You are on page 1of 7

S.

no.
1

Shop Name

4

Ramesh and Nanu
Suppliers
New Swagat plastic
house
Jay Ma Rajeshwori
Suppliers
Kalika Plastic

5

Herdeya Traders

6

Chaulagain Traders

7

Devkota Traders

8

C.R. Plastic

9

Krishna Kshatri Traders

10

Bishnu Plastic

11

Absar Plastic

2
3

Proprietor

Mobile
No.
Ramesh
98046207
Chudhary
87
Birendra Thapa
98411444
74
Voj Bdr. Kunwar
091560865
Tek Bdr. K.C
98484330
58
Herdeya Neupane 98684010
60
Gomadevi
Chaulagain
Sandip Devkota
98684785
22
Gyan Bdr. Chand 98486138
73
Krishna Kshatri
98056435
89
Bishnu Sodari
091520335
Tikapur Market

Address
Main Road
Main Road
E Pra Ka road
Main Road
Chauraha
Main Road
Chauraha
Chauraha
Chauraha
Chauraha

Remark
s

Shahi Prabin Bturtel Bhim Pdr. 9868433671 9848430042 091-540315 9804630629 091-540457 9858425608 091-540328 9848488648 9848466386 9749011799 . no.Lamki Market S. Chaudhary Janak Saud Mobile No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Shop Name Pashupati Multi Suppliers Parbin Traders Shurjana Bajgain Traders Dhamala Traders Janaki Suppliers Naya Laxmi Plastic Dibya Plambing Anup Plastic M R Kirana Pasal Shushila Vada Pasal Jalba Devi Traders Mastamandu Suppliers Unik bist Traders Proprietor Sher Bdr. Bajgain Debendra Dhamala Janakin Shashi Dibya Aachrya Aaditya Chaudhary Yam Bdr.

Bauniyan Local S. Traders Shyam Batt 2 Surya Rohit Traders Shurya Shahi 3 Himal Plastic 4 5 Universal Trade & Suppliers Yamuna Puja Traders Kailash Chaudhary Yaman Panthi 6 Ghimere Plastic Delendra Chanjyal Dipen Ghimire 7 A and A Traders Ashisha Mobile No.J. 1 Shop Name Proprietor S. 98484884 23 98684579 16 98006666 58 98486773 00 98658234 64 98056135 12 98485329 Address Bauniyan Bauniyan Bauniyan Bauniyan Bauniyan Bauniyan Bauniyan Remark s . no.M.

Bist Ram Prd. 1 2 3 Shop Name Kedar Kirana Shop Manish Enterprise K. 9848429029 9848459735 9749535607 .8 Gyanwali Vada Pasal 9 Shanti Beutty Parlar 10 11 12 Lomos hardware Asmita Kirana Pasal Rujal Plastic Chaudhary Jagnnath Gyanwali Shanti Bam 10 97494076 2 98487426 13 Bauniyan Bauniyan Sadipani 98584240 74 Pahalmanpur Shukhad S. Jaishi Mobile No. no. Impex Proprietor Dhan Bdr.S.

1 Shop Name Proprietor New Bohara Store Nirmala Tadi 2 Kedar Kirna Shop Mohan Mobile No.4 5 6 7 8 9 10 Mahendra Harwer Mahamod Hurepha Shop Punam Plastic Susila plastic Asmita glass house Nirajan Traders Unik Plastic Ram Bhadur Mahamod Harip Ganesh Paudyal Janak Saud 9848450735 9812401467 9804679169 9749011799 Chaumala S. 091418020 98485391 Address Puspa Nagar Puspa Nagar Remark s . no.

J.3 4 5 6 7 Chakra Traders Chakra Chaudhary N.T Kirana Pasal Mar Bahadur Bohara Mohamayal Keran Shop Shav Bhadur Bohara Pasupati lambra suppliers Bashu Dave Traders Masuriya 35 98484940 61 98484498 32 98485397 35 Chamula Haeway Puspa Nagar Puspa Nagar Rajipur .

S. no. 1 Aswin Traders 2 3 Kamra rajbar traders Sagar samir trading 4 5 Barmmalirajun Traders Durga bhagwati traders Dill bahadur manni New kitchen shop Bhagrathi vhad pasal Jay masani Hardware 6 7 8 Shop Name Proprietor Naresh Bam Amar Bam Mobile No. 98606875 54 98126200 67 Address Badaipur Badaipur Badaipur Badaipur Badaipur 98146523 14 Badaipur Badaipur Badaipur Remark s .