You are on page 1of 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
NAMA PYD

ROHAIZAN BINTI ABU

NO.K.P.

740730115138

JANTINA

PEREMPUAN

JAWATAN

GURU PENOLONG

BIDANG TUGAS

BIDANG KURIKULUM

2

Guru kelas prasekolah
- mengurus semua berkaitan murid
-melaksanakan peraturan/ arahan
-Disiapkan mengikut tarikh yang ditetapkan
- mengurus semua berkaitan murid
Menyediakan Rancangan Pembelajaran dan
Pengajaran (pdp) Tahunan/ Mingguan
Mengikut tunjang yang terdapat dalam SMPK
Prasekolah.
- Sebelum Pertengahan Februari 2015
- Sebelum Pertengahan Februari 2015

3

Menyediakan Buku Rekod Pembelajaran dan
Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap,
Merekod Data Pencapaian Murid dan
Menganalisis Pencapaian Murid.
- Setiap hari waktu bekerja dan selepas
penilaian tidak formal dijalankan.

4

Menyediakan bahan lembaran kerja mengikut
tunjang yang ditetapkan dalam SMPK.

5

Penilaian berkala murid prasekolah untuk 4
tahun bagi setahun.

6

7

8

9

10

TEMPAT
BERTUG
AS

PENILAIAN
PERTAMA

NO

1

GRED
JAWATA
N

Melaksanakan tugas mengajar untuk Bahasa
Melayu(90 ), Bahasa Inggeris( 90 ), Aktiviti
main luar(40), Matematik(40) dengan jumlah
masa 1200 minit
Penyelaras Kelas Prasekolah dan bekerjsama
dengan pihak pengurusan untuk mengenal
pasti murid yang layak untuk mendapat
pendidikan prasekolah.
Membuat mesyuarat pemilihan prasekolah
dengan pihak sekolah.
Mencatat dan merekodkan minit mesyuarat
yang telah dibuat secara sistematik.
Membuat minit mesyuarat kelas prasekolah 4
kali setahun.
Melaksanakan tugas mengajar untuk
Kukikulum Pintar Quran kepada 16 orang
murid prasekolah setiap hari persekolahan.
-5 waktu seminggu mengikut jadual
Merekod kemasukan murid prasekolah di
dalam aplikasi Sistem Maklumat Prasekolah
Kebangsaan untuk setiap tahun.
-memastikan maklumat terkini dan semasa.
Mengajar di bilik darjah
- mengikut jadual waktu yang ditetapkan

DGA32

SEK. KEB. KAMPUNG
CHABANG

PENILAIAN
AKHIR

MELEBI
HI
SASARA
N

CATATAN

murid tahun 4-6 yang dipilih oleh GPK Kokurikulum .murid yang terlibat dengan aktiviti yang dirancang Fasilitator dan untuk kelas pemantapan dan pesediaan murid prasekolah ke tahun 1 > membimbing murid dalam menguasai kemahiran asas 3M >menilai tahap penguasaan murid dalam kemahiran 3M Pendaftaran Murid Murid Prasekolah untuk setiap sesi persekolahan. . sumbangan lain-lain > mambantu mengurus proses hapuskira/ pelupusan asset sekolah untuk tujuan stok atau audit.murid tahun 4-6 yang dipilih olh GPK Kokurikulum . 18 kem Kepimpinan Pengawas (Perigkat Sekolah) . > membantu meyediakan laporan aktiviti di dalam buku laporan persatuan > mengambil kehadiran > me murid yang terlibat dengan aktiviti yang dirancang mbantu menjalankan aktiviti yang dirancang > membantu mengawal murid semasa aktiviti dijalankan . pembelian.seramai 16 murid dapat mengikut program Pendidikan Prasekolah 2016 Mesyuarat Agung PIBG > menghadiri mesyuarat PIBG > bersama-sama melaksanakan segala program PIBG .enam bulan sekali 22 Pendaftaran Murid Tahun 1 & Program Transisi > membantu guru kelas dalam melancarkan program . Ahli Jawatankuasa Sukan Bola Jaring >membantu menyediakan laporan aktiviti di dalam buku laporan > mengambil kehadiran murid >membantu menjalankan aktiviti yang dirancang. barang perabut yang didapati melalui bekalan kerajaan .mengikut taqwim yang telah ditetapkan 21 Guru J/K bangunan dan perabut > membantu memastikan semua harta. > membantu guru kelas dalam melancarkan program . .pengenalan asas permainan badminton -melatih murid untuk persediaan perlawanan peringkat PKG Kemasek.KO KURIKULUM 11 12 HAL EHWAL MURID 15 16 sekurang-kurangnya 1200 masa seminggu.seramai 34 murid dapat mengikut program BILANGAN SASARAN YANG DINILAI JUMLAH MARKAH PENCAPAIAN SKOR PENILAIAN PERTAMA PP1 PENILAIAN AKHIR . Guru Penasihat Kelab Bahasa Melayu.

PP2 PYD .