You are on page 1of 1

PANITIA PERDAGANGAN / PERNIAGAAN / PRINSIP AKAUN

TAHUN 2017
SENARAI BUKU TEKS TINGKATAN EMPAT
BIL KOD
BUKU
1

JUDUL

NAMA PENGARANG

TERBITAN

PERNIAGAAN
TINGKATAN 4

ZAITON BINTI
HUSSIN, ZAKIYAH
BINTI JALUN,
MOKHTAR BIN PET

AL-HIDAYAH
HOUSE OF
PUBLISHERS
SDN BHD

2

PRINSIP
PERAKAUNAN
TINGKATAN 4

TIM KEN KIAT,
ISWANI HJ MOHD
SANIP

KREATIF
KEMBARA
SDN BHD

HARGA
( RM )
15.85

13.50

SENARAI BUKU TEKS TINGKATAN LIMA
BIL

KOD
BUKU

JUDUL

NAMA PENGARANG

TERBITAN

1

PRINSIP
PERAKAUNAN
TINGKATAN 4 DAN
5

ZAN ‘ASRI TASIR,
SHARINI HJ RAMLI,
SALINA KASSIM

SASBADI
SDN. BHD

2

PERDAGANGAN

NORZAH SUHOR ,
MOHD
KHAIRUZZAMAN
SUBOH

EBIZA SDN.
BHD

HARGA
( RM )
23.90

11.90