You are on page 1of 1

BIODATA GURU

SEKOLAH
DAERAH
NEGERI

: SJK(T) LADANG ULU
BERNAM 2
: HILIR PERAK.
: PERAK DARUL RIDZUAN.

1. NAMA
:
EN.P.BATMANATAN
2. NO KP
:
800506-02-5551
3. TARIKH LAHIR
:
06.05.1980
4. NO FAIL PERIBADI
:
54918
5. TARIKH LANTIKAN
:
1.07.2002
6. TARIKH DISAHKAN JAWATAN
:
1.07.2003
7. OPSYEN
:
PT/KT
8. KELULUSAN AKADEMIK
:
SPM
9. KELULUSAN IKTISAS
:
DIPLOMA
10.
PENGALAMAN MENGAJAR
:
15 TAHUN
11.
PENGALAMAN MENGAJAR BT :
15 TAHUN
12.
M.PELAJARAN YG DIAJAR SEKARANG:BI
L
1
2
3

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
BAHASA TAMIL PEMAHAMAN

DARJAH
2
5

4

13.
KURSUS YANG PERNAH DIHADIRI
:BI
NAMA KURSUS
L
1 KURSUS ORIENTASI KSSR BAHASA TAMIL
TAHUN 6 2015
2 KURSUS ORIENTASI KSSR PJ PK TAHUN 6
2015
3 KURSUS ORIENTASI KSSR RBT TAHUN 6
2015
4 KURSUS BUAT MODUL NUMERASI TAHUN 3
…………………………………………
(BATMANATAN A/L PARASURAMAN)

TARIKH
OKT 2015
OGOS 2015
OGOS 2015
MAC 2015