You are on page 1of 2

BORANG PENGHAKIMAN TARIAN POCO-POCO

BI
L.

PESERTA

1.

RUMAH BIRU

2.
3.

RUMAH
MERAH
RUMAH OREN

4.

RUMAH HIJAU

HARMON
I

TEMPO/RENTAK KREATIVITI
&
GERAKAN

25

15

TANDATANGAN HAKIM

-------------------------------------(

25

PERSEMBAHA
N

PAKAIAN
/ PROP

JUMLAH

20

15

100

BORANG KESELURUHAN MARKAH

BIL.

RUMAH SUKAN

RUMAH BIRU

RUMAH MERAH

RUMAH OREN

RUMAH HIJAU

MARKAH
KESELURUHAN

TANDATANGAN KETUA HAKIM

...................................................
(

KEDUDUKAN

CATATAN/KOMEN HAKIM