, Велимир (-) t) Ђерић, Зоран (1960-) u) Гавриловић,
Дарко (1966-) v) Јокановић, Владимир Т. (1936-) w) Вешковић, Веселин (-) x)
Ранчић, Владо (1961-) y) Српска књижевност - 20. в. z) Зивлак, Јован (1947-)
{) Ман, Томас (1875-1955) |) Керењи, Карољ (-) }) Милетић, Слободан (19382001) ~) Станковић, Милић (1934-2000) • ) Аиралди, Божидар (-)
821.163.41-4
821.163.41.09"19"
COBISS.SR-ID 211836679
32
ТОДОРОВИЋ, Хаџи Драган
Потврда интегралности / Хаџи-Драган Тодоровић. - Текст ћир. - Приказ
књиге: Зоран М. Мандић: Цитати и друге песме, Нови Сад, 1996.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 42, бр. 405/406 (1997), стр. 48-49.
821.163.41-14.09 Мандић З. М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 168173831

33
ТОМАШЕВИЋ, Бошко
Контекстуалност, цитат, разлика, похвала разлици / Бошко Томашевић.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 10, бр. 45/46 (март 1999), стр. 144-149.
821.163.41.09 Мандић З. М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 219350279
34
ТОМАШЕВИЋ, Бошко
Kontekstualnost, citat, razlika, pohvala razlici / Boško Tomašević. - O poeziji
Zorana M. Mandića.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 32, br. 156 (1998), str. 48-49.
821.163.41.09 Мандић З. М.
COBISS.SR-ID 60746498
35
ТОМАШЕВИЋ, Бошко
Poezija i mišljenje bića : književnokritički pristup poeziji sa stanovišta
fundamentalne ontologije / Boško Tomašević. - Beograd : Апостроф, 1998
(Beograd : Megraf). - 158 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Šum vremena ; knj. 46)
Tiraž 300. - Bio-bibliografska beleška o autoru: str. 155. - S a d r ž a j: Predgovor
ili o bitnom pesništvu još jednom (7-18). - 1. Bit pevanja kao jezik biti (19-82):
Preontološko zasnivanje istine bića u Rilkeovom pesništvu (21-23); Bit pevanja
kao jezik biti (24-28); Montaleovo pesništvo fakticiteta (29-32); Psalmodično
pevanje ideje (33-35); Traženje stvarnosti (36-39); Trošenje prošlosti (40-42); Postav kartezijanske logike pesništva (43-45); Putovati u stvarnost pojma (46-51);
Alegorično silaženje sa Kolona (52-54); Povratak u temelj stvari (55-59); Rečnik
počela Alena Boskea (60-63); Uspostavljanje bitnog glasa poezije (64-68); Poetika
metatekstualnosti Osipa Mandeljštama (69-73); Čitanje modela slabog pesništva
(74-82). - 2. Biće jezika, čistina bića (83-143): Uzvraćanje metodičkoj istini puta
(85-89); Jezik za sebe: pisanje razlike (90-96); Pesnička teologija ili o pristupu
nepristupnom (97-102); Biće jezika, čistina bića (103-115); Pesnik klasične
filologije (116-123); Pesništvo/pharmakon (124-126); Odbacivanje citatnosti (127132); Kako (je) delati (pesniku) unutar konačnog vokabulara? (133-143); Pogovor:
Orfej recenzent (144-153). Bio-bibliografska beleška o autoru (155).
(Broš.)
a) Костолањи, Деже (1885-1936) b) Милош, Чеслав (1911-) c) Херберт,

Збигњев (1924-) d) Загајевски, Адам (1945-) e) Плат, Силвија (1932-1963) f)
Гилвик, Ежен (1907-) g) Бродски, Јосиф Александрович (1940-1996) h)
Павловић, Миодраг (1928-) i) Цинцар Попоски, Никола (1944-) j) Мандић,
Зоран М. (1950-) k) Зивлак, Јован (1947-) l) Поезија - Поетика m) Поезија Онтолошки аспект n) Рилке, Рајнер Марија (1875-1926) o) Монтале, Еуђенио
(1896-1981) p) Боске, Ален (1919-) q) Мандељштам, Осип Емиљевич (18911938)
82.01-1
82.01-1:111.1
886.1-4
COBISS.SR-ID 152899079
36
ЋАЛИЋ, Зоран
Зоран М. Мандић, Радови на путу, Београд/Сомбор, 1993 / Зоран Ћалић. Приказ.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 8, бр. 31/32 (1994), стр. 118.
821.163.41-14.09 Мандић
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 202399495
37
ЦВЕТКОВИЋ, Томислав
Metatekst postmoderne / Tomislav Cvetković. - Prikaz knjige: Zoran M.
Mandić: Čitaonica, Osijek, 1989.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 16, br. 59 (zima 1989), str. 93-95.
821.163.42-1.09 Мандић З. М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 15571202
38
ШАЈТИНАЦ, Радивој
Versička introspekcija u "Kompoziciji grčeva" : poetičko "samosaslušanje"
Zorana M. Mandića / Radivoje Šajtinac.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 32, br. 156 (1998), str. 45-47.
821.163.41.09 Мандић З. М.

COBISS.SR-ID 60746242
39
ШАЈТИНАЦ, Радивој
Поднасловљени насловитељ : Зоран М. Мандић: Мали наслови;
Интелекта, Ваљево 2003. / Радивој Шајтинац.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 62, бр. 20483 (18. феб. 2004), стр. 21.
821.163.41-95
821.163.41.09 Мандић З. М.
COBISS.SR-ID 192404487