You are on page 1of 34

MULTIMI FINITE SI ELEMENTE DE COMBINATORICA

Introducere
Principiul includerii si al excluderii
Indicativul lui Euler
Calculul numarului numerelor prime dintr-o multime
Calculul permutarilor fara puncte fixe
Numarul functiilor surjective
Numarul partitiilor unei multimi. Numerele lui Stirling si Bell
O egalitate a lui Szego-Polya
O problema de numarare de matrice

PROBLEME DE COMBINATORICA CU MULTIMI FINITE


COMBINATORICA GRUPURILOR FINITE
o
o
o
o

Relatii de congruenta intr-un grup


Ordinul unui element intr-un grup
Grupuri de permutari, permutari pare si permutari impare
Graficul unei permutari, descompunerea unei permutari in ciclii

Back

Back
#

Back
#

Back

Back

Back
#

Back
#

Back
#

Back
#

Back
#

Back

Back
#

Back
#

Back
#

Back