You are on page 1of 301

FOGALOM S KP 4.

A kolozsvri BabeBolyai Tudomnyegyetem


Magyar Filozfiai Intzete ltal szervezett
Nemzetkzi tanvkezd konferencia eladsai
2012. oktber 27.

Kiadi Tancs:
dr. Bnyai va egyetemi docens (Bukaresti Egyetem)
dr. Benedek Jzsef egyetemi tanr (BBTE, Kolozsvr)
dr. Gagyi Jzsef egyetemi docens (SapientiaEMTE, Marosvsrhely)
dr. Gbor Csilla egyetemi tanr (BBTE, Kolozsvr)
dr. G. Etnyi Nra egyetemi docens (ELTE, Budapest)

EGYETEMI FZETEK
23.

Megjelent a Communitas Alaptvny tmogatsval

FOGALOM S KP 4.
Hang/hangzs, beszd, zene
A kolozsvri BabeBolyai Tudomnyegyetem
Magyar Filozfiai Intzete ltal szervezett
nemzetkzi tanvkezd konferencia eladsai
2012. oktber 2.

A ktetet szerkesztette:
Egyed Pter
Gl Lszl

EGYETEMI MHELY KIAD


Bolyai Trsasg Kolozsvr
2014

A ktet megjelenst a Communitas Alaptvny tmogatta az


RKU-14/1-44 ikt. sz. tmogatsi szerzds alapjn.

Szerzk; Bolyai Trsasg, 2014.

Kiadja az Egyetemi Mhely Kiad Bolyai Trsasg, Kolozsvr


Korrektra: Szab Beta
Az angol kivonatok korrektrja: Mrton gota
Lektorlta: dr. Demeter Attila
Bortterv: Gregus Zoltn
Szmtgpes trdels: Daniel Rita
Kszlt az AmGraphis nyomdban Kolozsvron

ISSN 22471081

Egyetemi Mhely Kiad


Bolyai Trsasg Kolozsvr
Igazgat: Veress Kroly
Felels kiad: Bilibk Renta
gyvezet: Serestly Zaln
400604 Cluj-Napoca
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 116
Tel.: 0264-591582
E-mail: egyetemimuhely@gmail.com
http://www.bolyait.ro/egyetemi-muhely-kiado

Tartalom

Bevezet (Egyed Pter) ................................................................................ 7


Egyed Pter
Arrl a bizonyos (filozfiai) Hangrl, amely nem hang(zs). Derridaolvasat s kommentr .............................................................................. 9
Lehmann Mikls
Kp, hang s emlkezet ......................................................................... 21
A hang a filozfiai hagyomnyban.
Megkzeltsmdok s perspektvk ...................................................... 29
Ropolyi Lszl
Msodlagos szbelisg vagy vizualits ................................................. 31
Ungvri Zrnyi Imre
Az rzkek ismeretelmleti s antropolgiai jelentsge ..................... 49
Fogarasi Hunor
Aurlis fordulat (?) ................................................................................ 61
Tank va
Hang a llekben ..................................................................................... 99
Veress Kroly
A valamit mond hang. A hangmetafizika kezd- s vgpontjai ........ 111
Pter Mnika
A halls arisztotelszi fogalma ............................................................ 133
Jn Mihly
Festett beszd. Mondatszalagok a kzpkori festmnyeken ............... 147
Mester Bla
Bns hangok. A gondolkods elnmulsa ......................................... 159
Gl Lszl
Hangmondatok .................................................................................... 169
Zene, hermeneutika s fenomenolgia .................................................. 181
Angi Istvn
Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl ................................ 183

Loboczky Jnos
rtelem s hangzs vltozatok a zene befogadsnak rtelmezsre
(Gadamer, Dahlhaus, Adorno) ............................................................. 211
Csiki Huba
Hang s id. A husserli idanalzisek problmi ................................ 221
Jakab Andrs
A hang a fenomenolgiban ................................................................ 233
Fodor Attila
Impresszionizmus a zenei benyomsok eszttikai paradigmja ...... 247
Tdor Imre
A zene mint metafizika. Arthur Schopenhauer zeneeszttikjrl ...... 259
Rezumate ................................................................................................... 273
Abstracts.................................................................................................... 281
A szerzkrl .............................................................................................. 289
Trgymutat .............................................................................................. 297

Bevezet
Ktetnk a kolozsvri BabeBolyai Tudomnyegyetem Magyar Filozfiai Intzete ltal 2012. oktber 27-n szervezett, nemzetkzi rszvtellel zajl tanvkezd konferencia eladsainak szerkesztett vltozatt tartalmazza. Ez a ktet a negyedik abban a sorban, amelyben a Fogalom s kp
konferenciasorozat anyagai megjelentek (2010, 2011, 2013). Ezeknek a
kiadvnyoknak az anyagait szakmai-tudomnyos frumokon vlemnyeztk, illetve mutattuk be (2011-ben Kolozsvron, 2012-ben pedig Budapesten). Ekkoriban merlt fel az a gondolat, hogy indokolt lenne egy, a hang
krdseivel fog-lalkoz konferencit is szervezni. Ezt tbb ok is indokolta.
Az egyik az volt, hogy termszetesen az rzkels, emlkezs, tapasztalat-szervezs funkcii nem korltozhatk csak a fogalmi s kpi struktrkra. Ezekben fontos szerepet jtszik az effektv halls s az azzal kapcsolatos
emlkezeti funkcik, valamint a hangtapasztalatnak a tudat konstitcijval
kapcsolatos funkcii (ahogyan azt a fenomenolgiai irodalom trgyalja).
Ezzel kapcsolatban kzl relevns kutatsi eredmnyeket Winkler Istvn
sszefoglalsa, tbbek kztt a hallsi szenzoros emlkezet idi kapacitsrl, A hangok szervezse s lekpezse c. tanulmnyban.1 Ugyanez a megkzeltsmd tallhat fel Lehmann Mikls tanulmnyban is, e ktetben.
Az eredetileg Fogalom s kp IV. Hang, hangzs, dallam tematikus
alcmmel meghiredetett konferencink elzetese a cskszpvzi nyri
Theros filozfus tborban szakmai nap volt, ahol adott szvegek
(Georgiades G. Thrasybulos: Megnevezs s felhangzs. Vulgo, VI. vf.
12. sz. 196214. Ihde, Don: Listening and Voice: Phenomenologies of
Sound. State University of New York Press, 2007) elemzse s az azokkal
kapcsolatos felvetsek rszben meghatroztk az szi konferencia egyes
eladsainak a perspektvit. Ezzel magyarzhat, hogy a jelzett forrsmunkk, illetve az azokkal kapcsolatos utalsok tbb tanulmny hivatkozsaiban is megtallhatk. Tbb rs hangslyosan foglalkozik a beszd krdseivel, annak klnbz nma s hangos formival, s termszetesen a
hagyomnyos, bevett zenei tematika is erteljesen jelen van. Ezrt volt
indokolt, hogy a ktet cmt a tartalmt jobban kifejez Hang/hangzs,
beszd, zene vltozatra mdostsuk, ami jobban kifejezi a megkzeltsek
krvonalait.

xxx : Kognitv idegtudomny. Szerk. Plh Csaba, Kovcs Gyula, Gulys Balzs. Osiris Kiad,
Budapest 2003, 629.
1

Fogalom s kp IV.

Ktetnkben jelen vannak a hagyomnyos tematikkat elemz tanulmnyok, Arisztotelsz s Derrida koncepciival koncentrltan is foglalkozunk. Ugyangy az gostoni krdsfelvets is tbb megkzelts rsze.
Mindez kifejezi azt, hogy a filozfiban ltezik egy, a hanggal kapcsolatos
sajtos megkzeltsmd, amely annak elvont, szellemi jellegvel foglalkozik, a bels, nma beszd s annak sajtos zenetisge, a tudatot is megalapoz hangtapasztalat rvn. A msik nagy hagyomny a hang fizikjhoz, a
hangzs-felfogs (receptci), az anatomo-fiziolgiai appartus potenciljnak a krdseihez kapcsoldik. gy tnik, hogy eme kt hagyomny a
hang filozfinak s a hang/hangzs fizikalitsnak az sszekapcsolsa
kln mdszertani eljrsokat kr (ha egyltaln lehetsges).
A kiadvny kveti a konferencia tagolst, az egyes eladsokat illeten. A hang a filozfiai hagyomnyban rsz tartalmaz generalista jelleg
eladsokat is. (Ropolyi Lszl a vizulis kommunikci dnt jelenltnek
a tzise mellett rvel tovbb, mg pldul Fogarasi Hunor egyenesen aurlis
fordulatknt hatrozza meg a hang/hangzs dnt jelenltvel kapcsolatos
kutatsok fontossgt, s ezzel kapcsolatban a spektrlis komplexitst is
felmutatja exhausztv tanulmnyban. (ppensggel e perspektivikus sszefoglals gazdagsga okn utlag kerlt be a ktet anyagai kz.) Ebben az
sszefggsben arrl sem feledkezhetnk meg, hogy a posztmodern trsadalom az elektroakusztikus s elektronikus eszkzk rvn pldtlan nagysgrendben vltoztatta t a trsadalmak csend-vilgt hangz s folyamatosan dbrg vilgg, amelyben szinte minden hangjelensg ltez hanghttrben zajlik. Ugyanebben a rszben olvashatunk a hangkrds megoldsval kapcsolatos olyan partikulris megkzeltsmdokat, mint a Jn Mihly Festett beszd vagy Gl Lszl Hangmondatok tanulmnya. Ezek a
mvszettrtnet, illetve a logika terletrl szrmaztatnak igen megfontoland rveket a hangjelensg emberi fontossga s univerzalitsa mellett.
Vgl a ktet msodik rszben tallhatak a zenei, illetve hermeneutikai s
fenomenolgiai tmatikj tanulmnyok, amelyek egy konszakrlt kutatsi
terlet szemlletmdjaiban fogantak, s az illet megkzetsmdok ismeretelmleti aspektusait is trgyaljk.
Konferencia- s ktetsorozatunk utols darabja egyltaln nem jelenti a foglalkozs vgt. A Fogalom s kp kutatsi projektknt mkdik
tovbb, Kolozsvr s Budapest helysznekkel.
Kolozsvr, 2014. december 15.
Egyed Pter

Egyed Pter
Arrl a bizonyos (filozfiai) Hangrl, amely nem hang(zs)
Derrida-olvasat s kommentr
Kulcsszavak: hang, hangzs, phon, intramundaneits, extramundaneits
Egy korai, 1967-es knyvben, a La voix et le phnomne (A hang s a
jelensg) cm munkjban1 Jacques Derrida a jel, a jelezs szempontjbl
tekinti t Husserl tbb munkjnak a problematikjt ne feledjk, a szemiotika, a strukturalizmus s a glosszematika, a fonolgia jabb kibontakozsnak korban vagyunk, amikor a szignifikci krdsei erteljesen a
Ez a munka nemcsak Derrida plyjn bizonyult dnt fontossg tanulmnynak, hanem
jllehet sokan az criture-fordulat (vagyis az rs lehetsge, amely a beszd s gondolkods
belsejben eleve ott lakozott) s a differenciaelmlet elzmnynek tekintik annl jval
jelentsebb a hang tisztn filozfiai megkzeltsnek a krdsben. Fenomenolgiai perspektvban ez a hang a tiszta tudattapasztalatot lehetv tev s megad fenomn/trgy s a jelenvalsg egyfle indexe. Ugyanakkor Derrida Husserl-olvasata szmos krdst felvet mgis
a hangz hang, a trbeli, fiziklis hang szlelsfilozfiai krdseivel kapcsolatban. Azaz: lehete akr fenomenolgiai perspektvban is teljesen lemondani a trbeli hang, a territorilisfiziklis hang bizonyos kulturlis relevanciirl a tiszta hang sszefggsben, amely nyilvn
az idealitson innen s tl van. (Ellenkez esetben a hang megmarad a jell s jellt egysgnek vgtelenl res s semmitmond reitercijnak lenni. Mrpedig az ember mgiscsak a
sajt nmegszlt szellemi plyjn van, amelyben Szent goston Vallomsainak a mdjn
vlaszokat is vr a Hangtl. Ilyen rtelemben vzol fel rendkvl komplex sszefggssort a
Vallomsok hres kerti jelenete, ahol is a bels Hang, valamint a kls textus (tolle lege) rsformban is a Biblia lapjainak formjban egyttesen s egymsra utalan jelen van.
Lehetsgesek teht a nem reduktibilis tbbelem egyttesknt adott helyzetek vagy egyttllsok.
A korabeli kritika s recepci j sszefoglalst adja Jean-Dominique Robert Voix et
phnomne. propos d'un ouvrage rcent c. tanulmnya, Revue Philosophique de Louvain.
Anne 1968. Vol.66. Numro 90. 311312.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/phlou_0035-3841_1968_num_66_90_
54352014.11.07.14.h14min. A szerz M. Granel sszefoglalst is idzve kiemeli, hogy
Derrida criture-elmlete vgeredmnyben a husserli fenomenolgia metafizikai
preszuppozciinak s metafizikjnak a meghaladsra vllalkozik. A fenomnban adott nyelv
(avagy a fenomn tiszta nyelvi formja) s az abban lehetsgknt adott igazsgimpliktum
hipotzist (a tiszta inskripcikat) megdnteni kvnja az ja derridai paradigma: az igazsgok
a transkripcik sorozataiban trulhatnak fel. Vgeredmnyben a klasszikus nmet filozfira
visszamen filozfiai pozci (az nmagban s nmagrt adott tiszta tudat immanens igazsglehetsgei) mdszertani meghaladsrl van sz. Teht nem a hangok sorozata szrmazhat
a hangbl, hanem a hang a hangok sorozatban rtelmezhet.
1

10

Fogalom s kp IV.

tudomnyos kutats s reflexi kzppontjban llottak, modellekl szolgltak ms jelensgek elmleti megkzeltshez. Derrida azt az elzetes
nzett fogalmazta meg, hogy Husserl fenomenolgija mint szigor tudomny voltakppen nmagt lltja a hagyomnyos metafizika helyre, teht
egy j metafizika. A francia filozfus azt a felttelezst is megfogalmazta,
hogy a fenomenolgiai koncepcik elzetese szintn egy metafizikai
elfeltevs. gy rta le Husserl ksrlett, hogy az egy folyamatos s kitart,
elszntsgban hallatlanul tiszteletre mlt eljrs annak rdekben, hogy el
lehessen jutni a tiszta tudathoz, annak elemeihez, illetve szubsztancijhoz.
Ebben a logosznak (a tiszta tlkpessgnek), valamint a tiszta phonnak,
az tletet, illetve a logikai formkat megszlaltat transzcendentlis hangnak elvlaszthatatlan sszefggsben kell lennie. Msodlagos rtelemben a
phon az, ami letre kel majd, hangtestet kaphat. Kimondhatunk valamit
annak az alapjn, hogy a tiszta tudat preegzisztencijban s preexpresszivitsban ltezik a meglt preexpresszivits, mint egy csendes gyban.
Azonban jegyezte meg Derrida kis munkjnak a bevezetjben ezek a
tudat lnyeghez tartoz idelis objektumok amelyek a maguk sorn trtneti kpzdmnyek csak a megteremts vagy a megls aktusaiban
jelennek meg, amelyekben a tudati, illetve a nyelvi elemeket egyre nehezebb megtlni.2 A trtnetisg krdst nem talljuk szisztematikusan kifejtve, csak annak a megllaptst, hogy a mr egyszer megvolt hang mindig bepl nmagba, felidzhet vagy tegyk hozz Arisztotelsz mdjn felismerhet.
A kvetkezkben Derrida sajt mdszertani elkpzelseinek az alapjn teszi fel a krdst. Vajon ez a fajta megtlhetetlensg nem vezeti-e be
a nem-jelenvalsgot s a klnbzsget (differencia a derridai kulcsterminus) (a kzvettettsget, a jelet, a visszakldst stb.) az nmagnllevs szvbe?3 s itt mersz retorikus fordulattal jelenti ki, hogy ezek a
nehzsgek kihvjk a vlaszt. Ezt a vlaszt pedig a hangnak hvjk.4
A hang titka gazdagabb s mlyebb mindannl, ami itt belefrhetne a vlaszba. A hang voltakppen csak szimullja a jelen biztonsgt, ennek a
Jacques Derrida: La voix et le phnomne. Quadrige/PUF, Paris, 1967. 15. (A magam fordtsban idzem ezt a helyet, ugyanis az egybknt kivl magyar fordtsbl Jacques Derrida:
A hang s a fenomn. A jel problmja Husserl fenomenolgijban. Kijrat Kiad, Budapest
2013, ford. Seregi Tams Derrida elszavnak utols hrom bekezdse kimaradt.)
3
Uo.
4
Addik egy nem tlzottan fontos, de mgis jelents nyelvi problma. A francia son (hang) s
a voix (emberi hang) klnbsge Derrida szmra nem egy esetben a szmra teoretikusan oly
fontos differencilis klnbsgek viszonytsnak a lehetsgt adja. Mint pldul a kvetkez
megfogalmazsban: Mirt a fonma a legidelisabb jel? Honnan jn ez a hang (son) s az
idealits kztti cinkossg, s fknt az emberi hang (voix) s az idealits kztti cinkossg? (A
hang s a fenomn, 98.)
2

Egyed Pter / Arrl a bizonyos (filozfiai) Hangrl...

11

szimulcinak az archvuma a beszlt. Mindez azonban meg kell hogy akadlyozzon bennnket abban, hogy a transzcendentlis hangra (a minden ms
ltrehozott hang lehetsgfelttell szolgl hangra) gy tekintsnk, mint a
husserli gondolatoknak valamilyen szisztmikus problmjra, avagy bels
ellentmondsra. A nehzsget pozitv rtelemben kell rtennk, mint ami
meggtol abban, hogy a szimulci struktrjnak a vgtelen komplexitst
illziknt, fantazmagriaknt vagy hallucinciknt rjuk le.
(Nincs itt terem belemenni a szakirodalmat foglalkoztat ama krds
taglalsba, hogy mennyiben kritikja ez a husserli koncepcinak, vagy
mennyiben prbl meg az alapelvektl eltrve egy tovbbra is koherens
fenomenolgiai elkpzelst kialaktani, illetve megtervezni. gy vlem,
hogy ebben a kisszm bevezet mondatban is benne van Derrida finom
eltrse s az eltrs irnya.)
Derridnak abban igaza van, hogy a transzcendentlis phon differencilatlanul sok eltr minsg hang lehetsgt tartalmazza. Ebben ppen
gy benne lehetnek az egyszer hangkpzsbl (morgs) szrmaz hangmegnyilvnulsok, mint a clszer teht jelentses fonikus indikatvumok, pldul a vadszat elindtst jelz fttyjel. (Mondanom sem kell,
hogy ez pldul milyen bonyolult szocilis s tri sszerendezett cselekvst
afficil.) A sort a fonolgiai tudatossggal kapcsolatos beszdmegnyilvnulsok folytatjk, egszen a hangzselemek alapjn felpl nekhangig. Az sem ktsges, hogy ezek felidzhetek, s ebben az esetben valban
tiszta tudati, extramundn jelenvalsgokk vlhatnak. Mai nzeteink szerint tfogalmazva: elfogadhat, hogy akusztikus, fonologikus, avagy zenei
hangmegnyilvnulsainknak van egy elzetes kpe, terve, amelynek alapjn
azokat nyelvi jelentses elemekkel trstva ltrehozzuk. Az elzetes tudatossg mindenkppen lehetsges. Valsznleg abban is igaza van
Derridnak, hogy a tiszta hangoknak nyelvi rendszere is van, amennyiben
a felidzsk implicit vagy explicit nyelvi parancs(ok)hoz kapcsoldik. Ha
pldul az ember bels hangokat hall, alkalmasint olyan erseket, dbrgst, zakatolst, amelyet mr nem br elviselni ennek kls jele pldul
az, hogy lehunyja a szemt, s a fejn sszekulcsolva sszeszortja a kezeit
, akkor ltnivalan meneklni igyekszik extramundn valsgbl, s
vissza akar jutni a relis hangok intramundn valsgba amelyben esetleg lehetsge volna cskkenteni a hangok erejt. Ez utbbi kzvetlenl
nem kapcsolhat a tudatossg nyelvi formjhoz. Ezrt e ponton megfontolandnak tartjuk Derrida lingvisztikai rveit.
(Ugyanakkor arra is figyelmeznnk kell, hogy az intramundaneits
extramundaneits ellenttprjnak az alkalmazsval Derrida maga is egy
olyan paradigmt alkalmaz, amelyet a Grammatolgiban voltakppen a
nyugati gondolkods megkerlhetetlen repertorikus smjnak tart, de ami

12

Fogalom s kp IV.

vgeredmnyben korltozza az elgondolhatsg tartalmt s terjedelmt. Itt


knytelen vagyok egy rgebbi tanulmnyom5 gondolatmenett ezzel kapcsolatban megismtelni. Grammatolgijban Jacques Derrida pontosan
azzal a krdssel nzett szembe, hogy az eurpai filozfia egzisztencilis
opertorai mennyire hatroltk be ezt a filozfit, azaz hogy a pythagoreus
platni, majd arisztotelszi metafizikn kvl mirt nem lehetett msmilyen,
szerintem pldul alkmaioni mdon gondolkodni?! s mekkora szerepe volt
ebben az rsnak, amely brtnbe zrta a nyelvet? (Meg kell jegyeznem,
hogy Derrida nhol zavar mdon, a mtosz binris oppozciinak mdjn,
sszavaknak tekinti ezeket az ellentett kategrikat.) Egy minden szempontbl mrtkad rsban6 Ryszard Nycz a kvetkezkppen foglalja
ssze a derridai megfontolsok lnyegt: E figyelmen kvl hagyott, rejtett
tnyezk (ti. a filozfus esetben az a meggyzds, hogy a mdium semleges, a hit, hogy kzvetlenl utalhat arra, ami kvl ll minden reprezentcin7) irnytjk a diszkurzusokat, funkciik vizsglata maguk az oppozcik
termszetnek s ltalban vve az rs szerepnek a felismersn alapul.
Mert Derrida szerint a hagyomnyos nyugati filozfiai gondolkods mindig
ellenttes fogalmak szerint strukturldik: lt/semmi, lnyeg/jelensg, bels/kls, valsg/brzols, dolog/jel, j/rossz, igaz/hamis, szellem/anyag,
llek/test, let/hall, termszet/kultra, tudat/tudatalatti, kzvetlen/kzvetett,
azonossg/klnbzsg, beszd/rs, jelentett/jelent stb. De ezek az oppozcik nem egyenrtk s klnnem egysgek polarizcii, hanem hierarchikus s rtkel sszettelek, ahol minden fogalompr els tagja elsdleges s pozitv, mg a msodik msodlagos s negatv. Ezek a nyugati filozfit vezrl hierarchikus oppozcik mindig az olyan kategrikat ltestik
elnyben, mint az egysg, az azonossg, a kzvetlensg, az igazsg, a j, az
esszencia [] a ltet pedig mindig a jelenlt terminusaiban hatrozzk
meg.8
Teht minden kategorilis megfontolsokat hasznl gondolatmenetnk eleve lekpez, prefigurl valamit a ltezk vizsglt osztlyval kapcsolatban. Ez mg a dogmatikus, valamint a (kanti) kritikai llspont eltt van,
gondolkodsunk morfolgijbl kvetkezik. Teht a hierarchikus s rtkel sszettel megelzi a gondolatot magt, valamilyen rejtett, teleologikus

Egyed Pter: Az eurpai filozfia invarinsai, avagy mirt nem az alkmaioni ton indultunk
el? In: U: Szellem s krnyezet. Polis Knyvkiad, Kolozsvr 2010, 28.
6
Ryszard Nycz: A dekonstruktivizmus az irodalomelmletben. Kalligram, 1994. prilis 4., 18.
7
figyelmen kvl hagyja az rs (criture) mint forrsrtk kzvett s elsdleges differencil aktivits, valamint az eme sfolyamat eredmnyeknt ltrejtt nyelv szerept. I. m.
18.
8
Alapjban vve Ryszard Nycz nagyon is jl rti s foglalja ssze Derrida vonatkoz nzeteit,
aki azonban nagyon is egy Heidegger-rtelmezs keretei kztt mondja mindezt.
5

Egyed Pter / Arrl a bizonyos (filozfiai) Hangrl...

13

intenciknt mkdik.9 Pldul az, hogy ha valami ni s bal (osztlyba


volt sorolva s rtkelve), az eleve kisebb is, lgyabb is, elhanyagolhatbb is.
A msik krds, amit felttlenl vgig kell gondolni, az egyfajta
szimmetriakrds. Amikor a bels hangmintink nyomn relis hangjelensgeket hozunk ltre (megszlaltatunk), akkor ltrejn egy bizonyos megfelelsi viszony.10 Tbb-kevsb reproduklni tudunk egy hangmintt, s
ennek kapcsn korrekcis lehetsgeink is vannak: zavar pldul, ha a megszokottl eltr felhangokat hallunk vissza beszdnkben. Vissza akarunk
trni az eredeti hangmintnkhoz. Ha nem vagyunk rekedtek, tbbnyire ezt
meg is tudjuk tenni. Msfell viszont nem tudunk olyan zajokat s zrejeket
intramundn ltrehozni, amelyeknek van egy lland tudati kpe, hangmintja bennnk. Ezt nevezhetjk aszimmetrinak. Ugyanakkor ez azt a krdst
is felveti, valamint verifiklja, hogy az intramundaneitsextramundaneits
viszony alapjban vve a nyelvhez (beszdhez), illetve a szintaktikhoz
kttt. A szintaktikai viszonyok11 (formalizlt mondatok) teszik lehetv a
beszdmegnyilvnulsok ellenrzst s nmagban tartst.
Derrida leszgezi, hogy ez a nehzsg nevezzk a nyelvi repertor
archv problmjnak az, ami a husserli diskurzust strukturlja. A phon
olyan, a metafizika trtnetbl szrmaz privilgiumokkal rendelkezik,
amelyeket Husserl radikalizl, s sszes lehetsgeit a legnagyobb finomsggal hasznlja ki. Ugyanis nem a hangz szubsztancihoz, illetve a fizikai
hanghoz nyl, mint a vilgban meglev sszes hangok testhez, hanem a
fenomenolgiai hanghoz, a transzcendentalits gyban s testben lev
hanghoz, a lehelethez, az intencionlis animcihoz, amely a sz testt
annak meglt testv vltoztatja, ahogyan a testet meglt testt, szellemi
meglhetsgg. A fenomenolgiai hang ez a szellemi test lesz, amely folyamatos beszd jelen val nmagval hogy meghallja nmagt a vilg
hinyban is. Derrida itt gy folytatja, hogy ez a meghalls a tagols, a
Jobbra a fikat, balra a lnyokat, olvassuk a parmenidszi tredkben is.
Ezt letszeren kzelsgknt nevezi meg Derrida. Amikor beszlek, ezen cselekvs fenomenolgiai lnyeghez tartozik, hogy hallom magam, mikzben beszlek. A llegzetem s a
jell (Husserl nyelvn a Bedeutungsintention ltal letre keltett kifejezs) abszolt kzel van
hozzm. (A hang s a fenomn 99.) A tovbbiakban Derrida erteljesen kpes beszdet
hasznl: Az eleven aktus, az aktus, amely letet ad, a Lebendigkeit, amely a jell testt letre
kelti s azt mondani-akar kifejezss alaktja, a nyelv lelke, gy tnik, nem vlik el nmagtl, nmagnak val jelenlttl. Nem kockztatja, hogy meghaljon egy jell testben, beleveszve a vilg s a tr lthatsgba. Ezen a ponton felbukkannak az letre trtn utalsok A
Hang s a fenomn Elszavbl, let s dinamikus ls mint vgs metafizikai alapja a lelki
jelensgeknek, mely jelensgek az letet igazoljk, anlkl, hogy arrl kln beszlni kellene.
Ezen a ponton erteljesek az arisztotelszi perspektvk, amely szerint a llek vgs defincijban az let van, egyfle vgskig kifinomult homeosztatikus mozgsknt.
9

10

14

Fogalom s kp IV.

tagolt beszd, a nyelv, illetve a szavak formjban ltesl, ami nyilvnval


elmozduls a husserli tiszta tudati radikalits s intencionalits szempontjaitl.
A phon krds behatbb elemzsre a munka VI. fejezetben kerl
sor (La voix qui garde le silence). Ahhoz, hogy a tiszta hangot, azaz a fenomenolgia csendjt elrjk, ktszeres kizrst, avagy ktszeres redukcit
kell vgrehajtanunk. Elszr azt a viszonyt kell fenomenolgiai rtelemben
megszntetnnk, amely bennnket a msikhoz fz 12 (teht belsleg kell
reduklnunk a kzls felszlt mdjt), valamint a kifejezsnek a mdjt
mint a jelentses rtelem felssgt s klssgt. A kt kizrshoz val
viszonyban valstja meg a hang klns uralmt. Az els redukcival
kapcsolatban azt jegyzi meg Derrida, hogy itt nem a kommunikci felfggesztse az elsdleges, hanem annak az alapjn jhet ltre a kommunikci
felfggesztse, hogy nincsen tbb alter ego (elszakadtunk a nyelvi jelentsek listjtl). Ebben az rtelemben a msodik szemly megszntetse fikciv vltoztatja az egt. Valban, ennek az egnak csak esetleges helye s
szerepe van a tovbbiakban, pillanatszer, s csak indikatvumknt szolgl a
valsgos diskurzusban.
Derrida azt hangslyozza, hogy Husserl pldi mindig praktikusak.
A szemly, aki nmaghoz gy szl, mint egy msodik szemlyhez, ltalban megjelent egy helyzetet, amelyben viselkedtnk. Ehhez fz kommentrokat, krhoztatja a cselekvsnket, vagy ppen felment, dntsre szlt fel,
avagy fenntartja a lelkiismeret hangjt. Ez a bels hangtrben zajl esemny
nem tartalmaz indikatvumokat, nem kzl semmit nmagrl, nyelvezete
nem kld semmihez, ami ltezne (az extramundn vilgban). Husserl pldi
nyomn emeli ki Derrida a bels diskurzus mindig gyakorlati,
axiologikus avagy axiopoietikus. Ez all kivtel lehetne az olyanfajta megllapts, ami ppensggel azt kzli, hogy te itt vagy, avagy ppen itt
vagy, illetve te vagy az, aki ppen itt vagy de Husserl ppensggel
ezeket a fajta megllaptstpusokat kvnta elkerlni a pldatrban. Azaz
hogy olyan kijelentsekhez folyamodjon, amelyek a helyi rtket ttelezik,
Mikor valakihez beszlnk, nyilvnvalan halljuk nmagunkat beszlni, nmagunkat hallva
lteznk, msrszt viszont s ugyanakkor, mivel a msik is hall minket, elrjk, hogy a msik
kzvetlenl megismtelje magban a beszlni-hallst, ugyanabban a formban, ahogy mi ltrehoztuk. A kzvetlen ismtls gymond reproduklja a tiszta naffekcit az exteriorits legcseklyebb ignybevtele nlkl. A hang s a fenomn, 101102. Itt teht a dnt mozzanat az,
hogy a msik kzvetlenl megismtelje magban a beszlni-hallst, ugyanabban a formban,
ahogy mi ltrehoztuk. Ez itt teht egy tkletesen azonos, szimmetrikusan felcserlhet
hangminta ha ennek mg van rtelme. Nem kt dologrl van sz, hanem egyrl. A msik
tulajdonkppen n vagyok, a husserli ortodox egolginak megfelelen. Aminek a metafizikai
rtelme az, hogy mint tudati jelenltet realizlom magamat.
12

Egyed Pter / Arrl a bizonyos (filozfiai) Hangrl...

15

vagy rtkelnek, illetve teremtenek. Teht kimondottan az ltalnos nyelvi


funkcibl indult ki, amelyet gy teoretikus sszefggsben hasznlt
(theorein). Vgeredmnyben itt csak olyan apofantikus kijelentseket lehet
tenni, amelyekben a szubjektum szl nmagrl, s nmagnak s a beszlni ltalnos kijelentsformuljban llaptja meg S-rl, hogy az P. Vgeredmnyben a folyamatos redukcik sorn csak a ltre vonatkozan lehet
azt megllaptani, hogy van. Itt Derrida Heidegger vlemnyt idzi, aki
szerint a lt vgs vgeredmnyben filozfiai jelentst nyert a jelen idej
kijelent md harmadik szemlye ltal. A krdsek vgl azltal addnak,
hogy ilyen vgeredmny bels diskurzusban a ltre vonatkoz kijelentsek
semmit nem vonatkoztatnak a jelenltre, a tiszta idealits semmit nem enged meg a hangnak a maga trtnetbl. Teht a tiszta tudat tiszta hangja
mint a megvalsult tiszta objektivits lehet a fenomenolgia idejnak megfelel trgy, amely alapjn felpthet lesz majd a fonetika, fonolgia vagy
a hangkpzs fiziolgijnak tiszta tudomnya, de nem fogjuk tudni belle
megrteni azt, amit a hang hatalmnak, erejnek, szerepnek tudunk teszszk hozz, amelynek alapjn Arisztotelsz a grg hagyomnyban oly
fontos szerepet tulajdontott az erklcsi hatst kivlt hallslmnyeknek.
De gy van ez a jelenkorban is. Mussolini rdijval ragadta torkon az olasz
npet rtk a korabeli krnikk.
Azrt, hogy a hangnak mint metafizikai, filozfiai, a ltet mint jelenltet meghatroz hatalmt megrtsk javasolja Derrida , pontosan azt a
korszakot kell megrtennk, amelyben az a trggy levs technikai kpessgv vlik (technv). Az objektivits objektivitst kell elgondolnunk.
Egy ilyen trgynak az objektivitsa valban azt jelenti, hogy mindenkppen
fggetlen a krnyezetnek esetlegessgeitl, hogy valami pp gy van, egy
olyan fajta mdiumra van szksg, amely biztostja az objektum elsdlegessgt az intuci eltt, nmagban-valsgt, valamint abszolt kzelisgt
minden esemnyhez kpest. Annak az objektumnak az idealitsra van
szksg, amelynek a tiszta lte egy nem empirikus tudat, amelyet csak egy
olyan formban lehet kifejezni, amely nem tartozik a vilghoz. Ennek az
elementumnak (rsznek) a neve hang. A hang kihallja, meghallja nmagt.
A fonikus jelek, az akusztikus kpek ahogyan Saussure fogalmaz a
fenomenologikus hang, a szubjektum ltal meghallottak, amint kzvetlen
jelenkben kiejtik ket. Szavaink lek, mert gy tnik, hogy nem hagynak
el bennnket, nem esnek rajtunk kvl, llegzetnkn kvl, nem sznnek
meg hozznk tartozni, rendelkezsnkre llani, mint valamilyen tartozkaink. Azonban ez semmi esetre sem kpzelhet el gy, mint ha a fonologikus
mintk a szjelentsek mdjn, valamilyen kls vilgba bertan llannak
a rendelkezsnkre. A jelentseknek ez a virtulisan territorilis formja,
amely a nyelvi jelensgeket jellemzi, semmilyen mdon nem hozhat ssze-

16

Fogalom s kp IV.

fggsbe a hang jelensgformjval. Van mgis valami, amit szksgszeren ssze kell kapcsolnunk a hanggal, ez pedig a kifejezs, vagy ppen kifejezsforma (expresszivits), amit a glosszematikusok a fonikus jelensg
szubsztancijnak tartottak.
A tovbbiakban Derrida azt igyekszik ttelesen is bebizonytani, hogy
a phon transzcendentalizmusa csupn ltszatkrds, de ez a ltszatisg
szervesen hozztartozik a tradcihoz, mghozz az eurpai metafizika
tradcijhoz, amelynek Husserl is a rsze. A hang sajt tudata, ennek a
tudatnak a trtnete ltszat abban az sszefggsben, amelyben a hangnak
az igazsgot kell kpviselnie. Ez az eurpai metafizika determinns alakzatbl szrmazik. A ltszat transzcendencija ltal van kpviselve minden,
ami a hang jelentshez tartozik, a hang ugyanis mindig idelis lnyeg
marad.
De ennek a tnynek sok minden ktsgtelen adottsg is aljtszik:
amikor beszlek, a hangom kzelsge okn szimultn jelen vagyok az idben. Az elemi hangegysgek, a fonmk ennek a trbelisgnek az uralsra
szolglnak, s innen magyarzhat a filozfia folyamatos rdekldse e tudomnyg irnt. A beszd letet ad a hangnak, a beszd a hang lete, s
olyan jelentss vlik, amelyet intencionlunk. Megmutathatja az idelis
trgyat. A fonma a jelensg uralt idelis objektuma. Amilyen mrtkben a
fonma a hangjelensg idelis trgyaknt mutatkozik meg helyesebben
annak egyik oldalaknt , ugyanilyen mrtkben megmutatkozik a msik
oldal is, hiszen folyamatosan rjvnk intenciinkra vele kapcsolatban.
Trgyfeltr sszefggsbe kerlnk, s voltakppen ez felelne meg a husserli cloknak sugalmazza Derrida. Nem a hangban van meg az intenci,
hanem a tudatos beszdben trul fel az intenci, ami revellja a trgyat,
maghoz engedi azt. Amikor a beszdaktusokban bizonyos balesetek jnnek
ltre, akkor tudatosodik bennnk beszdcselekvsnk idelis volta, illetve
teleologikus jellege. Ez ugyanakkor normalits is, hiszen a korltozott beszdkszsg emberek szmra csak korltozott kifejezsformik fggvnyben adott az idelis trgy. A szavak tlosza indiklja, hogy mit hallhat ki
az, aki kijelenti ket.
A fenomenolgia eredeti clkitzsnek megfelelen a beszd kihallsnak mvelete egy abszolte egyedi naffekci. Egyfell itt egy univerzlis mdiumban mkdnk ennyiben Derrida teljesen Husserl elkpzelsei szerint halad. Annyiban azonban ms llspontot kpvisel, amennyiben
kijelenti, hogy itt olyan jelltekkel tallkozunk, amelyek idelis jelltekknt
magt az idealitst kpviselik, s nmagukat vgtelenl kzlik a meghatrozatlansgukban. Ezek a jelltek mindig az naffekcibl szrmaznak, teht
mindig extramundn jellegek. Ezt olyannyira sui generisnek, mintaszer-

Egyed Pter / Arrl a bizonyos (filozfiai) Hangrl...

17

nek vli, hogy minden ms naffekcis (azaz nszlelsi) modalitst elutast. A tiszta fenomenologikus naffekci csak a testen belli naffekci
lehet, mert mind a lts, mind a tapints bevesz valamit a test peremrszeibl. Az a mdium, amelynek egyetemes teht tisztn extramundn, tiszta
tudati valsga van, kizrlag a fenomenolgiai rtelemben felfogott
hang, amelynek exterioritsa is az interioritsn bell valsul meg. A tiszta
naffekcinak ez a formja ugyanakkor a tr abszolt redukcijt is jelenti.
Msfell ez a jellt a tiszta naffekci trgyaknt abszolt hozzfrhet.
Harmadsorban ez a tiszta szubjektivits, a tiszta nmagrt-valsg, amely
nlkl azonban semmilyen vilg mint olyan nem jelenhet meg. Ez felttelezi a hangnak (son) mint a vilg rsznek, valamint a fenomenolgiai rtelemben felfogott hangnak (phon) legmlyebb rtelm egysgt. A hang
vilgi tudomnya (akusztika, fonolgia) nyilvnvalan semmit nem tud
mondani neknk a hang lnyegrl. Azonban a hangnak, illetve a fenomenolgiai rtelemben felfogott hangnak ez az egysge lehetv teszi, hogy ez
a lnyeg ltrejjjn a vilgban a tiszta naffekci eredmnyeknt ez az
egyetlen instancia, amely kivtelt kpezhet az intra- s extramundaneits
megklnbztetse all.
gy vlem, hogy Derridnak ez az egysgformulja spekulatv formjt tekintve brmilyen tetszets is nem vet szmot a hangkpz, illetve
a hang felfogsra szolgl receptorokbl, eszkzkbl add torztssal.
Pontosabban tegyk mg hozz, hogy vannak kivteles esetek: pldul
amikor a lrai szoprn Kiri Te Kanawa a Tosct nekli fel Solti Gyrgy
veznylete alatt, akkor azzal mindannyian gy vagyunk, hogy me a hang:
az hangja. (A tiszta hang kpzethez (amely nem valamilyen vgs
idealits) mgis valamilyen extramundn megvalsuls adja a mintt. Ezt
azonban nem szabad trtneti rtelemben felfogni. Mindig valamilyen ms
megvalsuls lesz a minta.)
Megismtelvn llspontja lnyegt, Derrida itt leszgezi, hogy a hang
mint korrelatv tudat tiszta tudatforma. s emellett az rveknek egy msik
csoportja is felhozhat: nevezetesen az, hogy amikor egy msikhoz intzem
szavaimat, egy msikhoz szlok, illetve beszlek, akkor egyrszt meghallom, amit mondok, msrszt azonnal kpes vagyok meg is ismtelni azt,
amit mondtam ami a legfontosabb, minden kls segtsg nlkl. Ez is az
naffekcibl fakad, annak egy msik mdozata. Ez a reprodukcis lehetsg sem ms, mint egy adottsgmdusz, az a md, ahogyan a hang megadja
magt, abszolte egyedi md. Ugyanakkor a jell s a jellt nem tvolodik
el egymstl, szinte a jelensg egysgben vannak. A kimondani akars
intencijban vannak egytt. Itt termszetesen nem nehz felfedezni
Derrida szndkt, ami a fenomenolgiai tapasztalat forminak s mdszertannak hogy gy mondjuk a kor szellemhez ill egyfle szemiotikai,

18

Fogalom s kp IV.

illetve strukturlis nyelvszeti kiterjesztse. Derrida nyilvn tapasztalja,


hogy ez nem teljesen Husserl szellemben van, s meg is jegyzi, hogy a
jelentsek valamilyen preexpresszv gyban lennnek tallhatak szigor
rtelemben. Ismt csak a hagyomnyos metafizikknak abban a szemlletmdjban lttatja Husserlt, amely mindig csak egy tiszta gondolathoz,
avagy protojelentsekhez kti, azokban tudja felttelezni a jelentsaktusok
ltrejttt. Ezt gy kell elkpzelni, hogy a sz olyan test, amely csak akkor
mond valamit, ha az aktulis intenci letre kelti, megtestesti, s a tehetetlen hangzsbl (Krper) l (hang)testt alaktja. Itt meg kell jegyeznnk,
hogy a nyugat metafizikjt illet kritikai gondolatait jval szisztematikusabban fejtette ki a Grammatolgiban, hrom vvel ksbb.
Itt kerl sor a differenciakrds megfogalmazsra, amely a legtbb
rvet szolgltatja a Husserl-kritikhoz: amennyiben a jelents klsdlegessgt elutastja, Husserl knytelen a jelents, valamint a nadottsg kezdeti
egzisztencijnak az llspontjra helyezkedni. Az nszlels mint hangmvelet azt felttelezi, hogy a tiszta differencia megosztja az nadottsgot.
Ebben a differenciban viszont megjelenik mindaz, amirl gy gondoltuk,
hogy kizrtuk az nszlelsben: a tr, a kls, a vilg, a test stb. Abban a
pillanatban, amikor megengedjk, hogy az nszlels az nadottsg felttele
legyen, semmifle tiszta transzcendentlis redukci nem lesz lehetsges.
Ezen azonban t kell esni, hogy a differencit mindinkbb nmaghoz kzeltsk: nem az azonossghoz, nem a tisztasghoz, nem az eredethez.
Ezek nem teszik a differencit, a differencit a sajt kibontakozsa teszi.
A kvetkezkben Derrida kitr a husserli eredeti ltrehozs problmira, valamint az ezzel kapcsolatos temporalizcis krdsekre. Ezek azonban
mr csak tvolabbrl kapcsoldnak az eredeti hang problematikjhoz. Egy
krdsre azonban vgig nem tallunkunk vlaszt: mirt kapcsoldik ssze
reflektlatlanul a transzcendentlis hangnak mint a tiszta tudat trgyi nadottsgnak a mdszertani eljrsa a bels hang (teht az ego ltal kzvetlenl rzkelhet s, tegyk hozz: megjelenthet, akr lerhat) hagyomnyval? Az tjrs krdse szerintem nincs megoldva. Derrida azonban
termkeny hipotziseket teremtett a phone, az akusztikus s nyelvi jelentsek, valamint a fogalmi rtelmek szinkronitsa krdseinek a megkzeltshez. s ezt pldul a mai elektroakusztikai szfrba is tvezethetjk: mirt
lehetsges pldul az, hogy egy mai zenei felvteli stdi hangmrnke
tudja, hogy milyen kell legyen egy hangzs (sound)? Eredetileg nyilvn
csak az fejben van meg egy ilyen lehetsges hangzs amely persze
mdosulhat , s az phonja nyilvn a vilgba kivezethet zenei trtneteket is tartalmaz, hogy Derrida mdjn fejezzk itt be.

Egyed Pter / Arrl a bizonyos (filozfiai) Hangrl...

19

Az intramundaneitsextramundaneits problmjnak a feloldsa az


aszimmetria. Ennek a rvn kerlhetnek be a kulturlis jelentsek a tudat
bels magjnak tapasztalati adottsgba. Az aszimmetria mkds, a termszethez s az lethez tartozik: megvan benne a redukci mozzanata s a
trggyal (hang) vgzett mveletisg (kombinatorika) is. Ezekkel a felvetsekkel s tovbb kifejthet aspektusokkal azonban egyltaln nem lltjuk
azt, hogy Derrida szvegnek volna valamilyen kln, specilis ismeretelmleti rtelmezhetsge.
Irodalom
Csob Pter Gyrgy: Az rzki hangoktl a hangrzetekig. Vulgo, VI. vf. 12. sz.,
196214.
Derrida, Jacques: La voix et le phnomne. Quadrige/PUF, Paris, 1967
Derrida, Jacques: A hang s a fenomn. A jel problmja Husserl fenomenolgijban. Kijrat Kiad, Budapest, 2013. Ford. Seregi Tams.
Dolar Mladen: A hang-objektum. Replika. Trsadalomtudomnyi folyirat. 2011. 4.
77 .sz. 5977. Vulgo, VI. vf. 12. sz. 196214.
Siptr J. P. Durand: Bevezets a fonolgiba. Osiris Kiad, Budapest, 1997.
Georgiades G. Thrasybulos: Megnevezs s felhangzs. Vulgo. VI. vf. 12. sz.
196214.
Ihde, Don: Listening and Voice: Phenomenologies of Sound. State University of
New York Press, 2007.
xxx : Kognitv idegtudomny. Szerk. Plh Csaba, Kovcs Gyula, Gulys Balzs.
Osiris Kiad, Budapest, 2003, 629.
Vincze Jnos: Biofizika 29. A hangads s a halls biofizikja. NDP Kiad, Budapest 2008.

Lehmann Mikls
Kp, hang s emlkezet
Kulcsszavak: digitlis krnyezet, kiterjesztett valsg, multimdia,
percepci, vizualits
Kpek s hangok az ember szmra gyakran sokkal tbbet jelentenek, mint egyszer fizikai informciforrsok. Kp s hang viszonynak
vizsglatakor nem csupn a lthat s hallhat jelensgeket, hanem a bellk sszell, jelentssel teltett egysget is rdemes figyelembe venni.
A kommunikci egyes mdozatai gy tllpnek az szleletek feldolgozsi
folyamatai sorn kzvetlenl hozzfrhet informci krn, s az szlels
hossz evolcis eltrtnettel rendelkez eljrsait msodlagosan, magasabb szinten is felhasznljk. Ezekre a folyamatokra egyre nagyobb mrtkben ptenek a modern kommunikcis eszkzk, melyek a multimedilis
krnyezet megjelensvel kpek s hangok szorosabb s komplexebb szszekapcsolst is eredmnyeztk. Ezrt indokoltnak tnik megvizsglni,
miknt megy vgbe a vizulis s auditv informci egymshoz rendelse s
integrcija egyrszt a percepci, msrszt a kommunikcis mdiumok
esetben.
Az szlels sorn a perceptulis informcibl olyan sszetett lmny
keletkezik, amely a klnbz modalitsok interakcijnak s egyttmkdsnek kvetkezmnye. A lts s a halls kztti kooperci jl lemrhet az szlelsi csatornk szinkronitsn: mint tbb kutats is kimutatta,
nagyjbl 50 ms eltrs az egyes ingerek kztt mg nem vehet szre, m
az ennl nagyobb idklnbsg mr feltn s egyben zavar hats is lehet
(v. pldul McGrathSummerfield 1985; az egynenknti eltrs azonban
jelents is lehet). Hozzszoktunk pldul ahhoz, hogy a tvoli tzijtk
robbansainak kpe s hangja nem azonos idben szlelhet szmunkra,
ismerjk is az okt, m maga az lmny a villansokat megksve ksr
hangokkal mgis zavar hats s mg inkbb az, ha nem lben, hanem
filmen nzzk az esemnyeket. Vagy mennyire zavar tud lenni mr viszonylag kis eltrs is, ha a filmen a beszdhang s a szjak mozgsa nincs
egszen szinkronban. Kimutathat ugyanakkor bizonyos szint versengs
is a kt modalits kztt, amely az egyik vagy msik szlelet fellrshoz
vezethet; ilyen esetekben a vizsglat trgytl s mdjtl ersen fgg
dominancia jelenik meg, pr s kontra rveket szolgltatva az egyes csatornk meghatroz jellegre (l. SandhuDyson 2012).

22

Fogalom s kp IV.

Az szlels idegrendszeri folyamatainak vizsglatban jl ismert tny,


hogy a modalitsok elklnlsben az eltr agykrgi feldolgozsi terletek, mg sszektsben ezen terletek kapcsolati hlzata jtszik szerepet.
A tarklebenyen tallhat vizulis kreg, amely a ltvny elsdleges feldolgozst vgzi, valamint az oldalt elhelyezked hallkreg kzvetlenl nincs
kapcsolatban egymssal, m a korai feldolgozst vgz rszek klcsnhatsba kerlhetnek. Az agytrzsben tallhat ngy ikertest fontos szerephez
jut ebben: a fels ikertestek (colliculus superior) a lts, az alsk (colliculus
inferior) a halls rzkszervi reflexkzpontjai, gy pldul a hallott hang
mr a feldolgozs korai szakaszban kpes irnytani a szemmozgst. Ezek
a filogenetikailag sibb terletek elssorban a tudatos irnyts szmra
nem hozzfrhet feldolgozst vgzik. Ugyancsak jelents a szerepe a tovbbi krgi terleteknek, gy a lts esetben a msodlagos vizulis kregrszeknek (dorzlis s ventrlis feldolgozsi plyk a trgyak meghatrozsra, lokalizlsra s az aktivits irnytsra), valamint a msodlagos s
harmadlagos hallkreg (a beszdhangok, valamint a zenei dallam s ritmus
feldolgozsra, illetve a zenei sszbenyoms kialaktsra). Ezek a terletek
jelents asszocicis feladatot is elltnak, amelynek rvn a folyamatba az
rzelmi aspektusok is bekapcsoldnak.
A neurlis plyk elklnlse s sszekapcsoldsa ezrt pr s kontra rvekkel is szolglhat a vizulis vagy auditv dominancia mellett. Az
informci jellegt tekintve elfogadott nzet, hogy a vizualits tlslyban
van: tbbnyire az sszes rzkszervi informci 70 szzalkt, de egyes
kutatk akr 90 szzalkot is a vizulis tartomnyba sorolnak (Plhegyi
1981; Pinker 2002). A kommunikci szempontjbl ugyanakkor a halls is
kitntetettnek tekinthet. Egyrszt a ltvny s a hallott informci termszetes kapcsolatba kerl a norml rzkels sorn, amikor is az auditv csatorna kiegszti a ltottakat; msrszt pedig a nyelv (vagy pontosabban: a
beszd) rvn a hang termszetes kapcsolatba kerl a jelentsekkel teltett
fogalmi feldolgozssal.
A mdiumok elklnlse alapveten az egyes rzkleti csatornk
mentn figyelhet meg: a beszd, illetve ltalnossgban a szveges informci feldolgozsa nagyrszt a hallsra korltozdik (a nyelvfeldolgozssal
kapcsolatos krgi terletek a hallkreg fell kapnak bemenetet), mg a kpi
informci feldolgozsa a ltssal asszocilt terleteket rinti. Az olvass
ebbl a szempontbl nem jelent lnyeges kivtelt, hiszen a betk vizulis
felismerst kveten a szavak hangz ellltsa trtnik, a nyelvi feldolgozs pedig csak ezt kveten kapcsoldik a folyamatba. Az els olyan
mdium, amely valban szerves mdon integrlja az elvrt vizulis s auditv feldolgozst, a hangosfilm volt. A hangz s lthat informcit egyarnt tartalmaz formt Adorno egyfajta nyelvknt, modern hieroglifikus

Lehmann Mikls / Kp, hang s emlkezet

23

rsknt jellemzi, amely a kultriparban a vals lettl megklnbzhetetlen


vilgot hoz ltre (Adorno 2005). Kritikjukban ppen arra fkuszlnak,
ahogy a hangosfilm, majd a televzi a kt meghatroz rzkszerv irnytsval leszkti a befogad fantzijt, mi tbb, az iparszer tmegtermelssel s az rzkszervi modalitsok kisajttsval megvalstja a fantzia s a
gondolkods fltti teljes kontrollt. A kultrkritikt flretve azonban a
hangosfilm a multimdia fel tett jelents lpsknt is rtkelhet, amely
megfelelen alkalmazva akr az informcikzls egy termszetesebb formja irnyban trtn elmozdulst jelentheti. Az ember szmra ugyanis
termszetes az rzkleti modalitsok sszekapcsolsa, amelyet inkbb csak
a kommunikcis csatornk vlasztottak szt. Egy mindennapi krnyezetben a vizulis s auditv informci egyszerre van jelen, az evolcis mdon kialakult megismersi struktrk pedig kpesek azok slyozott figyelembevtelre. Nem felttlenl jelent negatvumot, ha a multimedilis krnyezet ebbl a szempontbl a termszetes krnyezetet imitlja.
A mdiumokban a modalitsok egyttes megjelense ugyanakkor kt
lnyeges jelensggel jr a kognitv feldolgozsi folyamatokban. Egyrszt a
figyelem irnytsa nagyobb problmt jelenthet, mint termszetes krnyezetben, mivel a multimedilis krnyezetben a megszokottl eltr a vizulis
s az auditv csatorna sszetettsge. A termszetes krnyezetben jl bevlt
evolcis eredet stratgikkal rendelkeznk a figyelem irnytshoz,
ismertek a tmpontok, a lnyeges informci kiszrshez szksges, a
figyelmet koncentrl rzkleti jegyek; ezeket automatikusan s grdlkenyen hasznljuk fel. A korbbi tapasztalatokbl ismert, mire szksges
figyelni, mikor melyik modalitsra kell hangslyt helyezni, vagy ppen az
informci mely aspektusa szmt elhanyagolhatnak. A multimdia krnyezett ebben az rtelemben tanulni kell, s a folyamatos tapasztals rvn
kell kiszrni azt az informcit, amely az aktulis helyzetben relevns lehet.
Itt teht a figyelem irnytsa ms jelekre kell hogy hagyatkozzon, mint
termszetes krnyezetben. Azokat az embereket, akik mg nem rendelkeznek kell tapasztalattal a multimedilis krnyezetben, knnyen zavarba ejti
a modalitsok sszetettsge, a ltszlag akr kaotikusnak ltsz informcimennyisg. A multimdia nyelvszer termszete, akrcsak Adornnl a
film, a nyelv tanulst is megkvnja, mivel a kpszveghang sszefondsa a modern informcis krnyezet alapjelensge (Simanowski 2010).
A tjkozdst, a figyelem megfelel irnytst itt jra kell tanulni mi
tbb, adott esetben szksg lehet a figyelem nagyobb mrtk megosztsra
is, mint a mindennapi krnyezetben.
Msrszt a tbbcsatorns rzkszervi feldolgozs a kognitv terhels
nvekedst okozza (Doolittle 2008). Az ebbl fakad nehzsgek taln a
kilezettebb helyzetekben, a minl tartalmasabb hang s kp egyttes befo-

24

Fogalom s kp IV.

gadsnak problmiban ragadhatk meg: a kortrs videomvszetben. Az


egyttesen rott hangok s kpek, a szinkronrzkels ugyan a hats erstsre, az alkots ltal kzvettett tartalom fokozsra szolglnak, m gyakran
ssze is zavarjk a befogadt (fleg a multimdia sszetettsghez nem
szokott befogadt). A mozifilmek esetben a hang a cselekmny rzelmi
altmasztsra szolgl, gy az sszetett ltvny, dialgus vagy cselekmny
mell csak egyszerbb zent illesztenek, amely nem irnytja magra a
figyelmet (v. Dannenberg 2005). A multimdia azonban ppen arra pt,
hogy a hang ne csupn alfests, hanem nll tartalomkzl eszkz is
legyen, gy a figyelem egy rsze szksgkppen r irnyul. A tbbcsatorns
prhuzamos feldolgozs ignye a kognitv terhels nvelsvel pedig csak
akkor jelenthet vals elnyt az informci kzvettsben, ha alkalmazsban figyelembe veszi a feldolgozsi folyamatok sajtossgait s korltait is.
De mit is jelent a multimdia mint krnyezet a befogad szmra?
Nem csupn kp, hang s szveg egyttes megjelenst, hanem azok transzformcijt. Az rzkleti modalitsok mentn elklnl mdiumok azonos
hordozn, keverten jelennek meg, ettl pedig t is alakulnak. Kp s hang
termszetes krnyezetet jelent az ember szmra, gy befogadsuk sem
okozhat klnsebb problmt; m a multimdia-krnyezetben sokkal inkbb teltettek informcival, mint a mindennapokban. A hozzjuk trsul
szveg, amely egyarnt lehet rott s hangz szveg, jabb informciforrssal egszti ki azokat. Akrcsak a kp s a hang, a szveg sem egyezik
meg a knyvkultrbl ismert szveggel, talakulsa sorn posztalfabetikus objektumm formldik (v. Kirschenbaum 1999), azaz eszttikai esemnny vlik az informci textulis megjelense. A betrs s a
knyvnyomtats szavai akusztikus objektumokk s ltvnyelemekk vlnak, mikzben a multimdia megtartja azok eredeti informcihordoz
jellegt is. A szveg talakulsa a digitlis krnyezetben egyben annak
jraalkotst is jelenti, tkerlve a jelents kultrjbl a jelenlt kultrjba (Gumbrecht 2004).
Korbban a szveg a szellemi befogads alapja volt, amely az ember
testisgt, perceptulis valsgt s jelenvalsgt zrjelbe tette, az informci kzvettsnek fogalmi jellegre helyezve a hangslyt. gy szinte
szrevtlen maradt az is, hogy az informci hordozja szintn rendelkezik
fizikai megjelenssel pedig a fizikai megjelens nem vlaszthat el a
jelentstl sem. A multimdia sajtossgaibl addan ez a megjelens
persze csupn ltszlagos, de akr a relis jelenlt esetn, egyfajta perceptulis valsg bontakozik ki belle. A szellemileg vagy tisztn fogalmilag
konstrult jelents kp, hang s szveg sszefggsben a kzvetlen rzkszervi tapasztalat fel mozdul el. Mg az rs vagy knyvkultra szvege
elvonatkoztatott annak fizikai valjtl, addig a multimdia hangslyos

Lehmann Mikls / Kp, hang s emlkezet

25

ingerradata ppen arra pt. A fizikai megjelens a md, ahogyan az


rzkek szmra egy jelentshordoz entits megjelenik befolysolja s
alaktja a jelentst. Mint arra Gumbrecht felhvja a figyelmet (Arisztotelsz
filozfijra hivatkozva, ahol anyag s forma egysget kpez, s gy az
anyag minden informcikzvettsnek is elvlaszthatatlan rsze), a multimedilis anyagok jelentskonstrukcijban sem lehet elvonatkoztatni az
rzki megjelenstl, a szemll perceptulis valsgtl.
A digitlis multimdia az rzkek egysgestsvel, a digitlis forma
szabvnyostsval a perceptulis valsg lmnynek komplexitst s
intenzitst nveli a jelenlt gy vlik teljesebb. A jelentstartalmak gy a
szveg mellett erteljesebben vannak rutalva a kpek s hangok ltal kzvettett informcira, a befogad (vagy szemll?) pedig a jelentskonstrukciban a textulis, fogalmi termszet forrsok mellett nagyobb mrtkben aknzza ki az rzkszervek nyjtotta kpi s auditv forrsokat.
A nagyobb rzkszervi megalapozottsg, a hangslyos rzki informci egyben az rzelmek s az emlkek fel val elmozdulst is jelenti: mint
ismeretes, a szveges informci inkbb csak a msodlagos rtelem, vagy
ppen a kltszet nyelvnek segtsgvel kpes rzelmeket kivltani, a kpek s a hangok azonban a szoros rzkszervi kapcsolat okn nagyobb mrtkben vezetnek rzelmi reakcikhoz. James s Lange elmlete szerint pldul rzelem az rzkels nyomn kialakul testi llapotmdosuls eredmnye (az llapotmdosuls kivltja brmely modalits lehet, gy a multimdia ebbl a szempontbl elnys helyzetben van). A ltott, hallott vagy
olvasott anyagok felidzse sorn ezek az rzelmek jelents szerepet kapnak: az rzkelt informci s az rzelmi vlasz egyttesen van jelen az
emlkekben, gy mindarra, amelyhez rzelmek trsulnak, sokkal knnyebb
visszaemlkezni, mint azokra, amelyekhez nem. Ennek ksznhet az is,
hogy az emlkekhez asszocilt rzelmek segtik azok elhvst, valamint
fordtva, az emlkek elhvsa is kivltja a hozzjuk trsult rzelmeket.
Az emlkezet alapjt ezrt lnyegben az lmny jelenti, amely komplex,
rzkszervi s rzelmi sszetevket is tartalmaz.
Nem hagyhat figyelmen kvl, hogy a digitlis krnyezet multimedilis jellege nem csupn kihasznlja az rzkels csatornit, hanem aktvan
alaktja is az rzkels folyamatt. Az rzkszervi tulajdonsgok nyilvn
csak evolcis lptkben vltozhatnak, m a berkez informci idegrendszeri feldolgozsa ennl sokkal gyorsabb temben kpes alakulni, tekintettel
arra, hogy az idegrendszer struktrja a genetikai determinci mellett a
krnyezet szlelsnek aktulis formitl is fgg (v. LeDoux 2003).
A neurlis plaszticits rvn akr komplex krgi terletek is kpesek alkalmazkodni a vltoz rzkelsi formkhoz. Maguire s munkatrsai legendss vlt tanulmnyukban kimutattk, hogy egy foglalkozs gyakorlsa

26

Fogalom s kp IV.

milyen mrtkben befolysolja az agy egyes terleteinek struktrjt, kiterjedst s aktivcis llapotait (Maguire et al. 2000). A multimdia mint a
mindennapi krnyezet rsze ebben a tekintetben hasonl kvetkezmnnyel
jrhat. A krnyezeti vltozs idegrendszeri vltozst indukl, az rzkels
feldolgozsi folyamatainak vltozsa pedig a kognitv kpessgek mdosulst eredmnyezheti lnyegben teht a krnyezet s a megismers
koevolcijrl van sz. Ennek a folyamatnak messzemen kvetkezmnyei vannak a befogads, a kpek rtelmezse s a kpi ltsmd elsajttsa szempontjbl (ehhez kapcsoldan lsd bvebben a konferenciasorozat
elz kteteiben megjelent tanulmnyokat, Antik 2011, Tams 2010, valamint Ungvri Zrnyi 2011).
Ennek kvetkeztben az idegrendszeri vltozsok mellett ma megfigyelhet a digitlis krnyezet multimdia tartalmainak vltozsa is. A szmtgpek grafikus felleteinek megjelense ta a kp mint interfsz uralkodv vlt; csak a legutbbi idszakban jelentek meg itt a hangok.
A hanggal trtn irnyts elssorban a mobil eszkzk tern gykeresen alaktja t az interfszt, mi tbb, meg is sznteti annak hagyomnyos
vltozatt. Ez a folyamat akr gy is rtkelhet, mint visszatrs a krnyezet rzkelsnek eredeti viszonyrendszerhez, melyben ember s krnyezete az evolcisan kialakult csatornkon keresztl folytat interakcit. Ennek
taln legszemlletesebb pldja a kiterjesztett valsg trnyerse. A multimdia ezen formjban a vals krnyezet megszokott rzkelse kiegszl a
digitlis-virtulis vilgbl szrmaz informci befogadsval; azaz lnyegben magnak az rzkelsnek a kiterjesztse valsul meg, mivel a kt
krnyezet (realits s virtualits) szimultn rzkelsrl van sz. A kiterjesztett valsg ezrt egy rzkelsi optimumot cloz meg: az rzkleti
modalitsokon keresztl befogadhat informci optimumt, amely az informcis szksgletek konmijn alapszik.
A kiterjesztett valsg azonban korntsem jelent forradalmian j informcis kzeget. Az ember termszetes krnyezetben a lthat s hallhat jelensgeket jelzsekknt, tnyekre utal jelekknt kezeli, a krnyezet
informcitartalmt teht azzal nveli, hogy a kzvetlenl rzkelhet jelensgekbl kvetkeztetseket von le a mr megtrtnt s a jvben vrhat
esemnyekre nzve (gy jelzi pldul egy llat nyoma annak fajtjt, haladsi irnyt vagy ppen veszlyre utal kzeli jelenltt). A kulturlis krnyezet trnyersvel a termszetes tapasztalat kzegt egyre inkbb felvltotta egy informcis kzeg, amely leginkbb szndkoltan jelentshordoz
elemekbl ll. A kpek s hangok ezrt mg inkbb jelentssel teltdnek.
A kiterjesztett valsg csupn annyit tesz, hogy az rzkeket oly mdon
hegyezi ki a kulturlis krnyezet fel, hogy kzben megtartja a termszetes
krnyezet rzkelsnek norml lehetsgt is ezzel pedig egy, az ember

Lehmann Mikls / Kp, hang s emlkezet

27

szmra jobban megszokott krnyezetet, az informci knnyebb elrhetsgt, a digitlis krnyezetnek mintegy interfsz kzbeiktatsa nlkli elrst teszi lehetv. Taln nem tlzs azt lltani, hogy az ebben rejl lehetsgek azt eredmnyezik majd, hogy a kzeljvben a digitlis-virtulis
krnyezet a kiterjesztett valsg irnyba fejldik.
Mindebben persze megkerlhetetlen fogalom, kp s hang asszociatv
kapcsolata. A kiterjesztett valsg segtsgvel a neurlis feldolgozsi mechanizmusok ismeretben, a modalitsok neurlis struktrit, az idegrendszeri informcifeldolgozs sajtossgait figyelembe vve alakthat egyarnt az informci struktrja s az informcihoz val hozzfrs mdja.
A multimdia valjban ekkor vlik igazi multi-mdiv, a modalitsok
termszetes sszefggseit is tartalmaz mdiumm. Ugyanakkor rszben
ppen ez az, ami miatt a kiterjesztett valsg nem nevezhet egyszeren
mdinak: az sszetett rzkelsi mechanizmusok inkbb egy krnyezetben
val relis rszvtelt, cselekv jelenltet eredmnyeznek. Ugyancsak ebben
jtszik fontos szerepet a modalitsok sszekapcsolsval egytt jr rzelmi
becsatornzs, amely gy az informci feldolgozsnak termszetes velejrjaknt jra rszt vehet a folyamatban, melybl az egycsatorns mdiumok
kiszrtk.
Msrszt a jelenlt felrtkeldse szintn azt sugallja, hogy itt nem
egyszeren egy jabb mdiumrl van sz. A mdiahasznlat a mdia eszkzjellegt hangslyozza mrpedig a digitlis krnyezet nem csupn eszkz. Benne a felhasznl vals jelenltet pt ki, s e jelenlt nlkl tulajdonkppen nem is lehetne rszese krnyezetnek. Az rzkszervi tapasztalat
ltal megkvetelt jelenlt mellett az aktv jelenlt is hangslyoss vlik.
A kiterjesztett valsg elvrja a felhasznl folyamatos akcijt s reakcijt; mi tbb, mint krnyezet ppen ebbl a folyamatos jelenltbl ptkezik,
mivel az ebben a krnyezetben tallhat informci jelents rsze a felhasznlk ltal termelt informci.
A kvlll, a jelenltt mg nem kipt szemll szmra taln kaotikusnak tnik ez a krnyezet, az informcis komplexits nvekedse
ugyanis megterheli a befogadt. A korbban jelzett koevolcis folyamatok
viszont minden bizonnyal azt eredmnyezik, hogy a neurlis feldolgozs
alkalmazkodik a digitlis krnyezet informcis sajtossgaihoz a krnyezet pedig alkalmazza a feldolgozsi folyamatok hlzatossgnak elvt.
A modern nagyvrosok infrastruktrja, a tmegkzlekeds vagy az thlzat zsfoltsga zavarba ejti a falu kisebb kzssghez szokott embert;
felkerlve a vrosba azonban hamarosan megtanulja kiaknzni a korbban
kaotikusnak tn rendszer elnyeit. Ehhez hasonl trtnik akkor is, amikor
valaki belp a digitlis krnyezet informcis radatba. Hangok s kpek
sokasga hamarosan megszokott s elnyss vlik a szmra, s jelen-

Fogalom s kp IV.

28

ltnek mindennapi tapasztalata otthonoss teszi a krnyezetvel val folyamatos interakcit.


Irodalom
Adorno, Theodor W. 2005. Prologue to Television. In: Theodor W. Adorno: Critical
Models: Interventions and Catchwords. New York: Columbia University
Press, 4957.
Antik Sndor 2011. A kpi gondolkodsra s vizulis kommunikcira nevels
nhny elmleti s gyakorlati felvetse. In: Egyed Pter Gl Lszl (szerk.):
Fogalom s kp 2. Kolozsvri Egyetemi Kiad, Kolozsvr, 221250.
Dannenberg, Roger B. 2005. Interactive Visual Music: A Personal Perspective.
Computer Music Journal 29/4, 2535.
Doolittle, Peter E. et al. 2008. Multimedia, Cognitive Load, and Pedagogy. In: ELearning Methodologies and Computer Applications in Archaeology (ed.
Dionysios Politis), Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 289
310.
Gumbrecht, Hans Ulrich 2004. Production of Presence. What Meaning Cannot
Convey. Stanford Univerity Press, Stanford.
Kirschenbaum, Matthew G. 1999. The Other End of Print: David Carson, Graphic
Design, and the Aesthetics of Media. http://web.mit.edu/commforum/papers/kirsch.html (2012. 10. 02.)
LeDoux, Joseph 2003. The Synaptic Self. Penguin Books, London.
Maguire, E. A. et al. 2000. Navigation-related structural change in the hippocampi
of taxi drivers. PNAS 97 (9), 44144416.
McGrath, M. Summerfield, Q. (1985). Intermodal timing relations and audiovisual speech recognition by normal-hearing adults. Journal of the Acoustical
Society of America 77, 678685.
Plhegyi Ferenc 1981. A lts nlkl meghdtott vilg. Vakok s Gyengnltk
Orszgos Szvetsge, Budapest.
Pinker, S. 2002. Hogyan mkdik az elme? Osiris Kiad, Budapest.
Sandhu, R. Dyson, B. J. 2012. Re-evaluating visual and auditory dominance
through modality switching costs and congruency analyses. Acta Psychologica
140/2, 111118.
Simanowski, R. 2010. Digital Anthropophagy: Refashioning Words as Image,
Sound and Action, Leonardo 43/2, 159163.
Tams Dnes 2010. Ltvnyba fojtva a videoklip kpi logikja. In: Egyed Pter
Gl Lszl (szerk.): Fogalom s kp 1. Kolozsvri Egyetemi Kiad, Kolozsvr
123130.
Ungvri Zrnyi Imre 2011. Valsglmny s rtelemtapasztalat a dokumentumfilmben. In: Egyed Pter Gl Lszl (szerk.): Fogalom s kp 2. Kolozsvri
Egyetemi Kiad, Kolozsvr 101114.

A hang a filozfiai hagyomnyban


Megkzeltsmdok s perspektvk

Ropolyi Lszl
Msodlagos szbelisg vagy vizualits
Kulcsszavak: szbelisg, vizualits, kzssg, kultra
Walter Ong korabeli llspontja (Ong 1980, 1982/2002, 2012) szerint
a huszadik szzad msodik felben a kommunikci trtnetnek egy j
korszaka bontakozik ki, s a szbelisg s az rsbelisg egymst kvet
vezredes hagyomnyait kveten a msodlagos szbelisg elterjedse s
dominnss vlsa figyelhet meg. A msodlagos szbelisg a szbelisgnek az a vltozata, amelyik nem az rsbelisg kialakulst megelzen,
hanem az rsbelisg korszaka utn alakul ki mint az rsbelisggel egytt
ltez, arra rpl s azt valamikppen meghalad szbeli kommunikcis
s kulturlis forma. Az j korszak meghatroz szerepli mindenekeltt a
telefon, a rdi, a televzi, a klnfle hangrgzt s megszlaltat populris eszkzk, a film, illetve jabban a mobilkommunikci s az internet.
Ezeknek a hasznlatba vtelvel s npszerv vlsval az rs s olvass
kultrja nmileg visszaszorul (akr a Gutenberg-galaxis vgt is vizionlhatjuk), s j, az rott szvegek helyett hangokra alapozott, illetve beszdkzpont kommunikcis formk alakulnak ki.
A kommunikcis s kulturlis vltozsok ktsgbevonhatatlanok,
szmbavtelk, rtelmezsk, illetve rtkelsk azonban korntsem nyilvnval. A szban forg korszakban szmos ms vltozs is megfigyelhet,
kzttk olyanok is, amelyek szemmel lthatan ugyancsak a kommunikcis formkhoz kapcsoldnak. Mindenekeltt a vizualits fokozatos trnyersre, a kpek kommunikcis s kulturlis hasznlatnak elterjedsre
hvnnk fel a figyelmet. A fotogrfia, a film, a populris magazinok, a televzi, a klnfle technikai kpek nvekv kommunikcis s kulturlis
jelenlte ugyancsak vitathatatlan (s az is feltn lehet, hogy nmelyikkre a
szbelisg s a vizualits egyszerre jellemz). Pusztn ez a tapasztalat is
arra int, hogy fenntartsokkal fogadjuk a kommunikcis korszakvlts
(msodlagos) szbelisgknt val rtelmezst. Ugyancsak megkerlhetetlennek ltszik a korszak vilgnzeti, filozfiai tendenciinak a figyelembevtele, mindenekeltt az ugyanebben az idszakban kibontakoz posztmodern szemlletmd vltozatainak a kommunikcis mdszerekkel val
sszevetse. Nem nehz ugyanis beltni, hogy egy adott korszak dominns
kommunikcis gyakorlata, valamint kulturlis karaktere intenzv klcsnhatsban ll a korszak meghatroz vilgnzetvel.

Fogalom s kp IV.

32

Mivel a kzelmlt vtizedeiben elindult s napjainkban is zajl kommunikcis, kulturlis, vilgnzeti (s trsadalmi) vltozsok jellemzsre a
msodlagos szbelisg, a vizualits s a posztmodern gondolkods fogalmi
kereteit egyarnt ignybe lehet venni, a ksbbiekben arra treksznk, hogy
sszefggseiket, a kzttk lv viszonyokat valamennyire jellemezzk.
Amellett fogunk rvelni, hogy az alkalmas mdon rtelmezett vizulis
kommunikcis forma elg sszetett ahhoz, hogy a msodlagos szbelisget
mint egyik aspektust magba foglalja; tovbb hogy ez a forma s a
posztmodern rtkrend klcsnsen ersti egymst, azaz ilyenformn a
vizualitst rdemes korunk meghatroz kommunikcis formjnak tekinteni.
Kommunikci s kzssg
Mindenekeltt vegyk szre, hogy az emberi hang s beszd, illetve az
ember ltal ellltott kpek elssorban nem nmagukban rdekesek, hanem
kommunikcis mdiumknt. Msknt mondva: az ember trsas lny, de
trsassga sem eleve adott, hanem nmaga ltal alkotott, hiszen az emberi
termszet nyitott, folyamatos ellltst kvetel. Az nltrehozsnak meghatroz jelentsg komponense a kommunikci: a kommunikci mint
az emberi kzssgek ltrehozsnak s alaktsnak technikja. E technika
legfontosabb eszkzei a tipikus (kommunikcis) mdiumok: a beszdd
formlt hangok, a beszdet rgzt rott szvegek, a vizulis jelekbl mestersgesen ellltott kpek. A mdiumok jelentsgt vilgosan mutatja,
hogy a mdiumok nem passzv eszkzk, hanem aktvan rszt vesznek a
kzssg karakterisztikumainak kialaktsban (miknt McLuhan (1964) is
mondja: esetenknt maga a mdium az zenet). A kommunikci eszkzei sem termszet adta kpzdmnyek, ms technikai eszkzkhz hasonlan el kell ket kszteni. Az eszkzkszts mindenekeltt hermeneutikai
tevkenysg, melynek sorn termszet adta ltezkbl j kontextust ltestve szmukra jeleket lltunk el: beszdhangokat, betket, vizulis
jeleket.
A kommunikci termszetnek s trtneti alakulsnak rszletgazdag kifejtsre ezttal nincsen lehetsgnk (ilyesmivel prblkoztunk
pldul a Ropolyi-knyv (2006) kommunikcis fejezetben), de a tovbbiak szempontjbl nhny rszlet felidzse hasznos lehet. Induljunk ki a
fentebb mr megellegezett megllaptsbl: a kommunikci legalapvetbb s legltalnosabb rtelmben az emberi kzssgek ellltst s
fenntartst szolgl technika. A kommunikci mindig szitucihoz kttt.
Mkdtetse a kommunikcis szituci feletti kontroll megszerzst szolglja. E kontroll eredmnyeknt a szituci kimenetele nem termszet adta,
hanem a szitucit sikeresen ural kommunikl felek ltal kivlasztott,

Ropolyi Lszl / Msodlagos szbelisg vagy vizualits

33

emberi szndkokat reprezentl eredmny. Egy mestersges llapot jn


ltre: a klnll kommunikl felek tapasztalatainak, rzseinek, rzelmeinek, nzeteinek stb. (rviden: mentlis tartalmainak) valamifle egymssal
val megosztsa s ennek rvn specifikus kzssgek kialakulsa.
A kommunikcis szituci komponensei:
1) a kommunikcit lehetv tev felttelek s krlmnyek, amelyek kztt kitntetett szerepe van:
2) a kommunikl genseknek (feleknek),
3) a kommunikci sikeressgt biztost eszkzknek (ezeket szoks ltalban mdiumoknak nevezi), valamint
4) a ltrejv kzssg karakterisztikumait kijell cloknak.
A kommunikci termszetnek s trtneti fejldsnek jellemzsre
a kommunikcis szituci minden komponensvel szmol szitucianalzis a leghatkonyabb eljrs, de fontos beltsokra vezet pusztn a kommunikcis eszkzknek, azaz a mdiumoknak az elemzse is. A mdia elmletnek s trtnetnek bemutatsval szmtalan kommunikcielmleti s
-trtneti munka foglalkozik (belertve termszetesen Ong fentebb emltett
meghatroz jelentsg rsait), olyan technikaelemz rsokhoz hasonlan, amelyek a technikrl a technikai eszkzk (gpek, eljrsok, rendszerek) kzppontba lltsval beszlnek.
Ilyen elemzsekbl kitnik, hogy a kommunikcis mdia ltvnyos
trtneti fejldsen ment keresztl, s ez a fejlds napjainkban is intenzven folyik. A fejlds kt fontos szakaszt rdemes megklnbztetni.
Egyrszt a kommunikcis mdium fajtjnak megvltozst, amelynek
rszeknt azonosthatjuk egyes mdiumok hasznlatba vtelnek (ltrehozsnak) trtneti krlmnyeit, valamint elterjedsnek, illetve mellzsnek, dominancijnak vagy httrbe szorulsnak folyamatt. Ez mindenekeltt a beszd, az rs s a kp vonatkozsban relevns.
Msrszt egy adott korszakot tekintve a kommunikcis mdiumok
komplexitsa is vltozik. Fknt azzal, hogy a trtneti fejldsben httrbe
szorul mdiumok nem tnnek el a kommunikcibl, hanem nmileg
megvltozott szereppel, de tovbbra is rszt vesznek a folyamatban. gy az
uralkod mdiumok kivlasztdsa mellett azt is megfigyelhetjk, hogy a
kommunikcis mdiumok egyre nagyobb strukturltsgot mutatnak.
A kommunikcis mdia komplexebb vlsaknt nll kommunikcis
szerszmoknak s a hozzjuk kapcsold hasznlati technikknak a
kifejldst figyelhetjk meg. Rszben a kommunikcis szituciba bevont hagyomnyos technikai eszkzk alkalmazsa kvetkeztben (erre j
plda a szmtgp esete), rszben pedig a mdiumok nfejldse kvetkeztben (mint pldul a kzrs esetben).

34

Fogalom s kp IV.

A kommunikcis szerszmok hasznlatnak stabilizldsval kommunikcis gpek, st egsz kommunikcis ipargak keletkeznek. A legelemibb kommunikcis szerszmoknak, az egyszer kommunikcis
gpeknek valsznleg a ritmust, a rmeket, az elemi r, olvas, jelelllt s rtelmez eszkzket tekinthetjk. Ezek az sidktl fejlesztett egyszer gpek persze nem az ertvitelt, hanem az informcitvitelt segtik
el, s megsokszorozzk az ember termszetes kommunikcis potenciljt.
A legfontosabb kommunikcis gpeknek a knyvet, a fnykpezgpet s
a szmtgpet tekinthetjk, ipargknt pedig a tmegmdit vagy az
internetet emlthetjk.
A kommunikcis eszkzk, szerszmok, illetve gpek ltrehozsa s
mkdtetse sorn a legalapvetbb tevkenysg a jelek ellltsa s kezelse. Jelek segtsgvel fogalmazhat meg s oszthat meg msokkal brmifle zenet, csak ilyen mdon hozhat ltre brmifle informci. A jel
(mint forma) s az informci (mint tartalom) brmifle ltez interpretcija rvn keletkezik. Az interpretlt ltez formailag jel, tartalmilag informci. gy is mondhatjuk, hogy a jel s az informci relciknt ltez,
vagyis az interpretci folyamatban elll kapcsolatot, kt ltez egymshoz rendelst (a kzttk fellltott, az interprettor ltal ltestett viszonyt) jelli. Ha a jells (tudomnyos nyelven ltalban kdolst, illetve
dekdolst mondanak) szitucijba nem csak az elvont viszonyt, hanem a
jellt s a jell ltezket is belertjk, akkor elkerlhetjk, hogy a jelrl
(s az informcirl) relciknt beszljnk. Ekkor azt is mondhatjuk, hogy
a jel egyrszt egy ltez (a jell), de olyan, mintha egyttal valami ms is
lenne, hiszen erre a msra (a jellt ltezre) utal, azt helyettesti, ahelyett ll
ott. Ez esetben a jel (s az informci) ketts termszet lesz: valsgosan
valami (pldul egy rajzolat a papron), de lehetsg szerint valami ms
(pldul egy beszdhang). E ketts termszetbl (illetve a relcis ltezsbl) az kvetkezik, hogy a jel (s az informci) virtulisan ltezik, s virtulisan ltezik minden belle ltrehozott kpzdmny is. (A virtulis ltezs rtelmezsvel s problmival ezttal nem tudunk foglalkozni, az rdekldk pldul a Ropolyi-dolgozatbl (2010) tjkozdhatnak.)
A kommunikcis szitucikban mkdtetett szerszmok s gpek a
jelek alkalmas manipullsval teljestik be a clt, az zenet clba juttatst
s a clul kitztt kommunikl felek kztti mentlis/tuds/informcis/kulturlis/trsadalmi/emberi kzssg ltrehozst.
A kommunikcis mdiumok komplexitsnak tovbbi rszleteirl
immr a kommunikcis technikk nyelvn szlva rdemes klnbsget
tenni a kdols analg s digitlis formi kztt s az ezekre alapozott analg s digitlis kommunikcis eljrsok kztt. A kommunikci
termszetkzelibb vltozatai ltalban analg jellegek, ami azt jelenti,

Ropolyi Lszl / Msodlagos szbelisg vagy vizualits

35

hogy az informcit tartalmaz jeleket a jellt folyamat sajt anyagi tulajdonsgai, pldul ilyeneknek folytonos skln vltoz rtkei hordozzk
(pl. a hang magassga, tartama, sznezete). Ez a kdols specifikus vltozata. Ilyenkor nincsen kt nll ltez, hanem egy ltez van valamilyen
adottsggal, illetve tulajdonsggal. Ehhez nyilvnvalan szksg van egy
adott folyamat kzvetlen, folyamatos s valsgos zajlsra. ltalban
lnyeges az is, hogy a relevns anyagi jelhordoz tulajdonsgai s vltozsai termszetes emberi rzkszervekkel szlelhetek. Az l beszd az analg kdols tipikus megnyilvnulsa.
A kommunikci fejlettebb, tbb mestersgesen ellltott komponenst tartalmaz szituciiban az analg helyett ltalban a kdols digitlis
vltozatait rszestjk elnyben. A digitlis kdolsnl hatrozottan s vilgosan klnvlik a jellt s a jell, jl azonosthatk a kzttk ltestett
relcik is. A digitlis kdols tipikus formja a beszd lersa, amelynek
sorn a termszetes beszd mdiumtl eltr termszet msik mdiumban
formlt (vges szm, diszkrt) jeleket (digiteket) alkalmazunk. Az rott
szvegek ebben az rtelemben digitlisak. A klnfle rsrendszerek betinek s rsjeleinek (digitjeinek) a szma vltozatos kpet mutat, s tradicionlisan vizulis termszetek. (Ehelytt lnyegben Ropolyi (2014) gondolatmenett kvetjk.)
Mg az analg kommunikcis formkban szksg van a kommunikcis folyamat aktulis zajlsra (pl. a beszdhez beszdhangok kpzsre),
a digitlis formhoz nincs, az rgzthet, megszakthat, jraindthat,
megrizhet, tulajdonkppen idtlen mechanizmus. gy pldul az rs s
olvass sem ktdik abszolt mdon az adott szitucihoz, kiemelve s ms
szituciba illesztve is mkdkpes. Tulajdonkppen szitucik kztt
kzvett. Illusztrciknt gondolhatunk pldul a szemlyek kztti beszlgets s a kzttk zajl levlvlts klnbsgre.
Az analg s digitlis kommunikcis eljrsok fontos klnbsge,
hogy a legtbb analg jelhasznlattl eltren a digitlis jel hasznlata termszet adta emberi kpessgekkel gyakorlatilag lehetetlen, azaz mkdtetse sorn felttlenl szksges kommunikcis gpeket is ignybe vennnk.
Nagyon fontos, hogy a digitalizls folyamatban a jellt s a jell kztti
relci knnyen nll ltezv vlhat, s kzjk iktatdva a kommunikcis folyamatot lnyegesen sszetettebb teszi. Ez sok lehetsget teremt a
folyamatba val beavatkozsra, a jelromlsok javtsra, a jelek utlagos
mdostsra, manipullsra ez a kzbeiktatott relci vgs soron nagyon komplex nll szfrv fejldhet, amiknt ez pldul a tmegkommunikci vagy az internet esetben vilgosan meg is mutatkozik.
Illusztrciknt elmondhatjuk, hogy a beszd lersa tekinthet a beszd digitalizlsnak is. Kvetkezskppen az olvasst tekinthetjk az rs

36

Fogalom s kp IV.

analogizlsnak, vagyis az rs s olvass sorn megvalsul az analg


digitlis konverzi mindkt irny vltozata. Abban az rtelemben felttlenl errl van sz, hogy a beszd a kpzett hangok tetszs szerinti rtket
felvev fizikai tulajdonsgait (magassgt, hosszsgt, felharmonikusait)
hasznlja fel a beszlt szveg ellltsban, teht a fentebb mondottak
rtelmben analg kdolst alkalmaz, szemben az rott szvegekkel, ahol
erre a clra kialaktott meghatrozott szm vizulis jel rendezett sorozatai
kdoljk a kommuniklt tartalmat. Az analg kdols beszd ellltsnak s megrtsnek termszeti felttelei minden ember szmra adottak,
termszet adta kpessgeink hasznlatnak mdjt pedig a felnevel kzssgek segtsgvel megtanuljuk. Az rs s olvass termszet adta kpessgeink ms csoportjt mkdteti, de azok nem elegendek: szksgkppen
ignybe vesznk mestersges eszkzket is: az rshoz az rszerszmokat,
az olvasshoz pedig a lert szveget. Az rs s olvass eszkzignyessge
s eszkzhasznlathoz ktttsge az olvass s rs megtanulst s gyakorlst ltalban kivonja a termszetes kzssgek hatkrbl, s vgs
soron nll intzmnyrendszerek (rstudk, tantk, knyvek, knyvtrak,
nyomdaipar stb.) kialakulshoz vezet. Az rs kzi eszkzkkel val ellltsa ms kzmves technikkhoz hasonlan nem fejldik intenzven.
A kzrs trsadalomtalakt szerepe erteljes ugyan, m jelentsen korltozott. gy pldul Eurpban a 18. szzadig az rs s olvass elterjedtsgnek hinyban meglehetsen szk krre terjedt ki a hatsa, s csak az
rsnak s olvassnak a kolostorokbl val kivonulstl kezdden gyorsult fel. Az rsbelisg ltal generlt trsadalmi s kulturlis vltozsok
teljes mlysgkben csak az rott szvegek technikai ellltsa mellett,
azaz a knyvnyomtats feltallst s elterjedst kveten, a 15. szzad
kzeptl bontakozhattak ki.
Kommunikcitrtnet s kzssgtrtnet
A kommunikci trtneti fejldsnek folyamatban a kommunikcis mdiumok fajtinak vltakozst, valamint a mdiumok strukturldst egyarnt megfigyelhetjk. A trtnetileg vltoz kommunikcis eszkzk/mdiumok ilyenformn trtnetileg vltoz kzssgpt technikkat,
ezek rvn pedig trtnetileg vltoz trsas viszonyokat hoznak ltre.
Tanulmnyozsukhoz idzzk emlkezetnkbe a mdszertani elvet,
amelyet Karl Marx s Marshall McLuhan egyarnt hasznosnak tallt sajt
kutatsai sorn. Viszonylag jl ismert Marx nzete, mely szerint alapvet
trsadalmi kvetkezmnyei nem az adott korban termelt javaknak, hanem
termelsk mdjnak van, azoknak a viszonyoknak, amelyek kztt a trsadalom letviszonyainak jratermelse folyik. Hasonl llspontra jutott a
huszadik szzadban McLuhan (s a kommunikcitrtnet toronti iskol-

Ropolyi Lszl / Msodlagos szbelisg vagy vizualits

37

jnak szmos ms kpviselje) is: trsadalmi s kulturlis jelentsge nem a


kommuniklt tartalmaknak, hanem a kommunikci mdjnak van (Bogost
2010). A kommunikcis szitucik jellemzinek, illetve alapveten a
kommunikcis mdium karakterisztikumainak. Ebben az rtelemben is
szl a talnyos mcluhani szentencia: maga a mdium az zenet. (Taln
megemlthetjk, hogy alighanem mindkt esetben egy implicit technikafilozfiai llspontrl van sz: a neves szerzk ltal vizsglt technikk szerintk valjban rtkterheltek, vagyis mkdsk sorn akr alkalmazik
szndkaitl fggetlenl is rtkeket realizlnak.)
Eme (meta)mdszertani elgondols tanulsga az lehet, hogy a kommunikcis technikkkal kapcsolatba hozhat trsadalmi s kulturlis vltozsok esetben taln ugyancsak nem a kommuniklt tartalmak s az ilyenformn ltrehozott konkrt kzssgek tartalma, hanem a kommunikci
mdja, a kommunikcis mdiumok fajtja, komplexitsa s hasznlatuk
krlmnyei az elssorban rdekes tnyezk.
A kommunikcitrtnet kutatsnak mindmig legjelentsebb eredmnyeit a kanadai Torontban (s szellemi vonzskrzetben) a huszadik
szzad kzeptl fennll kutati hagyomny kpviseli tudtk felmutatni.
A toronti iskolnak is nevezett csoportosuls krlbell 1930 s 1980
kztt volt a legaktvabb (Havelock 1989), de a mai napig vannak jelents
kpviseli. Az iskola legismertebb tudsai Harold Innis, Eric A. Havelock,
Edmund Snow Carpenter, Northrop Frye s Marshall McLuhan voltak, s
olyan mvek szlettek itt, mint McLuhan Gutenberg-galaxisa (McLuhan
1962/2001), Understanding Media cm knyve (McLuhan 1964) vagy
Havelock Preface to Platja (Havelock 1963). McLuhan tantvnyai s
kveti kz tartozott Walter Jackson Ong (19122003) is. Ong szmos
kommunikcitrtneti munkja kzl ktsgtelenl az elszr 1982-ben
megjelent Orality and Literacy: The Technologizing of the Word a legjelentsebb s egyttal a leghatsosabb (Ong 1982, 2002, 2012).
Ong ebben a mvben taln minden korbbi prblkozsnl rthetbben s vilgosabban mutatja be a kommunikcitrtnet jelents korszakait. Elemzseinek centrumban az elsdleges szbelisg (primary
orality), az rs megjelense eltti korszak Milman Parry munkssga ltal
eltrbe lltott szbeli kultrja ll. Egyarnt bemutatja az elhangz sz
pillanathoz ktttsgt, mgikus erejt, az emlkezet megtartshoz val
hozzjrulst s szmos konkrtabb tulajdonsgt. Szerinte a hangz szavak rvn alakul kultra elnyben rszesti az egymsmellettisget az alflrendeltsghez kpest, inkbb sszekapcsol, mint analizl, elkerlhetetlenl redundns, tradcikvet, szorosan az letvilghoz kttt, tlzsokba
es, inkbb a rsztvev/belel, mint az objektv tvolsgtart pozcijbl

38

Fogalom s kp IV.

megszlal, homeosztatikus s inkbb szitucikhoz ktd, mint elvont


ltalnos tartalmakkal teli.
Az rs kulturlis szerepnek kialakulsval az rs vlik dominns
mdiumm, s az gy formld rsbelisg (literacy) kultrja (klnsen a
nyomtatssal jellemezhet ksbbi vltozatban) jszerivel a szbelisg
karakterisztikumainak (az imnti felsorolsbl is kitetsz) ellenttes adottsgait valstja meg. Nem ktdik a pillanathoz, technolgiai jelleg, inkbb kiegszti, mintsem segti az emlkezetet, hierarchikusan, illetve linerisan rendezett, tmogatja az analitikus mdszereket, lehetv teszi a szitucik kztti kzvettst s a szitucifggetlensg konstrukcijt, elsegti az
objektivitst, s gy tovbb.
Mr egy ilyen vzlatos felsorolsbl is vilgosan lthat, hogy a szbelisg s rsbelisg radiklisan eltr trsadalmi viszonyok kialakulst
tmogatja. Ong tmr s kifejtetlen megjegyzseinl rszletesebb elemzseket tallunk pldul az ltala is hivatkozott szocilantropolgus, Jack
Goody munkiban (Goody 1986, NyriSzcsi 1998). Az jabb kelet irodalom rtesz minderre pr lapttal, s nagy rszletessggel s vltozatossgban mutatja be a szbelisgrsbelisg tmenet problematikussgt
(Furniss 2004, Rumsey 2000), klnfle trtneti vltozatait s azok jellegzetes trsadalmi kvetkezmnyeit (mint pldul a Brill kiad Orality and
Literacy in Ancient Greece sorozatnak ktetei).
Mindezek mellett Ong manapsg legnpszerbb gondolata a msodlagos (egyesek szerint inkbb msodik) szbelisg (secondary orality) kommunikcis korszaknak bevezetse (Ong 1980, 1982/2002, 2012). Az
elgondols mgtt az a huszadik szzadi tapasztalat hzdik meg, hogy a
hangrgzts s hangtovbbts lehetv vlsval, valamint a
hanghordozk elterjedsvel a szbelisg ismt dominlni kezd. A telefon,
a fonogrf, a rdi, a televzi, a film, az elektronikus eszkzk sokasga (s
jabban egyes internetes kommunikcis formk, valamint a mobilkommunikci) egyre kiterjedtebb hasznlata miatt az rsbelisg sokat veszt a
jelentsgbl. Az emberek immr alig rnak le valamit. A msodlagos
szbelisg persze nem sznteti meg az rsbelisget, hanem egyrszt sszeren behatrolja mkdst pldul a tudomnyos tevkenysg vagy az
adminisztrci terletre. Msrszt vegyk szre azt is, hogy a msodlagos
szbelisg az elsdlegestl eltr tulajdonsgokkal s preferencikkal is
rendelkezik, hiszen az rsbelisg vezredei nem mltak el nyomtalanul, s a
hangz kultrt is befolysoltk, illetve folyamatosan befolysoljk.
A szbelisg, rsbelisg s msodlagos szbelisg jellemzinek szszehasonltsra idzzk fel egy ismeretlen szerz ltal sszelltott, de az
interneten gyakran idzett, Ong munki ltal inspirlt sszefoglalst
(Definition: Secondary orality, 2012):

Ropolyi Lszl / Msodlagos szbelisg vagy vizualits

A szbeli tulajdonsga

A msodlagos szbeli
tulajdonsga

empatikus/
szubjektv
megfigyelseken/
mindennapi tapasztalatokon alapul
kzssgi/ megosztott tuds

objektv s szubjektv is
lehet
tlpi az id s a hely korltait, de a mindennapisgon is
nyugszik
kzssgi s egyttmkdsbl ered, de megrztt
tuds
egyedlllv roncsolt szveg, de felhalmoz s sszekapcsold mdon is hasznlhat
mind a szitucihoz ktttsg, mind az absztrakt
analicits megengedett

felhalmoz
(ill. sszekapcsolt,
integrlt)
szitucihoz kttt

39

Az
rott/nyomtatott
tulajdonsga
objektv/ nem
ktd
tlpi az id s a
hely korltait
megrztt/szakrti
tuds
a nyomtatott
anyag mint egyedlll, uniklis
absztrakt s analitikus

1. tblzat. A szbelisg, az rsbelisg s a msodlagos szbelisg tulajdonsgai

Az igazat megvallva a tblzatot nem is annyira a konkrt tulajdonsgok (esetenknt szksgkppen homlyos) meghatrozsai miatt idztk fel,
hanem inkbb azrt, hogy rzkeltessk a msodlagos szbelisg jellemzinek a kt korbbi kommunikcis formhoz ktd sajtossgokbl val
egyttes sszellst.
rdemes felfigyelni tovbb arra is, hogy a msodlagos szbelisg fogalmnak hasznlata az 1990-es vekben tetztt, s azta albbhagyni ltszik. A legtbb elemzs ezekbl az vekbl szrmazik, s ma mr kivtelesnek szmt pldul olyan j eredmnyek publiklsa, mint a Soffer (2010)
ltal javasolt, a szmtgpes kommunikcikban elfordul, illetve az
SMS-ezsek rvn megvalsul s a szerz ltal nma szbelisgnek nevezett digitlis szbelisgfajta bevezetse. Vegyk szre, hogy a kilencvenes vek a mobilkommunikci elterjedsnek idszaka s ktsgtelennek
ltszik, hogy a mobilkommunikci alapveten orlis jelleg. St, taln az
is jelentsggel br, hogy ebben az idszakban az internethasznlat jelents
rszt kpezte az e-mailezs, a csetels, a talk-ols, azaz a szmtgphlzaton keresztl zajl telefonls. Mindezek a mobilkommunikcihoz
hasonlan knnyen lerhatk a msodlagos szbelisg fogalmi keretei
kztt.

40

Fogalom s kp IV.

Az utbbi vtizedekben azonban (az n. okostelefonok elterjedsvel)


a mobilkommunikci alaposan eltvolodott orlis kommunikcis gyakorlatnak kizrlagossgtl, s egyre komplexebb formkat lt. Az internethasznlat a web2, illetve a szocilis hlzatok npszerv vlsval ugyancsak jelentsen talakult, s az j netes gyakorlatot egyltaln nem trivilis a
msodlagos szbelisg keretei kztt rtelmezni.
Tbb-kevss elfogadott, hogy az rsbelisg, s klnsen a nyomtatott szvegek elterjedse az individuum megersdsvel s a modern polgri rtkrend, a modernits kultrjnak trhdtsval jr egytt. Krdses,
hogy a msodlagos szbelisg kommunikcis gyakorlatban ismt elkerl, a modernits rtkrendjvel sszefondan megjelen premodern
rtkek miknt fejezik ki, illetve vltoztatjk meg a huszadik szzad vgi
emberi viszonyokat. A modernits vlsga, st a modernits vgzdsnek
krlmnyei kztt vajon szksgszeren visszatrnek-e korbbi korok
trsadalmi s kulturlis viszonyainak meghatroz komponensei? A msodlagos szbelisg kibontakozsval vgl is kzssgeink effle talakulsra, egy meghaladottnak hitt rtkrend rszbeni jraledsre szmthatunk.
Mindazonltal ez nem az egyetlen emberi perspektva s az egyedli rtelmezsi lehetsg. A modernits vgzdsnek ideolgijaknt a posztmodern llspont pluralista elkpzelse lnyegesen szeldebb jelent s
jvt gr: a modernits alternatvja nem felttlenl vezet rszben vissza a
premodern vilgba (mbr ez is a lehetsgek kztt szerepel), hanem lehetv teszi j, aktulisan csak lehetsgknt ltez emberi viszonyok, kzssgek, kultrk, j vilgok konstrukcijt. Ez azonban egyelre pusztn
ideolgiatrtneti elkpzels, amit taln rdemes kommunikcitrtneti
folyamatokkal is kapcsolatba hozni. A krds ekkor gy hangzik, hogy
vajon azonosthatunk-e olyan napjainkban zajl kommunikcis technolgiai vltozsokat, amelyek rvn a mai vltozatoknl szabadabb s nyitottabb kzssgeket hozhatunk ltre. A vlasz termszetesen igen. Ilyen
kommunikcis technikk az utbbi vtizedekben kibontakoz, a technikai
kpek hasznlatra alapozott vizulis kommunikcis technikk.
Vizulis kommunikci vs. msodlagos szbelisg
A huszadik szzad vgi posztmodern korszak jellegzetes termknek
tekinthetjk a kpek kulturlis szerepnek megnvekedst. Ez a fejlemny
a kpek kommunikcis hasznlatnak, a vizulis kommunikcis eljrsok
specifikumainak s trtneti folyamatnak szmbavtele rvn vlik valamennyire rthetv. Egy korbbi dolgozatunk (Ropolyi 2011) gondolatmenett felidzve ktsgtelennek ltszik, hogy kpeket mr jval az rs megjelense eltt is hasznltak reprezentcis clokra, st, tekintetbe vve a
mentlis kpek kognitv jelentsgt, az emberi arcjtk s mozgs kom-

Ropolyi Lszl / Msodlagos szbelisg vagy vizualits

41

munikcis szerept vagy akr a fennmaradt si barlangrajzokat, az a benyomsunk tmadhat, hogy a kpek kommunikcis hasznlata egyids az
emberisggel.
Boehm a kp hermeneutikai elemzse rvn arra a megllaptsra jut,
hogy a kpisg korbbi eredet, mint a jel s jelzett, kls s bels, rzk
s fogalom, valamint forma s tartalom kztti metafizikus megklnbztets (Boehm 1993, 92), valamint hogy a kp valjban a metafizikus fogalmisg el nylik vissza (Boehm 1993, 94). A kpben a lt s jelensg
sztvlaszthatatlan, ezek permanens tmenete az, amely mindent, ami a
kpben 'ltezik', jelensgg vltoztat [...] A kp se nem dolog, se nem nyelvi
rtelemben vett mondat, vagy sz annl inkbb tekinthet egy olyan megjelentsi folyamatnak, amelyben a lt momentumai mindig is jelensgknt
tnnek fel [...] a lt egy sajtos brzolsval van dolgunk, de ez a nyelv
'van'-kijelentstl eltren nem nyelvi mdon szervezdik. (Boehm 1993,
93) A nyelv ellenben az alanyi ltet s a predikatv megjelensi formt [...]
szt tudja vlasztani s ssze tudja kapcsolni (Boehm 1993, 92), a nyelv
ilyenformn tud beszlni, de a kp egy nma, illetve hallgatag nyelvet
kpvisel, de nem azrt, mert nem tall szavakat, hanem mert abban logikjnak tkletessge rejlik (Boehm 1993, 98). A kp s a nyelv eme ontolgiai klnbsgeik mellett bizonyos szerkezeti hasonlsgot is mutatnak, gy
pldul sajtos hatrvonalak (sznetek, res helyek, felletek tallkozsa
stb.) tagoljk mindkettt. Ez a hasonlsg segtsget jelent a kpek interpretcijban, hiszen a kp maga nem beszl ugyan, de egy interpretcis folyamatban meg lehet szlaltatni.
sszer lehetsgnek ltszik teht a kpek sidktl val kommunikcis hasznlatrl beszlni. Anlkl, hogy rszletesen megvizsglnnk,
vajon mirt s miknt trsult a kpek hasznlata mell a nyelvhasznlat,
annyit az eddig elmondottak alapjn taln megkockztathatunk, hogy ez
esetleg a kpek Flusser ltal gyakran hangslyozott (Flusser 1990, 2002)
mgikus jellegvel is sszefggsbe hozhat folyamat. A mgikus vilgkp
ontolgija ugyanis nagyon hasonl a kpek ontolgijhoz. A kp esetben
a lt s jelensg elvlaszthatatlansga a kp ontolgiai alapszerkezete; a lt
s jelensg permanens tmenete mindent, ami a kpben ltezik, jelensgg vltoztat. A mgikus vilgkp esetben a lehetsges s a tnyleges valsg elvlaszthatatlansga a vilgkp ontolgiai alapja; a lehetsges s tnyleges valsg permanens tmenete, mindent, ami a mgikus vilgkpben
ltezik, valsgosnak ismer el. Mindkt folyamatban eltn jelleg a lehetsgek s a (lthat s nyilvnval) valsg klnbsge, azaz valsg s
virtualits sszemosdnak. A kpek a valsgot analg mdon brzoljk.

42

Fogalom s kp IV.

Taln azt is mondhatnnk, hogy a kp a mgikus tudat tipikus


prekommunikcis mdiuma.
A kpek a mgikus gondolkods ignyeivel sszhangban kitn
eszkzei az lltsoknak, de nem vagy alig rendelkeznek a kritika kifejezsnek lehetsgvel. Az si kphasznlat inkbb megjelent, mint elfed.
A mgikus vilgkp hinyossgaival konfrontld ember azonban szksgkppen arra trekedett, hogy a lt s jelensg, a szksgszer s esetleges, a valsgos s lehetsges kztti kapcsolatokat kritikusan vizsglja,
elvlassza, s ismt kapcsolatba hozza. Ennek a tevkenysgnek az adekvt
kommunikcis mdiuma azonban mr nem a kp, hanem a nyelv, amelyben, ahogy Boehm mondja: az alanyi ltet s a predikatv megjelensi formt szt lehet vlasztani s ssze lehet kapcsolni. A nyelvet a kpektl
eltr ontolgiai szerkezete teszi alkalmass erre: a nyelvhasznlatban
vilgosan megklnbztethet a valsgos dolog s a dologra utal nyelvi
jel. A valsg s a valsg nyelvi brzolsa kztti tmenet nem folyamatos s nem folytonos. A beszlt s rott nyelv a valsgot bizonyos rtelemben digitlis mdon brzolja. Mindezek alapjn sszernek ltszik az emberi strtnetben a kpek s a beszd kommunikcis mdiumainak olyanfle egyttes jelenltt felttelezni, amelyben a (kezdetben fknt mentlis)
kpek hasznlata dominl, s a beszd csak a kpek tredezettsgnek s
tkletlensgnek a tnete.
A tulajdonkppeni kommunikci kialakulsa a kommunikcis
uralmi viszonyok megvltozsval, azaz a nyelvhasznlat kphasznlat
feletti dominancijval valsznleg a mgikus vilgkprl a mitologikus
vilgkpre val ttrssel prhuzamosan alakult ki, hiszen a mtoszok vilgkpe ppen abban tr el a mgikus vilgkptl, hogy a vilgkp egsztl
klnvlt egysgekknt tartalmaz olyan egymssal szorosabban sszetartoz elemeket (pl. technolgiai ismereteket), amelyeknek valsgossga (a
mindennapi praxis ltal) igazolhatan meghaladja a vilgkp egyb rszeinek valsgossgt. A vilg klnfle termszet rszekre szakadozsa a
termszet adta kzssgek felbomlsval is jr, s ennek tudatosodsa,
valamint a kzssgek szndkos rekonstrukcijnak ignye szksgkppen
vezet a kommunikci aktv, kzssgpt alkalmazshoz. Ez az igny a
nyelvhasznlat segtsgvel jl kielgthet, a (sajt) nyelv hasznlata s
fejlesztse a kzssgek nazonossgnak fontos dimenzijt jelenthette.
A kphasznlat (s a mgikus vilgkp immr korltok kz szortott rvnyessge) termszetesen tovbbra is fontos marad csak arrl van sz,
hogy a segtsgvel vgbevihet kommunikci trsadalmi szerepe s jelentsge megvltozik a nyelvi kommunikci eltrbe kerlse miatt.
Felhvnnk a figyelmet a kpeknek a beszddel s az rssal is kzs
tulajdonsgaira. Ezek ltezst azzal magyarzhatjuk, hogy a beszdet s az

Ropolyi Lszl / Msodlagos szbelisg vagy vizualits

43

rst is a kpek hasznlatbl kifejld kommunikcis mdiumknt azonostjuk. A primitv trsadalmak elvrsainak megfelelve, a prekommunikcis mdium (a kp) hasznlata differencildott, s a kpek tredezettsge
s tkletlensge a beszd megjelensvel jrt, pontosabban a beszd
maga a tredezett s tkletlen kphasznlat. De a kpekben benne van a
beszd s az rs lehetsge is. Jval a beszd utn az rs is, mint egy tovbbi nll kommunikcis mdium, levlik a kprl. Az rs kialakulsi folyamatban a kphasznlat sajtos mkdsmdjt figyelhetjk meg, de
kibontakozshoz nyilvnvalan nagyban hozzjrult a beszd rgztsnek
ignye s lehetsge is. Az rs feltallsa gy egyfajta kprgztsi
technikt eredmnyezett: a tredezett s tkletlen kpek rgztsnek technikjt. Ktfle rtelemben is: egyrszt a beszd ltal szolgltatott termkek
jellege miatt, msrszt az rsjelek s az rs mdja miatt, hiszen az absztrakt kpi szimblumokbl kialaktott rsjelek rvn ltrehozott, lineris
rendbe trdelt rs is erre vezetett. Ugyanakkor az rott szveg tovbbra is
megrizte a beszlt nyelvnek a kpi brzolssal szembeni kommunikcis
elnyeit, s tovbbi tnyezkkel (pl. stabilits, kontextusfggetlensg stb.)
jrult hozz a kommunikci nyelvi forminak trhdtshoz.
Az rsbelisg krlmnyei kztt lehetv vlik a vilgkp s a kzssgek differenciltsgnak s sszetettsgnek a kifejezse s kultivcija. A mitikus korban kibontakoz differencilds az rs s a fogalmi
gondolkods rvn rgzl. A filozfinak a mtoszoktl val elvlsa, a
tudomnyos igny gondolkods, majd a tudomnyos diszciplnk kialakulsa s fennmaradsa az rs hasznlata nlkl elkpzelhetetlen. Nyilvnval, hogy az rs a tudomnyos vilgkpre hagyatkoz korok meghatroz
kommunikcis mdiuma. Ezzel a fejlemnnyel a kpek szerepe termszetesen tovbbra sem sznik meg. Tovbbra is a korbbiakhoz hasonl szerepet tltenek be: a vilg, valamint a klnfle termszet ltezk egysgbe
fogott, komplex s nmagban is megll megjelentst szolgljk.
A posztmodern szemlletmd a kommunikcis mdiumok hasznlata
szempontjbl is radiklis vltozst sugall. A lineris rs dominancijt
elutastva, a minden egsz eltrtt lmnynek a hatsra, egy j vilgfelfogs kialaktsa s egy jfajta kzssg ptse feladataival szembeslve,
ismt a kpek kommunikcis hasznlatt kezdik elnyben rszesteni.
A jelenkori kommunikcis mdiumvltst sokan diagnosztizltk s sokflekppen rtelmeztk. A film, a televzi, a technikai kpek ellltsnak
s sokszorostsnak egyszersge, az internet kommunikcis hatsa a
kpek kommunikcis mdiumknt val elterjedst tmogatja. A posztmodern rtkrendbe jl beleillik a kpek kommunikcis hasznlata, mivel a
legfontosabb posztmodern rtkek (pluralits, virtualits, individualits) a
kpek hasznlata sorn is realizldnak. A posztmodern korszak ltal hasz-

Fogalom s kp IV.

44

nlt kpek azonban mr nem pusztn mentlis kpek, hanem klnfle


technikai kpek. Az rs lehetv tette a tredezett s tkletlen kpek rgztst, a technikai eszkzk ltal rgztett kpek azonban megkzeltik a
mentlis kpek tkletessgt. A kommunikcis mdiumok rvidtett
trtnett teht a prekommunikcis mentlis kpektl a mai technikai
kpekig vezet fejldsi folyamatknt is elkpzelhetjk.
A kpek, a beszd s az rs kommunikcis szerepnek vltozsait a
kvetkez tblzatban prbltuk meg szemlletesen sszefoglalni.
Kommunikcis
mdium vs. vilgkp
mgikus
mitologikus
tudomnyos/filozfiai
posztmodern

Kp

Beszd

rs

tipikus
jelen van

jelen van
tipikus

nincs
jelen van

jelen van

jelen van

tipikus

tipikus

jelen van

jelen van

2. tblzat. Kommunikcis mdiumok jelenlte az egyes kultrtrtneti


korszakokban

A kpek termszete, ontolgiai sttusza s a kommunikci trtnete


egyarnt arra utalnak, hogy a kls kpeknek a bels kpekbl val ltrehozsa egy olyan emberi trekvs, amely a megismers korltainak folytonos
meghaladsra vezet. A korbban eladott gondolatmenetek segtsgvel
ezt a folyamatot a kvetkez mdon kpzelhetjk el: a mentlis kpek kezdeti reprezentcijnak kommunikcis korltait a beszd hasznlatval
elrhet, a kpek szabad reprezentcijra pt stratgia kpes volt lekzdeni. Mindazonltal a beszd segtsgvel elllthat kpi tartalmak
szmos, a beszdhasznlat kvetkeztben elll korltba tkznek, mindenekeltt a stabilits s rgztettsg nyilvnval hinya s lehetetlensge
kvetkeztben. A szbelisgre jellemz korltok meghaladsa az rs hasznlatval veszi kezdett. Ezzel a lpssel ismt egy kttt stratgia vlik
meghatrozv, persze immr a beszd szabad stratgijval egyttmkdsben, azaz mindenekeltt a beszd ltal ellltott kpi tartalmak reprezentcijnak szolglatban, de nmileg emlkeztetve a kpi eredetre is. Az
rott szveg kialakul korltai, elssorban a gondolkodst s a kpzelet
mkdst fkez megktsek kvetkezmnyei, egy j reprezentci ltrehozst tmogattk. Ezltal a beszddel rokon kls kpek kerltek abba a
helyzetbe, hogy az rsbelisg korltainak lekzdsben szerepet jtszhassanak. A kls kpek hasznlatval sikeresen feloldhatk az rsbelisg

Ropolyi Lszl / Msodlagos szbelisg vagy vizualits

45

emltett korltai. Napjainkban gy a beszd, az rs s a kls kpek egyttes hasznlata s fejldsk klcsnssge elrhetv teszi a bels kpek
tkletesnl tkletesebb reprezentciit.
A kpek kommunikcis mdiumknt val kiterjedt alkalmazsa a vizualits kommunikcis korszaknak a lehetsgt trja elnk. A tovbbiakban szeretnnk megmutatni, hogy ez a lehetsg tulajdonkppen mr meg
is valsult, mgpedig a msodlagos szbelisgnek nevezett kommunikcis
korszak formjban. Ennek nyomn taln majd gy is kifejezhetjk magunkat, hogy a msodlagos szbelisg a kpi kommunikci korai, fejletlen
formja, tovbb hogy a korbban a msodlagos szbelisg fogalmba foglalt kommunikcis vltozsokat clszerbb a vizualits tgasabb fogalmval rtelmezni.
A kommunikcis vltozsok rtelmezsnek effle elmozdulsa megjelenik ms szerzk munkiban is. rdekes ltni pldul Nyri Kristf felfogsnak kzelmltbeli alakulst. Nyri korbbi filozfiai rdekldsnek
vonzsban rendszeresen visszatr Wittgenstein filozfijnak kommunikcis mondanivaljhoz. A fentebb emltett tendencikhoz hasonlan az
1990-es vek kzepn megjelent rsaiban Nyri Wittgensteint a msodlagos
szbelisg filozfusaknt jellemzi (Nyri 1996/1997). Nhny vvel ksbb
azonban felismerte a kpek kommunikcis hasznlatnak jelentsgt
(Nyri 2001), s ennek nyomn sajt Wittgenstein-felfogst is trtkelte, s
immr az osztrk filozfus kpfelfogsnak kommunikcis kvetkezmnyeirl rtekezett (Nyri 2002). Egyik ksbbi rsban reflektl is sajt
Wittgenstein- (s kommunikci-) rtelmezsnek megvltozsra (Nyri
2007). Taln nem indokolatlan Nyri (a kommunikcitrtnet szemlletmdjnak magyarorszgi elterjesztje s egyttal jelents kommunikcikutat) nzeteinek talakulst tipikusnak tekinteni: a korbban msodlagos
szbelisgknt azonostott korszakot ma mr inkbb rdemes a vizualits
fogalomrendszervel rtelmezni.
Az ltalnos tendencia a kpek termszetnek vilgosabb megrtshez kapcsoldik. A kpekre vonatkoz eszttikai, kultrtrtneti, antropolgiai kutatsok mellett egyre tbb filozfiai elemzs is kszl (igazn csak
illusztrciknt utalunk pldul Flusser (2002, 2011), Kulvicki (2014),
Schier (1986), Sepper (2013), Trifonova (2007) rsaira).
Eredmnyeik rszletes rtelmezsre ezttal nincsen lehetsg. Most
csak arra vllalkozhatunk, hogy a vizulis kommunikci lehetsgeinek
imnt vzolt trtneti gondolatmenett kiegsztsk egy logikaival is.
Fentebb amellett rveltnk, hogy a (mentlis bels) kpek tredezett
s tkletlen lersnak eszkzeknt is gondolhatunk a beszdre s az azt
felvlt, de msknt tkletlen rsra is. Msknt mondva: a kpek olyan
komplex ltezk, amelyek egyarnt hordozzk a beszd s az rs jellemz

46

Fogalom s kp IV.

vonsait is. Ugyanakkor a msodlagos szbelisg jellemzse is nagyon


hasonl eredmnyre vezetett: felidztk a msodlagos szbelisg komplex
jellegt s termszetnek a szbelisg s az rsbelisg tulajdonsgai ltal
egyarnt formlt karaktert.
Ezekre alapozva azt mondhatjuk, hogy Ong a beszd s az rs nhny,
egymssal ellenttes tulajdonsgnak egyttltezsvel jellemzett kommunikcis technikt msodlagos szbelisgknt rja le. Ennek teljesen megfelelen a beszd s az rs sszes, egymssal ellenttben ll tulajdonsgnak
egyttltezsvel jellemezhet kommunikcis technikt kpi kommunikciknt vagy vizualitsknt rhatjuk le.
Illusztrciknt emlkeztetnnk r, hogy Ongnl a msodlagos szbeli
jellemzi: objektv s szubjektv is lehet, tlpi az id s a hely korltait, de
a mindennapisgon is nyugszik, kzssgi s egyttmkdsbl ered, de
megrztt tuds, egyedlllv roncsolt szveg, de felhalmoz s sszekapcsold mdon is hasznlhat, mind a szitucihoz ktttsg, mind az
absztrakt analicits megengedett. Ugyanakkor a kpek tulajdonsgaira alapozott vizualits jellemzi lehetnek a kvetkezk: szitucihoz kttt s
nem kttt, objektv s szubjektv, a pillanathoz kttt s rk, kompliklt,
krkrs szerkezet, eredeti s nem eredeti (hasonl valami mshoz), lt s
jelensg, analg s digitlis kdols egyarnt.
Taln mr ennyibl is lthat, hogy a mai (technikai) kpek termszetben kifejezdnek, s hasznlatuk sorn megvalsulnak a posztmodern
rtkek az internet a (posztmodern) vilgrl szl. A mobilkommunikci
termszetben s hasznlatnak dominancijban is kifejezdnek s realizldnak a posztmodern rtkek de a mobil a (posztmodern) szemlyisgrl
szl. A posztmodern szemlyisg sszhangba kerlhet a posztmodern vilggal. A posztmodern kzssg nmely vonsban emlkeztet a mgikus, a
mitologikus s a tudomnyos korok kzssgeire de nmegvalstsnak
folyamatban alapveten nem tr vissza a mtoszokhoz.

Ropolyi Lszl / Msodlagos szbelisg vagy vizualits

47

Irodalom
Boehm, Gottfried: A kp hermeneutikjhoz. Athenaeum, I (4), 1993, 87111.
Bogost, Ian: Ian became a fan of Marshall McLuhan on facebook and suggested you
become a fan, too. In: Wittkower, D. E. (ed.): Facebook and Philosophy. Open
Court, Chicago and La Sale Illinois 2010, 2132.
Definition: Secondary orality. http://www.innovateonline.info/extra/definition980.
htm (letltve: 2012. oktber 26.)
Finger, Anke & Guldin, Rainer & Bernardo, Gustavo: Vilm Flusser. An
Introduction. University of Minnesota Press, Minneapolis/London 2011.
Flusser, Vilm: A fotogrfia filozfija. Tartshullm Belvedere ELTE BTK,
Budapest 1990.
Flusser, Vilm: Writings. Editor: Andreas Strhl. University of Minnesota Press,
Minneapolis/London 2002.
Flusser, Vilm: Into the Universe of Technical Images. University of Minnesota
Press, Minneapolis/London 2011.
Furniss, Graham: Orality. The Power of the Spoken Word. Palgrave Macmillan,
Basingstoke & New York 2004.
Goody, Jack: The Logic of Writing and the Organisation of Society. Cambridge
University Press, Cambridge 1986.
Havelock, Eric A.: Preface to Plato. Belknap Press/Harvard University Press,
Cambridge, Mass 1963.
Havelock, Eric: Orality and Literacy, An Overview. Language & Communication,
9(2/3), 1989, 8798.
Kulvicki, John V.: Images. Routledge, London & New York 2014.
McLuhan, Marshall: The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man.
University of Toronto Press, Toronto 1962. (Magyar kiads: A Gutenberggalaxis. A tipogrfiai ember ltrejtte. Trezor Kiad, Budapest 2001).
McLuhan, Marshall: Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw-Hill,
New York 1964.
Nyri J. C.: Wittgenstein as a Philosopher of Secondary Orality. Grazer
Philosophische Studien, 52., 4557., 1996/97. http://www.hunfi.hu/nyiri/gps97
.htm (letltve: 2014. oktber 18.).
Nyri J. C.: The Picture Theory of Reason. In: Berit Brogaard Barry Smith (eds.):
Rationality and Irrationality, Wien: bv-hpt, 242266, 2001.http://www.hunfi.
hu/nyiri/krb2000.htm (letltve: 2014. oktber 18.).
Nyri, Kristf: Kpek mint eszkzk Wittgenstein filozfijban. Vilgossg, 43, 5
21. 2002. http://www.hunfi.hu/nyiri/nyiri_Vil_W.pdf (letltve: 2014. oktber
18.).
Nyri, Kristf: Id s kommunikci. Vilgossg, 48, 3339, 2007. http://www.
vilagossag. hu/pdf/20070718180309.pdf (letltve: 2014. oktber 18.).
Nyri, Kristf & Szcsi, Gbor (szerk.): Szbelisg s rsbelisg. A kommunikcis
technolgik trtnete Homrosztl Heideggerig. ron Kiad, Budapest 1998.
Ong, Walter J.: Literacy and Orality in Our Times. Journal of Communication,
30(1), 1980, 197204.

48

Fogalom s kp IV.

Ong, Walter: Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. Methuen,
London & New York, 1982, Second ed.: Routledge, London & New York
2002.
Ong, Walter: Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. 30th
Anniversary Edition. With additional chapters by John Hartley. Routledge,
London & New York 2012.
Ropolyi, Lszl: Az Internet termszete. Internetfilozfiai rtekezs. Typotex, Budapest, 2006
Ropolyi, Lszl: Virtualits s valsg. Tbblet, II/1. (IV), 2010, 549.
Ropolyi, Lszl: A filozfia kpe s a kp filozfija, avagy az igaz a rsz az igaz
az egsz. In: Egyed Pter Gl Lszl (szerk.): Fogalom s kp II. Presa
Universitar Clujean, Kolozsvr 2011, 1140.
Ropolyi, Lszl: Digitlis rsbelisgek. Korunk, Harmadik folyam, XXV/10, 2014,
814.
Rumsey, Alan: Orality. Journal of Linguistic Anthropology, 9(12), 2000, 170172.
Schier, Flint: Deeper into pictures. An essay on pictorial representation. Cambridge
University Press, Cambridge 1986.
Sepper, Dennis L.: Understanding Imagination. The Reason of Images. Springer,
Dordrecht 2013.
Soffer, Oren: Silent Orality: Toward a Conceptualization of the Digital Oral
Features in CMC and SMS Texts. Communication Theory, 20, 2010, 387404.
Trifonova, Temenuga: The Image in French Philosophy. Rodopi, Amsterdam New
York 2007.

Ungvri Zrnyi Imre


Az rzkek ismeretelmleti s antropolgiai
jelentsge
Kulcsszavak: intencionlis lmny, intencionlis trgy, intencionlis matria, idtrgy., szlelsi mez, rzki modalits, vilgra nyitottsg
A szemllet s a gondolatisg viszonyra irnyul krdsfelvets (ami
a Fogalom s kp cm tbbves konferenciasorozat trgyt kpezte) magtl rtetd mdon magba foglalja mind a kp, mind pedig a hang s a
fogalmi gondolkods sszefggseinek ismeretelmleti, illetve komplex
filozfiai vizsglatt. Az eddigi alkalmak lehetv tettk szmunkra a lts,
lthatsg s lttatssal sszefgg problmk (mint pldul a sajt s az
idegen perspektvk ltvnyok, kpzetek, kpanalgik viszonya a gyakorlati tlethozatalban, a dokumentumfilmes valsgbrzols dokumentum jellegvel, illetve ezen bell a valsglmny s rtelemtapasztalat
viszonyval kapcsolatos krdsek, valamint a vizulis jelents tudomnyos,
mvszeti s mdiakommunikcis perspektvi) a megvizsglst.
A lts (s lttats), illetve a halls (s hangkpz kpessg) a tbbi
rzkekkel s a nekik megfelel rzki modalitsokkal egytt egyrszt mint
a szubjektum tudatlmnyeinek (szlelsi lmnyeinek) sajtos tpusai, a
megismer folyamat aspektusaiknt s feltteleiknt jnnek szmtsba, s
ebbl a szempontbl a tapasztalat fenomenolgiai lersa szmra meghatroz jelentsg adottsgmdok (ill. rjuk pl kifejezsi formk) hordozi, msrszt viszont az emberi rzkels sszstruktrjban betlttt szerepk szempontjbl szemllhetk mint az ember egymst kiegszt s egymssal sszekapcsold rzki modalitsai, az ebbl kvetkez klcsnhatsokkal s vltoz sszehangolsuk tbbletlehetsgeivel egytt, ami viszont az rzkek antropolgijnak trgya. Ez utbbi megkzeltsben az
rzkek jelentsge nem merl ki informcitartalmukban, hanem olyan
viszonylatok jelentsgt vizsglja, mint az rzkelsnek az eleven test
ltali sszehangoltsga, amelybl nemcsak komplex krnyezeti s
proprioceptv benyomsok, illetve tjkozdsi formk, hanem mozgsok,
rzsek, mrtkek s llapotok klcsnsen egymst szablyoz harmonikus egyenslya is szrmazik.
Az itt krlhatrolt ismeretelmleti s antropolgiai szempontok, noha
az elemzsek s klnsen a filozfiai szemllet megalapozsa sorn egy-

50

Fogalom s kp IV.

mstl vilgosan elklntve, az ismereti felttelek tisztzst elnyben


rszestve trgyalandk, klcsnsen fggnek egymstl. Egyrszt minden
gondolatmenet az ember sajtos alkatban, fizikai s szellemi lnyben,
nmagra s krnyezetre val reflektlsban gykerezik, msrszt brmely antropolgiai adottsgrl vagy emberi ltllapotrl kialaktott gondolatmenet, amennyiben filozfiai kvn lenni, kijelentseinek eleve tisztzott ismeretelmleti-mdszertani hatrokon bell kell mozognia. Az a mdszertani felttelrendszer, amely a kvetkezkben gondolatmenetnk kerett
kpezi, a fenomenolgia, az egymssal szembenll ismeretelmleti s
antropolgiai szempontok kifejtsben pedig Edmund Husserl, MerleauPonty, illetve Helmuth Plessner szemlletnek sszevetsre tmaszkodik.
Clunk megmutatni, hogy a fenomenolgiai szemllet a pusztn ismeretelmleti szempontok figyelembe vtele mellett sajtos szleletiletvilgbeli s antropolgiai szempontokbl is trgyalja az rzkszervek
szerept, illetve hogy ezen bell az rzkszervi, szkebb rtelemben pedig
az akusztikai modalitsok fontos szerepet jtszanak az ember vilgra nyitottsgnak a feltrsban. Ily mdon az ismeretelmleti s antropolgiai
szempontok egymst klcsnsen kiegszt szempontrendszereket jelentenek az emberi ltllapot, az ember rzki s szellemi ltfeltteleinek a kutatsban.
Az rzkels fenomenolgiai, ismeretelmleti rtelmezse
Husserlnl
a.) Az ismeretelmleti belltottsg elsdlegessge
A fenomenolginak az az ignye, hogy vizsgldsai sorn magukbl a dolgokbl, vagyis tudati adottsgukbl induljon ki, azt jelenti, hogy a
dolgokrl val benyomsok vagy lmnyek idelis tartama s adottsgmdja kztti evidens sszefggsekre pti a megismers lehetsgt. A fenomenolgia ily mdon megsznteti az alany s trgy kettssgt, mert azt
lltja, hogy mind az alany, mind pedig a trgy csakis a tudati lmnyekben
ragadhat meg. A tudat pedig nem egyb, mint lmnyeinek sszessge,
legyen sz akr az empirikus n n. vals pszichikai lmnyeirl, ezen
lmnyek bels szleltsgrl vagy azon sajtos mdozatokrl, amelyekben
a tudat a maga intencionlis trgyaira vonatkozik, azokat trgyakknt rtelmezi, ltaluk trgyakat jelent meg s brmilyen mdon hozzjuk viszonyul.
A trgyi lt [Gegenstand-sein] rja Husserl [...] olyan aktusokbl ll,
amelyben valami trgyknt mutatkozik meg vagy trgyknt elgondolt
(Husserl 2009, 24). Ebben a felfogsban teht az rzetkomplexumok vagy
trgyakat megjelent, fenomenolgiai tisztasgukban megragadott pszichikai lmnyek szolglnak konkrt alapknt azon fundamentlis fogalmak
absztrakcija szmra, melyek a logikban, az etikban, az eszttikban

Ungvri Zrnyi Imre / Az rzkek ismeretelmleti s...

51

szisztematikus szerepet jtszanak, nevezetesen azon fogalmak szmra,


melyek ezeknek a diszciplnknak az idelis trvnyeit felptik (Husserl
2009, 27). Lnyegileg klnbz tudatmdok, azaz a trgyra irnyul
(szlel, emlkez, elkpzel, lekpez, jell) intencionlis vonatkozsok
vannak, s klnbz fajtj szemlleti s gondolkodsi aktusok trgyaiv
tehetjk ket.
Husserl klnbsget tesz az aktus vals [reell] s intencionlis (fenomenolgiai) tartalma kztt. Meghatrozsa szerint: Egy aktus vals
[reell] fenomenolgiai tartalmn annak konkrt vagy absztrakt rszeinek
totlis sszessgt [Gesamtinbegriff] rtjk; ms szavakkal, az aktust vals
mdon [reell] felpt rszlmnyek totlis sszessgt (Husserl 2009, 38).
A vals tartalommal szemben, amelynek felmutatsa a ler-pszicholgiai
elemzs feladata, az intencionlis tartalom esetben az intencionlis lmny
(vagy aktus) sajtossgaival van dolgunk, mgpedig hrom klnbz fogalomra vonatkozan: az aktus intencionlis trgyra, intencionlis matrijra s az aktus intencionlis lnyegre. Hasonlkppen klnbsget tehetnk az aktus ltalnos karaktere vagy minsge (azon sajtossga, hogy
megjelent, tl, rz vagy kvn) s az aktus matrija (az, ami megjelentett, megtlt, rzett, kvnt) kztt. Az intencionlis trgyisg klnbz aktusokban lehet klnbz vagy ugyanaz, jogosult vagy jogosulatlan,
relis [reell] vagy idelis, valsgos, lehetsges vagy lehetetlen, egyltaln
csak azt kell tudnunk, hogy az aktus erre a trgyisgra irnyul (Husserl
2009, 40). A matria az aktusnak trgyi vonatkozst klcsnz, amint Husserl rja: A matria mondhatnnk [430] a nagyobb vilgossg kedvrt
az aktus fenomenolgiai tartalmban lev sajtsg, ami nem csak azt hatrozza meg, hogy az aktus felfogja a mindenkori trgyisgot, hanem azt is,
hogy miknt fogja fel; hogy nmagban milyen ismertetjegyeket, vonatkozsokat, kategorilis formkat tulajdont a trgyisgnak (Husserl 2009, 42
43). sszessgben teht azt mondhatjuk, hogy az aktusminsg csakis
valamely matrinak az aktusaknt, a matria csak valamely aktusnak,
aktuslmnynek (megjelentslmny, tletlmny stb.) a matrijaknt
gondolhat el.
A fenomenolgiai elemzs megkveteli az rzkels konkrt, szubjektv aktusainak, az rzkelt tartalomnak s a r irnyul tudati aktusok sszefggseinek pontos lerst s viszonyuk kimutatst azokkal a nem rzki,
illetve nem tapasztalati, idelis felttelekkel, amelyek az rzkels sajtos
lnyegi tartalmainak tiszta fenomenolgiai llomnyt evidens mdon hozzfrhetv teszik szmunkra. Husserl az intencionlis lmnyek s rszeik
viszonynak szemlltetsre a hang hallsnak az esett idzi fel. Mikppen
kiemeli, hogy br kezdetben deskriptv pszicholgiai elemzs keretben az
nmagukban s nmagukrt vve megtapasztalt lmnyek felbontsbl

52

Fogalom s kp IV.

indulunk ki, az elemzs csupn hangokra s hangok egysgformira vagy


absztrakt rszeire tall [...] nincs dolga hangrezgsekkel, hallszervekkel
stb.; tovbb semmi olyannal, mint az idelis rtelem, mely nvv teszi a
hangkpzdmnyt; s nincs dolga a szemllyel sem, akit e nv ltal megneveznk (Husserl 2009, 38). A pszicholgiai-tapasztalattudomnyos belltdstl a fenomenolgiai-ideltudomnyoshoz val tmenet sorn kikapcsolunk minden tapasztalati tudomnyos appercepcit s ltezsttelezst,
csupn a belsleg megtapasztaltat vagy egyb mdon (pldul a puszta
fantziban) belsleg szemlltet [...] vesszk szmtsba [...]. Ideatv mdon kivonjuk ezekbl az ltalnos lnyegeket s lnyegsszefggseket, a
klnbz ltalnossgfok idelis lmny-specieseket s idelisan rvnyes lnyegismereteket... (Husserl 2009, 38).
A tudati aktusoknak ez a pontos s elklnlt lersa tartalmazza az
egyes intencionlis aktusminsgek (rzkels, felfogs, szlels) s a nekik
megfelel trgyi tartalom (aktusmatria) megklnbztetst, noha vilgos,
hogy az intenci s tartalma egytt kpezi a konkrt aktus teljessgt. A
fenomenolgiai gondolatmenet szmra fontos, hogy tisztzza az intencionlis matria viszonyt annak lnyegi kpzetalapjhoz, mgpedig az alap
eltr jelentseinek figyelembevtelvel, ami magban foglalja a szemllet
klnbz fajtinak mindenekeltt az rzki szemlletnek a megismers
szempontjbl val elemzst.
A tovbbi elklntsek sorban Husserl fenomenolgiai elemzsnek
veti al a szignifikci s az intuci ltalnos fogalmait s ezeken bell a
szemllet klnbz fajtit, mindenekeltt az rzki szemlletet, amelynek
a megismers tisztzsa szempontjbl alapvet jelentsget tulajdont.
ppen erre pti a kvetkezkben az rzki anyag s a kategorilis forma,
vagy fenomenolgiai rtelemben rzki s kategorilis aktus megklnbztetst, amelyekkel szoros sszefggsben vlik lehetsgess az rzki
(relis) s kategorilis trgyak elhatrolsa. Az rzki s a kategorilis kztti emltett sszefggst s a megismersben val egymsrautaltsgukat
illeten Husserl gy gondolja, hogy a kategorilis aktusok intuitv kvetkezskppen egyszersmind imaginatv betltttsge az rzki aktusokon
alapul. A puszta rzkisg azonban soha nem lehet kpes arra, hogy kategorilis, pontosabban szlva: kategorilis formkat tartalmaz intencik betltdshez juttasson; a betltds inkbb mindenkor egy kategorilis aktus
ltal megformlt rzkisgben ll (Husserl 2009, 50).

Ungvri Zrnyi Imre / Az rzkek ismeretelmleti s...

53

b.) Az rzkels tartalma s formja filozfiai s pszicholgiai


szempontbl
Az akusztikus rzkels Husserl munkssgban szmos konkrt gondolatmenet pldi kztt felmerl. Az eddig emltett intencionlis viszonyok lersa mellett idetartoznak mg az szleletek egysgnek s sokflesgnek a bemutatsa s az n. idtrgyak rzkelsnek a pldi. rzkels, szlels, illetve trgyi tartalmaikkal kapcsolatos pldk sorban a
Logikai vizsgldsokban akusztikus s vizulis rzkelsre vonatkozk
egyarnt szerepelnek. gy pldul Husserl egyetrtleg idzi s kommentlja Natorpnak a hang, a hang hallsa s a hallkpessg viszonyra vonatkoz kijelentst, miszerint Tekinthetek egy hangot nmagrt-valan vagy
ms tudattartalmakhoz val viszonyban, anlkl, hogy valamely n szmra val ltezst [Dasein] is figyelembe vennm, de magamat s hallsomat
[Hren] nem vehetem tekintetbe nmagukban anlkl, hogy ne gondolnk
magra a hangra is (Husserl 2009, 3233). Husserl kiegsztse mindenekeltt a halls kpessge s a hang hallsa kztti elvlaszthatatlan viszonyra
vonatkozik. Az mindenesetre bizonyos rja , hogy a hang hallstl nem
szakthat el maga a halls, mintha a halls egyltaln volna mg valami a
hang nlkl is. Ezzel azonban nem azt mondjuk, hogy e kettt ne kellene
megklnbztetnnk: a hallott hangot, az szlels objektumt s a hang
hallst, vagyis az szlelsi aktust (Husserl 2009, 33). Az emltett sszefggsben megtallhatk nemcsak az rzkels, de az rtelmezs alapmozzanatai is, amennyiben nemcsak a pusztn rzkileg megjelen, de nem
felttlenl tudott tartalom (rzettartalom) addik ezltal, hanem a kzelebbrl meghatrozott szlelettrgy rtelmben felfogott tartalom is. Jl kifejezi
ezt az rtelmezs oldalrl meghatrozott adottsgmdot Husserl pldja is:
n hallok, ez a pszicholgiban jelentheti azt, hogy rzkelek; a mindennapi beszdben pedig jelentheti azt, hogy szlelek [nehme wahr] valamit:
hallom a heged adagijt, a madarak csivitelst stb. (Husserl 2009, 33).
Az idzett pldban emltett kt eset klnbsge nem lnyegi, ugyanis
az egyik esetben termszettudomnyos-pszicholgiai mdon megragadott
tartalmakrl van sz, mg a msik esetben empirikus-relis mozzanatokrl.
Az viszont, ami a filozfiai rtelmezs szmra meghatroz jelentsg,
ppen a minden empirikus-relis mozzanat kikapcsolsa utn fennmarad
tiszta lmny s annak lnyegi tartalma. Husserl szerint e szfrn bell
ideatve kell megragadni a tiszta specieseket s specifikus tnyllsokat,
teht az rzkels, a felfogs, az szlels az szlelthez val viszonyban
mutatkoz szlels tiszta specieseit ppgy, ahogy a kztk fennll lnyegi viszonyokat is (Husserl 2009, 34). Az gy add tnyllsokat s
viszonyokat jl szemlleti Husserl vizulis rzkelsre vonatkoz pldja,
amelyben a doboz mint dolog, illetve kln-kln oldalainak ltvnya nem

54

Fogalom s kp IV.

rzkletek, hanem klnbz tlt tartalmakban egyazon trgy szlelse.


Mint hangslyozza, fontos figyelembe vennnk, hogy br az tlt tartalmak s a nekik megfelel lmnykarakterek eltrek, mindvgig ugyanazon trgyrl van sz, amelyhez sajtos kzvetlen azonossgtudat trsul,
ugyanis a klnbz rzettartalmakat ugyanabban az rtelemben fogjuk
fel, s az azonossgtudat annak a kzvetlen tudata, hogy az eltr lmnykarakterek mind ugyanarra vonatkoznak (Husserl 2009, 34). Ez a vizulis
tartalmakra vonatkoz lers, amint a tovbbiakban ltni fogjuk, alapsszefggseit tekintve nagymrtkben hasonl az idtrgy s rszeinek egysgt
megllapt gondolatmenethez, amelynek jellegzetes pldja az auditv
dimenziban tallhat.
c.) Hangrzkels s idtudat
A genetikus fenomenolgiai mdszer kidolgozsval Husserl figyelme
mr nem csupn az rzki tapasztalat s a kategorilis jelentsek viszonynak krdseire irnyul, mint a statikus fenomenolgiai redukciban, hanem
egyre inkbb az idben konstituld rtelem folyamatra. A tapasztalat
interpretcijra irnyul erfesztse ettl kezdve nem csupn a szubjektum pontszer lmnyeinek (a tudat pillanatnyisgnak a dogmja Ullmann (2010, 181) rtelemegysgekben val sszefoglalst tekinti feladatnak, hanem azon komplex jelensgek megrtst is, amelyek az egyes jelentsegysgek sszeaddsbl s a jelentsintenci folyamatszersgbl (a
tudat immanens idejre val sszpontostsbl (Ullmann 2010, 181)
mertik rtelmket. Az ilyen folyamatknt lejtszd lmnyek, azaz az
idtrgyak sorban Husserlnl kiemelten szerepelnek az auditv szfra jelensgei, mint pldul a felhangz hang vagy dallam. E jelensgek esetben
sem a pszicholgiai jelensgek lersa a cl, hanem az idben kibontakoz
tapasztalat lehetsgnek ismeretelmleti megalapozsa, az rtelem
genzisnek tettenrse.
Husserl mr kzvetlenl az Ideladsok elejn figyelmeztet a pszicholgiai s fenomenolgiai idfogalom klnbsgre: Ahogyan a valsgos dolog, a valsgos vilg nem fenomenolgiai adat, ugyangy a vilgid,
a relis id, a termszetnek a termszettudomny rtelmben, valamint a
lelki termszettudomnyknt felfogott pszicholgia rtelmben vett ideje
sem az (Husserl 2002, 14). Ebbl vilgosan megrhet, hogy a husserli
idfogalom nem pszicholgiai, hanem fenomenolgiai (ismeretelmleti)
idfogalom, amelynek tematizlsa nem a pszicholgiai tapasztalat lefolysnak faktikus krdseire, hanem az idtapasztalat ltal a tapasztalat lehetsgnek ismeretelmleti krdseire, vgs soron a tapasztalat lnyegnek a
krdsre irnyul (Husserl 2002, 19). Mint Husserl vilgosan kifejti: nem a
vilgid ltezst, a dologi tartam ltezst (s gy tovbb) felttelezzk,

Ungvri Zrnyi Imre / Az rzkek ismeretelmleti s...

55

hanem a megjelen idt, a megjelen tartamot mint olyat ezek pedig abszolt adottsgok, amelyekben ktelkedni rtelmetlensg lenne. A ltezs
ebben az esetben nem valamifle transzcendens objektivitshoz kapcsoldik, amelyhez val hozzfrsnk amgy is rkre problematikus maradna,
hanem ppen ellenkezleg, a minden kzvetlen szlels s rtelemmegragads kikszblhetetlen httrjelensghez, az raml tudatlefolyshoz,
amelynek rzkileg megragadhat analgija a hangrzkelsben tallhat
meg. Husserl megfogalmazsa szerint termszetesen egy ltez idt is
elfogadunk, ez azonban nem a tapasztalati vilg ideje, hanem a tudatlefolys
immanens ideje. Arra vonatkozan, hogy a hanglefolys, egy olyan dallam
tudata, amelyet most hallok, egymsutnt mutat, olyan evidencink van,
amely minden ktelyt s minden tagadst rtelmetlenn tesz (Husserl 2002,
15).
A dallam szlelsben valami olyasmi ragadhat meg, aminek azonossga az idben konstituldik, mgpedig az egymshoz kapcsold hangok
sorozatn keresztl, anlkl, hogy az emlkezet segtsghez kellene folyamodni, vagy hogy valamifle pontszer hangegysgek kztt pusztn a
fantzia kzvettene. A dallam kiterjedse nem a felhangzs pontszer kiterjedseibl ptkezik, hanem egsz, idben kialakul kiterjeds, amely
egymstl elklnthetetlen mozzanatokbl ll sokasgra fut ki (Husserl
2002, 32).
Mg Husserl minden krdsfelvetsben, s gy az rzkels szerepre
vonatkozkban is, az eidetikus tapasztalat lehetsgnek ismeretelmleti
krdseire sszpontostott, s gy szmra a hangok is minden faktikus vonatkozstl fggetlenl csak mint egy sajtos ismeretelmleti krds hordozi, az id-trgyak vizsglata szempontjbl jttek szmtsba, addig Maurice Merleau-Ponty azrt igyekezett megoldani az szlelet fenomenolgiai
szerkezetnek a rejtlyt, hogy sajtos fenomenolgiai felfogsnak megfelelen a lnyegeket visszahelyezze a ltezsbe, s az embert s a vilgot
a fakticits fell rtse meg.1 Ennlfogva filozfijnak kiindul tzise a
vilg elsdlegessgt s az szlels, illetve tgabb rtelemben a
preteoretikus rtegek eredendsgt lltja minden filozfiai reflexihoz
kpest.
2. Az rzkels aspektusai Merleau-Ponty fenomenolgijban
Kivlan jellemzi Merleau-Ponty gondolkodsnak sajtossgt
Losoncz Alpr megfogalmazsa, miszerint Merleau-Pontynl a cogito
A fenomenolgia egy olyan filozfia is, mely a lnyegeket visszahelyezi a ltezsbe, s nem
gondolja, hogy az embert s a vilgot msknt is megrthetnnk, mint fakticitsuk fell.
(Merleau-Ponty 2012, 7.)
1

56

Fogalom s kp IV.

belerdik a fakticitsba, amely a vilg sajtja (Losoncz 2010, 11). A vilg


s a vilggal val naiv, illetve tudomnyos kontaktus (jra) filozfiaiv
alaktsa egyike Merleau-Ponty visszatr motvumainak. A preteoretikus
viszonyuls eredendsgrl s a tapasztalatok megszntethetetlen egyedisgrl vallott felfogsval sszhangban Merleau-Ponty egyszersmind kill
a sajt lts s megls megalapoz jelentsgnek gondolata mellett. Eszerint Mindent, amit a vilgrl tudok, mg azt is, amit a tudomny rvn
tudok rla, egy sajt lts vagy vilgtapasztalat rvn tudom, amely nlkl a
tudomny szimblumai semmit sem jelentetnnek. A tudomny teljes univerzuma a meglt vilgra pl, s ha magt a tudomnyt szigoran el akarjuk gondolni, pontosan akarunk tlni rtelmrl s terjedelmrl, akkor
mindenekeltt ezt a vilgtapasztalatot kell felfednnk, amelynek a tudomny msodlagos kifejezse (Merleau-Ponty 2012, 8).
Az szlels mint eredend vilgvonatkozs a valsgos lersnak kiindulpontja, amely mindazonltal nem sorolhat az tlet, az aktus vagy
predikci rendjbe tartoz szintzisek kz (Merleau-Ponty 2012, 8). Az
szlelsi mez az szlelsi trtnsek (visszaverdsek, zajok, tnkeny
taktilis benyomsok) kontextusa, amelynek esemnyei a vilghoz tartozkknt jelentkeznek. Az szlels persze nem lesz ezltal a vilg tudomnya, sem aktus vagy llsfoglals, csupn elfelttel, az az alap, amelyrl
minden aktus levlik (Merleau-Ponty 2012, 11). Az szlel ember vilgra
nyitott, de ez a nyitottsg nem jelent trgyiast vagy konstitcis pozcit,
sem kitntetettsget, ugyanis a vilg nem konstitult, s nem trgyiasthat,
hanem minden gondolatom s minden explicit szlelsem termszetes
krnyezete s mezeje (Merleau-Ponty 2012, 11).
Mint lttuk, Merleau-Ponty felfogsban az szlels az ember vilgba
val beilleszkedsnek kzvettje, amely mindenekeltt a test kzponti
jelentsg szerepnek a kidolgozsa ltal kzvettett. Koncepcija ennlfogva mind szempontrendszernek, mind pedig kvetkezmnyeinek ksznheten kzel kerl az ember egzisztencilis s antropolgiai rtelmezsnek elmleteihez, mintegy sajtos tmenetet kpezve a hangslyozottan
ismeretelmleti s a szkebb rtelemben antropolgiai elmletek kztt,
mint amilyen pldul Husserl egykori gttingeni tantvnynak, Helmuth
Plessnernek az rzkek antropolgijaknt kidolgozott felfogsa, amelyben,
akrcsak Merleau-Ponty felfogsban, meghatroz szerephez jut a vilgra
vonatkoz nyitottsg.
3. Helmuth Plessner az rzkek antropolgijrl
Plessner mindenekeltt szakt az rzkek ismeretelmleti s eszttikai
szemlletvel. Nem az rzkszervi informcik terjedelme vagy helyessge,
illetve az rzkek ignybevteleinek hatrai rdeklik, s nem valamely esz-

Ungvri Zrnyi Imre / Az rzkek ismeretelmleti s...

57

ttikai knon fellltsnak lehetsge, hanem maga az rzkels struktrja, mgpedig abbl a clbl, hogy ebbl trja fel az ember modalitsai ltal
meghatrozott lehetsgeit. Mvnek alapirnyultsga teht nem ismereti
felttelek feltrsra irnyul, hanem az rzkek antropolgijnak kidolgozsra. Ez azt jelenti, hogy gondolatmenetnek kiindulpontjt nem a
faktikus vagy nembeli adottsgok elutastsa s a megrts transzcendentlis feltteleinek kidolgozsa kpezi, hanem ppen ellenkezleg, az rzkek
mint faktikusan, illetve nembelien (azaz az emberi rzkenysg sznvonala
ltal) behatrolt. Megfogalmazsa szerint: Az rzkek teljestmnyre
vonatkoz normk [...] bell vannak a lthatnak s hallhatnak a tartomnyn, s hatrrtkek szabjk meg ket, mikzben Jl tudjuk, hogy az
rzkeinkkel hozzfrhet terlet a tapasztalatnak csak egy szelett kpviseli (Plessner 1995, 187). Alaporientcijt tekintve Plessner maga is a fenomenolgiai eljrsra pt, s elismeri Husserl rdemt az rzki tapasztalatok kialakulsra s ptolhatatlansgra vonatkoz felfogs megalkotsban, ezzel egytt eleve lemond a metafizikai s ismeretelmleti eredet
terikrl. gy vli, hogy a klnbz metafizikai llspontok rzki tapasztalattal kapcsolatos eltleteinek lekzdse az jabb fenomenolgiai
irnyultsg filozfia jelents teljestmnye (Plessner 1995, 192). Antropolgiai szemlletnek megfelelen az rzkek antropolgija megprblja
lerni az rzkels struktrit, az ember modalitsai ltal meghatrozott
lehetsgeit, tfog rtelemben pedig az egymsra nem visszavezethet
rzki lmnyminsgek korrespondencijnak rendjt kutatja.
Plessner elgondolsa szerint az rzkek antropolgijnak kzppontjban az egyes rzkszervekre jellemz rzki mduszok lersa, illetve
ezek klcsnhatsai s a testre vonatkoztatott komplex rzkszervi hatsok
s dimenzik egyttes jelensgei llnak. Az rzki mduszok a lts, a
halls, a szagls stb., amelyekhez egy-egy meghatrozott minsgre specializldott rzkszerv kapcsoldik, illetve amelyek kztt klcsnsen
sszefgg gtl s aktivl kapcsolatok vannak. Ennek megfelelen kiegsztik, illetve egyik vagy msik akadlyoztatsa esetn, bizonyos hatrok
kztt tendenciaszeren igyekeznek helyettesteni is egymst. Klcsnviszonyaik alapja az emberi test mint funkcionlis egysg, amelynek eleven,
testi jelenlte az er- s izomrzkek proprioceptv modlis tartomnyn
keresztl nyilvnul meg (Plessner 1995, 194).
Az rzkszervek klcsnhatsa s a test motorikus rendszervel val
sszekapcsoltsga komplex rzkelsek s rzki tvitelek kpessghez
vezet, mint amilyen az, hogy Plessner kifejezsvel ljnk, amikor a kt
lbon jrs lehetv teszi a sebessg, a lpshossz, a ritmus vltoztatst a
verslbakhoz hasonlthatan. Az egyes rzkszervekre jellemz lehetsgek termszetesen nem csupn maguknak ezeknek a szerveknek a kpes-

58

Fogalom s kp IV.

sgei, hanem az ezekhez kapcsold tudatos rtelmezs is, amelyben a


helyes rtelmezs s a szimbolikus, anticiplt, helyesen vagy helytelenl
tulajdont attitd egyarnt szerepet jtszik. Erre utal Plessner a kvetkez
gondolatmenetvel: A lts strukturlisan valami-lts, direkten, kzvetts
nlkl. Azt szoktuk mondani, hogy ez vagy az vilgosan megmutatkozik
eredenden voltakppen azt kellene mondanunk: lthatv lesz , s ez a
krlrs knnyen klnfle ismeretelmleti s ontolgiai tvutakra vezethet bennnket. A megmutatkozs kedvelt formulja egy olyan felfogst
szuggerl, amely a ltott dolog olyasfle aktivitsbl indul ki, amit a szemll megpillant, amit szrevesz (Plessner 1995, 199200).
Az auditv dimenzi sajtossgai kz tartoznak az ember ketts hangbefogad s hang-kpez kpessge, a halls rzkelsnek hattvolsga
s a ltstl eltr, a tvolsgot nlklz, behatol-tt (visszafoghatatlan) mozzanata, illetve az a jellegzetessge, hogy az szlelsben sszehasonltva a ltssal s a tapintssal csak alkalomszer, s akkor is a leginkbb jelz vagy kiegszt szerepet jtszik, ami viszont az rzkelsi krnyezettl fggen ms s ms lehet. Amint Plessner rmutat, a hang behatol-tt jellegn tl a hangnak van terjedelme s hatereje, amelyeket viszont csak ms rzki tartomnyokkal val sszefggsben, azaz csak
intermodlisan lehet rzkelni. E kt emltett jellemvons a ritmus jelensgben sajtos mdon sszefondik, s a motorikus funkci rszvtelvel
klnleges rzskomplexumok tlsre vagy akr kifejezsre adhat alkalmat, mint Plessner rja: Szrnyal hatssal lehet rnk, felizgathat vagy
megnyugtathat (Plessner 1995, 210). Hasonlkppen igen gazdag tl,
kifejez, st msokkal val sszehangol lehetsgeket foglal magba az
klnleges helyzet, hogy a hangok tartomnyban egyszerre lehetnk
produktvak s receptvek (Plessner 1995, 214), aminek igen gazdag lehetsgei vannak az neklsben, zenlsben, tncban, de akr a klnfle
egyttmkdsi s egyttmozgsi helyzetekben a mozgsok sszehangolsban is.
4. Az ismeretelmleti s antropolgiai szemllet viszonyrl
Az ismeretelmleti s antropolgiai szemllet megklnbztetsnek
jelentsgt mindenekeltt mdszertani-logikai, a filozfiai szemlletmd
megalapozsnak lehetsgvel s kijelentseinek rvnyessgvel, egyetemessgvel vagy partikularitsval kapcsolatos szempontok indokoljk.
ppen ilyen megfontolsokbl ragaszkodott Husserl a Logikai vizsgldsok cm mvben s ksbb Heidegger Lt s idjvel folytatott polmijban is a filozfiai igazsgok, vgs soron pedig a fenomenolgia egyetemesen megalapoz szerephez, amelyet szerinte minden, a pszichologizmusnak s az anropologizmusnak tett engedmny veszlyeztet. A tiszta

Ungvri Zrnyi Imre / Az rzkek ismeretelmleti s...

59

logika megalapozsa a Logikai vizsgldsok els ktetben Husserlnl azt


a clt szolglja, hogy szigoran elhatrolja egyrszt a logika s a pszicholgia (illetve antropolgia) illetkessgi krt s a logiknak a pszicholgival (illetve antropolgival) szemben normatv diszciplnaknt val rtelmezst, msrszt pedig azt, hogy a pszicholgit (illetve mint ksbb ltni
fogjuk, az antropolgit is) egyarnt a tiszta logikra, azaz a tiszta szellemi
lnyegtapasztalatok tudomnyra, a fenomenolgira alapozza. Az alapvet
teoretikus cl itt kt gondolati akadly lekzdse, egyrszt a brmifle megalapozst megkrdjelez szkepticizmus, msrszt pedig minden gondolati
megalapozst az esetleges adottsgokra (a lelki folyamatokra vagy a vltozatlan emberi szellemi karakterre) visszavezet pszichologizmus s
antropologizmus. Erre azrt van szksg, mert a logikai pszichologizmus
s antropologizmus elmleti szkepticizmushoz vezet. Ebben az sszefggsben ltnunk kell, hogy a tiszta logika eszmje egyszersmind felmutatja a
tudomny lnyegt, vagyis a gondolatok sszefggst, vgs objektv,
idelis egysgknek s rvnyessgknek az alapjt. Az antropolginak
(s a pszicholginak) megalapoz diszciplnkknt val elutastsa azonban nem jelenti azt, hogy Husserl a fenomenolgiai alapokon kidolgozhat
antropolgit mint kultrtudomnyi (szellemtudomnyi) diszciplnt is
elutastan. Errl tanskodnak azok a gondolatok, amelyeket Husserl utols
alkoti peridusban, Az eurpai emberisg vlsga s a filozfia cm
eladsban s ehhez hasonlan az itt jelzett korszaknak szmtalan kutatsi kziratban is a trsadalmi-emberi egyttlsi formkkal kapcsolatosan
megfogalmazott. Eszerint: Szemlyes leten azt rtjk, ahogyan az n s a
Mi kzs horizonton bell trsulva l. spedig klnbz egyszer vagy
lpcszetes felpts kzssgekben, mint a csald, a nemzet s a nemzetek fltti kzssgek. Az let sz itt nem fiziolgiai jelents; clszeren
tevkenyked, szellemi alkotsokat ltrehoz letet, legtgabb rtelemben
vett kultrt teremt letet jelent a trtnetisg egysgben (Husserl 1972,
324). Ebben az rtelemben a fenomenolgiai szemllet az rzkek szerept
a jelentsads statikus s genetikus forminak az rtelmezst kveten a
trsadalmi-emberi egyttlsi formk s a kultrt teremt let kzssgi
felttelrendszernek a vonatkozsban is megvizsglja mint az emberi megismers s nkifejezs egyik aspektust, illetve az ember vilgra nyitottsgnak kifejezdst.

Fogalom s kp IV.

60

Irodalom
Husserl, Edmund 1972. Az eurpai emberisg vlsga s a filozfia. In: Edmund
Husserl: Vlogatott tanulmnyai. Gondolat, Budapest.
Husserl, Edmund 2002. Eladsok az idrl. Atlantisz, Budapest.
Husserl, Edmund 2009. Logikai vizsgldsok. In: Varga Pter Andrs Zuh
Deodth (szerk.): Husserl s a Logikai vizsgldsok. Ismeretfilozfia s fenomenolgiai filozfia. LHarmattan Magyar Daseinanalitikai Egyeslet,
Budapest.
Losoncz Alpr 2010. Merleau-Ponty filozfija. Attraktor, MriabesnyGdll.
Merleau-Ponty, Maurice 2012. Az szlels fenomenolgija. LHarmattan Magyar
Fenomenolgiai Egyeslet, Budapest.
Plessner, Helmuth 1995. Az rzkek antropolgija. In: Bacs Bla (szerk.): Az
eszttika vge vagy se vge, se hossza? Ikon, Budapest.
Ullmann Tams 2010. A lthatatlan forma. Sematizmus s intencionalits,
LHarmattan, Budapest.

Fogarasi Hunor
Aurlis fordulat (?)
vzlat
Kulcsszavak: kpi fordulat, aurlis fordulat, akusztikus fordulat,
analg, digitlis, aura, aurlis, vizulis, akusztika, aurlis ptszet,
aurlis kpzelet, akusztikai globalizci, relis, imaginrius, szimbolikus, virtulis, mdium, technikai mdiumok, kp, hang, zaj, hullmelmlet, rszecskeelmlet, phonon, hangmvszet, hangtr, trhang, hanginstallci, vizulis perspektva, perspektivikus paradigma, fenomenolgia, modell, medilis berhatsg, berhatsgi kszb, medilis transzpozci, digitalizci, virtulis valsg, kiterjesztett valsg, hipervalsg, euklideszi szlels, pszichoakusztika,
auditorikus perspektva, hallsperspektva, hallszerv, mechanoelektrikus talakt, hallrendszer, neurolgia, Corti-szerv, tudattalan aurlis intencionalits, neurlis plaszticits, konstans adaptci,
masszv modularits, transzplantci, bionika, kzvetlen tapasztalat,
lthatatlan perspektva, test, hs, szinergia, reverzibilits, lts, halls, tapints, elektroakusztikus zene, akuszmatika, technolgiai fensges, fizikai eszttika
Akr divatosnak is tnhet manapsg egy ilyen cmvlaszts, a tudomnyos diskurzussal sszekacsint retorikai fogsnak. Az elmlt vtizedek
taln legkedveltebb mszavv vlt fordulat kifejezs kplkenyebbnek s
rugalmasabbnak tnik, mint az asztalra csap paradigmavlts kuhni fogalma, ugyanakkor sok esetben annak szinonimjaknt rtend. Hallhattunk
mr kopernikuszi, nyelvi, hermeneutikai, orlis, kulturlis, ikonikus, kpi,
vizulis, kognitv, performatv fordulatokrl, de hallhatunk jabban akusztikai vagy aurlis fordulatrl is. Utbbirl szinte alig. Ezrt is kvnok rkrdezni s W. J. T. Mitchell A kpi fordulat cm esszje1 zrszavnak parafrzisval lve azonnal elrebocstani: Az aurlis fordulat nem ad vlaszt
semmire. Csupn a krdsek felttelnek egy lehetsges mdja. Br lnyeges klnbsg van a kt fogalom kpi/vizulis s aurlis kztt, az rtelmezs szmra megkerlhetetlenl addik mindkett esetben a
konnotcis hatrok, a kontextus megrajzolsnak szksgessge, amely az
adott vizulis, illetve aurlis/akusztikus fenomn kulturlis reprezentciit
1

Online olvashat: http://www.balkon.hu/2007/2007_11_12/01fordulat.html.

Fogalom s kp IV.

62

az rzkszervek analg mkdse mentn elrendezi. Magyarn: csak olyan


kpekrl beszlhetek kpknt vagy csak olyan hangokrl hangknt, amelyek a ltsom, illetve a hallsom szmra hozzfrhet tartalmak. Teht
egy mgnesrezonancia-felvtel is lthat tartalom lehet, hiszen egy eszkz
ltal kzvettett a ltsom szmra,2 mint ahogy az ultrahang is hallhatv
tehet egy msik eljrssal a hallsom szmra. 3 A kt mdium kztt szintn ltrejhet a konverzi, ahogy az az elbb emltett ultrahang orvostudomnyi alkalmazsa esetben trtnik (ultrahangos kpalkots).4 Ennek a
ketts, egyidej kphang llapotnak, illetve hozzfrsnek legkzenfekvbb htkznapi pldi maga a bakelit (vinyl) lemez, illetve a hang hullmformjt kirajzol szmtgpes hangszerkeszt szoftverek.
Medilis kzvettsre s kzvettre van teht szksg minden olyan
esetben, amikor rzkszerveink meghosszabbtsn netn fellrsn
fradozunk, vagy amikor magt az idt s a teret kvnjuk foglyul ejteni. Az
ezredfordulra a vizulis kultrnak mr olyan csak r jellemz terleteken is szmolnia kellett az auralits trhdtsaival, mint a kpzmvszet. rzkszerveink ennyire knnyen megtveszthetk s felcserlhetk
lennnek? Az ingerek sokfle totalitst keressk, vagy a diszkrt klnvlaszts hvei vagyunk? Kezdjk az elejn.
Mirt ppen aurlis?
Az aura mr a grgk szhasznlatban tbbrtelm volt: egyszerre
jellt egy kifejezetten szubjektv esemnyt (rzelmi hullmot, testi borzongst, a llek bels mozgst, illetve migrnes, epileptikus roham elrzett)
s egy objektvet (magt a leveg finom mozgst, prolgst, fstlgst,
kiramlst ppgy, mint egy ember kisugrzst).5 Ksbb latin kzvettssel aur(is) (fl, flcsiga, kopolty, lgnyls) az egsz hallszervvel vlt
kapcsolatoss az orvostudomnyban s nhny eurpai nyelvben (aurikular,
auriculaire, auricular, aural).6
2

http://www.youtube.com/watch?v=1CGzk-nV06g; http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_
resonance_imaging
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Heterodyne
4
http://www.radiologia.hu/radiwiki/index.php/Ultrahang_kpalkots, ahol az ultrahang mint
kiindul mdium visszaverdsei transzpozcijnak lehetnk szemtani.
5
Fontos az elejn megjegyeznnk, hogy az aura fogalmnak Walter Benjamin-i meghatrozsra itt nem trhetnk ki. Pedig sok esetben rdekes volna a malkotsok ltmdjt s
befogadsmdjt jellemz kifejezetten a vizualitssal eljegyzett auratikus minsgnek az
akusztikummal, a hallssal kapcsolatos vonatkozsait megvizsglni. Egy msik szempontbl is
rdekes volna alkalmazni az aura benjamini fogalmt a jelen audiofil trekvsekre, mely
egyrszt ppen a kortrs Adorno ltal brlt korabeli ftisjelleg ellenben volna ma felmutathat, msrszt pedig mint az akusztikum aurjnak lehetsges megrzseknt.
6
A tovbbiakban az angol nyelvi hasznlatot s etimolgit alkalmazzuk.

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

63

Johnathan Sterne A hallhat mlt7 cm knyvben az Oxford Angol


Sztr alapjn alapveten megklnbzteti egymstl az auricular s aural
kifejezseket: mg az elbbi az orlis tradcihoz tartozt, a kls fllel
kapcsolatosat jelenti, addig vele szemben az utbbi az oralitsrl levlasztott, kifejezetten a kzp- s bels flre, valamint a hallidegekre vonatkozt. Tovbb a Barry Bleeser s Linda-Ruth Salter szerzpros8 az aurlis
fogalmt az ptszettel9 kapcsolja ssze: egyfell a vizulissal, msfell
pedig az akusztikussal.
Fogalmi tisztzsuk clja egy olyan aurlis fogalom s ptszeti gyakorlat ltrehozsa, amely a terek aurlis architektrjt nem kezeli kln a
vizulistl, altmasztva azt a tnyt, hogy az aurlis teret ler fogalmaink
elssorban a kulturlis eltrsekbl addan fleg az urbanizcival
vltak kln a teret ltalban ler, nem csak vizulis fogalmainktl. Tovbb: pszicholgiai rtelemben a szerzpros a vizulis s aurlis kpzelet
kztti radiklis aszimmetrit hangslyozza, mely szerint a vizulis kpzelettel ellenttben, pusztn mentlis aktussal, rzk(szerv)i stimulus nlkl
nem lehet j akusztikus teret auralizlni.10 Ezrt is van olyan kevs trtnelmi plda a kpzelet aurlis invenciira. (Az egyik sokat emltett kivtelt
a filozfus Francis Bacon j Atlantis cm esszjben tallhatjuk, a kpzeletbeli hanghzak lersban.) Az auralitsnak ezrt nincs trtnelme, ahogyan az oralitsnak, vizualitsnak van, s ez a hangfelvtellel kezddik el
(J. Sterne).
A BlesserSalter szerzpros ltal lert tovbbi klnbsgttelre az
aurlis s akusztikai fogalmak kztt van szksg. Elbbi egy hangz esemnynek kizrlag emberi tapasztalatra vonatkozik, mg utbbi magban
foglal minden kzegben (levegben, vzben, szilrd testekben) ltrejv
mechanikai rezgst, illetve az ember halltartomnyn kvl es hangot
egyarnt. Mg az egyik verbalizlhat, vagyis a kultra (szociolgia, pszi-

Johnathan Sterne: The Audible Past / Cultural origins of sound reproduction. Duke University Press, Durham & London 2003.
8
Barry Blesser Linda-Ruth Salter: Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural
Architecture. The MIT Press, Cambridge 2007.
9
Nem idegen az emltett ktet tartalmtl Visky Andrs felismerse, mely a ks antik
vitruviusi modellt alapul vev, a vizulis perspektvt figyelmen kvl hagy aurlis sznhzi
forma rvnyessgrl szmol be a kora renesznszban, pldaknt a Globe-ot elemezve.
A sznhzi kp. Kellk 1112. (1998) Online elrhet: http://www.epa.oszk.hu/01100/01148/
00010/ korkep_visky_02.htm#_ednref1
10
A vizualizlssal ellenttben az auralizls egy kls folyamatra [process] vonatkozik,
nevezetesen egy olyan trszimulcira, mely vals hangot hoz ltre; az j szfordulat kevesebb, mint egy vtizede van forgalomban [2007]. BlesserSalter 366.

64

Fogalom s kp IV.

cholgia, fenomenolgia) nyelvn rhat le, addig a msik a termszettudomnyok (fizika, matematika) nyelvn.11
Az eddig sszefoglaltak rtelmben lthat teht, hogy az aurlis fogalma maga is mozgsban van, kzvetteni kvn a hallszerv fiziolgija, a
hangszlels pszicholgija, valamint a leveg rezgsnek fizikja kztt;
ennyiben differenciltabbnak mutatkozik az auditv12 s akusztikai13 fogalmakkal szemben.
Milyen fordulatokrl lehet sz?
Az ipari forradalom a 19. szzadfordul idejre hatvnyozottan megnvelte nemcsak a vrosok terlett s lakosainak szmt, hanem a termelt
zajt is. Ennek az aurlis fordulatknt is emltett jelensgnek tulajdonthat
a nagyobb eurpai s amerikai vrosokban bevezetett zajt s hangoskodst
korltoz rendeletek szles kr elterjedse is.14 A drive bcsi interdiszciplinris vroskutat folyirat 2007. mjusi tematikus szmban cme Stadt
hren Hans-Peter Meier-Dallach szociolgus rsa a szerkeszt Peter
Payer szerint az elbb emltett fordulat mellett egy msodik, az ezredfordul nagyvrosaiban vgbemen fundamentlis akusztikai vltozsra hvja
fel a figyelmet: az akusztikai globalizcira a klnbz trsadalmi terekben megnyilvnul hallhat globalizcira.15 A 90-es vek ta fokozatosan
kialakulban van egy hatrozott tendencia az urbnus terek tudatos
hangtervezsre s ezzel egytt egy j diszciplna, az auditive Architektur16
az amerikai aural architecture nmet prhuzamnak ltrehozsra.17 Egy
ilyen j tudomnyg csakis transzdiszciplinris lehet, ahogyan azt a Berlini
Curtis Roads ppgy fontosnak tartja ennek hangslyozst. Az akusztika terminusa
fggetlen a levegtl s az emberi percepcitl. Abban klnbzik az optiktl, hogy inkbb
mechanikt foglal magba, mint elektromgnesessget Curtis Roads: Microsound. The MIT
Press, Cambridge 2004, 6.
12
A latin eredet auditv jelenleg is a hallssal (audire) kapcsolatosat jelent inkbb pszicholgiai, mint biolgiai rtelemben, utbbinak az auditory felel meg az angol nyelvben.
13
Ahogy korbban utaltunk r, a grg (a)kouein (megjegyezni, szrevenni, szlelni, hallani)
igbl szrmaz, akoustosbl (hallott, hallhat) kpzett akoustikos (hallssal kapcsolatos) ma
mr ltalban lett a mechanikai rezgsek termszettudomnyos gyjtfogalma.
14
Ezek a rendeletek olyan krlmnyekre is kiterjedtek, mint a hangos srst megenged
urbnus terek meghatrozsra. Lsd ezt a vltoz trsadalmi helyzetet aurlis fordulatknt
rtelmez tanulmnyt: Derek Vaillant: Peddling Noise: Contesting the Civic Soundscape of
Chicago, 18901913. J. of Illinois State Hist. Soc. 2003 Autumn, Vol. 96. No. 3., 257287.;
Online: http://dig.lib.niu.edu/ISHS/ishs-2003autumn/ishs-2003autumn257.pdf
15
Online olvashat: http://www.derive.at/index.php?p_case=2&id_cont=608&issue_No=27
16
Web: http://www.auditive-architektur.de/
17
Ennek ltrejtte pedig nem gondolhat el az 195060-as vekkel kialakul hangmvszeti
paradigma nlkl. A sound art trtneti sszefoglalja is mr olvashat: Brandon LaBelle:
Background Noise. Perspectives on Sound Art, New York 2006, Continuum.
11

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

65

Mvszeti Egyetem Auralcity nven idn elkezdett programja is kzli. 18


Azt, hogy egy ilyen kortrs hangfordulat tnye vilgszerte sszert a
fejekben, mi sem bizonytja jobban, mint a 2006-ban Acoustic Turn cmmel
tartott nemzetkzi konferencia a Muthesius Mvszeti Akadmin.19 Petra
Maria Meyer, a rendezvny szervezje s vdnke szerint a konferencia
zenete ketts: egyfell szksg van a mdiagyakorlatban mr rgen lezajlott fordulatnak a szlesebb kr tudomnyos feldolgozsra; msfell pedig eljtt az id korunk akusztikus krnyezetnek talakulsba trtn
aktv beavatkozsra s kreatv szerepvllalsra: a hallhatsg [vagyis az
auralits] jrartelmezsre, hogy ezltal meg lehessen nyitni a teret egy
mr nvekv akusztikus formaszksglet eltt.
Ez utbbi felismers s kezdemnyezs cezra jellege miszerint globlis szemlletvltsra van szksg az akusztikus fenomnekhez val viszonyunkban igen hangslyos, de termszetesen nem egyedlll s nem
elzmnyek nlkli. Napjaink kultrjban az akusztikus jelenlt mr elrte
azt a kritikus tmeget, amellyel mr nem lehet nem szmolni. Az elmlt fl
vszzad szmos paradigmatikus eredmnyt tud felmutatni a hang s a halls tudomnyos kutatsaiban. A zenei ksrletek pedig mindvgig a hzgazatt jelentettk ennek a fejldsnek, noha a msodik/msodlagos szbelisg (Ong) medilis bummot idzet el a hanghordozk innovcijban, s
ezltal a klnbz hangmdiumok trnyersben. A digitalizcival (s az
ltala megvalsul, elssorban technikai globalizcival) viszont mr egy
jabb ttrs vette kezdett, amely azltal, hogy hatvnyozottan megsokszorozta a folyamatosan bvl s megjul technolgiaknlathoz val hozzfrst, ltrehozta els digitlis emberi generciinkat is: egy jabb homo
technicust. Ebben az jabb vilgban gy tnik, a hangot mint a kittleri
relis20 legfbb kpviseljt mr kevsb illeti meg a kpek sorjzst
lehorgonyz szerep, s ppgy egy virtulis szvszk sormintjv vlik.
Bizonyra megri e ksrlet, hogy kezdett vehesse egy jabb honfoglals a
csend Cage utni msodik birodalmban, ahol mr nem fogjuk bnni, ha
a hangok (jra) egy kicsit a helykre kerlnek.

18

Web: http://auralcity.de/ (2010); http://hearings.auralcity.de/


Acoustic Turn, Interdisziplinres Symposion mit knstlerischem Begleitprogramm 47. Mai
2006. A konferencia terjedelmes anyaga 2008-ban megjelent knyv formjban is Petra Maria
Meyer szerkesztsben. Online elrhet tartalom s absztraktok: http://www.muthesiuskunsthochschule. de/de/zentren/forum2/archiv/symposien/acustic-turn/index.php
20
rtsd rzki, valsgos, nem kpzeletbeli. Ksbb foglalkozunk ennek terminolgijval.
19

66

Fogalom s kp IV.

A termszet hangja = zene = a hang termszete?


A grg filozfia ta a lts kitntetett helyet foglal el az rzkelsben, a szellem tevkenysgt a vizulis szfrbl vett metaforkkal rtk le.
Nemcsak arrl van sz, hogy a ltrzket [Gesichtsinn] elszeretettel
tekintettk egy tfog ptmny analogonjaknt, hanem arrl is, hogy a lts
az egyltalban vett szlels modelljl s ezzel ms rzkelsi mdok mrtkeknt is szolglt.21 E megllaptssal sszhangban rdott Douglas Kahn
zenei hang s hang (zaj) viszonyt tematizl vonalmetaforjnak az
audio (n hallom) s a video (n ltom) tallkozsnak trtnete,22 amely
vgl a halls autonmijhoz vezetett. Az akusztika ketts szerepvllalsa23 a 19. szzad msodik felre elindtotta azt a lass paradigmavltst a
zenben, amely majd csak az avantgrd utn teljesedik ki igazn. Kahn
szvegnek olvasata kt er egyttes hatsra utal: egyik a zene s az
akusztika tudomnynak tbb vszzados elmleti s gyakorlati sszefondst jelenti (kezdve a pthagoreus zeneelmlettl s Vetruvius akusztikai
megfigyelseitl a leibnizi tudattalan zenematematikn24 s Helmholtz
empirikus-termszettudomnyos ksrletein keresztl egszen Russolo zajmvszetig); a msik pedig egy olyan mechanikai kzvetlen anyagi
berdst lehetv tev technikt takar, amely mr emberi kzbeavatkozs
hjn nem tud klnbsget tenni hang s zaj kztt, nem ismer semmilyen
(zenei) hanghierarchit. E kt er egyttes hatsa rik be, s teljesednek ki
ezltal az avantgrd paradigmavlt zenei trekvsei a hang = zaj russoli
programjtl25 Cowell felismersn t26 egszen a hangok cage-i liberalizcijig.

Hans Jonas: A lts nemessge. rzkfenomenolgiai vizsglds. In: Fenomn s m.


Fenomenolgia s eszttika. Szerkesztette: Bacs Bla, Kijrat Kiad, Budapest 2002, 109.
22
Tovbb kt msik vonalrl is beszl: egy lthat s figuratv (kz, agy, gp, termszet ltal
berd) grafikus vonalrl s egy konceptulis elvlaszt vonalrl zaj s zene(i hang) kztt.
23
Egyrszt a zene tudomnyos vizsglata (Fourier, Helmholz), msrszt az elbbitl elhatroltan a lthat hangra alkalmazott j technikk (phonautograph, fonogrf). E kt terlet
egymst kiegsztve segtett jrartelmezni a zene s a zaj viszonyt.
24
A logikai gondolkodst megelz s eszttikai gondolkodst megellegez zenei szemllet.
V. Zoltai Dnes: A zeneeszttika trtnete a kezdetektl Hegelig. thosz s affektus. Budapest
2000, Kv Kiad, 119.
25
Mely mg csak megszeldteni kvnta az aperiodikus hangokat, rezidens zajokknt beemelni
a zenei gyakorlatba. A glisszandval (szirnk hasznlatval) mint folytonos vonallal
pusztn krberajzoltk a vilg hangterjedelmt, mert kzben kiszrtk a zenhez oda nem ill
hangokat. V. Douglas Kahn: Noise, Water, Meat. A History of Sound in the Arts, The MIT
Press, Cambridge 1999, 91.
26
Mely szerint: nem ltezik tiszta instrumentlis zenei hang, mindenik tartalmaz aperiodikus
zajt. Tiszta periodicits csak a laboratriumban llthat el. A zennek olyan szksge van
sajt zajbetegsgre, mint sajtnak a baktriumra. Kahn 82.
21

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

67

Ez az aurlis felszabaduls, a minden hang paradigmjnak kikiltsa


nem valsulhatott volna meg a hangok csapdba ejtse s reprodukcija
nlkl. douard-Lon Scott nyomdsz 1854-ben mg a Gutenberg-galaxis
szimbolikus vilgt kvnta gyaraptani, amikor rsra akarta brni a termszetet pontosabban az emberi beszdet , s ezltal a gyorsrs j, automata
eszkzt ltrehozni. Ha a ksrlet nem is bizonyult sikeresnek, arra mindenkppen fny derlt, hogy a lejegyzs ellenllt a kdolsnak: a szem szmra
egy kvethetetlenl gyors, sr adathalmazt jelentett meg. Lts s halls
ily mdon inkongruensnek bizonyultak: a lthatsg (dagerrotpia) s a
hallhatsg/beszd (fonautogrfia) analg kpi lenyomatai nem voltak kzs nevezre hozhatk. Kempelen Farkas beszl szjaitl27 s Fourier
harmniaanalzistl kezdve a fonetika s a beszd mindinkbb fiziolgiai
s fizikai realits lett, mely ltal egyenes t vezetett a frekvencia fogalmnak gyzelmhez. Ezrt is cfolja meg Kittler Villiers de lIsle-Adam szimbolista klt28 lltst, miszerint technikai akadlyai ugyan nem voltak a
hangrgzts kori megvalsthatsgnak, viszont elengedhetetlenl szksg volt a 19. szzad tudomnyos a priorijra, mely szerint a lleknek elbb
idegrendszerr kellett vltoznia ahhoz, hogy azutn a fonogrfikus rgztsek jegyzetfzete lehessen; ms szval: szksg volt azokra a megelz
fizikai s fiziolgiai kutatsokra (mint a Luigi Galvani pldul), amelyek
egy egszen ms szemlletet tettek akkor elrhetv. Thomas Alva Edisont
pldul cskkent hallsa, illetve egy msik technikai kontextus segtette
abban, hogy az elbbihez hasonl szndkkal ltrehozott s hasonl elven
mkd tallmnyt sikerre vigye. A tvr s a telefon kombincijval
Edison munkra brta a tlcsres rendszerrel mozgatott membrn erejt,
megtallva annak mdjt, hogy a halls funkciit thelyezze a tapintrzkbe,29 s ezzel lehetv tegye az addig legillkonyabb s legteribb
jelensg (s termszetesen az id) valsgos rgztst s visszajtszst.
Visszatrve Kahn metaforjhoz, a hatrvonal mely elvlasztotta az addig
kivteles elnyben rszestett periodikus hangokat a szmztt, majd megvlogatott aperiodikus hangoktl, ms szval: a vizulisat (a tisztn s vilgosan elklnthet hangokat) az aurlistl (a minden hang-tl); megint
msknt, Kittler fogalmaival: a szimbolikusat (a zenei diskurzust, kottt
stb.) a relistl (a hangfelvteltl) ezltal l helly vltozott.
A vzbe dobott koncentrikus krkkel s a monochord logikai determinizmusval szemben ezt kveten az id s a frekvencia foglalja el a
hangok flekbe vsett helyt, majd a fonogrf, a gramofon, a telefon s a
27

Friedrich Kittler: Gramophone, Film, Typewriter. Writing Science. Stanford University


Press, Palo Alto 1999, 26.
28
A holnap vja c. rst idzi Kittler, 28.
29
Kittler 27.

68

Fogalom s kp IV.

rdi tmeges elterjedsvel a diskurzus is talakul: a vizulistl az aurlis


fel fordul, rszben httrbe szortva a nyomtats flvezredes dominancijt, teret adva a msodik oralitsnak.
Az 1910-es vekkel elkezdd zajos ksrletek a 20-as vek gramofonmanipulciival tovbb bvlnek, s a 40-es vekre mr sikerl a
hangot megfosztani mindenfajta (vizulis) referencialitstl. A zene eszttikai befogadst megjt hangesemnyekkel (Cowell, Russolo, Varse,
Satie, Milhaud, Hindemith, Cage s Schaeffer) prhuzamosan az 50-es
vekre pont kerl arra a ktezertszz ves dilemmra, miszerint a hang
hullm vagy rszecske termszet-e. A rszecskejelleg mellett kezdtek
rvelni az kori grg atomizmust felelevent filozfusok a felvilgosods
korban: Gassendi, Descartes, Beekman s trsaik. Figyelemre mlt, hogy
a zenei hang elemzse mennyire sszefondott azzal a paradigmavlt gondolkodssal, amely az arisztotelszi vilgkptl egy sokkal ksrletezbb
jv fel kvnt elmozdulni.30 Ekkor kezdett el krvonalazdni az akusztika
nyugat-eurpai tudomnya is. Beekman (aki 1616-ban javasolta a hangok
korpuszkulris elmlett) s Gassendi kitartottak a rszecskeelmlet mellett, mg velk szemben Galilei, Descartes s Mersenne a chrysippusi,
vetruviusi s boetiusi a korbban mr emltett vizulis analgikbl eredeztetett hullmelmletet tmogattk, amely egybknt egyezett Arisztotelsz hangfelfogsval is. Mersenne ksrlete31 dnttte el a vitt, amelyet
kveten a hullmelmlet llt az akusztika tudomnynak kzppontjban a
kvetkez hromszz vben, zenn bell s kvl egyarnt. Ennek vgt 32
vettette elre 1907-ben Einstein jslata, miszerint az atomi szerkezet kvantumszintjn ultraszonikus vibrcik fordulhatnak el, mely felttelezs
1913-ban be is igazoldott. Ez hamarosan elvezetett az akusztikus kvantumok vagy phononok koncepcijhoz.33 A kvantumfizika s annak szertegaz hozadka gy a hang akusztikai rtelmezse esetben is a perifrirl
lassan a halad gondolkods szakmai rdeklds centruma fel mozdult el.
Edgar Varse gy fogalmaz: Minden hang(szn) [tone] egy komplex entits, mely sokfle mdon sszerakott elembl pl fel Ms szval, minden

V. Music and science in the age of Galileo. Szerk. V. Coelho, Dordrecht 1992, Kluwer AP.
Roads 51.
31
A 1636-ban rt Harmonic Universelle (zenei hangols, abszolt arnyok stb.).
32
Termszetesen ez nem azt jelenti, hogy a hullmelmlet rvnyt vesztette volna, hanem azt,
hogy vele szemben ltezik egy ugyanannyira legitim elmleti s gyakorlati megkzeltse a
hangnak. Pontosabban: mint az rem kt oldala, gy egyszerre rvnyesthet minden hangobjektum esetben is mindkt megkzelts.
33
http://en.wikipedia.org/wiki/Phonon
30

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

69

hang(szn) a zene egy molekulja, s mint ilyen sztbonthat hangz atomok [sonal atoms] alkatelemeire.34
Az akusztikai kvantumelmlet tudomnyos kifejtse a hallhat hangok
tartomnyban Gbor Dnes fizikusra vrt (1946, 1947, 1952).35 Brmely
[hang]jel felbonthat/kidolgozhat [az elemi akusztikai kvantumok] szempontjbl egy olyan eljrssal, mely magban foglalja az id- s Fourierelemzst mint szls megkzeltseket [elfordulsi rtkeket]. 36 Az n.
Gbor-mtrix egy rcs szerint osztotta fel az idt s a frekvencit. 37 Ennek a
korbban sztvlasztott kt dimenzinak a kombincija, valamint ezek kt
j reprezentciban az akusztikus kvantumok matematikai terletn s a
halls pszichoakusztikai terletn val korrelcija38 vezettek azokhoz az
innovatv megoldsokhoz, amelyek vgl az 50-es veket megelz
hullmkzpont alkalmazsokkal szemben egy j korszakot nyitottak a
hangszintzisben, s ersen hatottak a jelfeldolgozsra. Werner MeyerEppler, Abraham Moles, Norbert Wiener termszettudsok kzvettsvel
pedig olyan ttr zeneszerzk, mint Xenakis, Stockhausen s Koenig befecskendeztk az akusztikus kvantum fogalmt a zenbe. Xenakis granulris
[szemcse] szintzis elmletrl bebizonyosodott, hogy egy nagyon is inspirl paradigma, azonban gyakorlati korltait csak a 80-as vek vgre
sikerlt a szmtstechnika fejldsvel lekzdeni.39 Ezt kveten a
mikroszonikus eljrsok fokozatosan elfoglaltk meghatroz helyket a
zenei gondolkods kompozcis eljrsai kztt.40 De ez mr a digitalizci
s a multimedialits felntt kora, ahol a hang flvszzados fggetlensge
fellrdni ltszik az intermedilis elkpzelsekkel, a mdiumok egy jabb
elmleti s gyakorlati megalapozsval. Ez az a kor, amelyben a hang esztEdgar Varse 1940-ben szletett esszjbl (Organized sound for the sound film) idzi
Roads (54).
35
Gbor 1940-ben azt lltja, hogy minden hang a folytonosak is tekinthet az akusztikus
energia elemi rszecskinek szukcesszijaknt. Bizonyos hangoknl (kopogs, dobts stb.) az
individulis rszecske kzvetlenl rzkelhet, ms hangok esetben logikai argumentumok
segtsgvel igazolhat a granulris rteg ltezse, mivel (mennyisgi alapon) ha a sorbl
brmelyik szemcst eltvoltjuk, a hang mr nem lesz ugyanaz, mint eltte volt. Roads 24.
36
Ms szval: brmely hang lebonthat az t alkot rszeire. A Gbor-mtrix pedig lehetv
teszi a rszecskk (alkot elemek) talaktst, hogy egy adott hang meglepen j vltozatait
tudjuk ltrehozni. Vagy ugyangy teljesen j hangokat tudjunk sszerakni (szintetizlni)
kzvetlenl az elemi rszecskk szokatlan elrendezsbl. Roads 349.
37
A funkcik hasonl idfrekvencia hljra tett javaslatot 1932-ben egy msik kontextusban
Neumann Jnos, amelybl vgl a ma is hasznlt szmtgpek prototpust fejlesztettk ki.
38
Ms szval: az akusztikus kvantumelmletnek a hallskszbre trtn alkalmazsa.
39
Xenakis tantvnyaknt s kollgjaknt Roads ennek folytatja s tovbbfejlesztje.
40
De ahogy mr korbban emltettk, az remnek ppgy ltezik az ezzel prhuzamos msik
oldala, ahol a digitlis hangfeldolgoz eljrsokban a hullmelmlet rvnyesl. Lsd ezekrl
egy tblzat itt: http://ccrma-www.stanford.edu/~jos/kna/Taxonomy_Digital_Synthesis
_Techniques.html)
34

Fogalom s kp IV.

70

tikai befogadst radiklisan megjt schaefferi akuszmatiknak is szekrtboron bell hangzik el paradigmt zz megfogalmazsa, miszerint:
A konkrt zene kpek s ritulk nlkl halott (Pierre Henry).
Ahogy minden korszaknak megvannak a maga preferencii, gy szkebb jelennkben az intermedialits hangslyai is jval nagyobb amplitdval tremkednek ki a diszkurzv valsg szvetbl, azonban ezzel prhuzamosan berett egy, a hang technikai alkalmazsait mvszetknt kezel
ezltal a zent magt is megoszt paradigma, a sound art hangmvszet , mely lnyegben az auralits szerept s lehetsgeit a vizualits
rangjra kvnja emelni.
Relis vagy virtulis?
Amikor a hang paradigmavlt fizikai s reproduktv berdsrl
szltunk, kiemeltk a folyamat automatikus, emberi kzbeavatkozstl
fggetlen jellegt. A fonogrf maga a szubjektumrl a tudat
intencionalitsrl levlt autonm fl. Rgzt vlogats nlkl minden
elhangz jelet: a hinytalan akusztikus valsgot. Ez a mechanikus nyomhagys adta Kittler szmra a relis Jacques Lacantl klcsnztt fogalmt. A relis alkotja azt az rtk nlklit vagy maradkot, amelyet sem
az imaginrius tkre, sem a szimbolikus rcsa nem tud elkapni: a testek
fiziolgiai tkzseit s sztochasztikus zrzavart.41 Azonban mg a lacani
rel a tudat szmra egy megtapasztalhatatlan, lekpezhetetlen s nyelv ltal
jellhetetlen rteget alkot, addig Kittler szmra ppen a technika teszi ezt a
nem hagyomnyos rtelemben vett objektv valsgot kzzelfoghatv,
vagyis megtapasztalhatv. Ha kellen szigorak kvnunk lenni, akkor
azok a trol rendszerek (optikai s akusztikai adatok trolsra alkalmas
mdiumok), amelyek ppen az emberi emlkezet felszabadtst 42 kvnjk
megvalstani, azltal, hogy maradva a hangarchvumoknl jra s jra
visszahallgathatk (megtapasztalhatk), lacani rtelemben nem lehetnnek
relisak. Ha pedig hisznk Edvin Prvost-nak,43 akkor mr eleve ki kellene
zrnunk a relis terletrl minden olyan hangot, amit mr rgztettek,
41

Kittler 16.
Kitler szerint ez a tehermentests ppen az emlkezet sorvadst segti el. Kittler 10. Megjegyzs: elg, ha csak arra gondolunk, hogy nagyszleink vagy szleink (genercitl fggen), akik gyerek vagy egsz ifjkorukat az n. msodik oralits korban tltttk, lnyegesen
tbb verset (szveget) tanultak s jegyeztek meg hossz tvon iskols veikbl, mint azok,
akik a vizualitssal mr inkbb vagy teljesen eljegyzett korban (tvcsatornk,
videokultra) nevelkedtek.
43
Prvost szerint nincsen rtatlan hang, mivel a hanghoz, amint azt meghallja valaki, azonnal
jelents trsul; illetve az improvizcirl gondolkodva abban a pillanatban, amikor a zene
megrgzl, mr halott. In: Jozef Cseres: Zenei szimulkrumok. Magyar Mhely Kiad, Budapest 2005, 38.
42

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

71

illetve amelyet az ember egyszer mr meghallott. Radiklis absztrakcit


kvnna egy ilyen llspont elfogadsa, mivel csak azokat a hangokat engedn relisnak nevezni, amelyek az ember hallrzke szmra elrhetetlenek.44
Visszatrve Kittler rugalmasabb terminushoz s hrmas rendszerhez,
a tbbi mdiummal sszehasonltva clszer a relis kereteit megrajzolni s
aktualizlni, annl is inkbb, mivel trtnelmi horizontok kzvettsvel
medilis korszakolssal pti fel azt. Az ezernyolcszzas vek vge fel
valban az akkori paradigma szerinti relis vlik elrhetv (ms nevein: id, [jelenlt], [szemlyessg], objektv akusztikai valsg). Az tfedsek, amelyek mr a fotogrfival megmutatkoztak, a film megjelensvel
tovbb bvlnek: az id mindkt mdium legfbb sajtjv lesz. A valsg
s vele egytt a lacanikittleri relis a technika ltal fokozatosan vlik
egyre jobban bekebelezett, folyamatosan fellrva s szktve ezltal a
paradigmatikus relis-ra trtn rmutats eslyeit. Ha valban klnbsg addik e vonatkozsban a digitlis technikk alkalmazsval immr
egymsba tlp kt mdium kp s hang kztt, akkor az a szmtgpek immaterilis tereitl klnbz vals fizikai tr lekpezsben rhet
tetten leginkbb. Ez idig egyedl a hang mdiumnak technolgiai megvalsulsai vltak teljessggel alkalmass a 360-os, ngydimenzis valsg
rgztsre, a mozgkp mdiuma hozz kpest gyerekcipben jr.
A mozgkp lacani tkrstdiummal demonstrlhat elgtelensge
ppen a harmadik dimenzi hinya vagy tkletlensge. A mozgkpnek ez
a tkletlensge rdik fell a hangtr hozzadsval, pontosabban trsulsval (a sztereofonikus rendszerektl a plurifonikus sokcsatorns rendszerekig). A hangtr eme tkletes lekpezhetsgvel s rugalmas megpthetsgvel pedig eltnhet a relis s a virtulis klnbsge is a hang,
az akusztikum vonatkozsban.
Egy fejldsi vonal rajzolhat meg a zenben, amely az architektonikus [relis] hangtrtl a formlis s strukturlis projekcik szimbolikus
tern keresztl az alkot fantzia imaginrius, zene-immanens terig vezet.45 Michael Harenberg tanulmnya a kittleri terminolgit alkalmazva
rajzolja meg hrom tovbbi fogalomprra46 ptve a hangz terek zeneieszttikai helymeghatrozsnak trtnett.
Vagyis csak a ltrejvs fzisra s tartamra korltozva engedn hasznlni a fogalmat.
(Kiemels tlem.) Michael Harenberg: Die musikalisch-sthetische Verortung klingender
Rume. Virtuelle Rume als musikalische Instrumente. In: HyperKult II, Zur Ortsbestimmung
analoger und digitaler Medien. Hg.: Martin Warnke, Wolfgang Coy, Georg Christoph Tholen,
Transcript, Bielefeld 2005, 228.
46
L. hangtr trhang (Klangraum Raumklang), 2. instrumentalizlt tr tr mint instrumentum (instrumentierten Raum Raum als Instrument) s 3. formavesztett terek trvesztett
formk (Formlose Rume raumlose Forme).
44
45

72

Fogalom s kp IV.

Br a halls tere (Hrraum) vagy a felhangzs helye (Ort des


Erklinges) mr az korban egyszerre volt termszetes s mestersges
jllehet mr ismertk az akusztikai terek fizikai manipulciit47 , csak a
renesznsszal kerlt sor a zeneszerzs formaelvnek a vals trrel trtn
strukturlis kiterjesztsre, a polifnia trbeli reprezentciira (szlamok,
krusok trbeli mozgatsra). A klasszika s a romantika nem jelentett
tovbblpst a tralkalmazsokban: a hangszerek s a zenekari dobog
egyestsvel (Guckkastenbhne) az rdeklds elssorban a hangkzk
szimbolikus tereire korltozdott. Csak a 20. szzadban ahogy arrl korbban mr beszmoltunk: a hang anyagisghoz val hozzfrs tkletesedsvel s elterjedsvel vlik lehetv a zennek olyan paramterekkel
val kibvtse, mint a zaj, a hangszn s a tr.
A hangtrtl a trhangig trtneti vt Harenberg Helmholtz szlelsrl szl munkitl (1870) Nam Jun Paik akcijig (1984) a zenei trnek
mholdas kzvettssel megvalstott els globlis kiterjesztsig rajzolja
meg. Varse 1920-as vekbeli hanginstallciival amelyekben a szirnk s az ts hangszerek mint trben mozg hangoszlopok s hangtestek
jelentek meg , valamint a szerializmus48 s vele egytt a narratv zenetrtnet vgvel nyitnyszeren kerl a hangtr mlysgi dimenzija s ezzel
a trhang az rdeklds kzppontjba. Jelents zenei mvek49 klnbz
mdon hasznostjk a befogad teret: a zenekari csoportok trbeli megrendezst magnetofonokkal s tbb tz vagy tbb szz hangszrbl ll
strukturlt hangterekkel egsztik ki, vagy egyszeren nagyzenekarok koreograflsval.50 gy a technikai terek elterjedsvel fokozatosan alakul t a
zenei trhez val viszony is.
A korai elektromos berendezsek51 mg kzvetlenl rszorultak a vals trre; az 1950-es vek eltt kifejlesztett elektronikus hangszerek javarszt l eladsra voltak tervezve.52 Ezt kveten ahogy arrl mr korbban is beszmoltunk technolgiai ugrs kvetkezik be mind a hangrgzts (mgnesszalag), mind a hangszintzis-eljrsok tern (Gbor-mtrix).
Lsd Vetruvius sznhzpti instrukciit, valamint a hangvedrek alkalmazsait pldul.
A szerializmus a hangtr nzpontjbl mlysg nlkli felletknt, hangmozaikknt rhat
le. Harenberg 216.
49
Harenberg a kvetkezkrl szmol be: Boulez: Zene-Tr-Hallslmny (1958), Ligeti:
Athmosphere (1961), Xenakis: Metastasis (1958), Stockhausen: Telemusic (1966) s Hymnen
(1967), Luigi Nono: La fabrica illuminata (1964), Nam Jun Paik (Good morning, Mr. Orwell)
szimultn szatellit installcija (1984).
50
Boulez 70 hangszrt fggeszt fel egy forg spirlra, mg Xenakis 425 darab hangszrt
helyez el a trben, illetve Ligeti nagyzenekarra rt mve jelent etalont. Harenberg 217.
51
Pldul Doddler fnyve, Cahill Dynamophonja, Teremin Aetherophonja. Harenberg statikus
trmanipulcikknt emlti ezeket. Harenberg 219.
52
Roads rszletes listt kzl az 18991950-es idszakrl. Roads 4549.
47
48

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

73

gy a hangtrminsgek szlesebb spektrumnak rgztsvel53 egy idben


elkezddik a trhang teljes kr feltrkpezse. A korai trmanipulcik
mg a dinamika- s hangsznvltoztatsokkal hoztak ltre trrzeteket, ksbb a trmret parametrikus lerhatsga az id fggvnyv vlt.54
Stockhausen Mikrophonie (19611962) cm munki az elsk kztt hoznak ltre megszerkesztett technikai tereket. Chowning pedig mr a mozg
hang(forrs)ok dinamikus viselkedst tanulmnyozza. A mozg hangforrsok szimulcija (1971) cm tanulmnya tekinthet Harenberg szerint a
virtulis hangtr egyik tkletes lersnak; Turenas (1972) cm munkja
pedig mr annak demonstrcija, mennyire bonyolult a hangmozgsok
komputer nlkli szimulcija. Nono55 Live-Elektronikja pedig az j hangtr-kompozcik megalkotsnak stdigyakorlatt bvti ki a befogad
terek sajtossgait figyelembe vev, azokhoz alkalmazkod dinamikus
alkalmazsokkal. Ezek a tr-hangolsok a befogad tereket mr l hangszerknt rtelmezik s kezelik.
Az instrumentalizlt tr radiklis rtelmezsnek egyik sokat hivatkozott pldja Harenberg szmra is Alvin Lucier 1969-es I am sitting in a
roomja.56 Ez a munka kt szempontbl is fontos. Egyrszt a terem sajt
rezonancija a folyamatos technikai visszacsatolsok rvn lpsrl lpsre
(lejtszsrl felvtelre, felvtel visszajtszsrl annak jrafelvtelre, s
ezt a krt folytatva tovbb) talaktja az elhangz mondatot, hogy vgl a
hatalmba kertve teljesen kisajttsa azt. Lucier elhangzott mondatbl gy
nem marad ms, mint egy frekvenciakeverk a terem sajt, termszetes
rezonns (formns) frekvencia svjban. Msrszt kiegsztve sajt objektvnkkel az eddig megfogalmazottakat Lucier munkja ezltal az orlis
tr sajtos dekonstrukcijt hajtja vgre, rvilgtva egy hangobjektum
individulis karaktereinek fokozatos s teljes tszrsre (pregnns kifejezssel: tmossra), cserjre, melynek keretben az emberi beszd a

Az 1920-as vekben mr trtnt egy ttrs a tr-hangfelvtelek (zenekari hangfelvtelek)


irnyban a frekvencia-tvitel kiszlestsvel (szalagmikrofonok) s a vkuumcs erst
hasznlatval. A mgnesszalag jelentette az ttrst nem csak a zene, hanem ltalban az
adattrols, a szmtstechnika szmra is.
54
Lsd pldul sztereofnia, mint a jobb s a bal fl mestersges sztvlasztsa. A hallszervek kztti reflexis idklnbsgekkel, valamint a hangszn-informcik s a hangmagassgvltozsok kombinciinak segtsgvel kpesek vagyunk a termek mrett, illetve a hangforrsok helyt s mozgst meghatrozni.
55
Nincsenek rossz koncerttermek. Csupn az a dolgunk, hogy megprbljuk megismerni ket,
azaz alaposan tanulmnyoznunk kell azok termszetes akusztikjt, s azutn hozzjuk adnunk
a sajt j elektroakusztikus hangtereinket idzi tanrt s kollgjt, Luigi Nont Harenberg,
221.
56
Harenberg 222.
53

74

Fogalom s kp IV.

beszl nazonossga, identitsa egy adott fizikai tr identitsv alakul


t.57
A fizikai tr instrumentlis felfogsa ktfle lehet: a befogad trnek a
befogadott ltali elnyomsa s kisajttsa; 58 illetve egy adott tr akusztikus
kzjegynek a szra brsa. Ez utbbi nll zenei paramterknt bnik a
terek fizikai rezonanciival, melyek megtapasztalsa gyakran jr egytt a
befogad szubjektum aktv rszvtelvel (pldul a terek akusztikai labirintust feldert stval).59 Ezzel belptnk a hanginstallcik az auralits
ptszeti felfogsnak korba.60 Elmondhatjuk, hogy a minden hang
(Kahn) paradigmjban a hanginstallci elssorban zrt tr-id struktrkban gondolkodik, szemben a cage-i felfogs s a fluxus nyitott struktrival. Az els esetben a trnek jut fszerep, mg a msodik esetben az
idnek.61 Mg az els esetben a terek akusztikus nreferencialitsa vlik
hangslyoss, addig a msodik esetben a hangok referencilis s
areferencilis fzija.
Harenberg gondolatmenett folytatva, a zrt struktrk modellezsvel ltrejnnek a vals akusztikai terek formalizlt vltozatai: a
virtulis akusztikai terek. Az elsgenercis trszimulcis modellek igencsak alulmaradnak a vals tr, illetve az akusztikus hangszertestek
mikrotereinek rzki gazdagsgval szemben. Ezek a korai hangszintzismveletek a statikus sszettel, rszhangspektrumbl szrmaz pillanatfelvtelekhez igazodnak.62 De viszonylag rvid t vezet a hullmtblzat
szintzistl a fizikai modellezsekig. A KarplusStrong63 algoritmust tovbbfejleszt J. O. Smith a Stanford Egyetemmel kzsen megalkotja a
hullmvezets (wave guide) szintzist, amelybl ezt kveten ltrejn a
modern, ma is alkalmazott fizikai modellezs, angol nevn physical modelling. Smith Max Mathews tlett valra vltva nem a hangz eredmnyt
Lucier magyarorszgi recepcijnak kitn pldja Blazsek Andrs (hang)szobrsz diplomamunkja. Kpek s rsom (BA+3db) errl a Balkon 2009/7., 8. szmban olvashat.
Blazsek installcija helyet kapott Az rzkelhet hatrn Ms hangok cm killtson a
Mcsarnokban (Budapest, 2014. oktber 17november 23.)
58
gy trtnik pldul akkor is, amikor otthoni zenehallgatsnl vagy filmnzsnl igyeksznk
helynket megfelelen kijellni a hangrendszernk ltal sugrzott idegen hangtrben.
59
Ilyenek az llhullm szobrszat, a tr specifikumainak felerstse, a krnyezet hangjainak
tmogatsa stb. Harenberg Konrad Boehmer, Henry Pousseur, Le Mont Young s Alvin Lucier
munkit emlti; LaBelle tovbbi pldi Rosalind Krauss, Michael Brewster, Bernard Leitner
munki.
60
Errl az aurlis ptszeti fogalomrl szl a dolgozat elejn emltett BlesserSalter szerzpros Spaces speak, are you listenng? cm knyve, amelyre ksbb mg visszatrnk.
61
V. errl msknt: LaBelle 162.
62
Harenberg 223.
63
Az nevkhz kapcsolja Harenberg annak lltst, hogy a vals terek technikai lerhatsgnak ppgy rvnyeslnie kell akusztikus hangszereink mikrotereiben is. Uo.
57

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

75

szimullja, hanem a hanggenerls feltteleit.64 Azaz: Smith az akusztikai


mikrotr matematikai lerst, illetve annak fizikai llapott s krlmnyeit65 interpretlja virtulis instrumentumknt. Ezek pontos kidolgozsa mr
nem ll meg a vals terek mimetikus msolatainl, hanem a matematikai
hajthatsg elve szerint j, nreferencilis virtulis terek s hangszerek
ltrehozst teszi elrhetv. Mivel ezek a virtulis terek knnyen elemeikre
bonthatk s jrakombinlhatk, az gy ltrehozott hibrid instrumentumok
egszen j, szokatlan hangszneket s struktrkat eredmnyezhetnek, s
mr nem szolglhatnak semmilyen akusztikus hangszer referenciatereiknt,
hiszen a valsgban megpthetetlenek volnnak. 66
Azonban az eredmny vals megszlaltathatsga azt mutatja szmunkra, hogy a hang termszete mgis sszeegyeztethet a modell termszetvel, illetve hogy a virtulis (mikro)tr s a relis (makro)tr nem egymst kizr fogalmak, gy rvidre zrsukbl nemcsak j hangsznek s
hangzsstruktrk keletkeznek, hanem j hallgatsi gyakorlathoz is vezetnek.
A mdiumokban keressk a vltozst, vagy magunkban?
Az utbbi kt tmakr s rszben prhuzamosan megrajzolt trtnet
fkusza mellzte azokat a krdseket, amelyek a hallgat szubjektum
hanggal, hangtrrel, illetve hangtechnikai mdiumokkal val tapasztalatra
vonatkoznak. A tovbbiakban ezeket vizsgljuk.
A perspektva mint mdium a perspektva mint modell
Kittler mdiaelmlete az elsk kztt sszegezte s rendszerezte a mdiumok megvltozott szerept az 1900-as vekkel bekvetkezett j, technikai mediatizlds ta. Anlkl, hogy rgtn az ember(i agy) s a szmtgp elvi s gyakorlati tfedseinek krdseibe bonyoldnnk ami lehet,
hogy Kitlert kvetve is nyaktr mutatvny volna 67 , kezdjk azzal, hogy a
mdiumokkal kapcsolatos anomlik nem j keletek. Gondoljunk csak

64

Uo.
rtsd a rezg fizikai testek, felletek s anyagminsgek klcsns hatst, illetve az ilyen
terekben ltrejv gyakran kaotikus trvnyeket.
66
Pldul vons-fuvola trombita-szaxofon szjrsszel, fvs csell stb. Harenberg 224225.
67
s az, hogy a gp vilgt szimbolikusnak hvjk, alssa az Ember tveszmjt azzal kapcsolatosan, hogy birtokban van egy tudatossgnak nevezett minsgnek, amely a kalkull gphez kpest valami msnak s tbbnek azonostja be t. Mindkett, az ember s a komputer, 'al van rendelve a jell odafordulsnak; ami azt jelenti, hogy mindkett programok
rvn zemel. Kittler, Bevezet 16.
65

76

Fogalom s kp IV.

Szkratsznek az rstl val elhatroldsra68 vagy a vizulis perspektva


(az n. perspectiva artificialis) Leonardo da Vinci ltali korai brlatra.69
Az, hogy a feltallt eszkzk, illetve mdiumok mennyire hatnak vissza az
ember gondolkodsra s szlelsre, csak jval ksbb tudatosult.
Nietzscht sajt rgpnek hasznlata juttatta arra a felismersre, hogy a
betkszletbl ll szerkezet dolgozik a gondolkodsn.70 Czanne felismerst is gy fogalmazhatjuk meg Merleau-Ponty kzvettsvel, mint a mestersgesen irnytott szlels fl vezredes amnzijbl val felbredst. 71
Csakhogy a perspektvt vagy ahogy Hubert Damish nevezi: a perspektivikus paradigmt nem mlta fell az id, ppgy aktulis, mint korbban
volt. A mvszettrtneti, illetve filozfiai diskurzus mellett a kognitv
pszicholgia trgyt is kpez perspektvt Damish elemzse felettbb rszletesen megvitatta. Kiderlt, hogy mi nem a perspektva,72 azrt, hogy vgl
igaz, mr egy szrvek utni trben Merleau-Ponty posztumusz kiadott munkajegyzetn fusson ztonyra. Azzal, hogy a perspektivikus paradigma msik nevn: euklideszi szlels mr az ltalban vett szlels
eltt van vagyis: az szlelst irnytja , ugyanazokat a tneteket viseli
magn, mint a Kittler ltal rtelmezett technikai mdiumok. Ezek ppgy
ellenllnak a megrtsnek, a kdjellegnek; a valsgot hozzk ltre nem
mimetikusan, nem lejegyezve, hanem konstrulva azt , gy
nreferencialitsra tesznek szert, s eleve az eszttika/kognci eltt jrnak.

Szkratsz rvei tmren az rs, a szveg ellenben: halott formtumnak (halott emlkezetnek) tekinti, ha a szveg rja szemlyesen nem llhat mr jt lert gondolatairt, gy szmra
az rs mindig elgtelen marad a beszddel, az l dialgussal szemben. V. Platn: Phaidrosz.
69
Leonardo da Vinci: rtekezs a festszetrl, amelynek vonatkoz megjegyzst a kvetkezkppen foglalja ssze Hubert Damisch: a construzione legittima a lts szubjektumt a
kklopsz sttusra reduklja, a szemet pedig egy osztatlan s rgztett pontra azaz egy olyan
helyzetre, aminek nincs kze sem az szlels tnyleges krlmnyeihez, sem a festszet jl
felfogott rdekhez. Hubert Damisch: A perspektva mltbli dolog? In: Vltoz mvszetfogalom. Kortrs frankofon mvszetelmlet. Szerkesztette s vlogatta: Hzas Nikoletta,
Kijrat, Budapest 2001, 138.
70
Nietzsche az egyik kulcsszemly Kittler szmra. Ezek emberek, krdezte ugyangy magtl Nietzsche 1874-ben, nyolc vvel azeltt, hogy rgpet vett volna, vagy lehetsges, hogy
csupn gondolkod, r s beszl gpek? Kittler, uo.
71
A festszetet megjt trekvst, a perspektivikus brzolstl val megszabadulst
Merleau-Ponty filozfiai kontextusba helyezte.
72
Rviden sszefoglalva: a perspektva nem szimblum (vagy szimbolikus forma), nem jel
(vagy saussure-i rtelemben az elklnl jeleknek megfelel elklnl kpzetek rendszere),
nem nyelv (az ptszet kellktrnak funkcionlis tvitele a festszet terletre, melynek
rtelmben egy hosszas grafikus adaptcis munknak [Panofsky] az eredmnye volna), nem
kd (nem vges szm, klnll elemet megmozgat digitlis kd), nem trgy vagy produktum, nem egy hats, hanem a hatsok, a reprezentci ellltja. Tovbb: a perspektvnak
van egy informcis potencilja, mely nem korltozdik egy trtneti adatra vagy stilris
jegyre, azaz tlmutat a kultra paradigmjn, az szlelst irnytja (Merleau-Ponty).
68

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

77

Mg teht Merleau-Ponty azzal kzd, hogy egy ilyen nem euklideszi s


nyelv eltti fenomenlis rteghez (egy merleges vilghoz, illetve trtnelemhez) utat talljon, amely gy rszorul valamilyenfajta megkpzsre,
konstrukcira,73 addig Kittler (huszont vvel ksbb) mr megelgszik
azzal, hogy rmutasson egy, mr gykeresen megvltozott technicista,
szubjektumot zrjelbe tev medilis trre. Egy ilyen trben a technikai
mdiumok meglte nem csupn az ltalban vett medilis viszonyaink trtkelst teszik szksgess, hanem ennek kvetkezmnyeknt az ember
egy jabb lnyegt tekintve nietzscheinus kpzetre is rkrdeznek. De
mirt fontos a kt szerz egytt emltse?
Jllehet alapvet klnbsg mutatkozik kettejk kztt a modell fogalmnak hasznlatban ami rthet, hiszen ellenttes trflen mozognak
, ugyanakkor gy tnik, hogy a vgeredmny tekintetben nem llnak
annyira messze egymstl. Kittler gyakran utal a technikai mdiumok s a
kognitv modellek prhuzamos s klcsns fejldsre, a mdiumokra
mint agymodellek korrekciit segt modellekre (hogy egy idevg pldt
emltsek: a technolgiai hangrgzts nyjtotta az els modelljt az adat
ramlsnak, amely egyttal a neurofiziolgiai kutats trgyv vlt). 74
Ennek rtelmben Kittler jelen esetben Walter Benjaminnal szemben a
medilis berhatsgot nem az szlels elmlytseknt75 vagy egyes antropolgiai diszpozcik lehetsges meghosszabbtsaknt rtelmezi, hanem
rzkfiziolgiai szempontbl tekintve azok lnyegi transzformcijaknt
ttelezi. A mdiumok transzpozcijnak techniki s tudomnyai 76 nem
egyszeren emberi kpessgeket mlytenek el, hanem berhatsgi kszbket rgztenek.77 Hogyan rtsk ezt? Kittler szmra a medilis
transzpozci fogalmnak bevezetst az elektromos mdiumok megjelense (hangrgzts, film), illetve ennek folyomnyaknt a nyomtatott szveg,
a knyv monopliumnak megkrdjelezse tette szksgess. A szveg
elgtelensge a relis tartomny rgztsre (amelyre a kittleri paradigmA nyers vagy vad szlelst [mg] fel kell tallni rja Merleau-Ponty erfesztseirl
Damisch, 137.
74
Kittler 28.
75
A pszichoanalzis olyan elszlsokat izollt s tett egyidejleg elemezhetv, amelyek
azeltt az szlelt szles ramban sztak tova. A filmnek pedig az optikai szleletek vilgnak
teljes szlessgben, s most az akusztikusban is, az appercepci hasonl elmlytse volt a
kvetkezmnye idzi Lrincz Benjamint Lrincz Csongor: Medialits s diskurzus. Az
1900-as lejegyzrendszer. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800/1900. In: Trtnelem,
kultra, medialits. Szerkesztette: Kulcsr Szab Ern, Szirk Pter. Balassi Kiad, Budapest
2003, 170. (lbj.).
76
A freudi pszichoanalzist hozva fel mintnak. A freudi tudattalan nem ltezne, ha nem
llna kszen egy trol mdium minden rulkod jegy szmra. Idzi Lrincz, 169. (Kittler
GFT Berlin 132.)
77
(Kiemels tlem.) Idzi Lrincz, uo. (Kittler A 358.)
73

78

Fogalom s kp IV.

ban az analg mdon mkd elektromos/elektronikus mdiumok kpesek)


eleve csak a hangok s kpek szubverziinak (relis maradkainak) a trolst teszi lehetv. A szimbolikus rend legyen sz nyelvrl vagy komputerrl csak transzpozcik formjban kpes a mdiumok trolsra, ami azt
jelenti, hogy ezek csak olyan j konstrukcik formjban rhatk be, amelyek eleve likvidljk kiindulsi mdiumaikat. 78 A knyv esetben pldul egy kp ltvnya nem jelenik meg kzvetlenl a szvegben, hanem csak
rtelmnk kzvettsvel, kpzeletnk egy jabb az eredetitl fggetlen
konstrukcijban. A szmtgppel sincs ez msknt: a digitalizci szmokba kdolt univerzlis jele eltrli a klnbsget kp, hang s szveg
kztt, gy brmelyik mdium tfordthat a msikba. Az egyetlen klnbsg kzttk az, hogy azt mr nem a kdot olvas (vizualizl s auralizl) agyunk vgzi, hanem egy gp. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kvl azt az egyltaln nem jelentktelen tnyt, hogy a (szmt)gpek viszonylatban szksg van rzkszerveink hozzfrhetsgre is,
amennyiben kapcsolatot akarunk ltesteni velk, ezrt a kevered mdiumok kztti klnbsg(ttel) mgsem tnhet el. Ezrt lehetsges, hogy a
hang digitlis transzpozcija egyszerre vlik elrhetv szmunkra kpknt
s hangknt, ahogy az a hangkezel szoftverek esetben trtnik.79
A hang mdiuma s transzpozcii vizsglatt tekintve kijelenthetjk,
hogy a gp teljestmnynek fokmrje ppen abban ll s vlheten llni
fog , hogy milyen viszonyban van a relissal (legalbbis addig biztosan,
amg nlklzhetetlenek szmunkra rzkszerveink). Enlkl az imaginrius vagy virtulis (hang, hangtr, tartomny) is pusztn pillanatnyi elmezavarnak fog tnni (br az ilyen llapotoknak a freudi pszichoanalzis elszlsaihoz hasonl rendszerelmleti jelentsgt nem vonjuk ktsgbe).
A berhatsgi kszbk gy nem csak azt hatrozzk meg, hogy mi vlik
vagy vlhat a diskurzus rszv, hanem azt is, hogyan vltozik vltoztathat meg a relishoz val viszonyunk: mit s hogyan szlelhetnk.80
A zenre lefordtva: nem csak arrl van sz, hogy a zenei jrahasznosts
korban a globlis zenei archvum hogyan vlik kedvnkre szeletelhet s
78

Uo. (Kittler A 347.)


Ami persze nem jdonsg, hiszen douard-Lon Scott de Martinville 1857-es
phonautograph-ja mr rgztette a hangot kpknt. Ami viszont igazn nagy ugrst jelentett, az
a mdiumokhoz val nemlineris hozzfrs s szerkesztsi md, amit a fejlett szmtgpes
technolgival vlt valra.
80
Amit addig a termszet a Fld nev llapot lltott be sajt lvilga szmra, azt az
ember megprblja a sajt maga ltal alkotott eszkzkkel jra s jra thangolni, szablyozni.
A kultra nem ms, mint a folyamatos jrahangolsa azoknak az rtkeknek, paramtereknek,
amelyek az ember szmra j ltllapotot teremthetnek. A tudomnyos felfedezsek potencilisan mind vertiklis kszbket nyitnak a trtnelemben, melyek ha eszkztrakkal kiegszlve
hozzfrhetkk vlnak, az ember s kultrja egszt vltoztatjk meg visszavonhatatlanul.
79

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

79

szerkeszthet hangmintabankk, s ezltal hogyan alaktja t a zenei diskurzust,81 hanem azt is, hogy milyen j hangsznek, szokatlan hangzsstruktrk (strukturlis hangterek), illetve hangzsvilgok (ms mdiumok szonikus/szonifiklt transzpozcii) vlnak az szlels szmra elrhetv.82 Hangeszkzeink minsgei (kezdve a mikrofonoktl a mintavtelezsi eljrsokon t a hangsugrz technolgikig) mind ilyen berhatsgi
kszbket hoznak ltre.83 A diskurzust egszen biztosan megvltoztatjk,
de hogyan vltoztatjk meg szlelsnket? ltalban gondoljunk itt az szlelsre, vagy kln annak egy rszt alkot hangszlelsre? s ezek az eszkzk milyen viszonyban llnak rzkszerveinkkel?
A kp(i), amennyiben tovbbra is az imaginriusban tartzkodik, gy
vgig a perspektivikus paradigmban marad. Az aktulis 3D ksrletek mind
ennek az euklideszi szlelsnek a megnyitst clozzk: a tvol lev dolgok
kzvetlen kzelbe hozst nem felletknt, hiszen azt eddig is tudtk,
hanem mlysgknt. Ehhez nem elegend a kamera optikai zoomja, a mlysgi dimenzi tadshoz oda kell menni a dolgokhoz: a kamernak oda
kell utaznia s a dolgok kz kell keverednie. A technika jelen esetben a
legfejlettebb, elmert VR (virtulis valsg) technolgik legfbb clja a
relisban megidzni a virtulisat, amely a vizulis 3D technolgik esetben tovbbra is segtsgre szorul. Kt, a terletet meghatroz VR AR84
fejlesztst emltenk csupn, az elmert hologram lehetsgei a tvolabbi
jv.85 A CAVE286 (2012. oktber) vals teret elfoglal/kitlt 3D installci 360-os virtulis valsg lekpezst s kollektv befogadst igyekV. Batta Barnabs dolgozatt errl: A zenei jrahasznosts kora. In: Extzis s agnia.
Fggetlen zenei (h)arcterek. Vlogatta s szerkesztette: Virg Zoltn, Fosszlia, Szeged 2006,
7485.
82
Lsd pldaknt a http://www.radio-astronomy.net/ars.htm mvszeti-tudomnyos projektet.
83
Pldul a ma mr ltalnosan hozzfrhetv vlt 192 kHz-es mintavtelezsi (gyakorisgnl) eljrsnl az n. Gbor-mtrix rcsa egyrszt alig 5 mikroszekundumra (sec) zsugorodott,
msrszt tlbiztostva az emberi halls frekvencitartomnynak fels hatrt: a 20kHz tzszerest (valjban tszrst: http://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist%E2%80%93Shannon_
sampling _theorem) tve elrhetv. De akkor mi szksg lehet a hangminta-vtelez formtumok tovbbi nvelsre, a rcs tovbbi zsugortsra, a hatrok kiterjesztsre? A folytonos
hanghullm ftise sarkall erre, vagy rzkelhet a klnbsg? A zenei kompozcis eljrsok
ezt kihasznljk-e? Amennyiben a halls konstans, lethosszig tart adaptcis mveletet
jelent, gy a sztereocilliumok 1 nanomteres kilengse az emberi hangszlels kszbrtke
valsznleg mg sok rzetklnbsg-potencillal llhat az audiofilek szolglatra.
84
VR virtual reality, AR augmented reality, kiterjesztett valsg, hasonlan, mint HR
hyper reality. A klnbsg egy 2007-es magyarzata itt: http://www.mediastudies.ca/articles/vr.htm.
85
Jelen pillanatban az orvostudomny hasznra lehet leginkbb: http://www.realviewimaging.
com/; de van plda egyb alkalmazsra is: http://www.youtube.com/watch?v=5CqUYBopWLs
86
http://www.evl.uic.edu/cave2;
http://en.wikipedia.org/wiki/Cave_automatic_virtual_
environment; illetve prhuzamosan: http://www.eonreality.com/eon-icube/
81

80

Fogalom s kp IV.

szik lehetv tenni igen ltvnyosan, ugyanakkor a 3D szemveg alkalmazsnak korltaival.87


Azok a VR-technolgik, amelyek az rzkszerveket kzvetlen kzelrl mertik bele a teljes 3D vizulis-akusztikus trbe, mint az Oculus Rift, 88
mr fokozottabban viselik magukon a protetikus eszkzhasznlat korltait.
Ez utbbi alkalmazsok rtelemszeren egyetlen szemlyre korltozottak,
ahol a 3D terek kollektv befogadsra vagy az azokban trtn, a rsztvevk kztti interakcikra elssorban (de nem kizran)89 a virtulis tereken
bell tud sor kerlni.
A jelen VR AR vizulis technolgik eszkztrnak ismeretben elmondhatjuk, hogy egyedl a hangtr esetben valsult meg a 3D virtulisnak a tkletes relis-lekpezse (ahogy azt korbban Harenberg dolgozatnak felhasznlsval mr felvzoltuk), ezrt a hangra mint a vizulis ltvnyt a relisban megkt elemre s mdiumra igencsak szksgk van a
vizulis technolgiknak.90 Ez pedig egyltaln nem jelenti azt, hogy a
hangtr esetben hinyozna az euklideszi szlels. St, ez esetben a technikai mdiumoknak ppen azzal kellett megkzdenik, hogy a kzvetlenben a
tvolsgot megidzzk, lvn a hang a ltsparadigma szmra sz szerint
id,91 s csak az utn vlik id(szerkezet)be csomagolt trr.
John Chowning munki bizonytottk a legjobban, hogy az euklideszi
szlelsnek hogyan sikerlt birtokba vennie a hangteret. Chowning kzvetlenl kapcsoldik a Max Mathews92 s Jean-Claude Risset93 neve ltal fmA 3D szemveg hasznlatt mellz technolgik is lteznek, ugyanakkor korltozott nzpontot (max. 5, de inkbb 3 szget) knlnak a mlysgi dimenzi szlelsnek egyszerre.
A Tridelity autosztereoszkpikus 3D trhats kijelzi mikrolencss vagy takar svos
(parallax barrier) optikai technolgit alkalmaznak. A szrknt mkd lencsk svokban
fednek t kppontokat, s azltal, hogy klnbz irnyba trtik el a kibocsjtott fnyt, a kt
szem szmra ms-ms kppontok lesznek lthatk. Elssorban a reklmipar hasznostja
ezeket a kijelzket. Lsd: http://www.tridelity.com/.
88
http://www.oculus.com/rift/
89
Pldul olyan AR alkalmazsok, amelyek a tovbbi eszkzk ltal le nem foglalt rzkszervekre korltozott (helyvltoztat, tapint, zlel, szagl vagy nem kizr mdon genitlis)
interakcikat engednnek meg, feltve, hogy egyazon vals fizikai trben tartzkodnak, egyazon VR-hlzatra a rsztvevk.
90
A hang sszeragasztja a vizulis ltvnyt; tovbb a hang fokozza: a mret, a tr, a tvolsg rzkelst; a sztereokp rzkelst; a finom trgymozgsok szlelst; a vizulisan
ellltott n-mozgst [lsd mg a vection fogalma]; a finom trgymozgst stb. Ezek mind
elhangzottak az Oculus els fejleszti konferencijn (2014. szeptember), lsd online elrhet
anyagok itt: http://www.oculus.com/blog/oculus-connect-videos-and-presentations-online/
91
A ltshoz viszonytva a halls sszehasonlthatatlanul rzkenyebb az idbeli vltozsra.
Sz szoros rtelemben a hang id. BlesserSalter 17.
92
Mathews a szmtgpzene ttrjeknt s atyjaknt vonult be a tudomnytrtnetbe. 1963ban jelent meg mrfldknek szmt dolgozata a Science folyiratban: Mathews, M.V., The
Digital Computer as a Musical Instrument, Science, 1963,Vol. 142, No. 3592, 553557.
87

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

81

jelzett ksrletekhez94 az 1960-as vekben.95 A frekvencia modulcis szintzis96 1966-os felfedezsvel Chowning maga is elhelyezi mrfldkveit,
egyszerre mind a szmtgpes hangszimulci, mind a pszichoakusztika
terletn. Ez a Chowning ltal szintzissel trtn analzis-nek (analysis
by synthesis) is nevezett mdszer ksbb nem csupn egyes hangszerek
(vagy hangszercsoportok) vals szimulcijt tette lehetv s mintegy
vlaszt adva s eszkzzel szolglva a MatthewsRiset fizikai elemzssel
nyert hangszertulajdonsgok sikeres szintetikus ellltshoz , hanem a
pszichoakusztika terletn is j utat nyitott az auditorikus perspektva tudomnyos meghatrozsa fel97 (illetve ezzel prhuzamosan annak virtulisrelis megvalstsai, mdszeres zenei s egyb alkalmazsai fel).
gy tnt, a hallrendszer a magasabb, kognitv szinteken a ltshoz
hasonl elvek alapjn kpezi le az szlelt informcit.98 Kvetkezskppen
Riset Mathews munkatrsaknt szintn egy mrfldkvel jrult hozz a zenetudomnyhoz, illetve az akusztikhoz, pszichoakusztikhoz: egy algoritmust dolgozott ki, mely a trombita (egy konkrt, vals akusztikus hangszer) megklnbztet jegynek legszksgesebb attribtuma lersra szolglt, s amely gy szabadabb utat nyitott a hangszerek fizikai modellezse
irnyba. Munkja tovbb rmutatott a hallrendszer szelektv mkdsre, amely ahhoz,
hogy egy hangforrst beazonostson, nem a teljes hangra, hanem annak egy jl beazonosthat
rszletre, az azon bell adott fizikai komplexitsra figyel. Risset, J. C., Mathews, M. V.,
Analysis of Musical-Instrument Tones, Physics Today, 1969, Vol. 22, No. 2, 2330.
94
Ezekben a Chowning ltal analzisbl nyert szintzis (synthesis from analysis) mdszerrel
is jellemzett ksrletekben az emltett szerzk szmtgpes analzisnek vetettk al a vals
hangszerek hangjt, majd az gy nyert fizikai jellemzk s adatok alapjn prbltk szmtgpes hangszintzissel jra ellltani ket, majd sszehasonltssal a mdszer eredmnyessgnek kvetkeztetseit levonni. Lsd errl John M. Chowning: Digital Sound Synthesis,
Acoustics, and Perception: a rich Intersection. In: Proceedings of the COST G-6 Conference on
Digital Audio Effects (DAFX-00), Verona, Italy, December 79, 2000, DAFX-1. o. Online volt
olvashat (2010): http://profs.sci.univr.it/~dafx/Final-Papers/pdf/Chowning.pdf
95
Chowning szerint ekkor mg a rendkvli kltsgek ellenre is lnyegesen kisebb gondot
jelentett a szmtgpek fejlesztse, a kltsghatkonysg-nvels, a hozzfrhetv ttel, mint
a hallrendszerrl val tuds gyaraptsa. A pszichoakusztika terletn foly szmos ksrlet
kzl pedig kevsnek volt kzvetlen hatsa a hangok szmtgpes generlsra, illetve azok
szimullt akusztikai terekben trtn lokalizlsra. Lsd uo.
96
Az emltett szintzis eljrs mr sszetett, idben vltoz s alakthat hangsznek generlst tette lehetv. Az FM szintzis els publikcija 1973-ban: Chowning, J. M.: The Synthesis
of Complex Audio Spectra by Means of Frequency Modulation. J. Audio Eng. Soc., Vol. 21,
526534, 1973.
97
A Ligeti Gyrgynek cmzett tanulmny Chowning, J. M.: Music from Machines:
Perceptual Fusion & Auditory Perspective for Ligeti. CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustics) Department of Music, Stanford University, Stanford, March 1990
online elrhet itt: https://ccrma.stanford.edu/files/papers/stanm64.pdf
98
Illetve: A hangok ppgy vesztenek intenzitsukbl a tvolsg nvekedsvel, ahogyan a
trgyak cskkennek ltszlagos mretkben. A hangszn gazdagsga is cskken a hallgattl
val tvolsggal, ahogy nagyobb tvolsgok esetben a ltsban is szntmenet tapasztalhat.
Chowning DAFC-3. Vagy lsd a fenti lbjegyzetben emltett m kitn fordtst: J. M.
Chowning: Az szlels egysge s a hallsperspektva. Fordtotta Kovcs Balzs. In: Batta
93

82

Fogalom s kp IV.

a perspektva pp annyira tartozik a hall-, mint a ltrendszerhez. Amikor Chowning gy fogalmaz, hogy a hallsperspektva nem a vizulis
perspektva egy metaforja, hanem inkbb egy olyan jelensg, amely a
trszlels ltalnos trvnyeit ltszik kvetni, ezzel nem csak az tfedseket nyilvntja ki, hanem a kt kzeg, illetve fiziolgiai lekpezs egyenrangsgt s klnbsgeit is egyrtelmv teszi.99
Ameddig tbbnyire statikus jelensgeket vetnk al a vizsglatnak, a
lts knnyedn elboldogul egy mechanikus modell segtsgvel, azonban a
halls aligha.100 Chowning ksrletei jl mutattk, hogy br a kt rendszer
osztozhat a nagysg s a tvolsg fogalmain (trgymret s hangintenzits),
ugyanakkor egy olyan bonyolult jelensg megrtshez, mint a hangerkonstancia (szemben a mretkonstancival), mr szksg van egy
(mechano)elektrikus (s digitlis) modell segtsgre.101

Barnabs (fszerk.): Mdium, Hang, Eszttika. Zeneisg a medilis technolgik korban.


Universitas Kiad, Szeged 2009 [fordts alapja: John. M. Chowning: Perceptual Fusion and
Auditory Perspective. In: Perry Cook (szerk.): Music, Cognition, and Computerized Sound: An
Introduction to Psychoacoustics. MIT Press, Cambridge, MA 1999,], 165.
99
Mindezt korbban evolcis vagy filogenetikus keretbe gyazva: Nem meglep, hogy a kt
rendszer gy alakult ki, hogy a klvilg feldolgozsa sorn kerlje az rzkelsi mdok tkzst: sok vizulisan rzkelt trgy egyben hangforrs is lehet. Chowning DAFC-3. Itt Kovcs
fordtst hasznlom. Uo.
100
Statikus jelensg alatt rtek itt olyan helyzeteket, amikor szlelsnk nincs elrasztva nagyobb mennyisg, gyorsan mozg vizulis informcival, pldul amikor nyugodtan lnk
valahol, s a sztrad fnyben a trgyak mozdulatlan llandsga vesz krl bennnket. A
hang vonatkozsban ehhez hasonl jelensgnek alig van nyoma (hacsak nem egy
szinuszhangot hallgatunk), hiszen a hangok mindig esemnyhez ktttek, vltozsuk jelenti
szlelsket. A klnbsget teht a kt kzeg, illetve mdium fizikai tulajdonsgainak klnbsge adja. A fny lineris terjedse s azonnalisga a trgyakat egyszer s konkrt jelenlttel
(vagy ppen kitakarssal s elrejtssel) ruhzza fel, mg a hang alig ismer akadlyokat kpes
nemcsak kikerlni azokat, hanem t is hatolni rajtuk , ezrt bonyolultabb feladat el lltja
mg a meditcira alkalmas helyzetekben is az szlelsnket. Ugyanazok a httrzajok hol
segtik, hol pedig ellehetetlentik ennek az llapotnak az elrst. Flnk sosem meneklhet e
kitettsge ell, rtelmnk legjobban teszi, ha megbartkozik s egyttmkdik. Egybknt a
perspektva egyfajta mechanikai s lineris modellje a halls esetben csak nyitott kzelterekben (vagy nyitott, sk terepen) volna alkalmazhat.
101
A korbban emltett statikus jelensgekkel szemben adottak azok a lts kpessgeit s
hatrait feszeget helyzetek, amelyeket a legfejlettebb (pl. IMAX) 3D mozikban is tapasztalhatunk. A mozgkpre alkalmazott vizulis perspektva kt jellemzje a prototipikus (tlag
szemtvolsgra kalibrlt, prhuzamos) felvteli s vettsi md, illetve annak mestersges,
felleti megnyitsa (specilis szemveg) mr nmagban klnleges alkalmazkodsra knyszerti a percepcit: 1. fejmret/szemtvolsg; 2. vszon eltt elfoglalt hely; 3. tgra lakatolt
szem (nem a szemem fkuszl, hanem a vszon/szemveg helyettem). (4.) A helyzetet tovbb
fokozhatja az olyan tartalom, amelyet gyors kameramozgs, sr kpkivgs, vagyis a perspektvk gyors, ugrsszer vltozsai jellemeznek. Csakhogy az elbb lert mr-mr a flnk
kpessgeit ignyl helyzetben szemnk (a fkusz szabadsgtl megfosztva) tovbbra is
egy mechanikus modellel van felszerelve (ha elfrad, egyszeren leengedi a rednyt). Term-

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

83

Modell, modul, protzis


A hallszerv sajtos fiziolgija s hangoltsga rvn megklnbztetett helyet foglalhat el rzkszerveink kztt. Az aktulis neurolgiai ksrletek ismtelten rvilgtottak arra, hogy a halls interfsze (kls s bels
vilgunk kztti rintkezsi fellete) bonyolultabb mdon keldik vilgunk szvetbe, mint ahogyan arra nhny vtizeddel korbban, Bksy
Gyrgy felfedezst102 kveten mr egyszer rcsodlkozhattunk, vagy
mint amire legfejlettebb bionikus eszkzeink kpesek. gy a bels fl s a
hallkreg esetben egy sajt rtelemmel elltott mechanoelektrikus jeltalaktrl kell beszlnnk, amely intuitv mdon viszonyul az t krlvev akusztikus krnyezethez, s egy szmunkra (n-tudattal rendelkez
viselik szmra) tudattalanul mkd aurlis intencionalitssal rendelkezik. ppen eme kpessgnek tulajdonthat a hallszervnek az ember
(vagy brmely akusztikai jelek fogadsra kpes llny) tllst is segt
riaszt potencilja. Mirl van teht sz?
Folytonos vilgra nyitottsga s sszefondottsga az akusztikus krnyezettel a hallszervtl sajtos kpessget, belltdst kvetel meg. Egyik
rzkszervnk sincs ennyire kihasznlva s felfegyverezve a vltozsra.
Mg a tbbi rzkszerv esetben inkbb passzv modulokrl 103 beszlhetnk, addig a halls esetben aktv modulrl van sz. Mr Bksy gy fogalmazott, hogy az els jelfeldolgozs, hangelemzs mr a csigban ltrejn, s az agy mr egy megformlt, a hang magassgt tisztn hordoz jelzst kap, ugyanakkor a jelfeldolgozs tekintetben azt is felttelezte, hogy
szoros hasonlsg van a klnbz rzkszervek idegrendszere kztt,
szinte olyannyira, hogy az egyik rzkszervet ismerve meg lehet jsolni a
msik rzkszervben lezajl jelensgeket. 104 Ez utbbi elgondols mg
vtizedekig tartotta magt, s tbbnyire igaz is maradt a tbbi rzkszerv
vonatkozsban, azonban a hallszerv esetben mr nem. gy teht mg a
hagyomnyos modell azon rsze, amely a Corti-szervet egy nagy
spektrumanaliztorknt fogta fel, tovbbra is rvnyben maradt, addig az,
amely a ltkreg mkdsnek analgijra105 a hallkreg mkdst is
szetesen llapot ez, legtbbszr elfogadjuk s szeretjk, ahogy azt hatraink megtapasztalsa
kvnja.
102
Bksy a hallszerv modellezsrt kapott 1961-ben fiziolgiai s orvostudomnyi Nobeldjat.
103
A kognitv tudomny ltal hasznlt fogalom. Jelen esetben leegyszerstve valamilyen
terletspecifikus (az agyrl lvn sz) bemeneti rendszert kell rtennk alatta. Pldul a lts
esetben sok ilyen modult kell elkpzelnnk, amelyek mind valamilyen specifikus rzet feldolgozsrt felelsek. Pl. szn, alak, ltmezben elfoglalt hely, mozgs stb.
104
Online olvashat: http://www.termeszetvilaga.hu/tv99/tv9907/bekesy2.html
105
Ahol klnbz s elklnl neuroncsoportok dolgozzk fel kln a szn-, alak-, ltmezben elfoglalt hely- s mozgsadatokat.

84

Fogalom s kp IV.

az rzki minsgek egsz sorrt (intenzitsrt, hangmagassgrt, trbeli


helyzetrt, hangsznrt) felels prhuzamos s masszv modulris rendszerknt gondolta el,106 a kzelmltban egyrtelmen fellrdott.
Jllehet mr az 1990-es vek elejtl kezdett vilgoss vlni, hogy a
ltssal s tapintssal ellenttben a hallkregbe rkez jelek termszetk
szerint jellemzen nem trbeli elrendezsek. 107 Br a csign bell a
basilaris membrn a frekvencia megjelentse rtelmben lehet
tonotopikus,108 azonban nmagban egyetlen spektrumanaliztor kevs
ahhoz, hogy egy hangforrs trbeli helyzett tartalmaz informcit egymaga ellltsa (ahhoz szksge van egy msik kzremkdsre), ugyanakkor
a szemnk egyknt is tartalmazza s szlltja a trbeli adatokat
topografikusan a ltkregnek (ahogy azt egyetlen kamera is tenn). Szmunkra a trszlels ltalnos szablyainak kvetse ahogyan azt
Chowning a hallsperspektva jelensge alapjn megfogalmazta jelen
esetben a hangtrnek mint kzegnek a szablyainak trtn megfelelst
juttatja az esznkbe. Akr szmtgpes spektrumanalzist vgznk a ltsunkat hasznlva, akr hallgats tjn elemznk egy hanganyagot, immr
legtbb esetben hangfelvtelt alkalmazunk. A hangfelvteli technikkat
meghosszabbtott vagy kihelyezett fleinket pedig mr rgen tklyre
fejlesztettk. A fl = mikrofon paradigma vilgosan lekpezi szmunkra a
hangteret, az akusztika vonatkoz szablyai rtelmben. Ebben a paradigmban, amennyiben ezt az analgit teljes mrtkben elfogadom, kevsb
jutna eszembe topogrfit keresni ott, ahol az nem volna elvrs. Egyetlen
mikrofon ugyangy nem fog szlltani informcit a hangforrs trbeli
helyzetrl, ahogyan egyetlen fl vagy hallszerv sem.109 Ehhez mindkettnek egy prhuzamos trsra van szksge. Ugyanakkor a szem esetben a
trsassg leginkbb a mlysgi dimenzi megnyitst, a vizulis tr ultrapontos kihasznlst teszi szmunkra lehetv (amellett, hogy a ltszgnket is kibvti), de a vizulis perspektvt a msik szem hinya nem
Ms szval: amely a tovbbi jelfeldolgozst a hallkregben sok, egymssal prhuzamos,
tovbbi spektrum-analiztorra bontva kpzelte el A masszv modularits-hipotzis ugyanakkor nem csupn perifrikus bemeneti s kimeneti modulokat felttelez, hanem az egsz agyra
rvnyest egy tbb szzezer modulbl ll terletspecifikus rendszert, amelyek kztt mr
elfogad bizonyos szint tjrhatsgot. A hallkreg esetben azonban ez az tjrhatsg
igen jelents, mint a ksbb kiderl, ezrt nehezen illeszkedik az elbbihez.
107
Middlebrooks, J. C. Green, D. M.: Sound localization by human listeners. Annu. Rev.
Psychol. 1991, 42, 135159. Forrs: N. H. Salminen, J. Aho, and M. Sams: Visual task
enhances spatial selectivity in the human auditory cortex. Front. Neurosci., 27 March 2013 |
doi: 10.3389/fnins.2013.00044. Online: http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnins.
2013.00044/full
108
http://auditoryneuroscience.com/topics/basilar-membrane-motion-4-bachs-tocata-fugue
109
A kzelsg, illetve tvolsg szlelse adott ebben az esetben, a panoramikus trbeli helyzet
nem.
106

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

85

tnteti el, tovbbra is rvnyben marad, rendelkezsre ll, lthat. Szemnk,


illetve flnk trrel val kapcsolata kiolvashat az ltalunk ksztett kamera, illetve mikrofon trhez val viszonybl, trlekpezsbl (1 szem +, 1
fl , 2 szem + +, 2 fl + + + +).110
A fl = mikrofon paradigma voltakppen a vizulis paradigmn (a lts dominancijnak birtokn) bell marad. Sarktva fogalmazva kijelenthetjk, hogy mg a lts paradigmja egy analg paradigma (tovbbra is 25
kpkocka/msodperc, topografikus lekpezds, masszv modularits),
addig vele szemben a halls a digitlis paradigmt reprezentlja (spektrumanalzis, rendkvl nagy felbonts s rzkenysg, komplex hlzatos lekpezds). Ennek felismershez szksg volt elszr a szmtgp megalkotsra, majd ksbb az egyre pontosabb s rzkenyebb kpalkot
agyat feltrkpez rendszerekre (fMRI, MEG stb.).
A 2008 krli vek begyjtttk azokat a publikcikat, amelyek a
hallrendszer nagyfok eltrst igazoljk a tbbi rzki modalitshoz kpest. Mikzben a ltkreg vagy a szomatoszenzoros kreg idegsejtjei
topografikus trkpeket111 alkotnak az odarkez ingerek szerint, a halls
esetben ilyen krgi trkp ltezsre nem sikerlt rmutatni. 112 Ehelyett a
hallkreg neuronjai nagy kiterjeds receptv terletekkel rendelkeznek, s
egytt egy csoportos rszvteli arny kdot (population rate code) alkotnak
a hangforrs trbeli helyzetrl.113
Jan Schnupp neurolgus114 s az ltala vezetett oxfordi kutatcsoport
komplex neurolgiai vizsglatokat vgeztek ebben az idszakban. 115
Vagy szgenknt, leegyszerstve: 90, 0, 180, 360.
V. helytelen wikipedia szcikk: http://en.wikipedia.org/wiki/Topographic_map_
(neuroanatomy)
112
Werner-Reiss, U., and Groh, J. M. (2008). A rate code for sound azimuth in monkey
auditory cortex: Implications for human neuro imaging studies. Journal of Neurosci. 28, 3747
3758. Forrs: N. H. Salminen, J. Aho, and M. Sams (2013).
113
Elssorban a hangforrs hallgat krli, vzszintes tengely szerinti helyzetnek a hallkrgi
reprezentcija vizsglatra kiterjeden. Stecker, G. C., Harrington, I. A., and Middlebrooks, J.
C. (2005). Location coding by opponent neural populations in the auditory cortex. PloS Biol.
3:e78. doi: 10.1371/journal.pbio.0030078; Salminen, N. H., May, P. J., Alku, P., and Tiitinen,
H. (2009). A population rate code of auditory space in the human cortex. PloS ONE 4:e7600.
doi:10.1371/ journal.pone.0007600; Salminen, N. H., Tiitinen, H., and May, P. J. (2012).
Auditory spatial processing in the human cortex. Neuroscientist 18, 602612.; Magezi, D. A.,
and Krumbholz, K. (2010). Evidence for opponent-channel coding of interaural time
differences in human auditory cortex. J. Neurophysiol. 104, 19972007.;
Briley, P. M.,
Kitterick, P. T., and Summerfield, A. Q. (2013). Evidence for opponent process analysis of
soundsource location in humans. J. Assoc. Res. Otolaryngol. 14, 83101. Forrs: N. H. Salminen, J. Aho, and M. Sams (2013).
114
A jelen dolgozatban felhasznlt kutatsi eredmnyek kzlse ta Schnupp kollgival
knyvet adott ki a halls idegtudomnyrl, kzrthet nyelven. A knyvhz tartoz weboldal
ismeretterjeszt anyagval, eladsaival, mellkleteivel Schnupp valjban misszit teljest, s
nem pusztn az idegtudomnyt npszersti. Lsd: http://auditoryneuroscience.com/;
110
111

86

Fogalom s kp IV.

A ksrletben rszt vevkkel sszetett akusztikai tartalmakat (zenk, zajok,


ksrleti kompozcik, vezrelt trbeli hangmozgsok) hallgattattak
kzeltri, transzaurlis116 lehallgatrendszeren keresztl, mikzben az alanyok hallkrgnek neurlis aktivitst monitoroztk. Tbb fontos kvetkeztetsre jutottak. Az egyik szerint a neurlis vlaszok nem csak az egyedi
hangok akusztikai tulajdonsgaira (frekvencia-sszettel stb.) vonatkoznak,
hanem sokkal inkbb a teljes hangkp statisztikai jellemzire.117 Teht a
httrzajnak ppgy fontos, hangol szerepe van a termszetes hangkrnyezet befogadsban, mint a statisztikus hangzsvilgnak egy zenem esetben. A msik s az elzt kiegszt fontos szrevtel szerint mivel a
neuronok elspr tbbsge reagl mind a hangmagassg, mind a trbeli
helyzet, illetve a hangszn vltozsaira, ezrt tovbbra sincs megfelel magyarzat arra, hogyan tesznek klnbsget ezek kztt a minsgek vagy
szubmodalitsok kztt. A harmadik fontos szrevtel szerint a hallkrget
az ember egsz letn t tart, a hangkrnyezethez trtn konstans adaptci jellemzi. Ez egy rendkvl gyors reszponzv (vlaszad) rekonfigurcit
s neurlis plaszticitst takar, amely ellentmond azon kognitv modelleknek,
amelyek a rgztett neurlis architektrt a hallkregre kiterjeszthetnek
vltk korbban. A negyedik fontos megllapts szerint a hallkregnek
alapveten szksge van rzki betpllsra ahhoz, hogy sajt konfigurcit
fejleszthessen ki s llthasson ssze vagyis pusztn idegi stimulcival
komplex hallslmny kivltsra mg nem vagyunk kpesek. Ahogy nincs
kt egyformn hall ember, gy kt azonos hallszerv sincs. Ezek egy lehetsges cserjvel transzplantcijval a hallkregnek jra meg kellene tanulnia az akusztikai minsgeket lekpezni. s vgl, az elzhz
kapcsoldan: a csiga mint interfsz egy ilyen httrhangolval, mint a
hallkreg, olyan kvetelmnyek el lltja a lehetsges mestersges jelt-

http://howyourbrainworks.net/;
illetve
http://www.academia.edu/5166838/Auditory_
Neuroscience_Making_Sense_of_Sound
115
Modelling melodies: understanding the neurological basis of sound perception
http://www.bbsrc.ac.uk/publications/business/2008/0801_business.pdf; Lend Me Your Ears,
And The World Will Sound Very Different http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/
080113212745.htm; illetve Greg Downey neuroantropolgus reflexija errl: Auditory neurons
learning to hear http://neuroanthropology.net/2008/01/31/auditory-neurons-learning-to-hear/
116
Egyetlen hallgat szubjektum kr ptett, szorosan kzeltri, tbb hangszrs, algoritmussal sszehangolt lehallgat rendszert gondoljunk el, melyen keresztl sszetett mdon s
irnyokbl lehet a hallgat krl hangokat megszlaltatni s trben mozgatni, vagyis virtulis
akusztikai tereket projektlni.
117
Vagyis ez azt jelenti, hogy hallsunk a hangforrs felismerst illeten csak olyan mrtkben s annyi ideig lehet szelektv (Risset), ameddig aktv figyelemmel trsul.

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

87

alaktk megtervezst, amellyel eddig egyetlen ember alkotta kszlk sem


rendelkezik.118
Greg Downey neuroantropolgus a fent lert ksrleti eredmnyeket
trgyalva felveti,119 hogy a halls jabb neurolgiai mkdse ismeretben
mennyire lehetnek a tovbbiakban relevnsak a hangszlels jelenleg is
hasznlt a zenei hagyomnybl, a fenomenolgiai vizsgldsokbl, az
audiolgibl s akusztikbl vett kategrii, mint pldul a hangszn,
hangmagassg, trhelyzet. Downey ezeknek a kategriknak a ltrejttt az
agy konstrukcis valsgot tr/kiegszt, ms szval imaginrius
potenciljval magyarzza, pp ezrt felteszi a fenomenolgia elgtelensgt vagy a valsggal szembeni deficitjt clz krdst a kialakult helyzetben.120 Eszerint ha jl egsztjk ki Downey rvid megjegyzst 121 ppen a kzvetlen tapasztalat lehetsge vlna a halls esetben megkrdjelezhetv, amennyiben egy ilyen ntrvny autonm rendszerrl szerznk tudomst az agy hlzatba ptve?
De feltehetnk gy is egy krdst egyrszt Downeyt kifordtva, msrszt jra Kittlerhez, illetve Merleau-Pontyhoz kapcsoldva , hogy mit
tegynk akkor, amikor technikai modelljeink mr nem szolglnak elegend
magyarzattal. Valban a fenomenolgia elgtelensgre kell rdbbennnk, ha ppen agyunk jelen esetben a hallrendszernk technolgiai
flnyt ltjuk igazoldni? Az elhangzott krdsekre rszben vlaszra lelhetnk Merleau-Ponty (felttelezett) modell fogalmban.
Lthatatlan perspektva
Jllehet A lthat s a lthatatlan befejezetlenl maradt fm s a
hozz tartoz Claude Lefort ltal szerkesztett s publiklt munkajegyzetek tartalmaznak egy-kt modellszer fiziolgiai lerst a retinlis mkdsA hallszervet helyettesteni kvn implanttumok egyelre csak beszdfelismersre
alkalmasak, pedig mr nem-lineris hangolssal rendelkeznek: http://auditoryneuroscience.
com/topics/prosthetics; szervtenyszetekkel, prepartumokkal foly ksrletek itt:
http://www.uni-tuebingen.de/cochlea/index.htm.
119
Greg Downey Auditory neurons learning to hear. Online: http://neuroanthropology.
net/2008/01/31/auditory-neurons-learning-to-hear/
120
Az rzkek antropolgija cm ktet elszavn dolgozva arra jttem r, hogy tudomsul
kell vennnk, a fenomenolgira egyrtelmen szksg van, de nem minden esetben elgt ki
bennnket, ha a perceptulis mechanizmusokat kvnjuk megrteni. rzkeink bellrl trtn
felfogsa nem egszen ugyanaz, mint az szlelst elllt rzkszervi, neurlis s viselkedsbeli mechanizmusok megrtse. Agyunk fenemd j abban, hogy tbbel lsson el bennnket,
mint amit rzkelnk, meggyzve minket arrl, hogy van egy kzvetlen tapasztalatunk az
rzkszervi krnyezetrl. Uo. Azta ez a ktet megjelent: Greg Downey and Daniel H. Lende
(eds.) The Encultured Brain: Introduction to Neuroanthropology, MIT Press 2012.
121
Tovbbi publikcik, blog: http://gregdowney.me/; http://blogs.plos.org/neuroanthropology/
the-encultured-brain/.
118

88

Fogalom s kp IV.

rl, a szemgoly begyazottsgrl s embrionlis kifejldsrl vagy ppen a testnek hangszekrnyknt val megtapasztalsrl, azonban ezek a
lersok szndkosan nlklzik a termszettudomnyos igny rszletezst, s csupn elnagyolt illusztrcikknt szolglnak. Az ilyen modellknt
felfogott modellek legyen sz neurofiziolgiai,122 pszicholgiai123 vagy
kulturlis modellekrl (ahogy a perspektva esetben is elhangzott annak
egy ilyen besorolsa) nem szolglnak elgsges magyarzattal MerleauPonty filozfiai clkitzsei szmra. A tapasztalat rvnyl eredete
(mrpedig a halls tolakod pldja ennek), a kzvetlen tapasztalat ontolgiai megalapozsa nem nlklzheti a konstans hs-vr jelenltet e modellek mgl (ahogyan azt Kittler mdiaelmlete megoldotta a szubjektum
karantnba helyezsvel), ugyanakkor egy hagyomnyos tudattest, tudat
trgy, tudattudattalan stb. oppozcira sem reduklhat. A test ebben a
tapasztalatban mg minden interszubjektv (egk kztti s rtelemad,
kulturlis) kzeget megelzen egy interkorporelis (testkztti, vagy ha
gy tetszik: animlis) viszony szmunkra legfbb s elidegenthetetlen
mdiumaknt s modelljeknt addik: mint magnak a ltnek egy prototpusa s figyelemre mlt varinsa.124 A chair vagy hs filozfiai fogalmnak bevezetse a testet egyszerre tnteti ki a vilg dolgai kztt s
lltja azokkal rokonsgba, de anlkl, hogy eltrgyiastan s lesen elhatroln ket egymstl. A mdium hasonlan ellenll a krlhatrolsnak,
hiszen egyszerre jelenik meg Kittlernl eszkzknt, trolknt, hordozknt, kzvettknt s egyfajta anyagi llapotknt.
Ennek az anyagi llapotnak az analg berdsrl vagy
transzgresszijrl, illetve transzpozcijrl (a mdium msikaknt val
megjelensrl) szmoltunk be korbban a hangrgzts esetben. Ilyenkor
kerlt likvidlsra az eredeti mdium (mint rezgs vagy nyomsklnbsg),
s rgzlt lthat, illetve le- s jraolvashat architektraknt a hanglemez
barzdiban vagy a mgnesszalag anyagi elrendezdsben. Termszetesen
nem lltjuk, hogy a mdium fogalma elg volna a hs helyettestsre vagy
Ha visszalltjuk a vilgnak s a Ltnek az szlelsbl kiindul vertiklis kpt, akkor
flslegess vlik, hogy a neurofiziolgia mintjra az objektv mdon felfogott testen bell
keressk az idegrendszeri mkdseknek azt a rejtett s tlthatatlan rendszert, amely megmagyarzni hivatott, hogy hogyan is lesz a szintn objektv mdon vizsglt ingerekbl egysges szlels. A fiziolgiai rekonstrukcik s az intencionlis elemzs ugyanazzal a kritikval
illethet: egyik sem veszi tudomsul, hogy elklntett mozzanatokbl s az ket egymshoz
fz pozitv viszonyokbl soha nem konstrulhat szlels s szlelt vilg. Mindkt vllalkozs
pozitivista Maurice Merleau-Ponty: A lthat s a lthatatlan, LHarmattan Kiad, Budapest 2007, 259.
123
A Gestalt-pszicholgival szembeni ellenrv: magt a lnyeget tveszti szem ell, amennyiben csak a megismers vagy a tudat sszefggsben vizsgldik.
124
V. Merleau-Ponty 154.
122

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

89

ptlsra,125 ugyanakkor a kett sszevetse lehetsget adhat a hs fogalmnak jabb, a technikai mdiumokra trtn kiterjesztsre, illetve klcsnssgkbl addan mindkett kzelebbi rtelmezsre. A hs, ez a
lnyegszer valami elem egyszerre tlti ki testem mlysgeit s a
dolgok belsejt ppgy, mint a lthat vilg rseit, az egymstl tvol lev
testek s dolgok trkzeit. Ilyen rtelemben beszlhetnk hsknt pldul a
levegrl s a hangrl. A hs kt llapota ltminsge vagy tartomnya
kztt tesz klnbsget Merleau-Ponty: a test s a vilg hsa kztt. Elbbi
rz s nmagt rezni kpes, mg utbbi csak rzkelhet. Testemet tadom s kiszolgltatom a dolgoknak, hogy berdhassanak a hsomba, hogy
kzlhessk velem sajtos minsgket126 Testem nem klnl el a
vilg hstl, hanem annak egy kitntetett rezni kpes varinsa s (az
ember szmra) minden rzkelhet dolog mrtke.127 Merleau-Ponty a test
szinergikus (kzsen hat, egyttmkd) egysgt hangslyozza,128 ezrt
az rzkszervek merev megklnbztetse ellenben vezeti be a reverzibilits (klcsnssg) fogalmt, s mint a hs legfbb sajtossgt hatrozza
meg. Az rzkszervek olyan csatornk, amelyeket a test nyit meg a vilg
fel, s amelyek mind osztoznak a hs tulajdonsgaiban, azaz reverzibilisek
kell legyenek mind a vilg dolgaival, mind pedig egymssal. Ez azt jelenti,
hogy ahhoz, hogy a dolgok rzkelhetk legyenek szmomra, nekem is
ugyangy tapinthatnak, lthatnak, mlysggel rendelkeznek kell lennem, mint maguk a dolgok, amelyek kztt szintn reverzibilitsnak kell
lennie ahhoz, hogy medilis berdsokrl s transzpozcikrl beszlhessnk.129 Az rzkszervek kztti reverzibilits pedig Merleau-Ponty szmra elssorban azt jelenti, hogy a lthatnak egyben tapinthatnak is kell
lennie. Klnbsget tesz bels tapints testem, szerveim mkds kzbeni
rzkelse130 s kls tapints kztt. Ennek a kls tapintsnak az rtelmben beszl tapint ltsrl, azonban elbizonytalanodik, amikor a hallsrl
is ezt kellene feltteleznie.131 gy mr nem kerl sor a halls s a lts reAnnak rtelemben sem, hogy a technika kpes volna az ember helyettestsre. Pldul
nmagt rezni kpes robotot vagy protzist mg nem fejlesztettek ki.
126
Merleau-Ponty 165.
127
Merleau-Ponty 172., ill. 278.
128
a testem a szemeimhez, illetve kezeimhez tartoz kis tudatokat egy hozzjuk kpest
laterlis, harnt irny mvelet segtsgvel egyesti egyetlen rzkelsi nyalbb. (Vagyis a
jelenlt s a tapasztalat szmra a test szinergikus sszehangoltsgknt adott s nem szanaszt
hever elklntett rzkszervek halmazaknt.) Merleau-Ponty 160.
129
Ennek egy j pldja lehet a Doppler-effektus.
130
Pldul a szemgolym mozgsa vagy hangkpzs kzben testem rege s ggefm rezonancija.
131
A lthatnak s a tapinthatnak, illetve a hangnak a vizsglatakor zrjelben mg felteszi a
krdst: A hang s a halls sszetartozsa mellett vajon melyek az egyb sszetartozsok?
Merleau-Ponty 162.
125

90

Fogalom s kp IV.

verzibilitsra. (Annak korrekcijra viszont igen, hogy a reverzibilits


sosem lehet teljes: mindig csak kszbn ll, de soha nem valsul meg
tnylegesen.132) A hallsnak csak rvid idre jut kitntetett szerep: azrt,
hogy a hstl a zenn mint rzki idealitson133 keresztl elvezessen a gondolkodshoz, nyelvhez vagy tiszta idealtshoz (ms szval a lthattl a
lthatatlanhoz), hogy aztn jra visszaadja a terepet a ltsnak/tapintsnak.
gy mr nem kaphatunk arra vlaszt, hogyan gondolhatta el Merleau-Ponty
a zenei tapasztalat szervezdst.134 Azonban az ltala megrajzolt
testfenomenolgiai modell nem mond ellent a technikai mdiumok s hangterek kortrs tapasztalataival trtn kiegsztsnek, gy ennek kvetkeztben megellegezhet a kls tapints (rszben pedig a lts) s a halls
kztti reverzibilits.
A hangrgzts korai tapasztalatai (Edison), illetve a hang fizikai jellemzi (mechanika) mr korn rvilgtottak a hang taktilis (rint-tapint)
jellegre. Ez mgsem adott elg okot arra, hogy a hallszervet is tapintknt
gondoljuk el. Essorban azrt nem, mert a halls ahogy arrl Hans Jonas
rszletes rzkfenomenolgiai elemzse is beszmol egy esemnyre s
nem magra a hangot elllt ltezre vonatkozik, ezrt csak dinamikus
realitsrl lehet sz az esetben, s nem statikusrl, ahogy a ltsnl.
gy talltuk, hogy a hallrzk teljesen [az id] dimenzin bell marad, mivel szintzisnek eredmnye, a kiterjedt akusztikus trgy (pldul a
dallam) megtartja elemeinek azt az egymsutnjt, amelyet maga a tapasztalati szukcesszi [egymsra kvetkezs] is eredenden birtokolt. 135 A halls
gy csupn idtrgyknt adott, trbeli trgyknt mint a lts s a tapints
esetben mr nem. Azonban a hangok egy vals akusztikai trben sosem
hermetikusan elszigetelve rkeznek a flbe. Legyen sz egyetlen rvid s
elklnlt hangesemnyrl vagy egy tmeg zsivajnak hangfonatrl (egymsmelletti hangok sszeadd sokasgrl), azok mindig magukon viselik
az adott akusztikus krnyezet jegyeit. Termszetes krlmnyek kztt a
flnkbe rkez hangok mr mindig is megmertkeztek a visszaverdsek
ltal tartzkodsunk hangterben, s konstans mdon szlltjk magnak a
hangz trnek a nagysgrzett vagy kitapinthat trfogatt mint mentlis
Amelyet a tapintssal s a hallssal demonstrl. gy pldul a halls esetben: sajt beszdemet nem hallhatom kvlrl gy, mint msokt. Mindig csak egy oldalon llhatok egyszerre.
(168.) Ugyangy gondolhatok az rzkszervek kszbre vagy neurolgiai pldra vetemedve, a neuronok tzelsre vagy kislsre. Ha folytonos s teljes volna a reverzibilits a vilg
s n kzttem, akkor a ltsom tlexponldna, a flem begerjedne, vagy egyszeren mr
nem volnk, s a vilg egy nagy egybefgg homogn tmegg vltozna.
133
Az rzki idea vagy rzki gondolat nem elszr jelenik meg a zene meghatrozsaknt.
Lsd Hegelnl s Kierkegaard-nl.
134
Proust idzst leszmtva.
135
Jonas 114.
132

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

91

kpet. A technikai terek modellezse s alkalmazsai a zene-, illetve a filmiparban, valamint a sztereo s sokcsatorns otthoni lehallgat rendszerek
tmeges elterjedse kikpezte hallsunkat a hangterek jellemzinek kiszrsre, felismersre, melynek ksznheten aktv figyelem mellett ppoly statikus jelenlttel brnak szlelsnk szmra, mint vizulis megfelelik. Amennyiben egyszeren csak passzv hallgatk vagyunk, hallrendszernk ahogy az rla korbban kiderlt sztnszeren elvgzi a feladatot helyettnk, gy sosem hinyozhat az adott tartzkodsi helynk aurlis
trrzete.136
A lthat s a lthatatlan fogalmi hljra vettve teht elmondhatjuk,
hogy az rzki idea termszetnek egyltaln nem mondana ellent, amenynyiben egy akusztikus tr pregnns jelenlte a hsomba val berdsa
sorn nem egy dallamot vagy harmnit, hanem egy lthatatlan euklideszi
teret vagy hallhatsgot nyitna meg a gondolkodsom szmra.137 Ettl
kezdve pedig ez ugyangy fog mkdni a virtulis tr projekcik szlelse
esetben is.138 gy otthonossgunk virtulis kiterjesztsvel vals tereink
Lsd ksrletek, amelyeket a trszlels neurolgiai monitorozst a rszt vev alanyok
klnbz feladatok (vizulis, aurlis vagy kevert) vgrehajtsa kzben vgeztek. A hallkreg
akkor is figyelt a krnyezeti hangokra (illetve kvette azok trbeli jelenltt), amikor az alany
pp egy vizulis feladatra koncentrlt, s ez nem fggtt a vizulis figyelem/orientci irnytl sem. V. N. H. Salminen, J. Aho, and M. Sams 4.
137
Ennek neurolgiai kpi lenyomatt mr ne krjk szmon a lts vagy a tapints mintjra,
elgedjnk meg egy Jackson Pollock-mintzattal, s eszttikai rtelmezshez hvjuk a hlzattudomnyt segtsgl. Ugyanakkor Merleau-Ponty hatrozottan rrzett arra, hogy az 1950-es
vek vgn, a 60-as vek elejn megfogalmazott neurolgiai vilgkppel sszhangban
vagyis nem egszen a hallst rint reverzibilits gondolatt ksbbre halassza. Ebben az
rtelemben t igazolta az idegtudomny, ahogy errl igyekeztnk kpet alkotni. Ugyanakkor ez
egyltaln nem zrja ki a fent megfogalmazottakat, st gy rzem, hatrozottan tallkozik
Merleau-Ponty gondolkodsval. Szmra akkor nem volt elrhet az, ami ma mr a mindennapi tapasztalat rsze lehet: az autentikus s virtulis 3D akusztikum vilga s gyakorlterepe.
138
Az ehhez hasonl helyzetre alkalmazva vezeti be a BlesserSalter szerzpros az aurlisan
vizualizls terminust, mely egy bels folyamatra, a trgyak s terek auditorikus imagincijra vonatkozan kerl hasznlatba. BlesserSalter, 365366. Megj. A terminus hasznlata
szorosan kapcsoldik az akusztikval, hangdizjnnal, zenvel foglalkoz professzionlis
kontextushoz, illetve akuszmatikai gyakorlathoz. A hangtervez szoftverekkel val rendszeres
munka sorn megtapasztalt s elsajttott hangzsvilg (hangz terek) parametrikus s algoritmikus vagyis virtulis felptsnek s azonnali meghallgatsnak gyakorlata egy olyan
akusztikai terek lenyomatt elhvni kpes memrit tud kikpezni, amely immr az eszkz
kpessgeinek birtokban el tud kpzelni egy szabadon meghatrozhat akusztikus teret.
Fontos hangslyozni az oda-vissza csatolst a kt mvelet kztt. Az aurlis kpzelet nyelve a
megszlaltathatsg. j akusztikus terek aurlisan vizualizlsa a technolgival val szoros
egyttmkds felttele (trszimulci). Ugyanakkor korbban, a trhangfelvtelek ideje eltt
sem volt idegen az akusztikus terek jellemzinek memorizlsa, de azokban a helyzetekben
jval nagyobb pontatlansggal lehetett szmolni a halls utni sszehasonlts sorn, hiszen kt
helyszn (pl. katedrlis, koncertterem stb.) kztt utazva akr hosszabb ideig is (tbb ra, nap,
akr hnap) meg kellett tudni rizni az els terem hangzsemlkt.
136

Fogalom s kp IV.

92

h technikai msolsaival egy idben vlik kihvss a radiklisan j s


idegen tapasztalatok megszerzsnek lehetsge is.
A zrjelek feloldsa
E dolgozat az aurlis fogalmnak tisztzsval, valamint a lehetsges
fordulatok sszegyjtsvel,139 illetve megellegezsvel azt tzte ki feladatul, hogy egy rvid trtneti ttekintst nyjtson a hang jelensgnek termszettudomnyos megkzeltseirl, a hangrgztssel s a technikai
mdiumok megjelensvel elindul ltalnos s felgyorsul vltozsokrl,
majd a digitalizci paradigmavlt esemnyeivel kibontakoz, a hang
alkalmazsaiban s a technikai eszkzhasznlatokban bekvetkez minsgi ugrsokrl. Az gy kialakult helyzet tovbbi megrtshez ssze kellett
foglalni a vals s virtulis technikai terek s trkpzetek kztti bonyolult kapcsolatokat, tfedseket, illetve klnbsgeket, melyet a mdiaelmlet, mdiatechnolgia, pszichoakusztika s fenomenolgia eszkztrnak
rszleges egymsra nyitsval tartottunk megvalsthatnak. Hven az
aurlis fogalmhoz szorosan kapcsold rzkszervi vonatkozshoz, a
tovbbiakban r kellett mutatnunk a hallszervet rint kognitv modellek
alkalmazsaiban, a hallst, illetve hallszervet rint neurolgiai kutatsok
eredmnyeiben bekvetkezett, immr trtnelminek nevezhet vltozsok
irnyba, melyek ismerete ppgy okot adhat a hallskultra az auralits
tovbbi trnyersre, a halls tapasztalatnak s vizsgldsainak szlesebb kr elmleti s gyakorlati kiterjesztsre (felgyorsult vilgunkhoz
val viszonyunk egy lehetsges kiegyenslyozsra). Elbbi felismers
(korbbi felfedezs) egy rzkeny ponton tallkozott a korunk embert
vlheten egyre inkbb meghatrozni kpes neuroantropolgia egy idevonatkoz krdsvel, miszerint mennyire lehetsges a kzvetlen jelen esetben aurlis tapasztalatot egy neurolgiai vizulis reprezentcival
fellrni. Ennek eseti megvlaszolshoz Merleau-Ponty szemvegn keresztl igyekeztnk vlaszt adni, hallsunk tapint s rszben lt kpessgnek levezetsvel egyttal a szerz fenomenolgijnak egy kznl
lev hasonlattal szlva adaptv plaszticitst hangslyozni, s ezltal pldul a zenei tapasztalattal szerzett fogalmainknak tovbbi rvnyt tartogatni
s azok neurlis transzgressziit a hlzattudomny ksbbi magyarzatra
bzni.
A jelen szveg 2010-es vltozata a kisebb, retorikai vltoztatsok mellett szksg szerint
kiegszlt az azta eltelt idszak technolgiai fejlesztseire vonatkoz reflexikkal, illetve a
tbbi terletet rint fejlemnyekre val nlklzhetetlen kitekintsekkel. Az elmlt idszakban mg felmerlt, az aurlissal egybecseng tovbbi fordulat emltse itt a zr rszben kerl
emltsre.
139

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

93

Azok az emltett aurlis fordulatok, amelyek elszr az 1900-as vek


forduljnak idszakban az urbanizci felgyorsulsval s a korabeli
trsadalmi terek j letminsgt jelen esetben a zaj s a hangos jelenlt
forminak osztlyozst, illetve a zajtrkpek fellltst megalapoz
rendeletek megalkotsval elterjedtek; msodszor pedig amelyek a kzelebbi mltban, a korbbi folytatsaknt, nagyvrosaink srv vl hlzatbl
addan akusztikai globalizci cmen (a loklis tereket kiszort vagy azok
kz bekeld uniformizlt, globlis jelenlttel s akusztikus lbnyommal
br terek elterjedsvel) vgbementek s mennek jelen pillanatban is ,
passzv fordulatokknt rhatk le. Az 1900-as vek fordulathoz kapcsoldik az irodalomtrtnet szmra is jegyzett aurlis fordulat, melyet Nick
Yablon az emltett szzadfordul nagyvrosainak tereit betlt hangoknak
s hangz vilgnak az emltett korszak irodalmi alkotsaiban s trtneti
dokumentumaiban val szmottev megjelensvel visszhangjaival
azonost.140
A mvszettrtneti gondolkodson bell jelentkez 141 aurlis fordulat
viszont mr annak az aktv aurlis fordulat(ok)nak a kzvetlen hatsaknt
rtelmezhet, amelyet e dolgozatban a zenetrhalls viszonyrendszern
keresztl vgigkvettnk, s amely a hangmvszet vizulis mvszetekkel
folytatott prbeszdnek termkeny kapcsolatban rhet tetten. Ez a hang
mdiumnak a vizulis mvszeteken belli (sokszor meghatroz) jelenltt, klnbz vizulis kdjainak felismerst, nyomon kvetst s trtneti ttekintst142 clz kezdemnyezs a mvszettrtnet mdszertannak jratrgyalst s jragondolst tzte ki feladatul, mindannak a
szmbavtelt, ami eddig nem volt lthat, mert korbban eltakarta a mvszettrtnszek flt derl ki az Irene Noy s Michaela Zschg ltal szervezett konferencik s workshopok anyagbl.

140

Nick Yablon: Echoes of the City: Spacing Sound, Sounding Space, 18881916. American
Lit. Hist. Fall 2007, Vol. 19. No. 3., 629660.; Online: https://muse.jhu.edu/login?auth=0&
type=summary&url=/journals/american_literary_history/v019/19.3yablon.html;
http://alh.
oxfordjournals .org/content/19/3/629.extract
141
Irene Noy & Michaela Zschg The Listening Art Historian: Art History and Sound
Workshop Series. The Courtauld Institute of Art, London (2012/13). Online: http://www.
courtauld.ac.uk/researchforum/events/2013/autumn/documents/ArtHistoryandSoundReport281
013_002.pdf
142
A tapint rzk a haptikus minsgek jelenltre s trgyalsra szmos pldt tallunk
a mvszettrtnet mdszertani rtekezseiben, gy jelen esetben egy ahhoz hasonl figyelem
nylt meg a kezdemnyezk rszrl a hang, illetve a halls percepcijnak (ugyanakkor ezt
kveten tovbbi rzki modalitsok) s vizulisan kdolt minsgeik meghatroz mdszertanilag relevns jelenltre.

94

Fogalom s kp IV.

Kovcs Balzs az (elektroakusztikus) zene auditv fordulatrl r


Chowning s a hallsperspektva felfedezse kapcsn.143 Christoph Cox s
Daniel Warner a kortrs kultrban vgbemen auditorikus fordulatot emltik az Audio Culture bevezetjben, melyet a technolgiai jtsok sorozatn keresztl ltnak megvalsulni.144 Az Aural Cultures ktet szerkesztje,
Jim Drobnick sznikus fordulatnak nevezi az ezredfordul ta tapasztalhat
fokozott mvszeti-tudomnyos rdekldst a hang- s hallskultra
irnt.145 Brandon LaBelle a hangmvszet trtneti htterrl s jvbeni
lehetsgeirl szl a fogalmat, illetve mvszeti formt mdszeresen
kimert knyvben auditorikus fordulatknt rtelmezi a jelen hangmvszete szmra adottnak azokat az j technolgik ltal knlt lehetsgeket,
amelyek a hang mdiumban rejl dinamikai potencil kihasznlsval a
halls kpessgeinek tovbbi felerstst s kiterjesztst szolgljk.146
Lthat, hogy fordulatokbl tbb is addik, ahogy ignybl is tbb
mutatkozik r. gy a vrakozs pldul, amely a hang mdiumnak s kzegeinek, a halls kpessgeinek s tevkenysgnek rejtett tartalkai, illetve
mg ismeretlen lehetsgei fel fordult, ppgy jellemezhette pldul az
196070-es, mint az 198090-es veket vagy a msodik ezredfordul veit,
jllehet minden rvidebb-hosszabb korszaknak megvan a maga tudomnyos-technolgiai felfedezse, amellyel kisebb-nagyobb mrtkben hozzjrul egy-egy fordulat ltrejtthez, ha nem ppen maga szmt annak. gy a
kzelmlt s a jelen technolgiai greteit, illetve tendenciit egyms mell
felsorakoztatni s a nem tl tvoli jvn szmon krhet aurlis fordulat
szolglatba lltani rdekes vllalkozs volna. Jelen esetben ettl inkbb
eltekintenk, s egyetlen kurrens, de nmagban is legalbb annyira rdekfeszt tma a virtulis akusz(ma)tikus valsg rvid s clzott megvilgtst tartanm hasznosnak. Azrt is volna hasznos ez, mert a korbban
tbbszr is rintett, a hangterek relis-virtulis lekpezsvel kapcsolatos
mdiatechnolgiai krdsek ltalban figyelmen kvl hagytk az eszttikaiakat.

Kovcs Balzs: Chowning s az elektrokusztikus zene auditv fordulata. In: Batta Barnabs
(fszerk.): Mdium, Hang, Eszttika. Zeneisg a medilis technolgik korban. Universitas
Kiad, Szeged, 2009, 171180.
144
Audio Culture, Readings in Modern Music, edited by Christoph Cox and Daniel Warner,
New York 2006, Continuum.
145
http://www.displaycult.com/publications/publications_aural_cultures.html, http://www.iasp
m .net/review/drobnick.htm
146
Brandon LaBelle: Background Noise. Perspectives on Sound Art, New York 2006,
Continuum. 297.
143

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

95

Az akuszmatikus zene s tr egyetlen kifejezssel az akuszmatika 147


eszttikjt rint fontosabb krdsek, illetve nzetklnbsgek jelen esetben egyetlen fogalom kr ptve mutathatk be. A referencialits krdse
s problmja mr Pierre Schaeffer alapvetsben exponldik, gy ksbb
annak magyarzata, kiegsztse, tovbbgondolsa, fellrsa, rekonstrukcija kerl sorra idrl idre. Az rzkszervek rszleges (kls s nem bels,
transzmodlis) elklntse (a lts korltozsa a halls cselekv potenciljnak nvelse cljbl), a technikai appartus transzparencijnak fenntartsa (a hangsugrzk mint nmagukra mutat hangforrsok elrejtse), valamint a hangok hangobjektumok megfosztsa mindenfle
referencialitstl (kezdetben hangfelvtelek sztszedse s manipulcija,
ksbb mr a vegytiszta elektronika ltal) korn eljuttatta az akuszmatikt a
szimulkrum llapotba, a posztmodern archetpusa sttuszba. Ez a generatv, nmagra mutat, az ember kognitv s imagincis kpessgeit fellml technolgia, illetve kimerthetetlen akuszmatikus tr vltotta valra a
technolgiai fensges kpzett Dugal McKinnon olvasatban.148 Ezzel gy
gondolhatnnk, hogy az akuszmatika teljestette kldetst, abszolt nkifejez formra tallt, a mindig jat s kimerthetetlent testesti meg. Vagy
mgsem ez az olvasat rvnyeslne?
Dennis Smalley Orbieu hangtjnak lenygzen szp, pldnak sznt
lersa alapos okot adhat az elbizonytalanodsra. Smalley a Trforma s az
akuszmatikus kp cm alapvet tanulmnyban149 tbbek kztt a
referencialits krdst is jrartelmezi. A ltst nem tiltja ki az
akuszmatika terletrl, hanem az esti szrklet lts s halls kztti
tmenetnek rhangol szerept osztja meg vele, kiemelve a lts ltal is
kzvettett forrskapcsolt (source-bounded) hangok jelenltnek fontossAcousmatic music is the only sonic medium that concentrates on space and spatial
experience as aesthetically central. In: Denis Smalley: Space-form and the acousmatic image,
Organised Sound / Volume 12 / Issue 01 / April 2007, 3558. Cambridge University Press
2007; illetve: Az akuszmatika egyszerre jelenti a zenei mfajt s az jrateremt/reproduktv
kontextust. In: Dugal McKinnon: The Acousmatic and the Language of the Technological
Sublime. Electroacoustic Music Studies Network De Montfort/Leicester 2007, http://www.
ems-network.org/IMG/pdf_McKinnonEMS07.pdf
148
Ennek rtelmezsben a sttsg az rzkszervi megfoszts (magny, hiny, ressg), a
hangtechnika dinamikai potencilja (hanger) pedig a flelem elhvja. A hangsugrzk ltal
ltrehozott terek folyamatos alakthatsga, mozgathatsga s kiszmthatatlansga a vgtelennel val tallkozs lehetsgt nyjtja. A fensges trgyat kitev hangobjektumot a fensges tapasztalat forrst ppen az rtelem ltali lekpezhetetlensge, feltrkpezhetetlensge,
meghatrozatlansga okozza. McKinnon Burke s Kant kategriit veszi sorra. Dugal
McKinnon: The Acousmatic and the Language of the Technological Sublime.Electroacoustic
Music Studies Network De Montfort/Leicester 2007, http://www.ems-network.org/IMG
/pdf_McKinnonEMS07.pdf
149
Denis Smalley: Space-form and the acousmatic image, Organised Sound / Volume 12 /
Issue 01 / April 2007, 3558. Cambridge University Press 2007.
147

96

Fogalom s kp IV.

gt. A hangok ltalban, a forrs-kapcsolt hangok pedig klns mdon


szlltjk magukkal a hozzjuk tartoz tereket, gy ezek mind trhordozk.
A forrs-kapcsolt tereknek pedig a kpzelet beindtsban jut klns szerep azltal, hogy a transzmodlis percepci segtsgvel berendezik az
akuszmatikus teret. Ahhoz, hogy szlelj, birtokban kell lenned a szenzomotoros testi kpessgeknek idzi Smalley Alva Noe-t.150 Amg csupn
aurlisan szlelek egy hangtjat, addig pusztn hangz jelenlte aspektusaihoz van hozzfrsem, de ha rtem, hogy mit hallok, [] az mr annak a
tudsa, hogy kpes voltam szerepelni a hangtjban, fizikailag voltam kpes
benne lenni. Smalley termszetbl vett illusztrcii elgondolkodtatak: az
eszttikai befogads felttell szabja az akuszmatikus tr belakhatsgt.
A befogad szubjektumnak elbb r kell hangoldnia, majd fel kell ismernie a trformkat, s ismersen kell tudnia mozogni a trben ahhoz, hogy
valdi akuszmatikus felfedezsben legyen rsze. Natasha Barett Smalleyhez
hasonlan szintn egy elidegentett tr ellen emel szt: az akuszmatikus
hallgats ltalnos problmjnak nevezi a trbeli tapinthatsg hinyt,
amikor a konvencionlis akuszmatikus gyakorlat trforminak a vals vilg
trtapasztalatval val sszeegyeztethetetlensgrl r. Ezrt egy olyan
mdszerre tesz javaslatot, amelyben a vals terek rzetnek besugrzsval
tehet letszerv, belakhatv a merben technikai akuszmatikus tr.
Lthat, hogy virtulis hangtereink brmennyire is lenygzek tudnak lenni, jra s jra ms s ms kvetelmnyeket lltunk fel velk szemben, s gyakran nehezen boldogulunk annak az akusztikus vilgnak a jelenlte nlkl, amelyhez hallsunk nap mint nap hozzszokott. Az internethlzat zenei kihasznlsval sincs ez msknt. 151 A hallgats ternek virtulis
kiterjesztsbl, illetve megsokszorozsbl add lehetsgek kiaknzsa
sorn ppgy a reprodukcis eljrsok jelentik minden esetben a vgpontjt
a fizikai terek egymssal trtn sszekapcsolsnak. A hlzat ksleltet
s lappang hatsnak rendszerszer alkalmazsa pedig immr szintn a
zeneszerzs eszkztrt bvti. Szemlyes aurlis fordulatunk gy mr attl
fgg, mikor kezdjk el hasznlni, illetve kihasznlni ezeket a lehetsgeket,
s aktvan rszt vllalni bennk.

150

Uo.
Fogarasi Hunor: Hlzat(i)-zene egy zenei paradigma krvonalai a Music in the Global
Village konferenciasorozat tkrben. Balkon, 2013/78., 2028.
151

Fogarasi Hunor / Aurlis fordulat (?)

97

Irodalom
Barrett, Natasha: Ambisonics and acousmatic space: a composers framework for
investigating spatial ontology. Blsbortvn. 10, N-0873 Oslo, Norway.
Proceedings of the Sixth Electroacoustic Music Studies Network Conference,
Shanghai, 2124 June 2010 www.ems-network.org
Batta Barnabs: A zenei jrahasznosts kora. In: Extzis s agnia. Fggetlen zenei
(h)arcterek. Vlogatta s szerkesztette: Virg Zoltn, Fosszlia, Szeged 2006,
7485.
Blesser, Barry Salter, Linda-Ruth: Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing
Aural Architecture. Cambridge 2007, The MIT Press.
Chowning, John M.: Digital Sound Synthesis, Acoustics, and Perception: a rich
Intersection, Verona 2000, http://profs.sci.univr.it/~dafx/Final-Papers/pdf/
Chowning.pdf
Music from Machines: Perceptual Fusion & Auditory Perspective for Ligeti.
CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustics) Department
of Music, Stanford University, Stanford, March 1990; online elrhet:
https://ccrma.stanford.edu/files/papers/stanm64.pdf
Chowning, J. M.: Music from Machines: Perceptual Fusion & Auditory Perspective
for Ligeti. CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustics)
Department of Music, Stanford University, Stanford, March 1990. Online:
https://ccrma.stanford.edu/files/papers/stanm64.pdf
Chowning, J. M.: Az szlels egysge s a hallsperspektva. Fordtotta: Kovcs
Balzs. In: Batta Barnabs (fszerk.): Mdium, Hang, Eszttika. Zeneisg a
medilis technolgik korban. Szeged, 2009, Universitas Kiad. Fordts
alapja: John. M. Chowning: Perceptual Fusion and Auditory Perspective. In:
Kovcs Balzs: Chowning s az elektrokusztikus zene auditv fordulata. In:
Batta Barnabs (fszerk.): Mdium, Hang, Eszttika. Zeneisg a medilis
technolgik korban. Universitas Kiad, Szeged 2009, 171180.
Cook, Perry (szerk.): Music, Cognition, and Computerized Sound: An Introduction
to Psychoacoustics. Cambridge, MA, 1999, MIT Press
Cseres, Jozef: Zenei szimulkrumok. Magyar Mhely Kiad, Budapest 2005.
Damisch, Hubert: A perspektva mltbli dolog? In: Vltoz mvszetfogalom.
Kortrs frankofon mvszetelmlet. Szerkesztette s vlogatta: Hzas Nikoletta, Kijrat, Budapest 2001, 129142.
Fogarasi Hunor: Hlzat(i)-zene egy zenei paradigma krvonalai a Music in the
Global Village konferenciasorozat tkrben. Balkon, 2013/78., 2028.
Harenberg, Michael: Die musikalisch-sthetische Verortung klingender Rume.
Virtuelle Rume als musikalische Instrumente. In: HyperKult II, Zur
Ortsbestimmung analoger und digitaler Medien. Hg: Martin Warnke, Wolfgang Coy, Georg Christoph Tholen, Transcript, Bielefeld 2005, 211233.
Jonas, Hans: A lts nemessge. rzkfenomenolgiai vizsglds. In: Fenomn s
m. Fenomenolgia s eszttika. Szerkesztette: Bacs Bla, Kijrat, Budapest
2002, 109122.
Kahn, Douglas: Noise, Water, Meat. A History of Sound in the Arts. Cambridge
1999, The MIT Press.

98

Fogalom s kp IV.

Kittler, Friedrich: Gramophone, Film, Typewriter. Writing Science. Palo Alto 1999,
Stanford University Press.
Kittler, Friedrich: Aufschreibesysteme, 18001900, Mnchen 2003, Fink Verlag.
LaBelle, Brandon: Background Noise. Perspectives on Sound Art. New York 2006,
Continuum.
Lrincz Csongor: Medialits s diskurzus. Az 1900-as lejegyzrendszer. Friedrich
A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800/1900. In: Trtnelem, kultra, medialits.
Szerkesztette: Kulcsr Szab Ern, Szirk Pter, Balassi Kiad, Budapest
2003.
McKinnon, Dugal: The Acousmatic and the Language of the Technological Sublime,
in: Electroacoustic Music Studies Network De Montfort/Leicester 2007,
http://www.ems-network.org/IMG/pdf_McKinnonEMS07.pdf
Merleau-Ponty, Maurice: A lthat s a lthatatlan. LHarmattan Kiad, Budapest
2007.
Nemes Lszl: Az evolcis pszicholgia helyes kezelsrl. Vilgossg 2003/ 34,
113126.
Plh Csaba: Bevezets a megismerstudomnyba. Budapest 1998, Typotex kiad
Online: http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/cog/tart.htm
Roads, Curtis: Microsound. Cambridge 2004, The MIT Press.
Salminen, Nelli H. Aho, Joanna Sams, Mikko: Visual task enhances spatial
selectivity in the human auditory cortex. In: Front. Neurosci., 27 March 2013 |
doi: 10.3389/fnins. 2013.00044. Online: http://journal.frontiersin.org/Journal/
10.3389/fnins.2013.00044/full
Schaeffer, Pierre: Acousmatics. In: Audio Culture, Readings in Modern Music.
Edited by Christoph Cox and Daniel Warner, Continuum, New York 2006,
7681.
Sterne, Johnathan: The Audible Past / Cultural origins of sound reproduction. Duke
University Press, Durham & London 2003.
Zoltai Dnes: A zeneeszttika trtnete a kezdetektl Hegelig. thosz s affektus.
Kv Kiad, Budapest 2000.
Smalley, Denis: Space-form and the acousmatic image. Organised Sound / Volume
12 / Issue 01 / April 2007, 3558. Cambridge University Press 2007.
Smalley, Denis: Spectromorphology: explaining sound-shapes. Organised Sound, 2,
pp 107-126 doi:10.1017/S1355771897009059
Vaillant, Derek: Peddling Noise: Contesting the Civic Soundscape of Chicago,
18901913. J. of Illinois State Hist. Soc. 2003 Autumn, Vol. 96. No. 3., 257
287.; Online: http://dig.lib.niu.edu/ISHS/ishs-2003autumn/ishs-2003autumn
257. pdf
Yablon, Nick: Echoes of the City: Spacing Sound, Sounding Space, 18881916.
American Lit. Hist. Fall 2007, Vol. 19. No. 3., 629660. Online: https://muse.
jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/american_literary_histor
y/v019/19.3yablon.html; http://alh.oxford

Tank va
Hang a llekben
Ha viszont daimnok mkdsben hiszek, felttlenl szksges, hogy
daimnokban is higgyek. Nem gy ll a dolog?1
Platn: Szkratsz vdbeszde
Kulcsszavak: Llek, lelkiismeret,dmoni hang, nemfilozfiai tett,
generatv csend, performatv csend
A mott Platn idzete Szkratsztl, amelyet vdbeszdben mondott el a Meltosz ltal megfogalmazott vdpontra. Ez volt a msodik vdpont, s az istentelensgre vonatkozott. A daimonionok hallattk azt a hangot, amelynek Szkratsz engedelmeskedve elutastotta a szkst, s kirtette a mregpoharat. A grg fogalom, amelyet Szkratsz hasznl, a
daimonion, a daimonionok ebben a szvegsszefggsben az isteneknek
egyfle gyermekei.2 A Kriton cm dialgusban ezeket a bels hangokat a
polisz trvnyei adjk,3 s gy szlalnak meg, ahogyan a korbasz papok
fuvola hangjai, ezekre hallgatva Szkratsz lemond a szksrl, amire
Kriton biztatja. Ez a hang toldott el a szneidezisz irnyba, amelyet fogalomknt taln Dmokritosz hasznlt elsnek, s amelyet Cicero latinul
conscientinak fordtott. Egytt-tudsrl van sz (lelkiismeretrl), s ez a
fogalom vetti el a tuds, az ismeret ltal a racionlis, ismeretelmleti
(etikai) problmafelvetst, amely ezt a bels megismer instancit prblja
kezelni filozfiai szempontbl. Szkratsz filozfija ha ezt az rtelmezsi vonalat kvetjk az nmegismers, a megismers irnyba toldik el.
Ennek a hangnak ksznhette Szkratsz az istentelensg vdjt,
amely arra ksztette, hogy a polisz istensgeit blvnyoknak nevezve msknt fejezze ki istenhitt. Ezen a ponton a hang a llekben nem a lelkiismeret hangjaknt rtelmezhet, hanem szakrlis beavatkozsi aktusknt, mint
egyfle hangteofnia, amely nem volt ismeretlen a judaizmus s ksbb a
keresztny filozfia tteleiben sem, s amelyet elssorban a vallsfilozfia
rtelmez.
Platn: Szkratsz vdbeszde 27d.
Uo.
3
Platn: Kriton 54d.
1
2

100

Fogalom s kp IV.

A kt klnbz rtelmezsre rvilgtva, a kt szempont kztti feszltsg kidombortsa ellenre, nyomon kvethet a kett sszefondsa
s sszemosdsa, elssorban a llektani kutatsokban vagy a filozfia
perifrijn lv gondolatrendszerekben.
Ez a hang a llekben kszteti Szkratszt nemfilozfiai cselekedetekre, amelyeket majd a ksbbi s a mg ksbbi tantvnyai prblnak
rtelmezni filozfiailag.
I. A hang eredete A teremt sz
Szkratsznl maradva a llekben megszlal hang mgis a trvny
felett ll, amennyiben a trvnyt brlja fell, pontosabban annak alkalmazst az emberek ltal. Mgis a trvny mellett tesz tansgot, hogy megrizze a bels rend szellemt a kls rendben. A hang, fggetlenl attl,
hogy kitl szrmazik, tagoltsgot, ritmust, rendet teremt az letben. Arra
hivatott, hogy sszhangot, harmnit alaktson ki a bels s a kls kztt.
A keresztnysg elrevettse ez: ha a llek vezet, nem vagy a trvny alatt,
mert a llek ellen nincs trvny. (A trvny itt az szvetsg trvnye, a
trvnyfelettisg az jszvetsg hangja, elssorban Pl leveleire vonatkozik.) Ebben a kontextusban a trvnyfelettisg kiragadja a lelket az id
szvedkbl, s a teremt hang szintjre emeli.
Hildegard von Bingen, aki 1098-ban szletett, 1141-ben megbzst
kap: rd, amit ltsz s hallasz,4 de Hildegard vonakodik, ezrt megbetegszik, csak akkor gygyul meg, amikor elkezdi nagy mvt tollba mondani.
A kvetkez lersok, kifejezsek a Sciviasbl szrmaznak (Scito Vias Domini), annak is a magyarul megjelent rszeibl, A megvlts tzes mvbl.
Bingen fnyt lt, ebben nemcsak kpeket, hanem szavakat, tetteket s
erket, a fny hangzik, olyan ez, mintha az rzkek hatrvonalai elmosdnnak, mintha a halls, lts, rzs egyeslnnek [...] Ltok, hallok s
tudok egyszerre, s mintha egyetlen egy szempillants alatt fognm fel [...].
Ezek a szavak nem is olyan szavak, melyek klnben az emberi szjbl
hangzanak, hanem olyan, mint vibrlva hajladoz lngocskk, vagy mint a
tiszta lgben vitorlz felhk.5 Ha a sz s a zene az nekben egyesl, a
zene az Ige szentsghez emelkedik. A harmnit az rdgi dh beavatkozsa prblja elrabolni, metszen rikolt tagadsval. Ki olyan, mint n?
Hildegard von Bingen azt mondja, hogy az Ige elvlaszthatatlan az
Atytl, az Atya tmenti a teremtmnybe a Teremt szavt, s ezltal a
Hildegard von Bingen: A megvlts tzes mve. Kemenenczy Judit: Hildegard von Bingen
Trid-rja. 114115. (Hildegard von Bingen: A megvlts tzes mve. Balassi Kiad,
Budapest 1995.)
5
Uo.
4

Tank va / Hang a llekben

101

teremtmny elvlaszthatatlan marad tle. Ez az anyag felbresztse az Ige


ltal. Bingen ltomsban az ember teremtse s az ige jelenik meg, amelyet itt trvnynek rtelmez. gy ltja, mint illatos liliomot, amely az ember
fltt lebeg. Az ember beszippantja illatt, de nem eszi meg a liliomszirmot,
ezt Bingen gy rtelmezi, hogy nem fogadta be, nem egyeslt vele. Mondhatjuk gy is, hogy az ember ismerte a trvnyt, de nem vlt termszetv,
nem sajttotta el, ezrt is tudta eltrteni egy msik hang.
Hildegard von Bingen zeneszerz is volt, ismertebb mvei a
Symphonia armonie celestium revelationum s az Ordo virtutum. Tudjuk
mr Platntl, hogy a harmnia hbors idkben buzdt, bkeidben az
istenekhez s az emberekhez szl meggyzvn ket6 , teht retorikai
szerepe van. Bingennl is megtartja a zene retorikai-kommunikcis szerept, s erklcsi mondanivalt is hordoz, kifejezve az isteni jelenltet a fldi
s az gi szfrban egyarnt. A zene angyali modellt kzvett. A kzpkor
embere tudta misztikusainak tapasztalataibl, de a betlehemi istenszletst
jelz jelensekbl is, hogy az angyalok karokban helyezkednek el, legtbbszr krusban szlva kzlik mondanivalikat s dicstik a Teremtt.
A teremt hang visszhangja lesz az angyali krus.
Az egsz teremts levezethet a teremt hangbl. Az els teremt
sz/ige rezonancija llekben s anyagban teszi rendezett a vilgot, teszi
azz, ami. A hangnak rendhordoz funkcija van, lnyege a llek ltvel
fgg ssze. A llek erre a hangra vibrl, ez a hang szlaltatja meg benne a
tudatot ntudatt, hamistudatt. Etimolgiailag a hang a leveghz kapcsoldik, a leveg s a llek majdnem minden nyelvben egy gykrbl
szrmazik. A hang elssorban a llekkel fgg ssze, de az anyagot is felbreszti, azaz rtelmet ad neki, clt, arisztotelszi kifejezssel lve
entelechejt, platni rtelemben pedig harmniba rendezi a vilgot.
II. A hang s a lelkiismeret
Visszatrve a lelkiismeret hangjhoz amelyet Hildegard von Bingen
utn szimbolikusan a liliom illatnak nevezhetnnk , itt, amennyiben csak
rtelmi szinten prbljuk rtelmezni a teremt hangot, kezddik a filozfiai
rtelmezs. rdekes fejldsen ment t: deus in nobis Senecnl s Ovidiusnl, rigensznl pedig pedaggus szerepet tlt be, mint bels nevel, aki
megtant a j s a rossz megklnbztetsre. Az egyhzatyk pasztorcis
tevkenysget is folytattak, bels neveljk erre a szerepre ksztette fel s
ebben segtette ket. Ne feledjk el, hogy C. G. Jung milyen nagyra rtkelte protestns ltre a katolicizmust, egyrszt a bn feloldozsnak hatalmrt, amely segt a lelki terheltsg feloldsban, msrszt az l szimblu6

Uo.

Fogalom s kp IV.

102

mok, az archetpusok miatt, amelyek lefordtva a llektan nyelvre segtenek a tudattalan tartalmakat integrlni s fenntartani a tudat kapcsolatt a
mlymaggal. Tbb ezer ves intzmnyrl van sz, amely tovbbadja ezt a
hatalmat, visszavezetheten az els apostolokig.
Albert Magnusnl a constientia a szillogizmus alakjt kapja, pontosabban a lelkiismeret lesz a szillogizmus zrttele. A premisa major lesz
az egyetemes rvny alapttel, a premisa minorban a konkrt ttel vagy
teend kap megfogalmazst a konklzi lesz a lelkiismereti tlet. Ezt
Aquini Szent Tams tovbbvitte: a lelkiismeret tlet formjban jelentkezik, s a gyakorlati letben, gyakorlati rtelemben kap megfogalmazst.
A lelkiismerettel nmagunkat tljk meg Isten s nmagunk eltt. Ltezik
egy habitus primorum principiorum sntudat, amely a j s rossz megklnbztetsnek ismerett tartalmazza. A recta rationis lesz a gyakorlati
tlet, amelyet az isteni parancsokbl vezetnk le (Summa Theologiae).
Ahogy elrehaladunk a trtnelemben, megjelenik a ktelked vagy
skrupulzus lelkiismeret, amelyet szintn a rcival szerettek volna rendbe
hozni. Az sszersg, az sz segt a ktelkednek. Lassan az jkorban vagyunk, Kant szerint a lelkiismeret nem ms, mint a gyakorlati sz ltal megfogalmazott kategorikus parancs, amelyet az ember bels instancija szlaltat meg. Ebben a pontban mr ltjuk, hogy a lelkiismeret mr teljesen emberi br felttelez a tudatban a sajt n empirikus kpmsa mellett egy msik
szemlyt is, valsgost vagy idelist, de amelyet az sz teremt nmaga
szmra. Megsznt a lelkiismeret Istenre vonatkoztatsa.
Tovbb lehetne folytatni, de szmunkra a lelkiismeret hangja itt megsznik annak a hangnak lenni, amelyet Szkratsz hallott. A rci hangjv
vltozik.
III. A dmoni hang trben s idben
Szkratsz hite a daimonionokban vagy a velk val kapcsolata jelzi,
hogy megtartotta a npi hitet, hiszen a grg nphit szerint minden ember
szletsekor egy daimoniont kap, s az a boldog, akinek j a daimonionja.
Ez az eudaimnia, a boldogsg kulcsa. Az istenek ugyanis az terben uralkodnak, a daimonionok a levegben, valamint az emberek vagy a trgyak
krl. Lehetetlen nem ltni a hasonlatot a mennyel mint isteni hellyel a
zsid-keresztny felfogsban, ahonnan szmztk, kidobtk a daimonionokat.
A grgkeleti ortodox hagyomnyban a dmonok nagyon szuggesztven jelennek meg, gy szllnak, mint a legyek a levegben,7 ha ltnnk,
milyen sokan vannak, megrmlnnk. Bukott angyalokrl van sz.
7

Romn nyelven n vzduh.

Tank va / Hang a llekben

103

A Fnyhoz (Lucifer) ugyanis felkiltott a lzads hangjval: Ki


olyan, mint n? Amikor ez a hang megszlalt, az egsz menny beleremegett, s homlyossg szllt le, az angyalok nem lttk tbb a fnyt. Ne
feledjk, hogy Hildegard von Bingen ltomsban Isten fnyknt jelenik
meg a fnyben. Mly csend volt. Aztn egy angyal az als rendbl megszlalt vlaszkppen: Ki olyan, mint az Isten? A kt hang kr csoportosultak
az angyalok, s Isten hatalmat adott Mihlynak, hogy letasztsa a lzadkat,
akik a levegt, a fldet s a poklot npestettk be. A harc a kt krus kztt
mindmig folytatdik. Az ember ennek a kt eltr hangnak a bvletben
l, s a kett kztti vlasztsra knyszerl.
Kiegsztsknt mg annyit, hogy mindegy, hogy bukott vagy nem
bukott angyalrl van-e sz, ahogyan tulajdonkppen nincs jelentsge annak sem, hogy a hang hangosan szlal-e meg, vagy csak legbell a llek
hallja. A hang a llekben, egy adott pillanatban szlal meg. A vlaszts
pillanatban. A llek ebben a kontextusban tbb, mint a pszich, mert a
mindig ugyanaz idtlen lnynket jelenti, amely a pillanatban megszlal
hangot tviszi a tridbe (C. G. Jung).
Az angyali vagy a dmoni hang klnbzik a Teremt hangjtl,
amely Hildegard von Bingen szavaival lve, megszltvn az regasszonyt,
aki maga volt, fiatall teszi, mert olyan forrsbl szrmazik, amely nem
apad ki soha.
Visszatrve a racionalizlsra az rtelem s tudat birodalma az elmnkbe szmzte az istensget vagy a daimonionokat, egyrszt mivel mindent a fejnkben rzkelnk, s a tudatunkat ott szrjk t, megfeledkezve
arrl, hogy a hitnek fizikai helye is van a pokol a fldkreg alatt van, de
nem a Fld kzpontjban, a menny pedig fent van. Nemcsak trben, hanem
idben is rendezdnek a bukott s nem bukott daimonionok, annak ellenre,
hogy rkkval entitsokrl van sz.
A hang a sz elssorban tviszi a rendet, a tagoltsgot, a ritmust a
vilgba ezltal harmonizl a kls a belsvel. A hang nemcsak sszersget hordozhat, hanem az rzelmektl a hangulatig brmiben vltozst elidzhet. Id kell a kibontakozshoz, hogy hatst s visszahatst is kifejtse a llekben, majd a cselekvs ltal az anyagi vilgban is vltozst idzhessen el. rdekes, hogy az angyalok karokba rendezdnek, karokban, azaz
krusban szlalnak meg. Nyelvezetk szimbolikus. Olvasmnyaim szerint
matematikai-geometriai szimblumokat hasznlnak. Az ortodox lelkisg
knyveiben az angyalok kettesvel jrnak az gi udvarban. A hangjuknak
vagy a kzlendjknek idbe telik a magvalsulsa, id kell, amg megjn a
bor hatsa, a mmor. Ez a szimblum fejezi ki az istenit a mmor. s az
istenit a hang kzvetti.

Fogalom s kp IV.

104

Ha Szkratsz nem engedelmeskedik a hangnak a llekbl, akkor hitelt veszti. A hitelessg mint kvalits az igazsgnak val megfelelssel
fgg ssze. Itt a sznak kell megfelelnie a tettel. A tett a szks vagy a
marads nemfilozfiai cselekedet.
Visszatrve a bels hanghoz, Diogensz Laertiosz rja, hogy Szkratsz felesge srt, amirt Szkratsznak igazsgtalanul kell meghalnia.
Szkratsz vlasza az volt, hogy Mirt, taln igazsgosan kellene meghalnom?8 Tulajdonkppen itt van az az irracionlis elem, amelyet nagyon
nehz megemszteni. A lelkiismeretnek van egy igazsghitelessg dimenzija. Inkbb meghalni rtatlanul, meghalni az igazsgrt, mint tovbb lni
hazugsgban.
IV. A csend
A bennnk lev isteni hang s a dmoni hang sszezavar, krds, hogy
hogyan lehet kivlasztani a kett kzl az isteni hangot. Ugyanakkor e kt
hang sszezavar azrt is, mert mindkett esetben szmolnunk kell az szszertlensggel, az irracionalitssal. A filozfus hajlamos elvetni mindkt
fajta hang irracionalitst. Mgis Szkratsz blcsessge elssorban ennek
az irracionalitsnak ksznhet, mert pontosan a filozfia s taln a belle
kivl llektan kpes integrlni a klnbz irracionlis s racionlis hangokat, kpes felttelezni egy olyan logikt, amely meghaladhatja az emberi
sszersg hatrait. Az sszersg hangja s az irracionlisnak tn bels
hang kztti sztvlaszts az nmagval val meghasonuls helyzethez
vagy krzishez vezeti a vizsgldt. Azonban ha tnyleg komolyan elemezzk a lelkiismeret hangjt, eljutunk az n, a llek legbensbb szobjba,
a taimeionba.9 A legbensbb szoba a sajtos egynisg jegyeit hordozza,
teht beszremlik az egyn racionalitsa is. Ebbl a perspektvbl elemezve a szemlyisg milyensge erklcsi fogalmakkal lve j vagy rossz
irnyultsga befolysolja a llekben megjelen hangot, eldntve, hogy az
inkbb isteni vagy dmoni jelleg lesz-e.
Ha mg mlyebb elemzst szeretnnk, s mg mindig a taimeionban,
az n legbensbb krben szeretnnk maradni, meg kell nznnk Szinai
Szent Katalin Prbeszdknt (Dialogo della divina providenza) ismert rst
s annak retorikai elemzst.10 Szinai Katalin 1347-ben szletett, s csak
33 vet lt, de ez nem akadlyozta meg abban, hogy a kzpkor egyik leghatsosabb misztikusaknt s politikai sznokaknt tartsk szmon, egy
olyan korban, amikor a nk nem jutottak klnsebb szerephez, hacsak nem
Diogenesz Laertiosz: Despre vieile i doctrinele filosofilor. Socrate 35, 102.
Mt 6,6.
10
Kristie S. Fleckenstein retorikai elemzse.
8
9

Tank va / Hang a llekben

105

az egyhzon bell, valamilyen szerzetesrend keretben tevkenykedtek. 11


Az olasz nemzeti nyelv kialakulsban jtszott szerept taln Girolamo
Gigli sztra (Vocabolario Cateriniano) illusztrlja leginkbb, a sztrt a
Szinai Katalin ltal hasznlt szavakbl ptette fel az 1700-as vek elejn.
Nyilvnvalan a csend szerepnek rtkelse a retorikban nem j kelet, viszont a generatv csend s a performatv csend fogalma igen. Katalin
htves kortl kezdve vlasztotta a csendet s a visszavonulst, ksbb
pedig a frjhezmenetel helyett a kolostort, ahol hrom vet tlttt el a
csendben elmerlve. Ezt a peridust misztikus hzassgnak tapasztalata
zrta le, amely utn hvsa immr a vilg fel szlt. A csend nla alapvet,
megelzi a hangot, s ebben a csendben az isteni nyilvnul meg, mivel nem
res, rtelmetlen csendrl van sz, hanem a minden lehetsgest magban
foglalrl, amely a nyelvet is megelzi. Az isteninek egy olyan megnyilvnulsrl van sz, amelyet lehetetlen fogalmakba nteni. Viszont ennek az
isteni csendnek a megragadshoz szksges a llek csendje is, pontosabban
annak visszavonulsa a legbensbb szobba. Retorikai szempontbl mg
beszlgets kzben is szksg van a csendre, a llegzs csendjre, amely
egyben az let csendje is. Szinai Katalin rtelmezsben ahogyan a vges
szavak nem tudjk kifejezni a vgtelent, gy a szavak sem tudjk kifejezni a
csendet. Azonban ez a csend minden hangnak a forrsa, a szavak forrsa is,
generatv jelleg csend. St nemcsak kiindulpont, forrs, hanem a kommunikci rsze is, ahogyan ksbb Graham Ward, Jacques Derrida s
Michel Serres nyomn a csend mr a kommunikci rszv vlik. A megrtshez is szksg van a llek csendjre, csend nlkl megrts sincsen.
A kett egytt, a generatv csend s a hang, azaz a sz lesz az igazsg kifejezse. Ha visszalpnk a lelkiismeret krdshez, a j s a rossz kztti
helyes vlaszts ennek az igazsgnak az ismerettl fgg. Azonban Szinai
Szent Katalin esetben nem pusztn valamilyen partikulris igazsgnak az
ismeretrl van sz, hanem az abszolt igazsg birtoklsrl, a misztikus
hzassg kifejezse ugyanis az igazsggal val egyeslst jelenti, amely
ltal az igazsg is birtokolja Szinai Katalint, s ez a birtokls csak az ige
ltal rtelmezhet szmunkra. A generatv csend nemcsak a llekben, a
taimeionban generatv, hanem mr az emberi ltet megelzen is az, mivel
kezdetben volt az ige, azaz a logoszt generlta elssorban. s mgis,
paradoxlis mdon, ahogyan mr Szkratsz is sejtette, megfogalmazta,
hogy a szkratszi ismerd meg nmagad vezet az isteni megismershez.
Szinai Szent Katalin Istennel val prbeszde errl szl elssorban, mert
Isten megismerse az nismereten keresztl vlik lehetsgess, a taimeion
csendjben, ahol Isten lte bizonyossg, nmagam lte pedig nem. Szinai
11

Caterina Benincasa da Siena a domonkos harmadrendbe lpett be.

106

Fogalom s kp IV.

Katalintl az istensg az rtelem nyitottsgt, az rtelemmel val ltst kri,


mert az ismeret, amit megszerez, a tuds maga Istentl szrmazik. Itt
Szinai Katalin az rtelmi lts metaforjval l, az rtelemnek ez a nyitott
szeme teszi lehetsgess a tudst s a megrtst, amit szavakban nehz vagy
lehetetlen kifejezni. Ezen a nyitott szemen keresztl, a legbels cellban
ismeri meg a llek nmagt, s jut el a meg/felismershez, amely nem ms,
mint nmagnak mint az imago Deinek a tapasztalata, amelyet mintegy
tkrben lthat meg. A rossz lelkiismeret ebben az rtelemben az rtelmi
szem zrtsgt jelenti. Az nmegismersnek ebben a szakaszban jut el a
llek a performatv csendhez, amely a cselekvshez vezet. A generatv
csendben Szinai Katalin kldetst nyert, spedig az igazsg hordozsnak
a kldetst, amelyet viszont a retorikai fogalomtrat hasznlva mr
performatv csendnek neveztek, megklnbztetve azt a generatv csendtl.
A vgs retorikai autorits Isten, s Szinai Szent Katalin autoritsa ennek
a tkre lesz. A performatv csend az isteni tuds fizikai megnyilvnulsa, az
igazsg megtesteslse, amelyet Szinai Katalin letvitele s cselekedetei
tkrznek. A performatv csend tllp a szavakon, a nem-cselekvsben,
azaz az aszkzisben s a cselekvsben nyilvnul meg. Azt mondhatjuk erre,
hogy amennyiben a beszd, a diskurzus filozfiai tettknt rtelmezhet, az
aszkzis vagy a cselekvs maga nemfilozfiai tettknt foghat fel, viszont
bonyolultsga ellenre megrteti velnk az igazsg testben val megnyilvnulst. Brmennyire is kibrndt a filozfia szmra a szbelisg, vissza
kell trnnk Szkratszhez, aki sajnos nem rt le egy szt sem, mint tudjuk,
Platn jegyezte le mestere gondolatait. Ugyanez a helyzet az igazsggal is.
Az igazsgnak mint logosznak is ebben a mg ratlan, szbeli kontextusban
van jelentse az elhangzott szban, amely utn kvetkezik a cselekvs,
azaz a testben s a test ltali mkds. A logosz l sz, nem halott bet.
Azt mondhatnnk, hogy az igazsg rsban val rgztse a cselekvs dimenzijhoz tartozik, csak sokkal ksbbi mozzanat. Szinai Katalin a
megtesteslst sz szerint rti: a nnek meg kell szlnie a gyermeket, vilgra kell hoznia t, hogy az letkpes legyen. Ezrt a kontemplci csendje a
mh csendje lesz Szinai Katalinnl. Tovbbmenve, Katalin nemcsak az
imitatio Dei szerint l, hanem maga lesz az imago Dei, 12 maga testesti meg
az igazsgot. A csend e ktfle forrsbl magyarzhat Szinai Katalin
kesszlsa, politikai retorikja, amelyekkel fejedelmeket s ppkat bktett, ezltal magyarzhat kiterjed levelezse, de ugyanakkor ez az alapja

12

Silence and Listening as Rethorical Art, edited by Cheryl Glenn and Krista Ratcliffe, 52:
You will all be made like him in joy and glad-ness: eye for eye, hand for hand, your whole
bodies will be made like the body of the Word my son, God promises Catherine (Dialogue
85); in that becoming Catherine spoke and wrote.

Tank va / Hang a llekben

107

fradhatatlan tevkenysgnek a leprsok, pestises betegek kztt s nem


utolssorban adakozsainak is.
V. Az rlet hatrn
Mi van akkor a dmoni hanggal? A trvnysrts vagy bn mindig az
isteni hanggal val szembeszeglst jelenti, amikor a hang rvnyeslse
elvesz. A racionlis gondolkods elfojtja ezt a hangot, vagy kiterjesztve ezt
a szimblumrendszert C. G. Jung rtelmezsben egy emelettel lejjebb
szmzi, a tudattalanba. Csakhogy a tudattalanban vannak szmzve eleve a
dmonaink. Az engedetlensg, a lzads hangja a dmonok. Akkor szlalnak meg, amikor az rtelem szeme csukva van.
Ha a filozfusok nemfilozfiai tetteit vagy trtnseit vizsgljuk, nagyon rdekes dolgokra bukkanunk. Carl Gustav Jung visszaemlkezseibl
tudjuk, hogy mennyire hls volt a filozfia fogalmairt, mivel segtettek
neki formba nteni felfedezseit. Amikor tisztzza, honnan szrmaznak a
fogalmak, azt mondja, hogy Schopenhauernek ksznheti a llek dinamikus
szemllett. Jung megfogalmazsban Kant kimutatta, hogy a vilg az nhez, a gondolkod szubjektumhoz ktdik, de tallkozott ezzel a nem nnel, az akarattal, amely kvl esett a kanti kritikn.
Amikor Jung tanulmnyozni kezdte a szemlyisg tudathasadsban
megfigyelhet felbomlsait, azt az llapotot, amelyben a beteg az ntl
klnbz er befolysra cselekszik ez a nem n hirtelen Schopenhauer
akaratt jutatta eszbe: ltezik-e nem n, amely kimenekthet a kanti vilg
n-bezrtsgbl?13
Jung 1875-ben szletett, fiatalabb kortrsa volt Nietzschnek.
Nietzschben megltta a munklkod nem n-t. Jung lerja, hogy amikor
Nietzsche harmincht ves lett, Zarathusztra megtrtnt vele. s az egy
kett vlt, Zarathusztra eljtt hozzm. 1888-ban megrlt. Szrny esemny
volt. Mly benyomst tett rm14 mesli Jung.
rdekes, hogy Nietzsche ellensges Szkratsszel szemben, ahogyan a
keresztnysggel szemben is. Valsznleg azrt, mert lzad pozcija nem
egyeztethet ssze a trvnynek engedelmesked, inkbb hallt vlaszt
szkratszi s jzusi magatartssal.
Bib Istvn elemzsben Nietzsche nem a lngelme, hanem a heroizmus tjt vlasztotta. Mg a lngelme esetben a llek az rtelmet, az rzelmet s az akaratot harmniban tartja, addig a heroizmus az akaratot duzC. G. Jung: Beszlgetsek s interjk. Megjegyzsek egy doktori rtekezshez. Kossuth
Kiad, Budapest 1999, 202.
14
Uo. Harmincht ves korban Zarathustra megtrtnt Nietzschvel da ward die eins zu
zwei, Zarathustra ging an mir vorbei.
13

108

Fogalom s kp IV.

zasztja fel risra az rzelmek segtsgvel. Az rtelem gyengti az akaratot


s kzvetve a cselekvst, teht Nietzschnl itt kvetkezik be a szakads.
gy is lehet rtelmezni, hogy az Akarat nll mkdsbe (krforgsba)
lp, hangot kap, de ezltal sztszaktja a szemlyisget, megli a lelket.
A tragdit kedvel Nietzsche maga lesz a tragdia hse, s maga sem
veszi szre, mikor kezd elcsszni a vgkifejlet fel. rdekes mdon Bib
Istvn is Zarathusztrval jelzi ezt a fordulpontot. Tartalmilag nem mond
jat elz munkihoz kpest, viszont Zarathusztra az Akarat hangjn
szlal meg. Prftaknt jelenik meg. Emlkezznk K. Popper totalitarizmus
elemzseire, ahol jelzi, hogy a totalitarista eszmk prfciaknt vannak
megfogalmazva, igaz, K. Popper elssorban Marxot elemzi. A prfta viszont kinek a hangjt kzvetti? Az akarat embere felfel lojliss teheti az
embert, nemhiba az uralkodk s a hatalom kr csoportosulnak ezek az
emberek, azonban, Bib kifejezsvel lve, lefel az akar ember rendkvl
ridegg s rzketlenn lesz, hangja elkeseredett gyllett vltozik. rzelmi alapokon nyugv tteleknek nevezi Zarathusztra sorait, amelyeket csak
hinni vagy nem hinni lehet. Zarathusztra utn az utols lloms Nietzsche
Antikrisztuss val vltozsa, a lelki bomls utols stdiuma, amikor a
gondolkods trgyval azonostja a sajt njt. Csejtei Dezs az Antikrisztushoz rt utszavban15 felteszi a krdst, hogy vajon beszl-e mg sajt
magbl, vagy nje mr ms hatalmak szolglatba szegdtt. Mindenesetre
az Antikrisztus msik cme tok a keresztnysgre, s alcmhez mltan,
filozfiai mknt nem az argumentcit hasznlja, hanem a polmit.
A kitkozs ,,nemfilozfiai tett.
Tovbbhaladva a nem n fel az nen kvl ll Akarat irnyba,
amely ervel ruhzza fel filozfusainkat eljutunk addig az erig vagy
akaratig, amely a trtnelmet akarja formlni. j embert, magasabb rend
szellemet vagy akr egy egsz fldi birodalom ptst akarja.
A dmoni hang szempontjbl nzve a hang, amely leginkbb formlta a 20. szzad trtnelmt, Adolf Hitler Hangja volt. C. G. Jung hasznlja
nagybetvel ezt a dmoni hangot, ebben a tanulmnyban az jellst kvetjk. Klnsebb rtelmezs nlkl is rdemes a C. G. Jung ltal rt elemzsekbl figyelemmel ksrni a Beszlgetsek s interjk, Diagnzis a dikttorokrl cm rst. Nemfilozfiai diskurzusrl s tettekrl van sz,
amelyek a daimonioni hang illusztrlsra szolglnak.
Jung kortrsa volt Hitlernek, alkalma volt kzelebbrl is megfigyelni
t. Analizlni prblta a szemlyisgt, a Hangot, amelyet Hitler kvetett.
Ez a hang azonban ellentte Szkratsz trvnytisztel lelkiismereti hangjCsejtei Dezs: Promtheusz Takarklngon. In F. W. Nietzsche: Az Antikrisztus. Attraktor
Kiad, MriabesnyGdll 2007, 124.
15

Tank va / Hang a llekben

109

nak, mivel nem a trvny al, hanem a trvny fl helyezi magt, pontosabban a trvny megsemmistsre trekszik.
Van egy olyan kijelentse Jungnak, hogy az igazi vezett mindig vezetik, ezt ebben a kontextusban a bels hangra rtette. Jung tanstja, hogy
Hitler beszlt a Hangrl, amely t vezette, egy hang, amely parancsolt neki.16 Jung elemzi a dikttor beszdeit, az elst Neville Chamberlainnel folyatja, aki Churchill eldje volt, s a beszd trgyt Csehorszg elfoglalsa
kpezte. Hitler meggri neki, hogy nem fogja egsz Csehorszgot elfoglalni, hiszen megkapta mr egy rszt. Ennek ellenre ksbb mgis eldnti,
hogy elfoglalja az egszet. Ezt a msodik beszdben jelenti ki, a nyilvnossg eltt. Jung lersbl tudjuk, hogy Hitler hangja elcsuklott a sznoklat alatt, amikor a Sportpalotban killt a tmeg el, a Hang utastsra.
Ebben a beszdben eskt tesz Csehorszg lerohansra, Anglia s Franciaorszg engedlytl fggetlenl. Jung ekkor ltja meginogni a dikttort, s
gy rtelmezi, hogy Hitler szembeszll a belsejbl megszlal dmoni
hanggal, vagyis az ember szembeszll a benne lakoz prftval. Ennl az
elemzsnl Jung vlaszt ad arra a krdsre, hogy volt-e lelkiismerete ennek
az embernek, s gy tnik, hogy ez az ember nyilvnosan tansgot tett
sznoklatban arrl, hogy igenis volt, csakhogy a dmoni hang ersebb volt
benne, az elkezdett utat folyatnia kellett. A szavak a dmoni hang voltak,
viszont a fizikai reakci az ember bels kzdelmt tkrzte. Ksbbi elemzsben Jung arra a kvetkeztetsre jutott, hogy Hitler maga csak fggelke
volt ennek a hangnak, mintha nmaga dublre lett volna.
Filozfiailag a totalitarizmus elemzsnl tallkozhattunk egy hasonl
jelensggel, a prftai hanggal. Mindeddig mint daimonioni hang nem volt
trgyalva filozfiailag. Azonban a politikai prftasg, amely a jobb jv
grett helyezi eltrbe, mg ha rltnek is tnik idnknt, mgsem nevezhet dmoni hangnak, annak ellenre, hogy kvetkezmnyei igencsak rombol hatsak lehetnek a trsadalomra nzve.
sszegezve a megtett utat Szkratsztl a 20. szzad dikttorig, rtelmezve a isteni teremt szt s a lelkiismeret hangjt, arra a kvetkeztetsre jutunk, hogy a filozfiai gondolkods, br fggetlenteni prblja magt
az let nemfilozfiai oldaltl, mgis szembesl a llekbl jv dmoni
hanggal amely ms, mint a lelkiismeret vagy akr mag a Teremt,
amelyek filozfiailag mg elfogadhatak , egy olyan hanggal, amely a
filozfia peremre szortja a filozfiai diskurzust, st magt a gondolkodt
is kiszortja a filozfia terletrl.

16

C. G. Jung: Beszlgetsek s interjk. Diagnzis a dikttorokrl 127.

Fogalom s kp IV.

110

Irodalom
Aidan Nicholas, OP: Redeeming beauty, Soundings in Sacral Aesthetics. Ashgate ebook, Padstow, Cornwall 2007.
Beverly Lomer, Hildegard von Bingen: Music Harmony And the Cosmos
(http://iawm.org/wp-content/uploads/2013/01/lomer-hildegard.pdf).
Bib Istvn: Nietzsche. Hatg Sp Alaptvny, Budapest 1992 (reprint).
Diogenesz Laertiosz: Despre vieile i doctrinele filosofilor. Editura Polirom, Iai
1997.
Francis E. Peters: Termenii filosofiei greceti. Editura Humanitas, Bucureti 1993.
Helmut Weber: ltalnos erklcsteolgia. Szent Istvn Trsulat Kiad, Budapest
2001.
Hildegard von Bingen: A megvlts tzes mve. Balassi Kiad, Budapest 1995.
Hildegard of Bingen: Homilies on the Gospels. Liturgical Press, Collegeville,
Minesotta 2011.
C. G. Jung: Beszlgetsek s interjk. Kossuth Kiad, Budapest 1999.
Joseph L. Baird: The Personal Correspondence of Hildegard of Bingen. Oxford
University Press, Oxford 2006.
Lev estov: Revelaiile morii. Institutul European, Iai 1993.
F. W. Nietzsche: Az Antikrisztus. Attraktor Kiad, MriabesnyGdll 2007.
Platn: Az llam IIII., Eurpa Knyvkiad, Budapest 1984.
Sarah L. Higley: Hildegard of Bingen's Unknown Language. Palgrave Macmillan,
New York 2007.
Cheryl Glenn Krista Ratcliffe (eds.): Silence and Listening as Rethorical Art.
Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville 2011.
The Letters of Hildegard von Bingen. Vol. III, Oxford University Press, New York,
Oxford 1998.

Veress Kroly
A valamit mond hang
A hangmetafizika kezd- s vgpontjai
Kulcsszavak: hang, halls, beszd, egysg, klnbsg, nyom, jelenlt, metafizika
Tanulmnyomban az eurpai filozfiban meghonosodott hangmetafizika kezd- s vgpontjait vizsglom, klns tekintettel arra, hogy a hang
hangzsmeghalls egysgeknt val felfogsa Arisztotelsznl hogyan
fordul t a hangnak a klnbsg s a nyom formjaknt val felfogsba
Derridnl.
Arisztotelsz
Arisztotelsz felfogsa a hangrl beleilleszkedik abba a tgabb kr
elgondolsba, amelyet az rzkekrl s az rzkelsrl alkotott.
Mindenfle hatsgyakorls termszetben rejlik, hogy a hozztartozs
struktrjn alapul: kifejtse s befogadsa sztvlaszthatatlanul egymshoz
tartozik. Ezt Arisztotelsz is ilyenformn gondolta az rzkels vonatkozsban.
Az rzkels egyszerre az rzkszervre gyakorolt kls rhats s ennek az rzkszerv ltali befogadsa. Az rzkels teht kt klnbz eredet, de egymshoz tartoz mkds, ill. tevkenysg az rzkels
trgya ltal gyakorolt kls rhats s az rzkel rzkszerv ltali hatsbefogads egyttes megvalsulsa. A hatsgyakorls mint tevkenysg,
mkds, illetve a hatst kivlt trgy az egyik oldalon s a befogad a
msik oldalon viszont nem azonos. Az rzkels trgynak s az rzknek
a tevkenysge egy s ugyanaz, m mivoltuk nem azonos mondja Arisztotelsz.1 A szagot kibocst dolog s a szaglszerv kt klnbz ltez.
Nem a szagot kibocst dolog, hanem a szag az, ami szagolhat, ez pedig a
szaglrzk mkdseknt szaglsknt realizldik.
Jllehet e kt klnbz ltez mkdsnek egybeesse maga a hatsgyakorls az rzkels , funkcijuk a hats megvalsulsa tekintetben is klnbz. Addig, amg a hats kivltja egy, a hatsrl levlaszthat
1

Arisztotelsz: A llek. In: Llekfilozfiai rsok. Eurpa Knyvkiad, Budapest [1988], 425b.

112

Fogalom s kp IV.

kls objektum, a hats tnyleges kifejtsnek kzege a hatst elszenved,


befogad s tovbbt objektum. A mozgst kifejt, hatst gyakorl mkds ugyanis abban tmad, ami elszenvedi a hatst, 2 vagyis az rzkels
esetben az rzkszervben. Az rzkelst kivlt objektum klnvlaszthat az rzkels aktustl, az rzkel viszont nem vlaszthat kln ettl,
mivelhogy az rzkelnek s az rzkels trgynak mkdse az rzkelben van jelen.3 Az rzkszerv teht egyszerre rzkels mint a hatst
befogad mkds s az rzkels kzege, melyben az rzkels mint
mkds megvalsul s tovbbtdik. Az rzki hatsgyakorls kls objektuma s tovbbt kzege teht nem vegyl el az rzkkel, hanem az
csak a tiszta hatst a hatst mint kls formt fogadja be. Az rzk az
mondja Arisztotelsz , ami az rzkelhet formkat anyaguk nlkl befogadni kpes;4 az rzkszerv annak anyaga nlkl foglalja magban az
rzkels objektumt.5 Az elszenvedett hats viszont az rzkszerv kzegben kifejtett mkdsknt rzki megformldsknt valsul meg.
Ugyanis mindig kzegen keresztl rzkelnk mindent. 6 Szksg van az
rzkszervre voltakppen az analiztor egszre , amelyben az rzkels
megvalsul. De az rzkels nem azonos a megvalsulsi kzegvel.
Ugyanakkor az rzkels kzege egy egszen ms kzeg, mint a kls hats
kzege. Az rzkszerv egy rajta kvli kzegben terjed hatsbl nem a
hatst kivlt trgy s a hats terjedst elsegt kzeg anyagisgt fogja
fel, hanem a hatssszefggst, amely az rzkels kzegben lt rzki
formt. Az rzkels nem azonos a kzegvel, de az rzki kzeg nlkl a
kvlrl jv hats res rzketlen forma marad. A kls hats rzki
kzegben nyer szmunkra rzki formt.
A hang vonatkozsban mindezek klnleges fontossggal brnak.
Arisztotelsz megklnbzteti a hang ktfle potencilis s aktulis
ltmdjt.7 Fizikai szemszgbl nzve lehetetlen, hogy egy trgy egymagban hangot adjon,8 a hangkpzs benne rejl kpessge csak potencilis
hangzs. Az aktulis hang mindig valami rvn, valaminek tkzve s
valamiben keletkezik, mert ts ltal jn ltre.9 rzki oldalrl tekintve
gyszintn lehetetlen, hogy egy rzkszerv nmagban hangot rzkeljen.
Az aktulis halls a hallrzk kzegben, a hallrzket rt hatsknt keletkezik.
2

Uo. 426a.
Uo. Kiemels tlem V.K.
4
Uo. 424a.
5
Uo. 425b.
6
Uo. 423b. A hs pldul a kzege a tapintsnak.
7
V. uo. 419b.
8
Uo. 419b.
9
Uo.
3

Veress Kroly / A valamit mond hang

113

Belthat teht, hogy a hangot ad trgy s a hallkpessggel rendelkez rzkszerv a hangkpzds potencialitsval rendelkez klnbz
ltezk. De egy s ugyanazon mkds rvn mgis egymshoz tartoznak.
A hang mint a hangot kibocst trgy mkdse s a halls mint a hallkpessg mkdse a mkds egyazon aktualitsban (aktulis megvalsulsban) tallkozik. Ez a mkds a hallkpes rzkszervben a flben
megy vgbe: az aktulis hang hangzs, az aktulis halls meghalls/meghallgats.10 Ezrt Arisztotelsz a hangot s a hallst szksgkppen
egytt, a sztszakthatatlan egysgk fell trgyalja: a hang s a halls egy
bizonyos rtelemben egy.11 A hang hallatszik, s mi hangot hallunk.
Milyen rtelemben alkot egysget a hang s a halls? A hang s a halls a hallkpes rzkszerv egyazon tevkeny mkdse: a hangot ad trgy
hatsnak elszenvedseknt hangzs, a hanghats befogadsaknt meghalls. A mkds viszont, akr a hangzs, akr a halls oldalrl tekintjk, a
hallkpes rzkszerv tevkenysgeknt ennek rzki kzegben trtnik: a
meghalls a hangzs rzki formja; a hangzs a meghalls rzki formja.12 Hangzs s meghalls teht ltszlag kt klnbz vonatkozsban ll
egymssal. Egyrszt hangzs s meghalls egytt jr, a meghalls maga a
hangzs s fordtva, msrszt a hangzs a meghalls ltal rzkileg megformlt, a meghalls pedig a hangzs ltal rzkileg megformlt; a hang a
halls formjban rzkelhet, a halls pedig a hang ltal megformltan
rzkel. Az els a klnbsgben rejl egysget, a msodik az egysgben
meghzd klnbsget juttatja rvnyre.
Tbb kvetkezmny is addik ebbl a megllaptsbl.
Elszr is a hallkpes rzkszerv tevkeny rzkels, mkds egyszerre hangzs s halls , s ugyanakkor az rzkels kzege. Tovbb a
hangzs nem azonos a hanggal mint fizikai jelensggel, amely egy hangforrs (hatst kifejt dolog) ltal kivltott, klnfle kzegekben (leveg, vz)
tovbbterjed, szilrd felletekrl visszaverd, meghatrozott fizikai rtkekkel jellemezhet rezgs. A hang bennnk kpzdik, rzki mkdsknt,
Mrmost a hangot adnak mkdse a hang vagy a hangzs, a hallkpessg a halls vagy
a meghallgats. 426a.
11
Uo. Mivel az rzkelsnek s az rzkels trgynak mkdse egy s ugyanaz, m mivoltuk klnbz, szksgszer, hogy egyidejleg maradjon meg s mljk el a hang s a halls.
Uo.
12
A kz ugyanis a szerszmok szerszma, az sz pedig a formk formja, az rzkels meg az
rzkelhetk formja. 432a. A formai egybeesst Arisztotelsznek az az szrevtele is
altmasztja, miszerint ha a hang az sszhangnak egy fajtja, s a hang s a halls egy bizonyos
rtelemben egy, tovbb ha az sszhang: arny, akkor szksgkppen a halls is egy bizonyos
arny. V. 426a.
10

114

Fogalom s kp IV.

s e kpzds kzege a hallkpes rzkszerv (analiztor). A kvlrl jv


hangot belsleg halljuk, a flnkben csendl fel. Vgl a hangzs s a halls formja ugyanaz az rzki forma. A kls, fizikai rezgsbl szrmaz
hatskifejts a hallszerv rzki kzegnek elvltozsaknt hangzik fel s
vlik egyttal meghallhatv. A kls hatskifejts fizikai anyagisgbl
semmi sem kerl t az rzkibe, a hats formai elvltozst idz el az rzkiben, ez pedig ppen az rzkiben bekvetkez vltozs formjaknt valsul meg. Mindkt irnyban a forma mkdse a meghatroz. Az rzkin
kvli hatst a sz szoros rtelmben rzkiv transz-formlja, oly mdon,
hogy az rzki kzeget is e hats formjba transz-formlja. A hangzs tvltozs, amely sorn a hang gy vlik hallhatv, hogy maga mgtt hagyja a fizikai rezgs kzegt, s a halls rzki kzegben szletik jj hallhat hangknt; mint ahogy a halls is az rzki kzegben bekvetkez tvltozs, amely sorn maga mgtt hagyja addigi hangtalan (formtlan)
llapott, s a hangzs formjban meghallsknt (a hangzst meghallknt)
szletik jj.
Az arisztotelszi elgondols szerint a hang nem kzegszer, nem a halls kzege, hanem a hangot adnak a halls rzki kzegben vgbemen
mkdse, (hang)aktus, (hang)esemny, azaz hangzs. Mint ahogy a
halls sem a hang kzege, hanem a hanghats rzki kzegben a hallszervben megvalsul mkds, (halls)aktus, (halls)esemny.
Elmleti skon a hangzs s a meghalls tiszta formai egybeessknt
tartozik egymshoz. Formlisan tekintve valban a hang hallatszik, s mi
hangot hallunk. Tapasztalatunk szerint viszont a patak csrgedezse, a madrcsicsergs, a vonatftty hallatszik, s mi a patakot halljuk csrgedezni, a
madarakat csicseregni, a vonatot spolni. Azaz, br a felcsendl hang bennnk hangzik, mi mgis a hangot kibocst dolog hangjaknt halljuk; s
br mi a bennnk hangz hangot halljuk meg, mgis a hangot kibocst
dolog hangjaknt halljuk. Br a hatskifejt kls rezgsbl a felcsendl
hangban semmi szubsztancilis nincs jelen, a hang mgsem res, mivel
ppen a hangot kibocstt szlaltatja meg. Felhangz hangknt ppen a
hangot kibocst dolog hallatja magt, van jelen. Mintegy magt bocstja
ki hangknt ebbe a jelen-ltbe. A jelen-lt nem a hallhat hangzs maga, de
hangolt, s ami jelen van, hangzik.
A felhangz s meghallott hang teht nem a hallszervben kpzd
hangrzet res formja, hanem rzki lmnyknt meglt hangz jelenlt,
hanglmny, hallstapasztalat. Ez is, mint minden tapasztalat, a hozztartozs struktrjn alapul: a tapasztalati kzegben szlelhet (meghallhat)
hangzshoz szervesen hozztartozik a hangz, amely ppen hangzsknt
vlik tapasztalatilag jelenvalv.

Veress Kroly / A valamit mond hang

115

Az arisztotelszi elgondols egy pozitv hangmetafizikt pt fel.


A hangz-hallhat jelenlt mint kzp tapasztalati hatrait a nem hallhat csend a hanghiny s az emberi hallkpessgnk szmra mr hallhatatlan nagy hang mentn vonja meg. E hatrokon bell szervezdik
szmunkra a tapasztalati hangvilg, amely a bennnk felcsendl hangzsok s a bennk hallhatv vl dolgok pozitv egymshoz tartozsra pl.
Mi sajtos viszonyban llunk a tapasztalati hangvilggal. Mikzben a hallkpes rzknkben kpzdik, mi magunk is hallkpes rzkkel brknt a
hangz-hallhat dolgok vilgn bell talljuk magunkat. Nemcsak a hangot ad dolgok vlnak tapasztalatilag jelenvalv a felhangz hangokban,
hanem mi magunk is jelenvalv vlunk e hangok meghallsban. A hangzs-meghalls egysgben a jelenlt egyazon tapasztalataknt tartozik pozitve egymshoz a hangz dolog s a hall szubjektum.
Az arisztotelszi hangfelfogs egyrtelmen a hangz-hallhat hangra
sszpontost, ezrt tekinthetjk pozitv hangmetafiziknak. Ez a nzpont
meghatrozott perspektvba helyezi a hang s a csend viszonyt, illetve a
csend mibenltt is. A hang kzp a csend s a nagy hang kztt. A kzp
viszont Arisztotelsz elgondolsa szerint az, ami megtlni kpes, ugyanis
az ellenttek mindenikvel mint ellenttes vglet ll szemben.13 A hang s
a csend teht ellenttes vgletekknt llnak egymssal szemben, s azt, hogy
mi a csend, nem nmagban, pozitve lehet/kell meghatrozni, hanem a
hang viszonylatban megtlve: a csend nem hang, a hang hinya; illetve a
halls vonatkozsban: a csend nem hallhat, a hallhatsg hinya (semmi
sem hallhat).14 Ily mdon a csend a pozitv hangmetafizika negatvjaknt
merl fel, aminek nincs nmagban megalapozhat pozitv ltmdja.
Krds, mi a klnbsg akztt, amikor a hang egy kls dolog hangjaknt csendl fel bennnk, vagy amikor mi magunk szlalunk meg?
Az llnyek ltal keltett hangok nem mind beszdhangok. Arisztotelsz is lnyeges klnbsget lt a kls hangforrsbl szrmaz hangok s a
beszdhangok kztt. Az elbbiekben utaltunk arra, hogy Arisztotelsz
elgondolsa szerint minden hang ts ltal jn ltre. Egy dolog hangot ad
ki, ha rezgsbe jn, s rezgsei a levegnek tkznek, abban tovbb terjednek, visszaverdnek stb. Az n. kommunikcis hang szintn ts ltal jn
ltre. De ez esetben nem egy kls dolog rezgsbe hozsrl van sz, ha13

Uo. 422a.
Ezt Arisztotelsz a lts s a halls kzti analgia segtsgvel is rthetv teszi, a hallhat
s hallhatatlan (csend) viszonynak a lthat s lthatatlan (sttsg) viszonyval val prhuzamba lltsval: Ahogy pedig a lts a lthatra s a lthatatlanra egyarnt vonatkozik (a
sttsg ugyanis lthatatlan, de ezt is a lts tli meg), azonkvl a vaktan fnyesre is (mert
ez is lthatatlan, de msknt, mint a sttsg), ugyangy vonatkozik a halls a hangra s a
csendre, melyek kzl az egyik hallhat, a msik nem, tovbb a nagy hangra, mint a lts a
vaktra. Uo.
14

116

Fogalom s kp IV.

nem bennnk lejtszd hangkpzsrl: a bellegzett levegnek a lgcshz


val hozztsrl. Ez nem egyszeren a bellegzett levegben rejl er
hatskifejtse a lgcsre, mint pl. a khgs, hanem a bellegzett levegnek a testrszekben lakoz llek ltal a [...] lgcshz val hozztse, oly
mdon, hogy ezzel a levegvel ti hozz a lgcsben lv levegt maghoz
a lgcshz.15 Ugyanis szlni csak akkor tudunk, amikor visszafogjuk llegzetnket. Mert ezzel mozgat, aki llegzett visszafogja. 16 A kommunikcis hang esetben teht a hangts nem egyszeren a bellegzett levegnek a lgcshz val tkzse, hanem a llek ltal mozgsba hozott leveg
hatskifejtse a lgcsre. Nem a bellegzett leveg termszetes mozgsa
vltja ki a lgcs rezgst (mint a khgs esetben), hanem a llek hozza
mozgsba a lgzsbl visszatartott levegt. Llekkel br lnynek kell
vgeznie a hangtst mondja Arisztotelsz , mgpedig egyfajta kpzettel
prosult hangtst. A kommunikcis hang ugyanis a hangok egy bizonyos,
jelentssel br fajtja.17
Ezzel a gondolattal Arisztotelsz egy j dimenzit nyit meg a hangjelensg vizsglatban. A kommunikcis hang kpzettel prosul hang.
A megszlal hang mond valamit. A felhangz hanghoz trsulva kpzet
merl fel bennnk. gy nem pusztn a beszdhangot halljuk, hanem azt
halljuk meg, amit a beszl mond.
A kommunikcis hang esetben a hangrzetet kivlt rezgs nem egy
kls dologtl indul el, hanem bellrl, a llek aktivitsaknt. A llekben
bekvetkez tartalmi elvltozs, ahogyan egy kpzet vagy egy gondolat
formt lt, a llek bels rezdlse olyan hatskifejts, amely a visszatartott
leveg rvn mozgsba hozza a lgcsben a levegt, s gy beszdhang kpzdik.
A lleknek a hangkpz szervre kifejtett tse, hangrezgse,
hanghatsa, a hangkpz szervben hasonl elvltozst produkl csak
ellenttes irnyban , mint a kls dolog rezgse a hallszervben. gy,
ahogy a kls dolog hangzik a hallszervben, a llek is hangzik a hangkpz szervben; az elbbi esetben ez a hangzs a hallssal egysgben vlik
hallhatv s belsv; az utbbi esetben a hangkpz szerv hangzsa a
megszlalssal egysgben vlik hallhatv s klsv. Ilyenkor is igazi
tvltozs trtnik. A llek hangmozgsa, bels hangoltsga beszdhangknt szletik jj. Ez nem res hang, mivel a llek kpzettel prosult hangtst fejt ki, gy a felcsendl beszdhangban a llek bels kpzeti-gondolati tartalma szlal meg; a belsleg meglt s gondolatt formld
lelki tartalom kimondott szknt szletik jj. A lelket rezgsbe hoz bels
15

Uo. 420b.
Uo. 421a.
17
Uo. 420b.
16

Veress Kroly / A valamit mond hang

117

tartalom (lelki dolog) gy tartozik hozz a megszlalshoz a kimondott


szban, mint a hangrezgst kibocst kls dolog a hangrzethez az tlt
hanglmnyben. A kommunikcis hang teht nem res hangzs, hanem
tartalmas tvltozs, melynek sorn a hozztartoz kpzet/gondolat rzki
(hangz/meghallhat) formt lt. A llekben formld gondolat formlja
meg a hozztartoz hangot is, amely megszlaltatja. Ugyanaz a forma formlja meg a megszlal hangot s a hozztartoz kimondott tartalmat.
A kimondott sz is, akrcsak a hanglmny, a hozztartozs struktrjn alapul. Ez azt jelenti, hogy a megszlals rzki tapasztalatban mindig
lelki tartalom van jelen; a kimondsban a llek mintegy magt bocstja ki a
jelenltbe. A jelenlt ennlfogva nemcsak hangolt, hanem mondott, s kimondva hangzik, ami jelen van.
A hangnak s a hangzsnak Arisztotelsz nemcsak a bels lelki tartalmak kifejezse tekintetben tulajdont lnyegi szerepet, hanem fordtott
irnyban is, a kls tapasztalatok elsajttsa s lelki tartalmakk alaktsa
tekintetben is. Szvegeiben szmos vltozatban visszatr a gondolat, miszerint az emlkezet mellett a hangrzknek is alapvet szerepe van a tanulsban. Okosak, de tanulni nem tudnak mindazok a lnyek olvashatjuk a
Metafizika elejn , amelyek nem kpesek a hangokat meghallani, [...] tanulni ellenben csak azok tudnak, amelyeknek emlkezetkn kvl mg
hangrzkk is van.18
Ezzel a kijelentsvel tbbet mond a hangrl s a hallsrl, mint amennyi a pusztn rzkelsi regiszterben val megkzeltsbl addhat.
Nemcsak hangrzetek s hanglmnyek keletkezsrl s nem is csak a
bennnk formld kpzetek s gondolatok hangos kimondsrl van sz,
hanem arrl, hogy ami szmunkra felhangzik, nem marad meg tiszta hanglmnynek, hanem a meghalls folyamatban bels lelki tartalomm transzformldik. A halls tjn kpzeteink s gondolataink keletkeznek. A hang
nemcsak a bels lelki tartalmakat juttatja kifejezsre, hanem a kls tapasztalatok elsajttst, lelki kpzetekk s gondolatokk alaktst is lehetv
teszi. A hallszerv ltal a klvilg fell a llek fel kzvettett hanglmny
valjban tapasztalati tartalommal teltett hangts mivel a hangrzet a
hangz dolog kpzetvel trsul benne , amely a llekben elvltozst vlt
ki. A meghallott hangzs rezgsbe hozza a lelket, mikzben a hozz tartoz
tapasztalati tartalom kpzett, lelki tartalomm transz-formldik a llekben. gy, ahogy a hallszerv mkdse a meghalls, a llek mkdse a
felfogs s a befogads; ahogy a hangzs s a meghalls formai egymshoz
tartozsn alapul a hangrzet megformlsa s a hozztartoz hangtapasztalat lmnny formlsa, gy alapul a meghalls s felfogs/befogads for18

Arisztotelsz: Metafizika. Hatg Sp Alaptvny, Budapest 1992, 980b.

118

Fogalom s kp IV.

mai egymshoz tartozsn az rzki hanglmny lelki tartalmakk val tformlsa. A llek, akrcsak a hallszerv, mkds s egyszersmind e mkds kzege; a hallszerv mkdst a meghallst s a llek mkdst a felfogst ugyanaz a forma tartja egysgben, mint a hangzs s a
meghalls mkdst az rzkelsben. Ez a forma a hang formja, pontosabban a hang mint forma, mint klnfle mkdsek (fizikai rezgsek,
hangzs, halls, felfogs, lelki rezgsek) megformlja, amely klnbz
alakzataiban addik t a kls trgyakrl a hallkpessg szerveire, onnan
pedig a llek bels tartalmaira, illetve a llek bels terbl a hangkpzs,
onnan pedig jbl a hangrzkels szerveire. A hangrzkel szerv s a
hangkpz szerv mindkt irnyban mkdik: a kvlrl jv hanghats lelki
tartalmakk formlsa irnyban s a lelki tartalmak hangz kifejezsekk
formlsa irnyban. Ezek mindegyike az t-vltozs szerve: a kls vilg
tapasztalatnak lelki-szellemi tartalmakk val t-vltozsa s a lelki tartalmaknak szavakk val t-vltozsa a hang mkdsi formiban valsul
meg. Anlkl, hogy a klnfle szubsztancik tmennnek egymsba, a
fizikai vilg dolgai rzki tapasztalatokknt, ezek pedig lelki tartalmakknt,
s fordtva, a lelki tartalmak szavakban megtesteslkknt szletnek jj a
hang mkdsi formiban. Az rzki-tapasztalati tartalmak s a lelkiszellemi tartalmak formai egysgre s egymshoz tartozsra Arisztotelsz
is vilgosan utal, amikor megllaptja: Mivel gy tetszik, az rzkelhet,
kiterjedt trgyakon kvl nincs ms trgy, ennlfogva az rzkelhet formkban vannak a gondolhatk: mind azok, amelyeket elvontan emltnk,
mind azok, amelyek az rzkelhet trgyaknak habitusai s minsgei.
Ezrt aki nem rzkel semmit, nem fog sem megtanulni, sem megrteni
semmit; amikor pedig az ember elmlkedik, szksgszer, hogy egyttal
egy bizonyos kpzetet is szemlljen.19
A folyamat tnylegesen azon a lncszemen keresztl vlik krkrss,
amely nnn mkdsvel teremt kapcsolatot a kls tapasztalat belsv
vlsa s a bels kpzetek klsv vlsa kztt. Ugyanaz a forma rvnyesl a kls hanghats bels hangrzett formlsban s az gy keletkez
hanglmny lelki kpzett, gondolati tartalomm formlsban.
A hang teht egyszerre ll kapcsolatban a kls vilg dolgaival s a llek kpzeteivel, gondolati tartalmaival s ezek kifejezsi s kzlsi formival. A hanggal egymshoz tartozknt s a hang kzvett mkdse rvn
a kls vilggal kapcsolatos rzeteink lelki kpzetekk s szellemi tartalmakk vlnak. Ugyanakkor a hanggal egymshoz tartozkknt s a hang
kzvett mkdse ltal nemcsak kikerlnek a llek dolgai a kls vilgba, hanem msok szmra is felfoghatv, befogadhatv vlnak.
19

Arisztotelsz: A llek. 432a.

Veress Kroly / A valamit mond hang

119

A beszdhang klnssge ppen kommunikcis mivoltban rejlik.


Br a beszl hangkpz szerveiben kpzdik, tnylegesen a beszd folyamatban mkdik. A beszd folyamatban nem az a lnyeges, hogy a szavaimat n magam hallom/hallgatom, hanem az, hogy a megszlalsommal
felcsendl hangot a msik hallja meg, akihez szlok. Ez azt jelenti, hogy a
beszdhang esetben hangzs s meghalls egysge nem egyazon szubjektum hangrzkelsn bell trtnik, hanem a beszd rsztvevinek kzs
mveleteknt, a megszlal ltal kimondott sz hangzsa s e hangzsnak a
hallgat ltali meghallsa egyetlen egysgbe val sszekapcsoldsaknt.
A beszdhang gy hangzs s meghalls egysge, hogy ez egyttal a beszlt s a hallgatt a beszlk egyazon kzssgbe vonja be. Tovbb megszlalskor nem az res beszdhang hangzik, hanem az hangzik el, s a
msik azt hallja meg, amit mondok/kimondok. Az el ez esetben pontosan
jelzi, hogy a mondsom tlem el-fel, a msik fel hangzik, nla lehet/kell
meghallani. s az hangzik el, amit mondok/kimondok, vagyis a hangz sz
maga, az egymst klcsnsen megforml gondolat s beszdhang egysge. A kimondott sz ppgy kpzettel/gondolattal prosul hangts a msik hallsi rzkre, mint a llek kpzettel prosul bels hangtse a hangkpz szervre, s egyttesen vltja ki, egyazon egysgben egymshoz tartozknt a mondottak meghallst s gondolati tartalmuk felfogst, a llek
ltali befogadst. A beszdhang ugyanazon formja rvnyesl a hangzs/megszlals/kimonds, valamint a meghalls/felfogs/befogads egysgben, s e hangformn mint a hozztartozs struktrjn egyszerre alapul a hangzs s a gondolat, valamint a beszlk s a hallgatk egymshoz
tartozsa a beszdben. E hozztartozs kzvett kzege nem csupn a
kommunikcis hang, hanem a beszd egsze szmra a nyelv maga.
Megszlals s kimonds, meghalls s felfogs egysge s tvltsa a
belsbl a klsbe s a klsbl a belsbe, a szellemibl az rzkibe s az
rzkibl a szellemibe a hang formiban ppgy vgbemegy az egyik embertl a msikig a kls vilgban, a beszd folyamatban, mint a hangzs s
a meghalls, a meghalls s a felfogs bennnk lejtszd folyamata.
A beszd mintegy ki-fordtja s ki-helyezi a kls vilgba a nyelv kzegbe a hang formiban belsleg meglt t-vltozsokat.
A beszd folyamatban mutatkozik meg tnylegesen a msfajta hangokhoz kpest a beszdhang megklnbztet sajtossga. Addig, amg
ms hang kln is vlaszthat hangknt a hozztartoz kpzettl, a beszdhangot nem rthetjk meg msknt, csak a hozztartoz kpzettel/gondolattal egysget alkotknt. A beszdhang alaptermszetnek megrtsbl hogy mindig is kpzettel/gondolattal alkot felbonthatatlan egysget vlik valjban rthetv mintegy visszafel elgondolva , hogy
voltakppen minden msfajta hangrzethez is kpzet trsul, illetve hogy a

120

Fogalom s kp IV.

kls hatsok ltal kivltott hangrzeteink szksgkppen kpzeteket bresztenek bennnk, valamint az is, hogy a klnfle hanglmnyeink megformltsgval val hatssszefggsben formldnak lelknk kpzettartalmai is. Ezrt fontos mdszertani vonatkozsban annak a beltsa,
hogy a beszd termszetnek a feltrsbl rthetjk meg a hangrzeteink
kpzdst, s nem fordtva, a hang termszetbl a beszdet.
Az mr Arisztotelsz szmra is vilgos, hogy nem lehet tisztn csak a
hang s a halls oldalrl megkzelteni a beszdet, ami korntsem vonja
ktsgbe annak a felismerst, hogy a hang alapvet szerepet jtszik a beszdesemnyek megformlsban s a beszdfolyamat lezajlsban. Arisztotelsz ugyanis egy tfogbb letviteli s ennek megfelelen gyakorlati
filozfiai sszefggsbe helyezi a beszd krdst. gy vli, hogy a beszdhang s a llek kpzetei egymshoz tartozsn alapul a megrts, ez
pedig a helyes letvitel vgett van. s mivel a beszd folyamatban trul
fel a hangkpzs s a llekben zajl kpzetalkots szerves sszefggse,
Arisztotelsz rmutat, hogy beszdre azrt van szksg, hogy rsznk
legyen a helyes letvitelben,20 hogy tanuls tjn elsajtthassuk az ehhez
szksges tudst s tapasztalatokat. Arisztotelsz is gyakorta l azzal a
lehetsggel, hogy a hallst a ltssal prhuzamba lltsa, s a lts analgijval magyarzzon akusztikai jelensgeket. A hang/halls s a beszd viszonynak a megvilgtst viszont ppensggel a lts s a halls les
megklnbztetsre alapozza, mely megklnbztetsben az llati s az
emberi ltmd egyik alapvet ontikus klnbsgre is utals trtnik. A
lts termszetnl fogva kiemelkedik a tbbi rzk kzl, mivel lehetv
teszi a tapasztalati trben val tjkozdst, a klnfle fizikai dolgok kztti eligazodst a testek sznessge kvetkeztben, a legvltozatosabb
fajtj klnbsgrl tudst. Ezrt az llat szmra a lts jobb a tbbi
rzknl. Ezzel szemben a halls jval szkebb hatkr, csupn a hangok
klnbsgt s keveseknl a kommunikcis hang klnbsgt rzkeli. Jelentsge egy msik irnyban mutatkozik meg: a halls jrulkos
mdon inkbb vezet tudshoz, mint a lts; jrulkosan a halls nyjtja a
belts szmra a legtbbet.21 Teht addig, amg a lts a krnyez vilgban val tjkozdsban jtszik f szerepet ami a krnyezethez kzvetlenl ktd llat szmra alapvet , a halls tudshoz vezet. Az rzki
ltssal szemben a hallsnak van nagyobb jelentsge a bels lts, az rtelmi lts belts ltrejttben is, ami nem annyira lts a sz rzki
rtelmben, mint inkbb a gondolkods tjn elrt szellemi llapot, egy
adott tudshoz val eljuts. A halls szerept a tuds megszerzsben Arisz20

Uo. 420b.
Arisztotelsz: Llekfilozfiai rsok. In: Llekfilozfiai rsok. Eurpa Knyvkiad [1988],
437a.
21

Veress Kroly / A valamit mond hang

121

totelsz azzal magyarzza, hogy a halls hozztartozik a beszdhez, s lehetv teszi a beszd tjn a tanulst: a beszd ugyanis azltal oka a tanulsnak, hogy hallhat de nem nmagban vve oka, hanem jrulkosan.22
Arisztotelsz gondolatmenetben szrevehet kt olyan mozzanat is,
amelyek az eddigiekben a httrben maradtak. Az egyik a jrulkossg, a
msik a klnbsg krdse.
Nhny mondaton bell hromszor is felemltdik, hogy br a halls
tudshoz vezet, valjban jrulkos szerepe van a tuds elnyersben.
A tuds maga nem a hallsbl/hangbl szrmazik. Ugyanakkor egyrtelmv teszi azt is, hogy a halls s a tuds kapcsolata nem ltalban a hang,
hanem a kommunikcis hang esetben ttelezhet, vagyis hogy a beszd
folyamatban tlti be ezt a jrulkos szerept. A beszd ugyanis nem valsul meg hangzs s meghalls nlkl, ez pedig fontos felttele annak, hogy
a beszd hozzjruljon a tanulshoz, de a tuds nem a hangz-hallhat beszdbl, hanem az abban mondottaknak a felfogsbl s beltsbl szrmazik. Ugyanis a beszd nevekbl ll, s a nevek mindegyike szimblum.23 A kimondott-meghallott beszdhanghoz hozztartoz tapasztalatifogalmi tartalom a tuds tnyleges forrsa. A beszd egysgei, a nevek nem
pusztn hangok hozzrendeldsei a dolgokhoz s a fogalmakhoz, hanem
szimblumok. Ez azt jelenti, hogy egy nv elhangzsa, megszlalsa sorn
tnylegesen egy tapasztalat vagy egy fogalom kimondsa valsul meg, mint
ahogy a meghallsa sorn tnylegesen az ltala kimondott tapasztalatifogalmi tartalom felfogsa trtnik. A nv mint szimblum a beszd olyan
egysge, amely a hozztartozs struktrjn alapul: egymshoz tartozik
benne a megszlal-meghallhat hang s az ltala kimondhatvfelfoghatv formlt tartalom. Innen belthat, hogy a hang s a halls a
tuds vonatkozsban csak abban a tekintetben jrulkos, hogy a tiszta
hangforma nmagban nem hordoz tudstartalmat. A tiszta hangforma
viszont a beszd esetben s a beszd esetbl megrthet minden ms
hangtapasztalat esetben is puszta absztrakci; a tnyleges beszd a hozztartozs struktrjn alapul, s a lnyege abban ll, hogy kzlt jelentstartalmai a kommunikcis hang ltal mr mindig is megformltak; a hangzsmeghalls formiban vlnak jelenvalv.
Arisztotelsz pozitv hangmetafizikja ily mdon a nyelv kzegben, a
beszd folyamatban formld szimbolikus jelen-lt tfog koncepcijv
bvl. A beszd univerzuma nem pusztn kommunikcis hang/hangzsvilg, hanem formt lttt nyelvi dolgok, jelentstartalommal
br nevek/szavak rendje.
22
23

Uo.
Uo.

Fogalom s kp IV.

122

Arisztotelsz azonban nem ll meg a pozitv nyelvi entitsok ttelezsnl. Koncepcija attl vlik teljess, hogy egy msik irnybl is megnyitja a metafizikai horizontot, a klnbsg irnybl. A lts s a halls kzs
vonsa, hogy mindkett a klnbsgekrl tudst; a lts a sznek klnbsge alapjn veszi szre a testeket, a halls a hangok, a beszlk esetben a
beszdhangok klnbsgt rzkeli.
A klnbsg rzkelsre val utals ellentmondani ltszik a hangzsmeghalls egysgre pl koncepcinak, valjban azonban a hangproblematika tovbbi vizsglatai szmra kt olyan dimenzit is megnyit, amelyek a ksbbiekben alapvetekk vlnak a hang termszetnek s a beszddel val sszefggseinek a megrtse tern: egyrszt a bels hang, a
nem hallhat hang s a (meg)hallhat csend krdskrei, msrszt a sz
egysgnek s ugyanakkor a szavak nyelvi oppozciinak, a hang, a beszd
s a nyelv bonyolultabb sszefggseinek krdsei fel megnyl dimenzikat, melyek az itteni vizsgldsaink krn kvl esnek.
Ezen tlmenen viszont a klnbsgre val utals az Arisztotelsznl
erteljes kontrokat nyert pozitv hangmetafizika kifordthatsgnak f
irnyt is jelzi, azt a lehetsget, hogy a hangnak a hangzs-meghallgats
pozitv egysgeknt val felfogsa helybe ppen klnbsgknt/elklnbzdsknt val elgondolsa lphet. Erre irnyul a tovbbi
vizsgldsunk.
Derrida
J. Derrida a husserli fenomenolgia transzcendentlis szubjektumkoncepcijnak a dekonstrulsa sorn a fenomenolgiban meghzd jelenlt-metafizika nyomvonalait igyekszik feltrni. Ebben klnleges szerepet
tulajdont a hangnak, mivel gy vli, hogy a gondolkods s a hang egysge
a logoszban, gy, ahogy ezt az antik metafiziktl a saussure-i nyelvelmletig ttelezik, alapozza meg az idealizci egsz trtnett, a nem empirikus szellemi kpzdmnyek mint metafizikai konstrukcik jelenltt a tudatban, a nyelvben, a tapasztalatban. Derrida alapttele szerint az
idealizci trtnete, a szellem trtnete nem vlaszthat el a fon trtnettl, az sszetartozsuk pedig visszaadja a fonnak a maga egsz titokzatos hatalmt.24
Derrida elgondolsa szerint a jelenlt soha nem nlklzheti az empirikus dimenzit, mivel alapveten a kzvetlen rzkelhetsg sajtossgval
br. Ezt kt vonatkozsban vilgtja meg: egyrszt a jelenlt mint a trgy
elttnk-lte, vagyis mint a tekintet szmra val jelenlt, a kzvetlen ltV. Jacques Derrida: A hang s a fenomn. A jel problmja Husserl fenomenolgijban.
Kijrat Kiad, 2013, 96.
24

Veress Kroly / A valamit mond hang

123

hatsgban, szlelhetsgben; msrszt, mint az nmaghoz val kzelsg


a benssgben, vagyis mint kzvetlen nrzkels.25 A jelenlt kt meghatrozottsga kztt van egy alapvet klnbsg: az elbbi magn viseli az
empirikus vilgszersg formjt; az utbbi nem ms, mint a tiszta nmagnl levs, nmagn bell levs, ami a vilgszersg brmilyen formjt
kizrja, vagyis empirikus rzkisgnek nincs semmifle empirikus kiterjedse.
Feltevdik a krds, hogy a fenomenolgiailag ttelezett transzcendentlis szubjektum s a hozz tartoz tiszta szubjektivits idealitsa hogyan
rendelkezhet a jelenlt fenomenalitsval, amely nem (mindig) vonhatja ki
magt az nmagn-kvl-kerls vilgszersgbl. Ugyanis az idealits
jelenlte csak egy nem empirikus tudat szmra-val-lt, ezrt csak egy
olyan kzegben kpes kifejezsre jutni, amelynek fenomenalitsa nem a
vilg formjval br.26
A fenomenolgiai megkzelts a hangot tekinti az rzkisg olyan
kzegnek, amely az idelis kpzdmnyek szmra biztosthatja az empirikus megjelens lehetsgt oly mdon, hogy ugyanakkor az idelis kpzdmnyek transzcendentalitsa ne kerljn feloldhatatlan ellentmondsba
a tapasztalati ltezs vilgszersgvel, dologisgval. A lthat s a hallhat fenomnje kztt alapvet klnbsg van. A lthat fenomnjnek lnyegi sszetevje a kvlre, a vilgba irnyuls. Ltszlag mondja
Derrida azonban semmi ilyen nincs a hang fenomnjben,27 azaz a fenomenolgia a hangnak egy olyan ltszatra alapoz, amely a tiszta nmagra
irnyuls fenomenalitsval br. Ezrt a fenomenolgia gy tekinti, hogy a
fenomenolgiai benssg vonatkozsban az nmagt halls s lts kt
radiklisan klnbz viszonyrendszer nmagunkhoz.28
A hang teht az a kzeg, amelyben a transzcendentlis szubjektum
idealitsa rzki, de nem vilgszer jelenltre tehet szert. Az elgondols
alapja egy viszonylag egyszernek tn sszefggs, amely a hangzs s
halls arisztotelszi egysgre utal vissza: A hang hallatszik.29 Derrida
rmutat arra, hogy az nmagunkat beszlni-hallani folyamata fenomenolgiailag tekintve az naffekci egy abszolt egyedi tpusa, amely az
naffekci ms folyamataitl eltren nem ignyel semmifle olyan kzvettst, amit a sajton kvl, a vilgban kellene lefolytatni.30 E folyamat
fenomenolgiai lerst Derrida a kvetkez lpsekben rekonstrulja:
25

Uo. 95.
Uo. 96.
27
Uo. 97.
28
Uo.
29
Uo.
30
V. uo. 100.
26

124

Fogalom s kp IV.

a) A beszl szubjektum fell tekintve: amikor a szubjektum jelennek abszolt kzelsgben kiejti a fonikus jeleket, egyben hallja is ezeket;31 a szubjektumnak nem kell nmagn kvl kerlnie, hogy sajt kifejezsaktusa kzvetlenl hasson r; beszde eleven, nem esik kvl rajta, a
llegzetvtelvel egytt folyamatosan hozz tartozik, ltvnyosan nem tvolodik el tle.32
b) A nyelv fell tekintve: a beszd eleven aktusa a llegzetvtel s a
jell intenci egyttese letre kelti a jell testt s mondani-akar
kifejezss alaktja; gy a nyelv lelke nem hal meg egy lettelen jell
idegen testben, nmagn kvl kerlve egy kls vilgba, nem vlik el
nmagtl, nmagnak val jelenlttl, hanem nnn idealitsn bell,
az nmaga szmra jelenlv let benssgben lesz kpes megmutatni
az idelis trgyat vagy az idelis jelentst, amire utal. 33
c) A msik fell tekintve: amikor valakihez beszlnk, nemcsak nmagunkat halljuk beszlni, hanem a msik is hall minket, s ezltal elrjk,
hogy a msik kzvetlenl megismtelje magban a beszlni-hallst, ugyanabban a formban, ahogy mi ltrehoztuk; kzvetlen ismtls gymond
reproduklja a tiszta naffekcit az exteriorits legcseklyebb ignybevtele nlkl.34 A beszlni-halls msik ltali megismtlse azrt lehetsges,
mert: egyrszt a msikhoz val beszls az univerzalits kzegben zajlik, s
a hangok ltal jellt idealitsok a maguk idealitsban ismtelhetk a
msik benssgben, anlkl, hogy kvl kellene kerlnie magn ahhoz,
hogy meghallja s felfogja, amit mondanak neki; msrszt azrt, mert a
szubjektum kpes nmagt hallani vagy nmaghoz beszlni, vagyis kpes
r, hogy engedje magra hatni a jellket az exteriorits, a vilg vagy ltalban a nem-sajt brmilyen beavatkozsa nlkl. 35 Ms szval, a msik az
nmagnl levs, a msikhoz val beszls pedig az nmaghoz val beszls specifikus eseteknt tekinthet, a tiszta naffekci nismtlsnek vgbemenseknt az univerzalits talajn, anlkl, hogy valaha is kvl kellene
kerlnie jelenltnek a tiszta idealitsn.
A hangzs-meghalls egysgnek ttelezsn alapul arisztotelszi
hangmetafizika a husserli fenomenolgia horizontjban egy tfog szubjektum-metafizikaknt gondoldik jra/tovbb. A fenomenolgiai szubjektummetafizika lehetsge az emberi hang (voix) s az idealits kztti cinkossgon alapul, a sz spiritualizlsra pl. Ez a cinkossg fenomenolgiaV. uo. 97. Amikor beszlek, ezen cselekvs fenomenolgiai lnyeghez tartozik, hogy
hallom magam, mikzben beszlek. Uo. 98.
32
V. uo. 97.
33
V. uo. 99.
34
Uo. 101102.
35
V. uo. 100.
31

Veress Kroly / A valamit mond hang

125

ilag tekintve a beszd megelevent aktusaknt, a mondani akars eleven


intencijaknt rhet tetten. A sz szintjn ez az intencionalits szoros rtelemben vett letre kelt aktusknt rvnyesl, amely tnyleges t-vltozst
idz el. Az nmagban vett puszta sz olyan anyagi test (hanganyagi kpzdmny), mely csak akkor akar mondani valamit, ha egy aktulis intenci
letre kelti, s ha az lettelen szonorits llapotbl (Krper) az eleven test
(Leib) llapotba kerl.36 A mondani-akars megelevent aktusa valjban a sz jjszletse, azaz tnyleges megszletse: azltal, hogy kifejezsre juttat valamit, a sz sajt testt szellemi testt vltoztatja;37 mintegy maga mgtt hagyja a kls vilgba gyazd lettelen anyagi testt, s
spiritulis testknt szletik jra. Ez voltakppen azt jelenti, hogy a sz lettelen testt alkot fizikai hang levetkzi eredend tapasztalati dologisgt, s
a tiszta szubjektivits s spiritualits nmaghoz val kzelsgeknt feltrul jelenlt kzvetlen rzkelhetsgnek formjaknt kel letre a megszlals eleven benssgessgben. Ily mdon feloldja a transzcendentalits
idealitsa s a fenomenalits vilgisga kztt feszl klnbsget.
A megelevent aktusnak ez az nmagnl val jelenlte, a sz ttetsz spiritualitsa, a nyelv letnek ez az nmagval szembeni intimitsa azt felttelezi teht, hogy a beszl szubjektum hallja magt a jelenben.38 Derrida gy vli, hogy a szubjektumnak ez az nmaghoz val kzelsge az nmagt hallsban, ez tnylegesen a beszd lnyege vagy normlis ltezse. Az nmagt val halls felli megkzelts elsdlegessge
magbl a beszd szerkezetbl addik, abbl, hogy a beszl hallja
magt: egyszerre szleli a fonmk rzki formjt s rti sajt
kifejezsintencijt.39
Derridnak a husserli fenomenolgira val rltsa szerint teht az
nmagn bell helyezked tiszta szubjektivits, a tiszta nmaga-szmra-lt
a hang mveleteknt felfogott tiszta naffekciknt kpzdik a vilgban.
Feltevdik a krds, hogy honnan szrmazik, mibl addik a fenomenolgiai szubjektum-metafizikt megalapoz cinkossg az emberi hang (voix) s
az idealits kztt. Ez a cinkossg sszefgg a hang univerzalitsval, azzal, hogy a mlyben a vilgban lev hang s a fenomenolgiai rtelemben
vett fon egysgt ttelezhetjk. A hangnak az univerzalitsra val vonatkozsa ketts: egyrszt az l hang rszesl a vilgban lev hang univerzalitsbl; msrszt a hozz tartoz jelentstartalom idealits rszesl a lt
univerzalitsbl. Az rzki hang univerzalitsa s a lt transzcendentlis
univerzalitsa az naffekciknt ltrejv szubjektum eleven egysgben s
Uo. 103104.
V. uo. 104.
38
V. uo. 99.
39
Uo.
36
37

126

Fogalom s kp IV.

tiszta nmagnl levsben kapcsoldik ssze az intencionlis beszdaktusok folyamatban, amelyek sorn a tapasztalatok vilgisga a szavak tiszta metafizikai spiritualitsban teremtdik jj.
A hangnak az univerzalitsra val ketts vonatkozsn alapulnak
strukturlis s elvi szinten a hang s a tudat szerves egymshoz tartozsra
irnyul fenomenolgiai elgondolsok, attl kezdden, hogy semmifle
tudat nem ltezhet hang nlkl, egszen addig a beltsig elmenen, hogy
a hang az nmaga kzelsgben lv tiszta tudat (con-science) az univerzalits formjban, vagyis a hang a tudat.40
Derrida gy vli, hogy pusztn a fizikai hang univerzalitst szem eltt
tart vilgi objektv tudomny tnylegesen semmit sem kpes mondani
a hang lnyegrl.41 Ehhez a fizikai hang s a beszl nmaga hallst lehetv tev beszdhang egysgnek a ttelezse szksges, mert csak ezen az
alapon rthet meg, hogy hogyan jhet ltre a vilgban naffekciknt egy
egysges instancia, amely mentes a vilgisg s a transzcendentalits
kztt feszl klnbsgtl, s amely ezt a klnbsget ugyanakkor lehetv teszi.42
Ez utbbi gondolathoz a klnbsg lehetv ttelhez kapcsoldik
a husserli szubjektum-metafizikra irnyul dekonstrukcis trekvs.
A hang mveleteknt felfogott naffekci felttelezi mondja Derrida ,
hogy mr eleve egy tiszta klnbsg osztja meg az nmagnak val jelenltet. Ebben a tiszta klnbsgben gykerezik mindannak a lehetsge,
amirl Husserl gy gondolta, hogy ki tudjuk zrni az naffekcibl: a kls
tr, a vilg, az anyagi test stb.43 Derrida gy vli, hogy az nmagnak val
jelenltet bellrl megoszt klnbsget ott kell megragadni, ahol a transzcendentlis szubjektum nmaghoz a lehet legnagyobb kzelsgben
van:44 nem a tiszta idealitsban, nem is az eredetben s nem is az identitsban, hanem az elklnbzds mozgsban. 45 A dekonstrukci irnybl megfogalmazd metafizikakritika a jelenlt-metafizika ltal ttelezett egysg bellrl trtn elklnbzd mozgst clozza meg.
Az idealits s az univerzalits jegyeivel felruhzott egysg elrejti a belsejben vgbemen differencildst; a transzcendentalits illzija elfedi az
id s a trtns kiiktathatatlansgt a szubjektum nmaghoz val viszonybl. A szubsztancilis egysg rtegekre bontsaknt rtelmezett s mvelt hiteles dekonstrukci trhatja fel tnylegesen azt a mdot, ahogyan az
V. uo. 101.
V. uo.
42
V. uo.
43
Uo. 104.
44
V. uo.
45
Uo. 105.
40
41

Veress Kroly / A valamit mond hang

127

egysg klnbz eredet, rendeltets s termszet alkotelemei dinamikus hatssszefggsek mozgsaiban, trtnseiben kapcsoldnak ssze
egymssal, kzelednek s tvolodnak egymstl az egysgesls s az elklnbzds folyamataiban.
A dekonstrukcis mvelet els lpse magnak az naffekcit vgbeviv hangnak a rtegekre val bontsa, melynek sorn feltrul a son s a
voix egysge, az a tnylls, hogy a llegzetvtellel s a mondani akars
intencijval sszefond hang brmennyire is az nmaghoz val legteljesebb kzelsg intimitsnak a kzege legyen, nem vonhatja ki magt a kls fizikai vilghoz (is) val tartozs ktelkbl, s ily mdon a fizikai hang
ltal megidzett termszeti s tapasztalati vilg jellemzi is hatatlanul
bell kerlnek feszt, tvolt, differencil erkknt az nmaghoz
val kzelsg intimitsi krn.
A tisztn a hang mveletre s az nmagunkat beszlni halls kzelsgre reduklt naffekci mint az nmaghoz val legteljesebb kzelsg
szntere absztrakt egysge bellrl azonnal megbomlik, mihelyt a beszd
lnyegt nem erre szktjk, hanem a vals termszett vilgtjuk meg.
Ennek az egyik vonatkozsa ppen a beszd idbeli kiterjedse s mozgsa.
Az nmagunkat-beszlni-hallani tiszta interioritsnak maga az id
mond radiklisan ellent mutat r Derrida. A temporalizci mozgsa
eredenden maga utn vonja a vilgba val kilpst is. 46 A monds s a
halls, a beszls s a meghallgats mveletei idben soha nem esnek teljesen egybe, ezrt nem egy nmagba zrul jelenben jtszdnak le, hanem
egy nyitott s az elz llapothoz kpest mindig elmozdulsban lev jelenlt mozgsterben. A jelenlt interioritsa az idisg bels kiterjedsre
pl, ezrt mindig is vilgszeren nyitott. Ezen az alapon nem tarthat fenn
az id s a szubjektivits fenomenolgiailag ttelezett azonossga, amenynyiben az abszolt szubjektivitst ppen az idbl kivont transzcendentalitsknt gondoljuk el, ami az id nmagbl val kifordtst s idtlentst felttelezn. Az id teht ppen ezrt nem lehet abszolt szubjektivits, mert kptelenek vagyunk egy jelenbeli ltez jelene s nmagnl val jelenlte alapjn elgondolni.47
Id s szubjektivits szerves sszefggse csak addig tarthat fenn,
ameddig az idt bergsoni rtelemben tisztn a hangra s az nmaga
hallsra reduklt naffekci bels kiterjedseknt fogjuk fel. Ezzel szemben a beszd idisge az id vilgszersgbe a vilg idejbe (Ricoeur)
helyezi a jelenltet mint nyitott, idben zajl trtnst. Ez azt jelenti, hogy
minden kimondsi intenci s aktus nem csupn a sz lettelen hangtestnek letre keltse s a fizikai hang spiritualizlsa, hanem a szubjektivits
46
47

Uo. 109.
Uo.

128

Fogalom s kp IV.

bels spiritulis tartalmainak vilgszerstse is. jbl Derridt idzve: Az


nmagunkat beszlni-hallani nem az nmagba zrt bels interioritsa,
hanem a bels reduklhatatlan nyitottsga, a szem s a vilg a beszdben.
A fenomenolgiai redukci egy sznpad.48 A sznrevitel eredetileg husserli gondolat. A r val hivatkozssal Derrida magban a fenomenolgiban implicite meghzd dekonstrukcis lehetsget vilgtja meg.
A dekonstrukciba tvezet redukci vgrehajtsi mdjval kapcsolatos
elgondols viszont visszavezet a gondolatmenetnk kiindulpontjhoz, a
hallhat s a lthat fenomnje kztti klnbsgtevshez. Mikzben a
beszdben a hang a meghallsban val legteljesebb kzelsget biztost
naffekci mveleteknt mkdik, a beszdet ltet kimondsi intenciban
a beszl interioritsa megnylik s megmutatkozik. A kimonds mintegy
sznre viszi, a vilgszersg sznpadn megjelenti a bels tartalmat. Ezltal
a beszd nemcsak kimondja, hanem lthatv is teszi olyann, mintha a
szemnk el kerlne a kinti vilgban azt, amirl sz van. A sznrevitel
tnylegesen azt jelenti, hogy a megmutatkozs a kifejezett bels tartalmat
nem csupn megjelenti, hanem hogy a kinti vilg feltteleihez igazodva
jelenti meg (mint ahogy aki sznpadra lp, a sznpad feltteleihez igazodva cselekszik) , s ezzel mintegy el is klnbzteti eredeti nmagtl. Itt
teht a hang tiszta interioritsval szemben a szem s a lts exterioritsra
trtnik utals; a kimonds hangz egysge bellrl differencilt: elklnbzdsi folyamatknt mutatja fel a hang meghallsaknt val legteljesebb
kzelsget s a mondanival vilgszer nyitottsgt. A mondani akarsi
intenci elklnbzdse rvn kimondsi s megmutatsi intencira, a
beszd semmikppen sem kerlheti el a vilgival val szennyezdst.
Vgl, az nmagnl val jelenlt tiszta idealitsa s
transzcendentalitsa is dekonstruldik az eleven jelen, a beszd megelevent aktusnak a rtegekre bontsval. A hangban nmagt hall s a
beszdben mondani akarst intencionl eleven jelen nmagnl val
jelenlte az nmagval val nem azonossga s a retencionlis nyom lehetsge mentn fakad fl.49 Az eleven jelen rtegekre bontsa sorn feltrul, hogy a tiszta eltrs mr eleve benne foglaltatik az nmagnl val
jelenlt legteljesebb kzelsgben, s a jelenlt vonatkozsban konstitutv
az nmagval val nem azonossg s a nyomszersg mdjn. Az eleven
hangz-meghallhat hangban az nmagnl val jelenlt rzki kzelsgben van egytt az elklnbzds mdjn a szubjektivits idealitsa s az
empria vilgszersge; tgabban: a szubjektum s a lt transzcendentalitsa, valamint a tapasztalat/nyelv vilgszersge. A szubjektum s a lt nmaghoz val legteljesebb kzelsge a hangban egyttal a legteljesebb
48
49

Uo.
Uo. 108.

Veress Kroly / A valamit mond hang

129

nyitottsg is a vilgra, mivel maga az l hang a legtermszetesebb mdon


hordozza magban a transzcendentalits s a vilgszersg mindenkori
elklnbzdsben lv kettssgt. Ugyanakkor ez az elklnbzds az
l hangon bell, illetve az nmagnl val jelenlten bell trtnik. Az
elklnbzds ily mdon az nmagnl val jelenlt (n)konstitutv ltmdja, s nem valamifle nmegszntet ketthasadsa, felbomlsa.
Ugyanis a transzcendentlis szubjektum s a lt az nmaghoz val legteljesebb kzelsgbl nem lp ki a vilgba, hanem csak megnylik a vilgra s
sznre viszi magt a vilgszersg felttelei kztt. Nem vlik teht a kls
tapasztalati vilg szerves, szubsztancilis alkotelemv. De nnn sznrevitelvel nyomot hagy a vilgon, gy, ahogy egy sznhzi elads is ott
hagyja nyomt a nzk lelkillapotn.
Nem vletlenl tall r Derrida (s t megelzen a fenomenolgia) a
hang problematikjra, mint amelyen keresztl a leghatkonyabban megkzelthetnek s feltrhatnak bizonyul a legteljesebb kzelsgben nmagnl val jelenlt. Az nmaghoz val legteljesebb kzelsgben rejl klnbsg is itt rzkelhet mint az nmagnl val jelenlt legteljesebb kzelsgben elevenen mkd nkonstitutv elklnbzds.
Ha itt vghez rne a gondolatmenet, a dekonstrukci sem bizonyulna
egybnek, mint egy fenomenolgiailag korszerstett hangmetafizikn alapul jabb jelenlt-metafiziknak.
Derrida viszont ezen a ponton radiklisan tfordtja a nyom rtelmt.
Ezt olvassuk: Ez a nyom elgondolhatatlan egy olyan jelen egyszersge
alapjn, melynek lete nmaga szmra bels lenne. Az eleven jelen
nmagasga eredend mdon nyom. A nyom nem egy attribtum, amelyrl
azt llthatnnk, hogy eredenden az eleven jelen nmagasga lenne. Az
eredend-ltet a nyom alapjn kell elgondolnunk, s nem fordtva.50
Teht az itt hasznlatos nyomfogalom nem marad meg abban az rtelem-sszefggsben, amelybe az imnt helyeztk. Nem egy nnn bels
lett l jelen egyszer nyomot hagysrl van sz a tapasztalati vilgon,
amelynek szeme eltt belsdleges, nkonstitutv elklnbzdse folytn
sznre viszi magt. Hanem arrl van sz, hogy a metafizikai hagyomny
ltal hosszadalmasan kimunklt nmagnl lev eleven jelenlt a maga
transzcendentalitsban, idealitsban, univerzalitsban nem egyb, mint
nyom. A nyom nem az eleven jelen nmagasga, s nem is az eredend
nem-nmagnl-jelenlt hinya, hanem az eredend eleven jelen maga.
A nyom teht nem a lt (jelenlt) egy lehetsges attribtuma, hanem a lt
maga.
Itt most mr neknk is fel kell tennnk a krdst: Mi a nyom?
50

Uo.

130

Fogalom s kp IV.

A tapasztalatunk ltalban azt mutatja, hogy nyomot valami hagy, egy


adott kzegben elvltozst okozva. A nyom nem azonos a nyomot hagyval, de nem is szntethet meg az egymshoz tartozsuk. Ezen bell a nyom
rks elklnbzdsben levs. Sohasem teljesen nmaga, mivel mindig
msra is, a nyomot hagyra is utal, vltoz rtelemben. gy nemcsak a
nyomot hagy vonatkozsban, hanem nmaga tekintetben is folyamatos
elklnbzdsben van. Elklnbzdsben levsknt mindig csak a nyomot hagyst, de sohasem a nyomot hagyt tapasztaljuk. A nyom ennek
mindig is a hinyt mutatja fel, teht sohasem vlaszthatjuk le a nyomrl a
hiny tapasztalatt. De a hinyz nyomot hagyra val vonatkozsban a
nyom szksgkppen magban hordoz egyfajta transzcendentalitst.
A nyom lnyege s rtelme szerint utlagossg, kvetkezmny, az utn-lt
ltmdja. Tovbb a nyom emlknyom, muland, eltnsben lev. A nyom
teht nem vonhat ki az idbl, s nem vonhat ki belle a szerves idisge.
Ugyanakkor a nyom idisghez szervesen hozztartozik a
transzcendentalits.
A derridai radiklis nyomfelfogs horizontjban az nmagnl val jelenlt ttelezse metafizikai nellentmonds. Ha a jelenlt az, ami nmagnl van, akkor nincs jelenlt. A hang s a jelenlt fenomenolgiai sszefggse a jelenltet mint nmagval legteljesebb kzelsgben levst ttelezi, s
ez nem ugyanaz, mint az nmagnl levs, hanem ppen annak a hinynak
a felmutatsa mr a fenomenolgiban. Brmennyire is teljes lenne a
kzelsg, csakis a jelenlt nmagtl val elklnbzdsknt, nmagtl
val bizonyos tvolsgknt jutna rvnyre. A jelenlt mint az nmaghoz
val legteljesebb kzelsg az nmaghoz val legkzelebbi klnbsghez
val legteljesebb kzelsg is egyben.
Az l jelenlt teht sohasem nmaga, hanem folyamatos elklnbzdsben levs. Ennlfogva nincs, nem lehetsges jelenlt mint eredenden
nmagnl levsg sem. Ilyesmit ttelezni nem ms, mint metafizikai fikci. Az eredenden nmagnl levsghez kpest az l jelenlt teht mindig elklnbzds, s mint ilyen nyom, hagys/hagyatkozs, utn-lt.
A hang a szubjektum, illetve a lt nmagval legteljesebb kzelsgben
levsgnek, azaz jelenltnek a formja, s ha a jelenlt maga nyom, a
hang a nyom formja. Ezrt a jelenltnek az elklnbzdsben lev mdjt, nyomszersgt, pontosabban az elklnbzdst magt mint jelenltet
a hang tapasztalata trja fel szmunkra a leginkbb.
Az a tny, hogy Derrida a dekonstrukci mozgst a hang kzegben
kveti, s egyltaln a hangot e dekonstrukcis folyamat kzegeknt tnteti
fel, oda vezet, hogy a beszd s a nyelv komplex folyamatait is elsdlegesen
a hang irnybl kzelti meg. A hang formjban megvalsul elklnbzdsknt s nyomknt ttelezett eleven jelenlt voltakppen a beszd l

Veress Kroly / A valamit mond hang

131

folyamata, amely viszont nem a valamit monds kzvetlen hallhatsgn,


hanem a belsleg tovbb nem bonthat teremt sz egysgn s az egymstl elklnbzd szavak oppozcijn alapul. A sz gy oly mdon lesz
mindig elklnbzdsben levs, az oppozciban ll szavak kzti klnbsgbl val kiemelkeds, hogy a hangzsnak s a fogalomnak a szban rejl
klnbsge mr nem akar klnbsg lenni, s a kt klnnem oldalt egysgben tart nyelvi forma a hozztartozs struktrja mr nem akar
elklnbzds lenni. ppen a sz ezen alapul vgessge s az ltala mondottak pozitv rtelemtartalma ll ellen s szab hatrt az elklnbzds
univerzlis ttelre pthet klnbsg-metafiziknak. A sz nem lehet
nyom, mivel egyetlen sz sem ismtel egyetlen ms szt sem; mindegyik
sz mr mindig is egy msik sz, s mint ilyen mindegyik ppen az els s
eredend.
Vizsgldsunk folyamn azt tapasztaltuk, hogy a tiszta fenomenolgiai megkzelts gyakorlatilag kiiktatja a beszdet, hiszen a transzcendentlis szubjektum a msikhoz val beszlst mint l s termszetes beszdet, a mondottak univerzlis ismtelhetsge s az nmaghoz val beszls
rzki kzelsge mdjn nnn jelenlti krn bell tartja, a szubjektivits
gyakorlatilag magba szippantja s elnyeli.
Majd azt tapasztaltuk, hogy a dekonstruktv megkzelts visszaveszi a
szt a hang vilgba, gy, hogy a sz lnyegt a kls fizikai hang spiritualizlsaknt, az lettelen test l szellemi testt val tvltozsaknt tnteti
fel, s ily mdon a szt magt is nyomknt gondolhatja el, amelynek ugyancsak az elklnbzds az nkonstitutv ltmdja, s nem tesz mst, mint
pusztn sznre viszi az rtelmet a vilgszer megnyilvnulsaiban.
A dekonstrukci radiklis vgigvitele viszont mg ennl is tovbb mehet. A dekonstrukciban megvan a lehetsg a rtegekre bonts gykeres
vgrehajtsra, ami adott esetben a sz egysgt s a nyelv struktrjt sem
kmli. A hang kzegbe val helyezkeds ilyen lehetsget knl: a tovbb-bontst annak, ami tovbb mr nem bonthat egysg, a klnbsg
ttelezst ott, ahol a klnbsg nem klnbsg. A dekonstrukci itt mr
vgkpp megfosztja a szt a pozitv hatssszefggstl, a valamit monds
kpessgtl, s visszalp a sz teremt ereje mg/el, abba a szls znba, amelyben mindenfle nteremt/nkonstitutv egysg a jelenltet mint
nyomot is belertve ellehetetlenl. Tovbb mr nincsenek rtegek s alapok sem, melyekre tmaszkodhatnnak. A dekonstrukci tiszta kivezetss
vlik a metafizikailag ttelezhet egysgek brmely lehetsges vilgbl
ki-vezetss, amelybl innen nzve mi mr csak a ki-t ltjuk/gondoljuk
belthatatlan mlysgek s ressgek fltt, a semmi peremn.

Pter Mnika
A halls arisztotelszi fogalma1
Kulcsszavak: rzkek, halls, zene, mvszet, nevels, rzki tapasztalat
Arisztotelsz az rzkels krdst a filozfiai vizsglds kzppontjba lltotta. Koncepcijban az rzkels folyamatnak vizsglata radiklis fordulatot vett, eltnik a leegyszerst preszokratikus nzpont, ugyanakkor az a tvolsgtarts is, ami a platni filozfit jellemezte. Ugyanis a
platni koncepciban az igazsg az rzkek ltal nem megragadhat, ennek
kitapintsra csakis a llek kpes, st a testi rzkek gy jelennek meg, mint
amelyek elcsbtanak, s gtoljk a lelket a megismersben (Phaidon).
Ugyanakkor a klnbz mvszeteket szintn eltlte, mivel gy vlte,
hogy azok a valban ltez idektl szmtott harmadik fokon helyezkednek el, ez pedig az igazsgtl val ktszeres tvolsgukat jelenti (llam,
X. knyv). Ezzel szemben az arisztotelszi koncepciban az rzkelsi
folyamatoknak vizsglata, azok megismersben betlttt szerepe, ugyanakkor a mvszetek, ezen bell a zenek kiemelt hangsly kap.
Ebben a tanulmnyban azt vizsglom, hogy az arisztotelszi koncepciban a klnbz rzkek milyen viszonyban llnak egymssal, hogyan pt
fl egy hierarchikus rendszert, ugyanakkor a halls, a hangzs problmjra
trek ki rszletesebben, arra, hogy Arisztotelsz milyen szerepet is tulajdont a hallsnak a tbbi rzkhez viszonytva, hogyan gondolja el a hang
keletkezst s a halls fiziolgiai folyamatt, a zene milyen sttust kap az
utnz mvszetek kztt, miben is ltja annak kitntetett szerept, ugyanakkor milyen jelentsget tulajdont a zennek a trsadalomban s a nevelsben.
A problma aktualitst abban ltom, hogy a 20. szzadi filozfia a
hang ismeretelmleti vizsgldsnak igen nagy jelentsget tulajdontott,
ugyanakkor cfoltk azokat a nzeteket is, miszerint a halls az rzkelsek
kztt a ltshoz viszonytva egy msodlagos minsg lenne. Azt kvnom
bizonytani, hogy annak ellenre, hogy Arisztotelsz az rzkeket egy alA dolgozat megrshoz szksges anyagi tmogatst a Humnerforrs-fejlesztsi Operatv
Program 20072013 s az Eurpai Szocilis Alap biztostotta a POSDRU/107/1.5/S/76841
projekt A doktori tanulmnyok idszersge: nemzetkzisg s interdiszciplinarits keretbl.
1

134

Fogalom s kp IV.

flrendeltsgi viszonyban gondolja el, mgis a halls kitntetett szerepet


kap, ugyanakkor a zene mint mvszet s mvszi elem kiemelt hatst gyakorol befogadjra, mindemellett pedig rsze a trsadalmi nevelsnek is.
A halls helye az rzkek kztt
Arisztotelsz A llek (De Anima) msodik knyvben kidolgozza a klnbz rzkelsi folyamatok pszicholgijt s fiziolgijt egyarnt.
Koncepcijban felfedezhet egy hierarchikus rendszer, amelyben a klnbz rzkek, rzetek egymssal al-flrendeltsgi viszonyban helyezkednek el.
Arisztotelsz a lleknek klnbz formit klnti el. A legalacsonyabb rend a tpll llek, ez minden eleven, lelkes lnyben megtallhat, teht a nvnyekben s az llatokban egyarnt. Ezt kveti az rzkel
llek, amely csakis az llatok sajtja. Az rzkelk kzl nmelyek rendelkeznek helyvltoztat kpessggel, ezek egy rsze pedig ezenfell rtelemmel s gondolkodkpessggel is rendelkezik. A bizonyos kpessg meglte arra utal, hogy az llnynek e bizonyos kpessg eltt elhelyezked
sszes tbbivel is rendelkeznie kell. (415a, 112.) Az rzkel lelket pedig
szintn felosztja, s ezen a ponton lp be az rzkek hierarchizlsa.
Az rzkels legals formja a tapints, amelynek megltt az sszes
tbbi rzk felttelezi, viszont a tapints nllan is ltezhet. Arisztotelsz
feltevst arra alapozza, hogy minden llnyben szksgszeren megvan a
tpllkozsi funkci. A nvnyek csakis ezzel rendelkeznek, viszont az
llatok ezenfell rzkel kpessggel is. Viszont nem minden llat rendelkezik az sszes rzkkel, hanem csak azok egyikvel, a tapintssal, mivel a
tapints nem ms, mint a tpllk rzkelse (azaz a meleg, hideg, szilrd,
folykony anyagok azonostsra szolgl). ppen ezrt a tapints nlklzhetetlenn vlik akkor, amikor az llny rintkezsbe kerl a tpllkkal.
Az zlels pedig a tapints mdosult formja, ez az, ami az llnyt a tpllkhoz vonzza, ami pedig nem minsl annak, attl eltasztja.2 A tbbi rzk, azaz a szagls,3 halls s a lts nem jrul semmivel hozz a tpllkozshoz. Az rzkelsnek ezek a formi csakis az olyan llnyek szmra
nlklzhetetlenek, amelyeknek a tpllkozsukhoz mozgst kell vgeznik, mivel amikor rbukkannak a tpllkra, fel kell ismernik azt. (414b, 1
15.) A tapints s az zlels teht a ltfenntarts szempontjbl vlik nlklzhetetlenn, mg a tbbi rzk mr nem a ltezst szolglja, hanem a j
krlmnyek kztt val ltet. (436b, 10., 420b, 23.)

2
3

V.: Arisztotelsz: A llek. II. knyv. 10. fejezetvel, 422a 935., 422b 116.
Ezt ma mr nem fogadjuk gy el.

Pter Mnika / A halls arisztotelszi fogalma

135

A lts s a halls rzke tallhat a legmagasabb szinten, hiszen ezek


gy jelennek meg, mint amelyek a gondolkods alapjul szolglnak. A lts
azrt vlik kitntetett, mert azltal, hogy minden testnek rsze van a sznekben, lts rvn kpesek vagyunk felismerni a dolgok kztti klnbsgeket, ugyanakkor felismerjk az rzkels kzs trgyait is, azaz a dolgok
szmt, nagysgt, alakjt s mozgst. (437a, 510.) A Metafizikban a
ltsrl azt lltja, hogy ez az az rzknk, amit leginkbb becslnk, mivel
ez segt bennnket ismerethez, s a trgy sok mindenfle vonst megvilgtja, ugyanakkor az emlkezet alapjul szolgl. (980a, 2130.) A halls
kitntetett szerept pedig abban ltja, hogy nem csak a zajok s a kpzett
hang (phn)4 klnbsgt rzkeljk ltala, hanem jrulkosan a halls
nyjtja a belts szmra a legtbbet. (437a, 1017.) A hallsnak a tantsban s a tanulsban, ugyanakkor a beszdhasznlat s a szavak meghallsban van kitntetett szerepe.5 A Metafizikban a tanuls lehetsgt a
hangok rzkelshez, meghallshoz kti: ...de tanulni nem tudnak mindazok a lnyek, amelyek nem kpesek a hangokat meghallani, mivel tanulni
csak azok tudnak, amelyeknek emlkezetkn kvl mg hangrzkk is
van. (980b, 2127.)
sszegzskpp elmondhatjuk teht, hogy az arisztotelszi koncepciban az rzkek kzl a tapints s a hozz szervesen kapcsold zlels
tallhat a legals szinten, ezekkel pedig a legalacsonyabb rend llatok
rendelkeznek. A szagls azoknak az llatoknak lesz a sajtja, amelyeknek a
tpllk megszerzshez helyvltoztat mozgst kell vgeznik. A halls s
a lts pedig kitntetett szerepet kap azltal, hogy a kognitv folyamatok
nlklzhetetlen elemeknt jelenik meg. David Ross azt mondja, hogy
Arisztotelsz szmra a tapints, zlels, szagls, halls, lts olyan sort
alkot, amelyben az rzkels megklnbztet jegye, a trgy formjnak
befogadsa anyaga nlkl nvekv intenzitssal jelenik meg. 6

A grgben elklnl egymstl a kpzett hang (phn) s a dolgok hangja (pszophosz).


Kpzett hang alatt az ember ltal kibocstott, artikullt beszdhangot, valamint az llatok ltal
adott jelzhangot rtik. A dolgok hangja (pszophosz) fogalmval azokat a hangokat illetik,
amelyeket a trgyak, a dolgok adnak ki (pszophein). Ezt ltalban zajnak fordtjk, mivel az
lettelen trgyak, dolgok kzl egyik sem rendelkezik kpzett hanggal, csupn csak hasonlsg
alapjn mondjuk azt, hogy ezek is szlnak.
5
V.: Ross: Arisztotelsz. 179.
6
Ross: i. m. 178.
4

Fogalom s kp IV.

136

A hang keletkezse s a halls folyamata


az arisztotelszi koncepciban
Arisztotelsz A llek msodik knyvnek nyolcadik fejezetben a hang
keletkezsnek folyamatt vizsglja, ugyanakkor a halls fiziolgiai lersnak pontos elmlett dolgozza ki.
Abbl a megfigyelsbl indul ki, hogy egyes dolgok, mint a szivacs
meg a gyapj, nem bocstanak ki hangot (pszophosz), mg msok, mint
pldul a bronz, azaz a tmr, sima, bls trgyak kpesek hangadsra, azaz
aktulis hangkeltsre nmaguk s a hallszerv kztt. A sima trgyak azrt,
mert a leveg egyszerre pattan le rluk s megrzkdik, az blsek pedig
azltal, hogy az els tst kveten a visszaverds sok tovbbi tst hoz
ltre, mivel a mozgsba hozott leveg nem tud a trgybl eltvozni. A hangot viszont nem a leveg s nem is a vz okozza, hanem a tmr trgyaknak
kell egymshoz s a leveghz tdnik. Ez utbbi pedig akkor trtnik
meg, ha a leveg az tsnek ellenll, s nem ramlik szt. Teht ha gyors
(mivel a suhints mozgsnak gyorsabbnak kell lennie, mint a leveg sztramlsnak) s ers ts ri a trgyat, az zajt bocst ki. (419b, 525.) ppen ezrt lehetetlen, hogy egy trgy egymagban hangot adjon ki, mivel az
aktulis hang mindig ts ltal jn ltre, azaz a hangot ad mozgs kvetkeztben valamihez verdve bocst ki hangot. (419b, 513.) Visszhang
pedig akkor keletkezik, ha a sztramlst megakadlyoz ednyben a leveg egy tmegg vlik s visszaverdik. Ugyanakkor azt mondja, hogy
visszhang mindig keletkezik, csak nem mindig vehet szre, teht ugyanaz
a helyzet ll fenn, mint a fny esetben, hiszen a fny sem mindig rnykot
(amit a fny hatrnak tekintenek) adva verdik vissza. (419b, 2633.)
Arisztotelsz a halls fiziolgiai lersban felfedezi, hogy a hangok
mechanikus rezgsek keletkezsnek kvetkeztben jnnek ltre, amelyeket
valamilyen kzeg, leggyakrabban a leveg kzvetti gy, hogy a kzeg
molekuli sorra tkznek egymssal, ezek a rezgsek pedig a flhz rkezve elindtjk a hallsi szlelshez vezet esemnysorozatot.7 Arisztotelsz
azt mondja, hogy a hallsi rzeteket a leveg kelti, amikor sszefgg s
egyetlen tmegknt mozgsba jn. De sztoml termszete miatt nem ad
hangot, hacsak nem sima a megttt trgy. Ilyenkor a sk fellet hatsra
egyszerre egysgess vlik a leveg, mivel a sima trgy fellete egysg.
Nos, hangot az ad, ami a hallszervig hatan kpes megmozgatni a folytonossga rvn egysges levegt. A flben, a hallszervben egy ezzel rokon
termszet levegt kpzel, ami a kls leveg mozgsa ltal maga is mozgsba jn. (420a, 16.) Ez a flben lv leveg pontosan rzkeli a mozgs
sszes klnbsgt, ezrt vagyunk kpesek hallani a vzben is, mert a vz
7

V.: Sekuler: szlels. 321.

Pter Mnika / A halls arisztotelszi fogalma

137

nem hatol be a hallszervvel rokon termszet levegig, de ha ez mgis


megtrtnne, vagy abban az esetben, ha az ember dobhrtyja megsrlne,
mr nem lennnk kpesek a hallsra. Annak, hogy van-e hallsunk vagy
nincs, az a jele, hogy a fl llandan zg, ugyanis a flben lv leveg
mindig vgez valamilyen sajtos jelleg mozgst. (420a, 1019.)
Ezt kveten Arisztotelsz a hangkpzs folyamatt trgyalja. Megnevezi a hangkpzsben rszt vev szerveket (ggef, td, lgcs), ugyanakkor felismeri azt, hogy a beszd hangjait ltalban kilgzssel kpezzk, s
hogy a tdbl kiraml leveg akadlyba val tkzsvel vagyunk kpesek kpzett hangot kibocstani. gy ht a kpzett hang: a bellegzett levegnek az ezekben a testrszekben lakoz llek ltal az gynevezett lgcshz val hozztse. (420b, 2830.)
A hangzs (psophos) krdsre Az llnyek szrmazsrl cm
munkjban is kitr. A hangnak olyan minsgeit klnbzteti meg mint a
mlysg/magassg, j fekvs (eutoma), erssg/gyengesg, simasg/rdessg, hajlkonysg/merevsg. Ugyanakkor azt vizsglja, hogy a
klnbz llnyek esetben mi az oka mindezen minsgek megltnek
vagy hinynak. (786b, 711.) Arisztotelsz azt mondja, hogy ers hangja
van egy llnynek, ha a mozgsban lv abszolt rtelemben nagy, gyenge
a hangja, ha kicsiny mg mly hang, illetve magas hang akkor, ha a kt
tnyez [mozg s mozgatott] kzt egymshoz viszonytva van meg az
emltett klnbsg. Ha ui. a mozg fellmlja a mozgat erejt, akkor a
mozg szksgkppen lassan fog mozogni, ha pedig alatta marad annak,
akkor gyorsan. A hater olykor erejhez mrten nagy tmeget mozgat, s
gy lass mozgst idz el, olykor pedig, mivel ereje tlslyban van, gyorsat. Ugyangy, ha gyengk a mozgatk, amennyiben kpessgeiket meghalad tmegeket mozgatnak, lass mozgst idznek el, ha pedig ertlensgkhz mrten kis tmeget, gyorsat. (787a, 1022.) Teht abban az esetben, ha a mozgsban lv leveg nagy, az illet llnynek ers hangja
lesz, s fordtva. Ha viszont ertlensge miatt kevs levegt hoz mozgsba,
ez gyors mozgst eredmnyez, s a hang pedig magas lesz, s ez fordtva is
szintn igaz lesz.8 A mozgsban lv leveg az oka annak, hogy az azonos
korosztlyba, nembe tartoz szemlyek nem ugyanolyan hangtulajdonsgokkal rendelkeznek. Hiszen az ifjabb llnyek s a nnemek, tbbnyire
ertlensgk folytn, kevs levegt hoznak mozgsba, a kevs pedig gyorsan mozog, a hang esetben pedig a gyorsasg pp a magassgot jelenti, gy
ezek az llnyek magas hangak lesznek. (787a, 3035.) A nagy tmeg
leveg lassan mozog, s mint ilyen mly hangot eredmnyez. A mly hangViszont A llek cm munkjban errl mskpp nyilatkozik: ...mert az les rvid id alatt
ersen, a tompa hossz id alatt gyengn mozgatja meg az rzket. (420a, 2933.)
8

138

Fogalom s kp IV.

ak teht nagy tmeg levegt mozgatnak meg, a magas hangak viszont


keveset, minthogy az edny, amelyen t elszr halad a leveg, amazok
esetben nagyon tg, s ennek folytn szksgkppen sok levegt kell mozgsba hozniuk, mg a tbbieknl jobban van intzve a dolog. Koruk
haladtval azonban ez a mozgat szerv egyre jobban megersdik, s gy
ellenkez minsgv vlnak, azaz akik magas hangak voltak, mly hangakk lesznek, a mly hangak pedig magas hangakk. (787b, 110.)
A zene a mvszetek kztt, zene mint mvszet
A Rtorikban Arisztotelsz azt lltja, hogy nem elg, ha valaki tudja,
hogy mit kell mondania, hanem tudnia kell azt is, mikppen kell magt
kifejeznie, mert pp a kifejezsmd hatrozza meg, hogy milyen benyomst
is kelt a beszd. Azrt, hogy a beszd jl felptett legyen, hrom dolgot kell
figyelembe venni. Elszr is azt kell megvizsglni, hogy maguk a tnyek
mibl is nyerik meggyz erejket, msodszor e tnyek szban val kifejezst (lexis), harmadszor pedig, aminek legnagyobb jelentsget tulajdont,
az eladsnak a mvszett (hypokrisis). (1403b, 1522.)
Az elads mvszetnek a titkt pp a hangban vli felfedezni, hogy
ti. mikppen kell azt az egyes indulatoknak megfelelen hasznlni, mikor
ersen, mikor gyengn, mikor kzepesen, milyen magassgban (tonos),
mikor magasan, mikor mlyen, mikor a kett kztt, vgl, hogy melyik
szenvedlynek milyen ritmus felel meg. (1403b, 2630.) A hanghordozs,
a hanger, a dallam (harmonia) s a ritmus pedig pp azrt vlik meghatrozv, mert ez az, ami az emberi figyelmet megragadja. Megltsa szerint
mindezt az is bizonytja, hogy a versenykzdelmekben a djakat ezek a
sajtossgok viszik el. (1403b 3035.)
ppen ezrt a kifejezs (lexis) formjnak nem szabad sem metrikusnak, sem pedig ritmustalannak lenni, mivel ezltal elveszten meggyz
erejt, mesterkltnek tnne, s ugyanakkor mg a figyelmet is elvonn, mivel
a folyamatos ismtlds az lland visszatrsnek a megfigyelsre ksztet.
(1408b, 2125.) A ritmustalan beszd azrt nem j, mert korlttalan, s ami
pedig nincs hatrok kz szortva, az kellemetlen s ttekinthetetlen, viszont
ezek nem lehetnek metrikus korltok. (1408b, 2530.) ppen ezrt a beszdnek ritmussal kell rendelkeznie, de metrummal nem, klnben vers
lesz.
Ezt kveten pedig a ritmusok helyes hasznlatt trgyalja, kidolgozva
a helyzetnek megfelel ritmushasznlat szablyt. A hsi ritmus fensges
ugyan, viszont hjval van a beszlt nyelv zenjnek. A jambus a tmegek
kifejezsi eszkze (lexis), s ppen ezrt a beszlk az sszes metrumok
kzl a jambusokat alkalmazzk leggyakrabban, csakhogy a beszd esetben ppen a fensgesre van szksg, s arra, hogy a hallgatt a beszl

Pter Mnika / A halls arisztotelszi fogalma

139

magval ragadja. A trocheusok viszont kordax-szerek,9 azaz szenvedlyesek. (1408b, 3037.) A harmadik ritmus pedig a paian, benne az arny
hrom a ketthz, mg amazoknl az egyik esetben egy az egyhez, a msiknl kett az egyhez. (1409a, 16.) A tbbieket viszont elveti rszben a
megnevezett rvek miatt, rszben pedig azrt, mert metrikusak. gy vli,
hogy a paiant azrt kell megtartani, mert az emltett ritmusok kzl ebbl az
egybl nem lesz metrum, ppen ezrt ez marad a leginkbb rejtve. Ugyanakkor a paiant mind a kezdeten, mind pedig a befejezsben alkalmazzk,
viszont a kettnek klnbznie kell egymstl. A kezdetekre azt alkalmazzk, amelyben egy hossz kezd, s hrom rvid vgez, a befejezsben pedig
hrom rvid kezd, s a hossz fejezi be. (1409a, 717.)
A zene kiemelt szerept a Potikban is kifejti. Arisztotelsz abbl indul ki, hogy a kltszet utnzs. A kifejezs mr Platnnl megjelenik,
viszont szmra a mvszet az rzkelhet dolgok utnzsa. A mvszetek
sohasem kzvetlenl utnozzk a valsgot, hanem csakis az rzkelhet
dolgokat msoljk le, amelyek a valsg, idek halvny rnykpei. Ezrt is
tli el a mvszetet, mert az mindig gy tesz, mintha msvalami volna. 10
Arisztotelsz nyltan nem szll szembe a platni nzettel, viszont azt mondja, hogy a mvszet jellemeket, rzelmeket, cselekvseket utnoz, teht nem
az rzkelhet vilgot, hanem az emberi szellem vilgt, mert a tragdia
nem az emberek, hanem a tettek s az let utnzsa. (6, 50a)
Arisztotelsz pp a zent tartja a leginkbb utnz jellegnek (Politika
1340a, 1819.), holott a zene vdolhat a legkevsb azzal, hogy megkettzse valamilyen mr ltez dolognak (gondoljuk pldul Platnra). Viszont
ez nem pejoratv rtelemben jelenik meg nla, hanem pp ellenkezleg, a
mvszetek kzl pp a zene a legkifejezbb, testesti meg a legsikeresebben az rzelmeket, azaz breszt msokban olyan rzelmeket, amelyek
rokon termszetek a mvsz ltal tlt vagy elkpzeltekkel, s ezltal a zene
pp az erklcss cselekvsre buzdt.11
A tragdia elemeinek a felsorolsakor elszr is az brzolt tma elemeit nevezi meg, mint a cselekmnyt, jellemet, gondolkodsmdot, az brzols eszkzeinek elemeiknt pedig az eladsmdot (nyelvet), dallamot s
a darab eladsba foglalt elemet, a ltvnyt. (6, 50a) A dallamot a tragdia
leghatkonyabb megzestjnek tekinti, jrulkos, viszont roppant kellemes mozzanatnak. A dszletezs, a ltvny figyelemfelkelt szerep ugyan,
a legfontosabb nem technikai elem, viszont kevsb mvszi, mint a zene.
(6, 50b) Ugyanakkor a tragdia azltal vlik gazdagabb az eposznl, hogy
a zene s a ltvny hozzjrulnak annak hatshoz. (24, 59b)
St az erklcstelennek tartott tnc is.
Ross: i. m. 371.
11
Ross: i. m. 372.
9

10

Fogalom s kp IV.

140

Arisztotelsz a tragdiba bevette a nzre tett hatst is, s azt mondja,


hogy a tragdia a rszvtet s flelmet breszt esemnyeken keresztl ri
el az ezektl az emciktl val megtisztulst. (8, 52b) A tragdia kzvetlen clja az, hogy rszvtet s flelmet keltsen, azrt rznk flelmet, mert a
hs olyan, mint mi magunk. Platn pp a nzre tett hats miatt utastotta el,
hiszen gy vlte, hogy azltal, hogy emcikat breszt, tlsgosan gyngv tesz. Arisztotelsz erre vlaszolva mondja azt, hogy a tragdia hatsa
nem abban ll, hogy mg rzkenyebb vljunk ltala, hanem hogy ezektl
az emciktl megtiszttson.12 A mvszetek vgclja a befogadban keltett
eszttikai hats, gynyr, ellenttben a mestersgekkel, amelyek clja az
lethez szksges javak ellltsa, a tudomnyok pedig a tuds. (Metafizika 981b, 21, v.: Potika 4, 48b) A tragdiakltnek olyan lvezet elidzsre kell trekednik, amely a rszvttl s a flelemtl val megszabadulsban ll.13
Arisztotelsz rdeme abban ll, hogy elsknt szakt az eszttikai s az
erklcsi tletek sszekeversvel, ugyanakkor azzal a gondolattal, ami a
mvszetet a valsg megkettzsnek vagy lefnykpezsnek tartja. Koncepcijban benne van az a flismers, hogy a szpsg mint j fggetlen a
materilis s az erklcsi rdekektl egyarnt.14 A mvszet nem csupn az
eszttikai lmny forrsa, hanem az erklcsi nevels egyik alternatvja is.
A zene szerepe a trsadalmi nevelsben
Arisztotelsz a Politika VIII. knyvben az ifjak kzssgi nevelsrl
beszl, ahol maga a zenei nevels kerl a kzppontba. Kezdetben azt a
krdst teszi fel, hogy a fiatalokat az letben hasznos vagy pedig az ernyt
fejleszt dolgokra kell nevelni. Az aktulis nevelsi rendszerben ngy,
ugyanakkor ktes rtk rendszerestett tanulmnyt nevez meg, az rsolvasst, a testgyakorlst, a zent s a rajzot. E trgyak oktatsban val
alkalmazsa ugyanakkor jl krlhatrolhat nevelsi clokhoz ktttek. Az
rs-olvasst s a rajzolst azrt tantjk, mivel az letben igen hasznosak s
elnysek, a testgyakorlst pedig azrt, mert az megszilrdt a vitzsgre,
viszont a zene kapcsn gy vli, mg fellelhet nmi bizonytalansg.
E megkrdjelezett ltjogosultsg szerinte abbl fakad, hogy manapsg a
zene lertkeldtt, mivel azt legtbben az lvezet kedvrt mvelik, holott
eredetileg azrt iktattk ezt a nevelsi rendszerbe, mert maga az emberi
termszet arra trekszik, hogy ne csak a munkban llja meg jl a helyt,
hanem a szabadidt is nemesen tudja lvezni. (1337b)
12

Ross: i. m. 379.
V.: Ross: i. m. 380.
14
Ross: i. m. 388.
13

Pter Mnika / A halls arisztotelszi fogalma

141

A zennek kt alkalmazsi lehetsgt klnti el: a mveltsget s a


szrakozst/idtltst. Arisztotelsz abbl az alapvet emberi tulajdonsgbl indul ki, hogy az embernek munkra s nyugalomra egyarnt szksge
van, ppen ezrt lnyeges odafigyelnnk arra, hogy mivel foglalkozunk a
nyugalomban. A nyugalom az, ami nmagban hordja a gynyrt, a
boldogsgot s a megelgedst. Eldeink teht nem mint szksgszert s
nem is mint hasznosat iktattk be a zent a nevelsbe, hanem a nyugalmas
let foglalkozsul, ez pedig olyan elfoglaltsg, amely a szabad emberhez
mlt. (1338a) Arisztotelsz az embert emelkedett lelk s szabad
lnynek tekinti, s mint ilyen nem csupn a hasznosat keresi, hanem azt is,
ami llekben t felemeli, eszttikai lmnyt nyjt szmra, ugyanakkor
olyan lny, aki mindvgig trekszik a szp megragadsra is. (1338b) Az
idtltsnek pedig nem pusztn szpnek, hanem kellemesnek is kell lennie,
hiszen pp e kt sajtossg a boldogsg alapja, mrpedig a zenrl mindnyjan elismerjk, hogy a legkellemesebb dolgok kz tartozik, akr magban, akr nekkel ksrve. (Muszaiosz is ezt mondja: a halandnak legnagyobb gynyrsge a dal.) Mindebbl pedig az kvetkezik, hogy a zenei
oktatsban a gyermekek nem azrt rszeslnek, mert az szksgszer vagy
pedig valamilyen haszonnal jrna, hanem azrt, mert a zene, a vele val
foglalatossg szabad s nemes, ppen ezrt az oktats terletn nlklzhetetlenn vlik. (1339b)
Majd pedig tovbbmegy, s azt kutatja, hogy miben is ll a zene jelentsge. Az mr bebizonyosodott, hogy a zene a nyugalom, a szrakozs
egyik formja, s mint ilyen igen kellemes ugyan, hiszen elcsittja a gondokat, viszont e vonatkozsban nem szmt komoly foglalkozsnak, ugyanakkor az alvssal, ivszattal, tnccal egytt szoks emlegetni. Arisztotelsz
pedig pp ezt cfolja, s azt prblja bizonytani, hogy a zene bizonyos
mrtkben az ernyre vezet, kpes formlni a lelkletet azltal, hogy r tud
szoktatni bennnket az igazi rmre, vagy pedig pp a mvelt idtltshez s gondolkozshoz jrul hozz. (1339a) A zene gynyrt, az erny
pedig az igaz rmt, szeretetet s gylletet ad: gy vilgos, hogy semmit
sem kell annyira megtanulnunk s semmit sem kell annyira megszoknunk,
mint azt, hogy helyesen tljnk s rljnk a tisztessges erklcsknek s a
nemes cselekedeteknek; mrpedig a ritmusnak s a dallamnak hasonlsga
a valsgos termszethez leginkbb a harag s szeldsg, a btorsg s mrsklet, valamint ezek ellenkezjnek s egyb tulajdonsgoknak az utnzsban mutatkozik. (1340a) Mindebbl pedig arra a kvetkeztetsre jut, hogy
ha ilyesmivel tallkozunk, megvltozik a lelkletnk. Ha hozzszokunk a
bsulst s rvendezst utnz jelenetekhez, akkor nagyon kzel vagyunk
ahhoz, hogy a valsgban is gy rezznk.

142

Fogalom s kp IV.

Arisztotelsz a halls kitntetett szerept ppen abban ltja, hogy az


egyb rzki tapasztalatoknak semmifle hasonl kapcsolata nincs az erklcskkel, pldul a tapintsnak s az zlsnek. St a ltsnak is csak igen
kevs, mert az alakokban ugyan kis mrtkben van kifejez er, de nem
mindenki kpes az ilyesmit szrevenni; azutn meg ezek nem is megjelenti az erklcsi tulajdonsgoknak; st a formk s sznek e tulajdonsgoknak
inkbb csak jelkpei, melyek a klnbz hangulatok folytn a testen is
mutatkoznak. Ezzel szemben a klnbz dallamokban mr nmagukban
megvan az erklcs utnzsa. (1340a)
Ilyen minsgben a zene kpes tformlni a llek erklcsi alkatt, hiszen az, aki hallja ket, nem mindegyikkel szemben rez egyformn, nmelyiknl inkbb sirnkoz s szorong hangulatot rez (pldul a mixold
hangnemnl), msoknl elernyed az rtelme, msok esetben pedig inkbb
mrsklettel s higgadtan viselkedik (pldul a dr hangnem esetben), mg
ms pedig szenvedlyre gyjt (phrgiai hangnem). A ritmus esetben szintn hasonl a helyzet, nmelyik nyugodtabb, a msik lnkebb, s ez utbbi
is megint hol kznsgesebb, hol meg nemesebb. Ha pedig egy dallam vagy
ritmus kpes mindarra, hogy ilyen sszetett s vltozatos rzseket, llapotokat keltsen, akkor nyilvnval, hogy az ifjsgot erre is oktatni s nevelni kell. (1340b)
Arisztotelsz fejtegetsnek mindkt pontjban (a zene kellemes pihensi lehetsg, erklcsi zenetet hordoz, s mint ilyen hatni kpes a llekre)
ugyanarra a kvetkeztetsre jut, hogy a zene oktatsa igen fontos a fiatalok
letben, ugyanakkor az llami berendezkeds megszervezsben egyarnt.
Mindezek utn az oktatsi formjra krdez r, arra, hogy elegend-e
elmleti szinten, vagy pedig gyakorlati szinten is tantani kell az ifjsgot a
zenre? Arisztotelsz azt mondja, hogy gy kell oktatni azt, hogy a gyermekek cselekven is rszt vegyenek benne. Mindezt a helyes tlkpessg
kialaktsnak szempontjbl ltja lnyegesnek. Ugyanakkor figyelmet kell
fordtani arra is, hogy a jvben elrend nevelsi clnak megfelelen oktassk az illet fiatalt, hiszen nem ktsges az, hogy a zene nmely vltozatai elidzhetik mindazokat a hatsokat, amelyeket ellenben felhoznak.
Oly mdon kell oktatni, hogy a ksbbi hivatst semmilyen szinten ne gtolja majd. Mindez pedig gy lehetsges, hogy az letkornak megfelel
dallamokat vlasztanak. (1341a)
Majd pedig rtr a j zennek, hangszernek az ismertetsre. Mind a
fuvolt, mind pedig a lantot elutastja, mivel a fuvola fktelen, ugyanakkor
lehetetlenn teszi a beszdet. Athn mtoszt idzi, hogy az, amikor feltallta a fuvolt, azonnal elhajtotta, s ezt pedig azrt tette, mert a fuvolzsra
val oktatsnak semmi kze az rtelmi tevkenysghez, mrpedig Athnnek pp a tudomny s a mvszet a birodalma.

Pter Mnika / A halls arisztotelszi fogalma

143

Ugyanakkor nagyon fontos kiemelni azt, hogy Arisztotelsz pp a zene hivatsszer nevelst utastja el. Hiszen aki a zent nem a sajt tkletestsre mveli, hanem a hallgatknak kznsges gynyrsge kedvrt, az kznsgess vlik azltal, hogy hamis cl elrsre trekszik,
hiszen a faragatlan zls hallgatsg rendszerint mg a zent is megvltoztatja gy, hogy a mvszeket, akik neki jtszanak, magukat is tformlja,
mg a testket is eltorztja az zlstelen mozdulatokkal, melyeket tlk
kvetel. S pp ezrt az ilyen jelleg tevkenysget nem tekinti szabad
emberhez illnek, hanem inkbb robotnak. (1341b)
Majd azt a krdst teszi fel, hogy milyen dallamokat kell alkalmazni.
A dallamokat a hagyomnyhoz hven hrom csoportba sorolja, megnevez
erklcss, cselekvst kifejez s szenvedlyt kelt dallamokat. Mivel a
zenvel val foglalkozs tbb szempontbl is hasznos, a nevels, megtisztuls (katarzis), az idtlts, a feldls s a pihens szempontjbl, ezrt
mindenfle hangnemet alkalmazni kell, csakhogy nem egy s ugyanazon
mdon. A nevelsben a legerklcssebbeket (ilyen a dr hangnem), a msok eladsban val gynyrkdtetsre pedig a cselekvst kifejezket s a
szenvedlyt keltket kell alkalmazni. Az utbbiakkal kell lnik a sznhzi
eladsoknak, viszont ezeknek is a hallgatsghoz kell alkalmazkodniuk.
Arisztotelsz ugyanis ktfle hallgatsgot klnbztet meg: az egyik szabad s mvelt, a msik pedig a kzmvesekbl, napszmosokbl kikerl
durva zls tmeg. gy vli, hogy a pihens kedvrt az utbbiak szmra is kell rendezni dalversenyeket s eladsokat, s miknt az lelkk
is ki van forgatva termszetessgbl, akknt a hangnemeknek s a dallamoknak is vannak elferdlt formi, amelyek nagyon merevek s rendetlen
felptsek, de mivel mindenki szmra a sajt termszetnek megfelel
okoz gynyrsget, ezrt meg kell engedni azoknak, akik az ilyen nzkznsg eltt lpnek fel, hogy a megfelel zent mvelhessk. (1342a)
Arisztotelsz teht a zennek kt fajtjt klnti el, az orgiasztikust
vagy enthuziasztikust szembelltja a tbbi zenei formval, amelyek etikai
vagy cselekvst kifejez jellegek, nem tantsra vagy pihensre szolglnak,
hanem megtiszttanak az emciktl. A kathartikus dallamok klnbznek
az etikaiaktl, amelynek clja a tants, a jellem tkletestse. 15
rdeme abban ll, hogy kidolgozza az ifjsg zenei oktatsnak mdszertant. Arra a kvetkeztetsre jut, hogy a nevelsben hrom f szempontot kell kitzni: a kzpszert, a lehetsget s az illendsget. (1342b) Koncepcijban a zene, annak oktatsa kzponti szerepet tlt be. A zene gy
jelenik meg, mint a vrosllam szabad kzssgnek a mvelt idtltse,
ugyanakkor az erklcsi nevels egyik alternatvja.
15

Ross: i. m. 379.

Fogalom s kp IV.

144
sszegzs

Az arisztotelszi koncepciban az rzkek, azok mkdsnek vizsglata kzponti krdsnek szmt. A mvszetek, a zene nem gy jelenik meg,
mint ami elcsbtja a lelket, hanem pp ellenkezleg, a llek feldlst
szolglja, nemcsak amiatt, hogy az azzal val foglalatossg a mvelt idtlts egyik formja, hanem azrt is, mert eszttikai lmnyt, erklcsi zenetet
nyjt hallgatja szmra. Arisztotelsz a hallsnak kiemelt szerepet tulajdont azltal, hogy felismeri annak a beszdhasznlatban, a tanulsban s tantsban betlttt szerept, ugyanakkor ez az az rzkszervnk, amelynek
segtsgvel a legsibb idktl fogva kpesek vagyunk tovbbadni a tudst.
A mvszet mint utnzs, mimzis fogalma is talakul az arisztotelszi
koncepciban, hiszen az utnzs fogalma nem azt jelenti, hogy a klnbz
mvszetek az idektl szmtott harmadik fokon helyezkednek el, hanem a
mvszet nem ms, mint az emberi cselekvsek utnzata, s mint ilyen az
erklcs kzvettjv vlik. Az arisztotelszi mvszetfilozfiban kzponti
helyet foglal el a befogad s a mvszi alkots befogadra gyakorolt hatsa, s ebben a viszonylatban a zene, a dallam mint dszlet hangslyos szerepet kap. A beszd hangereje, dallama s ritmusa az, ami megragadja a hallgatsg figyelmt, ugyanakkor a zene a sznhzi elads, azaz a tragdia
megzestje s annak egyik nlklzhetetlen mvszi eleme.
A filozfiai gondolkods vezredei sorn az rzkek nagyon sokszor
egymssal hierarchikus viszonyban kerltek. Krds viszont az, hogy szksgszer-e egy brmilyen jelleg al-flrendeltsgi viszony kialaktsa,
privilegizlhat-e az egyik a msikkal szemben. Sokkal inkbb gy ltom,
hogy az rzkek egymssal komplementer viszonyban llnak. Az llnyt,
az embert a maga mivoltban rzkeinek sszjtka hatrozza meg, tnteti
ki.
Irodalom
Arisztotelsz: Analytica Posteriora. Electronic Text Center. University of Virginia
Library. http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/AriPost.html
Arisztotelsz: Hermeneutika. In: Arisztotelsz: Potika, Kategrik, Hermeneutika.
Kossuth Kiad, Budapest 1997, 137195.
Arisztotelsz: Kategrik. In: Arisztotelsz: Potika, Kategrik, Hermeneutika.
Kossuth Kiad, Budapest 1997, 61134.
Arisztotelsz: Llekfilozfiai rsok. Akadmiai Kiad, Budapest 2006.
Arisztotelsz: Metafizika (ford. Halasy-Nagy Jzsef). Lectum Kiad, Szeged 2002.
Arisztotelsz: Nikomakhoszi ethika. Magyar Helikon 1971.
Arisztotelsz: Potika. Lazi Knyvkiad, Szeged 2004.
Arisztotelsz: Politika. 2. kiads (ford. Szab Mikls). Gondolat, Budapest 1984.

Pter Mnika / A halls arisztotelszi fogalma

145

Arisztotelsz: Retorika. Gondolat, Budapest 1982.


Barnes, Jonathan: Arisztotelsz. Akadmiai Kiad, Budapest 1996.
Block, Irving: Truth and Error in Aristotle's Theory of Sense Perception. The
Philosophical Quarterly, Vol. 11, No. 42 (Jan., 1961), 19. http://www.jstor.
org/stable/2216674.
Csob Pter Gyrgy: Az rzki hangoktl a hangrzetekig. Vulgo. 2005/VI. 12
196213.
Georgiades G. Thrasybulos: Megnevezs s felhangzs. Vulgo. 2005/VI. 12., 230
244.
Hanslick, Eduard : A zenei szp. Vulgo. 2005/VI.12., 119159.
Hegel, G. W. F.: Arisztotelsz (ford. Szemere Samu). In: Arisztotelsz: Potika,
Kategrik, Hermeneutika. Kossuth Kiad, Budapest 1997, 197203.
Kovcs Attila: Az arisztotelszi tapints fogalma s a fenomenolgia problmja.
http://kellek.adatbank.transindex.ro/pdf/10/005Kovacs.pdf
Kurth, Ernst : Zenepszicholgia . Vulgo VI., 12., 160185.
Mahrenholz, Simone: Logika, a-logika, analogika. Vulgo 2005/VI., 12., 214230.
Platn: llam. In: Platn sszes mvei II. Eurpa Knyvkiad, Budapest 1984, 5
710.
Platn: Phaidn. In: Platn sszes mvei I. Eurpa Knyvkiad, Budapest 1984,
10191119.
Platn: Theaittosz. In: Platn sszes mvei II. Eurpa Knyvkiad, Budapest 1984,
895170.
Ritok Zsigmond: Forrsok az kori grg zeneeszttika trtnethez. Akadmiai
Kiad, Budapest 1982, 117271.
Ross, David: Arisztotelsz. Osiris Kiad, Budapest 2001.
Sekuler, Robert Blake, Randolph: szlels. Osiris Kiad, Budapest 2004.
Simon Attila: A befogad a Potikban. Literatura. 1998/1.
Simon Attila: A csodlkozs s a csodlatos. Gond. 1999, 1819. http://www.c3.
hu/~gond/tartalom/18-19/frasimon.html
Slakey Reviewed, Thomas J.: Aristotle on Sense Perception. The Philosophical
Review, Vol. 70, No. 4 (Oct., 1961), 470484. http://www.jstor.org/stable/
2183608.

Jn Mihly
Festett beszd
Mondatszalagok a kzpkori festmnyeken
Kulcsszavak: rsszalag, mondatszalag, kzbenjrsintercesszi,
megvlts
A magyar mvszettrtneti irodalomban hasznlt mondat- vagy rsszalag kifejezs a Mvszeti Lexikonban (1965) s a Magyar nyelv rtelmez Sztrban (1966) nem tallhat meg. A fogalmat a Magyar Katolikus
Lexikon a kvetkezkppen magyarzza: a mondatszalag kzpkori brzolsokon a szereplk kezben tartott vagy kzelkben elhelyezett sv,
amelyen szavaik, nevk, rjuk vonatkoz idzetek olvashatk.1
Az angol nyelvben az rst tartalmaz szalagra a speech scroll, a nmetben pedig a Spruchband terminust hasznljk, amelyek mindkt nyelvben a mondott s nekelt, ritkbb esetben ms hangjelz szavakat tartalmaz szalagot jelentik. Mindkt kifejezsben elssorban a beszden van a
hangsly, olyan terminusok, amelyek azokra a kpekre vonatkoznak, ahol
kt vagy tbb szemly van brzolva, s a szalagon megfestett szavak (nem
ritkn indulatszavak is) a megjelentett szemlyek kztti, rzelmi kifejezsekkel s gesztusokkal ksrt prbeszdet rgztik. Prbeszdre utalnak a
francia nyelvben a bande parlante kifejezssel megnevezett brzolsok is,
noha ezen a nyelven inkbb a bande dessine hasznlatos. A magyar mondatszalag vagy az rsszalag megnevezsek kzl a mondatszalag kifejezs
alkalmasabb a kpeken lthat beszdkrnyezetre.
ltalban elfogadott a mvszettrtneti irodalomban, hogy a 6. szzadtl kezdden, majd ksbb az eurpai kzpkori festszetben s szobrszatban brzolt mondatszalagok az testamentumi ptrirkk s prftk
attribtumai voltak. Ezek a kpi motvumok az vszzadok folyamn a
biznci ikonokon s azok stlust folytat nyugati mvszetben, falfestmnyeken s a miniatrkkal dsztett kziratos knyvekben Krisztus s ms
bibliai szereplk kellkeknt a 12. szzadtl kezdden egyre gyakoribb
kpelemekk vltak.

lexikon.katolikus.hu/

Fogalom s kp IV.

148
nll mondatszalagok

Az albbiakban elbb nhny olyan festmnyt mutatok be, amelyeken


a mondatszalag az brzolt szemly identitst, valamilyen sszefggsben
jtszott szerept tnteti fel, vagy az brzolt esemnnyel kapcsolatban megfogalmazott olyan szveget tartalmaz, amely a figurlis elemek mellett
tbbletjelentssel szolgl, esetenknt vltoz rtelmezsi lehetsget knl a
malkotst befogad nz szmra.
Egy ks kzpkori festmnyen Jnos evanglistt ltjuk Patmos szigetn. Jnos evanglista keresztny vallstrtneti szerept egyetlen nagy
feladat hatrozta meg: az r igaz tantvnya s szemtanjaknt rsaiban,
(az evangliumban, leveleiben, valamint a Jelensek knyvben) megfogalmazni az isteni kinyilatkozs teolgijt.
Jnos a legfiatalabb apostol. Evanglista attribtuma pedig a sas,
amely az egyhzatyk tantsa szerint, mivel a Napig szrnyalt, s annak
fnyt megszemllte a kontemplci, az isteni titok ltjaknt vlt az
evanglista szimblumv.
Az ismeretlen kzp-itliai fest 15. szzad vgn keletkezett tondjn
Szent Jnost ltjuk Patmos szigetn, ahova azutn kerlt, hogy Domitianus
csszr parancsra lobog tz fltt forr olajba vetettk, de azt srtetlenl
tllte. Az idillikus tengeri httrrel, a sas trsasgban megfestett szent
gazdag redzet, vrs kpenyben l, bal kezben nagymret knyvbe pp
elkezdte rni az apokalipszis drmai vzijt. Tenyerbl rstekercs vagy
mondatszalag hajlik al, amelynek szvegt szp majuszkulval rta fel a
mvsz: IN PRINCIPIO ERAT VERBUM.... Mint tudjuk, Jnos a grg
nyelv evangliuma el, Jzus istenfisgnak s megtesteslsnek szent
titkba elmlyedve ihletett hang bevezetst himnuszt rt, ennek els
mondatban Isten Fit Logos-nak, isteni Ignek nevezi: Kezdetben volt az
Ige... s Isten volt az Ige.
Az itliai fest azltal, hogy az evangliumi mondatot, a vilgot teremt Isten kinyilatkozst jelzi az rsszalagon, s ezzel egytt az apokalipszisben lert utols tletre is utal a Jnos kezben megfestett knyvvel,
nemcsak Krisztus legkedvesebb tantvnynak kldetst fogalmazta meg a
kpben, hanem a kezdet s a vg nagy, keresztny tantsra is emlkeztet.

Jn Mihly / Festett beszd

149

1.kp. Ismeretlen fest: Jnos evanglista

A szz Mria letbl vett jelenetekben gyakran elfordul a mondatszalag hangslyos kpelemknt. A felsboldogfalvi reformtus templom 14.
szzadi freskjn a kirlyok vagy a keleti blcsek jnnek a kis Jzus imdsra, flttk egy angyal hirdeti a kezben tartott rsszalagon, hogy megszletett a Megvlt, pontosabban: Puer natus est in Betlehem.

2. kp. Kirlyok imdsa (rszlet). Fresk, 1400 k. Felsboldogfalva, reformtus


templom. Fot: Jn Mihly

150

Fogalom s kp IV.

Az Istenanyt, Mrit, a mennyek kirlynjt s Krisztus egyhznak


megtestestjt mondja A keresztny mvszet lexikona megillette a
korona. A koronval a fejkn egyms mellett l Krisztus s Mria szimbolikus rtelemben nem anyt s fit, hanem az nekek neke misztikus
jegyesprjt jelenti meg. A Mria megkoronzsa kptpus a 13. szzadban
terjedt el, s a kzpkori Mria-tisztelet legfontosabb kpi megnyilvnulsa
lett.2 A 14. szzadi knyvfestszet egyik legszebb miniatrjn a mondatszalag a kdex megrendeljnek s Mrinak az imdsgt tartalmazza, s
mintegy keretknt veszi krbe a jelenetet.

3. kp. Mria megkoronzsa. 1325. k.

Krisztus passijnak tbbalakos keresztre feszts jelentben Mria


vagy a hrom Mria mellett elmaradhatatlan a centurio s Longinus brzolsa. Kolozsvri Tams 1427-ben festett garamszentbenedeki Klvriaoltrnak kzpkpn a centurio jobb kezvel keresztre fesztett Krisztusra
mutat. A mozdulatot mondatszalag kveti a szzados kijelentsnek kzlsvel: Vere filius dei erat ista (Valban Isten fia volt ). A kp elemzse2

A keresztny mvszet lexikona. Szerk. Jutta Seibert. Corvina, Budapest 1986, 220.

Jn Mihly / Festett beszd

151

kor Marosi Ern megllaptja, hogy a sokalakos Klvria-jelenetnek fontos


eleme a kpi prhuzam a Krisztusban Isten fit felismer s a felismerst
kijelent centurio, illetve jobbjn a ltst visszanyer Longinus kztt,
akinek szemrl Krisztus vrnek egy cseppjtl hullott le a hlyog. A Kolozsvri Tams ltal is alkalmazott kpi prhuzam a centurio s Longinus
kztt a megismers tjaira vonatkozik.3 Az rzki tapasztalat s hitvalls
prhuzama fogalmazdik meg a kpen.

4. kp. Kolozsvri Tams: Keresztrefeszts

A kzpkori festszeti tpushagyomnyok mondatszalagja Col tempo


felirattal lthat egy ids n arckpn, amely a titokzatos velencei fest,
Giorgio Barberelli da Castelfranco (1477/14781510), ms nven Giorgione
mve. Giorgione kpei kztt tbb mig megfejtetlen tmj festmny
ismert, pldul A vihar vagy a Hrom matematikus, ms nven a bizonytalansgot fokozva a Hrom filozfus. A velencei Gallerie dell'
Accademie gyjtemnyben tallhat, mly rzelmi tltssel megfestett
ids n arckpe a La Vecchia vagy a Col tempo cmen is ismert, annak a
rvid feliratnak az alapjn, amely a hlgy kezben lev mondatszalagon
olvashat. A szmtalan kpelemzsbl, amelyek az asszony korra s llektanra val utalsnak vltk a feliratot, itt most Rnyi Andrs egyik nemrg
Marosi Ern: Kp s hasonms. Mvszet s valsg a 1415. szzadi Magyarorszgon.
Akadmiai Kiad, Budapest 1995, 132.
3

Fogalom s kp IV.

152

kzlt rsra hagyatkozom: A llektani portr a szemantikai ressg mfaja. Vilgot alkot a Msikbl, de pontszer, kiterjeds nlkli, lerhatatlan
s elbeszlhetetlen vilgot aminek kiteljestse a nzi kpzelet s belel
kpessg dolga, mondhatni, felelssge. Az ilyen m tkrszerkezet: az
arc kpe egy vele szimmetrikus nzt flttelez, aki belenz, hogy kommunikljon vele. De a Msik arcnak beszdessgben olyan hang szl
hozz, amit valjban tulajdont a Msiknak. A megfestett tekintet s
arckifejezs pp annyi mlysget, gazdagsgot, emberi tartalmat hordoz,
amennyit a nz hajland mozgstani a sajtjbl, amikor kvncsi tekintetvel hozz fordul. Mivel a puszta emberi arckifejezsen kvl a Msik
identitsra vonatkozan semmi trgyi utalst nem tartalmaz, a vele val
prbeszd voltakpp olyan monolgknt leplezdik le, amelyet a nz a
Msikkal folytatott dialgusknt l meg. A mvszi portr mkdse enynyiben analg a megszemlyests (prosopopeia) retorikai trpusval,
amely etimolgiailag a maszkot vagy arcot (prosopon) adni kifejezsre
vezethet vissza. A nzi n adja teht a Msik arct, azzal, hogy kommunikciba lp vele, vagyis letre kelti. Giorgione s a nagy eurpai portrhagyomny is e logika szerint jr el, amikor a kpen krmnfont mvszi
megoldsokkal igyekszik lv, hiteless tenni a Msik fizikai brzatt
mvszileg igyekszik dialguss maszkrozni azt a monolgot, amit nmagval folytat. A mvszet nem is egyb, mint az a bravros kpessg, hogy
a Msik termszet adta anyagt mvszettel lv maszkrozzk. Maszk,
amelyet a mvsz keze rgzt az idegen anyagon.4

5. kp. Giorgione: Col tempo

www.coltempo.hu/katalogus/tekintet_ideje.html

Jn Mihly / Festett beszd

153

Tbb mondatszalag egy kpen


A tovbbiakban egy-kt olyan malkotst mutatok be, amelyeken az
brzolt szemlyek a klnbz gesztusok mellett a mondatszalagokon
rgztett szvegek segtsgvel kommuniklnak egymssal, vagyis olyan
mveket, amelyek klnbz beszdhelyzetet brzolnak.
A legismertebb mondatszalag-brzolsok az angyali dvzlet kpekben lthatk, amelyeknek tbb vltozatt lthatjuk Herrad von Landsberg
aptn klni szveggyjtemnyben, az 1175-ben keletkezett Hortus
deliciarum lapjain. Itt a romn kori s gtikus mvszetben, a 12. szzadtl
leggyakrabban megfestett mondatszalagos mvszeti dialgus brzolsok kzl egy angyali dvzlet kpet mutatunk.

6. kp. Hortus Deliciarum: Angyali dvzlet

A Lukcs evangliumbl ismert, az Ige megtesteslsnek idpontjt


jelz esemny kezdettl fogva szerepel a keresztny mvszet tmi kztt.
Az dvtrtnet szempontjbl klnsen fontos esemny sorn Gbriel
arkangyal ksznti Mrit, s kzli vele, hogy lesz a Messis anyja.
A tma nyugati brzolsain Gbriel kezben keresztet vagy olajgat ltha-

154

Fogalom s kp IV.

tunk, nha ezekkel egytt mondatszalagot, amelyen az Ave Maria gratia


plena dvzlgy Mria, kegyelemmel teljes szveg olvashat. Gyakran
Mria beleegyez vlaszt is Ecce ancila Domini me az r szolgllnya... olvashatjuk a kezben lev rsszalagon.

7. kp. Angyali dvzlet. 1500 k. Erfurt, Szent Kereszt-templom.

A kzpkori egyhzi mvszetben jelents szerepet kaptak azok az alkotsok, amelyekben a megrendelk az dvssgkrt knyrgnek kzbenjr szentekhez, mindenekeltt a Megvlt anyjhoz, Mrihoz. Mondatszalagok azokon a ketts vagy kombinlt intercesszis tpus kpeken
jelennek meg, amelyek Mrin kvl Krisztust, esetenknt mg Szent Jnos
apostolt s evanglistt is brzoljk kzbenjrknt.
Egy ilyen jelents kzpkori malkots Fridrich Mengot festett epitfiuma. A kzel 1 mter magas s 71 cm szles, fra festett emlktbla
Heilsbronn (Nmetorszg) cisztercita kolostortemplomban van elhelyezve.
Az 1370 krl kszlt, votv tblt a hres nrnbergi Szent Jakab-templom
foltrnak mestere ksztette. A kutats gy tartja, hogy Friedrich Mengot,
aki a kolostorban l ciszterci bartok orvosa volt, mg letben megrendelte az dvssgt szolgl kln tlet tpus festett emlktblt. Az
hermelinprmes kabtban s sapkban brzolt alakja lthat a ngyala-

Jn Mihly / Festett beszd

155

kos kompozci bal als felben, amint imra kulcsolt kzzel Szz Mria
mellett trdel. A keztl indul mondatszalagon a Mrihoz szl fohsznak latin szvege olvashat: te rogo virgo pia nunc me defende maria
(Kegyes Szz, krlek tged, most engem vdj meg, Mria). Mria kk
kpenyben ll a kp kzepn, a jobb kezben tartott mondatszalagon elbb
a hozz folyamod Mengot magisternek vlaszol, majd bal kezben az
anyai szeretetet jelkpez szvt tartva Krisztushoz fordul kzvettknt:
hec [ubera] quia sucsisti[suxisti] fili veniam precor isti (Minthogy idejrultl, fiam bocsnatot krek neki). Krisztus jobb kezvel az oldalsebre
mutat, a bal kezben is mondatszalagot tart, amellyel az Atyaistenhez
szl: vulnera cerne pater fac quod rogetat [rogitat] mea mater (Nzd a
sebeimet, Atya, s tedd, amit llandan kr az n anym). s vgl a kp
fels sarkban megfestett Atya arca melletti mondatszalagon az vlasza:
queque petita dabo, fili, tibi; nulla negabo (s amiket krt, fiam, meg
fogom adni; nem tagadok meg semmit). 5

8. kp. Friedrich Mengot epitfiuma


A latin szveg magyar fordtst lsd Szmodisn Eszlry va: A pniki r. k. templom egyik
15. szzad elejrl val falfestmnynek ikonogrfiai rtelmezsrl. Mvszettrtneti rtest, 1982, 223224.
5

156

Fogalom s kp IV.

Friedrich Mengot epitfiuma az els olyan nagymret alkots, amely


ketts intercesszit brzol, korbban ezt a tpus kompozcit csak a
knyvfestszetben alkalmaztk. 1370-tl kezdve npszerv vlt egsz
Eurpban a kln tletnek ez a fajta megfogalmazsa a monumentlis
festszetben is.
Nagyon fontos freskkompozcit ismernk a felvidki, szlovkiai
Pnik (Poniky) falu templomban, amely a kzpkori Magyarorszg falfestmnyei kztt a fenti, ritka ikonogrfiai tpust kt jelentre bontva kpviseli. A templom diadalvn lthat 1415-ben Gregorius plebanus ltal
ksztett falfestmnyen bal oldalt egy halottszllt saroglyn, gazdag redzet lepellel letakart halott fekszik, akinek a szjbl kis meztelen emberalak kpben tvoz lelkt egy rdg kamps rddal igyekszik maghoz
ragadni. Ugyanakkor az emberalakban brzolt llek a saroglya mellett ll
angyalhoz fohszkodik. Az elhalt ember, valamint az angyal s az rdg
mondatszalagjn lv feliratok tredkesen, alig olvashatan maradtak
fenn. Duan Buran szlovk mvszettrtnsz egy 15. szzadi kzirat alapjn rekonstrulta a latin szvegeket.6 A megvltsrt knyrg ember szavai
a mondatszalagon hozzvetleges fordtsban ezek: Hallomban hozzd
esedezek, Mria! Az rdg: Mivel vtkeit ismerem, ezt a lelket magamnak kvetelem. Az angyal: Ha vtkes is , segtsgnket kri.
A purgatriumknt rtelmezhet jelenettl jobbra a felhben megjelen Atya eltt sebeit bemutat Krisztust ltjuk orans gesztusban.
A kompozci jobb oldaln Mria ll, kitrt keblvel, jobb kezben a szvt tartva
anyai szeretetre s rdemeire hivatkozva a halott dvssgrt kzbenjr
Krisztusnl. Kombinlt intercesszival van dolgunk, mivel a kzbenjr
szerepet Krisztus folytatja, s Mria mgtt Jnos is ott ll. Mindannyiuk
kezben mondatszalagot ltunk. A mondatszalagokon megfestett latin feliratok pedig azonosak a Mengot-epitfium szvegeivel.

Duan Buran: Studien zur Wandmalereien um 1400 in der Slowakei. Die Pfarrkirche St.
Jakob in Leutschau und die Pferrkirche St. Franziskus Seraphicus in Poniky. Verlag und
Datenbank fr Geisteswissenschaften. Weimar 2002, 139. A szerz ltal idzett kzirat
szvege: .Infirmus: O spes, in morte mihi parce, Maria, precor te! / Diabolus: Hanc animam
posco, quam plenam, crimine nosco. / Angelus: Hic si peccauit, nece pressus opem rogitauit. /
Maria: Me quia cuxisti, fili, ueniam precor isti. / Filius: Vulnera cerne, pater, fac, quod
rogitat mea mater! / Pater: Nate, petita dabo, que poscis, nulla negabo.
6

Jn Mihly / Festett beszd

157

9. kp. Freskrszlet. Pnik, Szent Ferenc-templom.

A pniki falkpeken lthat brzolstpus a 14. szzadban keletkezett


Speculum humanae salvationis (dvssg tkre) kziratok festett dsztmnyei ta terjedt el az eurpai festszetben. A kezdeti hromalakos (AtyaistenKrisztusMria) kompozcik olyan festett mondatszalagokkal bvltek az idk folyamn, amelyeknek szvegt a kzpkori vallsos sznjtkokban prbeszdknt alkalmaztk, ugyanakkor a sznjtkok szerepli az
ilyen klntlet-kpek gesztusbrzolsait is gyakoroltk, eljtszottk.
A megvltst reml intercesszis, klntlet-kpek szellemi gykerei a 12. szzadig nylnak vissza. Clairvaux-i Szent Bernt krnyezetben
fogalmazdott meg 1150 krl az a ttel, miszerint az ember egyetlen mdon kzeltheti meg az Istent: ha gyt az Atya eltt Krisztus s Mria
egytt, a kegyelem, illetve a szeretet rvn kpviseli.

Mester Bla
Bns hangok
A gondolkods elnmulsa
Kulcsszavak: Arisztotelsz, Aurelius Augustinus, Balogh Jzsef,
hangos olvass, nma olvass, phn, retorika
Bevezets:
a beszdhang rejtett elsdlegessge a ltvnnyal szemben
A hangfilozfiai vizsgldsok gyakori kiindulpontja a hangz vilg
jelentsgnek kiemelse a dominnsnak rzkelt vizualitssal szemben.
Azonban ha kzelebbrl megnzzk az antikvits rzkelskoncepciit, a
vizualits tlnyom slyrl alkotott kpnk rnyaltabb vlik. A lts
metaforjt hasznl megkzeltsek mgl ugyanis a hangnak legalbbis
egy fajtja olyan evidenciaknt sejlik fl, amelynek kln megformulzst
gyakran nem is rzik szksgesnek. Elg itt a vaksggal kapcsolatos megnyilatkozsok igen ers kulturlis metaforit emlkezetnkbe idzni: az
nmagt megvakt Oidipusz kirly trtnete vagy Theireszisz figurja
alapjban vve ugyan sajtos vizulis metafork, arrl szlnak, hogy milyen
vilg nylik meg a ltvny helyett a szemk vilgtl megfosztott, m sajtos kpessg s helyzet emberek eltt, itt azonban szmunkra inkbb a
hiny vlik izgalmass: a vizualitstl megfosztott vilgrl szl beszmolk ugyanis lehetetlenek lennnek vaksguk taninak megszlalsa nlkl.
A vak js s tragikus hs nemcsak elkpzelhet eset, hanem klns megismersi sttusuk a figyelem kzppontjba is lltja ket, azonban nma, s
klnsen siketnma szemly ebben a szerepben, mivel nem hallja a hozz
intzett krdseket, s/vagy nem tud rjuk vlaszolni, elkpzelhetetlen. Az
bels vilguk fltrsa a pszicholginak s a mvszetnek igen modern
jelensge. A hang e sajtos esete a phn, ezen bell is az emberi beszd,
amelynek flfogsban a grg tapasztalat szervesen egybekapcsolja az
rzkel kpessget a hang kibocstsnak, a beszdnek a kpessgvel.
(A terminus sszetettsge a magyar klasszika-filolgiai fordtsi hagyomny klnbz megoldsaibl is kitnik. A terminus megfelelje magyarul rgebben kommunikcis hang, jabban mr inkbb kpzett hang; lsd
Arisztotelsz 1988; 2006.) A beszdhangnak ezt az elmletet megelz,
rejtett elsdlegessgt figyelembe vve kzeltek meg a tovbbiakban a

160

Fogalom s kp IV.

hangra vonatkoz antik elmletek kzl nhnyat, amelyek gondolatmenetem szempontjbl fontosnak bizonyultak.
A phn terminusa Arisztotelsznl s ksei utlete
Arisztotelsz rzkelsrl szl szveghelyeinek a hangrl szl rszeiben furcsa, a tbbi rzktl merben eltr kitrket tesz; az llny
hallsi rzkelsnek lersrl ttr a szndkos s jelentses hangad
kpessg elemzsre: A kpzett hang [phn] [...] a lelkes lny okozta
valamifle hang, mert az lettelenek kzl semminek sincs kpzett hangja
[] A hangtst [...] eleven testnek kell vgeznie, s egyfajta kpzettel kell
egytt jrnia. A kpzett hang ugyanis a hangok egy bizonyos, jelentssel
br fajtja. (De anima II. 8; 420b; Arisztotelsz 2006, 5556)
Termszetesen minden rzknl be lehetne mutatni hasonlt: az llny nemcsak hall s hangzik, de lt s ltszik, tapint s tapinthat, szagol s
szaglik, zlel s zletes, s ezeknek az aktv, msok szmra rzki adatokat
aktvan szolgltat tevkenysgeinek mind vannak kommunikatv funkcii.
Mindezekbl azonban Arisztotelsz szmra egyedl a kommunikatv hang,
ember esetben a beszd tnik kln magyarzatra rdemesnek. Ksbb
bvebben is kifejteti a phn sajtos szerept a megismersben, egyben
kzvetlenl az emberi beszddel azonostva azt: A halls meg csupn a
zajok [pszophosz] klnbsgt s keveseknl a kpzett hang [phn]
klnbsgt rzkeli. Jrulkosan azonban a halls nyjtja a belts szmra
a legtbbet. A beszd ugyanis azltal oka a tanulsnak, hogy hallhat de
nem nmagban vve oka, hanem jrulkosan. Nevekbl ll ugyanis, s a
nevek mindegyike szimblum. Ezrt azok kzl, akik szletsknl fogva
meg vannak fosztva e kt rzkszerv egyiktl, a vakok okosabbak a sketnmknl. (De sensu e sensibilibus 1; 437a; Arisztotelsz 2006, 9899)
rdemes odafigyelnnk a megfogalmazsra: a Sztageiritsz szmra
az rtelmes hangads s a hangok rtelmnek flfogsa egymstl szinte
elvlaszthatatlan kpessg, amelyet a lts hinynak slyos, m valamelyest ptolhat vesztesgvel vet ssze. A phn ilyen hatrozott elsbbsghez kpest szmunkra most mellkes az rzkels fiziolgijbl levezethet rzkelsi struktra hierarchija.
A kommunikatv hang kitntetett rzkelselmleti szerepnek, valamint a hangz s a hall egysgnek a megismer emberben val megjelense Arisztotelsznl, prosulva az akkori grg kulturlis gyakorlattal, mr
ahogyan az a klasszika-filolgia rekonstrukciibl ismerjk, nem teszi meglepv azt a termszetessget, ahogyan az akkor ismert, mai rtkelsnk
szerint fknt szpirodalmi tpus szvegfajtkat eleve mint eladott, felolvasott vagy elnekelt szvegeket rtelmezi. A hang jelenlte fl sem tnik a
Potika elemzseiben egszen addig, amg kifejezetten az eladsmd kl-

Mester Bla / Bns hangok. A gondolkods elnmulsa

161

ssgeit nem kezdi taglalni. A sz itt is termszetes marad, a tncmozdulatok arnyainak taglalsakor csak mintegy mellkesen rteslnk arrl, hogy
egszen idig, magtl rtetd mdon, nem knyvek olvassrl, hanem
eladott, hangz szvegek hatsmechanizmusrl volt sz: Vajon jobb-e az
epikus utnzs, mint a tragikus? ezt is rdemes megvizsglni. Ha ugyanis
a kevsb kznsges a jobb vagyis amelyik a mveltebb kznsghez
van szabva , akkor vilgos, hogy a mindenre kiterjed utnzs kznsges;
[...] Ilyenfajta utnzs a tragdia, abban az rtelemben, ahogyan a rgebbiek
beszltek a fiatalabb sznszekrl [...]; s ahogyan a fiatalabbak viszonyulnak
a rgiekhez, gy viszonylik az egsz sznmvszet az epikhoz. Emez lltlag a mvelt kznsghez szl, amelynek nincs szksge tncmozdulatokra az eladsban, a tragdia viszont az alacsonyrend kznsghez, teht
kznsges, s gy nyilvn alsbbrend is.
Csakhogy elszr is: ez a kifogs nem a klti mvszetre, hanem az
elad-mvszetre vonatkozik, mert a mozdulatokat tlzsba viheti a
rhapszdosz is, [...] s az nekes is [...].
Egybknt a tragdia mozgs nlkl is megteszi a maga hatst, akrcsak az eposz, hiszen olvass tjn is kiderl az rtke; ha teht egyebekben
kivlbb, akkor ez a kifogs nem szksgkppen rvnyes r. (Poetica
XXVI; 1461b1462a; Arisztotelsz 1974, 6667)
rdemes odafigyelni az eladott szvegek rtkelsnek trsadalmi
begyazottsgra. Mr a kzmeggyzds szerint is annl rtkesebb a
mimzis, minl kevsb testies eszkzket alkalmaz: a tragikus mozgs s
tnc helyett elg az nekmond hagyomny kodifiklta dallama s hangszeres ksrete. Az utols mondatban azonban Arisztotelsz radiklis mozdulattal egyms mell rendeli a mozgst s a hangot, szembelltva velk a
szveg nll (nma vagy hangos, mindenesetre kzvettetlen) elolvasst
mint annak eldntsre alkalmas eszkzt, hogy mi a szveg rtelme valjban, az elad-mvszet hatsaitl fggetlenl flfogva. Ennek lehetsge
valban jszeren hat a grg kulturlis krnyezetben. A bett az elads
helyre s az interpretci kzppontjba elszr llt arisztotelszi elmlet jelentsge flbecslhetetlen, mg ha nincs is azonnali hatsa a kzvetlen utkorra, s a Sztageiritsz ms mveiben is csak tendenciaszeren
rhet tetten, abban pldul, ahogyan a retorika tudomnynak kifejtse
sorn a lertknt is rtelmezhet szveg szerkezete kerl eltrbe a sznok
gesztusaival, hanghordozsval szemben. A retorika s a dialektika prhuzamba lltsa mindjrt a m elejn; majd az rvelsnek a sznoklat lnyegvel val, ebbl kvetkez azonostsa egyedl a bizonytsok
[pisztisz] tartoznak a rtorikhoz, a tbbi csak kiegszts (Rhetorica I. 1;
1354a; Arisztotelsz 1982, 5) olyan gondolkodsrl tanskodik, amely
szerint a beszd voltakppen rsmknt rtelmezend. Ennek ismeretben

162

Fogalom s kp IV.

nem meglepek a harmadik knyv els fejezetnek fontos bevezet megjegyzsei a sznoki stlusrl, eladsmdrl. A Sztageiritsz szerint ezek
olyan, a gyakorlatban fontos tudnivalk, amelyek hatsmechanizmusnak
ismeretre ugyan az tlagos hallgatsg fogyatkossgai kvetkeztben
szksg van; m ezen bell inkbb csak a nyelvi megformltsgot rint
ismereteknek van viszonylagos rtkk. A gesztusok hasznlata, a megfelel ltzet megvlasztsa vagy ppen a kpeny redzetnek megfelel hullmoztatsa beszd kzben, amelyek a korabeli gyakorlati sznokoktats
fontos rszei voltak, vgkpp httrbe szorulnak az egyre inkbb rsmknt
tekintett sznoklat rvelsi szerkezetnek elemzse mgtt: Nincs mg
olyan tudomny, amely az eladsmddal foglalkoznk [...]; s ha alaposabban megvizsgljuk erklcsileg kifogsolhatnak tnhet. [...] figyelmet
kell r fordtanunk, nem azrt, mert helyes, hanem mert elkerlhetetlen. [...]
minden olyan eszkz, mely kvl esik a bizonytson, flsleges. Mindazonltal, ahogy mr emltettk, az eladsmd sokra kpes, ppen a hallgatsg gyarlsga miatt. (Rhetorica, III. 1; 140a; Arisztotelsz 1982, 173)
Ahogyan Walter J. Ong utal klasszikuss vlt munkjban Arisztotelsz mvre: A retorika tudomnya teht, noha trgya a szban eladott
beszd, a tbbi tudomnyhoz hasonlan az rsbelisg termke (Ong
2010, 98).
A szveg termszetes hangzssga az antikvitsban mindezek ellenre
azonban mg igen sokig evidencia. Szrakoztat pldja ennek Hraklsz
Ogmiosz, vagyis az rsbelisg kelta istene, Ogam grgstett vltozatnak
a beszd megszemlyestseknt val magyarzata egy nehezen vizualizlhat ikonogrfij, valsznleg csupn kpzelt kultuszkp alapjn: Ez a
bizonyos reg Hraklsz ugyanis egy sereg embert vonszol maga utn, s
valamennyit flknl fogva maghoz bilincselve tartja. Ktelkeik finoman
megmunklt, aranybl s borostynbl kszlt lncocskk. [...] Minthogy a
festnek nem volt mihez erstenie a lncocskk vgt, hisz a falak jobb
kezt mr buzognnyal, a balt pedig az jjal foglalta le, tfrta az isten nyelve hegyt, s az utols lncszemeket ehhez kapcsolta hozz. gy hzza maga
utn ket, s feljk fordulva rmosolyog foglyaira. [...] Nlunk, keltknl
nem Hermsz jelenti a beszd mvszett, mint nlatok, grgknl, hanem
Hraklsz, mert sokkal ersebb volt Hermsznl. [...] azon se akadj fnn,
hogy az reg Hraklsz, az kesszls, flknl fogva bilincseli a nyelvhez
az embereket, s gy ragadja magval ket! Jl tudod, hogy a nyelv s a fl
rokonok egymssal. (Lukianosz 1974, 314315)
Vegyk szre, hogy a magyarzatban ismt csak a halls s hangzssg mr Arisztotelsznl megfigyelt elvlaszthatatlan kapcsolata jelenik
meg a keltk szjba adva. Az emberi kommunikcirl a filozfia trtne-

Mester Bla / Bns hangok. A gondolkods elnmulsa

163

tben alkotott vlekedsek elemzse sorn tanulsgos emlkezetnkbe idzni a Lukianosz fljegyzsben rnk maradt lltlagos kultikus hagyomny
utletnek kt hangslyos pldjt. Hobbes a Leviatnban gy hasznlja fl
a motvumot: De amikppen az emberek a bke s ezltal az nfenntarts
biztostsa rdekben egy llamnak nevezett mestersges embert teremtettek, azonkppen teremtettek maguknak polgri trvnyeknek nevezett
mestersges lncokat is. s e lncok egyik vgt klcsns megllapods
alapjn annak az embernek vagy gylekezetnek ajkra erstettk, amelyet
szuvern hatalommal ruhztak fel, msik vgt pedig sajt flkre. s ezeket a maguk mivoltban ugyan gyenge lncokat mgis tartss lehet tenni,
nem azrt, mert nehz, hanem mert veszlyes szttrni ket. (Leviatn II.:
21; Hobbes 1999, I.: 242)
Az angol filozfus szhasznlatbl jl ltszik, hogy az antik szbelisg hagyomnynak e jellegzetes kpt valami ehhez kpest rendkvl elvont dologra, a tteles jog vilgra vonatkoztatja; igaz, mindvgig megrizve az alapjban szbeli kijelentsek s gretek ltal nyelvileg konstrult
trsadalmisg eszmjt is. Hobbes modern cambridge-i rtelmezje szimbolikusan egyesti a Leviatn trtelmezett szemllett az antik kp eredeti
intencijval: nagy v elemzsnek cmlapjn a Lukianosz lerta jelenet
kora jkori kpi brzolsa tallhat, mint amely Hobbesnak a retorikai
hagyomnyhoz val viszonyt hivatott kifejezni (Skinner 1996).
A gondolkods elcsndesedse
Hang, nyelv s rtelem evidens sszekapcsolsa mg vszzadokkal
ksbb is megfigyelhet, m kzben megersdik a kzvettetlen, helyenknt mr egyenesen nmn vgzett olvass mint a hallomsnl szellemiebb
s megbzhatbb ismeretszerzsi eljrs pozcija. Az immr latin nyelv
klasszikus szveghely itt az Ambrus pspk metdusrl szl beszmol:
Olvass kzben szeme siklott az oldalakon. Szve az rtelmet kutatta,
hangja s nyelve azonban csendesen pihent. Ha nla voltunk nem tiltottk
senkinek a belpst, s nem volt ott szoksban az rkezk bejelentse sem
, gyakran gy lttuk t. Mskppen soha, csak sztlan olvassban.
Hossz csndben ldgltnk (ki lett volna olyan vakmer, hogy feszlt figyelmben megzavarja?), azutn eltvoztunk. Tallgattunk. A lelke
megdtsre sznt, idegen gyek gondjtl mentes igen rvid idre taln
nem akarja, hogy msfel lekssk? Taln vigyz, hogy valami tpeld s
figyelmes hallgatnak ne kelljen kifejtenie egy-kt homlyos dolgot az
olvasott knyvbl, mert gy nhny nehz krds krl esetleg vitatkozsba
dntenk? Ez a munka annyi idejbe kerlt, hogy kevesebb knyvet olvashatna el, mint kedve tartja. Br a hangja is igen knnyen rekedsre fordult,
s annak kmlse mris elg ok lehetett, hogy csndben olvasgasson.

164

Fogalom s kp IV.

(Confessiones VI. III. 3; Augustinus 1982, 152; a Vallomsok szvegnek


rtelmezsben flhasznltam Balogh Jzsef fordtst s a latin szveg
ltala gondozott kiadst is: goston 1995.)
A racionalizlsi szndk naivitsa bizonyra csak a hangjt kmlte pontosan jelzi a nma olvass eljrsnak szokatlansgt mg e klnben elit rtelmisgi fvrosi trsasgban is. rdemes azonban odafigyelnnk a helyszn rszleteire s az rtelmisg mindennapi szoksaiban jratos
szemtan sszetettebb felttelezsre is. Ambrus nem vltoztatja meg a
trsas rintkezs szerkezett, s ugyanabban a trsadalmi trben merl el
nma olvasmnyaiban, amelyben a szoksok szerint hvei felolvasst s
magyarzatot vrnnak tle. Ha a pspk hangjnak kmlse lenne a cl, a
felolvasst megtisztel szolglatknt elvgezhetn brmely mvelt ifj a
gylekezetbl, azonban valjban a magyarzati ktelezettsg terbl akar
kilpni egy olyan vilgba, ahol egyedl van a szveggel, amelynek tartalmt
nem kell tbb belevinnie kzssge rtelmezi terbe. gy tnik, az ebben
a trben val aktv tevkenysg mg ugyanennek a kzssgnek a vitathatatlan tekintlye szmra is megterhelv vlik.
A testisgtl mentes szellemi megismers sszektse a nma olvasssal mint jellel s e gondolkodsi mintzat Ambrus pspkben val idell emelse elkszti a hasonl szellemi magatarts rvn vgbemen megtrs gondolatt. Ha Ambrus az elrend ideltipikus magatartsminta,
kzenfekv megvizsglni az odig vezet t mdozatait is. Beszmolnk
szerzje itt mr programszeren vetti egymsra a hagyomnyos hangz,
retorikus kultrrl a nma knyvek vilgba val ttrst a keresztny
metanoival. A pldzat szereplje, Victorinus Rma nnepelt, a Forumon
szoborral kitntetett rtora, a hangzs kultrafelfogs jelkpe egyedl az
evangliumok s a keresztny irodalom magnyos tanulmnyozsa kvetkeztben vlik keresztny meggyzdsv (Confessiones VIII. II. 35).
A trsadalmi tr s a diskurzuskzssg Ambrus esetben kvetkeztetsek
rvn mr elemzett vltsa itt a hitvalls jelenetben sarktva ll elttnk: a
Forum sznoki nyilvnossga helyett a gylekezet benssgessge, a meggyzst kvn llampolgri kzssg helyett a kzs hitvalls kinyilvntst nnepl hvk jelentik a kzssgi tr j struktrjt: Victorinus azonban gy akarta, hogy dvssgt nyltan vallja meg, a szent gylekezet fle
hallatra. Hiszen nem volt igazi dvssg a sznoklat tern elhangzott tantsa, s mgis nyltan hirdette, teht mennyivel kevsb kellett szgyenkeznie szeld nyjad krben igd hangos megvallsa miatt, ha nem rstellte
egykor a sajt igit esztelen tmegek fle hallatra? (Confessiones VIII. II.
5; Augustinus 1982, 218)
A gylekezet a beszmol szerint azonostja a pognysgot a
Victorinus ltal is kpviselt hangzs, legalbb formailag egyms meggyz-

Mester Bla / Bns hangok. A gondolkods elnmulsa

165

sn alapul retorikus kultrval, a sajt szent szvegeivel s azok magyarzatval szemben azonban ms magatartst vr el: trsas megvitatsuk helyett e szvegek magnyos interiorizlst, intellektulis megvdsk helyett pedig a mellettk val demonstratv killst. A szvegek egyre absztraktabb mdon val felfogsa s interiorizlsuk egyre mlyebb szemlyes
tlse persze mindinkbb feszltsgeket kelt a szemlyisgben.
A ksbbiekben a pldzat a trtnelmi knyszer segtsgt veszi
ignybe a feszltsg ltszlagos floldshoz: konvertitnk a keresztnyeket korltoz trvnyeknek magt nknt alvetve mond le a sznoklattan
tantsrl: Julianus csszr idejben trvny tiltotta a keresztnyeket,
hogy irodalmat s sznoklst tanthassanak. Ezt a trvnyt tiszteletben tartotta Victorinus. Inkbb megvlt a szszaport iskoltl, semmint Igdtl,
mely a gyermekek nyelvt kesszlv tette. Nem annyira btornak, mint
boldognak ltszott ezrt elttem. gy alkalmat tallt, hogy veled megpihenjen. (Confessiones VIII. V. 10; Augustinus 1982, 223)
Ily mdon nem csupn a keresztnyek fogadjk be a hozzjuk kulturlis mintzataiban is megtrt rtort, hanem addigi kulturlis vonatkoztatsi
csoportja is kitagadja magbl, ezttal a msik oldalrl megerstve a pognyok retorikja versus a szent knyvekbl olvasott keresztny igazsg
prhuzamot. Az Augustinusnl hrom egymst kvet fzisban Ambrus, a
minta, Victorinus, a hozz vezet t, vgl a sajt ezt kvet megtrse
mondhatni retorikailag elksztett, mintegy termszetesknt megjelentett
struktra valjban j, s igen messze van az ige hallsbl val megtapasztalsa rvn elrt megtrshez.
Ettl kezdve azonban, legalbbis Augustinus gondolkodsban, ppensggel a hang lesz gyans, zavar tnyez. (Ahol megjelenik, mint a
tolle lege sokszor idzett jelenetben, ott rajta kvl llra, a betre mutat.)
A sznak a retorikus kultrval maga mgtt hagyott hangzssga sszekapcsoldik a minden egyedi, rzki ltez irnti bizalmatlansggal. Kitntetett egyedi ltezk az emberek is, gy a jelentsgteljes egyedi, rzki
emberi megnyilatkozsok folyamatosan gondot okoznak neki. Ilyen a bartsg megtlse is. A krdst ugyan egyik levelben szellemesen elti,
valjban elvicceli, de teoretikusan megoldani igazn nem tudja: Az igazi
s isteni filozfia teht arra int minket, hogy a mulandk irnt bennnk l
vszes szerelmet, mely bnhdssel terhes, fkezzk meg s szendertsk el
magunkban, hogy lelknk mr akkor is, mikor mg a testet kormnyozza,
teljesen tadja magt a mindig azonos (semper eiusdemmodi) lvezetnek, s
azrt hevljn, ami nem gynyrkdtet muland szpsgvel. Noha ez a
helyes, s lelknk tged nnnmagban igaz s tiszta emberknt (verum et
simplicem) lt, ahogy minden aggodalom nlkl szerethetnk tged, megvalljuk, hogy mgis jelenltedet s a viszontltst kvnjuk s htozunk

166

Fogalom s kp IV.

utna testvreinkkel egytt, amg lehet, valahnyszor testedben eltvozol


tlnk, s tr szerint elklnlnk egymstl. Ezt a mi vtknket, ha jl
ismerlek, szereted bennnk, s noha egybirnt minden jt kvnsz bartaidnak s meghitt embereidnek, szinte flsz tle, hogy ebbl a vtknkbl
kigygyulhatnnk. (2. levl (Zenobiushoz); Balogh 1926, 4243; a rgebbi
kiadvnyokbl szrmaz idzeteket itt s msutt mai helyesrsunk szerint
korriglt szveggel idzem.)
A levl szvegben a klasszikus antikvits rtkrendjnek cscsa, a
bartsg szembesl az ember teremtmny voltbl levezetett keresztny
normkkal. Hasonl problmval szembesl Augustinus eszttikai krdsek, a zenei vagy a sznoklattani szp lvezetnek megtlsekor is. Msutt
a templomi nek nemes, de hangz, gy bnsen muland anyagba rott
szpsgnek az rtkelse lesz problematikus szmra. Az absztrakt tartalmak megvitats nlkli, szemlyes tlsbl kvetkez, a keresztny megtrs gondolatval trstott motvuma okozza azt a feszltsget, amelyet
kultrnk azta sem tud megnyugtatan magyarzni s megoldani.
Konklzi helyett: a nma gondolat ambivalens megtlse
a modernitsban
Ennek az eurpai kultrban rejl egyik alapfeszltsgnek a modern
trtneti feldolgozsbl add problmink alapeseteknt kell emltennk
Balogh Jzsef kevsb ismert dilemmjt is. Az Augustinus fntebb rszletezett megtrsi trtnett a pogny rmai kultrtl val elfordulsknt
elsknt rtelmez magyar kortuds akkor, amikor rdbben a jelensg
lnyegre, vagyis hogy a megtrs a pognysg retorikai kultrjbl nmn olvasott szvegek rvn jn ltre, mg szinte gy dvzli, mint az igazi, tiszta keresztnysg alapjt: S egyszer ki tudja, taln elszr letben
a rtor szakt az letelemvel, a hanggal: [...] Megragadtam, s flnyitottam
s elolvastam nmn a szakaszt, amelyre legelbb esett pillantsom. [...] gy
a tolle lege vilgtrtnetiv vlt nagy jelenete nemcsak a vallsos konverzi
beteljeslse, hanem a formlis megtrsnek is szinte szimbolikus sznoki
forma kultusza volt; ennek a kultusznak a trgya s eszkze a SZ. Nemcsak
egy mlyen mveltsgben s zlsben gykerez idel rtusa, hanem
mg mlyebben az ntudat alatt fszkel szoks szakad meg folytonossgban, amikor Szent goston a tolle lege [...] percben az apostol igit
NMN olvassa. A rgi idel helybe j lpett: [...] nem a hang, hanem az
rzs vezet az j birodalomba. (Balogh 2001, 3031)
Nyolc vvel ksbb azonban, amikor a nma olvassnak ugyanezzel a
jelensgvel mr intzmnyeslve, mint sajtosan amerikai oktatsi gyakorlattal tallkozik, mr ert vesz rajta a modernits kritikjnak szelleme, s

Mester Bla / Bns hangok. A gondolkods elnmulsa

167

itt mr a mechanikus szemllet jeleknt krhoztatja az immr kifejlett formjban, iskolai kvetelmnyknt elttnk ll nma olvasst, visszakvnvn az antik hangzssgnak azt a szpsgt, amit nem sokkal korbban mg
a pognysg szp, de tlhaladott emlkeknt vetett el: Az utols esztendkben kidertettk, hogy napjaink olvasstantsa voltakppen ANAKRONIZMUS, minthogy a tanult hangos olvassra tantja meg, amelynek pedig a
mai letben jformn semmi hasznt nem ltja. [...] A konzervatv pedaggia megrizte az kori olvasstants mdszereit, s egszen ksn eszmlt csak r, hogy az let kzben gykeresen talakult. [...] azt kvetelik,
hogy a jvben az olvasstants is tisztra gyakorlati-gazdasgi cloknak
hdoljon. Az olvass meggyorstsa [...] teht ennek az iskolnak legfbb
clja. Messzire vinne, ha itt humanisztikus ellenrveinket kvnnk csoportostani. rjk be azzal a megnyugtatssal, hogy az eurpai pedaggit
hla Isten! ezen a tren is mg ms idelok lelkestik, mint az amerikait.
(Balogh 2001a, 148)
Hang s csnd, zaj s nmasg kezdettl fogva mindvgig kultrnk
ellentes, de egyenknt is ambivalens tartalm alaptoposzai. Az rzkeny
trtneti rekonstrukci, benne pldul taln ppen a retorikai hagyomny
kzelmltban elkezdett rehabilitlsa az eszmetrtnetben, illetve a legjabb hangfilozfiai kutatsok kzttk a mink segthetnek majd rendbe tenni e kultrnk alapjait rint, ma is l feszltsgeket.
Irodalom
goston 1995. Szent goston vallomsai. Fordtotta s magyarzta Balogh Jzsef;
elsz Borzsk Istvn. III. ktet. Akadmiai Kiad Windsor Kiad, Budapest.
Arisztotelsz 1974. Potika. Fordtotta Sarkady Jnos. Magyar Helikon, Budapest.
Arisztotelsz 1982. Rtorika. Fordtotta; a jegyzeteket s az utszt rta Adamik
Tams. Gondolat, Budapest.
Arisztotelsz 1988. Llekfilozfiai rsok. Fordtotta; az utszt rta Steiger Kornl.
Eurpa Knyvkiad, Budapest.
Arisztotelsz 2006. Llekfilozfiai rsok. Fordtotta s az utszt rta Steiger Kornl; A llek cm m fordtst tdolgozta Brunner kos s Bodnr Istvn.
Akadmiai Kiad, Budapest (Filozfiai rk ra: Harmadik folyam).
Augustinus, Aurelius 1982, 19872 Vallomsok. Fordtotta Vrosi Istvn. Gondolat,
Budapest.
Balogh Jzsef (rta s a leveleket fordtotta) 1926. Szent goston, a levlr. Szemelvnyek levelesknyvbl. Szent Istvn Trsulat, Budapest.
Balogh Jzsef 2001. Vasa lecta et pretiosa: Szent goston konfesszii. In: U:
Hangz oldalak: Voces paginarum. Szerk. Demeter Tams. Kv Kiad, Budapest 2386.

168

Fogalom s kp IV.

Balogh Jzsef 2001a. A hangos olvass s rs: jabb adalkok a jelensg trtnethez s termszetrajzhoz. In: U: Hangz oldalak: Voces paginarum. Szerk.
Demeter Tams. Kv Kiad, Budapest 132152.
Hobbes, Thomas 1999. Leviatn vagy az egyhzi s vilgi llam formja s hatalma. Fordtotta Vmosi Pl; a bevezet tanulmnyt rta Ludassy Mria. III.
ktet. Kossuth Kiad, Budapest.
Ong, Walter J. 2010. Szbelisg s rsbelisg: A sz technologizlsa. Fordtotta
Kozk Dniel; utsz Hornyi zsb. Alkalmazott Kommunikcitudomnyi
Intzet Gondolat Kiad, Budapest.
Skinner, Quentin 1996. Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge University Press, Cambridge.

Gl Lszl
Hangmondatok
Kulcsszavak: logikussg, logikussg a nyelvben, kpi logikussg,
a hangok logikussga
Az utbbi vtizedek folyamn tbb ksrleti felmrst vgeztnk a
nyelvben rejl logikussg feltrsa cljbl. Ezek eredmnyeit tbb knyvben s tanulmnyban tettk kzz. Mostani tanulmnyunkban ezen ksrleti
eredmnyeket prbljuk j szempontokbl tgondolni s egyben j kapcsolatokat feltrni, ezttal a megelz eredmnyek sszessgt szem eltt
tartva. Az innen kialakul induktv szintzis lehetsget ad majd szmunkra, hogy megfogalmazzunk egy olyan hipotetikus konklzit, amit a brutt
ksrleti adatok engednek meg s valsznstenek.
Logikussg a nyelvben
A nyelvben rejl logikussg vizsglatt tbb felmrsben vgeztk el
klnfle idpontokban. Sajnos a ksrletek menett, valamint ezek sszes
konkrt tartalmt nincs lehetsgnk e tanulmnyban elismtelni. Viszont a
megadott knyvszeti adatok alapjn ezek knnyen ellenrizhetek. Itt csak
nhny szintetikus tblzat ltal feltrt ksrleti eredmnyre fogunk szortkozni.
Lssuk teht az els ksrleti adatokat sszefoglal tblzatot. Ebben a
ksrletben arra krtk a ksrleti szemlyeket (k. sz.), hogy 2, 3, 4 s 5
elemi mondatbl alkossanak sszetett mondatokat. Bennnket itt az rdekelt, hogy az elemi mondatok sszekapcsolsa milyen nyelvi s ezltal
egyben logikai eszkzkkel valsult meg. A k. sz.-ek nyelvi megfogalmazsait aztn trtuk a kijelentsek logikjnak szimbolikus nyelvre, s ezt
statisztikailag dolgoztuk fel. Ezen adatokat tartalmazza az 1. tblzat:

Fogalom s kp IV.

170

Sorszm

Mondatok szma

Logikai
llandk
2

1.

&

78,01

52,17

70,70

63,30

2.

10,47

9,09

6,29

10,07

3.

5,23

15,81

15,35

14,64

4.

4,18

20,75

7,67

5,96

5.

1,58

0,98

4,72

6.

0,58

0,19

0,15

7.

0,98

0,59

0,78

8.

0,15

9.

0,15

191

506

508

635

llandk sszesen

1. tblzat. A logikai llandk hasznlati gyakorisgnak megoszlsa (szzalkban)1

A tblzatbl kiolvashat az a szembetn megllapts, hogy a nyelvi


kialaktsokban dnt szereppel rendelkeznek a
& (konjunkcik), v (diszjunkcik), (fordtott kondicinlisok),
(kondicionlisok) s a ~ (negcik).
A tbbi logikai lland sszetett mondatalakt szerepe elenysz.
Tovbb kiderl az is, hogy a hrom elemi mondatbl alkotott sszetett mondatok esetben a hasznlt logikai llandk sklja a legszlesebb,
s gy vltozatosabb mentlis feldolgozst biztost. Ezek miatt a hrommondatos vltozatot optimlisnak tekinthetjk a nyelvi kialaktsok megalkotsra.
Ezen eredmny arra ksztetett bennnket, hogy jabb ksrletet vgezznk el, amelyben megsokszorozzuk a hrom elemi mondatot tartalmaz
vltozatok szmt, s egyben vezessnk be egy jabb sszehasonltsi kritriumot, nevezetesen a szakmait. Ez azt jelentette, hogy ha az els ksrlet
k. sz.-ei blcsszhallgatk voltak, akkor a msodikban fizikus hallgatkat
krdeztnk meg ahhoz, hogy felmrjk a radiklis mssgot, s egyben
A tblzat megtallhat: Gl Lszl: Nyelv s logikussg. Pro Philosophia Kiad, Kolozsvr
2000, 42.
1

Gl Lszl / Hangmondatok

171

hasonltsuk ssze a kettt. A kvetkez eredmnyek alapjul egy jabb


tblzat2 szolgl, amit a kvetkezkppen szintetizltunk. A kapott gyakorisgok vltozatonknt (3.1, 3.2,3.3, 3.4) a kvetkezk:
& blcssz: 52,17% fizika: 3.1.31,26%, 3.2. 42,06% 3.3. 42,93%66, 3.4.
46%2
blcssz: 15,81%, fizika: 3.1. 16,16%, 3.2. 21,72%, 3.3. 19,39%, 3.4.
7,12%
blcssz: 9,09%, fizika: 3.1.16,76%, 3.2. 15,51%, 3.3.13,57%, 3.4.
12,16%
~ blcssz: 20,75%, fizika: 3.1. 30,21%, 3.2. 15,34%, 3.3. 13,01%, 3.4.
v blcssz: 0,98%, fizika: 3.1. 3,47%, 3.2. 0,68%, 3.3. 5,81%, 3.4.
A blcsszhallgatk csak egy hromvltozatos feladatot kaptak, s ennek eredmnyeit itt megismteltk (az 1. tblzat 3 elemi mondatos vltozatnak oszlopt). A kiemelend konklzi azt mutatja, hogy az j ksrleti
helyzetben is a
&, , ,v, ~ hasznlati gyakorisgnak elsbbsge van a tbbi logikai lland nyelvi kifejezsvel szemben, ezekhez a fizikusok is csak elenysz esetben folyamodnak.
Fellkerekedve a szigoran atomi szintrl, a logikai llandk gyakorisgnak szintjrl a mondatszerkezetek szintjre a kvetkezket llapthatjuk meg. Ezeket csak a hrommondatos vltozat esetben vizsgltuk az
elbb elmondott elnyk miatt. A 2. tblzat ezeket a mondatszerkezeteket
foglalja ssze, abszolt gyakorisgaikkal egytt.
Sorszm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logikai szerkezet
(p & q) r
r (q & p)
P&q&r
(q & r) p
p (q & r)
~r (~q & ~p)

Fizikusok
13
7
14
3
0
5

Blcsszek
11
7
33
3
13
2

sszeg
24
14
47
6
13
7

2. tblzat. A hrommondatos vltozat leggyakoribb logikai szerkezetei3

2
3

Uo. 54.
Uo. 71.

172

Fogalom s kp IV.

A tblzat rtelmezshez folyamodjunk a kijelentsek logikjnak


nhny ltalnosan ismert ekvivalencijhoz:
[(p & q) r] [~(p & q) v r] (~p v ~q v r).
A 2. tblzatbl az 1. s a 2. logikai szerkezet felel meg az eredeti szszetett mondatnak. A kett kztti klnbsg csak annyi, hogy a kondicionlis uttagjt az 1. szerkezetben a mondat vgre, a msodikban pedig a
mondat elejre helyeztk. Mindkt logikai szerkezet ekvivalensen trhat a
fenti diszjunktv formban. Amit gy talltunk, nem ms, mint az eredeti
hrommondatos vltozat utrtelmnek egyes tagja. Ez a tny nagyon is
elrelthat volt, mivel a logikai utrtelem a kifejezst implikl kifejezseket tartalmazza. Mrpedig minden kifejezs logikailag tautologikusan
impliklja nmagt.
A 3. logikai szerkezet (p & q & r), a hrommondatos vltozat, szintn
az elrtelemben helyezkedik el. gy a ksrleti szemlyek az 1., 2. s a 3.
logikai szerkezeten keresztl a hrommondatos vltozat el- s utrtelmeiben helyezkednek el. Kvetkezskppen ksrleti szemlyeink az sszetett
mondat logikai el- s utrtelmnek valamivel tbb, mint egyharmadt
jrtk be. A tbbi logikai szerkezet az el- s utrtelmek egyestett halmazn kvl helyezkedett el.
Mivel magyarzhat e jelensg? Azt hisszk, hogy a k. sz.-ek prbnkat kombincis prbaknt rtelmeztk, ahol az elemi mondatok lltsait
klnbz mdon kellett sszekapcsolni. Ehhez mg hozzvehetjk azt is,
hogy nem llt ms eszkz rendelkezskre, mint kinyilvntani az sszetett
mondatok alkotsra vonatkoz nyelvi kompetencijukat. Ms szval a k.
sz.-ek nagy rsze szmra prbnk nyelvi, s nem logikai gyakorlatot jelentett. E nyelvi sokflesg rsznkrl logikai rtelmezst kapott. Nyelvi kompetencijuk kimerlsvel megllt az jabb sszetett mondatok alkotsa.
Ezt bizonytja a megalkotott sszetett mondatok normlis megoszlsa. s
me, elkerlhetetlenl jutunk arra a kvetkeztetsre, hogy logikusnak lenni
egyenrtk azzal, hogy egy bizonyos nyelvi kompetencival kell rendelkezni.
A bemutatott eredmnyeket, mint lttuk, egy ksrletsorozat sorn
nyertk. Az alkalmazott mdszer arra adott alkalmat, hogy a szakmai kzssgek sszehasonlthatkk vltak. Vajon mi trtnik a klnbz nyelvi
kzssgek esetben? Ekkor gondoltunk ki egy jabb ksrletsorozatot,
ezttal a ktnyelvsg vizsglatra. E ksrletek tbb ven keresztl folytak
ugyancsak az ltalunk kigondolt dekontextualizlt formban. A kontextus
kiiktatsra azrt volt szksgnk, mert a szvegek esetben nehezen azo-

Gl Lszl / Hangmondatok

173

nosthat a pont ltal elrejtett logikai lland. Itt csak a vgs tanulmny 4
egy rszletre trnk ki, hogy aztn egszen ms irnyba tereljk figyelmnket, de gy gondoljuk, hogy ez azzal is kapcsolatban fog llni.
A ktnyelvsg azrt vizsglhat a mi mdszernkkel, mert a nyelveket sszehasonlthatkk teszi a kijelentsek logikja szimbolikus nyelvre
fordtsa ltal. gy nem vesszk figyelembe a mondatok konkrt tartalmt,
hanem csak sszettelk logikai szerkezett. Itt most arra trnk ki, hogy
milyen mondatszerkezetek fordultak el leggyakrabban a ksrleti
protokollumokban.
Nyilvnval, hogy a legkzenfekvbb ktnyelvsg-vizsglat itt Erdlyben a magyarromn ktnyelvsg. Egyrszt a ktnyelvek itt knnyen
elrhetk, msrszt a kt nyelv kztt szmos radiklis klnbsg van.
A romnmagyar ktnyelvsggel azrt nem foglalkoztunk, mert egyre
kevesebb azon egynek szma, akik ezen csoporthoz tartoznak.
A 3. tblzat els oszlopban azon csoportokat tntettk fel, amelyeket
ksrleteink folyamn megvizsgltuk. A csoportok kialaktsnak kritriumai az anyanyelv, az oktats nyelve s a ksrlet nyelve voltak. A vltozatok a mr ismert 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. vltozatok voltak, de ezttal a ksrletbe
iktattuk egy 4 mondatos vltozatot is.
3.1

3.2

3.3

3.4

4
&&
(13.7%)
&&
(13.1%)

Magyarul tanul
magyar anyanyelvek romnul

&
(19.1%)

&
(24.3%)

&&
(19.8%)

&
(21.4%)

Romnul tanul
magyar anyanyelvek magyarul

&
(28.2%)

&&
(19%)

&&
(46%)

&
(23.1%)
&&
(20%)

&&&
(41%)

Magyarul tanul
magyar anyanyelvek magyarul

&
(19.4%)

&
(19.4%)

&&
(13.6%)

&
(12.8%)

&&&&
(8.9%)

3. tblzat. A vltozatonknti leggyakoribb mveletsorrendek

Gl Lszl: A magyar anyanyelv dikok ktnyelvsgnek vltozatai Erdlyben. In: Veress


Kroly (szerk.): Az interkulturalits interdiszciplinris megkzeltsben. Egyetemi Mhely
Kiad, Bolyai Trsasg, Kolozsvr 2008, 287326. A tanulmny angol nyelv vltozata:
Lszl Gl: Hungarian Romanian Bilingualism. Studia Universitatis BabesBolyai,
Philologia, 2009, LIV. 4, 93116.
4

Fogalom s kp IV.

174

A mondatszerzetekben a logikai llandk frekvencii a kvetkezk:


& 29-szer, 6-szor, 5-szr,~ 4szer, (posztpendencia) egyszer,
ahol az eddig nem emltett logikai lland a (posztpendencia) is szerepel,
aminek logikai rtelme az, hogy q, p-tl fggetlenl, vagy ms megfogalmazsban attl fggetlenl, hogy p, mindig q. Megllapthatjuk, hogy
a &-nak tlnyom a tbbsge, az implikcik mg fele annyiszor sem jelennek meg, a negci elfordulsa pedig ritka.
Mi lehet az oka az oszlopok sorai kztt megllapthat klnbsgnek? me egy lehetsges magyarzat: Ugyanazt a termszetes nyelvi
jelentst mind magyarul, mind romnul azonos vagy klnbz mentlis
logikai eszkzk segtsgvel lehet feldolgozni. Els esetben ha a mentlis
logikai eszkzk azonosak, akkor vgeredmnyben egy vezredes
felttelezs igazoldik, miszerint az indoeurpai nyelvek logikjnak
ariszotelszi felfedse ezek univerzalitst igazolnk. De ht a ksrlet
tnyei ppen a klnbozsgek lltsra adnak alapot. Ms szval az
indoeurpai nyelvekben rejl logikussg nem azonos, hanem bizonyos
rtelemben egymstl klnbz. Amennyiben ilyen, gondolatban a Sapir
Worf-hipotzishez visz bennnket, vagyis a nyelvek egymstl klnbz
mentlis logikkat, azaz logikussgokat hodoznak magukkal. Ha ezt
mskppen akarnnk elmondani, akkor ki kellene jelentennk, hogy
klnbz nyelveken a vilg mskppen nz ki, hogy minl tbb nyelvet
ismersz, annl tbbsznbb a vilg, hogy klnbz nyelvekben mskpp
rzed magad, hogy ms rtelmekre lelsz ugyanazon termszetes nyelvi
tartalomban, de klnbz nyelvekben stb. Egyszval a nyelvek
sokflesge nem hierarchit, hanem mssgot jelent. Bizonyos dolgokat
adott nyelven jobban lehet kifejezni, ms dolgokat viszont ms nyelven.5
Az eddig bemutatott ksrleti eredmnyek leginkbb a logikai llandk
egyni hasznlatt hoztk felsznre, s eltekintettek mind a kontextustl,
mind a nyelvi kifejezsek kulturlis ktdstl. jabb ksrletsorozatunk a
kulturlisan teltett nyelvi megnyilvnulsok vizsglatt tzte ki clul. gy
talltunk r a kzmondsokra, amelyek szintn nyelvi kontextusmentesek
s nem egyniek. A kzmondssztrak hozzfrhetek s knnyen vizsglhatak a logikai llandk szempontjbl, valamint az vezredek folyamn az emberi tapasztalatot leleptettk, s gy kulturlisan teltettek. A 4.
tblzat sszefoglalja a megvizsglt 1287 kzmondsban tallt logikai llandk relatv gyakorisgait. Mirt pontosan ennyit? Mert ahhoz, hogy a
5

Uo. 323.

Gl Lszl / Hangmondatok

175

kijelentsek logikjnak eszkzeivel vizsglhatk legyenek, legalbb kt


mondatbl kell lljanak.
Sorszm

Logikai llandk negci nlkl


(1102)

1.
&
2.

3.

4.
q (posztpendencia)
5.
p (prependencia)
6.

7.
+
8.

sszeg (negci nlkl)


9.
~
sszeg (negcival)

649
228
96
17
63
43
4
2
1102
380
1482

58,89%
20,68%
8,71%
1,54%
5,71%
3,90%
0,36%
0,18%
99,97%

llandk negcival (1482)


43,72%
15,38%
6,47%
1,14%
4,25%
2,90%
0,26%
0,13%
25,64%
99,89%

4. tblzat. A logikai llandk gyakorisga az 1287 szimbolizlt kzmondsban6

Megfigyelhetjk, hogy ebben az esetben is a logikai llandk hasznlatnak gyakorisgi sorrendje a kvetkezkppen alakul:
& (konjunkci), (kondicionlis), (fordtott kondicionlis),~ (negci),
ami nagymrtkben egyezik az elbbi ksrletek adatatival.
Kpi logikussg
Ha a nyelvnek sznt vizsgldsaink felsznre hoztk a &, V,~, logikai llandinak elsbbsgt, akkor felmerl a krds, hogy vajon a kpi
jelleg informci milyen mdon kerl emberi feldolgozsra. Ennek egy
mersz s jszer megkzeltsi mdja tallhat meg C. S. Peirce amerikai
pragmatikus filozfus s logikus munkssgban. Az ltala kidolgozott
egzisztencilis diagram fogalma lnyegben a logikai llandkat kpiv

A tblzat megtallhat: Gl Lszl: Nyelv s logikussg. Pro Philosophia Kiad, Kolozsvr 2000,
80.
6

Fogalom s kp IV.

176

alaktja t,7 s gy lehetv teszi a kpi anyagok feldolgozsra a kijelentsek logikja eszkztrnak felhasznlst.
Dolgozatunkat ennek bemutatsval folytatjuk. Peirce szerint a logikai
llandk kpi megjelentsben a kvetkezk:
A konjunkci.
PQ
Kt kijelentsvltoz berst jelenti az res lapra, felletre (sheet). Jelentse a mondatformj fregei s russelli rsmdban: P & Q. Szerinte a
diagramok az res lap brmely rszre berhatk, s egyben a mondatbetk
diagramoknak tekinthetk.
A negci a krbe rt P mondatbetvel van kifejezve. Logikai jelentse
a

mondatformj rsmdban ~P. A kt logikai lland ilyszer brzolsa


lehetv teszi a tbbi diagramatikus brzolst is.
A diszjunkci brzolsa a kvetkez:

,
aminek logikai jelentse P v Q. Viszont a mondatformj rsmdban trhat konjunkci s negci segtsgvel, ekkppen: ~( ~P & ~Q), ami a De
Morgan-trvnyek alapjn szrmazik.
A kondicionlis brzolsnak diagramja a kvetkez:

Peirce, C. S. Existential Graphs Chapter 2: Symbolic Logic, 4.372417, Chapter 4:


Existential Graphs, 4.418529., www.exitentialgraphs/.com/.../exsitentialgraphs. Peirce, C., S,
Existential Graphs, Manuscript MS 514, with a commentary by John F. Sowa,
www.jfsowa.com/peirce/ms514.htm.
7

Gl Lszl / Hangmondatok

177

Ennek logikai jelentse a P Q. De mivel jra kifejezhet konjunkci


s negci segtsgvel, a kvetkezkppen alakul: ~ (P & ~ Q).
A bikondicionlis

Logikai jelentse P Q, trva linerisan, konjunkci s negci segtsgvel a kvetkezkppen alakul:


~ (P & ~Q) & ~(~P & Q).
Teht lnyegben az alapvet kpi logikai llandk a konjunkci s a
negci.
De mit lehet kezdeni az egzisztencilis diagramokkal? Don Robers ismert knyvben ekkppen r errl: A legfontosabb rv ennek lltsra
kezdettl fogva vilgos volt Peirce szmra, aki az egzisztencilis diagramokat azzal a cllal ptette fel, hogy elemzsi eszkzket nyerjen. Amint a
diagramokat kifejlesztette s vltozatos problmk megoldsban alkalmazta ket, ez azrt volt lehetsges, mert magas ksrleti lehetsgeik voltak, s
analitikus erejk messzemenen kedveltekk tettk ket. 8
Milyen mveletek vgezhetk segtsgkkel? Alapveten t ilyen mvelet ltezik, amelyekkel kpi kvetkeztets vgezhet:
Trls (erasure, ER)
Beszrs (insertion, IN)
Ismtls (iteration, IT)
Ismtls trlse (deiteration, DIT)
Ketts vgs (double cut, DC). Megfelel a kijelentsek logikja ketts negcijnak.
E ngy mvelet jelenti egyben a kpi kvetkeztets szablyait. Most
egy plda erejig mutassuk be, hogy miknt is mkdnek e szablyok.
Bizonytani lehet a kvetkez egzisztencilis diagramot: 9

, ms szval e diagramnak meg kell tallni az


alapjait. Rnzsre nem derl ki azonnal, hogy milyen logikai rtelme van.
8

Roberts, Don D.: The Existential Graphs of Charles S. Peirce, The Hague, Mouton 1973,
127128.
9
Gl LszlGl Gabriella: Kpi kvetkeztets mptszeti esettanulmny. In: Egyed
PterGl Lszl (szerk.): Fogalom s kp 2. Presa Universitar Clujean/Kolozsvri Egyetemi
Kiad, Kolozsvr 2011, 138139.

Fogalom s kp IV.

178

Ellenben explicitt teszi a kijelentslogikai lineris felrsmd: P v ~ P.


Most felismerhetjk benne a kizrt harmadik logikai alaptrvnynek
kijelentslogikai formjt. me a bizonyts:
1.

Els lpsben kiindulunk egy res lapbl, felletbl, s beszrjuk (IN)


a megfelel diagramot.
2. talakul

,az 1. lpsbl, P-t beszrva (IN).


3.

, a 2. lpsbl, ismtelve (IT) P-t.


4.

, a 3. lpsbl, beszrssal (IN).


sszefoglalva: a bizonyts folyamn hrom beszrssal (IN) s egy
ismtlssel megkaptuk a bizonytandt, s ennek rvnyessgt egyszeren
rnzssel s sszehasonltssal llapthatjuk meg.
A kpi (diagramatikus) kvetkeztets mentlis eszkzei megragadhatv tettk, hogy alapveten, de nem kizrlagosan hasonl mechanizmusok
szerint jr el, akrcsak a nyelvi kvetkeztets. Peirce-nl a konjunkci s a
negci kpi (diagramatikus) rtelmezse megmutatja, hogy a kpi informci is ezen logikai llandk segtsgvel kerl feldolgozsra.
Rszarnyuk szempontjbl a konjunkci s a negci mind a nyelvi, mind a kpi feldolgozsban vezet szerep.

Gl Lszl / Hangmondatok

179

A hangok logikussga
A tovbbiakban fel fogjuk hasznlni a nyelvi s a kpi logikussggal
kapcsolatosan megfogalmazott megllaptsainkat, s megprbljuk kiterjeszteni a hangok terletre is, illetve meg fogjuk vizsglni, hogy mennyire
mkdnek e terleten.
A hangok sajtossga abban ll, hogy klnbzkppen termelnk
hangokat s szleljk ket. A hangok ltrehozsban rszt vesz a testnk (a
nyelvi ltrehozsainkhoz hasonlan), vagy valamilyen eszkz (pldul
hangszer) hasznlatt felttelezi. A hangok rzkelsben elssorban specializlt hallszervnk, a flnk jtszik dnt, de nem kizrlagos szerepet.
A hangok termszetk szerint elssorban az idvel llnak kapcsolatban, szemben a ltssal, ami kimondottan a trben lv dolgokat rtelmezi.
Legfontosabb jellemzi a tartam s a hangmagassg. Ez utbbi als s fels
hatrt beszkti hallszervnk rzkenysge, azaz a mg hallhat hangok
s a mr nem hallhat hangok magassga.
Megklnbeztetjk tovbb a rendezetlen s a rendezett hangok osztlyt. A rendezetlen hangok osztlyt a zrejek kpezik. ltaluk llandan
tudomst szerznk krnyezetnkrl.
A rendezett hangok lehetnek jelzsek, mint pldul a vonatftty vagy a
szirnahang. Szintn rendezett hangoknak tekinthetk a beszdhangok,
amelyek kialaktsban dnt szerepet jtszik a szintaxis.
A rendezett hangok kln csoportjt kpezik a zenei hangok. Bonyolult kialaktsuk a hangforrstl fgg. Eszerint lehetnek nekhangok, hangszerhangok, hangszeregyttesek (zenekarok) ltal kialaktott hangok, de
jabban szintetiztorok vagy szmtgpek ltal ltrehozott hangok is.
Az alapvet krds abban ll, hogy: mi rendezi a hangokat? Erre a
krdsre elg nehz els nekirugaszkodsra vlaszt tallni. Megprblunk
ht egy analgis vlaszt keresni. Az analgit az elbbi kt rszben bemutatott nyelvi s kpi rendkialakt tnyezk sugalljk. Lssuk ezeket sszefoglalva.
A nyelv esetben, a dekontextualizlt ksrleti helyzetben &, v, , ~
llandinak a rszarnya tlnyom. A kzmondsok specilis helyzetben
az llandk gyakorisgi sorrendje ily mdon alakul: &,,,~. A ktnyelvsg ksrleti helyzetben a &-knak a tbbsge a tlnyom, az implikcik
mg fele annyiszor sem jelennek meg, a negci pedig ritka.
A kpi kialaktsokban alapveten t mvelet jtszik kzre. Ezek a
trls (erasure, ER), beszrs (insertion, IN), ismtls (iteration, IT), ismtls trlse (deiteration, DIT), ketts vgs (double cut, DC). Kvetkezskppen a hasonlsgot a nyelvi s kpi rendezs ezen llandival kellene
keresnnk.

180

Fogalom s kp IV.

A hasonlsgokat a kpi logikussg s a hangok logikussga kztt


tbb szempontbl prbljuk megvilgtani. Elszr is a hangz tma megfogalmazsval kezdjk. Ez ltalban a hang ltrehozsnak eszkztl
fgg, ami lehet hangszer, emberi hang esetn a hangszlak vagy ms dolgok. A krds az, hogy mit akarunk lltani, kifejezni, kzlni a hangok
segtsgvel. Erre elvileg nem lehet kidolgozni semmilyen szablyt. Egy
rgebbi rsunkban kijelentettk, hogy ..arra a vilgos krdsre, hogy mi
llthat? az egyrtelm vlasz az, hogy minden.10 Akkori, a nyelvre
sszpontost megllaptsunkhoz most hozzvehetjk a kpek s egyben a
hangok esett is.
A hangmotvumok megfogalmazsa ltal valaminek az lltsa trtnik, amivel ltalban valamit akar kzlni a hangforrs. Pldul a madarak
csicsergse elssorban a przs idszaknak trskeresst fejezi ki, mg a
farkasok vltskkel terletk behatrolst akarjk elrni, illetve ennek
elismertetst. Ezzel szemben a zenekarok hangok ltali lltsai eszmket,
lersokat, gynyrt hajtanak elrni.
A meldia s a ritmus a harmnia elrsnek eszkze. Ehhez hasonlan a kpekkel vgzett mveletekkel is egysget akarunk kifejezni, ami a
koherencia kritriumnak s kvetelmnynek vetdik al. Szintn hasonlt
a harmnihoz, illetve a koherencihoz a nyelvi lltsokkal s talaktsokkal, valamint a kvetkeztetsekkel szemben tmasztott konzisztencia kvetelmnye is. E hrom fogalom teszi sszellv a hangok, a kpek s a
nyelv terletn szlet kialaktsokat.
A hangmotvumok terletn is rvnyeslnek a kpek domniumban
szlelt ismtlsek, illetve trlsek. Ezek a nyelvbl ismert konjunkci s
negci megfeleli. Tovbb a hang motvumvltozatainak kialaktsa hozzadsokkal s elhagysokkal trtnik a kpi beszrsokhoz s trlsekhez
hasonlan.
Ekkppen kijelenthetjk, hogy a hang, a kp s a nyelv analgijban
bizonyos rtelemben egy egysg bontakozik ki, amit felttelezsnkben a
konjunkci s a negci biztost.

Gl Lszl: Arrl, ami logikailag llthat. In: U (szerk.): Arrl, ami llthat... Editura
Presa Universitar Clujean, Cluj 2004, 17.
10

Zene, hermeneutika s fenomenolgia

Angi Istvn
Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl
Kulcsszavak: fjdalomeszttika, zenei mezafork, srs, szomorsg, fjdalom
Fjdalomeszttika
A fjdalom hermeneutikjt elemezve tulajdonkppen a lelki let egsznek a megrtst vllaljuk fel. Az ismert pszichologikai algoritmus
elksztsfeszltsgolds , amely a llek ltmdjnak az egszre kiterjed, hatrozza meg a fjdalom szerkezetvltozsait is. m ez az algoritmus
egyenrtk, st egybevg szerepkrt tlt be a zenei alkotsok strukturldsban, eladsban s befogadsban egyarnt. Mindez az rzelem s a
zene, pontosabban az rzelem lefut reflexsorainak s a zenei dallam-ritmus
mozgsnak a hasonlsgn nyugszik. Ezt a tnyt mr a klasszikus, hagyomnyos eszttikk is felismertk s alkalmaztk. A fjdalom rzelme mindig az algoritmus szervez kzept jelenti: egy kivltott lelki vlaszt, rzelmi reakcit, amely megoldsra vr, s elbb-utbb akarva-akaratlan meg
is olddik megnyugtatan vagy jabb feszltsghelyzetbe csapva t.
A zene gyakran, taln leggyakrabban a fjdalom feszltsghelyzeteit vlasztja ki ritmikus mozgsa kzpontjul. s nagy vonalakban elmondhat ez a tbbi mvszet bels rendjnek a felptsrl is. Adorno
jeles mondsa, miszerint a zene midig meggri a flelemmentes letet,1
mutatis mutandis rvnyes a fjdalom zenei tlsre is.
Mint minden rzelem fogalma, a fjdalom is viszonyfogalom. Ez
a jellegzetessge tbb szinten is megnyilvnul. Kzelebbi s tvolabbi korok fjdalomlmnyei megidzsk sorn konverglnak. A fjdalom nem
elssorban a kivlt jelensg fltt kialakult lelki magatarts kzvetlen
ltmdja, hanem annak az rzelmi mlysgnek a lelki megrtse, amely a
kivlt jelensgen tl a bnat legmlyebb bugyraiba sllyeszti le a fjdalmas lelket. Jl mondja Erich Kstner egyik gyerekregnynek az elszavban: Vgl is elvettem egy gyermekknyvemet, amelyet a szerzje kldtt nekem, s olvasgatni kezdtem, de hamarosan jra letettem. Annyira
bosszankodtam rajta! Meg is mondom nektek, mirt. Az az r el akarja
hitetni a gyermekekkel, akik a knyvt olvassk, hogy k szakadatlanul
jkedvek, s azt sem tudjk, mihez fogjanak boldogsgukban! Ez az szin1

V. Theodor W. Adorno: Wagner. Eurpa Knyvkiad, Budapest 1985, 216.

Fogalom s kp IV.

184

ttlen r gy tesz, mintha a gyermekkor csupa mzeskalcsbl llna.


Hogy is felejtheti el egy felntt ember olyan tkletesen a fiatalsgt, hogy egy szp napon mr egyltaln nem emlkszik r, milyen szomorak s szerencstlenek lehetnek nha a gyerekek! (Ebbl az alkalombl
szvbl krlek benneteket: sohase felejtstek el a gyermekkorotokat! Meggritek? Becsletszra?)
Teljesen mindegy ugyanis, hogy az ember egy eltrt baba miatt sre, vagy pedig valamikor ksbb azrt, mert egy bartjt veszti el. Az letben sohasem azon mlik a dolog, mirt szomorkodik az ember, hanem csakis azon, hogy milyen mly a szomorsga. A gyermeki knnyek, istenemre,
nem kisebbek, s gyakran slyosabbak, mint a felnttek knnyei. Flre ne
rtsk egymst, uraim! Semmi felesleges ellgyuls! n csak azt gondolom,
az ember legyen becsletes, akkor is, ha az fj. Becsletes a velejig. 2
Nem vletlen teht, hogy egy kisgyerek vagy egy felntt fjdalmnak
zenei tlse hasonl rzelmi reakcit vlt ki bennnk korra s trgyra
val tekintet nlkl. Taln a mre rillesztett program az, ami esetleg fokoz disztinkcikra ksztet. Ezrt nagyon tall pldul R. Schumann miniatrjnak programcme Erster Verlust (Els bnat) a 43 Clawierstcke fr
die Jugend sorozatbl. Hiszen nem eltrtt babrl, elvesztett barttl vagy
ennl nagyobb bajrl szl a zene, hanem a fjdalom rzsnek els soha
sem tl korn jtt megjelensrl a szvben, minden bizonnyal a gyerekkorban. m lehetne mskor is. Ha a bnat kzzelfoghatsgban els vagy
ppen egyedi. Gondoljunk pldul az anyjt temet klt fjdalmra; paradigma r Szab Lrinc A miskolci deszkatemplomban c. verse a Tcskzene
ktetbl.
A fjdalom ritmikus llandsgnak zenei kivettdsei benssgesen
kzvettenek korok, emlkek fltt, s sajtosan jelen idejv teszik a mltat. Egykori jelenk akkori vgessgt megszntetve sajtosan beemelik a
mi meglt ltnkbe.
Horizontmutcik
Mert minden vges jelennek korltai vannak llaptja meg
Gadamer. s ppen ebbl a megllaptsbl fejti ki a szituci s a horizont fogalmainak jelentskreit. gy folytatja: A szituci fogalmt pp
azzal hatrozzuk meg, hogy egy llspontot jelent, mely korltozza a lts
lehetsgeit. Ezrt a szituci fogalmhoz lnyegileg hozztartozik a horizont fogalma. A horizont az a ltkr, amely mindent tfog s krlzr, ami
egy pontrl lthat.3
2
3

Erich Kstner: A repl osztly. Mra Ferenc Knyvkiad, Budapest, 1960, 1213.
Hans-Georg Gadamer: Igazsg s mdszer. Gondolat, Budapest, 1984, 214.

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

185

Ha a fjdalom zenei megidzseit vizsgljuk a zene trtnetben,


akkor nem tekinthetnk el a horizontfogalom hermeneutikai fontossgtl.
Teht egy hagyomny megrtshez ktsgkvl trtneti horizontra van
szksg. m ennek a horizontnak a megrtsre vonatkoztatsban a jelenkori elmletek nem jutottak el egy megnyugtatan egysges felfogshoz.
Klnsen rzkelhet ez Gadamer s Jauss nzetklnbsgeiben. Elbbi
gy rvel: De nem igaz, hogy erre a horizontra gy tesznk szert, hogy
belehelyezkednk egy trtneti szituciba. Ellenkezleg: mr eleve horizonttal kell rendelkeznnk, hogy egy szituciba ilyetnkpp belehelyezkedjnk. Mert mit jelent a belehelyezkeds? Nyilvn nem egyszeren azt,
hogy eltekintnk nmagunktl. Erre persze annyira szksg van, hogy a
msik szitucit valban magunk el kell idzni. De ebbe a msik szituciba ppen hogy nmagunkat is magunkkal kell vinni. A belehelyezkedsnek csak ez lehet az rtelme. Ha belehelyezkednk pldul egy msik ember
helyzetbe, akkor pp azltal rtjk meg, teht azltal tudatostjuk a msik
mssgt, st megszntethetetlen individualitst, hogy magunkat helyezzk a helybe. [...] A jelen horizontja teht egyltaln nem alakul ki a mlt
nlkl. Magban vve ugyangy nem ltezik, mint a trtneti horizontok,
melyekre szert kellene tennnk. A megrts inkbb mindig az ilyen lltlag
magukban vve ltez horizontok sszeolvadsa.4 Ugyanakkor Jauss a
kvetkezket vallja ebben a krdsben: A horizont fogalma mint trtneti
elhatrols s mint a tapasztalat lehetsgfelttele az emberi cselekvs s az
elsdleges vilgmegrts sorn minden alkotst megalapoz. Hogy milyen
teljestmnyt kell nyjtania a megrtsnek ahhoz, hogy a szveg idegen
horizontja s az rtelmez sajt horizontja kztti trtneti tvolsgot thidalja, nem vetdtt fel problmaknt addig, amg a nmet idealizmus szellemfogalma vagy ksbb a pozitivizmus egzaktsg eszmnye szavatolni
ltszott, hogy az interpretci kzvetlenl megragadhatja trgyt.5
Az ltalunk kiemelt rszek, gy vljk, rezhetv teszik az emltett
klnbsgek jelentsgt az analzisben. Ez klnsen kilezdik a horizont-sszeolvadsok kontra horizontreflektlsok alternatviban.
A trtnetileg tapasztalt tudat az gy Gadamer , amely lemond a
tkletes felvilgosultsg fantomjrl, s pp ezltal nyitott a trtnelem
tapasztalata irnt. Mkdsmdjt a megrtshorizontok sszeolvadsaknt
rtuk le, mely kzvett a szveg s az interprettor kztt. Majd hozzteszi:
Teht amit egy szveg mond, az nem hasonlthat valamifle rendthetetlenl s makacsul vdett llsponthoz, mely azt, aki megrtsre trekszik,
csupn arra az egyetlen krdsre sztnzn, hogy hogy lehet a msiknak
4

Uo. 216, 217.


Hans Robert Jauss: Horizontszerkeszts s dialogicits. In: U: Recepcielmlet Eszttikai
tapasztalat Irodalmi hermenutika. Osiris Kiad, Budapest 1999, 271.
5

186

Fogalom s kp IV.

ilyen abszurd vlemnye. Egszen bizonyos, hogy a megrts ebben az


rtelemben nem trtneti megrts, mely a szveg keletkezst rekonstruln. Ellenkezleg: magt a szveget akarjuk megrteni. Ez pedig azt
jelenti, hogy az interpretl sajt gondolatai is mindig eleve benne vannak
a szvegrtelem jralesztsben. Ennyiben az interprettor sajt horizontja
a meghatroz, de ez sem gy, mint valamifle sajt llspont, amelyet
megrznk vagy rvnyestnk, hanem inkbb gy, mint valami vlemny
vagy lehetsg, melyet jtkba hozunk s kockra tesznk, s segt bennnket, hogy valban elsajttsuk azt, amit a szvegben mondanak. Fentebb ezt
horizont-sszeolvadsknt rtuk le. Most felismerjk, hogy ez a beszlgets
vgrehajtsi formja, a beszlgets, melyben egy dolog fejezdik ki, mely
nem csak az enym vagy a szerz, hanem kzs dolog.6
Az idegensgmssg szembelltsa a hagyomnnyal a kt szempont
klnbsgt egszben rgzti. A gadameri rvels teljes ellenttben
Jausszal gy hangzik: Mindenesetre a mlthoz val viszonyulsunkban,
mely egy pillanatra sem sznetel, nem a hagyomnnyal szembeni tvolsgtarts s szabadsg a voltakppeni clunk. Ellenkezleg: mindig benne
llunk a hagyomnyban, s ez a bennlls nem trgyiast viszonyuls, mintha azt, amit a hagyomny mond, valami msknt, idegenknt kpzelnnk el
ellenkezleg: eleve a sajtunk, mintakp vagy elrettent plda, nmagunk
jra-felismerse, melyben ksbbi trtneti tletnk mr aligha lehet megismers, hanem a hagyomny teljesen elfogulatlan magunkhoz alaktsa. 7
Vgl: Ezrt minden trtneti hermeneutiknak azzal kell kezddnie,
hogy feloldja a hagyomny s a trtneti ismeret, a trtnelem s a rla val
tuds absztrakt ellenttt. A tovbbl hagyomny hatsa s a trtneti
kutats hatsa hatsegysget kpez, melynek elemzse mindig csak klcsnhatsok szvevnyt tudja megllaptani. 8
Ugyanakkor Jauss gy gondolkodik egy bibliai szveg elemzse sorn:
Amit az irodalmi hermeneutika mg leginkbb bevonhat az oly tkletesen
kidogozott teolgiai exegzis munkjba, az az eszttikai megrtshez val
hozzfrs. Nem abbl indul ki, amit trtnetileg vagy teolgiailag mr
ismernk, hanem abbl, ami az olvass sorn idegennek bizonyul. Az eszttikai megrts ily mdon azt a ltszatot igyekszik elkerlni, hogy a szveg
kzvetlenl hozzfrhet egy naiv olvass szmra.9 s itt tallkozunk a
horizontkzvetts fogalmval, amely elvezet majd a horizontreflektls
6

Gadamer: i. m. 264, 272.


Uo. 201.
8
Uo. 202.
9
Hans Robert Jauss: Jns knyve, az idegensg hermeneutikjnak egy paradigmja. In:
U: Recepcielmlet Eszttikai tapasztalat Irodalmi hermeneutika. Osiris Kiad, Budapest
1999, 373.
7

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

187

jaussi tteleihez. Az eszttikai tapasztalat nem ll eleve ellenttben a vallsi tapasztalattal. Ez utbbi szmra azzal szolglhat, hogy felpti az els
hidat egy szmunkra mr idegenn vlt hitvilg szveghez, s ezzel bevezeti a horizontkzvetts folyamatt.10
Visszatrve Gadamer elmlethez egy jabb kategrival tallkozunk
a hatstrtneti tudattal , amely akr zrakkordja is lehetne az eddigi
sszevetseknek. Mrmost a krds s a vlasz dialektikja, melyet a hermeneutikai tapasztalat struktrjban felfedeztnk, lehetv teszi, hogy
kzelebbrl meghatrozzuk: mifle tudat a hatstrtneti tudat. Mert a krds s a vlasz dialektikja, melyet kimutattunk, a megrts viszonyt beszlgetsjelleg klcsns viszonyknt tnteti fel. Az igaz, hogy a szvegek
nem gy szlnak hozznk, mint egy Te. Neknk, a megrtnek kell ket
elbb megszlaltatnunk. De lttuk, hogy az ilyen megrtve megszlaltats
nem valami nmagtl add, nknyes kezdemnyezs, hanem maga is
krdsknt vonatkozik a szvegben vrt vlaszra. Mr maga a vlasz vrsa
elfelttelezi, hogy a hagyomny eljut a krdezhz, s felszltja. Ez a
hatstrtneti tudat igazsga. A trtnetileg tapasztalt tudat az, amely lemond a tkletes felvilgosultsg fantomjrl, s pp ezltal nyitott a trtnelem tapasztalata irnt. Mkdsmdjt a megrtshorizontok sszeolvadsaknt rtuk le, mely kzvett a szveg s az interprettor kztt. 11
Jauss is sszegez: A naiv hozzfrs egy archaikus szveghez ebben egyetrtek H. G. Gadamerrel nolens volens a kzvetlensg illzijba
kerl. Az olvas ksbbi horizontja a megrtsaktusban eleve tlterjed a
szveg tovbbi horizontjn. Hogy ennek idegensge s idbeli tvolsga
lthatv vljon, tudatosan be kell vonni a jelenkori tapasztalatot, s hogy s
ebben gyanthatan mg mindig eltrek Gadamertl a spontn horizontsszeolvadst egy reflektlt horizont-sszeolvasztssal lehessen szembelltani.12
Elrevettve a fjdalom zenehermeneutikai megrtst, kutatsainkat a
horizont-sszeolvads jelentskrben indtjuk el, s csak a befutott llomsok lthatrain innen vllaljuk fel az idegensget mssgg tldeterminlva
a jaussi reflektl szempontok ignybevtelt is.
Gadamer magt a megrtst nem annyira a szubjektivits cselekvseknt, hanem egy hagyomnytrtnsbe val bekerlsknt gondolja el,
melyben szntelen kzvetts van a mlt s a jelen kztt. [...] Elg azt
mondani, hogy mskpp rtnk, amikor egyltaln megrtnk 13 teszi
hozz.
10

Uo. 373.
Gadamer: i. m. 264.
12
Jauss: i. m. 388389.
13
Gadamer: i. m. 207, 211.
11

188

Fogalom s kp IV.

Innen meghatrozsa a hermeneutika tulajdonkppeni helyrl a horizontok kztessgben: Valjban fennll az ismerssg s az idegenszersg polaritsa, melyen a hermeneutika feladata alapul, csakhogy ezt nem
szabad miknt Schleiermacher pszicholgiailag, az individualits titkban rejl fesztvolsgknt rtelmezni, hanem valban hermeneutikailag kell
felfogni, azaz a mondottakra kell tekinteni, a nyelvre, melyen a hagyomny
szl hozznk, s arra, amit mond neknk. Itt is feszltsg ll fenn. Az idegensg s ismerssg kztti hely, melyet a hagyomny a mi szempontunkbl elfoglal, nem ms, mint a trtnetileg tekintett, tvoli trgyiassg s a
hagyomnyhoz val hozztartozs kzti hely. Ez a kztes hely a hermeneutika igazi helye.14
A zenei elemzs gadameri hangvtelt leginkbb a nyelvrl mint egyetemes kzegrl alkotott ttele teszi komplikltt. A nyelv gy definil
az az egyetemes kzeg, amelyben maga a megrts trtnik. A megrts
vgrehajtsi formja az rtelmezs. 15 m a zenei nyelv metaforikus jelentse nem jtszhat kzvetlen rtelmez szerepet az elemzsben. Mint ahogy
nem jtszhat ilyen szerepet a festszet konkretizl nyelve sem. Mert az
els trgyiassgban a msodik fogalmisgban sarkostott meghatrozatlan
nyelv. Els ugyan kzvett a maga folyamatos lezajlsban, de oly mdon,
mint az a kpzeletbeli nyelv, amelynek grammatikai s mondattani szablyai tkletesen mkdnek, de amelynek sztri szkincse tovatnt a trtnelem forgatagban.16 A msodik ugyan lttat a maga alaki kzvetlensgben, m nem kzl, csupn kzlsre, pontosabban prbeszdre ksztet.
Vgl is ez utbbi sarkostsok klcsnssgben megegyezhetnnek.
Hiszen mindkett a maga mssgra vgyik, pontosabban egymsra. A zene
plaszticitsra vr festisgre val svrgsban, a festszet expresszivitsra
a zeneisg hajtsa igzetben. Ebbl a klcsns vgyakozsbl jhetne
ltre az a nyelvi eszkz, amit a gadameri elemzs eleve elvr a megrt
prbeszdek lefolytatsra.
Ez az eszkz pedig nem ms, mint az sszevethetsgek, az sszeolvaszthatsgok retorikai varzslata. Kevsb kltien szlva annak a klns ltalnostsnak a nyelve, amelyet a metafork, hasonlatok, tvltozsok, dszt jelzk vagy a megszemlyests formavilga ptett ki. (Persze
az eszkzket mg hosszan sorolhatnk.) Rviden: a mi egyetemes kzegnk a zeneretorikai alakzatok rendszerbl jn ltre, amelyek a zenei
elemzs szempontjbl kellen komprehenzv fokon npestik be azt a

14

Uo. 210.
Uo. 272.
16
V. Roman Jakobson: Zenetudomny s nyelvszet. In: U: Hang jel vers. Gondolat,
Budapest 1969, 383386.
15

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

189

dialogikus jtkteret, amelyben a megrts zenei lehetsgei is valra vlhatnak.


A fjdalom mint az eszttikai rtkek egyik ksr rzelme
A fjdalom mint eszttikai rzelem, az rtkek velejrja rendszerint a
hsies s a tragikus kategriit ksri; s klnsen jellemz r az ertrben
az a kzvett-szervez kzpfunkci, amely ltalban az rzelmek dinamikjbl, viszonylagos nllsgbl, irnyultsgbl s kzvetettkzvetlen
stdiumuk viszonylagossgbl ered. Persze a szigoran vett pusztul hsi,
avagy hsi hall, a tragikus, klnsen a korn jtt j tragikuma s tragikusan hald rgi rtkminsgei mellett a fjdalom reakcii szmos
interkategorilis formt is rzkiv tesznek a szprt, fensgesalantas
groteszkabszurd rtkrendjein bell is. Ily mdn gyakran tallkozunk
elssorban az elttek s utnok idrendjben az eljvend szenveds
megsejtsvel, a tle val flelem elrzetvel, a fjdalomra val sztns
vrakozssal, kszenlttel.
A bevgeztetett zenei paradigmja
Paradigmnk is egy ilyen kztes llapotrl szl. Az idbeli egymsutnok vltakozsaiban vgigksri ennek az llapotnak a tbbszri
felbukkanst a zenei reflexik horizont-sszeolvadsban. Ezek sorbl
hrom mozzanatot vlasztottunk ki. Az els a krisztusi fjdalom utols
szavainak es ist vollbracht emlkezetes rszlete J. S. Bach Jnospassijbl. Ezt kzvetti t a barokkbl a klasszicizmusba Beethoven 31.
op. 110. Asz-dr zongoraszontjnak megejten szp Andante dolorosja,
amelyre szintn utols mveibl az op. 132. vonsngyes harmadik ttele
hlaimja rmel r. Majd harmadiknak Csajkovszkij romantikus visszhangjt idzzk fel utols, hatodik, Patetikus szimfnijnak zr ttelbl.
Mindhromban az interkategorilis tkrzdsek rzelmileg meglt
ltnk olyan llapotaiba rendelnek bele, mint a gysz, a vesztesg, a megprbltatsok nha a paroxizmusig felfokozott formi. Eszttikai kzeltseikben ott talljuk a flelem, a szorongs, az ijedtsg szmos vltozatt,
amelyekbe mindig belekondul a flelem s rszvt arisztotelszi mementja.
Pldink zenei tlst a zene metaforikus nyelvnek szellemben
a bennk s kzttk felfedezhet retorikai analgik kitntetsvel s
megrtsvel prbljuk rzkeltetni.

Fogalom s kp IV.

190
Els lloms: J. S. Bach

A bachi Jnos-passi szvegrszlete a zsolozsma kishrinak egyik


legfontosabb gondolata. A kishrk mindegyike sajt erklcsi rzket hordoz a sz schilleri rtelmben. A Primnak (reggeli 6 ra), a Tertinak (9
ra), a Sextnak (dli imara) s a Nonnak (kora dlutni ra) minden
hasonlsguk ellenre megvan a sajt htatos varzsuk. Az ldst kr
Prima, a Szentllekhez fohszkod Tertia, a keresztre fesztett fjdalmtfradtsgt trz Sexta s a Consummatum est (Beteljesedett, Jnos 19,30),
a hall s a feltmads misztriumt hordoz Nona kln-kln viszonylagos nllsgukban vlnak azz, amiknek lennik kell: az igeliturgia lnyegi pontjain vilgt keresztmetszetek imiv. Mg a Laudes az egsz emberisg, st az egsz teremtett vilg magasztal imdsga e teremtett vilg egy
j napjnak hajnaln, a Primban a munklkod ember s munklkod
kzssg szenteli meg tevkenykedsnek napjt. ldst kr Istentl minden aznapi gondolatra, szavra s cselekedetre, a Trvny zsoltrval
figyelmezteti nmagt e munklkods zsinrmrtkre, s errt fohszkodik
e trvny megtartsra. A tbbi kishrnak elssorban az a dolga, hogy az
embert elfoglaltsga kztt is berr tegye Isten jelenltre ismt s ismt
elmnkbe vsve, hogy ha az r nem pti a vrost, hiba fradoznak, akik
azt ptik. Neknk akrmit tesznk, Isten dicssgre kell tennnk, s ez
csak gy sikerlhet, ha idnknt megllunk, s amit tesznk, neki szenteljk.
Ezenfell a Tertia a Szentllek lendlett, energijt s a szeretet lelklett
kri minden tettnkre. A Sexta a keresztre fesztettel egyesti a nap terhei
alatt fradoz, a kimerltsgtl, idegessgektl, fizikai s szellemi hsgtl
olykor mr-mr elall, haraggal, zgoldssal megksrtett embert.
A Nonban a Beteljesedett percben, a kereszthall idpontjban a nap s
az let beteljesedsre s beteljestjre emeljk tekintetnket, hogy az
hallba eltemetve minden dolgunkat s egsz magunkat, egykor majd az
feltmadsban is rszt vehessnk.17
A felidzett rszletet a bachi motvum Krisztus hangjn szlaltatja
meg.

Trk J.Barsi B.Dobszay L.: Katolikus liturgika III. A zsolozsma. Dobszay Lszl. A Liszt
Ferenc Zenemvszeti Fiskola Egyhztrtneti Tanszke s a Magyar Egyhzzene Trsasg,
1999. 83.
17

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

191

A krisztusi szenveds mly, benssges megrtsre paradigma ez a


motvum. Mgis mindenekeltt a bibliatrtneti tnyt emeli ki, miszerint
Krisztus zsoltrok hangos imdkozsval-recitlsval lte t s ajnlotta fel
fjdalmt megvlti kldetsben. Msodsorban arra vilgt r, hogy a zsoltrokat mr a legrgibb idkbl nekelve szlaltattk meg. Jakab apostol
levelbl olvashatjuk: Szenved valaki kzletek? Imdkozzk! Jkedve
van? nekeljen zsoltrt!18 Az Apostolok cselekedeteiben pedig ez ll: Pl
s Szils jflkor imdkoztak s zsoltrt nekelve dicstettk az Istent, a
foglyok meg hallgattk ket.19 Mindkt forrst Rajeczky Benjmin gy
tekinti, mint az nekelt zsoltrozs si formjt.20 Ebben a formban az
nek egyni s kzs megnyilvnulsa si szinkretikus egysget alkot. Ha
pedig gy van, akkor remlhet, hogy ez az egysg mindmig megmaradhatott.
A fjdalomnak intoncihoz s/vagy deklamcihoz kapcsold megjelentst igen plasztikusan fogalmazza meg Anton Pann is
plnsocuvntare21 (sr-rv beszd) metaforjban. Ugyancsak a romn
zeneeszttika trtneti adalka Enescu megjegyzse is, miszerint a fldmves ha szenved, nem beszl, hanem belenyg fjdalmba.22
Ennek az intoncija Bachnl, mint a plda is mutatja, metonimikusan mellrendelt hangok lejt sora. Az ilyen szerkezet dallamot Schweitzer a fjdalommotvumok kz sorolja. gy jellemzi ket: Bach a fjdalomnak ktfle kifejezst ismeri. A nemes panasz brzolsra a kettesvel
sszetartoz hangok sort hasznlja. A knz fjdalmat pedig t vagy hat
hangbl ll kromatikus motvummal brzolja.23
Az ilyen dallamlejtseket a barokk zeneretorikja a passus duriusculus
alakzatai kztt emlti. Szerintnk a passus duriusculus kifejezs nemcsak
meglehetsen kemny menetet jelent,24 hanem, a technikai indikcikon
tl, a fjdalom expresszijt is.25 Bach h-moll misjnek Crucifixusban a
passus duriusculus fjdalommetaforjt kprsszeren brzolja a
passacaglia-tma dallamrajza:
18

Szent Jakab apostol levele, 5,12. In: Biblia, id. kiad. 1384.
Apostolok cselekedetei, 16,25. In: Biblia, id. kiad. 1261.
V. Rajeczky: Mi a gregorin? Zenemkiad, Budapest 1981, 16.
21
Idzi: George Breazul: Pagini din istoria muzicii romneti, I. Editura Muzical, Bucureti
1966, 274.
22
V. tefan Niculescu: George Enescu despre principiile sale de creaie. In: tefan Niculescu:
Reflecii despre muzic. Editura Muzical, Bucureti 1980, 160.
23
Lsd a Sz s hang viszonya Bachnl. Rszlet Schweitzer Bach-monografijbl. In: Albert
Schweitzer: letem s gondolataim. Gondolat, Budapest 1974, 462.
24
R-Br. Lexikon.
25
A durus jelz szmos jelentsbl megemltjk az albbiakat: nehzkes, rideg, nyomaszt,
terhes, zord.
19
20

192

Fogalom s kp IV.

A felfel irnyul oktvlpst kromatikusan lejt sklamenet kveti


egszen az alaphangig, s onnan jra ismtldik minden kttemenknt,
sszesen tizenngyszer. gy tnik, jelkpes zenei megfestse ez a kereszttja 14 llomsnak, amelyek a kereszt felemelsvel kezddnek, majd
lass vonszolsval folytatdnak, mg az elviselhetetlen teher alatt Krisztus a porba hull, hogy aztn jrakezdve folytassa tjt a Golgota hegyre...
Az es ist vollbracht motvuma mint fjdalom-episztm vltja ki a
Jnos-passi taln legszebb dallamnak a megszletst, a Fjdalmas Anya
nekt, azt a doloroso altrit, amelyet mig a mfaj egyik legcsodlatosabb
darabjaknt tartanak szmon. Az ria maga tulajdonkppen du, a knonszeren ksr hangszerek, a kt viola d'amur s a lant szerves egysgben.
A Mater Dolorosa polifon szerkezetbe gyazott fjdalma vgighullmzik a
cantus firmusknt rztt krisztusi utols sz zenei emlkn, s jra s jra
megidzve rszeseiv tesz mindnyjunkat a bevgeztetett, a visszafordthatatlan megrtsnek s a felette rzett rszvtnek egyarnt. Ez a rszvt
azonban nem katartikus, hanem anagogikus, felemelve megtisztt. Idzzk
Dante hermeneutikus magyarzatt az anagogikus jelentsrl fmve, az
Isteni sznjtk allegorikus tartalmval kapcsolatosan: Hogy az elmondandk nyilvnvalbbak legyenek, tudni kell, hogy ennek a mnek nem egysges az rtelme, hanem inkbb az lehetne mondani, sokfle rtelmezs. Els
rtelmezse az, ami bet szerinti. A msik az, amit a bet csupn jelez. Az
elst pedig bet szerintinek mondjuk, a msodikat allegorikusnak, vagy
morlisnak, vagy anagogikusnak. Hogy e trgyalsi md inkbb nyilvnvalv legyen, vegyk fontolra azt, ami e versekben van: kimenvn Izrael
Egyiptombl, Jkob hza a barbr np kzl Jdea lett szentlynek helye
s Izraelben van az hatalma. Ha csupn a bett magt nzzk, Izrael

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

193

fiainak Mzes idejben Egyiptombl trtn kivonulst jelzi. Ha az allegrit, Krisztus ltal trtnt megvltsunkat jelenti. Ha a morlis rtelmet, a
llek megtrst jelzi a bn gyszbl s nyomorsgbl a kegyelem llapotban. Ha az anagogikus rtelmt nzzk, a szent ember lelknek thatolst jelenti a romlottsg szolgasgbl az rk dicssg szabadsgba.
Jllehet e misztikus rtelmezseket klnbz nevekkel illetik, ltalnossgban mindegyiket allegorikusnak lehet mondani, mivel a bet szerinti
vagy trtnelmi rtelmezstl eltrek. Az allegria sz ugyanis a grg
alleon szbl szrmazik, ami latinul annyit jelent, hogy ms vagy klnbz!26
Dante horizontjba illesztve faggat gondolatainkat a Jnospassiba rejl fjdalomlmny els sszevonsait a korabeli passilmnyek ltkrben talljuk meg,27 amelyek, mint Gadamer mondan, mindent
tfognak s krlzrnak, ami egy pontrl, vagyis a szenveds biblikus piedesztljrl barokk miliben lthat.
Msodik horizont
Elemzseinkben most horizontot vltunk. Prbeszdre kelve a
klasszikus zenvel azt keressk, hogy e korszak letrzsben milyen szerepet jtszott a barokk vilg lelki ltezsbl kigyngyztt fjdalomlmny
zenei emlke.
Erre a clra igen megfelelnek tnik Beethoven op. 110-es sz-dur
zongoraszontja, amelyben konkrt idzetknt szerepel a mr emltett
Bach-motvum.
Elljrban, meglepen kevs az a hagyomnyismeret, amely a fenti
idzet jelenltre hivatkozna. gy Romain Rolland nem reflektl a bachi es
ist vollbrachtmotvum jelenltre Beethoven szontjban, jllehet elemzsei sorn a fjdalom vratlan, csendes, egyszer s titokzatos megjelenst a
m formai felptsben Jzus alakjhoz kti, s a fjdalommotvum zajlsa
kz iktatott fugt Krisztus megvlt jelenshez hasonltja emmausi tantvnyai eltt.28
Szabolcsi Bence Beethoven-monogrfijban is csak ltalban szl
a fjdalomlmny drmai jelenltrl, s nem kti az emltett zenei

Dante: Tizenharmadik levl. In: Dante: sszes mvei. Magyar Helikon, Budapest 1962, 508
509.
27
V. Angi I.: Cscspontok eszttikuma Bach passiiban. In: U: A zenei szpsg modelljei.
Polis, Kolozsvr 2003, 93117.
28
Romain Rolland: Marile epoci creatoare, Cntecul nvierii. Editura Muzical, Bucureti
331342.
26

194

Fogalom s kp IV.

episztm megidzshez.29 Alsvang, br rszletesen elemzi a szonta kzprszt s benne az Arioso dolente affektv tartalmt, nla sem tallunk
legkisebb hivatkozst sem a Jnos-passira.30
Konkrt hivatkozssal csak Pndi Marianne-nl tallkoztam. gy
r: A szonta befejez ttele igen sszetett forma, tbbszrs tempvltsokkal szaggatott tett Adagio ma non troppo szakasz vezeti be. Zenei
anyaga szabadon formlt: hol harmonizlt ritmikus deklamci alakjt lti
fel, hol teljesen ktetlen jajszv olddik, majd az Arioso dolente 12/16-os
idmrtk, terjedelmesebb szakaszban kttt ritmusba idomtva hangzik
fel az a megrz panaszdallam, amelyet Bach mr halhatatlann tett Jnospassijban (Es is vollbracht alt ria). Ez a rszlet a Fuga kt szakasza
kztt jbl visszatr, thidalva a fugatma eredeti s fordtott alakjval
trtn ellenpontos kidolgozst. A fuga metruma 6/8, tmja 3, lpcszetesen emelked kvrt hangkzbl s rvid lezrsbl kialaktott. Ezt a kpletet a ttel kdjban sszevont-diminult alakban mint az eredeti tma ellenpontjt hasznlja fel Beethoven.31
Itt a motvum hangszeres recitatv formjban jelenik meg, kopog metruma a hull knnyek metaforja.

Szabolcsi Bence: Beethoven. Mvsz s malkotas. Kt korszak hatrn. Zenemkiad,


Budapest 1976, 349351.
30
A. Alvang: Beethoven. Editura Muzical, Bucureti 1961, 303305.
31
Pndi Marianne: Hangversenykalauz IV. Zongoramvek, Zenemkiad, Budapest 1980,
157158.
29

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

195

Metonimikus indulsa az azonos hangok egymsmellettisgben tcsap nem a jzusi utols mondat megidzsbe, hanem rgtn a bachi
ariost idzi, a viola d'amouron megszlal hangszeres vltozatban is.

(Bach)

(Beethoven)
A fjdalomban val katartikus rszvtelre indtja befogadjt az alternatv szerkeszts montzstechnika, a fjdalommotvum vltogatsa a fugval. A hromszlam fuga pregnns tmjval, amely vltakoz ltben
msodszorra megfordtsban jelentkezik, a beethoveni j erre kaps felszabadt lmnyben rszesti hallgatjt: a megprbltatsok fjdalomvlgybl jra a magasba emel, rks jelszavt visszhangozva, per aspera
ad astra. Mert a fjdalom kicsengse ugyan itt is felemel, de magasztossgban nem gbe, hanem a fldi let nehzsgei fl emel. Ezrt az elksztsfeszltsgolds algoritmusa itt nem az anagogikus megtisztuls lmnyvel jr, hanem a flelem s rszvt kori katarzist idzi. s ez termszetes is, hiszen ha Beethoven alakjt s alkotst kpzeljk bele sajt hagyomnyba, akkor ez a benne lls, Gadamert parafrazlva, itt sem lenne
trgyiast viszonyuls, hanem eleve a sajtja, mintakp, nmaga felismerse benne. Valban, a beethoveni fjdalomlmny meghaladsa elssorban
Beethovennek a maga mssgnak monolgjban vlik megrtss szmunkra is. Az 1821-ben rt szonta lmnyanyagban felsejlik a hsz ve
mr megrt Heiligenstadti vgrendeletnek tragikus zenete a legnagyobb
vesztesgrl, ami csak rhet egy zeneszerzt, hallsnak tragikus, visszafordthatatlan elvesztse s ezltal nkizrsa sajt vilgbl. m ebben az
zenetben ott rejtzkdik a tragikus sors vllalsa is: De milyen megalz
volt, mikor ott llt mellettem valaki s hallotta a tvoli fuvolaszt, n pedig

196

Fogalom s kp IV.

nem hallottam semmit, vagy hallotta a psztor nekt, s n ugyancsak nem


hallottam semmit.32 Az ilyen tapasztalatok csaknem ktsgbe ejtettek, s kis
hja volt, hogy vget nem vetettem letemnek. A mvszet, csak ez tartott
vissza. Ah, gy reztem, lehetetlen elhagynom a vilgot, mieltt nem vgeztem el mindazt, amire hivatottnak rzem magam, s gy meghosszabbtottam ezt a nyomorsgos letet valban nyomorsgosat, ezt az annyira
rzkeny testet, hogy egy kiss gyors vltozs a legjobb llapotbl a legrosszabbra vethet. Trelem gy mondjk, ezt kell most vezreml vlasztanom. Meg is tettem. Remlem, tarts lesz az elhatrozsom, hogy
vrok addig, amg a krlelhetetlen prkk jnak nem ltjk elvgni letem
fonalt. Taln jobb lesz gy, taln nem: n elhatroztam.
Mr huszonnyolc ves koromban knyszerlve lenni arra, hogy filozfus legyek, nem knny dolog; a mvsz szmra sokkal nehezebb, mint
brki msnak.
Istensg, Te beltsz onnan a magasbl bensmbe, Te ismered; tudod,
hogy emberszeretet s az a vgy lakik bennem, hogy jt tegyek. h, emberek, ha majd valamikor ezt olvasstok, gondoljatok arra, hogy igaztalanok
voltatok velem szemben, azt pedig, aki szerencstlen, vigasztalja meg az,
hogy maghoz hasonlt tall, aki a termszet annyifle akadlya ellenre
minden elkvetett, ami csak mdjban llt, hogy felvtessk az rtkes
mvszek s emberek sorba. [...] gy trtnjk. rmmel sietek a hall
el. Ha elbb jnne, mintsem alkalmam lett volna mg minden mvszi
kpessgemet kifejteni, gy kegyetlen sorsom ellenre mgiscsak tl korn
rkeznk, s szeretnm, ha ksnk. De akkor is megnyugszom, hiszen vgtelen szenvedsektl vlt meg. Jjj, amikor akarsz: btran megyek eld.
(Heiligenstadt, 1802. oktber 6.)33 E vllals katarzisa ersdik fel az op.
110-es zongoraszonta zenetben. Beethoven idkzben slyos beteg volt.
Elbb reumra panaszkodik (1820), utbb srgasgot kap (1821). De betegsge alatt is tovbb dolgozik. Felplse utn, 182425-ben rja meg a-moll
vonsngyest s benne hlaimjt. A sors vllalsa, az j erre kaps letrzse, a tovbbalkots bnata-rme itt egszl ki a transzcendencik fel
Romain Rolland jegyzete: E fjdalmas panasszal kapcsolatban egy megjegyzst szeretnk
megkockztatni. Ismeretes, hogy a Pastorale-szimfnia II. ttelnek vgn a zenekarban megszlal a csalogny, a kakukk s a frj neke, de egybknt is mondhatjuk, hogy a szimfnit
teljesen tszvi a termszet neke s susogsa. Az eszttikusok sokat vitatkoztak arrl a krdsrl, vajon helyesek-e vagy sem az utnz zennek e fajta ksrletei. Senki sem gondolt arra,
hogy Beethoven nem utnzott semmit, mert hiszen nem is hallott semmit; ujj teremtett a
lelkben egy vilgot, amely az szmra meghalt. Ez teszi annyira meghatv a madarak
megszlaltatst. Hogy megint hallhassa e hangokat, csak egy mdja volt r: bensejben
nekeltette a madarakat. V. Romain Rolland: Beethoven. Bibliotheca, Budapest 1958, 134
135.
33
Uo. 6973.
32

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

197

irnyul hla lmnyvel. Pndi Marianne gy jellemzi a vonsngyes kiemelt ttelt: A harmadik ttelhez Beethoven a kvetkez programot fzte:
Egy felgygyult beteg hlaimja az Istensghez, ld hangnemben. Az egyszersgben monumentlis lass zene l-polifnia s korlszer harmonizci homofon hangszerelsnek kombincija: tmt kezd negyedkotts
lpsek flhangrtk klnbsggel egyms utn hangzanak fel a vonsngyes hangszerein, fellrl lefel irnyul sorrendben. A dallam msodik
fele, amely flhangrtkekben szekund lpsekben mozog, korlszer harmonizciban szlal meg az egyttesen. A hlanek t dallamsort halljuk
ilyen feldolgozsban, klnfle kombincikban (dallamfordts, illetve
fordtott sorrendben trtn belps), majd j anyag kvetkezik, 3/8-os
metrum Andante, amelyet az elsheged hosszan kitartott trillja vezet be,
s a kvetkez felirat jelez: j ert rezve. A tovbbiakban e kt szakasz
klnfle alakzataira pl a ttel. A ld hlanek els visszatrse alkalmval a dallam kt rsze klnvlik egymstl: a mozgalmas els rszt a msodik heged intonlja, s hozz kpest lpnek be imitcit alkotva a brcsa
s gordonka, mg az elsheged kizrlag a korlszer flkottkat szlaltatja meg. Ezutn az Andante tr vissza, aprzottabb ritmusok differenciltabb
kpleteivel, majd ismt a hlanek csendl fel. Ezttal a legbenssgesebb
rzelemmel kvnja megszlaltatst a zeneszerz. jabb vltozatossgot
jelent a flkotts korldallam polifon feldolgozsa s a negyedkotts kezd
lpsek jszer aprzsa. Miutn a vonsngyes eredeti vzlatai kztt ez a
lass ttel nem szerepel, feltehet, hogy Beethoven kzbejtt betegsge
ihlette a felgygyuls hlanekt. Egyhzi hangnemben felcsendl hlaneket egybknt mr rgebben tervezett Beethoven, amint azt 1818-bl
szrmaz szimfniavzlatai tanstjk.34
A horizontvlts horizontgazdagodssal prosodott. A kezdeti fjdalommegrts Jzus szenvedseihez kapcsoldott. Az emberfia Jzus mindig gy nevezte magt emberfeletti szenvedse, amit megvltskldetsben meg kellett tapasztalnia s meg is tapasztalt a keser pohr
utols cseppjig, a bachi passik zenei hermeneutikjban gazdagon motivlt. m ksbbi horizont-sszevonsokban ms s ms rtelmet nyer.
Pldul Geiringer a Jnos-passi szerkezetvltozsaival kapcsolatosan gy
rtelmezi az zenet kialakulst s mai jelentst. A Jnos-passi egyik
ksbbi trst kutatva gy r: A Jnos-passi elejn ll gyengd
korlfeldolgozs helyre kerlt a monumentlis krus, hogy lenygzen
trja fel a passi alapeszmjt: az gi hatalmat mint a fldi szenvedssel
szembenll ert. Bach az Ach, windet euch nicht so gepaklete Seelen
(BWV 245c) rit is kikszblte, s helybe a partitra egyik legkiemelkePndi Marianne: Hangversenykalauz III. Kamaramvek. Zenemkiad, Budapest 1975, 185
186.
34

198

Fogalom s kp IV.

dbb darabjt tette, a 31. sz. ariost, a rkvetkez rival. Az arioso ksretben kt brsonyos hang viola d'amoure s a lant segt a szerznek felidzni a test fjdalmbl felszrnyal gi dvssg ltomst.35

Majd gy folytatja: Az evangliumnak megfelelen a Jnos-passi


Krisztust fensges nyugalom s embertvolisg jellemezte. Mt evangliuma azonban lehetsget nyjtott Bachnak, hogy a maga izz
Jzusminnjt, Jzus irnti odaad szeretett kifejezze. Itt nincs thidalhatatlan szakadk az emberi s az isteni kztt; Isten fia szenvedsben az
embert kzelti meg, s az emberisg vele egytt szenved.36
Geiringer megltsaival ellenttben Vrnai Pter gy vlekedik: A
legemelkedettebb hangot az Elvgeztetett altria kpviseli, a passi valamennyi szlszma kzl ez taln a legszebb.37 Majd gy folytatja: Bach
nagy szent zenei alkotsai, a Mt-passi, a H-moll mise s kanttk vilgval szemben de nem ellenttben! a Jnos-passit tbbek kztt az is
kiemeli, hogy ebben a mben sokkal inkbb a szenved ember-Krisztust
brzolta, semmint a fldntli transzcendentlis isteni alakot; ez a jellegzetessg kapcsolja ssze korokon tnylva a Jnos-passit Beethoven Missa
Solemnisvel, amely Krisztusban a kzd hst lttatja.38
Ezekhez a vltakoz szempontokhoz kapcsoldott a fjdalom zenei
episztmjnek stlusmutcija. A mutci rvn pedig a tragikus hs szenvedshez kapcsold sorsvllals, a megvvott kzdelem a sorsban levsben. Vgl egy sajtos visszacsatols jra a transzcendencik fel irnyt a
hlaima egyhzzenei hangulatban.
35

Geiringer: Bach (154).


Uo. 155.
37
Vrnai Pter: Oratriumok knyve. Zenemkiad, Budapest 1972, 62.
38
Uo. 63.
36

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

199

A harmadik horizont
Utols llomsunkon a romantika vilgba tekintnk, s Csajkovszkij
VI. Patetikus szimfnijval folytatjuk prbeszdnket a fjdalomrl a
bachi motvum jbli megidzsvel. m a tagads tagadsnak jegyben
itt az egykori barokk lmny kzvettetten kerl elnk az utols ttelben, a
beethoveni feldstott, mint Hegel mondan, megszntetve megrztt jelentsben.
Mr a szimfnia kezdete Beethovent idzi. A c-moll Patetique zongoraszonta op. 13. lass bevezet ttelnek kezd hangjai visszhangoznak.
Itt is elszr lass mltsgteljessggel, utna viharos drmaisggal.

(Beethoven)

(Csajkovszkij 1)

(Csajkovszkij 2)

200

Fogalom s kp IV.

A szimfnia felptse a szerz bevallsa szerint programmatikus. m


a benne rejl program konkrt tartalmt nem fedi fel mg bartainak sem.
Leveleibl s korabeli feljegyzsekbl mgis kiderl, hogy fiatalkori emlkt eleventi fel, egykori klt bartja, Apuhtyin Rekviem c. kltemnyt
rejti el benne. me nhny rszlet idevg leveleibl:
25
Tudd meg, hogy a rszben megalkotott, rszben meghangszerelt
szimfnimat megsemmistettem.39 s remekl tettem, mert kevs j volt
benne a hangok puszta jtka volt, valdi tlnyegts nlkl. Utazsaim
idejn megjelent bennem egy j szimfnia gondolata, ezttal programmal,
amely rejtly marad mindenki szmra, hadd tallgassk, s a szimfnit
pp gy fogjk nevezni, Programszimfnia (nr. 6).40 Ez a program a maga
egszben mlyen thatott szubjektivizmussal, s nem ritkn, kborlsom
idejn, gondolatban komponlva sokat srtam. Most hazatrve leltem vzlatokat rni, s a munka oly hevesen, gyorsan zajlott, hogy alig ngy nap
alatt teljesen elkszltem az els rsszel, s a fejemben mr vilgoss vltak
a tovbbi rszek is. Formailag ebben a szimfniban sok j lesz, egyebek
kztt a finl nem egy hangos allegro lesz, hanem ppen fordtva, a legelnyjtottabb adagio.
26
Ma, febr. 11-n elutazom. Mikor visszatrek, els dolgom lesz a [harmadik rsz] vgt megalkotni, vagyis az indult G-drban nneplyesen,
ujjongsszeren.
27
n pozitve minden dolgaim kzl t [az j szimfnit] tartom a legjobbnak s fleg a legigazabbnak. s gy szeretem, mint ahogy egyet sem
szerettem a tbbi zenei szerzemnyeim kzl.
28
letemben mg sohasem voltam annyira elgedett magammal, annyira
bszke, annyira boldog a tudattl, hogy valban j dolgot alkottam.
29
Az utols szimfnimat pp hogy megrtam, [...] tele azzal az letrAz Esz-dr szimfnia tematikus anyagrl beszl itt Csajkovszkij, amelyet harmadik zongoraversenyhez hasznlt fel mg 1893-ban, de amely piszkozatban maradt, s a szerz halla
utn Sz. I. Taneev fejezte be.
40
Csajkovszkij bevallsa szerint a gondolatot, hogy a hatodik szimfnijt programszimfninak nevezzk, elvetette. (Mi az, hogy programszimfnia, mikor n nem akarok programot
adni!). A testvre ltal ajnlott Tragikus szimfnia varins nem tetszett Pjotr Iljicsnek, a
Pathtique-t elfogadta, de az utols pillanatban azt is visszautastotta. rdekes RimszkijKorzakov vallomsa: Sznetben, a szimfnia eladsa utn (1893. oktber 16.) megkrdeztem [Csajkovszkijt], nincs valamilyen programja ennek a mnek? azt vlaszolta, hogy van,
termszetesen, de nem hajtja felfedni.
39

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

201

zssel, amely nagyon kzel ll a Rekviem41 hangulathoz. gy tnik, hogy


ez a szimfnia sikerlt nekem, de attl flek, nehogy ismteltem volna magam olyan alkotsba kezdve, amely llekben kzel ll az elzhz.
30
Ennek a darabnak [kltemnynek] az ltalnos hangulata termszetesen zenv alakthat, s vele jelents fokon teltett is az n utols szimfnim (klnsen a Finl). De ha rszletekbe megynk, kiderl, hogy
Apuhtyin kltemnye zmben, hiba legszebb a verselse, nem felel meg a
zennek, st ellentmond lnyegnek. Pldul az ilyen versek: Ebben a
pillanatban nekem nem mondtk: vlassz szabadon, lj vagy ne, Gyerekkoromtl rnknt hajtogattk nekem s gy tovbb. Ez a szradat tele
van pesszimizmussal az letrl, ilyen krdsek: Minek szletettem s nvekedtem s gy tovbb. Mindez remekl kifejezi az emberi sz gyengesgt a lt megvlaszolhatatlan krdsei eltt, de nem az rzelem kzvetlen
kifejezsei, hanem tisztn rtelmi folyamatok, amelyek nehzen rendeldnek al a zennek.42
Klnsen fontosak a lapalji jegyzetek tanulsgai. A fjdalom zenei
metafori itt a fltve rztt rkre elvesztse feletti gysz, elmls mlysges bnatt hiperbolizljk. Ebben az rzelmi akkumulciban csak vgs
pillanatban vesz rszt a megidzett bachi motvum parafrzisa.
A mlybe hull pre-pointilisztikus dallam ms s ms szlamba tovbb adott folytatsa az elhagyott hangszer nllsul lpseit lehajl
szeptimhangkzk fel viszi, amelyek intoncija zokogsszeren leli
krl a staftamozgsban tvelyg fjdalom dallamvonalt. A megelz
korszakok retorikja a knnyek volt, itt a zokog srs.

A. N. Apuhtyin kltnek (18411893), az iskolatrsnak a verse, aki a fiatalkori vekben


kzeli bartja volt Csajkovszkijnak.
42
P. I. Csajkovszkij: O programmnoj muzike. Gosudarstvennoe mzikalnoe izdatelctvo, Moszkva 1952, 4951. (sajt fordts).
41

202

Fogalom s kp IV.

A vg kezdett szigor logikval Csajkovszkij mr az els ttel megkomponlsval elkszti. rismetaforit veti latba a megmsthatatlan, a
vissza nem tr, az rkre elvesztett felett rzett fjdalom megrtshez.
A technikk technikira alapozva a metafork metaforit vetti elnk zenjben.
Megelz alkoti korszakban, a harmincas opuszok idejn rismetafori mindig rduplztak a visszavrt lmny kielgtsre. Ktszer akkora
lmnyelgttelben rszestettk a befogadt, mint amekkorra szmtott.
Jellegzetes plda a b-moll els zongoraverseny kezdete s finlja felett
vel rismetafora kiteljesedse: az tmenet a kezdeti diadalmas hangulatbl a mr-mr megdicslsbe a finlban azltal, hogy a vrva-vrt kezd
tma helyett

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

203

a nlnl is szebb, fensgesebb varinst szlaltatta meg.

Ott, a zongoraverseny retorikjban a kt dallam tvirnytott tmenete


a II. ttel felett rismetafort hoz ltre:

204

Fogalom s kp IV.

Itt azonban, a Pathtique-szimfniban az rismetafora hinymetaforv mdosul: hinyzik belle a vrva-vrt visszatrs. Az els ttel szenvedllyel teli indt tmjt egy csodlatosan szp msodik tma kveti tele
nosztalgival, a svrgs el nem ml szpsgvgyakozsval:

A jtkos msodik s viharos harmadik ttel utn a metafora leszll


gban jra meg kellene jelennie a nosztalgiamotvumnak. Ezt a megjele-

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

205

nst kszti el, gymond, az es ist vollbracht parafrzisa. m a mlybehull dallamot nem kveti a nosztalgikus rszlet az els ttelbl, helyette a
Lamento hangulata tetzdik fokrl fokra. S. Todua mondotta egyik zeneszerzsi rn a Pathtique-finl hangulatt jellemezve, hogy ez nagyon
hasonlt annak a gyszolnak a vgtelen fjdalmhoz, aki egy frissen hantolt sr peremn l s zokogva sr.
Az albbi kt szerkezeti vz jelli az rismetafora felcserldst
a hinymetaforval. A kett kztti lmnyklnbsg a megszokottsgbl
fakad elvrs rejtett mechanizmusra pl. Az 187475-ben komponlt op.
29-es zongoraverseny rmlmnyt vrja vissza a kznsg egy hasonl
motivikai elkszts utn az 1893-ban, majd hsz vvel ksbb rott
Pathtique szimfnia finljban. m helyette az rkre elmarads tragikus lmnyben rszesl. Az els vz a kezd ttel metaforikus helyzeti
energijt emeli ki, a msodik sszefoglalja a hinymetafora tmeneteinek
teljes retorikjt.

206

Fogalom s kp IV.

A mlysges fjdalom nma, szavakkal nem kifejezhet


A legmlyebb fjdalmak rk pldjt rzkti meg Hans Peter
Trk Erdlyi Mt-passija43 msodik ttelnek finljban: Mria elsiratja
szent fit.44 Ez az elsirats szavak nlkli zokogsban-jajgatsban zrt ajkak
mgl kel letre.45

Hans Peter Trk: Siebenbrgischen Passionmusik fr Karfreitag nach dem Evagelisten


Matthus fr Chor, Solisten und Orgel.
44
A sokszorostott partitra 104. s kvetkez oldalain: Marias Klage.
45
A szerz elrsa a partitra 104. oldaln a mezzoszoprn szl szmra: MS (Maria): mit
geschlossenem Mund.
43

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

207

A mondanivalt a korl szvegt nekl krus szlaltatja meg. 46


A fjdalomnak sidktl mig rejtzkd valsgt fedi fel ez a
tragikusan szenvedlyes zene. Benne zeng a megrts igazsga: a fjdalom
minl mlysgesebb, annl kevsb mondhat ki szavakkal. Jajgatsa a
siratk aximjra pl: jaj!, el kell szenvedni a fjdalmat, meg kell szenvedni azrt, hogy kilhessk, hogy lelknk mlyrl feltrhessen a magasba, panaszkppen, megbocstsrt svrogva, belenyugvst keresn, a felejteni a nem tuds tvesztjben...
Az Erdlyi Mt-passi zenei pietja a mlt fel fordtja a felismers irnyt. Hermeneutikusan adja rtsnkre Bach Jnos-passijban a
Bevgeztetett tragikusan csodaszp alt ria szerkezeti jelentst. A fjdalom
zenei metaforja itt is szavak nlkl a viola da gamba szljban
premonitve hordozza a ksbbi alt rijba foglalt szavak tragikumt,
amely a srs bnattl a tehetetlen harag kitrsig fokozdik.
gyszintn a trki paradigma szli a bevgeztetett motvum hangszeres megidzst Beethoven Asz-dr zongoraszontjnak harmadik
ttelben, amelyet a zenehermeneutika a knnyek legszebb hangszeres
recitativjaknt tart szmon. Vgl, de nem utolssorban itt lelnk Csajkovszkij Patetikus szimfnijnak megrtsre, a Lament ttel allegrijra, amely szintn a bevgeztetett motvum parafrzisra pl. Itt is a hangszerek zokognak, s a fjdalom szavak nlkl jut kifejezsre. s megknynyeztet. A Patetikus szimfnia Lamento ttele vgn Chung Myung-Whun,
A mezzoszoprn szlt nhny taktus klnbsggel kvet korl nti tulajdonkppen szavakba a jajgatsba fojtott fjdalom megrtst: Wenn ich einmal soll scheiden,/ So scheide
nicht von mir,/ Wenn ich den Tod soll leiden,/ So tritt du denn herfr!/ Wenn mir am
allerbngsten / Wird um das Herze sein,/ So rei mich aus den ngsten / Kraft deiner Angst
und Pein! Magyar fordtsa: Ha egyszer el kell tvoznom,/ Ne hagyj el engem!/ Ha majd
meg kell halnom,/ Lpj hozzm!/Amikor szvemet/ A hall rmlete szortja,/ Ragadj ki a
flelmekbl/ Flelmed s szenvedsed erejvel./ Lsd: https://docs.google.com/viewer?a=
v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzem92ZWdrb255dnxneDozMzNiNjkyNmE
wYjg1MWZm, letltve 2014. szept. 10-n, 15:31. Megjegyezzk, hogy a szerz ltal megjellt s idzett dallam szvege nem hangzik el. m a Bach-korlok ismeri szmra in absentia
is rvnyesti allegorikus hatst. Befiehl du deine Wege / Und was dein Herze krnkt / Der
allertreusten Pflege / Des, der den Himmel lenkt./ Der Wolken, Luft und Winden / Gibt Wege,
Lauf und Bahn,/ Der wird auch Wege finden,/ Da dein Fu gehen kann. Magyarul: Bzd
utaidat / s mindazt, ami szved bntja / Gondos kezeire annak, / Aki az eget irnytja; / Aki a
felhknek, a szlnek s a levegnek / tjt, plyjt s futst megszabja, / tall utat, /
Amelyen lbaiddal jrhatsz. (Forrs, mint fenn.) A kznsg csak e dallamra rpl szvegben Wenn ich einmal soll scheiden hallja s rti meg a bnat ellegezett enyhlsnek
transzcendens irnyt.
A korldallam mindkt szvegvarins felett elhangzik Bach Mt-passijban. Lsd: Johann
Sebastian Bach: Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthus BWV 244; Klavierauszug
Nach dem Autograf der Partitur und der Stimmen herausgegeben von Kurt Soldan Edition
Peters Leipzig Nr. 4503. Elszr mint a Passi 53. korlja (i. m. 108.), majd, mint 72. Korl
(i. m. 146.).
46

Fogalom s kp IV.

208

a szuli Philharmoni Orchestra karmestere a felvtelen jl lthatan knynyeket sr, majd hosszan tart csend elzi meg a teremben kitr tapsvihart.47
sszefoglals
1) A gadameri szemllet jegyben a fjdalom zenei episztmjnek
hrmas mutcija horizontkialakts, -vltozs s -sszevons megrtst a dialogikus jtktrben az rtkelsaktus lland gazdagodst hozta
magval. Mert nem a fjdalomfogalom jelentstartalma gazdagodott mint
olyan, hanem a jelensg zenei tlsbl kvetkez rtkelsek hasonlsga
s klnbsge.
A hasonlsguk elssorban a fjdalomlmny intenzitsnak kvzi
azonos erssgben rejlik. Mindhrom esetben szimptink s rszvtnk
lelki kszsgnk arnyban a legmagasabb fokon nyilvnul(hatot)t meg.
Az tls- s megrtsbeli klnbsgek sem fakadtak elssorban a fjdalom
trgybl kvetkezen. Hiszen nem a megvlts a maga csendessgben
felmrhetetlen keresztldozata az Emberfia rszrl, s nem a legdrgbb
kincstl, a megteremtett alkots fltti rmtl val megfosztottsg mrmr emberfelettiv vlsa a hallst vesztett Beethoven rszrl, s gyszintn nem a visszahozhatatlan, a megismtelhetetlen, az rkre elvesztett
feletti hallfjdalom a vget sejt Csajkovszkij mester rszrl az, ami a
klnbsgek vilgt feltrn a faggat dialgus sorn. Mert ezek eleve szszemrhetetlen minsgek. Mssguk azonban nem idegensgkbl, hanem
szmunkra ismers, de klnbz kzpont horizontjaikbl kvetkezik. Az
elsben transzcendens kitntetettsg az gbe kilt fjdalom, a msodikban drmaian fldi a maga nemszt belenyugvsban, a harmadikban
pedig ppen a fldi vilgot elhagyni knyszerls letrzse az, ami fj. Mi
pedig mindhrom esetben benne vagyunk a fjdalom ilyen-olyan vagy amolyan letrzsben. Mi tbb, a zene elad mvszete lehetv teszi szmunkra, hogy egy idben is benne lehessnk mindhromban. Hiszen tegnap
is, ma is, holnap is eladhatk ezek a mvek, s gy mindig jelen idejekk
vl(hat)nak. Horrible dictu, mg egyazon alkalommal is meghallgathatk s
befogadhatk, pldul sajt lemeztrunkban tallzva. m a klnbsgek s
hasonlsgok nem csak rzkelhetk, de sarkosthatk, st tovbb is alakthatk, fokozhatk. Prbeszdben a mvekkel a faggat dialgus sorn l47

Tchaikovsky Symphony no. 6 (Full Length): Seoul Phil Orchestra


6 "" Conductor : Chung Myung-Whun (Seoul Phil Orchestra Music Director
& Permanent Orchestra Conductor) Seoul Philharmonic Orchestra, 16th May 2011. Korean Art
Centre Concert Hall, Seoul Korea. Lamento: 37 min.http://www.youtube.com/watch?v=
yDqCIcsUtPI, letltve 2014. szept. 10., 16:19.

Angi Istvn / Zenehermeneutikai vizsgldsok a fjdalomrl

209

mnyeink a mi konkrt belltdsunktl is fgg lmnyek. s ez nemcsak


a mindennapi llapot megfoghatsgra cloz, hanem tvlatilag is, st letkorra vonatkoztatva is fennll. Mskppen viszonyulunk reggel, dlben
vagy este a fjdalom mrtkhez, hossz tvon ugyangy ifjan, rett korban
vagy regen. Goethe egyik jeles mondsa szerint az ifj forradalmr s
ateista, az rett kor ktelked, az agg pedig misztikus...
2) A jaussi rnyalatot is tekintetbe vve a ms s msknt hallgats klnbsge elvezethet a horizontok sszevonstl az ezekre val reflektltsgra. Pusztn az idegensg szintagmja az, ami tovbbra is idegenl hat.
Mert az antik mouszik hol kedvesen elbjol, hol fenyegeten ijeszt
melopjihoz hasonlan a zene ma is s mindig tfogja-leli hallgatit, s
akr gy, akr gy, lelkk rezdlsvel vibrl egytt. Persze ez az egytt
vibrls a benne-lt teljes rzkelse mellett is lehetv teszi, st elvrja a
reflektl tudat rvnyeslst. Ezrt is igaz a hermeneutikai tny, hogy a
valdi alkotsok mindig kpesek jabb s jabb dialgusra ksztetni befogad partnereiket.
Befejezsl jra Gadamert idzzk az Igazsg s mdszer elejrl:
Ha az itt eladott vizsgldsokbl le lehet vonni valamilyen gyakorlati
kvetkeztetst, akkor az minden esetre nem a tudomnytalan elktelezettsgre, hanem arra a tudomnyos tisztessgre szlt fel, hogy valljuk be
az elktelezettsget, mely minden megrtsben rezteti hatst.48
Irodalom
Adorno, Theodor W.: Wagner. Eurpa Knyvkiad, Budapest 1985.
Alvang, A.: Beethoven. Editura Muzical, Bucureti 1961.
Angi, I: Cscspontok eszttikuma Bach passiiban. In: U: A zenei szpsg modelljei. Polis, Kolozsvr 2003.
Apostolok cselekedetei, 16.25. In: Biblia.
Breazul, George: Pagini din istoria muzicii romneti I. Editura Muzical, Bucureti
1966.
Brockhaus Riemann: Zenei lexikon III. Zenemkiad, Budapest 1985.
Csajkovszkij, P. I.: O programmnoj muzike. Gosudarstvennoe muzikalnoe
izdatelctvo, Moszkva 1952.
Dante, Alighieri: Tizenharmadik levl. In: U: sszes mvei, Magyar Helikon,
Budapest 1962
Gadamer, Hans-Georg: Igazsg s mdszer. Gondolat, Budapest 1984.
Geiringer, Karl: Johann Sebastian Bach. Zenemkaid, Budapest 1976.
Jakobson, Roman: Zenetudomny s nyelvszet. In: U: Hang jel vers. Gondolat, Budapest 1969.
Jauss, Hans Robert: Horizontszerkeszts s dialogicits. In: U: Recepcielmlet
eszttikai tapasztalat irodalmi hermenutika. Osiris kiad, Budapest 1999.
48

Gadamer: i. m. 11.

210

Fogalom s kp IV.

Jauss, Hans Robert: Jns knyve, az idegensg hermeneutikjnak egy paradigmja. In: U: Recepcielmlet eszttikai tapasztalat irodalmi hermenutika.
Osiris kiad, Budapest 1999, 373.
Kstner, Erich: A repl osztly. Mra Ferenc Knyvkiad, Budapest 1960.
Niculescu, tefan: George Enescu despre principiile sale de creaie. In: U: Reflecii
despre muzic, Editura Muzical, Bucureti 1980.
Pndi Marianne: Hangversenykalauz IV. Zongoramvek. Zenemkiad, Budapest
1980.
Pndi Marianne: Hangversenykalauz III. Kamaramvek. Zenemkiad, Budapest
1975.
Rajeczky Benjamin: Mi a gregorin? Zenemkiad, Budapest 1981.
Romain Rolland: Marile epoci creatoare, Cntecul nvierii. Editura Muzical,
Bucureti.
Schweitzer, Albert: Sz s hang viszonya Bachnl. Rszlet Schweitzer Bachmonografijbl. In: U: letem s gondolataim. Gondolat, Budapest 1974.
Szabolcsi Bence: Beethoven. Mvsz s malkots. Kt korszak hatrn. Zenemkiad, Budapest.
Szent Jakab apostol levele, 5.12. In: Biblia.
Trk J. Barsi B. Dobszay L. Katolikus liturgika III. A zsolozsma. Dobszay
Lszl: A Liszt Ferenc Zenemvszeti Fiskola Egyhztrtneti Tanszke s a
Magyar Egyhzzene Trsasg 1999.
Vrnai Pter: Oratriumok knyve. Zenemkiad, Budapest 1972.

Loboczky Jnos
rtelem s hangzs vltozatok a zene befogadsnak
rtelmezsre (Gadamer, Dahlhaus, Adorno)
Kulcsszavak: a hang jelentse, zene s id, a zenem identitsa,
zene s nyelv, a zene nyelve, a zene megrtse, zene s festszet
Gadamer a mvszeti gak kzl taln ppen a zenvel foglalkozott a
legkevesebbet, gy tmavlasztsom szokatlannak tnhet. Mondhat-e valamennyire is relevns gondolatot a zenrl az, aki a sz szigor rtelmben
nem szakrt fllel hallgatja azt? krdezhetnnk. A gadameri hermeneutika megkzeltsmdjt jl ismerk szmra a vlasz nagyon is magtl
rtetd. Gadamer szmra a zene is az eszttikai tapasztalat egyik gazdag
forrsa, s mint ahogyan klti mvek rtelmezse kapcsn is hangslyozza
az olvas jogt az nll megrtshez az irodalomtudshoz kpest, ppgy a zenhez fztt reflexik megfogalmazsa sem csak a zenszek s
zenetudsok privilgiuma.
Eladsomban ugyanakkor Gadamer zenei reflexiit megksrlem
szembesteni Adorno s Dahlhaus, e kt kitn zeneteoretikus bizonyos,
fknt a zene s nyelv viszonyval kapcsolatos gondolataival. Elssorban a
kvetkez krdseket jrom krl: a hang jelentse, zene s id, a zenem identitsa, zene s nyelv, a zene nyelve. A hrom gondolkod felfogsa rszben rintkezik egymssal, pldul Dahlhaus konkrtan is hivatkozik
Gadamerre, msrszt Dahlhaus ppen Adorno zenefilozfijval konfrontldik. Egybknt pedig mindhrmjuk felfogsban kzsnek vlem az
explicite nem mindig hangslyozott szembenllsukat a Hanslick-fle zenei
szpsg rtelmezssel, amely nmikpp leszkten a zent hangozva
mozg formknak nevezi. Hanslicknl zene s nyelv kibkthetetlenl
elvlnak egymstl, a nyelvben a hang csupn egy tle teljessggel idegen valami kifejezsre szolgl eszkz, mg a zenben nmaga cljaknt
lp fel.1 A kt elvet ezrt lehetetlen logikailag sszeegyeztetni szerinte.
A zene s nyelv azonos mrtkben s mgis egszen klnbz mdon kvetelnek rtelmezst. Nyelvet interpretlni annyit tesz: megrteni a

Hanslick, Eduard: A zenei szp. Ford. Csob Pter Gyrgy. In: Zene s sz. Szerk. Csob
Pter Gyrgy. Bessenyei Gyrgy K., Nyregyhza 2004, 132.
1

212

Fogalom s kp IV.

nyelvet, zent interpretlni: zenlni2 rja Adorno a Tredk a zenrl s a


nyelvrl cm esszjben. A zenei trtns s a nyelvi megrts ezen
szembelltsra reflektlva hangslyozza Dahlhaus, hogy inkbb arrl van
sz, hogy a megrts fogalma itt ketts rtelemet nyer (trtns s interpretci). Ez a kettssg a zenem eladjra ppgy jellemz, mint a
befogadjra. Egyrszt benne tartzkodunk a hangok folyamban, ami
akrcsak egy nyelvjtk letformnk egy darabjt alkotja.3 A megrts rtelmhez msrszt szksgszeren hozztartozik legyen sz nyelvi
vagy zenei alkots megrtsrl a valamit valamiknt megrteni mozzanat.
1. A Dahlhaus ltal is hangoztatott elv centrlis jelentsggel br
Gadamer megrts-felfogsban. Az ltala eszttikai meg nem klnbztetsnek nevezett jelensg alapvet aspektusa, hogy a mvszet tapasztalatban nem korltozdunk csupn a tiszta eszttikumra. 4 A zenre klnskppen rvnyes az, hogy nem lehet a magban val mvet (lsd egy
zenem notcijt) s az aktulis megszlaltatst egymstl mereven elvlasztani. Pontosabban arrl van sz, hogy a zenem eszttikai hatsa csak az
utbbi esetben rvnyesl. A zene megrtsnek els, mondhatni kzvetlen szintjt Dahlhaus hasonlkppen jellemzi: A megrtettk prediktum azt fejezi ki, hogy szmunkra kielgt megjelentst nyert mindaz, ami
nem ll a kottban. Csak ha ebben a megelgedettsgben zavar tmad, vagy
netn megsznik az elad s hallgat kztti viszony teljessggel hasonl a beszlgets szitucijhoz, amelyen megfigyelhet a nyelv mkdse , csak akkor kell azt a megrtst, amely berte a trtnssel, kiegszteni s megtmogatni egy olyan megrtssel, ami (verblis) interpretcin alapul.5
Gadamer ezzel sszefggsben a m hermeneutikai identitsnak gondolatt hozza jtkba. A hermeneutikai identits hozza ltre a megysget, amely vgs soron a m befogadjban konstituldik. Ennyiben
elvlaszthatatlan a megrtstl, hiszen a mvszet tapasztalatban valamit
mint valamit (etwas als etwas) rtek meg, az identitst a mrtelembl llaptom meg. Erre a viszonyra a zenei improvizci pldjt hozza fel. Az
orgonista nyilvn sohasem kpes ktszer ugyanazt improvizlni azonos
tmra. Krds, hogy mrl beszlhetnk-e itt, vagy csupn az eladmvsz zenei tleteinek laza fzrrl. A hallgat mindenesetre tlkezik a
Adorno, Theodor Wiesengrund: Tredk a zenrl s a nyelvrl. Ford. Csob Pter Gyrgy.
In: i. m. 293.
3
Dahlhaus, Carl: A zene megrtse s a zenei analzis nyelve. Ford. Csob Pter Gyrgy. In:
i. m. 224.
4
Lsd Gadamer, Hans-Georg: Igazsg s mdszer. Ford. Bonyhai Gbor. Gondolat, Budapest
1984, 9799. (II/1.b: A kpzdmnny val tvltozs s a totlis kzvetts.)
5
Dahlhaus: i. m. 224.
2

Loboczky Jnos / rtelem s hangzs vltozatok a zene...

213

klnbz improvizcik minsgrl: ez egszen szuggesztv, invencizus volt, ez tldsztett, kvethetetlen vonalvezets, ez csak res technika stb.6 Teht az improvizciban nkntelenl is valamifle megysget, eszttikai nazonossgot rzkel. Mindenesetre az vilgosan rzkelhet, hogy Gadamer, Adorno s Dahlhaus szmra alapelvknt jelentkezik,
hogy a zenem a maga rzki-autonm megjelensvel egytt is rtelmezsre szorul, mg Hanslick azt hangslyozza, hogy a zenei nyelvet nem
lehet lefordtani, s tulajdonkppen a kanti rtelemben vett szabad szpsg
legtisztbb megjelensi formja: A m adva van mindenfle kommentr
nlkl.7
Trjnk most vissza Gadamerre, pontosabban arra, ahogyan zene
s id sszefggst rtelmezi. Gadamer a mindennapok valsgt s az
nnepet, illetve a mvszetet ktfle idstruktra bemutatsval is klnvlasztja egymstl, annak az rtelmezsi horizontnak a jegyben, amit gy
fogalmaz meg: az id a vilg letideje fell gondoland el, s minden
olyan implikcitl tvol kvnok maradni, amely olyan rkkvalsgot
felttelez, ami mr nem idbelisg.8 Az idnek a normlis gyakorlati tapasztalata a valamire val id (Zeit fr etwas). Ez az az id, amely fltt
rendelkeznk, amelyet beosztunk magunknak. Ez az res vagy kitltend id (auszufllende Zeit). Az idnek ezt az ressgt pldzza szlssges esetknt az unalom. Itt az idt arctalan ismtlsritmusban tapasztaljuk. Az unalom ressgvel szemben a msik vglet a sernysgnek az
ressge, amikor soha sincs idnk, folyton terveznk valamit: Az unalom ressgvel a msik ressg, az elfoglaltsg ll szemben: amikor soha
nincs idnk, s szntelenl szndkunkban van valami. 9 Gadamer azt
hangslyozza, hogy az elbbi mellett az idnek egy egszen msfajta tapasztalata is ltezik. Ezt az nnepre s a malkotsra is rvnyes idt nevezi
betlttt (erfllte) vagy sajt idnek (Eigenzeit). Amikor az nnep elrkezik, akkor az nnepnek ezt az idtartamt teljestik be. Az id nneplyess
vlt, amikor az nnep ideje eljtt. A sajt idt ugyanakkor mindnyjan ismerjk az lettapasztalatunkbl. Gadamer az emberi let nagy szakaszaira
gondol, mint pldul az ifjkor vagy az regkor. Az rval megszmllhat
id egyenletes folyamata semmit nem mond szmunkra az ifjsgrl vagy
az regsgrl. Az nnepnl hasonl a helyzet: Az a szmolgats s diszponls, mely az idvel val rendelkezsnket egybknt jellemzi, az nnep-

Lsd Gadamer, Hans-Georg: A szp aktualitsa. Ford. Bonyhai Gbor. In: Gadamer: A szp
aktualitsa. Vl. Bacs Bla. T-Twins, Budapest 1994. 4142.
7
Hanslick: i. m. 126.
8
Gadamer: Az res s a betlttt idrl. Ford. Hegyessy Mria. In: A szp aktualitsa. I. m. 96.
9
Gadamer: A szp aktualitsa. I. m. 6566.
6

214

Fogalom s kp IV.

lsben gyszlvn megll.10 Az nnep ezltal az elidzsre (Verweilen)


ksztet bennnket. A malkotsok idstruktrjt azutn az nnepvel lltja prhuzamba. A malkots is organikus egysg, amelyben minden momentum szerves egssz plt egybe, teht egy nmagban strukturlt egysg. Ez azt jelenti, hogy rendelkezik sajt idvel, mint egy l organizmus
vagy egy nnep. A malkots sem idbeli kiterjedsnek kalkullhat idtartama rvn, hanem sajt idstruktrja rvn van meghatrozva. Tbbek
kztt a zenvel pldzza ezt a megllaptst. A zenedarabok egyes tteleinek megadott tempadatai a zeneszerzknek csak a jelzsei. A helyes
temp sohasem mrhet, kalkullhat pontosan.11 Ezrt tartja eltvelyedsnek Gadamer azt, hogy korunk gpi kultrjban mintegy szabvnyostjk a mvek autentikusnak kikiltott befogadst. Ez a reproduktv mvszeteket nem-alkot tevkenysgg fokozn le. Egy zenedarab sajt idejt, egy klti szveg sajt hangsznt csak a bels flnkben valsthatjuk meg: A zenei reprodukcik, a versmondsok, a sznhzi eladsok,
brmilyen nagy mvszek lpnek is fel bennk, csak akkor kzvettik magnak a mnek a valban mvszi tapasztalatt, ha bels flnkkel mg
valami egszen mst is hallunk, mint ami valsgosan, az rzkeink eltt
trtnik.12 A malkots sajt idejnek problmakrhez tartozik a ritmus
tapasztalata is. A ritmust egyfell fizikai rtelemben kihalljuk a hangz
szvegbl vagy zenbl, msfell pszichikai rtelemben belehalljuk a
mvekbe.
A malkots ltmdjval kapcsolatban az egyik meghatroz fogalom
Gadamernl a reprezentci. Tmnk szempontjbl most arra hvnm fel a
figyelmet, hogy ezt a kifejezst ppen abban az rtelemben hasznlja, hogy
a m nem lekpezs, hanem valami sajtsgos lteznek a kifejlse. A malkotsoknl val elidzs (befogads) legfbb rtelme szerinte a kvetkez gesztus: ...azt, ami van, lenni hagyni. A lenni hagys azonban nem azt
jelenti, hogy csupn megismteljk, amit mr tudunk. Nem valami ismtlslmny formjban, hanem magnak a tallkozsnak a hatsra hagyjuk
lenni azt, ami volt, annak a szmra, aki vagyunk.13 A mvszet mve
ebben az rtelemben abszolt jelenvalsg s egyidejsg. Ezeket a kifejezseket ltalban a befogadssal kapcsolatban szoks hasznlni, de az alkots, ltrehozs folyamatra is jellemz lehet. Hadd idzzek egy idevg
zenei pldt: Richard Strauss op. 4-es B-dr, fvsokra rt szvitjben megjelenik Beethoven Eroica szimfnijnak egy motvuma. A zeneszerz feljegyzseibl tudjuk, hogy maga erre a motvum-egybeessre csak a kom10

I. m. 6667.
Lsd i. m. 68.
12
I. m. 69.
13
I. m. 76.
11

Loboczky Jnos / rtelem s hangzs vltozatok a zene...

215

ponls sorn, a zrttel megalkotsa eltt jtt r, a befejezst azutn


mr tudatosan erre a tmra ptette.
Egy rvidebb rsban (Musik und Zeit Ein philosophisches
Postcriptum14) tulajdonkppen azt a krdst jrja krbe, hogy miknt viszonyul a zene a matematikhoz egyfell, msfell pedig milyen sszefggsek
fogalmazhatk meg a zene mint a hangok nyelve, valamint a nyelv zenje
kztt, fkpp a kltszetet illeten. Az els krdssel kapcsolatban azt
emeli ki Gadamer, hogy a matematika s a zene az eurpai kultrban
legalbbis jelrendszerket tekintve (lsd a szmrendszereket, a matematikai
szimblumok rendszert, valamint a zenei sszhangzattant) mr keletkezskben, ha pldul a pthagoreusokra gondolunk rokonsgban lltak
egymssal. Eszkzrendszerk bizonyosfajta egyrtelmsget klcsnz
mindkt terletnek. Ugyanakkor valahol mg a matematika is tbb, mint
puszta eszkz. A zenrl pedig mg inkbb tudjuk, hogy jval tbb, mint a
megkomponlt hangok szmszersthet struktrja.
A jelzett sszefggst egybknt szemlletesen vilgtja meg
Thrasybulos G. Georgiades akire Gadamer is hivatkozik egy helyen15
Megnevezs s felhangzs16 cm fenomenolgiai szemllet tanulmnyban. Ebben tbbek kztt azt vizsglja a szerz, hogy a zene mint hangszm-fenomn miknt kapcsoldik ssze a bens rzetekkel. Nla sajtos rtelmet nyer a Gadamernl betlttt idnek nevezett fenomn: Az
egszbeni mdon ltez embernek szksge van arra, hogy a zent mint az
idnek a fenomnjt sszekapcsolja valamivel az idben. Msklnben a
zene az egszbeni-emberi fell nzve mg nem beteljesedett. Kls jelensgekkel a zent nem lehet (legalbbis kzvetlenl nem) beteljesteni, betlteni.17 Vgl is Thrasybulos azt a lehetsget hangslyozza, hogy a zent
bennnk ltrejv rzetekkel, kedlyllapotokkal tltjk be. Bizonyos
rtelemben teht j rtelmet ad ez a felfogs annak a tradicionlis gondolatnak, hogy a zene rzetek, illetve rzelmek kifejezse. Thrasybulos tallan
idzi Beethovent, aki a pasztorl szimfnijrl maga jegyezte meg, hogy
inkbb az rzet kifejezse, mint festszet. Nem a lthatnak a lekpezsrl van sz, hanem arrl, ahogyan a lthatnak a bels rzkre, az idre
vsett barzdi tvltoznak zenv, valami idi-reliss.18 A zenei folyamat idbelisgvel kapcsolatban Gadamer azt hangslyozza, hogy leginLsd Gadamer, Hans-Georg: Gesammelte Werke, Band 8. J. C. Mohr (Paul Siebeck) Tbingen, 1993, 362366.
15
Lsd Gadamer: Fenomenolgia s dialektika kztt nkritika-ksrlet. Ford. Tiszczi
Tams. Vulgo, 2000/345. sz. 14.
16
Thrasybulos, G. Georgiades: Megnevezs s felhangzs (rszletek). Ford. Szab Csaba.
Vulgo, 2005/12. 230243.
17
I. m. 242.
18
Uo.
14

216

Fogalom s kp IV.

kbb a zenben rzkelhet, hogy itt nem valamifle most-pillanatok


sorozatrl van sz, hanem az idt magt mint idzst, elidzst fogjuk fel.
Egy zenem hallgatsakor tnylegesen arrl van sz, hogy mikzben felolddunk benne, elfeledkeznk az idrl. Ahogyan Kierkegaard is fogalmaz,
a zene kpes leginkbb kifejezni az idben val elmlst. 19 A zene egyfell
kiszakt az idbl, megllsra ksztet, msfell nmagban tiszta magval ragads (Ziehen).
Zene s nyelv viszonyra visszatrve rviden arrl beszlnk, hogy a
zene s a kltszet nyelve kztti affinitst a klti sz befogadsa, illetve
interpretlsa kapcsn veti fel Gadamer. Egy szveg elsdleges interpretcijnak felttele, hogy mintegy hagyjuk beszlni, ami egyfajta bels
hallst felttelez. Ebben az rtelemben az, aki valamilyen zent szlaltat
meg, valamint az, aki rt mdon olvas, vgs soron ugyanazt teszi, tudniillik rtelmet ad valamilyen hangz folyamatnak. Itt utalnk a Hang s
nyelv20 cm Gadamer-tanulmnyra, amelyben a lts vagy a halls elsbbsge krdsben azrt voksol a halls mellett, mert az rzkels mivel
nem mechanikus szlelsi folyamat a nyelvisget felttelezi, vagyis eredenden a beszd meghallst. Maga a lts is a dolgok valamiknt ltsa, s
ez az eszttikai tapasztalat esetben klnsen meghatroz jelentsg.
Gadamer egybknt jogosan utal arra is rsban (Musik und Zeit),
hogy a nyugati zenekultra vilgmret elterjedse s a mszaki tudomnyok, illetve technika szdt trhdtsa kztt szoros sszefggs van. Itt
nem a technikai halads sokat emlegetett negatv kvetkezmnyeit krhoztatja, hanem azt hangslyozza, hogy a zene a planetris kommunikcinak azt a lehetsgt knlja, amelyben nem csak a szellem anyagtalan
svrgsa, hanem testi-fizikai tevkenysge is megnyilvnul.
2. Adorno egy, a zene idbeli s bizonyos rtelemben trbeli
jellegt analizl tanulmnyban21 az idvel kapcsolatban abbl indul ki,
hogy csak ltszatra magtl rtetd a zene idbeli jellege. Az id a zene
szmra sokkal inkbb megoldand feladat: rszegysgei kztt idbeli
relcikat kell teremtenie, valamint szembe kell szeglnie az id res lefolysval.22 Ugyanakkor a zenei elemek egymsutnisgnak megszervezse rvn jn ltre olyan egysg, zenei rend, amelyet zenei formnak nevezhetnk, s amely a zene idbeli artikulcijt a zene trbeliv alaktsnak
(Verrumlichung) eszmnyre utalja.23 Beethoven szimfniinak nmely
Lsd Kierkegaard, Sren: Vagy-vagy: Az rzki zsenialits mint csbts. Ford. Dani Tivadar. OsirisSzzadvg, Budapest 1994. 7082. (76.)
20
Lsd Gadamer: Hang s nyelv. Ford. Tallr Ferenc. In: A szp aktualitsa. I. m. 169187.
21
Adorno, Theodor W.: Zene s festszet nhny relcijrl. Ford. Csob Pter Gyrgy.
Vulgo, 2005/12. 186195.
22
I. m. 186.
23
Uo.
19

Loboczky Jnos / rtelem s hangzs vltozatok a zene...

217

ttele pldul mintha egyetlen msodpercig tartana. A festszet mintegy a


zene dialektikus ellenttprjaknt jelenik meg ebben az adorni konstrukciban: A festszet, a trbeli mvszet mint a tr feldolgozsa nemkevsb a
tr dinamizlsa s negcija. Eszmje az id fel irnyul transzgresszi.
Azok a kpek tnnek a legsikeresebbnek, amelyeken az abszolt egyidejsg llegzetelllt idbeli folyamatknt jelenik meg. 24 A mvszetek teht
ppen ellenttkben jrjk t egymst, a mvszetek csakis akkor konverglnak, ha mindegyikk hsgesen kveti a maga immanens elvt. 25
Mint ahogyan a zenei forma egyfajta triests, gy a kp abszolt tere
az iddifferencil, az a pillanat, amelyben sszesrsdik mindaz, ami az
idben sztszrdott. Id nlkl nincs egyidejsg. 26
Tanulsgos, hogy az elbb mr emltett Thrasybulos a hallsrzet idbeli s a ltsrzet trbeli jellegnek klnbsgbl msfajta kvetkeztetst
von le: A termszet a flem szmra nem terl ki magtl hzagmentesen,
akr egy sznyeg, szemem szmra azonban igen. S ez az alapja annak is,
hogy nem ltezik a festszettel analg zrejmvszet. Ami a festszetben
ellenllhatatlan, az nem ms, mint a szksgszeren hzagmentes, ltalnos
termszeti sszefggs megragadsa, s ez hinyoznk a zrejmvszetbl.27 Adorno a ktfle rzkelsi md, valamint mvszet divergencija
helyett inkbb ezek bizonyos konvergencijra hvja fel a figyelmet, utalva
pldul a hangszn optikai eredet kifejezsre, amely egyfajta
kolorisztikus dimenzit nyit fel a zenben, s a festszet szinte behatol a
zene sszefggsrendjbe.28 Adorno vgl is zene s festszet sszetallkozst valami harmadikban tallja meg, abban, hogy mindkett nyelv.
A nyelv pedig a mindkettben alapvet konstrukcis elv fel mutat. Az
eszttikai konstrukci fogalma a matematikbl s a lthat vilgbl ered,
s azt az intencit fejezi ki, amely valamifle sszer rendet kvn vinni az
anyagba. Ez az elv alapveten hasonlkpp mkdik a zene s a festszet
nyelvben is.
3. Dahlhaus annyiban kapcsoldik Adornhoz, hogy maga is hangslyozza a zene sajtos nyelvisgt, viszont azt leszkt rtelmezsnek
tartja, hogy Adorno a zene interpretlst a zenlsben ragadja meg. 29
A zene Dahlhaus rtelmezsben ppen hogy tbbrteg nyelv, amely a
notlt s nem notlt elemek megrtst egyarnt magban foglalja. Ez a
megrts persze nem csupn a zenei szakrt sszhangzattani elemzsben
24

Uo.
I. m. 187.
26
I. m. 189.
27
Thrasybulos: i. m. 240.
28
Adorno: A zene s festszet nhny relcijrl, 191.
29
Lsd Dahlhaus i. m.
25

218

Fogalom s kp IV.

nyilvnul meg, hiszen a zenehallgatnak a zene befogadsnak folyamatban nincs szksge az sszhangzattani kategrik pontos ismeretre. A
nyelvi analgia itt is jl szemllteti ennek mkdst: Az a kpessg, amivel klnbsget tudunk tenni a szablyos s a nyelvvel ellenkez alakzatok
kztt, semmi esetre sem elfelttelezi a szintaktikai kategrik tudatos
hasznlatt.30 Ebbl az alapllsbl nagyon is rthet, hogy Dahlhaus
szmra Gadamer hermeneutikja abbl a szempontbl mrvad, hogy a
nyelv konstitulja egy tnyllsnak a megrtst: A nyelv nem utlag
fogalmaz meg olyan meghatrozsokat, amelyek mr a nyelv eltt is rthetek lettek volna, hanem ppen maga az rthetsg felttele.31 Ez szerinte
a zene megrtse s rtelmezse sorn is mkdik, hiszen a zene megrtse
hall s olvasva hall megrts. Radsul a zenei megrts egy-egy zenei
folyamat megrtse, amelynek sorn a formlis sszefggs ms jegyekkel
ruhzza fel az akusztikai adottsgot, mint az izollt rzkels.32 Dahlhaus
egszen odig megy kvetkeztetsben, hogy a gadameri hatstrtnet elvt
alkalmazza a zenei megrtssel kapcsolatban. Egyfell azt hangslyozza,
hogy az a nyelv, amiknt a zene megjelenik, nem fggetlen attl a
nyelvtl, amelyen beszlnk a zenrl,33 ezrt a zenetrtnetnek a zenrl szl irodalom is a rsze. Msfell ebbl kvetkezik, hogy a hatstrtnetben nem pedig a trtneti vltozsbl kiemelt tlvilgon rzdik
meg a zenemvek rtelme, objektivlt szelleme. A zene megrtse teht
nem ms, mint a zenei s zenei-nyelvi (zenei-irodalmi) tradci elsajttsa,
annak a hagyomnynak az elsajttsa, amelyben az interpretci mint
zenls s az interpretci mint a zene rtelmezse sszetartozik.34
Ugyan eddig inkbb Adorno s Dahlhaus felfogsnak klnbsgre tettem a hangslyt, befejezsl viszont ppen azt a kt adorni gondolatot idzem, amely a kt szemlletmd bizonyos fok hasonlsgra hvja fel
a figyelmet. Mindkett bizonyos tpus (fleg az elektronikus) modern zene
kritikjhoz kapcsoldik. Mindkt idzet a zene nyelvszersgnek a
kikerlhetetlensgt hirdeti. Az egyik egy ltalnosabb megfogalmazs: A
zene nyelvszersgben szenved, s nem szabadulhat tle. Ezrt nem ragadhat le a nyelvszersg absztrakt tagadsnl. 35 A msik a Hanslick ltal
vehemensen brlt wagneri zene korszakos jelentsgt emeli ki a zene
egzisztencilis jelentsgnek a fennmaradsa szempontjbl: Egyedl a
zene wagneri elnyelviestsnek ksznhet, hogy a nagy zene teht a
30

Dahlhaus: i. m. 225.
I. m. 232.
32
I. m. 235.
33
I. m. 229.
34
I. m. 235236.
35
Adorno: Tredk a zenrl s a nyelvrl, 300.
31

Loboczky Jnos / rtelem s hangzs vltozatok a zene...

219

nem pusztn ornamensnek vagy szemlyes gynyrnek tekintett, hanem a


komolyan vett zene eszmje tllte a tizenkilencedik szzadot. A zene
nyelvi aspektusnak legjabb kelet tagadsa azok gyengesgrl tanskodik, akik ki akarnak trni a komolyan vett zene, vagyis az igazsg kibontakozsa ell.36
Vgs soron azt mondhatjuk, hogy Adorno, Dahlhaus s Gadamer
egyarnt azt hangslyozzk, hogy a zenben hangzs s rtelem elvlaszthatatlanok egymstl, a zene interpretcija kapcsn ppgy nincs rtelme
tiszta hangz rtegrl, mint ahogy az elbbirl levlaszthatnak ttelezett
jelentsegysgekrl sem beszlni. ppen azrt, mert mindkt komponens
egy sajtos zenei nyelvben mutatkozik meg.
Irodalom
Adorno, Theodor W.: Tredk a zenrl s a nyelvrl. Ford. Csob Pter Gyrgy.
In: Zene s sz. Szerk. Csob Pter Gyrgy. Bessenyei Gyrgy K., Nyregyhza 2004, 287317.
Adorno, Theodor W.: Zene s festszet nhny relcijrl. Ford. Csob Pter
Gyrgy. Vulgo, 2005/12., 186195.
Dahlhaus, Carl: A zene megrtse s a zenei analzis nyelve. Ford. Csob Pter
Gyrgy. In: Zene s sz. Szerk. Csob Pter Gyrgy. Bessenyei Gyrgy K.,
Nyregyhza 2004, 221247.
Dahlhaus, Carl Eggebrecht, Hans Heinrich: Mi a zene? Ford. Ndori Ldia. Osiris,
Budapest 2004.
Gadamer, Hans-Georg: Igazsg s mdszer. Ford. Bonyhai Gbor. Gondolat, Budapest 1984.
Gadamer, Hans-Georg: Hren-Sehen-Lesen. Gesammelte Werke, Band 8. J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck), Tbingen. 1993, 271279.
Gadamer, Hans-Georg: Musik und Zeit Ein philosophisches Postcriptum.
Gesammelte Werke, Band 8. J. C. Mohr (Paul Siebeck) Tbingen, 1993, 362
366.
Gadamer, Hans-Georg: A szp aktualitsa. Ford. Bonyhai Gbor. In: U: A szp
aktualitsa. Szerk. Bacs Bla. T-Twins, Budapest 1994, 1184.
Gadamer, Hans-Georg: Az res s a betlttt idrl. Ford. Hegyessy Mria. In: U:
A szp aktualitsa. Szerk. Bacs Bla. T-Twins, Budapest 1994, 85110.
Gadamer, Hans-Georg: Hang s nyelv. Ford. Tallr Ferenc. In: U: A szp aktualitsa. Szerk. Bacs Bla. T-Twins, Budapest 1994, 169187.
Gadamer, Hans-Georg: Fenomenolgia s dialektika kztt nkritika ksrlet.
Ford. Tiszczi Tams. Vulgo, 2000. II/35., 419.
Hanslick, Eduard: A zenei szp(rszletek). Ford. Csob Pter Gyrgy. In: Zene s
sz. Szerk. Csob Pter Gyrgy. Bessenyei Gyrgy K., Nyregyhza, 2004,
113145.

36

I. m. 302.

220

Fogalom s kp IV.

Kierkegaard, Sren: Vagy-vagy: Az rzki zsenialits mint csbts. Ford. Dani


Tivadar. OsirisSzzadvg, Budapest 1994, 7082.
Loboczky Jnos: A malkots: A ltben val gyarapods. Akadmiai Kiad,
Budapest 1998.
Loboczky Jnos: Dialgusban lenni Hermeneutikai megkzeltsek. Lceum K.,
Eger 2006.
Thrasybulos, G. Georgiades: Megnevezs s felhangzs (rszletek). Ford. Szab
Csaba. Vulgo, 2005/12., 230243.

Csiki Huba
Hang s id
A husserli idanalzisek problmi
Kulcsszavak: idtudat, folyam, retenci, protenci, Husserl
Ltszlag minden tapasztalat a lts elsdlegessgt hangslyozza,
mintha az rtelmessg mozzanata egybeesne a vizulis megragadhatsggal,
mintha a vilgra val nyitottsg a lthatsg tnyre rgzlne. A husserli
fenomenolgiai analzis, amely kimondottan a tapasztalat lerst tzte ki
clul, legalbbis a Logikai vizsgldsokat bezran, szintn ezzel az rzkleti modalitssal dolgozik, szmra is a lts nyjtja szmunkra a tapasztalat
evidenciit. A dolgok megragadsnak rtelmessgmozzanata a szemmel
val megragadsban rejlik. Gondoljunk Husserl pldira: a legrelevnsabb
az asztal tapasztalata, ahol az aspektus s a szintzis eleve a tapasztalat
lehetsgeit rja krl.1 Viszont a statikus fenomenolgirl a genetikus
fenomenolgira val tmenet vltozst hoz a tapasztalat lersa sorn
hasznlt szemlleti modellekben is: a tudatnak idtudatknt val megragadsa, illetve az idtudat analzisnek elsdlegessge mr nem a lts kitntetettsge mentn tjkozdik, hanem a hang vlik azz a hltikus adottsgg, amely minden tapasztalat vgs eleme. Azt is mondhatnnk, hogy az
idanalzisek a hang termszetrajzt jelentik meg, hogy, szigoran husserli
rtelemben, az idfenomenolgia hangfenomenolgia. Nyilvn nem szabad
arrl a tnyrl sem megfeledkeznnk, hogy a transzcendentlis fordulattal,
az epoch mkdsbe lpsvel Husserl zrjelezi az objektv valsgot, a
tapasztalat trgya mindaz, ami a tudat szmra adott, s ebben az rtelemben
a felcsendl hang nem a vilgban megjelen rzkleti adatok sszessge,
hanem a tudat immanens trgya.
A hang felcsendlse a megjelen idt, a megjelen tartamot mint
olyat teszi hozzfrhetv a fenomenolgiai analzis szmra, s kiindulpontot kpez minden idfenomenolgia szmra. A hang s a dallam mentn tjkozd idanalzis kpes olyan tapasztalatstruktrt felmutatni,
amely a genetikus fenomenolgia pldjt kpezheti, s nagymrtkben
lthatv vlik az is, hogy melyek az rtelemkpzds azon elemei, amelyek kibonthatk egy idfenomenolgiaknt rtett hangfenomenolgibl.
1

Pl. Ideen I, 41.

222

Fogalom s kp IV.

Az albbiakban arra treksznk, hogy felvzoljuk a Husserl ltal megfogalmazott idfenomenolgia nmely aspektust, amelyek rmutathatnak
annak a lehetsgre, hogy mirt kitntetett a hang a kppel, a halls a ltssal szemben, s hogy a bels idtudat analziseinek inherens vagy inkbb
flrevezet eleme. Hrom kiemelt problematika mentn kzelt-jk meg a
husserli lersokat, egyrszt a retencionlis s a protencionlis tudatot megragad iddiagram mentn, msrszt a lefolysfenomnek s lecsengsfenomnek differencija mentn, illetve az idtudat konstitcija ltal.2
Brentano idfelfogsnak kritikja kpezi a husserli idanalzis kezdeteit. Ez a kritika kt vonatkozsban is meghatroz a fenomenolgia szmra, ugyanis egyrszt rtelmezhet mint a pszichologizmustl val elhatrolds mozzanata, msrszt a transzcendentlis fenomenolgia alapelveinek
megerstseknt is. Maga Husserl is hangslyozza, hogy: ...nyilvnval,
hogy Brentano elmlete nem azon a talajon nyugszik, amelyet mi az idtudat fenomenolgiai analziseknt ismertnk fel: olyan transzcendens elfeltevsekkel dolgozik, ltez idtrgyakkal, amelyek ingereket vltanak ki s
rzeteket hoznak ltre bennnk.3
A pszichologizmus kritikja ltal megkvetelt elutasts azonban nem
a legfontosabb mozzanata a Brentano idfelfogsra vonatkoz elutastsnak. Brentano idfogalma ugyanis az eredend asszocici fogalma,
amellyel megalapozni szndkszik egy dallam kpzett. Ha ugyanis arra
krdeznk r, hogy miknt rendelkeznk egy dallam kpzetvel, a hangok
az szlelsben csupn addig maradnak meg, ameddig az inger jelen van,
akkor hangok olyan sorozatval llunk szemben, amelyek nem kpeznek
egysget, ha pedig felttelezzk, hogy a hangok az inger eltnse utn is
megmaradnak, ez egy diszharmonikus hangzavar feltevst implikln.
Brentano megoldsa a fantzia fogalmnak a felt-telezst vonja maga
utn: a fantzia kzvetlenl minden szlels utn kpzetek folytonos sorozatt hozza ltre, amelyek mindegyike a megelz tartalmt reproduklja,
mikzben az j kpzetekhez trstja a mlt meghatroz mozzanatt.
Brentano szerint azltal, hogy a korbbi rzet nem vltozatlanul, hanem egy
pszichikus tnynek ksznheten pillanatrl pillanatra folyamatosan mdosul, jn ltre a szukcesszi kpzete. Husserl Brentano-kritikja ngy pontban foglalhat ssze: egyrszt, ahogy mr korbban emltettk, szmra
Vizsgldsainkban nem kvetjk rszleteiben a husserli gondolatmenetet, csak nhny,
ltalunk problematikusnak tn mozzanatot szeretnnk rzkeltetni, s fleg a bernaui
idelemzsekben felbukkan lecsengsfenomnek perspektvjbl kzelteni az
idelemzsekhez.
3
Offenbar bewegt sie sich nicht auf dem Boden, den wir als notwendig fr eine
phnomenologische Analyse des Zeibewutseins erkannten: sie arbeitet mit transzendenten
Voraussetzungen, mit existierenden Zeitobjekten, die Reize ausben und in uns Empfindungen
bewirken und dgl. Zur Phnomenologie des inneren Zeitbewutseins. Hga 1966, 378.
2

Csiki Huba / Hang s id. A husserli idanalzisek problmi

223

nem elfogadhat az, hogy Brentano ltez trgyakkal s olyan kauzlis viszonyokkal operl, amelyek a fenomenolgia szmra elfogadhatatlanok.
Msrszt szerinte a brentani modell nem ad magyarzatot arra, hogy miknt klnthet el az eredend asszociciknt felfogott eredeti idszemllet az emlkezetknt felfogott, nem szemlleti kiterjesztett idszemllettl, s
vgl harmadrszt szerinte Brentano nem tesz klnbsget a felfog aktus,
az elsdleges tartalom s a felfogott trgy kztt, hanem az eldleges tartalmakra, a tiszta rzetekre korltozza vizsgldst. Nyilvn a kritika harmadik pontja meghatrozza Husserl idtrgyakra vonatkoz analziseit is,
amelyeknek nem csupn az gy felfogott rzetadatok mentn trtn lersa
problematikus, hanem az ket hordoz intencionalits jellege is krdsess
vlik. Husserl negyedik, Brentano idelmletre vonatkoz kritikja meghatroz sajt elmletnek a kidolgozsa szempontjbl. Husserl szerint
ugyanis ha Brentano ragaszkodik az szlels elsdleges tartalmaihoz, elmlete szerint az idmozzanatot ezek a tartalmak minsghez s intenzitshoz kapcsoldnak kellett volna tekintenie. Az elmlt mozzanata, amely
alkot asszociciknt tapad az idszlelshez, jelenben zajlnak kell lennie, mint az aktulisan meglt vilgos hangszn. Ez a mozzanat ugyangy
tartalmaz az eredend asszocicinak ksznheten egy jelen, de
ugyanakkor egy elmlt jelleget is. Ezrt Brentano lltja Husserl nem
tudja megmagyarzni, honnan tudjuk azt, hogy a hang mr korbban ott
volt. Nem tud arra magyarzatot adni, hogy az a hang, amely most tudatos,
az j elmlt karaktervel, ugyanaz kell legyen, amely mr nem tudatos,
hanem mr elmlt. Ha kizrlag az rzettartalmak mentn rjuk le az idmozzanatot, az elmlt hang s a jelenlegi hang kztti viszony problematikus marad. De nem tr vissza Husserl valamilyen mdon Brentanhoz az
idtrgyak felttelezsvel?
Vizsgldsnak a kiindulpontja a kvetkez: mivel az id nmagban nem kpezheti a vizsglds trgyt, ezrt az idre irnyul fenomenolgiai vizsgldsoknak az gynevezett idtrgyakra4 kell vonatkozniuk. Az
idtrgyak, mint pldul a hang s a dallam Husserlnl is hltikus adatok,
viszont mint ilyenek elvlaszthatatlanok egy eredend idmeztl, vagyis
Husserl szerint minden idtrgytudat szmra meghatroz, hogy nem csupn pontszer most-fzis, hanem a bekvetkez s a mr elmlt fzist is
magba foglalja. Minden tudatvonatkozs nem csupn impresszv tudat,
hanem kt sajtos intencionalits ltal is jellemzett: a protencionlis s a
retencionlis intencionalitssal. Az eredend idmez forrspontjt vagy
felfakadspontjt, vagyis egy tartalommal rendelkez idtrgy megjelenst
Specilis rtelemben vett idtrgyakon azokat a trgyakat rtjk, melyek nem csupn egysgek az idben, hanem az idextenzit is magukban foglaljk. Husserl: Eladsok az idrl.
Atlantisz, Budapest 2000, 35.
4

224

Fogalom s kp IV.

az simpresszi jelenti. Identits s differencia ltal is meghatrozott az


idtrgy, hisz a protencionlis, de fleg retencionlis tudatban nem vltozik
az azonossga, csupn az addsnak a hogyanja: a retenciban nem relisan van jelen a megtartott hang, a retencionlis intencionalitsnak tulajdonkppen nincs trgya.
A retencionlis, protencionlis tudat kidolgozsa s a kidolgozs vltozsa nemcsak a brentani elmlet elgtelensgbl szrmazik, hanem az
aktusintencionalits husserli modelljnek hinyossgait is korriglni szeretn. Ha az aktusintencionalits mentn rtelmezzk az idtudatot, akkor az
olyan viszonyt jelentene, amely sorn egy A tartalom egy B tartalommal
sszefggsbe hozhat. Ugyanis egy tartam tudatnak a konstitcija egy
konkrt felfogs fggetlen mozzanata, s ezrt szksg van egy jabb aktusra, ami az sszefggst megteremti. Vagyis egy hangsorozat szlelse sorn
az tmenet olyan tudatra, amely szintn idi jelleggel rendelkezik. Husserl
megoldsa s egyben a protencionlis-retencionlis intencionalits kidolgozsnak forrsa nem az szlels megkettzse, hanem kiterjesztse. Husserl
azt mondja: ...egy idben tart (trgy) szlelse nem egy idi (nem vltoz) szlelsben trtnik, hanem inkbb egy folytonosan vltoz szlelsben,
olyanban, amely folytonosan j jelent hoz ltre, de a mindenkori legfontosabb maga az aktulis jelen. Mivel a most pregnns rtelemben egy mozg
pont, ennek tudhat be, hogy a most ltezk szlelse vltoz, akkor is, ha
maga az szlelt vltozatlan marad.5 Nem kevesebbet llt ezzel Husserl,
mint hogy az idtrgyak szlelse nem valamilyen fggetlen aktus fggvnye, maga az szlels is idi aktuskarakterrel rendelkezik.
Minden idtrgy szlelse egy eredend idmezben trtnik, az
idtrgytudat szmra teht meghatroz, hogy nem pontszer most-fzis,
hanem a mr elmlt s a bekvetkez fzist is magba foglalja. Azt is
mondhatnnk, hogy minden tartalommal rendelkez idtrgy esetben adott
egy forrspont vagy felfakadsi pont mint az szlels nullpontja, amelyet
Husserl simpresszinak nevez. Az idtrgy szlelse sorn a kiterjedt
szlelsi mez feltevse lehetv teszi az simpresszi folytonos mdosulst, ez elmltt vltozik, s a retenci mdjn tudott. S ahogy a korbban
idzett Husserl-szveghely egyrtelmv teszi, a retenciban nem az idtrgy azonossga vltozik, hanem az addsmdjnak a hogyanja. A bernaui idkziratokig a husserli idfenomenolgiban kiemelt jelentsg az
szlels s minden idtrgy-tapasztalat esetben az simpresszira val
centrltsg gondolata, de meghatroz ugyanakkor az a tny, hogy a retenci s a protenci szintn a jelen id eredend rszt kpezi. Valamennyire
Wahrnehmung eines dauernden a erfolgt nicht in einer dauernden (unverndert bleibenden)
Wahrnehmung, vielmehr in einer solchen, die immerfort ein neues Jetzt zeugt... Hua X, Nr.
26, 205.
5

Csiki Huba / Hang s id. A husserli idanalzisek problmi

225

mgis problematikus az idtrgy addsmdjnak a hogyanja a retenciban. Husserl hangslyozza, hogy a retenciban a hang nem relisan van
jelen a retencionlis tudatban, s amint erre korbban mr utaltunk, ez a
feltevs radiklisan vgiggondolva annak a lehetsgt tartalmazza, hogy a
retencionlis intencionalits esetben egy trgy nlkli intencionalits lehetsge rejlik. Hogyan lehetsges ez?6 A megfelelbb megrts rdekben
trjnk vissza a kiterjesztett jelen strukturlis sszefggseihez.
Ahogy azt tbben7 is hangslyozzk, Husserlnek az sbenyoms s a
retencionlis modifikci sorn elvgzett idtudat-elemzse formlis, legrelevnsabb megragadsa az gynevezett iddiagramban mutathat fel. Az
idelemzsek klnbz fzisaiban az iddiagram s az ltala brzolt
idtudat elemzse vltozsokon megy keresztl. Az els vltozat, amelyet
Husserl 1905 krl dolgoz ki, mg az aktusintencionalits elmlethez kapcsoldik, s lnyegben szmot vet az aktus s az aktus idmozzanata kztti
sszefggssel. A diagram egyrszt az objektv idvonalat, msrszt az
eredend idmez tartalmait brzolja, a retenci pedig egyidej pontok
sorozataknt jelenik meg. A diagram ltal lekpezett idfelfogs nem teszi
lehetv az id dinamikus megragadst, az ramls nem jelenik meg, csak
az sbenyoms kibontst tartalmazza. Mindazonltal ha a retencionlis
pontok s az sbenyoms egyidejsgt nzzk, a husserli elgondols magyarzatra szorul. Mindenekeltt a hang tapasztalata mentn tjkozdva
Husserllel azt mondhatjuk, hogy a hang a maga testisgben, mgpedig egy
srzettudatban jelenik meg, a tudatfolyam egysgben. A tudatfolyam
legfontosabb jellemzje, hogy ez folytonosan mdosul, vagyis egy eredend, vltozatlan rzet, benyoms csak absztrakciknt gondolhat el. Minden
most folytonosan elmltt alakul, amely a maga sorn szintn jelenn vlik,
s ezt a jelent egyidejleg egy jabb jelen vltja fel. A mdosult jelen nem az
eredend hang rzet- vagy szlelstudata, hanem mr emlkezet egy elmlt
hangrl. A valsgban az aktulis szlelsjelen s az elmlt jelen nem egyidej, hisz nem ugyanabban az rtelemben idiek, alapvet differencia van a
tudatfolyam s az immanens trgy ideje kztt.
Amikor ugyanis Husserl a retenci meghatrozsra trekszik, s azt
mondja, hogy a retenci olyan kifejezs, amely a tudtafzisrl tudatfzisra
vonatkoz intencionlis viszonyt jelli (amely klnbzik a tudatfzis s a
konstitult idtrgy kzti viszonytl), amelynek az esetben a tudatfzisok
Ennek problematikussgt hangslyozza pl. Bernet a Die ungegenwrtige Gegenwart.
Anwesenheit und Abwesenheit in Husserls Analyse des Zeitbewutseis cm tanulmnyban, l.
Karl Alber 1983, 1658.
7
Alexander Schnell pti fel a husserli idfelfogs elemzst az iddiagramok mentn, elemzsnk nagyban tmaszkodik arra a gondolatmenetre, amely a Das Problem der Zeit bei Husserl. Eine Untersuchung ber die husserlchen Zeitdiagramme (Husserl Studies 18, 2002, 89
122.) cm tanulmnyban kifejt.
6

226

Fogalom s kp IV.

s a tudatfolytonossgok nem tekinthetek jra idtrgyaknak, amelyek az


immanens idhz tartoznak,8 akkor lnyegben arra a prefenomenolgiai
idre utal, amely magt az immanens idt konstitulja. Az iddiagram mdosulsa, a hosszintencionalits s a keresztintencionalits brzolsa mr
szmot vet ezzel a prefenomenolgiai idvel, legalbbis gy, hogy dinamikuss teszi azt. Noha egyes rtelmezk szerint Husserlnek sosem sikerl a
prefenomenolgiai, a tudat konstitcis idejt brzolni,9 lehetsget teremt
azoknak az sszefggseknek az brzolsra, amelyek az idtrgyak s a
tudat idkonstitcija kztt lehetsges. A retenci nem idi jellege, pontosabban nem idtrgyakknt val megragadsa lehetsget teremt Husserl
szmra a lefolysfenomnek (Ablaufphnomene) bevezetsre az idtudat
pontosabb kidolgozsa rdekben. A lefolysfenomnek ltal sikerl egyrszt az idtudat lersa sorn szaktani az aktusintencionalits ltali megkzeltsbl szrmaz felfogs s felfogstartalom klnbsgvel, msrszt
Husserlnek sikerl valamennyire tisztznia az simpresszi szerept.
Ennek rdekben mr az Ideladsok msodik rszben, fleg az 50.
paragrafusban kitgtja a fleg impresszv mdosulsokra pl, a retencit
elnyben rszest s a protencionlis intencionalitst kevsb hangslyoz
megkzeltst az idtudatnak. A vlts mr abban tetten rhet, hogy annak felmutatsra trekszik, hogy a protenci nem csupn esetlegesen kapcsoldik az simpressszihoz, valamint a retencionlis tudathoz, kikezdhetetlenl hagyva mind az simpresszi, mind a retencionlis mdosuls abszolt kezdet, illetve vgleges lecsengs jellegt. A bernaui idelemzsek
kitgtjk ezt a perspektvt, a retencionlis tudat hangslyosan jelenik meg
ezekben az eladsokban, s szerepe nem esetleges az idtrgyak konstitcijban, az immanens idisg konstitcijban, ellenkezleg, meghatroz
szerepe van. Az simpresszi mint eredend intencionlis viszony ebben a
kontextusban nem a semmibl jn, hanem az elvrsintenciknak a betltdseknt jelenik meg: ...az szlelsi folyamban nincs olyan pont, amely ne
rendelkezne sajt intencionalitssal, s az sprezentci kivltkpp nem
csupn sprezencik felbukkansa, amelyek utlagosan tesznek szert
intencionalitsra, ellenkezleg, lland megjelense ugyanannak, az elvrsintencik betltdsnek mduszban10 rja Husserl. Ezltal az egyedi

Retention ist ein Ausdruck, der verwendbar ist, um die intentionale Beziehung von Bewusstseinsphase auf Bewusstseinsphase zu bezeichnen, wobei Bewussteinsphasen und Bewusstseinskontinuitten selbst nicht selbst wieder angesehen werden drfen als Zeitobjekte (die
ja der immanenten Zeit angehren), Hua X, 333.
9
Pl. Schnell ezt az llspontot kpviseli a mr emltett tanulmnyban.
10
So gibt es im Strom der Wahrnehmung keinen Punkt, der nicht seine Intentionalitt htte,
und insbesondere die Urprsentation ist dabei bestndig nicht blo Autreten von Urprsenzen,
die erst nachtrglich Intentionalitt annehmen wrden, sondern bestndiges Auftreten
8

Csiki Huba / Hang s id. A husserli idanalzisek problmi

227

szleletek intencionlis karaktert Husserl eleve a protencionlis


intencionalitshoz kti.
Ha az ideladsok problmja a bernaui idelemzsekig a kezdet
problmja, vagy ha pontosabban szeretnnk megfogalmazni, az simpreszszi sttusza, akkor ez a problma itt megolddni ltszik. Az sprezentci,
ahogy itt Husserl fogalmaz, mr nem kiindulpontja az idtudatnak, csak
hatrpontja, ahol a retencionlis s protencionlis mdosulsok keresztezik
egymst, a retencionlis mdosulsok mr nem csak az simpresszira
vonatkoznak, hanem a protencionlis tartalmakat is meghatrozzk, hisz gy
tartalmaznia kell a betlttt s betltend mozzanatokat is. Hasonlsg
felttelezhet a retencionlis s a protencionlis intencionalits kztt,
ugyanis ahogy a retenci keresztlhalad minden ponton, amely elsllyed,
ugyangy a protenci is vgighalad minden ponton, amely a bekvetkez
esemnyekre vonatkozik. A pontrl pontra halads viszont mind a retenci,
mind a protenci esetben folyamatos, vagyis mindkt esetben a
protencionalits struktrja egy bizonyos horizontjelleggel rendelkezik,
melynek fzisai az j jelen adatainak a megjelensvel betltdnek, anlkl,
hogy a horizontszersg felszmoldna.
Nyilvn ebben az sszefggsben mr az impresszi jellege s szerepe
is megvltozik, nincs rtelme egy olyan abszolt jelenrl beszlni, amely
minden rtelemkpzds kiindulpontja, abban az sfolyamatban, amelyben
az idtudat konstituldik, az sfolyamatban, ahogy Husserl nevezi, mr
csak konstitutv tmenetek, a betlttt s kiresedett rtelmek hatrpontjaknt van jelen ez. Az sfolyamatot Husserl fziskontinuumknt hatrozza
meg. Minden fzis egy retencionlis s egy protencionlis kontinuum, ennek a fzisnak van egy magja, az sfzis, amely maximlis teltettsggel
rendelkezik s mdosult fzisokat is magban foglal, az sfzistl val
eltvolods retencionlis vagy protencionlis irnyt tekintve. Husserl a
felfakadsi pont impressziknt rtelmezettsgt, illetve ennek megkrdjelezst hangslyozza, amikor az impresszit intencionlisan meghatrozott
magnak nevezi.11
Az sfolyamatban a fzisok kztt, az sfzis s a kevsb teltett fzis
kztt bizonyos trvnyszersg hatrozhat meg: minden, a pozitv mezben megjelen intenci a sajt smagjra mint terminus ad quem-re utal,
a negatv mezben pedig ellenkezleg: minl tvolabb kerl az intencionalits az sfzistl, annl inkbb kiresedik vagy elszegnyedik: ...minden pozitv szakasz rendelkezik egy maximlis ponttal, s minden nem
maximlis pont olyan intencionalitssal br, amely llandan egy maximlis
derselben im Modus der Erfllung von Erwartungsintentionen. Hua XXXIII, Kluwer, 2001,
Nr.1, 5.
11
Dieser Urkern ist, was er ist, nur als intentional beschlossener Kern, uo. 32.

228

Fogalom s kp IV.

pontra mint terminus ad quemre utal.12 Az sfolyam brzolsra Husserl a


bernaui idelemzsekben egy j diagramot vezet be, amelynek a sajtossga
s jdonsga, hogy az immanens idisg tudatnak konstituld
intencionalitsait hrom dimenziban brzolja, amelynek az elnye az,
hogy szemlletess teszi a betlt intencionalits smaghoz val kzeledst s a kiresed intencionalits lecsengst. Ez az bra azonban nem az
objektv idt brzolja, hanem az idisg kt szintjt ragadja meg, mgpedig az sfolyam fziskontinuumt, a prefenomenlis vagy a preimmanens
idisget s a retencionlis s protencionlis, vagyis immanens idisget
brzolja. Mi az a tulajdonkppeni j, amely ezzel a diagrammal s az ebbl
fakad idrtelmezssel tnylegesen megvltozik? Mindenekeltt a
protencira s a retencira nem lehet gy tekinteni, mint kt klnll szekvencira, ugyanis egyms ltal kzvettettek, st, ami a legfontosabb: az
idnek a statikus megragadsa egy genetikus megkzeltssel helyettestdik. Implicite ez azt is jelenti, hogy Husserl az id megragadst mr nem
az immanens idtrgyak mentn kpzeli el, hanem a formaknt elgondolt
id analitikjt13 szeretn megvalstani. Az idfolyam olyan forma,
amelynek az objektivitsa csupn egy anyagi tartalomra val vonatkozsban
valsul meg. A hromdimenzis megkzelts formlisan a betltd s a
kiresed sokasg formlis megragadsval ltszlag biztostja az objektivits kvetelmnyt, de Husserl a tovbbiakban is azzal kzd, hogy a tartalom
valdi meghatrozottsgait rgztse. Ennek tulajdonthat az, hogy a sma
kidolgozsa utn Husserl elgg terjedelmesen foglalkozik a
lecsengsfenomnekkel, amelyek, ha nem is egyrtelmen, de mgis a negatv mezhz, a retencionlis intencionalitsokhoz tartoznak. Egyes Husserl-rtelmezsek a lecsengsfenomneket egyrtelmen olyan retencionlis
intencikknt hatrozzk meg, amelyek az sfolyamat fzisvltozsaiban a
kiresed fzist jellik.14 De rtelmezhet a lecsengsfenomn ezen a mdon, s nem mond ellent eleve a retenci husserli meghatrozsnak? A
vlasz eltt azonban foglaljuk ssze azokat az eredmnyeket, amelyhez
Husserl az sfolyamat lersa sorn eljutott.
Az 19051917-es idelemzsek diagramja elssorban nem vetett szmot a protencionlis intencionalitssal, s egyarnt szemlltetni szerette
volna a retencionlis intencionalitst s az objektv mostok sorozatt. Ezzel
szemben az sfolyamat konstitcijt brzol diagram, amely csupn az
id formjt brzolja, nem tartalmazza az objektv idt. Nyilvn ez kt
Jede postitive Strecke hat selbst einen maximalen Punkt, und jeder andere nicht maximale
(nicht voll kernhafte) Punkt hat eine Intentionalitt, die sttig auf einen maximalen Punkt als
terminus ad quem verweist, uo. 33.
13
Alexander Schnell: Das Problem der Zeit, Husserl Studies, Kluwer, 2002, 105.
14
Uo. 111.
12

Csiki Huba / Hang s id. A husserli idanalzisek problmi

229

krdst is felvet. Elszr is, ha az sfzisok tengelye nem az objektv idt


brzolja, akkor hogyan tapasztalhat meg fenomenolgiai mdon ez a
sorozat, msrszt milyen viszony teremthet az sfolyamat s a fenomenolgiailag meglt id kztt? A vlaszokat a lecsengsfenomnek elemzse
mentn szeretnnk megtallni.
A lecsengsfenomnek sttusza s az idkonstitciban elfoglalt helyk s szerepk sem egyrtelm. rtelemszeren a retencionlis
intencionalitshoz kthetek, de a krds az, hogy lehet-e egyltaln csupn
a retencikhoz kapcsolni. Tudjuk, hogy a nagy problma a retencik kapcsn maga a trgy, ami mr abban a krdsben is felmerl, hogy egyltaln
mit tart meg a retenci, ha az immanens trgy az sbenyomsra, egy immanens trgyra vonatkozik. A bernaui idelemzsekben a lecsengsfenomnek
kapcsn Husserl nem kpvisel egysges llspontot.
A lecsengsfenomnek problmja, szemben a lefolysfenomnekkel,
amelyek a tudatban konstitult immanens trgyisgokra vonatkoznak, az
sfolyam, vagyis az idtudat konstitcija kapcsn jelenik meg. A bernaui
idelemzsek 3. szvegben Husserl vilgoss szeretn tenni, hogy a retenci esetben mirt nem lehet jramegjelentsrl beszlni, illetve hogy az
sfolyam milyen mdosulsait lehet megragadni. Ezek a mdosulsok rintik az impresszi szerept is, illetve a tudat mint idtudat megjelensnek a
problmjt. Az sfolyamat kapcsn klnbsget kell tennnk, hangslyozza Husserl, a megjelents mdja s a megjelentett kztt, ahol a megjelents mdja mint folytonos lecsengs ragadhat meg, viszont az sfzis nem
jelent meg semmit, hacsak nem nmagt,15 s nyiln ezzel Husserl mr
kijellte a lecsengsfenomnek helyt az idkonstitci keretn bell: nem
tveszthet ssze az immanens trgyisg idi konstitcija az idtudat
konstitcijval, vagyis ltszlag nem lehet a lecsengsfenomneket a
protencikhoz kapcsolni, s protencikknt tekinteni rjuk. De akkor mit is
neveznk lecsengsfenomneknek? A bernaui idelemzsek 4. szvege
kizrlag a lecsengsfenomnek lerst tartalmazza, Husserl a lecsengsfenomnek fenomenolgijrl beszl, mintha az idkonstitci keretein
bell meghatroz szerepet jtszannak. Nyilvn a husserli elemzsek analzise arra a tnyre is rvilgthat, hogy mirt ez a ltszlagos kitntetettsg.
Szerkezeti szempontbl a 4. elemzs, ha lehet gy nevezni, egy trzsszveget s kt mellkletet tartalmaz, amelyben Husserl a lecsengsfenomnek hrom rtelmezst adja. Rviden sszefoglalva: az els megkzelts logikus folytatsa a korbban trgyalt sfolyamat-elemzsnek, s a
lecsengsfenomnek elemzse itt is arra utal, mintha az sfolyam
nkonsttcis rszt kpezn a lecsengs fogalma. A msodik megkzel15

...die Urphase stellt nicht dar, oder sie stellt sich dar, Hua XXXIII, 56.

230

Fogalom s kp IV.

tsben Husserl a protenciktl val radiklis klnbsgket hangslyozza, s


ezltal az sfolyam egy msfajta kibontsi lehetsgt mutatja fel, mg a
harmadik megkzelts, amelynek az elemzse s a kibontsa csupn vzlatszer, a kpisg analgijra ragadja meg a lecsengsfenomneket.
Minden trgyi vonatkozs nlkl, vagyis pontosabban az immanens
tgyisgok bevonsa nlkl a tapasztalatot mint a jelen felfakadst s lecsengst hatrozhatjuk meg, a tapasztalat elevensge pedig a felfakadsnak s a lecsengsnek a nullpontja, vagy ahogy Husserl nevezi, minden
tapasztalat a mdosuls tudata. A mdosulsok ramlsban pedig azrt
rtelmetlen a trgyi tudatra vonatkoztatni a vltozst vagy a tudat kitntetett
fenomnjei mentn strukturlni a tapasztalatot, mert ez magra a jelenre, a
tudatelevensgre vonatkozik. Jllehet bizonyos modlis klnbsg van egy
szn, illetve egy hang lecsengse kztt (lsd a korbbi klnbsget a megjelentett s a megjelents mdjai kztt), a mdosuls tudatt ez a differencia nem rinti. A mdosuls folyamatos, lland s mindig jelen idej
lecseng elszegnyedsknt hatrozhat meg, ami lnyegben kt problmt is felvet. Ha ugyanis folyamatos s lland vltozsrl beszlnk, akkor
egy olyan tudatvltozst feltteleznk, aminek nincs hatra, csak idelis
vgessge, msrszt pedig ha elszegnyedsknt jelle-mezzk, akkor felmerl a krds, hogy milyen tartalmakra, pontosabban mire vonatkozik az
elszegnyeds. Husserl ezekre a krdsekre prbl vlaszt tallni a teltettsg s az rtelem fogalmai segtsgvel. Minden tudatfolyam olyan fzisokat tartalmaz, amelyeknek a teltettsge folyama-tosan vltozik, s az sfzis,
vagy ha egyltaln lehet ennek nevezni, a kezdeti fzis rendelkezik maximlis teltettsggel. Nyilvn ktrtelm s bizonyos szempontbl magyarzatszegny a teltettsg fogalma, s bizonyos ellentmondst von magval,
ugyanis az immanens tudattrgy megjelensmdjval is sszefggsbe
hozhat (pl. a hang lecsengsvel), ha a teltettsget a szemlletisggel
azonostjuk. Joggal hangslyozza Husserl, hogy nem a szemlletisg megszntt kell a lecsengs vgpontjnak vagy az elszegnyeds teljessgnek
tekintennk, ha a trgytudat res tudat is lehet az elevensg mint eleven
tudat mdjn. Abban az sszjtkban, amelyben a teltettsg az rtelemmel
sszefggsben lecseng, beszlhetnk a mdosuls tudatrl, a
lecsengsfenomnekrl: ...a tudat let, s minden let a sajtos pulzlsai
szerint az elmls ltal meghatrozott let, az let lland eltnsben, s az
letfolyam minden konkrt lete mindig olyan j letpulzusok egysge,
amelyek a maguk mdjn fellpnek s elmlnak, eltnnek.16
Bewusstsein ist Leben, und alles Leben nach seinen Lebenspulsen ist Leben im verleben,
im stetigen Dahingehen des Lebens, und alles konkrete Leben des Lebensstroms ist eine
Einheit immer neuer Lebenspulse, die ihrerseits auftreten und vergehen, dahinschwinden, uo.
69.
16

Csiki Huba / Hang s id. A husserli idanalzisek problmi

231

Nyilvn a tudatelevensgre val hivatkozs nem rinti ennek tartalmi


meghatrozottsgait, ugyanis ebben a megkzeltsben is feltehet az a
krds, hogy az elevensgnek mi a mrcje, s milyen strukturlis differencik vagy rendezelvek mellett rejt lecsengsdifferencit az eleven tudat.
Ennek rdekben vezeti be Husserl az idtr fogalmt, amely vltoz teltettsg s intenzits idhorizontok szerint strukturlt. Az idmez s az
idhorizont fogalma ltszlag mr a protencik estben is meghatroz,
ugyanis, lltja Husserl, mr a vilgos retencik esetben sem beszlhetnk
tartalmi teljessgrl, ez is csupn egy lecseng megjelens szerinti teljessg.
A tudtafzisra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy olyan kiterjedssel rendelkezik, amely bels sajt intenzits szerint strukturlt. Az intenzitsokknt
rtelmezett tudat fogalma azonban jabb problmkat vet fel: nem magyarzza a fzistmenetet, s az intenzitsok differencilis klnbsgt sem, s
jra felveti annak lehetsgt, hogy eleve feltteleznnk kell az objektv
idt ahhoz, hogy a tudatkonstitcit rtelmezni tudjuk. A megolds rdekben Husserl a msodik hipotzisben les klnbsget tesz a lecsengsfenomnek s a protencik kztt. Ha eddig a lecsengsfenomneket olyan
mdosulsokknt rtelmezhettk, amelyek mindazonltal retencionlis trtnettel rendelkeznek, a 4. szm szveg msodik mellkletben a retenciktl eltren olyan rzetadatokknt jelennek meg, amelyeknek szerepe
egyrszt az intenzitsvltozst, msrszt az ezzel sszefggsben ll
szemlletisgmdosulst magyarzzk. A felvett differencinak ksznheten minden tudatfzis hrom sszetevt tartalmaz: az sfzist, a
retencionlis mdosulst s a lecsengsfenomnt. Az sfzis mint eleven
jelen nem csupn vertiklisan kierjedt vagy mdosult, s ez mint retencik
sorozata jelenik meg, hanem horizontlisan is folyamatos mdosulsokat
tartalmaz, amelyek maguk a lecsengsfenomnek lennnek. A lecsengs
ebben a megkzeltsben nem kimondottan a kzvetlen mlt dimenzijt
klcsnzn a fzisnak, hanem az intenzits dimenzijt, a tudat nkonstitcis jelent is biztostan. A lecsengs felcsendls is egyben, mondja
Husserl, s ezzel mr hltikus szinten is rzkeltetni tud egy olyan kiterjedtsget, ami az eddigi megkzeltsben csak az intencionalits megkettzdsvel, lsd kereszt- s hosszintencionalits, vagy az sfolyamat s a retencionlis, illetve protencionlis intencionalits kettssgvel tudott megteremteni. Az sfzis, a retencik s a lecsengsfenomnek egysge a feds
egysge, felvetse pedig, ahogy maga Husserl fogalmaz, biztostani a
szemlletisg lehetsgt egy retencionlis sokasg nlkl, amelyek csupn
kvetika lecsengsfenomneket. Nyilvn Husserl sem ltja pontosan,
hogy miknt nyjtja a feds az elvrt szemlleti mdosulst, st a feds
inkbb a felfogstartalom s felfogs klnbsgt idzi fel, amelyet az sfolyamatknt felfogott idelemzsek mr maguk mgtt hagytak. Ez a hipot-

Fogalom s kp IV.

232

zis kveteli meg a kpisg mentn val rtelmezst a lecsengsfenomneknek, amely mr Husserl szerint is megterheli s a fantziatudat irnyba
vezeti az idelemzseket.
De mi marad a lecsengsfenomnek fenomenolgijbl?
Nyilvnval, hogy a bernaui idelemzsek bizonyos mrtkben trjk
az 19051917-es husserli idfelfogs statikus, az abszolt jelenre tmaszkod s az abbl kiindul jellegt. Az idfolyam, majd az idfolyamat analzise arra enged kvetkeztetni, hogy az idtrgyak mentn orientld idmegragads mindig felttelezi azt az objektv idt, amelyet Hussserl mr a
fenomenolgia alapt mozzanata, az epoch mkdtetse ltal eleve kizr a
tapasztalat lersbl. Ha nem is egyrtelm, de a bernaui idelemzsekben
a lecsengsfenomnek lersa ltal Husserl taln ennek a trgynlkli idanalitiknak a lehetsgvel ksrletezik, egy olyan szubjektivits felmutatsval, melynek idi konstitcija teszi lehetv a trgyi idkonstitcit.
Nem vletlen az sem, hogy Husserl elgg gyakran hangslyozza, hogy az
idproblematika a szubjektum konstitcijnak a problmja, hogy ez explicite jelenjen meg a passzv szintzisek elemzseiben. A passzv szintzisek
prefenomenolgiai ltrejttnek alapjait, keletkezsmozzanatait ltjuk a
bernaui idelemzsekben, st a prefenomenolgiai egysgek konstitcis
genzistrtnett, ahogy Husserl nevezi. Anlkl, hogy passzv szintzisek
problmjba belemennnk, azt mr a bernaui idelemzsek alapjn elmondhatjuk, hogy az id tapasztalata olyan intenzitsok tapasztalataknt
jelenik meg, amely strukturlja a tapasztalati mezt. A tematiknknak megfelelen azt mondhatnnk, hogy nem a felcsendl hang teremti meg az id
tlsnek a lehetsgt, hanem lehetsget teremt olyan intenzitsok megnyitsra, amelyek mindig is idi mdon artikulldnak.
Irodalom
Husserl, Edmund. Eladsok az idrl. Atlantisz, Budapest 2001.
Edmund Husserl: Zur Phnomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Den Haag,
Kluwer, 1966, a tovbbiakban Hua X.
Edmund Husserl: Die Bernauer Manuskripte ber das Zeitbewusstsein. Kluwer,
2001, a tovbbiakban Hua XXXIII.
Alexander Schnell: Das Problem der Zeit bei Husserl. Husserl Studies 18, 2002, 89
122.
Inga Rmer: Das Zeitdenken bei Husserl, Heidegger und Ricoeur. Springer 2010.

Jakab Andrs
A hang a fenomenolgiban
Kulcsszavak: tr, id, tartam, szukcesszivits, mennyisg, minsg,
intencionalits, vilgban-val-benne-lt, fokalits, pozicionltsg,
halls, odahallgats
A hangfenomn trgyalst fenomenolgiai szempontok szerint, illetve annak egy fenomenolgiai lersban val bemutatst meg kell elznie
egy olyan trtneti bevezetnek, mely rmutat annak az irnynak a vlasztsra, amelynek kvetjeknt ez megmutatkozik, ugyanakkor amellyel
szemben ellenvetseket fogalmazhat meg s lnyegi vltozsokra adhat
lehetsget ppen az eldktl klnbz kiindulpontja s a figyelmt
lekt krdsek mivoltbl addan. gy gondolom, egy ilyen trtneti
felvezetsnek magba kell foglalnia Kant, Bergson s Brentano problmval kapcsolatos gondolatait, tovbb mr a fenomenolgia terepn a Husserl
ltal hasznlt fogalmak szummatv szmbavtelt ahhoz, hogy a Don Ihde
felvetette krdseket s lehetsges mezket belthatv tegyem, amely
szveg, vagyis a Hang s odahallgats ennek a dolgozatnak az alapjt kpezi. Ezzel nem akarom egyrtelmen kijelenteni, hogy szvegszeren
megtallhatjuk az idzeteket adott szerztl a klnbz munkkban (habr
legtbb esetben igen), hanem azt szeretnm hangslyozni, hogy egy szlelhet fogalmi vonulattal llunk szemben a hang, illetve halls kapcsn kialakul vitban.
Tartam s szukcesszivits
Az itt kvetkez rszben Bergson tartamfogalmt trgyalom Kant idfogalmval sszevetve. A trstst indokolja a Bergson Id s szabadsg
szvegben megtallhat egyrtelm utals Kantra, s felvezetsben is
lthat a plya, mely az emltett szerz szemlletfogalmnak a kritikjt is
jelenti. De nem csak, ugyanis a filozfiatrtnet ltalnos problmjrl
beszl Bergson, amely problmt a termszet s llapotbeli klnbzsgek
megfogalmazsa helyett fokozatok lltsban ltja. E rszen bell Kant
jelensgfogalmt fontosnak tartom rszletesebben trgyalni, s a gondolatok
taglalsban ebbl fogok kiindulni, mert a nla hasznlt fenomnfogalom
els lpcsfokt kpezheti a fenomenolgiai koncepciban kialakult fenomnfogalom fel vezet tnak. Ugyanakkor az itt felvetettek meghatrozzk

234

Fogalom s kp IV.

a vitt, amely az id s a hang kapcsn kialakul a ksbbiekben, az utbbit


leginkbb az elbbire alapozott problmaknt vagy az idt a hang, hangzs
ltal kifejezettknt rtve.
Kant jelensgfogalmnak a trgyalsban elssorban azt kell megemltenem, hogy ez fogalomvltozst jelent az eldkhz kpest. A homlyos
ltszatt alaktott jelensgfogalom helyett ezt mint a lehetsges megjelens
felttelnek kiteljestjt hatrozza meg a TK 95. oldaln. A jelensg akkor s csakis akkor lenne ltszat, mondja Kant annak a metafizikban
hasznlt alapttelnek a brlataknt, miszerint az rzkek megcsaljk az
rtelmet, ezrt csakis tlk elvonatkoztatva kereshet az igazsg , ha a
magban val dolognak tulajdontanm azt, ami a sajt szubjektv feltteleimmel egybekttt szemllet keretn bell a trggyal egyetemben jelenik
meg. Ezek a szubjektv felttelek azok, melyeken keresztl szemllem az
rzet adta trgyakat.
Az emltett a priori felttelek kzl, melyek nlkl nem lenne lehetsges az rzet adta trgyak rtelemmel trtn felfogsa, Kant kettt nevez
meg, s a kvetkezkppen vezeti be a prekritikai rsokban: A mindensgnek mint megjelen trgynak ilyen felttlenl els, maradktalanul ltalnos s az emberi megismersben minden rzkinek smjul s felttell
szolgl formaelve kett van, mgpedig az id s a tr....1
A teret s az idt a szemllet a priori feltteleiknt, mint a kls s
bels rzk szemlleti formit hatrozza meg Kant, amelyek formaad jellegkkel elrhetv teszik az rtelem szmra a megjelen trgyakat, a
tovbbi megformlsra alkalmass alaktva azokat. Mindkt elfelttel
termszete kapcsn a kvetkezket hangslyozza Kant: minden szemllet
extenzv mennyisg.2 Itt teht a teret s az idt egyarnt mint mennyisget
trgyalja, mghozz szmszer, egyrszt diszkrt, msrszt szukcesszv
mennyisgknt. Teht az extenzv jelleg a szemlletre vonatkozik, a tiszta
szemlletre, ezzel szemben az intenzv mennyisg meghatrozottsga az
rzetre, vagyis az szlels minden trgyra, amennyiben anyagot (rtve
ezalatt az szlels anyagt, husserli rtelemben vonatkozst a trgyra) foglal
magban, s ez a mennyisg fokozati klnbsget hordoz.
Az id krdskrvel tovbb haladva Bergson azt mondja, hogy
extenzv s intenzv mennyisgek megklnbztetse nem segt a krds
megoldsban, mert attl, hogy az intenzvet nem nevezi Kant mrhetnek,
mgis a nagysgbeli klnbsg meghatrozottsgt lltja rla, gy pedig
nvekedsre s cskkensre kpesnek tartja, azaz ugyancsak a mrhetsg
kereteibe sorolja a magyarzat teht krben forg.
Kant: Az rzkelhet s az rtelemmel felfoghat vilg formjrl s elveirl. In: Prekritikai
rsok. Osiris/Gond-Cura Alaptvny, Budapest 2003, 530.
2
Kant: A tiszta sz kritikja. Iktusz Kiad, Budapest 19941995, 189.
1

Jakab Andrs / A hang a fenomenolgiban

235

Bergson a kvetkezkppen mutatja be a problmt: a megfontol


eszmlet a mennyisg meghatrozottsgt kiterjeszti a minsgi vltozsok
magyarzatra is, mert szereti az les megklnbztetseket. Viszont azt
lttatja a szvegben, hogy az les szmbeli klnbsgek helyett inkbb
termszetbeli s llapotbeli klnbsgek jelennek meg a llek tekintetben,
mind az eszttikai tapasztalatra, mind a bjra gondolva, mondja Bergson.
Ezeket az arnyossg s a ritmus andalt, hipnotizl hatsval magyarzza, vagyis az elszakadssal a fent emltett szigor mennyisgre s megklnbztetsre irnyul figyelstl. A finom tmenetek vget nem r radataknt tartja szmon. Deleuze3 a Bergsonrl rott szvegben emlti a Matter
and memoryban rott kritikjt Bergsonnak, amelyben a hagyomnyos metafizika szemre veti, hogy csak fokozatokat hatroznak meg a tkletes
ltez s a semmi kz helyezve a vilgmindensget. Holott ezek helyett a
fokozatok helyett inkbb termszet s llapotbeli klnbzsgekrl van
sz az olyan problmk esetben, mint pldul az id.
Bergson szmra nem az magyarzand, hogy mikpp lehetsges,
hogy szrevesznk valamit [ez a kanti krdsfeltevs kiindulpontja], vagy
emlkeznk valamire, hanem hogy mirt nem vesznk szre mindent.... 4
A tartam eszmjrl szl fejezet els soraiban benne foglaltatik a klnbsgttel, amelyet fenntartva az rtelem soraiba rendezhet mrtktl
elklnl llektani struktra termszetbeli klnbsge megragadhat.
A krdsben, mely magba foglalja a klnbsget a szmossg egymstl
elklnl, jl tagolhat ttelvel szemben, a llek folyamatainak egymsba
csszsa jelenti a fogdzt. Azt mondja Bergson, hogy ahhoz, hogy elklntsk a kettt, az idt s a teret, nem elegend a szimultn komplexitsra
hivatkozni, mert ez mg magban foglalja a szmossg diszkrt jellegt.
Meg kell jegyezni, hogy azrt ltja lehetsgesnek az eddigi idkoncepcikban kifejtett elsdlegesen tr ltali meghatrozottsg felismerst az
eldk ltal, mert, ahogy is megjegyzi, van egy olyan, vagy lehetsges
egy olyan idrl beszlni, ami trben jtszdik le, vagy a trhez kthet. Ez
a gondolat majd az Ihde ltal felvezetett hangfenomn elemzsnl kap
fontos szerepet. Vagyis a bergsoni idelemzsben vagy kritikban foglaltak
tulajdonkppen finomtanak a kanti kpzet fogalmn, elssorban hangslythelyezsrl van sz, ami nem marad kvetkezmny nlkl, de nem szmolja fel az eldk eredmnyeit.
Sohasem fog senki egy maga szerkesztette egysgbl olyat kivonni,
amit bele nem tett, s ha az egysg, mellyel a szmot alaktjuk, aktusnak s
nem trgynak egysge, semmifle elemz rdeklds nem fog kihozni belDeleuze: Bergsonism. Angolra ford.: Hugh Tomlinson s Barbara Habberjam. Zone Books,
New York 1991.
4
Bergson: Id s szabadsg. Ford. Dr. Dienes Valria. Franklin-Trsulat, Budapest 1923, 13.
3

236

Fogalom s kp IV.

le mst, mint a puszta s egyszer egysget. 5 gy, amennyiben a 12-t az


egyesek sszegnek tekintem, ahogy azt Kant tette, s analitikus ttelknt
kezelem, annyiban Bergson rvelse szerint kiterjedsknt kezelem az aktust. Ettl maga a mennyisg lehet folyamatos, de trben tart folyamatrl
van sz.
Egyszval klnbsget kell tenni a gondolt egysg (azaz aktus) s a
gondolt s azutn dologg emelt egysg (kiterjeds) kztt, s pp gy az
alakulban lev szm s a mr megalakult szm kztt.6 Az elgondolt, majd
dologg tett egysgbe, vagyis a kiterjedsbe az id nem sorolhat bele.
Ugyanis, mondja Bergson: De az idnek egy pillanata, ismteljk, nem tud
megmaradni, hogy a tbbihez addjk. Ha a hangok sztszeddnek, res
tvolsgokat kell egyms kztt hagyniuk.7 Ehhez a bergsoni gondolathoz
hasonlt fogalmaz meg Husserl az Eladsok az idrl8 cm szvegben,
Brentant nevezve meg szrmaztatsi pontknt.
A fentiek alapjn Bergson szmra a tartam kt fogalma addik: az
egyik tiszta minden keveredstl, a msikba belp a tr.
Az egszen tiszta tartam az a forma, melyet akkor lt eszmleti llapotaink egymsutnja, amikor nnk elhagyja magt, mikor tartzkodik
attl, hogy a jelen llapotot az eltte valktl elvlassza. 9 Vagyis egyrszt
ez a tiszta tartam az elemek olyan szervezdst jelenti, ahol a rszek pont
gy, mint az egsz, fggenek egymstl, mghozz oly mdon, hogy elvlasztsuk vagy feldarabolsuk ltal elveszne emez aktusnak az egysge,
amely pedig tartamossghoz pp gy hozztarozik, mint az elemei vagy
mint az egsz. Msrszt ennek a tiszta tartamnak a megjelense, ahogy
kijelenti nnk [...] tartzkodsa, azaz maga az aktus. Bergson hangslyozza, hogy a tartamjelleg magban hordozza a megfordthatsg lehetetlensgt, mert ez csak akkor ll fenn, ha feldarabolva a tartamot trr alaktom, gy a sorozat pontjait elklntve diszkrt jegyekkel elltva a megfordts esetn is azonostani vagyok kpes. Ugyanakkor a fentiekben mr
emltett trbeni tartamossg ltt Bergson gy magyarzza: ...s ez minden
bizonnyal onnan ered, hogy nem csupn mi tartunk, 10 ami nehezebb teszi
a tiszta tartamba val belebocstkozst. Az eszmleti letben megjelen
homogn trkpzetet s annak mrtkad jellegt, melyet szembehelyez a
tartammal, az endozmzis fizikai jelensgvel hozza analgiba.

Uo. 101102.
Uo. 102.
7
Uo. 105.
8
Husserl: Eladsok az idrl. Atlantisz, Budapest 2002.
9
Uo. 112.
10
Uo. 116.
6

Jakab Andrs / A hang a fenomenolgiban

237

sszefoglalsknt azt kell elmondanom, hogy amit mg Kant mennyisgi klnbsgknt hatroz meg a logikai fonalon halad tudat rendszerez
munkssga nyomn, s elklnl egysgek sokasgaknt fog fel, az
Bergsonnl a tiszta tartam fogalmban talakul valami egszen feldarabolhatatlan sszekapcsoldss, ami a lelki folyamatokat illeti. Az emltett
talakulsnak a kvetkezmnye, hogy a dallam elhangzsa nyomn nem
kottt ltok magam eltt, vagy nem hangrl hangra hallom a darabot, hanem
egymshoz viszonyul s meghatroz rsz s egsz viszonyokban. Kvetkezskpp mg a dallamot Kant esetben egy, a hangok egymsutnjnak
sorban val sszekapcsoldsa, vagyis szukcesszv egymsutnjnak a
kpzete jelenti, addig Bergsonnl az lmny, vagy pontosabban a tartam
fogalmnak a bevezetsvel s annak aktusknt val rtelmezsvel ez egy
egssz kovcsoldik, amely egysgben nincsenek klnll hangok, hanem ezek egymsba csszsa mutatkozik meg.
Az intencionalits irnyba
Az intencionalits brentani (Psychologie vom empirischen
Standpunkte11 cm mvben lert) fogalmban megjelenik az aktusegysg
krdskre, amelyrl Bergson is beszl. A mentlis fenomnknt rtelmezett aktusok egyik sszefoglal jellegzetessgeknt elgondolt intencionlis
inexisztencia fogalmnak problmjra sszpontost Brentano, legalbbis
ebben az rsban. Ugyanis a lbjegyzetben a fordt hozzteszi, hogy
Brentano a ksbbiekben az intencionlis inexisztencia lerst nem tartja
megfelelnek a problma kapcsn, s inkbb gy fogalmaz, hogy az immanens trgyisg, amelyrl beszl, gy rtend, mint annak a tnynek a meghatrozatlan lersa, hogy mentlisan rdekldm egy trgy irnt, arra utalok.12 Fontos kiemelni, hogy Brentano szmra nem az intencionalits krdse kpezi a figyelem kzppontjt, hanem a ksbb deskriptv pszicholginak nevezett tudomny megalapozsa.
Brentano az intencionlis inexisztencia fogalom meglapoz jellegnek
lersa fele haladva, els megklnbztet trekvseiben a mentlis letet
kt rszre osztja. Az egyik elem a mentlis fenomn, amelyet szembehelyez
a msikkal, a fizikai fenomnnel. Az utbbit rzetknt kezeli (fizikai feno11

Brentano: Psychology from an empirical standpoint. Angolra ford.: Antos C Rancurello,


D.B. Terrell s Linda L. McAlister. Routledge, New York & Canada 1995.
12
Brentano later acknowledged that the way he attempted to describe consciousness here,
adhering to the Aristotelian tradition which asserts the mental inexistence of the object, was
imperfect. The so-called inexistence of the object, the immanent objectivity, is not to be
interpreted as a mode of being the thing has in consciousness, but as an imprecise description
of the fact that I have something (a thing, real entity, substance) as an object, am mentally
concerned with it, refer to it. Uo. 68.

238

Fogalom s kp IV.

mnekknt szneket, hangokat, szagokat stb. trgyal), st rzetadatknt rja


le, melyek sszekapcsolsa a mentlis fenomnben vlik adott. Hozz kell
tenni, hogy Brentano szmra a lt krdse nem vlik fontoss, azaz ahogy
a ksbbiekben ez mg hangslyosabb vlik, az itt olvashat szvegben a
megjelen van a krds kzppontjba helyezve. A mentlis fenomnt vagy
mint prezentcit, vagy mint prezentcin alapult hatrozza meg a figyelembe vett szveg 65. oldaln, de mint hangslyozza, nem a megjelentettet
magt rti a prezentcin, hanem a megjelents aktust s mg inkbb a
megjelent. Ugyanakkor a mentlis fenomnt mentlis aktivitsknt trgyalja a szvegben, melyet mint valamire mint trgyra val vonatkozst, 13
azaz valamire val irnyultsgot rt. Az aktivits fogalma itt, mint a lbjegyzetbl kiderl, az arisztotelszi passio, azaz elszenveds fogalmhoz
kthet. Ha kzelebbrl tekintek a referencia fogalmra, illetve ennek az
aktivitsfogalomnak a magyarzatra, a szveghez csatolt kiegszt esszben tbb jelents ponton magyarzatot tallok. Az elsdleges objektum
tekintetben esemnyszersgrl beszl, a msodlagos referencit mint
aktivitst, mghozz a szubjektum aktivitst hatrozza meg. Ahogy ezt
Brentano megfogalmazza: A msodlagos trgy nem egy referencia [mint
az els], hanem egy mentlis aktivits, vagy pontosabban a mentlisan aktv
szubjektum, amelyben a msodlagos referencia ugyangy jelen van, mint az
elsdleges.14 Mindkt esetben trgyknt szerepel a referenciapont, azaz
ugyanaz a viszony hatrozhat meg az elsdleges trgy s az nreferencia
tekintetben. Tovbb a mentlis fenomn fogalmt a tudatossg fogalmval szinonimknt hasznlja, mert mint mondja, a tudatossg fogalma, mivel egy trgyra utal, amelynek a tudatossg tudatban van [a fordt megjegyzi, hogy a nmet Bewusstsein fogalom ebben a tekintetben tbb segtsget nyjt, lvn, hogy a jelentse tudatban levst vagy tudatban levst
hordoz magban], megfelelnek tnik a mentlis fenomnek jegyeknt
felismert, a trgyisg megklnbztet jegyeknt meghatrozott mentlis
inexisztencia rtelmben val hasznlatra.15
Ugyanakkor ehhez a szvegrszhez kapcsoldik az a tny, hogy
Brentano klnbsget tesz elsdleges s msodlagos objektum kztt, az
elst a megjelenre vonatkoztatva (amelybe a fizikai fenomn is tartozik), a

reference to something as object, uo.60.


The secondary object is not a reference but a mental activity, or, more strictly speaking, the
mentally active subject, in which the secondary reference is included along with the primary
one. Uo. 215.
15
the term consciousness, since it refers to an object which consciousness is conscious
of, seems to be appropriate to characterize mental phenomena precisely in terms of its distinguishing characteristic, i.e., the property of the intentional in-existence of an object, for which
we lack a word in common usage. Uo. 79.
13
14

Jakab Andrs / A hang a fenomenolgiban

239

msodikat a mentlis fenomnre, az aktusra rtve, Brentano pldival lve


az elst a hangra, a msodikat a halls aktusra vonatkoztatva.
Husserl Brentanval szemben az intencionalitst a filozfia s egy, a
tudomnyos gondolkodsra vonatkoz filozfiai gondolatmenet alapstruktrjaknt kezeli, azaz a fenomenolgiban kzponti szerepet kap a fogalom
s a bennefoglalt struktra.
Husserl egyrszt az intencionalitst a tudati aktusok (s itt visszautalok
a bergsoni klnbsgre aktus s kiterjeds kztt) elsdleges jellegzetessgeknt trgyalja, ami a gondolatmenetben a noematikus, illetve noetikus
aktusok irnyelveknt szolgl. Itt a fent emltett brentani elsdleges s
msodlagos trgyisgra gondolva a husserli kritikban hasznlt noesis s
noema megklnbztetsben a viszonytisztzs az elsdleges cl, ami az
intencionalits vonatkozsban noetikus s noematikus aktusok megklnbztetst hozza ltre. A kritika mint ahogy Dermot Moran Heidegger's
Critique Of Husserl's And Brentano's Accounts Of Intentionality 16 cm
szvegbl kiderl Husserl szmra Kasimir Twadorwski s Meinong
tartalom s trgy megklnbztetsbl szrmazik. Teht Husserl esetben
nem gy kell rteni az intencionalitst, mint Brentano gondolatmenetben,
amelyben arisztotelinus gykerekre nyl vissza, vagyis a forma meglte a
mentlis fenomnben. Hanem inkbb gy kell rteni, mint tudati
direkcionalitst, rirnyultsgot, abban az rtelemben, hogy az mindig nmagn tllp a noetikus s noematikus aktus kettssgnek tudatban,
mely folytonos lehetsgeket tart fenn a kpes vagyok r mdozatban.
Mskpp fogalmazva az intencionalits rszt kpezi a transzcendencia,
nem gy, mint a Brentannl megtallhat immanencia egyedlll volta.
Msrszt ezen intencionalits keretn bell a tartam, vagyis az idkrds a jelen kitgtsban mutatkozik meg, mint a protenci, retenci s
sbenyoms hrmassga, s elssorban mint hallstapasztalat, azaz mint
hangzs s halls jelentkezik, nem mint hang. Pontosabban a test fenomenolgiai kezelse nyomn, vagy annak meghatrozottsgaknt, n hallom az
elhangzst, ami a ksbbiekben mint lehetsges fenomn lerhatv vlik.
Ez is mutatja a bevezetben mr emltett gondolat megalapozottsgt, vagyis a hang idi kezelst. Ami a fent emltett tllpsre az id keretben
vonatkozik, vagy vonatkoztathat, az a percepci nmeghaladsa a
protenciban s a retenciban, ami azt jelenti, hogy a percepci soha nem
csak jelenkorreltumokkal rendelkezik. Ugyanis a tudat bels szerkezetnek
alappillrt kpezi a retencionlis mdosulsokban megvalsul ahogy
Husserl az Eladsok az idrl cmen kzreadott szvegben Brentano
kapcsn mondja , idileg mdosult kpzeteknek az adotthoz val folyto16

Moran: Heidegger's Critique of Husserl's and Brentano's Accounts of Intentionality. In:


Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Volume 43, Issue 1, 2000.

240

Fogalom s kp IV.

nos hozzkapcsoldsa17 rvn ltrejv tartamrzkels. Szintn ebben a


szvegben jelenik meg a kritika, amirl mr korbban beszltem, aktus,
felfogstartalom s trgy megklnbztetst illeten, amely klnbsgttelt Husserl szerint Brentano nem tesz meg. Husserl mondata, miszerint az
rzkels tartama s a tartam rzkelse kt klnbz dolog,18 mivel a
tartam maga tudati aktus eredmnyeknt ll el, nem magbl az rzkelsbl szrmazik, s a bergsoni idzet: ...a gondolt egysg (azaz aktus) s a
gondolt s azutn dologg emelt egysg(kiterjeds) kztt[i]...19 klnbsgttelrl ugyanabba az irnyba mutatnak, mely irny az id pszichikai
rtelmezsnek elvetst vagy tgondolst jelenti.
A fent mr idzett Dermot Moran szvegben Heidegger kritikjt fogalmazza meg Husserlel szemben, s megjegyzi, hogy lnyegben ez a
kritika ugyanazt foglalja magban, mint amit az utbbi szerz Brentanval
szemben. Az intencionlis aktus s trgy kztti viszony tisztzatlansgra
vagy nem kellkppen vgiggondolt voltra utal itt a szerz. Heidegger
szerint a ltezs/lt tekintetben jragondolva az intencionalits mibenltt,
ennek egzisztencilis karaktert feltrkpezve arra a krdsre is vlaszt
lehet kapni Heidegger szmra az egyetlen krds, amely a filozfiatrtnetben elcsendeslt , amely Husserlnl a konstitci gondolatval elsiklik,
a vilgban-val-benne-lt krdsre. Itt jelezni kell, hogy Husserl az Ideas
pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy
(I)20 cm szvegben kihangslyozza, hogy a fenomenolgiai kutatsok
irnynak pont abban leledzik a lnyege, hogy a vilgadds e gondolatnak az jragondolst nyjtsa, azltal, hogy felfggeszti az tletet annak
igazsga/hamissga, lte/nem lte tekintetben. Ezltal azonban nem vlik a
heideggeri kritika rdemtelenn, mert miutn a fenomenolgiai mez feltrst vagy felmutatst Husserl elvgezte, illetve, ahogy Ihde fogalmaz, egy
nyelvi hasznlat megteremtse s bejratsa megtrtnt, ennek tovbbgondolsa a mdosulsok s j terepek bejrsban kiteljesedhet. Ami az
intencionalits jragondolsra vonatkoz heideggeri kritikt illeti, a transzcendencinak val kitettsg megfogalmazdsa a vilgban-val-benne-lt
fogalmban, a Dasein e vilggal val kapcsolatnak az addst hangslyoz gondolatt vlik. Ez az intencionlis aktushoz tartoz transzcendenciafogalom kitgtst vagy radikalizlst jelenti. s az irny, amelyet ez a
heideggeri gondolatmenet felvesz, az a cl fele trtn cselekvs betltdHusserl, Edmund: Eladsok az idrl. Atlantisz, Budapest, 2002, 24.
Uo. 22.
19
Bergson: Id s szabadsg. Ford. Dr. Dienes Valria. Franklin-Trsulat, Budapest 1923,
102.
20
Husserl: Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy
(I). Angolra ford.: F. Kersten. Mrtinus nijhoff publishers, The Hague / Boston / Lancaster
1983.
17
18

Jakab Andrs / A hang a fenomenolgiban

241

sv vlik, a valamire valsg azonnalisgnak, mr addsnak rtelmben.


Az itt emltett kt elmlet tekintetben elszr is az aktus, amelyrl
mr Bergson esetben beszltem, irnytott. Az els esetben a hangtrgy
formja azaz ekknt is rthetjk a tartamot , msodik esetben a fenomn
noematikus lersban a trgy-korreltum, noetikus lersban pedig e tartam ltrejvetelben, a retencionlis mdosulsok s protencionlis elvrsok, amelyek az intencionlis aktusban felmutatott vlnak. Amit Husserl
kiemel Brentant illeten a mr emltett id krdst elemz rsban, hogy
ltala vlt lehetsgess egy, az azonnalisgtl elemelt idkoncepci kialaktsa az eredend asszocici fogalmnak bevezetsvel. Fontosnak tartom
mg egyszer megjegyezni, hogy a husserli gondolatkrben a hang tvltozik
hallott hangg s specifikus hallott hangg, azaz adott hangg, legalbbis a
noematikus lersban. Ez pedig elgondolsom szerint azzal jr egytt, hogy
megnylik a lehetsg egyrszt ennek az adott hangnak a lersra, msrszt
pedig az adott hanghoz tartoz tapasztalatrteg s annak sajtossgai tekintetben val felmutatsra, amit a kvetkezkben Ihde gondolatmenete
alapjn mutatok be.
Hang vs. vizualits, a hangzs jelentsge
Don Ihde sajt bevallsa szerint s a szvegben is lthatan (ahogy
mr fent is emltettem) Husserl s Heidegger nyomn indul el, az elbbit a
tapasztalat gazdagsgnak jrafelfedezsrt, az utbbit az exisztencilis
tapasztalatszerkezetekre vonatkoz krdsfelvetse miatt vonva be a
problematizlsba. Kt lpcsfokt hatrozza meg a sajt bejrand tjnak:
els fenomenolginak s msodik fenomenolginak nevezve ezeket
rendre Husserlhez s Heideggerhez kapcsolva azokat.
Ihde kiemeli, hogy Husserl az epoch tletfelfggesztsnek tzisvel
nmaga szmra nemcsak a tapasztals mikntjt, illetve lersnak lehetsgeit helyezi j megvilgtsba, hanem a nyelv, illetve a klnbz llspontok ltal hasznlt nyelvi appartusok, s itt Ihdet idzem, heurisztikus
hasznlatt is lehetv teszi. Ihde pldja a Kartezinus elmlkedsek, ahol
egy kartezinus fogalomhasznlatot alkalmazva prbl tljutni magn a
kertezianizmuson.
Miutn az epochval kapcsolatos krdseket letrgyalja az els fenomenolgia tekintetben, s letisztzza, hogy jelenltfilozfiaknt kell rteni,
ha nem is a husserli rtelemben vett fenomenolgit, de a Merleau-Ponty
ltal gyakoroltat, bevezeti a kpzeleti varicik21 mell amely irnyba
21

Ihde: Listening and Voice: Phenomenologies of Sound (second edition). State of New York
University Press, Albany 2007, 30.

242

Fogalom s kp IV.

vlemnye szerint Husserl tart Merleau-Pontyval a perceptulis varicik22 fogalmt, amelyeknek els s legfontosabb prbakveknt a tapasztalati ellenrzst hatrozza meg. Vagyis ez annyit jelent a fenomenolgia tekintetben, hogy a logika ltal termelt sszes lehetsgek kre leszkl, s a
korlt a lehetsgesen tapasztalhat lesz a lnyegek felfedsben, illetve
ennek a fogalomnak a hatkrt, mg inkbb rgijt mint exisztencilis
lehetsget23 vezeti be, mint a logikaival szemben llt. Ez a lehetsgfogalom magnak a terletnek az elhatrolst vagy foklis kivlasztst rja le,
s ahogy mr emltettem, elssorban a tapasztalatilag lehetsgest hozza
magval. Vagyis egyrszt az egzisztencilis lehetsg elsdleges kvetelmnye, hogy az intencionlisan adott fenomn tapasztalatilag betlthet
legyen. Msrszt a konkrtumok kerlnek eltrbe, ami a logikai dimenzira jellemz ltalnostsok korltozst jelenti, vagyis a kzvetlenl adottban megtallhat tartalmi klnbzsgek figyelembe vtele az elsdleges
szempont. Ez egyben a fantzia ltal nyjtott varicik korltjt is magval
hozza, amely lehetsget ad a Husserl ltal res ttelezsnek nevezett tapasztalatilag s itt elssorban perceptulis betltdsrl van sz soha be
nem tlthet fantziavaricik kiszrsre, mint pldul a ngyzetes kr
kpzete.
Az lltmny pontos logikai szerkezetvel szemben az intencionalits
krds kapcsn a fenomenolgia a formra vagy a lnyegek adekvt kidomborodsra helyezi t a hangslyt vagy ismt, hogy a nyelvhasznlatban elkerljk a vizulis metaforkat, kialakul szerkezetek modifikcis
felcsendlsre s lecsengsre , s ezeknek a fenomneknek a
hatrfenomneknt elll bels szerkezet alakt s folyton alakul lnyegisgre mutat r.
Tovbb, ahogy azt mr az elz szakaszban emltettem, ennek az
intencionalitsfogalomnak a kapcsn, amely Ihde megfogalmazsban az
els fenomenolgia kereteiben egyirnynak mutatkozik habr azt is
hozz kell tenni, amit elbb ismt csak megjegyeztem, hogy a transzcendencia megmutatja magt ebben a szakaszban is , a vilgban-val-bennelt fogalmban s a hozz tartoz fogalmisgban ez megkettzdik, azaz
ami Heidegger s Merleau-Ponty gondolataiban hozzkapcsoldik az
intencionalitshoz, az a mr mindig is benne lt ttelbl kibonthat nvonatkozs vilg ltali kzvettettsge, s ez a msodik fenomenolgia. Az
exisztencilis fenomenolgiban a megtesteslt ltez a noetikus korreltum, s mint horizont ltal meghatrozott ll el a heideggeri gondolatmenetben.
22
23

Uo. 30.
Uo. 30.

Jakab Andrs / A hang a fenomenolgiban

243

Ihde a heideggeri vilgban-val-benne-lt fogalmval sszekapcsolt


fenomenolgiai elemzseiben a fokalits krdsnek feltevsvel ami
vgl a vizulis s az auditv szfra klcsns korltozsaknt alapul szolgl a zene, illetve a hallgats elemzshez egyrszt a testet globlisknt
azaz rzkleteiben nem feltagoltknt rtve , msrszt az ily mdon felfogott testtel sszefond tapasztalat foklis dimenziinak sszevetse nyomn elll nla az a klnbsg, amelyet a hallsra jellemz omnidirekcionalitsnak nevez. gy a halls fenomenolgiai jelentsge abban mutatkozik meg, hogy az Ihde ltal vizualizmusnak nevezett s a filozfiatrtnetben centrlisnak tartott lts eltrbe helyezsnek a kritikjul szolgl. Ez sokkal inkbb a fenomenolgia mint mdszer hozomnyaknt jelenik meg, nem pedig a halls fenomenolgiai jelentsgeknt. Ami fontos
ennek a lehetsgnek felmutatsban, hogy megnyitva az utat, pldul Ihde
szmra, az instrumentalizci krdsnek irnyba, ami ltal a zene megtesteslsknt felboncolhatv vlik, annak extatikus jellege, msrszt a
halls bidimenzionalitsnak krdskrn bell a beszd aura jellegnek
lersra is lehetsget ad. Ugyanakkor ezek a vizsgldsok felhvjk a
figyelmet egy olyan rgira (s ez jelenti a fenomenolgiai ert), amelynek
noha megklnbztetsei nem annyira lesek, mint a ltsi a
proprioceptv aktusok meghatrozottsgaiban annl nagyobb szerepet jtszanak, lvn, hogy terepk szlesebb kr. Egy ilyen fenomenolgiai gondolatmenet egyrszt felmutathatv teszi azt, hogy nemcsak a fl ltal szerzett adatok (az rzki atomizmus ttele) jtszik bele a hallstapasztalatba,
hanem a teljes test, annak minden rezgse hozztartozik. Msrszt a mr
emltett prediktum mell az ige szerepnek az jragondolsra is lehetsget ad, ahogy Ihde felteszi a krdst: Kik a lgy metafizikusai?,24 vagyis a
tapasztalatot meghatroz s benne lnyegi szerepet jtsz egymsba kulcsoldsok s differencildsok sokasgt adja a kezbe. Abbl kifolylag,
hogy a halls csendbe vesz horizontja tgabb, mint a lts lthatatlannal
sszekulcsold horizontja.
Ezek utn visszatrek a dolgozat tulajdonkppeni krdshez, vagyis a
hang s ezltal az id trkpzet ltal trtn megragadshoz. Hogy felidzzem s sszefoglaljam a kezdetben mondottakat, hrom lpst tudok megklnbztetni. Elszr is Kant tekintetben az derlt ki, hogy a szmossg
elklnl egymsutnjban rhat le az id, vagyis szukcesszv szintzisknt, ahogy Kant fogalmaz. Msodik lpsknt ennek kritikjt a bergsoni
a zene s ezltal a hallsban is megalapozottknt tallt klnbsgben
mutattam fel, ami magba foglalta annak lehetsgt, hogy az id valami
ettl a szmossgtl klnbzt jelent abban az rtelemben, hogy ennek
24

Uo. 50.

244

Fogalom s kp IV.

feldarabolsa esetn mr nem id ll elttnk, hanem ppen egy matematikai szmsor, s itt az id termszete elsiklik. De nem csak az id, hanem a
halls, illetve a zene megkap jellege is. Harmadik lpcsfokknt az
intencionalits fogalma kapcsn olyan eszkzhz juttatott a fenomenolgia, amelyben pont ezek a meghatrozottsgok krdjellel mutathatk fel,
s ezltal lehetsget nyjt az jrapozicionlshoz, amelyek most az ihdei
gondolatok kapcsn aki ezen az ton halad kifejthetek.
Legjobbnak ltom a bergsoni idzetbl kiindulni, parafrazlva azt, miszerint az id trisgnek a meghatrozottsga onnan fakad, hogy nemcsak
mi tartunk, hanem a dolgok is tartanak. Ezt a kijelentst az itt adott kontextusban tovbb bonthatnak ltom a halls kapcsn mr megfogalmazottak
ltal. Mivel a testileg globlisan ltez az intencionlis korreltum a fenomenolgia kereteiben, s ugyanakkor a fokalits lehetsgben lthatv
vlik a halls dimenzija ltal felmutatott klnbsg a vizulis dimenzival
szemben hozz kell tenni, hogy ez a klnbsg nem az les hatrok mentn mozog , elll a krds, hogy ebben a globalitsban megmutatkoz
tapasztalatszerkezetben az idi horizont hogyan hatrozdik meg az elszr
emltett dimenzi tekintetben. Kihangslyoztam, hogy az Ihde felvezetsben a hangfenomn tekintetben felmutathatv vlik egy irny jelleg s
ugyanakkor egy formafelismersi jelleg, amely, noha nem hordoz olyan
les klnbsgeket, mint a lts, mgis utalsszeren magba foglal bizonyos, a trre mint bejrhat trre vonatkoz fenomneket. Ihde hrom fogalom kr csoportostja a hangfenomnben add trvonatkozsokat: bels
terek, formaaspektus s felletaspektus. Ezen aspektusoknak a vonatkozsjellege nem a vizualitsban tallt egyszerre levsben mutatkozik meg, hanem lnyegkhz tartozik, hogy addsuk tartamos. A hangzs eme tartamossgnak kt klnbz aspektusra mutat r amelyet a halls dimenzijnak ketts aspektusaknt hatroz meg , az egyiket dramatikusknt, a
msikat irnyjelleggel elltottknt lerva. Az elsre jellemz a bennfoglaltsg ltali almerltsg, azaz az irnyjelleg elfedse, mg a msodikra pont
azok a trvonatkozsok, amelyekrl mr beszltem.
Az utbbit az id husserli lersban rtelmezve s azt a fokalits aktusjellegben trgyalva arra a kvetkeztetsre jut Ihde, hogy az addsban
elszr is a husserli lecsengsekkel ellenttben a foklis figyelemirnyts
lehetsgnek ksznheten kpes vagyok az eljvendre is figyelni vagy
az ppen adottat lformaknt kezelni. Teht attl fggen, hogy az adott
aktusban mi kpezi a foklis kzppontot a httrrel szemben amely
ugyangy jelen van az intencionlis aktusban a felcsendlsben, lecsengsben s a hangzsban, alakzatok sokasga rajzoldik ki, amely sokasg
betlti az auditv dimenzi mezejt. Ugyanakkor ennek a meznek az egszre figyelve vagy mskpp egy megnyl hallgatsban, amelyben hiny-

Jakab Andrs / A hang a fenomenolgiban

245

zik ez a kzppont , pontosabban fogalmazva, ha maga a mez az egszben kpezi ezt a kzppontot, a horizont krdse kerl eltrbe. Ebben a
horizontban vlik elsdlegess, bukkan fel az idisgbe val kivetettsg
tulajdonkppenisge. Ennek a horizontnak a jellegzetessge, hogy soha nem
vlik a figyelem tulajdonkppeni foklis rszv, amennyiben azz lesz,
megsznik horizontjellege. Ez a horizont a maga hinyban mutatkozik
meg, s ez a hiny a hang esetben a csend, ami soha nem jn el, vagyis
Husserl fogalomhasznlatval lve res ttelezs. Teht Ihde itt egy ketts
pozicionltsgrl beszl: egyrszt a foklis kzppont s a hozz tartoz
perifria jelenlevsge tekintetben tallt pozicionltsgrl, msrszt ennek
egy, a horizont ltali elhelyezsrl, amely horizont a maga hinyban a
vrakozs jeleneknt mutatkozik meg, amely kivetl az id eljvetelre.
Utols gondolatknt az id s hang kapcsn teht azt fogalmazhatom
meg, hogy az elbb emltett kt pozicionltsg tekintetben klnthet el a
Bergson ltal felvetett kt tartamfogalom. Egyrszt amg a foklis kzpont
s perifria kettssgben a hangra vonatkoztatva tri jelleg csempszi be
magt az id konstitcijba, s itt beszlhetnk csak konstitcirl, addig a
msodik pozicionltsg a hangzsnak azt a jellegt emeli ki, amelyben ez
mr mindig is tart, s belekerlnk, vagyis ez egy nem konstitult id, ppen a kitettsg ltal nem az.
Irodalom
Bergson, Henri: Id s szabadsg. Ford. Dr. Dienes Valria. Franklin-Trsulat,
Budapest 1923.
Brentano, Franz: Psychology from an Epirical Standpoint. Angolra ford.: Antos C.
Rancurello, D. B. Terrell s Linda L. McAlister. Routledge, New York &
Canada 1995.
Deleuze, Gilles: Bergsonism. Angolra ford.: Hugh Tomlinson s Barbara
Habberjam. Zone Books, New York 1991.
Husserl, Edmund: Eladsok az idrl. Atlantisz, Budapest 2002.
Husserl, Edmund: Kartezinus Elmlkedsek. Atlantisz, Budapest 2000.
Husserl, Edmund: Ides pertaining to a pure phenomenology and to a
phenomenolpgical philosophy (I). Angolra ford.: F. Kersten. Mrtinus nijhoff
publishers, The Hague / Boston / Lancaster 1983.
Ihde, Don: Listening and Voice: Phenomenologies of sound (second edition). State
of New York University Press, Albany 2007.
Kant, Immanuel: Az rzkelhet s az rtelemmel felfoghat vilg formjrl s
elveirl. In: U: Prekritikai rsok. Osiris/Gond-Cura Alaptvny, Budapest
2003.
Kant, Immanuel: A tiszta sz kritikja. Iktusz Kiad, Budapest 19941995.
Moran, Dermot: Heidegger's Critique Of Husserl's And Brentano's Accounts Of
Intentionality. Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy. Volume
43, Issue 1, 2000.

Fodor Attila
Impresszionizmus
a zenei benyomsok eszttikai paradigmja
Kulcsszavak: impresszionizmus, a szubjektum eszttikja, tnkenysg, zene s vizualits, szinesztzia, Debussy s Ravel
Az vezredes mzsai kzssgbl kivl, nll tra lp zene sosem
adta fel, s nem is adhatta fel gykereit, gy a trsmvszetekkel val prbeszd lehetsgt sem. Hiszen termszetbl fakadan, vagy ahogyan Hegel
mondan, meghatrozatlan trgyiassga rvn, mondhatni szksgszeren
felttelezi a vilgra trgyiasabb mdon reflektl gazatok (kltszet, tnc,
vizulis mvszetek) kifejezsi lehetsgeinek integrlst, metaforikus
felidzst. Ez all mg az gynevezett abszolt, hangszeres zene sem kivtel, br ktsgkvl e tren jutott a legtvolabb egykori nmagtl, klnsen ami a 1819. szzadi elmleti fejtegetseket illeti. Mg a hanslicki eszttika a hangozva mozg formk paradigmjban a zene vgs nmagba
fordulst hirdette, a liszti programzene-felfogs a mvszeti prbeszd 20.
szzadi megjulst vettette elre.
Persze a fenti dilemma nem volt sem elzmnyek, sem pedig kvetkezmnyek nlkli. jdonsgt taln az adta, hogy ezttal a hangszeres
muzsika apropjn kerltek eltrbe a zene ltmdjaival s termszetvel
kapcsolatos vezredes dichotmik a szubjektv s objektv paramterek
szereprl, a kifejezs s konstrukci elsbbsgrl s nem utolssorban a
hangok mvszetnek brzol kpessgrl.
Mieltt e vita uthangjai lecsengtek volna, a zene mr rlpett a vltozsok tjra, s gy az emltett krdsfelvetsek is ms megvilgtsba kerltek. A modernizmus irnyzatainak sorban az impresszionizmus az elsk
kztt kereste a zenei megnyilvnuls lehetsgeit, br zenetnek tnkeny, nehezen krvonalazhat jellegnl fogva nem vlt koherens irnyzatt. A tbbnyire kt francia szerzre, Debussyre s Ravelre korltozd
jelensg ugyan nem hozott gykeres vltozsokat, mgis egy j eszttikai
paradigmt lltott a kzppontba, melynek a zenei kifejezsre gyakorolt
hatsa jl lemrhet napjainkig is virgz npszersgn. A szubjektum
kultuszban gykerez alkoti magatarts egyrszt kerlte a termszettl
idegen szervezdsi formkat, kiltvnyokat, programokat, szablyokat,
msrszt pedig az rzkels s rzkelhetsg hatrait feszegette, eltrbe
helyezve mindazt, ami a tnkenysg visszaadsban szerepet jtszhat: a

248

Fogalom s kp IV.

zenei tr metaforikus potenciljt (harmnia, hangszn), a csndet, a bels


idt (a bergsoni tartamot), a szinesztzit, a hedonizmust.
Mint ismeretes, az impresszionizmus festszeti irnyzatknt debtlt,
s az ltalnos vlekeds szerint alapveten az is maradt. Hasonl sztereotpik lnek az elnevezssel kapcsolatban is, mely a fma szerint a vletlen
mve.1 Mindazonltal, a benyomsok (fr. impression) tudomnyos s eszttikai vizsglata j megvilgtsba helyezheti a fenti lltsokat, annak ellenre, hogy a kznapi, filozfiai, llektani vagy mvszeti olvasatok tbbkevesebb eltrst mutatnak. ltalnos megfogalmazs szerint a benyomsok
a krnyezetnek az emberre gyakorolt nem tudatos, futlagos s befejezetlen
lenyomatai. Mg a llektan az rzelmi tnyez alapvet szerept hangslyozza azok ltmdjban, a filozfia a megismersben betlttt szerepkkel
kapcsolatosan nyjt mlyrehatbb magyarzatokat.
Az eszttika szmra fontos tmpontot jelentenek David Hume vizsgldsai, melyeket az rtekezs az emberi termszetrl cm munkjban
fejtett ki. Szerinte a benyomsok azok az egyszer szleletek, amelyek
kls vagy bels megfigyels ltal jnnek ltre, az idek pedig ezek halvny
lenyomatai. Ez a kls-bels meghatrozottsg, mely az rzkels s a reflexi kettssgbl fakad, magyarzatul szolglhat a kltszet s zene terletn megnyilvnul impresszionista (rzki, felszni) s szimbolista (eszmei, mlysgbeli) klcsnhatsokra. A megismersben betlttt kzvett
szerepk pedig az alkotsokban hullmz folyamati-pontszer llapotok
termkeny tjtszsaira is rvilgt: trekvs a benyomsok elevensgnek
fenntartsra (folyamat) a rgztettsg mechanizmusainak folyamatos kijtszsval (pontszersg).
Jesse Matz az impresszionista irodalomrl szl ktetben a kvetkezkppen sszegez: A benyomsok empirikusak, kpzeletiek s festiek;
egyarnt vizulisak, emocionlisak s racionlisak; s mg ezeken a kategrikon, illetve diskurzusokon bell is egyarnt jelentik a lenyomatot, mely
megmarad, s az rzst, mely elszll.2
Mivel a benyomsok megragadsnak lnyeges eleme a
folyamatisgban rejl jszersg dinamizmusa, az impresszionista mvszet fggetlenl annak egynem kzegtl szksgszeren felttelez
Az elnevezst egy korabeli francia jsgrnak, Louis Leroynak tulajdontjk, aki 1874.
prilis 25-n ironikus hangvtel cikkben szmolt be egy festcsoport killtsrl, akiket
Monet Impression, soleil levant (Impresszi, felkel nap) festmnynek cme nyomn impreszszionistknak nevezett. Ksbb Antonin Proust az Eduard Manet-rl szl Emlkezseiben azt
lltotta, hogy az elnevezs mr az 1860-as vekben felmerlt a ksbbi impresszionistk
krben. V. Maurice Srulaz: Az impresszionizmus enciklopdija. Corvina, Budapest 1974,
12.
2
Jesse Matz: Literary Impressionism and Modernist Aesthetics. Cambridge University Press
2001, 16.
1

Fodor Attila / Impresszionizmus a zenei benyomsok eszttikai...

249

egy sajtos idszemlletet. gy tnik, e tekintetben az alkoti gyakorlat


megelzte a tudomnyos megfogalmazst. gy Bergson Tartam s egyidejsg cm munkjban (1922), mely az einsteini relativitselmletre reflektl, visszaksznnek bizonyos intuitv mdon alkalmazott mvszi megoldsok.
Az impresszionizmus antiracionlis magatartsa s alkoti hedonizmusa bergsoni terminusokkal lve nem az rtelem idejre (a trbe vettett idre), hanem a tudat idejre (a tartamra) irnytotta a figyelmet, gy
alapjaiban krdjelezte meg a zenei hagyomnyban szentestett egyirny
a mltbl a jv fel tart idszemllet egyeduralmt. Ebben pedig fontos
szerepet jtszott a zenei pillanat eszttikailag kitntetett minsge, annak
vertiklis potenciljval (harmnia, hangszn), valamint a lineris skon
oksgi viszonyrendekbe nem felttlenl szervezd, de metaforikusan szszekapcsold pillanathlzatok sokasga.
Maga Bergson a tartamot a zene hullmz ltmdjhoz hasonltja.
A pillanat e tekintetben a reverzibilis id metaforja s egyben egy
pszichoeszttikai paradoxon. Itt mindenkppen klnbsget kell tenni a m
idbeli lte, illetve annak meglse kztt. gy nem az alkotsban
objektivlt jelensgnek kell tnkenynek lennie, hanem a hallgatban keltett
benyomsnak. Nem az nmagban vett pillanat a fontos, hanem az, amirt
ekkppen fogjuk fel. A tnkenysg illzijnak megteremtse teht olyan
zenei formlsi mdot ignyel, mely ltrehozza s fenntartja a folyamatos
jszersg rzett. Ez pedig nem annyira a megidzett sujet minsgnek
ksznhet, mint a feldolgozsban alkalmazott rendhagy kompozcis
eljrsoknak.
A zenei id sajtos kezelse lnyeges szerepet jtszik az egyedi harmnia- s sznsszefggsek kidombortsban, a hangzsfelletek, ms
szval a hullmz mozdulatlansg megteremtsben. A hagyomnyos
zenei folys rzetnek rszleges felfggesztsvel, mely gyakran vezet
stagnlshoz, lomszer hullmzshoz, lehetv vlik a trbeli finom mozgsok sokasga, hasonlan a festszet vibrl pontszersgeihez. Az id itt
nem a mls knyszert jelenti, hanem a szemllds, az elidzs, az tls
lehetsgt hordozza, fokozva a hangz rzetekben rejl lvezetek kiaknzst.
Az impresszionizmus idszemlletnek jszersge teht elvlaszthatatlan a tbbi paramter mkdstl, klnsen ami a zenei trrel kapcsolatos klcsnhatsokat illeti. Igen gyakoriak a hagyomnyos lineris eljrsok ellenben hat, mondhatni szlssges megoldsok, mint az
osztintszer monotnia vagy a vgletes fragmentls, valamint a
poliritmia s polimetria, illetve az improvizlt jelleg. Valamennyi ilyen
atipikus technika vgs soron arra szolgl, hogy a hallgat figyelmt a

250

Fogalom s kp IV.

lineris skrl a vertiklis skra terelje, feltrva eltte annak metaforikus


potenciljt.
Ez az elkpzels hvta letre a duplikls technikjt, melyet Debussy
s Ravel mvei a zenei impresszionizmus els szm stluselemv avattak.
A kisebb zenei egysgek tbb-kevsb kvetkezetes, mechanikusnak tn
ismtlsre pl eljrs a zenem fragmentlsnak rendhagy s hatkony eszkze, s egyben fontos szerepet tlt be a zenei informci irnytsban is: mg az els elhangzs a zenei anyag linearitst helyezi eltrbe,
az azonnali ismtls, j idbeli informci hjn, a vertiklis paramterekre
tereli a hallgat figyelmt, kiemelve annak pillanatminsgt:

Debussy: Hrom noktrn I., Felhk, 14. tem

Az albbi plda egy komplex polimetrikus szerkezetet mutat be Ravel


Harangok vlgye cm kompozcijbl. A m egy vlgyben tett hangz
sta benyomsait idzi, ahol az t bejrsnak viszonytsi pontjait a tr
bizonyos helyein tallhat, klnbz nagysg s jelleg harangok jelzik
(ezeket szmokkal jelltk), melyek a helyvltoztatsnak megfelelen felersdnek, elhalkulnak, illetve sszezengnek:

Fodor Attila / Impresszionizmus a zenei benyomsok eszttikai...

251

Ravel: Tkrkpek V., Harangok vlgye, 18. tem

A tnkenysg illzijnak megteremtsben fontos szerepet jtszik a


zenemvek improvizlt jellege, mely fakadhat a kompozci laza szerkezetbl, a rubato (szabadon) jtkmdbl, illetve a rgtnzst idz sajtos
gesztusokbl. me egy improvizatorikus rszlet a sziporkz, vizulis fogantats Tzijtkok cm preldbl:

252

Fogalom s kp IV.

Debussy: Preldk, II. ktet, XII., Tzijtkok, 6870. tem

Az impresszionizmus eszttikja teht a szubjektum eszttikja, mely


a kls s bels vilg lehetsges s nem idelis vagy kvzi-objektv megragadsnak ignyt tkrzi. Erre utal a trsirnyzatok s trsmvszetek
szimbizisa is, mely taln ppen itt ri el egyik cscspontjt. gy a zene
egyarnt kapcsoldik az impresszionista festszet kls meghatrozottsghoz s a szimbolista kltszet bels vilghoz, gy a szinesztzihoz is.
Ebben az rtelemben az impresszionizmus egyfajta olvaszttgelyknt
funkcionl, ahol a legklnbzbb hagyomnyos s jt, termszeti s
emberi, zenei, festszeti s kltszeti impulzusok tallnak egymsra.
Az alkots motivcija legalbb ennyire szubjektv: az rzki ingerek
varzsa s a ksrletezs rme lteti. A zenei folyamatok egyfajta bels
logikra plnek, ami egyarnt rvnyes a konstrukcira s a kiemelt
szerepet jtsz harmnira, hangsznre. Br az impresszionista zene harmniavilga megrzi a hagyomnyos tonlis kereteket, a hangzatok soksznsgben, illetve azok kapcsoldsaiban igen nehz szablyszersgeket
kimutatni. Ez pedig jelentsen hozzjrul a zenemvek lland frissessghez, nem szn jszersghez is. Ravelt tbbek kztt azrt csaptk ki a
Prizsi Conservatoire-bl, mert tanrainak idegeit rendhagy harmniai
megoldsokkal borzolta fel, gy pldul sszhangzattanbl is megbukott.

Fodor Attila / Impresszionizmus a zenei benyomsok eszttikai...

253

Debussy pedig a kvetkezkppen vallott: Nincs semmilyen elmlet. Csak


hallgatnod kell. Az rm a szably. 3
A mvszi hedonizmus olykor magra a tmra is vonatkozhat. Gondoljunk pldul a bkebeli idk hangulatt idz Renoir-festmnyre, a
fnyznben sz prizsi polgrok ders szrakozst megelevent La
moulin de la Gallette-re (1876). Ez a magatarts gyakorlatilag kizr minden
olyan tmt, amely pldul az expresszionista mvszetre oly jellemz: a
hbort, a borzalmat, a szorongst, a knyrtelen elmlst, a hallt. Helyettk eltrbe kerlnek a kpzeletbeli vilgok, trtnelmi vagy fldrajzi meszszesgek, termszeti jelensgek megidzsei. A fjdalom legfeljebb nosztalgia formjban kerl kifejezsre. Az elmlstl val flelem az rmteli
pillanat megragadsnak szinte knyszeres, sztnszer megrktsi mechanizmusait hozta ltre. Errl tanskodik Monet alkotsa, melyen felesgt
hallos gyn festi meg, egy hullmz ftyolfelh ravatalon (Camille Monet
sur son lit de mort, 1879). Egybknt az impresszionista festk a katonai
konfliktusok ell nyugodtabb vidkekre menekltek, a zenei impresszionizmus pedig az I. vilghbor kitrsvel egyidejleg gyakorlatilag megsznt ltezni.
Az alkotsban az rzkszervek minsge s fejlettsgi foka igen fontos
szerepet jtszott. Feljegyeztk, hogy Monet igen kifinomult ltssal rendelkezett, ahogyan Debussy vagy Ravel is kiemelkedett a zenei hangzsvilg
legklnbzbb rnyalatainak megragadsban. Nem vletlen, hogy mindketten a zongort s a zenekart helyeztk eltrbe mint a harmniai s sznksrletezs legalkalmasabb kzegeit.
A szablyok, bevlt ltsmdok elvetse, mely nem ritkn a szakismeretek tagadst eredmnyezte, a festszetre legalbb ennyire igaz. Ez pedig
nem csak a megragadott jelensgek tnkenysgre, hanem a megkzelts
szokatlansgra is vonatkozik. Degas Place de la Concorde (1875) cm
festmnye pldul igen klns, mondhatni knyelmetlen ltszget alkalmaz, mintha a fest menet kzben (mondjuk egy hintbl kitekintve) ragadta volna meg tmjt. Azrt tegyk hozz, hogy a festi csoportosuls tagjai
kzl taln ragaszkodott leginkbb a mestersgbeli tudshoz.
Az impresszionista mvszetet teht nem annyira a trgy, mint annak
lehetsges megragadsi mdjai foglalkoztatjk. Ezrt a festszeti tmk s a
zenei programok is elszeretettel reflektlnak mindazokra a termszeti jelensgekre, amelyek a fny terjedsnek minsgt rnyaljk: napfelkelte,
kd, pra, h stb. Az rzkels hatra s a szubjektum intucija vgs soron a vilg megragadhatsgnak metaforjv vlik.
3

The Cambridge Companion to Debussy (ed. Simon Trezise). Cambridge University Press
2003, 122.

254

Fogalom s kp IV.

A benyomsok zenei feldolgozsnak sajtos vonsa a program ltalnosnak mondhat jelenlte, melynek rvn a kompozcik kls vagy bels,
rzki vagy eszmei tartalmakkal kelnek prbeszdre. Szndkosan hasznljuk a prbeszd kifejezst, hiszen a zene brzolkszsgrl folytatott
hagyomnyos vitk itt elvesztik jelentsgket. A programok (cmek, mottk, kifejez utastsok stb.) nem ktelez rvnyek. Sem az alkotval,
sem pedig a befogadval szemben nem tmasztanak semmifle elvrst. Ha
az impresszionista zenem valamit elvr hallgatjtl, taln az, amit a kanti
eszttika, a szppel kapcsolatos zlstlet harmadik mozzanatban fogalmaz meg: az elidzs szksgessgt, melyben a zenei benyomsok az
rzkek s fantzia szabad jtkaknt nmagukat erstik s reprodukljk.
Mivel felolddik a formlis vagy figuratv brzolsi knyszer, elmosdnak a hatrvonalak a lers, kifejezs, felidzs, megjelents kztt.
A program pedig sok esetben csak aprop, kiindulsi pont, a vele prbeszdben ll zenem pedig szabadon kapcsoldik hozz, valahogy gy,
ahogy Baudelaire a hres Kapcsolatok (1857) cm versben fogalmaz:
..
Ahogy a tvoli visszhangok egyberingnak
valami titkos s mly egysg tengern,
mely, mint az jszaka, oly nagy, s mint a fny,
egymsba csendl a szn s a hang s az illat.

(Szab Lrinc fordtsa)


Debussy kvetkez zongorra rott szinesztzis Preldje ppen az
emltett klt Esti harmnik cm versre reflektl:

Fodor Attila / Impresszionizmus a zenei benyomsok eszttikai...

255

Debussy: Preldk, I. ktet, IV., A hangok s illatok forognak az esti lgben,


18. tem

Ahogyan a festszetben a trgy gyakran az t krlvev sszefggsben (atmoszfrban) kel letre (gondoljunk pldul a londoni parlamentrl
ksztett Monet-sorozatra), a zene is gyakran l a kontextualizls lehetsgvel, ahol a trgy (zenei rtelemben egy motvum vagy tma) msodlagoss vlik, tadva helyt az rkk vltoz zenei sszefggseknek. E tekintetben pedig kiemelt jelentsg a harmnia s a hangszn. me Debussy
Lpsek a hban cm preldjnek egy rszlete, melynek ismtld alapmotvuma jabb s jabb harmniai sszefggsekben jelenik meg:

Debussy: Preldk, I. ktet, VI., Lpsek a hban, 1-7. tem

256

Fogalom s kp IV.

gy rthetv vlik az is, hogy mirt tartjk Debussyt a harmniavilg


20. szzadi megjtjnak, Ravelt pedig (Debussy mellett) a zenetrtnet
egyik legnagyobb hangszereljnek.
A kontextusteremts azonban valamennyi zenei paramterre kiterjed: a
ritmusra (a monotnitl az izgatott pulzlsig), a dinamikra (mely ltalban a halk regiszterekben mozog, elsegtve a hangz anyagok sszemosdst) s persze a harmnira, illetve a hangsznre (fnyhatsok s sznkeverseken keresztl). Az impresszionistk ugyanakkor elszeretettel aknzzk ki a zongora s zenekar rezonancialehetsgeit, melynek rvn az egyes
zenei trtnsek hatalmas zeng tmbkk, gynevezett hangzsfelletekk
alakulnak, ahol a rsz s az egsz idben s trben sszemosdik, gy klnvlasztsuk a befogads sorn lehetetlenn vlik. E jelensg egyik kivl
pldja Ravel Ldany mesi cm zenekari szvitjnek keleti inspircij
ttele, melyben a duplikl szerkeszts, a pentaton sszecsengsek, a
polimetrikus s poliritmikus vltozatossg, illetve a szngazdag hangszerels tfog hangzsfelletet eredmnyez:

Ravel: Ldany mesi szvit, III., Laideronnette, a pagodk csszrnje,


814. tem

A keleti kultrk friss perspektvkat hoztak a 20. szzadel mvszetbe, mind a festszetbe, mind pedig a zenbe. gy a fentebb megidzett
jvai gameln mellett a benyomsok zenei felidzsben kiemelt szerepet

Fodor Attila / Impresszionizmus a zenei benyomsok eszttikai...

257

kap a csend. Mivel az impresszionizmus kedveli az igen halk dinamikai


tartomnyokat (p-ppp), a klnbz zenei trtnsek (klnsen zenekari
mvek esetben) gyakran sszemosdnak. E tudatosan alkalmazott visszafogottsg, melynek kvetkeztben a befogad olykor nehezen tudja eldnteni, hogy ppen hallott vagy csak hallani vlt valamit, termkenyen hathat
a kpzelerre, amely akaratlanul kiegsztheti a hangz kpet. Ezzel a
jelensggel tallkozunk Debussy Ibria (Images II.) cm zenekari ciklusnak msodik ttelben, Az jszaka illataiban, mely az andalziai utck hangulatt idzi fel.
A csend fontos szerepet jtszik a zenemvek zr mozzanataiban is.
Gyakori, hogy egyrtelm befejezsek helyett hosszan zeng, lassan elhal
hangzatok mossk el a hang s a csend kztti keskeny hatrvonalat, nyitva
hagyvn a kompozcikat:

Ravel: Tkrkpek V., Harangok vlgye, 5254. tem

Az impresszionizmus nem csak a zenetrtnet egyik igen sajtos s


mig is tretlen npszersgnek rvend jelensge, hanem eszttikatrtneti
szempontbl is igen jelents. Szubjektumkzpont szemlletmdja ugyan
nem knl tudomnyos magyarzatokat a hangrzeteknek s a hallsnak a
megismersben betlttt szerepre vonatkozan, mindazonltal egyedlll
zenei megoldsai j sszefggsbe helyeztk a zene s krnyezet viszonyt,
a zenei kifejezst, valamint a befogads krdskrt. A befejezetlensget
sugall, hullmznak vagy homlyosnak tetsz zenei benyomsok felidzsk eszkzei rvn sszezavarjk a vilgrl s gy a zenrl alkotott, tanult
elkpzelseinket. Br nem illeszkednek a gondolkods oksgi viszonyrendjeibe, pp ebben a minsgben ll eszttikai jelentsgk.

Fogalom s kp IV.

258

Irodalom
*** The Cambridge Companion to Debussy (ed. Simon Trezise). Cambridge University Press 2003.
*** The Cambridge Companion to Ravel (ed. Deborah Mawer). Cambridge University Press 2000.
Angi Istvn: Zeneeszttikai eladsok II. Scientia Kiad, Kolozsvr 2005.
Bergson, Henri: Tartam s egyidejsg. Pantheon, Budapest 1923.
Dahlhaus, Carl: Az abszolt zene eszmje. Typotex, Budapest 2004.
Fleury, Michel: Limpressionnisme et la musique. Fayard 1996.
Fodor Attila: Stilemele i mesajul muzicii impresioniste. Editura Universitii din
Oradea 2010.
Hume, David: rtekezs az emberi termszetrl. Gondolat, Budapest 1976.
Jarocinski, Stefan: Debussy: Impressionism and Symbolism. Eulenberg Books,
London 1976.
Matz, Jesse: Literary Impressionism and Modernist Aesthetics. Cambridge University Press 2001.
Palmer, Cristopher: Impressionism in music. Hutchinson, London 1973.
Srulaz, Maurice: Az impresszionizmus enciklopdija. Corvina, Budapest 1974.
Thomson, Belinda: Impresszionizmus. Glria, Budapest 2006.

Tdor Imre
A zene mint metafizika
Arthur Schopenhauer zeneeszttikjrl
Kulcsszavak: zene, Schopenhauer, az akarat objektivcii, idea,
mvszet, eszttika
I. Arthur Schopenhauer
1. Schopenhauer az ttr, az jt
Az eszttika tematikjnak bels lehetsges feldertsn fradozva,
sszevetve azt a nmet filozfia idealizmus korval, rdekes tnyre bukkanhatunk r: az j rendszer klnfle mvszeti trgyaiban a f hangsly az
igazsgmvszet kapcsolatra tevdik. A klnfle eszttikai elmletek
hierarchikus mdon helyezik el a mvszeteket, besorolsi kritriumuk elve
az, hogy az adott mvszeti forma mennyire kpes a f Abszoltumot kinyilatkoztatni.
gy tn(hetet)t, hogy tovbbra is a kltszetnek s azon bell a tragdinak marad s lesz primtusa a tbbi mvszeti forma felett, mindenekeltt ers rtelmi komponense miatt, mely a nyelv ltal jut kifejezsre, hisz
a nyelv a szimbolikus Abszoltum vges vilgban val legkedveltebb hordozjnak a kinyilatkoztatja. Az a mvszet, amely a legnagyobb rdekldsnek rvendett, nem ms, mint a zene, mely a hangzs s a ritmus implikcijval a hang ltal az Idea szp eszttikjnak a kifejezsre hivatott.
Miben is ll teht Schopenhauer jtsa? Egyrszt a nmet idealizmus
filozfija mely gondolatvilgnak rkse nem trgyal explicit mdon a
zenrl. Johann Gottlieb Fichte Tudomnytana s Friedrich Schlegel mellett
Goethe Wilhelm Meistere s a Francia Forradalom sem trgyal rla, meg
sem emlti a zent. Schelling Transzcendentlis idealizmus rendszere cm
mvben, mely a romantikus mozgalom testamentuma, csak silny szavakat
tallunk a zenre vonatkozan. Br Schelling pp ebben a mvben ismerte
fel a filozfia mvszetekben val beteljeslst: a tuds a ltrehozs zsenilis objektivcijban nyilvnul meg rja. Hegel filozfija tanst nagyobb figyelmet a mvszet irnt, br nla a kltszet jelenti a legmagasabb
mvszeti formt, s nem a zene. Ugyanakkor Hegelnl a szellem legmagasabb fokn nem a mvszet, hanem a valls s vgl a filozfia helyezkedik
el.

260

Fogalom s kp IV.

Msrszt mindez a 19. szzadban nyer j rtelmet Arthur Schopenhauer ltal, aki bszke arra, hogy volt az els,1 akinl a zene a legmagasabb
mvszeti formt s az emberi lny legmlyebb kifejezdst testestette
meg, ti. a zent egy filozfiai rendszeren (mvszetfilozfia) bell ragadja
meg. Schopenhauer zenefilozfijt az ltalnos mvszetelmlet2 keretn
bell trgyalja. A zene egy klnleges helyet foglal el mindezek kztt:
..gy talljuk mgis, hogy a szpmvszetek egyike kimaradt s ki is kellett
hogy maradjon vizsgldsunk figyelmbl, mivel a rendszeres trgyals
sorn nem addott ill s kell helye az sszefggsben: a zenrl van sz. A
zene merben elklnlve ll mind a tbbitl.3
Harmadrszt Thomas Mann Schopenhauerrl rt tanulmnya is az
zenrl rt primtust s nagysgt fejezi ki, amikor ngy knyvbl ll
mestermvt ngytteles szimfonikus kompozcinak 4 nevezi. Nagyon
tall ugyanakkor, ahogyan Schopenhauer zenefilozfijt jellemzi: A
zene nnepel, hisz egyetlen ms gondolkod sem tette meg azt, amit , ti.
egy mindenekfltt kivl helyet sznt neki nem a mvszetek mellett,
hanem fltt.5 Tovbb aligha tved Thomas Mann, amikor Schopenhauer
blcselett kiemelkeden mvszi karakternek, par exellence mvszetfilozfinak minsti, az eszttika nem egyszeren egyik rsze a metafizikai
rendszernek, gy joggal eszttikai metafiziknak is nevezhet.6
2. Schopenhauer kutatsnak clja s hogyanja
Schopenhauer gondolkodsa a kanti szkritika problmjnak megoldsra tett prblkozs. Schopenhauer egy j irnyt mutat, melyet 20 vvel
korbban Fichte, Schelling s Hegel mr bejrtak. A kzvetlent
(Unmittelbare), a magban valt (Ding-an-sich) kutatja, de azt nem az
abszolt nben tallja meg, mint Fichte, nem is az intellektulis szemlletben, mint Schelling, s nem is a fogalmakban, mint Hegel. Schopenhauer
szmra ezt a funkcit a vak akarat helyettesti. A zene teht a nmet filozfus szmra nem ms, mint az akarat objektivcijnak egyik lnyeges
Az, amit a zene dallamval s sszhangjval kimond, s amirl beszl, ezt addig, mg n r
nem vllalkoztam, meg sem prbltk rja a Parerga s Paralipomena cm mvnek
msodik ktetben (218.). Ez a kijelents arra enged kvetkeztetni, hogy Schopenhauer zenefilozfijban valban egy j krdshorizont trult az rdekldk s a vele foglalkozk irnyba.
Termszetesen itt a romantikus elkpzels nyomai rezhetek, hisz nem Schopenhauer az els,
aki a zent mint abszolt mdon sajtos, a tbbitl teljessggel elklnlt mvszetet rtelmezi. Tovbb romantikus jelleg mr maga az a hierarchia is, amelyben nla az egyes mvszetek rendszere megjelenik.
2
Schopenhauer, 2002, III. knyv, 3052.
3
Schopenhauer, 2002, 315.
4
Mann, 1965, 343.
5
Mann, 1965, 344.
6
Mann, 1965, 516.
1

Tdor Imre / A zene mint metafizika

261

kifejezdse. A zene, mely sajt eszkzeivel ki tudja fejezni az akarat brmely modulcijt, szerinte abban klnbzik a tbbi mvszettl, hogy
nem a jelensg vagy jobban mondva az akarat adekvt trgyszersgnek
kpmsa, hanem kzvetlenl magnak az akaratnak az brja.7
Zenei passzust jtszva vagy hallgatva kzvetlen lehetsg trul fel a
vilg lelknek megismersre, mivelhogy a zene s az Akarat kztt egy
benssges kapcsolat krvonalazdik, mely egy kiemelt szintre elrve kijelentheti, hogy a vilg a zene megtesteslse. Teht a zene nem az Akarat
adekvt objektivcija, mivel nem lehet a tbbi idenak a hordozja, mint
ahogyan a tbbi mvszet, hanem a legmagasabb ontolgiai rtket kpviseli: a zene nmagban az Akarat fejtegetse sorn ide akar kilyukadni.
Schopenhauer, br tudatban van fentebb elhangzott elmlete btor
konstrukcijnak, s kzli is interpretcija bizonythatatlansgnak voltt,
hisz az nagyvonalaiban kvlre esik a zeneelmletek kanonizlt sszetevitl, mgis hangslyozza, hogy fejtegetse csak azok szmra vlik rthetv, akik vilgszemlletben osztoznak, s akik eltt az ltala megjelentett gondolat mr ismers.8 Schopenhauer teht olyan zenefilozfit mutat
be, melynek amolyan ezoterikus fuvallata van, s ezt azoknak sznja, akik
tudjk rtkelni, s benssges kapcsolatot alaktanak ki a zenvel annak
hallgatsa vagy jtszsa sorn. Schopenhauer ugyanakkor nem egy
zenetrakttus megrsra, hanem a mvszet dicsretre tesz ksrletet,
mely a maga rzkisgben a noumenon, a vilg igazsga kifejezsnek a
legmeggyzbb eszttikai mdja.
3. Kikre pt gondolatmenett illeten?
Schopenhauer alapllst bizonyos platni s kanti (az isteni Platn
s a csodlatos Kant) gondolatelemek9 kombincija kpezi, egyfell
kanti radikalizmussal kvnja az eszttikumot elhatrolni a fogalmisgtl,
msfell a platni ideatanra hivatkozva hzza meg az rk idkre rvnyes
demarkcis vonalat mvszet s kznapi valsg kztt. A mvszetben
semmi dolgunk a mindennapi let vilgval, a vilggal mint kpzettel, de
a zene ksbb trgyaland s szablyt erst nagy kivteltl eltekintve
az akarattal, a vilglnyeggel sem. Schopenhauer sajt magt Kant tkletes
7

Schopenhauer, 1992, 49.


Schopenhauer, 2002, 316.
Ezt bizonytja Schopenhauer A vilg mint akarat s kpzet els kiadshoz rt elszavban az
olvasval szembeni harmadik kvetelmnye, miszerint annak ismernie kell Kant f mveit,
azaz Schopenhauer rsa felttelezi az olvasban a kanti filozfia ismerett, tovbb j, ha az
olvas mindezen tl az isteni Platn iskoljban is elidztt mr. Ugyanakkor a m fggelkben (Kritik der kantischen Philosophie) egy terjedelmes Kant-interpretci tallhat, hogy
elsegtse a schopenhaueri gondolatrendszer megrtst. Schopenhauer arra kri olvasjt,
hogy elszr azt olvassa el. (A m magyar fordtsa mellzi a fggelket.)
8
9

Fogalom s kp IV.

262

s egyedli rksnek tartja, aki az gondolatait kvetkezetesen tovbbvitte, s ahol szksges volt, ott korriglta.
II.zeneeszttikjrl
Miutn egy rvid bevezetben tisztztuk Schopenhauernek a filozfia
rendszernek keretn bell folytatott zenrl mint a mvszetek egyikrl,
br azoktl mgis merben elklnl helyet elfoglalt szereprl szl
diskurzust, lthattuk kutatsnak elsdleges s ttr, mintegy jt voltt.
Tovbb kitrtnk kutatsnak cljra s hogyanjra, majd gondolatisgnak alapjul szolgl Schopenhauer ltal megnevezett gondolkodkra trtnk ki.
Munknk jelen msodik rszben elszr a zene defincijra tett vllalkozst mutatjuk be, melynek kiindulpontjt Leibniz zenemeghatrozsnak kritikja szolgltatja. Majd Schopenhauerrel egytt a zene helyt
jelljk ki a tbbi mvszetek kztt, annak a platni rtelemben vett hierarchia fellltsnak szemlltetse ltal. Mivel a zene nem illik bele a tbbi
mvszet kategrijba merben elklnlve tlk , ezrt rla csak analgik ltal beszlhetnk, gy a vilggal vonunk prhuzamot, hisz mindkettben ugyanaz az akarat jut kifejezsre, csak mskppen. Utols, egyben
Schopenhauer legizgalmasabb s legtbbet vitatott llspontjban, melyet
Nietzsche vitt tovbb, a zene s a szveg kapcsolatra fkuszlunk, ahol az
abszolt zene (tiszta hangszeres zene) mellett teszi le vokst.
1. A zene meghatrozsa (Leibniz-kritika)
Schopenhauer gondolata nllsgnak a felve elszr is a metafizikai krdsek fizikaitl val sztvlasztsban, msodszor Leibniz
matematizlt metafizikja mkdsnek kritikjban valsul meg. Nem
fogadja el Leibniz zenemeghatrozst,10 ugyanis szerinte tbbet kell keresnnk benne, mint amennyit Leibniz elismert rla (ti. a zenrl)
exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi.11 A zene
egy szmolni nem tud llek titkos aritmetikai gyakorlatrl szl meghatrozst Schopenhauer nem tartja a zene lnyegi meghatrozsnak. Eszerint
Leibniz a zennek csupn a kls jelentst, mintegy a hjt vette figyelembe, s annak nem tulajdontott legbels lnyegre vonatkoz jelentsget.
Leibniz csak a fizikai helyzett, s nem a metafizikai igazsgt emelte ki.
Ezrt parafrazlja s egyben korriglja Leibniz meghatrozst kicserlve
annak kt fogalmt: arithmeticae helyett metaphysicae (utalva a zene nem
Leibniz, 1734, 214. Idzi: Schopenhauer, 2002, 315.
Schopenhauer, 2002, 315. Magyar fordtsa: A magt besorolni nem tud llek titkos
szmtani gyakorlata.
10
11

Tdor Imre / A zene mint metafizika

263

fizikai, hanem metafizikai jellegre), s numerare helyett philosophare


(kiemelve a zent a szmok vilgbl s ezltal a filozfia vilgba helyezve be). Schopenhauer Leibniz irnt tanstott magatartsa ktsgkvl nem
elterhels-mentes. A szmviszonyt nem tekinthetjk vgclnak, ahogyan
azt Leibniz a zenrl is vlte. Schopenhauer felhvja a figyelmet a
signum/signatum kzt rejl klnbsgttelre: ...amelynek tekintetben a
szmviszonyok, melyekk a zene feloszthat, nem jelltknt, hanem maguk
elbb mint jelek viselkednek.12 A zene szubsztancilis Lte a szm s
arnytl intencionlt, de mgsem azonos ezzel. Mert a zene a tbbiekhez
hasonlan nem a jelensg kpmsa, hanem magnak az akaratnak a kzvetlen kpmsa, teht a vilg minden fizikai elemhez a metafizikusat s
minden jelensghez a magnvalt jelenti meg.13
A mvszetek metafizikai relevancija a vilgakarat objektivcijnak
nyilvnvalv tteln nyugszik, a platni idek megvilgtsban. Ha a
mvszet a termszet platonikus ideinak kifejezse, s ha ezek az idek
termszeti ltezk bizonyos rangsort vettik elnk, akkor a mvszetek
hierarchikus rendbe soroldnak.
2. Az akarat objektivcijnak a fokai (Platn idei alapjn)
A krds, hogy Schopenhauer milyen kritrium alapjn rangsorolja a
mvszeteket. Schopenhauer mvszetfilozfijban az akarat objektv, azt
nem abszoltumknt felttelezi, megragadhat a fogalmak ltalnos rvnyessgben, ahogyan a platni idekrl beszl: ...m minden mvszet
clja az idea felismerse.14 Teht az a mvszet ll a hierarchia legmagasabb fokn, amelyben az akarat a legjobban objektivldik. A mvszet
meghatrozsa, mint az akarat lthatsgnak az rtelmezse,15 megvan a
tiszta platni idekban az adekvt trgya. Ahogyan az idekat, a vilgot
vagy a tudomnyokat, Schopenhauer ugyangy a szpmvszeteket is hierarchikus mdon rendezte, melynek kritriuma az idek alapsklja. Megalkotja az akarat objektivcijnak a fokait, melyek Schopenhauer szerint
nem msak, mint a platni idek, melyek valamelyest megegyeznek
Schelling potenciatanval. E fokokon felismerhetek jra Platn idei,
amennyiben ugyanis e fokok pp valamennyi termszeti, mind szervetlen,
mind szerves ernek meghatrozott fajai vagy eredeti, nem vltoz formi
s tulajdonsgai, s ugyangy a termszeti trvnyek szerint megnyilvnul
ltalnos erk.16 Egy msik helyen az idek fokainak skljt mshogyan
12

Schopenhauer, 2002, 315.


Schopenhauer, 2002, 323.
14
Schopenhauer, 2002, 300.
15
Schopenhauer, 2002, 327.
16
Schopenhauer, 2002, 219.
13

Fogalom s kp IV.

264

ismerteti: 1. svnyok, 2. nvnyvilg, 3. llatvilg, 4. ember. Az akarat


objektivcijnak a legmagasabb fokn az ember helyezkedik el. A kt
szlssges mvszet az ptszet (legalacsonyabb) s a zene (legmagasabb). Az ptszet (ami az svnyvilgot kpviseli) ezen az alapon a legalacsonyabb mvszeti forma,17 mivel feladata a szervetlen vilg amaz
eszmjnek a kifejezse, amely a nehzkessg s a merevsg harcban realizldik. Ennl magasabb fokot kpvisel a kertmvszet, tjkp- s llatfestszet; legmagasabb fokon az emberi vilg eszmje jelenik meg a szobrszatban, a festszetben s a kltszetben s ezen bell is az idekat megragad mvszet cscskifejezdsben, a tragdiban. A zene nem fr bele az
imnt brzolt mvszetfilozfiai-eszttikai rendszerbe,18 ugyanis a felsorolt mvszetek az egyes idekat jelentik meg, kpmsuk megtallhat a
jelensgvilgban. Az albbi tblzatban szemlltetem a fent lertakat:
vzvezets
ptszet

kertmvszet
tjkpfestszet

llatszobrszat
llatfestszet

szervetlen
termszet

vegetatv
termszet

llatvilg

kltszet
portrfestszet

tragdia
trtneti
festszet

Ember
individuum
egyetemes
az let kibontakozsa
kevesebb szemllds
tbb szemllds

A zene a legmagasabb s legelvontabb a mvszetek kztt, mely a vilg lnyegnek univerzlis voltt hivatott bemutatni, elkerlve az idek
objektivcijt s a nyelv ltali vezet utat. ppen ezrt a legelvontabb
idenak, az nmagban vett tiszta akaratnak, a vilg lnyegnek kzvetlen
kifejezdse; olyan objektivci, mint maga a vilg, ezrt bizonyos krlmnyek kztt lte a kpzeletvilg nlkl is elkpzelhet. Ezzel magyarzhat az a tny, hogy a zent mirt is NEM talljuk a tbbi mvszeti forma
mellett.
Az akarat adekvt objektivcii a platni rtelemben vett idek;19
ezeknek megismerst egyes egyedi dolgok brzolsa ltal (mert ilyenek
Ne rtsk flre Schopenhauer gondolatmenett, hisz nem lertkel mdon helyezi az ptszetet a legalacsonyabb fokra, hanem azok az idek, amelyek az ptszet ltal egyrtelm
szemllet trgyai lesznek az akarat objektivitsnak legalacsonyabb fokai miatt.
18
gy talljuk mgis, hogy a szpmvszetek egyike kimaradt, s ki is kellett hogy maradjon
vizsgldsunk figyelmbl, mivel a rendszeres trgyals sorn nem addott ill s kell helye
az sszefggsben: a zenrl van sz. A zene merben elklnlve ll mind a tbbitl. Schopenhauer, 2002, 315.
19
Schopenhauer az idet a platni jelzvel minsti, br sajt felfogsa ms irnyba mutat,
mint az, ahogyan Platnnl megjelenik, hisz Schopenhauer az idekat kifejezetten a mvszet
17

Tdor Imre / A zene mint metafizika

265

maguk a malkotsok mindenkor) serkenti [], me, ez a clja minden ms


mvszetnek. Ezek teht az akaratot mind csak kzvetetten objektivljk,
nevezetesen az idek rvn: []. A zene ugyanis oly kzvetlen objektivcija s kpmsa az akaratnak, amilyen maga a vilg, st ahogy az idek
azok, melyeknek sokszorozdott jelensge az egyes egyedi dolgok vilgt
teszi ki. A zene teht korntsem hasonlt a tbbi mvszethez abban, hogy
szintn az idek kpmsa lenne, hanem kpmsa magnak az akaratnak,
[].20 A zene az akarat kzvetlen megnyilvnulsa, teht a vilg minden
fizikai elemhez a metafizikusat s minden jelensghez a magnvalt jelenti meg:21 a zene mint metafizika. A zene mint az akarat kzvetlen folytatsnak lehorgonyzott kvetkezmnye, hogy a zene a vilgtartalommal
nincs sszekapcsolva. Ha nincs is, mint a tbbi dolog, mint a mvszeti
dolgok, amelyek az idenak kpmsai, ugyanis maga egy idea, az akarat
adekvt objektivcijnak kzvetlen megnyilvnulsa. mde ez a klnlls paradox jelleg: a zene egyben valamennyi mvszet ideltpusa is, mg
pontosabban azz lenni, ami a zene, ez minden mvszet clja.22
A zene schopenhaueri defincii adtak az elbbi rszben nagyon pontos vlaszt a zene mvszetektl elklnlt helyrl: ...a zene, mivel az
idekon tlp, a jelensgvilgtl is merben fggetlen, azt egyszeren figyelmen kvl hagyja, bizonyos rtelemben akkor is ltezhetne, ha a vilg
egyltaln nem ltezik: ami a tbbi mvszetrl nem mondhat el.23 Teht
nem ltezik semmilyen sszefggs a vilg s a zene kztt, ily mdon
nehz, hangslyozza Schopenhauer, kzvetlen hasonlsgot s sszehasonltsi pontot tallni kztk.
2. Zenevilg (idea) analgija
Schopenhauer gy ha hasonlsgot nem is, de felfedez nhny prhuzamossgot.24 A vilg mint akarat s kpzet (1818) els kiadsban mg
kifejezi a fenntartsait ahogyan azt mr fentebb emltettem az analgikkal kapcsolatban is, ksbbi kiadsaiban (1844, 1859) pedig mr btrabban szl rluk. Nem szabad ezeket az analgikat elhallgatni, melyek br
zeneelmleti szempontbl jelentktelen(n)ek (tnhetnek?). Schopenhauer
ketts clja: a zent nem csak megmagyarzni akarja, hanem tovbblpve a
mdiumaknt interpretlva Arisztotelszhez kzelt, s Pltinoszhoz kapcsoldik. A schopenhaueri idea ketts termszet: egyrszt idtlen, abszolt, mely a nyugalom mozzanatt kpviseli; msrszt az idek lnyegmeghatrozottsgnak kvetkezmnye, hogy bennk s kztk
permanensen feszltsg (nyugtalansg, harc) vibrl.
20
Schopenhauer, 2002, 316317.
21
Schopenhauer, 2002, 323.
22
Schopenhauer, 1992, 59.
23
Schopenhauer, 2002, 317.
24
Schopenhauer, 1977, 526.

Fogalom s kp IV.

266

zennek az rtelmt is kutatni kvnja, melynek a Ding-an-sich s az akarathoz legkzelebbi helyet kell elfoglalnia, mintegy egzisztencilis helyet
biztostva szmra (a zennek).
Analgia ltal beszlhetnk a zene s vilg kztti kapcsolatrl, hisz
mindkettben ugyanaz az akarat objektivldik, csak mindegyikben ms
mdon.
Ngy
Nr. szlam
Szoprn
1

Megfele- Termszet Hanlse


ngy alap- gok
eleme
fekvse
Dallam Ember
Oktv

1.
2
Alt
2.

Ripiahangok

3
Tenor
3.
4
Basszus
4.

Alapbasszus

llatvilg
Nvnyvilg
svnyok,
bolygk
tmege

Quint

Jellemzi

Jellemzi

nllsg legmagasabb,
mozgsa
gyors
nincs
nllsg

Terc
Alaphang

legmlyebb,
mozgsa
lass

Schopenhauer zenei jelensgnek filozfiai szemllete mindenekeltt a


harmniban s a dallamban rejlik. Ami pedig a harmnit illeti, ahogyan
azt Schopenhauer leszgezi, az a ngy hang alapvzban nyugszik: basszus,
tenor, alt, szoprn. Itt lnyegbeli analgit ismer fel az idek ngy alapelemvel: svnyvilg, nvnyvilg, llatvilg, ember.
Analgia (1). A basszus (alaphang) az svnyvilgnak felel meg,
amelynek Schopenhauer zenefilozfijban nagy jelentsget tulajdont. A
harmnia legmlyebb hangjaiban, az alapbasszusban az akarat objektivcijnak legalacsonyabb fokait ismerem fel jra, a szervetlen termszetet, a
bolygk tmegt.25 A legmlyebb hasadk az lettelen termszet s a szerves termszet minden formja s foka kztt ll fenn. Schopenhauer ide
fztt magyarzata az, hogy a zenei alapszablyban, mely megkveteli,
hogy a basszus sokkal nagyobb tvolsgban maradjon a hrom fels szlam
alatt, mint ezek egyms kzt, gy, hogy ezekhez soha egy oktvig ne kzeledjk. Legtbbnyire sokkal lennebb marad [].26 gy, ahogyan a csupasz, lettelen anyag nehzkes s merev, ugyangy a basszus a harmniban csak durva skln kpes mozogni: A legnehzkesebben a mly basszus
25
26

Schopenhauer, 2002, 317.


Schopenhauer, 1977, 526.

Tdor Imre / A zene mint metafizika

267

mozog, a legnyersebb tmeg kpviselje: emelkedse s esse csak nagy


fokok kztt trtnik, tercknt, quartknt, kvintknt, sosem egyetlen hang
erejig [].27
Analgia (2). Analgit tkrznek a magas hangok is az akarat objektivcijnak magasabb fokaival. A dallam termszetes hordozja a szoprn,
mely analg az emberi vilgban lev akarat objektivcijval. A harmnia
legmagasabb hangjban a tudat fejezi ki sajt magt. A legmagasabb hang
(dallam) a megklnbztetett rzs s szenvedly kifejezdse. 28 A dallam
elmesli az akarat legtitkosabb trtnett [] mindazt, amit az sz a tg s
negatv rzsfogalomba foglal ssze.29
A dallam kt elembl tevdik ssze: a ritmusbl s a harmnibl,
ahol a ritmus a hangok tartamra, a dallam pedig a hangok magassgra, az
elbbi a zene kvantitatv, az utbbi pedig a kvalitatv voltt jelzi. A kottban
amint azt lentebb is lthatjuk az elbbi (ritmus) a fggleges, mg az
utbbi (harmnia) a vzszintes vonalak ltal nyernek kifejezdst. Mindkett az eltrs, eltvelyeds s a visszatrs, megtalls (sszeveszs
kibkls) klcsnhatsra pl. A dallam harmonikus momentumt az
alaphang elzi meg. A dallam Schopenhauer szerint feszltsgi vet kpez,
hisz egyrszt az alaphang ltal abszolt nyugalmat kelt, de azt, hogy a nyugalom hatni tudjon, a dallamban szerepl alaphang teljes temrszvel rheti csak el. A dallam lnyege a mindenkori eltrs, eltvelyeds az alaphangoktl, de megannyiszor elkvetkezik azokhoz val visszatrse, mely
ezton az akarat sokalakzat trekvst fejezi ki, de a harmniai fokok
valamelyiknek jbli meglelse rvn s mg inkbb az alaphangn jelzi
mindenkor a kielgls rzst is.30
4. Zeneszveg kapcsolata
Az antikvitsban, Platn ta a zent gy definiltk, hogy az harmnibl, ritmusbl s logoszbl ll.31 Harmnin hangok szablyozott, racionlisan rendszerbe foglalt kapcsolatt, ritmuson a zene idrendjt, logoszon a
nyelvet mint az emberi sz kifejezst rtettk. A beszdnyelv nlkli zene
ennek folytn reduklt, lnyegben korltozott rvny zennek szmtott:
hinyos ltmdja vagy puszta rnyka volt annak, ami voltakppen zennek
tekinthet. Ahogyan mr az koriak, gy hatrozza meg Schopenhauer is a
harmnit s a ritmust a matematika ltal, br egyrtelm, hogy az aritmeti27

Schopenhauer, 2002, 318.


V. Neymeyr, 1996, 340-343.
29
Schopenhauer, 2002, 319.
30
Schopenhauer, 2002, 320.
31
Dahlhaus, 2004, 14. Az antik vilgban a harmnia nem volt abszolt, hanem a ritmushoz
s a logoszhoz kapcsoldott.
28

268

Fogalom s kp IV.

ka a zenei jelensgnek csak a kls hjt ismertet(het)i. Schopenhauer az


koriak eme programjnak keretn bell a legnagyobb komolysggal taglalja a szavak jelentsgt a zenben. Itt azonban vilgos korrektrt hajt
vgre a hagyomnyos elmleten, ahol flrerthetetlenl az abszolt zene32
mellett teszi le vokst, azaz a tiszta hangszeres, szavak (logosz) nlkli zene
mellett.
A legmagasabb mvszeti forma teht a zene, fellmlva a szveget
(kltszet), hisz ha a szveg az operban a zenvel sszefondva jelenik
meg, neki csakis alrendelt szerep juthat: A szavak a zene szmra idegen
hozzads, neki alrendelt rtke van s az is marad. Schopenhauer egyik
analgijban a zene s a szveg viszonyt a mvszi ptszet s egy plet mer hasznossgval rzkelteti. A diszkurzv, nyelvileg determinlt
tudomnyok az oksgi trvny szerint jrnak el. A mvszetek viszont a
maguk sszessgben nem ktdnek a nyelvhez, br az ptszet s a festszet kzlsnek mdja szksgess teszi a nyelv hasznlatt, a zene viszont
a vak akarat kzvetlen megnyilvnulsa. Schopenhauer llspontja:
...vilgosan lthatjuk, hogy a zene ppen nem puszta segdeszkze a kltszetnek, hanem nll mvszet, st mindezek leghatalmasabbja, s cljait
egszen tulajdon eszkzeivel oly biztosan elri, hogy nem szorul az nek
szavaira vagy az opera cselekmnyeire. A zene csak a hangokat ismeri, nem
pedig az okokat, melyek azokat ltrehoztk.33 Az opera szvege az akaratmetafizika alapelvbl kvetkezen sosem jtszhat a zenvel egyenrang
szerepet: ...mert a zene mindentt csak az ternek s az let esemnyeinek
kvintesszencijt fejezi ki, sosem azokat magukat []. pp ez a kizrlag
r jellemz ltalnossg, a legnagyobb s legpontosabb meghatrozottsggal
prban, adja a zene magasrend rtkt, mely, mint minden nyavalynk
panacejnak, sajtja.34
Schopenhauer zenrl val megjegyzsei kztt sajt kora zeneszerzirl is tallunk egy sor tletet. A skla legals fokra Christoph Willibald
Gluckot35 helyezi, kinek operazenje szavak nlkl lvezhetetlen, 36 mg a
V. Dahlhaus, 2004, 2547. A kifejezs Richard Wagnertl szrmazik, nla egy fogalomtrtneti fejlds fedezhet fel. Mindenekeltt nla az abszolt zene kifejezs csupn negatv
gyjtfogalom, amelyet az hatroz meg, hogy az a zenei drma ellentte. Tovbb a tiszta
hangszeres zent is rtette alatta. 1854-ben Wagner magv tette a zene schopenhaueri metafizikt, br nem adja fel a zene formamotvumait: ti. a zene fgg a nyelvtl (logosz) s a
tnctl (ritmus), mely szerinte nem zrja ki azt, hogy a zene a vilg legbensbb lnyegt
mondja ki.
33
Schopenhauer, 1977, 527.
34
Schopenhauer, 2002, 321322.
35
17141787 kzt l nmet zeneszerz. Schopenhauer elrettent pldul kivlasztott zeneszerzje nem relevns, hisz Gluck tudatosan prblt vltoztatni a kor merevv s kzhelyess
vlt stlusn, megreformlva az opert. A reform nla olyan elemekben nyilvnul meg, mint: a
zene a szveget szolglja, s ugyanakkor mind a kls trtnetet, mind a bels lelki folyamato32

Tdor Imre / A zene mint metafizika

269

rangltra legmagasabb fokra Gioachino Rossinit 37 (17921868), akinek a


zenje oly vilgosan s folttalanul szl a maga nyelvn, hogy szveget
nem is ignyel, s ezrt pusztn hangszeres eladsban is tkletes a hatsa.38 A Beszlgetsek cm mvben olvashatjuk: A zene s a szveg
olyan, mint a herceg koldussal val hzassga. A trtnet az operban msodlagos, amely csak azrt ltezik, hogy az sz szmra is szolgljon valamivel. Rossini ezt tvolra zte, s kzvetlen vg trgyv tette a szveget. 39
Ezrt Schopenhauer szmra az opera sosem jtszhat a zenvel egyenrang
szerepet, hisz az a zene romlst, pusztulst idzi el. A zene egy olyan
ltalnos nyelv, mely kzvetett mdon szl a szvhez, s nincs szksge
semmilyen kpi kzvettsre. Rossini nagysga, legalbbis Schopenhauer
szerint, abban ll, hogy kpes befogadtatni a szavak zeneisgt, s kpess
teszi azok zeneknt val megszlaltatst. A legszebb pldk a vgoperiban (opere buffe) fedezhetek fel, ahol valszntlen dolgokat meslnek
klcsnsen, mgis az olyan zenei vilgba mlyl bele, amely kpes minden jelenetet a lehet legidelisabb mdon megjelenteni, belertve a ltszlagos non-sense-t. lljon itt pldaknt A sevillai borbly els felvonsnak
vgbl vett rszlet: Rmt kovcsmhelyben rzi itt fejt az ember,
ahol minden szerepl kbultsga a legnagyobb vilgossggal s tkletes
ritmikussggal van lerva.
Ezen a vlemnyen van Nietzsche is, aki Wagnerrel Opera s drma
cm rsn vitatkozva azt rja, hogy a zene nem eszkze a drmnak,
hanem pp fordtva: a drma a zene kifejezse s pldzata. Majd Schopenhauert idzi kijelentsnek altmasztsra, aki a zenhez val viszonyt
tekintve a drmt teljes joggal gy jellemzi, mint smt, mint pldzatot egy
ltalnos fogalomhoz.40
Innen (Schopenhauer eszttikjbl) szrmazik Nietzschnek az opera
szcenikai s nyelvi oldali lefokozsa, amelyet Nietzsche Wagner Schopenhauer irnti lelkesedsre tmaszkodva recipilt s tovbblezett, majd a
Trisztnra tvitt, annak ellenre, hogy a szban forg lefokozst Schopenkat megjelenti; vagy a zene szemlyeket jellemez, s nem nmagrt val stb. Gluck a zene, a
szveg s a drma egysgrl vallott felfogsa elismersnek rvendett a ksbbi szzadok
folyamn (lsd: Wagner elismerse).
36
Schopenhauer, 1924, 477.
37
Robert von Hornstein feljegyzsben is olvashatunk Schopenhauer Rossini irnti elismersrl, ugyanis amikor rla beszlt, akkor felemelte tekintett az g fel, br amikor alkalma
addott a vele val tallkozsra, 1856. szeptember 2-n Frankfurtban az Englischer Hofban
ugyanazon asztalnl ebdelt Rossinivel, nem volt btorsga bemutatkozni neki, nehogy a nagy
zensz irnt tpllt blvnyimdata foszlnyokra szakadjon. Schopenhauert Rossini nem
mint ember, hanem mint zensz rdekelte, mely filozfija alapjaihoz llt kzel.
38
Schopenhauer, 2002, 322.
39
Schopenhauer, 1971, 160.
40
Nietzsche, 1973, 20.

Fogalom s kp IV.

270

hauer maga Rossini s az abszolt dallam dicstsre hasznlta fel. 41 A


zene teht sosem a jelensget, hanem csak a bels lnyeget, minden jelensg nmagbanjt, magt az akaratot mondja ki. [...] az opernak, melynek
szvege ppen ezrt sosem emelkedhet ki alrendelt szerepbl, nem vlhat
kzponti dologg, amikor is a zene lenne kifejezeszkze nagy balfogs
s rt kicsavars minden ilyesmi. 42 Schopenhauer eszttikja, f vonsait
tekintve, nem egyb, mint az abszolt zene romantikus metafizikja, amely
az akarat metafizikjnak kontextusban kap rtelmezst.
sszegzs
Megllapthatjuk teht, hogy Schopenhauer eszttikjban a zene mint
slmny tlti be legjobban minden mvszet kvietista kldetst, a zene
teszi teljess romantikus mvszetfilozfijnak spektrumt: ez az
antirealista mvszetfelfogs termkenyti meg a 19. szzad utols harmadban a dekadencit s az egzisztencil- s letfilozfik napjainkban is
jelents hatst gyakorl eszttikjt.
A zene a hangok csodlatos mvszete szlt zenrl rott munkm
alapgondolata. Ennek a bizonytsra munkm vezrfonalt a kvetkez
alapkijelentsek kr fztem: 1. A zennek a mvszetek hierarchijban
kitntetett helye van, hisz merben elklnl tlk. 2. A zene maga az Akarat, annak kzvetlen kpmsa, mely tlpi az idekat ez adja meg a zene
metafizikai jellegt. 3. A zenrl annak elvont jellege miatt beszlni
csak analgik, parallelizmusok ltal lehetsges (lsd: zenevilg analgija). 4. A zene thidalja, fellmlja a szavakat, szveget (nem ktdik hozzjuk). 5. A zene a legjobb s legpontosabb kommentr (a vilg s az ember
legbelsbb lnyegt trja fel). 6. A zene nmagban ltezik (magnval).

41
42

Dahlhaus, 2004, 38.


Schopenhauer, 2002, 321.

Tdor Imre / A zene mint metafizika

271

Irodalom
Dahlhaus, Carl: Az abszolt zene eszmje. Typotex, Budapest 2004.
Leibniz, Gottfried Wilhelm: Ad Goldbachium. Epistulae CLIV. In: Leibniz:
Epistolae ad diversos. Leipzig 1734.
Mann, Thomas: Schopenhauer. In: Thomas Mann Gesammelte Werke. Aufbau
Verlag, BerlinWeimar 1965.
Nietzsche, Friedrich: ber Musik und Wort. In: Sprache, Dichtung, Musik. Hrsg.
Jakob Knaus. Tbingen 1973.
Neymeyr, Barbara: sthetische Autonomie als Abnormitt. Kritische Analysen zu
Schopenhauers sthetik im Horizont seiner Willensmetaphysik. De Gruyter,
Berlin New York 1996.
Schopenhauer, Arthur: A zene eszttikja. Hatg Sp Alaptvny, Budapest 1992.
Schopenhauer, Arthur: Parerga s Paralipomena II. Kisebb filozfiai rsok. Vilgirodalom Knyvkiadvllalat, Budapest 1924.
Schopenhauer, Arthur: Gesprche. (hrsg. A. Hbscher) Stuttgart-Bad Cannstaat
1971.
Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung II. Zrcher Ausgabe.
Werke in zehn Bnden. Band 4, Zrich 1977.
Schopenhauer, Arthur A vilg mint akarat s kpzet. Osiris, Budapest 2002.
Zoltai Dnes: Schopenhauer: a mvszet mint letelixr. In: U: Az eszttika rvid
trtnete. Helikon Kiad, Budapest 1997.

Rezumate
Pter Egyed:
Despre aa-numita Voce (filosofic), care nu este voce
Interpretare i comentarii la Vocea i fenomenul de J. Derrida
Cuvinte cheie :
vocea fenomenologic,
extramundaneitate, intramundaneitate

vocea

pur,

vorbirea,

n studiul su semiotic i fenomenologic din 1967 (La voix et le phnomne.


Introduction au problme du signe dans la phnomnologie de Husserl) Jacques
derrida a ncercat s demonstreze, c, contrar concepiei lui Husserl -, vocea pur nu
dispune de autoritate transcendent . Vorbirea interioar, monologul interior de
autoadresare nu este altceva, conform prerii lui Derrida, dect un fel de autoafecie.
n aceast calitate, trebuie s dispun de un fel de transmisie obiectual. Aceast
dilem trebuia fi rezolvat de Husserl.Conform prerii sale, n autoafecia oriiginal,
pur vocea ca i semnificant i semnificat, au format un tot ntreg cvasi-absolut.
Recursul continuu a devenit mai trziu fundamentul extramundanitii pure. (Vocea
interioar este contiina pur.) Acest recurs a fost considerat de Derrida tocmai ca
i un antecedent i fundament metafizic pentru concepia fenomenologic a lui
Husserl. Studiul nostru reia aceast analiz, iar n a doua parte a sa abordm i
anumite aspecte care se leag de problematica experienei filosofice a vocii
intramundaneitii.
Mikls Lehmann:
Imagine, sunet i memorie
Cuvinte cheie: ambian digital, realitate extins, multimedia, percepie,
vizualitate
Relaia dintre imagine i sunet poate s par superficial la prima vedere:
imaginile sunt mute, arat ceva numai la modul vizual, vocile pe de alt parte par s
se afle departe de vizualitate. Relaia dintre cele dou poate fi determinat mai
degrab n complexitatea tririi dar tot att de important poate fi i la nivelul
amintirilor, unde imaginea i sunetul se mpletesc. Tririle i sentimentele se leag
frecvent de sunete i imagini, i amintindu-le ele reuesc s readuc senzaia
familiar. Studiul de fa i pune ntrebarea dac relaia dintre imagini i sunete se
consum doar la nivelul senzaiilor, sau aceste dou reuesc s transmit un volum
de informaii mult mai vast, cu toate c modul transmiterii este diferit. Dac este aa,
ntrebarea va fi urmtoarea: n ce msur canalele nostre de comuncare reuesc s se
foloseasc de acest potenial?

Fogalom s kp IV.

274
Lszl Ropolyi:
Oralitate secundar sau vizualitate

Cuvinte cheie: oralitate, vizualitate, comunitate, cultur


n lucrarea sa celebr a istoriei comunicaiei cu titlul Orality and Literacy:
The Technologizing of the Word (1982/2002), Walter Ong a fost de prere, c,
tehnologia de comunicare caracteristic pentru epoca noastr este verbalitatea
secundar. Dei aceast idee s-a rspndit ntr-o arie foarte larg, n lucrarea noastr
vom susine ideea, c nu aceasta este situaia, i n epoca noastr principalul factor
mediatic de organizare al comunitilor este vizualitatea, respectiv, c, cultura de
astzi este produs i transmis n mod fundamental de tehnologii de comunicaie
vizual.n mod reaal, putem s privim schimbrile pentru identificarea verbalitii
secundare, pe care Ong le-a avut n vedere, ca i componente, respectiv aspecte ale
tehnologiilor de comunicaie vizual. Studiul i diferenierea acestor ctehnologii de
comunicaie prezint interes pentru faptul, c, verbalitatea secundar, respectiv
vizualitatea produce un context diferit i favorizeaz posibiliti diferite pentru
evoluia comunitar, social i a viziunii asupra lumii epocii noastre.
Imre Ungvry-Zrnyi :
Semnificaia epistemologic i antropologic a sensurilor
Cuvinte cheie: trire intenional, obiect intenional, coninut intenional,
obiect temporal, cmp perceptiv, modalitate perceptiv, deschidere spre lume
Vzul (i capacitatea de a ne face vzui), respectiv auzul (i capacitatea de a
ne face auzii) mpreun cu celelalte simuri i modalitile senzuale ce le corespund
pot fi considerate pe de o parte ca tipuri specifice ale experienelor subiectului
(experiene perceptive) i astfel aspecte i condiii ale procesului cunoaterii, sau ca
modaliti perceptive care se completeaz i se interptrund reciproc, constituind
obiectul antropologiei simurilor. Obiectivul nostru este de a demonstra c
perspectiva fenomenologic pe lng considerentele teoriei cunoaterii abordeaz
problema percepiei i din perspectiv antropologic, precum i faptul c n cadrul
acestei perspective modalitile acustice joac un rol important n relevarea
deschiderii ctre lume a omului. Astfel perspectivele teoriei cunoaterii i cele ale
antropologiei constituie repere reciproc complementare n cercetarea condiiilor
perceptive i spirituale ale omului.

Romn nyelv sszefoglalk

275

Hunor Fogarasi:
Cotitura aural
Cuvinte cheie: cotitur pictorial, cotitur aural, cotitur acustic, analog,
digital, aur, aural, vizual, acustic, arhitectur aural, imaginaie aural, ,
globalizare acustic, real, imaginar, simbolic, virtual, medium, media tehnic,
imagine, sunet, zgomot, teoria undelor, teoria particulelor, phono, arta
sunetului, cmp de sunet, ton de camer, instalaie de sunet,perspectiv
vizual, perspectivp de paradigm, fenomenologie, model, medial,
inscripie,prag inscriptiv, transpoziie medial, digitalizaie, realitate virtual,
realitate extins, hiperrealitate, percepie euclidean, psihoacustic,
perspectiv de audiie, organ auditiv, transformator mecanoelectric, sistem
auditiv, neurologie, organul lui Corti, intenionalitate aural subcontient,
plasticitate neural, adaptare constant,modularitate masiv, transplantare,
bionic, experien de prim mn, perspectivinvizibil, trup, sinergie,
reverzibilitate, viziune, auz, atingere, muzic electroacustic, acuzmatic,
sublim tehnologic, estetic fizic
Trebuie s explicm nelesul cotiturii aurale.n primul rnd, pentru c aa
ceva exist. Conceptul de aural prin natura sa ascuns i de comunicare ntre limbi
poate fi apt s strng laolalt toate acele cotituri sau evenimente purttoare de
dramaturgia cotiturii care pot fi amintite dat fiind relaia cu sunetele, cu modul su
de a fi expus sunetelor. n studiul de fa facem o ncercare, s adunm laolalt
aceste relaii posibile, fr pretenia totalizrii. Dorim s dm un fel de hart pentru
cercetrile de mai apoi. Autorul atinge numeroase cmpuri tiinifice , care de altfel
ar putea fi greu de stpnit de ctre o singur persoan. Pentru aceasta, trecem n
pai uori de dans peste adncimile de rigoare, pentru a ne putea ine privirea mereu
asupra orizontului, i pentru a sintetiza ct mai multe puncte de vedere ntr-o
interpretare. Coborm lupa asupra urechiului cititorului.
va Tank:
Vocea din suflet
Cuvinte cheie: suflet, contiin, voce demonic, aciune ne-filosofic, linite
generativ, linite progresiv
Vocea din suflet investigheaz vocea daimonionului din sufletul lui Socrate,
cutnd repere att n istoria filosofiei ct i la periferia ei. Aceasta este mai mult
dect o voce interioar, avnd o putere de convingere, care l determin pe Socrate
s i sacrifice mai degrab viaa, dect s i nege nvtura. Dintre posibilele
interpretri, firul investigaiilor urmeaz pe de o parte cel al cuvntului creator vocea divin prin viziunea lui Hildegard von Bingen, Caterina din Sienna, cutnd i
definiii ale contiinei, ajungnd pn la urm i la vocea demonic patologic a
dictatorilor.

Fogalom s kp IV.

276
Kroly Veress
Vocea ce spune ceva

Cuvinte cheie: sunet, voce, auz, vorbire, unitate, diferen, urm, prezen,
metafizic
n studiul de fa tratez punctele de nceput i punctele terminale ale
metafizicii sunetului n filosofia european, avnd n vedere n mod deosebit
conceperea fenomenului sonor ca unitatea voceauz la Aristotel i transpunerea
acesteia n conceperea fenomenului sonor ca form a diferenei i urmei la Derrida.
Mnika Pter:
Conceptul aristotelian al auzului
Cuvinte cheie: simurile, auzul, muzic, art, educaie, experien senzual
n concepia aristotelian problema percepiei i rolul su n cunoatere,
nelegere este plasat n centrul cercetrilor filosofice. Filosofia lui despre percepie
s-a schimbat radical n comparaie cu filosofiile sofistice. n lucrrile sale putem gsi
teze dezvoltate despre diferite procese perceptive, i n acelai timp dispare i
distana care a caracterizat filosofia platonic.
n acest studiu se analizeaz conceptul aristotelian despre rolul percepiei n
cunoaterea i nelegerea uman. n filosofia lui, simurile sunt clasificate ntr-o
ordine ierarhic, n acest context apar urmtoarele ntrebri: ce rol are ascultarea
n cunoaterea uman, din ce cauz muzica obine o poziie accentuat ntre arte, i
n acelai, timp cum devine melodia o surs a plcerii senzuale?
Mihly Jn:
Benzi cu inscripii n pictura medieval
Cuvinte cheie: Benzi cu inscripii, intercesiune, mntuire
n arta medieval, mai ales n pictur se poate vedea des una sau mai multe
benzi cu inscripii n mna personajelor reprezentate. Inscripiile conin numele
personajelor sau citaii referitoare la personajul infiat. n unele cazuri se poate
descifra i alte mesaje, explicaii legate de tema pictat. Totodat textele ce conin
benzile pictate pot contribui la elucidarea problemelor iconografice.

Romn nyelv sszefoglalk

277

Bla Mester:
Voci pctoase. Amuirea gndirii
Cuvinte cheie: Aristotel, Aureliu Augustin, Jzsef Balogh, citire cu voce tare,
citire mut, phone, retoric
Gndirea clasic greac nu a putut s nu considere i activitile, imaginile
respectiv vocile care s-au manifestat n jurul textului care s-a aflat n centrul analizei
teoretice. n viziunea greac, fiecare text a existat ca vorbire, i fiecare vorbire a fost
privit ca parte spontan sau artificial a prelegerii. Aceast viziune greceasc a
cuvntului uman s-a reflectat cu cea mai mare claritate n rolul central al retoricii
din cultura antic. Dei deja Aristotel a descoperit faptul, c piesele de teatru pot fi
chiar citite n cazuri extreme, n locul privirii spectacolului, totui, chiar i n epoci
trzii, precum cel al lui Lucian de Samosata, dominana sunetelor senzitive ale
vorbirii asupra literelor mute a fost o eviden. Cum a fost de exemplu n mitul
despre Eracle al celilor , care i-a condus poporul numai prin cuvinte. Aceast
senzitivitate a culturii in comunicaiei s-a transformat n ceva pctos, n fenomen
carnal n epoca trzie a cretinismului, aa cum ne arat Jzsef Balogh n a sa
analizprivind opera lui Sfntu Augustin. El susine, c convertirea lui Augustin n-a
fost altceva, dect convertirea din cultura retoric n cultura crilor. Studiul ofer o
analiz a anumitor consecine a acestei convertiri culturale .
Lszl Gl:
Propoziii de sunete
Cuvinte cheie: logicitate, logicitate lingvistic, logicitatea imaginii,
logicitatea sunetelor
n decursul ultimelor decenii am efectuat mai multe experimente cu scopul de
a releva logicitatea ascuns n limb. Rezultatele experimentelor le-am fcut publice
n mai multe studii i cri.
n prezentul studiu ncercm s reinterpretm din noi puncte de vedere
rezultatele obinute dea-lungul anilor i de a gsi conexiuni noi. Inducia sintetic va
genera o concluzie permis de rezultatele experimentate brute, ceea ce ne impune o
nou concluzie ipotetic plauzibil. Anume gsirea unitii mentale a construciei
sonore, n comparaie cu cea lingvistic i cea vizual.

278

Fogalom s kp IV.

Istvn Angi:
Investigri hermeneutice muzicale despre suferin
Cuvinte cheie: estetica durerii, metafore musicale, tristee, durere, plns
Sensibilizarea muzical a suferinei se cldete pe paradoxul dezvluirii
tinuitului. Investigarea i caut rspunsul n mai multe creaii muzicale la o singur
ntrebare: de ce apar de parte de cuvnt metaforele muzicale ale tristeii, durerii i
ale plnsului? Problema se rezolv abia n finalul expunerii. Mai nti ns,
asculttorul se va confrunta pe rnd cu fragmentele prezentate din creaiile
paradigmatice n redarea suferinei ca: Pasiunea dup Evanghelia lui Ioan de
I.S.Bach, Sonata pentru pian n La bemol major op. 110 de Beethoven, Simfonia a
VI-a Patetica de P.I. Ceaikovski i Pasiunea Transilvan dup Evanghelia lui Matei
de Hans-Peter Trk. Mult ateptatul rspuns ns l tinuiete autorul i de aceast
dat ateptnd ca cititorul s-i fac cunotin cu toate investigrile expunerii, de la
nceput i pn la sfrit, precum ar spune H.-G. Gadamer, pn la nelegerea
fuziunii contemporane ale orizonturilor suferinei.
Jnos Loboczky:
neles i sunet variaiuni la interpretarea recepiei muzicii (Gadamer,
Dahlhaus, Adorno)
Cuvinte cheie: semnificaia sunetului, muzic i timp, identitatea operei
muzicale, limbajul muzicii, nelegerea muzicii, muzic i pictur
Studiul face o confruntare ntre refleciile asupra muzicii alu lui Gadamer cu
anumite discursuri de filosofie a muzicii ale lui Dahlhaus i Adorno. Sunt tratate n
primul rnd urmtoarele probleme: semnificaia muzicii, muzic i timp,
identitatea operei muzicale, muzic i limbaj, limbajul muzicii. Concepiile celor
trei gnditori sunt sinoptice n anumite puncte: Dahlaus se refer n mod explicit la
Gadamer, pe de alt parte, Dahlhaus se confrunt n mod explicit cu filosofia muzicii
adornian. Concepiile lor prezint anumite similitudini i pentru susinerea
inseparabilitii sunetul muzical de neles, i dintr-o anumit perspectiv resping
interpretarea lui Hanslick asupra frumosului muzical. Conform prerii lui Gadamer,
Adorno i Dahlhaus, prin prezena sa senzitiv-autonom opera muzical se preteaz
la interpretare, pe de alt parte hanslick accentueaz netraductibilitatea operei de
art, muzica fiind forma de apariie cea mai pur a frumuseii libere n sens kantian.
n ceea ce privete relaia dintre muzic i pictur, muzic i spaiu, sunt abordate
consideraiile lui Adorno.

Romn nyelv sszefoglalk

279

Huba Csiki:
Sunet i timp. Problemele analizei timpului la Husserl
Cuvinte cheie: temporalitate, retenie, protenie, contiina de timp, Husserl
ncercnd s fondeze obiectivitatea temporalitii, Husserl descrie
intenionalitatea pe un fond de continuitate a reteniei i a proteniei. Rezolvnd
problema continuitii temporale, noi probleme survin ns. Problema noastr
pricipal este: cum se articuleaz modificrile permanente specifice contiinei, i ce
nseamn originea subcontient a fluxului.
Andrs Jakab:
Vocea n fenomenologie
Cuvinte cheie: spaiu, timp, sucessivitate, intenionalitate, cantitate, calitate,
faptul-de-a-fi-n-lume, focalitate, poziionalitate, auz, ascultare
n textul Sunetul, vocea n fenomenologie am avut intenia de a prezenta o
conexiune specific ntre conceptele ale sunetului, a vociii a timpului avnd n
vedere sfaturile lui Don Ihde. Prile diferite ale textului sunt interconectate prin
conceptul al fenomenului, dar totodat prile respective subliniaz un alt caracter al
contiinei. n partea cu titlulDuratisuccessivitateam urmrit dezbaterea ntre Kant
i Bergson despre caracterul actului al contienei n constutirea timpului. n partea a
doua n drum spre intenionalitateam problematizat direcionalitatea acestui act. Iar
a treia parte a textului numit Sunet, voce vs vizualitate, importana sunetului aduce la
iveal problemele corporalitii, poziionalitii, i problema faptului-de-a-fi-nlume.

Attila Fodor:
Impresionismul o paradigm estetic a impresiilor muzicale
Cuvinte cheie: impresionism, estetica subiectului, efemeritate, muzic i
vizualitate, sinestezie, Debussy i Ravel
Prsind comuniunea milenar a sincretismului strvechi, arta muzical a
urmat calea propriei redefiniri n interioritatea mai mult sau mai puin abstract a
universului sonor. Acest proces a culminat ntr-o prim faz n cultul muzicii
instrumentale lansat n perioada clasicismului, atingndu-i limitele extreme n
secolul al 19-lea, n teoria formalist hanslickian. Totui, anumite perspective
creatoare i teoretice din secolul al 20-lea au revenit asupra acestor dileme,
ncercnd s reformuleze n ipostaze inedite relaia dintre muzic i text, respectiv a
problematicii potenialului vizual al artei sunetelor. Impresionismul, care i-a cptat
un statut unic n istoria muzicii i a artelor prin promovarea surprinderii efemerului,
a oferit o binevenit alternativ la tradiia reprezentrilor muzicale convenionale

280

Fogalom s kp IV.

fixnd propriul orizont creator n cvasi-exclusivitatea aisthsis-ului. Acest cult al


subiectului estetic a condus la o expresivitate particular n contextul dialogului
rennoit al artelor, furniznd n acelai timp o paradigm poate unic n privina
potenialului creator al percepiei i perceptibilitii.
Imre Tdor:
Muzica, ca metafizic n filosofia lui Arthur Schopenhauer
Cuvinte cheie: muzica, Schopenhauer, obieciile voinei, idee, art, estetic
Muzica este art minunat a sunetelor ideea de baz a cercetrii mele
despre muzic. Prin scrierea mea doresc s prezint aspectul metafizic al esteticii
muzicii lui Schopenhauer (considerat n mod justificat de ctre Thomas Mann
filosofia artei, metafizic estetic par exellence), Schopenhauer conferndu-i
acesteia unloc aparte n ierarchia artelor. Unele teorii estetice ierarchizeaz artele,
principiul criteriilor de ncadrare: n ce msur e n stare s evudenieze Absolutul
principal.
Abordarea temei mele implic urmtoarele afirmaii de baz: 1. n ierarchia
artelor muzica ocup un loc aparte, aceasta avnd un caracter deosebit fa de
celelalte arte (trecnd peste idei muzica este independent i de semantic, o ignor,
iar ntr-o anumit concepie ar putea existe i chiar dac lumea n-ar esiste deloc:
ceea ce e imposibil n cazul celorlalte arte). 2. Muzica este nsi Voina, este
imaginea direct a acesteia, care depsete ideile acestea fiind aspectele care i
confer muzicii caracterul metafizic. 3. Un discurs despre muzic, datorit
caracterului abstract al acesteia este posibil doar prin analogii i paralelisme (vezi:
muzica analogia lumii). 4. Muzica ntrece cuvintele, textul (nu se leag de
acestea). 5. Muzica este cel mai bun i cel mai precis comentariu (dezvluia esena
interioar a lumii i omului). 6. Muzica exist n sine.
Schopenhauer cerceteaz ceea ce e direct (Unmittelbare), lucrul n sine
(Ding-an-sich), ns n concepia lui nu se gsete n Eul absolut cum este la Fichte,
nici n viziunea intelectual ca la Schelling, precum nici n fenomene ca la Hegel.
Pentru Schopenhauer aceast funcie este nlocuit de vonia oarb. Muzica este o
manifestare direct a voinei care, la fiecare element fizic al lumii asociaz
metafizicul, iar la fiecare fenomen lucru n sine.

Abstracts

PterEgyed:
About a so called philosophical Voice, that is not voice
Commentary about Derridas Voice and phenomena
Keywords: Voice phenomenon, pure voice, speech, extra-mundanity, intramundanity
In his semiotic phenomenological study written in 1967 (La voix et le
phnomne. Introduction au problme du signe dans la phnomnologie de Husserl)
Jacques Derrida tried to demonstrate that, contrary to Husserls conception, the pure
voice has no transcendent authority. The inner voice, this talking to ourselves, this
auto-referential monologue is, according to Derrida, just a sort of self-affection. If
so, it cannot exist without some kind of mediation, some kind of instrumental nature.
Husserl tried to resolve exactly this dilemma. According to him, in the pure selfaffection, in the primary impression the voice as signified and as signifier was almost in absolute unity. Afterwards, the continuous recursion to this unity became the
foundation of the so called pure extra-mundanity (The inner voice is the pure
reason.) Precisely this recursion was understood by Derrida as the metaphysical
ground of Husserls phenomenological conception of the voice/consciousness. The
aim of our study is to unfurl the details of his interpretation, but in the second part of
our exposure we will refer also to some philosophical problems of the experience of
voice in the intra-mundanity.
Mikls Lehman:
Image, sound and memory
Keywords: digital environment, augmented reality, multimedia, perception,
visuality
At first glance relation of image and sound seems loose: images are mute and
they show just visually something, and sounds seem to be far from visuality. Their
connection develops mostly in the complexity of experience but it has the same
relevance on the level of memory, where image and sound can be mixed.
Experiences and feelings are connected with both of images and sounds, and during
remembering, they can trigger the same familiar feeling. In this paper I will seek an
answer to the question whether the connection of image and sound is confined to the
feelings and memories, or they can mediate a far greater information and content,
despite of the variance of their ways of coding? If that is the case, whether or not our
regular communication channels utilize the opportunities of that information?

Fogalom s kp IV.

282
Lszl Ropolyi:
Secondary orality or visuality
Keywords: orality, visuality, community, culture

Walter Ong in his famous book of history of communication entitled Orality


and Literacy: The Technologizing of the Word, published in 1982 (2nd ed. 2002) has
shown that the so-called secondary orality is the leading communication
technology of our age. This is a widely accepted idea, but in this paper we will argue
the invalidity of this idea and try to show that instead of secondary orality, nowadays
the visuality is the leading community building technology and that even the culture
of our age is created and mediated mainly by visual communication technologies.
The shifts within communication technologies identified by Ong can be considered
as specific aspects or components of the visual communication technologies. The
orality vs. visuality distinction is important, because they can create different
contexts and possibilities for the development of the communities, of societies and
of world views of our age.

Imre Ungvry-Zrnyi:
The epistemological and antropological significance of the senses
Keywords: intentional experience, intentional object, intentional content, time
object, perceptual field, perceptual modality, openness to world
The sight (and letting be seen) and the hearing (and the capacity of
vocalization) together with the other senses and their corresponding sensual
modalities may be considered on one hand as specific experiences (experiences of
perception) within the subjects consciousness and therefore constitute the basis for
essential forms of givenness (and expression), but on the other hand can be
considered from the perspective of their role within the structure of the wholeness of
human perceptions, as sensual modalities which complete each other and
interweave. In the first case the experiences are considered from the point of view of
the theory of knowledge and in the second case from the point of view of the
anthropology of perceptions. Our goal is to demonstrate that both are acceptable
from a phenomenological point of view and also that the sensual and particularly the
acoustic modalities have an important role in the exploration of mans openness to
world. In this way both the theory of knowledge and the anthropological
perspectives are considered essential fore the study of the perceptual and spiritual
condition of man.

Angol nyelv sszefoglalk

283

Hunor Fogarasi:
The aural turn
Keywords: pictorial turn, aural turn, acoustic turn, analog, digital, aura,
aural, visual, acoustics, aural architecture, aural imagination, acoustical
globalisation, real, imaginary, symbolic, virtual, medium, technical media,
image, sound, noise, wave theory, particle theory, phonon, sound art, sound
field, room tone, sound installation, visual perspective, perspective paradigm,
phenomenology, model, medial inscription, inscriptive threshold, medial
transposition, digitalisation, virtual reality, augmented reality, hyper reality,
Euclidean perception, psychoacoustics, auditory perspective, organ of
hearing, mechanoelectrical transformer, hearing system, neurology, organ of
Corti, subconscious aural intentionality, neural plasticity, constant
adaptation, massive modularity, transplantation, bionics, first-hand
experience, invisible perspective, body, flesh, synergy, reversibility, vision,
hearing, touch, electroacoustic music, acousmatics, technological sublime,
physical aesthetics
The aural turn needs to be explained, most of all because there is such.
Through its latent nature and its currency between languages, the concept of the
aural may be suitable to collect as a magnet all the possible turns or events which
bear the dramaturgy of turn that may come to discussion on the humans exposure
to sounds and on its relationship with sounds. The present paper is an attempt to
collect and thread them without the claim to completeness, and with the given
possibilities, draw a sketchy but useful map for orientation and further research.
Here the author touches on a number of disciplines, of which knowledge it would be
impossible for one person to possess in its entirity in such a short time; therefore he
springs over the depths in order to keep his sight always on the horizon, so he can
condense as many points of views in a single reading. Hereby the magnifying glass
is handed over to the ears of the reader.
va Tank:
The voice of the soul
Keywords: soul, conscience,demonic voice,un-philosophical deed,generative
silence, performative silence
The voice of the soul investigates the voice of the daimonion of Socrates` soul,
searching for bench marks in the history of philosophy as well as at its borders. It is
more than an inner voice, having a power of persuasion, which leads Socrates
towards sacrificing his life, rather than denying his ideas. Amongst the possible
ways of interpretation, the chain of research follows on one hand the creative voicethe divine voice as seen through the vision of Hildegard of Bingen and Catherine of
Sienna, searching also for definitions of conscience and ending with the demonicpathological voice of dictators.

Fogalom s kp IV.

284
Kroly Veress:
The voice which says something

Keywords: sound, voice, hearing, talking, unity, difference, trace, presence,


metaphysics
This study concerns the starting and ending points of sound metaphysics as
seen in the European philosophy, with a special emphasis on the shift from
Aristotles concept of the unity of sounding and hearing to Derridas concept of
difference and form of trace.
Mnika Pter:
The Aristotelian concept of hearing
Keywords: senses, hearing, music, art, education, sensual experience
Aristotle places in the centre of philosophical investigation the question of
perception and its role in cognition, comprehension. Aristotle's conception of
perception has changed radically compared to the Sophistic philosophy. In his works
we can find theses about different perceptional processes; however the distance
which characterized the Platonic philosophy disappears.
In this study I am going to analyze the role of perception in the human
cognition and comprehension according to Aristotle`s philosophy. At the same time
I am going to elaborate the fact that Aristotle put the senses in a hierarchical order,
and in this context arose the question: what is the role of hearing in the cognition,
why the music gets a prominent place within the arts, nevertheless how the melody
becomes the source of sensual pleasure.
Mihly Jn:
Speech Scrolls in Medieval painting
Keywords: Speech Scroll, intercession, savior
In Medieval art, specialy in the painting there can be seen the speech scrolls
being held in the hands of the represented persons on the picture. These written texts
contain the name of the represented person, different quotations, or other
informations related to those persons. The inscriptions of the speech scrolls can help
us to understand many iconographical problems.

Angol nyelv sszefoglalk

285

Bla Mester:
Sinful Voices. How Has Become the Thinking Silent
Keywords: Aristotle, Aurelius Augustinus, Jzsef Balogh, aloud reading,
silent reading, phn, rhetoric
Classical Greek thought could not disregard the noises, pictures and activities
around the text in focus of the actual theoretical analysis. By the Greek glance, every
text exists as a speech, and every speech is a part of a spontaneous or artificial performance. This Greek regard of the human voice was mirrored in the clearest form
by the central position of the rhetoric in the antique culture. However, Aristotle has
invented that plays of the theatre can be read, instead of seeing the spectacle, in
extreme cases; as late as Lucians lifetime, the dominance of the sensitive voices
above the mute letters, was evidence in the myth of, e.g. Hercules of the Celts who
led his people with words, only. His sensitivity of the culture and communication
has become sinful, carnal phenomenon in the late, Christian antiquity, as Jzsef
Balogh has shown for us in his analyses of Augustines uvre; saying that
Augustines conversion is a conversion from the culture of rhetoric to a culture of
books. My lecture offers several details of the consequences of this cultural
conversion.
Lszl Gl:
Sound propositions
Keywords: logicality, linguistic logicality, image logicality, sound logicality
In the last 20 years I perform many experiments. Their aim was the study of
frequency of linguistic manifestations of logical constants. The conclusions of
experiments were: 98% of linguistic manifestations are assured by conjunctions,
disjunctions, implications and negations. These four constants unified the mental
understanding of humans, languages and cultures.
In the last years I was preoccupied by the same unity, but in image human
manifestations. I found the mental unity of image understanding, what is wary
similar to the linguistic manifestations.
In these paper I try to find out the mental unity of sound, and I compare it with
linguistic and images.

Fogalom s kp IV.

286
Istvn Angi:
Music-hermeneutical investigations of pain

Keywords: esthetics of pain, musical metafors, sadness, weeping, ache


The musical illustration of pain is based on paradox, the paradox of
manifestation of the hidden. The analysis seeks to answer through several artworks
to one question: why do the musical metaphors of sorrow, pain and tears appear far
from the word. The deciphering remains for the end of the presentation. First, with
the help of the presented segments- from Bachs St. John Passion, Beethovens
Piano Sonata in A flat major, Op. 110, Tchaikovskys 6th (Pathtique) Symphony
and Hans-Peter Trks St. Matthew Passion from Transylvania - the listener will
face the dogged persistence of the question. The long awaited decipherment the
author withholds in now, of course, waiting for the readers to learn about the
analysis of the entire presentation, all the way, as Gadamer would say, by
interlacement of the pain-horizons
Jnos Loboczky:
Sense and Sounding variations on the interpretation of reception of
music (Gadamer, Dahlhaus, Adorno)
Keywords: the meaning of tone, music and time, the identity of music, music
and language, the language of music, the understanding of music, music
and painting
In my lecture I compare Gadamers reflections related to music with Dahlhaus
and Adornos philosophical discussion of music. I deal with the following questions
above all: the meaning of tone, music and time, the identity of the musical work,
music and language, the language of music. The notions of the three thinkers are
partly in contact with each other, e.g. Dahlhaus refers to Gadamer explicitly; on the
other hand, Dahlhaus is just opposed to Adornos philosophy of music. Their aspects
are also similar as they consider musical sounding and meaning inseparable, and, in
some sense, they refuse Hanslicks interpretation of musical beauty. According to
Gadamer, Adorno and Dahlhaus, the musical composition with its own sensual
autonomous presence also calls for interpretation, while Hanslick emphasizes that
the musical language cannot be translated, and music is the clearest appearanceform of free beauty in the Kantian sense. I study Adornos analysis in connection
with the relation of music and painting, music and space.

Angol nyelv sszefoglalk

287

Huba Csiki:
Sound and time. The usserlian problems of the time-analysis
Keywords: temporality of consciousness, retention, protention, flux, Husserl
Trying to explain the way in which the temporality of consciousness is
constitutedin the intentional act, Husserl descriptions arrive at the hyletical level of
the temporal flux, described as an originary passive impression. Yet, a difficulty
arises concerning the relation between the unity of the temporal flux and the
continuous modification that lives in it: How can explain this modification, and what
means the unconscious origin of the temporal flux.
Andrs Jakab:
The sound, voice in the phenomenology
Keywords: space, time, duration, successivity, quantity, quality,
intentionality, being-in-the-world, focality, positionality, hearing, listening
In the text The sound, voice in phenomenology I was aiming to point out a
certain connection between the concepts of time and sound, voice, by following the
guiding advice of Don Ihde.The different parts of the text are connected by the
concept of phenomenon, but every part emphasizesa different aspect, a different
understanding of consciousness. In the first part with the title Duration and
successivetythe reader can follow up on adebate between Bergson and Kant
concerning the nature of the act of consciousness constituting time. The second part
titled On the way to intentionality problematizes the directedness of that act. The last
part of the text named Sound, voice VS visuality, the significance of sounding brings
forth the problems of corporeality, positionality and the problem of being-in-theworld.

Attila Fodor:
Impressionism the aesthetic paradigm of the musical impressions
Keywords: impressionism, the aesthetic of subject, ephemeral, music and
visuality, synesthesia, Debussy and Ravel
The music, after getting separated from the ancient syncretic unity with dance
and poetry, was going to redefine itself, increasingly, in the more or less abstract
world of the sounds themselves. The boundary of this process is represented perhaps
by the cult of instrumental music in the classical era, and its aesthetic justification
elaborated during the 19th century by Eduard Hanslick. However, many artistic
directions of the 20th century have followed the redefinition of the music-text
relationship, respectively its visual latencies on a probably unprecedented ground.
The inner visuality of the impressionism, as a unique artistic trend focused on
catching the ephemeral, was emerging not from quasi-objective conventions, but

288

Fogalom s kp IV.

from the traditional basis of aisthsis. This cult of subjectivity led to a particular
field of expression in the renewed dialog of the arts, bringing forth a probably
unique aesthetic paradigm regarding the creative potential of the senses and their
limits.
Imre Tdor:
Music as metaphysics in Arthur Schopenhauers philosophy
Keywords: music, Schopenhauer, Idea, objectifications of the will, art,
aesthetics.
Music is the wonderful art of sounds is the basic idea of my research in music. My
paper is meant to present the metaphysical character of Schopenhauers music
aesthetics (as Thomas Mann rightfully called it art philosophy, aesthetic
metaphysics par excellence) to which Schopenhauer gives an exceptional status
within the hierarchy of arts. Various aesthetic theories classify arts in a hierarchical
way, their criterion of classification being the extent to which they reveal the
Absolute.
My paper is based on the following statements: 1. Music has an exceptional status in
the hierarchy of arts as it is very different from them (Music, as it bypasses the Ideas
altogether, is absolutely independent from the phenomenal world, it simply ignores
it and in a sense it could also exist without the existence of the world, which cannot
be said about the other arts.) 2. Music is the Will itself, its direct image that
bypasses the Ideas this fact gives its metaphysical feature. 3. Talking about music
due to its abstract character can only be possible through analogies and
parallelisms (see music-world analogy). 4. Music bridges, bypasses words and the
text (it does not relate to them). 5. Music is the best and most accurate commentary
(it reveals the innermost essence of the world and man). 6. Music is a thing in itself.
Schopenhauer researches the direct or immediate (Unmittelbare), the thing in itself
(Ding-an-sich) but he does not find it either in the Absolute Self as Fichte or in the
intellectual approach as Schelling or in Notions like Hegel. With Schopenhauer, this
function is substituted by the blind will. Music is the immediate manifestation of the
will, which visualises the metaphysical element to every physical element of the
world and the thing in itself to every phenomenon.

A szerzkrl
Dr. Egyed Pter filozfus, egyetemi tanr, r. 1954. prilis 6-n szletett Kolozsvron (Cluj), az akkori Romn Npkztrsasgban. Kzpiskolinak elvgzse utn
a BabeBolyai Tudomnyegyetemen szerzett filozfiatrtnelem szakos diplomt
1978-ban. 1990 ta filozfiai szaktrgyakat tant a kolozsvri BabeBolyai Tudomnyegyetemen. Vendgprofesszorknt mkdtt Rmban, Budapesten, Szegeden,
Pcsen, Debrecenben, Yvskyylben. 2008-tl doktortusvezet. Utbb publiklt
ktetei: Szabadsg s szubjektivits (2003), A szabadsg a filozfiban (2003),
Ltlelet Romnia 15 vrl (2005), Bretter Gyrgy filozfija (2007), Szellem s
krnyezet (2010). Tbb nemzetkzi tudomnyos trsasg tagja, a kisebbsgi krds
szakrtjeknt szmos testlet s konferencia meghvottja. Az cole Doctorale
Europenne en Sciences Humaines et Sociales (Prizs) szakmai vezetsgnek tagja.
Az Erdlyi Magyar Filozfiai Trsasg elnke, a Tbblet c. filozfiai lap felels
szerkesztje.
Lehmann Miks (lehmann@ludens.elte.hu) az ELTE Tant s vkpz Kara
Trsadalomtudomnyi Tanszknek oktatja. A Miskolci Egyetem Blcsszettudomnyi Kara filozfia szakn vgzett 1998-ban. 19982004 kztt az Etvs Lornd
Tudomnyegyetem Pszicholgiai Doktori Iskola Megismerstudomnyi Alprogram
rsztvevje volt. PhD-fokozatot 2008-ban szerzett. (Kognitv pszicholgia; Konzervatv s dinamikus struktrk az elme szervezdsben). Ktete: A dinamikus elme.
Trezor Kiad, Budapest 2008, 173 p. Tanulmnyok: Fogalom s kp kognitv
evolcis szempontok szerint. In: Fogalom s kp. Szerk. Gl Lszl Egyed Pter,
Kolozsvri Egyetemi Kiad, Kolozsvr 2010, 2137.; Objektivits s
(inter)szubjektivits. In: Szubjektv tuds objektv tudomny. Szerk. Csrg Zoltn
Szabados Levente, LHarmattan Kiad, Budapest 2009, 171181.; A szp evolcija. In: Filozfia mvelds trtnet 2007. Szerk. Donth Pter Farkas Mria, Trezor, Budapest 2007, 177189.; A tudomnyos szemllet s a kpek. In: Tl
az iskolafilozfin. Szerk. Nyri Kristf Pall Gbor, ron Kiad, Budapest 2005,
2543.; A filozfiai nyelv htkznapisga. In: Minden filozfia nyelvkritika.
Szerk. Neumer Katalin Laki Jnos, Gondolat, Budapest 2004, 98112.; A valsg
kpe vagy a kpek valsga? In: A reprezentci szintjei. Szerk. Lszl Jnos
Kllai Jnos Bereczkei Tams, Gondolat, Budapest 2004, 225230.; Bilder einer
Theorie. Semiotische Berichte 2003/14., 97108.; Funkcionalizmus Wittgenstein
filozfijban. Magyar Filozfiai Szemle 2001/3., 292301.; Bilder der
Wissenschaften. In: Mythen, Riten, Simulakra. Band II., 12391248. Wien, GS
2001; A digitlis kp. In: Ezredfordul, mveltsgkp, kisgyermekkori nevels.
Trezor, Budapest 2001, 111118.
Ropolyi Lszl (1949) fizikt, majd filozfit tanult Budapesten az Etvs Lornd
Tudomnyegyetemen. Biofizikai tmbl doktorlt, majd az ELTE Termszettudomnyi Kar Filozfia Tanszknek (jelenleg Tudomnytrtnet s Tudomnyfilozfia
Tanszk) oktatja lett. Az utbbi vtizedekben hsz-harminc filozfiai, tudomny-

290

Fogalom s kp IV.

trtneti s tudomnyfilozfiai trgyat tantott. Rendszeresen meghirdetett ri kz


tartozott egy hrom-ngy flven keresztl zajl Filozfiatrtnet kurzus, illetve a
Bevezets a tudomnyfilozfiba, az Internetfilozfia, a Filozfiai problmk Jzsef
Attila verseiben, a Posztmodern gondolkods, valamint a msokkal kzsen tartott A
tudomnyos gondolkods trtnete, A termszetfilozfiai trtnete, Filozfia filmekben, Tudomnyos fantasztikus vilgnzetek s A fizika filozfiai problmi cm
kurzusok. ltalnos filozfiai rdekldse mellett tudomnytrtneti, termszetfilozfia, tudomny- s technikafilozfiai, megismerstudomnyi, az utbbi vekben
pedig elssorban internetfilozfiai kutatsokat folytat. Magyarorszgi s nemzetkzi
konferencik gyakori ltogatja, eladja s szervezje. Az International Society for
Hermeneutics and Science alaptja, Budapest Centernek s rendszeres konferenciinak egyik szervezje. Sok cikke jelent meg fknt magyar s angol nyelven. Szmos gyjtemnyes ktetet szerkesztett s adott ki, valamint a kzelmltban jelent
meg Az Internet termszete. Internetfilozfiai rtekezs cm knyve. Honlapjnak
cme: http://ropolyi.web.elte.hu/. Publikcii: K. Martins L. R. P. Szegedi
(eds.): Thermodynamics: History and Philosophy Facts, Trends, Debates. World
Scientific, Singapore, 529 p., 1991; M. Fehr O. Kiss L. R. (eds.): Hermeneutics
and Science. Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 206, Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht, 384 p., 1999 (soft cover version: 2010); R. L.
Szegedi P. (szerk.): A tudomnyos gondolkods trtnete. ELTE Etvs Kiad,
Budapest, 2000, 477 p. (msodik, bvtett kiads, 484 p., 2000). Online kiads:
http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/a-tudomanyos-gondolkodas-tortenete/, 2013;
Schwendtner T. R. L. Kiss O. (szerk.): Hermeneutika s a termszettudomnyok.
ron Kiad, Budapest 2001, 466 p.; R. L. (vl.): Neumann Jnos vlogatott rsai.
Typotex, Budapest 2003, 387 p. (msodik kiads: 2005, harmadik kiads: 2010); R.
L. (vl.): Wigner Jen vlogatott rsai. Typotex, Budapest 2005, 461 p.; R. L.: Az
Internet termszete. Internetfilozfiai rtekezs. Typotex, Budapest 2006, 413 p.; Cs.
Plh, L. Gurova, L. R. (eds.): New Perspectives on the History of Cognitive Science.
Akadmiai Kiad, Budapest 2013, 227 p.; L. R.: Philosophy of the Internet. A
Discourse
on
the
Nature
of
the
Internet;
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/philosophy_of_internet/book.pdf,
2013; R. L. (szerk.): Bevezets a tudomnyfilozfiba http://elte.prompt.hu/sites/
default/files/tananyagok/bev_tudomanyfilozofaba/book.pdf, 2013.
Ungvri Zrnyi Imre (1960, Marosvsrhely) filozfus; PhD; egyetemi docens,
Szisztematikus Filozfia Tanszk, BBTE, Kolozsvr. Fontosabb ktetei: Vltoz
rtelemben. Kzeltsek a filozfihoz. Komp-Press Kiad, Kolozsvr 1998; nttelezs s rtktudat. Bhm Kroly filozfija. Pro-Philosophia Kiad, Kolozsvr
Szeged; Dialgus. Interpretci. Interakci. Kzeltsek a kultra kommunikatv
rtelmezshez. Mentor Kiad, Marosvsrhely 2005; Bevezets az etikba. Editura
Didactic i Pedagogic, Bukarest 2006; Alkalmazott etikai alapfogalmak. Bioetika.
Gazdasgetika. Kzszolglati etika. Mdiaetika. Egyetemi Mhely Kiad, Bolyai
Trsasg, Kolozsvr 2007; Morlfilozfia (Filosofia moralei), Editura Egyetemi
Mhely Kiad, Bolyai Trsasg, Cluj-Napoca 2008.

A szerzkrl

291

Fogarasi Hunor esztta, hangmrnk. Marosvsrhelyen szletett, Budapesten l.


Jelenleg egy komplex mdiainstallcin dolgozik (www.eurobabel.eu). Mvszetkritikai rsai fknt a Balkon Kortrs Mvszeti Folyiratban jelentek meg, zene s
hangmvszet tmban: Digitlis vs. analg? Touch & Punkt Live Remix feat Sidsel
Endresen. Balkon, 2009/4., 3943.; BA+3dB. Diploma-killtsok. +3dB kortrs
hangmvszeti eladssorozat. Balkon, 2009/78., 4952.; Aurlis fordulat (?)
vzlat , 1. rsz: Balkon, 2010/4., 3641., 2. rsz: Balkon, 2010/5., 3236.; Hlzat(i)-zene egy zenei paradigma krvonalai a Music in the Global Village konferenciasorozat tkrben. Balkon, 2013/78., 2028.
Tank va 1973. augusztus 6-n szletett Cskszeredban, tanulmnyait a kolozsvri BabeBolyai Tudomnyegyetem filozfia karn vgezte 1996-ban, 2006-ban
pedig ugyanezen egyetem jogi karn szerzett diplomt. Jelenleg a BBTE filozfia
karnak doktori hallgatja. A cskszeredai Kjoni Jnos Szakkzpiskolban kezdte
el tanri tevkenysgt, ksbb a kzigazgatsban szerzett tapasztalatot Hargita
Megye Tancsnak Kancellrijnak szakfelgyeljeknt, majd vezetjeknt. Jelenleg Hargita Megye Szocilis s Gyermekvdelmi Igazgatsgnak szakrtje a
csaldon belli erszak terletn, a gyermekmunka megszntetsrt s a csaldon
belli erszak megelzsrt harcol. A Hargita megyei interszektorilis bizottsgok
koordintora. Publikcik: Nem szokvnyos kritika, avagy Hrakleitosz tantvnyai. Kellk, 1995, 2. sz.; Az idk tzudvara. Sttus Kiad, Cskszereda 2008; A
vlsg kommunikcija. Erdlyi Mzeum, 2013, 2. fzet, 134137.
Veress Kroly (1953, Szovta) PhD, a kolozsvri BabeBolyai Tudomnyegyetem
Magyar Filozfiai Intzetnek professzora, a Filozfiai Doktori Iskola igazgatja, az
Alkalmazott Filozfiai Kutatkzpont vezetje, az Erdlyi Mzeum c. folyirat
szerkesztsgi tagja, filozfiai szakszerkesztje, az Egyetemi Mhely Kiad (Bolyai
Trsasg) alapt igazgatja, filozfiai trgy ktetek szerkesztje. Szakterlete:
szemiotika, ismeretelmlet, hermeneutika. Szmos tanulmnyt, esszt, recenzit,
cikket kzlt romniai s magyarorszgi lapokban, folyiratokban, konferenciaktetekben. Egyetemi jegyzetek szerzje. Knyvei: Paradox (tudat)llapotok (1996); A
nemzedkvlts szerepe a kultrban (1999); Filozfiai szemiotika (1999); Kisebbsgi ltproblmk (2000); Egy ltparadoxon szne s visszja (2003); Az rtelem
rtelmrl (2003); Fiina generaional i destinul culturii (2003); A megrts csodjrl (2006); Bevezets a hermeneutikba (2007, 2010). ltala szerkesztett tanulmnyktetek: Szempontok a filozfiai mdszerproblma vizsglathoz (2002); A
filozfia alkalmazsa alkalmazott filozfia (2002); Egyetem az id sodrsban
(2006); Tanthat-e ma a filozfia? (2007); Az interkulturalits interdiszciplinris
megkzeltsben (2008); A tvolsg antinmii (2009); A hozztartozs struktri
(2010); A vgessg tapasztalata (2011); A megfordthatsg rtelemdimenzii
(2014). Tanulmnyktetek trsszerkesztje: rtelmezs s alkalmazs. Hermeneutikai s alkalmazott filozfiai vizsgldsok (2002); A hatrok tjrhatsgrl
(2006); Kisebbsgben, kzssgben (2008); Vlsgtapasztalatok s etikai tvlatok
(2011); Lehetsges identits-interpretcik (2012); Paradigma(vlts) s kommunikci (2014).

292

Fogalom s kp IV.

Pter Mnika 1984-ben szletett Bnffyhunyadon. A kolozsvri BabeBolyai


Tudomnyegyetem magyarnprajz szakn, majd az Irodalom s trsadalom mesterkpzjn llamvizsgzott. Jelenleg a Kritikai argumentci s filozfiai rekonstrukci doktori iskola hallgatja. Publikcik: A megrts s az rzkels viszonya
az eszttikai tapasztalatban. Nyelv- s Irodalomtudomnyi Kzlemnyek, LIII. vf.,
2. szm, 2009, 2535.; A megrts s az rzkels viszonya az eszttikai tapasztalatban. In: Veress Kroly (szerk.): A hozztartozs struktri. Egyetemi Mhely
Kiad, Bolyai Trsasg, Kolozsvr 2010; Az interkulturalits mint kzttisg problmja. Korunk, III. vf., 2011. augusztus; A vizualits dimenzii. Erdlyi Mzeum,
LXXIII. ktet, 2. fzet. 2011; A vgessg hermeneutikja Heideggernl. In: Veress
Kroly (szerk.): A vgessg tapasztalata. Egyetemi Mhely Kiad, Bolyai Trsasg,
Kolozsvr 2011; A megrts mint alkalmazs. In: XII. RODOSZ Konferenciaktet.
Trsadalomtudomnyok 2. Editura Marineasa, Kolozsvr Temesvr 2011, 165
176.; Az rzkels fiziolgijban rejl filozfiai krdsek. In: Lurcza Zsuzsanna
Veress Kroly (szerk.): Lehetsges identits-interpretcik. Egyetemi Mhely Kiad, Bolyai Trsasg, Kolozsvr 2012; A tvolsg antinmii. Erdlyi Mzeum, 2.
fzet, 2011; Az agymkds monitorizcijnak krdse. A komputcis vizsglatok szerepe a megrts gyakorlatban. In: Egyed Pter Gl Lszl (szerk.): Fogalom s kp III. Egyetemi Mhely Kiad, Bolyai Trsasg, Kolozsvr 2012.
Jn Mihly mvszettrtnsz. 1945. mjus 2-n szletett a nmetorszgi Eichsttt
vrosban. Kzpiskolit Kzdivsrhelyen s Kolozsvron vgezte. A Kolozsvri
BabeBolyai Tudomnyegyetemen szerzett trtnelemtanri oklevelet 1979-ben.
Mvszettrtneti doktori (PhD) fokozatot a budapesti Etvs Lornd Tudomnyegyetemen szerzett 2010-ben. Nyugalomba vonulsig muzeogrfusknt dolgozott
elbb a kzdivsrhelyi Chtrtneti Mzeumban, majd a sepsiszentgyrgyi Gyrfs
Jen Kptrban. Tizenegy vig (19902001) volt a Kovszna Megyei Mveldsi
Felgyelsg ftancsosa. Mvszettrtneti kutatsi terlete: az erdlyi kzpkori
falfestszet ikonogrfija. rdekldsi krhez tartozik mg Barabs Mikls (1810
1898) festszete s kpzmvsz bartainak munkssga. Publikcik: A gelencei
Szent Imre-templom. Tanulmnyktet. Trsszerz, szerkeszt. T3 Kiad, Sepsiszentgyrgy 2003; Sznek s legendk. Tanulmnyok az erdlyi falfestmnyek kutatstrtnethez. Pallas-Akadmia KiadSzkely Nemzeti Mzeum, Cskszereda
Sepsiszentgyrgy 2009; Eszmny s hasonlatossg (szerkesztette s egyik szerz
JM). Tanulmnyok s adatkzlsek Barabs Mikls szletsnek 200. vforduljra.
Pallas-Akadmia Knyvkiad, Cskszereda Szkely Nemzeti Mzeum, Sepsiszentgyrgy 2010; Hic fuit Graffitik vagy bekarcolt feliratok a szentek kzpkori falkpein. In: Fogalom s kp 3. Szerkesztette Gl Lszl, Egyed Pter. Egyetemi
Mhely Kiad, Bolyai Trsasg Kolozsvr 2013, 233241.; A marosfelfaui alku
Memlkvdelem, LVII. vf., 2. szm, Budapest 2013, 71105.; Dontor brzolsok a szkelyfldi templomokban. In: Kastlyok, udvarhzak s lakik a rgi Szkelyfldn. Sepsiszentgyrgy 2013, 280287.; A gelencei Szent Imre memlk templom. Kalauz. Hromszk Vrmegye Kiad, Sepsiszentgyrgy 2013.

A szerzkrl

293

Mester Bla (mester.bela@btk.mta.hu) Storaljajhelyen szletett 1962-ben. Magyar nyelvszetet, irodalmat s knyvtrtudomnyt tanult a jelenlegi Nyregyhzi
Fiskola jogeldjn, majd Budapesten, az Etvs Lornd Tudomnyegyetem Blcsszettudomnyi Karn elvgezte a filozfia szakot. Egyetemi doktori cmet szerzett ugyanitt filozfiatrtnetbl 1996-ban, majd PhD-fokozatot irodalomtudomnybl a BabeBolyai Tudomnyegyetemen 2003-ban; illetve politikafilozfibl az
Etvs Lornd Tudomnyegyetemen 2005-ben. Jelenleg az MTA BTK Filozfiai
Intzetnek tudomnyos fmunkatrsa, valamint rszmunkaidben a Nyregyhzi
Fiskola fiskolai docense. A Magyar Filozfiai Szemle s a Kellk szerkesztje.
nll ktetei: Hatalom, ember, technika Szilgyi Istvn przjban. Kijrat Kiad,
Budapest 2004; Magyar philosophia. A szenvedelmes dinnysztl a lzad Ikaroszig. Pro Philosophia, KolozsvrSzeged 2006; Szabadsgunk szletse: A modern
politikai kzssg antropolgija Klvin Jnostl John Locke-ig. Argumentum
Kiad Bib Istvn Szellemi Mhely, Budapest 2010.
Gl Lszl, (laszlo_galro@yahoo.com) docens, BabeBolyai Tudomnyegyetem,
Kolozsvr. 1954. december 6-n szletett Bnffyhunyadon. Az egyetemet 1980-ban
vgezte el Kolozsvron. Ugyanitt doktorlt filozfibl 1998-ban. Fontosabb knyvei: Nyelv s logikussg (2000), Trsadalom s logikussg (2003), Hagyomnyos
logika (2007), A kijelentsek logikja (2009). Szmos tanulmny szerzje.
Angi Istvn (1933) zeneesztta, a Gh. Dima Zeneakadmia konzulens tanra. Kutatsi
terletei: G. Enescu letmve, a kt vilghbor kztti s a II. vilghbor utni idszak romn romniai zeneszerzinek munkssga, Bartk s Kodly mvszete, a
kortrs zene zenetnek retorikja s jelentstana. Romnul s magyarul publikl. Fbb
rsai: Prelegeri de estetic muzical I, II. (Zeneeszttikai eladsok, 2004); Fotografii
la minut din atelierele compozitorilor clujeni Pillanatkpek a kolozsvri zeneszerzk
mhelyeibl, 2008); Site de in. Scrieri despre muzic (Lenszitk. rsok zenrl,
2013); Cornel ranu. Mrturisiri mozaicate, studii i eseuri (Cornel ranu. Vallomsmozaik, tanulmnyok, esszk 2014); Zene s eszttika (1975); Az eszttikum
zeneisge (2001), A zenei szpsg modelljei (2003), rtktl jelentsig (2004); A harmnia marad (2013). Szmos itthon s klfldn megjelent zenetudomnyi, filozfiai
s eszttikai tanulmnyktet trsszerzje.
Loboczky Jnos (loboczky@ektf.hu) (1955) tanszkvezet fiskolai tanr az Eszterhzy Kroly Fiskola (Eger) Filozfia Tanszkn. 1996-ban a filozfiai tudomny
kandidtusa, 2006-ban habil. doktori cmet szerzett. nll ktetek: A malkots:
A ltben val gyarapods (Lukcs Gyrgy, Martin Heidegger, Hans-Georg
Gadamer). Akadmiai Kiad, Budapest 1998; Dialgusban lenni hermeneutikai
megkzeltsek. Lceum K., Eger, 2006. Tanulmnyok: tbb mint hatvan tanulmny
magyar s idegen nyelven (angol, nmet) elssorban a 20. szzadi ontolgiai mvszetelmletekkel, Gadamer hermeneutikjval s a trtnelemfilozfival kapcsolatban. Die Ausdruckskraft der Sprache Hermeneutik und Rhetorik bei Hans-Georg
Gadamer. Prima philosophia. Traude Junghans Verlag Cuxhaven & Dartford, 2005,
I. 3952.; Eszttikai tapasztalat s horizont A dialogicits Gadamer s Jauss mvszetfelfogsban. Kellk, KolozsvrSzeged 2001, 181920. szm, 125140.; Az

294

Fogalom s kp IV.

egynem kzeg Lukcs heidelbergi s ksei Eszttikjban. In: Visszatkrzs


nlkl. Szerk.: Boros Jnos s Heller gnes. Brambauer, Pcs 2007, 117132.; A
hegeli dialektika s a mvszeti valls Gadamer s Hegel. Vilgossg, 2008/5.,
37.; Gadamer s a zene. In: Hans-Georg Gadamer egy 20. szzadi humanista.
Szerk. Nyr Mikls. LHarmattan Kiad Magyar Filozfiai Trsasg 2009, 222
233.; Az egyetemes trtnelem eszmje Schiller trtnelmi tanulmnyaiban. In: Don
Quijote.hu avagy a filozfia vndortja. Szerk. Kissn Novk va, Laczk Sndor. Szeged 2011, 289299.; Az eszttikai tapasztalat olvassa Gadamer hermeneutikjban. Magyar Filozfiai Szemle, 2012/3., 115125.
Csiki Huba 1977-ben szletett Dicsszentmrtonban. A BabeBolyai Tudomnyegyetem filozfia szakn vgzett 2002-ben. 2002 s 2005 kztt az ELTE Fenomenolgiai Doktori Iskoljnak hallgatja volt. Jelenleg a BabeBolyai Tudomnyegyetemen doktoranduszhallgat. Kutatsi terlete a nmet s a francia fenomenolgihoz, klnsen E. Husserl s E. Lvinas munkssghoz kapcsoldik. Publikcik : Isten s/vagy trvny. Kellk, 1999, 16.; Philosophisches Lesebuch. Kellk,
2002, 18.; Orpheusz, a lts, Llekjelenlt, 2001, 1.; rtelem s egzisztencia (trsfordts Srkny Pterrel). In: Victor E. Frankl: rtelem s egzisztencia. Jel Kiad,
Budapest 2006; Filozfiai szveggyjtemny (trsszerkeszt). Egyetemi Mhely
Kiad, Kolozsvr 2010.
Jakab Andrs 1986-ban szletett Szkelyudvarhelyen. A BabeBolyai Tudomnyegyetem hallgatja volt filozfia szakon (20052008). Az Alkalmazott filozfiai kutatsok mesterkpzn szerzett MA, 2013-ban pedig PhD-fokozatot. Publikcii: rtelmezsi lehetsgek az inter-ben. Erdlyi Mzeum, LXXI. ktet, 12.
fzet. Az Erdlyi Mzeum-Egyeslet kiadvnya, Kolozsvr 2009; A szaggatottsg
fonalain. Gondolatksrletek Szabdi Lszl letmvben. Az Erdlyi Magyar Kzmveldsi Intzet s a Kzp-Erdlyi Magyar Mveldsi Intzet kiadvnya, Kolozsvr 2010, szerkesztette: Dvid Gyula; Lehetsges inter-kapcsolatok. Erdlyi
Mzeum, LXXIII. ktet, 1. fzet. Az Erdlyi Mzeum-Egyeslet kiadvnya, Kolozsvr 2009; Oidipusz-szindrma. Korunk, XII/8., 2011; Szervezd nszervezds. Tbblet, III. kiads 1. szm (VIII), 2011; Kpzd mvszet. Erdlyi Mzeum,
LXXIII. ktet, 34. fzet. Az Erdlyi Mzeum-Egyeslet kiadvnya, Kolozsvr
2011; Vilgra fordul tudat s tudatra fordul vilg. A megfordthatsg rtelemdimenzii. Egyetemi Mhely kiadvnya, Kolozsvr 2013.
Fodor Attila (1977) egyetemi tanulmnyait a kolozsvri Gh. Dima Zeneakadmin
vgezte zenetanr alap-, illetve zenetudomnyi mesterkpzsen. Ugyanitt szerezte
meg doktori cmt 2008-ban a Maurice Ravel impresszionizmusa. Stilisztikaieszttikai vizsgldsok cm rtekezssel Angi Istvn egyetemi tanr vezetsvel.
2004-tl a kolozsvri Gh. Dima Zeneakadmia Eszttikatrtnet trgynak oktatja.
2005-ben a BabeBolyai Tudomnyegyetem Reformtus Tanrkpz Karn raadknt oktatott Formatant, majd 2006-tl a Partiumi Keresztny Egyetem Zenemvszeti Tanszkn Eszttikatrtnetet s Formatant. 2009 ta a Partiumi Keresztny Egyetem flls adjunktusa, majd 2011-tl egyetemi docense s a Zenemvszeti Tanszk vezetje. Jelenleg Zeneeszttikt, Eszttikatrtnetet, Tudomnyos

A szerzkrl

295

kutatsmdszertant tant az alapkpzsben. 2011-ben elindtotta a Zenemvszet az


audiovizulis kultrban elnevezs mesterkpzst, melynek keretben a kvetkez
trgyakat oktatja: A zenei elads eszttikja, Zene a fogyaszti trsadalomban,
Zeneeszttikai elemzsek, Bevezets a hangtechnikba, A zenetudomnyi kutats
mdszertana.
Kutatsai elsdlegesen a 20. szzadi zene eszttikai s stilisztikai problmira sszpontosulnak. 2006 ta rendszeresen publikl magyar, romn s angol nyelven, illetve rszt vesz klnbz hazai s nemzetkzi konferencikon.
Tdor Imre 1983. janur 27-n szletett Szkelyudvarhelyen. Kzpiskolai
tanulmnyait a gyulafehrvri Grf Majlth Gusztv Kroly Rmai Katolikus Teolgiai Lceumban vgezte, ahol 2001-ben rettsgizett. Rmban, a Pontificia
Universit Gregoriann folytatta tanulmnyait, elszr annak Teolgiai Karn
(Facolt di Teologia) szerzett 2005-ben teolgiai egyetemi oklevelet, majd ugyanezen egyetem Filozfia Karn (Facolt di Filosofia) 2008-ban filozfiai egyetemi
oklevelet. 2011-ben a kolozsvri BabeBolyai Tudomnyegyetem Trtnelem s
Filozfia Kara Magyar Filozfia Intzetben magiszteri fokozatot szerez, majd
2011-tl a BBTE Filozfia Doktori Iskola hallgatja. 2014 szeptemberben szerzi
meg doktori fokozatt A politikai konstitutv a(nta)gonisztikus dimenzija. Carl
Schmitt konfliktusos politikai filozfijrl cm rtekezsvel. 2008-tl a cskszeredai Mrton ron Gimnzium cmzetes filozfiaszakos tanra. Kutatsi terletei:
politikai filozfia, nevelselmlet. Publikcii: rtkekre val nevels. In: Tovbb
a hajval. A nvads 20. vfordulja. Cskszereda 2010, 177184.; Romnia s
Nmetorszg (Hessen s Sachsen-Anhalt tartomnyok) trsadalomtudomnyok
kerettanterveinek sszehasonltsa. In: A cskszeredai Mrton ron Gimnzium
vknyve a 20102011. tanvrl. Cskszereda 2012, 217232.; A bartsg rzse
tartja ssze az llamot? Erdlyi Mzeum 2012/1., Kolozsvr 2012, 1728.; Egyetem
az igazsg fruma? In: Tuds s tanuls. Szerk.: Fris-Ferenczi Rita, Ozsvth
Judit, Marchis Julianna. Kolozsvr 2013, 290292.; Az ellensg identitskpz
funkcija. Carl Schmitt politikai filozfijrl. In: PhD Konferencia 2013. Balassi
Intzet, Mrton ron Szakkollgium, Debrecen 2013, 469478.; Ellensgeink alapjn hatrozzuk meg nmagunkat? Hostis/xenosz: vendg s/vagy ellensg? In: Kulturlis identits s alterits az idben. Szerk.: Pieldner Judit, Pap Levente (et al.),
Debrecen 2013, 101108.; Ahol flelem s bizalmatlansg van, ott nincs minsg!
Az oktats minsgnek (bels) biztostsrl. In: Minsg s versenykpes tuds.
Szerk.: Demny Piroska s Fris-Ferenczi Rita. Kolozsvr 2014, 438444.; A politikai fogalmnak vltozsai Morgenthau s Strauss kritiki nyomn. Erdlyi Mzeum, 2014/3., Kolozsvr 2014, 2939.

Trgymutat
A
a hang jelentse, 13, 212
a szubjektum eszttikja, 254
a zene nyelve, 212, 216
a zene megrtse, 219
a zenem identitsa, 212, 213
akarat objektivci, 263, 265,
269
akuszmatika, 94, 95
akusztika, 17, 18, 50, 61, 63, 64,
66, 68, 70, 71, 73, 74, 83, 84,
85, 86, 90, 120, 219
akusztikai globalizci, 61, 64,
92
akusztikus fordulat, 61
analg, 34, 35, 36, 41, 46, 61, 62,
67, 77, 84, 88, 152, 218, 269
auditorikus perspektva, 61, 81
aura, 61, 62, 63, 65, 69, 77, 92,
244
aurlis, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 83,
90, 91, 92
aurlis ptszet, 61, 63, 74
aurlis fordulat, 8, 61, 64, 92, 93,
94, 96
aurlis kpzelet, 61, 63
B
berhatsgi kszb, 61, 77, 78
beszd, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16,
21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
42, 43, 44, 45, 46, 53, 66, 67,
73, 93, 106, 109, 111, 115,
116, 119, 120, 121, 122, 124,
125, 126, 127, 128, 131, 135,
137, 138, 142, 144, 147, 153,
159, 160, 162, 179, 191, 217,
244, 249, 270

bionika, 61
D
dmoni hang, 99, 102, 103, 104,
107, 108, 109
digitlis, 25, 26, 27, 34, 35, 36,
39, 42, 46, 61, 65, 71, 78, 82,
84
digitlis krnyezet, 21, 24, 25,
26, 27
digitalizci, 61, 65, 69, 77, 92
E
egysg, 12, 16, 17, 21, 25, 42, 43,
52, 54, 55, 57, 59, 89, 111,
113, 115, 116, 118, 119, 121,
122, 124, 125, 126, 127, 128,
131, 136, 160, 180, 185, 191,
193, 213, 214, 215, 217, 220,
223, 226, 230, 231, 232, 233,
237, 238, 241, 252, 256
enomenolgia, 129
rzkek, 25, 26, 49, 56, 57, 59,
100, 111, 133, 134, 135, 144,
235, 256
rzki modalits, 49, 85
rzki tapasztalat, 54, 57, 117,
118, 133, 142, 151
szlelsi mez, 49, 56, 225
eszttika, 24, 45, 56, 67, 69, 71,
76, 94, 95, 140, 141, 144, 166,
186, 187, 189, 191, 212, 213,
214, 217, 218, 236, 249, 250,
251, 256, 259, 261, 262, 263,
266
euklideszi szlels, 61, 76, 79, 80
extramundaneits, 9, 11, 13, 17,
19

Fogalom s kp IV.

298

F
fjdalomeszttika, 183
fenomenolgia, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63,
86, 87, 90, 92, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 216, 222, 223, 224, 227,
230, 233, 234, 241, 242, 243,
244, 245
fizikai eszttika, 61
fokalits, 234, 244, 245, 246
G
generatv csend, 99, 105, 106
H
halls, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 49,
51, 53, 57, 58, 61, 62, 65, 66,
67, 69, 71, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95,
96, 100, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 133, 134, 135, 136,
137, 142, 144, 160, 163, 165,
196, 209, 217, 218, 223, 234,
240, 244, 245, 259
hallsperspektva, 61, 81, 84, 93
hallrendszer, 61, 81, 85, 87, 90
hallszerv, 52, 61, 62, 64, 82, 83,
84, 86, 90, 92, 114, 116, 117,
136, 137, 179
hang, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38,
49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80,
81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91,

92, 93, 94, 95, 99, 100, 101,


102, 103, 104, 105, 107, 108,
109, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 133, 135,
136, 137, 152, 159, 160, 163,
165, 167, 169, 179, 180, 188,
191, 192, 195, 201, 212, 213,
216, 217, 222, 223, 224, 226,
231, 233, 234, 235, 237, 238,
240, 242, 245, 246, 249, 256,
257, 259, 261, 268, 269, 270,
272
hanginstallci, 61, 72, 74
hangmvszet, 61, 69, 93, 94
hangok logikussga, 169, 179,
180
hangos olvass, 159, 167
hangtr, 61, 71, 72, 73, 75, 78,
80, 84
hangzs, 8, 9, 11, 18, 55, 75, 78,
86, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 119, 121, 122, 123,
124, 131, 133, 137, 212, 220,
235, 240, 242, 245, 246, 251,
258, 261
hipervalsg, 61
hullmelmlet, 61
hs, 61, 88, 89, 91
I
idea, 89, 91, 261, 265, 267, 268
idtrgy, 49, 53, 54, 90, 224,
225, 226, 227, 229, 233
idtudat, 54, 222, 223, 225, 226,
227, 228, 230
imaginrius, 61, 70, 71, 78, 79,
86
impresszionizmus, 249, 250, 251,
252, 254, 255, 259

Trgymutat

299

intencionlis lmny, 49, 51


intencionlis matria, 49, 52
intencionlis trgy, 49, 50, 51
intencionalits, 14, 61, 70, 83,
125, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 232, 234, 238, 240,
241, 242, 243, 244, 245
intramundaneits, 9, 11, 13, 19
rsszalag, 147, 148, 149, 154
J
jelenlt, 12, 15, 24, 25, 26, 27,
28, 57, 65, 70, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 95, 101, 111, 114, 115,
117, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 161,
166, 190, 194, 243, 256
K
kp, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 61, 62, 63, 65, 69, 71,
77, 79, 95, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 157, 163, 177,
180, 218
kpi fordulat, 61
kpi logikussg, 169, 175, 179,
180
kiterjesztett valsg, 21, 26, 27,
61, 79
konstans adaptci, 61, 86
kzbenjrsintercesszi, 147
kzssg, 27, 31, 32, 33, 34, 36,
37, 39, 40, 42, 43, 46, 59, 119,
140, 144, 164, 172, 190
kzvetlen tapasztalat, 61, 87, 88
kultra, 12, 31, 37, 63, 76, 77,
78, 93, 164

L
lthatatlan perspektva, 61, 87
llek, 12, 13, 62, 67, 99, 100,
101, 103, 104, 105, 107, 108,
111, 116, 117, 118, 119, 120,
133, 134, 136, 137, 141, 142,
144, 156, 183, 193, 201, 236,
264, 265
lelkiismeret, 14, 99, 101, 102,
104, 105, 106, 109
logikussg, 169, 170, 174, 175
logikussg a nyelvben, 169
M
masszv modularits, 61, 83, 84
mechanoelektrikus jeltalakt,
83
medilis berhatsg, 61, 77
medilis transzpozci, 61, 77
mdium, 12, 15, 16, 17, 21, 22,
23, 24, 27, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 42, 43, 44, 61, 62, 65,
69, 70, 71, 75, 77, 78, 80, 82,
88, 93, 94
megvlts, 100, 147, 156, 157,
193, 198, 209
mennyisg, 23, 234, 235, 236,
237, 238
metafizika, 9, 10, 13, 14, 15, 16,
57, 111, 115, 122, 124, 125,
126, 129, 130, 132, 236, 261,
262, 264, 265, 267, 271, 273
minsg, 51, 52, 57, 72, 78, 83,
86, 88, 92, 93, 118, 133, 137,
138, 189, 209, 214, 224, 234,
251, 252, 255, 259
modell, 10, 61, 65, 74, 75, 76, 77,
82, 83, 87, 88, 90, 92, 222, 224
mondatszalag, 147, 148, 149,
150, 153, 154, 155, 156, 157

Fogalom s kp IV.

300
multimdia, 21, 23, 24, 25, 26,
27
mvszet, 49, 66, 69, 78, 93, 133,
134, 138, 139, 140, 142, 144,
147, 150, 152, 153, 154, 159,
161, 162, 183, 196, 212, 213,
214, 215, 218, 249, 250, 251,
255, 258, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 270, 272
N
nma olvass, 159, 164, 167
nemfilozfiai tett, 99, 106, 107
neurlis plaszticits, 25, 61, 86
neurolgia, 61, 82, 85, 86, 92
nevels, 133, 134, 140, 141, 142,
143, 144
nyom, 111, 128, 129, 130, 131
O
odahallgats, 234

naffekci, 14, 16, 17, 123, 124,


125, 126, 127, 128
P
percepci, 21, 95, 241
performatv csend, 99, 105, 106
perspektivikus paradigma, 61, 76
phon, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17,
18
phonon, 61, 68
pozicionltsg, 234, 246
protenci, 222, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 240, 241
pszichoakusztika, 61, 69, 81, 92

R
relis, 11, 13, 24, 27, 51, 52, 53,
54, 61, 65, 70, 71, 75, 77, 80,
81, 94
rszecskeelmlet, 61
retenci, 222, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 232, 240, 241
retorika, 61, 91, 101, 105, 106,
152, 159, 161, 162, 163, 166,
167, 189, 190
S
szimbolikus, 57, 61, 66, 67, 70,
71, 76, 77, 103, 121, 150, 166,
169, 173, 261
szinesztzia, 249
szbelisg, 31, 32, 37, 38, 39, 40,
45, 46, 65, 106, 163
T
tartam, 35, 50, 54, 179, 222, 225,
234, 236, 237, 238, 240, 241,
242, 246, 250, 251
technikai mdiumok, 61, 76, 77,
80, 88, 90, 91
technolgiai fensges, 61, 95
trhang, 61, 71, 72
test, 12, 13, 17, 18, 49, 56, 57,
61, 70, 74, 87, 88, 89, 106,
120, 124, 125, 126, 131, 135,
142, 160, 166, 196, 198, 240,
244
test, 88
transzplantci, 61, 86
tudattalan aurlis, 61
tnkenysg, 249, 251, 253, 255

Trgymutat

301

vilgban-val-benne-lt, 234,
241, 242, 244
vilgra nyitottsg, 49, 50, 59, 83
virtulis, 15, 26, 27, 34, 61, 65,
70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80,
81, 85, 91, 92, 94, 96
virtulis valsg, 61, 79
vizulis, 8, 21, 22, 23, 32, 35, 36,
40, 45, 49, 53, 61, 62, 63, 65,
67, 68, 75, 79, 80, 82, 84, 90,
92, 93, 159, 222, 243, 244,
245, 249, 253
vizulis perspektva, 61, 75, 81,
82, 84
vizualits, 21, 22, 31, 32, 45, 46,
62, 63, 69, 70, 159, 242, 249

zaj, 13, 56, 61, 64, 66, 72, 85, 92,


135, 136, 160, 167
zene, 7, 24, 61, 65, 66, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 89, 90, 93, 94,
96, 100, 101, 133, 134, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144,
183, 184, 185, 188, 190, 197,
208, 209, 212, 213, 214, 216,
217, 218, 219, 220, 244, 245,
249, 250, 251, 254, 256, 257,
259, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271,
272
zene megrtse, 213