You are on page 1of 3

MATLAMAT HIDUP PELAJAR ISLAM

Nama : Fadli Jihadul Islam


Kelas : 9c
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Islam mengajar umatnya untuk mengejar kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ia
mempunyai cara tersendiri dalam mengatur hidup umatnya. Seorang pelajar Islam
mempunyai sasaran hidup berbeda dengan yang bukan Islam. Ia tetap akan memegang
teguh pada prinsip hidup Islam walau di mana dia berada. Dia tidak akan mudah
terpengaruh dengan alam sekeliling. Ibarat ikan yang berenang di laut masin. Kemasinan air
laut tidak akan menjadikan dirinya masin, selagi ikan itu hidup. Begitu juga dengan jiwa
seseorang manusia. Jiwa yang disuburkan oleh iman tidak akan terjerumus ke dalam
kerusakan alam sekeliling.
Di dalam hidup ini perlu bagi seorang pelajar islam untuk mempunyai matlamat hidup.
Bila selama seorang pelajar ini tidak mempunyai sasaran hidup, maka apa yang diinginkan
dirinya tidak akan tercapai. Dengan tidak mempunyai program dan tujuan yang jelas
seorang pelajar islam tidak akan bisa menegakkan islam di muka bumi ini. Ada pepatah arab
mengatakan yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin masa
depan. Dengan adanya pepatah tersebut seharusnya bagi seorang pelajar islam harus bisa
membuktikan dari sekarang bahwa kelak di masa depan akan menjadi seorang pemimpin.
Bagi seorang pelajar tidak hanya untuk belajar saja setiap harinya. Tetapi, ia harus
mempunyai matlamat dalam hidupnya.. Oleh karena itu saya mengajak kepada para pelajar
islam untuk bisa memiliki sebuah matlamat dalam hidupnya.
2. Identifikasi masalah
Arti itu matlamat hidup pelajar islam?
Apa yang harus dilakukan agar matlamat hidup pelajar islam tercapai?
3. Tujuan
Mengetahui arti matlamat hidup pelajar islam
Mengetahui matlamat hidup pelajar islam dalam hidup ini
Untuk memenuhi salah satu tugas karya ilmiah untuk ujian komprehensif
BAB II ISI/PEMBAHASAN
Arti matlamat hidup pelajar muslim
1. Ia adalah menjadikan anda sentiasa fokus dan memberikan penumpuan terhadap
sesuatu kerja buat anda.
2. Ia merupakan cara memandu arah kerja dengan betul dan berkesan.
3. Ia menjadi satu kompas pada anda pada hala tuju kerja yang terarah
4. Ia jadikan anda ada sasaran yang perlu anda bidik.
5. Ia sebagi pemangkin pegaliran idea anda bagi tujuan penyelesaian masalah

6. Ia sebagai wadah kekuatan untuk anda sentiasa tabah dalam mengharungi pelbagai
halangan.
7. Ia sebagai motivasi berterusan faedah-faedah yang bakal anda perolehi dan nikmati.
8. Ia jadikan anda ghairah dan penuh rasa bersemangat untuk terus bekerja mencapai
apa yang anda idamkan
9. Ia jadikan buat keputusana anda jelas dan mantap
10. Ia jadikan minda anda dapat mengurus, mengatur dan mentadbir kerja anda dengan
lebih baik.
11. Ia akan memastikan anda akan capai apa yang dinginkan
12. Ia jadikan diri anda benar-benar produktif
Apa yang harus dilakukan agar matlamat hidup pelajar islam tercapai?
Salah satu arti matlamat ialah ia jadikan anda ada sasaran yang perlu anda bidik. Pelajar
Islam yang sejati tidak akan mudah menerima cara hidup yang berlainan dari yang ada
dalam Islam, walau dia tercampak di tengah kehidupan jahiliah atau masyarakat kafir yang
tidak kenal Tuhan. Dia cukup sadar matlamat Allah menjadikan dirinya sebagai manusia di
muka bumi ini bukan untuk bermain-main dan berfoya-foya. Tidak sama dengan kejadian
seseekor binatang yang hanya berkehendak kepada makan, minum, berkahwin, beranakpinak dan mati. Setelah mati, binatang tidak akan berhadapan dengan persoalan Munkar
dan Nakir. Mereka tidak akan menemui Hari Pembalasan di Padang Mahsyar. Mereka
tidak akan menerima pembalasan syurga atau neraka.
Tanpa memikirkan ini semua, seseorang akan hidup berlandaskan hawa nafsu semata.
Sebagai pelajar yang bijak, kita patut sedar dengan pesanan Rasulullah s.a.w. yang
mengatakan bahawa orang yang bijak ialah orang yang mengingati mati. Hendaklah kita
sedari bahawa kita diciptakan oleh Allah kerana dua sebab sebagaimana dalam firman
Allah yang bermaksud Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah
kepada-Ku. (Az-Zariat:56) Oleh itu walau siapa pun kita, tetap tidak akan dapat lari dari
dua peranan iaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.
Sebagai hamba Allah, tentu dalam hidup ini kita harus memiliki sebuah sasaran dalam
hidup ini. Arti matlamat sendiri adalah menjadikan diri kita menjadi mempunyai sasaran
yang harus kita bidik. Dalam matlamat ini atau sasaran ini, kita sebagai hamba Allah
berperan untuk melaksanakan tanggung jawab untuk menuntut ilmu. Rasulullah saw telah
bersabda yang bermaksud Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Lanjutnya lagi,
Tuntutlah ilmu walau ke negeri China sekalipun. (Riwayat Ibnu Uda dari Al-Baihaqi dan
Anas). Islam menekankan umatnya agar menuntut ilmu. Maka sekiranya umat islam
mengabaikannya, maka berdosalah ia.
Ilmu memang perlu untuk hidup maju dan bertamadun. Islam tidak menghalang
pembangunan dunia sama sekali. Malah sebagai khalifah allah di muka bumi ini, islam

menuntut umatnya agar membina tamadun berasaskan syariat Allah. Apa arti tamadun
itu? Ialah membangun suatu kota atau seseorang/masyarakat yang mempunyai
peradaban.
Islam amat sekali mementingkan pembangunan rohani. Demi menegakkan tamadun
islam, pelajar islam perlulah melengkapkan diri mereka dengan ilmu yang menjadi teras
dalam ajaran islam. Dengan adanya ilmu teras ini yaitu ilmu fardhu ain, pelajar islam tidak
akan tersesat.
Jenis-jenis ilmu yang menjadi teras dalam ajaran islam adalah sebagai berikut :
1. Ilmu Tauhid
2. Ilmu Fekah
3. Ilmu Tasawwuf

BAB III PENUTUP


1. Kesimpulan