You are on page 1of 13

1.1.

3 Proses Penyelesaian Masalah
© Panitia ICT SMK Bugaya Semporna, Sabah

Proses penyelesaian masalah melibatkan langkah-langkah yang sesuai & bergantung kepada jenis masalah yang ingin diselesaikan. © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna. Sabah .

Setiap masalah yang ingin diselesaikan perlu melalui beberapa proses. iaitu mengikut struktur model generik sebagai panduan. © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna. Sabah .

berfikir secara kreatif dan inovatif.Pengaturcaraan dapat membantu murid…. menyelesaikan masalah dan melaksanakan semua proses dengan betul. Sabah . © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna.

Setiap proses akan dijelaskan dengan persoalan yang harus difikirkan bersama-sama.Model generik penyelesaian masalah terdiri daripada lapan proses. Sabah . © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna.

Sabah . Bilakah masalah itu perlu diselesaikan? Sejauh manakah masalah tersebut memberikan kesan? © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna.1. Mengumpulkan & Menganalisis Data Murid perlu mengumpul data tentang punca dan skop masalah serta mengenal pasti hal yang berikut dalam sesuatu situasi.

Menentukan Masalah Murid perlu mengenal pasti masalah yang paling utama yang perlu diselesaikan. Apakah masalah lain yang dapat dikesan? Adakah masalah ini merupakan masalah yang utama? © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna.2. Sabah .

Menjana Idea – Menghapuskan Halangan Murid perlu menyenaraikan beberapa idea yang dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap masalah yang telah dikenal pasti. Sabah .3. Sejauh manakah idea yang disenaraikan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi? © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna.

Adakah idea penyelesaian ini telah dibincangkan dengan jelas? © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna. Menjana Penyelesaian Murid hendaklah menyenaraikan idea atau langkah semasa merancang penyelesaian.4. Sabah .

5. Dapatkah idea ini menyelesaikan masalah yang dihadapi? Adakah pilihan yang lain harus diberikan perhatian? © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna. Menentukan Tindakan Murid hendaklah membuat pilihan yang terbaik daripada senarai idea yang telah dibuat. Sabah .

© Panitia ICT SMK Bugaya Semporna. Bolehkah tindakan ini berjaya dilaksanakan? Fokus hendaklah ditumpukan kepada tindakan yang boleh menyumbang kepada penyelesaian masalah.4. Sabah . Melaksanakan Penyelesaian Murid perlu menggunakan pelbagai alat dan teknik yang telah dipilih untuk melaksanakan penyelesaian.

Adakah hasil yang hendak dicapai memuaskan? © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna. Jika tidak menepati tahap yang memuaskan atau tidak menyelesaikan masalah. Membuat Penilaian Penilaian akan dilaksanakan terhadap langkah-langkah penyelesaian.7. Sabah . murid perlu mencari tindakan yang lain.

8. Sabah . Apakah penambahbaikan yang boleh anda cadangkan? © Panitia ICT SMK Bugaya Semporna. Membuat Penambahbaikan Setiap penyelesaian yang telah dilaksanakan perlu ditambah baik jika masih terdapat kekurangan dan mengikut keperluan.