You are on page 1of 2

3.

6 Tabel Hasil Percobaan Pengujian Perbandingan Belitan

Tabel Hasil Percobaan Hubungan Y-Ymenurut nameplate
N
o
1.
2.
3.

Vp Line (V)
VRS
VST
VTR

o
1.
2.
3.

Vp Line (V)
VRS
VST
VTR

o
1.
2.
3.

VP/VS=0,564
VP/VS=0,564
VP/VS=0,564

Vrs
Vst
Vtr

400
400
400

a
VP/VS= 0,552
VP/VS= 0,546
VP/VS= 0,551

VRS
VST
VTR

127
127
127

Vs Line (V)
Vrs
Vst
Vtr

400
400
400

a
VP/VS= 0,3175
VP/VS= 0,3175
VP/VS= 0,3175

Tabel Hasil Percobaan Hubungan Y-∆

o
1.
2.
3.

Vp Line (V)
VRS
VST
VTR

127,4
127,2
126,4

Vs Line (V)
Vrs
Vst
Vtr

398
400
398

a
VP/VS= 0,32
VP/VS= 0,318
VP/VS= 0,318

Tabel Hasil Percobaan Hubungan ∆-∆menurut nameplate
N
o
1.
2.
3.

220,7
218,5
220,3

Vs Line (V)

Vp Line (V)

N

390
390
390

Tabel Hasil Percobaan Hubungan Y-∆menurut nameplate
N

Vrs
Vst
Vtr

a

Tabel Hasil Percobaan Hubungan Y-Y
N

220
220
220

Vs Line (V)

Vp Line (V)
VRS
VST
VTR

125
125
125

Vs Line (V)
Vrs
Vst
Vtr

Tabel Hasil Percobaan Hubungan ∆-∆

230
230
230

A
VP/VS= 0,543
VP/VS= 0,543
VP/VS= 0,543

2.57 VP/VS= 0.5 127.5 Vrs Vst Vtr Vs Line (V) A 219.962 VP/VS= 0.  Vp Line (V) VRS VST VTR Vrs Vst Vtr 231 226 230 A VP/VS= 0. 2. 3.2 Vs Line (V) Vp Line (V) VRS VST VTR 125 125 125 Vs Line (V) Vrs Vst Vtr 130 130 130 A VP/VS= 0.6 219.57 .  127.563 VP/VS= 0. Vp Line (V) VRS VST VTR 125.9 217. 2.7 125. 3.553 VP/VS= 0.8 127.962 VP/VS= 0.553 Tabel Hasil Percobaan Hubungan ∆-Ymenurut nameplate N o 1.962 Tabel Hasil Percobaan Hubungan ∆-Y N o 1. 3.58 VP/VS= 0.N o 1.3 127.7 VP/VS= 0.