You are on page 1of 2

LM TH NO KT NI MT KT KH LM MT CNG BC CHO H THNG

THY LC ? 10:37 PM Phi Hung Nguyen No comments Mt vn khi kt ni mt


b trao i nhit khng kh cng bc l i hi cn phi ch trong qu trnh
lp t ban u, cho d mt hoc hai dng mi cht cn gii nhit qua thit
b. Khi c nh v tr kt kh lm mt cng bc, n nn c nm v tr m t
nht mt na ng knh thc ca qut lm mt i qua v khng c bt c vt
cn no hai pha ca dn trao i nhit. Tt nht bn nn kt ni kt lm ca
mnh du chy t di ln trn, hoc nu tank du mt bn th nn kt ni
t v tr thp hn (inlet) n u ra v tr cao hn (outlet). Mc ch ca vic
lm ny l loi b tt c khng kh ln vo t cc thit b trong h thng mt
cch nhanh chng v in y hon ton cht lng nhm mang li hiu qu ti
a. iu ny c ngha l n c t nht 3 cng kt ni. Thay v mt pass trao i
nhit duy nht s c ci tin thnh 2 pass trao i nhit bng cch chn mt
vch ngn hn c nh gia. Cch b tr ny lm cho dng du qua mt na
ca cm ng trao i nhit, v sau quay tr li cm ng trao i nhit cn li
khin hiu qu trao i nhit tng r rt. Hnh 1 Theo s hnh 1, nu trao i
nhit l qua pass n (kt du khng c vch ngn), ta s kt ni cc thit b
trao i nhit cng C l u vo v hai cng A hoc cng B (nhng tt nht l
cng B) l u ra . Nhng nu qu trnh trao i nhit trong kt lm mt l 2 qu
trnh (02 pass), kt ni chnh xc l cng A u vo, u ra l cng B (hoc
ngc li). Lu rng nu thit b trao i nhit 2 lung (2 pass) v cc k thut
vin khi lp t khng ch khin ni nhm cng C s dng. Lm nh vy c
ngha l ch mt na dn trao i nhit hiu qu. C th nu kt ni c thc
hin s dng cc cng B v C, ch c pha bn tay phi ca kt lm mt c hiu
qu. Nu cch kt ni c thc hin s dng cc cng A v C, ch c mt na
tri ca kt lm mt c hiu qu. Mt sai lm na cc bn s hay mc phi khi
tho li ca mt b trao i nhit ra v khi lp li bn khng gn sao cho vch
ngn ng v tr. Thng thng vch ngn s cng pha vi ng vo v
ng ra ca mi cht cn gii nhit. Chc cc bn thnh cng! Pht hin bt
ng t gio s ngi Vit! Hi phc khp, nu trc khi i ng... Cch lm ng
h in chy chm hn v tit kim c 50% tin in. Lm sao tin in
gim n 3 ln trong 5 pht? Hy xem ngay khi cn c th! 2 bi tp n gin v
ca qu s di thm 7-10cm trong vi tun Cch lm ng h in chy chm
hn v tit kim c 50% tin in. Cch lm ng h in chy chm hn v
tit kim c 50% tin in. Posted in: F. Bi vit chuyn ngnh Thy lc kh
nn (Hydraulic & Pneumatic), F. Bi vit k thut Bi vit lin quan: Gii php
chng bm dnh thnh sil xi mng Thc trng hot ng marketing ca Cng Ty
C Phn Bn ... GIO TRNH - Thit k ng t - Phn 2 (TS. Phan Cao Th)
EBOOK - School HVAC Design Manual (S tay thit k h ... S vn dung quy lut
quan h sn xut phi ph hp vi ... Linkwithin Cc bn hy chia s vi bn b
ng h "Th vin EBOOKBKMT " ngy cng pht trin nh ! Bn cng c th
xem thm: Gii php chng bm dnh thnh sil xi mng C bn v h thng x
trn xe t Cc loi ng lng ng s dng trong thit b trao i nhit Nguyn
nhn khin my git b rung lc mnh Cng thc chun chuyn i tn hiu 4 20mA Nhn vin in lc mch cch gim tin in 2016. Bn cn. Cch lm
ng h in chy chm hn v tit kim c 50% tin in. Cch lm ng h

in chy chm hn v tit kim c 50% tin in. Cch lm ng h in


chy chm hn v tit kim c 50% tin in. 0 nhn xt: Post a Comment

Link ngun : http://www.ebookbkmt.com/2016/12/lam-nao-e-ket-noi-mot-ket-khilam-mat.html