You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH

KEBANGSAAN BUKIT GUNTONG
21060 KUALA TERENGGANU
TERENGGANU

Tel
: 09-6625588
Faks
: 09-6623903
Email : tea3089@yahoo.com.my
_____________________________________________________________________________________________

Pn. Rosliza Ibrahim
Pn. Azimah Jaffar @ Othman
Pn. Norhanizan Mokhtar
Pn. Wan Faridah Wan Abdullah
En. Mohd Zulfadli Salleh
En. Ahmad Kamal Ibrahim
En. Haron Mat Ali

(Ketua Panitia)
(S/u Panitia Geografi)

Tuan/Puan,
MESYUARAT PANITIA GEOGRAFI KALI PERTAMA SESI 2017
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.

Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat berkenaan akan diadakan seperti berikut ;
Tarikh
: 2 Januari 2017
Masa
: 2.00 Petang
Tempat
: Bilik Matematik
Pengerusi : Ketua Panitia ( Pn. Rosliza Ibrahim )

3.

Agenda mesyuarat
3.1
Ucapan Aluan Pengerusi
3.2
Pengesahan Minit Mesyuarat Lepas
3.3
Perkara-perkara Berbangkit
3.4
Analisis dan Post Mortem PT3 2016
3.5
Analisis dan Post Mortem Peperiksaan Akhir Tahun 2016
3.6
Pdp abad ke 21 : KSSM dan Pemantauan
3.7
Kewangan
3.8
Hal-hal Lain

4.
Sehubungan dengan itu tuan/puan diwajibkan hadir ke mesyuarat tersebut.
Kerjasama tuan/puan amat dihargai.
Sekian. Terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“Memperkasakan Transformasi Pendidikan”
Saya yang menurut perintah,

……………………………………
(ROSLIZA IBRAHIM)
Ketua Panitia geografi
SMK Bukit Guntong
s/k

: S/U JKS