You are on page 1of 1

25.12.

2016

TLisansstBavurular

20162017BaharDnemiTCVatandaAdaylarnLisansstBavurular
80809GvenBalta

BavuruBilgileri

ReferansMektublar

BavuruTalebinizGnderilmir.
rencileriDaireBakanltarandanbavurunuzincelenecekolup,bavurusresiiindebavurunuzunonaylandna
veyaretedildiineilikinemailgnderilecekr.Ayrcabusayfadandagrlecekr.Lentakipediniz.
KiiselBilgiler
AdayNo

:80809

VatandaOlduulke

:Trkiye

Doduulke

:Trkiye

KimlikNo

:55816655876

Ad

:Gven

Soyad

:Balta

DoumTarihi

:06061988

Cinsiyet

:Erkek

KanGrubu

:ARH+

AskerlikDurumu

:Tecilli

rbatBilgileri
Adres

:YassbulakKy/tuzluca/dr/Idr

Telefon

:+905340874094

EMail

:guvenbalta@hotmail.com

MezuniyetBilgileri
MezunOlduunuz/OlacanzOkul(Lisans)

:YldzTekniknv

MezunOlduunuz/OlacanzProgram(Lisans)

:ElektrikMhendislii

MezunOlduunuz/OlacanzOkul(YksekLisans)

MezunOlduunuz/OlacanzProgram(YksekLisans)

YklenenBelgeler
1 ALESveyaGREBelgesi
2Gerekliolduudnlenbelge(NotFound)
3 LisansTranskript
4 NiyetMektubu
5 zgemi
6 ngilizceDilBelgesi
GirilenVeriler
14lknotsistemi(LS):2.99/BelgeTarihi:02112016
2ALESSaysalPuan:81.35794/BelgeTarihi:08052016
Tercihler
1.Tercih:ElektrikMh.(YL)
2.Tercih:ElektronikMh.(YL)
3.Tercih:EnerjiBilimi&Teknolojileri(YL)
ElektronikReferansMektuplar
Notfound
Beyaneinizbilgilerinveeklediinizbelgelerindoruolduunu;bunlarngereeaykrbilgileriiermesihalindebavurunuzun
geersizsaylacan,bylebirdurumdaherhangibirhaktalebinizinolmayacankabulvetaahhtetmibulunmaktasnz.

http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lisansustu/basvuru/index.php?islem=aday_bilgileri#

1/1