You are on page 1of 11

Oznaka motora Motor Model Snaga Dodatni kodovi u VIN-u

2TR 700 2,5 16v Koleos 2488 cc 126 kW 171 HP HY0C


2TR 702 2,5 16v Koleos 2488 cc 126 kW 171 HP HY0C HY0E
2TR 703 2,5 16v Koleos 2488 cc 126 kW 171 HP HY0C HY0E
C3G 700 1,2 Twingo 1239 cc 40 kW 55 HP C063 S063
C3G 702 1,2 Twingo 1239 cc 40 kW 55 HP C064 S064
D4D 700 1,0 16v Clio 2 999 cc 44 kW 60 HP BB06
D4D 700 1,0 16v Kangoo 1 999 cc 44 kW 60 HP FC06
D4D 706 1,0 16v Clio 2 999 cc 44 kW 60 HP BB2R
D4D 712 1,0 16v Twingo 999 cc 50 kW 67 HP C06H
D4D 720 1,0 16v Kangoo 1 1000 cc 45 kW 60 HP FC06
D4D 752 1,0 16v Clio 2 999 cc 51 kW 69 HP BB3B BB3V
D4D 760 1,0 16v Logan BS0R BS1G BS1R
D4F 702 1,2 16v Twingo 1149 cc 55 kW 75 HP C06C C06D C06J C06K S06C S06D S06K
D4F 706 1,2 16v Clio 2 1149 cc 55 kW 75 HP BB05 BB0W BB11 BB19 LB1Y
D4F 708 1,2 16v Twingo 1149 cc 44 kW 60 HP C060 C061 C062 C06V C06W S060 S06W
D4F 712 1,2 16v Clio 2 1149 cc 55 kW 75 HP BB05 BB0W BB11
D4F 712 1,2 16v Kangoo 1 1149 cc 55 kW 75 HP KC03 FC05 FC0T FC0W
D4F 714 1,2 16v Clio 2 1149 cc 55 kW 75 HP BB05
D4F 714 1,2 16v Kangoo 1 1149 cc 55 kW 75 HP FC05
D4F 716 1,2 16v Kangoo 1 1149 cc 55 kW 75 HP KC03
D4F 722 1,2 16v Clio 2 1149 cc 55 kW 75 HP BB27 BB2T BB2U BB2V
D4F 728 1,2 16v Clio 2 1149 cc 55 kW 75 HP BB27 BB2M BB2V
D4F 728 1,2 16v Symbol 1149 cc 55 kW 75 HP LU2U LU2V LU2W
D4F 730 1,2 16v Kangoo 1 1149 cc 55 kW 75 HP KC0K FC1D FC1K FC1P
D4F 732 1,2 16v Logan 1149 cc 55 kW 75 HP BS1N
D4F 740 1,2 16v Clio 3 1149 cc 48 kW 65 HP BR02 CR02 KR02 BR0J CR0J KR0J SR0J BR0R CR0R BR11 CR11 BR1D
BR1L CR1L
D4F 740 1,2 16v Modus 1149 cc 48 kW 65 HP FP0C JP0C FP0K JP0K FP0P JP0P JP0T
D4F 742 1,2 16v Clio 3 1149 cc 55 kW 75 HP BR1U CR1U KR1U SR1U
D4F 742 1,2 16v Modus 1149 cc 55 kW 75 HP JP1C
D4F 764 1,2 16v Clio 3 1149 cc 57 kW 78 HP BR01 BR03 CR03 BR0E CR0E
D4F 764 1,2 16v Modus 1149 cc 57 kW 78 HP JP0S
D4F 772 1,2 16v Twingo 2 1149 cc 56 kW 76 HP CN0A CN0K CN0V
D4F 780 1,2 16v Twingo 2 1149 cc 74 kW 100 HP CN0 CN0P GN0C
D4F 784 1,2 16v Clio 3 1149 cc 74 kW 100 HP BR0P CR0P KR0P SR0P
D4F 784 1,2 16v Modus 1149 cc 74 kW 100 HP JP0W
D7D 700 1,0 Kangoo 1 999 cc 43 kW 58 HP FC0Y
D7D 740 1,0 Twingo 999 cc 43 kW 58 HP C06Y
D7D 760 1,0 Clio 2 999 cc 43 kW 58 HP BB0Y BB2Y
D7F 700 1,2 Twingo 1149 cc 40 kW 54 HP C066 C067 S066
D7F 701 1,2 Twingo 1149 cc 40 kW 54 HP C067 C068 S067
D7F 702 1,2 Twingo 1149 cc 43 kW 58 HP C068 C06G S068 S06G
D7F 703 1,2 Twingo 1149 cc 43 kW 58 HP C068 C069 S069
D7F 704 1,2 Twingo 1149 cc 43 kW 58 HP C070 S070
D7F 706 1,2 Twingo 1149 cc 43 kW 58 HP C069 S068
D7F 708 1,2 Twingo 1149 cc 43 kW 58 HP C06G S06G
D7F 710 1,2 Kangoo 1 1149 cc 43 kW 58 HP FC0A
D7F 720 1,2 Clio 2 1149 cc 43 kW 58 HP BB0A
D7F 720 1,2 Kangoo 1 1149 cc 43 kW 58 HP FC0A
D7F 722 1,2 Clio 2 1149 cc 43 kW 58 HP BB0A
D7F 722 1,2 Kangoo 1 1149 cc 43 kW 58 HP FC0A
D7F 726 1,2 Clio 2 1149 cc 43 kW 58 HP BB0F BB10 BB1K BB28 BB2D BB2H
D7F 726 1,2 Kangoo 1 1149 cc 43 kW 58 HP FC01 FC0F
D7F 744 1,2 Clio 2 1149 cc 43 kW 58 HP BB0F
D7F 744 1,2 Kangoo 1 1149 cc 43 kW 58 HP FC0F
D7F 746 1,2 Clio 2 1149 cc 43 kW 58 HP BB0F BB10 BB1K

D7F 746 1,2 Kangoo 1 1149 cc 43 kW 58 HP FC0F


D7F 764 1,2 Clio 2 1149 cc 43 kW 58 HP BB0F BB1K
D7F 764 1,2 Kangoo 1 1149 cc 43 kW 58 HP FC1A
D7F 766 1,2 Clio 2 1149 cc 43 kW 58 HP BB1K
D7F 766 1,2 Kangoo 1 1149 cc 43 kW 58 HP FC1A FC1H
D7F 800 1,2 Twingo 2 1149 cc 43 kW 58 HP CN0D GN0D
E7J 624 1,4 Megane 1 1399 cc 52kW 71 HP 11.1995-10.00 BA0T
E7J 626 1,4 Megane 1 1399 cc 55kW 75 HP 11.1997-10.00 BA0V
E7J 634 1,4 Clio 2 1399 cc 55 kW 75 HP BB0S
E7J 634 1,4 Kangoo 1 1399 cc 55 kW 75 HP FC0H
E7J 635 1,4 Clio 2 1399 cc 55 kW 75 HP BB0S
E7J 635 1,4 Kangoo 1 1399 cc 55 kW 75 HP FC0H
E7J 764 1,4 Megane 1 1399 cc 55kW 75 HP 11.1995-10.00 BA0E
E7J 764 1,4 Scenic 1 1399 cc 55kW 75 HP 11.1995-10.00 JA0E
E7J 780 1,4 Clio 2 1399 cc 55 kW 75 HP BB0C
E7J 780 1,4 Kangoo 1 1399 cc 55 kW 75 HP FC0C
F3P 670 1,8 Laguna 1 1783 cc 90 HP 08.1995-04.1998 B560/T
F3P 674 1,8 Laguna 1 1783 cc 90 HP 08.1995-04.1998 B560/T
F3P 676 1,8 Laguna 1 1783 cc 90 HP 08.1995-04.1998 B560
F3P 678 1,8 Laguna 1 1783 cc 90 HP 08.1995-04.1998 B56S
F3P 720 1,8 Laguna 1 1794 cc 90 HP 11.1993-04.1998 B56A/B
F3P 720 1,8 Laguna 1 1794 cc 94 HP 08.1995-04.1998 B56Z
F3P 724 1,8 Laguna 1 1794 cc 90 HP 11.1993-04.1998 B56A/B
F3P 724 1,8 Laguna 1 1794 cc 94 HP 08.1995-04.1998 B56Z
F3R 611 2,0 Laguna 1 1998 cc 113 HP 11.1993-03.2001 B56L/U
F3R 722 2,0 Laguna 1 1998 cc 113 HP 11.1993-03.2001 B56C/H/N
F3R 723 2,0 Laguna 1 1998 cc 113 HP 11.1993-03.2001 B56C/H/N
F3R 728 2,0 Espace 3 1998 cc 84 kW 114 HP JE0A
F3R 728 2,0 Laguna 1 1998 cc 113 HP 11.1993-03.2001 B56L/N
F3R 729 2,0 Espace 3 1998 cc 84 kW 114 HP JE0A
F3R 729 2,0 Laguna 1 1998 cc 113 HP 11.1993-03.2001 B56L/N
F3R 742 2,0 Espace 3 1998 cc 84 kW 114 HP JE0A
F3R 750 2,0 Megane 1 1998 cc 80kW 109 HP 03.96- BA07, BA0G
F3R 750 2,0 Scenic 1 1998 cc 80kW 109 HP 03.96 JC5 JA0G
F3R 751 2,0 Megane 1 1998 cc 80kW 109 HP 03.96- BA07, BA0G
F3R 751 2,0 Scenic 1 1998 cc 80kW 109 HP 03.96 AD4 JA0G
F3R 768 2,0 Espace 3 1998 cc 84 kW 114 HP JE0A
F3R 768 2,0 Laguna 1 1998 cc 113 HP 11.1993-03.2001 B56L/N
F3R 769 2,0 Espace 3 1998 cc 84 kW 114 HP JE0A
F3R 769 2,0 Laguna 1 1998 cc 113 HP 11.1993-03.2001 B56L/N
F3R 791 2,0 Megane 1 1998 cc 80kW 109 HP 03.96- BA0G
F3R 791 2,0 Scenic 1 1998 cc 80kW 109 HP 03.96 DP0 JA0G
F3R 796 2,0 Megane 1 1998 cc 80kW 109 HP 03.96- BA07, BA0G
F3R 796 2,0 Scenic 1 1998 cc 80kW 109 HP 03.96 JC5 JA0G
F3R 797 2,0 Megane 1 1998 cc 84kW 114 HP 03.96- BA07, BA0G
F3R 797 2,0 Scenic 1 1998 cc 84kW 114 HP 03.96 AD4 JA0G
F3R 798 2,0 Megane 1 1998 cc 84kW 114 HP 03.96- BA0G
F3R 798 2,0 Scenic 1 1998 cc 84kW 114 HP 03.96 JC5 JA0G
F4P 720 1,8 16v Megane 1 1783 cc 85kW 115 HP 10.99-08.02 BA12, BA1A, BA1R
F4P 720 1,8 16v Scenic 1 1783 cc 85kW 115 HP 10.99-08.02 JA12, JA1A, JA1R
F4P 722 1,8 16v Megane 1 1783 cc 85kW 115 HP 10.99-08.02 BA12, BA1A, BA1M
F4P 722 1,8 16v Scenic 1 1783 cc 85kW 115 HP 10.99-08.02 JA12, JA1A, JA1M
F4P 760 1,8 16v Laguna 1 1783 cc 120 HP 04.1998-03.2001 B563/4
F4P 770 1,8 16v Laguna 2 1783 cc 85 kW 116 HP BG0B KG0B BG0C KG0C BG0J KG0J BG0V KG0V
F4P 771 1,8 16v Laguna 2 1783 cc 85 kW 116 HP BG06 KG06 BG0J KG0J
F4P 772 1,8 16v Laguna 2 1783 cc 89 kW 121 HP BG0M KG0M
F4P 773 1,8 16v Laguna 2 1783 cc 85 kW 116 HP BG0M KG0M

F4P 774 1,8 16v Laguna 2 1783 cc 85 kW 116 HP BG04 KG04 BG0B KG0B BG0C KG0C BG0J KG0J BG0M KG0M
BG0V KG0V
F4P 775 1,8 16v Laguna 2 1783 cc 85 kW 116 HP KG06 BG0J KG0J
F4R 700 2,0 16v Espace 3 1998 cc 103 kW 140 HP JE00 JE02 JE0L JE0N
F4R 701 2,0 16v Espace 3 1998 cc 103 kW 140 HP JE0L
F4R 712 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 99 kW 135 HP BG00 KG00 BG0K KG0K BG0W KG0W
F4R 713 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 95 kW 129 HP BG00 KG00 BG0K KG0K BG0W KG0W
F4R 714 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 99 kW 135 HP BG00 KG00 BG0K KG0K BG0P KG0P BG0W KG0W
F4R 715 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 99 kW 135 HP BG0K KG0K BG0P KG0P BG0W KG0W
F4R 720 2,0 16v Trafic 2 1998 cc 88 kW 120 HP EL0A FL0A FL0G JL0A JL0G
F4R 730 2,0 16v Clio 2 1998 cc 124 kW 169 HP CB0M
F4R 732 2,0 16v Clio 2 1998 cc 124 kW 169 HP CB15 CB1C CB1S
F4R 736 2,0 16v Clio 2 1998 cc 124 kW 169 HP CB15 CB1G CB1N CB1S CB1T
F4R 738 2,0 16v Clio 2 1998 cc 124 kW 168 HP CB20 CB21 CB22 CB2P
F4R 740 2,0 16v Megane 1 1998 cc 102kW 139 HP 07.97- BA1D, BA2A
F4R 740 2,0 16v Scenic 1 1998 cc 99kW 135 HP 07.97 JA0C, JA13, JA1B, JA1D, JA1L
F4R 741 2,0 16v Scenic 1 1998 cc 99kW 135 HP 07.97 JA0C, JA13, JA1B, JA1D, JA1L
F4R 744 2,0 16v Scenic 1 1998 cc 99kW 135 HP 07.97 RX4 JA0C, JA13, JA1S
F4R 746 2,0 16v Megane 1 1998 cc 103kW 140 HP 07.97- BA1D, BA2A
F4R 746 2,0 16v Scenic 1 1998 cc 103kW 140 HP 07.97 JA0C, JA13, JA17, JA1D, JA1S, JA2A
F4R 747 2,0 16v Scenic 1 1998 cc 103kW 140 HP 07.97 JA0C, JA13, JA17, JA1D, JA1S, JA2A
F4R 762 2,0 16v VelSatis 1998 cc 120 kW 163 HP BJ0K BJ0P
F4R 763 2,0 16v VelSatis 1998 cc 120 kW 163 HP BJ0K BJ0P
F4R 764 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 120 kW 163 HP BG0S KG0S BG1L KG1L BG1M
F4R 765 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 120 kW 163 HP BG03 KG03 BG0S KG0S BG1L KG1L BG1M
F4R 766 2,0 16v VelSatis 1998 cc 125 kW 170 HP BJ0W
F4R 767 2,0 16v VelSatis 1998 cc 125 kW 170 HP BJ05 BJ0W
F4R 770 2,0 16v Megane 2 1998 cc 99 kW 135 HP BM05 CM05 EM05 KM05 LM05 KM0S LM0S BM0U CM0U EM0U
KM0U LM0U BM1M CM1M EM1M KM1M LM1M BM1N CM1N EM1N KM1N LM1N BM1U CM1U EM1U KM1U LM1U LM2G
LM2N BM2V CM2V KM2V LM2V
F4R 770 2,0 16v Scenic 2 1998 cc 99 kW 135 HP JM05 JM0U JM1N JM1U JM2V
F4R 771 2,0 16v Megane 2 1998 cc 99 kW 135 HP BM05 CM05 EM05 KM05 LM05 EM0S LM0S BM0U CM0U EM0U
KM0U LM0U BM1M CM1M EM1M KM1M LM1M BM1N CM1N EM1N KM1N LM1N BM1U CM1U EM1U KM1U LM1U KM23
LM23 KM2G LM2G KM2N LM2N EM2T LM2T BM2V CM2V KM2V LM2V
F4R 771 2,0 16v Scenic 2 1998 cc 99 kW 135 HP JM05 JM0S JM0U JM1M JM1N JM1U JM2N JM2T JM2V
F4R 774 2,0 16v Megane 2 1998 cc 165 kW 224 HP BM0M CM0M BM11 CM11 KM13 LM13 BM1V CM1V CM2H CM2J
F4R 776 2,0 16v Megane 2 1998 cc 120 kW 163 HP BM0W CM0W EM0W BM1T CM1T EM1T BM2P CM2P EM2P BM2R
CM2R EM2R
F4R 776 2,0 16v Scenic 2 1998 cc 120 kW 163 HP JM0W JM1T
F4R 780 2,0 16v Laguna 1 1998 cc 140 HP 09.1999-03.2001 556A, A56A
F4R 784 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 125 kW 170 HP BG0T KG0T
F4R 786 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 120 kW 163 HP BG03 KG03 BG0Z KG0Z BG1Y KG1Y
F4R 787 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 120 kW 163 HP KG03 BG0Z KG0Z BG1Y KG1Y
F4R 790 2,0 16v Espace 4 1998 cc 98 kW 133 HP JK0K JK0L
F4R 792 2,0 16v Espace 4 1998 cc 100 kW 136 HP JK09
F4R 794 2,0 16v Espace 4 1998 cc 120 kW 163 HP JK0B JK0D JK0N
F4R 795 2,0 16v Espace 4 1998 cc 120 kW 163 HP JK0B JK0D JK0N
F4R 796 2,0 16v Espace 4 1998 cc 125 kW 170 HP JK0A JK0N JK1D
F4R 797 2,0 16v Espace 4 1998 cc 120 kW 163 HP JK0A JK0N JK1D
F4R 800 2,0 16v Laguna 3 1998 cc 150 kW 204 HP BT0G DT0G KT0G
F4R 811 2,0 16v Laguna 3 1998 cc 125 kW 170 HP BT06 DT06 BT0H DT0H KT0H
F4R 813 2,0 16v Laguna 3 1998 cc 125 kW 170 HP BT06 DT06 BT0H DT0H KT0H
F4R 820 2,0 16v Trafic 2 1998 cc 86 kW 117 HP EL0L FL0L FL0N FL0W JL0L JL0N JL0W
F4R 830 2,0 16v Clio 3 1998 cc 145 kW 197 HP CR0N CR1P
F4R 832 2,0 16v Clio 3 1998 cc 147 kW 200 HP CR0N CR1P
F4R 867 2,0 16v VelSatis 1998 cc 108 kW 147 HP BJ05
F4R 870 2,0 16v Megane 3 1998 cc 132 kW 180 HP BZ0K DZ0K EZ0K KZ0K

F4R 872 2,0 16v Megane 3 1998 cc 132 kW 180 HP EZ1T


F4R 874 2,0 16v Megane 3 1998 cc 184 kW 250 HP DZ04
F4R 886 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 150 kW 204 HP BG1Y KG1Y
F4R 887 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 150 kW 204 HP BG1Y KG1Y
F4R 896 2,0 16v Espace 4 1998 cc 125 kW 170 HP JK1D
F4R 897 2,0 16v Espace 4 1998 cc 125 kW 170 HP JK1D
F5R 700 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 103 kW 140 HP BG0N KG0N
F5R 701 2,0 16v Laguna 2 1998 cc 103 kW 140 HP BG0N KG0N
F7R 710 2,0 16v Megane 1 1998 cc 108kW 145 HP 07.97- BA0H
F7R 710 2,0 16v Spider 1998 cc 108 kW 147 HP EF0H
F7R 712 2,0 16v Spider 1998 cc 110 kW 150 HP EF0H
F7R 714 2,0 16v Megane 1 1998 cc 108kW 145 HP 07.97- BA0H
F7R 720 2,0 16v Spider 1998 cc 110 kW 150 HP EF0H
F8Q 620 1,9 D Megane 1 1870 cc 47kW 64 HP 11.95-09.02 BA0A, BA0U
F8Q 622 1,9 D Megane 1 1870 cc 47kW 64 HP 11.95-09.02 BA0R
F8Q 624 1,9 D Megane 1 1870 cc 47kW 64 HP 11.95-09.02 BA0A, BA0U
F8Q 630 1,9 D, dT Clio 2 1870 cc 47 kW 64 HP BB02 BB0E
F8Q 630 1,9 D, dT Kangoo 1 1870 cc 47 kW 64 HP FC02 FC0E
F8Q 632 1,9 D, dT Clio 2 1870 cc 47 kW 64 HP BB0J
F8Q 632 1,9 D, dT Kangoo 1 1870 cc 47 kW 64 HP FC0J FC0N
F8Q 662 1,9 D, dT Clio 2 1870 cc 40 kW 54 HP SB0R
F8Q 662 1,9 D, dT Kangoo 1 1870 cc 40 kW 54 HP FC0D
F8Q 784 1,9 dT Megane 1 1870 cc 66kW 90 HP 11.95-06.98 BA09, BA0Y, BA0K
F8Q 784 1,9 dT Scenic 1 1870 cc 66kW 90 HP 11.95-06.98 JA0K, JA0Y
F8Q 786 1,9 dT Megane 1 1870 cc 66kW 90 HP 11.95-06.98 BA0Y, BA0K
F8Q 786 1,9 dT Scenic 1 1870 cc 66kW 90 HP 11.95-06.98 JA0J, JA0Y
F8Q 790 1,9 D Scenic 1 1870 cc 47kW 64 HP 11.95-09.02 JA0J
F9Q 650 1,9 dTi, dCi Laguna 2 1870 cc 88 kW 120 HP BG08 KG08
F9Q 664 1,9 dTi, dCi Laguna 2 1870 cc 68 kW 92 HP BG05 KG05
F9Q 670 1,9 dTi, dCi Laguna 2 1870 cc 88 kW 120 HP BG0G KG0G BG10 KG10
F9Q 674 1,9 dTi, dCi Laguna 2 1870 cc 82 kW 112 HP BG0G KG0G BG10 BG1W KG1W
F9Q 680 1,9 dTi, dCi Espace 4 1870 cc 88 kW 120 HP JK0G
F9Q 710 1,9 dTi, dCi Laguna 1 1870 cc 98 HP 10.1997-03.2001 B56J
F9Q 716 1,9 dTi, dCi Laguna 1 1870 cc 98 HP 10.1997-03.2001 B56J
F9Q 718 1,9 dTi, dCi Laguna 1 1870 cc 107 HP 9.1999-03.2001 B56W
F9Q 722 1,9 dTi, dCi Espace 3 1870 cc 72 kW 98 HP JE0M
F9Q 730 1,9 dTi, dCi Megane 1 1870 cc 72kW 98 HP 03.97-02.01 BA08
F9Q 731 1,9 dTi, dCi Megane 1 1870 cc 72kW 98 HP 03.97-02.01 BA0N
F9Q 731 1,9 dTi, dCi Scenic 1 1870 cc 72kW 98 HP 03.97-02.01 dTi JA0N
F9Q 732 1,9 dTi, dCi Megane 1 1870 cc 75kW 102 HP 02.01-08.02 BA05, BA1F, DA05
F9Q 732 1,9 dTi, dCi Scenic 1 1870 cc 75kW 102 HP 02.01-08.02 dCi JA05, JA1F
F9Q 733 1,9 dTi, dCi Megane 1 1870 cc 75kW 102 HP 02.01-08.02 BA05
F9Q 733 1,9 dTi, dCi Scenic 1 1870 cc 75kW 102 HP 02.01-08.02 dCi JA05
F9Q 734 1,9 dTi, dCi Megane 1 1870 cc 72kW 98 HP 03.97-02.01 BA0N
F9Q 734 1,9 dTi, dCi Scenic 1 1870 cc 72kW 98 HP 03.97-02.01 dTi JA0N
F9Q 736 1,9 dTi, dCi Megane 1 1870 cc 72kW 98 HP 03.97-02.01 BA0N
F9Q 736 1,9 dTi, dCi Scenic 1 1870 cc 72kW 98 HP 03.97-02.01 dTi JA0N
F9Q 738 1,9 dTi, dCi Scenic 1 1870 cc 75kW 102 HP 02.01-08.02 JA01
F9Q 740 1,9 dTi, dCi Scenic 1 1870 cc 72kW 98 HP 03.97-02.01 RX4 JA05, JA1F
F9Q 744 1,9 dTi, dCi Megane 1 1870 cc 59kW 77 HP 02.01-08.02 BA1U
F9Q 744 1,9 dTi, dCi Scenic 1 1870 cc 72kW 98 HP 03.97-02.01 RX4 JA1U
F9Q 750 1,9 dTi, dCi Laguna 2 1870 cc 88 kW 120 HP BG0G KG0G
F9Q 752 1,9 dTi, dCi Laguna 2 1870 cc 74 kW 101 HP BG0E KG0E
F9Q 754 1,9 dTi, dCi Laguna 2 1870 cc 74 kW 101 HP BG0R KG0R
F9Q 758 1,9 dTi, dCi Laguna 2 1870 cc 81 kW 110 HP BG12 KG12 BG13 KG13 BG1A KG1A BG1V KG1V
F9Q 759 1,9 dTi, dCi Laguna 2 1870 cc 85 kW 116 HP BG12 KG12 BG1V KG1V
F9Q 760 1,9 dTi, dCi Trafic 2 1870 cc 74 kW 101 HP EL0C FL0B FL0C FL0K JL0C JL0K

F9Q 762 1,9 dTi, dCi Trafic 2 1870 cc 60 kW 82 HP EL0B FL0B JL0B
F9Q 770 1,9 dTi, dCi Master 2 1870 cc 59 kW 80 HP FD0L JD0L JD1L
F9Q 772 1,9 dTi, dCi Master 2 1870 cc 60 kW 82 HP FD0P JD0P JD1P
F9Q 774 1,9 dTi, dCi Master 2 1870 cc 60 kW 82 HP FD0P FD8P JD0P JD1P UD8P
F9Q 780 1,9 dTi, dCi Clio 2 1870 cc 59 kW 80 HP BB0U
F9Q 780 1,9 dTi, dCi Kangoo 1 1870 cc 59 kW 80 HP FC0U
F9Q 782 1,9 dTi, dCi Clio 2 1870 cc 59 kW 80 HP BB0V BB2C
F9Q 782 1,9 dTi, dCi Kangoo 1 1870 cc 59 kW 80 HP FC0V
F9Q 790 1,9 dTi, dCi Kangoo 1 1870 cc 59 kW 80 HP FC0V
F9Q 800 1,9 dTi, dCi Megane 2 1870 cc 88 kW 120 HP BM0G CM0G EM0G KM0G LM0G BM1G CM1G EM1G KM1G
LM1G BM2C CM2C EM2C KM2C LM2C
F9Q 803 1,9 dTi, dCi Megane 2 1870 cc 81 kW 110 HP BM14 CM14 EM14 KM14 LM14 BM1D CM1D EM1D KM1D
LM1D
F9Q 803 1,9 dTi, dCi Scenic 2 1870 cc 81 kW 110 HP JM14 JM1D
F9Q 804 1,9 dTi, dCi Megane 2 1870 cc 81 kW 110 HP BM14 CM14 EM14 KM14 LM14 BM17 CM17 EM17 KM17
LM17 BM1D CM1D EM1D KM1D LM1D
F9Q 804 1,9 dTi, dCi Scenic 2 1870 cc 81 kW 110 HP JM14 JM15 JM17 JM1D
F9Q 808 1,9 dTi, dCi Megane 2 1870 cc 66 kW 90 HP BM00 CM00 KM00 LM00
F9Q 812 1,9 dTi, dCi Scenic 2 1870 cc 85 kW 116 HP JM0G JM12 JM1G JM2C
F9Q 816 1,9 dTi, dCi Megane 2 1870 cc 81 kW 110 HP BM14 CM14 EM14 KM14 LM14 BM17 CM17 EM17 KM17
LM17 BM1D CM1D EM1D KM1D LM1D
F9Q 816 1,9 dTi, dCi Scenic 2 1870 cc 81 kW 110 HP JM14 JM17 JM1D
F9Q 818 1,9 dTi, dCi Megane 2 1870 cc 81 kW 110 HP BM14 CM14 EM14 KM14 LM14 BM1D CM1D EM1D KM1D
LM1D
F9Q 818 1,9 dTi, dCi Scenic 2 1870 cc 81 kW 110 HP JM14 JM1D
F9Q 820 1,9 dTi, dCi Espace 4 1870 cc 85 kW 115 HP JK0G JK0U JK1B
F9Q 870 1,9 dTi, dCi Megane 3 1870 cc 96 kW 131 HP BZ0J DZ0J EZ0J KZ0JBZ1S DZ1S EZ1S KZ1S
F9Q 870 1,9 dTi, dCi Scenic 3 1870 cc 96 kW 131 HP JZ0J JZ1S
F9Q 872 1,9 dTi, dCi Megane 3 1870 cc 96 kW 131 HP BZ0N DZ0N KZ0NBZ1J DZ1J BZ1K DZ1K
F9Q 872 1,9 dTi, dCi Scenic 3 1870 cc 96 kW 131 HP JZ0N JZ1J JZ1K
G8T 706 2,2 D, dT Laguna 1 2188 cc 83 HP 11.1993-03.2001 B56F
G8T 714 2,2 Espace 3 2188 cc 83 kW 113 HP JE0H
G8T 716 2,2 Espace 3 2188 cc 83 kW 113 HP JE0E JE0P
G8T 740 2,2 Safrane 2188 cc 83 kW 113 HP B54G
G8T 756 2,2 D, dT Laguna 1 2188 cc 83 HP 11.1993-03.2001 B56F
G8T 760 2,2 D, dT Laguna 1 2188 cc 113 HP 03.1996-03.2001 B569
G8T 790 2,2 D, dT Laguna 1 2188 cc 83 HP 11.1993-03.2001 B562
G8T 792 2,2 D, dT Laguna 1 2188 cc 83 HP 11.1993-03.2001 B566
G8T 794 2,2 D, dT Laguna 1 2188 cc 83 HP 11.1993-03.2001 B562
G9T 600 2,2 dCi Laguna 2 2188 cc 85 kW 116 HP BG09 KG09
G9T 600 2,2 dCi VelSatis 2188 cc 85 kW 116 HP BJ0H
G9T 605 2,2 dCi Laguna 2 2188 cc 102 kW 139 HP BG1N KG1N
G9T 606 2,2 dCi VelSatis 2188 cc 102 kW 139 HP BJ00 BJ0H
G9T 607 2,2 dCi VelSatis 2188 cc 102 kW 139 HP BJ0H
G9T 645 2,2 dCi Espace 4 2188 cc 102 kW 139 HP JK07
G9T 700 2,2 dCi Laguna 2 2188 cc 102 kW 139 HP BG0F KG0F
G9T 700 2,2 dCi VelSatis 2188 cc 102 kW 139 HP BJ0G
G9T 702 2,2 dCi Laguna 2 2188 cc 110 kW 150 HP BG0F KG0F
G9T 702 2,2 dCi VelSatis 2188 cc 110 kW 150 HP BJ0E BJ0F BJ0G BJ0M
G9T 703 2,2 dCi Laguna 2 2188 cc 110 kW 150 HP BG0F KG0F
G9T 703 2,2 dCi VelSatis 2188 cc 110 kW 150 HP BJ0F
G9T 706 2,2 dCi Laguna 2 2188 cc 102 kW 139 HP BG0F KG0F
G9T 707 2,2 dCi Laguna 2 2188 cc 102 kW 139 HP BG0F KG0F
G9T 710 2,2 dCi Espace 3 2188 cc 85 kW 115 HP JE0K JE0S
G9T 720 2,2 dCi Master 2 2188 cc 66 kW 90 HP FD0G FD2G FD3G HD0G HD1G JD0G JD1G UD0G UD1G UD4G
UD8G
G9T 722 2,2 dCi Master 2 2188 cc 66 kW 90 HP FD0N FD2N FD3N HD0N HD1N JD0N JD1N UD0N UD1N UD4N

UD8N
G9T 742 2,2 dCi Espace 4 2188 cc 110 kW 150 HP JK0H
G9T 743 2,2 dCi Espace 4 2188 cc 110 kW 150 HP JK0H
G9T 750 2,2 dCi Master 2 2188 cc 66 kW 90 HP FD0N FD2N HD0N HD1N JD0N JD1N UD0N UD1N UD4N UD8N
G9U 630 2,5 dCi Trafic 2 2464 cc 84 kW 114 HP EL0J EL0R EL0V FL0J FL0R FL0V JL0J JL0R JL0V
G9U 632 2,5 dCi Master 2 2464 cc 88 kW 120 HP FD01 FD0Y FD21 FD2Y FD31 FD3Y FD71 FD7Y FD81 FD8Y FD91
FD9Y HD01 HD0Y HD11 HD1Y JD01 JD0Y JD11 JD1Y UD01 UD0Y UD11 UD1Y UD41 UD4Y UD51 UD5Y UD61 UD6Y
UD81 UD8Y
G9U 650 2,5 dCi Master 2 2464 cc 74 kW 101 HP FD01 FD02 FD21 FD22 FD31 FD32 FD71 FD72 FD81 FD82 FD91
FD92 HD01 HD02 HD11 HD12 JD01 JD02 JD11 JD12 UD01 UD02 UD11 UD12 UD41 UD42 UD51 UD52 UD61 UD62
UD81 UD82
G9U 720 2,5 dCi Master 2 2463 cc 84 kW 115 HP FD0M FD2M FD3M HD0M HD1M JD0M JD1M UD0M UD1M UD4M
G9U 724 2,5 dCi Master 2 2463 cc 84 kW 115 HP FD0M FD0U FD2M FD3M FD3U HD0M HD0U HD1M HD1U JD0M
JD1M UD0M UD0U UD1M UD1U UD4M UD4U
G9U 730 2,5 dCi Trafic 2 2464 cc 99 kW 135 HP EL0D FL0D JL0D
G9U 750 2,5 dCi Master 2 2463 cc 84 kW 115 HP FD0M FD0W FD2M FD2W FD3M FD3W FD8M FD8W HD0M HD0W
HD1M HD1W JD0M JD1M JD1W UD0M UD0W UD1M UD1W UD4M UD4W UD5M UD6M UD8M UD8W
G9U 754 2,5 dCi Master 2 2463 cc 73 kW 99 HP FD0U FD0V FD3U FD3V FD8U FD8V HD0U HD0V HD1U HD1V
UD0U UD0V UD1U UD1V UD4U UD4V UD5U UD5V UD6U UD6V UD8U UD8V
H4J 700 1,4 16v Megane 3 1397 cc 96 kW 130 HP BZ0F DZ0F EZ0F KZ0FBZ1V DZ1V EZ1V KZ1V
H4J 700 1,4 16v Scenic 3 1397 cc 96 kW 130 HP JZ0F JZ1V
J7R 732 2,0 Safrane 1995 cc 77 kW 105 HP B540
J7R 733 2,0 Safrane 1995 cc 77 kW 105 HP B540
J7R 734 2,0 Safrane 1995 cc 97 kW 132 HP B542 B54E
J7R 735 2,0 Safrane 1995 cc 97 kW 132 HP B542 B54E
J7R 738 2,0 Safrane 1995 cc 97 kW 135 HP B54E
J7R 739 2,0 Safrane 1995 cc 97 kW 135 HP B54E
J7T 760 2,2 Safrane 2165 cc 101 kW 137 HP B543
J7T 761 2,2 Safrane 2165 cc 101 kW 137 HP B543
J7T 762 2,2 Safrane 2165 cc 79 kW 107 HP B541
J8S 760 2,1 dT Safrane 2068 cc 65 kW 88 HP B546
K4J 710 1,4 16v Clio 2 1390 cc 72 kW 98 HP BB0P BB13 BB1L
K4J 711 1,4 16v Clio 2 1390 cc 72 kW 98 HP BB0P BB13 BB1L
K4J 712 1,4 16v Clio 2 1390 cc 70 kW 95 HP LB0K BB0L BB0P BB13 LB2A LB2B LB3D LB3R LB3T
K4J 712 1,4 16v Symbol 1390 cc 70 kW 95 HP LU2B LU3D LU3R LU3T
K4J 713 1,4 16v Clio 2 1390 cc 70 kW 95 HP LB0K BB0L BB0P LB2A LB2B LB3D LB3R LB3T
K4J 713 1,4 16v Symbol 1390 cc 70 kW 95 HP LU2B LU3R LU3T
K4J 714 1,4 16v Megane 1 1390 cc 70kW 95 HP 10.98-08.02 BA0D, BA10
K4J 714 1,4 16v Scenic 1 1390 cc 70kW 95 HP 10.98-08.02 JA0D, JA10, JA1H
K4J 715 1,4 16v Clio 2 1390 cc 70 kW 95 HP BB0P
K4J 730 1,4 16v Megane 2 1390 cc 72 kW 98 HP BM0B CM0B KM0B LM0B BM0H CM0H KM0H LM0H BM1A KM1A
LM1A
K4J 730 1,4 16v Scenic 2 1390 cc 72 kW 98 HP JM0B JM0H JM1A
K4J 732 1,4 16v Megane 2 1390 cc 60 kW 82 HP BM08 CM08 LM08
K4J 740 1,4 16v Megane 2 1390 cc 72 kW 98 HP BM0B CM0B KM0B LM0B BM1A KM1A LM1A BM1S CM1S KM1S
LM1S BM20 CM20 LM20
K4J 740 1,4 16v Scenic 2 1390 cc 72 kW 98 HP JM0B JM1A JM1S
K4J 750 1,4 16v Megane 1 1390 cc 70kW 95 HP 10.98-08.02 BA0W, BA0D, BA10
K4J 750 1,4 16v Scenic 1 1390 cc 70kW 95 HP 10.98-08.02 JA0D, JA0W, JA10
K4J 770 1,4 16v Modus 1390 cc 72 kW 98 HP JP01 JP0A JP0J
K4J 780 1,4 16v Clio 3 1390 cc 72 kW 98 HP BR00 CR00 KR00 BR0A CR0A KR0A SR0A BR1E CR1E BR1W
K4J 780 1,4 16v Modus 1390 cc 72 kW 98 HP JP01 JP0A JP0J JP1F
K4M 670 1,6 16v Symbol 1598 cc LU06 LU18 LU1V
K4M 674 1,6 16v Symbol 1598 cc LU05
K4M 677 1,6 16v Symbol 1598 cc LU06
K4M 680 1,6 16v Megane 2 1598 cc LM2D
K4M 690 1,6 16v Logan 1598 cc 77 kW 105 HP BS0L BS0P BS1P BS1Y

K4M 694 1,6 16v Logan 1598 cc BS09 BS0V BS1V


K4M 697 1,6 16v Logan 1598 cc 77 kW 105 HP BS0L BS0M BS1P
K4M 700 1,6 16v Megane 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 BA04, BA0B, BA11
K4M 700 1,6 16v Scenic 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 JA04, JA11
K4M 701 1,6 16v Megane 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 BA04, BA0B, BA11
K4M 701 1,6 16v Scenic 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 JA04, JA11
K4M 704 1,6 16v Megane 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 BA04, BA1C
K4M 704 1,6 16v Scenic 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 JA04
K4M 706 1,6 16v Megane 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 BA00, BA16, BA19, BA1K, BA1V
K4M 706 1,6 16v Scenic 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 JA00, JA16, JA19, JA1V
K4M 707 1,6 16v Scenic 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 JA00, JA16
K4M 708 1,6 16v Clio 2 1598 cc 75 kW 102 HP BB0H
K4M 708 1,6 16v Kangoo 1 1598 cc 75 kW 102 HP FC0P
K4M 708 1,6 16v Megane 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 BA0B, BA11, BA1J
K4M 708 1,6 16v Scenic 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 JA0B, JA11, JA1J
K4M 709 1,6 16v Megane 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 BA0B, BA1J
K4M 709 1,6 16v Scenic 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 JA0B, JA1J
K4M 710 1,6 16v Laguna 2 1598 cc 79 kW 107 HP BG0A KG0A BG0L KG0L BG0U KG0U
K4M 712 1,6 16v Megane 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 BA0B, BA1J
K4M 712 1,6 16v Scenic 1 1598 cc 79kW 107 HP 06.98-08.02 JA0B, JA1J
K4M 714 1,6 16v Laguna 2 1598 cc 79 kW 107 HP BG0L KG0L
K4M 716 1,6 16v Laguna 2 1598 cc 82 kW 112 HP BG1G KG1G BG1H KG1H
K4M 720 1,6 16v Laguna 1 1598 cc 107 HP 11.1997-03.2001 B568/1
K4M 724 1,6 16v Laguna 1 1598 cc 107 HP 11.1997-03.2001 B568/1
K4M 730 1,6 16v Kangoo 1 1598 cc 70 kW 95 HP FC0R FC10 FC1M FC1T FC1W
K4M 732 1,6 16v Clio 2 1598 cc 66 kW 90 HP LB1B
K4M 732 1,6 16v Kangoo 1 1598 cc 66 kW 90 HP FC1B
K4M 734 1,6 16v Clio 2 1598 cc 66 kW 90 HP LB18 LB1V
K4M 734 1,6 16v Symbol 1598 cc 66 kW 90 HP LU18
K4M 736 1,6 16v Clio 2 1598 cc 79 kW 107 HP BB26 BB3E
K4M 740 1,6 16v Clio 2 1598 cc 79 kW 107 HP BB01 BB1J BB3G BB3H
K4M 742 1,6 16v Clio 2 1598 cc 66 kW 90 HP BB1R BB2K
K4M 743 1,6 16v Clio 2 1598 cc 66 kW 90 HP BB1R BB2M
K4M 744 1,6 16v Clio 2 1598 cc 79 kW 107 HP BB14 BB1D
K4M 744 1,6 16v Symbol 1598 cc 79 kW 107 HP LU2M
K4M 745 1,6 16v Clio 2 1598 cc 79 kW 107 HP BB14 BB1D
K4M 745 1,6 16v Symbol 1598 cc 79 kW 107 HP LU01 LU2M
K4M 748 1,6 16v Clio 2 1598 cc 79 kW 107 HP BB0H BB0T
K4M 750 1,6 16v Kangoo 1 1598 cc 70 kW 95 HP FC0L FC0P FC0S FC1N
K4M 752 1,6 16v Kangoo 1 1598 cc 70 kW 95 HP FC0L FC0P FC0S FC1N
K4M 753 1,6 16v Kangoo 1 1598 cc 70 kW 95 HP FC0L FC0S FC1N
K4M 754 1,6 16v Kangoo 1 1598 cc 98 kW 133 HP FC0S FC1N
K4M 760 1,6 16v Megane 2 1598 cc 82 kW 112 HP BM0C CM0C EM0C KM0C LM0C BM0J CM0J EM0J KM0J LM0J
BM1B CM1B EM1B KM1B LM1B
K4M 761 1,6 16v Megane 2 1598 cc 82 kW 112 HP BM0C CM0C EM0C KM0C LM0C BM0J CM0J EM0J KM0J LM0J
BM1B CM1B EM1B KM1B LM1B
K4M 761 1,6 16v Scenic 2 1598 cc 82 kW 112 HP JM0C JM0J JM1B
K4M 762 1,6 16v Megane 2 1598 cc 77 kW 105 HP KM2F LM2F KM2L LM2L
K4M 764 1,6 16v Megane 2 1598 cc 82 kW 112 HP BM0Y CM0Y KM0Y LM0Y
K4M 764 1,6 16v Scenic 2 1598 cc 82 kW 112 HP JM0Y
K4M 766 1,6 16v Scenic 2 1598 cc 82 kW 110 HP JM1R
K4M 768 1,6 16v Megane 2 1598 cc 75 kW 102 HP KM24 LM24 KM2E LM2E KM2M LM2M BM1Y CM1Y
K4M 782 1,6 16v Scenic 2 1598 cc 83 kW 113 HP JM0C JM0J JM1B
K4M 788 1,6 16v Scenic 2 1598 cc 77 kW 105 HP JM1Y
K4M 790 1,6 16v Modus 1598 cc 82 kW 112 HP JP03 JP0B JP0U JP0Y
K4M 791 1,6 16v Modus 1598 cc 82 kW 112 HP JP03 JP0B JP0U JP0Y
K4M 794 1,6 16v Modus 1598 cc 65 kW 88 HP JP0L JP0V

K4M 800 1,6 16v Clio 3 1598 cc 82 kW 112 HP BR05 CR05 BR0B CR0B KR0B BR0Y CR0Y BR15 CR15 BR1J CR1J
BR1M CR1M BR1Y CR1Y
K4M 800 1,6 16v Modus 1598 cc 82 kW 112 HP JP03 JP0B JP0U JP1G
K4M 801 1,6 16v Clio 3 1598 cc 82 kW 112 HP BR0B CR0B KR0B BR0Y CR0Y BR15 CR15 BR1J CR1J BR1M CR1M
BR1Y CR1Y
K4M 801 1,6 16v Modus 1598 cc 82 kW 112 HP JP03 JP0B JP0U JP0Y JP1G
K4M 804 1,6 16v Clio 3 1598 cc 65 kW 88 HP BR09 CR09 KR09 BR0T CR0T
K4M 812 1,6 16v Megane 2 1598 cc 82 kW 112 HP BM0C CM0C EM0C KM0C LM0C BM1B CM1B EM1B KM1B LM1B
BM1R CM1R EM1R KM1R LM1R LM2S BM2Y CM2Y KM2Y LM2Y
K4M 812 1,6 16v Scenic 2 1598 cc 82 kW 112 HP JM0C JM1B JM1R JM2Y
K4M 813 1,6 16v Megane 2 1598 cc 82 kW 112 HP BM0C CM0C EM0C KM0C LM0C BM1B CM1B EM1B KM1B LM1B
BM1R CM1R EM1R KM1R LM1R BM2Y CM2Y KM2Y LM2Y
K4M 813 1,6 16v Scenic 2 1598 cc 82 kW 112 HP JM0C JM1B JM1R JM2Y
K4M 824 1,6 16v Laguna 3 1598 cc 81 kW 110 HP BT04 BT0D KT0D BT0U
K4M 830 1,6 16v Kangoo 2 1598 cc 78 kW 106 HP FW0D KW0D
K4M 831 1,6 16v Kangoo 2 1598 cc FW0C
K4M 834 1,6 16v Kangoo 2 1598 cc KW01 FW0W KW0W
K4M 848 1,6 16v Megane 3 1598 cc 74 kW 100 HP BZ0H DZ0H KZ0H
K4M 850 1,6 16v Kangoo 1 1598 cc FC1U FC1Y
K4M 854 1,6 16v Twingo 2 1598 cc 98 kW 133 HP CN0R CN0S
K4M 856 1,6 16v Megane 2 1598 cc BM2K KM2K
K4M 858 1,6 16v Megane 3 1598 cc 81 kW 110 HP BZ0U DZ0U EZ0U KZ0UBZ1B DZ1B KZ1BBZ1H DZ1H EZ1U
K4M 858 1,6 16v Scenic 3 1598 cc 81 kW 110 HP JZ0U JZ1B JZ1H
K4M 862 1,6 16v Clio 3 1598 cc 94 kW 128 HP BR10 CR10 KR10
K4M 866 1,6 16v Megane 3 1598 cc 81 kW 110 HP BZ03 DZ03 EZ03 KZ03
K4M 866 1,6 16v Scenic 3 1598 cc 81 kW 110 HP JZ03
K7J 700 1,4 Clio 2 1390 cc 55 kW 75 HP LB03 BB0B BB17 LB3K LB3P LB3S
K7J 700 1,4 Kangoo 1 1390 cc 55 kW 75 HP FC0B FC0M
K7J 700 1,4 Symbol 1390 cc 55 kW 75 HP LU17 LU3K LU3P LU3S
K7J 701 1,4 Kangoo 1 1390 cc 55 kW 75 HP FC0B FC0M
K7J 710 1,4 Logan 1390 cc 55 kW 75 HP BS0A BS0C BS0E BS0G BS12 BS1F
K7J 714 1,4 Logan 1390 cc 53 kW 72 HP BS0E
K7J 718 1,4 Kangoo 1 1390 cc KC1V
K7M 702 1,6 Megane 1 1598 cc 66kW 90 HP 11.95-10.00 BA0F, BA0S
K7M 702 1,6 Scenic 1 1598 cc 66kW 90 HP 11.95-10.00 JA0F, BA0S
K7M 703 1,6 Megane 1 1598 cc 66kW 90 HP 11.95-10.00 BA0F
K7M 703 1,6 Scenic 1 1598 cc 66kW 90 HP 11.95-10.00 JA0F
K7M 704 1,6 Megane 1 1598 cc 66kW 90 HP 11.95-10.00 BA1C
K7M 710 1,6 Logan 1598 cc 64 kW 87 HP BS0B BS0D BS0F BS0H BS11 BS1E
K7M 714 1,6 Logan 1598 cc BS0T BS1A BS1U
K7M 718 1,6 Logan 1598 cc 62 kW 84 HP BS0D
K7M 720 1,6 Megane 1 1598 cc 55kW 75 HP 11.95-10.00 BA0L
K7M 720 1,6 Scenic 1 1598 cc 55kW 75 HP 11.95-10.00 JA0L
K7M 730 1,6 Symbol 1598 cc LU00 LU07
K7M 732 1,6 Logan 1598 cc 64 kW 87 HP BS1H
K7M 734 1,6 Symbol 1598 cc LU02
K7M 744 1,6 Clio 2 1598 cc 66 kW 90 HP BB0D
K7M 745 1,6 Clio 2 1598 cc 66 kW 90 HP BB0D
K7M 746 1,6 Clio 2 1598 cc 66 kW 90 HP BB00
K7M 746 1,6 Kangoo 1 1598 cc 66 kW 90 HP FC00
K7M 750 1,6 Kangoo 2 1598 cc 64 kW 87 HP FW00 KW00 FW0E KW0E FW0N KW0N FW0P KW0P FW0Y KW0Y
K7M 790 1,6 Megane 1 1598 cc 66kW 90 HP 11.95-10.00 BA0F
K9K 700 1,5 dCi Clio 2 1461 cc 48 kW 65 HP BB07 BB1W BB24 SB07
K9K 700 1,5 dCi Kangoo 1 1461 cc 48 kW 65 HP FC07
K9K 700 1,5 dCi Symbol 1461 cc 48 kW 65 HP LU1W LU24 LU25
K9K 702 1,5 dCi Clio 2 1461 cc 60 kW 82 HP BB08 SB09
K9K 702 1,5 dCi Kangoo 1 1461 cc 60 kW 82 HP FC07 FC08 FC09 FC1S

K9K 704 1,5 dCi Clio 2 1461 cc 42 kW 57 HP BB07


K9K 704 1,5 dCi Kangoo 1 1461 cc 42 kW 57 HP FC07 FC08 FC1R
K9K 706 1,5 dCi Clio 2 1461 cc 48 kW 65 HP LB23 LB2E
K9K 706 1,5 dCi Symbol 1461 cc 48 kW 65 HP LU2E
K9K 710 1,5 dCi Kangoo 1 1461 cc 60 kW 82 HP FC09
K9K 712 1,5 dCi Clio 2 1461 cc 74 kW 100 HP BB2G
K9K 714 1,5 dCi Clio 2 1461 cc 50 kW 68 HP BB2J
K9K 714 1,5 dCi Kangoo 1 1461 cc 50 kW 68 HP FC1E
K9K 716 1,5 dCi Clio 2 1461 cc 60 kW 82 HP SB3A
K9K 716 1,5 dCi Kangoo 1 1461 cc 60 kW 82 HP FC1F
K9K 718 1,5 dCi Clio 2 1461 cc 62 kW 84 HP BB3N
K9K 718 1,5 dCi Kangoo 1 1461 cc 62 kW 84 HP FC1G
K9K 718 1,5 dCi Symbol 1461 cc 62 kW 84 HP LU3N
K9K 718 1,5 dCi Twingo 2 1461 cc 62 kW 84 HP CN0U
K9K 722 1,5 dCi Megane 2 1461 cc 60 kW 82 HP BM0F CM0F GM0F KM0F LM0F SM0F BM0T CM0T KM0T LM0T
BM2B KM2B LM2B
K9K 722 1,5 dCi Scenic 2 1461 cc 60 kW 82 HP JM0F JM0T JM2B
K9K 724 1,5 dCi Megane 2 1461 cc 63 kW 86 HP BM1F CM1F GM1F KM1F LM1F SM1F
K9K 724 1,5 dCi Scenic 2 1461 cc 63 kW 86 HP JM1F
K9K 728 1,5 dCi Megane 2 1461 cc 74 kW 101 HP BM02 CM02 GM02 KM02 LM02 SM02 BM13 CM13 BM2A LM2A
K9K 728 1,5 dCi Scenic 2 1461 cc 74 kW 101 HP JM02 JM13 JM2A
K9K 729 1,5 dCi Megane 2 1461 cc 74 kW 101 HP BM02 CM02 GM02 KM02 LM02 SM02 BM2A LM2A
K9K 732 1,5 dCi Megane 2 1461 cc 78 kW 106 HP BM1E CM1E EM1E GM1E KM1E LM1E SM1E
K9K 732 1,5 dCi Scenic 2 1461 cc 78 kW 106 HP JM1E
K9K 734 1,5 dCi Megane 2 1461 cc 78 kW 106 HP BM16 CM16 EM16 GM16 KM16 LM16 SM16
K9K 734 1,5 dCi Scenic 2 1461 cc 78 kW 106 HP JM16
K9K 740 1,5 dCi Clio 2 1461 cc 47 kW 64 HP BB3M
K9K 740 1,5 dCi Symbol 1461 cc 47 kW 64 HP LU3M
K9K 740 1,5 dCi Twingo 2 1461 cc 47 kW 64 HP CN0E GN0E
K9K 750 1,5 dCi Clio 3 1461 cc 57 kW 78 HP BR0V CR0V BR1A CR1A KR1A BR1G CR1G
K9K 750 1,5 dCi Modus 1461 cc 57 kW 78 HP JP05 JP07 FP0D JP0D
K9K 752 1,5 dCi Clio 3 1461 cc 48 kW 65 HP BR0W CR0W BR1B CR1B KR1B SR1B BR1F CR1F
K9K 752 1,5 dCi Modus 1461 cc 48 kW 65 HP JP06 JP08 FP0E JP0E
K9K 760 1,5 dCi Modus 1461 cc 50 kW 68 HP FP0F JP0F
K9K 762 1,5 dCi Modus 1461 cc 50 kW 68 HP FP0G JP0G
K9K 764 1,5 dCi Clio 3 1461 cc 78 kW 106 HP BR0H CR0H KR0H SR0H
K9K 764 1,5 dCi Modus 1461 cc 78 kW 106 HP JP0H
K9K 766 1,5 dCi Clio 3 1461 cc 63 kW 86 HP BR0F CR0F KR0F SR0F
K9K 766 1,5 dCi Modus 1461 cc 63 kW 86 HP FP0F JP0F
K9K 768 1,5 dCi Clio 3 1461 cc 50 kW 68 HP BR0G CR0G KR0G SR0G BR1T CR1T
K9K 768 1,5 dCi Modus 1461 cc 50 kW 68 HP FP0G JP0G FP1B JP1B
K9K 772 1,5 dCi Clio 3 1461 cc 63 kW 86 HP BR1C CR1C KR1C BR1N CR1N KR1N
K9K 772 1,5 dCi Modus 1461 cc 63 kW 86 HP JP02 JP09
K9K 780 1,5 dCi Laguna 3 1461 cc 76 kW 103 HP BT00 BT0A KT0A BT0T BT1J
K9K 782 1,5 dCi Laguna 3 1461 cc BT0R KT0R
K9K 790 1,5 dCi Logan 1461 cc 48 kW 65 HP BS00 BS0J BS0Y
K9K 792 1,5 dCi Logan 1461 cc 50 kW 68 HP BS0K
K9K 796 1,5 dCi Logan 1461 cc 63 kW 86 HP BS0W
K9K 800 1,5 dCi Kangoo 2 1461 cc 63 kW 86 HP FW0A KW0A
K9K 802 1,5 dCi Kangoo 2 1461 cc 63 kW 86 HP FW0B KW0B KW0V
K9K 804 1,5 dCi Kangoo 2 1461 cc 76 kW 103 HP FW0C KW0C
K9K 806 1,5 dCi Kangoo 2 1461 cc 76 kW 103 HP FW0F KW0F
K9K 808 1,5 dCi Kangoo 2 1461 cc 65 kW 87 HP FW0G KW0G
K9K 812 1,5 dCi Kangoo 2 1461 cc FW0K KW0K FW0L KW0L
K9K 830 1,5 dCi Megane 3 1461 cc 63 kW 86 HP BZ0A DZ0A KZ0A
K9K 830 1,5 dCi Scenic 3 1461 cc 63 kW 86 HP JZ0A
K9K 832 1,5 dCi Megane 3 1461 cc 78 kW 106 HP BZ0B DZ0B EZ0B KZ0B

K9K 832 1,5 dCi Scenic 3 1461 cc 78 kW 106 HP JZ07 JZ0B


K9K 834 1,5 dCi Megane 3 1461 cc 66 kW 90 HP BZ0C DZ0C KZ0C BZ1A DZ1A KZ1A
K9K 836 1,5 dCi Megane 3 1461 cc 81 kW 110 HP BZ0D DZ0D EZ0D KZ0DBZ1F DZ1F BZ1G DZ1G EZ1G
KZ1GBZ1M DZ1M KZ1MBZ1W DZ1W KZ1W
K9K 836 1,5 dCi Scenic 3 1461 cc 81 kW 110 HP JZ0D JZ1G JZ1M JZ1W
K9K 837 1,5 dCi Megane 3 1461 cc 81 kW 110 HP BZ09 DZ09 EZ09 KZ09
L7X 700 3,0 24v Laguna 1 2946 cc 190 HP 03.1997-03.2001 B56V
L7X 701 3,0 24v Laguna 1 2946 cc 190 HP 03.1997-03.2001 B56V
L7X 713 3,0 V6 Safrane 2946 cc 140 kW 190 HP B54N
L7X 727 3,0 V6 Espace 3 2946 cc 140 kW 190 HP JE0G JE0R
L7X 731 3,0 V6 Laguna 2 2946 cc 152 kW 207 HP BG01 KG01 BG02 KG02 BG0D KG0D BG0Y KG0Y
L7X 733 3,0 V6 Laguna 2 2946 cc 155 kW 211 HP BG01 KG01 BG02 KG02 BG0Y KG0Y BG1K KG1K
M4R 700 2,0 16v Clio 3 1997 cc 102 kW 138 HP BR0C CR0C KR0E BR0K CR0K
M4R 701 2,0 16v Clio 3 1997 cc 102 kW 138 HP BR0C CR0C KR0E
M4R 704 2,0 16v Laguna 3 1997 cc 103 kW 140 HP BT05 BT0F KT0F BT0W KT0W
M4R 710 2,0 16v Megane 3 1997 cc BZ1E DZ1E EZ1E KZ1F
M4R 710 2,0 16v Scenic 3 1997 cc JZ1D JZ1E
M4R 711 2,0 16v Megane 3 1997 cc 102 kW 140 HP BZ0G DZ0G EZ0G KZ0G
M4R 711 2,0 16v Scenic 3 1997 cc 102 kW 140 HP JZ0G JZ1D JZ1E
M4R 713 2,0 16v Megane 3 1997 cc 102 kW 140 HP DZ0G KZ0GBZ1P DZ1P EZ1P KZ1P
M4R 726 2,0 16v Laguna 3 1997 cc BT1H KT1H
M9R 610 2,0 dCi Megane 3 1995 cc 118 kW 160 HP BZ0L DZ0L EZ0L KZ0L
M9R 610 2,0 dCi Scenic 3 1995 cc 118 kW 160 HP JZ0L
M9R 615 2,0 dCi Megane 3 1995 cc 110 kW 150 HP BZ0Y DZ0Y KZ0Y
M9R 615 2,0 dCi Scenic 3 1995 cc 110 kW 150 HP JZ0Y
M9R 630 2,0 dCi Trafic 2 1995 cc EL0P EL0S FL0P FL0S JL0P JL0S
M9R 700 2,0 dCi Megane 2 1995 cc 110 kW 150 HP BM1K CM1K EM1K KM1K LM1K
M9R 700 2,0 dCi Scenic 2 1995 cc 110 kW 150 HP JM1K
M9R 721 2,0 dCi Scenic 2 1995 cc 110 kW 150 HP JM1K
M9R 722 2,0 dCi Megane 2 1995 cc 110 kW 150 HP BM1K CM1K EM1K KM1K LM1K
M9R 722 2,0 dCi Scenic 2 1995 cc 110 kW 150 HP JM1K
M9R 724 2,0 dCi Megane 2 1995 cc 127 kW 173 HP BM1W CM1W
M9R 740 2,0 dCi Espace 4 1995 cc 110 kW 150 HP JK01 JK02
M9R 740 2,0 dCi Laguna 2 1995 cc 110 kW 150 HP BG1T KG1T
M9R 742 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc 110 kW 150 HP BT0J KT0J BT0K DT0K KT0K
M9R 744 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc 110 kW 150 HP BT0J KT0J BT0K DT0K KT0K
M9R 746 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc 110 kW 150 HP BT0E BT1C BT1M DT1M
M9R 748 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc 110 kW 150 HP BT0E DT1C KT1C BT1M DT1M
M9R 750 2,0 dCi Espace 4 1995 cc 110 kW 150 HP JK01 JK02
M9R 754 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc DT1C KT1C BT1M DT1M
M9R 760 2,0 dCi Espace 4 1995 cc 110 kW 150 HP JK03 JK04
M9R 760 2,0 dCi Laguna 2 1995 cc 110 kW 150 HP BG14 KG14 BG1S KG1S
M9R 760 2,0 dCi VelSatis 1995 cc 110 kW 150 HP BJ03 BJ0B
M9R 761 2,0 dCi Espace 4 1995 cc 127 kW 173 HP JK03 JK04
M9R 762 2,0 dCi Espace 4 1995 cc 127 kW 173 HP JK03 JK04
M9R 762 2,0 dCi VelSatis 1995 cc 127 kW 173 HP BJ03 BJ0B
M9R 763 2,0 dCi Espace 4 1995 cc 127 kW 173 HP JK03 JK04
M9R 763 2,0 dCi VelSatis 1995 cc 127 kW 173 HP BJ0B
M9R 780 2,0 dCi Trafic 2 1995 cc 66 kW 90 HP EL0H EL0M FL0H FL0M JL0H JL0M
M9R 782 2,0 dCi Trafic 2 1995 cc 66 kW 90 HP EL0H EL0M FL0H FL0M JL0H JL0M
M9R 784 2,0 dCi Trafic 2 1995 cc FL0U JL0U
M9R 786 2,0 dCi Trafic 2 1995 cc EL0H EL0M FL0H FL0M JL0H JL0M
M9R 788 2,0 dCi Trafic 2 1995 cc FL0U JL0U
M9R 800 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc 127 kW 173 HP BT0M DT0M KT0M
M9R 802 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc 96 kW 131 HP BT01 DT01 KT01 BT08 KT08 BT1A KT1A BT1D DT1D KT1D
M9R 805 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc 110 kW 150 HP BT09 DT09 KT09
M9R 806 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc 127 kW 173 HP BT1F DT1F KT1F

M9R 808 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc BT1W KT1W


M9R 809 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc 127 kW 173 HP BT0N DT0N KT0N
M9R 812 2,0 dCi Espace 4 1995 cc JK1C JK1G
M9R 816 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc 127 kW 173 HP BT1E DT1E KT1E
M9R 830 2,0 dCi Koleos 1995 cc 127 kW 173 HP HY0B
M9R 832 2,0 dCi Koleos 1995 cc 110 kW 150 HP HY0A
M9R 833 2,0 dCi Koleos 1995 cc 110 kW 150 HP HY0A
M9R 834 2,0 dCi Koleos 1995 cc 110 kW 150 HP HY0F
M9R 835 2,0 dCi Koleos 1995 cc 110 kW 150 HP HY0G
M9R 836 2,0 dCi Koleos 1995 cc 110 kW 150 HP HY0G
M9R 838 2,0 dCi Koleos 1995 cc 110 kW 150 HP HY0J
M9R 845 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc BT09 DT09
M9R 849 2,0 dCi Laguna 3 1995 cc BT0N DT0N
N7Q 700 2,0 16v Laguna 1 1948 cc 139 HP 06.1995-03.2001 B56D/M
N7Q 704 2,0 16v Laguna 1 1948 cc 139 HP 06.1995-03.2001 B56D/M
N7Q 710 2,0 16v Safrane 1948 cc 100 kW 136 HP B54L
N7Q 711 2,0 16v Safrane 1948 cc 100 kW 136 HP B54E
P9X 701 3,0 dCi Espace 4 2958 cc 130 kW 177 HP JK0J JK0V
P9X 701 3,0 dCi VelSatis 2958 cc 130 kW 177 HP BJ0J BJ0N
P9X 715 3,0 dCi Espace 4 2958 cc 120 kW 163 HP JK0E JK0Y
P9X 715 3,0 dCi VelSatis 2958 cc 120 kW 163 HP BJ0S
S8U 762 2,5 dT Safrane 2500 cc 83 kW 113 HP B548
S8U 763 2,5 dT Safrane 2500 cc 83 kW 113 HP B548
S8U 770 2,5 dT Master 2 2499 cc 59 kW 80 HP FD0A HD0A HD1A JD0A JD1A UD0A UD1A UD4A
S8U 772 2,5 dT Master 2 2499 cc 59 kW 80 HP FD0E FD2E FD3E HD0E HD1E JD0E JD1E UD0E UD1E UD4E UD8E
S8W 700 2,8 dTi Master 2 2799 cc FD0R
S9W 700 2,8 dTi Master 2 2799 cc 84 kW 114 HP FD0F FD2B FD2F FD3F HD0F HD1F JD0B JD0F JD1B JD1F UD0F
UD1F UD4F
S9W 702 2,8 dTi Master 2 2799 cc 84 kW 114 HP FD0C FD3C HD0C HD1C UD0C UD1C UD4C UD8C
V4Y 701 3,5 V6 VelSatis 3498 cc 177 kW 241 HP BJ0R BJ0U BJ0V
V4Y 711 3,5 V6 Espace 4 3498 cc 177 kW 241 HP JK0F JK0P JK0S JK0W
V4Y 711 3,5 V6 VelSatis 3498 cc 177 kW 241 HP BJ0U BJ0V
V4Y 713 3,5 V6 Laguna 3 3498 cc 175 kW 238 HP BT0C DT0C KT0C BT0P DT0P KT0P DT0V
V4Y 715 3,5 V6 Espace 4 3498 cc 170 kW 231 HP JK00 JK0P
V4Y 715 3,5 V6 VelSatis 3498 cc 170 kW 231 HP BJ01 BJ0U BJ0V
V9X 791 3,0 dCi Laguna 3 2993 cc 173 kW 235 HP BT03 DT03 KT03
V9X 891 3,0 dCi Laguna 3 2993 cc BT03 DT03 KT03
Z7X 721 3,0 V6 Safrane 2963 cc 123 kW 167 HP B54B
Z7X 722 3,0 V6 Safrane 2963 cc 123 kW 167 HP B544
Z7X 723 3,0 V6 Safrane 2963 cc 123 kW 167 HP B544
Z7X 726 3,0 V6 Safrane 2963 cc 193 kW 262 HP B545
Z7X 753 3,0 V6 Safrane 2963 cc 123 kW 170 HP B54F B54J
Z7X 755 3,0 V6 Safrane 2963 cc 123 kW 170 HP B54M
Z7X 760 3,0 Laguna 1 2963 cc 167 HP 11.1993-03.1997 B565/E/R
Z7X 765 3,0 Laguna 1 2963 cc 167 HP 11.1993-03.1997 B565/E/R
Z7X 775 3,0 V6 Espace 3 2963 cc 123 kW 167 HP JE0D
ZD3 200 3,0 dCi Master 2 2953 cc 100 kW 136 HP FD0T FD2T HD0T HD1T JD0T JD1T UD0T UD1T UD6T UD8T
ZD3 202 3,0 dCi Master 2 2953 cc 100 kW 136 HP FD0S FD3S FD8S HD0S HD1S UD0S UD1S UD4S UD5S UD6S
UD8S