COBISS Кооперативни online библиографски систем и сервиси COBISS

Библиографија Зорана Мандића

1
АНТОЛОГИЈА Мајке у пјесмама / [приредио] Момир Секулић. Бијело Поље : Пегаз, 2004 (Бијело Поље : Пегаз). - 406 стр. ; 24 cm. (Библиотека Антологија / Пегаз)
Тираж 500. - Стр. 5-13: Предговор / Момир Секулић. - Стр. 378-383: Похвала
мајци - непресушном извору живота / Томислав Милошевић. - Стр. 384-385:
Момир Секулић: Мајке у пјесмама / Милорад Калезић. - Из с а д р ж а ј а:
Мајка / Благоје Баковић (96). Мамино срце / Тодор Бјелкић (97-98). Мама
чита татина писма / Перо Зубац (113). Мамине бриге / Спасоје Лабудовић
(126). Није свету крај / Милан Мрдаљ (136). Ено мајка - света мајка / Рале
Нишавић (137-138). Сањам ли ја ово / Душко Трифуновић (157-158). Дани
небески / Иван Даников (223). Мајка / Тадија Ераковић (242-243). Песма о
мајци се не пише као песма о облаку / Зоран М. Мандић (295). Уклети воћњак
/ Ђорђо Сладоје (355-356). Она је почетак / Секуле Шарић (374-375).
(Брош.)

821.163.41-14:398
821.163.41-14(082.2)
COBISS.SR-ID 195496455
2
БЕРБЕР, Стојан
Песме / Стојан Бербер. - Београд : Просвета, 2002 (Смедерево :
"Димитрије Давидовић"). - 190 стр. ; 20 cm. - (Савремена поезија 2002.)
Ауторова слика на корицама. - Тираж 300. - Стр. 5-13: Поезија полисемичког
песничког говора / Зоран М. Мандић. - Белешка о песнику: стр. 179. Библиографија аутора: стр. 179-186.
ISBN 86-07-01335-1 (брош.)
a) Бербер, Стојан (1942-)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 180453895
3
БЛАГОЈЕВИЋ, Горан
Zbog tebe : pesme / Goran Blagojević ; [ilustracije Jelena Popović]. Srbobran : Dom kulture, 2007 (Petrovaradin : Alfagraf). - 92 str. : ilustr. ; 21 cm
Str. 5-6: Otvaranje srca / Zoran M. Mandić.
ISBN 978-86-87153-00-4
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 225032711
4
БОГНАР, Зоран
Alhemija : 22 pesme o lavirintu kruga / Zoran Bognar. - Beograd : Dereta,
2005 (Beograd : Dereta). - 76 str. ; 23 cm
Tiraž 500. - Str. 57-67: Votum separatum / Radivoj Šajtinc ... [et al.]. - Rečnik
manje poznatih reči i mitoloških pojmova: str. 68-70. - Beleška o autoru: str. 7174.
ISBN 86-7346-512-5 (broš.)
a) Богнар, Зоран (1965-) - "Алхемија"
821.163.41-1
821.163.41.09-1 Богнар З.(048.83)
COBISS.SR-ID 125788428
5
БОЖЕ правде : српске песме, чланци, беседе, химне / избор Бећир
Вуковић. - Подгорица : [Стварање], 2006 ([б. м. : б. и.]). - XVIII, 397, XXIX
стр. : илустр. ; 17 x 23 cm
На стр. [3] ств. насл.: Антологíа Боже правде. - "Стварање : 1946-2006"-->
насл. стр. - "Јубиларно издање поводом шездесет година излажења"-->
колофон. - Уз већину прилога слике аутора. - Тираж 1.000. - Стр. I-XIX:
Путник са главом под пазухом / Бећир Вуковић. - Из с а д р ж а ј а: Семољ /
Миро Вуксановић (221). Милан Ненадић (271-272): Сарајево град (271);
Атентатор је у праву (271); Из Принципових стопа (271); Песма ћелија (271);
Писмо Андрићу (271-272); Пола капи росе (272); Ћеле-кула (272); Да се оде
(272). Јован Зивлак (308-310): Острво (308); Сентандреја (309); Ни (309);
Ноктурно (309-310); Обретење (310). Зоран М. Мандић (313-314):
Преваспитавање (313); Господово писмо (313); Радови на путу (313); Наше
заједничко више стање (314). Ненад Грујичић (351-352): Крајина (351); Вај

(351); Унатражак (351); После свега (351-352); Коб (352); Облачна рука (352).
Ђорђо Сладоје (365-367): Ave Serbia (365); Коњски пут (365); Пут у Лијевно
(365); Далеко је Хиландар (366); Каравек (366); Плач светог Саве (367);
Свакодневни уторник (367). Благоје Баковић (381-382): Молитва за
прогоњеног (381); Молитва за жртве у Долима (381-382); Кад си путника
створио (382); Да тако буде отприлике (382); Молитва за мрава који се
запутио ка Цариграду (382). Саша Радојчић (392): Сећање на ствари (392);
Америка (392).
(Брош.)

821.163.41-82(082.2)
821-82(082.2)
COBISS.SR-ID 233581831
6
БОРХЕС, Хорхе Луис
Priručnik fantastične zoologije / H. [Horhe] L. [Luis] Borhes ; prevod sa
španskog Silvia Monros-Stojaković ; [ilustracije Milan Jovanović Jofke]. - Sombor
: Zlatna grana, 1996 (Beograd : Art grafik). - 173 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka
Anamorfoze)
Autorova slika na presavitku omota. - Prevod dela: Manual de zoologia fantástica /
J. L. Borges. - Tiraž 1000. - Antologija Borhesovih dvojnika / Zoran M. Mandić:
str. 9-12. - Oštroumni domaći Borhes / Silvia Monros-Stojaković: str. 165-169. - S
a d r ž a j: Antologija Borhesovih dvojnika / Zoran M. Mandić (9-12). Predgovor
(33-34); A Bao a Qu (35-36); Amfizbena (37); Anamitski tigrovi (38); Bahamut
(39); Baldanders (40); Bazilisk (41-42); Behemot (43-44); Boramec (45); Burak
(46); Čudovište Aheron (47-48); Dve metafizičke životinje (49-50); Fauna ogledala
(51); Fauna SAD (52); Garuda (53); Gmizavac koji je usnio K. S. Luis (54); Golem
(55-56); Grifon (57-58); Hanijel, Kafzijel, Azrijel i Anijel (59-60); Harpije (61);
Hidra iz Lerne (62); Himera (63); Hipogrifon (64-65); Hronos ili Herkul (66);
Ihtiokentauri (67); Jednorog (68-69); Kami (70); Katopleba (71); Kentaur (72-73);
Kerber (74); Kineska fauna (75-76); Kineski feniks (77); Kineski jednorog (78-79);
Kineski zmaj (80-81); Kraken (82); Krokote i leukrokote (83); Kudrava zver iz La
Fert-Bernara (84); Kuglaste životinje (85-86); Kumbaba (87); Levijatanov sin (88);
Majka svih kornjača (89); Majmun koji pije tuš (90); Mandragora (91-92);
Mantikora (93); Mesečev divlji zec (94); Mešanac (95-96); Minotaur (97); Monokli
(98-99); Morski konj (100-101); Mravlav (102); Nabijač (103); Nage (104);
Nebeski jelen (105); Nesnas (106); Odradek (107-108); Ognjeni kralj i njegov konj
(109); Okovana krmača (110); Osmokraka zmija (111); Panter (112-113); Pelikan
(114); Peritoni (115-116); Ptica feniks (117-118); Ptica rok (119); Remora (120121); Salamander (122-124); Scila (125); Senijed (126); Sfinga (127); Simurg
(128-129); Sirene (130-131); Skvonk (132); Stoglavac (133); Šestonožne antilope

(134); Talos (135); T'ao-T'ieh (136); Toplotna bića (137); Tronogi magarac (138);
Uroboros (139); Zaratan (140-141); Zmaj (142-143); Životinja koju je Kafka usnio
(144); Životinja koju je usnio K. S. Luis (145--146); Životinja koju je usnio Po
(147). Oštroumni domaći Borhes / Silvia Monros-Stojaković (165-169).
(Broš. sa omotom)
860(82)-32
COBISS.SR-ID 107680007
7
БОСАНЧИЋ, Душко
Остани са мном : [песме] / Душко Босанчић ; [илустрације Зоран Тенкеш
; фотографије Предраг Радаковић]. - Житиште : Библиотека "Бранко
Радичевић", 2003 (Житиште : Офсетпринт). - 55 стр. : илустр. ; 19 cm
Ауторова слика. - Тираж 200. - Стр. 5: Реч уредника / Драган Ћурчија. - Стр.
49-50: Позив на емпирију / Немања Савић. - Стр. 51: Тихи говор исповедања /
Зоран М. Мандић. - Белешка о аутору: стр. 53.
ISBN 86-83309-07-X (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 186531847
8
ВАСИЋ, Небојша
Nebojša Vasić : slikar : 8. maj - 23. maj Studentski kulturni centar, Beograd,
28. maj - 17. jun Kulturni centar "Laza Kostić", Sombor / [organizatori Studentski
kulturni centar, Beograd [i] Kulturni centar "Laza Kostić", Sombor ; tekst Petar R.
Kočić, Saša Radojčić, Zoran M. Mandić ; fotografija Nedeljko Skroza]. - [S. l. : s.
n.], 1998 (Novi Sad : "Stojkov"). - [8] str. : ilustr. ; 30 cm.
Biobibliografski podaci o umetniku.
a) Васић, Небојша (1965-) - Сликарство - Каталози изложби
75(497.113):929 Васић (06.064)
COBISS.SR-ID 135288071
9
ВЕЛИКА тајна : од Стевана Тонтића до Ђорђа Сладоја / [приредио]
Перо Зубац ; [вињете Марко Панић]. - Београд : БМГ, 1997 (Београд : БМГ). 381 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека BMG)
На омоту поднасл.: Најлепше песме о љубави. - Фиксир садржаја (III) / Перо

Зубац: стр. 5-14. - Уместо поговора: стр. 357-361. - Основни
биобиблиографски подаци о песницима: стр. 325-349. - Библиографија: стр.
351-355. - Из с а д р ж а ј а: Јован Зивлак (23-26): Њена душа (23-25); Цвркут
(26). Дејан Тадић (27): И данас пролазиш (27); Ноћу спавајући (27). Милан
Ненадић (31-33): Балада (31-32); Питање (32); Писмо кћерки Марији (33).
Осунчан предео / Давид Кецман Дако (34). Милован Миковић (37-39): Света
бачка земља (37-38); Јуда мисли на потомство (38); Остатак (39). [Под
звездом ловокрадицом чита те Жабес...] / Бошко Томашевић (46). Марија
Шимоковић (47-48): Пољубац Густава Климта (47); [Данас сам само једна
улица...] (48). Шпанија / Васа Топалов (59). [Седох опуштен и смирен у стару
фотељу...] / Сима Газибарић (61). Киша / Цвијетин Михајловић (67).
Старомодна љубавна песма / Мирко Готесман (70-71). Недосањана песма /
Даница Вујков (86). Напуштени говор / Рале Нишавић (87). [Шуме у мени
стољетне кише...] / Мирјана Б. Маруновић (91). [Волела бих да смо кипови...]
/ Смиљана Жупунски (102). Уранци / Милорад Родић (103). Она / Лазар
Францишковић (105). [Јесен откида лишће са грана...] / Драго Чингел (107).
Шта је за вас љубав / Лазар Каурин (108-109). Писмо седмо или магла напада
/ Милан Дивјак (110). Празник / Анастас Настевски (113). [Очи сиве...] /
Благоје Свркота (118). Тврдим да постојиш / Добривој Вујин (121). Плетиља /
Недељко Терзић (122). Урлик / Драгомир Шошкић (125). Милорад Црњанин
(129-131): Манастирска љубав (129); Моја драга на облаку спи (130); Заклетва
једног циганина (131). Sex angeles / Владимир Копицл (133). Писмо / Милан
Тинтор (135). Радивој Шајтинац (144-146): Жена (144); Писмо (145); Заједно
смо плачни (146). Црна киша / Нада Попов (148). [Говорио си...] / Димитрије
Чортан (157). Са женом која нема времена да размишља ко сам ја / Милорад
Грујић (159). Зоран М. Мандић (160-162): Љубавна песма (160); Пчелиње
гнездо (161); Узвишица (162). Слика / Вучина Шћекић (169). Мушка рука
разбија орах под мишком спавача / Милан Живановић (170-171). Пред ветар /
Мирко Радојичић (175). Војислав Деспотов (176): Обично ноћу (176); Кафа
(176). Визија чувара пута / Милан Узелац (191). Орфеју / Живана Петров
(193). [Замисли. Није далеко земља коју...] / Весна Чортан (195). По ивици /
Младен Дражетин (198). Зашто ме гледа / Владимир Станић (199).
Заборављени стихови / Радмила Гикић (203). Острво љубави / Јоан Баба (208).
Избор / Миле Нинков (210). Post csriptum / Златко Бенка (214). Босиљак /
Анђа Анђелић (217). Улаз / Иван Костић (224). Мирјана Д. Стефановић (228229): Скица за једну звезду (228); За мало сунца (229). Природно / Андреј
Живор (230). После сусрета са непознатом фреском у манастиру Крушедол /
Јован Петровић Подунавски (232). Лето / Зоран Гаши (238). [Кад одеш...] /
Јованка Николић (239). [А имала је чудна уста, скоро округла...] / Радомир
Дабетић (240). Ако ме тражиш гле: / Милан Дунђерски (250). [Погледај по
реци...] / Ранко Кеча (252). Селимир Радуловић (263-265): Жено моја, невјесто
(263); Заљуљах ти бокове (264); Ружа (265). Стварно, могућно / Васа
Павковић (266). 21 842 / Владимир Хоровиц Вава (269). Возна карта / Ранко
Бабић (274). Мари жоли / Марија Мартић (275). [Воли ме до седме латице...] /
Стеван Бељански (276). Хе(л)пиенд / Поп Душан Ђурђев (279). Песме у

мермеру нађене 1992. / Ласло Силађи (288). Ђорђе Балашевић (289-290):
Будимпештански снег (289-290); Твоја фотографија (290). Ево гласом ходам
нестварним степеништем / Илеана Урсу-Ненадић (294). Ненад Грујичић (295297): Дуб (295); Жижак (296); Грех (297). Љубавна пјесма / Мишо Авдаловић
(298). Миленко Фржовић (299-301): Дан и ноћ (299); Из осмеха твог зрачи
читав свет (300); Некуд идеш сама (301). Љубав / Стојан Симић Драганов
(302). Отишла / Миодраг Петровић (305). Моја најлепше ненаписана песма /
Мита Голић (316). Ђорђо Сладоје (321-323): Кад се млидијах вратити (321322); Потопљени градови (322); Сан лудог неимара (323).
ISBN 86-7330-014-2 (Тврди повез са омотом)

886.1-14(082)
COBISS.SR-ID 129665031
10
ВРЕБАЛОВ-Грубић, Вера
Мој љубимац - мачак Цицко / Вера Вребалов-Грубић ; [цртежи деца из
Предшколске установе "Пчелица"]. - Апатин : Бирограф, 2006 (Апатин :
Бирограф). - 61 стр. : илустр. ; 25 cm
Тираж 300. - Стр. 5: Мале приче о великим успоменама / Зоран М. Мандић. Биографија: стр. 60.
ISBN 86-85531-02-0 (брош.) ISBN 86-85521-02-0 !
821.163.41-93-32
COBISS.SR-ID 214462471
11
ВРЕБАЛОВ-Грубић, Вера
Одабране приче / Вера Вребалов Грубић. - Апатин : Бирограф, 2006
(Апатин : Бирограф). - 84 стр. ; 18 cm
Тираж 100. - Стр. 1-3: Сага о траговима детињства / Зоран М. Мандић. Биографија: стр. 83. - С а д р ж а ј: Сага о траговима детињства / Зоран М.
Мандић (1-3). Стара липа (7-10); Мамини шешири (11-12); Кошаре за хлеб
(13-14); Играли смо се док се не посвађамо (15-18); Саша и Весна (19-21);
Лутке - пријатељи (22-23); Лутка за Мирјану (24-26); Тетка Вукосава (27-33);
Беле љубичице (34-35); Крсна слава (36-39); Јабука петровача (40-42);
Бабарога (43-44); Јелка (45-46); Бели мачак (47-50); Лола (51-53); Сви наши
пси - чуваркуће и пријатељи (54-56); Мењар (57-61); Заробљена ласта (62-64);
Зечица и зече (65-67); Туга (68-69); Док цвета багрем бели (70-71); Не плачи-- вратићу се (72-74); Валтер (75-76); Цвеће за виолинисту (77-79); Поплава у
Венецији (80-82). Биографија (83).

ISBN 86-85531-04-7 (брош.)

821.163.41-32
COBISS.SR-ID 217801991
12
ВРЕБАЛОВ-Грубић, Вера
Река живота : песме / Вера Вребалов Грубић ; [ликовна опрема и прилози
Нино Кустурица]. - [1. изд.]. - Апатин : Графика, 2001 (Апатин : Графика). 61 стр. : илустр. ; 19 cm
Делимично парне стр. празне. - Тираж 120. - Стр. 3-5: Реферисање реке
живота / Зоран М. Мандић. - На корицама белешка о аутору и делу с
ауторовом сликом.
(Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 174248967
13
ВУЈИН, Добривој
Облак у витрини : (хаику песме) / Добривој Вујин ; [цртежи Кристина
Средић]. - Кикинда : Народна библиотека "Јован Поповић" ; Мокрин :
Мокринске новине, 1999 (Кикинда : Мираграф). - 46 стр. : илустр. ; 19 cm. (Библиотека "Завичајна књига" ; књ. 6)
Тираж 500. - Путовање сећања / Дивна Вуксановић: стр. 43-44. - Из рецензија
/ Зоран Богнар, Зоран М. Мандић: стр. 45-46. - Белешка о аутору: стр. [47].
ISBN 86-7378-006-3 (Брош.)

886.1-1
COBISS.SR-ID 145893383
14
ВУЈИН, Добривој
Први круг / Добривој Вујин. - Кикинда : Књижевно удружење, 2004
(Кикинда : Бис). - 47 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Едиција Сатира)
Тираж 500. - Стр. 43-44: Валерско развијање / Зоран М. Мандић. - Белешке о

писцу: стр. 45.

821.163.41-84
COBISS.SR-ID 193680135
15
ГРАЈИЋ, Матија И.
Tihi plamen : poezija / Matija I. Grajić ; [predgovor napisao Danilo G. Diklić].
- Subotica : M. I. Grajić, 1989 (Zrenjanin : Budućnost). - 113 str. ; 21 cm
Tiraž 500. - Slika autora i beleška o autoru na presavitku korica.
(Broš.)
886.1/.2-14
COBISS.SR-ID 963079
16
GRANA koja maše : (pregled haiku pesništva u Jugoslaviji) / [priredio]
Milijan Despotović. - [1. izd.]. - Požega : Svitak, 1991 (Titovo Užice : "Dimitrije
Tucović"). - 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Plamen bananine kućice)
Tiraž 1000. - Pre poetskog razmišljanja / Milijan Despotović: str. 5-10. - Priroda
kao simbol / Kayoko Yamasaki: str. 267-270. - Beleške o pesnicima: str. 271-294. Iz s a d r ž a j a: Ivan Babić (16). Joan Baba / sa rumunskog preveo autor (17).
Dušan Balan (20). Vjera Benkova (24). Vesna Bogdanović (27). Veljko Bosnić
(28). Ljubomir Častven (38). Nela Dan (43). Ivan Danikov (44). Miroslav Dudok
(57). Tomislav Đokić (59). Boško Đorđević (60). Aleksandar Erdeljan (69). Nenad
Grujičić (80). Dragoslav Guzina (81). David Kecman Dako (99). Milan Kovačević
(108). Savka Kozić (111). Boro Latinović (118). Zoran Mandić (123). Zlatoje
Martinov (133). Manda Matanović (134). Nebojša Milenković (143). Vojislav
Milenković (144). Dušan Milićev (146). Milan Mrdalj Mrđa (154). Biljana Munić
(155). Anastas Nastevski (158). Nikola Nilić (162). Jožef Pap / sa mađarskog
preveo autor (169). Ljiljana Petrović (174). Nikola Putić (184). Slavko Sedlar
(198). Jovo Sedlar (199). Nebojša Simin (200). Zoran Stojanović (206). Tanja
Stojanović (211). Nada Stojanović (211). Dejan Tadić (223). Nedeljko Terzić
(226). Pero Zubac (259). Petar Žarkov (260). Andrej Živor (264).
(Broš.)
886.1/.6-14(082)
82(497.1)-14(082)
COBISS.SR-ID 49622791

17
ГРУБИЋ, Вера
Он и она у 24 приче / Вера Грубић. - Апатин : Бирограф, 2009 (Апатин :
Бирограф). - 64 стр. ; 18 cm
Тираж 100. - Стр. 4-7: Роман у 24 приче о њему и њој / Зоран М. Мандић.
ISBN 978-86-85531-10-1
821.133.1-31
COBISS.SR-ID 239884039
18
ДАВИДОВИЋ, Снежана
Снежана Давидовић : алхемија прожимања : мај-јун 2002. - [Б. м. : б. и.],
2002 (Кула : Борац). - 1 пресавитак ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 21 cm
Кор. насл. - Предговор / Зоран М. Мандић, Андреј Тишма. Биобиблиографски подаци о уметнику.
a) Давидовић, Снежана (1967-) - Сликарство - Каталози изложби
75.071.1 Давидовић С.(083.824)
75(497.113)(083.824)
COBISS.SR-ID 199957511
19
DVADESET pet godina "Plavog čuperka"
25 godina "Plavog čuperka" / [ilustracije Miodrag Jelačić Jelača]. - Novi Sad :
Zmajeve dečje igre, 1992 (Novi Sad : "Stojkov"). - 35 str. : ilustr. ; 23 cm
Tiraž 300. - Izdanja "Plavog čuperka" Miroslava Antića 1965 - septembar 1990. /
Mara Todorović: str. 32-35. - P.o.: Detinjstvo : časopis o književnosti za decu; br.
12, 1992.
ISBN 86-81501-07-0 (Broš.)
a) Антић, Мирослав (1932-1986) - "Плави чуперак"
886.1-1
886.1-4(082)
COBISS.SR-ID 24860423
20
ДВОСТРУКА парабола : (критика о прози Богислава Марковића) /
приредили Војислав Бубања и Миодраг Мркић. - Библиофилско изд. Београд : Феникс, 2002 (Београд : Меграф). - 140 стр. : илустр. ; 21 cm. (Библиотека Посебна издања / Феникс)

Тираж 100. - Библиографија: стр. 135-138. - Из с а д р ж а ј а: Изазов
одгонетања / Живан Живковић (36-40); Улазак у онострано / Живан
Живковић (43-45). Под сенком очевог мита / Зоран М. Мандић (65-66).
ISBN 86-902635-3-5 (картон)
a) Марковић, Богислав (1940-) - Проза - Зборници
821.163.41-3.09 Marković B.(082)
821.163.41-95(082)
COBISS.SR-ID 180428807
21
ДЕВЕТАК, Небојша
Кораци без одредишта : изабране пјесме / Небојша Деветак ; [избор и
предговор Анђелко Анушић]. - Српско Сарајево : Завод за уџбенике и
наставна средства, 2004 (Лакташи : Графомарк). - 219 стр. : ауторова слика ;
21 cm. - (Библиотека Избор / Завод за уџбенике и наставна средства ; књ. 5)
Тираж 500. - Ријечи су нови народи у земљи "Корака без одредишта": стр. 727. - Стр. 183: Деветаково дубоко полазиште / Милош Кордић. - Стр. 184-187:
Никола Вујчић, Небојша Деветак, Ђорђе Нешић: три модернистичка гласа /
Михајло Пантић. - Стр. 188-189: Из рецензије збирци "Кључаница" /
Мирослав Максимовић. - Стр. 190-194: Благодат изневјереног језика /
Душица Потић. - Стр. 195-196: Сонети рата и опомене / Зоран М. Мандић. Стр. 197-198: "Жуђено војевање" / Лука Шекара. - Стр. 199-201: Сонети о
страдању / Хаџи Драган Тодоровић. - Стр. 202-204: Поезију нема тко да чита,
али има тко да пише / Дивна Зечевић. - Стр. 205-206: Сонети за вјечност /
Ђорђе Брујић. - Стр. 207-211: Ништавило као амблем тоталитета / Ненад
Грујичић. - Биљешка о аутору: стр. 219. - Селективна библиографија: стр.
215-216.
ISBN 99938-0-313-8 (картон)
a) Деветак, Небојша (1955-) - Поезија
821.163.41-14
821.163.41.09 Devetak N.
COBISS.SR-ID 121690124
22
ДЕТЕ је најлепша песма : антологија српског песништва за децу : два
века стваралаштва наших песника за најмлађе / [приредио и илустровао]
Слободан Станишић. - Београд : Book & Marso, 2007 (Бор : Терција). - 405
стр. : илустр. ; 25 cm
Тираж 1.000. - Стр. 5-8: Реч унапред / Слободан Станишић. - Из с а д р ж а ј а:
Оно и ово / Зоран М. Мандић (68). Васка Јукић Марјановић (86-87): Једино
решење (86); Још јуче (86); Све случајно (86-87). На тавану / Невенка Стојић

Нена (99). Јабука / Слободан Стојиновић (100). Драгорад Драгичевић (116117): Заљубила се Тања (116); Понекад (116-117); Весници (117). Анђелко
Ердељанин (145-146): Купусаро моја драга (145); Шта ми фали (145-146). Кад
би тата био мама / Ђуро Милекић (152). Давид Кецман Дако (182-183): Сан
(182); Чаролија (182); Месечева успаванка (183). Жути мрави / Миленко
Херцог [тј. Херцег] (184). Тодор Бјелкић (202): Кад маслачак процвета (202);
У априлу (202). С(кит)ам и питам / Томислав Ђокић (206). Спасоје Лабудовић
(229-230): Растанак (229); Почетак (229); Сабирање (230); После детињства
(230). Драгослав Гузина (241): Страшило (241); Ауто (241). Лазар Копривица
(265): Заносни запис (265); Ријека (265). Тијана / Стеван Бељански (271).
Недељко Терзић (290): У музеју (290); Мамутов зуб (290). Даривање /
Меланија Павловић (313). Зоран Ђумић Вања (315-316): Бајка (315); Пецање
(315); Моја улица у предвечерје (316). Мушки јади / Бранислав Купусинац
(321). Милош Николић (334-335): Мишпоезија (334); Миш у тесту са сиром
(334-335). Милан Мрдаљ (366): Ко има маште (366); Пескари (366). Перо
Зубац (373-375): Зашто неке песме не волим (373); Лешник (373-374);
Девојчице се рано заљубљују (374); Мама чита татина писма (374-375);
Непослано писмо (375). Душан Поп Ђурђев (376): Триптих (376); Ручак на
трави (376); Баскет бол (376). Весна Каћански (390-391): Одрастање (390); О
пролазности (390-391).
ISBN 978-86-7748-084-4 (картон)

821.163.41-93-1(082.2)
COBISS.SR-ID 143228428
23
ЂАЧИЋ, Ковиљка, 1955Песме о вечној љубави : песме / Ковиљка Ђачић. - Нови Сад : К. Ђачић,
2009 (Нови Сад : Форум). - 73 стр. ; 24 cm. - (Едиција Савремена поезија)
Ауторове слике на корицама. - Тираж 500. - Стр. [74]: Песме о вечној љубави
Ковиљке Ђачић / Перо Зубац. - Стр. [75]: Високи љубавни тонови / Зоран М.
Мандић.
ISBN 978-86-323-0745-2 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 240710919
24
ЂАЧИЋ, Ковиљка
Песме о вечној љубави : песме / Ковиљка Ђачић. - Нови Сад : Бистрица,

1999 (Нови Сад : Маја-принт). - 73 стр. ; 24 cm. - (Едиција Савремена поезија /
Бистрица)
Ауторове слике на корицама. - Тираж 500. - Песме о вечној љубави Ковиљке
Ђачић / Перо Зубац: стр. [74]. - Високи љубавни тонови / Зоран М. Мандић:
стр. [75]. - Белешка о аутору: стр. [76].
(Картон)

886.1-14
COBISS.SR-ID 147784455
25
ЖДЕРИЋ, Богољуб
Између две таме непостојања : песме / Богољуб-Бата Ждерић. - Београд :
Савез југословенских књижевника у отаџбини и расејању - САЈКОР, 2004
(Ћуприја : Copa). - 46 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена књижевност /
[Савез југословенских књижевника у отаджбини и расејању - САЈКОР])
На насл. стр. назив места издавања: Ћуприја. - Тираж 300. - Стр. 5-6: Чисточа
визије (не)постојања / Зоран М. Мандић. - Стр. 46: Реч уредника / Горан
Стојковић. - Богољуб-Бата Ждерић: стр. [47].
ISBN 86-83689-26-3 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 116712204
26
ЗЕЧЕВИЋ, Добривоје, 1935Узвишене Српкиње / Добривоје Зечевић. - 1. изд. - Владимирци :
Библиотека "Диша Атић", 2009 (Нови Сад : Томић). - 144 стр. ; 25 цм. (Библиотека "Конак" ; књ. 47)
"Награда Академије 'Иво Андрић' за животно дело" --> корице. - Тираж 500. Стр. 130-134: Најчасније Српкиње јуче, данас и увек - опстанак српства
стална опсесија аутора / Радомир Смиљанић. - Стр. 135-137: Једна историја
српске жене у седам важних слика / Зоран М. Мандић. - Стр. 138-140:
Животопис седам знаменитих Српкиња - подвижница XIV века а из
историјске радионице Добривоја Зечевића / Бранимир Човић. - Подаци о
писцу: стр. 141.
ISBN 978-86-83743-31-5 (брош.)
a) Зечевић, Добривоје (1935-) - Драме

821.163.41-2
821.163.41-2.09 Zečević D.
COBISS.SR-ID 157141516
27
ЗЕЧЕВИЋ, Добривоје
Голобоси кроз трње. Књ. 1, Један живот и хиљаде--- око њега / Добривоје
Зечевић. - 1. изд. - Владимирци : Библиотека "Диша Атић", 2004 (Нови Сад :
Графопак). - 294 стр. ; 25 cm. - (Библиотека "Конак" / Библиотека "Диша
Атић", Владимирци ; књ. 45)
Тираж 500. - Тумачење мање познатих речи и израза у белешкама уз текст. Стр. 284-286: Узбудљива фреска једног живота / Зоран М. Мандић. - Стр. 287290: O sancta simplicitas = (О света једноставности) / Бранимир Човић. - Стр.
291-292: Неживот од живота / Радомир Смиљанић. - На корицама белешка о
аутору с његовом сликом.
ISBN 86-83743-21-7 (брош.)
a) Зечевић, Добривоје (1935-) - "Голобоси кроз трње"
821.163.41-31
821.163.41-31.09 Zečević D.
COBISS.SR-ID 116995340
28
ЗЕЧЕВИЋ, Добривоје
Диван је Нови Сад. Књ. 2, У срцу / Добривоје Зечевић. - 1. изд. Владимирци : Библиотека "Диша Атић", 2003 (Нови Сад : Графопак). - 120
стр. ; 22 cm. - (Библиотека "Конак" ; књ. 33)
Тираж 500. - Стр. 5-6: Срце као огледало историје / Зоран М. Мандић. - На
корицама белешка о аутору и делу с ауторовом сликом.
ISBN 86-83743-11-X (брош.)

821.163.41-7
COBISS.SR-ID 107004428
29
ЗЕЧЕВИЋ, Добривоје
Диван је Нови Сад. Књ. 3, Довиђења / Добривоје Зечевић. - 1. изд. Владимирци : Библиотека "Диша Атић", 2003 (Нови Сад : Графопак). - 141
стр. ; 21 cm. - (Библиотека "Конак" ; књ. 39)

Тираж 500. - Стр. 139-141: Бритки сатирик Домановићевског калибра који
воли свој Нови Сад / Радомир Смиљанић. - Стр. [142-144]: Довиђења туго,
добар дан надо / Зоран М. Мандић. - На корицама белешка о аутору с
његовом сликом.
ISBN 86-83743-15-2 (брош.)

821.163.41-7
COBISS.SR-ID 111442700
30
ЗЕЧЕВИЋ, Добривоје
Ни она ни он. Књ. 3, Вртлог живота / Добривоје Зечевић. - 1. изд. Владимирци : Библиотека "Диша Атић", 2003 (Нови Сад : Графопак). - 151
стр. ; 21 cm. - (Библиотека "Конак" ; књ. 38)
Тираж 500. - Стр. 5-10: Права, животна књижевност о наравима и
"ненаравима" као отпор телевизијском затупљивању народа / Радомир
Смиљанић. - Стр. 11-13: Померање алки живота у вртлогу трагикомичног /
Зоран М. Мандић.
ISBN 86-83743-14-4
a) Зечевић, Добривоје (20в) - "Ни она ни он"
821.163.41-7
821.163.41.09-7(048.83)
COBISS.SR-ID 110260236
31
ЗЕЧЕВИЋ, Добривоје
Прпинци у Хагеленду : allegro segmenti / Добривоје Зечевић. - 1. изд. Рума : Српска књига, 2005 (Нови Сад : Графопак). - 152 стр. : ауторова слика ;
21 cm
"Повеља Академије 'Иво Андрић' за животно дело" --> корице. - Тираж 500. Стр. 130-133: Изузетна тетралогија / Радомир Смиљанић. - Стр. 134-136:
Приказ(и) једног суђења / Зоран М. Мандић. - Стр. 137-147: Казивања и
игрокази Добривоја Зечевића као примери првобитне, исконске, готово грубе
пра-лепоте / Бранимир Човић. - Биографија аутора: стр. 149-151.
ISBN 86-7564-343-8 (брош.)
a) Зечевић, Добривоје (1935-) - "Прпинци у Хагеленду"
821.163.41-31
821.163.41-31.09 Зечевић Д.
COBISS.SR-ID 209603079

32
ЈУТРО припада птицама : југословенско хаику песништво. Т. 2, (Ј-О) /
изабрали и приредили Љиљана Марковић, Милијан Деспотовић, Александра
Вранеш ; [илустрације Весна Фурунџић]. - Београд : Центар за Источну Азију
Филолошког факултета, 2002 (Београд : МСТ Гајић). - VIII, 221 стр. : илустр. ;
21 cm. - (Едиција Трешњев цвет ; књ. 3, т. 2)
Тираж 500. - Из с а д р ж а ј а: Петар Кавгић (33). Петер Канас (39). Емир
Караман (42). Емина Караман-Радивојков (43). Давид Кецман Дако (47).
Михајло Кирш Уча (48). Војислав Кнежевић (52). Ђура Кнежевић (53).
Габријела Ковач-Павлов (57). Милан Ковачевић (59). Савка Козић (61).
Светлана Кокановић (63). Боро Латиновић (84). Душан Лека (85). Зоран М.
Мандић (98). Данко Б. Марин (103). Мирјана Марковић (115). Манда
Матановић (119). Раде Медић (123). Војислав Миленковић (135). Небојша
Миленковић (136). Слађана Миленковић (137). Витомир Милетић Witata
(138). Душко Милијевић (140). Душан Милићев (145). Зоран Миљанић (159).
Љиљана Миљанић (160). Матија Молцер (179). Милан Мрдаљ Мрђа (180).
Биљана Мунић (181). Милкица Мусулин (184). Бранка Накомчић (188).
Анастас Настевски (189). Горан Недић (191). Милунка Николић (204).
Мирослав Николић (205). Тијана Николић (207). Никола Нилић (209). Никола
Новаковић (212). Александар Обровски (217).
ISBN 86-80267-53-8 (брош.) ISBN 86-80267-49-X (за издавачку целину)

821.163.41-193(082.2)
COBISS.SR-ID 183623943
33
КЕЦМАН, Давид
Nebeski glasnik : (sedamdeset i pet haiku pesama) / David Kecman Dako ;
[likovni prilozi Sava Stojkov]. - [1. izd.]. - Sombor : Prosveta, 1994 (Sombor :
Prosveta). - 58 str. : ilustr. ; 17 cm
Slike autora i ilustratora i beleške o njima na presavitku korica. - Sa dna duše, trzaj
: pogled iznutra / Jožef J. Fekete: str. 53-55. - Poetika zbilje / Zoran M. Mandić: str.
57-58.
(Broš.)
886.1-14
COBISS.SR-ID 78762503
34
КЛЕТВА : Србија, пролеће 1999 : песме / приредио Мома Димић. Београд : Удружење књижевника Србије, 1999 (Нови Београд : Гораграф). -

377 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Београдски међународни сусрет писаца ; књ.
8)
Тираж 1050. - Слово приређивача: стр. 5-6. - Из с а д р ж а ј а: Мост / Милан
Ненадић (58). Вазнесење / Ђорђо Сладоје (59); Молитва биљу / Ђорђо Сладоје
(60); Гавран / Ђорђо Сладоје (61). Грачанице, сестро / Раша Перић (77).
Једначина љубави и смрти / Ненад Грујичић (97-98). На бомбардовани Васкрс
1999. / Павле Поповић (126-128); Катрабунаћ с краја XX века / Павле
Поповић (129-130). Џелат се буди / Благоје Баковић (136); Европска ноћ /
Благоје Баковић (137). Проћи ће и ово / Небојша Деветак (159). Кућа / Илеана
Урсу (196). Жив је Београд, пријатељу / Радивој Станивук (211). У склоништу
/ Ласло Силађи (233-234). Мефисто долеће / Стојан Бербер (235-237).
Невидљива песма / Симон Грабовац (238). Овде се беседа прекида / Јоан
Флора (240-241). Заштита / Жарко Димић (245). Птице / Момчило Параушић
(246). Питање / Зоран М. Мандић (264). Нови светски сатана / Жарко
Аћимовић (277). Чаша наздравна / Лука Хајдуковић (278-279). Ноћ Лазареве
суботе / Недељко Терзић (291-292). Порекло троструког греха / Радивој
Шајтинац (296). Моја кајсија ратом оболела / Зоран Славић (297).
(Брош.)

886.1-14(082)
82-14(082)
COBISS.SR-ID 157813767
35
КЊИГА века / приредили Александар Јерков, Драган Богутовић. Панчево : Mali Nemo, 2001 (Београд : Ц-принт). - 171 стр. ; 21 cm. (Библиотека Мала антологија)
Тираж 500. - Реч приређивача: стр. 5-7. - Стр. 159-168: Осврт на избор Књиге
века / Александар Јерков.
ISBN 86-83453-04-9 (брош.)
a) Српска књижевност - 20. в. - Анкете
886.1.09"19"(049.3)(082)
COBISS.SR-ID 94338060
36
Књига о Семољ гори Мира Вуксановића / приредили Милош Јевтић,
Радован Поповић. - Београд : Народна књига-Алфа, 2002 (Нови Сад : Идеал).
- 361 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања ; књ. бр. 161)
Кор. ств. насл.: Књига о Семољ гори. - Тираж 500. - Стр. 291-353: Миро

Вуксановић : (грађа за библиографију) / Марија Јованцаи. - Регистар: стр.
355-361.
ISBN 86-331-0736-8 (брош.)
a) Вуксановић, Миро (1944-) - "Семољ гора" - Зборници
821.163.41-31.09 Vuksanović M.(082)
821.163.41-95(082)
012 Vuksanović M.
COBISS.SR-ID 181775111
37
КУРБАЊЕВ, Томислав
Vreme skela / Tomislav Kurbanjev. - Beograd : Zajednica književnih klubova
Srbije, 1990 (Novi Beograd : Grafodrom). - 33 str. : ilustr. ; 21 cm
Tiraž 500. - Slika autora i beleška o autoru na presavitku korica. - Opis jednog
vremena / Zoran M. Mandić: str. 3.
(Broš.)
886.1/.2-32
COBISS.SR-ID 535820
38
КУРБАЊЕВ, Томислав
Плави свитац / Томислав Курбањев. - Пљевља : Међурепубличка
заједница за културно-просвјетну дјелатност, 1997 (Нови Бечеј : Каламус). 84 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Мостови)
Слика аутора и белешка о аутору на пресавитку корица. - Тираж 300. - Плави
свитац, Томислава Курбањева / Павле Јанковић Шоле: стр. 3-4. - Томислав
Курбањев: "Плави свитац" / Исак Калпачина: стр. 5-6. - Плави свитац / Зоран
М. Мандић: стр. 7-8.
ISBN 86-7261-210-8 (Брош.)

886.1(02.053.2)-31
COBISS.SR-ID 116701191
39
КУРБАЊЕВ, Томислав
Razbarušeni kupinjaci / Tomislav Kurbanjev ; [ilustracije Tibor Nađ]. - Novi
Bečej : Radnički dom "Jovan Veselinov Žarko", 1988 (Novi Bečej : 1. maj). - 51
str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1000. - Slika autora i beleška o autoru na presavitku korica.
(Broš.)
886.1/.2-14
COBISS.SR-ID 2644743
40
КУРБАЊЕВ, Томислав
У сећање тече Тиса / Томислав Курбањев ; [вињете Милорад Јосимовић].
- Пљевља : Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност,
1994 (Бачки Петровац : Култура). - 70 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека
Мостови)
Тираж 200. - Слика аутора и белешка о аутору на пресавитку корица. - А
после читања уздах / Лука Хајдуковић: стр. 3-4. - Томислав Курбањев: У
сећање тече Тиса / Зоран М. Мандић: стр. 5.
ISBN 86-7261-116-0 (Брош.)

886.1-32
COBISS.SR-ID 54297863
41
ЛАТИНОВИЋ, Боро, 1953Замак пацова : роман / Боро Латиновић. - Шабац : Заслон, 2007 (Мајур :
Заслон-принт). - 167 стр. : ауторова слика ; 21 cm
Тираж 500. - Стр. 163-164: Боро Латиновић: Замак Пацова / Зоран М. Мандић.
- Белешке о писцу: стр. 165-166. - На корицама белешка о делу.
ISBN 978-86-7825-115-3 (картон)

821.163.41-31
COBISS.SR-ID 138886924
42
ЛИРИКА воде : изабране песме о водама / [приредио] Милан С.
Косовић. - Београд : Интерпринт, 2002 (Београд : Интерпринт). - 457 стр. ; 21
cm
Тираж 1.000. - Стр. 427-428: Вода / Васа Пелагић. - Вода - симбол насеља:
стр. 429-435. - Стр. 436-437: Убили су реку / Гордана Брун. - Белешка о
писцу: стр. 448. - Библиографија: стр. 441-447. - Из с а д р ж а ј а: Флорика

Штефан (255-256): И јесам (255); Пролећна киша (256). Поплава / Душко
Трифуновић (265). Двије ријеке / Јасна Мелвингер (317). Перо Зубац (350):
Писмо (350); Ни од људи, ни од бога (350). Вода : (одломци) / Милован
Миковић (374-376). Азурни ковчег : (одломак) / Марија Шимоковић (380381). Портрет воде / Зоран М. Мандић (389-390). Вода / Божидар Мандић
(399). Мудровање на води / Васа Павковић (401). Душа и вода / Ненад
Грујичић (402). Хватање капи / Ђорђо Сладоје (404-405).
ISBN 86-82263-26-2 (картон)
a) Вода (етнологија) b) Вода - У литератури
821.163.41-14(082.2)
821.163.41-14:398
COBISS.SR-ID 182577927
43
МАНДИЋ, Зоран М., 1950Будући календар поезије / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Александар
Лукић: Јаспис, Београд, 2007.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 185, књ. 483, св. 1/2 (јан.феб. 2009), стр. 296-298.
821.163.41-14.09 Lukić J.
COBISS.SR-ID 238313991
44
МАНДИЋ, Зоран М., 1950Густ календар будућег календара поезије / Зоран М. Мандић. - Приказ
књиге: Александар Лукић: Јаспис, Београд, 2007.
У: Квартал. - ISSN 1451-6772. - бр. 9/10 (2008/2009), стр. 131-132.
821.163.41-14.09 Lukić J.
COBISS.SR-ID 239026439
45
МАНДИЋ, Зоран М., 1950Историја историја / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 8, бр. 85/86 (нов-дец. 2008), стр. 20.
821.163.41-14

COBISS.SR-ID 240264455
46
МАНДИЋ, Зоран М., 1950На путу за Карловце : сени Душана Вукајловића / Зоран М. Мандић.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 7, бр. 24 (јун 1995), стр. 202.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 43772674
47
МАНДИЋ, Зоран М., 1950Neko odlazi iz mene / Zoran M. Mandić. - autorova slika.
У: Kovine. - ISSN 1452-0451. - God. 2, br. 3 (2002), str. 20.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 245757959
48
МАНДИЋ, Зоран М., 1950Новела о кваци и богу који воли крофне / Зоран М. Мандић. - Приказ
књиге: Ева Липска: Њутнова поморанџа, Вршац, 2008.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 185, књ. 484, св. 5 (нов.
2009), стр. 841-843.
COBISS.SR-ID 245890055
49
МАНДИЋ, Зоран М., 1950Откуп / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Лирика синоћ.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 185, књ. 484, св. 3 (септ.
2009), стр. 237-238.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 243481095

50
МАНДИЋ, Зоран М., 1950Песма сакристија / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Лирика синоћ.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 185, књ. 484, св. 3 (септ.
2009), стр. 237.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 243480327
51
МАНДИЋ, Зоран М., 1950Приручник радозналости / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Саша
Радоњић: Речник српске путописне прозе, Нови Сад, 1995.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 6 [тј. 7], бр. 25 (септ. 1995), стр. 195-196.
821.163.41-992.09 Radonjić S.
COBISS.SR-ID 47186690
52
МАНДИЋ, Зоран М., 1950Путовање по речима, потањање у језик / Зоран М. Мандић. - Приказ
књиге: Васа Павковић: Елегије и баладе из прошлог столећа, Краљево, 2007.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 184, књ. 482, св. 6 (дец.
2008), стр. 1566-1568.
821.163.41-14.09 Павковић В.
COBISS.SR-ID 237061127
53
МАНДИЋ, Зоран М., 1950У себи синоћ / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Лирика синоћ.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 185, књ. 484, св. 3 (септ.
2009), стр. 236-237.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 243479047

54
МАНДИЋ, Зоран М.
(Б)рат : есеј о лику / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Песме радости
и туге пуног месеца : есеји насуканости на сунчев (спр)уд.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 182, књ. 478, св. 6 (дец.
2006), стр. 1068.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 220865543
55
МАНДИЋ, Зоран М.
(Не)покретност давно (из)говореној речи : Драгомир Шошкић: Предео
подношљиво раскошан, "Светови", Нови Сад, 2003. / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 25 (нов. 2003), стр. 67-68.
821.163.41-14.09 Шошкић
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 192202759
56
МАНДИЋ, Зоран М.
(Оти)мач : есеј о хаику / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Песме
радости и туге пуног месеца : есеји насуканости на сунчев (спр)уд.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 182, књ. 478, св. 6 (дец.
2006), стр. 1067.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 220836359
57
МАНДИЋ, Зоран М.
(По)рука : есеј о пажњи / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Песме
радости и туге пуног месеца : есеји насуканости на сунчев (спр)уд.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 182, књ. 478, св. 6 (дец.
2006), стр. 1068.
821.163.41-14

COBISS.SR-ID 220865287
58
МАНДИЋ, Зоран М.
(Pro)sipanje mozga / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Prevaspitavanje.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 29, br. 287 (jan. 1983), str. 18.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 77374983
59
МАНДИЋ, Зоран М.
(С)цена чистилишта / Зоран М. Мандић.
У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 3, књ. 3, св. 11 (септ. 2007), стр. 14-15.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 225958407
60
МАНДИЋ, Зоран М.
Алекса и Христ / Зоран М. Мандић.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 8, бр. 31/32 (1994), стр. 81-82.
821.163.41-32
COBISS.SR-ID 41985804
61
МАНДИЋ, Зоран М.
Alternatini roman kao kritika / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Franja
Petrinović i Đorđe Pisarev: "Mimezis romana", Književna zajednica Srbije,
Beograd 1983.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 18, br. 95 (1984), str. 71-72.
821.163.41-31.09 Петриновић Ф.
821.163.41-31.09 Писарев Ђ.
COBISS.SR-ID 205897223

62
МАНДИЋ, Зоран М.
Алузије на митске лажи / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Александар
Лукић: У долини зидова, Пожаревац, 2003.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20381 (5. нов. 2003), стр. 21.
821.163.41-14.09 Лукић А.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 200074247
63
МАНДИЋ, Зоран М.
Аматер : (Портрет надобудне незналице) / Зоран М. Мандић.
У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 2, књ. 2, св. 5 (март 2006), стр. 126-127.
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 213103367
64
МАНДИЋ, Зоран М.
Antić / Zoran M. Mandić.
У: 25 godina "Plavog čuperka" / [ilustracije Miodrag Jelačić Jelača]. - Novi Sad :
Zmajeve dečje igre, 1992. - ISBN 86-81501-07-0. - str. 28.
886.1-1
COBISS.SR-ID 46982151
65
МАНДИЋ, Зоран М.
Antić / Zoran M. Mandić.
У: Detinjstvo. - ISSN 0350-5286. - 18, 1-2 (1992), str. 45.
886.1-1
COBISS.SR-ID 64959495
66
МАНДИЋ, Зоран М.

Апатин и песме од пре / Зоран М. Мандић. - [1. изд.]. - Нови Сад :
Светови, 1998 (Нови Сад : Арт принт). - 87 стр. ; 20 cm. - (Савремена поезија)
На омоту белешка о аутору с његовом сликом.
ISBN 86-7047-298-8 (Брош. са омотом)

886.1-14
COBISS.SR-ID 135733255
67
МАНДИЋ, Зоран М.
Архипелаг једне љубави / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Петко
Војнић Пурчар: Љубавни Бланке Колак, Нови Сад, Београд, Загреб, 2005.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 63, бр. 20831 (7. феб. 2005), стр. 21.
821.163.42(497.11)-31.09 Војнић Пурчар П.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 201023751
68
MANDIĆ, Zoran M.
Arhipelag jedne ljubavi / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Petko Vojnić
Purčar: Ljubavni Blanke Kolak, Novi Sad, Beograd, Zagreb, 2005.
U: Klasje naših ravni. - ISSN 1451-2521. - God. 9, br. 5-6 (2004), str. 33-34.
821.163.42(497.11)-31.09 Војнић Пурчар П.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 239650823
69
МАНДИЋ, Зоран М.
Аутобиографска контаминирана лирика / Зоран М. Мандић. - Приказ
књиге: Стеван Раичковић: Фасцикла 1999/2000, Београд, 2004.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 41 (март 2005), стр. 71-72.
821.163.41-94.09 Раичковић С.
821.163.41-1.09 Раичковић С.
821.163.41-95

COBISS.SR-ID 207933191
70
МАНДИЋ, Зоран М.
Без налога "велике" поезије / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Бошко
Ивков: Сев: Нови Сад, 1985.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 13, бр. 45 (лето 1986), стр. 128-129.
821.163.41-14.09 Ивков Б.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 207232263
71
МАНДИЋ, Зоран М.
Безначајна је улога коју имаш / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 30 (апр. 2004), стр. 6.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 194590471
72
МАНДИЋ, Зоран М.
Безначајност / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Руковање са
нечастивим.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 8, бр. 30/31 (авг.-окт 1996), стр. 65-66.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 236775431
73
МАНДИЋ, Зоран М.
Бележник разноврсних нијанси личних осећања / Зоран М. Мандић. Приказ књиге: Емилио Баљагас: Изабране песме, Пожаревац, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 49 (нов. 2005), стр. 65.
821.134.2(729.1)-1.09 Баллагас Е.
821.163.41-95

COBISS.SR-ID 209740295
74
МАНДИЋ, Зоран М.
Бизарна математика : песме / Зоран М. Мандић. - Вршац : Књижевна
општина Вршац, 1991 ([Вршац : Слобода]). - 68 стр. ; 19 cm. - (Библиотека
КОВ ; књ. 77)
Белешка о аутору и делу на пресавитку корица.
(Брош.)

886.1/.2-14
COBISS.SR-ID 11630855
75
МАНДИЋ, Зоран М.
Бог дисеминације / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 15/16 (јан-феб. 2003), стр. 8.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 190870279
76
МАНДИЋ, Зоран М.
Bog u prodavnici ogledala : (mali esej o slepilu) / Zoran M. Mandić.
У: Rukovet. - ISSN 0035-9793. - God. 54, br. 7/8/9 (2008), str. 76.
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 237515783
77
МАНДИЋ, Зоран М.
Boginja / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 32, br. 156 (1998), str. 50.
821.163.41-14

COBISS.SR-ID 60746754
78
МАНДИЋ, Зоран М.
Boginja / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 32, br. 156 (1998), str. 51.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 235119111
79
МАНДИЋ, Зоран М.
Богиња тешитељица : (мали урокљиви спис о математици) / Зоран М.
Мандић. - Зајед. ств. насл.: Три песме.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 180, књ. 473, св. 3 (март
2004), стр. 295-296.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 193903367
80
МАНДИЋ, Зоран М.
Bojadžnica / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 32, br. 156 (1998), str. 53.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 235119879
81
МАНДИЋ, Зоран М.
Бока / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Бока.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 181, књ. 476, св. 3 (септ.
2005), стр. 368-369.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 207716871

82
МАНДИЋ, Зоран М.
Бољи одлазе / Зоран М. Мандић. - Садржај: Округло писмо Еуклиду и
брату (421-422); Тишина (422); Бољи одлазе (422-423).
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 177, 468, 4 (окт. 2001), стр.
421-423.
886.1-14
COBISS.SR-ID 173620999
83
МАНДИЋ, Зоран М.
Branislav Kupusinac: "Srebrna vrata", Narodna biblioteka "Karlo Bijelicki",
Sombor, 1983. / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 30, br. 309 (nov. 1984), str. 461.
886.1.09-14 Купусинац
886.1-95
COBISS.SR-ID 112421383
84
МАНДИЋ, Зоран М.
Valjevo 2008 : (prilog istoriji odaha) / Zoran M. Mandić.
У: Rukovet. - ISSN 0035-9793. - God. 54, br. 7/8/9 (2008), str. 77.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 237517319
85
МАНДИЋ, Зоран М.
Веселих литија нема : разговор са сликаром Николом Бркановићем /
[разговор водио] Зоран М. Мандић. - илустр.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 15/16, бр. 50/52 (2001/2002), стр. 189-190.
75.071.1:929 Бркановић Н.(047.53)
COBISS.SR-ID 199606279

86
МАНДИЋ, Зоран М.
Вештина књижевног прилагођавања : Томислав Маријан Билоснић: Иж,
Библиотека "Мацуо Башо", Оџаци, 1986. / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 163, 439, 1 (јан. 1987), стр.
172-173.
886.2.09-14 Bilosnić
886.1-95
COBISS.SR-ID 65671943
87
МАНДИЋ, Зоран М.
Видиковац од непровидног стакла / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Радивој Шајтинац: Пси верса или отимање ваздуха, Београд, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 55 (мај 2006), стр. 61-62.
821.163.41-14.09 Шајтинац Р.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 214882567
88
МАНДИЋ, Зоран М.
Вилерови гоблени : Рајко Лукач: Књига паљеница; "Видици", Београд,
1986. / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 162, 438, 4 (окт. 1986), стр.
418-419.
886.1.09-14 Lukač
886.1-95
COBISS.SR-ID 67632391
89
MANDIĆ, Zoran M.
Vladimir Kopicl, Gorges (Klisure), Beograde, 2002 / Zoran M. Mandić ;
translated by Alison and Vladimir Kapor. - Prikaz knjige.
U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Vol. 5, no. 43 (may 2005), str. 67.

821.163.41-14.09 Копицл В.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208552455
90
МАНДИЋ, Зоран М.
Вожд / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 25 (нов. 2003), стр. 57.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 192192007
91
MANDIĆ, Zoran M.
Vojislav Karanović, The Flurry of Light (Svetlo u naletu), Belgrade, 2003 /
Zoran M. Mandić ; translated by Alison and Vladimir Kapor. - Prikaz knjige.
U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Vol. 5, no. 43 (may 2005), str. 68.
821.163.41-14.09 Карановић В.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208553735
92
МАНДИЋ, Зоран М.
Вратио сам се / Зоран М. Мандић. - Текст ћир.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 44/45, бр. 412/414 (1999/2000), стр. 79.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 70448642
93
МАНДИЋ, Зоран М.
Време / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Руковање са нечастивим.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 8, бр. 30/31 (авг.-окт 1996), стр. 64-65.
821.163.41-14

COBISS.SR-ID 236775175
94
МАНДИЋ, Зоран М.
Врт слобода / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Јанош Сивери:
Распуклина, Нови Сад, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 45/46 (јул-авг. 2005), стр. 6263.
821.511.141(497.11)-14.09 Сзивери Ј.
821.511.141(497.11)-95
COBISS.SR-ID 207809799
95
МАНДИЋ, Зоран М.
Galičinski / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Moguća proza.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 31, br. 315 (maj 1985), str. 171.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 204995079
96
МАНДИЋ, Зоран М.
Гарсоњера / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20153 (19. март 2003), стр. 20.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 196284935
97
МАНДИЋ, Зоран М.
Говор мудрости и напетости блискости / Зоран М. Мандић. - Приказ
књиге : Ханс-Георг Гадамер: Филозофија и поезија, Београд, 2002.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20167 (2. април 2003), стр. 20.
82.09-14.09:1(049.3)
821.163.41-95

COBISS.SR-ID 196656647
98
МАНДИЋ, Зоран М.
Govoreći otvoreno - sumnjam / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Srba
Mitrović: Šuma koja lebdi, Novi Sad, 1991.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 37, br. 392/393 (okt-nov. 1991), str. 430.
886.1.09 Митровић
COBISS.SR-ID 160199687
99
МАНДИЋ, Зоран М.
Goran Babić: "Matična knjiga", Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1983. / Zoran
M. Mandić. - Prikaz knjige.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 30, br. 310 (dec. 1984), str. 511.
886.2.09-14 Бабић
886.1-4
COBISS.SR-ID 112462343
100
МАНДИЋ, Зоран М.
Госпођа пиво : есеј о хипнози / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.:
Песме радости и туге пуног месеца : есеји насуканости на сунчев (спр)уд.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 182, књ. 478, св. 6 (дец.
2006), стр. 1069.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 220866567
101
МАНДИЋ, Зоран М.
Град као храм фасцинација / Зоран М. Мандић. - Приказ изложбе
Момчила Антоновића у Галерији Културног центра "Лаза Костић" у
Сомбору.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20226 (4. јун 2003), стр. 21.

75.071.1:929 Антоновић М.(049.3)
COBISS.SR-ID 198765575
102
МАНДИЋ, Зоран М.
David Kecman: "Pretponoćni voz", Biblioteka "Globus", Sombor, 1980. /
Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 26, br. 262 (dec. 1980), str. 447.
821.163.41-14.09 Кецман Д.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 100099079
103
МАНДИЋ, Зоран М.
Дан после / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Бока.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 181, књ. 476, св. 3 (септ.
2005), стр. 370.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 207717895
104
МАНДИЋ, Зоран М.
Две песме / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 153, 419, 3 (март 1977), стр.
379-380.
886.1-14
COBISS.SR-ID 51342087
105
МАНДИЋ, Зоран М.
Delirijum smislova / Zoran Mandić. - Prikaz knjige: Jovica Aćin: Duge senke
kratkih senki, Sarajevo, 1991.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 37, br. 394 (dec. 1991), str. 502.

821.163.41-32.09 Аћин
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 165317383
106
МАНДИЋ, Зоран М.
Делови загубљених јеванђеља / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20219 (28. мај 2003), стр. 21.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 198627591
107
МАНДИЋ, Зоран М.
Делови загубљених јеванђеља / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20233 (11. јун 2003), стр. 21.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 198935047
108
МАНДИЋ, Зоран М.
Delovi zagubljenih jevanđelja : (izostale biblijske slike) / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 49, br. 428 (april-maj 2004), str. 111.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 195212807
109
МАНДИЋ, Зоран М.
Div, jurodiv / Zoran M. Mandić.
У: Severni bunker. - ISSN 1451-0863. - God. 1, br. 3 (avg. 1999), str. 19.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 228515591

110
МАНДИЋ, Зоран М.
Дигитална тајна слике / Зоран М. Мандић. - Приказ изложбе слика
Драгана Савића у Галерији Културног центра "Лаза Костић" у Сомбору.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20193 (30. април, 1, 2. мај 2003),
стр. 15.
75.071.1:929 Савић Д.(049.3)
COBISS.SR-ID 197516551
111
МАНДИЋ, Зоран М.
Дијалог са историјом / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Гане
Тодоровски: Монолог изгубљеног, превео с македонског Ристо Василевски,
Смедерево, 2002.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 2, бр. 13 (нов. 2002), стр. 70-71.
821.163.3-14.09 Тодоровски Г.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 210216199
112
МАНДИЋ, Зоран М.
Дијалог са тишином пејсажа / Зоран М. Мандић. - Приказ изложбе
акварела Вилија Хармоша.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20107 (2. феб. 2003), стр. 18.
75.071.1:929 Хармош В.(049.3)
COBISS.SR-ID 194656519
113
МАНДИЋ, Зоран М.
Dine / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Potraga za originalom.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 52, br. 443 (jan-feb. 2007), str. 90.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 221445383

114
МАНДИЋ, Зоран М.
Dine / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 36, br. 179-180 (2002), str. 91.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 210180359
115
МАНДИЋ, Зоран М.
Dno reči / Zoran M. Mandić. - Odlomak.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 29, br. 296 (okt. 1983), str. 436.
821.163.41-14(02.046.4)
COBISS.SR-ID 107791111
116
МАНДИЋ, Зоран М.
Доживљено причање / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Зигфрид Ленц:
Српска девојка, Вршац, Ковин, 1998.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 13, бр. 44/46 (1999), стр. 116.
821.112.2-32.09 Lenz S.
COBISS.SR-ID 75135746
117
МАНДИЋ, Зоран М.
Докази о објектима новог комуникацијског чина : Јасна Мелвингер:
Модерна и њена мимикрија у постмодерни / Зоран М. Мандић. - Приказ.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 30 (апр. 2004), стр. 69- 70.
821.163.42(497.11)-4.09 Мелвингер Ј.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 194717447
118
МАНДИЋ, Зоран М.

Допирање смисла : Срба Митровић: "Жаоба", ИП "Светови", Нови Сад,
1993 / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 52, бр. 16773 (23. VIII 1993), стр. 13.
886.1.09 Mitrović
COBISS.SR-ID 159682055
119
МАНДИЋ, Зоран М.
Drobljenje kamena / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Drobljenje kamena.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 36, br. 371/372 (jan-feb. 1990), str. 49.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 205983751
120
МАНДИЋ, Зоран М.
Друга историја немачке : Штефан Хајм: Кула од карата, КОВ, Вршац,
2002 / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 18 (април 2003), стр. 65-66.
821.163.41-95
821.112.2-32.09 Хеым
COBISS.SR-ID 191326215
121
МАНДИЋ, Зоран М.
Drugi / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 32, br. 156 (1998), str. 52-53.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 235119623
122
МАНДИЋ, Зоран М.
Дуго распитивање : Н. П. Цинцару / Зоран М. Мандић.

У: Сунчаник. - ISSN 1451-379X. - Год. 2, бр. 2 (2002), стр. 69.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 199206407
123
МАНДИЋ, Зоран М.
Дунав : есеј о сентименталности / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.:
Песме радости и туге пуног месеца : есеји насуканости на сунчев (спр)уд.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 182, књ. 478, св. 6 (дец.
2006), стр. 1067-1068.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 220865031
124
МАНДИЋ, Зоран М.
Дупли коњак за песника / Зоран М. Мандић. - О поезији Михајла
Милошевића.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 12, бр. 40 (пролеће 1985), стр. 75-78.
821.163.41-14.09 Милошевић М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 206820359
125
MANDIĆ, Zoran M.
Đura Papharhaji, Through Shadow and Dust (I senkom i prahom), Novi Sad,
2003 / Zoran M. Mandić ; translated by Alison and Vladimir Kapor. - Prikaz
knjige.
U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Vol. 5, no. 43 (may 2005), str. 66-67.
821.161.2(497.11)-14.09 Папгаргаї
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208551431
126
МАНДИЋ, Зоран М.

Жао ми је / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Бока.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 181, књ. 476, св. 3 (септ.
2005), стр. 370-371.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 207718151
127
МАНДИЋ, Зоран М.
Жена / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20124 (19. феб. 2003), стр. 20.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 195544071
128
МАНДИЋ, Зоран М.
Живот слике / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20160 (26. март 2003), стр. 22.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 196444679
129
МАНДИЋ, Зоран М.
Живот слике / Зоран М. Мандић.
У: Натрон. - ISSN 1451-2009. - Год. 1, бр. 1 (2002), стр. 8.
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 192082695
130
МАНДИЋ, Зоран М.
Заједно са оцем / Зоран М. Мандић.
У: Натрон. - ISSN 1451-2009. - Год. 2, бр. 5 (септ. 2003), стр. 10.

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 189734407
131
МАНДИЋ, Зоран М.
Заклети ковач читања / Зоран М. Мандић.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - Год. 33, бр. 165/167 (1999), стр. 113-116.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 227854599
132
МАНДИЋ, Зоран М.
Запад : (један од постмодерних нацрта за стаклено звоно) / Зоран М.
Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20198 (7. мај 2003), стр. 21.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 197602823
133
МАНДИЋ, Зоран М.
Запажање / Зоран М. Мандић.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 17, бр. 62 (јесен 1990), стр. 77-79.
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 199886599
134
МАНДИЋ, Зоран М.
Записи из слепог камена / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Ласло
Силађи: Размишљање материје, Нови Сад, 1998.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 10, бр. 44 (дец. 1998), стр. 202-203.
821.163.41-14.09 Сзíлáгыи Л.
821.163.41-95

COBISS.SR-ID 61147394
135
МАНДИЋ, Зоран М.
Зачарани круг / Зоран М. Мандић. - Текст ћир.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 41, бр. 401/402 (1996), стр. 15.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 206948871
136
МАНДИЋ, Зоран М.
Зид / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Историја наше улице.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 6, бр. 20 (јун 1994), стр. 63.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 30428684
137
МАНДИЋ, Зоран М.
Змија као посредник људског искуства : Миро Вуксановић: Немушти
језик, издање аутора и С. Машића, Београд, 1984. / Зоран М. Мандић.
У: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - Год. 13, бр. 251 (25. II 1985), стр. 21.
886.1.09 Vuksanović
COBISS.SR-ID 160094983
138
МАНДИЋ, Зоран М.
Zoran Slavić: "Ispiranje zavičaja", "Ulaznica", Zrenjanin, 1982. / Zoran M.
Mandić. - Prikaz knjige.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 28, br. 286 (dec. 1982), str. 447.
821.163.41-14.09 Славић З.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 77037319

139
МАНДИЋ, Зоран М.
I nije tako loše / Zoran M. Mandić.
У: Severni bunker. - ISSN 1451-0863. - God. 1, br. 3 (avg. 1999), str. 18.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 228515079
140
MANDIĆ, Zoran M.
Iba kruh ničoho / Zoran M. Mandić ; zo srbčiny preložil Michal Ďuga. Poznámka o spisovateĺovi. - Sadržaj: Ak zostaneš bez hlavy ; Zrada ; Kruh ničoho ;
Minúty ; Myšlienka o mne ; Okamih ; Obraz ; Nevedomost.
U: Nový život. - ISSN 0351-3610. - Roč. 56, č. 5/6 (2004), str. 273-275.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203248903
141
МАНДИЋ, Зоран М.
Игра светова / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Руковање са
нечастивим.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 8, бр. 30/31 (авг.-окт 1996), стр. 69.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 236776967
142
МАНДИЋ, Зоран М.
Игре духа и речи / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Петко Војнић
Пурчар: Очас успркос, Нови Сад, 2006.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 183, књ. 479, св. 3 (март
2007), стр. 462-464.
821.163.42(497.11)-14.09 Војнић Пурчар П.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 221897735

143
МАНДИЋ, Зоран М.
Izlaganje poezije kao ontologije / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Boško
Tomašević: Čuvar vremena, Beograd, 1990.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 36, br. 379/380 (sept-okt. 1990), str. 381.
821.163.41-14.09 Томашевић Б.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 129123847
144
МАНДИЋ, Зоран М.
Izlet / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 25, br. 242 (april 1979), str. 19.
886.1-14
COBISS.SR-ID 84841991
145
МАНДИЋ, Зоран М.
Изнуђени јавни Борхес / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Џемс Вудал:
Живот Хорхеа Луиса Борхеса, Београд-Чачак, 2004.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 42 (април 2005), стр. 71-72.
821.134.2(82).09 Боргес Х. Л.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208211975
146
МАНДИЋ, Зоран М.
Исидорин живот у Панчеву / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Часлав
Г. Ђорђевић: Исидора у Панчеву, Панчево, 1998.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 13, бр. 44/46 (1999), стр. 114.
821.163.41.09 Sekulić I.
COBISS.SR-ID 75133698

147
МАНДИЋ, Зоран М.
Iskop / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Učenje poezije.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 34, br. 348/349 (feb-mart 1988), str. 96.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 205436935
148
МАНДИЋ, Зоран М.
Историја наше улице / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Историја
наше улице.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 6, бр. 20 (јун 1994), стр. 64-65.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 243501063
149
МАНДИЋ, Зоран М.
Ишчезли портрет дрвећа / З.[Зоран] М. Мандић. - Приказ изложбе слика
Драгане Дебељаковић у галерији Нова форма у Сомбору.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20098 (24. јан. 2003), стр. 14.
75.071.1:929 Дебељаковић Д.(049.3)
COBISS.SR-ID 193680647
150
МАНДИЋ, Зоран М.
Ишчекивање / Зоран М. Мандић.
У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 3, књ. 3, св. 11 (септ. 2007), стр. 15.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 225959175
151
МАНДИЋ, Зоран М.
Iščekujući dodire novog početka : (mala priča o potrazi za iščezlim likovima) /

Zoran M. Mandić. - Stihovi.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 49, br. 428 (april-maj 2004), str. 110.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 195212551
152
МАНДИЋ, Зоран М.
Јади младог љубавника / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 165, 443, 3 (март 1989), стр.
385.
886.1-14
COBISS.SR-ID 68836871
153
МАНДИЋ, Зоран М.
Једна историја српске културе / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Стојан Бербер: Печатници, Нови Сад, 2005.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 18, бр. 79 (јан. 2006), стр. 162-163.
821.163.41-4.09 Бербер С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 210611719
154
МАНДИЋ, Зоран М.
Језик као роман, роман као језик / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Миро Вуксановић: Семољ земља, Београд, 2005.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 33, бр. 124/125 (пролеће-лето 2006), стр.
105-106.
821.163.41-31.09 Вуксановић М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 216414215

155
МАНДИЋ, Зоран М.
Јеретичка мисао у лирском фраку : Недељко Радловић, Кажњена земља,
"Рад", Београд 1994 / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 171, 455, 4 (април 1995), стр.
764-765.
886.1.09-7 Radlović
886.1-95
COBISS.SR-ID 95301127
156
МАНДИЋ, Зоран М.
Jesam i nisam / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Drobljenje kamena.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 36, br. 371/372 (jan-feb. 1990), str. 49.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 205984519
157
MANDIĆ, Zoran M.
Jovan Zivlak, Island (Ostrvo), Belgrade, 2001 / Zoran M. Mandić ; translated
by Alison and Vladimir Kapor. - Prikaz knjige.
U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Vol. 5, no. 43 (may 2005), str. 67.
821.163.41-14.09 Зивлак Ј.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208551943
158
МАНДИЋ, Зоран М.
Јован Зивлак: Скица за портрет / Зоран М. Мандић. - илустр. - Избор из
критике.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 26, бр. 96/97 (пролеће-лето 1999), стр. 6065.
821.163.41.09 Зивлак Ј.
821.163.41-4

COBISS.SR-ID 193445127
159
МАНДИЋ, Зоран М.
Josip Broz / Zoran M. Mandić.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 8, br. 25 (leto 1981), str. 26.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 206286343
160
МАНДИЋ, Зоран М.
Казивачка силовитост : Миро Вуксановић: Градишта, Књижевна
заједница Новог Сада / Зоран М. Мандић.
У: Сомборске новине. - ISSN 0038-1276. - Год. 31, бр. 1846 (22. XII 1989), стр.
7.
886.1.09 Vuksanović
886.1-95
COBISS.SR-ID 179548935
161
МАНДИЋ, Зоран М.
Казивачка силовитост : Миро Вуксановић: Градишта, Књижевна
заједница Новог Сада и НИО "Универзитетска ријеч" Никшић, 1989. / Зоран
М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 48, бр. 15562 (26. II 1990), стр. 14.
886.1.09 Vuksanović
886.1-95
COBISS.SR-ID 165328647
162
МАНДИЋ, Зоран М.
Каринска тројства : (хаику) / Зоран М. Мандић. - Оџаци : Удружење
књижевних и ликовних стваралаца општине, 1987. - 1 згибанка ; 4 x 6 цм. (Библиотека Мацуо Башо ; књ. 5)

Ћир.

886.1/.2-1
COBISS.SR-ID 19244544
163
МАНДИЋ, Зоран М.
Karte moraju da se vrate / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Drobljenje
kamena.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 36, br. 371/372 (jan-feb. 1990), str. 49.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 205984775
164
МАНДИЋ, Зоран М.
Klavir / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Prevaspitavanje.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 29, br. 287 (jan. 1983), str. 18.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 204298759
165
МАНДИЋ, Зоран М.
Класик српске наиве : ретроспективна изложба слика Иванке Јовановић,
Српска читаоница "Лаза Костић",Сомбор, 27. јуна - 27. јула 2003. / Зоран М.
Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20262 (9. јул 2003), стр. 21.
75.031.4.071.1(497.11):929 Јовановић И.(049.3)
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 192885255
166
МАНДИЋ, Зоран М.
Књига / Зоран М. Мандић Садржај: ; Књига ; На вратима срмти ; Очев
орман са књигама.

У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 19, бр. 70/71 (јесен-зима 1992), стр. 5455.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 33997570
167
МАНДИЋ, Зоран М.
Књига о души / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Херман Хесе:
Самовоља, Нови Сад, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 50 (дец. 2005), стр. 93-94.
821.112.2-4.09 Хессе Х.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 210931975
168
МАНДИЋ, Зоран М.
Књига о обичном животу / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Петар В.
Арбутина: Приче са источне стране, Бијело Поље, 2003.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20332 (17. септ. 2003), стр. 21.
821.163.41-92.09 Арбутина П. В.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 198699015
169
МАНДИЋ, Зоран М.
Књига о стварима : Саша Радојчић: Америка и друге песме, Београд,
1994 / Зоран М. Мандић.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - пролеће-лето 1995, Год. 22, бр. 80/81, стр. 107110.
821.163.41-14.09 Радојчић С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 46070274

170
МАНДИЋ, Зоран М.
Књига редовно - губи / [разговор водио] Зоран Мандић.
У: Глас омладине. - ISSN 0350-395X. - Год. 8, бр. 314 (22. III 1983), стр. 12.
886.1-83
COBISS.SR-ID 152487431
171
МАНДИЋ, Зоран М.
Коментар / Зоран М. Мандић.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 13, бр. 44/46 (1999), стр. 8.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 216036615
172
МАНДИЋ, Зоран М.
Конвенционалан цртеж самоће : Војислав Карановић: Светлост у налету,
Плато, Београд, 2003. / Зоран М. Мандић. - Приказ.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 29 (март 2004), стр. 67.
821.163.41-14.09 Карановић В.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 194377991
173
МАНДИЋ, Зоран М.
Konstruktivna pesma / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Drobljenje
kamena.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 36, br. 371/372 (jan-feb. 1990), str. 49.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 117656071
174
МАНДИЋ, Зоран М.

Кораци сумње / Зоран М. Мандић. - Апатин : Културно просветна
заједница, 1971 (Нови Сад : Будућност). - 58 стр. ; 20 cm
Стр. 3-4: Предговор / Милутин Марковић.
a) Мандић, Зоран М. (1950-)
821.163.41-14
821.163.41.09 Мандић З. М.
COBISS.SR-ID 109829639
175
МАНДИЋ, Зоран М.
Крај сезоне / Зоран М. Мандић. - Сомбор : С. Бербер : М. Мандић, 1991
(Сомбор : Просвета). - 40 стр. ; 19 cm. - (Библиотека 37 ; књ. 13)
Тираж 300. - Слика аутора и белешка о аутору и делу на пресавитку омота.
(Брош. са омотом)

886.1/.2-14
COBISS.SR-ID 6755079
176
МАНДИЋ, Зоран М.
Крај сезоне и друге песме / Зоран М. Мандић. - Сремски Карловци :
Културни центар Карловачка уметничка радионица, 1995 (Апатин : Крај
белине). - 73 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена књижевност) (Кровови)
Белешка о песнику: стр. [75].
(Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 95987463
177
МАНДИЋ, Зоран М.
Краљ : есеј о љубави / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Песме
радости и туге пуног месеца : есеји насуканости на сунчев (спр)уд.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 182, књ. 478, св. 6 (дец.
2006), стр. 1068-1069.

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 220865799
178
МАНДИЋ, Зоран М.
Кроз главу ; Путник и његова невоља / Зоран М. Мандић.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 2, бр. 4 (јесен 1975), стр. 63-64.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 215119879
179
МАНДИЋ, Зоран М.
Krug ničega / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 32, br. 156 (1998), str. 52.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 235119367
180
MANDIĆ, Zoran M.
La lettera del signore = (Gospodovo pismo) / Zoran M. Mandić ; traduzione in
italiano a cura di Dragan Mraović. - Bari : La Vallisa, 1994 (Bari : Levante editori
figli di Mario Cavalli). - 64 str. ; 21 cm. - (Collana "Poeti del mondo")
Slika autora i beleška o autoru na koricama.
(Broš.)
886.1-14
COBISS.SR-ID 95428615
181
МАНДИЋ, Зоран М.
Лакоћа / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 166, 446, 5 (нов. 1990), стр.
633-635.
886.1-14

COBISS.SR-ID 72626439
182
МАНДИЋ, Зоран М.
Лирско житије храма / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Ристо
Василевски: Храм ипак храм, Смедерево, 2003.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 34/35 (авг-сеп. 2004), стр. 7071.
821.163.3-14.09 Василевски Р.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 197778183
183
МАНДИЋ, Зоран М.
Лирско лудило / Зоран М. Мандић. - Текст ћир.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 41, бр. 401/402 (1996), стр. 15.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 167436807
184
МАНДИЋ, Зоран М.
Lirsko promišljanje promene / [Zoran M. Mandić]. - Prikaz knjige: Draginja
Urošević: Lični ustanak, Beograd, 1989.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 24, br. 124-125 (1990), str. 26-28.
821.163.41-14.09 Урошевић Д.
COBISS.SR-ID 20496130
185
МАНДИЋ, Зоран М.
Магични кругови поезије / Зоран М. Мандић.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 7, бр. 29/30 (1993), стр. 86.
821.163.41-14.09"19"
821.163.41-4

COBISS.SR-ID 202437127
186
МАНДИЋ, Зоран М.
Мали (п)огледи : песме / Зоран М. Мандић. - Вршац : Књижевна општина
Вршац, 2006 (Београд : Жиг). - 115 стр. ; 19 cm. - (Библиотека КОВ)
На корицама белешке о аутору и делу.
ISBN 86-7497-105-9 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 131065868
187
МАНДИЋ, Зоран М.
Mali (p)ogledi. 1, [Kao i mnogi njegovi likovi] / Zoran M. Mandić. - Početak
pesme.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 36, br. 179-180 (2002), str. 90.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 210177799
188
МАНДИЋ, Зоран М.
Mali (p)ogledi. 2, [Lična luda energij pomaže] / Zoran M. Mandić. - Početak
pesme.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 36, br. 179-180 (2002), str. 90.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 210178311
189
МАНДИЋ, Зоран М.
Мали наслови : бестидне беседе / Зоран М. Мандић. - Ваљево :
Интелекта, 2003 (Ваљево : Видиа штампа). - 71 стр. : ауторова слика ; 17 cm. (Библиотека Писмо ; књ. 17)
Тираж 500. - Стр. 65: Уз Мале наслове Зорана М. Мандића / Јовица Аћин. -

Стр. 66-67: Душа малих наслова / Саша Радојчић. - Стр. 68-69: Лице лица на
празном екрану / Владимир Копицл. - Стр. 70-71: Мислилац света у нестајању
или "дах под дубоком водом" / Аца Видић. - Мала белешка о насловитељу:
стр. [72]. - С а д р ж а ј: Живот (5-6); Издаја (7-8); Врт (9); Беседа над чинијом
од злата (10); Брисање биографије (11); Пацови (12); Писац (13-14); Његова
невидљивост осећања (I) (15-16); Његова невидљивост осећања (II) (17);
Његова невидљивост осећања (III) (18-19); Робови библиотеке (20-22);
Растанак (23-24); Господар (25-26); Бестидне беседе (27-28); Стан (29-30);
Мобилни т. (31-32); Тишина (33); Ствари (34-35); Двадесет и први век (36-37);
Тамо где песник сања (38); Нада (39-40); Зрнце живота (41-42); Делови
загубљених јеванђеља (43); Ишчекујући додире новог почетка (44); Живот
слике (45); Све је тако касно (46); Употпуњавање слике (47); Ако успем (48);
Предсказање ничег (49); Неколико спојених прилога за портрет празнине (5051); Песме (52-61) ; О малом наслову (63-64). Уз "Мале наслове" Зорана М.
Мандића / Јовица Аћин (65). Душа малих наслова / Саша Радојчић (66-67).
Лице лица на празном екрану / Владимир Копицл (68-69). Мислилац света у
нестајању или "дах под дубоком водом" / Аца Видић (70-71). Мала белешка о
насловитељу ([72]).
ISBN 86-7072-027-2 (брош.)

821.163.41-84
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 109499660
190
МАНДИЋ, Зоран М.
Malo srce : (za malu princezu AM) / Zoran M. Mandić.
У: Rukovet. - ISSN 0035-9793. - God. 54, br. 7/8/9 (2008), str. 77.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 237516551
191
МАНДИЋ, Зоран М.
Maska : (mali eseji) / Zoran M. Mandić. - Sadržaj: Tačka ; Večni govornik ;
Vođa ; Samoubistvo ; San ; Maska ; Ljubav ; Majka ; Nećkanje.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 34, br. 128/129 (proleće-leto 2007), str. 5759.
821.163.41-4

COBISS.SR-ID 225518087
192
МАНДИЋ, Зоран М.
Математика акробатика / Зоран М. Мандић.
У: Мали Невен. - ISSN 0352-3322. - бр. 169/170 (мај/јун 2001), стр. 39.
821.163.41-93-14
COBISS.SR-ID 195321095
193
МАНДИЋ, Зоран М.
Мики Антићу / Зоран М. Мандић.
У: Мали Невен. - ISSN 0352-3322. - бр. 161 (сеп. 2000), стр. 15.
821.163.41-93-14
COBISS.SR-ID 193009415
194
МАНДИЋ, Зоран М.
Мила душо моја : (мао малецко обраћање душе) / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 180, књ. 473, св. 3 (март
2004), стр. 293-294.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 193902855
195
МАНДИЋ, Зоран М.
Миличине фигуре / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 62, бр. 20612 (30. јун. 2004), стр. 23.
75.071.1:929 Мандић М.
COBISS.SR-ID 195566343

196
МАНДИЋ, Зоран М.
Мирис(и) : (Нови прилози историји пажње са освртом на филозофију:
еротике, жене, књиге, инквизиције и дилеме) / Зоран М. Мандић.
У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 2, књ. 2, св. 5 (март 2006), стр. 127.
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 213103879
197
МАНДИЋ, Зоран М.
Мириси : нови прилози историји пажње с освртом на филозофију... /
Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 62, бр. 20537 (14. април 2004), стр. 21.
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 194032647
198
МАНДИЋ, Зоран М.
Мисаоне столице : слике Слободанке Ракић Шефер у Музеју Срема,
Сремска Митровица, март 2004. / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 62, бр. 20518 (24. март 2004), стр. 21.
75.071.1(497.1):929 Ракић-Шефер С.(049.3)
COBISS.SR-ID 193522439
199
МАНДИЋ, Зоран М.
Misterija Borhesove fantastike / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Horhe Luis
Borhes: Izabrane pesme, Beograd, 1983.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 10, br. 35 (zima 1983), str. 131-133.
821.134.2(82)-14.09 Боргес Х. Л.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 210424071

200
МАНДИЋ, Зоран М.
Mit o glavi / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Učenje poezije.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 34, br. 348/349 (feb-mart 1988), str. 96.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 205436679
201
МАНДИЋ, Зоран М.
Možda i nije tako loše / Zoran M. Mandić. - Nadređeni stv. nasl.: Panorama
novije poezije na srpskom jeziku u Vojvodini (1980-2000) / panoramu sačinio Saša
Radojčić.
У: Rukovet. - ISSN 0035-9793. - God. 47, br. 1/4 (2001), str. 11.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 242692359
202
МАНДИЋ, Зоран М.
Моји биографи / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Руковање са
нечастивим.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 8, бр. 30/31 (авг.-окт 1996), стр. 64.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 236774663
203
МАНДИЋ, Зоран М.
Молитва : (важан дијалог с мајком) / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20145 (12. март 2003), стр. 20.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 195839239
204
МАНДИЋ, Зоран М.

Молитва : (важан дијалог с мајком) / Зоран М. Мандић.
У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 2, књ. 2, св. 5 (март 2006), стр. 126.
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 213102855
205
МАНДИЋ, Зоран М.
Молитве богу славуја / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Бранимир
Бојић: Постапокалиптички оргазам, Нови Сад, 2003.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20212 (21. мај 2003), стр. 20.
821.163.41-95
821.163.41-14.09 Бојић Б.
COBISS.SR-ID 198112263
206
МАНДИЋ, Зоран М.
Muke sa žanrom / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Nenad Grujičić: Carska
namiguša, Beograd, 1990.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 36, br. 379/380 (sept-okt. 1990), str. 377-378.
821.163.41-14.09 Грујичић Н.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 129122567
207
МАНДИЋ, Зоран М.
Мумифициране карикатуре / Зоран М. Мандић. - Приказ изложбе слика
Петра Шушулића у Галерији Културног центра "Лаза Костић" у Сомбору.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20115 (10. феб. 2003), стр. 12.
75.071.1:929 Шушулић П.(049.3)
COBISS.SR-ID 195118343
208
МАНДИЋ, Зоран М.

На Дунаву : (Есеј о Еви и хеликоптеру) / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 54 (април 2006), стр. 18.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 214570247
209
МАНДИЋ, Зоран М.
На средокраћи унутрашњих и спољних светова : Гордана Ђилас: Звезда
југа, поезија, Светови, Нови Сад, 2002. / Зоран М. Мандић.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 14, бр. 67 (март 2003), стр. 165-166.
821.163.41-14.09 Ђилас Г.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 192729607
210
МАНДИЋ, Зоран М.
[Na ukupnu sumu redova...] / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 24, br. 232/233 (jun-jul 1978), str. 16.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 202689031
211
МАНДИЋ, Зоран М.
Над српским зидом плача / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Славомир
Гвозденовић: Српска молитва у Темишвару, Нови Сад 1991.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 7, бр. 27/28 (1992), стр. 113.
821.163.41(498)-14.09 Гвозденовић С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 203296263
212
МАНДИЋ, Зоран М.
Након тачно двадесет година! : Подунавска ликовна колонија Ср.

Карловци, 1-8. X 1993 / Зоран М. Мандић.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 8, бр. 31/32 (1994), стр. 90.
061.23(497.113 Сремски Карловци):73/76"1973/1993"
COBISS.SR-ID 202372103
213
МАНДИЋ, Зоран М.
Наличје поезије / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Бранко Кукић:
Стикс, Београд, 2004.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 39/40 (јан.-феб. 2005), стр. 72.
821.163.41-95
821.163.41-14.09 Кукић Б.
COBISS.SR-ID 202149127
214
МАНДИЋ, Зоран М.
Napisao bih drugačije pesme / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 36, br. 179-180 (2002), str. 91-92.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 210181127
215
МАНДИЋ, Зоран М.
Naspram slepog vremena / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Vojislav
Despotov: Mrtvo mišljenje, roman, Novi Sad, 1989.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 24, br. 124-125 (1990), str. 25-26.
821.163.41-14.09 Деспотовић В.
COBISS.SR-ID 206823175
216
МАНДИЋ, Зоран М.
Наспрам чуда : песме / Зоран М. Мандић. - [1. изд.]. - Нови Сад :
Светови, 1994 (Ветерник : Добра вест). - 62 стр. ; 20 cm. - (Библиотека

Савремена књижевност)
Слика аутора и белешка о аутору и делу на корицама.
ISBN 86-7047-172-8 (Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 67150087
217
МАНДИЋ, Зоран М.
Наше заједничко више стање / Зоран М. Мандић.
У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 3, књ. 3, св. 11 (септ. 2007), стр. 12.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 225943047
218
МАНДИЋ, Зоран М.
Не подешава се свет према теби / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 42 (април 2005), стр. 16.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 208155911
219
МАНДИЋ, Зоран М.
Не се грижам за надежта / Зоран М. Мандиќ ; избрал и превел од српски
Ристо Василевски. - Смедерево : Арка ; Скопје : ИД, 2004 (Скопје : Арка). - 58
стр. ; 21 cm. - (Библиотека Логос)
Превод дела: Не бринем за наду / Зоран М. Мандић. - Тираж 500. - На
корицама белешка о аутору и делу с ауторовом сликом.
ISBN 86-7610-043-8 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 116251660

220
МАНДИЋ, Зоран М.
Ne stigoh ni imena saputnicima da upitam. Boginja tešiteljica / Zoran M.
Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 37, br. 186-187 (2003), str. 80-81.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 190705927
221
МАНДИЋ, Зоран М.
Ne stigoh ni imena saputnicima da upitam. Život slike / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 37, br. 186-187 (2003), str. 75.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 190703623
222
МАНДИЋ, Зоран М.
Ne stigoh ni imena saputnicima da upitam. Mila dušo moja / Zoran M.
Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 37, br. 186-187 (2003), str. 78.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 190705159
223
МАНДИЋ, Зоран М.
Ne stigoh ni imena saputnicima da upitam. Naginjem se da te vidim / Zoran
M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 37, br. 186-187 (2003), str. 76-77.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 190704903
224
МАНДИЋ, Зоран М.

Ne stigoh ni imena saputnicima da upitam. Neodlučnost / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 37, br. 186-187 (2003), str. 76.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 190704647
225
МАНДИЋ, Зоран М.
Ne stigoh ni imena saputnicima da upitam. Predskazanje ničeg / Zoran M.
Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 37, br. 186-187 (2003), str. 79-80.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 190705671
226
МАНДИЋ, Зоран М.
Ne stigoh ni imena saputnicima da upitam. Sve je taqko kasno / Zoran M.
Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 37, br. 186-187 (2003), str. 75.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 190704391
227
МАНДИЋ, Зоран М.
Ne stigoh ni imena saputnicima da upitam. Usred groblja na gomili / Zoran M.
Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 37, br. 186-187 (2003), str. 79.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 190705415
228
МАНДИЋ, Зоран М.
Ne stigoh ni imena saputnicima da upitam. Čemu ova napisanost usred jadnog
tela / Zoran M. Mandić.

У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 37, br. 186-187 (2003), str. 81-82.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 190706183
229
МАНДИЋ, Зоран М.
Незнање / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Историја наше улице.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 6, бр. 20 (јун 1994), стр. 65.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 243501575
230
МАНДИЋ, Зоран М.
Некима око себе испричао сам свој живот / Зоран М. Мандић.
У: Натрон. - ISSN 1451-2009. - Год. 2, бр. 5 (септ. 2003), стр. 10.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 189734919
231
МАНДИЋ, Зоран М.
Нема слике на почетку / Зоран М. Мандић.
У: Алманах. - ISSN 1450-6165. - 2001, стр. 259.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 219461127
232
МАНДИЋ, Зоран М.
Необично песничко сликарство / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Никита Станеску: Муња и хладноћа, Вршац, 2006.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 184, књ. 481, св. 6 (јун
2008), стр. 1187-1189.

821.135.1-14.09 Stǎnescu N.
COBISS.SR-ID 233052679
233
МАНДИЋ, Зоран М.
Необјављене Лукине приче / Зоран М. Мандић.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 11, бр. 48/49 (1999), стр. 58-60.
821.163.41-32
COBISS.SR-ID 68435202
234
МАНДИЋ, Зоран М.
Непобедиви призори / Зоран М. Мандић. - Приказ изложбе Милана
Коњовића "У стишаном тону" у Галерији "Милан Коњовић" у Сомбору.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 62, бр. 20584 (2. јун 2004), стр. 22.
75.071.1:929 Коњовић М.(049.3)
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 195008263
235
МАНДИЋ, Зоран М.
Nepričljive priče [prikaz knjige] : Hulio Kortasar "Apokalipsa u
Solentinameu", Beograd, 1998. / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 32, br. 157-158 (1998), str. 142-144.
821.134.2(82)-32.09 Цортáзар Ј.(049.3)
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 62146050
236
МАНДИЋ, Зоран М.
Непрозирност аутобиографског говора / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 21/22 (јул-авг. 2003), стр. 3839.

821.163.41-3
COBISS.SR-ID 191935751
237
МАНДИЋ, Зоран М.
Нестварни штафелај / Зоран М. Мандић. - Пожаревац : Центар за
културу, Едиција Браничево, 2005 (Пожаревац : TEC elektronik). - 76 стр. ; 21
cm. - (Библиотека Дуборез ; књ. 2)
Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 75-76.
ISBN 86-7315-023-X (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 121649420
238
МАНДИЋ, Зоран М.
Nešto o finalnom proizvodu / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 25, br. 242 (april 1979), str. 19.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 202867975
239
МАНДИЋ, Зоран М.
Нико, нико : есеј о речима / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Песме
радости и туге пуног месеца : есеји насуканости на сунчев (спр)уд.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 182, књ. 478, св. 6 (дец.
2006), стр. 1069.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 220883719
240
МАНДИЋ, Зоран М.
Нисам никада написао песму коју сам могао да напишем / Зоран М.
Мандић. - Београд : Просвета, 1997 (Бор : Бакар). - 71 стр. ; 20 cm. (Савремена поезија '97)

Тираж 500. - Поговор / Саша Радојчић: стр. 65-67. - Белешка о аутору: стр. 69.
- Слика аутора и белешка о делу на корицама. - С а д р ж а ј: Кратке осетљиве
песме (5-42): Не могу да пишем лако (7); Песма о мајци се не пише као песма
о облаку (8); На последњем улазу у Сремске Карловце (9); Испарење (10);
Шта су могли велики песници у младости (11); Коментар амбијента песме
(12); Сремски Карловци (13); Осетљиве песме (14); Песма о победнику (15);
Записивање напора (16); Пред Богом све признати (17); Прислушкивач (18);
Савременик (19); Распад слике (20); Шта ми је то промакло (21); Не поносим
се писањем песама (22); Сликање пејзажа (23-24); Снежни пејзаж (25); Слика
младог мајстора на зиду (26); Одговор (27); Предговор за љубавну песму (2829); Љубав (30); Она (31-32); Моји биографи (33); Време (34-35); Безначајност
(36); Цвеће (37); Пролазност (38); Речи (39); Поезија се пише руком (40);
Гном (41); Руковање са нечастивим (42). - Дуге осетљиве песме (43-63):
Самостална песма (45-47); Песнички послови безименог Калемара (48-53);
Нисам никада написао песму коју сам могао да напишем (54-59); Разговори
из парка (60-63). Поговор / Саша Радојчић (65-67). Белешка о аутору (69).
(Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 128689671
241
МАНДИЋ, Зоран М.
Нихилистичка сенка над светом / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Бошко Томашевић: Нова узалудност, Нови Сад, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 48 (окт. 2005), стр. 70.
821.163.41-14.09 Томашевић Б.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 210973959
242
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan / Zoran M. Mandić. - Novi Sad : Bratstvo-Jedinstvo, 1990 (Beograd :
"Radiša Timotić"). - 51 str. ; 20 cm. - (Savremena književnost)
Tiraž 600. - Slika autora i beleška o autoru i delu na koricama.
ISBN 86-7047-075-6 (Broš.)

886.1/.2-14
COBISS.SR-ID 1093639
243
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. (Pro)sipanje mozga / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 135136.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203329287
244
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Avgustov hram / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 138.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203331335
245
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Divljak / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 137138.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203331079
246
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Dno reči / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 134135.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203329031

247
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Klavir / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 136.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203329543
248
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Krojačnica / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 138139.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203331847
249
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Kukavicu u rebra / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 141.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203332615
250
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Nemaština svih i svakog / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 132.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203328007
251
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Nepoznata / Zoran M. Mandić.

У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 138.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203331591
252
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Nišan / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 130132.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203325447
253
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Otvaranje / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 133134.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203328519
254
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Pitanje / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 141.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203332871
255
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Plaćanje stanarine / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 136137.

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203330823
256
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Prevaspitavanje / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 136.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203330567
257
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Propast priče / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 141.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203332359
258
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Rođenje / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 142.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203333127
259
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Samo gde da se prenem praznih usta / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 142.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203333383

260
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Snimanje srca / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 139141.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203332103
261
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Traktat o neustaljenoj povorci / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 143.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203333639
262
МАНДИЋ, Зоран М.
Nišan. Činjenice / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 132133.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203328263
263
МАНДИЋ, Зоран М.
Ништа више није равно / Зоран М. Мандић.
У: Натрон. - ISSN 1451-2009. - Год. 2, бр. 5 (септ. 2003), стр. 10.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 189734663
264
МАНДИЋ, Зоран М.
Ништа се не зна / Зоран М. Мандић.

У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 3, књ. 3, св. 11 (септ. 2007), стр. 13.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 225943303
265
МАНДИЋ, Зоран М.
Novi brankovci / Zoran M. Mandić. - Prikazi knjiga: 1. Aleksandar Lukić: U
vagonu Rozanova, Beograd, 1986. 2. Oto Horvat: Gde nestaje šuma, Novi Sad,
1987.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 14, br. 51 (zima 1987), str. 106-108.
821.163.41-14.09 Лукић А.
821.163.41-14.09 Хорвáтх О.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 207537159
266
МАНДИЋ, Зоран М.
Ново песничко краљевство / Зоран М. Мандић. - Текст ћир. - Приказ
књиге: Јован Зивлак: Чегртуша, Сремски Карловци, 1991. - Текст објављен у
новинама "Дневник". - Подлистак Поља.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 37, бр. 394 (дец. 1991) = Гласник ДКВ. ISSN 1452-2195. - Год. 1, бр. 5 (1991), стр. 4.
821.163.41-14.09 Зивлак Ј.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 207421447
267
МАНДИЋ, Зоран М.
Noć savršeno pregledna / Zoran M. Mandić.
У: Severni bunker. - ISSN 1451-0863. - God. 1, br. 3 (avg. 1999), str. 18.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 228515335

268
МАНДИЋ, Зоран М.
О Божијим дужностима поезије / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Никола Страјнић: На гозби код Бога, Нови Сад, 2002.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 2, бр. 9/10 (јул-авг. 2002), стр. 71-72.
821.163.41-14(082.2).09
821-14(082.2).09
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 209981703
269
МАНДИЋ, Зоран М.
О божијим дужностима поезије : Никола Страјнић: На гозби код Бога,
"Змај", Нови Сад, 2002 / Зоран М. Мандић.
У: Натрон. - ISSN 1451-2009. - Год. 2, бр. 4 (2003), стр. 23.
821.163.41.09 Страјнић Н.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 190269447
270
МАНДИЋ, Зоран М.
О дознању, акцијама и Робину Худу / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 62, бр. 20525 (31. март 2004), стр. 20.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 193727495
271
МАНДИЋ, Зоран М.
О истинама недокрајченог живота : Ђура Папхархаји: И сенком и прахом
(изабране песме), Друштво књижевника Војводине, Нови Сад, 2003. / Зоран
М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 21/22 (јул-авг. 2003), стр. 69.
821.161.2(497.11)-14.09 Папгаргаї

COBISS.SR-ID 191941127
272
МАНДИЋ, Зоран М.
О метафизичком достојанству узалудности : Никола Милошевић: Кутија
од ораховог дрвета, КОВ, Вршац, 2003. / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 23 (септ. 2003), стр. 60-61.
821.163.41-31.09 Милошевић Н.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 192048903
273
МАНДИЋ, Зоран М.
О песничким опстанцима / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Зоран
Ђерић: Ватрено крштење, Суботица, 1995.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 10, бр. 36/38 (1996), стр. 118.
821.163.41-14.09
COBISS.SR-ID 201585671
274
МАНДИЋ, Зоран М.
O pogotku i promašaju / Zoran M. Mandić. - autorova slika. - Zajed. stv. nasl.:
O pogotku.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 26, br. 252 (feb. 1980), str. 71.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203175687
275
МАНДИЋ, Зоран М.
О предрасудама вечности : Зоран Богнар: Аура; "Дерета", Београд, 2003 /
Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 62, бр. 20511 (17. март 2004), стр. 21.
821.163.41-14.09 Богнар З.

821.163.41-95
COBISS.SR-ID 193344263
276
МАНДИЋ, Зоран М.
О стању уметности : Жерар Женет: Фигуре V; "Светови", Нови Сад, 2002
/ Зоран М. Мандић. - Приказ.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20115 (10. феб. 2003), стр. 12.
821.163.41-95:82.01/.09
82.01/.09(049.3)
COBISS.SR-ID 195358983
277
МАНДИЋ, Зоран М.
О страдању изнутра и споља / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Петар
Чонградин: Мождани квар, Нови Сад, 2002.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 2, бр. 4/5 (фебр.-март 2002), стр. 6465.
821.163.41-31.09 Чонградин П.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 209391879
278
МАНДИЋ, Зоран М.
О чуду младости Попине поезије : Васко Попа: Румунске и друге песме,
КОВ, Вршац, 2003 / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 15/16 (јан-феб. 2003), стр. 7172.
821.163.41-14.09 Попа
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 191112711
279
МАНДИЋ, Зоран М.
О чуду младости Попине поезије : Васко попа: Румунске и друге песме;

Ков, Вршац, 2002. / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20290 (6. авг. 2003), стр. 20.
821.163.41-14.09 Попа В.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 196667399
280
МАНДИЋ, Зоран М.
Обликовање чињеница живота : Гордана Ђилас, "Звезда југа", Светови,
Нови Сад, 2002. / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 60, бр. 19924 (31. VII 2002), стр. 20.
821.163.4-14.09
COBISS.SR-ID 185057799
281
МАНДИЋ, Зоран М.
Obogaljivanje sveta / Zoran M. Mandić. - Beleška o autoru.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 24, br. 90/91 (jesen-zima 1997), str. 65-68.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 194440711
282
МАНДИЋ, Зоран М.
Оглед о тачки / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Ранко Павловић: Срж,
Београд, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 51/52 (јан.-фебр. 2006), стр.
72.
821.163.41-14.09 Павловић Р.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 214640391
283
МАНДИЋ, Зоран М.

Одбројавање поверљивог садржаја / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Ђорђе Д. Сибиновић: Нешто поверљиво, Нови Сад, 2004.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 17, бр. 76 (јун 2005), стр. 186-187.
821.163.41-14.09 Сибиновић Ђ.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208300039
284
МАНДИЋ, Зоран М.
Одлазак / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Историја наше улице.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 6, бр. 20 (јун 1994), стр. 64.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 243500039
285
МАНДИЋ, Зоран М.
Одреднице контемплативног читања / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Јово Радош: Читање и контемплација, Панчево-Бачка Паланка, 2002.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 2, бр. 14 (дец. 2002), стр. 72.
821.163.41-4.09 Радош Ј.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 210275847
286
МАНДИЋ, Зоран М.
Оквири / Зоран М. Мандић. - Белешка о аутору: стр. 65.
У: Луча. - ISSN 0354-7787. - Год. 17, бр. 4 (2008), стр. 61-65.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 236822535
287
МАНДИЋ, Зоран М.
Оквири / Зоран М. Мандић.

У: Квартал. - ISSN 1451-6772. - Бр. 7 (2007), стр. 15-17.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 229655047
288
МАНДИЋ, Зоран М.
Оквири / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 183, књ. 480, св. 5 (нов.
2007), стр. 756-759.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 227840519
289
МАНДИЋ, Зоран М.
Оквири / Зоран М. Мандић. Уxxxxxxxxxxxxxxxx. - ISSN 1451-9976. - Год.
18 [тј. 19], бр. 87 (2008), стр. 8-10.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 230522375
290
МАНДИЋ, Зоран М.
Омаж малим рукама / Зоран М. Мандић. - Садржај: Омаж малим рукама ;
Пајац ; Нигде ; Нико ме неће препознати.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 16, бр. 73 (септ. 2004), стр. 7-8.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 197715463
291
МАНДИЋ, Зоран М.
Она / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 184, књ. 481, св. 3 (март
2008), стр. 268-273.

821.163.41-32
COBISS.SR-ID 230125063
292
МАНДИЋ, Зоран М.
Ona je zanela svoju grešku / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 15, br. 79 (1981), str. 69-70.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 187919623
293
МАНДИЋ, Зоран М.
Онај кога интересују речи / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Чувар
песничке слике.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 178, књ. 470, св. 5 (нов.
2002), стр. 639.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 193642247
294
МАНДИЋ, Зоран М.
Opekotina / Zoran M. Mandić. - Apatin : Književna komuna, 1980. - 36 str. ;
19 cm. - (Dunavske iskre ; knj. 7)
886.1/.2-14
COBISS.SR-ID 17132807
295
МАНДИЋ, Зоран М.
Паук / Зоран М. Мандић.
У: Сунчаник. - ISSN 1451-379X. - Год. 2, бр. 2 (2002), стр. 36.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 199199239

296
МАНДИЋ, Зоран М.
Pevanje ili uzaludno mišljenje / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Boško
Tomašević: Celan etudes i druge pesme, Sremski Karlovci, 1991.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 38, br. 397/398 (mart-april 1992), str. 117-118.
886.1.09-14 Томашевић Б.
886.1-95
COBISS.SR-ID 166434567
297
МАНДИЋ, Зоран М.
Певање о згодним парадоксима / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Вислава Шимборска; Две тачке, Вршац, 2006.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 183, књ. 479, св. 1/2 (јанфеб. 2007), стр. 237-238.
821.162.1-14.09 Сзымборска W.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 221327111
298
МАНДИЋ, Зоран М.
Певање роба / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 168, 450, 6 (дец. 1992), стр.
745.
886.1-14
COBISS.SR-ID 74184967
299
МАНДИЋ, Зоран М.
Певање унутрашњих дилема / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Вјачеслав Ивановович Иванов: Звезде водиље, Пожаревац, 2003.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20346 (1. окт. 2003), стр. 21.
821.161.1-14.09 Иванов В. И.
821.163.41-95

COBISS.SR-ID 200360199
300
МАНДИЋ, Зоран М.
Песме даровнице : Срба Митровић: Лостина; "Просвета", Ниш, 1995 /
Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 55, бр. 17604 (31. I 1996), стр. 16.
886.1.09 Mitrović
COBISS.SR-ID 159681799
301
МАНДИЋ, Зоран М.
Песме олакшања и сећања : Владимир Копицл: Клисурине, Народна
књига-Алфа, Београд, 2002 / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 17 (март 2003), стр. 65-66.
821.163.41-14.09 Копицл В.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 191244551
302
МАНДИЋ, Зоран М.
Песме, радионица--- : Стојан Бербер: Изабране песме; Књижевна комуна,
Апатин, 1987. / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 164, 441, [тј. 442], 3 [тј. 4]
(окт. 1988), стр. 510-512.
886.1.09-1 Berber
886.1-95
COBISS.SR-ID 69962247
303
МАНДИЋ, Зоран М.
Песник слике : Мацуо Башо: Ветар са Фуџијаме; "Глас", Бања Лука,
1989. / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 166, 445, 3 (март 1990), стр.

518.
895.6.09-14 Basho
886.1-95
COBISS.SR-ID 71090183
304
МАНДИЋ, Зоран М.
Пештерски записи једног потомка : Енес Халиловић: Потомци
одбијеглих [тј. одбијених] просаца, Едиција Знакови поред пута, Рад, Београд,
2004 / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 31 (мај 2004), стр. 64-65.
821.163.41-36.09 Халиловић Е.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 195683591
305
МАНДИЋ, Зоран М.
Пинтерово књижевно жртвовање : Харолд Пинтер: Разни гласови (проза,
поезија, политика, 1948-1998); "Светови", Нови Сад, 2002. / Зоран М.
Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20082 (8. јан. 2003), стр. 7.
821.111-82.09 Пинтер Х.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 192880903
306
МАНДИЋ, Зоран М.
Pisanje priče / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Drobljenje kamena.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 36, br. 371/372 (jan-feb. 1990), str. 49.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 205983239
307
МАНДИЋ, Зоран М.

Pismo Nikodemu / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 22, br. 205 (mart 1976), str. 12.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 74866695
308
МАНДИЋ, Зоран М.
Писмо писара из Царева / Зоран М. Мандић. - Садржај: Наше заједничко
више стање ; Тишина ; Охоли ; О писму писара из Царева ; Тако је говорио
Орфелин.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 10, бр. 54/55 (септембар 2000), стр. 10-13.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 102311692
309
МАНДИЋ, Зоран М.
Pitanja / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Drobljenje kamena.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 36, br. 371/372 (jan-feb. 1990), str. 49.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 205982727
310
МАНДИЋ, Зоран М.
Питања постављена смислу / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Вислава
Шимборска: Две тачке, Вршац, 2006.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 56/57 (јун-јул 2006), стр. 68.
821.162.1-1.09 Сзымборска W.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 216397319
311
МАНДИЋ, Зоран М.
Плави делфински балет / Зоран М. Мандић. - Приказ изложбе пастела

Валерије Турански у Галерији Друштва књижевника Војводине.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20150 (16. март 2003), стр. 14.
75.071.1:929 Турански В.(049.3)
COBISS.SR-ID 196274695
312
МАНДИЋ, Зоран М.
Платон је лагао / Душица Потић. - Приказ књиге: Тадеуш Боровски,
Опроштај с Маријом, Београд, 2002.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 2, бр. 11 (септ. 2002), стр. 71.
821.162.1-311.6.09 Бороwски Т.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 209161479
313
МАНДИЋ, Зоран М.
Плес тешко заборављених песама : Елза-Ласкер Шилер: О жудњи, о
страсти, о болу, КОВ, Вршац, 2002. / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20138 (5. март 2003), стр. 20.
821.163.41-95
821.112.2-14.09 Ласкер-Сцхиллер Е.
COBISS.SR-ID 195756551
314
МАНДИЋ, Зоран М.
Повратак поверења у поезију / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Јован
Зивлак: Чекрк, Београд, 1983.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 10, бр. 33 (лето 1983), стр. 153-155.
821.163.41-14.09 Зивлак Ј.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 210455559

315
МАНДИЋ, Зоран М.
Повратак смислу / Зоран М. Мандић. - Приказ ликовне колоније "Колут Мандић".
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 63, бр. 20888 (5. април 2005), стр. 25.
73/76:061.237(497.113)
COBISS.SR-ID 203484935
316
МАНДИЋ, Зоран М.
Pod prinudnom upravom mozga / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 26, br. 256/257 (jun-jul 1980), str. 207.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 86365191
317
МАНДИЋ, Зоран М.
Poezija / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 36, br. 179-180 (2002), str. 90.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 210180103
318
МАНДИЋ, Зоран М.
Поезија завидних душа / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Јован
Дунђин: Изабране странице, Нови Сад, 2001.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 1, бр. 2 (дец. 2001), стр. 56-57.
821.163.41-1.09 Дунђин Ј.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 95062274
319
МАНДИЋ, Зоран М.

Поезија као део филозофије / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Бошко
Томашевић: Апендикс, Нови Сад, 2001.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 2, бр. 3 (јан. 2002), стр. 60-61.
821.163.41-14.09 Томашевић Б.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 209115911
320
МАНДИЋ, Зоран М.
Поезија после / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Бока.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 181, књ. 476, св. 3 (септ.
2005), стр. 369-370.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 207717639
321
МАНДИЋ, Зоран М.
Поезија се пише руком / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Руковање
са нечастивим.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 8, бр. 30/31 (авг.-окт 1996), стр. 68.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 236776455
322
МАНДИЋ, Зоран М.
[Poezija se primiče...] / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 24, br. 232/233 (jun-jul 1978), str. 16.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 84646407
323
МАНДИЋ, Зоран М.
Поетске слике безумља / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Горан Бабић:

Гоблен, Нови Сад, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 47 (септ. 2005), стр. 71-72.
821.163.41-14.09 Бабић Г.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 211093511
324
МАНДИЋ, Зоран М.
Позна љубав старог филозофа : Фридрих Тома: Ни за шта на свету Једна Сиоранова љубав, Библиотека Несаница (превод са немачког) Томислав
Бекић), КОВ, Вршац 2003. / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 24 (окт. 2003), стр. 67-68.
821.112.2-94.09 Тхома Ф.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 192142599
325
МАНДИЋ, Зоран М.
Položaj pesnika / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Nikola Strajnić: Vožnja u
krug, Osijek, 1990.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 37, br. 386/387 (april-maj 1991), str. 223.
886.1.09-14 Страјнић Н.
886.1-95
COBISS.SR-ID 166024967
326
МАНДИЋ, Зоран М.
Помирење : (неиспричана прича о историји) / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20318 (3. сеп. 2003), стр. 21.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 199070983

327
МАНДИЋ, Зоран М.
Помичем пејзаж док ме лаже / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 45/46 (јул-авг. 2005), стр. 9.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 207793415
328
МАНДИЋ, Зоран М.
Ponovo u šetnji / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 37, br. 388/389 (jun-jul 1991), str. 234.
886.1-14
COBISS.SR-ID 166008071
329
МАНДИЋ, Зоран М.
Посвета најважнијем атому света / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Милан Орлић: Град, пре него што усним, Панчево, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 53 (март 2006), стр. 71.
821.163.41-14.09 Орлић М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 213132551
330
МАНДИЋ, Зоран М.
После младенаца : (нацифрана прича о прошлом) / Зоран М. Мандић.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 15/16, бр. 50/52 (2001/2002), стр. 81.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 199338759
331
МАНДИЋ, Зоран М.
Poslednji put / Zoran M. Mandić.

У: Rukovet. - ISSN 0035-9793. - God. 54, br. 7/8/9 (2008), str. 77.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 237516807
332
МАНДИЋ, Зоран М.
Посртање песме или недоходни руб метафоре : Бојана СтојановићПантовић: Раскршћа метафоре / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 32/33 (јун-јул 2004), стр. 7576.
821.163.41-95.09 Стојановић-Пантовић Б.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 196208391
333
МАНДИЋ, Зоран М.
Postojah srećno kao iluzija / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 36, br. 179-180 (2002), str. 92-93.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 210181639
334
МАНДИЋ, Зоран М.
Постосијечки стихови / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Никола
Страјнић: Плави дах шуме, Бања Лука-Београд, 2004.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 36 (окт. 2004), стр. 67-68.
821.163.41-14.09 Страјнић Н.(049.3)
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 199149575
335
МАНДИЋ, Зоран М.
Постулати о привидима : Срба Митровић: "Узмицање", Рад, Београд,

1999. / Зоран М. Мандић.
У: Борба. - ISSN 0350-7440. - Год. 77, бр. 252 (9. IX 1999), стр. II-III.
886.1.09 Mitrović
COBISS.SR-ID 159931655
336
МАНДИЋ, Зоран М.
Потерница за портирницом / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Миодраг
Петровић: Зима, брајко, Сремски Карловци, 1992.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 7, бр. 27/28 (1992), стр. 112.
821.163.41-14.09 Петровић М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 203295751
337
МАНДИЋ, Зоран М.
Потрага за оригиналом / Зоран М. Мандић. - Садржај: Увек ћу хвалити
свој матерњи језик (890); Смрт филозофа алхемичара (890-891); Потрага за
оригиналом (891).
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 176, 466, 12 (дец. 2000), стр.
890-891.
886.1-14
COBISS.SR-ID 165322503
338
МАНДИЋ, Зоран М.
Potraga za originalom / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Potraga za
originalom.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 52, br. 443 (jan-feb. 2007), str. 89.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 221445127

339
МАНДИЋ, Зоран М.
Pohvala neznanju / Zoran M. Mandić.
У: Severni bunker. - ISSN 1451-0863. - God. 1, br. 3 (avg. 1999), str. 19.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 228515847
340
МАНДИЋ, Зоран М.
Prvi čovek / Zoran M. Mandić. - autorova slika. - Zajed. stv. nasl.: O pogotku.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 26, br. 252 (feb. 1980), str. 71.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 203175175
341
МАНДИЋ, Зоран М.
Prevaspitavanje / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Prevaspitavanje.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 29, br. 287 (jan. 1983), str. 18.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 204299015
342
МАНДИЋ, Зоран М.
Преводи елемената указаног поља / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Михаел Шпајер: Урези на крхотинама, Нови Сад, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 44 (јун 2005), стр. 70-71.
821.112.2-14.09 Спеиер М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208096775
343
МАНДИЋ, Зоран М.
Пред нестварним штафелајем / Зоран М. Мандић.

У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 17, бр. 77 (септ. 2005), стр. 11-12.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 208750855
344
МАНДИЋ, Зоран М.
Предности панорамског погледа : Лућано де Крешенцо: Историја
средњовековне филозофије; Светови, Нови Сад, 2003. / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20283 (30. јул 2003), стр. 21.
1(091)"04/14"(049.3)
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 195911943
345
МАНДИЋ, Зоран М.
Преливање самоће у меланхолију / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Срба Митровић: Ноћ и сан, Београд, 2002.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 2, бр. 7/8 (мај-јун 2002), стр. 68.
821.163.41-14.09 Митровић С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 209088775
346
МАНДИЋ, Зоран М.
Приватна драма у три чина : Срба Митровић: "Библиотека", независно
издање аутора, Београд, 1992 / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 51, бр. 16572 (17. XII 1992), стр. 14.
886.1.09 Mitrović
COBISS.SR-ID 159682311
347
МАНДИЋ, Зоран М.
Привид / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Историја наше улице.

У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 6, бр. 20 (јун 1994), стр. 63-64.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 243499271
348
МАНДИЋ, Зоран М.
Привиђење / Зоран М. Мандић.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 13, бр. 64 (јун 2002), стр. 16-19.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 201358599
349
МАНДИЋ, Зоран М.
Priroda dana / Zoran M. Mandić. - autorova slika. - Zajed. stv. nasl.: O
pogotku.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 26, br. 252 (feb. 1980), str. 71.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 85539847
350
МАНДИЋ, Зоран М.
Приступ митолошком / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Никола
Страјнић: Анђеоски песник Марија Рајнер Рилке, Нови Сад, 1994.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 6, бр. 22 (дец. 1994), стр. 175-176.
821.163.41-94.09 Strajnić N.
COBISS.SR-ID 40681474
351
МАНДИЋ, Зоран М.
Причало / Зоран М. Мандић.
У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 2, књ. 2, св. 5 (март 2006), стр. 128-129.

821.163.41-4
COBISS.SR-ID 213104647
352
МАНДИЋ, Зоран М.
Пролазност / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Руковање са
нечастивим.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 8, бр. 30/31 (авг.-окт 1996), стр. 67.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 236775943
353
МАНДИЋ, Зоран М.
[Прошли век је...] / Зоран М. Мандић. - Одговори на Анкету Редакције
Златне греде о савременој књижевности.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 1, бр. 2 (дец. 2001), стр. 29.
821.163.41.09-31
COBISS.SR-ID 202469127
354
МАНДИЋ, Зоран М.
Путопис учитеља пејсажа / Зоран М. Мандић. - Приказ изложбе слика
Милорада Рађеновића у Галерији Културног центра у Кули.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20123 (18. феб. 2003), стр. 15.
75.071.1:929 Рађеновић М.(049.3)
COBISS.SR-ID 195534343
355
MANDIĆ, Zoran M.
Radivoj Šajtinac, Ice and Milk (Led i mleko), Belgrade, 2003 / Zoran M.
Mandić ; translated by Alison and Vladimir Kapor. - Prikaz knjige.
U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Vol. 5, no. 43 (may 2005), str. 67.
821.163.41-14.09 Шајтинац Р.

821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208552199
356
МАНДИЋ, Зоран М.
Radivoj Šajtinac: "Panglosav [i. e. Panglosov] izveštaj", "Prosveta", Beograd,
1983. / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 29, br. 292/293 (jun-jul 1983), str. 315-316.
821.163.41-14.09 Шајтинац Р.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 106909959
357
МАНДИЋ, Зоран М.
Радови на путу : песме / Зоран М. Мандић. - Београд : Рад ; Сомбор :
Просвета-Трговина, 1993 (Београд : Ибис). - 43 стр. : ауторова слика ; 21 cm. (Знакови поред пута)
Белешка о писцу: стр. [47]. - На корицама белешка о делу.
(Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 168775943
358
МАНДИЋ, Зоран М.
Радојчићеве молбе анђелима / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Саша
Радојчић: Четири годишња доба, Београд, 2004.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 38 (дец. 2004), стр. 71-72.
821.163.41-14.09 Радојчић С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208879367
359
МАНДИЋ, Зоран М.
Razgovor sa istorijom / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Zbignjev Herbert:

Varvarin u vrtu, Beograd, 1990.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 36, br. 382 (dec. 1990), str. 513.
884.09-1 Херберт З.
886.1-95
COBISS.SR-ID 129176071
360
МАНДИЋ, Зоран М.
Raskid / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Učenje poezije.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 34, br. 348/349 (feb-mart 1988), str. 96.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 114144775
361
МАНДИЋ, Зоран М.
Rasute stvari / Zoran M. Mandić.
У: Rukovet. - ISSN 0035-9793. - God. 54, br. 7/8/9 (2008), str. 77.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 237517063
362
МАНДИЋ, Зоран М.
Реинкарнација битног : Бошко Томашевић, Битно песништво, Апостроф,
Београд, 2004. / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 62, бр. 20577 (26. мај 2004), стр. 23.
821.163.41-14.09 Томашевић Б.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 194953223
363
МАНДИЋ, Зоран М.
Река живота као област романа / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Виктор Јерофејев: Пет река живота, Београд, 2003.

У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20374 (29. окт. 2003), стр. 23.
821.161.1-992.09 Erofeev V.
COBISS.SR-ID 200334599
364
МАНДИЋ, Зоран М.
Ретуширање свакодневних ликова : Павао Павличић: Трг слободе;
"Знање", Загреб, 1986. / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 163, 440, 4 (окт. 1987), стр.
616-617.
886.2.09-31 Pavličić
886.1-4
COBISS.SR-ID 67877895
365
МАНДИЋ, Зоран М.
Reč o slici / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 27, br. 272/273 (okt-nov. 1981), str. 440.
886.1-14
COBISS.SR-ID 75756551
366
МАНДИЋ, Зоран М.
Речи / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Руковање са нечастивим.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 8, бр. 30/31 (авг.-окт 1996), стр. 67-68.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 236776199
367
МАНДИЋ, Зоран М.
Римовање трагедије : Мирослав Антић "Срем"... / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - 45, 14359 (19. окт. 1986), стр. 14 : илустр.

886.1-92
COBISS.SR-ID 38350855
368
МАНДИЋ, Зоран М.
Робови библиотеке / Зоран М. Мандић. - Из књиге "Мали наслови",
Интелекта, Ваљево, 2003.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20416 (10. дец. 2003), стр. 20.
821.163.41-84(02.046.4)
COBISS.SR-ID 190699527
369
МАНДИЋ, Зоран М.
Роман о Раванграду : Вељко Петровић: "Раванград", "Матица српска" Нови Сад, Народна библиотека "Карло Бијелицки", Сомбор, 1984. године / З.
М. М.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 44, бр. 13762 (21. II 1985), стр. IV.
886.1.09 Petrović
COBISS.SR-ID 143944711
370
МАНДИЋ, Зоран М.
Роман о спасавању живота / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Владимир Тасић: Опроштајни дар, Нови Сад, 2001.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Бр. 1 (2001), стр. 52.
821.163.41-31.09 Тасић В.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 94945282
371
МАНДИЋ, Зоран М.
Роман о таленту : (одломак) / Зоран М. Мандић.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 6, бр. 24/26 (1991), стр. 19.

821.163.41-31(02.046.4)
COBISS.SR-ID 203072007
372
МАНДИЋ, Зоран М.
Ружевичево сликарство / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Тадеуш
Ружевич: Сива зона, Вршац, 2006.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 183, књ. 480, св. 5 (нов.
2007), стр. 915-917.
821.162.1-1.09 Różewicz T.
COBISS.SR-ID 227872007
373
МАНДИЋ, Зоран М.
Руковање са нечастивим / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Руковање
са нечастивим.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 8, бр. 30/31 (авг.-окт 1996), стр. 70.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 236777223
374
МАНДИЋ, Зоран М.
Савезник : есеј о коначности / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Песме
радости и туге пуног месеца : есеји насуканости на сунчев (спр)уд.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 182, књ. 478, св. 6 (дец.
2006), стр. 1067.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 220836103
375
МАНДИЋ, Зоран М.
Савијање обруча / Зоран М. Мандић. - Садржај: Киш ; Песма о уму ;
Савијање обруча.

У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 7, бр. 27/28 (1992), стр. 105.
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 203264007
376
МАНДИЋ, Зоран М.
Samo da mogu da otvorim jedan prozor / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 12, br. 62-63 (1978), str. 69.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 188015879
377
МАНДИЋ, Зоран М.
Самоћа / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20388 (12. нов. 2003), стр. 20.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 200148487
378
МАНДИЋ, Зоран М.
Самоћа : есеј о самоспознаји / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Песме
радости и туге пуног месеца : есеји насуканости на сунчев (спр)уд.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 182, књ. 478, св. 6 (дец.
2006), стр. 1069.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 220883207
379
МАНДИЋ, Зоран М.
Сан као источник поезије / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Ђоко
Стојичић: Бичевање речи, Ниш, 1990.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 17, Бр. 63 (зима 1990), стр. 103-104.

821.163.41-14.09 Стојичић Ђ.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 22983938
380
MANDIĆ, Zoran M.
Saša Jelenković, Book about the Heart (Knjiga o srcu), Kraljevo, 2002. /
Zoran M. Mandić ; translated by Alison and Vladimir Kapor. - Prikaz knjige.
U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Vol. 5, no. 43 (may 2005), str. 68.
821.163.41-14.09 Јеленковић С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208555783
381
MANDIĆ, Zoran M.
Saša Radojčić, The Four Seasons (Četiri godišnja doba), Belgrade, 2004 /
Zoran M. Mandić ; translated by Alison and Vladimir Kapor. - Prikaz knjige.
U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Vol. 5, no. 43 (may 2005), str. 68.
821.163.41-14.09 Радојичић С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208552711
382
МАНДИЋ, Зоран М.
Саша Радојчић: Узалуд снови : Народна библиотека "Карло Бијелицки",
Сомбор, 1985. / З. [Зоран] М. М. [Мандић].
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 162, 437, 5 (мај 1986), стр. 810811.
886.1.09-1 Radojčić
886.1-95
COBISS.SR-ID 66798855
383
МАНДИЋ, Зоран М.
Све је тако касно / Зоран М. Мандић.

У: Натрон. - ISSN 1451-2009. - Год. 1, бр. 1 (2002), стр. 8.
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 192082183
384
МАНДИЋ, Зоран М.
Све се догађа иза кулиса / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 32/33 (јун-јул 2004), стр. 5657.
070:821.09-95
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 196158727
385
МАНДИЋ, Зоран М.
Сведочанство поезије : разговор са Јованом Зивлаком / разговарао Зоран
М. Мандић. - Текст ћир.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 44/45, бр. 412/414 (1999/2000), стр. 3-5.
821.163.41-14.09 Зивлак Ј.
COBISS.SR-ID 70437378
386
МАНДИЋ, Зоран М.
Свет је један / Зоран М. Мандић.
У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 3, књ. 3, св. 11 (септ. 2007), стр. 13-14.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 225956103
387
МАНДИЋ, Зоран М.
Свет је један ; Ништа се не зна / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 5, бр. 50 (дец. 2005), стр. 58.

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 210887175
388
МАНДИЋ, Зоран М.
Семољски речник или прича о речима / Зоран М. Мандић. - Приказ
књиге: Миро Вуксановић: Семољ гора, Београд, 2000.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 10, бр. 53 (јун 2000), стр. 212-213.
821.163.41-32.09 Vuksanović
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 158555143
389
МАНДИЋ, Зоран М.
Семољски филолошки пејзаж : (Миро Вуксановић: Семољ гора,
Просвета, Београд, 2000) / Зоран М. Мандић.
У: Стварање. - ISSN 0039-422X. - Год. 56, бр. 4-6 (2001), стр. 293-295.
886.1.09 Vuksanović
COBISS.SR-ID 171052039
390
МАНДИЋ, Зоран М.
Senka slika / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 25, br. 242 (april 1979), str. 19.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 202867719
391
МАНДИЋ, Зоран М.
Сећања по другима / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Слободан
Зубановић: Save as, Београд, 2005.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 54 (април 2006), стр 71.

821.163.41-14.09 Зубановић С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 214615047
392
МАНДИЋ, Зоран М.
Slika br. 1 / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 15, br. 79 (1981), str. 70.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 187919879
393
МАНДИЋ, Зоран М.
Slika druga / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 25, br. 242 (april 1979), str. 19.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 202867207
394
МАНДИЋ, Зоран М.
Слика мога града / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Чувар песничке
слике.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 178, књ. 470, св. 5 (нов.
2002), стр. 639-640.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 193642503
395
МАНДИЋ, Зоран М.
Slika sledeća / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 25, br. 242 (april 1979), str. 19.
821.163.41-14

COBISS.SR-ID 202867463
396
МАНДИЋ, Зоран М.
Сликање и сећање / Зоран М. Мандић. - Приказ изложбе: Михајло
Милошевић, Сомбор, 2003.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20276 (23. јул 2003), стр. 21.
75.071.1:929 Milošević M.(049.32)
COBISS.SR-ID 199997703
397
МАНДИЋ, Зоран М.
Слике разочараног Рилкеа / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Ото
Хорват: Фотографије, Нови Сад, 1996.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 9, бр. 33/34 (фебр.-април 1997), стр. 201202.
821.163.41-14.09 Horváth O.
COBISS.SR-ID 234515463
398
МАНДИЋ, Зоран М.
Slušanje majstora fotografije / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.:
Drobljenje kamena.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 36, br. 371/372 (jan-feb. 1990), str. 49.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 205984263
399
МАНДИЋ, Зоран М.
Smisao pisanja : (mali esej o neporecivosti) / Zoran M. Mandić.
У: Rukovet. - ISSN 0035-9793. - God. 54, br. 7/8/9 (2008), str. 76.
821.163.41-4

COBISS.SR-ID 237516295
400
МАНДИЋ, Зоран М.
Smrt na slici / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 12, br. 62-63 (1978), str. 69-70.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 188016135
401
МАНДИЋ, Зоран М.
Smrt filozofa alhemičara / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Potraga za
originalom.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 52, br. 443 (jan-feb. 2007), str. 88.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 221442055
402
МАНДИЋ, Зоран М.
Снимак целине бескрајне књиге / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Зоран Богнар: Фотографије гласова II, Кикинда, 2003.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20311 (27. авг. 2003), стр. 21.
821.163.41-95.09 Богнар З.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 198650119
403
МАНДИЋ, Зоран М.
Snimanje srca / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 30, br. 302 (april 1984), str. 187.
886.1-14
COBISS.SR-ID 109602567

404
МАНДИЋ, Зоран М.
Соба без прозора / Зоран М. Мандић. - Садржај: Творац (1058);
Потраживање права (1058-1059); Соба без прозора; Ноћна стража (1059).
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 174, 461, 6 (јун 1998), стр.
1058-1059.
886.1-14
COBISS.SR-ID 134779399
405
МАНДИЋ, Зоран М.
Соба до улице / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 62, бр. 20556 (5. мај 2004), стр. 20.
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 194425607
406
МАНДИЋ, Зоран М.
Somborska drama / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 37, br. 392/393 (okt-nov. 1991), str. 416.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 166101511
407
МАНДИЋ, Зоран М.
Споменик лепоти, љубави и рими / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Теофил Готје: Емајл и камеје, Вељево, 2001.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 2, бр. 11 (септ. 2002), стр. 70-71.
821.133.1-14.09 Гаутиер Т.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 209160967

408
MANDIĆ, Zoran M.
Srba Mitrović, Night and Dream (Noć i san), Belgrade, 2002 / Zoran M.
Mandić ; translated by Alison and Vladimir Kapor. - Prikaz knjige.
U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Vol. 5, no. 43 (may 2005), str. 66.
821.163.41-14.09 Митровић С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208550407
409
МАНДИЋ, Зоран М.
Сремски Карловци / Зоран М. Мандић.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 10, бр. 36/38 (1996), стр. 85.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 81719564
410
МАНДИЋ, Зоран М.
Српска култура не заостаје за Европом : разговор са сликаром: Драган
Стојков / [разговор водио] Зоран М. Мандић.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 14/15, бр. 47/49 (2000/2001), стр. 121-125.
75.071.1(497.113):929 Стојков Д.(047.53)
COBISS.SR-ID 199846407
411
МАНДИЋ, Зоран М.
Стварност изиграна изнутра : Радомир Уљаревић: НИ А, Глас српски,
Бања Лука, 2002. / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 27/28 (јан.-фебр. 2004), стр. 7475.
821.163.41-14.09 Уљаревић
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 193666055

412
МАНДИЋ, Зоран М.
Стихови туге / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Душан Костић:
Поезија, Никшић, 1985.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 13, бр. 44 (пролеће 1986), стр. 20-21.
821.163.41-1.09 Костић Д.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 206875399
413
МАНДИЋ, Зоран М.
Stojan Berber: "Gorki vilajet", Biblioteka "Globus", Sombor, 1980. / Zoran M.
Mandić. - Prikaz knjige.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 26, br. 262 (dec. 1980), str. 447.
821.163.41-14.09 Бербер С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 100098823
414
МАНДИЋ, Зоран М.
Стојан Бербер: Скица за портрет / [приредио] Зоран М. Мандић. Садржи изводе из критика Јаноша Херцега, Драгољуба Д. Гајића, Томислава
Цветковића, Милана Ненадића, Давида Кецмана, Љубице Поповић-Бјелице,
Милоша Ђорђевића, Спасоја Граховца, Љубомира Зуковића, Милете
Радовановића.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 25, бр. 94/95 (јесен-зима 1998), стр. 4550.
821.163.41.09-31 Бербер С.
COBISS.SR-ID 194028039
415
МАНДИЋ, Зоран М.
Стошићеве васељенске обојенице / Зоран М. Мандић. - илустр.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 8, бр. 31/32 (1994), стр. 93.

75.071.1:929 Стошић Врањски(049.3)
COBISS.SR-ID 203035911
416
МАНДИЋ, Зоран М.
Студија о српској авангарди / Синиша Ковачевић. - Приказ књиге: Зоран
Маркуш: Зенитизам, Београд, 2003.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 63, бр. 20831 (7. феб. 2005), стр. 21.
821.163.41.02ЗЕНИТИЗАМ(049.3)
COBISS.SR-ID 201025799
417
МАНДИЋ, Зоран М.
Тајна поверљиве тишине постојања / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге:
Владимир Холан: Ноћ са Хамлетом, Вршац, 2004.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 37 (нов. 2004), стр. 73-74.
821.162.3-14.09 Холан В.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 208950535
418
МАНДИЋ, Зоран М.
Tatjana Cvejin i Franci Zagoričnik: "Kriterij znamenja", Centar za kulturnu
djelatnost, mala edicija "Znaci", Zagreb, 1983. / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 30, br. 302 (april 1984), str. 199.
886.1.09-14 Цвејин
886.3.09-14 Загоричник
886.1-95
COBISS.SR-ID 109610759
419
МАНДИЋ, Зоран М.
Театар сећања : Вук Крњевић: Садево, "Прометеј", Нови Сад, 2003 /
Зоран М. Мандић.

У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20395 (19. нов. 2003), стр. 21.
821.163.41-14.09 Крњевић В.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 189824263
420
МАНДИЋ, Зоран М.
Teg / Zoran M. Mandić.
У: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 15, br. 79 (1981), str. 70.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 187920135
421
МАНДИЋ, Зоран М.
Тиранија шифре / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Милован Марчетић:
Без имена, без лица, Београд, 1990.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 6, бр. 24/26 (1991), стр. 126.
821.163.41-14.09 Марчетић М.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 203135239
422
МАНДИЋ, Зоран М.
То што им се чини / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 7, бр. 66 (април 2007), стр. 28.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 223742471
423
МАНДИЋ, Зоран М.
Трагање за надом / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Ласло Силађи:
Раседлане висине, Нови Сад, 2000.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 13, бр. 59/61 (дец. 2001), стр. 145-146.

821.163.41-14.09 Szilágyi L.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 89775874
424
МАНДИЋ, Зоран М.
Три ја за једну слику / Зоран М. Мандић.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 13, бр. 44/46 (1999), стр. 8.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 74998786
425
МАНДИЋ, Зоран М.
Tri pesme / Zoran M. Mandić. - Sadržaj: Krugovi ; O neznanju ; Na 45c u
vagonu.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 7, br. 20 (proleće 1980), str. 34-35.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 212236551
426
МАНДИЋ, Зоран М.
Трифунове сеобе : Стојан Бербер: Трифунеја, Матица српска, Нови Сад,
2003. / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 26 (дец. 2003), стр. 64.
821.163.41-31.09 Бербер С.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 192425223
427
МАНДИЋ, Зоран М.
У врту трајања / Зоран М. Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 4, бр. 37 (нов. 2004), стр. 14.

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 208864519
428
МАНДИЋ, Зоран М.
У двадесет и три године вечност је стала : Подунавска ликовна колонија
'95 / Зоран М. Мандић.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 10, бр. 36/38 (1996), стр. 144.
73/76:061(497.113 Sremski Karlovci)"1973/1995"
COBISS.SR-ID 201686279
429
МАНДИЋ, Зоран М.
U sobi bez prozora / Zoran M. Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 22, br. 205 (mart 1976), str. 12.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 202209543
430
МАНДИЋ, Зоран М.
Узбудљиво компоновање књиге мисли и стихова / Зоран М. Мандић. Приказ књиге: Васили Вицакси: Мисао и вера, Вршац, 2001.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 2, бр. 6 (април 2002), стр. 68.
233-265.34(049.3)
82.0(049.3)
COBISS.SR-ID 209698823
431
МАНДИЋ, Зоран М.
Upotpunjavanje slike / Zoran M. Mandić. - Sadržaj: Upotpunjavanje slike ;
Ako uspem ; Iščekujući dodire novog početka.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 30, br. 114/115 (jesen-zima 2003), str. 1820.

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 195060487
432
МАНДИЋ, Зоран М.
Упутство за опстанак / Зоран М. Мандић. - Сомбор : Народна библиотека
"Карло Бијелицки", 1982. - 62 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Голуб ; књ. 19)

886.1/.2-14
COBISS.SR-ID 20647687
433
МАНДИЋ, Зоран М.
Uputstvo za opstanak / Zoran Mandić.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 28, br. 277 (mart 1982), str. 141.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 75386375
434
МАНДИЋ, Зоран М.
Урна са прахом двадесетог века / Зоран М. Мандић. - Текст ћир.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 41, бр. 401/402 (1996), стр. 15.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 206949383
435
МАНДИЋ, Зоран М.
Усеклине, прозор : фрагменти, стихови, елегије / Зоран М. Мандић. Београд : Просвета, 2000 (Београд : Облик). - 90 стр. ; 21 cm. - (Савремена
поезија 2000.)
Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 87-88. - На корицама белешка о делу с
ауторовом сликом.
ISBN 86-07-01244-4 (Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 168747271
436
МАНДИЋ, Зоран М.
Успех / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20188 (21. април 2003), стр. 20.
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 197406471
437
МАНДИЋ, Зоран М.
Успех је илузија - суштина је у трајању / Зоран М. Мандић. - Приказ
књиге: Мило Глигоријевић: Улица Бате Михаиловића, Београд, 2002.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 2, бр. 12 (окт. 2002), стр. 71-72.
75.071.1:929 Михаиловић М.(047.53)(049.3)
COBISS.SR-ID 210097159
438
МАНДИЋ, Зоран М.
Усред гробља на гомили : (мали есеј о помињању) / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 180, књ. 473, св. 3 (март
2004), стр. 294-295.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 193903111
439
МАНДИЋ, Зоран М.
Усхити духовне егзистенције : Томас Ман/Карл Керењи: Разговор у
писмима; КОВ, Вршац, 2003. / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 62, бр. 20462 (28. јан. 2004), стр. 21.
821.112.2-6.09 Манн
821.163.41-95

COBISS.SR-ID 191760391
440
МАНДИЋ, Зоран М.
Učenje poezije / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Učenje poezije.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 34, br. 348/349 (feb-mart 1988), str. 96.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 205437191
441
МАНДИЋ, Зоран М.
Filozofsko čuđenje kao smisao poslednjih pitanja : Žana Herš: Istorija
filozofije - filozofsko čuđenje; Svetovi, N. Sad, 1998. / Zoran M. Mandić.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 28, br. 104/105 (proleće-leto 2001), str. 111115.
1(091)(049.3)
COBISS.SR-ID 193010439
442
МАНДИЋ, Зоран М.
Fioka / Zoran M. Mandić. - Zajed. stv. nasl.: Moguća proza.
У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 31, br. 315 (maj 1985), str. 171.
886.1-32
COBISS.SR-ID 112673543
443
МАНДИЋ, Зоран М.
Фотографије између лутака супротности / Зоран М. Мандић. - Приказ
књиге: Павел Гатајанцу: Раме Сизифово, Уздин, 2006.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 59 (септ. 2006), стр. 72.
821.135.1(497.11)-14.09
821.163.41-95

COBISS.SR-ID 220441095
444
МАНДИЋ, Зоран М.
Haiku bez hipoteke / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Vladimir Zorčić: U
parku breza, Kula, 1993.
У: Leptir. - ISSN 0354-4087. - God. 1, br. 1 (1993), str. 49.
821.163.41.-193.09 Зорчић В.
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 38120194
445
МАНДИЋ, Зоран М.
Hleb i vino / Zoran M. Mandić. - Sadržaj: Vaskrsenje ; Miroslav Antić na
čistini ; Po sred glave po sred srca ; Eh, eh ; Razdeli ; Imenik ; Hleb i vino.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 12, br. 46/47 (jesen-zima 1986), str. 47-50.
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 206863367
446
МАНДИЋ, Зоран М.
Храњење мита маестровог / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 61, бр. 20174 (9. април 2003), стр. 21.
75.071.1:929 Коњовић М.
COBISS.SR-ID 196733959
447
МАНДИЋ, Зоран М.
Цвеће / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Руковање са нечастивим.
У: Свеске. - ISSN 0353-5525. - Год. 8, бр. 30/31 (авг.-окт 1996), стр. 66.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 236775687

448
МАНДИЋ, Зоран М.
Цитати : песме / Зоран М. Мандић. - Сремски Карловци : Културни
центар Карловачка уметничка радионица, 1992 (Сремски Карловци :
Артпринт). - 56 стр. ; 20 cm. - ([Едиција] Кровови)
Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. [58].
ISBN 86-7851-014 ! (Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 30582279
449
МАНДИЋ, Зоран М.
Цитати и друге песме : изабране песме / Зоран М. Мандић ; приредио
Саша Радојчић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Светови, 1996 (Нови Сад : Арт принт).
- 141 стр. ; 21 cm. - (Савремена књижевност)
Иронија и носталгија / Саша Радојчић: стр. 133-138. - Селективни избор
текстова о књигама Зорана М. Мандића: стр. 139-141. - С а д р ж а ј:
Читаоница (5-21): Доручак, ручак, вечера (7-8); Читаоница (9-11); Поетика
ухођења (12-15); На крају стиха (16-17); Улога моја у светској поезији (18);
Помицање (19); Справљач уговора (20); Мртва библиотека (21). - Нишан (2336): Нишан (25-27); Отварање (28); Дно речи (29-30); Преваспитавање (31);
Плаћање станарине (32); Непозната (33); Снимање срца (34-36). - Крај сезоне
(37-54): Садржаји (39); Укус промене (40-43); Покрет отпора (44); Запажање
(45-46); Иза (47-50); Плажење језика (51); Монопол (52); Дозивање тачке (53);
Муке са читачем (54). - Бизарна математика (55-68): О читању (57); Бизарна
математика (58); Мирис дуње (59); Јади младог љубавника (60); Смрт
појединих уметника (61); Творац (62); Нешто што није мисао (63); Шекпир
(64); Умивање идола (65); О малим и великим слободама (66); Миран песник
(67); Горње царство (68). - Цитати (69-83): Превише писања (71); Опет
муцавци (72); Позајмљивачи тишина (73); Носачи терета (74); Цитати (75);
Шкриња (76); Нестанак (77); Десет песама о немоћи (78-80); Потоп (81-83). Радови на путу (85-99): Кључ (87); Неискуство (88); Радови на путу (89);
Магла (90); Дисциплина нестајања (91-93); Голи мртви век (94-95);
Антологија (96); Обука анархиста (97); Породични албум (98); Човек који се
каје (99). - Наспрам чуда (101-119): Мајстор огледала (103); Порука, лаванда
(104); Господово писмо (105); Наспрам чуда (106); Ствари (107); Вртоглавица
(108); Ништа (109); Гозба речи (110); Хумор (111); Миловање (112); Книга о
М. (113); Носорог (114); Суштина (115); Одлазак (116); Жеља (117); Смена
(118); Смрт у космосу (119). - Крај сезоне и друге песме (121-132): Он (123);
О камену и успеху (124); У празној ђавољој кожи (125); Радни дан (126);

Изложба, црно-бела слика (127); Вечерњи августовски пејзаж (128); Кутија
(129-130); Светиљка (131); Историја наше улице (132). Иронија и носталгија /
Саша Радојчић (133-138). Селективни избор текстова о књигама Зорана М.
Мандића (139-141).
ISBN 86-7047-297-3 ! (Брош. са омотом)

886.1-14
COBISS.SR-ID 107346439
450
МАНДИЋ, Зоран М.
Цитати у храмовима срца : Саша Јеленковић: Књига о срцу, издавач:
Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Краљево, 2002 / Зоран М.
Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 3, бр. 19/20 (мај-јун 2003), стр. 74.
821.163.41-14.09 Јеленковић
821.163.41-95
COBISS.SR-ID 191982599
451
МАНДИЋ, Зоран М.
Четири пејзажа дана : 1-4 / Зоран М. Мандић.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 175, 464, 3 (сеп. 1999), стр.
243-245.
886.1-14
COBISS.SR-ID 147463175
452
МАНДИЋ, Зоран М.
Činjenice kao tajna života i nauke / Zoran M. Mandić. - Prikaz knjige: Ronald
D. Lejng: Činjenice života, Beograd, 1985.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - God. 12, br. 43 (zima 1985), str. 104-106.
616.89(049.3)
COBISS.SR-ID 206800903

453
МАНДИЋ, Зоран М.
Čitaonica / [Zoran M. Mandić]. - Osijek : Revija, 1989 (Čakovec : "Zrinski").
- 70 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Revija ; 70)
Podatak o autoru preuzet sa korica. - Tiraž 1000. - Pogovor / Jovan Zivlak: str. 6870.
ISBN 86-7023-012-7 (Broš.)
886.1/.2-14
COBISS.SR-ID 6312194
454
МАНДИЋ, Зоран М.
Човекова судбина : Миро Вуксановић: "Горске очи", Народна
библиотека "Карло Бијелицки", Сомбор, 1982 / Зоран М. Мандић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 42, бр. 13205 (4. VIII 1983), стр. IV.
886.1.09 Vuksanović
886.1-95
COBISS.SR-ID 144025607
455
МАНДИЋ, Зоран М.
Чувар песничке слике / Зоран М. Мандић. - Зајед. ств. насл.: Чувар
песничке слике.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 178, књ. 470, св. 5 (нов.
2002), стр. 638.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 182638855
456
МАНДИЋ, Зоран М.
Чуд(ес)не надреалистичке слике / Зоран М. Мандић. - Приказ књиге: Пол
Малдун: Пољупци и приче, Вршац, 2005.
У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 183, књ. 480, св. 4 (окт.
2007), Стр. 709-713.
821.111-14.09 Мулдоон П.

COBISS.SR-ID 226681095
457
МАНДИЋ, Зоран М.
Шинобус : (критика квалификатора) / Зоран М. Мандић.
У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 2, књ. 2, св. 5 (март 2006), стр. 128.
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 213104135
458
МАНДИЋ, Зоран М.
Шта ми је то промакло / Зоран М. Мандић. - Садржај: Савременик ;
Распад слике ; Шта ми је то промакло ; Не поносим се писањем песама.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 21, бр. 78-79 (јесен-зима 1994), стр. 4042.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 42263554
459
МАНДИЋ, Зоран
Мале приче о великим изазовима / Зоран М. Мандић. - ауторова слика. Беседа на додели награде "Стеван Пешић у Ковиљу, 2004.
У: Алманах. - ISSN 1450-6165. - 2006/2007, стр. 95-96.
821.163.41-5
COBISS.SR-ID 222470151
460
МАНДИЋ, Зоран
Поезија као хроника, документ и пракса / Зоран М. Мандић. - Приказ
књиге: Јоан Флора: Терапија рада, Београд, 1981.
У: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 8, бр. 27 (зима 1981), стр. 137-138.
821.135.1(497.11)-14.09 Флора И.
821.163.41-95

COBISS.SR-ID 206363655
461
МАНДИЋ, Зоран
Путовања и удеси једног заљубљеног пагана / Зоран Мандић. - Приказ
књиге: Милорад Павић: Шешир од рибље коже, Београд, 1996.
У: Krovovi. - ISSN 0353-6351. - Год. 10, бр. 36/38 (1996), стр. 121-122.
821.163.41-32.09 Pavić M.
COBISS.SR-ID 66911490
462
МАНДИЋ, Зоран
Путујемо у Нови Сад / Зоран М. Мандић. - Надређени ств. насл.: Кад
песници допуњују сликаре.
У: Алманах. - ISSN 1450-6165. - 2006/2007, стр. 226-227.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 223312903
463
МАНДИЋ, Зоран
Сомбор / Зоран Мандић.
У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - бр. 1 (нов. 2001), стр. 34.
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 94935042
464
МАНДИЋ, Зоран
Феномен интертексуалности и нова цитатност / Зоран М. Мандић. Summary. - Библиографија.
У: Норма. - ISSN 0353-7129. - Год. 3, бр. 3 (1997), стр. 115-119.
801.73
COBISS.SR-ID 216244999

465
МАРКОВИЋ, Богислав
Снови, пепео : роман / Богислав Марковић. - 2. допуњено изд. - Београд :
Феникс, 2002 (Београд : Меграф). - 140 стр. : слика аутора ; 21 cm. (Библиотека Савремена проза / [Феникс])
Тираж 500. - Стр. 139-140: Под сенком очевог мита / Зоран М. Мандић. Белешка о писцу: стр. [141].
ISBN 86-902741-3-8
821.163.41-31
COBISS.SR-ID 98039564
466
НЕВЕНОВА антологија савременог српског песништва : за децу и
одрасле / приредио Рале Нишавић. - Нови Сад : Бистрица, 2005 (Нови Сад :
БМБ-плас [тј. МБМ-плас]). - 123 стр. ; 21 cm
У славу великог песника: стр. 121-123.
ISBN 86-84891-13-9 (брош.)

821.163.41-14(082.2)
821.163.41-93-14(082.2)
COBISS.SR-ID 203859207
467
НЕВЕНТОЛОГИЈА / [приредио] Слободан Станишић. - Београд :
Bookland, 1998 (Сремска Каменица : Grafooffset). - 327 стр. : илустр. ; 25 cm. (Библиотека Посебна издања / Bookland)
Тираж 1000. - Из с а д р ж а ј а: Ласло Блашковић (43-45): Погледи (43); Вера
(43-44); Другови (44); Птица (44-45). Анђелко Ердељанин (56-58): Купусаро
моја драга (56); Шта ми фали (56-57); Мрва једна мршава (57-58). Мирослав
Демак (61-63): Сонг о болесном твору (61); Мој другар - ручак (62-63). Михал
Бабинка (64-66): Мећава (64); Извештај с ратишта (64-65); О чудној киши (6566); Министри из нашег стана (66). Ирина Харди Ковачевић (95-97): Апетит
(95); Нередиште (95-96); Најлепша прича (96-97). Драгорад Драгичевић (105106): Заљубила се Тања (105); Понекад (105-106); Весници (106). Давид
Кецман Дако (124-125): Сан (124); Чаролија (124-125); Месечева успаванка
(125). Зоран М. Мандић (132-134): Слово о тајни (132-133); Оно и ово (133134). Душко Трифуновић (149-151): Круг (149); Трчање (149-150); Игра (150);
Пловидба (151-152). Зоран Ђумић Вања (167-168): Плави лептир (167-168);
Пролеће у нама (168); Шетња (168). Бранислав Купусинац (171-173): Сомбор

(171); Салаш (172); Рођење (172-173). Тодор Бјелкић (200-202): Првак црта
улицу (200); Кад маслачак процвета (201); У априлу (201-202). Недељко
Терзић (219-220): У музеју (219); Мамутов зуб (219-220); Мозаик (220). Васка
Јукић Марјановић (229-230): Једино решење (229); Још јуче (229); Све
случајно (230). Перо Зубац (293-295): Девојчице се рано заљубљују (293);
Мама чита татина писма (293-294); Непослано писмо (294); Тако ми се
понекад плаче (295). Лазар Копривица (302): Заносни запис (302); Равница
(302); Ријека (302). Раша Перић (303-304): Марија (303); Живота (303); Ивана
(304).
ISBN 86-7182-033-5 (Картон)

886.1(02.053.2)-14(082)
COBISS.SR-ID 142486535
468
НЕСЕБИЧАН музеј : антологија поезије : 1938-2000 / [приредио]
Мирослав Лукић. - 2. прегледано и допуњено изд. - Београд : Мобаров
институт пишчевих издања ; Раброво : Заветине, 2000 ([Београд : Гласник]). 850 стр. ; 24 cm. - (Уметност махагонија : опус н° 1, 1968-2000 ; књ. 5) (Дела
Мирослава Лукића : у 25 књига)
Тираж 500. - Увод у кратку историју српске поезије XX века: стр. 9-67. Поговор другом издању: стр. 823-834. - Биографија: стр. 835-836. - Архив
Несебичног музеја: стр. 699-815. - На унут. стр. задњег кор. листа белешке о
аутору и делу с ауторовом сликом. - Из с а д р ж а ј а: Ненад Грујичић (151152: Божји банкет (151-152); Епифанија (152). Војислав Деспотов (195-196):
Ништа се збива, нигде посебно (195-196); Смрти моја (196). Папагај / Јован
Зивлак (219). Трагови / Владимир Копицл (296). Зоран М. Мандић (458-459):
Покрет отпора (458-459); Одлазак правих песника (459); Промена времена
(459). Милан Ненадић (475-477): Блиставе заблуде (475477); Утеха за децу
(477). Иван Негришорац (479-481): Муцају, дамари (479-480); [Мртви
мртвују...] (480-481). Благослов / Бошко Петровић (501-502). Васа Павковић
(544-547): [Лепо пакован ужас] (544); Тамно крило и њему слично (545).
Конверзија (545-547). Растргнути Дионис / Саша Радојчић (576). Извештај о
царству небеском / Ђорђо Сладоје (608-609). Александар Тишма (614-617):
Забрањене игре (614-615); Мир пећини (615); Инкарнација (615-616);
Паланачки песници (616); Прецветале девојке (616-617); Подлаци (617).
Царска бара / Душко Трифуновић (620-628). Бошко Томашевић (636-638):
Друга библиотека (636-637); Скривени песник (637); Пастернак у Берлину
(637-638).
(Брош.)

886.1-14(082)
COBISS.SR-ID 170206983
469
НИКЧЕВИЋ, Љубомир
Ко прети? : [роман] / Љубомир Никч[е]вић. - 1. изд. - Нови Сад : Stylos,
2004 (Нови Сад : Stylos-print). - 265 стр. ; 21 cm
Ауторова слика на корицама. - Тираж 500. - Стр. 7-9: О двобоју са самим
собом / Зоран М. Мандић.
ISBN 86-7473-164-3 (брош.)

821.163.41-31
COBISS.SR-ID 193599239
470
NOVO raspeće : antologija savremene srpske poezije tragom estetskog
egzorcizma : 1967-2000 / [priredio] Zoran Bognar. - Beograd : Rad, 2001 (Beograd
: Sprint). - 219 str. ; 22 cm
Str. 199-212: O pesništvu na kraju XX veka tragom estetskog egzorcizma / Zoran
Bognar. - Beleška o autoru: str. 213. - Sadrži bio-bibliografske beleške o
pesnicima. - Iz s a d r ž a j a: Jovan Zivlak (29-33): Zao gost (30); Uzeti knjigu
(31); Rublje (32); Obretenje (33). Radivoj Šajtinac (52-57): Bajka o Akteonu (53);
Noli me tangere (54); Doček na ispraćaju (55); Pesnik i megapolis (56-57).
Vladimir Kopicl (72-77): Sex angels (73); Poduprte pesme VIII (74); Poduprte
pesme XI (75); Sinarhično (76-77). Zoran M. Mandić (88-92): Prevaspitavanje
(89); Gospodovo pismo (90); Radovi na putu (91); Naše zajedničko više stanje
(92). Dušan Radivojević (116-121): Radosna igra loptom (117-118); Predmeti noću
(119); Staneš u belo polje (120); Raširiš ruke (121). Radivoj Stanivuk (149-156):
Čeznja i gnev (150-151); Tišina (152); U metrou, u nedelju (153-154); Nisam više
toliko blizak s ljudima (155-156). Vojislav Karanović (163-168): Ritam (164);
Rekreacija (165); Muzej živih figura (166); Zagrljaj (167-168).
ISBN 86-09-00752-9 (broš.)
886.1-14(082.2)
COBISS.SR-ID 175872263
471
ОГЊЕНОВИЋ, Вујица
Знак анђела : роман / Вујица Огњеновић. - Нови Сад : Бистрица, 1999
(Нови Сад : Маја-принт). - 181 стр. ; 22 cm. - (Едиција Савремена проза /

Бистрица)
Тираж 500. - Прича поетског заноса / Зоран М. Мандић: стр. 178-181. Биљешка о писцу: стр. [183]. - На корицама белешка о делу с ауторовом
сликом.
(Брош.)

886.1-31
COBISS.SR-ID 146490119
472
ОЗАРЕЊА : антологија 255 српских песника / избор и предговор
Милутин Лујо Данојлић. - 1. изд. - Београд : М. Данојлић, 2004 (Петровац на
Млави : Стојадиновић). - 703 стр. ; 25 cm
Слика М. Данојлића на корицама. - Тираж 500. - Предговор: стр. 5-12. Белешка о приређивачу: стр. 702. - Песници заступљени у антологији: стр.
693-701. - Из с а д р ж а ј а: Патетична песма / Флорика Штефан (333). Душко
Трифуновић (358-359): Поплава (358); Бикови (358-359); Књига мог живота
(359). Стојан Бербер (502-503): Без светлости (502); Ана (502-503); Стрепња
(503). Пролећна киша / Бошко Ивков (504). Перо Зубац (526-527):
Опроштајна, старинска (526-527); У неверици, у чуду (527). Јован Зивлак
(539-541): Вај (539); Сентандреја (539-540); Мистрија (540); Киша пада (540541); Приврженост (541). Милан Ненадић (554-555): Змијске очи (554); Више
од имања (554-555); Бели анђео (555). Владимир Копицл (561-562):
Клисурине (561); Синархично (561-562). Радивој Шајтинац (573-574): Уклето
примирје (573); Cyber nocturno (573-574); Дочек не испраћају (574). Зоран М.
Мандић (586-588): Обраћање (586-588); Привиђење (588). Само је писак
вјетра витлао младе душе / Селимир Радуловић (601). Ђорђо Сладоје (611613): Зимска пијаца (611); Дуга пловидба (611-612); И још светли (612-613);
Гозба (613). Ненад Грујичић (616): Дуб (616); Млеч (616). Миленко Фржовић
(617): Певај румено у надахнућу (617); У сунчаном дану гледајући цркву
божју (617). То осећање да си крв нара / Благоје Баковић (625-626). Радивој
Станивук (645-646): Опомена (645); Пјесан о моме телу (645-646); Из тамне
коре, оче, излећемо (646). Војислав Карановић (649-650): Врт (649); Невреме
(649-650); Ово дрво (650). Милан Орлић (653-654): Зимска пасторала (653);
Нељудска бол (653-654); Играли се коњи врани (654). Саша Радојчић (657658): Похвала (праве ствари) (657); Камерна музика (657-658); Држећи се
онога што није (658). Ах, нежни смислу таласа / Ненад Шапоња (659-660).
Ласло Блашковић (673-674): Љиљан у долу (673); Реклама гласног сна (674).
Бранимир Бојић (691-692): Централна купола (691); Potain 222/A (691-692).
ISBN 86-900969-3-0 (брош.)
a) Српска поезија - 19-20. в.

821.163.41-1(082.2)
821.163.41-1.09"18/19"
COBISS.SR-ID 115702540
473
ПАВКОВ, Олга
Вратнице / Олга Павков. - Сомбор : Публикум, 2002 (Сомбор : Трипод). 77 стр., [3] листа с таблама : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Viva Vox)
(Библиотека Живот ; књ. 2)
"Овом збирком поезије затварам поетски круг 'Грање', сачињен од наслова
'Стабла', 'Заветрине' и 'Вратнице'" --> прелим. стр. - Тираж 300. - Стр. 7: Сава
Стојков / Зоран М. Мандић. - Стр. 71-74: Лирска сведочења и стрепње / Зоран
М. Мандић. - На корицама белешка о делу.
(Брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 181401351
474
ПАНТЕЛИЋ, Живорад
Набори времена / Живорад Пантелић. - 1. изд. - Владимирци :
Библиотека "Диша Атић", 2004 (Бобовик : "Бобовик"). - 58 стр. : ауторова
слика ; 21 cm. - (Библиотека "Конак" ; књ. 40)
Тираж 300.
ISBN 86-83743-16-0
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 113084172
475
ПАПОЊАК, Драган М.
Међаши : песме / Драган М. Папоњак ; [илустрације Драган Нешић]. Нови Сад : Бистрица, 2000 (Ужице : Водич). - 47 стр. : илустр. ; 21 cm. (Едиција Савремена поезија / Бистрица)
Тираж 500. - Рецензије / Никола Страјнић, Зоран М. Мандић: стр. 46-47. Белешка о аутору: стр. 48.
(Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 150601479
476
ПЕСМЕ о Крајини / [приредила] Марија Лазић. - Сомбор : Крајина,
1992 (Бездан : Војводина). - 83 стр. ; 20 cm. - (Едиција Траг ; књ. 1)
Тираж 500. - Песмом против немани / Добрица Ерић: стр. 77-79. - Белешка о
приређивачу: стр. 80.
(Брош.)

886.1-14(082)
COBISS.SR-ID 36816903
477
ПЕСМЕ о мајци : антологија песама о мајци / [приредио] Бранислав
Бојић. - 1. изд. - Београд : Агро еко, 1998 (Београд : БИГЗ). - 644 стр., [7]
листова с таблама у бојама ; 27 cm
Тираж 2500. - Белешка о аутору: стр. 627. - Библиографија најважнијих дела
коришћених за израду антологије "Песме о мајци": стр. 619-625. - Из с а д р ж
а ј а: Рођење Исуса Христа : тумачење Новога завета : (одломци из шире
студије) / Иринеј Буловић (335-346). Песма о мајци се не пише као песма о
облаку / Зоран М. Мандић (368). Питаш мајку / Ненад Грујичић (451).
Васкрсни мајко / Александар Ердељан (456). Рођена мајко сагорјеће ми
лобања / Гојко Јањушевић (492-493). Обележја / Јасна Мелвингер (519). На
прагу кућном / Милан Ненадић (532). Спавај Јелено / Павле Поповић (534535).
(Картон са омотом)

886.1-14(082)
82-14(082)
COBISS.SR-ID 135740679
478
ПОВОДЗИВИ : други о Сави Бабићу / уредили Васа Дедић, Шимон
Нађапати. - Београд : Чигоја штампа : С. Бабић, 2004 (Београд : Чигоја
штампа). - VI, 356 стр., [1] лист ; 23 cm
Васа Дедић је псеудоним Саве Бабића. - Према белешци на корицама, индекс

је сачинио Шимон Нађапати. - Тираж 300. - Белешка [о С. Бабићу]: стр. 353354. - Стр. 355-356: Натални хороскоп / Марина Таловић, Жељко
Арсенијевић. - На корицама белешка о С. Бабићу и делу. - Индекс: стр. 343350. - Књиге у рукопису (1972-2004) и књиге превода припремљене за
објављивање (1968-2004): стр. 351-352. - Из с а д р ж а ј а: Један "рођени
читалац" / Tomán László (4-5). Јуришање на тарабе / Vajda Gábor (9-10).
Пријатељ наше књижевности: Сава Бабић / Tomán László (10-11). Руше ли се
преграде? / Toldi Éva (11-12). Оборене тарабе / Шандор Пал (12-13). Обарање
тараба / Радомир Бабин (13-14). У сенци добрих књига / Шандор Пал (16-18).
О преводу Шандора Петефија на наш језик / Бранимир Човић (22-23). Овако
смо преводили Петефија / Szeli István (24-28). Лирика Шандора Петровића
код Срба / Túri Gábor (28-30). Превођење и интерпретација / Dési Ábel (71-73).
Магија превођења / Ненад Грујичић (73-74). Проблеми превођења / Меланија
Микеш (80-82). Наша теоријска мисао о превођењу / Бранимир Човић (82-83);
Преводилачке разнолије / Бранимир Човић (91-93). Есеји и превођење превесеји / Szeli István (93-95). Поводом превесеја Саве Бабића / Клара
Сентђерђи (98-99). Колико пара - толико музике / Шандор Пал (102-103). О
превесејима Саве Бабића / Владимир Стеванов (106). Троимено начело Саве
Бабића / Јован Пејчић (110-112). Писац најређе врсте / Миодраг Радовић (112113). Шта се збива у глави преводиоца док преводи / Миклош Хорњик (114116). Сава Бабић и преводиочева смерност / Bata János (117-118). Муке са
речима и муке са смислом / Томислав Кетиг (119). Ближе и даље / Божидар
Ковачек (123-124). Савин шалабактер / Ото Толнаи (124-126). Књижевност из својственог угла / Toldi Éva (126-127). Савин шалабактер, други пут /
Tolnai Ottó (129-131). Интермедијална и интердисциплинарна перспектива
или игре симетрије као поступак којим се покушава дефинисати неухватљиво
/ Бранимир Човић (131-133); Монтажне вратоломије и стилске враголије у
новој документарној прози / Бранимир Човић (139-142). Страсно умирање /
Васа Павковић (144-145). Трка са смрћу / Kontra Ferenc (145-146). Краљевско
осећање живота / Слободан Мандић (154-155); Сада је лакше: Хамваш
постоји / Слободан Мандић (167-169); Пут олимпске ведрине / Слободан
Мандић (171-173). Црна соба метафизике (уз дело Scientia sacra Беле
Хамваша) / Зоран Мирковић (173-175). Са Хамвашем - лицем у лице /
Владимир Стеванов (182-183). Минијум или крв можда / Ото Толнаи (195196). Пет генија као бедекер / Слободан Мандић (200-203). Мајсторски ремек
/ Драгиња Рамадански (203-205). Хамваш, Хамваш---! / Слободан Мандић
(205-206); Радозналост, или завиривање преко комшијског плота / Слободан
Мандић (206-208). Финале / Драгиња Рамадански (214-218). Навијачки
импресионизам / Зоран М. Мандић (218-219). Анатомија рецепције / Драгиња
Рамадански (220-221). О једној личној светој књизи / Владимир Стеванов
(221-222). Маргиналије о истинском пријатељству / Csik Nagy Ferenc (222223). О мађарској цивилизацији на српском језику, у европском стилу / Szeli
István (226-228). Наша цивилизација - очима преводиоца / P. Nagy István (228230). Мађарска цивилизација / Matuska Márton (231-232). Адвокатура без
квазинаучних стереотипа / Драгиња Рамадански (232-233). Геопоетичко дело

Саве Бабића / Марија Шимоковић (233-235). Мађарска цивилизација / Vajda
Gábor (235-237). Данило Киш или ауторство које траје / Драгиња Рамадански
(241-242); Антологичарско чуло контрапункта / Драгиња Рамадански (242244). "Ја нисам само ја" / Juhász Géza (249-251). Уметност која памти /
Драгиња Рамадански (251-253). Бокорје Данила Киша / Papp P. Tibor (253254). Зидови који се руше / Карољ Дудаш (258-260). Књига - опус духа /
Викторија Радич (260-261). Човек који не мирује / Миро Вуксановић (261262). Преводилац има реч / Драгиња Рамадански (262-263); Награда /
Драгиња Рамадански (263-265). Хамвашева липа / Викторија Радич (265).
Човек с више радних биографија / Јанош Бањаи (267-269). Сава Бабић у 12
слика или у 6 парних делатности / Бранимир Човић (272-273). Проф. др
Славко Гордић и проф. др Сава Дамјанов пропитују Саву Бабића (273-279).
Слика мађарске књижевности у делу Саве Бабића / [у разговору са аутором
учествовали] Јанош Бањаи, Ласло Геролд (280-284). Видим га--- / Марија
Шимоковић (287-288). Здушни преводилац југословенске мађарске
књижевности / Végel László (289). На равници / Podolszki József (290-294).
Задатак је племенит - могућности добре / V. G. L. [Végel László] (294-295).
Есејистичка визура преводиоца / Борислав Хложан (308-309); Клађење на
писца / Борислав Хложан (309-310). Хамваш је моја лична ствар / Molnár
Eleonóra (338-341).
ISBN 86-7558-244-7 (брош.)
a) Бабић, Сава (1934-) - Зборници
821.163.41.09 Babić S.(082.2)
821.163.41-82(082.2)
821.511.141(497.11)-82(082.2)
COBISS.SR-ID 115839500
479
ПОДУНАВСКА ликовна колонија. Изложба (1993 ; Сремски Карловци)
Подунавска ликовна колонија '93 : Галерија Културног центра,
Карловачка уметничка радионица, Сремски Карловци октобар, 1994. Сремски Карловци : Културни центар Карловачка уметничка радионица, 1994
(Нови Сад : Футура). - [12] стр. : репродукције ; 20 cm
Тираж 250. - Након тачно двадесет година / Зоран М. Мандић: стр. [2]. Биобиблиографски подаци о уметницима.
a) Сликарство - Војводина - Каталог изложбе
75(497.113)(064)(085)
COBISS.SR-ID 90020359
480
PUT jednog slikara : [izbor tekstova o slikarstvu Pavla Blesića] / [priredio
Sava Stepanov ; fotografije Pavle Jovanović]. - Novi Sad : Muzej Vojvodine, 2004

(Novi Sad : Detalj). - 183 str., [26] str. s tablama (reprodukcije) : ilustr. ; 25 cm
Hrpt. stv. nasl.: Pavle Blesić. - Str. 3-6: Slikarstvo Pavla Blesića u tokovima
savremene vojvođanske umetnosti / Sava Stepanov. - Biografija: str. 180-183. - Na
omotu beleška o P. Blesiću i delu sa slikom P. Blesića. - Sadrži i: Pismo Pavla
Blesića Zoranu Markušu.
(Plast. sa omotom)
a) Блесић, Павле (1924-) - Зборници
75.071.1:929 Блесић П.(082)
COBISS.SR-ID 194579719
481
РАДЛОВИЋ, Недељко
Веселе жене & лепушкасти мушкарци : афоризми, сатиричнохумористичке песме, епиграми, сентенције, ругалице / Недељко Радловић ;
избор сачинио, приредио и поговор написао Венко Андоновски ; [илустрације
Васика Тенкеш]. - 1. изд. - Нови Сад : Светови, 2002 (Нови Сад : МБМ плас). 189 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Савремена књижевност / Светови)
Ауторова слика на омоту. - Стр. 129-176: Избор из критика / Антоније
Исаковић, Милан Ненадић, Драган Лакићевић, Зоран М. Мандић, Марина С.
Грујић, Саша Радојчић, Радивој Шајтинац, Дивна Вуксановић, Драгомир
Попноваков, Перо Зубац, Ратко Божовић, Драган Јовановић Данилов. Антропологија прве врсте: стр. 177-182. - Белешка о писцу: стр. 183-184.
ISBN 86-7047-393-4 ! (Брош. са омотом)
a) Радловић, Недељко (1946-)
821.163.41-84
821.163.41.09 Radlović N.
COBISS.SR-ID 176474119
482
РАДЛОВИЋ, Недељко
Измислице / Недељко Радловић ; [карикатуре Васика Тенкеш]. - Београд
: Рад, 1997 (Београд : Codex comerce). - 52 стр. : илустр. ; 20 cm. (Сатирикон)
Шкорпијин пољубац репом / Милан Ненадић: стр. 43-46. - Дух неограниченог
рока трајања / Зоран М. Мандић: стр. 47-49. - Белешка о писцу: стр. 51-52.
ISBN 86-09-00501-1 (Брош.)

886.1-84
COBISS.SR-ID 136437767
483
РАДЛОВИЋ, Недељко
Исток је тајна : хаику / Недељко Радловић ; [цртежи Сава Халугин]. - [1.
изд.]. - Нови Сад : Светови, 1999 (Нови Сад : Арт принт). - 79 стр. : илустр. ;
20 cm. - (Савремена поезија)
Филозофски однос песника према свету и животу / Зоран М. Мандић: стр. 5963. - Горка таблета света / Радивој Шајтинац: стр. 63-66. - Радловић се не
мири са несавршеним клишеом Башоа / Владислав М. Вуловић: стр. 66-70. Исток је тајна / Саша Радојчић: стр. 71-75. - Мудрост у сликама / Јован
Ћирилов: стр. 75-77. - Белешка о писцу: стр. 78. - На омоту белешка о делу с
ауторовом сликом.
ISBN 86-7047-314-6 (брош. са омотом)
a) Радловић, Недељко (1946-)
886.1-14
COBISS.SR-ID 143912455
484
РАДЛОВИЋ, Недељко
Муње у мозгу : афоризми о афоризмима, афористици и афористичарима /
Недељко Радловић ; [колажи Радета Томића]. - Сремски Карловци : Бранково
коло, 2005 (Нови Сад : Верзал). - 66 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Пут)
Ауторова слика на корицама. - Тираж 500. - Стр. 7-8: Уместо увода / [Ненад
Грујичић]. - Стр. 11-12: Да ли је болно бити сам у борби коју сатиричар увек
мора да води? / Саша Радојчић. - Стр. 13-14: Права апологија његовом
величанству афоризму / Драган Јовановић Данилов. - Стр. 47-49: Филозофски
поглед на свет и друштво / Братислав Милановић. - Стр. 50-52: Сатирични
реквијем за афоризам / Драган Лакићевић. - Стр. 53-55: У афористичком
краљевству Недељка Радловића / Зоран М. Мандић. - Стр. 56-58: Афоризам
као критика живота и жанрова / Радивој Шајтинац. - Стр. 59-61: Прочитајте
Радловићеве "Муње у мозгу" / Славољуб Обрадовић. - Стр. 62-65:
Филозофија и поетика кратких форми / Витомир Теофиловић. - Белешка о
писцу: стр. 66.
ISBN 86-85203-04-X (брош.)
a) Радловић, Недељко (1946-) - Афоризми
821.163.41-84
821.163.41-84.09 Radlović N.
COBISS.SR-ID 200093959

485
РАДЛОВИЋ, Недељко
Свака капа има главу : песме за децу и осетљиве / Недељко Радловић ;
[илустрације Слободан Милић]. - 5. измењено и допуњено изд. - Горњи
Милановац : Дечје новине, 1997 (Нови Сад : МБМ-плас). - 120 стр. : илустр. ;
20 cm
Кор. и хрпт. ств. насл.: Свака капа има главу & Писано Стефанијином руком.
- Ауторова слика на корицама. - Тираж 1000. - Тера нас да измишљамо речи /
Љубивоје Ршумовић: стр. 79. - Препознатљиви свет детињства / Радомир
Андрић: стр. 79-80. - Детињство у својој чистој и непосредној изворности /
Јован Зивлак: стр. 80-81. - На поетском врелу детињства / Милева Чичулић:
стр. 81-88. - Радловићеве песме имају призвук дечјих језичких играрија,
враголија и маштарија / Добрица Ерић: стр. 88-89. - Прворазредна дечја
поезија која се суверено смешта у богато наслеђе српског стваралаштва за
децу / Фери Лаиншчек ; са словеначког превео Војислав Деспотов: стр. 89-90.
- Недељко Радловић пева као што су сновали наши најаутентичнији пророци,
профети, дакако песници / Драшко Ређеп: стр. 90-92. - Чаробна азбука
детињства / Славомир Гвозденовић: стр. 92. - Праве песме за децу, а кад су
праве називамо их песмама апсурда / Раша Попов: стр. 93. - Нови крајолици
детињства / Душко Терзин: стр. 93-94. - Свет чисте имагинације и
спонтаности / Миленко Михаљчић: стр. 94-101. - Метафора о човеку / Венко
Андоновски ; превео с македонског Гојко Јањушевић: стр. 102-104. - Деци са
озбиљношћу / Светлана Бранковић: стр. 105-108. - Срећно нађена мера
певања о детињству / Драгомир Брајковић: стр. 109-111. - Песник о
песниковим песмама / Драган Лукић: стр. 111-113. - На страни деце / Перо
Зубац: стр. 113-114. - Непресушни извор духовитости / Зоран М. Мандић: стр.
117-119. - Белешка о аутору: стр. 120.
ISBN 86-367-0826-5 (Брош.) ISBN 86-7047-0826-5 !
886.1(02.053.2)-14
COBISS.SR-ID 179359239
486
РАДОЈИЧИЋ, Вукашин Р.
Галеб је бела љубав : песме / Вукашин Р. Радојичић. - Нови Сад :
Бистрица, 1996 (Ср. Карловци : Граф). - 68 стр. ; 21 cm. - (Едиција Савремена
поезија)
Тираж 1000. - Песме које расту / Зоран М. Мандић: стр. [69-70]. - На
корицама белешка о аутору с његовом сликом.
(Брош.)

886.1(02.053.2)-14
COBISS.SR-ID 105332743
487
РАЊЕНО пролеће : анти НАТО песме / [уредник Рале Нишавић]. Нови Сад : Бистрица, 2000 (Нови Сад : МБМ-плас). - 82 стр., [2] листа с
таблама ; 20 cm. - (Едиција Савремена поезија / Бистрица)
"24. март - 10. јун, 1999." --> корице. - Реч две уместо поговора / приређивач:
стр. 81-82.
(Брош.)
a) НАТО агресија - Југославија - 1999 - У литератури
886.1-14(082)
COBISS.SR-ID 161154823
488
SAVA Stojkov : odavde do Rembranta : (govori, eseji, članci) / [urednik i
priređivač Blagoje Svrkota ; prevodioci Mira Lončarević, Mirjana Erg, Deva Hinić,
Radica Žuljević, Dobrila Knežević]. - Sombor : Memorija, 2002 (Beočin : Efekt 1).
- 376 str., [38] str. s tablama : ilustr. u bojama ; 21 cm. - (Biblioteka Memorija)
Slike S. Stojkova. - Tiraž 1.500. - Str. 5-6: Uvodna reč / B. S. - Rezimei na stranim
jezicima.
ISBN 86-83485-04-8 (broš.)
a) Стојков, Сава (1925-) - Зборници b) Сликари - Сомбор - 18-20. в.
75.071.1:929 Стојков С.(082)
75.071.1(497.113)"17/19"
COBISS.SR-ID 178872583
489
СВЕТЛОСНА изворишта / [приредио и предговор написао] Стојан
Бербер. - 2. измењено и допуњено изд. - Сомбор : Библиотека 37 : Просвета ;
Нови Сад : КУЗ [Културно-уметничка задруга] Славија, 1991 (Сомбор :
Просвета). - 219 стр. : фотогр. ; 20 cm. - (Посебно издање / Библиотека 37 ;
књ. 14)
Кор. поднасл.: Сомборско песништво. - Тираж 500. - Белешка о делу на
корицама. - Предговор: стр. 5-37. - Биографије са библиографијом: стр. 189209. - Остала библиографија: стр. 210.
(Брош.)
a) Српскохрватска поезија - Зборник

886.1/.2-14(082)
COBISS.SR-ID 8481031
490
SVETLOSTI tajne : zapisi o Draganu Stojkovu / [priredio Saša Radojčić ;
foto Duško Milijić]. - Beograd : Prosveta, 1996 (Beograd : Publikum). - 193 str. :
ilustr. ; 21 cm
Slika autora i beleška o delu na presavitku omota. - Tiraž 2000. - Biografija: str.
177-183. - Bibliografija: str. 184-190.
ISBN 86-07-01059-X (Broš.)
a) Стојков, Драган (1951-)
75(497.1) Стојков
COBISS.SR-ID 122529287
491
СВРКОТА, Благоје
Где је Сентандреја : песме / Благоје Свркота. - 1. изд. - Нови Сад :
Светови, 2005 (Нови Сад : МБМ плас). - 66 стр. ; 20 cm. - (Савремена поезија /
Светови)
Стр. 57-59: Откривање сентандрејског духа / Зоран М. Мандић. - Стр. 61-63:
На граници пролазног и поетског / Мићо Јелић Грновић. - На омоту белешка
о аутору и делу с ауторовом сликом.
ISBN 86-7047-472-7 (брош. са омотом)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 206276871
492
СЕМАНТИЧКА сугестивност : рекли су о "Семољ гори" / Матија
Бећковић, Јован Делић, Светозар Радоњић Рас, Зоран М. Мандић.
У: Борба. - ISSN 0350-7440. - Год. 79, бр. 45 (14. II 2001), стр. 5.
886.1.09 Vuksanović
COBISS.SR-ID 166110471
493
СИЛАЂИ, Ласло
Разилази се град : песме / Ласло Силађи. - Нови Сад : Бистрица, 2001

(Нови Сад : МБМ-плас). - 94 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Едиција
Савремена поезија / Бистрица)
Тираж 500. - Стр. 87-90: Библијска слика разлаза / Зоран М. Мандић. - Стр.
91-93: Заспах у скулптури пробудих се у песми / Рале Нишавић. - На
корицама белешка о аутору.
(Брош.)
a) Силађи, Ласло (1953-)
886.1-14
COBISS.SR-ID 163363079
494
СИЛАЂИ, Ласло
Razmišljanje materije : pesme / Laslo Silađi. - Novi Sad : autor : Futura
publikacije, 1998 (Novi Sad : Futura publikacije). - 48 str. ; 20 cm
Na nasl. str. god. izdavanja: 1997. - Laslo Silađi: Razmišljanje materije (tvari) :
(odlomak) / Zoran M. Mandić: str. 48. - Na koricama beleška o autoru.
(Broš.)
886.1-14
COBISS.SR-ID 133859847
495
СИЛАЂИ, Ласло
Раседлане висине : песме / Ласло Силађи ; [фотографије Бранислав
Лучић]. - Нови Сад : Тиски цвет, 2000 (Нови Сад : Litostudio). - 59 стр. :
илустр. ; 21 cm
Тираж 500. - Ласло Силађи: пророк прерушен у песника / Зоран М. Мандић:
стр. 57-59. - На корицама белешка о аутору с његовом сликом.
(Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 154125063
496
СИЛАЂИ, Ласло
У затишју крви : песме / Ласло Силађи. - Нови Сад : Тиски цвет, 2003
[тј.] 2004 (Нови Сад : Litostudio). - 77 стр. ; 21 cm
Тираж 500. - Стр. 73-75: Поезија великог читалачког узбуђења / Зоран М.

Мандић. - На корицама белешка о аутору с његовом сликом.
ISBN 86-7264-023-3 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 191270919
497
СЛОВАР о одшелнику : од материног тролудака до стоглава :
антологија поетске речи о мени. Св. 1 / [приредио и ликовно опремио] Милић
од Мачве. - Београд : Милићево здање на Звездари "Кула на седам ветрова" :
Задужбина Милића од Мачве, 1996 (Београд : Јавно предузеће ПТТ
саобраћаја "Србија", РЈ за издавачку делатност). - 367 стр. : илустр. ; 25 cm
Из с а д р ж а ј а: Чаробни бунар судбине / Ђорђе Влајић (106-107). Слово о
Милићу : уз изложбу слика Милића Станковића у Салону Ликовне јесени у
Сомбору / Миро Вуксановић (179). Луда кола два витеза : поводом забрањене
изложбе у Сремским Карловцима 1986. / Рајко Ђурђевић (210-213). Карловци
заувек / Павле Штрасер (272-274). Милић од Мачве / Драган Томашевић
(284). Сликано сведочанство : ретроспектива Милића од Мачве у Народном
музеју / Андреј Тишма (295-296). Милић од Мачве / Раша Перић (298). Србија
на планетарној карти мала / Слободан Шкорић - Грки (301). Сликар неба и
земље / Даница Вујков (313); У бројеве се загледај / [Даница Вујков] (313).
Саријев сонет за Милића / Мирослав Настасијевић (315). Портрет Милићев /
Миодраг Петровић (317); Змијче / [Миодраг Петровић] (318). Чекајући
Христа по Милићу / Марија Јаки[м] (322-324). Милићу од Мачве / Тодор
Бјелкић (325); Крилата дебла светогласја / [Тодор Бјелкић] (325). Мачва /
Милош Шаиновић (350). Сорабска певања : Милић од Мачве: Пали сам анђео
или још лутам, независно издање "Куле на седам ветрова", Београд, 1994. /
Зоран М. Мандић (354-355); Инспирације издвојеника - Хипербореја : слово
са отварања изложбе у Сомбору 31. октобра 1994. у Салону "Ликовне јесени"
са темом "Сомборска инспирација Хипербореје" / [Зоран М. Мандић] (355).
ISBN 86-7038-011-0 (Тврди повез са омотом)
a) Станковић, Милић (1934-)
75(497.11) Stanković
886.1-82(082)
COBISS.SR-ID 113417991
498
СНЕЖИНКИ одуванчика : югославское хайку / составители Лиляна
Маркович, Милиян Деспотович, Александра Вранеш ; перевод с сербского
Александар Шево ; [илустрације Весна Фурунџић]. - Белград : Центр
Восточной Азии Филологического факулЬтета, 2002 (Београд : МСТ Гајић). -

XIX, 179 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Трешњев цвет = Серия Цвет
черешни ; књ. 4)
На спор. насл. стр.: Пахуље маслачка. - Тираж 500. - Стр. XVII-XIX: Страна
восходящего хайку / А. Шево. - О преводиоцу ; О переводчике: стр. 179. - Из
с а д р ж а ј а: Бранко Антић Гулит = Бранко Антич Гулит (3). Зоран Антонић
= Зоран Антонич (4). Золтан Баба = Золтан Баба (5). Јоан Баба = Йоан Баба
(5). Иван Бабић = Иван Бабич (5). Душан Балан = Душан Балан (6). Вјера
Бенкова = Вера Бенкова (7). Тодор Бјелкић = Тодор БЬелкич (8). Зора Блажић
= Зора Блажич (9). Весна Богдановић = Весна Богданович (9). Јудит Бозоки
Ронто = Юдит Бозоки Ронто (11). Срђан Бојић = Срджан Бойич (12). Вељко
Боснић = ВелЬко Боснич (13). Верка Вељовић Максимовић = Верка Велевич
Максимович (18). Спасоје Видљиновић = Спасое Видлинович (19). Душко
Влајковић Митрованов = Душко Влайкович Митрованов (19). Сања Вујанић =
Саня Вуянич (21). Весна Вујић = Весна Вуйич (22). Славко Вукадиновић =
Славко Вукадинович (23). Рина Вукобратовић = Рина Вукобратович (24).
Љубица Вулетић = Любица Вулетич (26). Слободан Вулетић = Слободан
Вулетич (27). Душан Гладић = Душан Гладич (30). Ненад Грујичић = Ненад
Груйичич (33). Драгослав Гузина = Драгослав Гузина (33). Нела Дан = Нела
Дан (34). Иван Даников = Иван Даников (34). Росана Дворжак = Росана
Дворжак (35). Зоран Додеровић = Зоран Додерович (38). Милосав Додеровић
= Милосав Додерович (38). Мирослав Дудок = Мирослав Дудок (41).
Недељко Дујаковић = НеделЬко Дуякович (41). Зоран Ђерић = Зоран Джерич
(42). Бошко Ђорђевић = Бошко Джерджевич (45). Бранислав Ђорђевић =
Бранислав Джерджевич (46). Љубица Ђорђевић = Любица Джерджевич (46).
Љубомир Ђукић = Любомир Джюкич (48). Радмила Ерцеговац = Радмила
Эрцеговац (50). Петар Жарков = Петар Жарков (51). Верица Живковић =
Верица Живкович (52). Андреј Живор = Андрей Живор (52). Драгољуб
Збиљић = Драголюб Збилич (53). Татјана Златановић = ТатЬяна Златанович
(53). Нада Златић Кавгић = Нада Златич Кавгич (54). Раде Д. Зобеница = Раде
Д. Зобеница (54). Перо Зубац = Перо Зубац (54). Јанко Н. Ивановић = Янко Н.
Иванович (55). Нелица Ивановић = Нелица Иванович (55). Бошко Ивков =
Бошко Ивков (56). Нада Игњатовић = Нада Игнятович (56). Атлан Јагодински
= Атлан Ягодински (57). Петар Кавгић = Петар Кавгич (65). Драган Каловић =
Драган Калович (67). Петер Канасз = Петер Канасз ( 68). Емир Караман =
Эмир Караман (68). Емина Караман Радивојков = Эмина Караман Радивойков
(69). Давид Кецман Дако = Давид Кецман Дако (70). Михајло Кирш Уча =
Михайло Кирш Уча (70). Војислав Кнежевић = Войислав Кнежевич (71).
Ђура Кнежевић = Джюра Кнежевич (71). Габријела Ковач Павлов = Габриела
Ковач Павлов (72). Милан Ковачевић = Милан Ковачевич (73). Савка Козић =
Савка Козич (73). Светлана Кокановић = Светлана Коканович (74). Боро
Латиновић = Боро Латинович (79). Душан Лека = Душан Лека (79). Зоран М.
Мандић = Зоран М. Мандич (82). Данко Б. Марин = Данко Б. Марин (83).
Мирјана Марковић = МирЬяна Маркович (86). Манда Матановић = Манда
Матанович (87). Раде Медић = Раде Медич (88). Војислав Миленковић =

Войислав Миленкович (91). Небојша Миленковић = Небойша Миленкович
(91). Слађана Миленковић = Сладжяна Миленкович (92). Витомир Милетић
Witata = Витомир Милетич Witata (92). Душко Милијевић = Душко Милиевич
(92). Душан Милићев = Душан Миличев (94). Зоран Миљанић = Зоран
Милянич (97). Љиљана Миљанић = Лиляна Милянич (97). Матија Молцер =
Матия Молцер (103). Милан Мрдаљ Мрђа = Милан МрдалЬ Мрджя (103).
Биљана Мунић = Биляна Мунич (104). Милкица Мусулин = Милкица
Мусулин (104). Бранка Накомчић = Бранка Накомчич (105). Анастас
Настевски = Анастас Настевски (105). Горан Недић = Горан Недич (106).
Милунка Николић = Милунка Николич (109). Мирослав Николић = Мирослав
Николич (109). Тијана Николић = Тияна Николич (110). Никола Нилић =
Никола Нилич (110). Никола Новаковић = Никола Новакович (111).
Александар Обровски = Александар Обровски (112). Александар Павић =
Александар Павич (113). Милан Панић = Милан Панич (116). Јожеф Пап =
Йожеф Пап (117). Слободанка Перкучин = Слободанка Перкучин (117). Стоја
Перић = Стоя Перич (118). Владимир Перовић = Владимир Перович (118).
Зорана Петеј = Зорана Петей (118). Видак Г. Петровић = Видак Г. Петрович
(119). Љиљана Петровић = Лиляна Петрович (121). Снежана Петровић =
Снежана Петрович (122). Јаника Печи = Яника Печи (122). Горан Полетан =
Горан Полетан (124). Драган Поп Драган = Драган Поп Драган (124). Нада
Попов = Нада Попов (124). Стеван Радак = Стеван Радак (127). Данило Радеч
= Данило Радеч (128). Бошко Радић = Бошко Радич (128). Недељко Радловић
= НеделЬко Радлович (129). Зоран К. Ракић = Зоран К. Ракич (133). Снежана
Ракић = Снежана Ракич (134). Жарко Рафајловић = Жарко Рафайлович (135).
Славко Седлар = Славко Седлар (140). Боривоје Секулић = Боривое Секулич
(140). Небојша Симин = Небойша Симин (141). Маја Славнић = Майя
Славнич (142). Спасенија Цана Сладојев = Спасения Цана Сладоев (143).
Наташа Станковић = Наташа Станкович (147). Богданка Стојановски =
Богданка Стояновски (154). Филип Стојановски = Филип Стояновски (154).
Надежда Стокућа = Надежда Стокуча (155). Дејан Тадић = Деян Тадич (157).
Недељко Терзић = НеделЬко Терзич (158). Ференц Тот = Ференц Тот (162).
Драгана Ћатић = Драгана Чатич (164). Ленка Ћирић = Ленка Чирич (165).
Драган М. Ћосић = Драган М. Чосич (165). Зденка Феђвер = Зденка Феджвер
(168). Миленко Фржовић = Миленко Фржович (168). Јосип Хохњец = Йосип
Хохнец (169). Љиља Црнојакић = Лиля Црноякич (171). Слађана Чанковић =
Слаџана Чанкович (172). Љубомир Частвен = Любомир Частвен (172). Татјана
Шарчевић-Рихтер = ТатЬяна Шарчевич-Рихтер (174). Александар Шево =
Александар Шево (174). Владимир Шегуљев = Владимир Шегулев (174).
Радомир Шешевић = Радомир Шешевич (175). Оливера Шијачки = Оливера
Шиячки (175). Марија Шоти = Мария Шоти (178).
ISBN 86-80267-55-4 (брош.) ISBN 86-80267-49-X (за издавачку целину)

821.163.41-193(082.2)
COBISS.SR-ID 184104711
499
SOMBORSKI književni trenutek / izbor Miro Vuksanović ; prevod M. P.
S a d r ž a j:
Velimir V. Subotić: Davne grlice; Grobovi; Izbral sem, sem rekel (22).
Bogoskrunstvo Miroslava Rozencvajga / Mile Nović (23-24). Packa / Miroslav [i.
e. Miro] Vuksanović (25-26). Sprehod z živaljo / David Kecman Dako (26-27).
Pesmi o Adamu / Tomislav Cvetković (27-28). Stojan Berber: Somborski trg;
Mestna hiša; Bitka pri Senti (28). Mihajlo Milošević: Potepuh; Nočna balada;
Nirvana (28-29). Milenko Popić: Nepozaba; Park herojev; Neko mesto (29-30).
Zoran M. Mandić: [Ko bi vedel...]; Da me nihče nima; Franz Kafka (30). [Beleške
o autorima] (30-31).
U: Dialogi. - ISSN 0012-2068. - God. 19, br. 6 (1983), str. 22-31.
886.1-82
COBISS.SR-ID 160098311
500
СРПСКА љубавна поезија : антологија / [приредио] Стојан Бербер. Сомбор : Учитељски факултет ; Нови Сад : Прометеј, 2002 (Апатин :
Графика). - 262 стр. : слика С. Бербера ; 20 cm
Тираж 300. - Стр. 5-24: Увод у читање / Стојан Бербер. - Белешка о
приређивачу: стр. 253.
ISBN 86-83097-07-2 (брош.)
a) Српска поезија
821.163.41-14(082.2)
COBISS.SR-ID 181752839
501
СРПСКАТА поезија во XIX и XX век / составиле Гане Тодоровски,
Паскал Гилевски ; [автори на препевите Гане Тодоровски ... и др.]. - Скопје :
Матица македонска, 2000 (Скопје : Графостил). - 499 стр. ; 24 cm
Предговор / составувачите: стр. 9-16. - Белешки за поетите: стр. 457-485. Список на застапените автори според азбучен редослед: стр. 455-456. Консултирани антологии на српската поезија: стр. 486. - Из с а д р ж а ј а:
Благослов / Бошко Петровиќ ; [препев] (Милош Линдро) (245). Павле
Поповиќ (261-263): Луѓето гледаат филм / [препев] (Милош Линдро) (261);
Фрушка / [препев] (Милош Линдро) (262); Тамар / [препев] (Милош Линдро)

(262-263). Чист воздух / Душко Трифуновиќ ; [препев] (Паскал Гилевски)
(309). Гојко Јанушевиќ [тј. Јањушевиќ] (342-344): *** [Струите се мрежат во
светлото предиво...] / [препев] (Милош Линдро) (342); Кадешто престанувам
почнува небото / [препев] (Милош Линдро) (342); Озриниќевци / [препев]
(Петар Т. Бошковски) (343); Огратчиња / [пепев] (Петар Т. Бошковски) (343344). Вуица Решин Туциќ (393-394): Муф. Внимавајте, во муфот има пиштол /
[препев] (Милош Линдро) (393); Во возот Трст-Венеција / [препев] (Милош
Линдро) (394). Перо Зубац (406-411); Калиштански осаменки / [препев]
(Милош Линдро) (406); Мостарските дождови / [препев] (Раде Силјан) (407411). Господ е ситен / Јован Зивлак ; [препев] (Милош Линдро) (425). Крик,
вдуен во балон / Воислав Деспотов ; [препев] (Милош Линдро) (431). Зоран
Мандиќ (434-436): Цитати / [препев] (Тодор Чаловски) (434); Милување /
[препев] (Тодор Чаловски) (434-435); Вечерен августовски пејзаж / [препев]
(Тодор Чаловски) (435-436). Белези / Ненад Груичиќ ; [препев] (Паскал
Гилевски) (437). Вовед во веќе завршеното / Зоран Славиќ ; [препев] (Гане
Тодоровски) (440). Милан Орлиќ (441-444): Со фемина, во кафето / [препев]
(Ристо Василевски) (441); Очи чарние / [препев] (Ристо Василевски) (442);
Разговор со таксистот / [препев] (Ристо Василевски) (442-443); Сатана на
екранот / [препев] (Ристо Василевски) (443-444); За тоа се молчи / [препев]
(Ристо Василевски) (444). Пансионот "Бруте" / Радивој Шајтинац ; [препев]
(Милош Линдро) (445).
ISBN 9989-48-299-3 (Брош.)

886.1-14(082)
COBISS.SR-ID 174866951
502
Sto godina, sto pesnika : Vojvodina XX vek : [antologija] / priredio Milan
Živanović. - Novi Sad : Aurora, 2001 (Novi Sad : FB print). - 356 str. ; 20 cm
Str. 3-10: Umesto predgovora / Milan Živanović. - Na koricama beleške o
priređivaču i delu s priređivačevom slikom. - Izbor iz literature: str. 354-356.
ISBN 86-7538-008-9 (broš.)
886.1-14(082.2)
82(497.1)-14(082.2)
COBISS.SR-ID 171598599
503
Стојан Бербер или Размицање времена / [приредила Мара Кнежевић].
- Сомбор : Учитељски факултет, Центар за издавачку делатност, 2006 (Нови
Сад : МБМ плас). - 381 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања /
Учитељски факултет, Сомбор ; књ. 111)

Слика С. Бербера. - Тираж 150. - Стр. 7-8: Уместо предговора / Саша
Радојчић. - Напомене о ауторима чланака: стр. 342-343. - Биографија аутора
[С. Бербера]: стр. 376. - Библиографија аутора [С. Бербера]: стр. 324-327. Стр. 328-339: Биобиблиографија о Стојану Берберу / Валерија Бербер-Хас и
Јован Зрмањац. - Стојан Бербер у антологијама и зборницима поезије: стр.
340-341.
ISBN 86-83097-40-4 (брош.)
a) Бербер, Стојан (1942-) - Зборници
821.163.41.09 Berber S.(082)
821.163.41-14
821.163.41-3
COBISS.SR-ID 208696583
504
СТОШИЋ Врањски, Зоран
Сликарска казивања / Зоран Стошић Врањски ; [илустрације Зоран
Стошић Врањски]. - Београд : Sanimex, 2000 (Београд : Санимекс). - 95 стр. :
илустр. ; 21 cm
Тираж 500. - Предговор / Зоран М. Мандић: стр. 5. - О аутору: стр. 94. - На
корицама белешка о делу. - Белешке уз текст.
(Брош.)

75.01
886.1-4
COBISS.SR-ID 164185095
505
СТРАЈНИЋ, Никола
Срце пчеле : песме / Никола Страјнић. - Нови Сад : Бистрица, 2000 (Нови
Сад : Маја-принт). - 50 стр. ; 20 cm
Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 48. - Рецензија / Зоран М. Мандић: стр.
49-50.
(Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 160117255

506
TALÁLKOZÁSOK : válogatás bajai és zombori írók műveiből / [a
szerbhorvát nyelvű műveket válogatta és magyarra fordította Vasagyi Mária ;
Herceg jános novelláját Virág István és Virág Dóra fordította ; a bajai írók műveit
válogatta Eördögh Endre ; a magyar nyelvű műveket szerb-horvátra fordította
Matarić Éva]. - Baja : Ady Endre Városi Könyvtár ; Zombor : Karlo Bijelicki
Népkönyvtár, 1983 (Kecskemét : Petőfi). - 221 str., [20] str. s tablama ; 23 cm
Na spor. nasl. str.: Susreti : izbor radova pisaca Baje i Sombora. - Tekst uporedo na
mađ. i srp. jeziku. - Tiraž 1.000. - Zastupljeni autori iz Sombora: Herceg, Janoš;
Subotić, Velimir; Cvetković, Tomislav; Nović, Mile; Milošević, Mihajlo; Berber,
Stojan; Vuksanović, Miro; Popić, Milenko; Kecman, David; Mandić, Zoran M.
ISBN 963-01-4881-1 (broš.)
821.511.141-82(082.2)
821.163.41-82(082.2)
COBISS.SR-ID 74805511
507
TEČNI kristal : antologija srpskog mikroeseja XX veka / [priredio] Zoran
Bognar. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2006 (Beograd : Dereta). - 277 str. ;
23 cm
Tiraž 1.000. - Str. 5-9: Tekst i prosjaj : (mikroesej-tečni kristal) / Z. B. - Beleška o
autorima: str. 261-266. - Beleška o priređivaču: str. 267. - Iz s a d r ž a j a: Datumi
budući, datumi osvojeni / Draško Ređep (117). Slavko Gordić (130-132): Pesnici
(130); Pisci se svrstavaju (131); San i poezija (132). Jovan Zivlak (144-151): Vrt
(144-145); Belina je uslov pisanja (146); Poezija je izvesna vrsta jezičke religije
(147); O bibliotekama (148-149); Da li je čitalac autist (150-151). Radivoj Šajtinac
(154-161): Amor i psiha (154-155); Orah i sreća (156-157); Potkožni vilenjaci
(158-159); Pasaž o audijenciji (160-161). Vladimir Kopicl (162-163): U formi
citata (162); Fascinacija citatom (163). Zoran M. Mandić (183-188): Brisanje
biografije (183); Stan (184-185); Mobilni telefon (186-187); Svet (188). Stanko
Šajtinac (199-205): Vrata (199); Plač (200); Dečije bolesti (izlečive) (201); Dečije
bolesti (neizlečive) (202); Pogled (203); Samorast (204); Tamo (205). Sava
Damjanov (223-228): Devica (223-224); Kroz šumu opsena, privida i senki (225226); Otvori svoje biće (227-228).
ISBN 86-7346-520-6 (karton)
821.163.41-4(082.2)
COBISS.SR-ID 128467724
508
ЋОСИЋ, Милан
Ćutanje sa Bogom / Milan Mišo Ćosić ; [crteži radovi dece sa posebnim

potrebama Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom "Vuk Karadžić",
Sombor]. - Apatin : Grafika, 2003 (Apatin : Grafika). - [42] str. : ilustr. ; 21 cm
Tiraž 300. - Str. [5-6]: Nad novim pesmama Milana Miše Ćosića / Zoran M.
Mandić. - Na koricama beleška o autoru.
(Broš.)
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 186215431
509
ЋОСИЋ, Милан
Carski rez / Milan Mišo Ćosić. - Apatin : Grafika, 1999 (Apatin : Grafika). [60] str. : ilustr. ; 21 cm
Stihovi. - Tiraž 1000. - Pesmospasni fragmenti bola i vedrine / Zoran Mandić: str.
[5]. - Na koricama beleška o autoru s njegovom slikom.
(Broš.)
886.1-14
COBISS.SR-ID 147757319
510
ЋУРЧИЋ, Гојко, 1954Песме Рођевића : можда вам се штуца / Гојко Ћурчић. - Нови Сад :
Прометеј, 2007 (Нови Сад : Прометеј). - 251 стр. ; 24 cm
Тираж 400. - Тумачење мање познатих речи у белешкама уз текст. - Стр. 7-8:
Антологијски допринос српској поезији / Зоран М. Мандић. - Стр. 239-240:
Речи пуне љубави и завичаја / Никола Веселиновић. - Стр. 243-245: Велика
књига о животу / Добривоје Зечевић. - Стр. 246-248: И роман и захвалница и
љубав или уметност сликана речима / Пера Јанчић. - На корицама белешка о
аутору с његовом сликом.
ISBN 978-86-515-0125-1 (брош.)
a) Ћурчић, Гојко (1954-) - "Песме Рођевића"
821.163.41-31
821.163.41-31.09 Ćurčić G.
COBISS.SR-ID 224212487
511
УЗДАРЈА Првом српском устанку : антологија / [приредио] Душан
Чоловић. - Аранђеловац : Фонд Први српски устанак, 2008 (Аранђеловац :
Графопак). - 239 стр. : слика Д. Чоловића ; 24 cm

Хрпт. ств. насл.: Уздарја. - Тираж 1.000. - Слово приређивача: стр. 3. Белешка о приређивачу: стр. 229. - Библиографија: стр. 230. - Из с а д р ж а ј
а: Чегар ближе небу / Оливера Шијачки (76). Карађорђе / Стојан Бербер (109).
Српски младићи / Милан Ненадић (144); Чудо на Чегру / Милан Ненадић
(145). Крошња изнад Чегра / Радивој Шајтинац (172). Молитва проте
Милутина / Недељко Терзић (173). Вожд (Есеј о високим речима) / Зоран М.
Мандић (178-179). И сја Ћеле-кула / Ђорђо Сладоје (194); Каравек / Ђорђо
Сладоје (195). Над твојим буретом / Благоје Баковић (202).
ISBN 978-86-83929-11-5 (картон)
a) Први српски устанак 1804-1813 - У литератури
821.163.41-1(082.2)
COBISS.SR-ID 144850700
512
HAIKU : (pesme) / Tomislav Marijan Bilosnić, Milijan Despotović, Boro
Latinović, Manda Matanović, Zoran M. Mandić. - Požega : Književno društvo
Razvigor, 1990 (Kula : Borac). - 46 str. ; 21 cm. - (Biblioteka "Macuo Bašo".
Edicija "Zbornik" ; knj. 1)
Tiraž 500. - Nije slučajno / Zoran M. Mandić: str. 5-6. - Bio-bibliografske beleške
o pesnicima uz tekst.
(Broš.)
886.1-14(082)
COBISS.SR-ID 942092
513
ШАПОЊА, Ненад
Четири поеме / Ненад Шапоња. - Београд : Просвета, 2000 (Београд :
Одисеја 9). - 153 стр. ; 20 cm. - (Савремена поезија 2000. / Просвета)
Тираж 500. - Стр. 101-121: Лавиринт бдења / Тања Крагујевић. - Стр. 123-148:
Избор из критика о поемама Ненада Шапоње / Михајло Пантић ... [и др.]. Белешка о песнику: стр. 153. - На корицама белешка о делу с ауторовом
сликом. - Библиографија критичких текстова о поезији Ненада Шапоње: стр.
149-152. - С а д р ж а ј: Ђоконда (5-30); Одрази варке (31-49); Очевидност (5173); Море (75-100). Лавиринт бдења / Тања Крагујевић (101-121). - Избор из
критика о поемама Ненада Шапоње (123-148): "Ђоконда" / Михајло Пантић,
Драшко Ређеп, Дубравка Ђурић, Ненад Грујичић, Зоран Ђерић (123-126).
"Одрази варке" / Михајло Пантић, Драшко Ређеп, Александар Јерков, Душица
Потић, Тања Крагујевић, Саша Радојчић, Ђорђе Кубурић, Зоран Ђерић,
Мирко Демић (127-134). "Очевидност" / Михајло Пантић, Тања Крагујевић,
Бојана Стојановић Пантовић, Драшко Ређеп, Богдан А. Поповић, Ђорђе
Кубурић, Зоран М. Мандић, Драгољуб Стојадиновић, Зоран Богнар (134-141).

"Море" / Михајло Пантић, Саша Радојчић, Душица Потић, Ђорђе Кубурић,
Иванка Косанић, Миленко Сташевић, Милутин Лујо Данојлић, Радивој
Шајтинац, Тихомир Брајовић, Славко Гордић, Срба Митровић (141-148).
Библиографија критичких текстова о поезији Ненада Шапоње (149-152);
Белешка о песнику (153).
(Брош.)
a) Шапоња, Ненад (1964-) - Поезија
821.163.41-14
821.163.41-14.09 Šaponja N.
COBISS.SR-ID 87603724
514
ШТЕФАНИЦКИ, Мирјана, 1954У сну жалфије / Мирјана Штефаницки. - Нови Сад : Бистрица, 2007
(Нови Сад : МБМ плас). - 89 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Едиција
Савремена поезија / Бистрица)
Стр. 62-63: "Између очију и руку" / Раша Перић. - Стр. 64: Окренута
породичном стаблу / Рале Нишавић. - Стр. 65: Поетски ход / Рале Нишавић. Стр. 66: "Ноћи жене Мајуркиње" / Мићо Цвијетић. - Стр. 67-68: Посезање за
гласом бајке / Зоран М. Мандић. - Стр. 69: "Сусретања" / Раша Перић. - Стр.
70: Љубав према ближњима / Срба Ђорђевић. - Стр. 71-73: Улога речи /
Ирина Харди-Ковачевић. - Стр. 74: Улепшавање трајања / Ана Дудаш. - Стр.
75-76: "Вести о мени" / Зоран М. Мандић. - Стр. 77-80: Мајски запис о
"Непреболницама" / Перо Зубац. - Стр. 81: Песме сину / Зоран М. Мандић. Стр. 82: Тема свих тема / Рале Нишавић. - Стр. 85: "Да сам ја ти" / Ружа
Хелаћ. - Стр. 86-87: Сан о жалфији анђеоској љубави / Рале Нишавић. - О
песникињи: стр. 88.
ISBN 978-86-84891-49-7 (брош.)
a) Штефаницки, Мирјана (1954-)
821.163.41-14
821.163.41.09 Štefanicki M.
COBISS.SR-ID 222952199
515
ШТЕФАНИЦКИ, Мирјана
Непреболнице : (песме мајке војника) / Мирјана Штефаницки. - Нови
Сад : Бистрица, 2000 (Нови Сад : Маја-принт). - 51 стр. ; 21 cm. - (Едиција
Савремена поезија / Бистрица)
Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. - Преводилац је Весна Растовић. Писмо песника војнику / Зоран М. Мандић: стр. 41. - Писмо мајци старешина
војне поште: стр. 45. - Мајски запис о "Непреболницама" Мирјане

Штефаницки-Антонић / Перо Зубац: стр. 46-49. - О песникињи: стр. 50. - На
корицама белешка о делу с ауторовом сликом.
(Брош.)

886.1-14
COBISS.SR-ID 157250823
516
ШУША Бјелински, Милан
Светлосна прича : (исповести) / Милан Шуша Бјелински. - [1. изд.]. Сремски Карловци : Уметнички атеље књиге Сана, 1995 (Београд : Панграф).
- 83 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека "Славица". Едиција "Тајне" ; књ. 1)
На насл. стр. назив места издавања: Кула. - Тираж 1000. - Разголићена
сопствена тајна / Зоран М. Мандић: стр. 82-83. - Слика аутора и белешка о
аутору на пресавитку корица.
ISBN 86-7098-001-0 (Брош.)

886.1-94
COBISS.SR-ID 93141767
517
ШУША Бјелински, Милан
Три врапчића : (песме за децу) / Милан Шуша Бјелински. - [1. изд.]. Сремски Карловци : Уметнички атеље књиге Сана, 1995 (Београд : Панграф).
- 41 стр. ; 20 cm. - (Библиотека "Славица". Едиција "Детињство" ; књ. 1)
На насл. стр. назив места издавања: Кула. - Тираж 500. - Свет дечје маште /
Зоран М. Мандић: стр. [43]. - Слика аутора и белешка о аутору на пресавитку
корица.
ISBN 86-7098-002-9 (Брош.)

886.1(02.053.2)-14
COBISS.SR-ID 93755399