You are on page 1of 3

Installationsanvisningar för Adobe® Creative Suite® 6

Välkommen till Adobe Creative Suite 6. I det här dokumentet finns anvisningar om hur du installerar och avinstallerar programserierna
och de fristående programmen i CS6.
Installera programvaran
Avinstallera programvaran
Support
Versionsinformation

Installera programvaran
Installera en programserie eller ett fristående program i Adobe Creative Suite 6 från en skiva
Leta reda på alla installationsmedia och serienummer innan du påbörjar installationen.
Stäng alla program innan du börjar, inklusive webbläsaren. Se till att du har administratörsbehörigheter eller kan verifieras som
administratör.
Om du installerar programvaran som en uppgradering söker installationsprogrammet efter den giltiga uppgraderingsprodukten i
systemet. Om det inte går att hitta produkten ombeds du att ange serienumret för den produkt som ska uppgraderas. Du kan också
installera programvaran som en utvärderingsversion och sedan ange det nya och det tidigare serienumret på serialiseringsskärmen
som visas när programvaran startas.
1.

Sätt i program-DVD:n för programserien eller det fristående programmet i Adobe Creative Suite 6 i DVD-enheten.

2.

Starta installationen genom att dubbelklicka på Set-up.exe (Windows) eller Install.app (Mac OS)

Obs! Filen Setup.exe kan startas automatiskt beroende på inställningarna för Spela upp automatiskt i Windows.
3.

Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

4. När du uppmanas ange ett serienummer anger du serienumret för programserien eller den fristående produkten i Adobe Creative
Suite 6 och slutför installationen.
5. Du måste godkänna licensavtalet och garantivillkoren innan du kan använda den här produkten. Mer information finns på
www.adobe.com/go/eulas_se. Produkten kommer inte att kunna användas utan en obligatorisk aktivering och registrering via Internet.
Mer information finns på www.adobe.com/go/activation_se.
Adobes licens för en enskild användare tillåter att en enskild produktlicens installeras på två datorer (till exempel en dator på arbetet
och en i hemmet) förutsatt att programvaran används av samma person och inte samtidigt på båda datorerna.
Obs! Om du vill installera produkten på en tredje dator måste du först inaktivera den på en dator. Om du vill inaktivera produkten
väljer du Hjälp > Inaktivera.
Obs! Du kan bli ombedd att stänga andra program för att installationen ska kunna slutföras. Mer information om hur du gör detta finns
på http://www.adobe.com/go/learn_bgprocesses_se
Om din produkt kommer på flera skivor ska du vänta tills den första skivan är klar. När den är klar tar du ut den första skivan och sätter
i den andra skivan i samma DVD-enhet.
Mer information om hur du felsöker installationen finns på http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

1

En Internetanslutning krävs för att kunna visa både versionsinformationen och hjälpinnehållet. Avinstallera programvaran Innan du avinstallerar programvaran ska du stänga alla program som körs på datorn. På Adobes forum för hämtning.com/go/intlsupport_se och klickar på listrutan under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?”. Välj ett annat land eller en annan region och klicka på OK. För support utanför Sverige går du till http://www. Production Premium och Master Collection) Dreamweaver Encore Fireworks Flash Builder Flash Professional Illustrator InDesign Photoshop Prelude Adobe Premiere Pro SpeedGrade 2 . dock inte samtidigt. klicka på Avinstallera och följ sedan anvisningarna på skärmen. ange administratörslösenordet och följ anvisningarna på skärmen.adobe. I Mac OS X avinstallerar du programmet på ett säkert sätt genom att dubbelklicka på installationsprogrammet i Program/Verktygsprogram/Adobe Installers. Om du avinstallerar prenumerationsprogramvara bör du vara medveten om att avinstallationen inte avbryter eller avslutar prenumerationen. eller dubbelklicka på aliaset för avinstallation i programmappen. Microsoft Officeprogram och webbläsarfönster. VIKTIGT! I Mac OS finns en ny funktion för avinstallation. Alternativet Reparera är inte tillgängligt.adobe. Support Adobes kundtjänst http://www. installation och konfiguration finns det en interaktiv onlinemiljö med en livlig diskussion kring Adobes produkter och närliggande ämnen. Gör något av följande: • • • • I Windows XP går du till Kontrollpanelen och dubbelklickar på Lägg till eller ta bort program. Versionsinformation På följande länkar finns den senaste informationen och uppgifter om kända fel i alla Creative Suite-program. framför idéer och delar tips och trick med varandra. Dra INTE program till papperskorgen för att avinstallera dem. Design & Web Premium.adobe. inklusive andra Adobe-program. Markera Ta bort inställningar. registrering och andra frågor. klicka på Ändra/ta bort och följ sedan anvisningarna på skärmen. Om du vill avbryta prenumerationen går du till Dina prenumerationer på www. I Windows 7 går du till Kontrollpanelen och dubbelklickar på Program och funktioner.Obs! Om du vill kunna installera fler komponenter eller installera om programvaran efter den första installationen måste du ha tillgång till den ursprungliga installationskällan (skivan eller hämtningsfilen).com/go/customer_support_se tillhandahåller hjälp med produktinformation. Markera den produkt som du vill avinstallera. Markera produkten som du vill avinstallera. där Adobe-användare ställer frågor.com/go/subscriptionedition_se Adobes licens för en enskild användare tillåter att en enskild produktlicens installeras på två datorer (till exempel en dator på arbetet och en i hemmet) och används av en och samma person. Om du vill inaktivera produkten väljer du Hjälp > Inaktivera. Obs! Om du vill installera produkten på en tredje dator måste du först inaktivera programvaran på en dator. försäljning. Acrobat After Effects Adobe Audition Creative Suite (Design Standard.

Adobe Bridge. Acrobat. All rights reserved. Adobe Premiere Pro. Adobe. Intel and Pentium 4 are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries. Adobe Story. Prelude. and Audition are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. registered in the United States and other countries. the Adobe logo.Story © 2012 Adobe Systems Incorporated. Creative Suite. Mac OS is a trademark of Apple Inc. Encore. in the United States and other countries 3 .. Flash. Dreamweaver. After Effects. SpeedGrade. Java is a trademark or registered trademark of Sun Microsystems Inc. Fireworks. InDesign. Photoshop. Illustrator. Flash Builder. AMD and Athlon are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. Inc.