Isi Kandungan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tajuk Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Rujukan Lampiran Muka Surat 2 3 4 5 8 9 ± 21 22 23 24 ± 45

1

Penghargaan
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru Geografi saya, iaitu Cikgu Noorleywati yang telah meluangkan masanya menunjuk ajar danmembimbing saya semasa menjalankan projek Kajian Geografi Tempatan. Saya juga

mengucapkan terima kasih kepada pengetua sekolah, iaitu Datin Zainab Bee Binti Ismail yang telah memberikan kebenaran kepada kami untuk menjalankan kajian ini selepas waktu sekolah. Ribuan terima kasih yang terhingga saya ucapkan juga kepada ayah dan ibu yang memberikan dorongan dan sokongan untuk saya menjalankan kajian ini. Saya berusaha keras untuk mendapatkan maklumat bagi melaksanakan kajian ini. Akhir sekali, tidak lupa juga terima kasih diucapkan kepada 20 orang yang telah sudi menjadi responden saya dalam kajian ini.

2

Pendahuluan
Kajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk pensijilan Penilaian Menengah Rendah ( PMR ). Kami semua telah diberikan tajuk Amalan Kitar Semula. Oleh itu, saya telah diarahkan oleh guru untuk membuat kajian ini di kawasan yang mempunyai amalan kitar semula.Oleh sebab itu, saya memilih tajuk ini kerana di kawasan kami mempunyai pusat kitar semula dan ini memudahkan saya untuk menjalankan kajian ini.

Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan April sehingga bulan Jun iaitu kira-kira 3 bulan. Setiap pelajar perlu menulis satu laporan yang lengkap tentang kajian yang telah dijalankan. Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat dan faedah khususnya kawasan tempat tinggal saya. kepada saya dan amnya kepada masyarakat di

3

Objektif Kajian
Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan y y y y y y Menyatakan maksud konsep kitar semula dengan tepat dan jelas Menyenaraikan jenis-jenis bahan dan amalan kitar semula Menghuraikan kepentingan amalan kitar semula Menghuraikan masalah/halangan amalan kitar semula Mencadangkan langkah mengatasi masalah dalam melaksanakan amalan kitar semula. Saya dapat menerapkan unsur nilai dan patriotisme terhadap penduduk di Jalan Tuanku Abdul Rahman tentang kepentingan amalan kitar semula. y Saya berbangga dapat hidup dalam kalangan masyarakat yang mengamalkan kitar semula

4

Kawasan Kajian
Kawasan kajian saya ialah Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Saya memilih kawasan ini kerana kedudukannya yang berhampiran dengan rumah saya, iaitu kira ± kira 1 km. Perjalanan dari rumah saya ke Jalan TAR hanya 6 minit berjalan kaki. Pandangan daripada darat fizikal kawasan kajian adalah tanah rata. Jalan Tuanku Abdul Rahman atau dulunya Batu Road merupakan jalan terkenal dan penting di Kuala Lumpur, Malaysia. Jalan ini dinamakan sempena Yang di-Pertuan Agung pertama Malaysia. Ia terletak di kawasan perniagaan Kuala Lumpur dan berdekatan dengan Dataran Merdeka dan India Kecil (Jalan Masjid India).

Di bahu jalan ini terdapat bangunan-bangunan sebelum perang dengan ciri unik yang masih dipelihara. Kebanyakan kedai perniagaan seperti GS Gill, P.Lal dan PH Henry juga masih memilih untuk kekal di sini. Antara kompleks membeli belah moden yang ada di sini adalah Sogo dan Maju Junction.

Setiap hari Sabtu di antara pukul 5 petang ke 10 malam, Lorong Tuanku Abdul Rahman ditutup untuk kenderaan bagi memberi ruang kepada pasar malam yang menawarkan pelbagai kain, tekstil, baju, barangan tempatan dan makanan pada harga yang menarik.

5

Peta Daerah
Tajuk : Jalan Tuanku Abdul Rahman

Peta 1 Kedudukan Jalan Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur, Malaysia.

6

Peta Kawasan Kajian

7

Kaedah Kajian
Sebelum memulakan kajian , saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang akan digunakan untuk memudahkan saya mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, saya telah menggunakan 4 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini. Berikut merupakan kaedah yang telah digunakan :-

1)

Pemerhatian

= saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti amalan kitar semula yang terdapat di kawasan kampung saya.

2)

Temu Bual

= seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang yang meniaga di

Jalan Tar untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka tentang amalan kitar semula. Temu bual dijalankan kepada penduduk kampung yang telah lama menetap disitu kerana mereka lebih berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan kampung.

3)

Soal Selidik

= saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi

oleh penduduk kampung yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akan dilakukan. ( borang soal selidik ± sila rujuk lampiran )

4)

Rujukan

= selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari

internet untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai amalan kitar semula

8

Hasil Kajian
A : Konsep Kitar Semula
Kitar semula bermaksud mengumpulkan dan memproses semula barang-barang terpakai dan terbuang untuk dijadikan barangan baru yang berguna. Amalan kitar semula barang-barang terpakai diperkenalkan dalam usaha untuk menjimatkan penggunaan sumber, memastikan alam sekitar sentiasa bersih, mengelakkan pencemaran, dan mengurangkan pembaziran. Antara barang yang boleh dikitar semula termasuklah kertas, plastik, besi, aluminium dan getah. Barang seperti botol kaca boleh digunakan semula setelah melalui proses pembersihan.

9

B : Jenis ± jenis bahan dan amalan kitar semula
1 ) Jenis : Plastik

Plastik kitar semula adalah proses pemulihan sisa atau sisa plastik dan kitar semula bahan menjadi produk yang berguna, kadang-kadang sama sekali berbeza dalam bentuk dari negara asal mereka. Misalnya, ini bisa berarti lebur ke minuman ringan botol dan kemudian casting mereka sebagai kerusi plastik dan meja. Biasanya plastik bukan kitar semula menjadi taip yang sama dari plastik dan produk yang dibuat dari plastik kitar semula yang sering tidak dapat dikitar semula. Amalan mengguna semula plstik- plastic bag yang lama boleh mengurangkan pemcemeran amalan kitar. Selain itu, ia boleh mengurangkan sampah sarap.

10

2) Jenis : Kaca

Kaca kitar semula adalah proses untuk menukar sisa kaca menjadi produk bermanfaat. Kaca sisa harus dipisahkan dengan komposisi kimia penggunaan akhir dan kemampuan pemprosesan tempatan, dan kemudian, bergantung pada juga mungkin perlu dipisahkan

menjadi warna yang berbeza. Banyak pendaur semula mengumpul warna yang berbeza dari kaca secara berasingan sejak kaca mempertahankan warna selepas kitar semula. Jenis yang paling biasa digunakan untuk kontena pelanggan adalah kaca berwarna, gelas hijau dan coklat / gelas amber. Amalan mengguna semula kaca ± kaca yang lama boleh mengurangkan pencemaran udara. Selain itu, juga boleh mengitar semula menghasilkan barang yang baru.

11

3) Kertas

Kertas kitar semula adalah proses pemulihan dan memperbaharui sisa kertas menjadi produk kertas baru. Ada tiga kategori kertas yang boleh digunakan sebagai bahan baku untuk Mill

membuat kertas kitar semula: kilang muflis, sisa pra-pelanggan, dan pelanggan sisa pos.

pecah adalah kertas hiasan dan secarik kertas lain dari pembuatan kertas, dan adalah kitar semula secara dalaman di kilang kertas . Pra-pelanggan sisa adalah bahan yang meninggalkan kilang

kertas, yang telah dibuang sebelum sedia untuk digunakan pelanggan sisa. Pasca-pelanggan adalah bahan dibuang selepas digunakan pelanggan, seperti majalah lama, akhbar-akhbar lama , sisa pejabat, direktori telefon tua, dan kertas campuran perumahan. untuk disebut "secarik kertas". Amalan menkitar semula kertas ± kertas yang lama dapat mengurangkan pemprosesan kertas ± kertas yang baru dan seterusnya memastikan pokok ± pokok tidak dipotong sewenang ± sewenangnya. Menjual surat khabar lama, buku yang tidak digunakan dan majalah lama kepada orang yang mengutip sampah dan dapat wang sampingan. Buku teks yang lama boleh sumbang kepada sekolah. Nilai : Saya berasa bangga dan bersyukur kerana penduduk di sini dapat mengenal pasti jenis ± jenis bahan kitar semula. Kertas kitar semula cocok

12

C : Kepentingan Kitar Semula
1) Kitar semula untuk memelihara ruang hidup kita Kini terdapat kira-kira 230 tapak pelupusan sampah di Malaysia. Setiap satunya berkeluasan antara 20 hingga 150 ekar, bergantung pada lokasi dan jumlah sampah yang dibuang. Sebaik sahaja sebuah tapak pelupusan sampah dipenuhi sampah, tapak baru akan dibuka. Lambat laun, tapak-tapak ini akan berkembang dan menular mencerobohi ruang hidup kita. Sudahnya di mana kita akan tinggal?

2) Kitar semula untuk persekitaran yang lebih sihat dan lebih bersih Sampah boleh menjejaskan kesihatan manusia dan kebersihan persekitaran. Jika dibiarkan bersepah ia boleh mengeluarkan bau dan menyebabkan penyakit. Melalui kitar semula, kita dapat mengurangkan sampah yang dibuang dan seterusnya mengawal penyakit daripada merebak.

3) Kitar semula untuk mengurangkan pencemaran Longgokan bahan buangan di dalam tong sampah, lori atau tapak pelupusan sampah merupakan salah satu punca pencemaran udara, air dan bau. Amalan mengitar semula dapat mengurangkan ancaman alam sekitar tersebut daripada terus mengancam kualiti kehidupan kita.

13

4) Kitar semula untuk menjimatkan kos, sumber dan tenaga i) Dengan mengitar semula 1 tin aluminium anda seumpama menjimatkan penggunaan tenaga elektrik 3 jam televisyen. ii) Jika kertas dapat dikitar semula secara maksimum anda dapat mengurangkan 4,360 tan sampah sehari yang bersamaan 78,000 batang pokok. Untuk menghasilkan satu tan kertas, sebanyak 17 pohon terpaksa ditebang. Mengitar semula kertas akan mengurangkan bilangan pokok yang perlu ditebang. Kita perlu memelihara hutan kerana ia merupakan paru-paru yang memberi kita oksigen dan udara yang bersih. iii) Dengan mengitar semula 1 botol kaca anda seumpama menjimatkan penggunaan tenaga elektrik mentol lampu 100 watt selama 4 jam. iv) Mengitar semula kaca menurunkan suhu lebur untuk kaca baru sambil menjimatkan sehingga 32% tenaga yang diperlukan untuk pengeluaran kaca.

Dengan amalan kitar semula ini ia akan dapat menerapka unsur tanggungjawab dan sayangkan kepada negara seperti peribahasa negara bersih rakyat sihat.

14

Tajuk : Kepentingan Kitar Semula

Peluang Pekerjaan

Memupuk kesedaran

Menambah pendapatan

Kepentingan Kitar Semula

Mengurangkan penggunaan sumber

Mengurangkan pencemaran

15

D : Masalah ± masalah Kitar Semula
Ketika melaksanakan kerja kursus ini, terdapat beberapa masalah yang telah dikenal pasti. 1. Sikap Terdapat segelintir penduduk yang tidak mempedulikan amalan kitar semula ini. Kebanyakan plastik, kertas dan kaca yang boleh dikitar semula dibuang ke tempat sampah dan kemudiannya dibakar dengan begitu sahaja. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara.

2. Kurang Pengetahuan Hasil daripada kajian saya, kebanyakan penduduk kampung yang membuang bahan kitar semula ini adalah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya amalan kitar semula. Mereka lebih senang membuang bahan tersebut daripada mengitarnya semula. bagi mereka amalan kitar semula ini hanya membuang masa dan tidak mempunyai apa-apa kepentingan.

3. Harga Terlalu Rendah Kebanyakan pusat pengumpulan mengambil barangan kitar semula dengan harga yang rendah. Kertas di beli dengan harga tidak kurang 20 sen untuk I kilogram. Harga yang rendah menyebabkan penduduk lebih senang membakar bahan tersebut daripada menjualnya kerana harga yang rendah dan tidak menguntungkan.

16

4. Kurang Pusat Pengumpulan. Di kawasan Parit Sulong hanya terdapat sebuah pusat pengumpulan bahan kitar semula. Keadaan ini menyukarkan penduduk untuk menjual barangan kitar semula memandangkan lokasi pusat ini terlalu jauh buat penduduk yang tinggal di kawasan hujung kampung. Tambahan pula, pusat ini hanya menerima bahan kitar semula yang dihantar oleh penduduk sahaja. Mereka tidak menyediakan perkhidmatan mengambil barangan kitar semula daripada penduduk kampung.

5. Kurang Kerjasama Terdapat juga penduduk yang tidak memberikan kerjasama apabila kempen kitar semula ini dijalankan oleh kerajaan. Sikap tidak peduli dan tidak mahu mengambil kisah amalan kitar semula ini menyebabkan usaha kerajaan untuk menjimatkan tenaga dan bahan kitar semula tidak akan tercapai atau terlaksana.Saya berpendapat penduduk kampung perlu insaf dan berubah sikap untuk menjadikan amalan kitar semula ini sebagai sebahagian daripada hidup mereka. Amalan ini dapat menyelamatkan negara kita daripada mengalamai kemusnahan sumber.

Nilai : Saya berasa bangga dan bersyukur kerana penduduk di sini dapat mengenal pasti masalah-

masalah yang dihadapi.

17

Jadual Tajuk : Masalah ± Masalah Amalan Kitar Semula

Masalah Sikap

Bilangan Responden 8

Peratus (%)

Sudut

Kurang pengetahuan

5

Harga terlalu rendah

4

Kurang kerjasama

2

Kurang pusat pengumpulan

1

18

Carta Pai
Tajuk : Masalah ± Masalah Amalan Kitar Semula
_____________________________________________________________________________________

Bilangan Responden

Sikap Kurang pengetahuan Harga terlalu rendah Kurang kerjasama Kurang pusat pengumpulan

Sumber : 20 orang responden

Tafsiran Carta Pai
Carta pai berikut menunjukkan masalah ± masalah amalan kitar semula di Jalan Tar. Carta pai diatas menunujukkan masyarakat menghadapi masalah sikap yang amat serius. Oleh itu,

mereka haruslah mengamalkan sikap amalan kitar semula. Selain itu, kerajaan berikut haruslah mengadakan kempen atau aktiviti tenteang kitar semula untuk mengalakkan masyarakat Malaysia mengitar barang yang digunakan.

19

E : Langkah ± langkah Mengatasi Amalan Kitar Semula
Bagi memastikan amalan kitar semula ini dijalankan di kawasan kajian, beberapa langkah atau tindakan dapat di lakukan bagi memastikan amalan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.Langkah tersebut ialah seperti :1. Kempen Negara kita menyambut perayaan seperti Hari Perhutanan Sedunia, Hari Bumi, Hari Alam Sekitar Sedunia dan Minggu Alam Sekitar Malaysia pada setiap tahun. Objektif utamanya adalah untuk meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar. Ini bagi melahirkan masyarakat yang lebih prihatin, peka dan bersama-sama memainkan peranan untuk mengamalkan amalan kitar semula. kempendan program yang dilaksanakan ini dapat member keinsafan kepada rakyat supaya menjaga alam sekitar daripada mengalami kemusnahan.

2. Pendidikan Guru-guru di sekolah boleh memberi galakan kepada pelajar untuk melaksanakan amalan kitar semula. Guru perlu menyatakan bahawa amalan kitar semula ini dapat menyelamatkan bumi dan alam sekitar kita daripada musnah. Guru juga boleh mengadakan pertandingan di sekolah untuk menarik minatpelajar mengamalkan kitar semula dengan menyediakan hadiah kepada pelajar yang menyertai pertandingan tersebut.

20

3. Menyediakan Kemudahan Pusat Pengumpulan. Pihak berkuasa tempatan perlu menyediakan lebih banyak pusat pengumpulan kitar semula bagi menarik penduduk untuk mengamalkan amalan kitar semula. Ini penting supaya penduduk lebih peka dengan tidak membuang bahan yang boleh dikitar semula sesuka hati. Ini dapat mengelakkan daripada pembaziran. Pihak sekolah juga boleh menyediakan tong-tong kitar semula dan diletakkan di lokasi yang strategi bagi memudahkan pelajar membuang bahan yang boleh dikitar semula ke dalam tong yang betul.

4. Gotong Royong Penduduk kampung boleh juga bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan kawasan kampung. Pastikan penduduk kampung mengumpulkan bahan kitar semula ini dan tidak membakar atau membuangnya begitu sahaja. Ketua kampung memainkan peranan yang penting supaya penduduk bekerjasama mengamalkan amalan kitar semula ini.Semua pihak perlulah berganding bahu dan bekerjasama untuk memastikan amalan kitar semula ini dapat dijalankan dengan sempurna. Semua peringkat umur perlu mempunyai sikap bertanggungjawab untuk sama-sama menjaga bumi ini daripada terus mengalami kemusnahan.

Nilai : Saya berasa bangga dan bersyukur kerana penduduk di sini dapat

mengurangkan masalah dalam melaksanakan kitar semula melalui kerjasama semua lapisan masyarakat.

21

Rumusan
Kitar semula ini merupakan satu amalan yang harus dipupuk dan disemai di kalangan rakyat Malaysia. Sekiranya kita mengamalkan kitar semula, banyak hutan dapat diselamatkan daripada ditebang. Alam sekitar pula dapat terpelihara daripada sebarang ancaman dan bahaya. Sikap bertanggungjawab dan cintakan tanah air perlu ada dalam setiap diri rakyat Malaysia supaya seruan kerajaan untuk mengamalkan amalan kitar semula mendapat sokongan daripada segenap lapisan masyarakat.

22

Rujukan
Buku Teks
2004 Geografi Tingkatan 3 Cerdik Publication Sdn. Bhd.

Internet
http://www.wikipedia.com http://my.opera.com/LA21MPS/blog/show.dml/392905

23

Lampiran

24

Logo ± logo diatas menunjukkan kitar semula

Gambar diatas menunjukkan tong kitar semula

25

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Lin Kee Hua Umur : 60 Pekerjaan: Businessman Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

26

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Tiow Giok Hwa Umur : 55 Pekerjaan: Rumah tangga Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

27

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Lin Xiang Long Umur : 34 Pekerjaan: Businessman Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

28

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Tee Kin Kong Umur : 28 Pekerjaan: Businessman Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

29

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Ten Kin Siong Umur : 43 Pekerjaan: Businessman Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

30

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Ten Kon Weng Umur : 43 Pekerjaan: Businessman Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

31

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Ten Kin Xin Umur : 43 Pekerjaan: Businessman Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

32

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Lim Xin Er Umur : 24 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

33

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Tan Kai Yuan Umur : 17 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

34

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Tan Kai Chee Umur : 16 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

35

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Lim Yong Hua Umur : 19 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

36

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Han Xiong Chai Umur : 18 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

37

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Tan Han Ling Umur : 13 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % ) %

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

38

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Tan Kai Chee Umur : 17 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % )

%

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

39

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Tham Yong Ming Umur : 19 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % )

%

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

40

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Tham Chew Heng Umur : 20 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % )

%

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

41

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Tham Kok Heng Umur : 16 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % )

%

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

42

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Lim Siong Kim Umur : 17 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % )

%

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

43

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Yang Heng Kok Umur : 18 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % )

%

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

44

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Geografi PMR 2010 Bahagian A : Maklumat Responden Nama : Gee Zee Lim Umur : 19 Pekerjaan: Pelajar Bahagian B : Maklumat Tentang Kitar Semula Masalah ± masalah berkaitan amalan kitar semula Masalah Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan Tandakan ( % )

%

Cadangan langkah ± langkah untuk mengatasi masalah di atas. Langkah Kempen Pendidikan Kursus / bengkel / latihan Menyediakan kemudahan / pusat pengumpulan Kerjasama dengan pihak berkuasa / komuniti Gotong ± royoyng Menubuhkan kelab Pencinta Alam Sekitar Tandakan ( % ) %

%

%

45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful