You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

01-22-2017

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Prorok
Izajasz
w
dzisiejszym
pierwszym czytaniu napisa, e "Nard
kroczcy w ciemnociach ujrza wiato
wielk; nad mieszkacami kraju mrokw
zabyso wiato". (Iz 9,1) Z kolei
Ewangelista Mateusz przypomina nam,
e zapowied proroka Izajasza spenia si
na Jezusie. wiato jest symbolem Boga, a ciemno symbolem szatana.
Bg jako wiato usuwa ciemno, czyli usuwa szatana.
Co trzeba zrobi, aby ciemno zostaa usunita? Zobaczmy, sam Jezus
nam to podpowiada: "Nawracajcie si, albowiem bliskie jest krlestwo
niebieskie ".(Mt 4,17) Nawrcenie wic jest to wyjcie z ciemnoci swoich
grzechw. Kto piknie powiedzia, e gdy czowiek bdzie robi to, co do
niego naley, to wwczas Bg bdzie robi to, co naley do Niego. Bg swoj
ask pomoe si czlowiekowi nawrci.
Dobra Nowina o Krlestwie Boym, to nowina, ktra przynosi odnow
i uzdrowienie. Czy syszymy jak Jezus woa dzisiaj do nas: nawrcie si,
czyli wyjdcie z ciemnoci grzechu i przyjmijcie Dobr Nowin.
Gdy spytamy co mamy czyni, aby rozwija si duchowo, to odpowied
powinna by nastpujca: skupcie si na modlitwie, o wszystko Boga procie
i za wszystko Mu dzikujcie. Postarajcie si o dobr formacje, aby jak
najlepiej Boga pozna. Nastpnie zacznijcie ludziom suy i ewangelizujcie
ich.
Fr. Michael z Baltimore, ktry duchowo odnowi swoj parafi wspomina,
e zauway w jego parafianach brak poczucia odpowiedzialnoci za parafi.
Jaki obra kierunek: skupi si na modlitwie i doszed do przekonania,
e ewangelizacja w parafii jest zawsze spraw priorytetow. Dlatego zacz
zachca swoich parafian, aby zawierali znajomo z ludmi zagubionymi,
ktrych znaj ze szk i pracy. Prosi ich, aby za nich si modlili, spdzali
wsplnie czas i pocili za nich.
Drodzy parafianie - pjdcie w tym samym kierunku. Poczujcie si
odpowiedzialni za parafi Matki Boskiej Czstochowskiej w Sterling Heights,
mdlcie si za siebie wzajemnie, pomcie zagubionym, bdcie dla nich
nadziej i ewangelizujcie, e Jezus jest Panem, e On uzdrawia i leczy
wszelkie saboci.
Ks. Andrzej Malejak, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Zygmunt Ostrowski
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


IV NIEDZIELA ZWYKA - 29 STYCZNIA 2017

SOBOTA - 21 STYCZNIA 2017

9:00 + Halina Kociuch w 4 miesic po mierci - crka


Barbara
4:00 - O zdrowie i potrzebne aski dla rodziny
Kalinowskich
5:30 +Edward, Janina Przygoda, Jzefa, Ignacy Wojtczak
III NIEDZIELA ZWYKA - 22 STYCZNIA 2017

8:00 + Z rodzin: Malisz, Paszek


9:30 + Ralph Clontz
11:15 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Victorii i
Maximiliana Ratajczyk z okazji 9 urodzin
1:00 - O Boe b. dla Olivii z okazji urodzin
1:00 - Msza w. dzikczynna i o Boe b. dla Ani z okazji
20 urodzin
1:00 - Msza w. dzikczynna za otrzyman prac i z
prob o wiar, przebaczenie i uwolnienie od naogw
1:00 + Matylda Pietrzak w rocz. mierci - crka z rodzin
1:00 + Bogusawa Taranda w 30 dni po mierci
1:00 + Ks. Stanisaw Drza
1:00 + Adolf Kokoszka w 1 rocz. mierci
1:00 + Maria Mierzicka w rocz. mierci - rodzina
1:00 + Daniel Stefaski i jego ona - Barbara, Walter z
rodzin
1:00 + Maria, Adolf Motyl
1:00 + Jadwiga Skonieczna
1:00 + Julian Wodniak w 5 rocz. mierci
1:00 + Andrzej Borys
1:00 + Agnieszka Kopacz
7:00 + Danuta Pryszczewska w 3 rocz. mierci
PONIEDZIAEK - 23 STYCZNIA 2017

9:00 + Jan Krzysztaowicz - J. Janik


9:00 + Danuta Zielonka - S. Bis
7:00 - Za Parafian
WTOREK 24 STYCZNIA 2017

9:00 + Ks. Stanisaw Drza - Stanisawa Pensko


9:00 + Anna Pomieto
7:00 + Michelle Williams
RODA - 25 STYCZNIA 2017

9:00 + Helena, Jzef, Henryk Cybart w rocz. mierci


7:00 + Jan Krzysztaowicz - Olga Oko
CZWARTEK - 26 STYCZNIA 2017

9:00 - O uzdrowienie i uwolnienie


7:00 + Danuta Zielonka - H. K. Matyszewski
PITEK - 27 STYCZNIA 2017

9:00 - O ask uzdrowienia i szybki powrt do zdrowia


7:00 - O Boe b. i zdrowie i opiek Matki Boej dla Jzefy
Chrzan w dniu urodzin
7:00 + Ks. Stanisaw Drza
7:00 + Krzysztof Wszdyby
SOBOTA - 28 STYCZNIA 2017

9:00 + Jzef Kotun w rocz. mierci


4:00 - O zdrowie i potrzebne aski dla Jadwigi
Kondradzkiej
5:30 + Michelle Williams

8:00+Zygmund Niemyjski w 5 rocz. mierci-ona, dzieci


9:30 + Stefania, Walenty Zadrony i zmarli z rodziny
11:15 + Lucyna Hudzik
1:00 - W pewnej intencji dla Jacky
1:00 - O Boe b. dla Marii i Tomasza w dniu urodzin
1:00 + Lucyna Hudzik
1:00 + Ryszard Basior w 9 rocz. mierci - ona, dzieci
1:00 + Bogusawa Taranda - Ludmia
1:00 + Karol Korkiewicz w 1 rocz. mierci
1:00 + Regina Konrad w 5 rocz. mierci - crka z rodzin
1:00 + Mirosaw Wilk, Wadysawa Gryzan
1:00 + Wadysaw Strzymecki w 13 rocz. mierci,
Stanisawa, Antoni Strzymecki
7:00 + Stanisawa Dyrcz w 27 rocz. mierci
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 22 STYCZNIA 2017
PONIEDZIAEK - Hbr 9,15.24-28 Ps 98 Mk 3,22-30
WTOREK - Hbr 10,1-10 Ps 40 Mk 3,31-35
RODA - Dz 22,3-16 Ps 117 Mk 16,15-18
CZWARTEK - 2 Tm 1,1-8 Ps 96 k 10,1-9
PITEK - Hbr 10,32-39 Ps 37 Mk 4,26-34
SOBOTA - Hbr 11,1-2.8-19 k 1 Mk 4,35-41
NIEDZIELA - So 2,3; 3,12-13 Ps 146 1 Kor 1,26-31
Mt 5,1-12a

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 01-29-2017
4:00 - Celina Basta
5:30 - Art Mirek
8:00 - Anna Szklarska, Magorzata Mikoajczyk
9:30 - S. Dobrzyski, T. liwicka, A. Martusiewicz
11:15 - Dzieci
1:00 - Z. Duniec-Dmuchowska, M. Vanderest,
K. Grzesiak
7:00 - Paula Skwarek
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 01-29-2017
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - I. Szklarski, Z. Sznitka
9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S. Dutka, S. Kwiek
11:15 - R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki,
J. Sokoowski
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
SKADKA CSA NA DZIE 15 STYCZNIA 2017
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $65,665.00

$60,944.00

$4,721.00

Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

W caym Kociele trwa Tydzie


Powszechnej
Modlitwy
o
Jedno
Chrzecijan. Pan Jezus domaga si
wzajemnej mioci: To jest moje
przykazanie, abycie si wzajemnie
miowali, tak jak Ja was umiowaem. Niech
ta mio stanie si naszym znakiem
rozpoznawczym w wiecie na kady dzie.
Chocia Tydzie Powszechnej Modlitwy o Jedno Chrzecijan
zakoczy si w najblisz rod, 25 stycznia, w wito Nawrcenia
w. Pawa, nie ustawajmy w wysikach na rzecz jej cakowitego
przywrcenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a czsto jej
brak jest zgorszeniem dla wspczesnego wiata i wielu le nastawia
do Chrystusowego Kocioa. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze
modlitwy, trudy i cierpienia.
W wito Nawrcenia w. Pawa Apostoa promy
o ask, aby Pan rwnie nas zechcia nawrci. Tego nawrcenia
potrzebujemy na co dzie. Jak w. Pawe, powinnimy sta si
narzdziem Boym, a wpatrujc si w jego wspaniay wzr, kroczy
wiernie po drogach wiary, co wicej nie j innym, wiadczy
mnie o Chrystusie Zbawicielu wiata.
Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie
i wasn wsplnot wiary. W czwartek, 26 stycznia, bdziemy
obchodzi Dzie Islamu. Dzi sowo islam czsto budzi niepokj,
a nawet wywouje wrogo. Mimo wszystkich trudnych dowiadcze,
ktrymi naznaczona jest nasza wspczesno, promy tego dnia
o wiato Ducha witego, abymy potrafili patrze na siebie
z mioci i zrozumieniem, przez pami o naszym wsplnym ojcu
wiary Abrahamie.
POWITANIE
Serdecznie witamy w naszej parafii ks. Mirosawa
Kalinowskiego z KULU a take chr Filareci, ktry
bdzie piewa podczas Mszy w. o godz. 1:00pm.
WICENIA NOWYCH BISKUPW DLA
ARCHIDIECEZJI DETROIT
25 stycznia w Katedrze Najwitszego Sakramentu
w Detroit odbd si wicenia biskupie dwch nowych
biskupw dla dziecezji Detroit: Bp. Gerard W. Battersby,
Bp. Robert J. Fisher
SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU WITYM
Zapraszamy do udziau w Seminarium odnowy w Duchu
witym, ktre rozpocznie si w pitek 10 marca. To
propozycja dla kadego, kto pragnie pogbi swoj
wiar, otworzy si na ask uzdrowienia, przebaczenia
i dziaania Ducha witego. Czas trwania Seminarium
obejmuje 10 tygodni. Uczestnicy bd spotyka si
w pitki o godzinie 7:00 wieczorem na wsplnej
Eucharystii. Po Mszy w. odbdzie si spotkanie
formacyjne, ktre bdzie zawierao tematyczn
konferencj i spotkanie w grupach. Do Seminarium
bdzie potrzebny komplet materiaw seminaryjnych,
ktre musimy zamwi. Dlatego osoby zainteresowane
seminarium prosimy o zgoszenie si do 12 lutego.
Zgoszenie udziau w Seminarium mona dokona
w zakrystii po Mszy w., lub dzwonic do biura
parafialnego. Informacje: 586-553-1331; 586-909-7868

Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy


chrzecijanie, dochowujc wiernoci nauczaniu
Pana, angaowali si, przez modlitw i mio
bratersk, na rzecz przywrcenia penej jednoci
kocielnej i wsppracowali, mierzc si z aktualnymi
wyzwaniami stojcymi przed ludzkoci.
OPATEK
RODZINY RADIA
MARYJA
Zapraszamy wszystkich
na Opatek
zorganizowany przez
Rodzin
Radia Maryja i
telewizji Trwam
w dniu 29 stycznia.
Msza w. z udziaem
ksiy goci bdzie
o godz. 1:00pm
o godz. 2:30pm
opatek.
Informacje Elbieta Bieciuk
tel: 586-677-9385
ZABAWA
KARNAWAOWA
DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie dzieci
na coroczn ZABAW
KARNAWAOW w naszej
parafii w dniu 5 lutego
w godz. 2:00-4:00pm w sali
w. Jana Pawa II.
Czeka was wiele atrakcji.
Przebrania mile widziane.
Donacja $5.00 od osoby.
Bilety do zakupu
przy wejciu na sal.
ZABAWA SERDUSZKOWA - HARCERSKA
Harcerze zapraszaj na Zabaw Serduszkow 11 lutego
w sali Jana Pawa II od godziny 7:30pm. Donacja $35.00
(przy wejsciu $40). Rezerwacja tel (586) 306-6812
lub (586) 737-7448
Zawiadczenie
za ofiary zoone w roku 2016
Imi i nazwisko____________________________
Adres_______________________________

___________________________________
Nr koperty ____________

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PODZIKOWANIE ZA AKCJ
CHOINKA
Serdeczne Bg zapa pani Annie Orzo
za przeprowadzenie akcji Choinkaspenienie marze a na jej rce
wszystkim osobom, ktre pomagay
w rozwiezieniu paczek do domw
parafian: Danucie i Robertowi Pejas, Joannie Zajc,
Aldonie Puawskiej, Alicji Farbaniec. Dzikujemy
wszystkim parafianom, ktrzy wczyli si w t akcj
i uradowali swoim prezentem innych.
NABOESTWO KU CZCI MATKI BOEJ
POMPEJASKIEJ
Zapraszamy do kaplicy w. Wadysawa w Hamtramck
w rod 25 stycznia o godz. 6:30pm na Msz w.
i Naboestwo Pompejaskie.
WYWIADWKI W POLSKIEJ SZKOLE
odbd si po Mszach w. 9:30 i 11:15
dzi dla klas: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
KAWIARENKA
Podzikowania dla rodzicw dzieci
I Komunii w. pastwu: Stevens,
Balajewicz,
Orzo,
Kielar
za
zorganizowanie kawiarenki w dniu 15
stycznia ($728.00) Bg zapa.
PIELGRZYMKA PARAFIALNA
Z OKAZJI 100-LECIA OBJAWIE
W FATIMIE: FATIMA, SANTIAGO DE
COMPOSTELLA
LOURDES, OD 25 MAJA
4 CZERWCA
Zapraszamy wraz z Parafi witej Trjcy
w Chicago na Pielgrzymk z okazji 100-lecia Objawie
Fatimskich do Portugali, Hiszpani i Francji (Lizbona,
Fatima, Santiago de Compostella, Lourdes, Porto, Bom
Jesus, Saragossa, Montserrat, Barcelona, Madryt,
Toledo, Costa Brava) w dniach 24 maj 4 czerwiec
2017. Koszt Pielgrzymki: $2,550.00. W cenie: przelot
samolotem w obie strony w Europie transport
klimatyzowanym autokarem, 10 noclegw w hotelach
*** (pokoje 2 osobowe) niadania i obiadokolacje,
miejscowi przewodnicy na caej trasie. Opieka polskiego
pilota, opiekun duchowy Ks. Andrzej Malejak, TChr,
wjazdy do miast i bilety wstpw suchawki na caej
trasie. Przy zapisie prosimy wpaci depozyt w kwocie
$500.00. Rezerwacji prosz dokona do koca stycznia
2017. Po informacje prosz dzwoni do parafii 586 9777267 albo (630) 292-3332 - Czarek. Peny program na
www.parisholc.org
KS. BISKUP STEFANEK Z
POLSKI UDZIELI SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA NASZEJ
MODZIEY W SOBOT
29 KWIETNIA 2017
O GODZ. 4:00PM.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena,
Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Maria Roek, Izabella, Pawe, Helena Kimler, Barbara
Grudka, Eleonora, Edward Szymaski, Jerzy Gabrel,
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i ukasz
Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Stanisawa Mandziuk,
Morgan Czerwiski, Maria Krok, Lidia Krzysztaowicz,
Halina Bazarewska, Mieczysaw Basak, Dorota Kuniec,
Jzefa Chrzan, Halina Konwiak, Bogusaw Nowakowski
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

01.22 - 01.29
Rodzina
Kin

01.29 - 02.05
Rodzina
Cwalina

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOEJ


CZSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN
Trwa peregrynacja obrazu Matki Boej do rodzin naszej
parafii. Zapraszamy do zapisu w biurze parafialnym lub w
zakrystii. Kada rodzina moe goci przez tydzie Matk
Bo w swoim domu. Najbliszy termin - luty 2017.

KALENDARIUM PARAFII

29 stycznia - Opatek Radia Maryja


5 luty - Zabawa Karnawaowa dla dzieci
12 luty - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.
14 luty - Zota Ra
18 luty - Spotkanie przed Chrztem
18 luty - Lectio Divina
19 luty - Spotkanie dla rodzicw i modziey
Bierzmowanej
Z AOBNEJ KARTY
W minionym czasie z naszej wsplnoty odeszli do
wiecznoci: p. Weronika
Jdraszczyk,
Janusz Noga, Halina ya, Franciszka
Bujak. Polemy ich miosierdziu Boemu: Wieczny
odpoczynek racz im da Panie.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
24 I w. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup
i doktor Kocioa,
26 I w. w. Tymoteusz i Tytus, uczniowie w. Pawa
Apostoa; obaj byli biskupami i obaj ponieli mier
mczesk za wiar
27 I b. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel
zakonu marianw i biskup wileski
28 I w. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter
i doktor Kocioa, jeden z najwybitniejszych filozofw
i teologw w dziejach kultury europejskiej;

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

REKOLEKCJE
WYJAZDOWE W
NURCIE LECTIO
DIVINA PT: SYN
MARNOTRAWNYSKRY SI W
RAMIONACH OJCA.
Jeli czujesz, e Bg Ci
zaprasza, aby w czasie
Wielkiego Postu mg skry
si w ramionach Ojca to nie
wahaj si, ale we udzia w
Rekolekcjach, ktre odbd
si w dniach 24-26 marca
2017 w domu Rekolekcyjnym
Sistr Felicjanek w Holy MI.
Rekolekcje bd odbywa si
w klimacie pustyni, czasu
milczenia, osobistej modlitwy
i adoracji. Konieczna jest
rezerwacja miejsca i wpata
$135.00 za noclegii posiki.
Zapisu mona dokona u
Sistr Misjonarek w biurze
parafialnym lub w zakrystii.
Dojazd indywidualnie lub
grupowo.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.