METODOLOGI PENYELIDIKAN 2004 Pengunaan Pembolehubah bagi Pembinaan Hipotesis Pembolehubah (variables) adalah satu bahan yang berlainan

bentuk. Ia adalah simbol bagi pernomboran atau nilai yang dinyatakan e.g jantina, pendapatan, kelas sosial dan sbgnya. Pembolehubah yang di waikil oleh X boleh dimasukkan sebagao sebarang nilai set e.g. dalam kes kepandaian kita memberi nilai sebagai contoh rendah hingga tinggi atau 50 hingga 100. Pembolehubah juga boleh mempunyai hanya dua nilai seperti jantina (lelaki, perempuan). Jenis-Jenis Pembolehubah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pembolehubah bebas (independent) adalah pembolehubah yang menjadi penyebab sesuatu perkara kejadian Pembolehubah bersandar (dependent) adalah pembolehubah yang dihasilkan oleh kesan pembolehubah bebas Pembolehubah aktif adalah pembolehubah yang boleh dimanupulasi seperti cara pemakanan, kepercayaan politik Pembolehubah penyumbang (attributes) adalah pembolehubah yang boleh dimanupulasi tetapi boleh di ukur seperti sikap manusia, kebolehan Pembolehubah discrete adalah pembolehubah yang boleh diukur secara unit menyeluruh seperti bilangan anak didalam keluarga Pembolehubah berterusan (continous) adalah pembolehubah yang boleh mewakili nilai diantara dua nilai yang diberi seperti tumbesaran kanak-kanak Pembolehubah terkawala dalah sama dengan pembolehubah berterusan Pembolehubah tidak terkawal adalah pembolehubah yang dihasilkanmelalui sesuatu perkara yang berpunca dari perkara yang lain Pembolehubah kualitatif adalah pembolehubah seperti keadaan rumah, keadaan kesihatan Pembolehubah discrete dichotomous adalah pembolehubah yang mempunyai hanya dua kelas atau gred seperti Ya atau Tidak, Mati atau Hidup 11 Pembolehubah Kategori Terhad adalah pembolehubah discrete yang mempunyai 3 hingga enam gred seperti taraf perkahwinan -> bujang, bertunangm berkahwin, janda, duda 12 Pembolehubah Kaetgori pelbagao adalah pembolehubah yang mempunyai enam hingga 20 gred seperti gred sekolah 13 Pembolehubah Random adalah pembolehubah yang nilai-nilainya ditentukan secara proses tidak sengaja yang tidak dikawal oleh pemerhati 14 Pembolehubah Constant hanya mempunyai satu nilai K dimana K adalah sebarang pilihan

11 12 13 14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful