You are on page 1of 2

CC LOI NG LNG NG S DNG TRONG THIT B TRAO I NHIT 6:23 PM

Phi Hung Nguyen No comments ng lng ng thng: ng lng ng thng l loi


thit b trao i nhit s dng tng i ph bin trong thit b TN kiu ng
lng ng bi v n c cu to tng i n gin, gm c ng lng thng bn
ngoi bao bc ng thng bn trong, ng trong ni vi nhau bi cc ct cong, cn
ng bn ngoi s c ni vi nhau bi cc u chuyn hng v cc chn ba,
chng c th lp ghp bng rc co ni hoc l cc bch ni ty thuc vo cng
sut ca ti. Module ng lng ng thng n Ty thuc vo lu lng, cng sut
m nh thit k v ngi s dng c th kt ni nhiu module li vi nhau c
th p ng c yu cu thc t TN cng nh yu cu v gi tr nhit ca
cc loi mi cht i trong ng v i bn ngoi ng. Cc ng c th ni vi nhau
bng cc bch ni rt tin li v linh ng. Kt ni cc module ng lng ng
thng ng lng ng cong, xon: Ty thuc vo hnh dng bn ngoi ca ng lng
ng cong, xon ta chia ra lm cc loi sau: Thit b ng lng dng hnh xon trn:
Thit b ng lng dng hnh xon trn gm cc ng c kch thc ln v nh lng
vo nhau, trong qu trnh ch to, chng c nh v tm sao cho c khong
cch cch u nhau ri sau c un cong. c bit lu l trong qu trnh
un cong ng phi trnh b gy khc lm tt dng chuyn ng trong ng. Tuy
cng vic ch to phc tp nhng hiu qu trao i nhit kh cao v tit kim
c din tch mt bng lp t. ng lng ng hnh trn xon loi ny, hai mi
cht u chuyn ng cng bc trong khng gian hnh xuyn vi bn knh cong
R. Mi cht chuyn ng bn trong do tc dng ca lc ly tm nn hnh thnh
mt dng tun hon ph, chuyn ng mnh hn, lm tng tnh ri, kt qu l
cng trao i nhit tng ln nhiu hn. Thit b ng lng ng dng elipse,
hnh vung, hnh ch nht: Loi ng lng ng ny c cu to tng t nh ng
lng ng dng hnh trn xon, tuy nhin sau khi lng vo nhau chng c un
theo khun dng nh hnh elipse. Nh c bin dng elipse cho nn dng mi
cht d dng chuyn ng cc v tr ngoc dng chuyn hng m khng bcn
tr. Thit b c th c b tr trong khng gian hp, t chim din tch mt bng.
ng lng ng hnh dng elipse xon Tuy nhin, trong mt s trng hp, ng
lng ng c lp t gn gng, ph hp vi khng gian mt bng bn ngoi,
lc thit b ng lng ng c ch to c bin dng hnh vung hoc l hnh
ch nht nh hnh bn di. ng lng ng dng hnh vung, hnh ch nht xon
i vi loi ng lng ng vung hay hnh ch nht, vic to ri ca dng mi
cht trong qu trnh chuyn ng s ln hn, qu trnh ta nhit i lu c
tng cng. Mi cht chuyn ng bn trong ngoc dng t ngt nhiu ln do
cc kch thc c nh dng khc nhau ngoc ti cc gc, ko di thi gian tip
xc ca hai dng v hnh thnh mt dng tun hon ph tng kh nng to
ri, tng cng trao i nhit v hai pha mi cht. Chc cc bn thnh cng! 2
bi tp n gin v ca qu s di thm 7-10cm trong vi tun Cch lm ng
h in chy chm hn v tit kim c 50% tin in. Cch lm ng h in
chy chm hn v tit kim c 50% tin in. Cch lm ng h in chy
chm hn v tit kim c 50% tin in. Pht hin bt ng t gio s ngi
Vit! Hi phc khp, nu trc khi i ng... Cch lm ng h in chy chm
hn v tit kim c 50% tin in.

Link ngun : http://www.ebookbkmt.com/2017/01/cac-loai-ong-long-ong-su-dungtrong.html