You are on page 1of 155

~"IDU~ fi:al~.n q;J aq:q"'P\ ~~, fq;ld$ ~ am:- r~*,41 ~ fcfi;q-r ~ ~--it ~ ~~~~lfaf ttkf;t:fl ~ ~ at!

tl1q ~~ ~ l stICpHlifi ~fU~ Ol4FCRI 3ThttJj>"U~. oqfcM am: qRq I{ ~ oq fcRI aitr ~. €4 f<fC1 . aW~lt =B0iI...m ~ ~ ¥tl§\q ~~

~ I q~i:XHI'ld ~"it fui3f(~ ~ mT:l-;p~~ ~ =a11jJC\lr~q; a44l11 $ ~v:ct ftllfqd aw.m:~

~ I <tl(ifl,ft"li2fi 3tjiit'{€tI ~ 3tMR 'q't~ f~l{fH 1J.ft \'i:q J ("FJ -?rm ~ ~ ,

[l1'qI$ qft41 '3't=-t1 aU it;¢t ~~ 34~1' W

0lI1 q Cfi ~'41 q '11 tt t I :: 1'31 (Jlf \ ... ~ 'is! '""*~" ;rcft q;-r ~~~ I 'Fcpf~qffit~~c;fiT~ l:{f;f ;rcft ~ P:f~ ~ ! fcfi q iii q tifG 41 ,j'H I ~ ~ if m i;P::,*?l flotiill~ qf{4FiHI ~ qft Tflfr I ~ it ~k((1 ~ ~ JgQ!RQ4T1?: ctt ~Iq"il ~ aW:~ at"'€1lia art~,~~~ R:till§ Off tff"l-n ifiT fctctilff ~,.,-qr lfu:q It ~\if911arr~ ft'hQi44'i itWH~amr~ awn fcf; qr.ftqft «f<:f!:fl q:;u~ Q~iCij ~w I ~~ ~itU t1q;~1~i,'E'I'''i(r'ifq:;~

S(:tll 13 q;) G a:w:rrq ~ r~ "ichl QfR it w Cf){ oq cH"l!! I q} \{41(i:i: ~ ~ 'if(i1HI allcw:qi2fi ~ I QRt1!,iHf ~ ¢"'q{Uf il ffioq ,~ if; mt.T w:Jtf Tflf fqq; 1 {Of CfJ,qsspq qir 'tft ~fUtr<i1q fcFln T[1U I

~ 3li4lf t:I it q f{ l{t 'il"il in ~ TftcIT if i'41f 4tfi~ ifiT ~; fllq I f~q; q fli?4 cY ... ctt"Rm CfiJT fc:If\:F;f t"l['l I f\ii1q;- anfftq; ~~ mitt * ~ 'tf{' ~ >ttWf q;r fet it@} t:j 0, ~ TflIT ~ I q<H <11 (iFf, N

em ~ ~ qij- ~ Tr ~ -rrtcit ~ '1ft ~ ~ ,,(1Ifl:tcl~~~~ ilk4(?f qft~\ifP{1 ~~ uft i I ~ atlZf4'1 fCififilJd ctlt4SfiQ ~ <alqrf..ij<fi qftctd~ if~~~ 3i14qdlait~~

aq ~ 1ft ft:H:: i'Pu ,

tilQIRrlCh ~ anf?Tcn ret Ch I fI

~Iqft q(i(;f&i~I;<ff \iI€l9.( ~ ~ fa;t+ft

The publication of this book was financially supported by ICSSR and the responsibility fur the [acts ~bte.tl, opinions expressed or conclussions reached, is entirely that of the. author and the [CSSR accepts no responsibility for them.

ICSSR Consultant : Prof. Shantilal Sarupria

(l:) iJi'i!~1 :w:I'-~~, 1997

JlCfo/?Jq; :

~ WtW«t w.rn qfkii14;~

3 ';f 20, ~;rr{t, ~ 302 004 ~ : 651022 m : 651748

1 ~ :~tf:f~ 15

2 q;4Iij~ ~ : CfiTGi fEFfdf{ ~ ~ 411'?E1~ 29 •

3 ~~ lliq ~ qrtcW: : qRlEf4 43

4 ~ ~ l(Cf d~l~~ 65

5 ~ 'tlfq~1 : ~ ~ Cflfd~'~l\i 75

6 31f.1 ~ g4t"fqQ(! (OFD) ~ ~. <tt~ lJll!f q:;P~Sfl'f) 81

7 awl % ~ "Qft ~ R9

8~~~~ ~

9 Cfif'f mtR v::t ~ ~ 115

10 ~tl 127

11 fn<i:£l ~ ~ 141

fErcm1 ~ ~ ~ ~ Cf[ mIT R4iOf~ q ~ 4hHIii40J; ~ it ~'qq if ~ ~ I ~ s:m ~ ~ ~ :aq4111 ~ m, ~ ~ aik~ ~ ~ ~ ~-it ~ ~ ~Wfifu ~:qur ~~ ~ aF!cF ~ ~ ~ qmrr ~ I 5Wtrij~ (OJ 'Id I~<f ~ a{k fllj<14. ~ am:- 'lWnt, ~ l!!l ~ u:cf ~ q Wfiftr i{ ~m ~ ~ ~ 1RR iRffi i I

"tf{1XRTaIT -q ~ t ~ g 'H1ljC:1 ftrCfl ~ 4P I ~ ~ i;f f21lfti 1:1 3WlR w t I 1:11#lff?lCfl 3lft6HII ~ 31'NT{"IV ~ f'"l~4'1 q ~'i.l~"1 mm ~ ~ \ ~ttiof1qi) ~ ·!JHB&:Ij ~, ~14~4qJ{,lIaif -q all~mfltl ii1~t1(1 '9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 if ,:fi ~~if.F.6 ~ it ~ t~ ~ 4KCfffi{l ~ I i;lCfHl~ ~ qif rq~i:fl~ ~ it, ~ ~~ ~ 9 ~ ~, ~ q Bfq)Fd l1{ ~ ~ >f1W11 ~ ~ ;)fjliif-id Cfir, ~ 9-JRT f.:rnRr antH~CfI ~ I

~ qn.~'il'1larr if ~ ~ ~ ~ 3q~I' ~ ~ lt~ ~ I ~ if ~ ~ if ~ ~ if ~ tWIT ural ~ I fi~qlcl(j -ft f1q;<1~ ~

7

~ ~ ~-5R4iOn ir ~ l6-FflT W'I:f '1# (I'JI~H ~ ftR:rnT ffi ~ I f<:l~<':l11 * ~ ljq"W;< ~ 'Rl1tur ~ Tflrr !ZIT I ~ 1"Jt~ ~ ~ fq~lI(?l ~ Ft tc\q if ~ ~ ~ ~ r.tt Tr.:ft I ~ ~~ ~ t ~ ~ ~ ~ '4t ~~~ 111ft ~ I

~ ~an ~ fs;Pil<q4'1 ~ ~ ~ ~ m-rFt ~ fcfl qr;ft qit ~ q)U ~ tt ~ ;nff ~ I ~ OO~ af.N; itil dCfi.l1Cf1l, BllOilf.jjq, q 5H'IIBCfll;q ~ l~ ~ if m ~ OlFH"'-IT <iT ~ ~ ~ "iR1RT 2IwHliCfi ~ I ~ ~ ~, 'IPl qit ~ CfiT ~ qlRf, ~ 1JTil, 5':1 Fcttp Iii ifffi if ~ ~~ <fTffi "iir~r;l3IT CflT HGiur, dHIa;~t[<ti ~ ~ f'1"fllfll ~ ~ tIT q:;r f.rrITur, ~, fqquf.:, ~ ~ ~ r.=rmur, m-rn -it WI fll ~ ~ CfiT ~, qC1T~(UI 911 "Dm ~ ~ c€t ~ it "mRT ajF:j~,qr~h ~ I

~ 3f~ it nnw 3lu:rrq ~ I ~tif4, ~ ~ 3f~ ~ ~ ~ it ; ~ ~,~ ~ ~ ~~, ~ ~ ~ ; Wff~ m ~ ~ mm- 3J~ It ; tfimYf ~ "Q?-f di;qI~"1, ~ ~~ ~ ~ ~ v:f ~~ CfiT tt114~ti Tjt~, ~ q ~ 31~ if qfiJrn ~ I ~~3fW.t~ifawl~~q~~m-j~~~ ~ if ~ r-rllH, ~, q~I(1'1, ir,iI'IR, ancrrn, 'i{f11 ~ ~ ~ qif fq~8qvl ~ 'll1:ff ~ I IlliU;~ 3fV.:01l -q- ~ cr 'R~ ~ m "l'fIl: t I

~ ~ 1Zft<n :g~<1q~l 9iT ~ 1953 if ~3IT ~ I ~ ~: ~ ~ ~ qi1:41'J1'11 ~ ~ it am:Pll qif TFit ~ 2ft I ~ ~ it ~ arri:T ~llff01<1 ~ ~ ~ I ~ ft:rint ~ ~ 3«lIG~ -mrr ~ ~ it ~tT f"Ylfit1(1 ~ ~~:"l1l~ mlR~J (10II!H1~q mTJt~, ~mTK~, ~~~I

~ a:r~ ~ ~ if; ~ 9' fll14lf"ti:fl ~ qiT rq~<4f401 ~ ~ I 3J~ ~ W!G ~an ~ 31 .. '(1(11(1 ~ ~ ~~ cir c.rril ~ W 11{ fC(~~f1rn ~, m"qIfCl~~ qit Cfifa"il~t{f cit ~, ~ ~ it ~ Qf{9dofi ~ ~ ~, ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ tl/1"11(GQ; ~ CfiT atq(1It:fi1 ~fAir~(I ~ ~ ~ ~ ~ *r (r ~ ~ ~ ~ ~

--~_-.--_.-. _.-_._-- --_ .•. _----- --------

8

Q6f11iill it '!t~ ~ i I ~ 745 ~ WU ~ -it ~~ ~ I ~~ 1983-84 it ~ TJ?:IT t I

~~ ~ if 3;;<11;:::'1 ~ ~ ~ if 4R~J'1 ~.~ TflfI ~ I ;p:ft ~ ~ -Qm 1ft !ffi"PI1 em TFft ~ I :m.~. it. ~ ~ 7lT<if it TFIT, t:m, tfP4 ~~ '1 '1 ~ -;ri ~ ~ ~ "ffift ~ I ~ ~ 31Ft <tt ~ '1ft Cf>l ~ ~ ~ 1 qr;r, rr2f q=;t "@"ffi ~ ~ if ~ <tt >lf~4~ ~ ~ rt ~ w ~ 3((11<'1 ~ ~ ~ '1IFC'llTI q:.1 ~ ~ ;:p:ft l ~ rfl t'(q(l(:'fl4l{ul ~ it ~ S3IT ~ , 't:fT;ft ~ f.3:cFm -::rrffi ~ f.::nWrt qit 1JO~c(*11 q{ f.1<oh: ~

~ 1 mm <fit oqqoo~1 ~it mm if~ m ~% 1 ~ ~

~ m~ ~ G'fi ~ r~qM;q'i W;tm ~ q:;;. jOICl*11 ~ 3IT~ t:ft ~ ~ ~,~ ~ ~'>Wft iR it 9T~ ~ I

~'l1f<fi f6f.'flFll CfiT q;n::r iIq;- it &3TI t ~ tfIl1>l1h ~ ~:rn m ~ I 1l'4t fCfifll;{J <it "BliR ~ "i1 'WIT ~. ~ I 4IRo:IIRQ; 31T(:(' II fiJi t'FiH Cfi C{fu: 11ff ~ ~ I 3{fl:f g ~ CfiT ~'q 6ll~ ~ ~ ~ it ~ ~ ~ I ~ ~ it ~ CfiT ~~: 3lftrq; ~ I {1;gI~f-1cti ~ Cfi1 ~ ~ ~ I !'ll¥ftl<fl l3R ~ ~ it q)qT am i I ~ 'I{-~ if ilc::~n q awn ~ I ~ - if q '{!q 1 c::1<1 q{ ~ ttfR ;nIT w:rr -rp;n ~ I ~ :U'lII\!{ ~ W I m ~ ~ ~ ~ I dl1WT:ld ~ ~ ~~ ~ ~ I {iP4l'"~"Ii?I: ~ m ~ ~ ~ 1 ~ f:R:fR ~ ~ qi{ ~ ~ ~~I

~ ~ 3fq'iW:UIT, CflI4Sifl'l ~ fsif)'4I"'4'4'1 ~ ~ it 3lJ1:lK 1K qfl:qffiij ~ ¢jl'~¥~i:fl ~ I ftw,lq ~1'""1lf..:i16fl 'i~~ ~ ~'4 it ~ ~ ~ <fiT f.:P;f1liiH ~ f<ifJ1I;;" m-.:rr ~ 1 ~ ~ f~4I;::"Npt if m..n ~ , i{j1fl~lt1 it; ~ ~ 'R JJ;f-iP(tH4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ moq Cfll1os11{ <'fTIT ~ ~, ~ WlI 31cflWUTI ~ ~ arr~ iRT ~ I

~ ~ l=JT'i:Zfl1 it 31f1i1I'1t'11 qiT m-r~, ~ ~ ';{t!, ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 'lIJdI4F-1i:fl ~ ~ l'S1''flcO cit ~ ~ ~ ~ ~ ~m rotn q;t ~\ft ~ '0/ !H:On:a ~ 3ilc.p(4<f1 ~ I

9

~Hll1 ~ ~ ~ ~ ~ ~Cbl\'il ~ ~, ~ oWt ~ ~ <it fcrrnt qft ~ Cf m:nrq B"'If.:q(j ~ ~ I ~{lli41 411la:{UI

I

~i:TI ~ rit ~ ~ ~ ,%CfIt (11 %lft'1Cfl ffi~ ~ ~ q,l f'i lj f~1 Cf;8T

~1

~~, ~, ~ ~ q ~llj~lfllq) 'WRT <it ~ljf:qtl ~ ~ ~, fcfcfim ~ lf~ ~14~J{j it !10lltt=lCfi ll!!oT <it ~ trr ~ ~ Tfitif Cf ~ ~ ~ ~-t1T'l ~ m~f44t11 W crt ~ qit fiR;R (fiT Wffi{ ~I'H491 ~ I (4(qiHl ~ ~ ti11FiHl ~ ~ ~ ~ ~ l1lT ~ ~ ~ I fcr.f;m m-rrr "[TU q ~ ~ ~ ?r q ~ ~ mr ~, "Wffi ~~q~<ir~Cfi1:J3W1~~~~~~~ iRr~l

if. ~~ ~ m~ q r'ct111Cfl ~ it ~ 3f~ # 3Q"UChi ~ q;r fCf&Htlttat fq~(4qol fclim ~ I 1UU(iiCfl ~ ~ a:G4111 iT ~ 3fttrH ~ 1]°19*1(11 it ~ m ~ m, lIT tRIal ~ ~ ~ ~ "ijif ff.! ~A qOl fcpn 'TP1T ~ I

~ 3T~ ~ ~~If;:".'f.l SFlIRlcif, lir {:J{CflIU «11341 q ~ ~ ~ ~ 314 ~p n ft:r;r; "IDTTT I

~mm ~flifoPH~, fcfcfirn ~ ~, ~

----- -----~~ -~----~-

10

~ {1\i1f?(1'i ~ ~ ~ ~ 4tH'=1'l,ul ~ ~ ~ qrffi ;ret ~ 1 ~~ '1ffl~~ ~ \Jfa q;r ~ 7,;; ~m aqmll ~~"IP1T I 1953 if ''IT<<f fI(Cfi F( ~ U~ fiffi 1fP.IT q~51~~1 ~ ~ fI~~ 11 -« "C(efi ret ~II if! T.JIiift!f ~ ~ fGl~ qnJ~lqj'1l 0fiT m ~ ~, ~ ~ TTi'-ft l'.WR, :(1011*11 q BfTKI >:!4q I tH mrK am- riR:T ~ qlf f.n:ITur s 3{T I ~ ~ ~ ~ q)~<tl if {Fcilf1q'R" ~ ~ :am- ~ R"m ~ 4.85 ~ ~ ~ ~nMi.1 ctitllt,~2.29 ~~~~~ ~it~ I ~ 1148 ~ =g m "0: d~'ffI{11 it ~ ~ ~ I ~ ~ 03iIGIIIe.1 ~'I1lT 7 m« t ~ 'ft 5 ~ ~ -?r ~ t -,m 95 ~ qf{cuu ~ ~ ~ ~ I ~-~ ~ 69~ll

1960 B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~3TTJ "q"t ~ ~ q,l ~ q;fi:i4i mJf.r am fcfj 1%6 # ~ 'fh~144i ~ "l!ii ~ ~ ~ dq~'jll ~ ~"l qiT ~ ~ TTf ant 3HIU(jtt ft~li'll it ~ ~ ~ 7FlT I ~ ~1Bttm. ~ ~:Q;.aTI. ~ 1974 if ~ ~ ~ ,;ft ~ ~

11

ft:rGT§ ~ q,1 "Blit *n4f413l1" ~~ Cflfd"'lliil4l q>J "TJ ~~ ~ ~arr I 3TIf: 1974 it ~ ~ ~ ~ CflI4~JOt cm~m. ~) m~ if fu;!:rr 'IflIT mfcf; ~ ~ ~ ~ ~ ~ aq~">, 'I it ~ ,,-it ~ ~ ~ il;- ~ ~ ~ q~ tWit ~ fPif-iF'l oqq fS!{l ~ s:ru q;q ~ ~ tr$ I

~ fq:m<1 ~ 141 ciJ <i TRJ 25 r:rrn it <i'R:r ~ ~ fm;ft it ~ m ~ aW % $ C1lT'l{TT nnu! m 11i';;lt <tt m ~ ~ ~ flI4Ir>i\CfI-~ ~ ;;it ~ ~ !1oqffi ~ uq ~ I 3«f: ~ ~ ctt 6\1~}(tlq:;('Jl ~'Ff ott TIt f% ~ ~ ~ n:p~I"6p~'1 ctiT ~ ~ qft ~ T:R ~ cm?r fuq~f~q;-~ ~~ ~ 3{'Up:Ff f-fi1:n ~ ~ ~ ~ GJU ~ ~~~ {i~ ~"[RT 3Q).:fl11 it ~ ~ ~ mtRf <tt ciJl'1~lfl "W-IT m ~ ~ ~ \JIl "Wf; I ~ m~ $ ~ ~~ ~ d,",,,:{jl~ it ~ ~ ~~ -oJ ~ ~~ 1fi~ ~~ am:-~ u~~~ I ~ aq4111 it it (1loq ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aqt{tlilf ~ Cfiro11~?4i aW 3{41Jit<1lQ: rtf ~ H ~ ~ ~ ~ ~ ¥ ~ ~ ~ ~ ~ ~,

~ ~ it B~"R ID1J ~ ~ ~ ~~(1\G,r"i1Cf>-:arm };f'qTq- ~ ~ ir ~ ~~ ~ ~ ott ~ aiR ~ ~ fcffiR ~~ ~ cir ~ r£t ili I ~ ~ 3ffi~ fl&t{lli ft 1:B 3l~ ~ fcfim TfllT (f2IT !4cti F~1"1 ~ ~ ,;ft ~ it fhw~ d I ~ sf I

6t~ ~ -q m --ffi'tit ~ ~tP-n11 ~ ~ ~ «fS!(R ~ ~ 3lNTU ~ I ~ ~ %\~1<1~. ~ i; oq-~ ~ ~ fcf'q{iIT it ~~(f~~(f~<:fiT~~~~~~~ ~ I ~ "hl:ql~4 ~ Qf{4'FiFH 3l~ (f2TI ~ fI~~fi~41 ~ mf'll i; tt ~ ~ it ~ (;ft (f~ ~~41I' fcpn ~ ~ ~ ~ lIT an'lffi II

~M;:t)l\ ~~, cmr ~ .ar~ ~ ~ :sr. YHLft?1 h ~ W:f1ijU'[ ~ ~ +t1l"il!1 ~ ~ ~ 'ffiP.fPI ~J ~ <~{'1S4 it 3f~ fcr'JWT it ~ q;r ~ {Of ti 4111 flttrr I :sf. l1H4 (1 ~ {f?fT ~ ~ * f1fP~I~ ~ ft;w: ~ ~ i:j;:qc\li; ~ ~ , ~ qf{~;;Jt'1t * ~ ~

- ----------------_------

12

31f~, fI~IW·f; ~ it fgf~ ~3lt qt ~'~!3lT aftt~ Wt 415{q'{at "i\H4lltl ~ mrra; ~ ~ ~ ~ ,:fi ~ ~ ~ if; m~1

~BI{Lq1" lflll ~""'J'!:f ~ ~

\ijqlf6U1R'f ~ IF-ft - f.:i~ ~ \ Cfi

13

• •

1

1: 1- ~ ~ ft;rQ: ~ ctt dq l{tI<l1 ~ 31 R'=414ct\ Cfit ~ St!: ~ MCfilfi (fI14R1'"il it ~ qf{4\\l1'1~.m cpf ~ t14ftlo& ~ I ~~It'H ifi4l~1'1 ~ t{!llCfi~( (1976) ctt fttfti ~ ~"'IlUf if 40 ~ ~lfI7x ~ ~ ftrorr ~ R"Wt 10 ~ 50 ffi([ ~ ~ l:JFft mm ~ ~ ~ ~~~~~~t 11Tq1lTtr 'IlN~~~~"lfT~ i:t ~ ftr{ ~ ~ l ~ -it ~ if 3 ~ 80 ~ t.Rt ~ -q-r;ft ~ ~ m- t f4lhm l1T~ ii ffFnf tr aq (;(P 1 fc8:rr -;m ffi ~ I

1970-71 it 'ql11f ~ ¥132 ~ 80 t1mi ~ \i"'jI"nF{?1Ch ~ it tr 14 ~ ~ ~ it -@"ffi itm ~ ~ ~ 16 ~ 50 ~ tcRx ~ ~ ifr I 3fTTT1lft 50 ~ if ~ dq~ll ~ ~1:l if ~ qftCld'"1 ~,~ q;8~f¥'q ~ ~ ~ 15 ~ 50 BR9 ~ m~ !$; 21 ~ tcR:t m qif ~ ~ I ~ ffrqyf ~ CfiT TJ ~ m- "!R 11 ~ ~ ~ ~ it ftA1i it ~ ~ I qd¥1H it ~ 4 ~ 20 ~ ~~~~~~~~~I

~ fttITl it 1901 if ~ ~ ~ ~ ~ ~ fltITi q;-r l~@

15

• •

.q;& ~ ifffim Tp.IT ~ ~ ~ ~ {f~ tt9'l1 ~ l 3ffiWf am- ~ ~ CfiT ~¥i;fl{ m oqror # 14 ~ 40 ~ ~ ~ ~ ~ qif ~ ~ ~ 1972 ~ ~ ~ ~ ftthi ~ fcij1f.q ~ it 18 ~ W:r ~ ~ r.tt 31lt1fdf ~ 1li ~ I

41\jj~pm ~ q,1 ~:arm m $ ~ (1950-51) 2 ~ 26 ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ 3qtfl~ $!ft Fmif fqf"1rtf ~m ~ lficlfqtl\tl Cij~o{l ~ ~ ~ wmr ~ ,

1960-61

2 <rlt~ 51 ffilS ~ 2 ~~ 59 ;;:ms ~ J<Rt~59~~ 4~23~~

1955-56

1968-69

1973-74

ffrtnf ~ ~ 3tlUeR fcrrnf ~ c;mqa ~ SQ: ~ ~~ f.:f1:;J !fcfilt ~ m Cfif 31,'1'" i:e_

ri at¥lIM~ ~ f$;r
1990 6~90~~
2000 8~40(w"M
2010 9~805RiM
2020 1 0 q;i(~ 70 an.g ~
202.'5 11~~ ~ ~ ~ hr ctt ~ ~3lt q;) ~ w 'Wlt ~ ~ ~~_

1. ~ ~ lf~ .wm ifr ffiTnf <il~'11 ~

*- w-fttiti ~G:~~; '(!llifP~i; 1976~ 'q{1l-5, fu;Jffil;'*14"';; ~~ -=tt~~6115 ~4

16

2. ~~ ~'5t1~<t

3. ~ lJjtln reF·tim ~ ~ B'l"1I~"i qfi41>5HI

4. ~ f.P'i'5fol

ft:r;:nf qfti{l'l1~lan if 1C!t ~ ~ dq~1f ~ ~ ~\W~'11Q: ~ I ~ it ~ ~ ctr ~ ~ ~ ~ ~ ~ it ~ 1:fRT mT ~ I :U'JI{J'.lH if ~ ~ ~ ~ ~ , f~qR14 it RCfit14 ~ ~ ~ tfJIFf-ttft4lol1 it ~J'll«fl ~ ~ m-q ~ {1:;JIfS!4I'1 ~ fl:wrnT lfjT ~ I ~ ~ ~ "1"lctl~( R;qlfl<1 it 1~11'1~t( q;r f.ftITur ~ ~ it f1i:?tq"{ul ~ 2IT! ~ if ~ qf.ttj"','5HI ~ aWl ~ TflJT ~ q~WH m ~ fq~ll<?I ~ hR ~ Tf§ Fm 3R ~ TTt~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ an:m nsft Tci ~ ~ wmt tfil'R1l'il ~ ro-1RT m ~ I ~ ~ ~ ~ ~ l:JFft ~ dq~q eta ~~~~l1f%1

ffi"Fl 1:filctr'ffli ~3if it ffRnt it fcrt'oq;;f ~ t ~ ctt ~'lTCRTaIT Cf ~ q1f ~ ~ ~ qft ftiffif ~ lWl it ~ qit TTt ~lfRll'il 1:1

ff.I;.nl 8P«fT afu: 3Q4Ill 1950-80~
(lO~~i)
~ 1950-51 1977-78 1979..so
~~ IltlfI'IT ~ ~~ ~~
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ~~ 735 16.1 16.1 32.3 28.7 34.6 30.6
2. ~~-q-~~~ 58.5 9.7 9.7 24.8 21.2 26.6 26.6
3. ~~~ 15.0 6.4 6.4 7.5 7.5 8.0 8.0
4. 'lflPrn~ 40.0 6S 65 19.8 19.8 22.0 22.0
~ 113.5 22.6 22.6 52.1 48.5 56.6 56.6 17

{I""(l!ll=l if 1970-71 -if 25 <mSr ~ iH. $ f.:m ~ ~ ,·sqMdIl:f ~ ~ fcIT'R ~ ~aTI ~ 1it1~10<el'1 ~ ifre: lr-t 2025 if ifrpfit 48 mts mr ih 1.r; ~ aQt1'*t m;r ~ ~ W I ~ Wf;f{ ~ ~ if 2J ~ ~ ~ ~ ~ dlfdftiR1 ffrini lJf4mtt aq<1&!f4 ~ qjf ~ l ~ 18 ~ ~ ~ if ~m ~ ~ ~ r{l1Xfij '?r {fql 5 (ffil9; ~ ~ it ¥aTI ~ 'it ~ tifCltfl fl:RvR ~ ll:J

1:3- ~ Ql1:tfJ'3t'11 ~ ~lfl~ft1 ~ ~ ~ «ffil ~ am fi.fl ~ 1:fRT ~ ~ ~ (fiU t.:n m Cfif'f f11'411 ("1 ~ ffiit ~ o:rtf ~ I Wc?r Q:qE4t.ff4 ~ ~ (1980-85) $ '"iBf~~ it ~ vftlJT gq{1qij'£ ~ ~'i-.T it ft;m ~ f1l; fuGTi % ~ aq<i11iilf ~ "fiT ~ ffi<q '#R ~ ffitt ~ 31rq~4Cfi ~ ~ ~ ~;alt ~ ~ 3lA ~ ~ ~ ~) ~ ctt 3lf~ awrffi v:ct CW-fiT aff~ m\T ~ ~ ~ ~: ~ ~ I ~{11ft1V; 1tm- ~ ~ g~t14jOk <:fiFq~4 ili:1loq, ~ -m t mit ~ q;l ~14t{j~ ~~If~rti fitr "it ~ cn1 ~ W& ~, ~ lWf ~ altt ~ oqfCRlJld ~ ~ full: t£Rl ~i'l14 c.nffi ;rlf(,>1qilaTI CflT Rr:fiur, ~ ~ ~ r~qiltil ~ m ~~ o:m ~ affi·ltm ~ ~ f.f1:Wrr ~ fcRR cfi'r ~ ~ fqqul1 ~ ~ if ~ ~ if ~~ ~ anfG ~ ~ I ~ ~ ~ 1V~ lim if ~ if ~ if.t Clffi mtRl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f;;*lI'1 ~ ~ ~ ~ "fr ~ 'ffi1l ~ it ~ m ~I ~ ~ ~t:fIl*, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-m~ aF1 fi(,!I'f"IT ~ f'44ilti ,:ft ¢i19i(4Cfj ~ I ~ 3lR1[{q:q ~ ~3IT ~ fi:tlllloql1'1 ~ qft0ll'i-~ m am Cijifd'1!~~i wH 3ffift l ~ ~ q;r ftmq, '11fu41 ciT 6qq (JI.fJ, qr;fi qif mft (f!IT ~ a\{41 ~ I ~,~ 5!{q ~ 1 .qy

~~il

~ 'iftifl">lt;u ~ <113f1::ncil ~iifl'1 ~ iti ~ ~ qfa~I~4i 34f~d ~ ~ (Ot41'lR % ~ it ~ aw.itrr ?r fCCfdl{ i:r fcrrtrt ~ I

18

~ ~ lflfoPffa qj f.t1:;r ~ 1i _

(qi) ~~ ~ rPT it ~"ffi"f ~ I4{UHl qi1 Cfi1fl' 1

(6) -mer ~ ~ CfTffi ~1R141 Cfft ~, ~ ~ om ~~ qit cpft I (IT) ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ J{11±4-<l qlf ar"qTq 1

~) f4lofl4 qftff14fdt.{i ~ ~ SQ: ~ ~~ ~ @ ftftflffl (fiT 3J"ffcf I ('if) "'Ilf~m ~ Of i'RT I

(\1) ~ "lIJne:ltl qft- Cfilft I

1:4- ~ Qf{t(r'51'11* ~ ~ qi1 3ff~ ~'q ftra 3lTr aq1Cf\1 e,;r6"1I~l1i ¥ if, ~~lr{1O: t=ITq;r f21'ilI'l"l q;14~4 ~$;f it fur:n TflIT I -ru j~ ~ ~er~qiJl' tID. V;. it) ~ it ~ ~ ~ I ~ qft41~11 it ~ FccctllB <tt wm WE ufr"fJf ~ I 11Fit ~ ~ ~ m~-m~ 'lfil ~qr{, ~ f.:riITur~ ~ 'Tfs.t if !t~~ff q[{4d'"1, ~ ~Elfl4T, ~ (f~ ~ ~ qiT fqqol'1 ~ q.i oq~ qr ~ Ch14#l1l ~ ~ am~-

~ ~ Sc!{1QQl it A'"1f(1f{5ld ~ ~ ~l1f~t:1 fcf;<:n TT!JT ~- 1.~911~9?r~~~~T~~~~~

~~ '11ffl41 ~~~ 1

2. ~ it ~lrt141 ~ Rlrtur 1

3. ~ it {"114M1 ~ !

4. 'l-~ Cf)T ~ .~., ~ ~

5. aq$fij ~-~ ~ >mR I

6. ~ 'If.ft f1:r#r; ~ ffiQ: ql(Iii4<1 ~ ~ I

7. ~ tR=rr~ ~ ~ ~~,~, ~J ~ aT@:: ~l ~ I

8. {j4d I~ qft WI ~ w:rtf "ir ~ ~ 04q~ ~ I

19

9. r~t1I;fl~~~~~~tnl

10. ~~~~~,3lTR

~ qi:jc:p~fq ~ it ~ it ~ 19 ~ qftqr S~iH'1qitl ~149t;'i ~ W ~ I m 18 qn:~'l1"iIl{ W~ ~ it (fqr ~ ~ wftra ~ ~ GlR mit ;;R,i «IT t I ~ ChI4Ri"4 lIT ¥f 856, 27 ~ ~ C1.p.i m qif ~ U!iT T\""lTT ~ I {liI'("tfR ~ ~ ~ ;sqi!1q~2: CflI4s:6"'1 11{

~ q~,*,T4 ~ ~ ~ 94.26 ~ ~ * ~ ~ ~ fifilrr ~ ~ I ~ ~ icIT'!:Ff W <it ~an tK~ q:qqrff4 41>l1lilQ; it ~ 5W4'tij1'{ i, ~ ~ fl:l,*oj W >{(fiJr~-

~1:2

~ ~ (1980-85) if ~ Clil4aJqS;

1

~1l '(I\i\~ .q:
(~~~ (~mit)
2 3
8448.36 375.00
1810.30 34.00
1045.10 17.75Tfqm~
856.27 84,26
121 fi{).03 521.01 (11JIf1'!fR" qft aol tfq-~ ~ ~ 31¥fR ~ it ~ ~ Sq (1YQ2 q; 14s.l4 ~ ~ f.{l;f q fllll >J\'"li an 0/ fit~1f1 qaq T.fr?f ~ ~-

1. {I>J\~ m-~ ~

2.~~

20

~ ~ l!JBn -SQt1Q8c CliT mt'l 1953 it g3lT I ~ qR~I>sl11 ~ ~: ~ ~ ~ ~ qf(<rtJi"11 ~ ~ if ~ ~ iJ1.IT £IT I ~ ;¢1lfU{ ~ ~ ~ it {1'ilfl'.1H -it 3ffift ~ ~ "{1~~Ff ~ ~ :aWr dW ~ it ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ qFt41'lHI qlT ;;r~ ~ {1>Jj~ ~ ~ m ~ ~ if ~ ~3fr ~ 1 ~ qft~\J1?11 it ~ iti ~ 11f.ft 1960 it ~ mtq it l{1:fi aiR 1971 w:li ifl''tl ~ ~ qfi41'"i1." q;y q;r:f ~ it TFlT I

~ qf{tI1;jj11 if 'tIT{ ~q ~nr~h1 fr.f1it ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3tY1G1 ~ ~ I

1.11Wtm1R~

690 9lT 1%. l11. it ~ ~ ~l:T"it ~ ~ 1Jjcrqr ~ WI!l-mtT ~ <sft ~ mm ~ I ~ ~ d(qI~"1 ~ 120 it gJ, ~ ,

2. mm '5ffiN WR Glilf

l1J i{f~ CfiT T91ldq4111 ~ d~Ie:'1 ~ ~ ~ ~ ~ I ~ qil ~ 3tqlC:'1 ~ 172 it.~. ~ I ~ UCfij1l1CT ~ ~ qrt~~I\jHl CfiT ~ ~ ~ I ~ ~ ~ fclqff ~ rtf pPffif 420 tr. qT. lff;ft trf II

3. \ilClIt;( «flT{ ~

~ qft ~ 3('11t:'i fdlrnT 1000 ~. err. ~ I

4.m.

~ W4f:lT ~ m GRfin ~ ~ ~ ift~ ~ I W ift~ it ~ ~ 'tfFft ~~~I

~ 6fT'=T it GT ~ m f.lCfilf1l ~ t (1) ~ ~ m (Left main

21

canal) am- (2) ~ (Right main canal) ~ W {1'l1flll1;>:j it 130 ~ lft?J: {ftrT 3fP1 ~ ~ it 242 fcMft ~ ~ ~ ~ I ~ ~ 1J&I ~ it {I\iI~\'"1 q:;r ~ ~ ~ ~ ~ 2~29000 ~cR:4{ 'If4 # ~ cR ~~~~.wil1i

1:6 - ~ ~ ~ ~ ;jjl ~ t ~ Qfi41'l1'1lan CH oqp:fcfi ~ ~ ~ ~ "ifif wm ~ m ~! ~ ~ ~ ~ it ¥J irit if ~ ~ 'SQ<'1QQZ qR41~11 'ijif ~ M lFIT I ~ ~ ~ ~~Z1'4if(! fffi WH\ qft ~ qft~'i('"11 ~ 1l1tJ! ~ ~ ~ tf:ft ~ ~ ~ qf{~'Jf'"11 it 5MlfC1~ ~ t fq;(OlI'll t ~ mit QnAd., awn ~ I 7@ ~ ~, -qR1- qiT aqtlPI, ~qIT -wr'lT; ~ (1i".hFll4i ~ if qf{CHf~ awn ~~ t I °'947 if ~ QR41-sHI ~ wN san (f1',IT ~~ 'q{UT ~j 19H2 it lfT §,3l"T I ~ ~ ~ ~ it ~ ~ i:6lq9fiJi ~ «R" tR ~ I ~ rfl(1fw~ ~ ~ ~ q:;p:IT ~ ~ mr T.ft ~ ~ it ~ ~ TBlT t~

1. ft:Rnt werman CfiT fcf~l{ I

2. ~.~. it. Cf;i4Sit1Q r.fiT fcf«lR I

3. ~~~~"W4~~q;u;rr1

4. ~~"WITI~

1:7 - dqD if(1 ~ '1f4 tit l:'1Ff if 00 $t( ~ qiijjs ~ ti:H.'1QQl qR4HHI ~ flI4If~~; ~ >Nfcr ~ 3l;~ ~ -rp;n ~ I ~ 3f~ 1f)J 1j@1 ~ ~'iF'l ~ ~ ~ {1llilf~41 ~ ~ ~ ~ ~ 1R ~ ~ >J'Wf qit ~ ~; ~ ~-tJr.T W qR4I'l1"i1 ctt ilftlTalt ~ Cflfo'1l$m ~ \ft ~ cpf wmf ~ Tf!IT ~ I a:r~ ~ ~ ~ ~ ~~-

(qi) ~Il'l'f-.if~-~ ~~ if qft~}j'51'11 ~ ~Hlt6{ ~. ~. it. qilqr.ti¥Oi ~

* ~~ g~c::1",i:(2: ~ 2 : ~J ~ ~51;f(1 ... i{2, r.i'R:i, 1981; ~ 1. ** 3WFfl~~SCf<1qql,<WJ

22

~cffi~j

(13) qf{4I<iR1 m 34t1titl ~'tffaIT ~ mrq ~ q:;r -m-m ~ fcf;lJ m-rn ~6ORITl~~~1

elf) ~ ~ ~ lR- Cfilfts $ it ~ fClC6ltl, \illEH«1< {MT f4if;1*i qit gt'1 "" I {ii ~ ft:m(r cnr aj q til itl1 I

~ fqf~ ifl14SflQ; em r~4IF~Fd # (rIT"Ilf;a:Ji t 'ij"q~ ~ rn -.:nm

qif0'1'~41 CfiT ~ CR11 ,

~) ~~ it ~l:4R~Joff ~ ~~ q~ arri1$~~tn I

1;8 3fUl44 ~ ~ ~

~ lfR41 'lI'1 1 ~ ~ ctt ~ ~ qim m ctt ~ alH:n~ ~ Jf~ ~~ ~ ~ ~ if ~~ ~ qft ~~ WfiRt-

1

~ ~.
2 3
1. {ift 140
2. ~~ 139
1. ~ 73
2. ~ (W1~H111j· ~J 13]
3. ~~ti-m 145
4. ~(3RfJt It) 117
~-2 745 2. ~

~: ~ qn:~tj ~ OR ciJlOf<:fiRl ~ ~ WTffi ~~ I rff ~ .q. ~ ~i!4l1Ai ctr ~II fl4 (9 fcfi1.n 11lIT ~-

(1) 4WTt{lt:NI&i @) am- (2) ~ ~

23

1:9 -~) 3ft2{!R ~ ~ )fiN{ $ 1Wif q;r ~ ~ rr-n ~ (1) ~ ~ qR~l;jj<i I it 5{'IllfcRf -rrfcf ~ (2) m"Sf~ 1ffq ~ (!]') ~~ ~ ft1Q: ~ qf{«l'il'il i'r ~~ llFU 'f.T ~ "i:fB w:r:r f'"1yfclftffi 3fT~W rif.'r ~i-

L aft. ~.tt. ~ ~ 3WI-rt ~

2. ~ ~ q:;14~A it ~ rffq

"Wfij1JT ~ ~ ~ ~ ~ ;n-q ~ ~ * arrmr qfr w.mr ~ %R~-

1

2

3

2. ~

1.~ 1.~~ 1.~!U 2.m 3.~ 1.~<m 1.~

9

~ it~ ~ ik~~~-rWn if ~~ Chl ftlITij 311)f~r&d ~ it i"-

24

. __ .... ............ ._----
lfTlflPi! ¥fqfum mff~qftrm ~~-qftim ¥-mr.mT ifi
V.lT. ~1l
1 2 3 4
~-l
L aWIm 452 53 1173
2. '!frn 2RO 31)- n93
3. ,*i'."'410~ $1 131 1- 19.08
_:J
4. ~ 277 34 12.27
5. r.irrn 558 42 16,2!::
<Wl 1398 EJ3 13.81
~II
1. ~ 364 3.fi 9.&9
2. ~5~~1 204- 1CJ 9.45

~ 568 55 9.73
~III
1. ~wf 242 29 11.98
2. ~IUiSlhl 218 27 12.17

<il-rI 460 56 12.17
¥'l<iT<T 2423 3().1 12.55 ~: lfA~I an.~.it.~~~~~mq~~"!{~~ ~~~Sm~

!ITlf ~ II ~ ~ qft "Wl'm ~ rifq

mq ~ III ih-~ ~ m C'i«(HPld ~ ~ rffq)

-.- .. -~------.---~-- .. -.~.- .. ------------~-,,--------.--------~

25

1:10~~

tm'~ Wf;T{ ~ ~ (flf rn ~ cwl ~ ~ m- ~ 'Tli ~'1j(h:f1 ~ ~ it ~ rp;rr ~ I ~ ~~ ~ ~ f1~fctf~ij ~ sr~~lqJl m~ TTf~-

1. q Ran 1'JUR'T 5141"'11 Cliffi'

~ ~ Si~11E4<.11 ~ TfT~ it ~~ ~ 1$t ~ m ctft ~ {f'lIT qfti:ut q,l ~ mT, ~, ~ anR i1 ~'"-N 3WH~i:fI "i1H9i~a ~ <it ~ I

fl: ,.,

2. Q Ell ( Jtj)f1C>,1:41

~ ~ ¢~ it ~ 'ilHCfiIO ~ ~ ~ ~ qftm- ~ #11lt ~ 1"11 ~ I ttrit ~ l""Il'Rl )F<1IO;~ $ 3lTW ~ tl"'G1 ~ tit ~ ~ ~ «lql~ WJft ~ aqmr N~ f.:f;1:n ~ am:- w ~tif<5fl{lJ1 ~ anG fr-n'l1-f ~m if am ~ qr:cHU qit ~ cit tliH ~ ~ ~ t ~if; ~~ Cfif~ f4<nlp;ff aiK~~~~ t lfre.n:1 it ~ tJftcrrif f.ri ~ ~ ~ >jJHCfiI{l ~ ~ ~ I

3. mq 3t~ijJl

~ I:'..

1l1lf m qft 'lIH4IU ~ ~ * ~ 1fI11 ~ ~ ~ ~ ml1 ~ ~~~~I

4. fh"l!llli d 3I1{4~=efi

~ ~ ap:f-~ ~ ~ ~aIT it 'l!HCfl~il ~ ~ ~ arwr SH~ Ii=l Ml m Cfit lf$ tft I ~ ~ ~ wtfo1ft fcf"f lin ll!t ~aif it a, l1 q:; I fI ~ Cfi1 'rrf I

~ r~~~\~ ~ lit~ ~ ~ TTRf it m~ ~ 1%<u {{err fr:ff1R

---,----~---------- . '-_

26

~ ~1ltq~ ~~~ ctt I ~~ ~"B'~ ~~ arr~~ a{"fflT ~ w ~ ~ ~ ~ "ij~ ~ f~;,~~ul ~ ~ Pf;7.n 711lT I

fcrfcrn- ~~ qtf 1983-84 ~ I ~ r.5t ~ "R ~ ~ em +1RT :m Wflr ~ 1RJfq- ~ ~ CfIU aihm qqt -« ~ iW@l t.pf F ~ ,

o

27

2

2:1- ~ qft~';;jJ"1~ ~ ~ Wpf ~ aCY1G'1 qit ~ it ~ ~ ~ g[{<n'il1IaTI it ~ I (4~~t1~ mftij ~ G{R Ww~ -rW ~* it ~ ~ ~ II qf{4t\il1! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cmur ~ aiR- m 3lf~ S4~{q'ia\ it lli ~ I ~ FCl41fl qit ~ it ~ ~ ~P::qhHI ~ i;fi4los ~ tCV:?1QB2 CfllttPfl4 ~ ~ t ~! ~ 3{¥:"1fr.f if {f"il~H it ~ 9llf10$ ~ -sr~ ar:r (f?{l ~ ~ q{T ~ CfiI4*Q; * ~ it m~ ajH<:fI1il ~ -m uTI ~ ~ ~fet; ~ 3JUWl~ ;:mTflffl ~ if ~ ~ ~ ~tT it m ~ I i{R if ~ q;r ~ fqq, 1=('1 q;r4#)4 ~ it ft;p;rr ~ I ~ ~ ~ 4ftq- f.rtIfur Cflfli 1953 it JI'Tt'l 33lT am: 1960 it ~ it 1:{T";ft t:n mt'l m TT!n I ~1(1ifq; ~ ~ mfur .anR q)f q:;l1f 1971 (f<f; ~ ~ I ~ 9R ~ fC4ctilfi qif ~ ~ mtq- mm ~ ~ ~ qft~~Hl ~ fil;tjlr~f~ if ~ (fifd"1I{4i anf I m ~ it m ~ ~,qif ~ 3l1~ ~ 3lT'lK ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ amH ~ 3l1~~4<:bt11 ~ qft ~ wft I ~ t:fl14¢fiq it ~ ~ ~ ~ I ~ (1) tiRt CfiT ~ aqlj'PI ~ iT "IlRT (2) mrr ~ "tJr-ft r~@{"11 I 0) ri ~ ~ ~ CflT ;Nf ~

_______ ._" __ u_.··~ .~ _

29

liRT" ~~ ~ ~ ~qij W1R ~ ~~"ffi"~ ~ fi:0RT 1(4) t:rRr <fiT fun9 I (~ ~ ~ ~ ~ <tit ~ t (6) 'IRt ~ if ~ ~ 3lmft ~ I (7) ~ ~ ~ 'd'W';ott ~Iq~,*flflll (8) ~ "'Ejifi it ~ <tt aW4~<4<tli11 I ir itft m ~ f<iR" 'R ~ ~ ~ I!ff I ~ ~ -g;c:l ~ ~ ~ ~ l;ft ~ OR ~ vjhrr g<4i;1q~l ~ m- f.:f;m, ~ "lit it )f2ITf ~ if ;;r;;ri" ~ Trf ~ I ~ ~ ~~~1lf!ffit~~~~1

~ ~ ii f19~f~t1 -.wn ~ mfirB ~ TflI1 ~ ~

(~) ~ ~ ~ ~ ft:rcmr

1. qr;ft on ftm<:f ~

2. i\!lm it ~ - m ar:n if ~ 'lill ~ i'i om '1{ ~;;w.n ~ I :1. m ll.<f ~ <tt wm

4. ~~U«IT<.fi1~

5. <w' ~ ~ ~~ 'Effil ~ ~ __ ~ ~ m ~ f"l<f'I{"HI ,

(13) alr.~.it.

ri mn it 'f1 qr.ft ~it, ~ faiT ~ <fir ~GMil<t.{OI nr ~ <liT ~ ~ ~ I M ~ 'iFI ~ ~ q;r ~,nbft 3ffi1T~ I

(If) ~ ~ mit ~ f4trivr

(to ~m:mmu

2:2->r'1fi'l" ~~ ~ t1tf1qik ~ ~ ~ -m ~- ~ llJf W ott fi ~ ~~ ;{~q:m:ft~ I ~~it~~

- --------

30

~~ 41110g ~2.29 ~~~ 1'-16 encfrcr ~ CIft (1) (11~9/1 (2) 3RIT (3) tltkfH'I( (4) ~ {f~ tcft ~ (1) it;#!{I!1q~l4 ~ (2) ~ q:q14d ~fi:lf~41 it ~ I ~ ~ in if ~ 1148lfr-cf t ~ ~ ~ ~ 94925 ~ ~ ~ qi4I~<1 «f4nl111 ~ 74SlWl ~ qFt~'ilY11 1l 1f'lW«l" ~ ~ ~ qFtl'.fm qft ~ 68715! I ~ ~if ~ i:fiT ~ fI14 l;<q(l: 2 %cRrttrm ~ ~ I ~ afRrn qft ~ 'it ~ m ~ ~ qif ~ 3-5 ~ ~ I Cfl111u,g yft4)<J;'1llf~~~ aiTmr~9lT~4.0 ~lfRT~ I

~ ~ it ~ ~, ffrmf ~ v:ci ~ $ ~4jlr <tt ft:v.rfu ~ ~~-

lmtITf 2~1
~~~~aa~
~~ ¥f ~ ~ fi1FNi4dl.fi1 ~ ~ fuf.cm- '{_fif-qrr

'S1'.~. '1fiJ 16nf.VT. rit 'lfli !t.ll, Jf.~,
2 3 4 5
1. liNRJ 0-1 ~ 6.02 0.92 0.87 1.04
2. ~1.200 lS.\)6 4.96 4.71 5.8
3. -qUfq2-4 ~ 31.93 19.80 20.07 22.63
4. ~4~it3tf"f<fi 46.09 74.32 74.35 70.75
<itrr 100 100 iOO 100 ~ ~ qR(j"1~I it ">I'llrcnt" q~14<1 tlf4f(l~ ~ ffW;rn 'lf4 ~ ~ ftP;rftt ~ ~ >:i['~CfI({l ~ 2:2 if ~ ~ 1it ~-

m\Uft if lIm ~ fct; ~ ~ ~ ~ ~tl(l~q!bi ~- ~ i=r:R ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~, 4iifltI4QI&1, i.1ls'f:l it >lffift i, ~ uk ~ em ~ ~ ~ m q,l i.11-S':oI/I, ~J I1ct1H::P: ~ ~ qill4<1 (4f~f(1~i ~ l{l2f ~ ~ «111'0;(11 ~ l' ~

31

mlUi\ 2:2
faf\r-r ~ Af4frt4i it ~ ctl ~

(~#)
~~ ~~#~
~I,m~l ,{[~~~~ll ~~ ~

1 2 3 4 5
1. qrfr~ 42756 42765
<Ii~rt"'~41""1 56935 56~35
2.
3. ~ 1490') 2828 17737
4. 3'MlT 29700 29700
39201 358 395S'J
5. tr"\1H::!5
6. ~ 42387 42387
~ 54110 72445 102528 229083
2:3 \i1"'ft4 {9Q I
1981 9ft "1OP' 01'1 1 ~ ~ Etl141U:S m q;J QiWHl {1fi:lf{Jl(f ~ ~ ~"'I:e,@!\t 669094 ~ I ~ ~ ~ ~ zyn qi(14a Bfilf~41 q.i (~ ~ 4iin(I~qI21) ~ \lI;H:{~1 264772 ~m ~ ~ <tt ~ q~14(j {{Mfd41 ~ '511t{MI 404322 ~ I \J\"1B{§q1 ~'-ft 'l11'1CflIU ~ 2:3 ~ ~ I

~ ~ if ~-~ ~ 874 "it 916 iF ~ ~ I ~ u:.f it;fn(14Qrz;l it ~lTI qit ~ 1~ ~ ~ ~ ~: 874 ~ 897 ~ I m ~ ctt ~ wt ~HlH'j( q-~111 t1 =fIftlf(l t(j it ~ ~ ~: 907 1!!t 904 ~ ~ ~ f,5y#f Cfll3RIT ~ ct1591U q:qllfd mtmr # ~: 916 ~ 899 ~ I

--'"-------_-------_._-"'

32

~ ~ : iNlf ffmrrf f!!i Rri rdttrq
mtUiI 2:3
~ ~ iit ~;ni(¢l'

(~)
~~~~ ¥M~ 3f.l!IT. 3f.ii".;;;rr.
1 2 3 4
(~) ~
t. ~ 165621 32733 42344
19.7() 2."57
2. $~'I(Wfll1 99151 19671 27524
19,84 27.?(j
, 264772 52404 (M;(18
·1111
19.65 26.39
(lit) ~
1. ~ 120857 2&815 2762-;
23.84 22,!-:6
2. lfiUFf':i~ 99052 22534 19211
22.75 19.3:1
3. aRIl 99174 206n 17999
20.80 '18.11
4, ~ 85039 14680 14213
17.27 '16.71
4044322 86708 79048
21.45 10.55
~~ fii9094 139112 148916
20.79 22.2G 33

2:4l1T~ ~i.ftit~~~WB'~~-

\1I"'JIUI41 19K.

~ # ip.«nmr ~ ~ t ~ ml%Rm c6T ~ it ~ ~ ~ ~ if ~ Ciil mftf ~ ~.~ I ~ ~ 4l~h<IG9R1 % mtftur ~ it mrmm 15 '{.t19 ~ ~ ~ ~ ~ it >l1fi ~ ~P4f(jtO iT ~ 20 ~ 2) >rfum ~ ~ ~ I ~ m~ $. ~~ it ~ cmcr f.m?; ~ ~ 'S11ilfqd ~ cf.t w.mr ~ f, I ~ ~ if ~ mmm 4A1 'B 5.16 ~ ~~if~,~iNif~6.63 ir9.33 ~~~ I

mruft 2:4

m~ (fft ~ (!IT41ur i$l)

(~f~
~wm.. ~m$«Il ~ ..
2 3 4
L • 25719 22146 3573
15.54 25,08 4Ji3
it '1fr(WU&t 1934l 16922 241~)
2,
19.49 32.36 5J6
3 ~ 25318 21507 3&11
2O,r)'i 3194 6Jj3
4. ~ 21560 1~78 36&2
23.83 3R.2g 7,84
5, a:RrT 2J6fi9 20322 3347
23.93 3~.3g 7.0~
6. ~ 21435 17684 1751
2..'i22 39.5C t),:1~
--"
- _ .. -- ,_ -- '-_ .. _. -'_'---'-'--,-_ --.---'--
34 --

~ qll~"NFil it >r~ ~ it ~ $- f.rI:Wq 0/ '1ft ~ ~ ll'1T ~ I

~ ~ 41WtWNI21 qit 3Trr ~ qrffi ~ qi1' f1l:ttuJ ~ GRtfl'JIOJ! ~ ~ ~ lFIT ~ ! ~ mP.f-mP.f ~ ~ it 'TWit qir ~ ~ mW14 ~ i;fifRmur\ft~~W~ I ~~~~trs~ ~mlf~~~ ~ ~ it ~ ~ ~ ~ qa ~ 1373 r~cllrfll{ ~ ~ ~ it ~ ~ 863 fCficllJOfm ~ I ~ ~ 210 fCf1<:1' 412{ ~ ~ ~ "i:l-rnm ~~~IR~~'41~~~I~~*r~~~174 1%;ffi~1l{ ~ I

2:5 'CfItt

~ ~ ~ ~ ~ -@:IT ~ <"flIT l:R" wrr ~ ~ I fiAT em ~ -ffiit tf'N 1"ID, ~ 'qT\lJJT ~ ~ 00 ~ I ~ ~ .q ~ qqf $ ~-~ CfiT li«ft lR mtrr"Sf1lT9 ~ ~ I ~ W am ~ ~ m ~ q,1 ~ +lP41"41; CMt lKtt Fr4\ 1ft I

l'lR ~ "ffilit ~ ~ ~ tR ~ Gffif tit wf.l ~ ~ m 3ff.t * ~ ~ ~ ~f{f ~: :nff ~ ~ ~ am- ~ awrntt ~ ~ ~ f(;r; crrr "'1{ R~ m- it, "lftt ~ ~ ~ 6« w:r:f ~ itm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!fFfi ttt oqq~ ;fflf ~ ~ I ~ 'iRTJ ~ Trt ~ ~2f( ~ qit ~ ~ mcrr '-it I

~ ~ it qqf q;r ~ ~ ifjf affirtf qtfdct!~TJ ~t 3TTmf l!:ct f(iijlk4< CfiT Jf~ ~ i I qtff ~ ~ mtq ~ ~ ~ I ~ it 6(fR-~ ~ mIT ~ I ~ ~ 30 '1'if ~ affi«f ~ trt m ~ am ~ 850 fi:I(·1l'ill{ 1:JTl ~ 1ft I ~ ~ 90 5if~HId (765 tftRt) ~ ~ ~ ~ ~ ~ it m-m II

GI f19_ qlij if qqf ~ ~ ~ ~ 'Cfl{ ~-

35

ri

1

2

1975

1976

11)77

1978

1979

1980

948

826

815

728

636 482

2:6 \fir

Cfii111JS ~ qft ~ JW.l: ~\fi &m it ~ m ~ ~ ~ it am I ~ M1R: ~ it 't~, ~,~(ffiit ~ ~it ~~ I f1:R~ ~ ihCl1T ~~ ~ ~ ~~~i I ~~ ~ if~ v:cft?l q;rllro ~ ~ ~ ~ I ~ "it ~"llf:rn ~ 1) ~ 111ft ~ ~ \lITffi i I ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ it ~ llftm ta;ii1'4?il 4)145hJOt ~ 1j"~ W if '{ft ~ ~ ttm ~ ~ ~ v;cfnf Cfi1 ~ '1ft 1W1T ~ ~ I ~ ftrit ~tprnit ~ll ~ ~ i fq:i 'fAt qij ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ CfiT fcfcf;m ~ ~ san ~ I ,p:r q,1 ~ ~ ~~ l 1% q'ff ~ $ifR~'{ftr~~t~"1UiW~m-~~ I

2:7 ~WT1W

~ ~ ~q(1qql iifi141*)4 ctt m Cbl ~ ~'''1CfiIi1lf'R1'ft 2:6 it cIT ~i ~

36

q:;;:{JU5 m ; ~ fi:ffirrr l!!i ~ qftq-q
~ 2;6
CfiPf ctiT ~ wnw 1983-84 H
~ QR:4NI"U * 'StW1f ~ ~ ~ 1982-83

~~ ;Jq~fiQqi
fill'n fit" &qMrRlqj ~H1Wi4i
~ ~
\iff 82
1 2 3 4 5 6 7
ffml~
(31) m lftf'tI ~ <fiI 'fir4 Ri tft. 21.00 50.00 5sm 15.90 12.11
(ij) ~~~<til fcfioft 854.00 900.00 92454 41.81 41.45
'tr<f
(ij) ~~G#( m¥rr 157 157 157 49 24
(G) ~\fi.t!.ll. arr3c~<fl If&n 4000 1027 511 271
(If) fi:di:N ~ :
1. feW;fg;~ ~ 278 278 219 4450 31
2. m~HtITur ~1ft. 114.14 114.14 78.76 10.94 8.55
(Q ~~ m 15000 13882 4OCIOO 40230
\II(011ffi\Ui (~ ~

(31) WfijUl ~ 229000 229000 203000
\<iQ ~ ~ Hi7000 167000 167000
<m f.mfut ~ 167000 167000 167000
low 1fT f.rqfur
1. ~~ t ~~ Wf ~=-- f.tiift. 873 25.60 18.49
2. ~~O{ f.tilft. 724.47 70J17 66.57
3. ~t-t ~:rft. ID12.4S 131.80 t24.78
4. • ~ cft.amift. ~ - 421.95 55 33.40
~~I~
~
Contd ... 37

Contd ...

5. ~~~.am:;it. ~

~ 'lfitmm~

(al) ~~ ~ 47QOO 47000 7%35 6000 3788

{~) ~ ~ ~ 1W-ffi ~ 48500 46500 46000 9600() 5903

2%0

~94

884

SI~fd<t>{U,
~) f.t1tfu! M 50000 33000 33503 8000 fi2S0
~~ j%,Jjt 247 300 292.08 lSJi7 lL87
q~m1qul

(:i{) ftlit <fit 3lf!:r1 hRt ~ 1000 2300 2285
(Sf) th~ ~ 1000 2300 2110 175 175
(l;l) mfcRit1~ ~ 8 11 QRtlJ'31'11 Cf;T ~ a?"lIr;11R ~ ~\1fCf ~ ~ I ~ ~ ~ ~ aNI ~~ it wrr::rr ~ WfiQT ~ I ~ -w: ~ ~ it m<f ~ d€Gl C:O=1 rtf -wmr ~ Tff ~ I Mq;;r ern it l« ~ if ~ ~ ~ (fiT mer ~ aTtmr a(l\G~ ~ ~ ~-

~ 2:7

~ ~ ~ lIfu ~ amm aNre; ..

1

(fiMa(:lJ "ij)
8fR" \iCfR 'q.IJ it{
2 3 4 5
3351 4.02 7.49 22.67
36,06 6.63 9.37 21.12
43.60 8.30 7<16 23.06
Contd ... 1975-76

1976-77

1977-78

38

Contd.;
1978·79 61.66 07.2.1 8.63 22.81
1974)-80 34.93 758 6.9 20.64
1980-81 4356 8A9 7,44 21.08
1981·82 37.50 14.84 10:77 24.88 ~ ff.l2tll~ ~ ~ it ~ 1ffiR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q)T ~ ~ ~ffi ~ I W~ ~ if ~~ fmRur 911~ ~ ~ \tj"-

mtUTr 2:8 3;:m ~ £&('Hu,

ri f:IFt
'1 2
1975-76 461
1976"77 491
1977-78 856
1918~79 982
1979-S0 1340
1980..s1 1519 3

4

\433

4

52 113 135 405

51 24 68

798 822

1339

1143 1184

1636

810

aq{lCRf fqCf{UI ~ ~ ~ WlR amft ~ ~ 3;;rn ¢fRt ~ fqtl~ $ ~'4 if ~ ~·it ~14,i()1 Cfft~# ~~~ ~ I ~ ~~~ ~ ttt 3;;:m ~ q -mt.~ ~ ~ 1 iN~ih1 ~ fmfOitTI ~ ~ ~ ~ imT i ~ ~ ~ 1:1 ~ ~ -It{ ~ ~ ~ if 1ffu teRx 3<:41<1 it 19m ~ -;nft ~ ~ ~ ~ ~ ~ fc«Rur qft t{ffi if ~ ~ st ~ I

-----------~----.------. -_

39

"EJlt 1983-84 it ~ ~ 4'lltfSiflIi ~ ~ lB' ~ if ~ f.:fqim ~ q;p.f ~ W l:K mN ~ llln I ~ ifiI4#iX1 ifi 3Rf1fu ~ a;;ql<~ ctt R:w ~ ~ '?t 31PT ~ qft ~ ~ FTIf iftIf fc«Rur Cfif ~ lJ&l m I ~ m~-m~ {lflP'i~Cfi ~ ~ ~ qi) '1ft ~ ~ ~ I ~ ~ {1'81:qf.'Ffl lifR ~ ~ tl ~ 9450 z;fJ CfllflilH"I 6150 z.::r ~~ ~ 995 z;r ~ ~ lFTT I crf 1983-84 if ~ ~ l!Yf l!lR fcfd{OI ;;tt ~ ~~m-

mutt 2:9

1

2

'3

4

5

(l)~ht-~~ ~1983-84

ar-r~

l.~ ~

2, ~~~t~ ~

~

3. ~3"ffi~~ ~

4.~~ ~

5, ~"l W$Ul ~

6. ~ (flr-ft 1%G~ ~

(2)~~-~~ (31) ~~

1. ~

147000

137000 121050

118600

2600

3451

14300

14259_'50

360

82395 359

158000

80000

400

82530 577.19

Contd . .,

40

Contd ...
3. <ll;ffir~£tll ~ ~ ~ It&Jr 2000 7734
4. tfI~ merur ~ 21000 20382
5. ~~ QI" 134.75 598.5U
6. ~~ ~ 295 226
7. M:ftfll~ "'tAT ~ 2000 2124
8. ~oftf~i!~ ~ 30 30
(W) ~~
I. ~ ~ 2g000 4D400
2_ ~ fcrn\ur ~ 100 143
3. .~ r.{ 304 953
4. ~Jillfwu1 ~ 10000 17513.60
5. ~ri mszn- 40 40
6. Fil;fj F<fi O! mm ~ 260 88
7. f1:Fftr~2~ tRw 105 105
8. fi1;f11%0!~ tt&rr 10 to
1iffiF-CfiJrts ~ M<."Iqql, <iRJ~.)
D

41

3

W 3fur.:R" ~ m TJtct1 ~ ~~ it ~ IIf~(1 f~~JPT~ l ~ ifft it \i! I 'i~I() eft llf ~ I ¢l~ ~ ~ ~ if ~ t 3lt1flR ~ ~ ~R{I qj1:qli.i ctt 'J'I'1ij{_D4I,._ "t{4lfy~, m~ anR: ~ '3fRC'fiIi) ~ TTt ~ I ~ qitcHD ~ ~ 'if\=iCfiI{) ~ ~19"q) zyr mr ~ 1lil ~~ it ~ <f~ ~ 3JTmt qr~ ~ TJiq ~ll1 '5IH'1llfj ~ ~ it WPIOI1T 1981 cit'ift ~HM~ M lFn II mlf «K qft >3t.H~ €GI, ~~ ~1;r.~ ~'U 4 ~ ~ ~ aQ4'1l1 "it ~ ~1'"iq;I<l 'i;'1JIOHI lIIPICl~=i it ffr III ~ I ~ ~ ~ lj@; ~ ~ if fcr~ fcficn ll1:JT ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~:atfi:it. ~ ~ lnql ~ ~1lfl:1f!\ ~ 1p.IT ~ 1 ~ ~~ ~ qft ~ 5 i I ~ ~ ~ lljt W.f l ~~~~~~~~11ti.tlltq)~~2~1 ~ Wi& it ~ ~ l'Jtq ~ ~ ~ 1# Q{P4(111(1 "trT -(t ffri:nl iKft ~ I ~ m ;rtf 1Tf i 1m. {Olllil"4 ~ fcrm:J ~ ~ '"fliiH4~q -qfit ~ ~ q;14~Ji ~\fr~~l

~flFC1qil mr 3:1 ~ Wi~ql{ ~ 1Jtcit ctt '5I1~~1 "ij~ ~, llffiITan ~ ~({I~ ~ WNHfct41 ~ 31::N!""~ -mf{{ <fIT tt; ~ ~ ~

43

f/7I-fif.JiCfJ 7J;Cf 3flfriq; Fci~7t1
~ I t:11R1CfiI "B. 3:2 ~ 1"ftq1 it ~ qft ft4Rr1 dlR'iChI "ft. 3:3 CfiI4~ih.1
~ ~ (1If~q;1 ti. 3:4 ~ iT,jjll!{ ~ ~ <!(lhl1 ~ I
ijlf~q;1 ~. 3:5 ~ * ~4lJI CfiT fc(€1{t11 ~ m <Hf~Clll ~. 3:6 ~ ~

l!!t w~-~flir~(1 ~ q,i fi1!ffif <~IYCll ~ I
dlW1a;1 If. 3:1
~~ 1Itcif tCr ~~~'3!IT

1n11~ q~#uif 1ittT ~~f[ a:t'F'lfiila
~
~"~1rn ~
] 2 3 4 5 6 7
!fIlf lfIl' (I)
1. 3lf.ral 1370 1212 2582 35 783 818
2. ~ Sl33 806 1739 228 497 725
'4iIf'qICI9>U 411 392 803 41 201 242
3.
4. ~ 793 704 1497 84 318 402
5. Jitltrr 908 855 1763 41 359 400
~ 4415 :3969 8384 429 2158 2587
UTlf"""'lJ (II)
L ~ 956 916 1972 951 2:30 1181
2. ~31t 684 627 1311 213 212 425
-q)-rr 1640 1543 318:3 1164 442 1606
1I11:r lI""l1 (III)
1- ~wf 816 740 1556 98 463 561
1l(:S1~~! 682 686 1368 12 265 277
2.
m 1498 1426 2924 110 728 838
.-<lI'1'IOHI ftq)i 1981. ~ ~ !<fi, <iR:t ~ i(<fi-'lRd{R4lR
44

·
f{iffW 1fiq T!1i qf(qrf : ~
i1lr&l41 ~ 3:2

~a.rnn
'!UIf~ ~ ~ qfiwn~' ~ 1I11l4UII

~
mJrWB (1)
1. ~ 6$11 47.88 123 10.15 77') 30.17
2. ,fiou 381 40.&4 83 10.30 4M 26.68
3, <Ii if!'! I OJ 'iQ' 2Ig 53.04 28 7.14 246 30.64
4. m 326 41.11 8fi 12.22 412 27.52
5. ~ 463 50.90 109 12.62 571 32.39
m 2M4 46.30 428 10.70 2472 29.40
mq~(II)
1. ~ 32fl 34.10 42 45Sl 368 19.66
2. ~3fT 216 31.38 21 3.35 237 18.08
-zWT 532 33.05 63 4.08 605 19.01
1lfJf"«'t' (III)
1. ~~ 253 31.00 31 4.10 284 18.25
2. ~ 296 43.40 66 9.62 362 26.40
<WI 549 36.65 97 6.80 64-6 22.09 M'4R !JTlf ~ 1J;Ct ~ it t:614~n{1 ~ ~m <i11Of~ ~ (llf(9i$1 ~. 3:3 ~ f!J ~ ~-

_ ~nRtl~1~. 3:3
'i11fifiT<-it~ ~ ~ lfilq?"(il 31Cfild,~~

mll'llIIJ ~ ~ ~ ~ ~ m-.r 1pi1f ~ ~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1I11r ""lJ (I)
~ 753 84 837 8 52 60 609 1076 16&.'1
$n 487 13 500 82 82 446 711 1157
Contd ...
45 Conid ...
~llIJ~{ In 43 235 11 76 S7 208 273 481
iPfItt 408 &5 493 385 fiN 10fJ4
l11w 471 84 555 46 46 437 725 1162
~ 2311 309 2620 19 256 275 2085 3404 5489
lflll~ (II)
~ SOY 12 521 447 9().1 1351
::trnlJ,w 324 H 338 360 fiB 973
<im 833 26 859 807 l'i17 2124
'!;(flt ~ (III)
i'fs1~®! 40:1 20 423 S 62 70 405 (iS8 1063
~ 344 87 431 27 27 338 S72 910
~ 747 107 854- 8 89 97 743 1230 1973
~ TTtql if '{1l1 ~ ~ qft ~ ~ ~ ~-
fll fMib I li. 3:5
'qfqiIiT~
0-
(t.)
fiffiffl 3d~rql'1 ?fift~ ifiiifiW~ ~
1I1lf ~
~ I$; ~ ~(1fT1f dtfWl1I!I
~j) ~
-----
2 3 4 5 6 7
'!wnl''I$ (I)
~ 1122 252 ::\1 )11 -15](i
,w.n 794 313 35 Ill') 1247
<f;;P41111~1 254 ]5J 15 70 wz
m 803 105 52 134 1094
-.ffi-t:1 21 427 21(i 63 47 774
<im 21 3400 1239 J96 487 5343
Contd .. _
. __ ._--_ ...
46 ~ 'C \C ;; .-.10 N I OC (") ::'\ M
C""l ~. II', ~ ~ t'l '<;f" ~ .,-< 00
...... ,...., - ,..... or; _. ,-< - ,..... ~
~ i N 0 t'l -1' t"- OO C ...... >.0 ",. N :g: -0
_, .,. (f") ,--< ,... 1.1")
t -e -.:t (T1 t- ~ 0 I"- :;j: ('") ~ '-D
,.... ~ If"l 0- C N .". or, ('oj
..... rl .-1 if) ,...., ... ...... ~
, ~ ::r-. ,..., N ,z 00 >0 «) 0 ::! ee N
0 ..... -,r - r- - ~ V')
-
.t
'"' I
t N I I <'-1 ..... V; - rl -.:t I ,....,
co. -.:t
~
~ N ='. I.~ c: tn (1""; 'T> ;::i ~ «"I ~ '"
<:0 ~. --< ,...... f'-- - 'f'l """
,......
"T
.. j ~
('<'1 CP.'l '-:; ~ \C ~ 0 (,", cr. ~ (f") \:; 0\
("0. 0- ~ 0 ~ ['", :J-. "'1" v: 0\
·It ..... r- 1 r-r -
i ~? r i cc '-"l 0 ~ g ',c N N rl t- \0 M
"=l" M t- N ..... ,...., ,...., 01
l \,;;: N ....
~ 0 ...... lI"I (i"") ""':" ('"l >00 ('-. 00 '.0 0 ~
Ir, '" (",", V) ~ -c M t- .,.., I;e ~ ~ '"
" ...... '1"\ ,..., ....
(~ 'J\ ~ 0\ ,...... ~ {f) ..... N N t'"; CO -
~ 0 0\ r-- ~ ts-. ...., r- """ N
"'1" .... ,.. N "<I" ~ ~1 "<t
-
~ J """ <c ,- t<1 v"l ¢C V IJ") .., I r- r-.
f'"J N ...... '1" iii N ('1
,....,
~ Vj ('") G\ eo 0 v-, ,_. \C ~ ..... 'i"
('I 00 ee 00 -o CO a 0\ 4 r'l 0-
<:'"' ~ ..- ,..... N N r-1 N t'":
,....,
~i ...
.....
f ,.... --
Ii! ~ Ii
~ , ~I ~ fi ~ ~ ~ ff/l1Tf.s1qi 7J!i 3fff~ ~
Contd.;
"MJr~(n)
,:J@Sl 862 52 12 88 1014
~3TI 371 335 152 145 W06
1\rrJ 1236 387 1M 233 2020
1111'~ (III)
if:S)\11~{ 20<1 60 635 30 414 1345
~ 30 1406 51 72 1559
Wr 206 IJO 2{)41 81 486 2904
mftvfil ~ 3:() ~ 1Wlt ~ 1fI1r ~ if ¥i ~ ~,~ ~
'Q!t ~ ~ ~ Wlftl ~ i-
ffifACflf If. 3:6
~~~&a
~ 31m Fe! it tji11f ~ ~ifiN~ ~
~~
.. 2 3 4 5
~~(I)
~ 1122 252 1374 1536
'4'f1;rr 7~4 313 1107 1247
q;{'''iW~9>'l'1 254 353 (107 692
m 803 105 908 lUI,l4
+ft{ql 427 Wi 643 774
... __ -.
~ 340(j 1239 4639 S_~)
lWi~ (II)
~ 862 52 914 1014
~31l 374 335 70Y 1006
<i'l11 1236 387 1623 2020
mtt "1W (UI)
i'fSI (11 q{ 6Cl 635 695 1345
~ 30 14M 1436 1559
tWI 90 204] 2131 2904

48 ~ rrfcl f!Gf r:rftqrr : r:rftfp.r
.~ 1TRit ail tlliiIFlifi-anffrq:; ~-1984 if ~Pdl'r zyr rn ~
TTit tRlJUI ~ ~ Fn\R" 1Wl ~ it ~ ~ ~ 111 If-ilEfi '{"q.{f q;r ~
m;q mtR awIT, a-ij ~ tt.3:7 it ~ ~ t I
diRolC61 ~. 3:7
~1{«1 ~ it nl~lfJicti ~ (~ 'n1@ em)

~lftiqf
~Cif';JA 31.~. 3l~~. mzttll'l'ftr aR':lITfu ~m- ~
1 2 3 4 5 (j 7
~ 146 32 174 68 32 4:"i2
~
(32.30) (H7.08) (:1S.5() (15.04) (7,1)8) (100)
'lfr;n 73 :W 39 37 92 280
(26.07) (13.93) (13.93) ( 13.21) (32,!J6) (lOU)
q;if<l1 Of ~'J 36 6 47 27 15 131
(27.48) (4.58) (35.88) (20.111) (11.45) (100)
(j) 20 106 46 .36 271
(24.91) (1.22) (38.27) (16.6"1) (13.00) (100)
mrn 46 9 94 76 33 15R
(17.83) (3M} (36.43) (29.46) (12.79) (100)
370 106 4(d) 254 2{)8 1398
(2(..41) (7.58) (32.90) (18.11) (14.88) (100)
3"1 250 32 29 22 364
(8.52) (68.68) (8.~) (7.97) (6.04) (100)
~~ 33 22 4S 90 14 204
{16.18) (10.78) (22.06) (44.12) (6.86) (lOO)
64 272 77 119 36 56~
(11.27) (47.89) (13.56) (20.95) (6.34) (100)
Contd ...
49 y}ll]f.i/CfJ o/i arrtW ~
Contd ...
~gl81<il B8 9 41 79 23 2,.12
(363fi) (3.72) (17.71) (32.M) (9.50) (100)
~ 46 1 123 27 19 218
(21.10) (1.38) (56.42) (l2.39) (8.72) (l00)
134 12 166 106 42 4fiij
(29.13) (2.6l) (36.09) (23.04) (9.13) (100)
5"''1 390 703 479 286 2426
(23.41) (16.08) (28,%) (19.74) (l1.79) (100) ~ ~ ~ ~ Ni W!P1 ~ ~ (I) If ~ \iJfu crt Tr OO~ ~Wt ~ ~ ~ ~ ¥i ~ (fiT 14.88 ~ ·iTIt m tfilf ftW;f lW1 ~ (II) it ~ 6.34 mmrn ~ I ~ ~ (III) .q ~ ~ ~ ~ ~ ~m- ~ 9.13 ~ t I

l{~ ~ qrf iti ~~ ~ mlf ~ (lIT) if ~ ~ qfOOt t@rr ~ 36.09 ~ t I mq ~ (II) it ~ ~ ~ ~ <tt ~ m ~ ~ ~ m 13.56 '5fftrm ~ I ~ mlf Wil (1) if ~ ~ 32.90 ~~I

~ ~ 'tft it 3{if{f'~{1 ~ ~ ~ 29.13 ~ trttnt lim ~ III if aW ~ ~ 11.27 >!ftrmJ 1Wf ~ 11 if mm ~ * I m;r Wi? II it 3{:Wf'Hl >ilTFillfuli1 ~ 47.87 1ftrm qttcrn' f.rq'm ~ t 1l7J ~-ttmqw@~~~~ Ilfltf~III ifm2.61 ~ ¢i1~t=qd \jf.f-~ it ~ f.vmf ~ ~ I

~ \1flftf qrf it ~ 23.04 ~ ttWm' 1J{tJ ~ III ~ ~ ~ ifilf 18.17 JJftrnQ ~ W@' I ~ ~ ~ ~ I

so

~ Tftq ~ rrfterrr.' r:rf1:qq
~ ti{'a4t

~ &uft $ ~~ it ~ -at dlf(1c;n1 ~ 3:8 W'mr q?r 3lf~ ~ "Ef,{

~ ~ I OO~ ~ ~ 1l1l1 ~ 1 i:; t I '¥1 qft<'41U CfiT 29.83
~ I 00' ~ ~ ~ !ill1 ~ II if f.1qm ~ ~ F1 qif
2254~1
(1If(l1q;l ~- 3:8
~am -.mit li • iro?r $ amm lR -qfum f<1i1IJiOi

~li'GIn
1tMi$l 14ft1@ .. ~ M! lIEttt ~ ~
'"
:mf Ihqai ~ ftmR
1 2 3 4 5 fl 7
~ H2 78 !.IS 96 71 452
(24.78) (17.26) (21.02) (2U4) (15.71) (100)
~ 60 46 35 81 52 230
(21.43) (16,43) (1250) (31.07) (18_,)7) (IOU)
4~IOI,!'lJ 13 2~ 21 3S 3J 131
(9.92) (22.14) (16.03) (26.72) (25.19) (100)
135 3S 32 37 3R 277
(48.74) (12.64) (11.55) (13.36) (13.72) (lOrI)
97 41 43 46 31 258
(31.60) (15.89) (16Ji7) (17.83) (12.02) (100)
~ 417 229 226 301 225 1398
(29.83) (16.38) (16.17) (21.53) (16.09) (100)
91 58 8(J 81 54 364
(25.00) (15.93) (21.98) (22.2.5) (l4.84) (100)
~au 37 34 29 65 39 2U4
(lB.14) (16.67) (14.22) (31.86) (19.12) (100)
Contd ...
---------
S1 Conte. _.
<ITrr l28 92 109 146 1)3 56!)
(2254) (16.2U) (1~.19) (25.70) (16.37) (tOO)
;y~ 76 3'i 51 5(' 22 M2
(31-40) (14.46) (21-90) (2:114) {9IJIJ) (1000)
~ 40 27 23 52 76 218
Oll)5) (12.39) (10.55) (23.85) (34.8G) (100)
116 62 76 lOS 98 46D
(25.22) (13.48) (l6.52) (23.48) (21.30) (100)
-_-
~ 661 3153 41 ] S'i5 41fi 242ri
(27.25) (15.78) (16.\4 ) t22.f;:8) (17.15) (IOO) ~ ~ ~ ~ qi1 ~ ~, m ~ m-t 21.30 ~dm mq ~ III it ~ ~ m Cfil1 lfl1r ~ I it ¥1 qKq ii1 ~ ~ 16.09 mtrmr I

~ ~ qRcUG q,1 mr 1WT ~ I it ~ l ~ tJftqrif CfiT 16.38 ~ .mr ~ ~ ~ ~ !fTIf Wi6 III -B ~- ~ ~ q;-r 13.48 mnm I

~ ~ ~ !l1lf ~ II it f.ffil:r ~ ~ I ¥l CfiT 19.19 >Iftfm aTIr ~ ~ 16.1.7 ~ lWf ~ [ it t I

lJ~ ~ ~ if qRC!I~ ~ ~ l1Il{ ~ II it ~ ~ 25.77 JJftrno aITr 11ft{ ~ I if m Cfil1 21.53 ~ ~ 1

m- it wrn ~ ~ ~~- ~ Gftcnu ~ 48.74 ~, ¢ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l:K ~P",l~HI ~ q1f it?liR~~4 I arr~it. ~ 1f ~ ~ it ~ ~ q;(·"~HOI9}1 it ~ aW ~(-qr~1 mit ~igl~~ if,

~ .wm ~ fCflt1I-n it ~ ~ ~3TI it ~ ~ ~ ~

--,~- -- ~-.--.. _--- _---- ----

52

3fm:q,~. ~ \fr;rr ml1 q:;r * I ~ ~ ~ ~ if fum ~m
Tffi d@91 ml1 it ~ -at m ~ lR~ ~ *?:ill1 ~~ it ~ I
~&rff qRcll:{'i ctt 311d11if'

(!lf~~1 ~. 3:9 \ifTfd ~ * ~M'lR ~ (lf1l1 ~) it ~ ~ft~l{f
<;1 :oi(~fl@tl ~ ~ IlWT ~ I it OO~ ~ c;;t ~ ~ 1442 ~
~383 ~~cr1 ~"ffi1l% ~ 1Wf ~II it¥!" ~383 ~~
~ ~ ~ m ctt ~ 47 ~ lWf ~ III it 375 if it 68 ~ I "ffiit !fP1
~ it ~ ~ qit ~ ~ 2200 ~ ~ 498 ~ W ~ ~
tfrrl ~ I
dlfCl'lCbllf. 3:9
~ ~ ~ ~ OO~ qft~ln if ~~ml

11ta" 1JiT ;m:r 3.~ lftIQtI' 31. 'if. 3I.iiI'.~. 3T-lr ~
t 2 3 4 5 6 7
~ 071 148 77 5 lJ6 397
~ 143 75 88 28 42 376
45 15 2') 9 fifi 160
~ii"!iII)I::r1
~ 42 101 37 31 32 343
tfron 82 140 37 7 266
~ 383 479 Ui4 80 236 1442
~ 36 19 25 126 37 243
~:m 11 23 16 40 50 HO
m 47 42 41 166 87 383
if"dt~ 23 56 66 9 45 199
~ 45 76 40 15 176
~ 68 132 106 9 60 175
~ 498 653 411 255 383 2200
-.---
53 ~ ~ I it ~mf ~ it ~ >$l'l~@ql ~ ~ q;r ~ I ~ 1442 # ~ 479 , JfIll ~ II ~ ~ Oii{fi1{1 '$R'lIlrn rtt \JI~Jj&l1 166 ~ I lWf ~ III if '!ft JJ1ll ~ I ~ m tIT fic:ffMCfl ~ ~ ~~~mm9ft~,

304 ~ ~ ~ '¥f 'iI+tit§rH 2200 ~ 3T~ )fftf qJtm- afrmR 7~i=1

dif(1qil ~. 3:10 ~ qf{c(lU ctt ¥f aWfRl if ~, ~an ~ ~r~~.HiiF"i5i41 ~ ~ rii ~ ~ , ?W1 ~ III ~ ~) 9iT ~ 31.47 ~ ~ I ~ lf11l ~ I if 28.02 mrn I m ~ 1Wl ~ III if lO{~MI~ \ft .38f !Wi ~ em ~ ~ it ~~ ~ -i{ ~ ~ ,

~ 1W1 ~ I it ~ qf{ClIU it ~ q;r ~ 23.79 ~ ~ '* aM 1ITI1 WIffi r.tt ~P.JT 3lf% ~ I 11111 ~ HI if ~ CfiT am 20.27 ~ i \ ~~ ~ ~ ,:fi 1fp:f WW III B m- 9ii1 ~ 19.73 mmm l ~ 1W1 ~ I q ~ 21.22 ~ ~ I

?lifMQiI ~. 3:10

lfcff~ qRcUfi if~ qfut"114, .-f't4f~ .... i

~q)f:mf ~ -qfIm ~ M~fiijtlr ~
] 2 3 4 5 (i
~ III 107 101 78 397
~ 102 101 94 79 rJ6
52 45 30 33 160
<iif'!llu'3{1
wmt Ii"; 63 56 5~ 243-
l{mn 74 73 62 57 266
-
~ 404 389 343 306 1442
(28.02) (26.98) (23.79) (21.22) (100)
~ 71 69 57 46 243
~au 39 35 34 32 140
Contd ...
54 fffr~ rJtq Tf!i qf{qrr ; r:rfl:qq
Contd ...
~--
1ir1 lHl 104 91 78 343
(28.72) (27.15) (23.76) (2(137) (100)
~ik'fl~ 58 49 46 46 19..,
~ 60 58 30 28 J71i
lIltr 118 107 76 74 375
(31.47) (28.53) (20.27) (19,7';) (100)
632 (j00 510 458 2200
(28.73) (2.7.27) (23.18) (20.82) (100) ~ ~ ~ ~~ if ~ ~ ~ W§ I ~ ~ ~ ~ qft ¥' ~ ~ 12.69 ~ ~ ~ 1WJ ~ II it 21.67 ~ ~ ~ wtiJ qit ¥8T ~ WT~ ;$t cJ 1J-ft I ~ ~ ~ tJftuit if .~ ifiT wrtf~ ~ ~ 1W1 ~ if <if~!'nil~ g31T ~---mq ~ 11 * 11.49 !ffirmr ~ lj;t\il<11cl it ~ 8,27 >ffirmf I ~ ~ ~ 91f Cflt ~ ~1W=f~n ~~ ~qif~4.96 ~~ I ~JJP=f ~ III it 18.93 ~ I ~ 11~ ~ ~ if 11111 ~ IT it 37.60 3!ftfmf ~ l ~ ~ ~ lIT it 20.27 00ra \~. ~ '1ft:niT ~ awmft q;r ~1fIl1~ I if ~ ~ ~ I

~~.3:11

~~ llfuffit it • n it ~ >j1¥iMI

.. ~ ~ q ~
:rnq ifir;uq ~ 'q&Jq"
1. ~ 41 27 61 129 139 391
2. ~ 19 37 56 ]21 143 376
1. <:fI1¥'Q1'f'j<l 3 9 19 26 103 160
4. iiflir3 7(:' 42 16 8 101 243
5. ~ 44- ?4 31 48 109 266
Contd ...
--- .. _._
S5 Contd ...
~ ·183 149 IS3 332 595- 1442
~ (12.69) (1DJ3) (12Ji9) (23.02) (4126) (100)
6.~ 44 26 12 139 22 243
7. ~:m 39 18 7 5 71 140
~ 83 44 1Y 144 ~3 3B3
~ (2],67) (11.49) (4.96) {37.60) (24.28) (100)
8. ~sl;;.fh!{ 28 20 "l3 32 113 176
~ 71 JI 71 7(; 126 375
];!f~ (18.93) (8.27) (18.93) (20.27) (33.60) (100)
¥1<Wr 337 224 273 552 814 22DO
¥1~ ~ft1l(Ta ( 15.32) ( 10.18) (I2At) {25.0Sl) (37.00) (100) f¥iR J(fq ~ if ~ ~ a:; 3TI'W 1V ~ ~ t ~ q:if f2t~Jlqol fcf;'1f ~ m ma ~ ~ Cf.T 3RR ~ ~ ~ ~ ~ ~ (dlf\1qil 3.12) lfI11 ~ if J if ~P;ffl ~ ~ ¥J -qftm" U&n qif 17.62 ~ ~ ~ ~ m 12.69 "SJftrffif ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3qqTIf Wf ~ I it 34.20 ~ ~ ~ 3fRlGT 'fl 3fl'lRf 41.26 ~ ~ I JITll ~ 11 it ~ ~ ~ ~ ~ 18.18 ~ ~ ~ anwJ q:;J ~ ~ 24.28 ~ illT!IT ~ I ~ ~ 1fIlf ~ III it ~ lf1:Zpf ~ ~ ~ qjf ~ 34.55 ~ t ~ ~ ar:rmr 37.60 ~ ~ I

!fIl1 ~ m ~ 'lf~~1 ~ 3f:I'Wf q 23.21 ~ g ~ ~ ~ ~ 18.93 ~ m- ~ ~

~ ~ ~ 3fllWtf{~ ~ CfiT ~ ~ :Wl31jffitd ~ "Q!t :if:wT~~ \iR ~ it ~ ~ iR PH~~OI ~ ~. 3:13 it ~ ~ I Ff ~ ~ if 3ij~r,::jij ~ ~ ~ q;r 3hT 31.15 ~ ~ aih:- 3l'i~r~(I 1l(0{41r~ ~ -qWffif ~ R20 ~,~ ~

56

f4ifll<n it T-FfiT am 27 ~ 4.30 Slr~,pW:1 aW 9.68 >I(IRlli!ld ~ I ~ ~ 1% ~1«t'"'+'!d ~ ~ if ~ ~ 1Wt: -;;tf * ~ t I ll~ ~ qrf t ~'4 ~ ~ ire& ~ ~ ~ ~ g1f ~ ~~ qrtqlU it ~3!fil~ ~ crt ~ ~ 16_44 i am- 6l1*D~d >:t+'41fd ?t 20.55 51F\'1 !(Iij I

1'I1fHibi li. 3:12

~ «un it ~ -mtf~ 'IfftJm
11lq1fiT ~ ~ ~1-2t. ~ ~fc&l:rR
~ 0-1 i- 2-St. 5~
~~.
2 3 4 5 fi
1. ~ 6 5 9 16 17
2. ~ 3 5 fi 12 13
3_ ~<:"qlU~S.(1 2 3 4 5 11
4. ~ 13 6 2 2 14
5. M 10 6 .'5 7 14
~ 34 25 26 42 60
(17.62) (12.95) (13.47) (21.76) (34.20)
6. ~ 8 5 2 18 3
7. ~31T 6 3 2 1 7
~ 14 8 4 19 10
(23.21) (7.14) (17.86) (21.43) (30.36)
61 37 40 73 ~
(20.07) (12.17) (13.16) (24.01) (3050)
~A~~- ~ = 1{fit:m
1.~ = 1~"ij<fJ
2. ~ = 1-2~
3. .,Q{q = 2-5~
4. qfc6'm;f = sMilm1ft 57

7

53

25 34 42

1':13

(100)

36 19

55 (100)

304

.... ....

o 1.0 N ....

o .....

o ,.....,

N ....

.....

N

,...;

....

N

-

-

N

~ Tfiq r?!i rrWwr : ~
HIR1C1it ti. 3:14

_~~~.irVTr
~iuit xr~it .. ~ ~ ~ ~~ ~
1 2 3 4 5 6 7
311'1f~i1 19 10 15 12 4 60
~ (31.67) (16.67) (25.00) (20.00) (fi.66) (100)
~ 5 3 2 IS I} 34
~ (14.71) (8.82) (5.88) (44.12) (26.47) (100)
3A" 37 24 23 46 80 210
07.62) (11.43) (10.95) (21.90) (38.10) (100)
,61 37 40 73 93 304
(20.07) (12.17) (13.16) (24.01) (30.59) (100) dlf~ifIl ~. 3;14 ~ WTfd ~ em:- it ~ m w.firn :sR'f ~ ~ I ~ 60 3l1~""~(\ ~ "iflf ~ QRcUU it ~ !4fa:tld 14.71 ~ am~ "iIIRltff it 17.62 >\RVml I ~ >r:W: 3i11fi4tl ~ qftcHn ~ ~ 4 3l~ 6.66 }O(R1~m ~ ~ ~ crt if affil ~ ~ ~ ~ ~'j~d 'i(<{\iHFd Cflf ~ qRi!UU it 26.47 }f~~lq ~ 3Pf >iIlfd cnt ~ ~.q

it 38.10 SJra~Rl ~ I ~~ ~ 6:pIT ~ ~ \

lt~ ~ ~ it q1 3ij({f'.q(l ~ qtf qft ~ ~ fITU rt ~ \ ~ 3fi~<:I >i1"NUrn q1f ~ 44.12 5{fQ~I<:I ~ ~ ~ qrf qft ~ if affit t ~ ~ \iI(rq~ it; ~ 20 stfd:ml ~ ~ 3tufr if 3lffi tl

~ qf{cuu ~ ~ stRWld ~ 1fct 4rE!(01~ q,IQ$!ncl qft- ~ it ~, ~ ;jfHthlfl dlflS1Cf)1 ~. 3:15 il fl:re" ~ ~ I

~ (l(R1411 -ij- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ III if ~ it (fl14~ftcl ~~~an CfiT ~ ~ ~ ~\ ~1Wf ~ II it ~ 44.28 ~nplld ~ q;(4~ft{1 t qtf Jt11f ~ III it ~ ~ 50.52 SlF(1¥HI

59

m~TfifCfi Ipi ~ fiFI;n:r
~ I W wm- mt1" ~ I if ~ ~ 29.50 "5[fum l={f~(1,ii Cfif4;:Ocl ~
~ !fT11 ~ III it ~ ~ 45.86 ~ ~ I M' ~ ~ f;qCfii;'1('1I
W fcnT1t~ int ~ lTfll ~ it ~~ ~f~~t~ ~ ~if q;p~~i)t1
m ~ rev. fcrcm II
d{WlCflI ~. 3:15
~~ qfum ~ ",¢inN

~/~
~ ~ ~
4- ~tf, Qild,fI~ ¥Mlf. CIi 1:4~ft~ ~~. ilil':i~ft~
1Jf';f ~ om:!'
1 2 3 4 5 (, 7
~Qt 212 83 185 30 3)17 113
(3~U5) (16.22) {28.46)
11)11 87 18V .42 376 l1g
(44.39) (23.33) (.34.31 )
ifi'{'ql al~{l 8S2 44 78 41 16(1 8S
(53.66) (.1256) (51.13)
W J21 61 ]22 48 243 109
{SO.4t) (29.M) (44.%)
136 63 (')95 205 t442 513
(46.25) (29,50) (31.M)
747 338 695 205 1442 543
(45.25) (29.50) (37.6())
128 59 115 54 243 113
(46.09) (46.96) (46.50)
~m 73 30 67 26 140 56
(4UO) C~Un) (MJ.OO)
-qpy 201 89 1&2 SO 3S3 169
(44.28) (43.96) (#.13)
Contd ...
--_--
60 Contd ...
iTgR11~ 104 46
(44.23)
'qf-6I~$1 90 52
(57.78)
194 lJ8
(50.52)
1142 525
(45.97) 95

43 199 89
(45-26) (44.72)
40 176 92
(46.51) (52.27)
83 375 181
(45$6) (4S.27)
368 2200 S93
(34.78) (4059) 181

1058

Wll1 ~ it ~ m ~ mm t fEp !{fq ~ J it ~ 37.66 ~ftHlt1 ~ q;14~fl t1 ~, ~ 1fIl1 ~ III if ~ $I fa ~1(1 ~ 48.27 !'IrCl ~ffI ~ 7FlT ~ 1 1fll1 ~ II il ~ ~ -wmr ~ I ~ ~ ~ f1':H?ttil t fqi an.~. it. ~ mt1 ~ it mrIT ~ 6TIf~ ~m;q~ it ~~ 31f~ ~ ~ ~ ~ Cfi+{ ~ t q:;l'thih.1 w- 'G{ ,:it ~ 'i{Ulcfl~OI m ~ ~ ~ ~ ftrrni it ~ !frq ~ III it 'q"{UT-tlMur ~ ~ arf% !'Ird 4'1(1 "ffiTTt q;) ~ ~ ~ ~ I

lfcjf~ qficiiO 'ij ~ i5T at~I(I-i1IR1q;1 "«. 3: 16 f.!ITq;;:r ~ ~ Wff~ -qRqIU ~ 0-15 qr.i "ijCfi ttt 31;f ~ ~-atfi'q4t ~ ~ ~<Jf ~ ~ I ~ ijlft'1Cfi~ * ~ ml1 ~ I it 649 ~ it ~ ~ epf $ ~ ~ ~ 169 ~ am- JfIl{ ~ Tl if 169 ~ if l) ~ 25, lfTll ~ III # 150 ~ ~ ~ ~ ~ 21 ~ I ~ 3H~Ie.1 if ~ qif ~ ~: 45, 44.13 altt 40 Slf~HH1 t I ~ llJ ctlR14l1 "fr ~ '5ff-"lt:hHl ~ ~ ~ frfi ~ ~CilT ~ ~ q:if ~ ~qrf ~ ¥J ~ B ~ lJ1l{ ~ II it 53.19 stRif(ld t q@ ~ mll ~ In ~ ~ l:IDl 30.88 SlnHIt'l ~ \ ~ J1UIll m ~ ~ *,f it ~ ~ if 'lRt 3F(f{ ~ ~ ~ 1 ~Jffll~ II it~ ~ q;r at:vT~ ~ ~ ~ ~ 30.95 !>Iftula l "Cfiff mll ~ I if ~ 49.06 >lru}(HI ~ I 3tjJ{l~ m Cflf it ~~ ft ~ -.:tt ~ ~ !Wi ~ II if ~ 45.28

---_.-_ --------~-- ---

61

m~qi 1J?i .3fTf'~ ~
, 4~.
Sfn'~f(11 ~ m'I' ~ 11 it ~ rn- ~ ~ 34.15 $IRl~kl i! m
~ atj~'"'ild ~"ld1If<1 ~ ~ it ~ 91T ~ IITll ~ IIi if ~
~ 55.56 5iRl~m ~ m mlf ~ I if ~ 45 SlM'lld I 3R cinf(14f if
~ CfiT 3fjYld mlf ~ III if ~ Cfl1:r 36.67 stfd'tld ~ aTIr 1W1 ~
II If 48.28 11 fM!<'1 lfilit ~ I
dl fclC6 I li'. 3:16
~a.m QRCllij if ~-alfi:qtif (fif ~ ~

.., ~'ifffif ~.~ tim
l1Jq<IT 'Jf'mJ 31'. 'iR. ~\iU.
:;mt ?:f1t 'il1ffrCftf
1 2 3 4 5 6 7
;}f8oT 31) 69 32 3 45 179
~ 64 40 35 16 18 173
<t)i!';I.H u~ 'j~J 19 6 10 J 25 63

~ 19 52 18 12 14 115
~ 37 68 12 2 119
~ 169 235 107 36 102 649
~~qjT~ (44.13) (49.06) (40.54) (45.00) (43.22) (45.00)
;$i~ 20 5 11 53 14 103
~an 5 8 3 22 28 M
~ 2'i 13 14 75 42 169
¥I 311. ~R~. (53.19) (30.Y5) (34.15) (45.18) (48.28) (44.13)
~ 12 25 19 2 S8
~ilE"ft~ !.l 29 29 5 20 92
~ 21 54 48 5 22 150
~~<trRll (30.88) (40.91) (45.28) (5556) (36.67) (40.00)
~ 215 302 169 116 166 968
~ 3ll. <lit ~ lL (43.17) (46.25) (41.12) (45.49) (43.34) (44.00) 62

~j:;. ..

.•. ) ..

II ...... ~ N .- ~ ::> to N - M \0 ~ f-.
""I: N N N 00 ~ ~ era r:
~ N or; ci g r--: ..0 I:(i M R ~ :c! f'-
I"- ~ Or) ~ \0 Vi -0 >C
t ~ or. «"l 0=0 ~ 1"1 ...., 00 0 00 0 ~ 0\ <"I
00 r- ("l \0 0\ -j' M l'" V, I"- ......
~ N o:t"
·1 00 - \0 te 00 0\ N ,..... <'"l 'i2 ~ V'l r-
N 0 ~ 00 M r- "1 N 0 \0
- ~ ..",. r< ... -c
i I r- ~ ("'J Q\ = - 0 ('1 V'l f"- - 0\ <"1
'-C! r- -.:; V1 00 0 C ..".. "... <'I") r- V"o "<f"
,..... .--. N ~ ~ M d ..0 cO a..: :Q r...: .,f
.". r- ....., ..". or, Vi .,.., -:r ..". ." \0 V)
16
'i i 1 c eo Sl ...... ~ r- 1"1') C"'l ~ 0- N ..... :1
<"l N ~ ..... 0\ .... - ,..... - M
~ -
It,
e-- .-If
...-I
.. 1 ·1 00 ::0- 0\ a-, 00 ('rl -c» ~ ;7, N V \0 <""l
"'I" M - M <'"I 00 N M ...... ..",. ~
~ ,.....

I 1 i :q 00 r-- .:0 8 ~ g; .... ;g 00 V'J -c -=
rI6 or. 0 \0 C\ "1 ~ <"'! N
,..... <'i ii ~ d ~ ~ <"i [d ..... 0 - r--:
ee r- oo r- r- oo 00 00 I"-
~
.. t t !:a ~ 0 ~ @ 00 :q l"- N '""' r- OO 00
I,n N ~ - on {'"l r-' -e- ""
- ~ N
~
~
-= .! 0 N I"- r- 0 >.0 ~ C1"J q.. 00 - 0- C£
00 \0 N <""l V"l Kl N '" M N Lr)
M ~

.; i~fii~~i~fi~i

fi.lra.rr

dlfctq;{, ~. 3:17 ~ ~ f..f; ~ ~ ~ ~ ~ ~ d;f ~ ~-'i1f~l(fit (a1;J ~ 6-15) ~ ~ c:nB ~ ~ ~ ~ ~ I ~ tflfcli:fil ~ ~ mm ~ ~ lR 001 ~ ~ mq ~ rIT ~ ~ 75.24 stRHld ~-&4Ftq"ii ~ ~ ~ ~ lIN ~ II if ~~ ~ ~ ~-4faJ4i ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ tft ftrffirr ~ 1% 1Wl ~ III ~ ~ q.1 Cfilft % rrn:ur <:fiflf ~ it ~~ ~ w:r:t ~ ~ ! $;;tR14 ~ ~ awm if ~-ifaft ~ 1t ~ ~ ~ ft.ri'.rTt ~ T.fi(1p;j4$\4 ~ ~ it st ~ ~ ~ 3RR~-it1fl":qqr q;r rom l1{ ~ ~~ I ~>$1~'l11tn~ ~~ffi~ ~~~ciim m # ~ ~ 7jffiIJ ~ ~ ~ft~TC9IT ~ ~ ~ it ~ I

~ dlWl"fi1 if ~ '1:ft ~r~i'.fi,a ~ ~ ~ 1Wl ~ III if ~ ~ ~ -zfrn:t dR oit 67.39 51Fdlt!({ ii4f,?q~i ~ ~ l ~ alt u,th. it. qffi lWf ~ if 53.01 ~ ~R:q~i ~ ~ ~ am- ~ ~ cuFr ~ lJ1ll ~ IJ t:FT ~ 48.15 11ftma qf~i tT ~;smft ~ ~ ~ I

'@1li ~ it ~ "#r ~ yft<:uu ~ ~ ~ ~ 6;f ~ 67.77 ~ ~-<i1f,;qlfi firm 1W1T tR ~ l ~ ~ ~ w;r mrf ~ III ~ \Ii g I~~ 1Wl ~ ~ allt ~ ;:ft"l'f ~ !fill ~ II ~ ~3IT Tftq qi[ I ~ aIT~ ~ ~ ~ ~ 'W!ft cl:s;f4;~i 1# m1i ~ III ~ ~~ lWT qft ~ ([r ~ q;q afr.~. it. % ~ ~ @\{!F~11 Tftq ~cttl

o

64

>J ..

:: '. -: . ...-.:.

4

~ ~ it ~ ~ ~EW-lrrf ~ ~ ! ~ ~ qR~'l111 t)JS!pl ~ if ~ eFt ftrirrf cB ~ ~ Tff ~ ~ d{'4Ii!:'1 it ~ Wf.t ~ lf1'.f-mtf ~ ~ it 1fr '4 fJ;Cl &1 3fFIT I CflIMI~1{ if m:nr"Wn ~ 11T~ it \ft d"NIt:'1 ~ ;p.n ~ ft{ffi I ij;r if 4'14141 '1, 'lR qft ~ m ~ ~ m-, ~ ~ ~ ~ ~ q;r 1ft ~ ~ I ~ w;m:if ~ JJfu ~ dttlle:~ it ~ sf, aTI~it. <fl14~q ~ ~ ~ ~ &.:JE4f\'.'l1 it ~ 4ft4d'i 3fl1IT ~ '1ft ~ ~ 1V ~ ~ I tJfrit ~ "d'ij"q ~ ~ t1'ift Q if tIT;ft ~ ~ lflfm~~~~~~ifRt~qt I

~ ~ it ~ ~ iferr ~~ '4~ql(j aru ~ ~ ~ ~ ~ "ijqf ~ ~ d?'lIG:1 ~ f.:rittf ~ it ~ ~ l'p.U ~ I ~ ~ if ~ awl, ~ ~ ~ 3W1 anR ~ ~ '4t ~~ it f.fi;m:" fcfi';rr lPn ~ I (f~I{i1q; ~ it m ;r ~ ~ ~ ~ ft:s'ffif ~P.ff ~ wmr ~ ~ ~ ~ 'fiT ~ ~~% 1:W aWr~ ~ ~ 'l1H"hlil ~ ~~~ , ... QJj'iH ~ TFrr ~ fcf; ~ ~ ~ ft:qftr eft I ~ ~ ID1J 0lfCRf ~ ~ f~:t4~<ft;q lJRT ~ ~ I ~ ~ wmt WR ~ * ~ ~

------.--.--.~----.--

6S

1.~~

(qi) altPJfiil u >NTm Trtq.-atr~tt. it 11l{1fcrq .~ TfP:U-~ ~ ~ II ~ ~ it TAT,~, mlH0i41~ q,l ~W ctT ~ ~ t affi-7r{ ~ ~ it ,:ft ~ ~ i ! CfiC"'6llul!j(J l!,Ct ~ it ifR" ~ J:OO'4I41'1 Gf,t ;rf ~ ~ ~ (1Tft t I ~ ~ qiT -Gm rit affia4111 ~ ~ ftR;rr i I ~ if #Il1lilft"l ~ m?J TfW ~ ~ ctt Q ~ ~ ~ ~ I mm qfr iMt .qr ~m aTI~ inf it ~ \iIH wft ~ I

(lg) ~ rrtm if C::~~I ~ ~an ~ if itit -rWl ~ ~ ~ ctt ~ ~ <fr 1ffi~ s.1t ~ ~ ~ afr:t!;Giit. ~ ~ ~3lT ~ I ~ lJtq1 it it e;~~'%11f ~ ~ ~ TT4. ~~I41'i ~ ~ eN ~ ~ ~ ~ nHi1R1ctl ~ ~ ~ ~an if ~ «1~I;;(j"i ctt ~ ~ act9(S1<11~ 1WIT~~~l

ell) ilil(1I~! ~ oqigl€~ ~ m OO~ l1fq ~ 1:K Wr it CfiRUT ~ tt ~ 'it ~ -;rtfm ~~! ~ it ~ ~ ~ 25 mt1 ~ ~ ~ ~ !!fT, WNTT it m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ tit tl1§i(ij 6£l'=4~1 ~ m it ~ ~ if ~ tiii a*'@'iltf qrqJ'l ;ffl

aw:rr ~ I

~ r4!(E1I1\~IW'l ~ ~ fCr'WT ~ if. ~ 1m ~ (!;j({lql~ if IjIJl1l({ ~ it ~ it aQ;:f1Cfi1 qfJ;qJF{ ~ 311"Li~ if ~ fr.f; Cfflt iiI~~ql ~ Tr{ ~ R(f ~ ~ ~«tql~ ~ f I Tti ~ ~ tfitlR1, TAT om ~ CfiT ~ '1T ~ ~ I ~ ~ ~ if ~ Cf;T d€YIG:1 ~~~~~~-rA'~~tf,f~~~ amTr{~~ ~ CfiT ~ ~ ~ t ~ ~ qlfO! 1){ m ~ ?fr ~ 3fii{ ~, ~ ~ $IT ciflC?4lUI it{ ~o:ti l1m ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ 'B 'f1"\"""I~ ~ ~ ~ ~ ~ Ijl'HII{ it 3T'ift <1114(41'1 qitliffi q;r

~~~~an~l

66

2.~~

~ ~ ~ ~ ~~it ~ QRqd'1 ~ awn ~ ~ ~~ llRt ~ qft 3lr'lf~~d~ I ~ qJf{UJ 'ffi Cfit 1hT CfiT ~, ~ ~ ~ arH ~ GfR: ri ~~ctU m lTt m, 3fij ~~ ~ 11m ~ I "¢t Wt 7f,~n{1qqj<!'1 'WK ftTRr IDU -rFt qft ~ if ir.t ~ 31oqcHtl! ~ ~ ctt ~ ~ 1JllQR" it ~ ~ qfB ~ ~ ~ TTit qit 1filIC1 ~ ~ i:t ~ am ~ ~ Cflf1 'Wft mffi mm ~ {1·>P'U~I~ ~ OOQlqln:q; ~ CfiT ~ ~ ~ I ~ qft 1fim1 ~ ffiQ: ~ 1:1'Rt )fP:f: "1 ~ 2if~ q;Jl rrm if ~ t CfirrOT m:1 l!;Ci 1'f.2t ~ ~ ft:flB 1;fI it; ~ ~ ~ 1ih{1I'1 r:tiT ~ ~ 11i 11

3+m~3~10·

~ ~ ~ ~ ~ ~if f¥''"R~ * ~ ~~ Gfft ~ f.11:;r~~-

i'tlfC'1CfiI ~, 4:1 ~~c€r~

11i1«1 qrr :m:r ~~iii~ CIlfm:;r~
1 2 3
1. it( 12 25-3U
2. ~ 7 12
3. ~ 10-12 8-10
4. ~ 12 12
5. l{lf 5-7 5-7
6. "m 7 G
7. TAl ~~ 300 4

+ 5

Contd ....

67

Contd ....
8. ~ 7
9. ma- 7
10. ~ 20
11. ~ ~~
12. ~ 4
n "lR ~~
14. IRi' 5-7
..... WfI!;f!1f ~ 3lTP:W lR 7 7 20

';.7

40

5·7

fiIT~ 1IT11 ~ ~ ~ qtlcnU if"5ffif ~ ~ 6~<W!:<1 ~ ~
~ ctt f.iq W-If(f ~ ~-
illf(:14l1 ~. 4:2
~ ~ Q,Ct ~ amr (1983-84)
iJlilr\{f1f -qfum ~3lN(m ~mt1i1m~
(1fim-ij) ~ 1l) 3mr(~1{)
1 2 3 4 5
JI"PlWfJI I 5498 193 1365885 248
(W."QJj.tt)
m-.J~II 940 55 313805 :}34
\om "!rIlJfERI-m alr.l!;Ktt.)
mq~1lJ 1826 56 315875 )73
(~~
~ F:264 304 1995565 241 6q:{f ct!f(1411 ~ ~ ~ fiii ~ ~ it J>£'Glfqo ~ ~ 11m ~ I ~ II rt >rftr '00 ~ 3(Gli:\1 wt ~ 3WJ JfJtl ~ III -q ~ *

-.--.~-.---.---~-.--~-

68

~ ~ F4t1ICfl{ ~ 4JPf~'1ifi ~ ~ I ~ ~ ~ CfiRUf ~ if ~: (1) ~ lJffi it -a:m ~ t.f,li ~ ~ qiRUf ~ il ~ if ~ Cfilft ~ M'\Fl ~ it ~ ~ it qi1ft ""ij!i!IT ~ ~ ~ 11f.:IT it qr;ft ~ ~ it q.e:1'41{ if IlRlql aftr (2) ~ if s1 ';;fZf-~ 3l~ 1pffi ~ 3{CfW 0/ ~ qiT an<rcfi m- ~ qjRU1" ~ it ~ r.iT \1fol 'filJ fi:ttrr I

3li{ ~-mt Tr{~ ~ q,1 ~ ~ ~¢R"ffi QIT -00 ~ I ir{ ~ ~ it ~'G'T 80-100 >tf~HIf1 iq~(Hl sf ~ I it{ rit 1fimif t¥1 ~ ~ -?t (1l'4ir~d ~ mlf ~ it ~ ~ ~ ~ ~ f.:Ff W-Tftf too TTfdlfM(fi1 ~ 4;3

tr{ 3~1a;;t if ~ ttl ~

vfff ~ 3lIlf (~ 1l)

~
1 2 3 4
it{ottfirnffit 1125 3000 + 1875
~ qff firnfI-g 280 750 + 470
'4Pl 1405 3750 + 2345 :a?41 e;'1 a:rrl it "1?i {j it 167 '5f:w. ~~ ~ ~ gJJij11 ~ 'R ~ 3fR ~ iffG ~ ~ 1983-84 ~tl

dlfcl'til t. 4:4 ~ ~ fcfi -.mt qy;ft 3lR * ~ ~ ~ it q-qf 1;ff ~1'41n:(1 It{ ~ ~ ~ ~ tft ~ Hlft.1C{ ~ 1:R JWl: ~ ~ ~ qJ I ~ mt ctt ~ ~ q;lT ?ft ~ ~3TI it ~ ~ 11i W ~ ~ it I ~ ~ it w m;r CfffiT itt '~. 6fl~R1Idl '1T ~ ~ ihn ~ T.(cf "lj{i~t11 ~ 1li1lff lti "it 20 ~ 30 liRf~ld ~ ~ ~ qr ~ err I ~ ~ ~I l:!W!: tK ~ 'fill ~ ~ >iITm 2U I ~ ~ ~ ~ ~ iT{ ctt qt;IEtH It ~ ~ ~ it (lijltt~Cfi ~ (fiT dq"-flll ~ ~ t I ~ it ~ ~ ~ ~!fiID {1*114Pti1i lIDG 6R'IT ijffifT $1fT, 3R ~ ~ it ~ ~"if.{ ~ ft1it 5-6 ~ ~ (1«14f~"h 1llR ctt 3WH'44dl

69

~ ~ ~ ~ q)q llm ~ 1ffiG m1T ~ it TJ ~ ~ fiwRft I ~ 3f?f ~ '4t ~ fcf; RilRT: ~ Cfit ar:Rt dA i~<1 ~ Cfill ~ ~ r\ft ~I

I1tf("lCLI ~ 4:4 ~~~~tn~

~qr;ft~
it~~
3
600 +
1200 +
250 +
90 +
200 +
375 +
2715 _~ 2

4

400

2. ~

100 150

3. ~

4. ffRTf 5- ~ 6. ~~l

200 75

200 1100 IDO 90

300

925

17~O

ftlfMCflI ~ 4:5
~ ~ ~ 1?F& .3mf
(liQ"tff if)
f.mur mtqRt ~ ~ t[Cf ~ qr-ft atR~ ~ qf.t
1 2 3 4
1. mat<RJ:~~ 1405 3750 + 2345
2. $'I~~~ 925 2715 + 1790
~~ 4RO J{l35 + 555 -_--_--_._-.

70

~ (1!f~<:fi1 ~ ~ if ctlf(!fCflI 1:T. 4:3 ~ ~ ~ fq; ~ it{ qfr mt ~ ~ ~ ~ ~ aw.r it 167 Slfd¥lq Ii(~d(l sf ~ crtf ~ ~ ~ ~ ~ 115.6 srRt~lij 441ail sf ~ I ~ '¥f PH'1!4i{ t@ m ~ "{If!i!" ~ fcfi ~ ~ 1:fFft 3lR -{r 1:fffl ~ ~ ~ ~ tn, ~ ~ "it ~ 3lflf aNt mt:Q ~ % I sT. ~ fm ~ 3fCf.t ~ 'liN I <"11>311 '41{1 {iijq;Iil"lH ~ Q}f,,~;(I'q( it ~ ~ fcti ~ ~ ~ 3P1 ~ ~ ~ 3QQPI ~ ~ ~ d(tll~ it m ~ am tt ~ ~ ~ d?1I<'1 lR ~ ~ it ~ ~ ifre: ~ M4IG'1 awl ~ ~ ~ I mft ft:'qfu ~ 3M<R ~qft~~,

Jrftf ~ ~ 3MIt::'i ~ ~ ~ 3Wl llJtR ~ ft;R 5 t.Rt 'i1 3Tf~ "lf4~ 93 qftqlU r;r fcriN ~ fq)m rp:n $!fll ~ ~ ~ qF(uilY

~ qIT alrMtfll if ~ 7fit s-

t't,rHCii "«. 4:6
-smr~~3M(~~)
(~it)
qfum "SIfir~¢ Jffir~~ vftr~~
~ ~ ~ ~
1 2 3 4 5
!lfZlW@I 66 2165.38 792.61 1372.77
1fll:I WWII 10 2304.31 962.94 1341.37
lW(~IlI 17 1738.19 525.56 1012.63
lim 93 2040.00 751.00 ]289.00 ~ tllft'iCfiI ~ ~ l Ffi ~ ~ f%+1I<n cit *J:!'1im. ~ ~ if J(ftr ~ 1372.77 m 31ftf tw:-~ ~ aw:r ~ l ~ ~ ~ "81~'f;(;jij

~~~~ 2:ij)::tti9lf~<tO~~iflq:;lif4!l':r f-l Q}ftCbA(I (U;jj+'!lH~ 3{~aro3A t(r~f.lf'l~, ~~.1984

71

~ ~ ~ mif ~ III it ~ ~ 1012.63 m m ~ I

~ rCl~?t~OI ~ 3ij{4J( ~ mr.r $ ~ '1(11<'1 ~ aw:r 'tt ife "fr ap.:f ftii*4lofi ~ ~ ~ ~ an~ ~ ftqfu if ~ I ~ 3{ffiqf ~ 'lit ~ it ~ ~ fct:i ~ ~ ~ '1?41~~ ~ ~ ~ fCflfil;i1 q;) aTIf.{qi ~ ~ ~ mm ~ ~ ~ ~1lT aq('li1':f F ~ ,

4. ~(f( mn CfiT ~

3fv.p.f.J it l:ffiT ~ ~ 1% 1lfir:f; ~ ~ ~ ~ 3i lion £i et1<11 -m l:K ~ qRt «f1f~~1 "iill if fiwf ~ -at ~ 'tAT ~ ~ <tr ~ ~ m~ ~ ctt "@m- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ it ~: 311~~t{i ~ ~ ~ ifiRUl m;r ~ ~ it3; if ~ ~ ~it ~ i I ~ ~ ~ it ~ ~?IM1 m w:nm ~ ~ TFIT dNI~41 fCflfll~ CH TAT -wrq ~ @(lc:~ ~ -mt ClI6If'4l ~lftm iT ~ am: -rr;:;rr ~ ~ r.fiT ~ ~ ~ ~ ~1R~ I ~~~ -q'{1Ift ~ ~ ~~ qr;ftitm~~~ ~ ~~ ~~qft~if'rFf ~~~~ma ~ f<Milt41 00- ~ I ~ ~ ~ cn<ffi ~ ~ a1k -rFt ctr firstt ~ ~ lRT flffi ~ ~ dq~dtf ~ I ~ q,1 ~ it ~ * ~-~"iRT;-wID anR ~ ~ ~ if ii4ijhHl ~ anr 1\l11~{l ~ I ~ it{ 'Q!f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q,1 3Y{1 far tlf"iniil~ qiI ~ ~ ltCf 1:JFft eft "WFJ t:K aqMfa:r ~ ~ m R~ ~ 3TftlifilUtfi -u:ct Fct;w'iil ~ arr~ f'1f4i2{fT ~ ~ml

6lUq IKif) ~ ~ ~ ~ ~ t ft1Q: fCflBI1i if 31 flict(tf qiT ~ fi:1tl4H ~ I ~ ~ m ifNT ~ m ~ mt ~ ~ m~ ~ l:fGit tftt ~ it ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~F~ch1 01 it a:RR' f-iRRT ~ 'ffirr ~ I ~ m ~ ~ 3lf~ B1f~H' q;rm ~ am- ~ dNIt;~ "tct ~ 3Wi it ~llaU iKfr ~ I

1'lief ~ ~ ~~T;il allr ljf&413IT ~ ~'IR ~ ~ d~1 (\'9 it m ~ t ifit it ~ ~ mtq t Tl atk ~ mtq m ~ ~ ar:Rt UGf

72

~ <tt i I ~ m <mftr ~ ~ 4:1 ~ M TfiI ~ ~ ~: lt1 -:;m m m 'l1 <m 'lJlI <i'r ~ ~ ~ t:11' ~ wu ~ Tfif ~ <iii ~~;frit ott ~~ ~ it ~~ ~ ~t~

$ ~ ~ ~ w::r tj ~it ~ ~ m~?t ~ 3IR ~ ~ om::: ~ ~ ij ~ lB' >f'f,R ~-

~1t. 4:7 ~$!if~~if~N

...
~~ 'Iitt~~~ =mT~~
<til f<R;:1n ifi~3fuvr~ Wimit Tre; srM
'!iIfI~':n'fu t. m~ifif'f
~
2 ? 4
1- ~ 7.S 20
2. ;;;;mw. 5.0 20
3. "'-m~ 5.00 15
4. ftrn 2.5 -B-3.?5 2.5 il"3.75
5. ti'rmfR ~~ 1O"ir 12.5
(,. ~IR <I~::rti. 4Il
7. 31ffifl 2.5 il3.75 2.5 il 3.75
;) 'FIl 10 itl25 ~ 0 if 12.5
'.I. 10m 2.5 2.5
10. "JRT 300 .

~.

: .. :

~: ~: .

73

2.67

4.00

3.00

tfFfr otT ~ "it "1fR ~

iI~~ ~~.

m-:m 'it ":Jtt.

foa;l~~~ iii :~rl1101 if ·i~ ~i'I if."lft

1:fil«1 ~ "UJ.t "SJftr ~ a~w~'i Ep ~ it ~ ~ "it ~ tmrr ~ fr.ti ;m- ~ ~~ ~ aTt~it. ~149fili it <:fl11IP<:1a l'JtGU if ~ ~ ~ 1"ft<:U q;r "¥FIT if m ~ a('l i~"i WlT ~ awi ~ ~ I ~ it >J~ !fR ~ 9it Wi! it ~ m air~it. (f5!fl ~ 414S64 ~ m~-rrtcft it ~ ~1tf ~ I ~ f1g 'G1 ~ tJ:m ~ f.f >r~ ~ crtU it 3TI~ir. iflI4st)i1 0fiT d{\lIO;'i t:rr ~ "!f~ ~ -tr ~ ~ I ~ ~ <:fit ~ it ~ ~ ~ am fcf; ~ Cfl14#14 if ~ f{lOJ{ltfl"h(OI <rson 3P1 ~ ~ CfiRUT "t~ it ~: ~ q ftq J'i ~ -qJ'lff % ~ lff crnur ~ ~ 3-4 ~ ~ d~IC:r{ it ~ 'Ifu 1tf ~ tmft ~ I €1t1ifEfi fCfll:1lll ~ ~ ~ ~ * ~ if :mJtqiID. CI11 4~ it ~ iTT it ffi1l fcf?IT ~ ~ 3lfu ~3cql<"f~'

o

74

-:

r',

~ .

,::.

/ ~'" ~'"

~.' ,

.',

~"

, ;,

5

3fUftFf ~ ~ ~ ~ cfI ~<1~ ~ qit -rW fcfi ~ ~ y{JlHill €I ~ ~ ~ ~ cp:rr ~ ~ ? Fcn~ 11m ~ if ~ m~ it ~ ftRri mm ~ q~ Wf ~ ~ it ~ m$lt it <:FIT ttftqt.1 3WIT ~ I ~ ~~ it '4\ ~I'1CflI(j ~ qft ~ ~ ilt ~}I'51"'1Plij ~ ~ tfl14~A it >r~ ~ if ~ t m1:FPfP.TT ~- ~r{Oir.qtl 'lf4 qif aqqm r.p.n ~ ? ~ ~ it ~ "iffif tV ~ fcrmt ~ ~nr'l{ffi ~ -rro ~ fcF m ~ 3ft ~iL ~ AA Irq (1 Tftm it ~ ~ ~!1(f W ChFd'iI~~i ~ ?

lWJ ~ I if ~ qft~l{f ~ 'im 87.36 Slft1J(ld ~ ffIfq(r ~ * ~ 12.64 !>lRHlti ~ 31itRd ~ I ~!WJ ~ II ~ ~ YKqlU ~ 94.39 >lfq:m1 'qj4 it ~ ~ ~ t I mq ~ III ~ 31f~fi1d ~ ~ ~ I ~ 42.50 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 57.50 ~ ~~F-q (1 ~ I <Hf<1CflI ~. 5: 1 ~ <:re ~ it ~ ~ fcF; ~ ~ * 4l("H:q~q ~ ~ # <qffi ti1o?l(!U ~ ~ 1 1tr ~ ~ if ~ ~ if ~ mm-l m- ~ ~ tit ~ it?; if ~ ~ ~ ~ lIT'U if ~ m ~ ~ ~ m ~ ~ I ~ aTr~ir. if am qn:1lil if rnm

7S

~ <fiT ~ R tJft:rrij <t'I ~ it <f,11 0ifilTGIl ~ it att~it. it ~ ~ $ ~ ~ <J;T c;f'irq m- ~ m~ -aoT ~ t I ~ ~~ ~ am~ RffiiIT ~ f<;!i ai't~~. ~ cf.t bfl4lf.qRi ~ m <ffift '1iii';qf~'-'fI ~ ~ tNt n it 'll'ft ;:fflf ~ t ~ ~~ wft ~ <f.r 1:JFit ~ ~

00 TFn 2fT I
mfmfiT ~. 5:1
mtf2Ji' qftqri'j if ~ P
(~ifJ
-_ ..
~~-=mt #fim~ ~~ ¥i
2 3 <1
lmf~l
L ~ 215.36 0.48 215.84
2. $n 147.04 5.76 152.&0
J. ~ 106.56 M.66 193.44
4. ~ 203.20 14.72 217.92
5. ~ 144.00 10.24 154.24
-_ .... ,.
~ B16.16 118.08 934.14
iv (87.%) ( !2.64) (100)
1IPf~U
6. ~ 88.64 5.12 93.76
... ~3lf 86.40 5.~8 91.68
~~ I.
l', m 17504 10.40 18.'i.44
~
(94.39) (5.91) (100)
. lIN~m
'"
,- 8. ~ 3'i.2U 54.24 93.44
."f.
:"! 9. ~ BII.% 113.16 ViR.72
~.
~. ti1-r;
ii. 1l!1.1{) 168.00 292.1fi
!\
(42.50) (57.50) (100)

76
", dlfMI ti. 5:2
~~ qftEili'i ~ ~ _ it ~

ffm;rn- IP (~ if)
~tfiT~ :m- ~ ~~ ~-;;mt ~
1 2 3 4 5 6
lll1f Wi' I
1. ~ 209.60 5.44 0.32 21536
L 'l1<n 146.% 0.0& 147.04
3. ~~'O'~(I 10630 026 106.56

4. 'f1iltt 167.52 27.68 B.{)O 203.20
5. llRtn 138.88 0.80 4.32 144.00
-Qm 769.26 27.68 14.24 4.98 816.16
(94.25) (3.39) (1.75) (0.61) (100)
!fftf~II
6. ~ 85.76 2.8& 88.64-
,.
,. ~~ 86.40 86.40
" 7.
lirl 172.16 2.&& 175.04
~: .
,.
c· (1,65)
r: (98.35) (100)
-.
t- lWnp:i.~· III
\
, .' ifildlw! 5.60 8.80 2.72 22.08 39.20
':~ s.
t ~ 32.80 14.88 37.28 84.96
\ . 9.
.A,;',
~. -mil 5.60 41.60 17.60 59.% 124.16
I.
i
" (4_)1) (33 . .'iO) (14.18) (47.81) (100)
\. .
. "
~.
I.:,
i: 3Cffl tllf{\1iiil GVITm ~ ~ Jilll ~ I ~ ~ qf(~ID ~ ~ 94.25
~
:>\fd~l~ 8ft # ~ qjf m'-R m ~ ~ 3.39 Sff<pmf ~ i:t ~ ~
~ 2.36 $fRt~E1 ~ if ~att ~ ~ tit ~ ~ I !Wi ~ lJ ~ ~
'--
77
t· ~ ~ ~ 98.35 >iftfmf ~ ~ ff:Rnf qiT ~ ~ g -m 1.65 mm ~it¥tl

,;

,

~.

~ riT q{UHllH, ~qttlf

~ qr;ft 3fFr ~ ~ "!fIl1 ~ ~. I tff 11 if lJ&1O: ~3{f it ~ mm ~ I Jl'Tij ~ I ~ Jf"I1=I ~ if ~ \ft ~ q;f "k#lG"11Q ~ ~ ~ 14 ~ ~ it ~ -4t ~ it ~ imt II ~T1:P::!l@ 111 it ~ q)f ~ ~ifl '¥i ~ ~ ~ ~ ant 3lR ,:ft ~ m~ if ~ itm ~ ~ ~ ~ ~ 5:2 i1 fJm ~ ~ I r« m11 ~ t ~m $ ~~h·n~~ if; OO~ ~ ~ ~ ~ 22.45 ~ m ~ ~ ~ ~ am- 77.55 ~ l$r ;;tt ~ait it <it ~ ~ I ~ ~ ~~ ~~ ~-qftnij ~~ ~ 39 >rfumr Pft# ~ ~~~ ~ ~61 ~CIiT~¥:~1

2.~~~lmr.f

m1l ~ I ~ 11 if ~ * ~m~it 1Wfq:;r~~1-m qWm~ it; fuv:~aTI ~ ~~ t ~ ~ ~~-~ ~ ~"fait it qr;ff ~ ~ ~ ~ tf1tIT q;r ~@ 141<1 q;f.t BiT ~ ~ ~ Bw.:n 5:2 if ~ 47Bl ~ ~ i=t ~-~ if 1lRt ~ ~ ~ ~ 14.18 ~ ~ it ~ l:fDif ~ ~ -qr;ft tiRrr ;mm ~ I

3. ~ ~ ~ .m.~.if. 1s mq) * ~ ~iH4IQ

an~tt. if aWl ~ TWIT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~ ctt ~ it ~ ~ llTm it qr.ft ;rtI' fi1ffiIT I ~ ~ ~ ~ ~ it qr;ft fifffin tl ~ ~ 15 ~ ~ ~ ~ tfRT ~ ~ 'lffiIT ~ ~ ~ ~ m '1fJ r~lctii~f1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ m if ~ ~ -qr;:ft ~ ~ it~ lRiftlfl;:jffiff ~ ~ ~ ~ ~ ~cfr~ t~ ~ ~ -,ro 1Wft ;Wi W:rr -;;mrr I ~ if m ~ ~ ~ if ~ ~

.\

.,_.

7R

l~ r..- ~mmtK~ .~q,1 ~~lK~~wif 1:fFft m q§~(11 t ~ ~ ~ ~ mt ~ ~ ~ ~ ~ '4t ~ i lh{1 W'6Q -crAt ~ (affirq ftm) ~ m ~ 1:ffiIT 1

aRq; ~~I;fl ~ ~ f.fll=titQ(f cnll fcti ~ qit ftr;:rrf ~ ~ 1:fFIT -;ffi fiffim, w m ffRTf ~ ~ tfit m ~ ~ I

fijl«l.u rnl ~ ,:ft r~lqll~ ~ 1% ~ ~ iIit if ~ al!i;Hf4liU ctt >Jt 1"1C6lil ~ ~ ~ ~ ~ 9iRUT ~ anr qr-:ft ~1Fn~Cfi ~ it ~ ~~ ~~ airr~~ ~~ ~~tiffiUTmR ~ ~ ~~m~t,

~ rCf}tir:TI ?r ~ ,:ft hliflPhl c6t ~ ~ ~ ~ it" -rrt ~ I ~ w:m ~ WIfiH1 oq':H'41 q;r a{"IR ~ 1 f66fUoff rm ~ 'lft ~'l:fll~q ~ ~ ;m~ ~ ctt ~ ~ f9im-n eN ~ firffift ro:m it ~ ~ m 'tfffi , 3l:qI~ql ~ ~ ~ ~ ~ ftrmt ~ ~ W 'iffiIT ~ ~ ~ ~ 'GTU ~ 4§ildl ~ I

,

,"f',

c,

4. m;fr qif RfUa 'Q!t ~ aih: ~ &.4C1(O$!ff 'Q.Ct ti4M(i tlfl{<fltt 1W1 ~ I ~ 193 ~ '1RC4IU if it 62.12 Slr(1!lI~ Chl Ulf ~ fcfi ~ Ciqo:H:2ft ~ ffi'q ~3fl ~ 3{~ tfRt CIll" '5;(>G£j'PI ~ san- ~ 12.44 Sif<HHl qn:~IU ~ ljf~tllaIT q;r <fi'R ~ 1% ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ II ~ ~ 55.76 >I fa 0!l!{1 qn:ql( ~ ~ % an~it. it 0RPfu ~ ~ O1lfct<n ~ qr;ft tfiT fn:rrq qitf 'S3IT ~ I ~ 20.20 >rft1~I~ 9fl:~1{1 qit m ~ f.:fi qr;ft ~ ftmEf if ~ Cfitft ~ am ~ I

ltl ~'l ~ ~ ~ ~ 1ff~~aTt ~ ~ ~ it P ~ it -mtPi aw;rr ~ ~ J1CfiK ~-

1. qr;ft 911 f%Je1 ~ ~ '1lf~4i <IT ~ '{t 1li ~ ~ ~ ~ WTR Tf4 ~ m:ro qy;ft ~ if 4{~IHl M ~ I

2. =iJRll{1 qft 00 iTf ~ ~ ~ si ~ ~ qiRUl ~ ~ l1ftr it

;nff ~ l:ffifT I "'

79

3. ~ rtq qft '1 (WI en -;r ~ ~ ~ 1:fRt q;r ~ 3itK an 1Fn ~ I q;f ~ -at qr;ft ctt ~ ~ ~ ~ ~ 00 2-3 jiG ctr ~ ~ "1\ tt "CfRt an ~ II l:JFft ~ 'IRfCf ~ q;JtUf ~ ~ 1:f{ '1R if €A 1(1 Q"1 an lP« ~ I

4. tfRT ~ Plqil~ ~ ~ ~ 'iIFcl<fi ~ t ~ qr;ft ~ aq4111 ~ 6qcl(::q [ ~ ~ * CfjR1Jf ~ ~ o.m 1:JFit ~ ~ "([ffi" ~ * ~ .$ fth~ 111 ;it ~ ~ fum: trr.ft -;fflf ftrcffin I

5. -qr;ft ~ f-iitll m 7fl Wjr.qn oq~ ~ -m ~ CfRllT \HID it ~ ~ -qr;:ft '1U ffiIT ~ ~ ~ ~ ~~1¥lIr~<fi ~ G~ ~ ~-~ mm ~ ~mitijttl ~-~m~i:t~-rm-TT!~~~~ 'H1~fq:;(1 ~ ~ ~ ~ ¥flR ~ ~ I

6. ~ ~ ~ ~ cit '1lf~<qi ~ ~ am- t:{1;ft ~CfM'1~ qiT ~ .wr~ ~ tR" iRT c!t ~ ~ I ~ t-ft &; q;[\UT tfi ~ ~ €i IOq '1 ~q;r~~j

7. ~ ~ itT{ -a,~ iff~ ~ ~ I it crt if ~ wiT talk aW~p[''F1 ~thPHI{~m~~1

8. ~ # ;m;ft t qr;fi ~ ifIff ~ -qAt :r ftl(1~( "(f"R11if 'tt ~ ~ Cfi{

~. ffi ~ ~

f~ 9. 31f~ '11 n:;p-'l I ~ ~ I ~ ~ 1"tf ~ lp1T ~ I

t:'

-\

<, ',' "

80

'" ..•.

x \-.

.'.

~ '.,.

If·

6

3lR l:f)llf :gq(1 qq2 (OFD) (\li<?J ~ ~m~ f{lOf~ CfJI4¢fiB)

(If;) ~ ~ "t~ (On Farm Development) ~ ~ glH1qql qif ~ Cfl145f1¥:J ~, ~ anm 00 "JTf ~ f.ti ~ ~ ¢fiT ~ ~ ~ irrrr iff, m~ -tt mtftur ~ ~ 'fi ~ 1zyrr fir#t1ft I ~ Cfii4iifl&1 -n ~ ~. ~ ll~, 'lf1l ~ ~J ~ q:;r ~~ ~, ttfT\ifK qa ~, ~ ;:Fti11ifl anR # T'\I~41 qftrd:=f ~,~ ~Im nsft ~ ~ I ~~ ~ ~ ~ Q;,4P1iIOi * ~ qm q"{ ~ ~ ~ ~ 1lf I ~ tfll4Sfiif ~ mt if 3ifq'~qlfl Cf)f ql{1iq(OI tft W qi)- fJreT I qi14tt14 ~ ~ ~ ~ 1it ~ ~ ~ Cf)RUT 1'1iq) it CflI4Sfi~ ~l:11 9Iijl'"'l(lJ! "iRl alIT ~ qlf{Uf ~ Mi~lr-4ftf -;:ftftr if 1it t1ftqJ~ CfiVlT ~ I

~ ~ it ~ q~ mtR arm do{ 'R ~ ~ it fcrqf{ ~ 11m ~ I

~ qii4P11i1 iti f.p;r ~ JlR l]il ~~~tfil~f.rJuT~~~~~Cfftlfm~~ an~ ~ ~ ~ ~~ ~ dqJ(it1l ersr if Qr;9a"l ~

(13) ~ ifi ~ t'I,qr~i'.fI ~ aik ~ ~ r~q;m') ~alt lRT aTf~ ~<V4!( ~ I

81

~ ~~ q,11ffr ~ ~ f.p::;f 4i14~'4 ~'4lf~a ~ ctT aM-m 00 ITt ~-

L ~ ~~IF"1Cfi rtrT cn1 ~, ~ ~ ~ ~ ~ ctt ~ ~

tmt It;T ~ ~;a{t q)f ~~ ,

2. ffRrf aTIr ~ mmt ~ ~ Frqftrr I

3. mn it 3l14P III <i t ~ ~ 'Q!;f ~ ~ f.rJ:rtlI1l

4. ~ ~ ~ 11lfR ~ ~ W ~ ~ ~ ~ Blii141<:fi{OI I

fB i:fl14§tl4 * 3Rflfu 20000 ~ iff ~ ft;:rcR ~ ~m ~ ~ 1ft ~ 'qT am- -;ffi m it ft11:g ~ ~ ~-mil ~ ~ {VHlctI<:h(tlf, ~ f.1qJrn ~ ~ f.fGTur Q~ 'firf ~ ~ um ~ q:;r ew-f \ft 'TJ ~ '$lT ~ 1 in" it ftrqyf ~ ~ ~ ~ ~ "fI!lR-~, ~ ~ ~ 1ft ~ "flPts:tl&f ~ flqiiffiTI ~ ~ ~ 3f1~~(fq:i J1R1-rr;rr ~ I

~ Cf)14Sih4f -qr ~ ~ 3280 ~ Rl4 tTT ~ ~ ~ ~ qft qf{€%if!<if{1 ~-

m

(CIi) ffRTf ~ ~ Q;.:i ~ ~ Rt11vT :mR 406

~ -qFft <'iI f.Iq;rffi ~ ~ ~ f.:trIfvl 730

(11) ~ <iT ~ '"1 rlJl"41(Ol, <iil 'f,'t ~ <til Tf: f.t"1hor ~ 1lr11f m-if v:-t u«i'f 2,144 <filf.ilrivT

.qpr-- 3,280

llf i4ilqiPJ ~ fpt;~IOCItJ'1 q;y frftit<l ~ (1;Jj~ 'lf4 ~ q;1(4Tt~1"1 cit ~. Tfln i it fcf;m;i't ~ 9.5 JfftmQ ~ ~ m l[{ff d urn 15 ~ if ~ it • cntrn" 1 (1'ilf'411 ~ ~ I!fll(tfrhH qit Pd4i~fJ:~1 'R cqIQIRQ; ~ ~ il ~@1IW ~ ~ ~ llJl>!fq tr ~

8Z

m:o:it. ~ mtrr ~ ~ ~ I "99i it ~ ~ m ~ ~ 9it urn qlf 20 ~,50 Slf(l;}(ld 'CfiT4 TJ m ~ 30 >lRim, 75 ~ ~ tpJ if.t ~; 25 stf(l ~td aTR ~ ~ m Cfit ~ -q"{ 12.50 aiR ~ ~ ijr.t ~ ~ ~ 1R, ~ 12.50 ~ ~ W:rr -mm ~ ~ 1lrof mq;p; 1 ~ ~

~ ~ ~ 33 ~ Slfd~td, 1 '{f 2 ~ 'If4erriT ~ ~ ~ 25 SlFa!(m ~ tit ~ I ~ mrnr ~ ~'i1fild \lH>:l1lfd ii; fr.fl~l;fj .~ ~ ~ ufiT 50 ~ ~ I ~ 3Rf1k m fCfi*ir-n ctt ~ ~ ~Y€Rl1'$(UI ~ 3p:f ~ ~ ~ ~ ~ (Oft -;;mil ~ ~ i:l 80 5;Fct~ltf ~ 1200 m '5fftf ~ ~ ~ ~ 3Umt tR 50 ~ at PI '{ffi urn ~ ~~I

~) 9lt4#l41 <:f;T ~ ~ ~ fRllil~""Fl ~ Tf4T ~ ~ ~~ ~ ffi'1lr~t:1 ~ t 6U ~tf it ~ ~ ] it WfM 193 qf("4Rf ~ w::r dlR1Cf)1 ·~t ():1 it mrn ~ [ nlffi1CflI m ~ ~ l% 29.01 4n:~1{1 qiT qi~ ~ 1% tfRt ~ 'fMt WJf ~ -:m: ~ aftr 23.84 9ft m ~ ~ ~ ~ altt amr qft ~ jf fcriTtl 3RR" ~ ~ I

tfRt ~ ~ lr4t ~ it ~ ~ -qr ~, ~ wt~ if 32.12 !>Irq ~1<1 QflC1ln ~ (f)P.R ~ f7.fi ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ m:m if m 1:JAl ~'q \iITffl ~ am:- ~ ~ 'f[';:ft ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ftR;rm ~ ~ ~ ftrm l:JFft ~ tW"it ~ ~ If{ ~ -rFr ~ aihfflf('N llFft 6-1 m:m ~. ~ T1itr tffifT I 23.84 ~ qft~di ~ lFf it tWIT ~ m Cfft w.mr it f::riTq 3Rf{ 1t1' 3fFIT ~ I ~ 44.04 ~f~ :mr ~-m ~ ~ ~ ~ 1:fFft ~ ~ W'ft nm -aq; ~ t \

~ TTfr;IT ~ ~aitJ ~r~1fa:41 l!:cf ~ ~ ~ >Jfuf.IT'l fcl;f1I.n il ~ ~ if an~it. Cfl14iltl41 ~ Fstl~1;q41 ~tft 'f.1'kr ~fd~41 ~~-

1. ~ !ljl"l~fr;tl1i ~ ~ l1(f 0QCRf ~ ~ fcf; m~it. t ~ fctf~ ~ qif aMi'e.m llm if d?4Ia:"'I ~ if'fJ ~ I ~ ~ ~-~ m ~ ~ ~~ if Cfilft ~ :g I ~ ~ it 'iA PiCfiIBl oq':H~1 it

.~ .

83

~ i r- -""' S' ,--.. --. ~
oc
1f :! ~ C>;: q ~ '" 0 ..... -0 !t
0- .,., eo
~ ~ t: "" "f ,... & ..,. a
'-./ 0 ~
'g. .-.. .-. ~ I;
,! '" ~ ,-. ;;;;-- ~ i
;b ~ .:" 'D ~ os c· ..... <'l '" ~
...... ~ .,; e-. ~ co <"i "<t .... N ~
ffi ::.. ;z. '" e
-... '-' '...-/ f!i'
~ .-, s ~ ~ ,-.. I
..., r-- V> G 00 -c:
'~ e- ~ oc ~ ~ q ~ "" ~ ="
,... d so! c r'l ..:; s:: '"
~ ~ ::s e ~ ~.
._.
_.
f --. f;:' 8' ....... r--. , .--. ., .~
ff: 00 r- ,... ~
.-< ~ C' '" '00 '" ::::J c 00 -c
.... ...; t": ~ t ! ,..., .,..; ::i
c '-J M
'-.-' ....__ jg
.-, ~ 2 .. ~ r--. 1
, r- '" v-, r-
10" 0 0 cc ::::: .,. '" q .... ,..., ~ <', ~
..... ;s pi .,c .-< d ~. ..::> r-
~ '-" <:»: G ~ t:- '7
~
16 """' ~ .-, ~. .--. ~ ,'tf
'o"J 8 ... ~
'liD 01"-. ;iI; ... ;;:i "" Q oc: "1 ~ r- or, -=
:.; m 00 ~ ~ "' + ~
i <r, [:!, ~ c :s ~
.__.
i "" .- _.-, .-. ,...,.. ~
~ c ~ ... 0&
, O<l ~. ~ $ t-, o .,-, ~ 0 '"' .., 00 €
f -.d {'~ t .... ! ,.. '" ~ .,.]1
,...; .... '.../ ~ t!..~
'-'
-0 ....,.
1t ;;c' ~ §' t::' ~ ..... .~
i v; .....
;c:r II!! r- r- o 0 ~ 0.. "l". ~ "" -c 0
i ,.. N r-< '" ~ -o ~ ~ '" &
'i ~ c u. e rg
<l6 'i '"'"" r-; .- ~ ~
r- o .... '" ~
'jiC. -= {"'- '" -0 r--- 0 -0 '7 Q'o. ;;:
~ ~ 0 .-.l :8 ~ ,... a: .... Z. ~
~ '" t!.- ~ 'Ei'
'-' ......
""
.-w f 00 ,..... 8' ~ ~ .-.. ~
~ "" ;;
i "'.C- 0-. ('1 ~ '" ''-' -- :3 00 '00
>6 t. ~ ,.. ! ..-i "t g
.... [:!, :@:
,_.
M' .-, §' ~ ,..-"i Sf ~
i ie '"" M
If ""'" -D "l ~ N 00 ..... ""l" .... , ;:!i fO<')
,;; E- N
,.. e. e ~ ~
'-'
2- ~ §' ~ ~ ~ t
'" gj N
'fir, ""' "" r-; N C ",. _. :J<) ~ ,....
M ,.. '" <'i ,.. '<! - a N '" ...; .-f
t:. ~ 0 ~ ~
It ~
i ·I<N t<> C> .... ~ N "" ~
''1 .,.., N ",. '"
.-.
'Ii'
~ i
.... f l
Ii Ii
,~ i t .f -. ~ IE
l~ 1 ..
(-oj <'"i ~ or, i.w m~~~~~m~~{fq)~lfqlW~2-3 F~ ~ ~ "1{m ~ 3lT\lfT"ID% I ~ ~~ % 70 ~~it ~ ~ lK 'lf4 tK ~~ WI TfllT ~ I

2. '4lm qIR<:;jlfw~l t 11ff if ~ q;P.i~lOl ~ ifIc: ~ lift 3(qIGq}aJ if cp:fi ~ ~ I ~ ~ ~ ~1tlf~ij ~ ~ ~~ ~ ~1Ef)I~M ~ f.fi ~ W1d~ICfi{Of tfl ~ it ~ uB flR tPt ~ ~ wm qqi ~-~ $ ~ ~ it ~ ~ I ~ ~Jifllq~ ~ fcFi ~ ql14~1'i ~ ~ Wrr Wfiffi ~ m ~ ~ I m attrrEIT Rmfur 10 "SJfum 1Jft{ ~ ~ ~ 1:K ~ it ~ 3ff~ 'Ift1 ~ m 1ll ~ 3f~ ~ 90 SlRl~d ~ ~ ~ fiwft ~ I ~ ~ ~IEfllljij \ft qit -~ ~ fjrn ~ ~ it afr~~. -m ;nff ~ t qm 1Jfi ~ ~ BTTT R:-rr Tp:ff ~ t ~ ~ ~ ~ it d1~I'H~r ~ CfiRUT ~ ~ ~ ~BJ;ff if 3M ~-~ m BTl ~ ~ ~ ~ ml1 ~ m 1fi141fi1q; it7:H it mtfH'lctl ~ it ~ ~ I ~ CfiI4¢PQ ltl f(f;tllofi 'Gt~ ~ ~ q;1-um aIT~ if.t ~ ~ ~JCflP~M ~ I ~ q:;rn ~ fcl; ~ ~ ~ q;~rH4~ SQ: ~ BTl{ 9it 00 ~ tlM~I(q4l ~ U ~ ~ ~~l

3. ~~IUf1t1 4IYClI~4'i ~ ~1q;P:Hl ~ fcfi CflI%li * fsl14104cr;j ~ If)<:'1tc1{i4 ~J(I'II~ ~ m'1: w:rfC{f m ~ ~ ~aIT i6 ~ ~I{PII~ ~ q:;f3~1{ ~ ~ w % I ~ CfiT"IDft "ttl -it tA4M1li6{Uf ~ ~ lJm I ~ tt ~qt1Mlq;tOI * ~ 'If4 ~ "trf it ~ ~ -=tm ~ ~ ~ &fcfiTCfi~ ~ t% i:fi14PF14 t ~ ~ '1f4 ~ tmIT~ ~ rtf ~ I ~ ~~l~ ~ Cfi4:il{~~Cftlfif {2ffi~i I ~~ % 1983-84 if Cf.1~1:€11 l1lfR ~ ~ ~ iiffi" tJFft ~ TP1T f.5rnit f.:t1*lI<fl ctt ~ ~ l'ft I "fliq ~ em ~ ~ nlqil~q ~ ~ fCflfll1i it ~ ~ urn t.wft ~ ~ CJft ~ WI" ~ .~ ~ q'~fRl ~ ~ ~ ~ t ! ~ q;tR ~ Ff; Ft ~ ~ 'tJfrft iti ftmcf if 9ilft -ffi anl ~ ~ "tlfOft Cfir fttnq~: if.G ';fit m 11P-n ~ ~ arrit ~ \lflfR ~ em- m ~ lJ(ffi ~ I

85

4. ~ ~ ~ Cfif qi{![.f ~ ~ Cfi14sti~ ~ M;111r:ct<i1 ~ ~ tit ~ ~ it ~ ~ f1R;Rrr I M ~ -qr;:ft ~ -q'{ 11R:H if 'tit '=hfo'1j~ ~ ~ I ~ ctt 'fi1WT ~ ~ m ~ r~~(1 ~ flrffirr, f.m:ri:t ~ <m m 1V~ ~ ~ ~ I '1lf~~1 ~ t I ~ ~ ~ fEti1;rr Tfln I ~ ~ \fr ~ ~ 1% ~ ~ fi4(1R1<:fl{U( r.fiT ~ .~ ~ TT11T ~ I ~ o~ "Ifi1 flrHlffi41{Oj ~ 'l41C1'i{e: ~ it ~-~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ fiflflloff ~ 7.N f~'CflI4q '4t qft ~ ~ q,r:f ~ ~3ffif ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1600 'it 1800 ~ -s:rftf ~~~~~ 3R"~3UOO~if 31f~~~ ~ ~ l.m ~ I ~ ~ \ft qi~ l fql qr;ft qrr ~ ~ 3fT ~ ~ ~ ~ ctt q <I'~ I{ if Cfllit ant ~ I t2:JR ~ 3lRi ~ ~ q;r 1.1!fi ~ Dqlqlftifl ~ ~ I

5. ~ "l""[t"q ~ fq;tll-n q:;r tf;?R ~ f.:li <::fl14stiQ t ~ ~ it Cfi11llm it t:lRt~~~ I

~ Cfi149f1lf ~ iIit ~ ~ rn ~ ~ it 31IJtW11~4i ~ mwr ~ ~ I "{1{ lJit em Rt<01fctflStI ~ it flRp.n ~ ~ ~-

1. ~ u-q ~ i)jt Q Cfit ~ ~ ~ ~ ~ ~ it WH\('11 ~ &Q: ~ ~ ;m;ft % ~ tzy.f 'if4 t ~ it ~ ~ ~ I ~: ~ if -qr;ft ;:rtf ~'qR(T~ I

2. 3f'lICf~lIcffi ~ $ ~ ~ rPT ~ ~ SQ: ~ ~.ittfi aRt, ~ fflt. 2fi'1-m{ fr-t;m;r ~ ~ I ~ iffif '4t ~ it 3nf f4; m:z ~ CflJOt::ftt F4ifll;{j C!it ~ itl ~ ~ tf{ ~ f1:rffi I ~ Cff{UT (qi) q€t w; qr;ft 'ftr \lIT tmIT I ~) ~ 9ft \eTI Cfit ~ ~ ~ I (rr) ~ m ~ (fiRUf ~ ~ ~ '4t Cfifo'"llt ~ ~ I

3. -qr;:ft f1ctl<FA ctt '1IF('1~1 ~ «<ff m;t t qif{IJT ~ ~ m ;;mn ~ "ffS!fT ~j~~m~tl

4. a.:l'~ B!l1 ~ W-~ * 3fIlTCr ~ CfiRUT ~. "1Tffi, ~ ~ yft ~ tMT ";J IF('1 41 \l{" uft ~ I

86

5. ;q l(l"l'<l "ffi1l ;nff ~ W 6WfiT lU ~ -;:nff it.t ~ ~ ~ qif qr.ft B11R ~ ~ ;fflT ftffi lffifT wn tIr-fr ~ m 1R ~, ~ mit mtl

6 . .jj19~lI¥al ~ qra q;:r ~ fCfi W Cfll4Ri4 ~ ~ ;iTT it m W1lf "!IT ~ ~'Wf % "ffill. ~ ~ I

o

87

7

~ ~ it ~ qftEIID cit ~ qrffi 3W1 ~ ttn'IR -crsm "!{{ fCrGTr M ~ ~ I W'IFf 11111 ~ if aw1 it ~ 3Rrr~1 ~ TR ~ fcNK ~ lflIT ~ I 3Wl it; mm il ~ qiIT if ftl~ ~ lFIT ~~) ~ it 3W-T ~ ~) ~ -mm it ~ I ~ ~ q;,. tft ~ <:fiT -qlJffi f.prr "TFJT ~ f..fl iclf'lF1 \3f1'fu ~ (ftff ~ ~ B m ~ wn ~ ~ 3fr:f ~ ~ ~ ~ , ~ ~~ if ~ ~ ~ ~ ~ ~ >rm=r F.fiqr ~ ~ I ~~ it -m- w.zr m+R ~ ~ ~ ;;fCfiR ~-

l.wr~~.

uiff~ qf{ElIU if 3lTiT ~ ~ ~~ ~ ~ (1) ~ (2) ~ it W ~J ~ qk1G k"l'1, ~ (f$.IT ~ ~ otmTr 6q iiH114 3TIR ~lIr'i(1 ~ I (lIF~Cfl~ ~ 7:1 ~ ~ qftq~{f cit ~ ~ 3Wl, ~ 3Wi ~ ~ C{ifff 3W1 qft "'11'1 Chi () ftRrr 1JCRIT ~ ~

diRf f1!f(1Cf1I ~ ~ fct ~ 1W1 ~ I if ~~ qft~,{j Cfll ~ aw:f If ~ arrq ~ are 61.29 ~f(1!(H1 t em 1l1tf ~ II ~ ~ ~

89

,-_ o o

-

-

c ~ 0 00 V'l ~ 0 ~ ~ 0 on ~ ~
N -=T t- O>. <""> (') on ~.
M_ ~. 00 ~- N ~ ~ 5 0;. '<; co ~
~ c.:'l- ,.. M '"' ~ 00 0'\- 'O- r--: '"'I 0- a-
:b f-. ....., 00 '0 r-1 f", e-, «) C'l fT; '-0 N
~ ~ ~ V N f", <-< V'l N fT; '" ....,
M M -- I
;J:r
"tr 0- r--- 0 LiS ...... F oc '" cs-. \.0 a .",. :7-.
.~ '~. .",. ,..... 0: 0: co ~ M \C "'"
16 M a; C .,c e<:O 00 oo c) '""" :;ci ...-: M
<-, '<t- ('-. --,r- <:<1 . .., -T «") .". '" «1 -.t"
A6- ~
i
~ c R a ~ 0 ~. ~. 0 '=' 0 0 0 =
'" r- =>" M 0 <""> 00 ,...., .~
- f 1"", ~. '" ,..., ~ o:r ,...... "'. '<t_ i "'1"_
r--.: 'i. 0- ..... ..... g- ~- N r-r ~ r-: ~ . ~ ~-
N ,..., v-: '" .",. ~ ...... N
<"'I N ..... - t"'l - i---l ..... (""l
# ...
i '-" -¥
~
~ I
t1=+ ..... <""> s ,...; 0'\ 0'\ N '-"'l ,,-< """ ~ ~
0 .::0 "'= a<:? ~ 0> ~ ..... '-'"l
i Ii ",0 0 ~ r-!"; ..... - 00 ,.... 0 cd ...... ..0 0
>.0 Vo !"-- II, \C '-0 ...., \D ...., '*" -c: on >0
~
f g 0 = g ~ '-'"l 0 $ ~ :5 ~ ~ '"
~ r--- r- eo \0 '-C
0>. .",. N ~. ..... w __ -< <Xl, '" «") ~ '"
r-.:- 0::: ...... >C 0- ~- r--:' ~' <""> 0- ~r '" ;9-
N <"'l 0 a c-. 0- ...... ..... ...... .....
" "'" N N N <:'l <"'l ...... ~ ...... N (""l 0>.
- ~ "fi WWN l ~ 3fFl CfiT ~ 59.11 51R1~ld ~ TFlT t I mq ~ II] if ~ 3h1 afR""Ift q)q" ~ 56.36 !OlPHld t I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ it an:q:q;;it. "it BT~ ~ it ~ ~ ~ aitrerr ~ ~ ~ q)l .anqq:; Ji~(ql!yi ~ ~ I ~ ~ <iffif ~ ~ ~ W ~ ail~it. it (ffi.q=r it; ;;ITt.q ~ ~ 'ffiTT ~ tt ~: 311 +;s!I1C1 H ~ ~ ~ 3W1 ~

~ ~ 00* ~ f.p:@ ft:r.i; ~ ~ ~ ~ I

fcff~ 11111 ~ it ~ ~ 0/ ~ it fcJfoq-;;:r Qj'"ffu q-rf it ~ ~ ~Rqffi em- m fiTT if 3w:f ~ ~, ~ ~ fllfM<:f'1 ~ 7:2 it ft1B ~~I

~ SroiT

cUf(1~1 ~. 7:2 ~ ~ fcf; !Wl ~ I if ~ ~ ~ ~ ~ OOtRf qFt~I~ cfr ~ aw1 # ~ ~ cpr at.n 70.91 ~fu:tli1 l ~ ~ ~ ~ * qf{qj(i it ~ am ~ 5537 51FMII"! 'lIT ~ ~ I 3t1~(1 >i1lrd~ ~ ~ 6lFf if ~ 31TtT Cfil am- ~ q;-q a:r~ ~ 46.70 1Irct~kl l ~ 3i~F:!f-qt:1 -i1>i1IF(l4l if ~ ~ ~ am ~ 72.67 Sif-:1W-d l ~ B ~ ~ ~ ¥J1i! i fcll 3ji*1f~1j '511>:11IFI1 ~ arf~ ffioT, ~ ~ m it l#urr ~ ~ ~ ~ ~ ~ \lfI'=1'i4Iq'i !Ji ft;rQ: ~; ~ 0/ ~ ~ I 3p(:f ~lf(1~l if ~ 3WT ~ ~ 57.80 !llRPil~ ~ I B ~ ~ fo;~iPIfjUI it ~ ~ '4t lIm ~ ~ ~ ~ 6I~PV~ild 'ii1lfatff ~ qR6t1{ ~ yrAl{l cpl ~ if ~ ~ m ~ if an~ Wt ~ ~ ~

JIl11 ~ II it, ~ ~ ft:Rnt ~ ~ ~ ~ ~~it. 'f114SfiIi ~'!Jilf~ij ;ffif fr.f;it Tlit ~, OOflm ~ ~ q-rl ~ qRqlD if ~ ~ Cfi1 3hT 76.14 stFMltI t ~ 1W1 ~ I ctt ~ it 5.23 >!PP!ld ~ ~ I ~ ~ qrf ~ qRcOU ~ ~,f ~ ~ arr;r ~ am ~ 30.97 Sffn:mf ~ I ~ ift if 11~ ~lf(1 «I ~ ~ ~ 1Jf4 ctt ~ it atTt~ ~ 3iogfctf.ll\l1'ieti Mfd it ~ I ~ ~ ~ ~ qrlqlQ ~ ~ ~ if awR' ~ it ~ ~ ~ ~ ~ ctt aq{1fal aM~ alftrq; 9f~'"4i(01

91

- ~
eo; 8 0 ~ a - 0 _.-... 0 -I ~
N ..., ,..... Vi ~ 00 c .
.... N 0 0\ 0- 0\ t"l 0: N '3
Pi ~ ...-< .,c g . ~
~. ocr 0-- ..".. ... '" 00 N ~
16 "1" f'l rr1 '" rr1 "<:r C
-1f .._" '-' '-' ,..... '-'
~ ~ 0 ~ ~ Vl ..--., 0 ~ ~ ,.-.,
l 0 0 co <:f' 0\ \C 0
; 0 00 0
C ~ Of) (1"'., 0 .... c ("l "'" 00
.-I f'"l a; a ~ 00' ~ 9,- r-:
j61. f'"l <'"l r;£ c.- 'r,
c- <;» ~ --- N '-' .._"
~ ~ --- 8 ~ 8 ~ 0 ~ 0 ,.-., 0 ~
0 M .... N 0\ V'l 00 N I"'l f'"l
0 ~ "1; .-I :;r.) C\ C ('1 ("")
C'\ N f"'l a 0, 0
~ -=t_ N 'C ~ -..D 00 "f g; ! ~. r.:
N t'"l ~ N ,--< '-' t:<1 N
<;» .._. N '-' N --- «'r .._,
~
Iii ~ ..--., 0 ~ ~ _.-.. 0 ~ 0 ..-. 0 -
i co r- o oo::J a ,--< c N oc .". t-
r.,= a Vi on ("l ,._, \.:l _t"~ 0 .,,- -.r; "'T, \0
oo C r-..: If'i g t~ rJ
~ ('o'""~' (""j ,..... ,..... '"
'r"l -= r- 0-. -c 00
~ '-' N '-' ...... '-' v: '-' V'. '-' C'\ ~
I ~ I
c ,.---. 0 ~ ~ ·0 ~ ,-. ..--.,10 ~
c oc 0 N 0 :2i c ~ on N r- a
r-. c,O -'1. ~ N -= .. C'""!. ~ 0:. "1
~ ('Ii ..... N -=t .,,-, 0 V1 C\ ~ 00:. ~ t'"l
'" -=t c-. {1"l '-0 e- {"", ~
-=t '-' ('1 '-" <;» N '-" N '-' ,._,
~ ~
1
t:'"! 1:2; ~ 0 ~ 0 _.--,_ :q ~ 0 ~ ,....... ~ ~
M 00 \0 :q 0 00 a
l-- c t'i N ..... {'"l 0 :q 'r'~ 0\ r-
\0 ('r1 C<:i 0 r<"l 0; rl 8, 0\' ...:i
I ~ If. o· 6 en ..... .... ,...;' ....
~ v ~ "1" ~ 1"1 \0 .... N .-I -=t
j .._, '-' .-I "-'
~
i 0 - 0 - - 00 ..---, 0 ~ 00 ~
'r, 0:'" Vl I:'- 8 Q".) "3 00 c-, -.j" ("") (1"]
l() (") ec IJ1 ..,. 0 N N '<t" 0 \C
~ r-i ~ ~ ,-..I -.ri N ~f ~
..j: -:J\- t8- ,..-< §r
0 r<: ~ ~ 'J"l "'T
~ .... '...J V1 '-" '-' ...... '-'
>Jg- ~i
r ~ 0 --- 0 --. 0 ,-.. 0 ~ 'J"l ,.-., 'J"l ..-.
r- oo ~ {'l ~ N r-. N rl '..0 ~ r-
"'<t ~. ,_. on '" -T f'-. \0 or, !"J
I f6. ...... ,--i N~ I"'i 6 ~ a- t ~f r.: r.: V'l
>0 '.Q '<t ~ ..... '[l... >.::l Vi 0-. '"
~ .--. '-../ .,..... ...... 1"1 '-'
~ 0 --. 0 ,-. 0 ~ 0 ~ a ~ ~ §'
0 0-. \C :q a N \0 ci!; 'J"l
("; ,....., ~ r; 0">. = \0, .-t
16- :q '..:;, "'T ..... r-..: r..: 0:: 0\
...... 0- "'" ..... .... f'"l ('1 0 N N N
.._. 0- '-' ..... '-' (OJ <;» .... '-' ('.:I '-'
~
i I 8 .-.. ~. ,-.. 0 _.-,_ 0 _.-,_ 0 --. 0 ,.-..,
.-I ~ 00 >0 0 r-. :g ,_..
.... '-'1 VJ 00- e ..... 01\ C'"l 0\
N 0 f'j
00 1"1 VJ a ...:i oC ..,.;' N -i' N ~- R
! ki- N 00 N 0\ cc or, >C ~ f'-.
...... .._. '-' '-' '-' on '-'
~ f
Ii .-I
.~ i ~ i -i
,--i N M ..,j- '11 ..-:., c ~ ~ I~ _,-.. a )e. ~
co l"- t<") ~I 0 ~ ~ or;
..-< "!. C! ;.0 >C f<"" • '"" ,.....
..-< oS 0- 0 C -i
.,. If; ",,' '-0 "i' N Lr-,
("'.I ~ ('I ~ 'f""; ("1 ,~ '"1" .__
0 .r-. 0 _.-,. 0 c ~ .---::... -... .::; ~
I"- M r-. 00 ~ ~ 0 ~ ...... s ~
c """ 0'. ~ ('") 00 5; ~
..... {4"';' xl ~ 0 C 0' ~ ~ ..,..;
..,.. <rl N .."., <1" ('~ p... ..". M
N ._. N '-' V"; r-l ..._., ..__. '-" N '-'
'" ~ 0 r.. ..... 0 ~ 0 ~
r-. Vl :! CiC X)
'1' r- 0 IC-; 0 ..c c .c
"j"> ...... ~ 0_ '" ci ,....., C
C N ...c ~:
~ -..i r< t» ,..: c-.
'-C "-' '-"' '-0 '-' '-'
I
,-. ~ ,-.. ~ ,.-.. l~ ,-..
If; ~, '{I c '0 N N
·n co n ~ cs-. t(: ('j M
"r t.ri ..... r....: f""i ~. 1'- ;i:
~ .,. 0Cc V"": '---'" '-""
~ "-' 'C"""'
~ r-.. 0 ~ 0 C r-. S2 .r>; Co /"""",
C 0"> 0 0 00 ''-' ;f. C<; ,._,
<:'~ C "'! or. C 0- C
r- :~ :.:i "'1. Q "f" "'1"
,,~ ....... "f '-"'I ,,' ,...... .f ,-l
N l~ '-' '=' ...",. IJ",
'-' r-< ("'1 ,....., .._. "'I ...,..,.. "'"', ..._,
~ '=' ---- II') ...-.. "" ,-..
0 ,_. 8 V"o. ..... :q rl C 0- .
">C ::::> ": V"l f"- :::; 00 :::-.
\G ...... \C 0 00 M 00 ,..j: 00
vi' N v'; «1 .t') :!..
'-' ('oJ '-' ("l .___,. .,.-,
8 _.-.. 0 ..-.. 0 g »<: c ----, c ~
- 0 -.: 0 ''-' M <"'1 M ~
0 ~ ,....,. N '"'1.
'" V) N C> 'OJ- \0 >.Ci 00
,_r; N N 00' g; ,....., ,...,.. ."..,.
e -= ff) ('1 N
..... N ._. M '-' "'" '---' e- .___,
""' If; _.-. or, g _.-.. ..,.., r=. .,.., ~
g 0>- N s ('1 V', Vi :;/C) ~:2 V)
0- oq ('l :::;, ~ r-- r- ("'1
-r -.,r; c-; ~....: {"'"i "i
M r:--:' 0- ~ M ~
{<j ,.--< m N I;""- :;0 I"-
<:» .__ '1', "..../ .._, ..__
o.n ---. _-. 'ro 0 F=' c ,.-.. c f2
0 0 ':::l ::> c q
"('0' f'>. 0 ..... M '<t .. ....... ~ <:'! ('o!
f'"l . :::; 0; ''). ('oj .,., ..,..;
('oj -..0' ~. 00- ,_. -.;;" "1"
N ..,.. ..... \D LI"l V'j
N "-"' '-"' N .... '-' ..,. '-' '';::' '-'
c ---.. c .-.. 0 ---- '2 r'o ~ ,.......
c ~ 0 ("'1 ~ ~
.,. ~ c ::t <::> 00
N ..... g OJ) t-: ,.., -;i, r<"l '0 vi
d ('.i" ;f, 0\ ">6' ec ..,..,
'r', t'"l eo .,-r :!.. u) """
._.. .._.. '-" .........
..... /i;. ffi I f
"2 ~ f ~
~
8 ..c r-.: 00 ~ it ~ ~ I 311~(f ~Irdtfj ~ JITl1 ~ it 'tft ~ ~ Cfft ~ it ~ -;:flit ~ T;R amft ~ I ~ ~ 3n<l if ~ CfiT am- ~ 1=fT3f 14.74 Sfn'!S!I<I % aTIt ~ ~ a:rr::J CliT 85.26 Slf(l*tld I atj('{fTl{1 "I,"","'1IRltli iR ~ 1W1 ~ it ~ i aW If'&q11 '5l1f~ 4f ~ W!RT if ~ aIT~ Jii5{':'4~ Fi:hBH ~lr(1l1i t I ~ ~ ~ if ~ cpr am 69.94 Slfd¥l1;1 i I "l16' ~ Jn11 ~ I ~ ~ 'Jllfd ~ * qn:bUU tf>l wmr "it ~ f"R ~ ~ I ~ ~ <M ~ qR:~I(j ~ ;R,f ~ ~ 3Wf <fiT ~ 49.72 Slft:FIIld i ~ 11111 ~ I qft ¥'AT if 8.08 34F<ii?I<I qi11 ~ I

fr:ff'JF1" m11 ~ if fEIT~ WliK ~ ~ ~ it JfftJ ~ ~ .arrtr ctt ~ i;ufMCflI ~. 7:3 it ~ \ill ~ .g I Wl1 i:1lft'1&l1 "it "fRr ~ ~ fcf; !1lll ~ I # ~ ~ grl ~ ~~ 4R~I({ it "5@r ~ ~ 3W1 2,062 ~ ~ 3ltt!ffq ~ II if 2,365 mit ~ I ~ 1Wf ~ 1 n ~ ~ 1,790 m ~ ~ 1k~ ~ it ~ ~ crf ~ m-rn <tt 3Wl ft:R:nf it ~'41 F~ <1 inr if ~ ~ *" I

1lT1i ~ 1 it ~ ~ q'"1f ~ ~ qRqlG it ;;IT(r ~ aITmr ~ ~ 1,497 m ~ ~ 11fl1 ~ n it ~ 1,324 m ~ I 1W1 ~ TTl it l=J!ZJlf \SITftr cpf ~ qfict'{ 3-p;f ~ it a1f~ ~ &Q: ~ ~ %t 3Tfu ~ aw:r ~ qrf if ~ ~ I ~ ~ seq Cflt if Jfftr ~ ~ ~ '1,790 m ~ CfEff l1Ufq Cf1t it ~ Q(1:C4IU it ~ l,93r) ~ ~I

3fiWild 'l1lfd4f it ~ ~ awl 1fTl1 ~ I it 972 m"5fftf~, ll111 ~ II i:t 927 ~ -m ~ am- ml1 ~ III if 1,017 ~ ~ ~ ~ I 3PT ~ ~ ctt wr-n it ~ :JIlftf ~ qit arP-f ~ Cfi11 ~ I ~ ~ crT ~ qrt41n ~ ¥FIT it BTr'qTf 3lT~ ~ercrr ~ \ft ~ I

a:r1qJ~iI d '51'fOilIf<t "1:f1t em ~ ~ ~~ if 1lJl{ ~ I ~ -qrq ~ 11 if ~F'1'1IMiih wP: if ~ ~ I ~ m11 ~ [II it, ;:ffi ~ mmr ~ * ~ ftYJ;ftt 3l'j/lf'.sm :ill f(f:41 it ~ ~ ~ I

~ ~ qtf ir ~q(f qR'1IU if 1Wl ~ ] if 1fRr ~ ~

--- --_-- ------- ------

94

! i ~
~ eo ~ (r, 00 ~ ("") 00 .... g '" 0-
-»: ~ ~ .- N M r:c 00 00 ("") (": .....
~ '" 00 co ~ r- 7 :! CO ~
- ~ ..... ,.., - ,..... .- M """'
u i
~
~ ~ ~ ~ r- \0 ~
-o Vi - "T $ 00 a r- a r-- ~ 00
-.0 00 '""" ,....; ;;-. .... M r- ~. \0
Q() N \0 -o 0 ::> 0 ~ ~ ""l
'N f. ..c ~ ci aO po.; r- r.: ,.,. 0- <"'1 - r-
fir ,-; ,..... -
~
- t ~
~ \D @ 0:"", eo Vl ..... ~ 0 .... ,.,. 0 .....
r- r- 0:"", ~ ::-, ,--< ,_.., 00 .... 0'\ ("") .....
~ 0 "<t - M o- 0 M 'C co I' 0\
j ~ ,..... ,_; ..- ....
~ i i ~ "':t 1""1 ''-' '1', 'Ii ..;:. r- c c 0 ~ ("")
.- 'n ,,--0 I~ r- x· ~ ~ 0 0 ~ 0
~. i >.,;;; v: t-: <D M ~ f- '7 ~ 00
~ (,I ,..... .,. 0 "'T 1:" "i -q: ,,; -q: rr: N
I
rfI i ~
.:-: ~ zr. .- ~ 8 ~ "" N ~ r<1 ...... M """'
I.Ij ;1; "T f'-. -c :6 00 sr: ~ ..... '4
# ~ '" I.Ij ..,.., 0:"1 '" "7 <r. M "¢ {'t;
s J ~
i
f'
tr i ~
i 0\ * ~ 00 ~ 0 I"- "'1' r- ,..... 0\ M
r- ("") >Q ..... ..... c-, !"1 :;r; N
i v ('! ..... ""l 1:" "'1" r-- <'! N "'1:
i ~ - 0 ..... - ,..... .- N N .... .... r ....
~ (' ~ oc 0 .... 'C L.r: M \C -s: .-< r- r-. g
M N :q ,..., 0\ II"; M ~ r- 7 ...-, co
~ .... , '-D ,.__, t"-< N N .... <"1
J ~
4 i ~ ("") I'- '00 <:> - 0- 0'. ~ \.C 0 'T 0
("") N '00 ~ ,__ ~ toe (1j 00 00 ~
t f"1 co ..,.., 1.0 ...:: ~ '.c: ~ ~
~ d d ....; 0 d d ci 0 0 0 0 0 aw;r 1,395 ~, ml1 ~ II if 1,219 ~ m?:ITJl ~ III it 1,116 ~ ~I

6CRf -alfffo:fil tr ~ .qr m- ~ ~ ~ lW1 ~ I it ~ ~ ~ ctt ~ it ~ ~ -;;pf ~ ~- -qr ~, 3fltit"'~ q \31'1 >jJ If~ql ~ ~ 0/, 11&fl1 iJllf~4i ~ ~ 'R ~ 31fftJ:d -;;Jf1f~ ~ ;itir ~ I

--qp::r ~ II if awl enl ~ it m- ~ ft:"lmf ~ \311 fo<4>i <it m t ~ ~ 31jJi:r~e1 \3I1~lfijl{j qiT ~ am:- ~ -qv:rq ~1R1~ ~ ~ aj jfrfi4 (1 ~ 1m q i w '1ft tfirit ftrU st Wffif if ~ I

mT1 ~ III if 3JTlf -.it ~ ill1¥:1.f1l ~IF(1~j ~ 'P-lR tK ~ ~ ~ ~ ~ ;~lIf141 cpr ~ ~ -m- ~ atj'l1fiFl \jj'1;jlrd~l ~ ~ I

~ irurr

~ ~ it 3TT'tfR" '"Il'16fi{ >1fu ~ ~ a{p:f 9iT r<'.l~Jlf.i40t ~ m 'G'm Tf!ffiIT ~ ~ tllfZ'1Cfi! ~. 8:4) ~ !lTl1 ~ I it ~ 'W"!OI~l~ qRa;I(1 it W ~ ~ rJ{_'1(1ti l 874 ~ I cfflf ~ 3fm ~ fcfim;:r ttftcuu ~ 2,127 m ~ ~ m"If ~ II it ,:IT w ~ ~- ~ F4ltH.n it 1,815 ~ m- ~ am:- 'lf~~1~1 it 999 ~ ~ ~ I ~ iR ~ ~ if ~ ft:'qftr if ~ 3Rf( ~ ~ ~ I ~ ~ ~ QR91i'i it m ~ arr:r ~ 1W1 ~ ~ aN~ ~ ~- 2,598 ~ >Ifu ~ 3lh:- ~ CfllT :,Xl14H Ml~l"'ll if ~ 519 m m ~ ~ I 3Wf it 'f{1 aRK Cfil ~ qiRUf ~ -trr ~ ~ ~ ~ if ~ ~ ~ f4ieFll ~ lfR1 ~ 'tIFrlp"1 iRr ~ m ~ ~ ~ f<f;m";f 4R91<'i it ~ >J( 'II( ~ 3P1 m'eFT "€R1 ~ 1 ~ lITI1 ~ if ~j')yR'l 4R<::tID ~ ~ ~ qRetiD it ~ ~ 3frlJ ~: ~ 519 ~ 1(Ct 793 m 'l{ft:;~~ ~ ~ ~ q;q ~ I ~ ~ "ffi1tf1"i QRcWJ ~ ~ it w ~ it an~ ~Jln<ltl ~ I ~ ~ 1ft ~ ~ fcf; ;n. ~ m it fj::lPII{ 3Flf m'=1-ft ~ ~ it 41 11 HI ~ ~ FcfI{4l.n ~ ft:qfu ~ ~;:ft q ~ I

96

m 6Q f4:d ¥N 'Iftr ttCi 1ffir &lfcRI ¥N 311if

~ lf11l ~ if ~ qR~'Q ~ q:qy ft:2mf ~ ~ 11fd ~ ~ :arrq qft ~~l~ K1e:.mPl i'1lf~<:fi1 'rt.8:5 it m~~ I

m11 ~ I if B14Hl ~ qf{glif ~ l:lm 'SIftr ~ ~ 'qftr ~ ~ ~ m mlf ~ II it ~ CfiJ:{ I ~ ~ ~ ~ ~ ~"t!Tli ~ 11 it ~ ~ 1K ~ am:-!.ITI1 Wi€ I if ~ ~ ~ ~ I 11~ ~+l Hl 1J.Cf ~ fCflJ:H::n ~ ~ 'ffi ~ it 1k ~ ~ ~ 1lf1f it ~ ~ 1 1Wf ~ I t- l1~ ~ ~ fcR:IR >rftr "5!:ffcRr ~ ~ ctt ~ ~ lWf ~ II ~"WRTif ~mftfif ~ I

41'11'*1 fcF;~ft11 ~ ~ ~ 3Wl1Wl ~ II it ~Wf 318 ~~, 1W1 ~ I if 233 m alk ~ ~ ia ~ mll ~ In if ~ ~ 87 m ~ ~ ~ I wWt ~ ~ \:fr f1:R;Rn ~ fcli +1141;;;'1 ~ qR~1( ~ ctt ~ "it ~ .aTI~ ~fq ~ .q- ~ I

mer ~ -3Wl ~ ~ it ~ fq;*1H "1ft 1fIll ~ II it ~~ ~ ~ ~ ~ I ~ >Iftf ~ .3Wl 622 m ~ m mq ~ I it 463 m am:- -Tk~ ~ ~ ~ 373 ~ I JlU{J1 f~*1I<ii ~ *'4 if -ffi;U >rcfiK ~ ~ if >rftr ~ ~ 3Wl ~ Mftf !fFl; ~ lJIlR ~- m ~ H it 994 m-, 11J1l ~ I if 917 m alKlR-~ ~ ~!W1 ~ II it 730 m I ~ ~ fCh'HI;fl ~ *~ if 1Ifd ~ ~ ~ <it Wrf(r it 'lWJ 3RK ~ zy ~- ~ itt ~ ~ it ~ ~ ~ if; CfiT{Uf >1ftr ~ ~ a:rr:l 1,835 m ~, ~ l{lll ~ I it 7.[?; 1.,583 ~ alrr mtl ~ II it 1,558 m ~ I ~ ~ ~ ~ afR 00- it ~ ~ ~ ~ ~ 11ft1 ~ I if $f ~ 'ff'f \}ftr 7 .098 ~ ~ ~ 1Wl ~ Il B ~ ~ ~ ~ 3f2lht 5.054 ~ ~ ~ 3Wl q,1 ~ it 11P1 ~ II ~ ffs!ffu if W I

dlR>ichl ~ 7:4 it ~ ~ ~11a;13 ~ Bfll1F(fHl ~ m ~ ~ ~ ~ ~ 3fT11 CliT aii~C11 ~ ~ i 1 ~ ~ imr ~ ~ ~ 1W:r ~ I 1l ~ ~ 3W11,085 m ~, ~ lfT11 ~ II if 1,046 ~

.-_ --_. _. __

97

!
~ ~ M .- ....... o-, e-, ""' ~ ...... 'Q ~ co 0'.
i \C <:> ('-. 00 0 g 00 0-. ....... 3 g;J "'l l:"-
N ~ N f"1 9 01 ,...... e- o <;-
..... ,......, ....... - - - ~ c ~ 0 or> cr, ~ 0 ....... If) 8 ..,... ~ \2
t ~ ~ l"- r- 0 0 '-0 :p; 0 M
0'. "'=t C'l. '-"l. "'t - VQ_ VI 00 tr)
(',~ ",- - 0 0 :.2 r-:' I.Ci ~- o~ vi- ~. ...-1'
"" <:') I:"'l .:> ;;». 0"- 0- ....... ....... ..... 0 ,..... 00-
t -=l'" N N N <:"l <:"'l .- ...... ...., ....... N M 0-.
i .......
~
-g. 16
f~ i t -.0 r-- r- N N 0 ~ 0 >C X g ('rJ
"'T '1", on ....... N N ....., 0\ 0 0 'n .",. 'C
··1 <'"l "'" N N N """ ...-: ,...... - ~, 00
~ ....... ,.._.,
l
'O!!f' f
~
i
~ i f.
~ n 0- -.e ~ N o:1'l ~r 0- .,. V'l r- 0>- \C
00 ('Il In 0-. - "'" N ~ (1j :8 'D ((:
~ tr> M Vl ~ 0; :». 00 m ~ 0\ oq
~ ~ N r- ~, .,...; ..,..:, ~ .... 1 N N ~ -e- M
"
~?
f ~~ '" Ir. e: 0 0 ; <:::> {') 0 0
.-; .,f 0"- =-' N ~ <'-1 <:¢ cO ~ '7 N i
l N C C ~ r- >0 N
.,.., \0 '7 ....... M ~ Lfl CCJ
~ f"1 ~ N ~ 'n 0- ~ - N
.- co
I r-i

~ .t ~ -0 ::.0 0 <"1 0 0'f"I ('I"j ~, ~ Ifx. eo eo ..,.
1 00 ('~ If'> \,8 N 'r> M 'I', '" _,
~ N N .- <"1 1""1 N n <"') ,..-; _, ...... N
- J
~ t 0 0 ~ CO ..,-, 0 or; 0 ~ 0 V'l ~ 0
~ '" ;!! N No '" ..... on on ~ o-.
o- OO -< <'1 0 N '..;:J 00 on ..... a
~ 00' N '" .,,; 0 I"i' 0\ 8' :J ...... 0\ 00
-- ~ or, ~ 00 ~ ,..., ~ -.c ~ ,.....
1: ("'I ,..... ,..... -< 0 .- - N ,...,
;1i' N .....
~ ~~ <"1 .., lr, r-. r-. Vi
..... R "1" 0 ~ ....; Vl Of") g 8. r-. \0 S
r- o r:-- I"l V] - 0 -.::I"
........ ~ o:J >.C ...... oc N ... ...., .".. <") .... ..... ......
~ ...". '0
! ~ ~ 00 t! III 00 0>. 0- ;;!: ~ 0"- ""1- ('l I;'- ....,
-- ,..... ;:;.) ...... ..... N \C :q N ~, N
J;: ~ "1- N N 1:", ('I'": M M N N {O"l
...,_
~ ....... I
d ~ R 0 0 0 0 0 or. ~ or; 8 § g ~
II ~ 1""1 ..,.., 0 ~ 0 "l" a\ "T
t"- o 'o::t' .- 0: 1"'1 N ,..., 0'. "! 0',.
.g ,_c' 00 ::r\' '0 "'T ..... M -C' 00 V) N
Jtr i ~ '<j" V"l ('I ,..... \C 0 ..,. """ N N ·n c
("<i M "..... .- 'r)
i ~ \i.~
N M 0 0 :q 00 0 0:::: >0 00 ~ c-
co ...... M V'J "..., \0 N oc 0 N ..,.
o-: ~l .... N 0'. N rr ....... .... N ..,..,
~ .-
f
.... i ~
00 n -s: 00 0 00 " r- '-D .... I;-.. ..... I;-..
....... '0
.". >C N '-0 ["'- \0 -c .... ~ ~ 0 ~ ,.....
.¢ '-' fi ~ 1<0 f"1 M .... ,...., ~ N N N «")
~
i J ~ 0 0 VI 8 0 ~ 0 ...., ..., 8 ~ 0 8
~ ~ :=> 0 ("I") ~ 0 <"1 No 0>-
.,...., ...... .".. f'~ e-, r-... .... 00 on 0\ """_ .-
~ ;i :;::,- 0- ...-r r-:' 'T ~' 'T ..... - ?{ 11")' ;.:5' ...-;
.,..... ,..... ...... 00 "..., N
IF N ......
~
t~ .....,
~ "'l 0 Vi
00 (ti N C\ a 0\ C'\ 0:::: .... 0\ 06
t- v: (""J ..... 00 ~ N ....... "T 00 N 00
~ v M
;t:r
1 t ~ <'""l <"1 t- ~ ~ N 0 ..,., ..... ..... M F '-C
N C'\ '" co ::r"\ V} lfl ...... ~ oo::t g
I 'o::t' ,.,., <'l ,....., r-l 'T M ..,. ....... -<
J
i ~ 0 0 8 <::> 12 ~ 0 0 R 0 0 0 g
~ 0::> 'I'l e-- 0 I;'- 0- Vl ;;!: 0-.
i ~ '0 '-'l <"'! N_ ;t 0 0':, «) "1. \o:l "'1:.
v;- 0:: or, xi" v{ 0'> ..,r' ...... M ,.....
...... Vl
~~
"1 .,.., on 0- M 0\ 0 o:t ~ UI 00
N 0\ ...... N M """' N ..... r- oe ..... -.;l
~ N ,..... ;--0 .....
~ fi Ii
16 i i~ i.i i
.~ ~ , ~
,....; N ~ ~ o.ri ...0 r--: 00 0-;
..
, .
,.". aW- iR ~ ~ ~ m11 W(& II it 1,039 m! ~ ~ >Jftf ~ ~ 'If4 CfiT ~ t ~ if '111ft 3Rft ~ I 1h:- ~ ~ ~ ~ ~ III if ma- ~ ~ ~ 31f~ l 4.869 ~ ~ 1WJ ~ I it ~ 3.813 3ik 11Jli ~ II it writ Cfil1 2.454 ~ ~ ~ I

{1lft1~( ~ 7:7 ~~ 11111 ~ it ~ ~ q,T ~ ~aIT it a#t ~ ~ 4fta;~u ~ ~ awl ~ ~ ~ awf qit ft::efm ~ ~I

~ m itffi ~ ftfi lWl ~ II it ti1 141 ~ fcfim 91f ~ 1ffu iifti=rr ~ 3Wt 411 m m-m l ~ lJTlJ ~ I C11l ~ it 40 SiR1~,a ~ t ~ 11I1l ~ III it ~ ~ 179 m~, writ ~ I

WI ~ ~ cit 1illl ~ I if w:Rt ~ "Sffif Gftm ~ irm ~ 368 m I ~ ~ m1l ~ II ~ qfV:fIU ~ ~ ~ ~ qll=f ~ Tn:~ ~ ~ ~ fqiBlcii ~ ~ ~

s. ifcff$W qfhu.u if d

~t.ffi' qftAIO it ~ q;1 ~ t11f~qil ~. 7:6 it ~ ~ ~ ~(llIf<"l4i' ~. 7:6

~a:m qfhnn it d en ~

1

~~~qftcm i@Jilnd 'Q'ftcm:
2 3
53 48
39 39
25 9
34 14
42 20
193 130 4

1. ~

2. m.rr

9057

100.00

36.00

4. ~

5. ~

41.18 47.62

67,36

Contd ...

100

aw:r$'6ital!1~
i-
Conu!...
. _ 6 . ~ 36 35 97.22
~ ... '.
:_r'," 7. ~31T 19 10 52.03
~~.: . tim
~r 5S 45 81.82
,.1 ..
t,:··
~_. 8. TUk11~ ?'9 8 27.59
:- .. ~
c·~· , '4i'SI~$~
~.~~:' 9. 27 6 22.22
m 56 14 25.00
~ 304 189 62.17 .... ,:

"-J':

: .....

i~ ,

~~,;:.

. .'-';.'

:¥> ~~':

~~:'

,,'1":--

'/')

~ ijlf~,*,1 ~ ~ fcfi 1IT11 ~ II it ~ ~ it ~ ~ ifiol£l'k1 ~ I 55 Wff~ qflEII?i if ~ 45 ar211q_ 81.82 SlfrPW:1 ~ <:I1"16flIU c!t ~ "Ffi '6;r 'tlr ~ t I JIl1:r ~ I if =Ito I !H{I qR~ ~ {to' ifil !>I F.:HH1 67.36 .am-ilt ~ ~ ~ l:rf1l ~ if ml qrt"ili'i ~ $IR1!l{(I ~ tmf 25 Sifd~ld ~I

oq:{f (lIre Cfll ~ ~ ~ flttrnT % fr.fl ~ CR 3W-l ~ TIro ~tr % I ~ ~ 5fiU{Qf{1 qftq{{ ~, ~ !lftr ~ 3j"fq ~ ~ { ~ ~ ~ -ql f1Cht'Hll ~ fcti <3ff~ ~ a(ql~q; ~ ~ ~ ft;p:n ~ ~ am-~ ausotr;41 tt <III ?ll:lil ~ ~ {

~lIf('1q;{ ~. 7:7 it ~ >:i1Ht:tiIU ~ ~ f.:f; 1{'i~"1 ~ fCIf~ m ~ if alA ~ qrtq{(i ~ ~ ~ 'IlR'll

-aq:q ell fclCfiI ~ ~ mm ~ fct; mlf ~ I # 'lJftOi €ft'"l q r{em) ~ ~"fr('fqi WI! ~ 3ff1:lq; ~\fT( ~ I lff11 ~ II ~ ~ mcm:- %Il1"ftt 3,778 m aik 1Wt ~ III if ~ lCPJ 1,000 m ~ ~ lfI11 ~ I if ~ 4,755 ~ ~ I

41qlr:t1 fcH"1loff t tRq if ~ qftql( *l~~Mct; ~ JIl1l WJJ II ~ 6,058 m ~ ~ 1fIlf ~ I if 4,450 m 3ittlf11l ~ III it 2,900 m I

~ ~ qR~I{f ~ # m ftl!mf ~ rt WRIT ~ I lJ1lJ ~ I it

101

m1lr~~ uy:f arrrsfq; f?!jq;J"fj
~ 'SIftr qaEl j( ~ mm 5,839 m ~. qtf 1f1lT ~ II if 4,800 m- am-
JfIlf ~ III ~ ~ Cfi1l 3,167 m I ~ ft:tmr If'EZfI1 f%m;{f * ~.q if
~I
dlfH41 ~ 7:7
~ irun is atjli I( 31ft! qfhtH "ri

(mit 1l)
Triq iIiT ;nt:f 'If .. tI~ ~ ~ 'qlSQIf -q~ ~

1 2 3 4 5 6 7
1. ~ $32$ 5640 8555 10079 22906 13210
2. ~ 7366 198D 3580 7283 9638 6259
"'{"ill!VI~ 1333 3700 2911
3.
4. iftITij 2833 7650 500 13500 9450
5. ~ 400 3000 11140 15950 12675
~ 4755 4450 5833 8476 14789 9925
6. ~~ 4125 7000 5400 9531 12000 7791
7. ~3lT 1000 13:5:0 3000 10000 47000 29735
~ 3778 6D58 4800 9559 35333 12668
1OOct1i%<! 1000 2900 3167 6000 2150 2963
8.
~i~l~ql 39000 39000
9.
-q)-q 1000 2900 3167 6000 29787 IB4fJ7
~ 4157 4876 5348 13432 19024 11206
~ fC6~I;fj ~ ~ qRcm: CfiT"SflUT 'qR ~ ~ 18,407 m ~

~ III it ~ I ~ q;roJf ~ ~ it ~ ~ it ~ ~ ~ liUT
fli {,'H I "t{l"lIT l"J1IT ~ I
~ (tl~-=tll -it ~ ,:ft -=rl~o:pl~ 1lrt1ffi' i fcf; Jrt(f 1:JR~H q;;i ufir lf1lf

102 .. ~~;~ .
. 'r":
~ .. :. 3fPl*~~q;#
/.:
"', Witf III it mr ~ d urn- 12,668 ~ am: lWT ~ I it ~ ~
~~: . il
-1. •••
~,
,;., ~ alf!Ri!fi1 t ~ \ft ~ ~ m trcfml i fen ¥T ~ qfV~I{f c€r
c, '
", ~ ~ ~ fZtifilofl ~ ~~ if ~ ~ 'qfu:m- d 'I:JT{ 19,024 m mm ~
"
, ' 11' 'lPi1floff ~ ~.q if ~ M Cfi11 4,157 m ~ ~ ! ~ if 1f.G: ~
'l.
\ lW{-mPf ~ ~ ~ ~ ~ j til41;q ~ qR"c1!U 0/ ~ 1ffif ~

3flIJ'T 1lR 4,376 ~ t ~ fq;fli11 1\ ~ 'IW 5~348 m 31ir ~ F4itll=i1
tf( 13,432 ~ I
~~7:8
ijl4lr>i1Cfi jra1t a; 3l;mR m 'Qft:m "ri

~
(~ ~ ~ ~ trftim)
(mit)
1lfcJ CfiT :3iir ~ 31"lflf~" ~'lf[fiIii ~ lim

~ m u ~ ~
"
'" 1 2 3 4 5 6 7
L ~ 13011 18258 7378 7000 9670 13210
2. ~ 10036 8029 2400 3450 2400 6250
3. (fi{"!l I O['FJ 3600 2000 4000 1933 2911
4. ~ 8500 9125 3550 8333 16000 9450
5. lTron 28600 5742 1000 12000 12675
<ft11 13160 11972 4502 6180 7325 992.'5
6. ~ 11600 5667 6675 8028 5300 7791
7. ~:1{[ 46500 3117 50000 31667 29735
~ 21571 4392 6675 12225 15188 12668
8. iMdi~ 2500 4075 2900
HlOO 2963
::. ~
9. 70000 24750 65000 39000
~, ' ~
", 36250 14412 33950 1000 tB407
~ ',
\:.--
-; .. ~ 15548 11524 7006 10210 9000 11206
-----.....,.... ............ -
103 .... 'r-

,',

. .; ..

~ 'PT ~ ~ ~~ if ~ m wmr m ~ ~ ~ ~ ~ I ~lf~~1 ~, 7:8 ~ FH#lt1ul ~ 1mf iT ~ ~ fcfl '!fTl1 ~ I it JfftT ~ ~ ~ W ~ \ifTfu ill qRqrC tK ~- 13,160 ~ m ~ I ~ ~ 1:f{ l1&ll1 ~ qrf ~ am- trW:- ~ ~ 3PI ;jjlf14i I 3ii*I!iltl ~ qrft:K~~~ ~~I ~~~4,5()2 ~I ~~~ ~ WRIT ~ fcp 311{{1~ {1 ':ill Rllll ~ 6Wfr "Ilf:IT if ~ ;nff flwr 'tffifl ~ lWI1 it ~ ~ ~ mffi cfr fl:m'm' ~ I ~qft ~'4 oft 1I mf?rcf) Wqfu q:if ~ ~~qjRUf~1

?:Wi ~ II if ft:P.lftf ~ f'lGl ~ I 'W ~ 'iftf(1qj it >Jftf qWm- ~ urn 21,571 m;;ffif ~ 'mf ~ qtl ~an it ~ ~ ~ ¢ ~ t:K .ap:r >'l11f.:llIj am:- ~ ~ tK 3ii~if(f W4'i1IRp~j amft ~ I ~ ~ qrf it m ~ qwf ~ 4,392 m m- qftcm:- ~ qiTf ~ am:~(ilr<:1l{ ~ ~l~ qft ~ ~ ~ ~ §SHI(tl<:fl ~ "it Cf)I:f ~ ~

"tfI11 ~ III if :qftf 1:Jft9K ~ ~ 'qK 36,250 m ~ ~ ~ 1:f( ~ ~ ~ ~ 311{{fild ~IF~41 q;if ~ I ~ ~ 'tR TjUfll ::i1lfcP" i amft ~ I

3CRl fq~&l~u[ ~ OO:mf lln:C1rU if 3Wr!r; tfit~ it ~ ~ ~ ~ if ~ amft~-

1. ait:q:tfiID. qiI4*f1 it ~ 'IRqlil qit '¥f 3WJ it ~ if 3W1 CfiT am, 3Rf ml1 ~ q;1 ¥AT if arr~ 't'fTllT lr:IT I ~ '¥W ~ ~ f.;f; ~~~~1R3Tf~~~1

2. :qfu ~ 3Wl qit ~ it ~ 1Wr~ qft-W:rfd~:~ m 1:Jrt~, m~~~~~

3, 11~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¥f aw:f if ~ ~ ~ 'ijlj" ~ arr~ ~ ~ mit ~ ~ 31j5(fi4<1 ~ ~ llfJ:qlU ~ -rtt ~ ~it ~ 3Wfmm~ I

4. ah~it. ~F4Sitiq it FIT~ q{ten{f ~ ~ 'llTr, 38{ f~BI<?i ctt ~ it arf~ ~ l1<n I ~ ~ aiT~it. ~ fu"4 Fcrirtf ~ it ~ Tp.fT ~

:~!..~

104

!";.

C-,

i.:;.··

.:!. •.•

J ..

5. ~ ~ ~ ~ ~ ~ FqCi6l~ CflltiSf4i ~ mtT-~ ~~<~il \ft ~ ~ I

6. aTt~it. 'ij$!fl 3p1 F~"tlH:t "fl14~l{1 epr m-q ~ RfitlHl qit aTf~ ~ "1flIT TflrT I

7. ~ ~ q;r w:ml ~ q..l 3"1lcfll:qq;ar ~ ~ ~ ~ 3~1<'i) <=tt llfu ~ it "fflfcfi ~ q;r 'qTr ~ I ~ "ijffif '*r '2iH it mAT ~ f% ~ itm -;r m fcIi F"I41B ~ ;w:r 'K ~ tfiT "1K ~ ~ ~ ~ Qlf{cllftc; ~ i:fl~1Ol~ m ~ I

D

105