You are on page 1of 1

KEIKSMAI DARBE

Mieli darbuotojai:
Vadovybe jau gavo ne vien nusiskundim. kad pokalbio metu kai kuriems asmenims isprsta isireikimai. kuri mes nenortume girdti savo mons
aplinkoje.
Mes netoleruosime necenzrins leksikos darbo metu . taiau suprantame btinybe darbuotojams tiksliai ireikti savo emocijas komunikuojant su kolegomis.

akykite
:

. kad tou reiketu iek tiek

Vietoj
e:

Supistas debile . tu net nesivaizduoji .

>akyki
te:

Salbt tau reiket visai tai paderinti su...

Vietoj
e:

Eik pasakyk kam nors , kam ne pochui.

Sakykit
e:

Galbt galiau iandien padirbti

Vietoj
e:

Ir kada tu blet tikiesi a tai suspsiu

Sakykit
e:

Gal galtum trumpam mane palikti

Vietoj
e:

Pysk nachui i ia.

Sakykit
e:

Tu rimtai ?

Vietoj
e:

Eina nachui.

Sakykit
e:

A neprisidjau prie ito reikalo.

Vietoj
e:

Ne mano supista problema.

Sakykit
e:

domu.

Vietoj
e:

Kas per chuinia.

Sakykit
e:

Nesu tikras . kad galsiu tai padaryti

Vietoj
e:

Blet . be ans.

Sakykit
e:

Bus sunku . bet pabandysiu.

Vietoj
e:

Nachui man tokius darbus duodi.

Saky
kite:

Jis nero susipains su iomis

Vietoj
e:

Jam poliubomu galva i iknos iaugus.

Saky
kite:

Labas rytas.

Vietoj
e:

Ei . lopas.

>atobulinti savo gdius.

virvalandius.

vien

P^blemomis.

kai itai reik daryt . ane ??

padaryt.