You are on page 1of 3

Programa analitic

Denumirea
disciplinei
Codul
disciplinei
Facultatea
Profilul
Specializarea

Agrotehnica

206

Semestrul
Agronomie
Agricol
Agricultur - I.D.

III+IV

Numrul de
credite

Nr. orelor pe semestru/activiti


Total
SI
TC
AT
AA
III+IV/112
56
56

Categoria formativ a disciplinei: DF - fundamental, DG - general,


DS - de specialitate, DE - economic/managerial, DU - umanist
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI - impus, DO - opional,
DL - liber aleas( facultativ)
Discipline
anterioare

Obiective
Coninut
( descriptori)

Obligatorii
( condiionate)
Recomandate

4+4

DS
DI

Botanica, Pedologia, Matematica


Maini agricole, Agrochimia

A. ACTIVITI TUTORIALE
- Noiuni introductive. Obiectul, obiectivele i legturile agrotehnicii cu alte
tiine. Rolul agrotehnicii n dezvoltarea agriculturii.
- Factorii de vegetaie i metodele agrotehnice de dirijare a lor. Lumina,
cldura, aerul, apa i elementele nutritive. Legile produciei agricole
- Asolamentele (istoric, elemente, grupele de culturi, clasificare,
importan, proiectare i organizare).
- Lucrrile solului (cu plugul, freza, grapa, combinatorul, nivelatorul,
cultivatorul, scarificatorul, cizelul si tvlugul).
- Sisteme clasice de lucrri ale solului. Sistemele de lucrri de conservare
a solului (S.L.C.S.)
- Buruienile din culturile agricole: definiie, clasificare, pagube,
particulariti biologice, surse de mburuienare, buruieni problem.
Utilizarea economic a unor specii de buruieni
- Combaterea buruienilor din culturile agricole: metodele preventive de
lupt mpotriva buruienilor, metodele curative de combatere a buruienilor
(fizice, agrotehnice, chimice i biologie).
- Tehnica aplicrii erbicidelor, selectivitatea erbicidelor, erbicidele
recomandate la principalele culturi agricole.
- Agrotehnica difereniat a zonei de step.
- Agrotehnica difereniat a zonei de silvostep.
- Agrotehnica difereniat a zonei forestiere.
- Agrotehnica difereniat a terenurilor n pant. Sistemele agrotehnice
antierozionale.
- Agrotehnica difereniat a terenurilor nisipoase.
- Agrotehnica difereniat a solurilor halomorfe i a celor cu exces
periodic de umiditate
- Sistemele de agricultur
B. ACTIVITI APLICATIVE
- Profilul cultural al solului. Recoltarea probelor de sol pentru
analizele agrotehnice. Sondele de teren
- Determinarea capacitii capilare i a capacitii totale pentru ap

a solului,
- Determinarea coeziunii si adezivitii solului
- Determinarea ascensiunii capilare a apei n sol i a permeabilitii solului
pentru ap.
- ntocmirea schemelor i tipurilor de asolamente (de cmp, cu sol
sritoare, mixte, furajere, legumicole i speciale.
- ncadrarea n asolamente a sistemelor de lucrri ale solului
- Determinri privind nsuirile structurale ale solului (mrimea agregatelor
structurale, stabilitatea hidric, instabilitatea hidric, stabilitatea
mecanic).
- Determinarea nsuirilor termice ale solului.
- Recunoaterea buruienilor n stadiul de plantul i n stadii avansate
de vegetaie i a principalelor erbicide.
- Tehnica aplicrii erbicidelor (calculul dozelor i a normelor de amestec
pentru erbicidat, jalonarea, prepararea
soluiilor, emulsiilor i
suspensiilor de erbicide, pregtirea i verificarea echipamentelor de
erbicidat)
- Determinarea gradului de mburuienare a culturilor agricole
- Determinarea indicilor calitativi ai lucrrilor solului

Forma de evaluare (E - examen, C - colocviu/test final, LP - lucrri de control)


- rspunsurile la examen/colocviu/lucrri practice

E,E
50

notei
finale
(procentaje)

Bibliografia

Lista materialelor
didactice necesare

Coordonator de
disciplin
IANCU STANCU

activiti
aplicative
atestate/laborator/lucrri 20
practice/proiect
- teste pe parcursul semestrului
10
- teme de control
10
- din oficiu
10
1. BUDOI, GH., PENESCU, A., 1996 - Agrotehnica. Editura Ceres,
Bucureti.
2. GU, P., LZUREANU A., SNDOIU D., JITREANU G., IANCU S.,
1998 - Agrotehnica. Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
3. IANCU, S., 2007 Agrotehnic (partea I). Editura Universitaria din
Craiova.
4. IANCU , S., SLONOVSCHI, V. - 2007 Agrotehnic (partea a II-a).
Editura Universitaria din Craiova
5. LZUREANU, A., 2002 - Agrotehnic. Editura Eurobit, Timioara.
6. MATEI, I., 1992 - Lucrri practice de Agrotehnic. Reprografia
Universitii din Craiova.
7. OANCEA, I., 1998 Tratat de tehnologii agricole. Editura Ceres,
Bucureti.
8. POP, L., MATEI, I., CHICHEA, I., 1977 - Agrofitotehnica pe terenurile
nisipoase. Editura Ceres, Bucureti.
Brazdometre, profilometre, rame metrice, sonde de teren, sticlrie de
laborator, balaa Pop, dispozitivul Kacinski, dispozitivul de site, aparate:
Tiulin-Erikson, Henin-Feodorov, balane, penetrometre, herbare, plane,
diapozitive, mostre de erbicide etc.
Gradul didactic,titlul

Semntura

Prof.univ.dr.

Legenda: SI - studiul individual, TC - teme de control, AT - activiti


tutoriale, AA - activiti aplicative aplicate.