You are on page 1of 5

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Axa prioritară :1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie DMI 1.1- „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Dezvoltarea competenţelor cheie pentru un parcurs școlar performant - Comperform”
Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/137881
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judeţean Timiş

PROFIL AL ELEVULUI
I. DATE DE IDENTIFICARE
Şcoala

şi

clasa

în

care

învaţă

……………………………………………………….

Specializare/profil …………………………………………………………………………………..………
Mediul de rezidenţă :

urban

,

rural

II. REZULTATE ŞCOLARE ANUL ANTERIOR
Media generală …….
Media la disciplina Matematică …….
Media la disciplina Limba şi Literatura Română……..
Media la Limbă străină 1 ………
Media la TIC …….
III. PARTICIPARE LA ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
Da……Exemplificaţi …………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………..….……
Nu…….
IV. PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ
- În cadrul şcolii ….. Materii: …………………………………………………………………………
- În particular…… Materii: …………………………………………………………………...………
- Nu particip…..

. c... îndrăzneţ  vesel............................................................Părinţi plecaţi în străinătate …………………….............Bursă socială: Da …..interese de cunoaştere( ştiinţifică.....dar fără reacţii dezadaptative.... ...................................PROCESE COGNITIVE ŞI STILUL DE MUNCĂ INDIVIDUALĂ:  predomină modalitatea vizuală de recepţie a informaţiei  predomină modalitatea auditivă de recepţie a informaţiei  percepţie difuză superficială a informaţiei  percepţie complexă VII.................................................optimist  mă enervez repede  mai mult trist..................interese cu caracter de divertisment (casnic-gospodăreşti.. ................................. deprimat ........  citesc şi alte cărţi.. coregrafice).....Locuiesc în gazdă…………………….... ...........interese cu caracter aplicativ (tehnice......  neemotiv............ ..  învăţ pentru notă......  rezolv probleme în plus.............. artistică............. emoţiile îi perturbă activitatea..............................................................Locuiesc la internat……………………......................................... excesiv de timid. b...... VIII................. examen..............Bursă medicală: Da …............. SITUAŢIE FAMILIALĂ ............ . ....... practic-agricole....... promovarea clasei...................................................................  alte ocupaţii (plastice...............................  alte observaţii............ ..V...Locuiesc cu părinţii ……………………........................ Nu…… VI......................... Sunt în grija……………………… .... MOTIVAŢIA a.  învăţ pentru mine............. ......  emotiv......... social-umanitară) ..... AFECTIVITATEA  foarte emotiv.... moderne)................................... Nu…… ................... activitatea independentă a elevului  citescsuplimentar din manual................... sportive............. muzicale..... ...alte interese.. sportive............ ierarhia intereselor ........ social-politice)....Navetist……………………....... atitudinea faţă de activitatea de învăţare  învăţ numai de teama familiei sau pentru a fi răsplătit...

organizat. rezistent la solicitări repetitive. ÎNSUŞIRI APTITUDINALE  lucrez repede. Conduita la lecţie:  atent. echilibrat. impulsiv. fluctuante. STILUL DE MUNCĂ AL ELEVULUI a. uneori nepăsător.  tip combinat.  mari lacune în cunoştinţe. aştept să fiu solicitat.  de obicei pasiv. nu mă încadrez în timp. mai greu adaptabil. Cum lucrez:  sistematic. nesigur. guraliv. atitudini faţă de sine  pozitive  negative XI. anxios. vioi. 3. rămâneri în urmă la învăţătură şi la alte activităţi.  calm. atitudini faţă de activitatea de învăţare:  pozitive  negative b.IX. retras. energic.  exteriorizat. iritabil. activ. particip activ. TEMPERAMENTUL  puternic exteriorizat. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE 1. cu tendinţe de dominare a altora. X. vorbăreţ. lent. inegal. uneori agresiv. Conduita elevului la lecţie şi în clasă 1.  hipersensibil.  inegal. . interiorizat.  rezolv corect dar consum mai mult timp şi energie. uşor adaptabil.  neglijent.  atenţia şi interesul inegale. reţinut. TRĂSĂTURI DE CARACTER: a. rezolv uşor şi corect sarcinile de învăţare. nestăpânit. CONDUITA ELEVULUI a. cu interes.  lucrez greoi. cu erori. mobiş. cu fluctuaţii în salturi. nestatornic. atitudini faţă de alţii:  pozitive  negative c. 2. rezistent la solicitări. controlat. ritmic. copiez temele de la alţii.

c.......... XII.......... b...te poţi bizui pe mine. sociabil...... dar preferă sarcinile executive....... individualist..... apropiat.. ireproşabilă. CE VOI FACE DUPĂ TERMINAREA LICEULUI      Facultate Angajare Postliceală Muncă în străinătate Afacere proprie .. 3... sensibil.  particip la activitatea de grup numai dacă sunt solicitat.  bun coleg...  mai mult retras.. săritor la nevoie............Participarea la viaţa de grup  activ.  caut activ contactul cu grupul. comunicativ..... puţin comunicativ.. Conduita în grup.. Purtarea în general:  exemplară.. sociabil.. stabilesc uşor relaţii... Conduita elevului în afara şcolii  exuberant  timid  infantil  matur  atent cu semenii săi  egoist  alte menţiuni. prezent numai fizic..  preocupat mai mult de mine. 2....  pentru că sunt prietenos.... cu frecvente distrageri..Colegii mă apreciază pentru:  rezultate la învăţătură...... izolat. integrarea socială a elevului: 1... comunicativ....... egoist... bună. bun organizator al grupului.  performanţe extraşcolare... vin cu idei şi propuneri...... se integrează..  sunt în contact cu grupul..  corectă...... mă împrietenesc şi mă înţeleg uşor cu ei..... devianţă. 2.. Cum sunt văzut de colegi:  bun coleg........ cu iniţiativă.. cuviincioasă...  cu abateri comportamentale relativ frecvente dar nu grave  cu abateri comportamentale grave...

  Ce vor părinţii Nu ştiu .