tillMI 'JPf ~(pq ~ ~ - 1 90 ~~~ lff1f iiilPfl~(, ~I

1995

~("q(f>Tq ~. ~

tri 1995

'IfIIIIT -1lTlf

as Q • J hd;t;z;iiilt

pIT .1lT1r

._$O~ ...

PP ..... :;ai.

q fijijj JC1lTIl -

-

-

-

-

-

~)._~

~~"m... sn!~

3&tnA i~ ft ~ ~ Q"ftI

.3

JPI' " ~~' Itr ., ~-l ~. 1It:rr~

~ 1'i .. fqtn:at

.,m ... 7lWiIr

IIlTft I ... ~ :Rr-. ft ""hi t -- PlPJ~ JiWI ~lT ifni

JO'm ~ 1tII, ~ 1fT w 1'Ie .", "'Ai t IIhlf • •• J'NttM '"" rt;0l! ;rqp (II ," r.:... 'T~ nn _'Tit J t"I( rrpt "

lin \ ;J1r- m-TI:'

ftPTft lff'J:rftprr

tlWitTT .. ...., ""

Ptf btf , •• IN Ie"

rTf1fTlf it vi :Arrn • ~, :mTtr .- 2. 2.. ~.,_ .ftJRPt

rrvar=r. ;wq mm P ~ d","rt:iif

KTtft" p II "'" ~

,.m t IIQ 3t1flti1 P ~ :rN~

•• 3" TG;a ftT'JII nu--- 33 plI!1\t

fnlfCTit I 4" rC:4f \ ""' "'Tit • • t"If f 1M ,.~

ll"fm ~

3l'f~ 7. qT .,."" Iff

~, 1tmn ~ Jm~ 1'nM Ifm

~1'1-

;Jq 1ft ilft T ~ 1M' 1'1;' En"

.... .... 2

-- 2

-

:JmfFIg1H ;pf,: J N m 1Imt'f - Y I a:ll11I J 3Inrt1'Jlf "Ill "nki

Il"iII Q";IIj "" flIftc • ;pJIJIi f;tQ fn

aN n:;ar ftTlR'(-"'_rr.r n"k ~ ~rr 1bIrr~ ,~ P.P'Tr ~~ !1'Q

RTt1w. p11I "" 1f!""nPIt ~ut.n - ~ 8

-

1 ...... r ..........

t-

2- 3- a- 5-

,-

7-

8-

9-

10-

11- .2-

'3-

- III :J~ fll"'ml if JPItft k ~n"I" ~ 121 !'la:4l~. ro~T qflr :In- :llill nA=:2 IT· ~ \ft .r1\lcrr.

.'. 3m~",..u- ... arit1J .m~Q

fJ'lII' fltcif It ""'" .,. • r r. t, 5

. n. 1IT-r-tw'I"' Imtt

1ft' Jm~ IIIQI 1ft 'ftf 15

sr. l...,. ~rtI!i ...

1'1 It ~ ~nm ~ 31lZ ._ Bt,

• pP Ctfj(1I •

"r'" ", .. lew. .. , 1\iIII1'" I1Tfft ~t'tTt'. I ',..-92 es I "" r\q ft. -... f'bATl\. ann ""fT. I '92-9'

"lJflIe .... ~ Pf (,.a, ... C"r.~tI 3IfilMll1tr.~ 1981

It e-lf't. OIJIC¥,"- i'rI"P'e" Plft't ... I ,...t·

i't ... , jff'G i4'WaiiC rJ'15 ~ rv~ Fr .~ I. Jq1fT ,.1 .... ",11At ft-B IJr rrrer, ~ t 972

IT- 1fT"'''"' ,'artl' • .rot'll1'" "it .''''thr ~ AQl It lfl1Pr .,. iff"'. atl"" 19' ....

IT. fT ~Tff .tor" II t'I:II1WI it :IT1itfIR fl11'e ~ ~

... ~ tN, "'*It •• '9'.

tt 'f& M ..... ~~~ m JllftfIA " :nqlsl,,, lf~.

I1I'l=11otIl P PifJ!' - prI fttftZ"1K'. 19" •

11ft ~..... • .. ~. :JTIfl"-rr.. ~ m sa ..... qrr:,,..Jt

1'I'l'C ... flI. .... ;rr;t' • '"' ,.... ....:I'Ji."'" J hI 1.' r: .J

IT. Ita,: _Ttl.,. :11111," l-.n ~.: 1M ... t-. m~q fl!Trr"

17 ,..,..,. t "a..

.,. pTt' ,..=no ;wq 'R' P'IT •• 1"n~ wrrr "

tt Ih! II:c,ijrt .. flrfM-n:. """ttl'"' : ,,..,.. •. " 26 liN .. t "It-

n· • ..,-. :I t f!!~.... ~ fFts1't1 ;m ill ~ ;ft.",

• ~1'Wr •

1

•• "..,.41 .. , 'fIR' ~ ""'m: ~Tl&h' nra I. ... Itt. fIIif ~lT Jl1U1Jif l Jl'ft , fttt' I 'lftmr II .,. .. , tthp, I • .,._,..,pp IIle ... .t.r It .... -'~.F ~T'ft: ""IR:J1If 11 .. trrrr

Itt t. fl' : ~ " ..n *lftI , ""'nt , "" .,. 11'''' 1htIr

:lT1III"Q'Mr .T eI ~ ~tc !f . .,...".rtt: , -l. .,. tIT fTIf t

IIIIT ,,~ , .. I JT'CII .'" _, "'" mr.. .... r.a,..,. "" .. ",if

ref I Sf«t • ., PR ~ .~1h .rt .... tql lit.,...

..,. •• ~ .t r.:'"". ,,_ .AT • .". A .,. .r .. fIT1IT

... tII ,.,.,r ,''' eyllt t r. 1M .lIft .. I I 3'liW" 1mft

V"I ptt dT .... • _ttl .,. 1ft arm. fhrt 1h tr_ IWt ft.

R1W .... r t. if rilft. ta d , 1IR' • "" PI d'r 1I1t ""' .t datt

.r... I I • .r ,,~1'In 1Ar " ,i 1ft if 1fT1'Ift1r .1tInT

• '"'"-.. , JJT.,.. .,. ~ IIttfmJi ,. WT 111fT il IQ.I"' ... Jc~q

1Iftfft I ... I(Ian- .t .. t lIST II'11r :Itt' ,,,, ill fll. -.r '6'f

IIT4IIT 111fT ~I .. "trfft. I(AIf ., .... I Rttn JIIft d" STtft4W1f

nwrr ftTl'rtW ..,... • ..,. .otIT lit sf., ill' fI..., II

~~~?l'

..,.. ... r 1RIT .. ,,1I't1i nIT p. rtf •• 8'" I ... 'T

• N ,... IITm .. "'1ft IfAf I ?till"". '" ra.' I(IrTn 1\Irr "faT aT ~''" •• r 'e111.rt Itt WI.' .... ,.Ift_if IlUfT -tt.rr ~ IT n.,. ....

DIIT st-r ... I ~ .t ,-rqt ..,. 1f'A'1II: r" ""' I ~f m:

I 1)~ IfTifJ'9'l • fPIIf t '" trvt4'lq 3Ut1r .tT ""'Q' »flIt:~ .T KT1PI -=mtT 'WTI 1Ifdt~ !c r,~. lIT"P'I .. 1m' .l ... 1R' ~ R'A #t rftr'

i .. " ..... ". .T """"" _""' PiJft .. 1fT fIIJr '" ftIfT .... ~ , 1Wc .r.""" 1IRn". fir" PI. till' • a1ltfll 1M "AT. ~~ fiST A

•• U'tlT :It.,. .,..., w M •• T 3IrtTA 1IItrT1

n'inft' • 111'1; 1'1I11lT ..... .,. ...... """" lIT It' RT 1'IIIrT 111fT. err -rtf • lInTtlT. ..... ." II "'1't ST'ft: • ;m; 1ft' .. #t .,._ .,.. •

"" aft I, pit .tr Fnr.1".-rFaz. """'1. m f\tQ',- • ;n11 1ft' ~ INn:", .T '*1ft •• '" ftRfT ~ UT il .T1fltn-r- .... T ",.n ... t1tanf ~T ..,. m I ~t' _, 3f't1IC't.t "*""n 1f .~ .. 'f'p Ifti:~f •

341ft .. fttl. fT lit -""~ ."~ .t at" .. ~ ..,.. JQA .-r 'i1T

or '1

.... t'r tWftI I AIII' Ii1r Ir "'If r.rr .". IITftI , .. A ...

"""Tlq 1"" 11K "* llfm1 ftmt".,. 1ttftr- ftR.f 111"," tIPc ... Ii 1'PI'" i!m flo!' ~~ ~ crt' .m l :lUI.. t.T iW1IT 311m ,"" ri tIlT 1ftr " .. Iarr fttIT fi1t .,. "tlff.!ll K~ftt , IfII'_

•••• 2 . .

- 2

2'

~ BRtGlftitt .... " prtarr '"' .,,,er .. ft •• ,1t a .,..." •• 1IQII .,. ..dwi 'fir., lilt ~r _ JInQII .t ttI'p !"1'&1 1M.,. tfH'A t

..,m. 1fIIqft 1ft ..... ..me • '" • :lUl1A 1fJT-r. a*'r' t" It ..... lIT .. ..,. f1Il ...... un 11M .. ... - ... 1I1PI .,.

rt«a .... hr.,...t Wt .. ., ,tit t .,.. fl."' ....

fMa • ftIft" -,eft Iftftl .tr ttt1ft' m1fIlTII An" It

IITlffI'f m In.'''' IITIf II" 1ft'h JI'II .... , II' Itl"

11 .,.. RW I IIPIt g " ftIIT 11ft tl1M pt ttwl , .m. • .,rrn

..,. n. IIrm ftmT .t 111 1ft f4k f!aq fir" ftIIT DII ... r , ftRt .... 1m 'ttl wr .. , 111ft' cAt ., RIft '"'" ....... ....tIM 1M .,. 'Fa'fC'll ." 11t"e' l .,..., •• f.44ftT I,

~ 111 AM d PT 1fv .tt tnM m _ JWSSUIT '1

-sr II-J-I""

3

1- ~~-

~~~~~~~~ /

• l'I~ • 1Tft'r 'fiAT vci ftI ~ ~ fiIv JrTCSf1l1fi ~ ~ I ~ttSf1trr

~ & lti ~"ftlft rl~ if Jr1=Q mJTtf"f.fifi Hffl itt nm I'IfSUJ sft Jl'f;f~

"fiCr 11 flJJTftn gt?iT ~. ~ 31~' ~ HtIT lITclPIf .. ~ 1ftt'f "' ~ ~ I ~GT mill J:JTt:lrn JIm· ~ I ~ ~m ~ fb~ lIrn31f IliT alf1tm _ m

- ~

• a;rif ~, ,r Jf" ~rnT ~ r VfherffriJ R~~ ~ ~ nt ;p:j. ~ 3VQ'h lIT

r~m ~.1f~ iti ;fl'mm i\ RTa ~ §JI'T 'I :r=:r.qt.ftPT~.~ lITfl: lIT arsrr M'f I" ~ ';fIt •• r Jf~ l!mT ~I :m. :1=1. Qitf. fl'.tt ~ ~,"~T ~ Ill. T fltur 316 .1(E t 1\ ~~1 ~ ~ •. lI1ITfmt wrer ~ \tl" fl5 JTtfM M"i JFPI. QfJ, RJ7f-il"liitt ~ 3fT ~T ~ I ftf~ P)if 11 O:4~tl .,. 'fiAT vet ~ fotftn t11fTlf~ m-if if. ~ :r:mTT ~, ft'rQ" .=t ~

..

lTT JfTftrttJ srar ~. !1T ~ Jf~ '1m tft ftrc:cft ~ ~, ffi"l .,. ..tt f.

JIll'" J";f nr if J ttl ~ g~ ~f 3 rq n::f ~ ~ ~. .rr ~lft ihft ~. rift JifiT:T ~ ~ o:m. ~ in ~ sit :JP11 r i!'trrr ~ I ~ ~ ;nt, rn-tt 'T ., U1 trRt ~ if Jft IIPT iUftT ~, ~ 11ti~ fll¢ ~ Rf ~ itt 11=ufH .-r ~ ~ a iff" Hl1r;J ~ I ;pt1i srrfcn 'T tpffT tie MJODf 1=Itt:lf" f, ~ ~Trr ·r.rffi'n liT ~n ::rqlll t Iff~ ~8mt: e-t lITCtp:[ ~!-

8 r I ~ ~ ~rr ~T lTttT ;n:r.

828 8~ ~ rl 1\ q"!"TJ rrr 8"R' fl ~ 1!TnT II

~ R ~ irl'~ m'~ ~, it 31~ r~n 1', ~- ~ ~ ~ mrf ftlrrr 7JtIT ;me, "tt(lf~, .rtrr ~ ~ it 5JTC" ;pf'~ i,"5 "f\;:Jr't- i5 ~ 1lT 't-iiTfiJ ~ Pt~T"{" f~T 1JtTT;mil, :r-u "FUm [fl" If~ ~ m-TT fl5lTr wr

. ~

:::pJrri lfT1l:' I

:n:f16 ;mrnr-:J ~T 9"lIT~ s 11Yern ;;qt;T.r :vff t r rrn lITPfT iU lJlficrr ! fl5 ~ i5T 3 rq- f eFt ~ JtrnPr 1I~ i) stm 1ft flrf itt ~ifinf ); lITQ fiT ~, ~m ~ .... li ~ ifiT It;rnr \frfl1 ~ lJtfl«l ~ J:{r=f fflli~ l.

•••• "II •

2

2

.

q

srtfil fl ~ ~ tri:Tuf ~ liTtlfl' ~ rot" J ;m-ltl 'ffiTlfritfl ~ 11 iITfIT UT ~f\=J JI1iPT fl 9fl1iJ lIST ~~ 3rt'" 1Rfa; flw ::pill ~fuT tt Jf)ttr eft ant ~~ 1; ftr(t -tt 3lflilfw tttEhftl Q"Pft ~ f;rflm ~, vet tlf.:R' ;p:jjft if m'T ~~ Q@~ 5IT~ pr tfi!' 1Ii@;;T' ~ .ft;:r I, rl" R llinT ! -ftt ~ stftlt ftolili ~~f Ii Jlf'PT-Jll'Pf 9'JTt" a ~. 11ft fR- qiPJ Ii ct I '"' sit gt ;rn. ~ioT tt ffffiJ iiT r fl'@Tfr 3t'ftr-smft~ ~ I 9Trft;; lfiTr;J it QT9(t .t U8T lfit' ;rn~ ffl:rrr 1;lr \ffi1r UTI ~: :r~

~ ll'@' 11 t)u r 31ft ~ if iJTQll ~ I JrR sft [fm ~ fI8T ,t' tt ~. ~rr 1fT ~nr ~ I lJS JTft'M a-=t ~ fcI 2"z;lft q( ~ 1ft JtMT Jrfmi ~ .:

(ft;:r SJPr ~ um (fur " JlA if ~~ ~ r 3m: ;r~, J ("Q r 1:"'1 ~ 1ftlll 9"f)trr r JIT r l@ .it ~nrr ~ 3f\lT1t"if f.&trr iU 1f~nr ~ I ~ ITlDf t 1\ ~ If ~, ni!1r jl JQC'latJ NFtft l{fO I. ~ ~ n Jft ~, 3 ttrTtH b ); ynr: lflft ~t if 1iJt1T \IT rsr ~ I tm JrQ"n:;t ful; ~,"fiQ" it 'fQ J;fiQ 3 N Ttl6f l{lfTlT fil1T ~rnT UT JI"'( 3fT~lf;H"RHrr 3RiIiT aflVIT rlnr OTr ~

..

lJTlJ~ ~ ,t lfE~ if wfff

«f 1i ,-TQJ UT I .n=- ~ 11nJrft 2-:5 11i"IT1\etrr

it I W'JiJ vt 1)tfelT 1iTIl if 8 :p;J1I ifi t ~ tt 3ITQ' .T RTlA ~TtIT ljQ1t I 3ftR ~ ~ tn;~ m.i ~ VTt"l=Sl if lfeT"R=IT lfidt .~ :rn, IliT H6 "U"~ ~ itt g1k'e" ir ;rn lIT ~.'f nUT yfnIiFfJ ifit ~r.r 1iT 311 ~l Mit m'f1lJT f

~ii ifi} ~ lUJTfh vet \R ~ !fiT ltn.:~ 1ft ..rroTI -at ~. m-tfT]r!.

"

~ ~ if ~ @r

JJRTrtt ~ .n: ipI'Ii lff R IT\TlT .T !Itt.: mrrCrT mr llttTI

..

3I~ Jft ~ifi QT iii'! ¥f !. ii11J=f fc6tT!1T. (ifTlRf 't. :rflmrr I CE s s I

;nit ~ 'iIli if JlrJ4t ift1 f 1ft" JrT"fth. SlIT srsr ~T ~ I ;p:r. !1ft pT, "f~~-q. fuft;,",T. Iftlfrft JTT* ~ ~~ 1fT ;:wq1l J rq I~::f ",T ~~ QOitur

IJ T yqn:T Stl (~ i\trr \IT ~T ~ I rllf fir1lIrmT tt 3fT!" 11 !t-nITfi;t "91n ~ifi itT :R ~~ f Q ftfRlr u ~T ~ I ~ J{nft~lfft ;p:JiIi 1...3' ~qf ~n J

tf;t iifT!f ifir..- t F1 if o:mifi JrVTCf-l ltit ~ a-rq-m ~ nQT 3ITut.,. u~ ~ flTU urm 1JUT I

. ....... .. ,

3

5

;:IT Gim I$~ ~ n UT ibt~fI JrQ"reo:t QiIfk ~tT i\!lT iU fi~i1T ~~ J1{~ "ft;v ~~ ('fUT ~ ~r ifft 7tlr-q-;rr 1ft ;ftfh JllA"uft

~ m ~ t :JIT~ stt ~iti iiA"R iliT JJ ftl'T1T i&nf ~~" 'fBt" q"f !'t

"'lff 'iT rsr ~ I :m~ itrnrt. q-~lJ 3JT fl;" -rtf ~ Jtf~ t; M ~ ~1lnJT ~ f6Qr \lll1T ~ I JlTttTf§r flt9JT cttT ~nf Jft ffi~n vd' ~ pmf ~ 1Ift;t{lJ H i\qr \fT rsr ~ J

2- :n:lItR ~ 'i!li ~ -

'"

...................... ..- ....

~ ~re;:I va 12l~TlJ ~ ~ r~ ilit E~"R ~ UJ~ i!V It@"

..

lT~ ! fi ~i\ 5JTfifrffrlfi qlf "Fm-ft'll l; ~ "'9 tnif [ff. f'elill f' ~T

UfTlRllQi 3ll~ ~ ~T" r~ vl

RtllT'f 1ft ;ftfh ~ ~ ~ Slnft fQflq ri tftffflJft 1'lTQ ~ fenrr'f dt ftiIJr itt"if JJT~ ~, 31TfTQff ~ ~

I'fl ]u.:tIlA _ IRitf l!t qlJ ~ 1"(Q g:-

.. .

II' -':ffT'ft.ll iff ~1tc ~ ip:fq; sr ~'r1J- tmi1 ffTJ11-Q ~. n!IT :RTQtf§J ;p:r, l't JtTlfPl.ftT~ J1Jli'r~T :JTfl: tI!ff ifiT l1r-f\ulf

~r ~T~'

128 ~. Jtrt1f ~ J("qT'G"l vd arnrrr .=t 17!ffh trt'" ~Tf flIRrr 1lQT ~ I ~ ;mit' ant1T iltT vfitgrllHIi ~If • J rq I r:... ~ "

3 ('Q I C:~ s.r-sqr ~T r~ r-rkMJ4'j JfT11: Ql1f qT fbi{ r ( i\t1T ~T !l

3ft:m:rJ if miW: ~fltr~o ~r.t 1Trfi«;y flInlT lJUr ~:-

.. .."' ..

1- ;p:rjJ ~ ~rftJiI 1ic:~ IlT J!in ~ft'c I \

2- ;mlli ri f'lfTrt.(f -- rot ~ fuv ~, itt 31ntftJIRITJ

3- illl' 3UTtT 15T11:A;rn vti fm=nTTJ

4- ;rn. Jrtrn:;t !fi)zrr 1

5- ;;p:J~ :JNn:;J rrrl'fn ilT fu ~QUT J

• • • .. .. • • It

6

6- Jfrrrtm tr1ft'l ~ifi 3 f'QTlFr (fiT "fER«i Vii ~rrrn J

..

1- 3fnl)-fk;r ~1Ift ::rJllfi i1ft :flTlJftlltiffT q:qf 'I

a- :.flTtTtm ~i6 vet "FtrTft.1:J i

9- o:flIiti 3lf}7J : ~~ vet fu;1\f;Jrn r~ I

10 - ==JQiJ; 3tff-q ~ 31f~ PPft ~ ~fcfn J

11- nTm. ~ vd :frfh:rm rccquf) I

3- Jlt.:!f'lr{ qz:flf -

.................. r-IIJI""'" ........

,_, Jrl:m:r:f it rn fettnl [fl" ftlrR trnft ffl!Tlrii Hn:J~ ifiT J'InlPr ifj~

iJT ~ 5f"Qni fcl;qr lJUT ~ I GH ~1t'c ~ ;m, 3JT91'ft ~ll'Tfftt ~ pn;rI f'rtrfc fi R11t;tt 9"Ttft Sf ~ I m crrfil5 1ft,.~;ff 11- RTJ{ ;t ~ -rnft il ;n:rct; ;m~. ~iIi vd rlITft.'tJ, lfntT1Fr~. 31'm ~T lIT SJ15Tftm ~ Jr,ViliTftTn RTfl!rzl' flTJItt liT 3'Q1l~ I$~

i1tT JfUm mT ~ ~ J

la8 ffmtJ ~ lhifbn ~~Sll R fcmrr-~t ifi'f ii!'T';fIfjTtT ~ .,.

JTtft f I !7f ~1t:c it JfT~ i) ~~!i1 it ffTPJ-

fTtJ !t~~~ SfTfttrrl ftrf411"ffT flQT ~~ it grqcIT ~ mrf qft ~ I ;;r ~~.l){

~rm: rJIliJ vd "f"ffTliL"U. ~ii tr 1iliifun IfI"lfrtt, 3fTltt~lft"I :p:fiitj V"ff fq I f t.~ JfTfe ~~1 Q'T r11iJ] ( - ~ ferJT 11llT @I

:p:J, fQ1tPJ ~ ~~ Jru.rfnJf ff ~ fbml ~ ~~T(t ~ lliR

I

.T ~11f f1nrr miT I

B:rrB ~ lI~ -

---- ..... -- .. - ~G 3Nre;;. Vli fbiT{tIl ~ fifntft i) ...-t ~ ~rtt

rrcn ijiR itft fi1k'c ~ ~UR ~ H-rnT. ;rlirr 1J!l". W 3fTit'

rum QT ~.'f ;p:fi1 OJ rq I ~;j if rt~ 3trfmff, m.:r R iJ'tT'f 11ft

~~j>;"hl

lJtft. ~ VilTl" !,,"~nrr ~ JI!lI(~T"'E:. L~~ a~ It :J"fIT~

"ftrrif tft" 'lT~{" 1ft ~ifiTft rrcn $t 7JItt ~,

~Tft 1f"CH .~ ~ ftfv 9T'"lTlflft m:rTt" 11ft lJdt. m

S'1 '1iQ4'fl at JfTUrr QT ~. ~EJRnr ~ ~ ~ 1fT flmrr-"11:Puf (Be rrt."lJ ri;m fi$tJT 7JllT !,

-- 0 --

.....................................

VTtf: ~s:ft ~lf m-cr ~ o:m~ ilT 3M ~ @ I srtftr ~ ~ $I )f iplitj ft JlTlIf'lfcrt rrn~~ lfflf ~t ~-trl~. tfiif-¥. ~ Q}1....qtt ~

~ ~ sr Jhtq- trnJT \uflT ~ I \ftlt~ "fur;{ ~ sr J1nJA IJrn f ~

...

f.lfE'n ;pJiIi ~ttt" ~ ~ .,;rnr ~ I 1fTJI~ SfTUT 11 @T urT ft~"T i- fIIi

~q; -p.p:,foT ViJ J1l"fh1l nRTllf;:rll ~T ~ I Jtm'roJ ii fmr tIi'1f vd ;r-:;r

if ;pt. q-rqT lffiIT i it ~ m fttili \litf i a-:m ~Tf@'n @l' cmtT g J

~ ri ;r-q JTaft ~ Am ~ .nrr ~.~ ~ HtG tlttl" it ;:p:J. fr;m 'tnT f I ttl' ~ arsrr, un ~ ltn.:tfJI n ;rn16 1f"CW .'{"ftT ~ r .". 91'IT ~ 1ft 3ItR JIm i; JJT~~ ~ ;p:(, Jl!1f 1fitftr ~, ~. ~ Ilm ~ ftsfk~ 5'1iIT ~ ~ tiff, lI~-fl"Bft A~ l. ~ tft~ ~. ~ R. ~ iiflrDf .r ifN

IfNG ~ I .. ~ S1t~ t RTll ~ft tTft r ~ i:ffi1T ~ I

..

,.-tl' T ~ "ft;rv lIt~1=f ""t'IT" :J r.ttln5 ~ ~ f lift' iPf :J flnli

I .

rl~ ~ ttttT Jff"lfft."q t!t arar ~ I J:J~ roT Jf fltfitm 8 ;p:i1l1 ~

vci QT;ft , 1:t~ fr ~rnr ~ I ;p:J1Ii , f\q" a ifi fff'tt 'T 9 il, JJ 'lndr 3rru. JIl'ff;m ~ I llift ~T'(CJf ~ fl5 ~fu:q sreraf ~ ;m, fr ~~ flRfT 'frnT YI 1rttT It 3ffCfl1lCliHT H :Jf\J, ~iIi @~ 1ft" Q?I'l'1T3I ~1 CI • 1:I1l:tll( ~ U!t" ~1fIi'fi'1T ~I .;lJ SRiTt" ~. !tiT JlitfPr. m't( 11ft lf~'nr ~ JRnIT ::pr,

..

nn ~T m'tt" ~ m:lnrm nUT 31HJiT tfflt~ JITft:' ~ qrtTlT .-rot f!i",",

r~T~ y1)uT ~. ~ 1~T ~ " 3f~ iJftEif ~ ?,ifl'JIT~ ~ ~

Q1Ifrft ~ "

;pI1I'i , 31ftr~ iI vftl!'rftf. ~ fIJI eft nrfnt 1isn:t ¥f I ~ .. ~ Slm if 31~ H ;pfili 'T JU~ lIIl" rsr !K ~r lIli ~T-ar, JJITIII ~ ~ I nT"lJC: ~ ~ ij~ ~ Rt~ ~T4fr l'\C 1\tJr :rtf" ~ :ffr ;m1i sr irA [.IT l7ft* ;p:flfj 'T J'Qlrpr .r rsr ! f ~ .r crAt ;pf"';r i!'~

, f5TTDr ;rn. sr iIFI 'T~ ,-nft~ ~ I q I' il' ftl sfMTff i ,ft- 5000mr ~ :p;JiIi a. }Jl{PT CIT ~ ~T ~ I

••••• 6

6

8

~nn ! 1if,il RTfgrq, Jf~ ~ ~. .. ~iO ifiT ~ $U iftif ~I ;mit ~ ifit Jl'ftT~ rsr !. ~ '1m ~ 'fQ"m l; ff;tv Jf~Tlf ~I ;mt ~ ~~ ifjt "fqt£'C ifi~ ~ frJv • 8l'1T~i • R trT 11," ~ ~ '" ftTlFU· U~U1T 11ft UiiAT ;ptifi H tt 1llft ~ I ~. ~t" Vii rlIT~ ~ 1 ~

OWrQDIl 1r \itiR "R ;:p:Jifj iliT Jf~ "f[fEc etnr ~ I

:mil ~litf(1: rft;r

itfT ~ yrco gtrrr g :.- ~1I i1ft ST"l fl 1T"rtlt" ~ i'\tr ~ j

2- Iftff, i'ITflTlf ~-G1"_~"1j) R -))_" ,5T-:'1 .

3- fl'ft \irt , M ~ I

3lR1 M~ 11<~ ';{ 1lRtl' ~ ~ ,-rq: Hsfr :1m ~ ;pt~ IfTQr

~ T ~ r :Act "'flTRl qT iill~::r ~. 8IT 3frfl=' stt m m ~ itrftri::r Iff ~ if SfTlf: +tJI~ iliT Jlm)"lr lfT~ ~ ;@f fttrr \ffl[r f I '1m ~ ~

I ...

;milS HTl:{~: sftlif. nT~ R~ nUT 3R R Jl'Ci1 !TIfT "!f 'ITrct 11

_9Tll: Rift r)~ if ftRft ::r 1\fft tGiQ" ~ "iJl1i ~ gmT!1 3(fh¥Ttft::r ~ if ifllili at'Qn: .... ~(J: ~f;j:H ~ ~ uri 3fT~nr;mT'f :pf$ ~!f vet ~n fl6UT ~rrr. ~1\-;y IT\Rf "01lfrtJT vd tmr.m~ ~ ~ffi ~ flTrf-i'fTQ :;;I. sr trfTQTt ~ pT J ~~ ~T ca ~ ~ sft ~iff( UT t ctrD fb~ ~ ~, ~f.:n:t1:I ~TQT"t 4iT lI'TCt:p:I UT t I!IiTl'f'I-(1'f ~ ~i1i tl\Pll lift 3(nt llr lfTt:1llI ~ or I nutf o:tl1l1 a:rTQTfruf)r 5f AA' fPir I Ifl JlJrr ;pi" 1fT -eqlfRTfu. r~ 1fTlR JfTtlT I

~Jlf1" ifiT~ " 1)fe1r HT11J\A:f ~ ;p:ftf) ;rN~ Vli CQTQTf .t "fTVQ' rtt 3m1 .r "f:ITn IA-R !liT 5fll~ filfT 'lrfT I ~ srr ~ .t -tRi1i J rq I ~ ~~ trf 1;tfht nrn::r sr lfflIiliT'f srnr lJlJT I !t C1T ~ A,sf rum 1ft ;P:{lfi ~ ~T .nf fiRlT \ITffT '-'T I mTiIfif. lIfm'f 3Jr-ft if ~1Ii " 1fr.J dt, mu=p.n";:f if ttl'!' i1 ifliii aN rqii ifiT ~ .~ ~ ~, mtt ~TT !,~(rn.

ll!T ~~ ~s=:rn. WR aiWr Ji rft: ITiiQ'f ~ ~. 3 ###BOT_TEXT###quot;'CII t::; t ~ a~ ~ i I

~ JfTiITGT ii ~ ~ Ilrrrt ij ~f. ~mtt, fflu JrT~ ~ if II~ ~n

lIT ~ ~Tf ilritfT iITMT QT'

••• .. • ... 7

7

9

IT\lFU~ ~ ~rnrf ttt"l. ill lffrfrqfl ttserr;{T~ ;rftrr .. ~Tt ;"W7-I">{) 'I .......

L q;pf"f'lff. iftt. ItTIfST:Jrft" "fum cr"f ~~ ..rn- ~,.. !]iI"Tm "if ~. i"n ~~'1 (

m;t"II'ite JfTit 'fUR ~Itl t ~'9"ftIz: tET ~ I

'fR'fUR ~ ip:1~ -

....... p- "..

nuttUT;r m -nVlqt1"RT ~ ;;-nt R ~T ~rrr UT ~ ~'ft

""

1)rfc1r 1ffiA 5T ~ ~T fI PJT Jf~ ffurn~ ift ~ rrsr .r 1TTH-.:f iIitr

ur I IR~ \J"lJO'"'t. ~hJQT, 3i:Utf ( ~ aft jJT~"f. ~~ T. "TPmT, J{fifQ"f1l ftrrt'!'t.

-.--.~ .... v .. ~.~ ":

llff!n ifiM 19 ftqrn~ UTI ;pJifi 3"NTIR 11~ ~ l!l! urftlq'T if fl~ JlflJ.

• "" w

tJT I ilQ'qT if HT#{" WTl"(lI ~ if Ram lr"fiHl'I ~ifi a ~ I '='1 ~ ~ II ;fl •

.,.

Jl'fnfnm- g,.S'Q I ~T,I ~T. ~ffiQT 11 I1i'flrftll i"Fft". h:mrTt .... m ~

....... -.,.. ..

~( 11 sft ;mi 3 ~ T ~"'1 h ~ I ~ Rprr Hlir IWf{J-e.;re ~~- (§i ~f)

~"!f ~ J ~ ~~rtT i) Jf!i'frr JlT~ ~1i1~~,,~~go _ i1Pl fftri n"nrr -:mil'

tti'l" ~ "&tTl" ~ v:qTl:r ~T~n't ~ utl~"f m lfJltf QT;ft i!ft Iff eft Pf

~ JI!l'ff fil" ~T Jrtl" m!T ~ifi ~P'-R ~T "ilinf 1Tn:Jf fliqT' Ritl~ ti ~ crftml" ~ ~T e'TiIT ~ 11& ~tIT ~ ~ tJi! FlPT ~i15 CfiT "llfTtfTT .'" d'i ~ m-rr ;:rrfh $ rIT1J ~ ~I Hi~r ~ firrr ~fh ili m-~ ~IJ l!l6!'.f ifirli ~'f vet JJIr QT ;p:j. ar atTQ'Tf t-ur ~ J ;Ff flr-:jf :mil liT m -eqTtrTt g-ftf lfLiH ur ~ G:tmT ~ m m lWl , 3ITtfTT QT ft;qr UiIT UT I IH 9liTt er ~TQT{ !!1Wl vEi f)rfhT i5rn .,. iWfHT rsr I If-nt-t" sftPf iIft lftJl~ iJi"ttiif 60 lJ"fQ tWt ~. if 11'fq lJ~-r tft'f 1£ flwft ~ ~ \Iq' ~ ~ SV ~ I a lJTrr ~9 ( VIi ~UST fnrrNn ~ ~TU ~ ;:~ 1r f 1)rfc1T.pr

i1 1870 ~ Ff fvrmnr i ?fTtl fllWTftr ~T JfIT IJ:tl' ttR r)~t1 ~ ,

~

JI"fiR il1tt 'Ttft I III R~ra aa tm: I 870 II ~, ~ 3'"rQ I C:., fiJT QT 1)~

~TH~ i!liT JTfUIliTt" et lflrT I RJJri-?t it, Jl,-rrr?t!C fnnmrr ,t -r.rftqn lITfli. IR " iJT srTlStlT;:r UT I I1lI'T ~ NTPJ .;:r fiu11JflT ifit ~ thln QT ~ nUT !1J J:JmT Xi f\RT :!~ ~ :m~ "f':{f'fnr tiT.

"fClt1'P;tn r 9Tfi:n ili ili'G .. JliJ t JlfT H H1ft 9"1JT,( ~ ~t" mn"'tft sr itt ~ I ;p:Jij) 3 NTl:::J ,t it ~ HtcfiT~ • Juft";f8 3UR ~"I f1Q I l1IT -.rr I ~ if ::nliJi 1ft ~ ifiT a-a-fl s~ ~1Ii 3f'Q"n:-;r ~ 1ftt F [ft 1Ilft I

•• II ••• 8

8

10

~ iltnf it ~fimtfft J"ftf~ijiT ~T lft tIft ~ lft 1pft J tTE .nt ~~ ~ TT itt 3Uft1=f~. ~ liiTl'Dl 3f I IJII dl ~ am:=: nu=tT HnliT"iY" a. ffnl' ;;;piiti J"NnA' ~StJ ~ ft!fGrT?i f"'1 ~UR 4 ~ ·H'fiIiT{" ~ ~~T( ~ Whf ~?r

!V' ~ r ~UT:r if WR mt1f~ a. FfI~ srfh eN nu=tJ 1ft"trf ifit 99 sa, 000/~ ifft" "{'Tt:f~ !IT"Cft eTrft j! I 1te rnT~ RntT ~M Vli r:::q rURlir

;rnlli ~ tt nc it; IliTTII' ~ I -rq-5:C ~ tre tTQ"m (-t rTftt ::rnf -~l"'r

..

ifi't ! i $ 5fijiT"f ~T;r ~ ;:p:flfi J t"tfI"i::r iliT ~nl a~ HnT'f tft ~hI

if RT$~ Pl~9 ReifiT'ft ~!f 1ld ~_ ~ vd CUflffPfn Jl"tr11:ifiT G,!ITn" ~T \ifTOT ~,

-- 0 --

•• • • • 9

Jr!.:c:rrn - ,

11

...... .- .............. ~ .........

JrRTItt iti 1111:' ;pl. 3trT1f ijiT $~ RtlJiTT ltft ~ ~ rar 1JlfT ! I ~ili ~ OffiQi J'rtrl t:':f vti ~ crT 1)fuT ff"fifiT1" !fiT f!1d~ 1fT r ;milt ~, 3fTQ sr ~ l1Tt;l!lJ 1ft QT , JfT~ ~ csrrf; :;llifi IlT R .~ RJ:jTt;H !fit

ft"qT "JfrTT J ~ 9"i1iT'f iflilfi 3U~ ifiT ~ltm~ 3"a~ t fitf ~ ftriIt"ffm !fiR

sr ~'R1 -rdTlTiT"f 1\uT 11IlT g, JlTrn ~ ri ftru~ if ;p:j~ ttT ~ ~ f$Q iIft ~ HutJT S8 ~ ~T ZfllT g,

~ iii ~ Jr~. H"{1iTtt ~1lnll ~ffTIT ~~ "f.;Iqfut. :R"f1!ffl Jlt"f ftm~ I

ia8 ~ ~ftJllf ~crrrr ::p:fq; ~ ~foTlI Jfrtr~ Jrtf" flm(ul sr

f.1a.iit Jftt" ~~ I ..

~~ fl'flJrf ::pfifj JtJTlf t tlJft ~ ~ r:t4!Jfl $ ff1v ~~~IT II

:mPi ~::mitr \ J1ift::f ;m~ fb'nl7T , ~tJ (finf !1f SJliTt" ~:- 1- ;nr~ ~}:rfor i) fkv f"l'T. ~T J

2- J N TG;:r rr~-Qi 11ft Ulvr~T iRT;rf J

,- fimtut JIt'f mil QT fo1'li( lof1 iJiRT_ l1fOir I 4- rtut17ftt ~ijinr ~ ~ftI ifir.rr J

5- J:f~T i5t ~-m ~T HUT ~"CPTIT 3I1'f~ J ,:. ;pJifj J1f.~" In'~ ~ I

~ftI fiJmrr. Jll{" Jr-q ~n:rf 1ft ~I

1.... ftn:fTfmJ::rn~ ~111 iliT JrtfttlC( Cftr-IT J ~

8- fcf11;rn ]Ttl'" Wfttil C&~TIll IlmTJIl ~l" 1RfiIT Jl't"f ~

~rn ilir-rT J

9- J(TtrT~ yifn ~lIifi i\ artTT~ Jltt" ffrntD'f itt 1:Jm-r ~PIT J 10- ~fn JJ~~fa iI~T j )_'

...... It 10

'0

12

................... .,..

~ifi fb"'fTlT ifi T iJnf JlTi'ff' ;rnifi C:lITrr fc6trr urrnT i, ~ 3JT,g-ffl il5T tT'fOjfrq CfiT1i~, ~f ~ ~ I m-r if 5 ~ i6nrhlrr ~- ~l1f ~ ~* lI'i!llt:Tfrrl:'. ~lIS t 3f""{" .(i1l1H"ffT. ;p:fiJi ~f('nJff qft O"ilJUT It ;-i\c R 1fitf1 :lTli B~ITffi ~ct iiltU["f ~ rf"TfiJlJ ifiTltfl;m ~ ~ ift9'T 1itiTT Oar f.:lti~

8 I ifiT 31[1'1J RSlf7T ~ orr fi a-n ~ Iii mm nUT ~15)r

~fim ..,rtf ~T g r mt m ~ t 8 I Jlnl"tfs-:l lit itiift R I!~

~ iift1:tTrt it liiiftm l1ipf ib ~ 11 UfT::tT i:ITrrT ~ I JlTtJl- f!;ifQ4l1 ;p:JiIi ;:r,.ff1

.. r-;.;

';JIlt :J~ ~rrr ~rfitn qi. 1991-92 ~ 9"fct~o:J 1i iljgT 7flJT ~I finTT

iti ~ aa JrtmT{" ~.k iIft ri~ {f~~' iIft JrT~nTJff 1fit it t DiBU: ~

~ I 992 11 lJ JJTlltf§r 9Cfft iIR~ (1!lT ~~ Mrr 8 B

f.1li~or G)nf,ll ifit Q;rrrff;:lln Ifi~ ili fr;fV' ~~iIi ilnlT2f Viti i&~ JI'~,tu1

.rrS'l ~ ~ ~1T if .rtf ~rnr ~, 3I'TUl"flr;,;,mQi f~lJrfur ~ m mT"lAl' QT ~lffi" i{-t ,rtt. F'4utrfl Ql~ ff v~ ~q;flT JfT"fu ilft ~ tft ~Titt ~ I

::p:r~ ~JfPT ~;P:{ifi $ BTU-HTtf JfmT"f71li ifiTll'f • ff1v 1ft ;p:r,

--

~t smr ~ I m ~ ~TU ;mq; ~ ~ SV 3""NTC:"T ~ iliTd Qt ~, ftpr~

ifi't ~ l1J Ii M ~n il. ~ ~rSTVt1. lfirrm R~~ 31T~ I

••• III .. • • • t I

13

... ~ if ;p:fifi 3'ftf~ ~!f i5T Ql.lnf IfIT ~ rsr ~I 9'TQ: lf~ flmJf if irilftb ~~ J1'[fre;t rlrrT tlTI i\P{ !5 irutrf it :p:j'CI' ~~Ttl ~ ffl" If ~ ffTn 5V I 9'Tt ftw; RHTU:t to" 3I~!ffi1r ~ i1iTll'T br H$lCf 5JfT' ~ ~f 1l crill ::rni5 ;;rtf I e:;:y ~tnT qT lIEf tfi! ~rQ ~ ~ lJlJT I ;nne'fUF t fr;Jv rouUT~ ~~ ~ ~tfttIT P ~ tWl ;p:fqi l.RHT tIT Rfi':f Jr. ~ lIiTU

'-

iPG E"T ~ ~ I ~ifj ;ntrTlR 9'.'.f lfi t ~Tf"fuifi RnRT tt rfkc R ift;r Wit

~ 11:f"T~ lif RifiH ~-

,

~lft=:f 1fT tftrf~ ~-\fi ~ ::tJli :ITtr1Wf ~ lT~!IT;:r ~ ~, a~;mZli snit 1W:rnrrY ~7 9'lRf ~ I "'leT ;p:J~ 11ft trgJl! ~ I mi ;pfiti ~t i'f I flT":=q Eftfif-ilT"Pr ·11 ~QT ;:mifi \ ~nt'~ urr-m ~,

~ t ~ tiT ~ nc IT ~ iITi'fT :r~~ I m ~ITfI. ~e I t ~ ~

nfit~T~ ~ ~,

lIT~ I eft ~ I{lf ;rTm It ~~qi ltT 3QQ n:~ 'Qd i$'T JT~nT R ,tl tTT I '"Fff~T iii trrt: Jl"Tm il ~i5 JrQ"Te"i (fit gYm r"ftrn flIitlT 1JqT I ;p:flfi q-c fl i1i'f vet ~ 91IT'f ~ !lM& m:rrCj'f fi;¢ m HQ"T 3 RrT'l:::r 5t IF ~ itt i$TtvT 31'tr~ if ~1h P r iffiifj 3 rq r c::t It 'B:Tf(fi1~ atr ~f ifiT 1ft yc

eft ~ I ReqiTt't R"ftrftf{fl nUT RtttlT"f ~TIT "furflrrf JqJmT ?\iITIT !ffl

iJnf ~ l\ ~T JftrTI ~7 194 7 ~ ~ i ~rr 1.921' 90. OOCo=f ;pJlIi ifiT J"rcrn:::r

..

e-mr QT ~ fi J 910 II ~ ~t" 5588000 C1i e-T ~T I ~ ~ ~)- •

eo

JirlT CId • 992 it ~ sr ~iif 3 N 're~ 135521900 err et 1'JqT I !Rl QifiT'f

. ,

:I~ ~ ~ ~ :rftr~~ JtT~ifjcrr ~ Jffb~ ~ rtr f':itJfn tt ffQfl1

&Alft l,

J-

2-

3-

I

.... • • 12

12

11

.. ~ i; ~flr~ ~l ~ ;p:Jifi 3"fQ"Teo:r ~ ~,., fl:ufft mf 91fiT'f ~ , ~fW:;:r nu:qf ~ ~ifi 3 N 1 ~=i. ~. I 992

-=-=~=-=-=~:-=~;~=~=-=-=-=-=~=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=~=-=~=~~=

-=~=-=-:-=.=-=-~-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=~=-=-~~-=~=~=

f- nurftfr-=f 11590 6
2- !RITff 9123" 6
J- l@T~ 255. f
4- l!";ffcifi 25- 7
5- frftr~ 2541 .. 7
6- 3f~~ 31}' 2
7- 3S9"?fT ....... 2
8- q .. ~ ....a
fe411'.lFJ ~n ,. I
9-
• 0- ~o:( • 21· 5 1355~ 8

+ifljf HTro 11' fQ&c ~ 1\ ~Tif ~ ;:mcrt J"N~ ~~ sr it iht

..

if ~ ~ ~ I "fur;{~?tf I ::miTi JTtrr~~ Jf .. Tf6i1i PIT 3";{ ~ ~ m! ,nf

1ft: t;T u.r ~ I I~trn H~fUlfi ::rq~ ;n=tr~ ~ ; I enrr 'rrJ,-;r nf1:f~

or. or. ....

nUT f'fmrr 'fUT::J fTUl'fllT:t sr g I $ft1;f vd Jf~ R :p:[, ;rrq-re~ ii IT\fFUR

..

_9"tm ;rst' ~ I !fIJI (tn it R~ vti nC'ttT ~ it ~iIi itT 3"f'Q"~ ftn:fr urrr ~.

Jto::rr ~1 il \*IS "ifhmc {ff ;p1($ ilinl ifiT Wt'lT"f ";ffff ~t q-pfT i! I

;:p:fi$ J rq Tt:;:c R~ft. 9T~. "l"fi HeitiTft.'. nr.rf JtfJil=lf ~~rr ~T ilTnT~' ~" I 992 ~ ~ ~m= qiffIT fci;ur ~T ::p:r~ JNn:~ 3S1f }flirt" 'feT --

~ifi JJT~ rnfc . f 992-93 ••

Q&'C'. 53· •

..

.•.. " I'

J :3

15

- .:::-:-:-=-=-=-::::- =-:- ::;:-:-::;- =-= -=-:_-. ~ ;;::;-: -; -: ...... :-:- =-:- =- =-= -=-:::

-=~~=-=~=-=-=-=~=~:-=-=-=-=~=-=-=-~-:-~-=-=-=~=-=-=-~=-~~=

l- 1fT~~~ ~!f 66 ,. 5
~ fttt11Jft ~lilrc) ~ 736J.. B
2-
3- Hgifi rfmr $!f I 536. 7
Jrr (ill dffl1 $!{ 3990.. B
4-
.... - - - - ...... ~ - ... - ------- -- ... -~ ......... -,...-
tlt:Jf t 3552. 8 ~~ J"N~ if 9"T. ~ 'PiT 5'!'~ "FUR !", ";ffi'iJ a N I,:;;f fliT mr~ qTQr \{frlT ~I Jli& RT~ ~ 3"f(f~ l~ nUT~ et, 1rt--(iJf~

a ttl I ~;;r lJ~ ~1I ifiTtlft- r5J;IT ~f1T m- ~~ o:rn1i J t"'Q I t:i1 ~ I S'H 91'iT"t iti i)!!f ~ -eqfiffilffi "ffft" Iff lITe ;ptifi J('trrc:;t m m ~ ~I Irt' crrBm- ~:!f ~ 3990000 C'R ~:qCti J1'trn:;r i!JfT ~fi 'R T~~iIt ~ it ;:p::ji$ J t11 I CP1 66 IOWO

.....

elf f.HT I tmf If!i6T f'rnT a~ ~ ~i5 i?iT ~rfqTc~~ I 536000 ~ pT I tle'T tm

- ~;:fttf i' fCit c;rrtmJ -qiffi ;:rn~ Jl"tTTWf a'l" II 'RT~m 11 H@"iliTtt Vlt

'-

9 r a-e- lfWt S11JT1: ~ 31'tTn:1Ji ~ I

~i6 !fiT 3ln7Pr 3Fftt; ill rnf if ilillT urrrrr ~ I l(~ ~rr ~lIi JlrSltrr !~ 3 ("Q I r::" ~ T ViP ~ ~ I ~~ :JrftrfTi'lft Q1J ~iTrrr fitrr ~ ~ Jtn1PTII Jl'rotf1Tti ~litlT 3frfu ~ ~ ;mCli ~T ;J1t1tnr fitJr Qnr ~, ~nr ~ifj sr !R "fCTifi 1lli fbntof lift fft1fn Rr ?fTtuft ill, ea fiitifr f :-

• ;rJfClt JrTg'lH rtQlc I 992-93 ~. 44J -- rm

• • •••• 14

14

1B

~1' 1992 tt ffuff1 I 000 c:t ~ I

- =-=-=- =- :- :- =- =- =- =- =- =- =- =- =- =- :- =- =-=- =- =- =- =- =- = .... = -=-=-:

3"f'tfn:;:r

-filT~R-tfift- a~- - -~ ~~ -~ - -

... ~=-~=-=~=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=~=-=~=-=~=

t- ~T~~.92 ~

2- _ff'f rcTIli

3- ~ 31fSft'lf

4- JJTIrTfu ~nf

5- f'...(qfu

6- 6Nrf

9562 3990. 8
14379. 7 500S. 7
2816. 7 2521- 6
4249. 3 262,., B
352. 2 5t.t- 4
677 .. 2 21 a. 2 ~ - ~ ~ - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ ~ -

HTl"Dft H iliff .rn ~N ghft ~ I Rr6ut"~ nUT ('IJTiRr ~ a~ i);

~ ...

~, ~T 3lTQflT Jfmt~ Vli f.;qfu ~ ~ ~ ri-nT ! I 1lT H,.. it. ;pf~

J {'Q 1 e;or il'iT ~lJ J'Q1:JTtr UR il mr UfTC'fT g J

~, JUPt ~ ~ Cfig :FU ylfiT'f itt 3 fQ 1 (:="1 sft ~ ~ ~T 3'Qtfhr 3'U~ ~ fi-ztT iifTItT ~1' wN JlT ;:p::f~ 3 fQ I e'i ~ ~Tlf R ;:;'r-1T ;:mrr ! r ~. ftrQrJ:l, Rt~ R~~ :JfT·te: 9"S""8 ~ I "fIffRT+J i1 ;r,qili Jq" JrQ"Tl:"T qf)- fl:ufrl ;H sr~TT II ---

-~-=~=-=-=~=-=~=-=~-~=-=--~~=~.-=-=-=-=~=-=~=-=-:-=~=~=~:-

-:-=-=-=-=-=~=-=~=~=-:~=-:-:-=~~-=-=-=~=-=~=~=-=-=~=-~~=-=~=

f- RT~ ff~ 5839

2- ru.~1I • 40847 \

3~ ~"ftJlI 1ff'flrTSg' 6981

4- fill H~ 55

5- it71 ij""T~ ,77

6 - 1lf~ ,rr~;:r 2039

7- ~~ ,nrTR 32

e- Rt~ l4)~T" I '9

9- 3f:=q a

----_ ....... _-----._.

..... • 15

15

17

~ J1trn:T itiT JQ'tTfJT ffu. iEJ~ Vlf Jr-=Q' q)TUf ~ fiKTr ITnT ~ r f\!4 Ltt~ ~ T 3"Q1:fTtT 1fi ftr arfit ill 3 Q 611 ~ ~8 Jtfll HurTS it ftiqr ;mIT i! I

1:. .. .. ..

.......... .,. ..................... .r- .......... r-

iliG IT\Tqf ~ ~iIi J('qTe"~ 'REifiTtt ~rf1:rt1mf iliT :JrQiT ~rn t!lT

.. ~

~t 4iI ( I t'1 if ~Eif)Ttt nftrftiuT ~ IJn:rrn R ~ ~T~ err ~ii 3 rq I q" ftitrr

..

\ifTftT g. H(OfT;f RflUft ~ ~ il ~ifi 3 ftI r t; ... 1fe1IiTtt ffflrftmt t'r fi:ufrr

~M 1ftft ~ I 'R nuft ~ JAHIT m£. 92 i1 REifiTft Rfqfl'ml (-t iTilif fflItrT

~ ~

200 Qt nQT ~ ~ fll:rlJ ffaUT 24556 tit I Fi ~ifiTtt 1J11rfutrf qq. (I

.. r

lfiPl 17656 ~g ~;r It ~. 3 fit n:~ fq;'QT \ITl1T ~ I ~p:f ~ "lmiIiT ft?rr ~~

,.

if ~~ '536000 C'rJ ;:p:fifi sr 3"N J r:~ flrirrT UrIT ~ I lRDn ~ ~ifirtt

.. ..

~rft:rfhQT itiT lia!iT I r 2 ! JrT'f ~'ij Re:f"llT rrft !l¥f fflsur 6450 ,. l:(iIT{1; ~

if 38 ~Cti J {"Q I t!i5 ~C6Ttt flftrfttllT ~ 1W:f~ ~~ 7i5t:rT 9763 ~ ~ tntlT ~ nfmrFtll" if '9 ncr ~tJPf ~ '3 fffsrftTuf~. (1Q'T ~ iJrd

if rpft i J JJIrJ.1 ~ il 17 R~TtT RilIfhQf ::P:!;Cfi 3"NfGP{ ilird sr ftf fl ErN prt ~ P)~ if R~i5TfinT , 3fTtJTT Q'T ifinl ~ftT'r ~ 7ilinRT ~ J

C)\IiIJU r ~ tJnt ~fiRl -

;pJ(fi J rq Te'-=t i5nf ~ ifim ms"lir il ~ 11m i'Pft ~ f ;p:fq'i fAR-

~ ~JJ ~ 3fT~ {t ffT091ftti $I' iliT JI filii 3ttLlTJl !tnT i!. lfHllR ~ ~ iTinf if "F~nft ~ R ilinhrr 'iii I 2' 3 56 ~~ifi ~ ev @ I "fTtfCfT'f 'Ftlnft 1Jftftif

.. ....

eft ffi!rrr HT"fDft ~ ~ ~ Rifitft ~ f H~ 3' fuiti ~iIi 1Nrrrn ~ ~ I • m

...

~ ~rrT 7500 0 ~, 'fT\(f2lA' it P.ifttiftf wt ffiiUT • 4882 (fur @r~

if 12800 ~ I ~ IT\ilfT :RT-;:y ~ 9994 nUT ffilJ~ 11 8570 wfq..-; mf{1 ·!-I ~~ 3i fh1TiJfJ JI1=unft a"'f.:rili if~tt q-r itt nf liB m t'1ttT ~

Q"{' 1inf Ifi~ ~rnT lfft ms-qT iftm ~ f ~-.:r~ R~1:IT' t !ITt if Jl'fbtilf \U";filtTt't ~ fir~ lfift" ~ I

• ...... • II- f 6

-- 16

18

;p:jifj 3tJl"1J ~ rn REifirtt rrflrfullf 1992 i(t fF~fff

-=-=-=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-:-:~~-=-=-=-=-=-=-=-=-

2

ifi- ~

U = unft;:r 1fT

2- JrnT~

3- lft-=p ~ 4- ff ft:wA"TS

...

5- Jt'rn"T

6 .... If. ~

7- 'fN'fQR a- CAtc(fi 9- 3lJ. eJI~

...

J

11 95

JB 11 10

6

2750 3700

9763 1.&076 165) 1911

15 r 300 304

lfijif ?fi:Frr :=tt:l ~ wWllT e~

8~·1

4

5

6

3738 480,

2848 1813 13i3 1358

134 50~ 469 577

r 7656

3-rqT~';f 8000 ~ ill

7

1840 1

I f 60. 0

3a. 2 52. I IS. 3

II. 2 0.7 8.0 I o- a , 9. 1

35211

- - - - - ~ - - - - - - - -

1536. 7

13

:3

200

24556

4588

17694

5194 20'+2 1631 t 192

137 72. 469 94;

~=-~-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-

•• •• 17

17

19

~:~~:~=~=~=~=-=-=-=-=~=-~-=-~-=~=~=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=

, .. IT\iff"Pl'T~
2- !fVI"ITfI
3- ¥Ttn~
.Lt- ~;rf~
5- ."fh1"'1TS
..
6- arr;;p ~
7- :rs'"fflr
a .... ~~
9- fi'l=ITWi' ~ 14882 75000 12800

300 8570 9994 1360

390 60

---------_ ..... _-----

I

,. 23.356

• .. • • 18

IB
20
t fuflp:;:, ~f if ~iJt 3l"IlTG"l ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~ ~ 000 ~ i
-~~.~=-=~-=-=-=-~~~-=-~-=-~-~:=-=-;a=-=-=-=-=~~-:-=-=
~=-= - ::-:::-:-:- =-::- =-:-::: -;::- :-: -=- :-=-:-:::; ~=- :-::-:::- :-=- :-::-:~ =
1- 1941 , 929. 8 31- 1977 532a. 5
2- 1S'48 2314. B 32- 1976 669:J. 5
3- 1949 20750 B 33- 1979 7037· 0
4- 1950 2661. 9 34- 1980 8007 ...
5- , 951 2716. I 35- 1961 8923. 2
6- 1952 286a. 9 36- 1982 730S. 4
7- 1953 32. ,. 2 37- .983 700'*- 8
a- 1954 2728. 6 38- '984 76520 9
9- 1955 3025- 2 39- 1985 981",. 9
10- 1956 3317. 6 40- 1986 10115-5
I 1- 1957 3670. I 41_ 1987 9899. 5
12- 1958 4195. 7 42- 1988 83. I· 5
13- '959 3177. 9 43- r989 9870. :5
14- 1960 343S. 5 44- 1990 I 2398e a
15- 1961 31+ao. 6 45- 1991 12394. 6
r 6- 1962 3886 .. r 46- 1992· 13552. 8
17- .963 454~ r
t8- .964 4646 .. 8
19- 1965 41 19· ,
20- 1966 452 ,. 5
21- 1967 '+4SSO 2
22- 1968 5043. 7
2'- 1969 5' 63. 4
24- 1970 55a8- 2
25- J 971 5426. ,
26- 1972 65 J 7. I
27- 1973 6860. 2
28- . 1914 59.2· 9
29- '915 5842- 9 ..
30- J976 4076- 4
• "f!!fTn - ;p::!i!fi 3fn::nfl rtqk 1992-9'·
..
• • •.••• J 9 , 9

21

:fijiji (itT Jtnlt1T WCfalrrft" g I nrrn eft. ffre 6't ~: ~sft ~ li 'i=l~~ Q)T 3Nlt:::t sterr ~, ~~ ~ 9T~fh~$f~flip; ~T ~ ~ftc 'H :t"I11ti 3l"tfTe;:r a; ~;;r ~ ~~ ~;r~ ~ JfpofT !, ~ fT\Tq ,~;J,~t:(

fl"Eff fuifi ;:Ymfi ifiT 3l'trTG1" 1'Ii rn ~ I 5("m1 r UT~ ]?J mT sr ! I ~f;p:j~ iJT l:IT"ft5i15 Jr'trre-q 38956 000 ~~ ~, ~T "$fT IT "CUR ift";f fliT g ~ ~f srfh ar5, 30830000 c;{ o:r.iti i6T J1"trTI!~ ETHr g I "RT-ftn:ul ~u~ Hu1ffl8 ~T

'Ill

rltfrrr nur ur4:;:ft Q'iT UT-tlT FUr;{ g~ UIeT ~I=fll: .6300000 c;:f VEi 1444000

c;:{ ~ ij) ijiT ;n=tf~ ETrfT g I ~t ~Te- 1Ji~T~ 3ft ( RTfrf if) T ""ft:lT";f g J

~ ~rf STTm 1iT frffc'r it ;p:fifj 3'rtrrf!~ .~ rJCr r=qR ~ I

,

flMT.=f RT tuft ff ~~ ~ ~~ ~l it ;:p:Jifi 3 ttl Tl:fo1 ifi'T ffufh

0T WiT urr i'f~nT ~:..-

• fffl-q ~ ~ ~:r ~ ~, 31\{ I~~ •

;p:jlfi 1f;T J"N~;:r vd H:TeRn:r ~~ if ~I ttw-~ ~ ~ r~rn M li ~~ifi 3 ftli eFt if'r ffufh ~ 9"CfiTf ~ g:-

- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - -

ftlnf ~ ~ M if ql:lill 3"ftfn:;:r ~ J 989 ~.

Jl. rr. ~ lfST ~TJi WflJij) JrQ'"nfo=f 8 c.:r 000 ~ B

------ --------~----~~~-~~-~~

a- RuQ'tI IT\?Q JlT!fu T JaBS6
'"
2- Q"T;r 30830
,- RtfbQn Rr8 fig-em 8 t6300
'1-- unl~ lJOTn·~ 14440
5- ~ 6390
6- lJTffi 9870
7- ~ 8800
B- ifi~TWT 12279
9- 3f~fl;mT 8.00
10- ~~fttiJ)T 8435
11- q~ 6280
r2- ~rft 4834 - - --- - - - - - - - - - - ...... ~ - .... ..... ...

20 08

Jrt:rrn:r - If

22

-r- r - ...

";fJl~ 3"?QT~ ~nf a" ~ ~ ITiTl:TT if ernT g, ~ ~rrfl. nm:UT~,. RE'T~. ffftm~T~. JlfPY ~ JfTit' ~8 ~, ;ml6 JTIlTe"1=f itt rW1 ~ ~fi:c it m ~ ~ ~1l ~t r=3ITn~, ~ H$ \iWf II Hf~ ~ f~:rrt iflt ~;J 3ll{" ~rr ~C"f l!ii ~-~ I 1flfH J{UJlfl ~ el"r:rT ,911iTt

~ 7mnf ~ ~~ sr ~~ f!;~ (fiT ram ftmr gl ~ 9'!frn it ITutFlrr'i va 'FlITff it! ';fJ1ifj 3 t'4 Ie ... sr r=m if)"-rr St'l"Pf'f S nur ~-Jtiir g r 71UffTIT

v ~ ~

if e"~f ~~tnT II ;:p:Jiti fflJT(," fi1:lT ~roT ~ I ~f RE~ rrtrT 31J~ fi;:rrl-

~ ~ if a~ 11T~T if ;m~ fttl T ~ fillT «rnr ~ I ~ (t JrT"f Jt~16 eir ~ ~--rrrT R ift ;ptCii frO'rr firrr \{"fffT ~ I rr~ ~ ~i1f n Jft ;P:[1fi ";R

.'

mr ~~ ~~T ~TnT~' H~q ~ ~t~f ~r~T ~ ~~ J(ql~ $ H~~'

r~lI J"NTa-=J~:.r fflff ;n=q-re~ itt lJT:.rr 31T11: ijT taqfOl }l'f~ ~ f

~tTT<=f it ;m~ JtlPr -

nm:UTi=J :rn~ fb~T;Jf it; R1JQT;:r1?ll(fi ~ ~ ~8 'fU:t t'lJRT ~, ;p:fift fbnrlf sr ;mlTrrtIl. ~r if gl Jr~q:n ~Trrfrrrr ~Trr !fr ~ ~ ~i11 ;m-tJT ilT flq~ gtr1T g, rr~UA sr ;:p:f~ 3ti l1f ,ft mft ifiTllfrttJ ~ ~ J uITUQT ti ;mr #~T1fTll" iftnrfRtt lfflT ~ I rrurrt18 ~ ~rrnf sfti'f r!UT JlTI{....q1?f

~ ~

sr ~ ~~ 1l ;:p:f(ft Jtrf7r ~ ~a rtfp; mr1T g f rrrn"f fiT G5nf f~ O::SfflPf

R~ frf~g ~QTrr ~1:JT iifTnT ~ I 3f~ Rrnf HT~ f~rft:ts ifiT Jr~ ~ ~ ~(f it tfuft~ft fitTT ~T g 31lf" tI6 ~nf mft" ~ 3r-i'f~n ~ J ~;:gfi'lT~ Hrre ~ Jttr-=lT ~rd T(\iI'fTIf ~ Jr-=q IT~T ~ $(t anrrlT l r ~~T mltrffl"Q" ,ft

. ...

~{" if ~I

...

~ RTro N r~ ~ f4; ;m~ -fu;ijPf ~ ~JIT i1 3lf ijiTtTf~~ -F-ltt PJtJl Q)TQ rrm nUT 5JlTPT 1TTc;fTJff ~ 1" tl'Tiinl ~ r rsr ~ I tTurFUR ~ JI~ "ftlT';:{t trr ~ ifiTqfuq ('fUT ;:p:(iI) J]UlqifffT f;:rtj~ gtf)7r ~f I H J if ~, ('f\Tll

.. ~

l'i rlt;;r ~a 9'tf~TMrif ~I 1- tfi'ltGt . 1- U1tfS"f J-;=fro ft't ~ t

.. ... .. .. • • 21

21

23

Ff 1UPmTRTJrl ~T IT ";{~qt ~T1!o:r If !JUfEl mr (ftn:n::f m ~T 91JT1f ~T ~rn T ~ I !'uIQffiT fI6 ~fkc R ~ ~ f.:rttrJq; 3"fQT~ 'fm-Jl i1iT f;:{ttat4" 'lim ~, 31'tfTGCfi~ QiT ,:fT 3lq-;ft- ~Qn1T ;;rT'tT J1Ti1i~ ~ ifiT iliTW iiiu~ 51

~ ~

~ ~rfQTqifi iiIT JlPlPT i\ ~ ;rnili ~Tr i1iffl ~, ~~ ~ srUTflTTMT

JT~~ g~ ~~ ~ ~I

J'ftr~ ~ -

ITVrfUR ~ q" ~Jft ~;f 'I ~ifi ;rr=tt Ie" tt ~nmf ~ I ;;mifi ftf'fTlf ~ Jl1trffl;r t)3f ifiT 8 ~"f i1 ~T"furI i1fillT ~ J -- Qiiltftll qt~"'" !iifT1i~ mrf. 5lSQ I -rr, ~Pl~? ~T" i9"T"f" UTr:t lrf ;;t[ff 11E"fI ~ ff ~T if :n=trTcR ~ ET rET g r ~ meT ~!!f WI ~ I ~T fi ?1TfDft if "f"~~, 3 fQ rcFI ~~ air ~S" II rrofuT ~T ~ I ~T{lJft ~ trn" Jft c=qt:;c f fcfi ftm'~ d a~ ~T ;:p:Jifi J"r'QT~ ~~ if m-il:Jff i\qT lJl:TT· mif fl q-"t ~~

..

il :ra:1(tt 3"NT~ ~ el [[TffT ~ I M~ ~ ~;:f R . ifi~ ~~ ?j ;:n:[iji .;rT~ ~ T

ifird stnr g J ~ ~~ 3fJtl 3f~qli ~ I J1'Q"T~ ~ ~T{" ~ JtJ;il1T ((Q"TIT

~T arar ~I

~ i

S iii ~ (Off~ ~ 3""ftITeifi ~ s 8 "llf -?'f~ 1'4 T litt Jrtrr~

fT\iI'rU~ ~ ~ i'fTtiffi faT sT~ a rq I q if) f ifr RGrrT Cl)nfI g I ;nsq-T~ ~ir ~ RPrf tti'f~! RT2t{" H~ ftio ~ Jfut~ g I ~ qq;rr

.. ~

mfUf li ift HTiliTft 3"Q}iJ:J ~rIT ;P:(il) 31'QTe+f fcfizrr ~TftT ~t ~ r-ur-=r'f

,-

trf Rnt1Tfi nUT Jr"f Rtq;Ttt t:T;:rT JTifiTf ~ JtryrnT qqrrr ;:p:J2(t 3"f"QT~';1

fc6'qr urn=rr g I ~ Rlfll ;rnq; 3'"RfT~ iliT R~ awr ~!t :=fiaT m=f ~ J?f~ 31TH -QTR ~T i=UTi=f ~ J lTEf ctrf<ff11Til 3U flrqr r:crrrr 4' 2 5 ~~ ~~ ~ 665000 c;:( ;p;fifj 3TQTCfoi fitlT VJT?fT ~ I ~IT "f8ro:r ~cft" C1'-IT n'l1fIT 'fur-; i9'TQf fll'J ffiT ~ I tWITdt li 2296 ollT Ri"~ ~ r 1958 JliI)g" S~ ~ r

ftlHit ;:p:J11i !FIi'fT ~ I ~ ~8 Jl"Q"Ti'R P)!f if !lfTl1";f nUT qt~f" t~ iilET pm: '000 ('fUT I 012 Vifii ~~ tr =flJ11i ~T 31'tr11fo1 ~lrlT ~ I s't~T. R\{~

~

rlUT ritr~ i:f BT~ JrQ"TGCfi !r~ ~ r ~iQT" ~ !Jg. ;n=tITt:Pf i)~ a Jrfbifiro itim

r;~ 3f'Q"reml ~TfT a:qr ~rnT ~ I ~tGT if 6. 65000 c.:l ;::rllifi ute

cufan':.m J'""?ffn=::~ Zi1iT~T ~"EI"TIT f4KlT UfTnr ~ I

...............

22

0.4

-- 22 ~ 'I

ftro:!ili qr?J fI pn-;:uo: 2 5 ~UT '1llifi ~::f srer ~ I ~iqT ~ llT~ 4 100 C1 Rf(J;Ttt JQ";J:f ~qTrr 3'1'tfTerf fifj-UT orrnT ~ I !-qn:F=r~ gr5EfAT~

\,!UIT;r~ ii RT~f.:f(fi ~~ ~ 3{ fuq; ~Tc;.1 ~ r <.__

n~ t-=f,

rf\;l"fu,., ~ ~(fi 3rtrT~ Qjl LfFttFo EI::mt g ~gf arfffl1f(f('i.:-1~)

J"ftfT(8" (fiT ~3'; ~T g I f4u~ 10 wf if ~fqr. tT5~:rRT t ifiUT1i., ~~

~ Clff~Tpm au- ft:p:iY ~T R~IlT fr-tt ?l ~~ r~' ~ I ij;Qii ";ffur ~"f it

-nm-A rm QNf ~ 400 ~ JffUffi ~(fl 3""ftrTG;ifi ~ijiT~f t:l"ffl g~ ~ r tr mft

.. ~

~~T~f trlc'T~ fqili~n nUT arfifflJRl ~ I

., nurrfJT~ ~ ;:rna; '~PT- ~J'I'.y:r iiiT rnrtT(" •

Q1'fT

-;p::f~ JlTyctft tflTUfr:ru £ilfJOt JIT~ ~TTRT;;rT tirl.l'T~So \ifIllTf - 302 017

o.a

2- 1J1lTqifflT f.1ci~

..

~ 5flJT~rn'ifTij 8

I - ~!fi ;ro.PmTrn ~ qfihft i \iJtt19"tm 2- ~~ ~P"mrnT ~ irTrf'R firtlT~~ ~(

3- ;:p:rifl Q'rr~1J'I ~rnT7 ~TiIT 1f€t

~ ftmr ~TlTlf I

••• 23

23

25

rrvrrUTii ~ ~8 ;:n:llfi ;n=(rre~ ~~ rrr Jr'Q"Ttr-l qtf, r 992

...... =-=- =-=-=-=-= -=-::-=-~- ::-=- =-::- =-:- =-:- =-=-=-=-=-=-=-=-
,. rf. ~!f ~ ~~. ~~
;n=qT~ jTfT~ 1tiIT-ff illT ;r~Te-;l
~ 1lifis~ ~ Vilis R 8c;:r ~ ~
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
r- I:fiiTcft"
3318 2296 iIi- 31400
§- 65600
2- Q"tiji~ 1280 (072 [1)- 6100
J- ifiLJTlFf m!f" 136' 1000 ifi- 53300
...
~- 4600
4- ST5QT-;:rT 1910 550 !fi- 131 BOO
{i- 4400
5- ~ur~ J 156 479 iti- 21400
a- BOO
6- ~T 21442 230 -- x
7- -rrt,:r (" lftfi'f 57600 1958 i!- 165,00
B- ~fqT ~f 38 30 1tJ- 4100
4125 1,1- 665000 -=-=-~-=-=-:-=-~-=-:-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-:-:-=-:-=-=-=-=

if)- i'fT:rnH 1n-n

11- mr i'fT~R Q:T C!2:rfifff:rrft

'fUn - i1l41fi funT1J m-k. 1992 ::!Trn ff~Tt

• •• • • 24

24

26

:fl;rufT ~ Jf-R R tfE~ ;mili r;r1~ QJ'T cft~ 1iliT"f ifiT QGfnrrt 1ft I ao:rn ~ 3lrrT fUifi ql:f"PT if JfT~ qRrT ('frtCflT Qn3' 3IUQT R~ ~ ;r~ ~

~

jnTfffi'J ift I ~~ unfIq R (f~-t5t~ ~qj~ q-r cftcrrr t!1tt lfiA Q"r-ft ifiT

~~ it ITif) efr i) err 19Ji qg lftf'rrn llT5'T ti !:ftt ucr aT R~, ~ (fiT ~T1J

... .

~Ttf ~<li1i~ 35 ~ JItr ~ ~ ;:rn~ ~T ~ iJfrQ' 3i~ ~ 3lT~ ~ ~T~ 1ft

qE'RT fI ttifi T 5fll" fr;rn UT" -fu"R~ (fq T fnir ~~nrf q-m ~t rt-i$ ifi f ;p:fifi ~~n:rT UfTflT UT' qN~ J 864 II UJiSI !i1'-ii R qT~ (f,T~' JlT'OT Of cftQTrr lfiT JiTTt nT'1 £Ftc 011' !RTifi f iWo~lm ... -~ C!"f ~c ~T~ nifl q"T;:fi

i

qCfi fffi:rT 7JtTT I "ifJJTrnr ~ JJ:wrT"r Gp:ft;q ~ sm ili futr ?jrft1rr nJ A't

~n'T g I ~ ott~ ~ 1fa '1ijjS" or;::rrrT ~., it ~~ "RT it;:y ITifi ;:P:[tfi ~Tr

I

'~T ;]ff or ur f em IT frtt~ r R pn- it ~~ ~ ur r ~~ ~!f o:rQili it ~

, ..

"Rrf¥fI ~rtr ~~ ~r<1if R et R~r. l!ifi ~ fltlT lNi ;rTcrr ~, qfl:l" NT ~

~ , ...

JfTo rlt fQc fi~ ffqi HUr eJ RT'?J t:lT[ ?iT tttc ~l~ f)n ~ q-TtJ ~ JfTO

Ittc: ri!fi ~ eTcrr[ iAFfi~ trT;fi !fiT ITifi 'ftitTT UfTffT ur, 'ifllTfTrrf ~ rrM 3fR sr ITfflT rn~ ~~ ~{'1 Xi R QT<ft ~~ 3JTffT fE(1T ~ 3tTf ~'f ~ ;p:fifi ~ GfR l QTG' ~ iii r ~T JfTffT g, ilfcrr JJt f ~ it ijffu ?n~J1 r ij; !Ji'fi TEI~ if 3f futfi rfT nerrrcr; ln~ UlTrr ~ I Irf» r if, T 1!!fi ilfu ;it ift~ ~5 it (if~'Jf g t}(''('flM lilT R;::r ';fllQi ~nT UT if Fflllf7J ijfTre' Rt lFi ~"fh VQ'is ~OTIT UT J

rn IT crft(f)T - (fitf ~ cr~1 ~rn rr~ f N fff.=! ilT r1Tri'lGf a rl.

~ I

-rrer ii QETs ill eff1cT ~ g 31ft ~Tqr. ~ ~ ~tq 1'j :n=nr iffr n'{tR ~. mil

\I>

QT-=fT ~mt 'ft';r'f ff~ ;:gr (f~nT ~ JiT'f ~ ll; ~e: 2ft Q"ro !f;:rr rnnr ~I

..

~ ;mif\ tfiTtFt Ran f!TflT ~. :Rl~ sR ffl"~ ~ frm QiT'EfWf ~ ~ru etcft

g. Vtt1 ili i1iTQft ~ fEfR ~ U""E' ::n:rili fuMrfT ~ JfT~ if)Ff -ifjgT ~ lliIis

ti e"l E~T ~ 11;r nil'i Et UlTi1T g f m5. I 8 70 ~ ;:;n;! Ji]F;rf ~ lIttM' ~T ifiltUTT R-' ~ )

::5:-:r ~.l oar ~rl G'fI'<'¥-4QTftQ'f iff ~

.~ •. ,. 25

25

27

~ct> ifiT iftA' ?i qe iii ~ f ~ qrn ili as- UI~ ill tr.rTe ifiTift "J:lPIT ~ ";fl[~ ~r 'tEffT f I JfTll fJT"f qr IrE "ittTrfrof fio:JTt ~ q"f'R ~nf GfT;ft ~ nrfiJi ;r;:r!i i1 ;:Uiil> f;:riv rn;::n- ?l fuuT~ifj d q-y;ft R'Gf1T E31T mii' ~ ffttl"

~ ~ w

eft 3ft r ~ffT \TI ClT g iiT- ~ =ft tftCfTt EiI~Tlfl f ITifi 1WlT «rnr g I

nTfi fifi;:rrt ~ qnr VfRT e3!T ';j11i:fi JfTRT;:ft R f.::tcfiTl'lT \iff ti~ I

~

rr~ f'qifiTft rrfvRT I 920 J-i m:;; itiT ~lQT if! J ~it; JI~1Tft 8 :J:frn

"II

ij) T 5rTtl 3m f q-iTilT{ ili if\f~ ~ ~ q'"qT ~ ill eM trf!nrn iji Prf ffifj ~T1l'T

'<II '

1JrfT !IT I IrE ~fu '1fli ilTM rp:m- ~ I riitr'T 'CMr-=G -

Rn.l"f ~ qp:f( illT f4(f)TM~ ~ flfTf. 3feR JTTQ" liJfifTf E'T gl s:JTfl ~T!fT R ;:p:Jifi (fiT 'f!:JiJiTrA- ~ 1WT ~ JqQlMf ~ ~m q¢t g J RPrr ~ 14 ~il oifi Q'TR qq- JfEl ~~ ~tT lbr ~lQi~ ~ mrf1;f~ "[fEf ~qf;(~ rN-

~ .

J\t-r ~xuT tFTT~T ~rt E'T 1lIJT Jft(" ~ qq- i'PTm 7fQ ~i\ qr-fl ifiT

f.:JctiTfiFJT R~cr 8'1- HiliT I

;:rllCfi ~ JJ~ 3?'TreQ -

-------_. -~--~---

;p~q. iti q;EfTIT fI'QT"f rit~ ilTi1 3"0fT1fo1f ~ ifiT"tuf ;;JlCfi sr lfE"RJ

~ ~ u~

3fT r Jffu~ ~ UfTHT E"I ~~ ;:rr;p:rrr iPT L!:JAT~T ~T ~ I i1I6t ~

~llijl ;:rtf fi~iiftT g ('IT iTE ~ &,4 ffJlft ?! 3ltlEfT iftqr D' is t tTT&f fifJr?r ~ I ;;_m ~T q,9- ?F trr ftC!) ~ctiT ~ fTtfi iii ;:p:jib qil· lnXf ;:nff Q i ~ rft ~ rrt ~ifiT

~ ~

qvr;r ~ WlffT g~ JfTa ifft rrrr.ft JJTf" ~u it 31'trT~ jf ifim E~ rp-frfr

g( $?f~ ~ urT~rrif iflt UT~ ~ ~ if 3flJqT 3f~ fttt~t R ~~ij) fiJi'fT~ UfT~ ifFr ~~TI E'lrtT g I 1963 it rn- ilf>{>ft pn:r EITfr $iFf iti q!f 31TeTf ~ q-~c ~UTf fW} ~ ~T ~trrT ~ f~ ~~TiJ 7JU a I ~TlifTt" ~ ~ijf i1Eff ~ nT ~ fir'll ffl ~c mrr1" 'fi!ilr 7Ji) 3i Tt I 965 fI(fi et fffirrr ~ ~G 1%r !1~Ti! :rm,

~~ it ~T~ - ~ntf if ~T~ ~T~ ~ ::ni(f) fttrTr f<f;i} ~fr g:-

.......................................... 'l!'rir

. . .. .

26

26

28

(j~ 11ft E ff';lr; ITf iJft ;.n:Iqi itur «rnr ~ I 3i9 CJ;T u-chlT,;{ rlT1'JfJ JffuCf) g, ~~ ij)T~ ~"illT ~ll ifi~ (faT ~qff- !M"EfCfflT ~T ~T~ ~ 3i~ifi

~ firr 7JU ~ I f~1:fiTIJi=5 ~~ sr J(=;qTe~ 1960 if ~ filJT ~T UT I

91 nUT 98 9"fum; ~nT IITffT ;miji CfiT fTIlT'll~ifi f111J ~ RTQi i:fif~ ili -rrm fu ~ tf3ff ~ nUT ;ruT~mT-n Jnt. ~n·· :nT$ llTq~ it Jl~rr mT'f ftirn vrTo T g ¥ 3l t r 50 "AiinT if, ~{.!T !j ~T\jfT f ti ft1jft m 1Wr ~urr ;:iITnT ~ I

JJ n:rtST~'ir5 :;::mifi ifiT !1ft • -

~rf(rf lIT rn ~ fq~ a# if i'iTJ"fT QiT "J'lffJlITs tiT (fitIQ1Hfl tT iftllrtt E'trit ~ eo- "fbmiji T 'fiT tnT 11 TJ:lT-~: JInrrm iJIT i1ilft e't llT'1r vrrrft ~ I ~ ~tr lTi01=lTrJ m mt IT(f)trrIl ~) ~ R iTi PTsr "EffCt t f1TJJT, i1JT ;;IT ~ ~llTn ~ d" ih1T~ q'[ f~T r v~ J{mttt~ lltfft ;mifi ftjC1T~

~

3f lr 3R it Jf3lTET sr 3f~tltI"1 ilt ~ ij) T ~ fi'll r ;rroT J ~ fem" i'.i 9"T tft.liJ

~ li ~ if I 95 5 ~ fi i~ ~ ~ifi i:i ~ qNMC JITz.rTsl uam~ lA1"i~

;rtlrflrff ~!TT 1ftl'T I f'f~tj' 'Ql: UT ilfi ~~ :Tf(fTe;:r (fiT q-ft:r. 5: m5 ni5 ~iTfST tJTtT ili f'ftJrT ifiT '~T \jf~ Jlf r ~~ ~Tq IflT 3ftmR fi1:lT Ulli ii;R iflTrnT~ ~_ 1956 ~ ;n=qT(!;:{ ~ S'J{T JfTr <1~f. 1962 i'lqj ifiT'l'f?T errCT iti ~cfT f~PlT CfiT 3 768 111. C1 -.:rnGi f~ T JP.:fT I

~m Rnrrrrcr aft ~uTq-;::rT -

-A:tn:r ~ ifi ~T~ qJ1ifi ;]1"QTe:.-:r i ~ftr cfit ~-fkc R ~fuifjf I{-t ?fflrfT 11 i'ffu JfT~-fi Ed:- 'Cff 5$c:-rf 1'fPr i:jn~ ]"ftJif) ~rf!J~ ~T urcr Q"Ttr1

c;, -.! '"

00 fruth -~ 1923 ~ ~ft:IifiT eft R-rnfu ~~ nUT JR~ ~Trr ~f~iji ~CT~

ijiTfu'tlrf JiT1:lT I !Q?lcft tEfGf1l RR~-r 776 ft'!ftEfT ffJ1" $ 2B~ 830~ ri11l HtilT

..

3 flTl! \EiQ"Q tft,

• 'III • • •• 27

27

29

~tf)T 3rq-;::{T IT'fFJ W1i r ml$T !fir JtrtrT"JT RTTlT~f1: 1M," ~n;rr urr~ EfT'rt llTli CIll f'iTcA if ;mifi ~t quTrr ~ ~ R~TR~~ Jft~ ~OT iliR ~ fq;trT orrnr ~I JfTtTT5m~ 'Cf1~ f.1trf1m ~q ft WlflT g 3iTf ~ij; ~ftlfl) ITUlT;;rT ib'l ll~rt q~ ifiTll (f}'[ft ~ I Jf~ J['tfTi!;"ff 11 1ft {~T 13ft It\il~fuT q-r ~fhiji (fiTll ili ri1 g I

4'

!fJfITff m f ~ Jf5il ~llifi Jl9:fr ~ fT\ttfT ii ff g I m (fiT fDf g fi ~ifj fql:tPT ~ JJ~iji ifiFlfrRr fT\rp ij; .~ ~~T 11 l1l,..qrn ~ I :HE1leTiiT~ ~ 3"tf -;:p::r 1Ji JJ ryifff iji rufi'Pl ~ {itt r GfTlFPTf ~ ~ sr'f ::p:f ~ Jl Ty1fft (fi r if) TQ ~ ~ rllTtftUTlJ ~ ?fe"Trf1fl "1J.l1P Jtnriffi iliT (jrftfT(9"[f g I ~ ~ :JfO=Q '"fQRf qt

~

t}!ft"Q" CfiTrrkro ~ rdrn g I ;P:[iji 3{-fiJ!'1ifi tfiTttnw, uJ~n~ n~~:rrt~

~T"QrPlr. fltlT lJTl:'[urrr If ~ I !JUTcffftT f;:u::i~ jrllT1l1fTFfT -r,--1J'[f ~ 8 "fUT;rT Q"t ifinT"fn ~ I q rt1T~ t:-

1- :1fE"l::rE!TlfTE:" 3- 11iL~n:J 5- ;@'TIT JTt~

6- PilJIT

1- R~~qt 8- ~TrlTuT

'-

i) rr*t !T3J ;p:Jq; ~Te~ ~5f R ~ ~11 ~, ~ft ~ ~ifi

Jl"tfHFI i6T Gf~ ~iIlT~f.g, (lgf ~~ifi ::n=trTe;:; ~ llT?fT ~ J! fUlIi ~ I tb~Pl !liT qTf9q) fnrfc "iii Jr;mT?" ~ :JM"frrT if Jrfuifiro J1'trTeili iiT.

... 'll

~r g I 3f~1 fu I!'.I"tI- ~~T~llf g r iiT AT~ ~T~f ffTeT vci cq frm1Jfl rnr iTft gfrft" ~ I UTf~i'FTn "fof tilT ~~ ~ifi~f ~ m~ 1TeT ITTn~ ~I

'41

31ft: ff~ (IT'{Uft i1 ~t iiT~R 3(l~'T41 ~ ~UtrT 1JtfT g, JFjf"fTfI ~

Ie

;:p:fqt :rRrTf!~ ~ I 9 Elg- ;rfQT(!1 $;f ~ I rii1T.1 (lTtuft ~ JlmfT"f ~lfM crt~t"

..

WlT ~iji rftrT~ ~~ ~. ;:m-f llifi (Pf"J 11 i'5";:f ~ ifi1=j ";{IHfi q;T nr ~ 3l'lfT~ ~lisf qT~ ;p:[q; 3"Nre-q lH3f 53841 c;:r ~ I Jf~

l2ft ~TE:ifi ~~ if Vi'Ii rrr8 c;::r crrfl:5ifi R :rrFuQl ~li~ art1 T"fun "EtrrT g,

• •••• • 28

-- 28

30

~:HS If 936675 RUT B ll'~ if 860491 c;:r <=jlHn ifiT 3l"QTe;Q ~JfT I ~ ~rr -~;:'H-:,~n-~ I

~~~ m ~~S ~~ ~ 785743 ~UT~~~ ~ 530621 C1 1ij~ 5]TJ ~~~~r

~3f ~ 610 I I 9 c:' fI!lT IT;jffff ~ r Xi 626702 c;::r 1l1l;f) sr 3ftr~ sar I

.. '"

1fJHTff ii ;p:r 1fi 3?qTe;::r ~~ 'fiT ~fI gil rj"g ill~~ ~ ffufu i!FR'tt

~ ~

g fiji nEf n!J.t: nUT 3F'rl -rmf n ;:mifi 3TtfT~;:r 1.t>T ~ii a:rnfill ~~ ~ I llET q)'T 5fT: ft=r i!l R tt:AT a&n ~v ~ 31ft1J' ili ftfifi TIT i!ft ~ l1i TJtt ri UTCFfrtr

.,.

'EI

1- 2- 3-

Jf~T ijjP1~ Rc'f 3{T9Jlf m, 3{gl16T~re ?fTrt" flsI ~ ~ Erift ill Tffy;:fr , \ifTJJ;::pff 1:"fiTc 99- , 0 ~ NIfC r, -4:1' :it'HrIT (fj NT 'JlTiflUn:I -~ITn

'¥)

,- P;-lTp T. fJr. 1J ~lTr

2- 3I"ffiT lI'T~ t:T~, ~~;mf. 3.1TQ31Tf 3- JfTl'IMtqrJ~qT~, 1fifdTun:I

'J:lSFf ~q'i 3fTE'(fff RE"TUifi ;P-Hfj JfT'rfffi

'-II

4-

5-

I-Jf~crT~Te 2- ~~

3- MfUTUTll 4- s.:JTQ~Jff

5- ~T rr1lT~T 6- tlplpT 7- Rr.:=ft?'fq~ 8 ~~Tflifif(IT i

..., "'

B- ~Tfftqr ~ ~~Tc ~

•• III! .... 29

29

31

-:-~-~-=-=-=-=-=~~-=-~-~-~-~-~-~~=-=-~-:-=-=-~-=-=~=-=-=-=-

-:- =- =-:=:.-.,:- = ...... ~:;::::-~ -=- =-=-:- =- = -:- =-~- =- .::-::::-:-:- =-=-:-- = -: - =-

1- Hf1lT~T ~"filiT tt H JJ~ 23595 2500 785743
2- ~ 9359 3700 em if) T lIT firerr
2- aPit~ 8~a 7180 1903 530621
J- f.1i1i~'i1'J']'f I r Blf3 2092 610"9
4- gM'Cl'q 38J6 963 435835
5- ~i'fITr 7174 3997 556929
110
6 ... tJTt~QT 6228 3686 449363
7- r'l'qurtT'f 4654 4096 243200
'.0
8- un-IFP1T ~ Jf ~ 10585 10;534 356303
9- vrrr.t'lJ'f~ a ~~ 5094 4672 227211
I 0 - ffl1JTiJ 5887 5842 303740
II-RMTlIT 3339 3006 164879
I 2-I-fti5T[ff 36056 24746 1150416
...
J 3 - lltn;r;::e~ 11.+00 1240 53841
14-~Tq;JJff '5102 9221 320228
15- ~T~r 2.090 16563 626702
I 6 - 1Ji1.ftUnT ~Jfg 19079 14626 936615
'7 .... "JTttftUTQ ~ ~~ 9210 8044 869491
I 8- trfflTr:fT 1&224 6954 J 25858
19- ~ -~l=~ 23431 13599 425814 -=-=-=-=-~-=-=-=~=-:-~-~-=-=-=-=-~-~-~=-=-=-~-~-~-~-~

• • • q • 30

- 2'''-

32

lilt. a~ • PI! ~ ~Ttt ,-rtn .Pi fYIfT ~r:TIfT~

'Tt r linT 3'm: ... ., N rIA P ~ ,.-rqt i('A'W tt i ~rr ,.t In

f ~. """C;1t ,r .1"11 .ftteTft • .,.. 200 "" 9(I=lr J.I'" .TIIQ"fl~'''''11I1 n' .ft. Ed" ftt .rr ~ GrT1lTtn "RIt" 1ft' 1pf. tJl"q , 1M lIT .nt .. ftT t I tT'Itl i III fill' ?lit" trr "' •

• ,.,qrt .T ,the,,, -TIfT 3'rr'l' .", II 1InJ\ 10 wf I ft~ \

rr't .... ,rqn:1I IJT m .m "'" "k ~" 11FT I. cmlfA •

• Ttt"',,_ .""'hl" .1 .... ' :rr1t~ .tq~ "'1 ,.-m • IIQ """eM mf~: r.tt 4",TC1ft qqttr r.rr itTrJT a.

ft'T""'" '" I " .... nIIt 1I~ .T .,-zf., 1'Ftt .. I " d .'.t,. Itt ,err tr .4fT ,Ttf qUIT f I 11ft J1'Tf ,_, I t1 ~

3"t"If'Qq .. -n. ~ 1pJI ~TF! -fit Q1'1IfT ~ """ .mT ;rr fWT ,.

-

33

;p:jiji J?trT~ ~3f if ITlifftTT*i sr fTY,H" ~ ;nJ~ ~rn-QTR ~ ~.~ !f)T srEl3 "fUT;:r ~ I Rin?" jj rt11 $ QT;:ft 7i ;::p::[~ ~r ~ ~ Ufl5Tfifi ~ 3ft ~ =rer 951 Ii ;!-UfA" ~ ;p::rm ~QT ~f'q;UT ~ HTT g I tTC"T ~cdm ~ 1{n-~l.l1l it qT;fi f.:rifiH'f i1!"f q-m ~ ~Cfi IToT ~ "Aritrr lifT:rrr g I ~r Jffr ~fQT ~?f il JifO ?ffH! qr 9""f""Gff QT-;::ft ~ ~nill ar ]~ i$n" "fEC1r ~ t rrflli~ 300- 400 Ql: o:ftu- ¢I ni"fE it qrn i! <=mCfi ~ rrrsr ] flJifi gi-rft ~ I

..

~aaol ili ~ I IT<=! rrt,:r r~ ~T ~ ~TqT ~::'f ~ ;:p:fQj Jl"'qT~ if "RHIITQiT"f

i\iUT 1JUTI ?fTSTfqirf $ ~CfrIT ;rn{fl 3""fQ""re, s'r 9"fJirrr. 3f{fTe-o=J rrr~ ..... "B.:fTllTf") ~n ~Tfifrr-, 3"fQT~ #tJ~ JiT TI! tI VfFlifiT tt g-rcrr ill! :rr:fT I

;P:{ifi JUTJT R ~ iSI§"- 5f;;mT R :Rf $~ $ .,J:lifi 31~T~ ctrTIIT"f

~ ...,

Cf>T \Jffq?JjTtT }; srurr IlT trE Qlg~ tI f?:u"fu Gro:rrft g fi:i 3fT~rtt i}; QE~

;:mifi JrtrTq.=f Q""~ ~~ rf"flfiT"f iliT JlTfuQrU ur I JR Rlf[J 'll=Iifi qr " lft ~ UT I 'ItT C1JTQTr i)f~ ~TR~ $ ~U~T n ~T UT I "fcrrf;mr RJll1=I $

:Gr rr-; ~ii:iT ~J if ~ ";{]lit) ?f?rrT;r~ iH9T ~T J JI ~Tcfr t 'ITq ~ifi Q""r ~ ill r ?fJl rcn ~ r f'e"zlr "l"]rfT r frr» r ~ ;:p:t {fi iT! T ~ n:I fi3 .... ~ ffT";f RTi'i'C qfl=q-;ft

""

frrfu~ ?f R~TATI RT'lt Vr; ~ 3rr~ ~ r~~¥fJT~ RTfI'C if; ~qTIT e't

o:p:f(l; 3('tJ"re";f "A1lUT UfTII T ~ I ~T ~ ;"]"Trrr i!i:::r 11 ;:Plifi ;r{"tfT~ ifiT 9""E'B" ifinf crrfmmt ;n=t:IT(!;:fiT f\qTIT ffflT CifTflT JT I ;:rrcrrrnf ~ :;m rfrrq 450 ;p:lifi 3""f'lTn:::r ~T~T ~ I ruff WfiT~f a:rftffl1fff ~ I 1f~T. ;rim- ~~

~

il ~~ 1980 1 iSIT~ if ;:p::t~ 31"QTe1 sr ~nf ~T ~ I

• ;:mm 3lT~ it Vfu~ ri7Ffi W if) T ibtf{Uf Jl~:f fu1.:rr lTq T ! r

;rn(ll 3WT~ -rm ~

................................... ~~ .. ·;ITfITG:'1 qft .P"t:~~T RfiiJ Ji!ct R"frrT g, ;mifi Fr~fuifi ~ ~,

~ nn-;::z:J 3.1TNT J:t :tiET 'IT R lfi(fT ~ fi:li utr1 ~ (flI r fu rr ~~ ~ F1q" qft 1fJff

..

• • • • 3 I

31

34

'l:JB' ~Td ijT;ft i,fi T -atrTrnr ~ nit l[!Ii!f iii f firrT \ifTCl T g I CfQ rtt iii T q-r;ft ~ q(t J"fJff ~ ~ ~nlT ~ 7 JrTr '$?I sri:fjT~ ;ma> ftQT(," ET UfTffT ~ I TfT'EfT ~;;f if ?lTllr-=tl(f; ;:rniji ifft q-l:nf'nd'- iflT JfT{$Tf 50)( I 00 CfC CfiT

...

cTffT ~I WTTtt ~'1 ~T~ 3~4 QC nCf) q{l ghiT ~ J ;n:qTe~ 31"~ i'f"fuur

~ ~

3i4RTf JfT'ifiTf rrcT-~r R(f}ffT g 1 Q1:fTlTQf rns q-gt:R ~ frrttr Drfr gl1l

~ ~

~ r WlrFnrr R q-y;f~ ~ ~8 :t rnn ~T 1"T -ft¥nlf ~Fim ~ ~ t ITET

Jr'tfTG;:r r'ITJffl "l-Jfi1 ~ 'fi-l ;:rJ:[iIt ifiT rlTJ]TI R 'f.1qiTrIT i3fHrT ~ f HT,:r'f:ttM

...

ij; .;J[c; R Wi- ~i5 ~ PrTJffl ~ iJil1 q-~rft ~ I ~T~tJr:=r II ~"f1r-;:r $;IT criT

f1:tffh ifiT ~~ E"V" ';fraT li '-1-~ R 'iliiji 1flt RTl1r-=r1 trr Jll-Ro "fi'f'f ~T

... ..

:qT~T JTttT g I 3{fT: 3tT7r -Rifirv1T 1Jift 31;lTG~ FITJTTI 'fiT JfTRn l1r::rlfi'[ Jl9QiT ~ fmrrr ~TQT ~I "OE i'lT1lTI ml, 1994-95 tt ~I

~ ~~ J{ '111ifi ifi't ~i ~i'f' Ii 25 rftUT tt :qT~-t ~ ~ f ml ~" if vq; &1Uf I 7424 qij- ~ (f)T c-lnT ~ I W 9"'liT'r 1'ltifi i!ft l!iP i;4iT~ ~T

ifii'f 9~ I 7424 x 2 5 ~ rrc if) r lIT1T 1fq T ~ I 2 5 ;ft-u <1ft l!i'fi ~ifi T~ g~

~ ...

[fiT V'i$ iJiTi:UT '[ffi ,:ff ~ fq, ifiT;:v:r if; w::ntm 25 dtUT iji!fi ulct 'Sif)rn lIT~

.,

1NT 31If f5R Rl11T nCii Mt SfifiTf' q}T Jffu~Tf" B c E s s i ~ MllITT g1

fT~ RfifiTf ~ "ftftijifu if NT1f qifo;::rrJ ;rET ETrft g I rJtT ~TfUT ~ f(fi

lit

ffn'r ~4iT~f ~ ~3f tt \II~T i:i ~ I

~n ~ 3"('QT41 sri)rrr -

=rqtf) J1"qT~ 9T"[ ~ i'fi ~ ~ fuTr ij)~ 5fi'fiT"[ qi'T W:rTtt mm ~

~ I llRT fmTft iT If'QT'fT tI:;n~T~ ;;nfl 5f*=fT~T~ ~TfPT f1JlT;:rT~ rrsar lRRT. QT;:JT RJT6 "fUrl ~yqT Jlrfu a:, JIfhffffi ?rs f;rnfuT" itiPlrnu ti~ ~31Hi~ JfTfu ~ I Ef(h~To; ~ 25 "8l"TUT ffiT VQi)(Ji :3'ifiT~ -fErifi-rnfl ijj~ If ~tt~

7. 50 ~ ~~ ffif} iflr- fiTTJffi JlTrft ~,

......

32

32

35

25 ~10 Cflr:r Vqi ~T~ ti ute arrrr=u 00 rt"r nt ~ m5 ~ 50~ 000 Qt:[TR E'JITf" mc(Pf ;::p:jijj sr 3l'trreQ ct UfTf1T ~ I !f~f flTt:r~ ~ ~ n~ ~ ~TmJ iff1- Jf~ffilT~ 71ll'f, UCf, iff fr~ fh~ qT;ft lilT 3fTCfQi

..... ..

3fTfe ~ ~!

~ if) J?trT~ n ~T tt (j)"Tfl:rc/l ~t1r r ifi 8 iff r1)1lT llE-rrT i$T ~ I lfE 9.Pl R rU.l' 1ld RlW ~ TL'=f 2ft ~ I JfTYT R I 0- r 5 q&i ~c§" fliji "f[f rrr q(t vn:ft;;r i$t [[(MiT ER-R lift qTl:tfIT1lfl Q1;m tiT I SR Qi;fu ti ifrJTtt 1:i ifiTMI ~;ft ftF~e'T iIl't q-fft snn 'Trrr1 till ~ q:qr"fr #.t ~Trft fuifi;ft ~ct ill t ~f ~ ~iJ)"f l1~rI fif)"QT CITor aT I W. T <ti~ q-f vrnt~ ~ QT-ft

..

~ m.JrlT "GT ~Efl Gin R~flT ~ I ~::wr ~T6 ~ ifiTI:h1" 'i!{l:l" ~fq:n ~ til.

It' ... ..

QlqT Af) iVt fu;:Jf il(Ji Q-rr ti I'~g lUT eEfT~ q~flT tTT t ~R ~ 1ftlrf(1:rr

i'f 11 n1 ifi iP 5" STl'f iii r 3"R q- r IT Ff '{" -qiTfT4T 'ifni T n T ~ iifltl"l ~ \ifTQ J

...

~ ~ ~ifjg crt rrrrr ~Tm r urJft ~ qerqft ifiR ifA" )T~T 2fj- 31 r~ ,-~ ~ : J IfE'f ~E rll~ ~ ~T ~ fij, rmrtt iIl~l i1f!(t~ I:f"f ~c R q-cffl)f ~T fi~TUlTfiT ~ I tfU"T i9fi ;p::j ill 1FJ~ ~ T 9"t,~-qT n lftTT tt ifiT QT;ft sr V(fi ~n UTIft~ if VITfiT .g I :qE" lit (fET ~ R ~"in'T ~ f~ ::p:rtf> 3lff ;Jfl:fnT J{t'f fkAT ;:P:HI'i

I1f ifi1=I ;p1iji gQfl qT~ ufJ:ft~ ~ ?!~i'lT ~ft g I -- 3f fuifji~ q r-ft tfi ~ ~ UlmT ~ I ~mi1i ftrrTn J!~.rm IfU"Tn mTt iij~~ 'ITrlT~ fTfft ~T~ ~ QT;:ft ;nt mTi'1~ itft r.rm~ rN iTPTT~ 31 rm "t ~Te ;:p:Jifi lFIT:r 1fT ~Trf q-r~fI gTfI"T .g 1 -qn($ ;:n=rrT4~ 4 J:lT?n=I ifiT IJnY-q ~E~ ~ I UfTST q 1J~f

'" .. '"

ifiT ~TIrf! rr~ Jl~fJ ~ I m;f ~ fu'1T J:i R~ ifill ~!fi ~;::mr t-I t"TUfftfr-1'

. ~.,

"if :;.r::rijl dftrT~ ifiT !linT J:jt~ flrr (ft" RTf<! ~ 300 ~ t::I1ii'IT ~, ifitr~ eft

l:H'E ~nf.. 3flTfrr if ijiTlr if)TCh'T i'fiti tEffT IT I

'-iI

3t"trT(fo1 ![i)rrT if qq. ~TIT crr;:ft ~mn;j-G)'f (fQTfnlr ~ CfT;.ft

rrn-r ~nfT ~ I !J rnJ:l vti UQ" - J1lff ~ 3Rff r f I 5 ftr<1 _ ?f ~ijr[ V-~ J:[TS

"'... Fff(I-

!JA- (fUTmr it ;:rrj(f) ffqrr Et arar ~ I ;rn[jl ~r.i ifiT rfJitfT ~ il"iii'ft"

rem- ~I qr;ft f.17f>r#i !fiT ~1 ftrurifr" r:fq- 1!ci ~UWl ~ ~l'nIT fiqT urnn g I lH1 ~ fuurr • s'TUfff (JUT ~RF \jf~ ti"::ff CfiT 11-& ifiTrtt ~ I

'" 10

.....

33

33

36

i'i-n=r~ ;::rfC1T ~;'f ~ ~lIi Tf"IlT('!"';:{ riTJm ;;pl aT U{Ulf 1:i ",-/.:fJfTf..irn fiUT ;JfT r1in('fT g I 8(!)S 5fT"iimifi r:anfr ~ -furn11 ;n=rrr~ 9". ifiT ~Tft. (fZ:fT tr ~fOf 3"Q'q,"{tIT 1:ff a:Pl. q-q ~ f,jf";:{ ] T ~ q-"( t§d ~ I 1lt i!fJ 30 ei,;lTf

.J'!- \~ <:to ~ ......"t

~ Jrfu ~ I UTt JiT t t;?f .. 2 5 ~u qFr l;!{fi ~Ifi I ~ lTX- if) tr~ 7 ~ 50~ 000 ~

3HflT ~ r

~ifi 3l"lTTEf.=!" q-r t=t~ qyrrr UTi'; '16 -

.,

~T;:r ll~ E [9 94-9SS q:r 1!1Gi J19:fm., (1l"JTfr qft ffufn

...

S"R 5fIflTf ~I ~ 25 ~u illl Vil1 ~ifiTt q-r ~

M m1 '!flT f1:rafU1 8 qT~ JI~Tf.:ro ~

-=-~-~-=-~-~-=-=-=-=-=-=-~-~-~-~-~-~~~-=--=-=-=-=-=-=-~-~-~

- =-=-=-=-=-=-~--=--=- ~-::: ~ .:;::-.::-::: -=-~-~-,;:;;;;;- ~;:;::--=-=-=-=-=-=--:::::.-=-

1-

qT;::ft f;:rCfin9~ q'{'" fqurr gd

'"

ttun 8t5

llUTen t~IT QiT firJr -

.... ...

J5,,000/- 15,OOO/e

2-

I, 50,. 000/-

3-

MeT IT qcf JPll crt fi1\i l:lr ttliVlE:tt

*'

20,000/-

4- 5-

~nfcr[

~ '(Q:frJ, fiji ITtfT 3{ T f~ q f crrq ~5fm ttuT~ qrfSifi 26 ~ ~i1:' ~ (T'[fT rr-su RfifiT ~ ffi r etf ~

-rUfllT RllTur fifP1TI ftfYftTtilT~

20,000/- 3D, oocz-

6-

Sal' 000/-

3.00,000 /-

34

ml (ifPlr1 q-r ~¢ cr!§ j'j ifitt

iil" 50 E;Ufrr f~u\=(i ;:p:tij1 ifiT Jr'ITTq<1 groT gl ~m ;TQlTf V1ti fQd-Ci1 ;:r."~ifi ~ ar-m 6 ~ ~ 3. 00, 000 .. 50. 000 ~ 3fT4T1 ~it 3"1'tfTER" if urarurn ctr.:r ~f1Jlfi ]TrH g I 3l"QT~'1 $~ .~1E~ it iliT$T c:T grfrr g I ~ ~ o:n:fifi ZNT~ ~ ~T~ 1>lTTrO Jrfn fqi:ic(Of

iji (t~ 4 ~ JfTfI T I:fT[JT 1TIJT ~ I ~ 5fifiT"f -::rfqy rrrn r ~~ ~ J"fIITe1!l tilt lfiTrnT~ i1 RT~ (f!fi !!i('f ffi""11fl 6 + 4 ~ IO/-fi ;rfu f.fq"Cff arnr ~, ~ 7Jl-e tTl ~~ ,:it srr fl1iTJ "~. ~(f feIT~ If r (ffi" C tlffT g fijl uti ;r fn fiRf Jl'ilR;q ar=m 10 !!mr JrTflT ~ I 2R ilftJ~fJ IT"[ arnr=a ;rnifi ""fUT;::ftQ llteTlJ if JIT VfTffT ~ I

:::n-q I e~ ~!1i"1 qT ~ itt er -

;rrCfT, ~L RTtl1" ssr if ar f'qn1ffT ;n:q-T~T ?:if.ITIT 3?lfTfi::n ;:n:rif) ~T .ihrfl t1Pfrl ;rfu fiRicR I U ~ Jl nfr ~ r ,rft:rT~ !JT~ t flTQ q"f ;:mifj ~ ~, fi:rBr;:;:r ~fE1f if RUT "Fa~ cnJf i':i ~q) t ~TCf n JMi"f e-ToT ~ I ml'f ~ l1TmT ~ ;:mlfi lii:rrr fItlT JPff ~ t'ffffT ETffT ~ I &fflT"ftfi (fQf ~ ;=rflifi 3N~ ififl rrUT Tflff ~ lttrrJ:l ii Jffu~ emf ~, 1lm"i1" ~t "iltlf ~ ;p:rifi (fiT 2-lTq vfu mc"(Tf 20 ~. fr 50 t' ij; ~ rrrur 1JtfTl ~l 711iTr ~eT ~ !fEr ij) JrtrTe($ y-fu f1fiA'T 20 R 50 Q-R tt GT R 1l1ijj ~ ~ I

~ijt mrs 1lr! JlTli'rf5"o1 "flllWJT "Ch ~ -

.................... ~ ............. ...- ................... "f"'"'"..... r- .... -r- _11" .......... 111"- _ ..... """ ~- ..... "'- r- or "",,"" "".,

?TTIlT~ ~.q~ q,T {j r~ trT~ ~F'T~ 11 I1lff ~ ... rrfrrf}iQTJlT H

" ~

~ RT rrwnr ~ I ~rl" fit ~T mQ'i "ffl ~ qT :rf'Irrfeff ;:n:r if) 2ft Jtf~J7r T.l"Tru

~ JrT f ~" ~ il ;:p::jffi sr ~Q1lTrr ·fbiYT vrTflT fJ I qcfnT~ ij ~~f7T <l~ F;RT~ i'i ;rJjq; (fiT ftrRT~ (fiT \iflCl r ~ I ~?l Jrt)PJT i1 ~2t) R ~ HT ET \ffflT

~ I fImi1 ij}13 C$1T if ;:p:j if) l:i JfTtJ-Tm ~ ~ If)T Q)nf ~ ~¥IT JFlT ~ I l:f~

w w

\ J1rntll ~ :l1~ crTA' ;:mCfi ~ 3fTllrft;;{ "fJiWT 3f f.1Qnf lfi(" 11r4r lTtfT ~, iplffi ftRfT~ J<ci JlTrTT-fS;, f'l~ ijlT 11JmT R ffi ~ rrrrfr ~ I ;:cierT ~;f 11 mnF4 450 fuRT~ vel JfnTrm -A:l!WJT ilft ~T~i ~ I lW 1i)rrr ~ E"Gtf rrrarn m:f sr~T"f ~ :-

It • .,. • ..... 35

35

r - f;li9~ ft;rQ q, tt ~ ~ ittIT a I 74:2 4 q-ij- if: E iJTlft~ ~ ~15 (f;1 JfTLf:rrrffifiT ~-trft -g f

2- ;P::[ifi 111?iT~ ~ ],T~Tmft:T9JUT Jlfifi ~urT iPT ~F1TI 2 rrrnf ~ ffiji -etrIT ~ I

::rTqT ~3f rr ffJTT ~lfinhrr 'iTer- g I frrnr-=rrrr: 3""fQT~c1iT ~

J{~ JTTeTl=I crfntf 11 ~ifi ftrnT5 .~ 3ITtlTi~ .~~ ift SijiT~ M1JT m ~ J JrflJifillT ~iJinhTf ~J1Cf) 3l"Q"T~ttmT~ l!ci ftJ~ ~T ~r~ iPffiT ~ I ffi ~ijinhff

....

mT~ vcr JfraTrn flr~ {fiT 61 ltTt1 <fimT g~ nUT ~!5 i"fflr itcH; ~Qi

..

J11rf~ iliT mru Q)m g, urt ~q;T~ ~cH9 NrJT~ vd -rn~ i'liT ifinl fflrn't ~

~ ~ 1fi TO ~ fliit T-ur;fi!J 3rtfT~f n ~lF!i (! ncr ~ ~ I

-rn ifi m ri ~ 3{ T [f T fs.:r "(11 $l1 il ('fT:rm ifft ft=u m ~ 9"ifiTf ~:~ ~B 31l"ClifOl - ~"ATt vri 31Tt:fTm UlrQf ifiTl=lft ~n~ 2 Mfa ~

S"lJS . ;:r!liji funi vet 31n:r)-fg;:r ~~ <linf QT ~ - 117i6 fifdc·(if ;:miji QT AT"lJO faq(D1 - (lQ;lil' fq?fT~ v.:t fl1~1Tf

1- Jf rq ~ ffi't l(-tJm ;r1ft f~dci'f 2. 00

~ vq; f!fi·Ciif ~ qft:r ~ JlTIItf5";f

f4:;fUT UiTnf ~~

\

2- ~ijj 'flrRf~ QT gd I- SO

3 - f"dE1fi 1]"-6 ,. 00

...

4- q-fq;Jf 19t1 I 0. 00

5- ~nHi IfVf~tt 8. 00

(to

!i'f MTJ]{f RQiTi~ mT~. 3fT-qrm ~r 9"m f!fciC:M

22· 50

'-Tim. •• 36

36

dQ"'fTm'l m:rrrl ftn~ n q;~ i!fTn 1inJ~ )fToT g:-

a il ~ R T1~T~ ~($ wt- RQlrn~ "ftntlTt l;!ci 3lTrlrfeR flrWlf Wt _5f":)IJT ?fffl t!Cf fi-rn'T ~ J

8 ~ g 519 g-l)rTT ~ i1-zR crrrlt ~¢ T~ m'-r rlTJfR ~rr 2 R T~ ~ o~ g I JHi: (f)n:f ij)T :tm"~ r rf"r q"[ E¥T~" a-L[ -moT ~arIT ~1ilJT urr R(fioT B I ~R i$Tl1 ffi r nrnr=n ~nfJ ctrfcRf [fi (" Rcoc(T ~ J

....

S:rr8 £VfT1ffi -r-~~ " rq-Kc ~ fiji 1l:rriT~~ 3lTutfs-l ~WJf q-f~"Jf JlTfe

tfiT MT"Jffl cHl~T;r l3."Rl q [ flT~ 23 Q-;qT ~rfu firrr arnr g I

S rrS 3fTIIt-r-~ ttI~ lfIl {TITJfn 9" fn ~Rt JfT~ 2 8i9r 31Tf1T ~~ JJrr: *' JlTtrrm fn~ it ffiT"fUT ~!fi !fiT n~ ~ ~T (fiT~ CliTf{l 'lET ~ t

..

RT~T~ vel MTllI firnT tJfr ;::mCfi ~cf JfTtTTm film ;:p::jQi EfiT mfl

......

~ ~TR ar=nr V ITT-itT UTfui},

;:rn ifi J?f.TT~;r rrT7fri~ i111 ifj ~ ({Qlrn ~ fi'-lR T~. ~ rUTfSo:l fP.~.

I

~"Jl 3fT fu qA- ~('! lYff7in ~fu ~ 30 it 3 5 ~ j=Jq1 Jl HIT g I

~ ;:IT'I::rT~ fff1TO 10-1 2 ~\ oUT fl:rR TIt It fcl50rr Jl rfe! 20 ~

€m fFufh ~ 1TqT ~ ~T f flTlf, ~J:lCli MT .. :JrnJrm ~rifrr "C(>lT17ci1i ~ ~PT rr fmTr ;m(f) i!fI ;n=trnr-=r rrrm"r Jrf1f fi!"fT

30 it J 5 trn-T JlTIlT g I

rrtrT fuff ;:P::; (Ii i:I1 T Jq~TIffi T trIP qtftrT~ i(t wn:rr r CtitrfUT $

<s

?fifu ij rr UT (f~ n ftn:rrr ifi f.l QT q6 ~ Ttl RTli~ Jl rfft ~ fQ 3(tfT~ r;JT:J1ff

vti" ~ft ifl'T ~ r il q; rrft Jf<=('[ f ~ I iiPTft "fqrnfitIT il ~~ ~T -Rfi wrn~, ;:rmr ~~ if !lA f1'T:rrft ;rfn ftf~M 30 fI 3 5 ~ nil) JlTnT ~ I 'Qt ;:p:fifi

J"mlr tTtlT ~T~"( ~ (](1"[ft1T g rtf 31i ii't;;r i?J iTT r ~ jr rn f~crrT C!;'T ~f

n flttrR T !l1f r~ ~ I 3lTUf 3f n~lfs;f :~nffl ;:m ill sr it ~n Jl'Tu r11-tqi

J14re;r it ;YT.il QT ;:rnifj (fiT filft ~"FO JI""F11iili:fi ~ 1J[1T ~ I

• • . . J 7

37

40

f.m ~Plili tfiT ~i"f 3f'trTq;::( ffT:rrn 30 - 3 5 Ttr! T ;f"fu firTT ~ ~

~ QE'T ;:fl:{jf\ ;pfnmT Q'it 4 ~Q~ ~ fAT ~nT g I r=q-EC .g lfE ~Tu=Q tt "EtfTQ T f(ifi -;:ft fn fliT q·ftuTn:t g I ~ rt u fu QiT mrrcn ·Rf."Q"T urr '[lHlif1T "'gfttitjT iJfT~T trTfgi) I

~ iU'f- ~fqT ~i!1' ~ J"f(fTq$f ~ Afirr RH;lT"f~rf R .:rfQTfurl ;::n1if1 ~ ~tifi ~Jl~ ~ ~Tf if ifi~ 5f[f)T~illT ~r~~Ttt frJrrtt I ~ 'lT~mTn qjT ~~ ~ R :wf1.lartffl PQ'i-q'T UJT i9'ij) fIT ;} :-

1- ~R ~5f iji T ~tti5f 60 Jrftm:1 ;;mqi 31T~itfJT:f) iiin::rf • 1Wr GfTflT ~, [fE f~;T f;lg 3lfurfJlQi tr~T mT iji't \lTd)" g I ij';Ji6T;rm:rfrr

'[TIf nrf.:Jiji JrilTet flUT JG=tT 3"t.I t:rIT ~ ftiur ;jfTflT ~ I

2- 118 ~lT ~llT JlqT g fffi R~T~ ;::rn~ E 3fTTTt-rs~ -rfErr ~ ~T 3ln1PT nT~F1 ('fttT fs~4: ~T~ if 'RTirrr vrTfiT ~ I Vifi JRllT;::r ~

~ ~

I

]":;::r?lTf GIg ~..:c J1'trT~iji 50 fI 60 m~n -~T ;::P:[ifi STA

~ ~

e-fr ~ifQTfqj ;::rr.;Cfi r1rT g, .... -+*lf~JIJ""fJ filit1!Cj~ fst~ i:i ;rnifi

ill trr--l Jr-.::q {"rnTtT~f iliT i~(ifTq; if :#r Q1TIl"o Q"'f ~ urnr ~ I

3 - ql1iji iliT 3"Q11T'll qp rE T"f i1 $fI -fm'tf"T ;JfTrrT ~ I

4- ;p:fifi ij) T NQn ifiT Vm;:nn ~:.r ~~ «? T g I il q;:r f.:p:yfut rI n:i;ft ~ k~ cTi;:FY1 ;r ~~ ;:p.:f~ sTAT JfT~ ffJlT ~ I ~?ffi ~ !lag ~fijn ~fI ~,

~ rrc= mt';;r t:TTE-1f (fi't ;:n:;1f; sr 3l"tfTc:<1 APm ij)i:f ET~ ~

(fiT (01 ~ sr J{~aJ ifiT"'lf il Jtf[TT"T fifiQT CJJT;' (YfJTT ~ r at'! er Icfm1 ~ fi :qq&1T t 3m-Tt1f sr ;::n::Jqi mTQiT m::J'fT cT ar :JfT ftT ~ I

..

~- 0

• ,. ... II 38

41

. ,----- ___.

"I-",,"",'r'" t""""1t"-r- r- __ .-- III'-~T- ...- .---.--- _ _... .-..- ~ - .....

_....-.-...-...-.-++--T 'r'" .............. r- .... .--.

31 ru tf5iftf lffi ;:p:Jifi Cfi T 3Tf'q t1T ] ~q n} (1) r.1 cfr Ffir~T ili R TU-RPl

~ ~

3t-mTm rrrfrl ;p:+~ f.:mT1Jf ifiT JUTJI - ~T~Tf fiuft R ~ R;Jff1 ~Tm

~

ntr,)T~ ~ 1992 {Tij) Q·t ~ ~ J{~rm ;p:rffi iflT J{f;{iTId ifi~ ct>T -f.luhJ 1lItrr I

..

S?ft f:Jrkr ~ Jl;tRTr 'It- ~~ it 3fTLTt·f'g;f ~P'fff o:m~ sr 31:rttT1J ~ f;mpj

'flm:rT ~T ififlT ~ I W 3rf.:1QmriT m ~TU TI:lTQTtt 1l'TQQ .JtrtJT:7f ~ ffl

....

II nTT";::q ;m ~ tt?r -~1t ~ q; r R it ~ I ;m q} Jf ~iffi ~ nrfffit H 5IT"Cft crr"fl5ifi

5t"ftT~ $ :lT~ rr m-r if; 22 IT\T£{ 1m ~~mffffl ~~ Ji 3lnitfs;r !!tffl 'ilJifi ct\ T 31nl Pr 31-r.=ren~ f $trT vrr ~~T @ I ,:?lITn. 1fi~qq;~ TSITrT ft~T n fu~T~. ~ !JiB tbrFrf ~ Jl'3ft 1:fE J{ f;"fcrn:h:rT MT~ ;:rEfr IfiI Tpfr ~ r ~~ij ftffT.=f lltft H

3f11TTm ;:p:j q) AU" rr q) ~ iV't rm~ er rra-1tn:rf ~ I s- r9" ~ ~

tru: fh , (1- R~jlf1 rm iil gEl mhn~ ~ ~t;:rT rre:frmf tt ~i!) Titrr ifi nh"n ~ I qfil1T~r if rrf ~ If -rJ ~ Frl (jjT IllM 3 5 6 ~(fiT:fqT 8 ~fc ~ g I

~ . ~

iJf~~ rTm:lR;:r cm:fh Qft ~ifiT~l QfT ?hUT 373 g r m=r _9"itilT 3fTZlrm y1ffi

;;mit; ~~ P. ~ 729 ~ nfqf rpfr g, ~ ~itlTtnf - rrnf-~-frliji Vii rrtac et~T ~:l c6t ~l

J t"tI TC:: ~ : fQ n fUJ -

...

o:m ill :rrtr~ fi fI rE ~ ifj 11 J1Trrr'f5-1 fl:t!PT CliT ~ pf ~ ~ff ITu:r.rr

'G

if gt fffitrT Vi"TnT g I lPITHi n ;:p:fiji if 3J Tl1T ~ fl:r~rur ~ T qinf Rem J{ i1.fiii

~

finrrT unn r ~, tr~ ifiTlf RTcfurf1iti va 5fr~ ~qT 91iT'[ ~ JfLl' firof 'ftCiTIT f%-qT urm T ~ t ffi3"~TfuT f}!f if ~ ~nf ffiT fEffrrTt ;151 EJlrg I qd 92

... ~

i1 RT;§urf-"iji ~Sf ~ B I 200 cB 3fTt.Jrfs9 rT'CfrT 1ltifi frqTr 1\rrT JttrT ~fi ~L.dt

'"

( JIT~9 ~ ~ if Jrn:rtm ~ijl 3l"tfTe~ tT ~ r:rr 263 2000 c.=r g I rO"KC ~ rre

~ nf JI fuiliT m : 5fT~ S~ ~qTrr fiji'[( TJlTfJT g I Jf..ltTIf ~f :erd ~pf

...

Rllffuifi ~ U"E"T Jft 9T~ ~::r WI" JfUT~flT ~ r

,

......... " 39

-- 39

42

!PfITn ~ !,R 2Q342uu 'G-i ~ifi it ti SfTSErc O~ ~ 198 J 800 C1'" fluT ffTJui"f.qq; ~~- ~ r.rT5f 52400 ~ '1:qjfi frqT~ fi~r crrar ~ I wrIT rUT~ rro:ifrUT"1 err ~ . ViET iIli'1- 47 7200 c;:r ~ ifi ~ Jf Tn tm .ft:I f9Rf ilritlT

..

11l1TI mtif fI 9T:ij~ S:,- if 453800 c";{ ('(UT ~T~· -~(fl ~~ ~ 2340U ci1 ~PNt 1l Jl'T:tlr fs';f frr~:FJl itl:[T ~~n-lT g f ~ 'IT \Trl T ~ !:8 ~iIlT~T ; I iJlt:T 5IT~~ ~~T~f ~qTIT trs ifiTl1 f'chQr ~ftT ~ I QieT ijff R(f>oT ~

-f}fi Jln:rt1~ :::mifi t11~ IIlT q;"J s:rT~ 3IJ ~f '~crrIT firrT GfT tE"T g I

fbJRif ~ 2687700 cOl -;:rn 1f) q; T fqn ~ ~t:rr ilt- ~ fil1T :J}!f T I i1'rfl:r--;::::r fT~f ~ :HT~t~ 1I1~ ~ funM 4ft fn.r Iff R~ ?lrfUfT if ~ Rilifl ~ I Rrm 3f fu:(f) ]" p::r t f'5;f -rrq;fI' ;:rn ~ sr 1l:v.J (TJ1 3m r ~ ij 7 2 5 t 00 :c-;:{ ftln-T

\CO ~

7JtlT J m,rr r<'JR ~T"[ Il>T g. ~-r m1 ~ 5?7800 c;:r 3fP-rtfu ;:I1:Ii~

..

3tf1-1Pr ~ ft9U JTffltru <prnlT "lltrT I 1lE ~rT ~ fqj ~rrn vd -rfiJrfUr-1

. ""

~ :Wrtlrm tpffl ;p:jlf) qi1 J1TWft9 11m ~ ;rrrft I 1fVfITn ~ ~ 11ft II PIT 43 I 00

... e. ..

C., ilUT ITUlf~-n:;r if 20800 c;::r Fiirrr~l :tnft ~ I
• JJ rurfs;:( JI f!:li:rru IT~ •
--~~--------.~~~---
1- 3ft'll! 10- fu s:{ ftJi'f JITm
2- Jl~TiWf ~~ 1.1- cf'rofOIT
3- .... _
~T7JTf1s 12- ~~
4- !tlJTml 13- lU.:tj q---~
,.
5 .... ~~Tn:r 14- fisrE'Tf
6- :qoft-q-f r 5- dffi"f~
..
7- m Afqj1{ 16- f~
B- ~q-rr J 7- "i1U""ft~~
~
9- urPI :it"f ifintT"f 18- ererr ~"lT"[ E~
.,
...... 40 -~ 40

43

J 9- We ~~f1 ~ rf~ 20 .... IT\.ij'f~'T1

2 I - ffifU mw

2 2- etl~ 311" [ still

r-.,...it"""""f"""" ... ,... ..... -t--..-- .................

t- lJ:gTfTh~
2- :rr· .. HTIl
..
3- ~;;:rfclfi
4- JJ y-;:p 5f~~
5- ;n;IRr
6- nlltrR"Ti Ji. ~" (T\T[f
~.po ............. ..... r- .... ~ ....... __.. ....... I"' ..
1- J'f\iI" ITn
Ie
2- ITUTfUR
3- frflH'RTs
'"
4- 3frrV ~
5- Q .• iJJlT"l
6- -fuDT~<'f ,a~
7- i7mgT[
8- Gj'"n1 a Cfivlt r
~
9- 3ftTll
,O~ Jffif~
11- l=JgTrr~
12- ]::[t:T.j qf~
I'
13- JSTi9T r,9- 'CAte R~:mfR;:r Q1; ft1
.,..........-I.....-...- ...... ""'"",......~ - ~
............ I1"'"'" ........ ~~ .......... .,...or- ..........
190 ' 40
89 95
37 6
16 J8
8
I
3
e;;
...
2
2
10 2 2

-----~-- --------------

356

373

• • • .. 41

3{fi~!t f5~rrf1 ;mQ. q')f IT~qTf Jr'TT~~ 1!'i :HTtIffi B oooe=] 3rtrreq ::

mS-~ J 992 "

;~R:-=-=~~;; -::-~- =-~- ~- =~ ;5~f~; =~~- _7- ~~;~~ -=- =;t~::- =- ~~~fft

f ~

-~-=-=-=-~-~-~-=-=-~-~-=-=-=-~~~-~-~-=-=-~-~-=-=-=---=-~~=-

1- IT~UT;::r
2- 1JijfITfI
....
3- ('t-[1.{i'l{<=I T'5
"'
4- rr· $rrn
5- 31i111
6- f~TiWi ye:IT
7- ~. ~
"
8- f~ET~
9- '~tTnr~
ro- iJf1:1:Il1 qj!frfj r

IJ- 3lr-=.u~l
12- 1f-=tr rr~
13- Jr~r~ ~T
J4- ~r;ft
'5- e'fnfrurr
16.- ~ffi
17- CJ;'{fcili
, 8- :q;ftq-f
110
19- IT. q:.
,
20- f1:t~ fIi ~Uf("Rt
21- ::rTlj~~
22- ~"'TRT
23- rhT~
24- f;fQ"IT
'Iq 23. 4 453. 8 471. 2 29 .. 8
52. '"' 198'.8 2034· 2 54}. t
t 20. 5 120 .. 5 29. 6
490. 0
~O 500 1650. 2
o- 3 0.3 2. 2
5. I ~I 725-. I
527. 8
6· 7 6. 7 91. 6
3.. 6 . 'III- 6 20. 8
o. 9 0.. 9 IS.O
59. 7 59. 7 19. 2
7. ,
206. 6
9. C
J z.. 7
21. 0
9. 8
I eo. 7
9. 9
A· I
4.0
38· 0
21 .. 4
-- - -- - - ....... - - - - - -
81. 2 26"52. 0 2713. 2 2687. 7 -:::-::._ :;;;::-=- :::-:..:-- .=_=_-::_ ~--rr =_=_.:::-.~ ...... =_=_::::_-=_=_=_=_~

Q".. 62

c:.

.....

42

4?

15

"f""" ................ r ... · ..... .- ..... _~-- .... ·

q~ tlr ~r: (Il~ e::rtf ~ ~f, :PT 3l'trl"e.~ @Tnr ~ I fInr ~fr 311tTT1f ~ 3rt-at AA if) TU f ~ f{iq ~T rn ~ ~ iii sr 1BQfn fti"Q"r UiTflT ~ I crcl ~ 199 2 ~ (fifi1 406600 cq ~q'i !pT ~ffl filiLfT "lJIlT J m: ~~ ~(£IT

~ ~

~q ~ rFmT ~ ~ 150900 e= , ~QTM 80300 e=, 3rR~, 75800 c;:{

~ii mrrf 42 I aoCri 3fT fu ~T r; 11Prn "l'fQT I 'f.¥.! fn fiJiIr ~ ;:p:Jqi (fiT

'P.A:T I 273i'THi ~ ~ I

..

t=[11 ql fQ':tlTJf iUT flrfir-.:--;:r T-~Tr;T ~ 31 P.! 9"TCfr E'T rft ~ 1 :wru {fiT ~{5"[l r-:n-(f ;p:Jiji f1~ R ~TCn Jf nJ~T ( S.: $¥ <.,~,,--Ct'S q)r rrfn g I mft

~ RTu-~Ta -q11ifi :ntrn~-:-r u;:,- it UI~~ fffirr:.lf, rtiT~ ~T firruf J'lT'fu

1r ~ff e1-frT~! m5p t 992-93 ~ J1fb~Tf riJIE ~ ~c~c.t;-~ a

~ ifi'"!' 218· 9 ~TU ~ :fiT Q'TGf{ g3lT 3PtT ,glfiT'f qlt 3fTU R ~ 27 .. J «m

~ , ~

:{i 3 '46 m-tJ ~ qF)- srrfcrr [~ I ~ 1% 'l PT ~T IT fufl:r;=;:t Pl?T ~ g T~ ClTR ~U l:i IT?Etf 'CtTilf liT R~£.lT CQTJ ~ I em 92-93 ." ~ Crrqr-tlr Ra,_ft- "Eq[;

....

1fft ~Tftf 286. 4 i9T~ tIT ~fti ftr~rr-T W ~ (fi'rtrrDf JlTfG trf CQ1.I' tt

trft 78. 5 r'fnJ jiUT ~ CQ'(1 2. 6 (i'Jnf nIT J ~ ~Tr ~ qcl

fu~Trft4 Btl if 2'. 5 MT?1;;;;' q:t if'Iit ?EFt I

3TqT~~ ffTlj'f1 3 ?ll11'1-!J' ;:p:r-ij) 8

-~--------~-~------~--~---~

en ~ fcr~~ ~T1lT ti ~1Q) 3\tfn:!:~ fiP1n ~ ~T cmft ~ wrnft g I 3"ftTTG"1 ~7; ;:pi i5 ifi T ,1Ji!i T f.....: ..... m- qi fn m ~ ~T ~ t91=If'! ifT A' ~ ~.-ijl'f1

/' 'C. ",r ~

3lTTI:: ili illTtuTT 30lT~::r i$-~f QT {>fTJfct r; :}l~'f 3fT VITfiT ~ I fqfl';::;:j'

rrwrr • dA'rrcr1 ~~T rr=r ;rnQ'i 3"fq'T4':;::r ffPTfl qfT fFufo fm 5fiiiTt qq-nft :rltft ~ t

..... • • 43

43

46

-=-~-=-~-~-~-~-~-~~=-~-~-~-=-=-~-=-=-=-=-=-=-~-~-~-:-~-=-~-~

1- 2-

3-

.

rr~T~ - R~{ 235

, nfi:1?1-1T5"- crttffiTti;r ~ 260

... ....

rrr;?r e- T '[ ~ Qi

3fT-;Y ,t.;n- ~3"Q4 ~eT~T( ~ 340

4-

-=-=-=-~-~-~-~-~-:-=-=-=-=-=~~-=-=-~-~-~-=-=-~-~-=~~-~~=-=-=

~ili ~~ i$.-P' q-~ Jrq~~ ;1TJ1TI m fq:r~ ~ "ftf&C Ertftr ~ I -Ali ;rrnc~i ;rr'tTTe;:r rfTdffl ?IT;::;T~(l~ 230 R ~60 ~ ~ ffi ~ ~m ~

'EI~~ -qTA t'!"T~r:rr ';f11ffi 'Ifft PTTJITf rfu c~ 340 ~ 3fnfi jg I ~ MPTI1 ~

R riiiT~ ~T IT fr:!'rrr urrq q mr 3f fta:llT {r:' E~'- 5 ~ ~ millrI ~ I ~

fTPfff [J\ T Jf-fu fij)iifT ffi tI-\Q P. ~ rif ~ erg 2 3 n + 2 6 qfr 3fTnT g I

............. _.. ......... -"" .. -.,.. ........... " .. ...-.,.....

n~ ~ J'qlJTJT ~ fMQ (JTt:d ;:Piqi m qftJ1tl ~ ~rt ?i ';{.j:(iji JiTtPfft

~, ~

111 orft5m yfhqe~ Tr ;rfn ~f1T ~Grr fu~?r ffiT ~nq ewfIlr JTr{T ~ I

9"f(f~4' 11 fcrfir;:.~ IT',ju'r ~ Jr.. AT,.. ;m1Ji ffi rJrq itT f.:rq(llT i I ~ifiT iiIT-11fi rtf ~ ~q ~ TTf;iff g I

, ...

.....

44

44

17

faf!·R r~T if ~IT ftt.¢T ~ru ~ 7ft! ftfii1T - - 00, 92 B

-~-=-=-~-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-:

-~-~-=-=-=-~-~-=~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~~-~-~-=-=-~-=-=-=-~-=-=-

1- :FRl=!
2- tf. i!.JTlTPT
3- ·ftfgTt"
4- rr 111 iTFlTs
...
5- 3" .. 4.
f'
6- ~E!T'fTG'~
7- JTGf~Tn
....
8- 'fr:i7UT~l
RfUft ~ 'f~-;:T ~ f{f.
• L _ I- 20 2.00
I. so 2.00
I ~ 10 2 .. uO
I .. 00 2.00
2 .. 00 2. 00
I. 00 2.. 00
o, 75 r-oo
o. 50 2 .. 00 ;;p::r (jl err IT Itk- ~ I

..

1TrcIT ~ ]rrR '(' t~nT ~ I 1$l1T ~ fll ~Frr [ ~rn~T ~ ~ I ~EWf Qi.c ~

....

-::rr.liji ~rcf( g I mt R:,ll S ~i'fT~. 94n g urtI5"'f ?1 trille ~ ;rfh ftfi{1T ~Cfi

3- ... ~q.q ffit ~T r: ~(1 ~ f

~T~r ii ~~IT n"A1 ~ et PCJ)Tf E r Vtfi am

~ ~ ~ ~

£Hie i1 I1m~ n r~ ;:pi if, :'i ftr~~ ;rqi rr ~ p r=r il5

o ---

... • • • 45

Jl U-:lnl - 7

48

1- ~t=I JH-.:r.Il::r;"J- ~ Re~ ii ~~i1 o:rrIcti JU tIl "dlmnIJ fl~r 3Lrtrf:rT iliTet E; -ftc-if. Turf & ~r urT rfqinT ~:-

c.

~ m ~ :1l1ifi I:fi T n ifi;:f" I tl v-d ""f ti rr ~[fJTff !f!J J

~ ZJ ~ ;r~ tiT l!ci Cl:f rQT r Ql T iTt."! J

;;.n:r ij) qm Frr g-e-"f n ~ rr ~3f T"[ I TE" qrrr"Cfl l-1 r sr P 3 lTf'raJ ~ I ~TI-;::;r ~

.. ~.. ._,

QVf? ?f~ "Q"cf 3r;:n- ~Icr JliTaf nf.:,-fu~ ~q; ~ Jr"f.i ff"ffi tra~

;:1f t": ~ qtrf-C;(j "R T::IT :R :::m i'ji J1:fi1ru ~ I ~ir1 :t 31 fufr-cfrt t pt i1,. :'H ... ..-::;rr'i

0- .J

(oJ R~ ~q- ~ #t '1li41 [fP:;ff "Fhn ~ I ;:p-!q'i Ylf {jrq IlTn:1 ~':(T~;,

,

~ RTQ) l!ci ~ iji"[~ (,l- Rffl ~ MrfT ~~T ~ I ~cv ll~y "ill 3f fu frtffi ust ffi fMll ~ft 3rFT:r Uifi g I t'"Rili 3, mmll m'rilT GQ"T

0;,

J7Ef :F. -;::q Jl TLc-t - Frr ili ~ hi ~it ~ I ~f ~ ifi T (' ;;p.:j iji UFT ff T RT-;.-r:r ~ Jtn:r~ tt 3fTQnlifj Wn ili -~~;q if tFlU~.. ;:rrrn hfr ~I J vtTfgr11rifi

.... "" -

Re:~~ ~ ~ fIT ~ ~ eJ ~mTf~TTT ~ ;mijj Q)T rrv:q ~n-

~TU qiT r ~l t1 nr=r urr~ ('rF1T~\. I ~~ q-Q ~tU ifiT ~f'q-r~ ~

..

-fq~ ~fI ~rr Xi ErffT ur if f uT-t- ~~ c~nrr i!1. ;p:fq'i JrqTe~ Vcf

farn-ur (f) { J1lll t 'ffITJI T fI~ qi"irT~ q) r tf) n.:r ~ r?! U J ;:p::jal IT\Trf ft

..__,

]TtT ifiT -rm ~ tIT I ~ ~~ q'iTi'1 ~ ~4(j~ ~t JfTTf i'PT T;:j"~

t9~nrr 1JtrT I -ra:ri;r(fT :i;rTll ill ~ ~T~ ~ifl qiTf.=n GiT ~ a;~T I ~rTii~;-·ft ~ ;P::lit'l i9f'G'1]lE ~ '1T~ il ur;{ VfT;rfr1 ~ Jf1 ~~ ffl7 llgrT I JlT'3lTcft ffi ~T~ "lJ1l!i C':.-;-r"Jf iliT fLl ~ fRo t::t~ $1 Be rc'T I

..

11ltfl qT DfiRt ~Tf sr 'fir m fPTfUT ~T I JITUf '-fr -.=rrfrfi ~ 3lf"f rnrtr it Jft"f R ifif ~ tl ~ifr (j)Ttui g fQi 3fTi:if 2fr Rn1T~ ;p::fCfi. rrFnT vel ?lcf ffiiI1.:; g I ~ fiji;:r ;:P::! iT, ffl t 3(.1 t~ "E<:j rrrrr ~ ~~"q il .~1li fun

.."

~ ~ qft ~:rrT vci IT\I[f ~:r -;:ft fu ~ ;plq; 'fit rlcJ"fT tiFIT fl!"UT "'r J1t f

• ~ '10 ~ ~ I • Q,

i:1=r lE~-" I ;:m ifi fIA- JT r"f (1~ f e (; f IIE Rl5f ~ -qq "f Cff t.1:rQj f " ;;:P:Pli

~ ::rn:r Q"f~(7T Ufr ~ T * I GR 5J"QTIf ti <=n:!~ ~ ;mlJf "CqTQTRlt ~ JlluT~ O"tRT nUT ~snT~fttr $~q--f.:rqT &it n}q~ qft- ~~T ~rfl:rM ~ I

" •• ~, 46

46

2- ftrl~mT vc! 7q rf~ .. "'t! fCWT"1 n ~tt"f ~ '1l1~ (ii"Q' illT 3{Tt'!nf~

JIT-;rr JT!H ~ J ~ ··lfT ~ c:r rTU 1s4' r T (f(f;rft -An :flIT {" it

fl;r2r ~J:[ (ji Y.FTl""QCIi ~ I ii;.?1 1Ilm-U-~fl T ttfl q·f\f JIT~ friifi 'fmftT ~

..

rr~"C(l QiLrTJIT R gil [fTT.-11 iT nr ~ j Jl-;:q, qiif. iJfFf 3t rfe $ ijf.~

, ~ ,

rqPlr~~ .t'Q" R :.:r..-ri1> -nrt'f n ~<lt'lT ~ I ~~ :ll"ftlft~'i'J :q-fe

mtl'T ifiT ;.rn q'\ WI JJP:t.P-lififlT g \IT qe ~t. R li i'Tn~ n::rT ~rr ~ I 3ti17l ~ ;mili ~ q{)- (f~IT crn~ g j;Tr ::nfe:1iiTM ~ F.lI

...

31i'PT R ;:rJlifl CIt ~T W ~ I "l:iG ~1f, "$T~ ?'fTy.; et l(g 3lF~nqi"~ J

'"

11if.li iljf.f ·ftrrf ~ri);rrT ~ rfT~ ~tT[j f.f1PH UfTi1T gt U?- ~t-tE-t

nr frfi ;m Cfi il .f4"Jfr .,E!1 Jf~ j :sR?: En ~ Tfr ijj T u:n~ nFIT 1-fI

~f ~"\ A ...

Ji'fElll1ifi E" if; ~I'fi +-1 lifT ~T~ t n rtt fn=q- l!cr ~ f! qE" ~-~::c '-TT lfi"J;

l' eT I ~ rnnT $T t:trR nHT J1Tti"f11!1i ~ I ;::P:;(j) EFrr~ tt ..... ;ri)lT 3i~ Rffl 'Qti 1ffffT g I ~ -fq$ F -~ff ~rr it. Frrti-rrTc! ~EftT:iP.:JT ~ "l=lTCQ"lj R JrffiT::ft ~ 6F-IlTH l3Tf t!i;fli'fT '& J ~;r ~ fiOfrt. ifTFt _1!d ~-:rli R ;p:fcr ff]lTur 1it J.:f~ r i)nr ~ ~ ?JlfT i'ff '-1PIT ~ 6~rIT ~ 3rq~T$- JfTflt n-~t g I JrR oq) fctit:(T UJT ~T ~ I

3 - .11r~ I 0-1 5 '1Stf R ;;p:r ~1 i(lT t {lTr~J'tf ~- "&'hi rfn:rT ~ rrT~ urrg

ifj i.'" ~T IJtT~ rPTT I ~r ~ if,5 li PI f ?1nT ~i f IIT"Ttft naT tfoTtt ~;;-

'"

~ J'ffr if ~ 't~ ·trn:ft ifi~Ti>j ~ ~ rrar 3I ftr~ [fnH vrTnT g r

rrg 1J1r{fr;nrr :rp:rT iff Ql-=Q1lF'f ~ f 3fn:rr-~ qfj-J:ln-rr

(fl"R e)-~ ~ ~n'1T ~, {-{"['{in: ~ 1-IT'1" fW:rr ~ ·An iFQ.qTFt ~ ·th:rft 3lrlJt·~ r:tt l1r;.rr qft c~:::n- $ iliT VJI (] rITt ~ I fr fqi-.=f ~ ~ Eiu ii

I

Fifiu TJtr fl:ri~T ~;Fi ~ ~1Tl1 ?r rrr= ~T ff - ?rn:l~ J1n:(t ~ ft, ~

:rfI·J1"T~· i5T tJ~T l:(T~ q;T~nl ~:;if> ~ Jrr"[!Tm tt q;lll "ft:'T ~ I ~

. ~

~T t R fEllT"i:J "I' ;r~ nur JA~ s::rf ti ·I!nrr ~ rr~Sut. W i!ffi'I $T

q-i\ e E"TnT ~ fi'fl 3lTl:J'tf':...;.;r :Hf~lifi nr=rr ?r ~ q-t sO If5 rl"T

'"

m "ET:JTT WlT ~ 1t I ;:;rt ~lT BT '111 i,fi mr JlT~t -f5'l tlCff1 ~

'"

(fiT JlitrloT J!rnm if!~ f!i f1pj- 1fj .... c:4TfI ~ ~ ~. "itrrrtt

l=l""I!Il !liT fIT! iOinTift urnfi ~ I

".

..... 47

47

50

{fj4)J1Tf'T ur $tr B j t\. Gft"I:!Tt'T ~Qrr ~q; ~

JIPTtfE:" tt tlmT ~ qiTfOT ~mT ~ ~g m~;:rT :tWIn gl ~ Ram

i1 31T'l{Ge~ !rt'l-~tqtft tl~T V'MTIPJ m ·ftr-!1fiffiiiiT R }TTtn uIT;jCfTfi

....

l!ci n1l ~ Ji'lRTf ml' rt"i ~ 3l~ iflTfUTf ~ ~ lIiTfUI' JfTurm

..

q[t Cfjlit 2.11- ~ j ~ eitll T tt 4iT~m:r.f if,T?UT n 11 T~ rn'r g:-

....

I - :;.:j tLif..::r ~ 3fT ~ t -:s~ aft Cf)l=i1- 1

2- ~t~ tj 1T~T ~l"f;JifJ g Jnl:T t ts.·r qJ t ~t'n: il JTETIf ijj ~ qTi1T f[ ffl ~

rft Qjl1t 1

3- i'-n~( I tis )pft (J'D"F:1' [fT iilRi1fT-r ET;:;T 1

4- ,Tql-l'1t1 J

5- '(:qt::ff QT-ft i'liT mT-q 1 r=q&-c- & 0ifn ~rfDT ~ ~ ?1TliT-;"~ ~PTmj 'Tf RPI F.Tfr ~ I ~tT11 T"rl'_; ~T:JTfrqi ifjq1-1SlUT '!cl 'fq'L[j QT;ft

. ~

3f Tntfs;..:r ~-.fO -.:r ~~ iJiT ,J"q, fIT! mr JRffi y"~TE{ ri rfuT Jl't: m::r:;:r f~) ~T/~I IT~~~ q-l-&uT ~ 3fT~Tr rrr-ur;:r &qrrm~ ~ fu+iTLlfi ~~ ?l+tfl Jt-~ I 5 ~Tu--uf ti JIT"<-lT-fY-., ~ OuT mrn ~ ~ ~;rT (fiT :;1 L W--r~ f!fl~T TfuT g I qU, :5 9 -60 ij) RlTe I 5 QE1f n:cj} 3f rut f5<:J "=f.1ifi ifft Jff.:ioTdflT if; ?ITr~~ mrW'f, ~Tr:o q.:-~~ Jfrf!:: 7UT~T err mIT tift ~T~Tfi ~~m- mm ~ I trnrTr-=I it ~E mrtt 40. 3 l' ~ ~ if) 'f i+ So BY ~l 111it I ij .... ::f!·Jrr; IT{ I I. 2 -R ~m-r

45. 9 5f:ffnm n-ur ~ ~ f~I:jrtrri8 if 20. 4 if ~Ql"f 3lt. 5 5ffn'ff g~1 tRr~ ~ rrqs S?f ~ r.r-g 9. 5 N ~~'f 450 8 g-fiism ~t--dT

.... . ,

QTO'T Jm I JIffI ftt.1J l JlTtiT'f rr?" [JiFT VlT ~q){jT g -f1p Uvr rt~ ifi T qi r fDT l!lri :r::r r-r :}f T zr t -F s:=! 11ft q'llft 1B'f ~ I u~ ff T JR m iji T ;:urf n l1ifi sr V1l g I-~

* ,nrm- sT· ~1Tf;:nffTl1 41Tortl, ll'5g;:ft JfTI:Fa ~~~;::r ~~;~p·~t j ~~ ~

... iii ... 48

48

51

l'iTT-lPtl jttliA ffi tlTU-rHU fffi:rT 'JiT~ ':'ff"IT ::;lFp 31T4T-fs.:f qiT Q1Jft l]."tt limT g I RfiH~ Urfiffi lflf ;r 1ft cOl r 50 l1T~,J1Tll 3lTrr r f's.:l ~T 31T~lPnT 11 $cfr g I liTffi ~1 ftllT"f ;q 3{ hi-fi ~ 3rrUTf ITt .. lTfn T;nf\o y-FrFJ1' I U ]TT;i 3! rrr~--a(fi :1T~T :rrtrT ~ I ~~ ij; JI~ ~TJTT !i ~T>R ffi ~rf Qii artrJfT?t fiTA' ~:fi tT ilP,T tfiT eaff 2"V :lhiR n rrrnr-tr ~'~ $ ~tfT,(T E~j 3fT~~T ~ J1fu~

~

31 TQ rrt54 fhi'T vrrnr g t '[TUft ~rrq", ~e TfTu.~" ~m, n fi;~~~ 3f91" q;;qfCili, JfTfu }ffmr ~ ~T'JF{ ~ (fpl ,25 R 200 ;nr9~f;rrP. 011) 3Tn:tr-Fs; rui>RT rrT1lT g I U~ Rnrr-q g ~(J!TllTtS-..r3 ;:p:jif}

n -~-li1~ qTi'fT ]fTIfr m ~,

J'iffi (ft.:qT" ~ 3lTUTt" rrr DB q]~T :rr;rr rrrfuu.. ;rfuil E'f7JT f1p t~ ffl (Tift ~T1'fr ~ 3fT~Tf5-1 ii1:- 3nmft::oT ;:rn1 ~, qIT,ifbmflT

tf~ g 1% ,~ff &rn Q::IT J~ nUT, :R ~:;T 11 rft !!iff PTT1Tf ~ 3!TIlt ft"~ cfil- Qilil "8'1- RiPnT ~ I Wr l'iT1f ;:;11- qtf~-cffi 3JTET"[ ;:rtf( R r:rTfr • W~ !If:. rrRt ;:reT f4(l"f IITnT ;r;m JJTllrm qft ijiJtt 1fH RiPft ~ J ~'T }ftfiTf ~ ~~ n :rygT ql"t up:ft1' 15 etT(~tT (irq ~ll t£ [fe'T $ 3rrrrcr., 11 -;:rntf) Jf:"h: ~ ~Tt J{Tnrf§l (1ft r{T;;rr qm gr ~4irft E I mrr 'Ff~l ft=r il I1E roTifif-r fiaT ~T ffIJ)flT i~ I fi ~ ~ ~fi ::JTrIT ~ fftlT ~r il; FfTJTr 11 JfT'u1--fs::t Qt Qlft ET Ri1lliT ~, ~.~ eqr ij; ~Q"

0'

n ,Jr ftfiTm 3!pit-m rrT :wn:rrf5;:r -qlTI ;:p.:r~ J11HGU ;vm tt

..

-amT 31P:frJft tit i'{CI)ftT g r ~?l JlTq11rifl 3=tT r:[T~T UfT Rq,nT g,

5- JITtffm ~tt~ m fMU ?J'n-Ttf>Ttr g~ 311IlPft vd 3JTQfl1Q) gr RiiHlT ~ I ~t'r{ ~T tlWTQ ~ ~ fu;1 fir:Tf qft JITqr~ffifIT g a-;Vi l!ifi fr~ 3fPl r"f5T;:J' 1ft g r A fiflq -Rr,n't lft ('I(::q i$T RnOO 31qf1T

...

Et fi T»!p T tT g ffiT g r trft ~t H r:( i'.iT 3f ib'Ti ?)TR ifl ~ ~ ffT qg !!Tit f ~ frrQ trT~qiT ftfi ~ I ftRr 5fitiT~· o("q ([1" Cfim eTf.:Iq;ri~ ~~ 31fT ';r&iTf mr rr'f'~l illT JlflJ4'l f!T~T tft ;rq;(lT~ ~ srnr ~ r

...

• • • • • 49

52

4?

:nrt"f Q"r ~IT ~Tq rqn:lT Fqifj gj ~~T~ijj $i'l ~m i5T ~EITtt fr~ $ T m~( ~gT ~ r~ltT f ~ 3lTUT -r~~ lfft Jlf;iT JI ftl (fi 3"T urR !fr ;j1'nr- tn: ~T~ rr"ftl~i'f q'rrrcr ~if qg-.rr I ~r~;::r f.nr~ "niP it

? ... .-

JfTflT( ffT ~1 'tl""F: Rr~T un- (l1i!1T ~ tL -Rfi ft'im »T "ITr. nrf~iIl

?1nl [fiT J1'T~ififiT R JI"tUit/ ~nr if \ifT~ 1:fr ere rEn~n:rii:

Jl~ 5fT~ftHi ~Tf ~ ijjT~ ,:Iq;?lT~ ifim EfT t fui-ilff"i9T fq&rR ~ ]~lJfu faiil JlQ Jlctfll-;:rT R ~t~ :ijR arn tfr q~! ern1" ~ f11l

...

J{fu~ rrrrrr if 3rnitfu=1 R qi~ >f{f.T"r $ ITTf ErY Riflft ! I SR R~

ii 1lJlu J0 3l t:llrT;rf ti Cf>ET TfLfT ~ fqj 40 atf ~ :wftJ 1fi 3J1 ~ cq fcm" :qfu 3{Tq"fCTtPffT R JlfUrr. HT3fT i:i 3nrrrfs-l ~ g fIt 3""""~ "ET"Z q-:r

~. ~ f5..r"r~ !Jt ctwrnrfRR ~ ~

~Tr.riji rtrr qft rfSlnFrT tEnT ~ I ~~QfT rru ti 3JffT~ 3iPTTm ~HI"f ~ ~ ~ mT~ 4~ ~ G ftlar Jl~ftltiT~ m:mTf.:mi ~ ifj"~ 5JOlT ~ cf'r tt~T fnrr t'tnt rrrm 7Rf 1" g I 3Hr~ a~ ~ ~mft rtff3RT31T-9 !liT JJfuqj JfPlrfiR f1~ if C!llT ~ ~Ttt tt f.n[!)Trfft Rn=r~ Jfnft ~ I

J1n:rtfS'q tr ::Wf'uCfi J:JT~ ~tt( jj ijfr~ t9 9"RTQ ~ 6lT't ~ eTPqTtP.1 QiT ~QUT R :rrilJffi r~ ITQ HT'l4~ 3{TIft ~ I GrQ"[{"

~ §:T· IT-1. uft. QiTilfC:jT ~ 3lrR Fru ~ ~ ~Tt if n"1:f C!r g I 8ei- cr1TfitKc ~ Rtfj'l rn:r :q 3fnTTfs.:r R 31T"lft5l1 ~nHi ~ CFTtft ~ J mT lTf["f lfiT ~q q-~ :-RilIr q-ft e.!llT ~ ~R~ ,9"J-llcf 15T VTr;:lQiTr-r 5JTCil m'T :rmt ~ I lis1"l~T,;~mT 11 :wrrrtfs;;r ~ ~rcT sr ftl~ A5IUI ~ J ~ rrrer If ~- " JlTr!"'511" ~qr !fiT J1ltrf7r B'~ta-ift rj fffillT if UfTITT B I rI'm ~ JfftHfi llT!;rT Xi ~T

orru {It 5RijJT ""fIlM ~fqii. f~TPT q-r ~IT Jlrrr Q""$OT g I ~R f""!fiitlN ~r.: t<f!l:rTrr f.f}T ri~Tq;rT F;:-~ ~ I ~ 1ifiT'r 3lnTTm

JffalO ~, ilc, 3Jr"ft: Ji:rrf fflr _;rmrfmi ijinft ~~ illl g-)1Til ij; rflT{1Jf

3Tiii~ WfsT ifiT (lUFf,. (14 31T;lj r "Jf~ ifA" ~ITcft TIff mT. JlTff="

fT1J Et~ 'tT ~rtri ~m- ~ I ••• .. 50

50

53

6- ~~T~t ft;;:r ~7frl ";:j'lHi ifi1 ]"TQ~l.::!lfjd~J )P-lTCf 1lci' 3r-;:q q-~f Q"r -flrtrTf iti 8 frr ifi 15 51Ttl n TQl tiT f Q-r r=r Tn~ JIF,-t IT:-

""

S ffit ~ n t=lm ~T1lt li {IUT ~1ifl ~f~mIT t"fiT In'!jTm '9iffl qJlifi ;rjT~ ifi't 31P~~--UijifJT ;rEf ~ ~ Rn1lr-U 'c~If£ffi it 9"T~ft'fili ~TGj';f rrr::ft n JfTT.TT~S1 ~ q·ffi BT 11nt{)- (g,

...

~ 1] ~ rf rnr -;::i~ "Err f'q'fI q[ ftu f R fI T;':lT"";::fJ ;;n~ qJ sr 2l11Trr ~ H'I r JfT -arT ~ r ~ q"Rffi R fUTf!~T y,.,:d"'~ ~~ erE lRTfq'f gl E!:fI ill 31 f1.lCfi nt ~PT$ ~ ~PT~ $ J[~mT '{" 80 fl 90 ;rFnmt lI~TcfI ~ l. -f.:mrfrllT ij; Ht~ qc; rJ ntlT IlTU ~~ qT11 ;:p:jiJi R fm~T Jfrirf§1 fliflnT ~ qg ~tt\ ij; .ttm- qufcn g I ifiTq;r ~S $~~ fit Cfll{ ;:P:[(fi ,&T~ ij)9 Ri'TTE: ~ ~n=ft E'

~:n ~ CIlF3 ~fr:rrT n err f iii t ,OTCfi 111 if; rl t4~T. wrlQT[f £fiT ~o g l!

"0 'Co '41 ....

] fM IT en 3fPlr-Psq qA- :!iTqn:rq;rl r :';T i'F1Hfr g I ~ f)~- if •...

JI flT 'f's;::, E" qn ;:P:[tfi n T 300 t·,q if JlTut -fs-l l 31fr-r~tl if) rmr ~rr RqiilT ft r UB (f)rd trm1T~ Tqn.:~1~ 01rfuti'i ~ -nU:rlT R 3lTIfm R ; "f;l1JT urr i1qifiT i:! I 'Fqrr~--q vci filf.:i''Jf fff'Uf rH ~lq :rrn:I rnt

Tlfi

J'

':. ..... ':.

tl ~-:::g 5~~T ~Tl~~ ~~~T ~T nffiffT cl

3TfITl:lfl ~C;t r, 2, ;ST.. ~tTf;:t1r1T£i ff;Tof[T7 ~i-qmn~. 4 J"-'\in sT· r-rf.::rwrrM !fiT-oTt! A-~ :IR- lift ~'fttrr; ~cawr~ ~~Tg

3fTq; J1TtrTsT~~F' J{TrrtTr:IT~, iJR:tc~fRc.-f-t~ tffl -1989~. ,I at 119

t!~. FAT.l i9-M ~ ST. v;:t. l1fr ~ r~Cl r,

7- 3fnirfs;:J lliffl ;:Plq; ~ 31lUT7T ~ Jf -~qrr~~T ~ [j'e- 3frttrr nH

~

urrRT ~ -('if; ~P.R ev ~ JCfjf t'ffiTif m T 3{ nIt Pg., qft ~Jtt ?1l1TLu

3"T urrulft (fl:TTfiP ~17rrT\ i!i J{'(TITm <f(Jo ;:p:\ijj ~~fT gT ~ l i9ftl)., II·'S' ff~l::T ~JT-lijj ~ t ~m~ ct;~ !liT {lJ1 e6 Ufr tfq)~ ~ ~ -

& ~~ ";:j!l~ n JfT~ 1-119 sr Jht JR ?1Wl ~TCn 2'1- GITilT ~ ;Jf·~fij)

3frnT-r~ fh~ it ~'G· 5 ..... 6 nn: riG ;::p::{7f] ifif roT ;:;r~ f 31fl: iftt-2 'lllq) R :;inrTfg;, ilrnTL-:i ~T urnn g I [1'13 1';:fTfI ffTTli frY?" Q"'f ett

~lT Rctifl:r g I fij) ==mqz 3w,rq ~-1 ;J"Q'J.;'PT ill itrr 5-6 llTE !liT 3i =n [T~ lfE"Vf ii itT IT GrrffT E: J

• II .....

51

54

B-mg tr~ ~:l)"fTl "f?rr.:r 4T far urTtr dT Jin.frm i9TfT"'Cff "!T UfTnT ~J

~ "Jf~ 3i t:R e-rr n ;:-r:r'iji 31n.l TJT q-(t lIT I:jl~. fr i g. mii J3nT ~4T~ R n!l ET rim ~ -e:F1 JIT~ n ';fIiEj) STfilT JfTflT g I ~T::{T L~;:rm rlln::r aTJ

51

~TU r GO lhT R -f-r>vmn i1 J1 fl:Jif> .rrtJl r;lTIT E I FtlT»T-fuifi ~ ;:P:Pl> ~~ -fn~ q;-f ~'l Ji 3rr~Tf5:, RliTt"-,(·' ~'r urffi T ~ I 31{'f! ]PTTi5-1 r.r :r;:'l aft Ji f.'1QnfflT ifiT if;1 $ Jr~ ~-I: "t:E~ ulTfiT ~ I 31 pit ~

~

3Ql:.fTJT i.6t ITE rram qthi1: rrn-LTTfU q;nFT g \il'"5T fip f~T ;mifi

III'

~ a-~ tv-flV ;rjn§ :jfTflT g Jlt'f ~

fi 3lTf ~ 1JnlT UfHfT ~,

'"

J!tR est' rr ~ ftrlT f~~T ~q; ctlr eTcrr-R~ 3lrfG' ~T~ ilft

~fu ml liRi~r ~T [lfr ;ifT ?fififtT ?,

3iTtrtf"~ 1.l itil ;p:{iii fr~lTx 'fiA .fiji (r 11l'Q'T ffiTttt 'Hrr"f qti ITfffT ~ I

~ , .

3m! 3THirm rr~ ;:rTlm ~ <=lTJl rrr ;p,-ac ;Is:1rT (flAT llf'5:' CJ:1~Ti11~

..

tTTMTCliT [I I 3i roT 'f5;:{ J[ffi qn i1J 4~. ,-fu t1r>AttliJ .~ rsr ~ ~

I:iTGiift VQ) n3RT ;:mil> 11 }lTTfrfg;.. fI·:I'Wlf qr 19T1lff ~T~ 2 ~T :-#n, T E ( B ~ AT 1]'n R ~r.ft ~~rrr ~ ~ 17 ?Jfn ~ Jf ru t fb~ rrsn n~n- ~iTrrTfg;nrcfn ;::rn~) ffl f,,,"Imr Rn::r ~ 31~r igT~ ~T lfitt

... ;' ...

9- r-nrr=-Ij' qtiJ1~ if gT~ tn"fi ;p~ qi ffl 3111 i1 3i Trrr m ~T vrTI.lT~ 'ET-Ifi ~ ~ ~ft t ~ rtm q-!:fftn g I fltiflTt" ~1-4 ~~riT ~ fu Vcr; 'a:rfrrn ifT Jr-Pct~ r 50 ~T~JitJTrn ~~ cri.T JlTCf!flT1f1flT g J 3rnir-m

~ -

G1T ~il t:T§ ~':;T~T E~ f~rl~~ ~t>rrr rnIT~.ff flGT Jl.rr ~ ~jr~ :jfT~

cnm lIT5tT ~ ~~ rrr"iti r ? I g~~T4 ffmT ~~ qton:Tf Rr4Fl ?r ;-iT';;IJ mT ~ r:~l ~~i ri JITIJTfEo:l i\ tr J:1-nr ~TeT Rq ifiT RlrftrT ~ I llgTITE.~ fi~T 3~~I ~:rrT il i1 T ~tiJR ~ JlT~tfS;r !{'r ~ T;iT 240 Jl T~q.J}lTH {fili QTQT ~T g, urr;:rf); em 150 ['J-;,T llT'~ r ~T !fijiTt" rr~'tJTq ~ .. JTUfITrr • rTl1e- i9 ~

. ..." '"

~31T if ift JlTtfT t5~ J{(~ ctn· {l'lfftl T ~ I

..... · .. · .. 52

...... 52 .......

55

10- .- .. '''' m ...., at tfP'" Itt J1)QT Imft. II" ..

d ¥it r t Mf5d It - .TII ~ 1111" I eq ftr.Wt1'(. fMIft. t(fffn "ftIIrr;rr If.". I ~ i 1ft m 11 '.1 aft q .. .ffft ItT

i'T Jtt!12"" ~ "lIlT .-. Irrr 1IIlfLQEA I aT 1J7T • 'Jt1Irr ." • '11M .N ' .. vd PI( ,1)qT I IN". sn-t

... rief IIPft • .,.. _ttl wtt. .nf .m-.. 'I III ,...-r M¥tIft ..., ... , .l- ,,"",","n r.rr if1'W QT1IIt •• J1IT" Itt linT" 1I1'1ft1trf dm .T •• TftaT , :l1'G1T 1ft' 1ft" .tf IIJTW .,. "lIlT t.

If- b I 111M aN'" , ... '" ., .. lIT 1IRrrf' ,til 1ft' .. lIf11ftt ... 1ft" m i1T Kar t '" IPN .t-r .1" ""' lSlf'm"ft1J .... ,iii", ~ .., rift ~! I9T1I .. A .r aut"l1lT'f II" liT!

.,141 ., m •• .... ,..,... i .,. 8' ,q.e- .'hrr

I .... aN'" ... .,.. ~ ,n.n IIT1I mrt1W ..rd f .111 • .".T tt .. 1M1h ..... 'T I'IlIpf W ill 1MftN _,.,. ~ 'flIT .1 ... ft6 R11I~ .. 'fI!N .1'Im t .. 'Ttwr W d ... MT ","r d II' q It ~T ~ IPJT IJ ;pJtI tT ,f'tJW11 Nt"",,?ft'" ~ 1IIn' ;mr naT Iff_ .. ~hnT .t ~ • '" -.t ,. i i1t .tir ~ .r."Q .. r t I _1"31 1ft1ll

I .. ' .... 1' .. Jt)ltr lit ••• w -1ft. ''''''' -ra.rr ~ ffi • ftrf'l 3111 .......... nrr iU 1l.rr t I R: ~. N icPi

,...1 "*"'" narr .,i5Ibn .... A • 1Iw s I "tit""

1lNT .m ",rn.

.. ... "

Q'"ft~ - I

J[TtrT"fuoi gWl o:rn. -- 6~ta-dt ~"fkcl;'tvt 5 t)

....................

ffTnI ~ ~n:rl~ it ~ m ~!!f -&fI Ifjq ~ 3ft r AA ~ 'i t ~ " ~bu.f" J"mf JlTt J"m{" QLff tf!T~ SlfrIiT ~ ~I ~f ~

..

!TUift "T«J _ :r;:q t~ 'lft HPFfT ~ l@1I ~ ~ I ~. R sft iji ft ..

.. ..

40 1"ftmn rrr1J itt Wr ~. ~ JfTut~ ctft .Ift R I rlar Emft mrtt

it; ~$JT Q"Tt I:ir?f ~. 3fTtJtfs'=f .,. ~ itm $~ sr f;:tuftuf 1ft 3tt1'JaJ f ~ $ qpft ~ JtTtTTfs;; iIft llnT g mr ijffflT g, ~.,.,. JfT<lt~ .,. ~n liT !flf 1JTiVl tlGTUf H 1ft ddt ~ I Jf1rr 1te JfR s:ft flwr \fT1J 1iJ ~ ~~ If ~~ m IDft 1!!q~ 3fTtftftR tt ,1ft tf tft fsn !"T lI'i1ii'\ ! nSf ~ i?ltt mtfT "Tffl ift !" ~tittT it 3f~ If

~ ~ ~ -- i6~ ill fl'rrtnf IT! ~ fi 3fTll't"f§l ~ ."Ift ~ qt fkn eT~ t:fTtlt l[llTilm ~lIT m-rct t-t JI-q "FtR=l.1t ~~T .,. fWRT li

.,.

~ ~ ~I ~ *~tr ~ fi!i JnJlt~ eft ~ m ~ f tE~

em. R,ft" wfin JlTtlrfk;{ lift ifilft ~ q'tfgn st fft I Jr. irI 1fT! ~ i"ftmIf JrTllt-r&f tt ~ tt R~T~T Clil" m~ ~ cn-tt ~ ri!Wt.'lf

u;;{ 1S¥ q;T 50ft 31 f.:tCl , d" M fl Jl'rll~ yml ::p:Ji$ flm'AT ~T1tr 3"M ~ ~I VQf~ ~f ~D un- nrtr If{" JftAr 9""nf m; 1Jifirft~. 3t'~( fttt lIr;;T II rft i;ffQ nl

l5 3fh1ftJ C5T .TlJ ijifift" ~. 3Itt'":lfilt l=fnT

~ lift UlTtl nt i:@l CfRI ~ r I!&T iltTJf ifi rrrl ~ r

...

JPTf Jrfu. ~ if 1ft 'trlf ill' :Hnr~m ~ l!ifj ~f @. lt~

-1Trtf il ~~ 3rNnfiiOT ~~ t 50 Jrrnj;rrn ~PT l :1m r ~ "'" '1lf¥tlf elf ~m JJT'f ntt'f il ~ He-'1I ~nrr ~ q-rtft ~ lfI'l'ft

...

JfTtT~ \il'IT 1ft ~ 1J Jf1f( 1fQftr ift1ITfnrr gt lfifilft'~ nT 3?f~

3ftbil ~~ ~ ~ttf zd" .ti @T~ ~ qe4Jtt. WlT nn.r-rr Jf"lft;m ift

w •

~ GlfM ~irrT gl1ft I :12ft'" '50 ?fTilJ~ ~ Jffbl6 lJ'rnT ~ 31Tlll-fR

-r-mflrn' ~ ~ 1fttl'" ~ \fT'ift m nt lJt'fiJr ~TCf 3flW"tJ ?rm 31Tm :I'T 3fPt O1'if)T lJT~ ;;;rrftJ EfT I?Jll pT'i::r· • i)fl;rmrig .. 1ft ft{@' tlTmi rl ffqlftT ~ I

.. .. . .

54

54

iRt QTn 'WiT 'f~ 9"'lTDI ~ E~tmtt if fmomT ~ J E'fl::tf~ if $. tn=tD'T" I15T 3I'twfU l ~ ~ 1UPf fizTr or ~T?IT~. ~ i!i~ ~-~ ~. trllJ. rJCJJ!, lff;ru1' • Wf'lfTfu ~ I Jrnrlfi;t ~ aft Vij ~ ~ ~-- .. JJT'li~" gt~lttft ~ !T i:tIT ~ f.:p:;{ ~ ili ift~-w '*l1JrT Q"'f ~ .~ 'rctft.lI lI~f err jjJfn Q"f8T JJtlT ~, i!"f" 3fTG'fil fiT ~ 'Fffrt.--q l:1;:pn:fl' (fit Hf;1t ~PIT 11 flfA' ilirntT ~T ~t'" ~ JfTm"

- ..

cIT tftt-tftt ~T 1)tfT 3ft~ ct:f "fu;t flifi Mr"lIT tflfT 3flt" ~ QfI'f~

J fQ;!:;:j ~ ffPJDIT iJt ~~ i%lJT ~T I mt .. nf lit II .wr -~ 1ii'rr ~ I 1ft 91'iTf HTtT ~lVfuili ~:rl' n ~ .,. ;Tlft , :d f ~ a rq ~ lilGUl qft ?pft ~: ViJ ftinnl "ftitH • tli!tfur ~ ~T • ~~ ~ I --

~ rff"lTPr ift 1llft ~, tJi! iJiTlf Jr~ R i!i rt. R lit H11i ~ fititrr "fJt1T er I ~ ifiT nTm ~ ~ ft; lre'tft'trT -- ~fsitiT ~ ~ "~!. lIi!' .fun Jltrwfb ita ~lIft."tJ ~ Iff" 1~nt lfiT q-ffu'lTJf ~ I

JJn:rtfs:; ii HlFf fl it" rrfIUJ J1"Q ""*f P ~ !IJ ISH "_Tf r:-

_ff:rE'i5 Iff Jfllftm ~ jrnTlf ~ (=1l{Vf fffcm ~f gtrrt ~r 3cfRfl"'nT ur " fgqbl .... • ~T ~mT g,. 31Tf" Jl'Tf"JI ErQT t")" ~fm 1ft 'iii Hiirft ~. \ITift ~. itlIf1J!f u:t il:ir JliiJllt fftl'l'l'Ff rl~ it ;wrf Iff

..

~,.. q11T ~ 3fll" ftifitIT IRf'r}Ir1 r~ 8 E'l"~ ~ ftllT1AT ~ \Ufft ~ I

(iftUllq *t I1i ~nT ~J

lfiff it ed Jlt f :Ji«" ~t" ~t '-l11ft ~ I 5fTli: ~n:r IFfr rsnr g,. :ti"ili if tmr lit r ~{" i$'t firitinTft it ~TIft ~.

S'i! ~ gt'1iu I ~tffm~ m, ~ II ~ If !ill" l'r;rr II q-rqfur sft eT 'fTnT ~ I 1Jilr 11ft ~f ~ ~ :IT iUrft lr lIT t ... " .. !« 3f'rqfb. ~ ~. i###BOT_TEXT###quot;ft;:r trTiFt "fa'n q;ltirl~ eT ~Trft I. ~ ~~ Eq-fqn sr ~ QC1fT f, UPIT-~T~ ~ 1fT~ ac ~ crrg 3fbili

q;rrft ~ :dr ~ 5i5Tt 3fTrft ~, JrUfu .. c~iJMc fSt'~qtt"ivT" et itTfIT !I

i\c if ~, iJi15jf" UT Ffi qimt ~ eT ~ ! I 3fT1l'tf'&:l sr ~t"

. .

cr fmM'fl" QT ,ft !IT JI1lT ~r ~ I ~ ~ ~ 3fT 'fTrft f I itT"r

FJift ilinf rJliflT ilill sf umft ~I lftfl;rQf aft ~ iUitT ~ I -

• • •• 5!1

-- 55

58

~ if;tlijf';:f, 8M~ liTR. i;lRf\iI=1 "'QifC"1 . ~ ~ eT

.-. . . ~ .

~ T ~ I '! ift1il nr If m iIft ~~ ~ ~ ~ I I ~fiiJTrft;'qT~ "Q"

~r(tt" it 1I~ JtPf f'PTfft ~ I

..

eTU. a-'f Q ~t~ 11 ~ if ~ 3fT "nft ~, ntt"f sr ilT'Q'll'R

..

~ \ijTfIT ~~ Q1iT;rr 3J-tlMi arnr ~~ q ~~T ~t" iRT ~T ~I

3fTtlrm ~ 9'lTCr R ~(tf ifiT I ~ ~c: rlITfl;rr5 tc 8 ~

~rlr ~l' ~ ClJfim ifj T ~ PPTrnT~ Q;tI ~tctT unn T @-, 3ft r ~ ft7r

~ -n=Qth at:T et ~ ~,

~iti JlffTfnn 1Tftr ift H'l't '~T QT Jfnrl~ lir 1J!"IT Jmt" stnr ~ 3ftr tRlf tTWf 3fT urrrft ~ ~ fftr-dt't ~ift ilinf$llHT

..

iIiJl ~t ~rft ~r • UTlfCfus • ~Q Iff ~ 3fTllTfs-i itiT 9fT ~lf

~ ~ .. Untit"cnrtft il'iT fmf " rl tm'ft ~ I

~ rn lIT Jrm~;; ~ ;rnT~ l\ j~rn it ~i:f=f ~ ~lffiT

ih:T iITrft ~ f llftrmrt if ~f m i!T url1'lT ~. rif mtt nt:lll crt)- ~ ~ ilTt: iWl"t !~dt ntrtf1s;f urn ;pflfl E\ JT "f.rcfnfilit"Dl 'T J"flrn ;m1 ssrr ?I.lfr I

3""fuH m- tle' ~1TT 1\ flA ftif if Jfmf§J ttililft~, ~ H r &tt f4i1t flm {1JI SfOII rft i5 liT!;ltlI fl nr rCf}lP;lf ~T ~ lfr!;tfq ~ Jl'nIT11r-l ~pm ~$ c;T7ff ifiT f~ futlT urr~ 1mffi Bff'T rrrs:J ~m 1ft: rttrrr M ~ Jilt" nrm itft Jrfbilillt \AnT IH .. ~1Ift:f t1!f •

..

~rr11 Q IlIUI." iliT ~R AA ?r ~ UI"li I

..

I ST. 1R- un-" i!iT11nrr I 1ft. ViJ. ~. w:r. •• ~. St. 59"- 362. Jlll"ldl~ ;pff", ~"Q"[t'"

~- ;:j. 552' 5'f.

-- 0

• • • •

56

Q·ft fl1llOc - ~ 9

r~rrt.t:J :Itt ;pf1i :: 3Jry~ ~ftc

1bit;T'f ,~ a fQ r-.. rl i:ifrft~. ~ iliT RW AA trf ~1Ii 1fiT uftfT-I

if JITliPr Jrl{" J1I'~ liE (Q itiT ~~ if ijJfJ1nT rl ~~1ft, (=l!ITFt.~ tt qf'(1tT~ 1m \t\Q" if tt J1lft ~ :-

~iti CfTrf, ilrm~ ~ (ft;rr ettr 1prR IT, rrm Jlfr.:rtJf ffTft uro. HTft Jtrl1T!1 ftTfI1Il'f eft 1)qr?J "RllT";f et 31ft" 31~T ~ ~TffrijiT, ifiR UFrr~ lf~T qfir iIT~~f if qfil' ~~f"RJIIl nUT 31IrJlT ~ et ~ "flfft.:"Q 'Ettfirn ~mT ~ I "fCfTf"t.1t eft 3"llI tTfi1lrr»T lilt it 3{~ ~ 'frnrt;q ~ ~ 5ft rd't~f '"f ffflrr ~I

f.=rrq ~ffifir 3fnrrr, "fImTr iIi~ tmrrT, Hhl1rn1f~~ fJ~ ilR cmrr fl:rm:rr ii 3l~H1~ JIT~n~T"f i:"111e'1 il:fT'VJT. RlIR ctrCf@"Tt' lfl'l'lT. Rt"QEi lift. eIl'T!Jft~ lIT{" l4!"~T it ~trrrn 'CQ'~ t=~t.lJ {,!"HT @-I

'-

1M t:i'e' 3Pft ~Td JliPIff gmT! fqi l1T";{lf \ftq;:r ~ 3fTeTt-~{

lI'iT " i!t ~ ~to !itt ~ tfT~ 7=C1ft.1l -m RififrT~. \ftiT-J" ~ srr~ ~ ~fl;tv ~ 3I'rnT~ lH";{ili • ~ if l=fr'l 5Tfl -qRt tiT ctiT SU ift HCfnrft (=dtq;T~ 1\-qT~. "ftffl~ "frill JI~ Q"ftlJatT l; ifTe' lT~ sr ~~ i'ftifi #t rtftiIiTf iP~ ~~, fli"Eft:tlt ct)t JlT iliT SU "t-t 3I'fbcs rl"ff It ~T ~, 31ft: 9T~ifi ~ ~ m sr S'lfPr 'PlT iTT~J

"f"CfTft.)J 1ft ~ftir ~ o=fJJifi ltiT 3lJl:fhr

11r:itf \fl'~ 11ft rCJrUT~UT i1A" {tnJT ~ ftib ittA it ,.-tflffr-l JQ1:ft~ il 2ft JlR lfr~ 3fTETf ~i lfiT 8": rnl if fqiicm lilt" ~$ Jtnl'hr CliT fmrr;f 3fT rl-"rq ~ 3fT9'~ if f.;p:::r !fiIi Tt" fl '&fHt'fTlTT ~ :-

lfTor, ~. ;rnift=r~ tl{lfIT. ifi5lfl" 31ft" Wrrr lr"" 8": m ~ i r 31l~ tie u! nr Eft "!lJTt rtWt.1;J 11ftf it; UCiJi rlt;r ~nr, UTU, Jffr;t, 1m .t o::g~T"fu1fj Jff~ if flCA Cft~ Q"f ~ UCT ~t!"f lit Jfftrft.~ ifirn ~ Jlt r o'tii ~ ~r l'l Ifo9' mt !fiT 3'tI1ll-tT ... ~ QT l1tt f ilit 7lWr..(l flJft l,

~ eft. m RlITafUT If ~t ~~ ifit 1"i~'f sft eA"Tt1 g I '" ell ~Tt ftq m ,,!!-r8 lfforl sr JtnttlJ ilirn ~ ffT 3fT~rrT ~ JfM ~ If{" 1fttt"

•••• 57

-- 57

60

3?fili ~CI rrn JJU'J B «G:CTR JJrf c;(~ 8;rn. 8 rn ~ ~~ 1ft l1T~i$i1T Jf~Cf • r ftnT ~ I

..

m ~tR R lUll" rn lIST ;It trrwr fit T1lT ~ I ~ tm' fCfPJ:C ~ .,.

1\ yrUtJi OJ Viti ~t i1iT '!" ~ JrT'f '"f0Trt.""q tt rar ili flontr flfftnJ mr

t HTtJ rrTlF{ ~ fbr~ ~ rn gtlR ~llifi 'fi'T ,ft ~ J( Tlft llififtT e- f iii I{T{" lfUrr 1t mf ~ Jlfufl) lUFf .~ q( "ttl' JrflWL'lf rlnr~. ri'r JRlt rrr~

..

~ firv Jft i!ii liI1Pf sn.tr:1 ~ ~RrT ~T ~ 9ll'l7r 'B er fmtr;:r~. ~

Jf~f.IfJ ~ ~q. ~ m g~ crr ~ ~17i1iT ~ rr~~T* ~ JRre illMCIOI JIT~ 3flwilJ iti N if 3fflJ~ ff 3ljb~ l'ItJJl Hi!R iifT iii f ~ ~~ f .t "fCfft."Q' IFfTtfT UfT HmT ~I RClOJ rn ifiT fl~ ~ t.Jd 31fT;:{ fWff SnJR e:p., t "rtf if ~ ~ 31fT;{ nn ~ cr-Rt ~ ft;yv nrrr iliT fiIIQUT itt JfT~flT rltft ~. :It(" 7tR=t.~ ~tJT ~ trn" 9Tffti' JfCffUr ~ ff ~ JTTfJ1 UiMlT ~ 31;RJTf Eft .-rifT' J«:n1 ilit ~ 'tnT ~ r tI~ J{TQft(itHT ~ 3Ifu. J1!Of

CfJrn ~ tiT ~ttf it ;rn-iti yfh 31f=:t5r vd ~ E~ Iff flA Qft I't:5T f!hft ~ I Jfn: JITf~ fbUroi it ~CR' !fit ij'J1lfT~ftrn !fiat' r~t."tf f!~ • frRr i!hm. ~. em. 1fn:. ~. "fufQr, ilrftf. Fi 6": WgBT i1 m 1fT faur.t~, 1161 ~ lfP'Jlf 1=Cfft."tT f@ ?H5fIT gl JFqtlT 9fil1 3ItA- fbur::r \ rt:lq('Tn JfTil{1Jf iIi~ QT ~ ~t t!~ itiffl G"\T JrFQfLll ,rr{t ~I

m 31"'[ :rn.

QTiA' ,rfffl il; ftriiTr8 itlIfB ~ 3J~. JI6Oft. ,fi:J . 3fTf ~ vet ~Tfr.; Jim if7ir if ~ ur ~ Jn1Tii JJNfu i&m er .9ltl7r :IT Qftl1i l 3fT r firf4rMii FfcfiT jrQ"J7r Jlq-::ft" :JrTlfntifinf!R'Tf lIt ~ ~ f 3lTiJTf lfl'r ~~ JtltfPr ilt 3ffuftqn f.;('{f 3'Q1JT~ tlii) ~'R m lfTa ;:rJiili iJT dt 1l1t filft SflITtffm Jrf1ml'tr lIT miT ~ or lfE rem ~ li "FrIA tf"f q;i JiltTf , iPr ~tt{ ~ 3 N ....... iIi~ an II I

.... • 58

58

01

~-- fiJClOt • Jffh Hzr-t fl ~ JRttQ"" f·fif c:hl. anll. 1jUJf, RnTtf rQs:m~ lfTIrifiTU. ~, ~tU. I~Wf ~ ~T-rrr. ~ilinT. ij~;rnr .Im-f. ~ rm>J, =iiIlflTr, Jr "J:iif firm.. fbHtf~ 1Uftfifff 1~:rfdq;T •

is ~ LO, JITfu m rt lIT? ~ I

;p:JiJi fifRT "«Tv

;1rf~v ~ it 3lfll)-Jr t ft;rv ~fcm !fit Rnm~ rs=r e't f@'n1ir

~ t ntt~ ii 5'I"fm ifiT ~ RI1Mi1' ~ fHT ~, ~ttr JJ~ JrTifflTififiT ~ Jlflll; ~ tftur ifit ]TeDl ;@T M ifirnT I ~nrur;ft fr ilfrTlRT ~T tenT

~ 11 lJ~ ~ 1ffffi H ~ lIiR i1IT 9""T~ 1r lrlJfe is""R "fiJT~. ~ JRi1ft ~ m~f J?RiT :HfUCit ,5I:tI14 m.r ifitR if H~~ ~rn't ~I !liT iPT Jfrg~ ~;ft~i ~ ~ m ~D 'ff +{T;:rT ~ I q-nrrd erT ~l ~ t@"f !i~T iliT ~ ifiT W l1Ti=f 'Ii r i5e-T ~ f.fi -- • -MT ~ ftm ffi • ~~ ~"R ",t \ftn ff1tTr J?f~ H~ uftn flitrT ~,

JlTtitfs;J :Htr ;:p:fij;

5ITfttT ~f;fiIi Vi! t1inCiiT ~ &-R eJ:fTtt ~tkc R mrfH ~Tuf !fit Q"ftl" ~tfOiJ 1l'Ri1i'f QTftq JlTCf, JfT~. ifTU'ElT :RTf ;rru IF' q-fa w

i ft1~rm iti~ q-fu !rlfm; m'tf ~ MlJ~ miitnM it; ftW s::flTiT 3'Q"ql-Ir ITQ'lIiJi liT"ff ~ I 3Rt nf!" JlTl1"f.JiIi ~f;:(i& Jfm fqqy{" RT{Oft i q m-t!f i5T

..

-rlftitiTf" "ilirn 5V" ;r;JifiT ~tlJ ~rtlT ~ 5J"lttlf iliA ~ fiM ~~iIi lfr:rr ~,

Mr JIm ili ~~tt Jf7Jf.T r.=tP19i1iTf" ltTo:Rr il-- iliTrle* ~~. i1'fT 5f.:f~. fQcTf\f~t :RT~ I tm ~lU1 JfnlT IfT 1fT~i1i a=nr Jf"~, J(~PJr ~ ~"l ~T ift -rplT~Cf)rrr R JUruTtnT CftITr ~ nr if ~1ft1 ~ r f\;tI am~T ~ !T trrUEf" Jf~, JfrrltlJ, ~".rl~~l, ::rfJtlf. ~ ~ ffll "RltTf!R

fiT ~~ ~I ~ ~, , ~~ ~ it rtft~Tr fitfr~. JIT't 31u,r ~~

A~ Q"n;r;f ~ filt fill'T ~nT ~ I Jf~ ~ Jft ~ 1)uT ~ frnr l~ ~~ ilir eft ~ iiA ar ~T1" filrr ~t ;p:Ji(t JlT~ ~ 'iT "!'T ~ ~,

II' • • •

59

59

02

31Tu"f.fifi ffifo:lq;f ~ IIT;:rff "ttf itiT :HTQlfflllJ Jft:tJlA" QT :Jrtb,

t::UPf futfr JlT"f ~iIi Ji11lJfmJffi ~-- ~~ ~~ ~1Ii. tifft, lfff~

3fT fu' l; f)rrT ItirrrtJ iii T 3fPPT- Jfrm ~ firrr ~ if r !lft nt."'q 1il 'flftiliT'f

itt rn ~ ~ R fflf1T - ~lJJtffT It He=t 17zrfn sr ~ m-~ Et~. rtf i ftetiltt' ~ 31* ~ HTt- 1TttT i\ 1)rrT iiiWf ~t },Q1VJ "EfTIJ. firm. 'II' ~ ~

if eft fbq~ ifi f I6Jl ~ 1111 ~nR' R RTt:tr sr m";f iff ~ sr JIT~ SJ1R=fI

~ I lITn, fcfm; ~q; fiii!ft "t fh~ ~ tt J"Q'iiffiu sr .tIn ~. Jlilrn

. -

~(tf iIft "flfF!.:mtT ~ ~TCl'fUT ~ 1)tlr ~flTQ"l ~ R~ sr Ut-m, @ I

llT~ ~ttf • iI5U'I $fT1T ~ 3f "i1l' ~ r ifr~. fm I 8 [~ifiT.

fi~ lIr;rr ~T ~. J?ft{ "f.:rifillA erTR "f!ftq iii T ~ I trTiJiti m

@T~ M JlTQ"'tf§J 1ft J1Tffufu if fft Jfl8 1iT4 11 ~ Iff;rr ~, tt6 . 31'mm i!ll lrR- SF Jl'T"ETf n ~ srer ~ I !fit: liIitiT ~nf fri- fiT ~ i)tlT it ffrfftt 3rT \irniT ~I Jl'Tf g~T ,-r--t1 ~ I6nNrf ~ \fR ~ Ii! 2ft ~ ~ ~ f ~~ ~ ~ ur fe!tn IT iFHFf lff ~ fl lfr-:M

fittr if 1R't'ID ~8 I JrT~ iii ~Tr R m rl~ fIfIffi" ~

un- jfTll: q-n:pf ~fh 11' 1hifun ~ ~ I SH1t T 31 ~TQ ~T ift yfffliliT ~ ~ 7!ITQ ~t mrd~ ~ , ~ Jrn:rt~ \ ~ it m'tr if q-fifrt ~ 'T smnr fiJlrr 1TlfT~. JfT~ JI~\fiti{if J$HC6T ~ ,m'f fiiqr ~T t!'T ~I

JrTut~ J:llfI ::mlli !fiT JrT~mT

".

~1fn ftti!ltul fl ~T 1JtfT ft6 3f Tlltf§r 1ft np:Jq lTtt(" t floIv ift:fT 3fT~i$ffT ~ f iQ Cliff R (Wft1f 1fnrr-::q ;pfifi 8Ti15t" \it~ . -f.tq 115 ~ m

~ ~I ITT JI~ ;:pJifi ,t JITll)-fs;J 9ifff itt~ qft J1T~ "ifQ'T {lft J "Sit liciu ~ "fQ$C ~ ~ Il1t' JlRQ" Jrqo;ft FC:"1ilQf ~ arsr r - fcmTf" H ~ JrTQ" ~T iffFJT ~t.-q f8 M .,. ;JR'" QTiR 1)QTJlT itiT ft;lft .-r!tt lfeTtl'nT ift 311 EU UifiHT "ij" et or aft JlTutfsPf y1ft ;mill ur 1ft U!"tt 1fe11l'ftr ctt ,1ft 31T~ffT ~ ePtt I

.... 60

60

63

fi~ ~ HQrff;r, ~ 'ITf(nnUf a ~T1lm etilit" ~~ mT

.. ....

~ ~f JfT1TnT ~~ ItT Jl'l1W'tf~ ~ 1ft ;m'f iltmT ~ fit ;ffl ~. t~ ~

~ 3f~TQ" "f~ 3fT'Q"Tf§f iJi'T 1ftiT. ![~np:t. !kJfir.,. finITbft;f Jrtf"

• •

R~ eft :rrri'ft"QT lft i!Fft !-tfft r~ 3fT'f ~ JJ~ :JTqq;t ViIi "ilffiiT ft.rnT

~Q11Trr !AT itmT ~ I

"IM"IUS" l!Ci ~ ~fl'I ~t mt ~f Jf11ltf'§J !!ifil ;:p:r5 1J-R itt ~crr!' it-lr Vifi lJT~ !H1liT 31fllT'f ;:rEf ~ J "ll'~ qn it "!l rrt q Ii~ ~ itit ffmr flTt a,r ~ !'t ifH'iJU S a. ITrft eT UlTR r Q"~ ~ iit iju1Q ry vet ID ifflft Sf1\( i!T~ it UltrR nur tRf(ffrJ 31tt" lTTlIT it err qTJT

..

3fTtT=tfs-:r ijiT ndcrr Jf~ !tnT~, T~ Jtl1ltfg::f 9"ifft ':fII' 1l;'qT \IT RiIIHT ~, ~ qcfiffu ~ i{t Jffttfrcm irnn~ ~-~TIT it rrt ~C'1 STfWf1f fIfffiiT ~. JJ=tT J1fR tlET ~ f;{errftniY ifi T 3fTJJt~ f\Irr !T ~T ~ I mft sr tul ~ fi; tlET JfTIl-Tfsif ifJ't iliJft" crri1t ",,.t if'n:Irrt ~ inft ~ I ID ~T ~ ~ g Q rrn ~ Z@T "F~: JfT1l'tfs-l ~ ~ I INt :JI fhlf( fi1

I Co •

Jr~ ~ JJT!T"f" flmR ~ 1lli ~ flfiuT gfcj rl Clffm Jim ~ ~ JI~fi&

iii ffTtI' ~ trU 'f "lITWrr I ~ qjif-i ifiT q;tt fuiftTf :uff ehrr :IT"!

~T 2IiU15'!p iIT ~ I a"B I

~ - • ~mryr He:T Q"Qi¥1wrfu "1SUf r

:J1T.:f Rcft~ Rtl:T lUI (IitrO f4lr~ I I

... .. r 1lI"'~

llm t ~ JJe-n i'fCIIJf ~AT 9 rril.r p"f;=U ili - ~T .rrrtr 'T <ft- ifi ~ 'T ~ JlfTlf ~ J IHt ~ it 5JHrrfT 1fUT ~ 1\ 3f ~ 1IIfif ~ q;'f it; \lLfu UI"J11" iimT ~I Q'jtI(j ~r :!~T ~ ~trft ~. ~T~,

~~ Q"Tll15 l"fT'( r~l1 '1m ifit Qf Q'ifAT ,-i ~ • rer @-I et.IT iliT rlTeR

1ff)tr ifimT ~ I i:flI( !~IIT ~ nf,tlq vd "frn=L1i ~ nt ffifft ~Tft tteTltnT tt 3JT~flT ¥T ~hft J ~~T rr= q;t ~L1f m ~ ~

". JfTtfmi ~UTif ~ 3f1]'~ it itt :H7J g, 11ft:" 'Elffm 1ftrft~·~ Rfff1JTR==t :JIlt" i!lIfrn~ ifi'f nt ~ ~"fJfTrRl sr ~fffiittT ~ Iff t'ftUT sntn:l

~ ~ lTE 'r' ?ff)q rent ~J

••• • • 6.

-- 61

G4

Jln: t:Ii! "FQ'K"C §liT fi ~1fj ifiT S"l'Pr -qT~ Jr~ VT~.

litCR -m it ~ 41ifHT 3fT @T ~, Jft{" "fcrrFt.ll 'ffJT. flItJ tm (fntT~ ~ !Qfrflw 'rirr~ rIT~ Jrf~ i\ 31. fI~ ;:pfifi ili RT~T~ [ff .~f fltrA'

itt "fit ~ ~ t JlTt" ~ "f.:rr;~ Q"t' ~ ~ ftI; Jrmfs.i ~ 3fTflnlQi n-ra sft' rRli RTU !T;;r ~tT ~ i%t" ,ft Jrnrt-ftr.f ctt 1Hrr;rftqr,T tlr.ft fflf Uf¥ mtf flw 3Jrerflfifl ~ ~ I

~ J:lle'1l"11 t1 .. n ~iI T

~ JlTiTnf -( n;~ limit=" NrQr.f~ ~f I

.- ..............

• ... 62

ST. ~r;:if) i'l'TC'f C61oTtl' - J[cQ"tj

J{~Slft JJN ~ ~it:~ ~T"llT~ ~~<m ~nT1fTg=f " !luf ITS. ;:rRg"Q J1i!T~t fir;{ - 440 012

JJr~m itt riEtt5 ii Jffi~T mitt 'T ;:rnifi lrfflT]M JJt"! Jtf, frW crrnt ~f?;1T ~ ijrn sr [J?Uf .ott tft I JI~Tctt itt arr;:: ~ 11 Vtli lilt' ~ ;p:Jifi 161- ~i1ir "ftlq"n: ~ ~. 1ft{TftJ ~tTf;~ Q' i6l=tJ"~f~: !R atr-"'" (ft n"f\.rtrrq CJf WI' iPlT:rr imHft ~, ~~ jlfn1iT{" ~ 17 \T<1~tT. 1994 iT R$fT fT\iq R rift TIT q; t crtg -r.:mr "ft:Q ~ f'r; Qg fiAT 31nrtfii; CJffl ~.rrffuiji ~TUT{UT8 =tlfitj tt ~ Q"f f'fRjTrf ,-ft1E1";:;t1 i'Plrlrr III ~ ~

~ RTtlTtDT ~ ~ ~ 1ft ~T flili~ i$Jf H lit uft zit ;m JUlm drfn iit ;mill ~CFJ 'If If ~ Q"{" 1iPFft ~ ~ mnr lfniTt lfuitf1 Pf1IT ~ I

..

R~Tt" i5T erer ~ 1\ Cfe ~ lfin1j1iJf H ~ ~ ~ .. ~(tifi ,l"

;m, ~ R~ JfTQ'T~ 3 q i'141 iJj nmrr Jfl1lrf§r tft ~ R ~ aTFft

..

iSftllrfnlf ~-- Wrr. !fT'1'TtR" !@ITtA". ;ie .1h ~T~ it Jlem rn+rr

... ..

~ men'T ~, n fifi r r 'fiT "'T~~T ~ ~ ~ a:rfcrn ffTUT fUir1 : r 0 ~ ;pJ\Ii

sr JtnfTlr $rnT ~ I nUT ;rn~ ~ 3JTlftfs-:r itt JIT"fliitiffT 150 i1N,rym:r i!TIft .g I ~~ 18 1I~~ JlTtJfm an;r ;P{iti 1I)T qm ~ JtntT-:f 15A ~ ~ NIT1Ifl iftJITfnlr fl !TtJ ~~7JT1

JfntT~ Jlm i1 ifilt i -- lfT-FfT 1ftH

.. QTfncr i1 tIE lIT"1 ~;rr et ~ ~ f\ri ~ tt Jlfuilrn ~T lilt ir~ H JAr 3fT~ rrrcrr i(t nm rmfcn ~T!IT li JrTlltfsPf ..e¥ f\JPJ

rsr ~I fiAT ntu ~ :rrn- JIT~f arsrr ~ .~ ~ 1li'm'T ift ! I f1"&~ ritm \lirUT::r. ~~T~BqTm "{ifiTq ~ 1986-87 i5t fITfl5~ ftrffC! 11 Q"6rfT U{"·~ IT"lTT ~ It1f RPIT ttl" ~ti:fOi R fttfFr fITR JlTtTt~ tt fut'n ~0:r5TtT ~ ~ I ft q"fc ~ ~ €V JfTiftg RTQi i1ffC"JTn i! fi mft m-1Jf ~

..

Jfm il :JTlTtfsi:f tm-fq, "nIT tl 3 q (OJ ifU ~ J

• • •• 63

- 63

6G

cttu rrirlff i riT :lT~CfT R ~,. lfIT Ulfnrr ~I 31nrtfs.:r .,. ltnT

- .

3Try ~ 8271 JfmiJ"Jrrn 8 B ~T~~ 249 ~i1ij}TT118 8~ITft ~ 206lff. 8

~~ it 302 liT. I ~{iif if 273 liT. I ~(;lT~ if 255 JlT· 8 RTIfT it -

2981 lITl lfJ'm if 290 :qT. I 3l"'nt srTm ~ 22lfJ:lT· 8 ~ !i 237 ~T· I rnqT it ~ Jlflf &m ~~ • ~m if ~ ~i!ftt ~itft JJT~~nT I 00 ~

150 JfT~~ f!ttft ~1

Slm li . brrnrr mfn~ ~q) R ~ J[T~lfg;r

~m i1 ~ c;ff~ ~t 1JTUTttTJ ~C5 ~ Jft Jfn:rrfs::r fiHmT f J tJ@' iffit -rmi ;pJij JJT1T4l1 ~ JrtSIfl ~ ~Tf" 1) Ul:; 1twiltft e~ ~Tf Itt ~I

~ ~

~T7f[(" 1~:rnrftlurrrrr , UU»m=~ ~P1 • ~ nUT :I~iIj m-u ~TATJfT ~

fiTUT~ ~ ~ IITU ilfT~ fIT~ Jrnrrf§J ift l1PIT 5 H 8 ltrtYi~ 1R'WfTzlT ~ I ?fTUT(U1' fttfT ~ ~ If 1ftrfu-:t Jl'fh C1l faft 5 ~ nur ~ ~l ~ 25 R 30 JlTfJ QiT Jlm'f:rT 15mr ~ J SR fife R ~ ~ ~ ImTn&"-'. rr~trr:r. Ift:~. ~rrn. 1fj;:rkili, 1fFT1f. JfT~ ~ ;-rqT~ ~f ~ .,-Pir il'iT iti~ ;rnili ~ ift J 25 R 200 ltrnp~ 3fTtfTfk:t flIl'fift ~ I itt Mi"JT

llmft ~ JJ~ lf~Jft arsrr 15T ~ if JtnitTf i$ffl ~J ~ Jim if Jrrt!Tfg;f

~ 1Ii#T ~";{T fi rrar lJm=J ~ I ~ lt5~f nUT JFq 3ITflrlrrf it

:lTrrTfs-:r itt m;rr ~n \itfTeT ~hft ~.

'"

mrr m ~ JJTtItfi:i ~ 1Pft R 1ii!"1r ~

ikrr m qm if Jll1lTf5;{ .,. 'lft R ~ S'TrI'T g. tIe Cfj~;rr

f( trot' 1Wrf1 f, vci ftQrr=r ~ fiTU ursr ! I ~UT m li 5 55:q ~l1Jf "ij~

mr ~ r 1- ~m ~ JfTQTfs;t i{t iJIit storr. 2-"~ ~ P I G~llll r.t"iIi

arafn ;r.;J macrr ifiT gf;rr it 1Tft r tI Jln:rtfiR ~ 3 q M CIlf rln @'v AT

fmoR ~ ~t 3- trr.ms ~ fliT liIT. em 3fUQT ~ rfflHr H

iltTll ~ II t==fT. 4-.~ 5- 'fifm qM ii T Jfs:rT~ ~ I mlTnf nt

..

ue ~ fi 3fT" flifi ~ri 3ft mUCfiHf lfe Q11T ~ liJlIT qTllT ~ "AI 31~l"f!;f

itt 1Iiift H mtT m ~ rrr-m- li ~T ~ 7

••• 64

64

87

flinrr UJT~T (fur ijii7J5'T E1're't 11 1956 R '968 (fiJi ST· m:rrfrtrrr 'flfTlft C;:QT"fT fm 1JU wttl a. i1rn~ $'T ~T ifiRT 3firn ~ ~I

~~ IliITCIT lfJ:IT;:r llnT J1 3rrrrtf.s-1 iliT }f1'l1l'1 q-rO \l~ Cffi:r enftrftr.;;:f ~if i1 WT m fl tftfin IiJ RPrr ~ T 9"J:lTVl ,'nITo:r ;rtf qTllT I

ViIi ·et ~ if m i~T~ R~ m-llf ifit JlUCfT V"IIi g't Q"frcrrt' ~ lPft ~t ~T ~fRT Itm R"Rr;:r eTffT ~~ "lIE lifttlrtr srrar ~ :.w~q In 11 ~~ ifjt ~ ~Pft. ~~ RWtfT ~ H~ lIT:tifirtt ~TftfllT !fit qfrttQftTtff ill

..

3J!IH rr ~rQpt fiIT!f it) R ~ 1£tRifHT f1:iiWt vci RtJIf ifi r !fthrcr ~ eT1fT r

!?f n'iiu 11 i1~Tm ~ -tm-Cffcnln;tf ~ ~~l'J ijt~ t ST- ilt.. ~ Jf]TQlli ~ J(q-;ft- ,rr u ~ Tit..,. 1ft fRq;rfoT 11T ~~ ~ J J-;:g~ ifiST ~ f.6 1M iftllrrt " fbjrQ ~ q-ft17!1ftt "fu1I9:tfT JlTurfTH f HUT ~pr Jft J1ft" 3fTUTf trf tf~T ~ qT~'

~ !1irm Wt ;:ff(f rft lfffi1 nit mt gr ae ~Tm ~ 1ft H1J'ifn' ¥f !t ~nfirft I E1ft n~ ifiT~ tl"Tet ~ "Fum 1Ttu crT ~ J( r-tt1IU 3fTul-f!;{ ifitul ifiT lint", liT!!" .~ ijiT Mtt 1lm'T tmT Jfl ~tu _ ~f if lnlTf&J lift ,l(t ~ g,

5ftTPr ~ fiIir i6TJf5T anft li £"Ftm- (fit 3 :1f if ..reT ~T ~, ~ JJ 8 rrt~ fttlll14 JfnlmlG ~ilTI ;p:f. If !ftT

.If' q-~fiTqJr JrTlJt~"ftg yiflT ;:P:Ui ~ 200 ¥t1i,t,nJ !Tlft~ ft:Jrrr ur lIS fellT 11tfT 1

Irr~ :ff -s 11 RTUTfDf ~"'ffn~~ 1=ffi~ sr ~tv1 iitiur ~TI 3fftIiliTft1:fT Vli fiifbn ~f.:tittT q 6 lim ~ Ul: JlUfu 1962 ~ qrqT fi JrTtJ~ yq=n :p:{, iti'1 JrTrFft a. .-n:: lrt:rr m lin" 5Jll"TDT

31- 1(- H !lIT • 1re'T ~, ~ lJ6 ~ilif JJTrmf gTlJT fii im' ~)7r ~ ~f ~ 1968 t ~ Q" mfltr ifiPr , Ti ~ RteTt" ~ 1'959-60 ~ e't

'5 fT\P{I'f vd 3 itI~ 11Tfim ~ it ilErr m !fFCI !liTi,r1 if _. m;~

trur m f:Jti::;Uf iti." ;rrn::Jt ifit fun •• •• 65

65

68

~ a;TlT~ crFt :rcmfaro'T aft mrf Elf fiITi! 11 q;{itl ttE~ ~~ UTET iii JPlPr it f'iKi6Nl ilit \t~ifi{ ~T ~Tl :r.:1 Q'"t" 1ftr Clir-=tT JlTQJ'tJ5 ~f

(1iT~ Itm t; ~ ift wft lfJft~ T f 96:2 jf Wt 1ft t 1Wt W It 3Inttfg;f B"lffJ ~~ sr ~(tlf ~T 7fllT UT., mIT OuT rl7r sr sn:rrur ~ Q"r-C'I im~ ~Ttl t'T f.ffl t)~ ~ JfTutm 'lfifft 1Jtqti iff ~VlT @'t ~

v ~

~T lflTT 31um J:rft-FITlfT ~ l1f!f i1 dt £rtr m ~ tt ~ '0 }{ fhmt

vcr iJlT trnTTi f 968 it ~ gurr trftutTJ:rf l(-t fllftST 'fi'T 7lt cIT

q-f(urllt ~ itT tITCir:J m ~, i5~(if !N iii 3fUfu ~T ~ ~TUTtvT ;pfffi i$T fb"nt"Ur ftl1IT lJliT UT ~r ~ ~ ifi't ~ lJ1!ffTir ~ 51 .. 7Y

J 7. 0)' qcr m.tT ~T • ;rr if. 3ft. 2)' R I 7· 27 nil ucrr ~f ~ :rr 3J-

if 31f. 1ft. 7. S Y il~ ('fUT If-~ Ii 36- 0 R 8· 4 Y tte g17 qf{1lJTIfT 'T ~ ~t 1r ~T 1JtTT q-~ ~m IJCf if - ~ ~ yv fUiT· m iii trftutnN .r ~ ::rn'f fcfitTT 'llqT 1Mil, ;-;:r ftr,1:ff CliT f41#t fbtrl qr ~ ~T Jilnt lQT UT, "fQbC Em ~tt ~ I !'R 1'lPr if tre fffiI ~t;ifJ1'fT! 1\ Sur rr.rr t~ Jt~ JrTtlT1Wr fT ~Ifi N sroT I, liS iJe;rr 1Ji"Ift~. RTtt !T

JI ~tll-Q 3fT1Tl"~ififOl lfinf,~ if mrr fPy eft rri6uTlt lfft 'If flm g I

i56"T sft' Tfffi1 !T~'

m;~ OuT m f.:trt~ ij;nlFt , crftu1n'T iJiT Hlfit.JT --

Jr.. m~1 q tJQT m ~q~lq lIiTtl~ \fT (5 ~'t 1llf 6 ~ mftrn ~T ~ am m JfFft ~T ~ r 959-60 R JfftJtf§f ~ ;r~ tt 174ft iliT 3ff.i~ I Q sr rrn:~ fWr 7JlTT. J1ftft Jtfflfa.nr1 QT ~( 5Tfft iUll' f 5 ~ 20 ~f ifci) 15 JfTtfTfS;:T tTfffi o:mCJ) lfiT ftmfUT .A it; "'-l:

..

'fUTrt."tf ~SfT7f ~ ?r~ ~ !ITt:" Q'11lT 115 i1@lT! ft;!rrr iTRTTRI ~ mrr

m fl Iftfsn flt7ff tt ~tTT ~ 1960 11 40· J 1 tit "QE ~'f 64. 5 t gr ~I !1ft pTf l\ U .... g):.lc: iT J (. 2 j n ~r 4> sr ~ mlmr ~ ~ zo- 5 H Jtt. 5 Y ITtrs ~. if 9. 5Y 45. B r gz.. mtr

....... • ... .. 66

-- 66

69

1fT ~ 3fnrfthno:t tffult: ~ "nd rmT~ifj !T. Rt .. lfNfiiFf ~

~ ~ l~

ROITr tt;r t:rrR ~nl~ iIft Jm~n I JrT ift oN JJ~ttm 11m §V Jligr er

19ti ;r1trmftrr m tjlH'TlI ftfuf1Jf if lHt;:qQ iliT 3f2:lTCf fttlT ~T1ITfrtJ ~ ~ili ~ iliT{UT ~1 it.;~ iititiTt ~ ~rQj1l:J q{-t lfRLfflnm i5T rn if)f ~

\

~ ~ ~){ I 96' if Viti Rftrftf ifiT 1fo;:J ft57JT I 3fT ~fh ~ wQ~ ~

Ft14'i1t1T q"f mT{" 'fiR ~ ~~ RTf ~ if 3fnrtf§r ~ <=JiIifj tt f1ljt

~t J(f;flff'tf itiA CItT fli'fm fft r iR nrrre CJjT ifJltl Jft ~f;Ri "Cf 13q~Tfu JJTurr ";f gtil' ~~ nttT Ql fill e rr ~r~f ~TtT ifjrd~ ~ = ~ 'IT it i1tq f'tn Jfflf et~ q{t 'fqtrc mrrq;ft $ ifT~ ;ft rrntrra fiT!! 1\itrr 7f[JT,

~Tdp. qr ~f ~'T

".. ................. .,... ................. ~ ................

JrrnnTf QT HTf ~ ,t ;rnTfcm ifiR ~ ilinf",r [ff CllTQ"lJ i1ilf Wt tWrrr g ~T t ~ i'i t"tt Ell qT't' re it@ ('"Qili q;TUp:J -tmm ~ ;=rJII f'fli 'T "flfTFL1:T ;;gr !lIT~" JR Q"f ifiTif m:rf ;ntY eft ~ I fiN !'t

... ,.

1fTi'fAT 8",rtU1JS E~ EJTrft 5TlfCIT~ mf.:JifiT Jr!ltIT "lim Hrw,tt tt

,n r;;e1 QT If dt frFt iliff ;@f lift 1li J RTU itt Jr'~ iTQi ~~

11£ i1e;~ ~ pFt tmf t JrT~ ~T "feft'T"t o:re'T mT' im lft ~ 957 "flfft."ij \RlT ~a. ~m if JrTtITm Wt ifilft ~ II rn ~TntI Q'"f J!Tlf~ - lTtrln~ ;pJcti i\ ff11TiITf" J"tfltPr sr fQq fin 3I7ff ;rtff eTJfT ;rn tt 'OO'.GT{, RC"JT~Tf"lI ~t1tCli ~~ il" ~Tf o:ml" "fQl;'C ~ 11& ;Ffi$ ~~ -srrrqftti lfi1=[f"f.mf ft ~ ~" ~l Jlrtr'tf§J 91ftf 'flllfi ~

, 'qQT(fT£ ~ 311 f rn"f ~.

n. .fflllf.. WI. ~ ~ 3fqoft" m:fI' • Eft "Fcttt 3r~ JfTutf!;{

. ..

~1%flllitft ~ ~.. ~T~ I. B QT flinlT ! flfi 11m 3ft {" ?lT3lI' 3flrmr

• if 3f~Tfs;{ ~ ~ij. ilt :J~~ fiIJ'T 1flIT nuT gWs Zf fmJIT~i if UJ@'T JrTtlrf&J !fiH't ~s tTiT "ftmfOt 1\trr lJllT· ~ l!'fCff tlTtrr;~

.. "

tr unf mfQH'ti5rimf ill JlfrvrT qft ffi;~T ~ ~t Q1"lft ~ l

..

• •••• " 6 7

67

70

~t~ mrTQ" 11:uT ~ 1% tTTtrlcfiHftalT-ftm R ~ t fuv 40 ~ it' ~TlIT

..

itlT 3Jr ~ rrl1ff , "ft.W Jf~llTlt JrT1TTfs-:r ~tur ~1i,lt IffT!T 'PIT tTff!ij i

ST· v. #t. ~Pf ~ WT ~m" fQiift3fTrl'PttWt Q'"fCll(i ~ Jl~~TU ;n:Q'r 77

..

~ feffnr r ~ ~iil'fT~T ~ flfi :J ftJ~ lfPIT i1 3ITUTfs:f sr JQ"tI'Pl ,~ H

uT~ih!f~ifiTfmf ili HTU ~ ~ lfit stm iJSl lfr.IT -w f!fil~T ~~

I

3JTsTf" fli'rf~Jn ~ w. 3(t1[ff q;~ tt i'flTfllT l ~ Iff u-rtrlSs

.. ..

sr nrro:r sr ~nR ~ H eft.

ll. 3J TT !(W Jf ft'" 3M yrQ-1I ilrff ifi'T ~

~ J ~ ~t lfPr • If;t'ITff if ~y. itt 'Iftf ~. eT~ EfT flffl CIft m

1; JI ... q TM "fI' JJ;mT"f ~TfttTf ~ I ~ ~m ltcrtc't"i tt .r rlJft I

.. '" '

3R1J;t 9"k'Tif ~ ,Jft g fitftm af)l:{rfnrr gMt- nur ~t ~ 11re"rfWf

3tU~T 8~ lfft ~J(t E~ 31fitit ~ mTiT gtJftI ~ ~T ~~e 11ft

Jftllrfttrf ff tft'fgn M"t:rrr- ~T \nJreT 8i'Jt !liT H~U ilir.rr ~I 1iumi5- fTf;~ qtsar ffl-tfr, !'smrr~ it JJ~cm "g6 vd J'T ~nr is flI;ftf~ • ~f 8~lTiIl ~t 19 llnf.1991 ilt M ~Taft q;.;r ~ ilUnt ~ lfTQ IliET 1\ \it ~ fhtT m fltIT J{nTTf§r tt ~ lTfT &ftltrmf t 11r rtm ~. 3';fiDf 5t~~ JfTliTfs:ttJ1ffl ;p:tifj "If"R crrn "fWfl11l it ~~tn Jrn"f !'t~

..

iJ;T JmetD1 ~ fttPJr ~I ~ 3'f i9T2fT Cfft ~ ~ JFiQ' ;rrE;~ ~ iitf1U

lIT~ if JIntrf§f ~ fiff'f tET ~ I

iHifiT :tm~ "Qe pT ft&, Jlf.;{~rd JlTlf't~tuT q;nlFl rtT![ IIFr

, .T~ fTE'~ rrl"6M RfttTo:r ~T IT R&1oJ t\u ~ r 0 ~T ~ iifTm ~r ~ JJT~ftT flo 31 ftJiJi 3fnJl"f'g;f ~rr rsr ~ flUT tr i'fPJ JlnT ttar m nuT JtTlfTm fT ililft 11ft ift~TfnlT n tftfst; ;@f~. ;R~ "f~Tft."lJ 1ft" ~rtff 3m t i!t~ iIft riqTlFfnrT R RN ~ rr ¥f ifIlllT ~,

:HTtfT fu .... 9'(t('( ~ifi i$t i{J+:tci¥ tIT m::JOT 1rtTT ;pff~

mrr rn ~ 1ftt~ flUT 3ITfl:CfT1ft ~t1ff if fb...,ltl t:t ~ ifiT Sl~ $1m ~ ~R q-TrlT JfUQT t!ifi tt pTt t qtufi:r 'IT \fi~ JlTfW ~ ~ eFt q;-r ftfrmr i I

• •• • 68

-- 68 --

71

~ ~TII i1iT lU~~{". JfJ1lTm g1fft ~iji ~T 6 it 10 !AT Jtfuili cttJm q-r ~TVIT"f ~ ~ GfT rnr~, 3?Jjf)T .,tti5f rrr1J ?Jftq Q"...q~ W-fr7sm q{' Rt'Q*{T Jl'Tan:T~ rl i:ifTrfT ~, ~ft Elm ;mqi.~ JTnll~~ .T

...

R~ mf ::p:fifi :Rry1Tf ili Jf;te"R ~ lIT~ 15 ~T JlTnT ~ fT'.lT ltmllA

If 31TQ'l-m er lIT IT 8ti "fEllf R fC6T r JOT ttt @ _ {'1T JlTtft f's"1g em ~~ iti~ ~ 50-1-1 5 ~ 65 ~ 11ft Uf7ii 3 A 4 ~ q-f ~ qft" ~c cttrT1 ~T r~L"'ll iJi~ '1" "RQiJf ~~ ili frfv -rtllf llRT{" ~ ~r

it ~ ~ ~ f1;dr lfe Be eft ~9 Viti JJ;p:JT:=f ~ Jf;mT( Ire ~ I 200 iii it!"

... . .....

" ftrrrr;;rT ~J ia~ PrrCfT 3rnrTfir-:J tnfff ;:rnCfi aN rei1l'r 111- RnT"r ~

'Il1O

ifil 5fifiT r ift U futJ,-Q sft eft ~ I

;n:{Eri ~ 3fT~1ti ctrft lit Jir i!n:T tTf iltA 11ft ae:' ~ ~ Jtlll

"" '" ..

• i;FJfJr 1'Tr"fm; ;pJ1fj ilttt -~ Jif t:n:J Q"f 8T~ t fffv feIrm !'T ~

gT~1 3Rt ltPf ~ llTiliT'f Q ~ t vfl1 ~m ffi !Ttft ~t ~ tt 3HfO""snT ~ ~ emJifi 1m: G'Pft I ~ ~ ii rn:ftr li 3Il1ll t1s==tll'~ ~.

~ ~

ift fIt,:=t 'l Jlf.:Jqnf ifi~ it ~f ifft ~nT ili1- qTfii?:nT*i i\ Jr~

B fu=-Sri'fT;ft qft- ~ rrrrltt8 ;mill !fiT 8-R ~ ~ ~ i!T";fT ~ ~" ~ ~ ift JI~T t "frIit QTftifi ftn: ~lT g t

;p:Jifi fA" ltl'tl m qT r;qQ5Iar m ~ oTIr JIr1lf ~ ft&?r iIQ fiT

.. c

3frrrt~Wt'f ;:pJifi ~ Jr~ lIT1fl:Tf f.1crnr l1 30 iiIi srfn 1\Prt a ~r.

~ 3trrflll ~ ~ :rn1J JfT~ ~T lJt dt ~ fu;:f lJr.IT ~I

J(TtfTfirft JlTtl-Tf&f Q"f J{~QTl$ 3rrJJt~rur

Clinip 1\n;rr (if~nriti ?

";fJ:fifj 3f~ ~ rmi iIl~ ftltJr ~ fi tie i$rUF' ~T ~Tftm Jfntt"f§f Q( f;ti"f ~ I 5 Y 9l'Tflm iif:rJT iflt RJlTftffi rJT1l q;ill ~ "\

fl;rv '5 Y ~T ~ fiPIv JfTttTf's;r iftT JI f!:Je:rrd Jlnrrn liAr ~ .,. :rrfllil fl=ufh iliT ~~ lfrnT tt ~ sm, ~ ift ~T iIl)- ~ ~

S"TPA QTRT ~m t 1Tf! 'GIl ~ < I e;~ Q i!lRTf.:rzIT ij)T ~ 3fnrtftfo:l lift

q-ffl '5 fJft • ,'r 1I;prr;:ft qrR ifiT ~ Jffiff ,ft rn I.

.. . ..

••• 69

-- 69 --

72

•• 1M lfafufl:n nt."U ~ fit. Jll'iITf if flJrA cmr 3ITtrtf!;{ 91ffl :rIiQ) if \;tfTCff ~==rf 11 f.:ruifrn ~nT i t 5 [(I. 1ft. ~i ~ i6tI 3fntTm ~~ ~ tfT~ ~ ~nrJfT ~ fmirq; fl:JrrT~ ~ fl'I.-;u iIi~

~ ffi!?I £tiT tcrrt ;@f tft urr rn'T ~ I nUT ~IDft JlN ~:n... ;-t:.s C@~ ~ ~ n~"tT ZIft 3f"{" ;:mil l"Tylfl i!iT !:tJ"R 3ITt~fI ~T nt J11clT \(II~ ~ UT f ;:yq, 3fnrtffl sr lfitr.l ~ fi rrft: Cfjgrt .00 1ft nr ~iIiT;rcrrf

.. .

JJl1itfs;ty1frJ ;:p:fiJ ifi'r ~T et 1Pe sr ~ fit lflr 1tJ\f ;m, ifIti

~{" HT ~ ~ fuHiIft fmifT<re QT ifi~ iTiTncrre't ~ ~r PiJT RT't JrftJl1,"ro "B:fTtrTtT vrtfhtli 'iitili ifiT Jfn:rm~ flTi"C 5tft 1lfl;a"l if Q r 6 1r 10 !AT RN ~T d ~ I -fum ~T\tt fl ptT"fiJrn 3rmYfs;f ~ :pt. t IInrrr ~ ;r etn §'q' 'Ttf~ ifit (iff!! 1\lrr \fT fer ~ r

Jfti tm RN 'ITfgf etnr ~ 116 ifinfp i$T 3Mtt Jf~ ~ ftr-1t ~ ~. 3T.fPr '1 Ire t~T tRt=f1 ifft nm 1Wft ~( JEs{lQ" ~llpft i1iT HTtRT ~, iftl1Tfitlf (fiT ~ i@"PiT ~ I !ffi ~ "'rd~ sr fqrlu ;:r er ;Rili -ft;r4 ctrTtTTfvif nUT 3"N I eiif ifiT JlfuZ6 ~ ItT 5fTfim; ~i1i iii" Eft 3frumi"u:s RTrt! it 3tft it fc;mf ~ "((I r ~ eft ee I1t ~ J WiT ;uff

..

! nt Rt'iliTf 3rTllrn~ RTM: ~ Qi:,c q""( JfTrrTft:J tfft lflffb 8V11RQ1'lftt-

~i ~ ~iiA qn(t 2JfRr~T oUT Jrnrrf&f tt ~ ifi1:l e ~ Q"f

lftlEfT 1Tffirq; ;:p:Jifj itit JrTlJt~tfff ;mq; ~ ~Tll q-t" i\u.r lT~T lR

ifilIT~ ~ (fJ""ftT $ flJrrTQi 'TUcm!t ;r iIt~ iff aC'1TRT i1it' ~ij; ~TU ~

..

Jf;:r ~ .~, U JI~~i; fbifT4 ~f ii't llt:e R lJnrr;:q ~mr 1i

m:r nur CliTQTf"(tf)1 q;f Jrfb~ E-.:rrtnr $qR ~D JfTftqpJ 1fI:JT ~1iT \IT rsr !t

;ITf11ti!li HUT JITtTtfg;r gem ;mil ~ fiTU-RTtf aqM IfU iIi~T ~ffrnftiTtt ~ Rrfcim ~

~nf;m ~T ~ ;:p:Jifj JtfPT cp l ~ n E)0 t( ij;l:(f"f;p:Jf ilit nltR iiT ;rE'T ~~ ~T Bfh:rrfuf Q"f f.id:3M Q'TifT g iiT Jf~fuT. i"~ $.

.... ... 70

70 --

73

~TqT~ • ~ ~;ft ~rfG ~f 1tft on: Gt;:rT91fiTt iliT ;rnlfi Uirrt" 11 31t~sU ififCf11lf firrr ~T g, of tmf 3ff.lcn-dnT 1ftJ;T? mf ~Tr ~T ~ aQi1ifU ili~ fl" ~T iIll ~Qi ~ e:rn 1ft'" PItf «ttc:orr ~ J{urn ih1D1 ~ Em, JlTrrtf5-:f ~ 3iflJifi iltA ~ eT~ m ~Tf.:rif;T{1i ~Tzif ifiT 80fT ~f gmt' ftllr -Rffiifif JfTr~-t~~ ;mCli iIft lnn-u.flT ~ t ~ tTTttff1li JJTlJfllil)flT l iiflOl 3rrt" Jf;RfT'f SflfTi'JTo 31Tlft~cm :tltifi ~~. JJiilT-JJi'PT JJntrf§J i$'t tIT::tT lf11WfT ~ UUIT'f ~ 3'ttPlI!l et?r fr ~ttfiqi llTCIPlQit'lT t 3J;:r.9Tf ~T~T cit" Hf! JlTtflf8;:r lfi't crftt

~ . .

,r.rr JJrnr-:t ~, m5 rftfh ~ nuT ~ R fifiTt" ifiT f~lfTlf~. JJn:J'rm

il ~m !fiR (fUT 31nTrf§f Wfi1 ;m~ itt RltQ Iff t!-ffl .~ it ~GTrt vet 5tf R ~ ~ If TU 3fnirf&l fctbrY' lr Iflrfcn ifMT l:J

~ 1l:IfiA Q""r 3ftfQT 3R~ ur ;p:Jifi $ Jfo=I1t-A J:JTtt if ~ft ,t" ~ crt ~iIt lift ~TR fFA ij~ it; ~ ~ 1 aru WfJlT~ Clir.r ffnft !finti~ .~, ~ JfU&T ~ • ferrlu ~ mrremf iliAT JrTlfTii !t3JTJ

9TIM ;p:JiI§ • VIE JUPr ~ e~ ~ ~

~l-;rf SfliT r it ;pii1i dQi1 SlJ 15 ~ n llT~ 31fl:r"Pr t ftW ~.

tt ~T ctiT ltlqt .... s \iff ~T ijfT lET g~ Jfl 1ft ~~ thI ~ ~ ~T~. n ~t11if}, Jf~yW. 35'l1fT ~ ~;:'ld HUT ~rrn Q" fRrQ"R • " rriltir iii "ftlT~l ~ Sl1lfhq; ~ ;mil) JrtrnR a;~ • ;;mil' ili ffT~ ifirl"~ ijft Jtr;JT 98 t R ~ e'~ ili q;r~ tirr EM J1Q~ 'aTTQlm

~ fr 1til' iUl)~ ilt~ arsrr ~ 3fcurhr $ ~Tr 1wrflfi 1-4-1995 a ilTC: m-~ J1rlTPr 1) ~ CfE'T ~ili am: liT;rr UfrWrr ~ Rtfslrn

emf nis ifl'T If PIT 9 BY lJ arm \fflTeT iIT I

e-t;ff ~Tt l; ;ptifj aQi1Sl1 1Ii~ l{t ;ftftJ CIT (l(NT~ ¥f Jfq-;:fT1:fT lftIT fit ~ ~ m~ fiftlf .ifiTf' Jlucrr miT! E~ JRfiift Ifjrqo;r Pf1Tr~ 1ft ~ at et ~2i1 ~ en:.m it ~ It m~ ~ if ififhf 3 s.. 000 eitTf qfrorr ii Vii iiTtJ A ;rqn:r ~l!:T 1m 3tf~ • 1$ iinf

..

~ m ~ I 3Jq-;, a-tT ~ ?fTU 1fRt v~~ HUT ~T ~ 1ft ~T 2ft

• • • • 7 f

11 74

3ff.:Jcmf J{nJT~{D1 ijtnf~ ~ fb"err11:rt ~rslTlIT H "flij' ~Q-i\t RTiI~" ~ un l:JE ~ fI& .g ~t8 JJ~fuTII !S3O{Au 5 JlT~1I JrrlITfc:B ~ ~ JrTffh~ :m45 ~ 3QlJ~ ifit 3T11.rfRiJlT ifr ~T f'Et~, 1Ji!f JlTtrtfi;J gm ;m!Pi qT ;:ITt" ~T?

~ lleT tm Glffii"T a-:rr ~T ~ H1fGlOT i fi Jr f';fl11 d 3ITtftf§r-

..

iIi~ if;TU.,rn ~ n. ~ ;fflT rllJT ft't nit) ~ iflT ~ ~ J'R$T

ftfrlu ~ 31T~ 3OT~ ili frIv JlPr ~ srnr I ifQ"Tfi BR i5nf~ sr ~rr ~ ;;mi5 3UPr ~t tftprrnftv ~t 1&~tr cp:q-f.:mf tT nmr ~. nUT 'Plett ~T ~fi'U ~ ~ yftt flrK;f ~ R Jtr~ .=t 500 iliITg ~ sr Jl1=trfha rrr~ -grol _ ~em "SIft ~ ferittl ~ HnTt ij;nfJill

~ ~~ iIi~ JfuaT .PA ~t iSf~ ~ tTl! 1ffimr UTn5 flu: gprn

..

••

. ~

Jfrt!f 1'r "1ffu ~ fuU Jft Jf~Qrd Ufft ;p:(~ Jr. iliTQft "ifE7JT E~

...

l:f11IT i! Jlft im ifiT iliTfDT ;ft Jff;fcrnf~cr n JJ11lt~lft1 IARfllWt ,~ R f(ftT r sr ift"ft=FrH f;tu1tr ~ I ~~ qi'ff" ~ ~ ;rn, 3UiJ n~ iPf ~1I'Q il J'qrtW 6"1' ;:m=JT UT, ]fEr lPntt lfElTT ET \iIT~~ crutft ;HiiT 3 N I t:;<1 3fT r fiijft eMf Eft ~g JtrTlT Q"flwl 3fT r CQTQTfrol ~ eTuf ~ ~A' ttnft ~I

nrsrr sr Jn~T ~ fi e". if CliOl1TPf itft ttnTtt ctrTtn5 ~~

qf 31Tll't~ iIft iilft t sr ~ ~ n r ~T rrffl ~q) ~ 3f~nfH: JlniT~

..

~ ~ ~ R ift et lfiIifl't ! I itkm Tff ~ Efhn rt ~Tffi ~ ;ntT ~E'f ~ I tln 1ffenr 31ft" y~fIDfT ~ JfT-gifu \ ~Q I tft ~ ~II f~ ~ ~ ~ mrtt 'T ~ ftrprnr ~ I ;;l ;FQ1' il .rfTtfT ~T ~ fi UTm if 31fIft Slrn ~ ~rPltf ift rHTC il ~ rn "NlTQ1fi roT [[r ETriT urr

q50IJ11'£ ~ aR fiT JRQIi .-rtuT eT 1iifli\~. ~ JRtif ~T~ ~ ~

..

1\ !t11fi 5 iiT~lJl:I it 3JTtt-t"fs;f iIft q-qfl:ff lfT"!IT "rtf it ':f ~iA , 'Ttur

tie iftm ft i!iTttt filW iliT eTift ~ I mtt~ ~ st~ JlTt q-~ ~ J:JTt;mJ a ~ftt ~ ~~ qT ~f futrr ~ rsr :g. tf'I"'Pft :ITt flJ<;ot1 it ftf:r ~T if JITtJrfg;:f eft lITm- lfi:Q ~,1 lftT ~ QtJ:fTtt ~TC:T elrft ~,

iliPftf if Jfml n~ iff" itlJTIPl ifft q¢ lj JJTtrTfs;r iIft itiJft ~tsrrn: qnft ~n'T ~I !mitiT it'lTDl 1le ~ fii ~ ~ if lim. ~6i'ft ar.r

ijiT fri!1rur ~ ~,I ~ ~ 31n:~-tm ifit linn- nm $ lift;tPI 11' iVflm ~t

]ftliji "fuff RitirlT~, ~~ i(~ \let Q1T3lf itt Jl'NT{" it :JITtffm ftrft~

"

ifft _Tn arTlJ1i rfff [f'f ~~ iltT f.:Ithzr fifilfT 1Jl.1T ~. ~OJIffl li JJPfTlIT t@

1ft llffT tli'fT ~ 1% ~ ~TlfiT Ii tm lftilTrt 3fitTlJi errft~. cre( ~ .wr iti lr"ft=rJE1fi ~ &TfnTr gAT. ~t ~t~,OtIT 3RT iWt m ~ itft Jft i\Hlrnm "fl:wft ~ I ;'1 fftlfhlrl ~ rliji!l~ itt flW dT JfTlTt~ lft Jf~cmmT -rEftifiTf i$T "1ft ~ J

..... '"

72

73

76

~Trn ltfifiTf ~ '962 ~ ~OJlTrrr m f;Jtj~ Cltmp if5T sTt-l if frrrlinlT I 1m ifiTq~ ~ 3f .... Miin S 1i!ifi 8 m ~~ it $9' rhr qft JfrnlfiT it, ~ifiT H~ i iitl Wf G~f 1I 3iTUTfs;r 9'fi'J :o:p:Jqi CiT ftmttrr 8rft";fi flAT 3iTllTm Siffi ;mil) ~ SfLJPT Q"~ m ~qTrS ifinf_'1{ fifT!!" ifi R ~ !u Rlttf !Ire i;R~ ~TCf ~T 3ft;mFf Jf"flfa nrfllc; l) I R"(qiT ( ~ 3fTqtf§t ~ ~.,; lSAR iii ~T~R ITutft1T;;, ~nn, 3i~JlJ Wrn;, nUT fe"lITtJ1'T ~ ~ RT~f;Jifi 8::'f ~ "fur-tim f1tirn re-r:;H9T~ R~ ifit Jfmtfu;:{ g-m ~CI WfT~ sr ~ erftrrtl RN "fWlT iltlT ~ I ~ 9lI~f ~ .~ ~TiIf m ~ f.iti:5Jl'l $ rn~ ~TltR ~1 ~f-:nl'f $ HTU ~ ~~ ll. 3'ff~ rA"p Eft 5'§" Q"s ~, ~iIft ~q it; ~ Jtrrn R~Tf ~ ~ fLr116Ttf ~

~T :rrtR ~T I 31ft Iti't ffiq;T~T ~ JFffi rr e-t ~ r ~ $m; Jrnitfs-:f

...

S1fl ;:rlfifi ifiT ~ am:rTJ'f JI~~ ifj ~ iliT f.:lufu futrr 1JrrT II

~ 1lwT il ft5a- .m ~T ~ JiRQiiJ E~ ili ~ ntf (ff f;rl:;r tfiTtuT ~ ~:-

~ 18 RT4irf.1i1i ~ if)'T ~ ~~ ifit JrrutfS;fgCfff ;:mifi ~R"

t.ttT ijin:l Rm 7ftfT, ~ ~fFft ~ rrr i!i ;p:f~ iFfr.t" i1 3fH£ffl nft "ftm;:ft ~ T:'fT 11 mtt JTTQilllfJ("fT ift r ~i$T sr ~ R~Tf l ~ rTI'1fi' eft ~ ifQIT ,,-ran 3ff r «ifu ifiT 3J3TQ" ~r J ij'H~ lftiFrtrq; 3tl~ R rr!il;" 5lNTfuf JITr 3U rnfnuf sr ~Tlf ,ft lfiT~

EE:" ('J<f> rsr ~Prr WIT ~::rT urT RiIloT g I I

S?f iii nf~ , ~ 31 rn m-aTT it itm "fCfITt.1{ ftTeuJ ~'T JITlfnfifiriT tft. JO.fIT:ttf 1WlT -mlT I

ifiOlITi'f R Jf'lT-furi ~r il JTTO'tf§f ~ ~Pffl ~i1i IrrA ifiH ~?q if ~ ~T ~. ~ft~ «fill rrrltT QT i\~T 3fTllTm (fTFfT ;:rn~ furrnT ~ I

il)fJ vrlET qT Jfnit~=nrlfft ~ifi $ ,;{Pl [ff trt ;mi;fi fur JTllT

.. ....

~ CITrffQ il WfT ~ UT J JRift ~ ~ f.1ti~, ifI'T 3"ftm

• • .. • .• 74

74

77

S 58 fur; ~~ il ~ ~ ~ ~Tr qf~ qft RltRTnT ~ ~T~ JJTl1Tm ~1ffi ;mq; £Tftr ~ 'i1tf qTtfr I

J1:r-fT1fff lfifwlf I:ff l;"QR ~~ i}j Ttlro=f QT fqtMll c:rr ~ 1X(fQ1fi rOt q{ R"sft ~ fc;U :Rl1lTfs;:tgQl'{ ;:p:j(lj er tt 3Q1tTlJ Jlf'rlcInl q:i{" ~ if)T ~AT ifr'f feur 3Jl"f ~R~ f.:f~ lfiTfUT d ~ :-

S J B F'fTIlf;:{q; at fUTl ~ ~OllTM ~Tftrn ~ 11 ftAr :.flTtTTm tfffl ~~T il ~(fi ifiT 9"?m m er=r ilim UTI

~ ~f i'f ~rr m 9lfTfun ~-;rtr ~~f crtT q"ffT Wi tET un rrg ltT;:r ~T fiji Jrrrrl fs;=jQ1fff ;:P:[iIi fffllT-;=q rlfn=~ll rit11T ~

\cI

fl1v ~'l fife ~R~ ee ~ ~I

iFf'T -m-ilT ifj T (;Q8 li rniJj'f ff fif>T f ~ 3ITrrt~1frJ ;miii flR'R

..

i5T iJiTii ~ ~ iJ;T Rtq-q (fiT I:rlfci'lT fitrT ~J R~Tt" i6T tJe stt JlnrT ~

flI; ~ iii T"l=! it urr Cf; fo;frirrr JT TWtt QE mft ~TiiIT r qf)- If'faTIrrf ~CfTrr er ifi t1ft IJII it :1ft I ftfi-::rt fh1rr:litil- iJ) T tIE ?TT-q ffi!'t ~ ~m Jrtf

. ~

~~ if ;:U ffufu ~. ;mR trn ~f[ if ~ ~t \jfftp(t I

Jlnit~tffJ ';fJlfli CfiT H~ fu?r Jf"frJil"T4 i6A ifiT 3ITffl~

..

~ ~ !fi'f 1=fflifi ar=rrrn~ Pf1111f, 90 ~T1J ~ star g~ Jlt"! Jfflulrnr ~nrr .. !Pfmt. (rti:J£iRT!~ l1ET~~ JfT~ rt ~~ ill qp:ft R mnr tt ijfnft ~ I i$R 3UPr if ~'f7J I 0 ~i3fTf qft~lT ~ . ~ ~ I fiftrTf ~

,.

Jq1l~ $ !iii' ~iJ ~T 50 1fft~ tlT1f ti~ 3UPi e~ ~ f;rn~lfif'IfJfT ~aTrr ET nr ~ I -rr iil1f 40 ~T R Jft tJt~ ~ 1l ;rn, ~fr ~ r

;p:(iJt it 3fn:rtfs1 fl:Uif'R 1ft ifit tm"-tlP:Tf~, Q'T liTe ffT"f q(" ~T tt Jf t"f ~ 9JlT ~ qz:: ft=r Jft 91l"ffm ~, ~~,-fh OCT 5 c1' :rtfCli mrrr -gr \ifmT ~I ~ ;:mifl ~ CfTRf !fft R~ Gltt ifi~1i tIe g fit; tt ~Tq ifi R ifft lllftt:( ,t att~ t -ft111 3 ~ 5 ~l1J ~T ~ ~T

.. ...

lr(!)fll cmtt ~m tlg ,ft ~ 1% Ff~ QTR r~n;ft nl"i!t ~~ ~iJ) ~~ .... l;

...

• • ... • 75

-- 75

78

~~ 3fnTfIT ~t~ lrft "fUTQOiT 3fr~ Qifti.T q;T mrf ~ 6T~ 'frmfrrrir iti !if iIft atTn ;:reT g J 11 T?1 tt i=(llifi 1ti ~cm Til' ~ eTCr ~ 1@ J'q}7r q"fniqr ~ ~ ~ ~r\ITt if ~ ~q1f~ fi:ufi1 ~ ffTrft ~.

3R~ fiT 5lt :ffQTe;fiJinfifiT fcifiT m;qr 3fT f ,ft 3lR~ eT unwrr r

Jlf"TIfflT ~ ·rrm ::p:Jiji 116"1TT

ffntT~ ~ifi CD T ~ ~f Jf fil~ li1 !~ ~ 50 ~ 9"fn f4ml;t'nt er, JI TtTt~lffi ~~ ~T 1l"FQ' I· 50 R 3. 00 tt\ Jrf'c'-~rr ;r~ ftiji ~t JTti'T g. 311' r ll~ 11 trg lrRl iti~ ET1ff ~ R~T stt; st efrft r f.:ruft

... ...

~::.r if ~ili sr an:r~;r Et~ QT nfq;T"f CZfrqrfuf !fit 3""ftln Tlrtf "Q'"r ;p:fiJi

..

~ ~t tI\if1f"f ;retf sr RilTft, ~-iS[g ;mt1JQ"fn=rtTf t ~ e'f ~ J"ft~ trr

...

VQ) ~l- ;t=t @'tw If -;:m~ ifiT 3'N~ Jrl'lmn;,; ifg~ itt ~'lo:fT ~ft:m ~t

..

Jf;P'rrf ~ ftl ~Cfi itt :I {"q 'G'-' m-1JO if grq crr~ Jrfhffim wf tTl'" HPfA

~mT q{" 500 ~rlg ~ ~T JrftrfTrm 'ITt" $tTl tftt-ift"t litE f;rJ{Tftr

;

ijflUFT{" if 1rrg r E'T iiIT~ 3fT"f "1'llifi tJi T 1J:rr crrTtITr .; ~rll'rf'fr.ff ~

E!T tl if t:I1'f T UfrlrtT I

.......... +- ~ ..-

rJfi6Tf ~ mr tfmr ~ fvJU Rfncff rfTi.Rr ~ 21 .rlw lfir }TTfnlT:t fitrr tlT I Jf~ l:11uT;rr ~ flvm j 2 it) IT~ 50 i'lfnJ ~ sr 9Tlftlr;{ f8T UT. f~ 9lfrnf;rCf) crrm:ttr ifiT mf ~i~JrJ ~ UT'

m ~ ~rfun ~if ttt ftu1ff

:WfUifi JrT~nT ~ rn ~trft qf[\ tftl'ft:{f llT;;rr il tffltr e't ~ m. cnli11fi

... .,.

~ "fur:=fr ffili qf~ RTU:rY" ~ Jf~Tq ~ ~Ri1i'T rrffi ift ~ ~T QTtJ, Jf(J:

. ~

3rfi1(fi Jtnrtffi ug ~TrtT fti ~tt JlTUGT lfiT 3ffbCJi tie'm- ::ptifi itur ~nH

..

3fl"f eerrft Sir i1 ?ff{'fT ;rn~ qjt1nlr utnll ~flW ~ ftrcnrf'oT Jft ift

• ... • 76

79

11rft ~ f"ili Uflit fI~ R~ JlT1lt f5~W1 ;p:j ~ ~ ~t:r R$~ 'lfm ~Trr Q1r 3i rqrfS'o:f ~ ~WI it A ~ ~~ r i!Rc(I q-ffl aft vrTrlI rp:f ff;r trn" M ttiftT sft

..

76

5"~ ~ arum $ ~TfT ~ ~ sr ~ i$TQft ifuJ'fT t$rT ,

JJrf GlfITU 1Jtr ?Pft tttIT 3tTt" rrMf.:rqr ~ ~ ~ ~Tt ~~?iT~

110 ..

o:r(f ~Ti1T "Q-fu ~ ~fu ntu ~ :HTl1Tf err ~ f:Iotrf f1fiQ"T 1ftTT emT

...

fi; H~ f~ JlT1lTfS;fg~ ;p:fij t'T Jmlpft ~ I

;:if Q"ItrmT ifi't wrrrft -

, ..

;uft ;ftfn ~ JJrLlT{" 'If gm ~ i6t :mf~ ;$ 3h'1 H 9liTlT ~ Jf~ tIlIJ flt."tf ~ ~ ;ft~ c:pffijjn ~T urr RtIl{'JT l:-

0;:.

I r ~ lJE E:'nIT fbirrr UfTI1T ~ f$ f~ ATl1f iT iliOJ:lm tt f'm;Tmf

~"lnit; g ~ R 3fTO R 3lftlifJ i1T-rr If unhtll'tft;f ~ ~ q-Ti 11lft ~.

ftiRJ 3.nfnfi ~ 1Ifk"m;1fj iimtt !{tl:tTfrqf ft:wft!, ~ ,ft em E't ~ lift ~ vrfu- ~ "QE "fqt;G EJfT ~ fill ctiOJlTii :Jffff ~~ 1$

~ ~

15 9'fcwm a-clr llftc:r~ii H~dT ~ ifiTfOI'T R ~Tr m \{f~ ~T

iff ~;IT if ~ t ~ ~ ar=a CITe- E'T rrttSlT fitrr \IT~T

'-'

T:fTtfro ffTilri m! Q"RT tlii' fiij} 1\ R~ UTi~l cm1 ~ iJiT i$lft l(t ~

frufh ~ I ~ JiifiT r urTil ijj ~ R gr tfE m-n HT1l~ J{nf ~ r

flt; 6 ti R Ilifi ~ ~ ~ E'T unl rl-wlft::r ift fJit ifiT "ftr(lT r sTilT gl

vrfil $ ~~ ~ ii tilt o:m s~ it 3ft" -rtlr:fttJ tELtr ~ ciomR m

~ fiffJOT ~~ g f

~ 5 8 ~ l; ~ nTm -it Jfn:Trm i(-f "Rin-ft lJ~ Rnrr-;;:q ~){ r1T \:frett "l, ;rn?l Jlfuifi ~ AA R ltt fifiRT 9"Tt iltT :rcmR ~ e-Tl1T ~,

ful:rTrnJ ~ S!!f it rur;ft1:J ~T~ qo=f R [Jl:JT fbfl [ifp,. ~f'f JfTGtm

, - .

~ I tt 4 51"fllm ~ I ~rn ~ tTE srfrmo \PqTe"T ~rmlT 7JUT g~ fq;~

...

ft!l:I Tffil i1ft om if VR ~ i'f1]l;7J ~ 5ffhmf ET ~ J

.. • • • • •• 77

77

80

................ .,... ... ~ ...... or-""'"" ................

qfuctf em~ ff i9Trldt~fRlft Mifi ,:jTrn ~ r6Ol=1ffl ~ 3rfhftm Jl'nT~n a~ ~ ifft ~!1T 4 ~m dt liE ~ m i ~Td 4ft 1i«m 90 e'fi",[ E't ut I Jrfoiff E::jTj.s:rft 11 ~i\ ;;rtt ;ftft1 ttl" ~n=r tt ~

..

nT !f~ R~Hrr l!(fi~ ~ 'lll'11 ~ m ~ JJ nrf\a ~::IT ~ ~6rrT urET

~~t 12 rtiITw q{iT 7flft I iliOt!m ~ rrf.ttrTr tt ffl5UT ~ ~~ 4 i$rl~ gt ~. ~TG ~ ~ 3fTIl"fcf;rr ~if ifft ~~llT ~f 30 q:;rr~ ncr; q{tr 11tft, rlful ift 1ffi~T 6 iii IT~ ET 1Jtft iijffrft g,

WR iSfm crtT mt ~ "fq) ~ IfE ~ gv Jffqj§' Jrfutftrn" i1t ;rEf ~ I

..

WIT i11fr1T ~ 1\ -:mt ;(tfu iIft 3fTl=r t=cft!ifu ~ i1ITfiftT it J1lrl-im Jlflfit

~~T ~f "fu'Q ~ tt,

~ erer fQlrfT JTlrT g fcft m f 32 it f.irriT ifiT JI(;m:r~ ituT 11llT g ~ it t 2 2 ~n. il ~~Ti1" ~T~ eft JtTmT rl~ its SfllTDT fll~ g I 1%0;:0 ~ ~.~ q'tff ~ ~ ~i it tltT~ ~ q'tff m ClE't JITJ:! UT{UTT

..

~ {"tT E I fi ~ e~ 11 ~i5llm tt J1WPr ~, ~ n!iu ~ ViIl qHf TIt"

~~ tJE l:tJT01 rn~ tt fITn ~ fi ~Olim it rhtt nUT unHT .... "ll5 $ ~Trr $ m t. 3J-=t1{" iJit ~ !:-qr-i it m-.:rT ~t11T I ltirfi ~Tf'l li flftIUT iJf6f JJrt" Q; ~rt ~~ ~10 tfl1l ms sr WIT iliTf! ~n FJPJDf ¥f ~rnT l f

-tJ:mfl !iff wf ~ trE ~i"f 3ft Vft f QlS~ mt l fi; ~~T" i5T 5JlIT cr ilsCfrJ "fumffiJ it nm t ~'!f ~ Eft ;@f ~, ~T fifi n r=r lilTffT f! I !t~ ~ ~:JG=[J,::jPlf il 2ft OOq;T 5flJTQ g I !iRf UT l1lTT , iftG sft

tJE'T ~ ff ~~1l ~ ftl ~ !fiiT r 16 3{t;rm::rT i{ ~T1l~ rrfllrff itft fflsllT "' arurr q--r 2ft ~~ ~T GR m tt rrfrfu ~ ~T~l1 flit "ftmT ~ g I !(J "Si'fTifiT t 3{t;m::R' i$ JITt1Tf qT gT !!H ITlJ ~ C"qTq16 ~"if ~T ~ffH'"

Qi~ il; itiT"fDf ~ ~( ij m p1'rf=trn i;RT~ Q)T~ C"rfTQ1fi lfR ~ ~ ~, ~i5lll1'! ~ ~Tf1:rn" t);.:ff 1l)T Q1fr rFTR ~ fi1Tr iiII" ~t:r tt fff'tmT ~T 3ITUT{ 31J P)3f ~ fifPrf ~ ~ ~ Jrr~Tf§f iIf-t firr-ft linT ~rel'" 3fT vrm~, 31itliT (ffiT rPI FIJ ~ J !H tlDrr ~ arurr r:r~ Eft rrW iliT eft

... • •• 78

78

B1

ur~ crri1T JfTUtfs::r i(-t liT;fr sr f.luf(1Jl mr urr 1fifif'lr ~I ~ ~ 9"ifiT"r t 3fUJlFf urrn lt ~rr @'I {f)ll ~1;! ~ I ~T1'ffl itt 83f ~ srsr ~

,ft JF~tTtR t1tril ~ ~~ ~ ftl#t ~ S3f if JfTIftm itt ipf)-r ro ~l ij[Tfi RnA ~ 3fPi't ~ I qigT -Qii!f ilT urTtl ~ q-ftuTn:ir n CfITfrfqifj f1;ufh crt~ fqq (Til ~ f;{ifirlt .g I

~ ~ t1:rft1o;~ ~rn ~ 1i;iu if JJT[(rfs::r ili "rt'( ~ "f.wirrFr qnft :HPJtm iIi'T 1=1 rsr ill ~Tt if ViI) ?rn"T~ ~o"[ f.1u-ffrn ifi~ ift 3fT~~?JT ~T :H~t iii§; RfmY it; rir.m iti~ tf ~i1iT ~ J';{~ mtTrn ~ ~ arurr Q"f fuUT i:ifT asrrr ~ I m urf ,_-f}- ET. 3fT1lTm ;fiT m iTiT ~ ~lWJ ~Rt "ijTrJ m JJTUTf qT gl" mJtlT g -Ali 1i~t1m cqfm it ~nf at RTU "f.:fifif'A m;jf 3fT!f-rfs;{ ifft -g T~ f,flrFft g, fEmrn:r ~ !freT t ~~ 11 ~~ JU':IflF( ~ Et iJlt Sil ~, 4tf~f1Ul lVIrrm ~ 83f t i!ffEf 3J-;:U11fU frttmT it 3tt:urri ili ~lfi~ ~~Tf"AT n!.1TT tt ~ftc * fu(tn f.:t&-~

~ ar fUr ~ Hififf ~ I

~fflT ~ ~ -

JJTrtTfs-1 Htidt ~ ;ftfu ~ Rciu ~ e:t ~o:oq ~fkc1tifor

rrrn~ Jf~ ~ I VQi ~ (fiT lJT;r;TT g fi ;:rnili (fit JfTtlTtt:t lfif{f ~ • R

....

~;:ft m:m:Jrif eM' i!tTfT. ~ Jrf\.Titi ;p.ft q-~T E'T ~7fT J ~ft1U ~

;ftfl illY rtf, *lET mT \IT~T ilT"futr, urf ~ ::ftfir ~ ffi:Jlhi ~. RiflT 1Ir-:RT ~ -ftJl ~ ;ftfn if iflTt 31'rSf~ ~T ;:rET trtft f Jto;::q llqE:"r 1ft" fcmT f fltm-

..

mT Eft R~T fi5e;rf ~ fi ~ fit~ Jri1iTt iIi't ~TJIT tt m:rTCAT

~ mnr ~I

Jln:rrsris ~m -

... .p- ........ .,... ................. ~ ..... ~ ....... ,.....

-nm-~ ~ tie g fq, 1'qT :.Hfuitl llMT ~ arnrtf3;{ !fJttT

if q{Wr ~ r-~ifj Jftq?r B iliOlln; ~ E't Rifirft ~ I ~T ~ VII 4 I.. ~ eNt it~q ill ~;:rrt qT sar g I

...,

• ... • 79

79 --

82

~f R~~ l'i ~T ET~ l'rrn if;t"l=~ ~ itQ if •• q-e-nlf ~ JI fiJi!i l=fTY.r):f AA if tfg mr"tT Etch ~ I ;n:J(f} ~ J{P::rffs-1 ~ fl:lP,PJ1 ili ifit emf EfTG ~ Jf~rnT JrT"f ~fmit)T ~. ~T JInitm gem ;p:jift ~T ~ ~)" r ifi~TrT (1ft mrft ff ]Tfn ~y ifiT yftmn 6. 8 rJUT 9. 8 Y lET ~,

tre' 3f TTUll UFi"lf) 5ITff ~ .ft1i Jftr fuT if ~ffl i5't .=txtr"ft ;P:[1fi if JlnITm i1:I~ ~ ifTG Q"i!R ~ Jffulfi r=;rft ~ I !fifr ~ tITtfi i~ il ~ JlTQrf$;f g<lfl ;n:JtI) ~ ~;:r ~ !JTG E't &fUff it tlE mTtt i5(~ !,

;:rnijj ~ 3fTl:frm ~~ ilirUP t Q(ifF~ ll-rn.,rft J{nrrST~ 1Th1~ ~ ~,.. rl7ft fll7f~ 3JTlt g. R ~Tllp=q ii[;:r rClTft.ll ri~ "R1mtT ~ ~ il e'T friroT 11UT ! J frfi~ UnT IT~ "lCiTs nridt ihT R url'" ffufu aRft'1 II QC JfftJit) *sft'f ~ Jftr Jtt llT @'t ~ zrer n ~ifior ~ r 7Jt~ rrflml ~ JrnrtfSrf qf)" ltnT Jf ftrifi ~ R ~ it"~wt iff" ftTimn 3ffUiji ~t ~I fffiltrf.=ruf n 1966 ~ rr1ft ~ ~qrrr JlTtrTm 1fft

...

l1nT ~ sr ~ ~nfp ETU il frftrr 1JlrT 37Ti1 67 JfTt" 69 i1 itiOllnrf ift

1l1ifl n:rf) rMft !f¢t g J ~'T ~T"[ ~ rft~~r it Jft 7. 2 ;' 3fT~Tcft ~ tre rl";rr a-n:r ~T UT I ffT~Tf.lQT if l!(ji ~Tft Jttr ?fn:J~ JfTtf'T :HIf i:le ~ fi; ri"fsllIf il Jrfuill 3Jl crrn £'fTJTT !fiT 9"ftmrf \rlJMT ~T UT I

~-s if srrr Ft fi?r ~ J(t:mA'f 11' US' lITO sft JtTll~ Jrnft II 1\ uaitet"flm?f if)" Qr.qrtt ~:nqnrr Hrff ~ JiITm i1 sTItt ~. ~ifiT iliT~ ~E J:tAT 1JlIT g 11ri Rcff ~, ij; mT if nt.Hf iT ~fni ~ Jffu\li

w ,.

Jr Tllttt~ qimtT ~~ CflJTfi Riif 1:, Ifmff $ ~ ijrft" tlm i{t ~lfrUT

. ~ ..

~ rlrft ~ r ~ JlLlfO~ ~ itt tJE m-fJ ~ RTll~ lfntt ~ fi JrMf§r

ifft" JJ fui5 m:rr R rrl-1lT 1fit :'M"R emT ~ J JU, : ~JJT iT eft" ~'R

trrfift Y rrs ~ JfTQ"Tf§J itt ifTTI ~ -arrl" if feftrrr mT urr;:rr ~rt ~ I

iffi 5fCIi rr ~ Ju.:t:fll;:rr if Jln:rTf§1 i{t ~nrT \ ~tlU if q;:'iftnrr"f

..

~T ~T~T ~f1 iff+mT urr~ ("PIT g I

•• ~. BO

--- 80 ---

83

'{1ffl \lW ~ ifi'T RJWr.TTffr ~ 91l3f ii "[f!" un 2ft f'TlI~ 3f-m ~~ f\ ::rnifi tT liTm" ~ ~ i7R ~JrT(t eft JfT~CfiTV ~ ~ I $?fT trnPfT l; tfi'rf~ i6~ tf rl w:ft iWf :il ;:rn ifi ~ m-n ifi rltt if) n d ~ I ~T rn ~ 'Qg

..

19rJ IT ~ mN anT t ill Jl"mtfs.:r !]1ffi ~:q~ ~ rITiji"ft,nT g ~ if Q(fT

;mil) ift lJQn ~ ~ Hitlft J Jlt'f "ftnt J1ffi i1iTS ;;S i(Tlirfror ifiT 80fT (IT ~ ~t ~~r' ,,~- 'lit iflarf.:ror Wt :1ft'f it ;p:fCti itT «trii ~r~ ~ ~ (1{E-flfE it fbirTtP1 ~ urrl'l ~~ ~ ;rnifi ~ fkf;ft Il¢T E I

~m eT lliti ifisooq;ft ~ Jr~ ~rq;{ arfi:l!lA ~ E;"t"f It ~ iffrl <itT ;mrr f\illT ~r f<I; Jfnitfs;r tf<ltf :;l1Qi f"lfft."q ntuR ~ I "fbffTQi1f if ~ ;mifj rft

..

~~T iIi'T \ifrWft eft ~?" ~t ifiT 3ifuifl ;p::riji "@~ R ~ mr lifT

~it1'fTr 1

mr,~ czre- nFfT ~r eT?-

9'

ClJTIfifi Q1:(T~ Q"f 3JT"!Jtfs1 "Q"(f(f ;:rmfi ~t Jt f.=Icrni Cfo1~ ifft ~

....

9"1);QT Jr~r~ \IT {E'T ~~ JrtifiT rfP1f Jtfll'r~r ijtt ~ 3Jlr 1W=r

Cl:fTtrTf"flll !fit ~ ~T):( ifiT VifiH?f Pf~ flWrlr R rfT~ 3ffillf) fl:wr~

erar ~ f JJ~ urTftrRT~ (YflfPTT ~ ~T gp :m~ 174ft cit "ErfTtni ~Efr8T. fiflll1 f.:pj3!UT 3rr"lTtfsPI il; arum 3irit QT ~t ~Ttt 'aTll' ~t:rrr JfTr

~cti iti ~Tq ~ ~ J1:J1-l~T iflT :WtlJifi Bll1lT 36 I .. rr cr~ I 1m qtJ QT 1t~fuf'l fmTTt" ;;rEf firrT 7)t:fT g r t:I1! qiE"T \JfT ?lififfT ~ fiji lie It)Trf",

'Itt nrn WQi'I ¥1" ~T qm7fT~ 1fUT"fti ~ o-=J 9'if !fiT, n r.;t:r-r;{ ECT

"frr:rr JJll"T g. ~ ~TM qft t'rnrtt lfi T urt r g f

RTf il>rq~ ~ ~TUr=ff ~ ~ dtif ~ Jl'tr nafl:filli"Jr ~T tr;!t Ql:l;r ~ fiIfT l]tfT i I SR ?idu it tTE m fertrTfUftlr ~ flt; "term JI'T

3{ f.:rcfni c'TlfiT~fUf 3m ilipi.9'illT ur IJ~ sn=r Eft ~T ri fe5u"T \jfT"Q- nt f~fFIT i'iIT~ it1lT ~ ~ ;fifo l; WiU~ 11 uri ~-~iIi 3ff1fi~ ~~ M

JJtr ~ QE ~Tfqq ~, F4&Cfl: R~ ~(Of.JfT 1T~ fui:rrr it ilTa: ijitt a,~

..

tlfrl-;:ft -fry qt" ~ 31 eff1l ftfTJTf fifiQT ~RT tlTfEtJ I

........

81

8J

81

~Tf.:rqi MT-r [fi~-q,ift :flQ":ft er SlR ~~T ~ ~ i:ij'm ~.

... ~

rn-(tu q-hTTtT r CflTdp [lUT ~ :MUnT f.:JqT~ ifiT1ftJlT ~ 1iaiu :q

3trrT-<fn qs; ~TQft f=qKC rn g, fCfi~ ~ EJ1~ ifihf R~ o;E1 ~T ~ I

~ ~

ifiOl=rrn c(t mTtt tt atTrnlflT ~ tftfj RTl=fT~ij) JlTffl1li fum

i.fi'T mrfurv n!IT q!Jfqfaf rhhft ar ~ sf,- rn g I iFC q-r »t fm:l"Tr if; RT eTTJT 3rT"f ~ EfT ij) r=r EPTT I flr~ Ii JfnJrm ifi't i5lft ~ q'tr; Er~ CAT qft ifiCnJ. aur fi:l~CT aft 1JOrm'lT 3fTi~ ~T~ ~ t mlfiT nfliu ;p:ft

..

~fkT rit'ilft ff~;ftilft QSrrfg;Jlf ~ ~ I )ffl: Jl'Ttltfs;f ifIt ijilft ,t ljr lfi R

ili -ftrrQ E~ ~Te" f"iQ5lDl tRT qft ificT~ q-f itifi~ ~ ~ trt1rf mrnrf.:tifi i::UT3l f nUT lire iti r@T srit1J 1Jd- Q1l~ (Ol lfIt 6f.,Ttr m tt ~T it

R tu=r E:t;rrT I ~ ~ ~lfi"J ~olnriJ ift ttrn tt if) t rrifi:r ~~ ~ ~ :qrm fil~1fT. i<rfFi1i rrr11f ift Jf-;::q ~fJlfrrTJfT ifit erA" iji ~ ~ ~ RI:fRffT f):j~ I

8~-~ it ntt~T ~ sf!" "RUTt sr=r Et1JT1 ~ifift;~ aiT Jf;mq

.... ....

m- ~ fi Viti ~ S~r ~ H~ l'folT ~ ~ ;m ~ ~ ~T~-tn-;r if ~ 5fe:MT~

...

JfTITT I JRH H-t cfiQ1lTl1" ijl'T ffufh ~ ~UT~ 53fT I ~ 91fiTf ~rn ('JUT q1:fiq{l'f lj Rt!T~ ~ 3fTtfTm tt ~tFt !fA- RtfFllT QlT eff ~ R i*j triTCfft

..

t(e~ r gr RiIi? ~.

Qe nt o;6T ~DT vrr Rifi(1T ~ fq, JlnJtm trfrf ;mifi ~~ i$T

..

lfinf'll m~fil "f.:J~q; ~ I !mifiT sft ~q Jf~ ~ I ~ ~ q-@"~ ~ !ft:ilf

if i5fT~ ~ lift fl1i1iTIl~ n ~~ 3l T:§- ~10 R fit t;:"f ifi RT t'T it-1fT I ~";:ft rr~ 'EQTq-rf 1ft 3f f;fQ'nfffTif (Ii T ~iji( ~ $R ]:f~t itft JfT"f R

... 'oil ..

t:rrPl ~ gC-T Rilift ~.

~ ~ ~v g-m ~ (JiOllTR f.:iti~UI ~r4p1 CfiT ftJ;"f 11

MTlf ifiA 3ttr ;ffi ~T ~ 3fwft ~ ~ itt JfTCf.fll'~T ~ r fuR fuITuT-

• c:. ...

Jll1{ Q1lt nt.1lr qT~~ Qifint STAT TlQT g. R Rift ifi~ nUT ~T ~lri

..' '\aI ...

ifinl;ll ~ HtrTf"R ijtT ~ rn ~ I Rnfur-r.=riji ~:5f if ~ ltTf,;qlI ff Jf TIlT fs"1gm

'1'll~ ijf~. w:,:r f.:rd~~ ~iffI ~rnrf.:tiji -a::rErFUT fft:lT a:rTQ'ili 'fnr Q"f "FaT"ft."!t fimuJ 3JTfC! tiT ,.4- ifr ~ ~T E'PrrI

•• • '" 82

82

85

JfT7lrf5';:rorm o;p:f(fi it llFQ" (fiT ifiTl ij)~~ m ~ ffra ~ Uffift

.., .

! 1m ~IT ~nT 3tt1ctT 3tf'fhfnr ili "fn"f rrr 3J~R ~T ~ fetfr urn:r I

~arft Jlitm-JrT i$T sft 3Jn:rt~"ijff ~J1~ fuuT Ufnl r

~ ~ fq~ ~~T ~ mf ~ftc i?r 3f(;mJ;::C ~ 2ft" fi~ urr~ i!T~ I i!r$JTf.:fq;t ?JTJlT~ itlnlilinnd\ Jf~rff~1 flUTfnf~l"fturf ~t ~

~~T tTf fc:frnT~ ~ fcmrr -futi~ er=r ET1TT.. ffr~ SRifiT lJEn~ ~

~P5t i;R~ ~TaunT ~ errt- 11 "f~"c fu~ ~rn:l~ JlT ;,~,

- __ Ift'I'~ __

8£)

Jot "9l1 iii 3ft: tl"2r-1 :. ~ R t=f ~ fu" n ;Jff ~ ffl T tr ..

I - ]'PlT ft:;'12:rifil "1ll ijl itt JI-f.:rErrdftT ~ ] Ttl T f -

..

JT ~;jT it lllJt~ an ~iU iff 3tPJPr i'i rfrIlT ~fli t(g f.:tofu ,:JTm {f~Tt tt 31lt H f~T ~T ~ I 00 F<5Tt lfTtTTf§t ==m~ sr J'ttU'JT Jf ~qnf fiITT ~ 'ijil) T g f ml 3J ~qnfflT ili "f.p:;J 111 ftiff Jf5U iPTlUT

.. ..

mtTlT ~ ~ !-

i 'I 1lE' llA fl'tl.fT lltIT ~ 11n ~Tm it RTl1T~o: ~ R~ ft;mT i{ft'IT ! I JRil u -r.ril' ft1"uT (6"1 ~ ~Grft ~ J J:im it ~ ~ i\j fl.rqr \ffilT ! f 31Ji1 Jfn:TTfs;r ~:lJ rsr qft m ~Efft ~ J Jlff: ;p:tij ~ 3JlTTrf§r er ~~ i'llt 3fTQl~lffl ;:P::Ci\ Eft ~T~t ~ ?m' i:iITtTJ ;:mill fURT'l

sr n r=rr ~ fit; im ~ ifi T~ ~ ~;; ii JJTQ-'tfk;{ ttt qaft ~ r

~ ~ ~rn s~ If erg( ~ft ~fJTT fuiti 'fiPtT. S1-nRT ~ ~TtT ~ 15T1Dl

.. ..

~m rrrEIT jt 3lnit rg:, ifill t;:;ctT g. q-tIT~ r);f. nm $ ~ ~

it sr=, Qi'f q-m NfiUl ~ :mi1 3IHrff.s-:J tft ~nrr i5ff tefft ~ r

~ fli1ft ~ ifiT~ aPQIJTfiJ. ~l-q~ Ji'T ~ 1ftllTft si"rlT ~ I 3m : t1ET ill ffT"Iff ilit ~l"VA ~ 31 ftlQi 3tTtTff3;r ~';JT urft'vl llET $TttlT ~

~ ?l ,[ifjT"( c;_ctT IT 3R e31 i'i J1Tf.fT ftr-1 giffl ~iji Jf fPJa-rd f.m:rr .1V tIT I

"qs 9T"1 J'O"nT ~ 115 inrr ;:r ~qrr -:r-=tT ~~ ~ Ji f!:tcrnf -~r ;n-rr ~f ~ 3'Rart i.'J)lfi g I ~ 9l"~ $ ~( i'l llE H~~T ~T g fJ :-

S e] ~ffiiI' am ~:t i1 J{'f!fqnf ffi~ tIT RQi1 ;re"T ~tftr 1fQYfti Wft

ft:"uftl ~ II nn~ ~i5 RT J"R 611 t ~T~'r ~ 3fT urTftr 'g J 3R ~ it VAftT Rn:r~ ";{l1ifl ~T 1ft JtmPr Cftnit. Jrfi: tIT ~ If

. ..

JI f.lm itq T 1TllT I

~(JB ] ftlili Jtn.TTftR tt I1r;fT ~A R ~"R ~ gtf1T ~ J tlE trrft~ ITT JPq "fT"FnT fi srsr '~ij;ff ~nT ~ I

B ~8 3fTtFT fs.:I wt m·q:f qTH ~~ qft f.:f ft-r:m s:tPtt fifi6 RTllTiA ~ f6;i ~ I ~ ili 9"Tl1: m.ft ~T 1S ~ ~ !U" Iilft t:rrrIT l!f ~f 3fff: jfqf ~ qt bY tf :n f;:ifl rd $( fe11T i4ftr, ~ ff~ i1i r %lr.; i$i :JT f.:Jcmf

..

~r.rr 1Jtl" T I

3fTI1l ft;tlrirtl 4lt 11) (IT"Qii nUT 11 f.:t;Jr rrruT ~ ti'ml ~ 'tnr g I 3m: M, R it

.. r ..

~ ~ 3{ lrlal1l -f1f)Q"T "l"f!lT ~ f

2

87

(T(tIiTrt [f1J p. ~ rIcE 'ft1:tT UfTffT g f~ JlTutfs';{ WI m ft~ itiTtul r!t i10T ~ &fT1TlA 3Trr-~ ift ifttlTtT~f gTrft ~ I S1T rnJ qT ~fuf qm-nWflTr R m-rf~lJT 1R1T g I ~ llTff qiT rut5T'f ifi~ it ZfiTt -rh>N;rtf

~ 'fiji ~ ~ 3f~ili ~ 1t ClEf ~ Ufi'ifq~. '3-ra;:rT" ftlGtt J qr-ft ~ 8~ fI-rcft it Jr-;:U"f ~, SR J{~ t a; ifiTtuT qgf ~ ~hrtr rrnTfl'f if ijl~ fff'i:ff lift il>Jft g I

et Rtt)rft g , q-gT~ ~JIf ~ f5 rrruf qfj mlft gtrft ~ I f.t fttl=1 !:fEr JfR ~ 1Jffi'f g fiji mrr~ fIlRrq-;:{ 31rft:: fft ~lTmT ifiT l!Ql TtT3f ijiT~ 3ff~Tm qiT ifilft ~, ~ ~ITT ~ Jf~ if,TtnT~ .. ;r;m ~ qiT~ J{TUT~ Wt i1itfT 1ft ~l SRrfinrft ~ lffitr tr alT~ llT~ VfTft g :-

--

f- ~t~ ~ ~Tul~ tT ~ J

2- nTrtrn ifirft fuR~ (f.TVIT ~T~ ~ fhrfrr Cfm .. 3Jmtm er ltft'f ~ qTf 3tPit~ ~ E't QTffT g, 3f!ffn ~ ~T~ ~ ifjT~

..

a 1t1R ~tur~itig 'tigT \lfTOT ~ r :J1{tt JfTqTf§i 'fiT ;:@f MitiTl"

iiif £TmT gl

J- tff!:rr~s- ~f;u ~IT~ eT;rr I

4- !trhToT 5- raJH q-pft ~T JU:tTq I

~ i'flT rrftft=trfti ifiT t:llT~ ~ nf (fi( Jtfti fJiTrurT QT ~m ~ ftt ffvfo RW E'T urnft" ~ I ~ ~ JrftlQ'ii~ ~T1T i'1,. JrfilifiliT JlT~nfr. iflitunr"lff

. -

JfQl:rfcfI qtGnT er ftiC6T'f g J ~ ~Tt 1"'mtl t9"TQi rrr;IT (fiT (fchr 3l:JTi!f g, It'fu

~ ~l ifLftrol" ifiT q-IT f ~T ~ n T 3f fiJG'inrn-J'f 'ftm~ ihrr Jfr nr ftrrr ~ •

..

~{ it f(Cfi~ g J !!~Il ~m tn! ~ fW Rgfflfl q-mqi 31lE'T~ oUT ~ ~ i.ffl tt

t:Q'QftlT Q'T ;:IT{" a~T. ffrqr ~, srnr=c ~ 'fit ut:: q-r;fT. m:- r:w.:u JlTST'f

~~ 3fTET r Jtn1W iji R err ~ ~'f Clft ;:;rr ?l ~cft } I ...

3- fm 3lnrt~ {fir ~c Et::rr -

~iji if Sif51):1 3fTllTft';:r ~!}Jtl1 ~r srf)i~T if JrTtlrfs-i <fiT Efti;J ~ijj ~ -ftrriTrfT IITftT g I ~ 1~T'f }fTim ::n:Ilfi ~ ~"ft;{[fi ~ ?r JIT!lr~ flmTtfT ~nT ~ I RTijrrrJR: Jf nTr f5';T 7JifO ;:mij) {fiT crT fc; fiR ti brft ~ Qq; iti tii iIT~ it ~ ;;rTrfT ~, R~ ~ ~b !6 ~~ arqn::~T~ ~ 9lTtmTrrn31f R mr il'Tt ~ vrr~ifirtr ~ iV"A sr ~rn fq)qr 'llQ'TI ~ ~ ~ lRStfft: tr

.....

ifTff Rn:l~ 3lnfT :-

litiS RTllT~ft: ~m ~ if ft!rfTUT rn:Ir JiT!fTm 6 RfE oifi srrm rsnr ~ r 3ffl: RTRT~ -;p:fifi il 11ft! "S'!~ 3ITttTm ftu-rmT Yfnl rrt ~ e

6 JjTg I!ffe: ?illTGi gT QlTftT~, tftr-iftr 7rnTCfl gt ~T ~ I

• .... • 3

3

88

Sag "tfft'. !ifm 3iTUr f'5~~ -;rn'f} ftUf t}rr ~ (iT £fro il rsr \IDJ itT rrnn:rf.ll!i i)UTIlT ~ qjT~ 31fCffr :1rn:rrm tlliTt:o sf \ifTflf g,

a 1TS If fe' ,:rm qqJ Iff ~litt 31 nit m g"ffi ;:men JRli srsr urnT rtf -,rn Et~ m mT{tJT ~~ 3{n:rr-f§1 lrnp:;(l ET crrrrr g I 1f~\ en; J'Tit lfifiTfJ RlRT ~ ~ :WnlT (:gqg ifft ~!JCP srsr iifTtr rtT 3IT!{tm R!iTG'l ET UfTffT ~ f

31f~ ffL"tf=r ~T t:uPf ~ "fflft e'Il JfTUrfs;rtT'Qff ;mij) $I 3tflTT~

~ ~ .

~T GfT RlIloT ~:-

r- JfrR ~1 Jl d~ ffI1f Q'"~ ~T:Jf., it "f,T~ ;:p:Tiji Rft. ~1 ft:ufh :q ~~

Jrntm r:ml: mn"14'1 ET w:rnrr f!. .

2- JrtrTG"i t?"d JlrA'PT ~ G'TF1 ff ~ltt :MO fu tgfft ~ f m:r cpTtur sfT :RTtrT fu;q iii r.Jrt=ft ~l~ tr :;f~ ra=r tEfft g I

J- f1.:{ Qtr tThlf R fl~T eft "t;11qr~.tr mT :¥.~fQ 8' I

to< \D

3ifTt"lffJ n!'"'tf R?iPT-r ~qTt! ~mrs: ~~1f ~ ;rc-tt Ftftl1irrr UfTIfT ~ I nUT ?IT!rftm 11 Jft. Z: ~ift:r.Tt ·~tlT «rrrr g I crrc;~ QT Jinit-Fs<::rlt"ifff

... ~

~ili ili Vffi ~~ I q ~ it m! ~ffTtfr :niIfT ~' ':~ifi JrTtrTftFroiffi ;rn-q; :m;:rr R u~ I

...

ftmrTlA' n. tTillfr s:(~ n :'lfT!iT'ftFnfifi1 ;;JF.5 sTA~ :fit ~Tft ~g=r itit'f 'CifTIft ~ (

'-

!R l.fJ1=fT R WIT iT;'JfdT ~ fl RtQlT"f (ft .. 1C ;~rrr~ g fi qqifr JIm ~ snrA

. ~

tf-r J1nrT ~'1 "ftTff1:r'1 a T ~Tn T ~ I

a--,m nt.~:r tt 11CtTTi &1t T-cftti:Tt ljit~ q-r !l'e ~Tii RrQ; gr UfTIft ~g 11ii JfIf~ ~ it ~f, 3T~ fl .it- f["(;ifu .~" 37iR ~~ 3JT~-Tm :rnili ~ Jtnlf;rr ctiT q)t~ J1J ~t-T ~, 1mrf4i ~ JTTtTTm "Fm'l: .~~n:n sf ;j!ToT !, tiE nt."q :}rPTtm ;fifo tIT rti ~ ftrr:E t'PfT ~nT G I

4- 3f fuifi JrrlTTflr.:I (,r~ ?r ~-t~ t"l'TC'TIGT f;J -

"

~T f'd5 J1t:~;"f i1 ~.r:m ~~ n 'fl5r ~ t fi :.wn:rt"f1r-i V'ai vzr;rr ijiT

rnn1.fm ft??f ifl "tTt" ~ :nrttft JIT£'flZft!iBT ~trft ~ I 3fTutfk;f V(f; 91fiTt sr \iO!~ g Ufr f<p ~~ il aT ~{ ~ -fr1~ RT'imT'ft ~ J u~ t:mffrn llPIT

R 3fAA 1fttr- tf VlTffT ~ nT Cff! ~tT{ ffiT gJIT1m'! Q;mT (faT ~ ~T~ , fpJf iIiT ~~ i{ l1~T E!Tnr ~, ET~rq.P.l ~ rrnn:rfqffl Fq&R~lDT fIl1T ~T& \ '6:lTtnfi ZiStrtFf ~ ~rl! !Fc ET:..-q (n-;;~ 31mr fi5 JID11Tfi;r tt 3libifl ~nT AA QT {Iii 'U7fl if.T 6i'~~ ~ neG -~i'1nr ~ I :wn:rtfi;:r ~ ~rq W ;n:11ft;:rnT. rrcro-T1f. ttT~msJt 3T'f-.·w:(f If ~JR,. ;rf.:tlur n ftTilrrrnr

]rfu mmm ~c ~r ~l

.. • • • • 4

89

HTllr-tifQ' ~ ~ ftT tIe nC~ nTli~ srer f'qi Cliff 1ft mtnrf.:rCfi orq JiTa'fUij)i'lT n Jt ftJifi AA CIT ~tfiRR I srnr ~ J 3m: trit JlTUTm 3tT~lfinT fl Ji fui.fi ~ 'l1T ~m ~ m~ tIT sfi ~ Ff oT ~ ";{Mr.J i!t

""

ifit:rTT f auT ~ttt It zfrnTft ij)T ~Ff i1 llqc:~r- eT1TT'

.......................... W"' ............. 4""i" ...

~ ~~ ~T ('faT l'~ fXr iT Jfrut~1fff ::mit; ~:tT e-l;il' ~T ;ri'n gr Jr-Q mrf if Jft t"f.':fJi :nr.rtf;r~~ ;:rna; mt ~trr ~ er ~rn f4itrr lJ1;lTI ~T 3I;.mzr Jft J"fflTE ~(l) ;~ror rmTI 3fTrfrm wt l1T~ 311m

~ ~

AA it l'fQf otTT. ~;iTtf~ ::r~Ff eTlIT. tm {it.l:f 1l~P:U ~gy ~, 3fTUtm

AA Q*'f sfl fIg ~Ttt gtrft rrTtft 1J1ft I fm~ 'fit Jl:TI!'(Ul !:-

S (8 UfTtrR if 1i~ ~ ttE:r et~ om if.l-f.~ [hr n Jrn~tfg;J tt -;:ttT'fT lib ~Trft f! ;;R~ ~~ ~ mrra ~T?iS tT tf'tlTTt't if ifl: tJTrft QTlft 1ft I

128 tnrftlifii' ~ 3iTUrQ1lTI lniii i1iT :ft g-nr.rr uhr ~ I ~f ~m tft1tn ~ 'fiT 9"imm 6-B R 9-8 filii irrtfT ~f

B 3 B Jftt mr if :ft JlTl!tfs-f t;li~ lliT ;rrn:ITJf ~ ft~ lfi?rnTff <1ft iftl1Ttt ~ ~ r ;fit ~~ snC5 (fur ~-rr-=r ·a ~ JfTll TftRy~ ::rn~ ~ ¥OrA" ~ ilTl: (fiQijTff qft. furtt ~il ~ I

84i ilirfrCjir'~f 11 7- 2 ~rrmrn JlTll1'1'T i tW m ~T g I

a sa ~Tf~':iQi ~ ~ r.'fT{1 JlT'f RPI~ 3fTift ~ fq; J1fbift lTllT~ t ijiTl'1lT ~T~ ~Tft rrf7frTl i :,rfl1ij) tlJI rrrfiT F! trrf tt 5aIIT 1. fb(Ji 'ff! rft ~ I

~r~ it Em gr ~ -rtfJU 1T'J: JJ~rrq<1 ~ 3Ffffn" unrrr1Z1ffi rtf

'*

i!ftllrtt· ;u~ ~ Jl fu1 ~TrfT ~ J ~ coT ffiTtm ~G tfrtTT lfrfT 115 ~

iti llnrn 11 ~iT (ilT :'TIT~ it :H'fH1i ;:fT;£'t·~1 rrif<mr t 13tH: lift:

~ ~ .

tflT 31ru~ 3fr.'lT~ miT or 31fi5f 5J1-1Tcf ~ j

~ crt ~T ~ I

............... 5

~ --

ilTl 1!1tt:tn. ~.;)~ a. e,rf ~ ;mill Cf\r 11 r:.rr 3f~ AA' Q"r rmtrl1f ift tt~rtr ~r ~r QfiW~ gT~ ~ emf if i$~ ~~ ~ tl ~frrI ~ ~I

3ltA ~ i1 ~ ~TtAt ~ .T~rm ~ 31TurfiR lJlffl ;mi!i i; ft;Jv

..

gt"rffTff~Ti ·fifiur ~(lT ~ t q'g 7iif) ~T( 11 JItu~ ;p:fi6 ~ er 91TT(" ! f imiJiT

!'tV v;tra ~ r QT~T fbGJ ~ I m! ~ET ilfT RififfT g ~ fQ~rmft'" ~T ~ Jil1lTm 3i Rcrrtfi'fT i(J T !PtTfl ~:fiT~TfR~ ~,

6- Jl'nJt~·an ipiiii ~ Jlf.1'f11.fftT sr "fbrrel tliT 1.TtlT'f -

..

3l!:lJtlo:J R 9"T"'CfI (ft."1JT iii arurr QT ~.~ :)frut~'QYI "lJ{(fi qft 3f~~nTclT l; futrtJ It 3f~ifj itiT(Ul Rpt~ 1ITft g. ~ R !8" s.si yw'f g :-

,- 3Tf.ifl rUnT er RIt ~ JJTUTr ~~TR m J:if i'Jfo:JTtlT :JTll'T g J llr-IT ~T ~ Ji fPirsrrfur $ ~re rrE {~?1ltl"'CO' 61- ;;ij I Q)ITI 31. 015 ~ 1fU' 3ftmr.;f V'd JRSm ~ m! an; ~~~ lintt fei qioqTff m ~ et~

..

$ ~ T{IlT. 31?!ri!i qjT(Uf ~. JITltrftr;{ aft ro f::flt ~ lInf iilTt'Ol ;;r{f g I

JlTrlTf§f S"qfl ::mili AA ~;j"Qg m ~ em m!' Cft.1t 1Tffi'I ~ f JlTlir1T+i ~ .~ t@ rtJT gmT ~ f ~T ~, JfCt: 3fTlltft;{

:H f.;ardnT ifiT srcrr it 1Jffi'f g I

2- lI"e' llR ~r fts tit ~ ir Jfrqrm Wt ililft g~ ~ ijLll n!ft ~ ~l en l; fl'R -~ ~ 1f tfr JiT1l"tffi tl- ifilft ~ I Jfi'f: Cr~.;ltc 1\ m!" 1Jffif ~ ~ ~t mr if ~ Jf~qrrf~T \iT'll'

3- f~ Jrr"litm Etm ;;p:rifS ~n.fo; t iifT~ Ff~ JJ~ib nt5m • ~ ~l1A QT;ft if ~ gt~ nUT li~ qq;rn Rllij :nflliti ~ s~ trt ITHTQ~ f)v:n:Hr ~ f ~ J{nttm ifiT srnrq- ltnp:ff gf UHf ~ I ~ itufi1 It ~ :Ii f.:lcrrz:li1T er ~U rtt!'t' I

4- J{T'Qr"fu1 aiT .. CJTI! ~ 31 Ttl\$ JiT1ltm ~ tn" mT"f er m tim et

..

;arret ~t ~ft iV wmillT fcntu fiillT ;n~ ilTffm. 3f1m; lImrm

FA trt ~15 mft fi~ tftl1T my tnT ~ It ~ fliRrIT ~ I Jfft: rctITt.;U it. l1iT'{tIT H s.ft ~ifjT fern!.'! fi()IlT ~TBr i:fT"ftU.

Jf'f-tltnfnT li ~n:r m ihluwr.. JfTl,;T JfTET'f. rifQJnT.. qh;r, ~'Y ~

It!

~'fl:" 3'T'fu (f( -;:;:rl ff!11r ~r i1Tfu'u

f

5- lfTlTT~ giffl ;p:f$ itlT :H~nfnr ~ ~ If"f ~t'iffi rtrtr ~(Tr{ttT

ifinrf-wr ~l Jim fm1 f'Q;l1T ~ ET ~ I tmrrq':{f ~T RefIT Rile \

~ RTl:i~ ~hnT qlT m:1fT tmiti R~ ifjT 1ftn our w'(t:u fltil1T \ij'T 1.,.

«!r @1 3fnrrm ~'ff ~~ 1fit f'iii1f 30- 35 ~ 1IFf ~ ~i el-nr ~f ~

Wt t=m$ 3lR~ JWf1f :fT1l"f ~ !Tfh 1'fT 4/- ~ , JtTlf ~ ~ftT ~ I ~

~ ;miT at1t ttl:tf"frrof ~ 1ft lfu~ f!Pll ~ ~ tt ~, lm 1ttlfh if :

-=.;

91

Rnn~ .,., ~ ;r:!1lTTi mr l'ffU fQi~T flinT (1ft CIr" 1iRrft ~ utTi I r'IPlff Gl~n R mib~ ~a1i jf}TJ:(fI QT r.:rurrf ~ k un tIT ~ r

~ij) ~ ;rTt;ll';f R rlfJTJl 1fft "EQ,-q1ji ~ fiA"T tft ~r m ~ I lTTm'1lifffT il?T 'U n t't ~ fr.fi fifPTIi m~i Q"'[ ;:n:ri'li ~ iTlfT1lT i'lTtr I

f- rp::[if) ~~arrr iliT ltTt;Oll &~T ~T ~T g, Viti 3ttr Rf'i!iT'f ~iI) QT

3{~~ ~Tt qjtf(QPl~ ~ urI' g I *fvl~ 4T fm ~T{ er ilit" ~T ~ I

i1)~r UlTftT it ;w.tfi fTUffQ sr ii n':l:fIl m ~, ~tr ]IT o;m~" 311ttTm 1119.f1!y ~ ;m~. 3lTe rr ~(fn ,-nif, ili ;;!Ti.! ~ ~T-anT3Il tfiT m-m

r~i4T :.,rr TI1T ~ l ;m if. er ~rrtrT~ O"f T'lt'f n~ r .~'T $Irq ~ JTO="f1'f i1lt

~ liiT ~ furtuT~rr1'1 i;5r ~ r \iff Rffi?fT iJ,

7- lllW 1lTtif R mit 1!Q"fiffl ~ m Jlf.:fqnf 3{Ternf~itr ~ J ~R'1lT

3"Qi1 finJ 1t ffi l!ci m=rft E!T1t trTf~~ I ~ ~ RTQ lf€ RN f(;qr F ~ ~ 3lfflTi:fi'fT l"'(Cfi rritAT qr-t1;v, QE n.I naT Il'£~ f!r ~~T tIfR

• '00;1

~T TlTfu(11 ~fai:t 'EllqgT,[ ~ li~PlT ;rI-lifi ;jq1i~ l5m ~ oft ft1

Jr\A'ntt ;:rr «:1 ~ I J!T1l1'-f§t ~(fi ~T J FqT~~ C'lIlT int i ~t1i (ffr JfTl:f:l1i15rJT ~ s ntt 3t·~rr ~, q f1uTTli FGm J[~ ft JJilJinlif ~ tfiT re nUT rfDf, ;mCfj ~f ftff'r QTIfT ~;

..

J/T~ijiftT ~ 1m 11f:Frr ;p:iifi ~ '"f;!fT-, qT ~ flUT rrfG; ;:P:{Q'i Rnr vpm 'ti'r ~ 1.:("("" 3"G~ E"T W4iT ~n:rTIJ -film \ifTtr I

B- ~~ QiT 3lTUrt7rif; 3tf!Tpr - JiTUr ~iTf ~~ 31'tr~ iJ;T ~ ~PT 3ftutm ifintf if ~tlf ~ ii'l1lT ~nT g J rn T aiflf i 5fTCCf (1t.~T ~ Jl;tRTf if>tt. 70 }fftmff P.TJf Jtit~lfJT~ illlllf ~,,~"1lm JlI!fPr ~

t'tTtJT ~oT ~ I ~1) :Jffl;:O RfftT l.ff~~., mifiT ~ 3l~ J:nriTf ~

JiiUT~ J"ql:JflT 1lror ~ffT ! I ;:n.1Cfi 'lir 3lTUPT ~nr~if) ifiTlTf

If fit ~tffr gr ~ ~ !rn ~ ~sf i1 RT~, m~ iA~1 ~ rr~ Rltrr~ RN ~R it; qrQSf iSRT~ ~ faitfT i31T~ liPTT I 3fTtWi tt-

.

~nl ~ 11; Ere 't qQf 11 tc oUT eTirffi ~r.,A sr Cl)rQ ~ ;p:fifi

11 "ftm:TT iJlT~ (¥17ff g.1

1r:[q) 3YilPr ~ et m ~ rrmcR !PT ~ 1aU i5TVll ;:rJl(!t l5T R"fflT E"hfr g I ?1n:rT~ f:jlt~ :RTuTfJ!i5 ;fITnr ~ fr1l( 20- 2 5 ~ srrn fi(f. 1l!ry ~ T g I 1l~ !TCliTt R ~~ ~ I{lQ :=ffiifi flirmr ~ I

l;rE" ~ G9T fqmrr nnl g I ~ :Ht r n ~ 31n:(t"ftfo1 ;:mill $ ;;rtf 11 31pft~T ~T ~ftl1fi ~ElfT ~1fi 3lWiQJ tT1tl1lT urr rsr i I. ~ft Jttr 3ITut~ ~rrtf ~ fc1v ~tt ~ ~TQ '1lIij> fm; rsr ~ I mr ftltTUTs:rrn iT MTGl tj)"f RToT ~~iq. 31rrf"GU ~ITtir ~ irr "fuv I

........

82

9-

;:pi~ ~ 31 f.1'crrv. {'fUT R~ ~'i( JIF!'f Q[fi r~n sr 3"?Q I ~~ ] fbi5'CfIt

Ie

rtffl ijjIff~ ~ J.an:r R ;rtf 'APr.rT ::rr~T nrfu1?' I 'Si9"i$T 3 FLIt C:~ fkRT

sr f.l E'f~ it arcrr rrr fifiqT urro:rr nrftvl ~ wfkc" ~ lSRili ~IT ~Fl QT tt ~'IU'I W.~T qrrr'! I :TI"I:rTIf-{ 'ifirl [f;itq-ftftrl $ (f"UR

QT RT~~~ 1?rl m!(Jim iI~ ~QTrr ~T ;:;rr;lf a-furr g)-1fT, ;;.Qifi

3PTr~ nur 9l'l(J~ ijft ~~T~T fu$ ~ft rcrr ~ 6 T I -qe 0nf ffTcft ~I1lT!QrI'r qqrrr 3TTIfrn H fIwrr \IT Rq')flT i I

7- Wi $ql;~ -- f(!;(rr -

_----_. __ ......

.,....._ ............. ~.., ... .- .... ~'.-,_.r,_ ....

1- ;rniJi ~ft iittfi J1W~ i'!iT rrr,a MrtT~ !TG nUT ~6 ~ gr ~ 11wr ~ ificm 3OT4"T ;;rr;:rr a-M ~} ~ ~ft;c R f(fi$IT ~T nUT Rnr~ ur., sr t:trr~ :;m 31t 'f fe-1"l T~T "Q"T~ I

~- 2- ~ eftc R rrz.-qn"1l{fl IT';J~TtT trrf(CIi. tFff. ~ thl ~~ ~ ti

,.

3 4f17l.l ~tn:rT iifTt{ I

3 - ~ilf J1'QTi'r-l i"lPm 'iti J{'1{fT'f' 11m ~ lJ)li AT'1 Ri;t <=mili il';{TVlTt'":P

'*

J"tIM1ro E T $1l ~ ftz ~ ~ (liT'f rrf t~Tii1 !ITffT ijff!f'

4- ~it 31'trT~~ i6T qiT-n srer 3-r.rre;r ~~T~T t\CITIT tt fRrr ~n:l oUT':~ RUT ~;i~ r~hi i'fil=Q"f;r<rf ~ iJinf ~ fifj(fT *t errnrl ~ e:rr!f 3iTQ. fJri'fiT ~n ~T ~fIll ;:p:tq; J""fqT~"'T W1n 1£(11 fitlT nfrft er. Jni: 1.:lE' ~TU fqqn~C'f ffUr REmT'ft 'for lIT rft fifxrr ~-- ~ ;ftfu mT i1T!r ifi"{o-R sr rare f.m:r T ;;rn:r r

5- rsfl Jlp:qfi'R a ~ :iT-1fT n~T (ffUT3IT ij; Rnl fii"fif1{' lT~nf~ qit ;ft fd iiFfM \W.T I

6- !ffl ~rd ~T r'~ JJr-=crTrFf ~ tTTtl it~ ~n:r n!TT ~m;.kfttr fiST it;"f.yrI trn'fu R Jr.:rTfbn -;-p:j"Cfi iliT '~;rt~~lfir( f~:qT ~Tll' I

8 - JiTr1T11Rtr-m ;;p:f ifi Gl'T 3rF~qnfcH -

..

f- 5IT~ if e::rr ~ Q'ETWt ~~ ~ Jinrt~1ffi ~~ 3f~ iif ~rn ~ItT 1l1TTI ;r.;roO • fE~nrCi~ fkrerf. :RTfu 'ITUQ'T rt :Jln:rrm gWl ~iji ~ JrtlTU ~T ~ err ~rn ~r 1fllTi tm! li mrra ifi?m1l1 ~ r~ti::ruj mnfJill (fiT wor't q!~ tift ~ft"e R 1fr ~ ~ 3ff1ltf§f ~;;rnm ti'iT Jrf.:ir:rm ,~ CfiT sPl11f ftrtrr~ 1n:':1I ~T 1TlTfl

If •• • ar

8

83

2-

un I 985-86 R s.T ~:rr ~ 3H[(}~ 'm ~CI JiT[ffl sr 9"TT1f ;rrn:;J ~3{t I i'T~[i rsr Tp:fT fiji mf~ 90-9 J o(j tfr ihT ~ '2f) .Y. -r~':rnf ~T urro J mll!' 9 I -92 i1 50 NrB c~ ;:; ('Q I t; .. 1 ffmJ rur 'Jm. Il"'f ~T'!.I 26. 21 nTG cq IT J("tfTc:~ t!T ?F~nTI

,-

lJ"'J; 91-92 i1 ~ ~ I 9 rrvtr~ if Q~l FQ" a ~ JIT~l"-~Pffi

.. l.-' "'"

qJt(2) 3{~nt mr ~r OUT 5 rr~T B I}e'rIT&;;' ;piITO,

iii9'fc'iji. 3if"9l; 31fRi'T I if JTTm ~ R Jf~rtf fi!lT 1Illr I ~s. 93-,4 it tit '~ff ~ Ji J~~~Trl t:~rr ~ :iTllTfg'-.-Jti1n'I :;:n:rlP iJit

. -

J{TtrfU ~T raT;r{ tr-l 'lJtlT I fJm 34&40 5 ~f ~UT n M""'Ilj

. ..

11 3ft -il1~ Ji ~TdoT ~t :mf,

~ !:fifiTt ,-n::o \itT~Ttl ~ Jt~TZ' !U ~~ ~T aTSi'it" 'it ~ ?i :]fni###BOT_TEXT###quot;fs;m'Wft .,~ili (fiT JQlIPl Jl'~ f~rrr ;:,rr 'il$T ~,

~ ~

~ . .

r~ LJ

• • •

STATE/UT

States

Andhra Pradesh • Arunachal Pradesh Assam

Bihar

Delhi

Haryana

Himachal Pradesh Jammu 80 Kashmir Madhya Pradesh Manipur

Meghalaya Mizoram

Nagalalld

Punj<lb

Rajasthan

Sikkim

Tamil Nadu • Tfipura

Uttar Pradesh Wesl8engal

Union Territories Andaman & Nicobar Chandlgarh

Dadra & Nagarh~lIofj lakshwadweep

. ,

'" Daman g, Diu

CURRENT STATUS OF BAN

Not llJlly covered

/1,11 but 4 districts covered 4 districts covered

Not fully covered

17 districts co v ered

13 d1S\Iic\s covered ••

Not fully covsred

95

, .. '

TOIALBAN 20 States

5 UnIon Territories

PABTfALBAN 4 States

2 Union Territories

o Go~mment of GUJARAT had noU'''d ban in all districts except 'our. fJaroda, an tOo endemic dlstrief, nol Im:ll.Ided under lhe ban orders.

o In kEAALA,ofltleSdls1ncts surv~yed, 4 dIstricts Idenllliei1 JDD endemic.

---- __ . - .

• San elfel;tive 1-, lui' stale

Irom f st January 1995.

f ArlnEu<Ure II)

Govoemmenl of OR1SStr, had Issued!wo nolif;c .. th:m" ( 19!J9 & 1991, cOII'erjog 13 rjjSlf)cts, but the ban orders have presenllv been liII ed.

••••••••••••••••••••••••

«f 1i ,-TQJ UT I .n=- ~ 11nJrft 2-:5 11i"IT1\etrr

it I W'JiJ vt 1)tfelT 1iTIl if 8 :p;J1I ifi t ~ tt 3ITQ' .T RTlA ~TtIT ljQ1t I 3ftR ~ ~ tn;~ m.i ~ VTt"l=Sl if lfeT"R=IT lfidt .~ :rn, IliT H6 "U"~ ~ itt g1k'e" ir ;rn lIT ~.'f nUT yfnIiFfJ ifit ~r.r 1iT 311 ~l Mit m'f1lJT f

~ii ifi} ~ lUJTfh vet \R ~ !fiT ltn.:~ 1ft ..rroTI -at ~. m-tfT]r!.

"

~ ~ if ~ @r

JJRTrtt ~ .n: ipI'Ii lff R IT\TlT .T !Itt.: mrrCrT mr llttTI

..

3I~ Jft ~ifi QT iii'! ¥f !. ii11J=f fc6tT!1T. (ifTlRf 't. :rflmrr I CE s s I

;nit ~ 'iIli if JlrJ4t ift1 f 1ft" JrT"fth. SlIT srsr ~T ~ I ;p:r. !1ft pT, "f~~-q. fuft;,",T. Iftlfrft JTT* ~ ~~ 1fT ;:wq1l J rq I~::f ",T ~~ QOitur

IJ T yqn:T Stl (~ i\trr \IT ~T ~ I rllf fir1lIrmT tt 3fT!" 11 !t-nITfi;t "91n ~ifi itT :R ~~ f Q ftfRlr u ~T ~ I ~ J{nft~lfft ;p:JiIi 1...3' ~qf ~n J

tf;t iifT!f ifir..- t F1 if o:mifi JrVTCf-l ltit ~ a-rq-m ~ nQT 3ITut.,. u~ ~ flTU urm 1JUT I

. ....... .. ,

3

5

;:IT Gim I$~ ~ n UT ibt~fI JrQ"reo:t QiIfk ~tT i\!lT iU fi~i1T ~~ J1{~ "ft;v ~~ ('fUT ~ ~r ifft 7tlr-q-;rr 1ft ;ftfh JllA"uft

~ m ~ t :JIT~ stt ~iti iiA"R iliT JJ ftl'T1T i&nf ~~" 'fBt" q"f !'t

"'lff 'iT rsr ~ I :m~ itrnrt. q-~lJ 3JT fl;" -rtf ~ Jtf~ t; M ~ ~1lnJT ~ f6Qr \lll1T ~ I JlTttTf§r flt9JT cttT ~nf Jft ffi~n vd' ~ pmf ~ 1Ift;t{lJ H i\qr \fT rsr ~ J

2- :n:lItR ~ 'i!li ~ -

'"

...................... ..- ....

~ ~re;:I va 12l~TlJ ~ ~ r~ ilit E~"R ~ UJ~ i!V It@"

..

lT~ ! fi ~i\ 5JTfifrffrlfi qlf "Fm-ft'll l; ~ "'9 tnif [ff. f'elill f' ~T

UfTlRllQi 3ll~ ~ ~T" r~ vl","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/33732164","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=33732164&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[33731431,33732024,33731363,33732283,33731145,33731085,33731224,33952963,33732345,33732563,166917882,276035696,167880534,34088700,166901353,166918387,33952963,33732345,166918512,33732689,33730884,33731085,33728770,33731224,33731997],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"d8sdCjB2jvouHxMYMAatukod3f0=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[33731431,33732024,33731363,33732283,33731145,33731085,33731224,33952963,33732345],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Salt Study","track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"zXIzJCBbwQw0WjpQSTPjWWApwRQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33732563,166917882,276035696,167880534,34088700,166901353,166918387,33952963,33732345,166918512,33732689,33730884,33731085,33728770,33731224,33731997],"title_link":null,"title":"More From KIGS_Institute","track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"v20BiUdtsr/LJY5jHRttw3YF1lM=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"33728770":{"type":"document","id":33728770,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/108x144/953c98bc97/1369311919?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/216x288/9356e57e09/1369311919?v=1","title":"Economy of Permamence","short_title":"Economy of Permamence","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33728770,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EwWsHQiH9aorfPmQKkNVczuPrwI="},"url":"https://www.scribd.com/document/33728770/Economy-of-Permamence"},"33730884":{"type":"document","id":33730884,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33730884/108x144/da7eb2c124/1278529041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/216x288/35b70e5455/1278529041?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33730884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"omlOiY6K24gqqJcqG+621aAZtMA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33730884/25-Yrs-of-Gram-Panchayat"},"33731085":{"type":"document","id":33731085,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731085/108x144/1e7816ee6a/1359266697?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731085/216x288/4dceb4449b/1359266697?v=1","title":"A Study of Chambal - Social Economic","short_title":"A Study of Chambal - Social Economic","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731085,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UYsc758fIJlhevZMrqIkDh8yVjY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731085/A-Study-of-Chambal-Social-Economic"},"33731145":{"type":"document","id":33731145,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731145/108x144/c6a100d36d/1351750331?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731145/216x288/46fec92c60/1351750331?v=1","title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","short_title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L1Xa6mxljG1RfXc6k05mTT28BTw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731145/Gandhi-Ji-Aur-Audhoyogikaran"},"33731224":{"type":"document","id":33731224,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731224/108x144/b850b358b4/1351668840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731224/216x288/54cc42716a/1351668840?v=1","title":"Grameen Hinsa","short_title":"Grameen Hinsa","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731224,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pvp6A8VHdQ9QLc/kzhMzt5Xv5dA="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731224/Grameen-Hinsa"},"33731363":{"type":"document","id":33731363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731363/108x144/fcadfef077/1351750052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731363/216x288/ed762f178d/1351750052?v=1","title":"Khadi Technology","short_title":"Khadi Technology","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JTaSdizjLQQacJijiZViXqybmCc="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731363/Khadi-Technology"},"33731431":{"type":"document","id":33731431,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731431/108x144/c4ba1fc0c0/1313070605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/216x288/e9a3d5701a/1313070605?v=1","title":"Lok Adalat 5 230","short_title":"Lok Adalat 5 230","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731431,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BozPU1uW0Aqid1OnW/tMeG1bHp4="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731431/Lok-Adalat-5-230"},"33731997":{"type":"document","id":33731997,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731997/108x144/6cc899f337/1357374926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731997/216x288/b3da72d5a3/1357374926?v=1","title":"Organised Milk Marketing in India","short_title":"Organised Milk Marketing in India","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ro4Kj25UHEhXAN2h9GiJfUILXwE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731997/Organised-Milk-Marketing-in-India"},"33732024":{"type":"document","id":33732024,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732024/108x144/508c50afa7/1277870320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732024/216x288/0885bfda9f/1277870320?v=1","title":"Rachnatmak karya sansthan","short_title":"Rachnatmak karya sansthan","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732024,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SX5U38tApT81tkLf99XPsLdKznE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732024/Rachnatmak-karya-sansthan"},"33732283":{"type":"document","id":33732283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/108x144/059bb89633/1351668803?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732283/216x288/e1c8d3dbd4/1351668803?v=1","title":"Sanganer Bagru Print","short_title":"Sanganer Bagru Print","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cDpFsCVGwzeo/gW4xIAoRa54Al8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732283/Sanganer-Bagru-Print"},"33732345":{"type":"document","id":33732345,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732345/108x144/a03ae3be06/1351664153?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732345/216x288/694dfe5236/1351664153?v=1","title":"Study of Two Social, Economic, Political","short_title":"Study of Two Social, Economic, Political","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732345,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"odLDvPJT9vzMrLQ66w4Oun5mbLE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732345/Study-of-Two-Social-Economic-Political"},"33732563":{"type":"document","id":33732563,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732563/108x144/a8f59bfd4c/1328759716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/216x288/e5e3b1a5a0/1328759716?v=1","title":"Study on Religious Institutions","short_title":"Study on Religious Institutions","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732563,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J61ttr99OvdgtNKXiMhQpPMuuyU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33732563/Study-on-Religious-Institutions"},"33732689":{"type":"document","id":33732689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732689/108x144/5735023ae5/1277872526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/216x288/07c71564b7/1277872526?v=1","title":"Village Development in Rajgarh","short_title":"Village Development in Rajgarh","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lURvSMBQsbsBYaO+GAjrcgC5BMo="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732689/Village-Development-in-Rajgarh"},"33952963":{"type":"document","id":33952963,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33952963/108x144/981fc8fd49/1351668784?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33952963/216x288/0b039300ae/1351668784?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33952963,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7hndQBukisYPtvjaXhcvUxCjOo8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33952963/25-Yrs-of-Gram-Panchayat"},"34088700":{"type":"document","id":34088700,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34088700/108x144/a75fd5a327/1368509838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34088700/216x288/9c3d35ffdb/1368509838?v=1","title":"Gandhian Economy & Other Essays","short_title":"Gandhian Economy & Other Essays","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":34088700,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z6nHOAkg3rc1oxG1F0zoOmp6RaU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34088700/Gandhian-Economy-Other-Essays"},"166901353":{"type":"document","id":166901353,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/108x144/e0a0f645e6/1378781926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/216x288/e4ab24c7f0/1378781926?v=1","title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","short_title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166901353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MKZWAQK1jgwHL3Q3bx/Ehp+tlE0="},"url":"https://www.scribd.com/document/166901353/Mainstreaming-Youth-in-Local-Governance-Survey-Report-2013"},"166917882":{"type":"document","id":166917882,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166917882/108x144/609419b286/1408266441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/216x288/b81cce13a8/1408266441?v=1","title":"B.P.L. Survey Report 2013","short_title":"B.P.L. Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166917882,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CIe3Osbh2KXIjHzt15o51TWPto="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166917882/B-P-L-Survey-Report-2013"},"166918387":{"type":"document","id":166918387,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918387/108x144/be2b4f4adb/1378788315?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918387/216x288/1ebd99f86d/1378788315?v=1","title":"BPL Survey Summary English 2013","short_title":"BPL Survey Summary English 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918387,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iOxvit0PvKKviUPAEF8gQX/aEY4="},"url":"https://www.scribd.com/document/166918387/BPL-Survey-Summary-English-2013"},"166918512":{"type":"document","id":166918512,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918512/108x144/96d29b133a/1378788362?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918512/216x288/68e3a930f0/1378788362?v=1","title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","short_title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r4VtkQm0tEvE34AU7OFYc3eQrC0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166918512/BPL-Survey-Summary-Hindi-2013"},"167880534":{"type":"document","id":167880534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/167880534/108x144/512cc6691e/1379072408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/167880534/216x288/cb3c715d76/1379072408?v=1","title":"Moving Towards Sustainable Development","short_title":"Moving Towards Sustainable Development","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":167880534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+8Bh3sojhPo6Kwr8DIQzXFhQmw8="},"url":"https://www.scribd.com/document/167880534/Moving-Towards-Sustainable-Development"},"276035696":{"type":"document","id":276035696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/108x144/d9e963ccd9/1440507930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/216x288/34a991123d/1440507930?v=1","title":"Sustainable Livelihood for Women: Goat rearing and ardu plantation","short_title":"Sustainable Livelihood for Women","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":276035696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5V+p51oNFUkg1AqT4/3/PJSaP6A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/276035696/Sustainable-Livelihood-for-Women-Goat-rearing-and-ardu-plantation"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/33732164","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=alTekDlWyHpFw4hhGxP%2BBTEfzgQ%3D&authenticity_token=ICeT3mPSTPtC2Y67QYOZglvZsKbw1rCpIL4Sf8f0osa66iSjJjXhhE4Aa0ontC40b8bv%2BkWCytoJJJU5%2BCRq0w%3D%3D&expires=1538242501&wordDocumentId=33732164&wordUploadId=36273450"},"renewal_nag_props":null}-->

RtllT'f 1ft ;ftfh ~ ~ ~ Slnft fQflq ri tftffflJft 1'lTQ ~ fenrr'f dt ftiIJr itt"if JJT~ ~, 31TfTQff ~ ~

I'fl ]u.:tIlA _ IRitf l!t qlJ ~ 1"(Q g:-

.. .

II' -':ffT'ft.ll iff ~1tc ~ ip:fq; sr ~'r1J- tmi1 ffTJ11-Q ~. n!IT :RTQtf§J ;p:r, l't JtTlfPl.ftT~ J1Jli'r~T :JTfl: tI!ff ifiT l1r-f\ulf

~r ~T~'

128 ~. Jtrt1f ~ J("qT'G"l vd arnrrr .=t 17!ffh trt'" ~Tf flIRrr 1lQT ~ I ~ ;mit' ant1T iltT vfitgrllHIi ~If • J rq I r:... ~ "

3 ('Q I C:~ s.r-sqr ~T r~ r-rkMJ4'j JfT11: Ql1f qT fbi{ r ( i\t1T ~T !l

3ft:m:rJ if miW: ~fltr~o ~r.t 1Trfi«;y flInlT lJUr ~:-

.. .."' ..

1- ;p:rjJ ~ ~rftJiI 1ic:~ IlT J!in ~ft'c I \

2- ;mlli ri f'lfTrt.(f -- rot ~ fuv ~, itt 31ntftJIRITJ

3- illl' 3UTtT 15T11:A;rn vti fm=nTTJ

4- ;rn. Jrtrn:;t !fi)zrr 1

5- ;;p:J~ :JNn:;J rrrl'fn ilT fu ~QUT J

• • • .. .. • • It

6

6- Jfrrrtm tr1ft'l ~ifi 3 f'QTlFr (fiT "fER«i Vii ~rrrn J

..

1- 3fnl)-fk;r ~1Ift ::rJllfi i1ft :flTlJftlltiffT q:qf 'I

a- :.flTtTtm ~i6 vet "FtrTft.1:J i

9- o:flIiti 3lf}7J : ~~ vet fu;1\f;Jrn r~ I

10 - ==JQiJ; 3tff-q ~ 31f~ PPft ~ ~fcfn J

11- nTm. ~ vd :frfh:rm rccquf) I

3- Jlt.:!f'lr{ qz:flf -

.................. r-IIJI""'" ........

,_, Jrl:m:r:f it rn fettnl [fl" ftlrR trnft ffl!Tlrii Hn:J~ ifiT J'InlPr ifj~

iJT ~ 5f"Qni fcl;qr lJUT ~ I GH ~1t'c ~ ;m, 3JT91'ft ~ll'Tfftt ~ pn;rI f'rtrfc fi R11t;tt 9"Ttft Sf ~ I m crrfil5 1ft,.~;ff 11- RTJ{ ;t ~ -rnft il ;n:rct; ;m~. ~iIi vd rlITft.'tJ, lfntT1Fr~. 31'm ~T lIT SJ15Tftm ~ Jr,ViliTftTn RTfl!rzl' flTJItt liT 3'Q1l~ I$~

i1tT JfUm mT ~ ~ J

la8 ffmtJ ~ lhifbn ~~Sll R fcmrr-~t ifi'f ii!'T';fIfjTtT ~ .,.

JTtft f I !7f ~1t:c it JfT~ i) ~~!i1 it ffTPJ-","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/33732164","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=33732164&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[33731431,33732024,33731363,33732283,33731145,33731085,33731224,33952963,33732345,33732563,166917882,276035696,167880534,34088700,166901353,166918387,33952963,33732345,166918512,33732689,33730884,33731085,33728770,33731224,33731997],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"d8sdCjB2jvouHxMYMAatukod3f0=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[33731431,33732024,33731363,33732283,33731145,33731085,33731224,33952963,33732345],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Salt Study","track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"zXIzJCBbwQw0WjpQSTPjWWApwRQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33732563,166917882,276035696,167880534,34088700,166901353,166918387,33952963,33732345,166918512,33732689,33730884,33731085,33728770,33731224,33731997],"title_link":null,"title":"More From KIGS_Institute","track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"v20BiUdtsr/LJY5jHRttw3YF1lM=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"33728770":{"type":"document","id":33728770,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/108x144/953c98bc97/1369311919?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/216x288/9356e57e09/1369311919?v=1","title":"Economy of Permamence","short_title":"Economy of Permamence","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33728770,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EwWsHQiH9aorfPmQKkNVczuPrwI="},"url":"https://www.scribd.com/document/33728770/Economy-of-Permamence"},"33730884":{"type":"document","id":33730884,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33730884/108x144/da7eb2c124/1278529041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/216x288/35b70e5455/1278529041?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33730884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"omlOiY6K24gqqJcqG+621aAZtMA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33730884/25-Yrs-of-Gram-Panchayat"},"33731085":{"type":"document","id":33731085,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731085/108x144/1e7816ee6a/1359266697?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731085/216x288/4dceb4449b/1359266697?v=1","title":"A Study of Chambal - Social Economic","short_title":"A Study of Chambal - Social Economic","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731085,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UYsc758fIJlhevZMrqIkDh8yVjY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731085/A-Study-of-Chambal-Social-Economic"},"33731145":{"type":"document","id":33731145,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731145/108x144/c6a100d36d/1351750331?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731145/216x288/46fec92c60/1351750331?v=1","title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","short_title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L1Xa6mxljG1RfXc6k05mTT28BTw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731145/Gandhi-Ji-Aur-Audhoyogikaran"},"33731224":{"type":"document","id":33731224,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731224/108x144/b850b358b4/1351668840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731224/216x288/54cc42716a/1351668840?v=1","title":"Grameen Hinsa","short_title":"Grameen Hinsa","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731224,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pvp6A8VHdQ9QLc/kzhMzt5Xv5dA="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731224/Grameen-Hinsa"},"33731363":{"type":"document","id":33731363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731363/108x144/fcadfef077/1351750052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731363/216x288/ed762f178d/1351750052?v=1","title":"Khadi Technology","short_title":"Khadi Technology","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JTaSdizjLQQacJijiZViXqybmCc="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731363/Khadi-Technology"},"33731431":{"type":"document","id":33731431,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731431/108x144/c4ba1fc0c0/1313070605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/216x288/e9a3d5701a/1313070605?v=1","title":"Lok Adalat 5 230","short_title":"Lok Adalat 5 230","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731431,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BozPU1uW0Aqid1OnW/tMeG1bHp4="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731431/Lok-Adalat-5-230"},"33731997":{"type":"document","id":33731997,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731997/108x144/6cc899f337/1357374926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731997/216x288/b3da72d5a3/1357374926?v=1","title":"Organised Milk Marketing in India","short_title":"Organised Milk Marketing in India","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ro4Kj25UHEhXAN2h9GiJfUILXwE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731997/Organised-Milk-Marketing-in-India"},"33732024":{"type":"document","id":33732024,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732024/108x144/508c50afa7/1277870320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732024/216x288/0885bfda9f/1277870320?v=1","title":"Rachnatmak karya sansthan","short_title":"Rachnatmak karya sansthan","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732024,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SX5U38tApT81tkLf99XPsLdKznE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732024/Rachnatmak-karya-sansthan"},"33732283":{"type":"document","id":33732283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/108x144/059bb89633/1351668803?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732283/216x288/e1c8d3dbd4/1351668803?v=1","title":"Sanganer Bagru Print","short_title":"Sanganer Bagru Print","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cDpFsCVGwzeo/gW4xIAoRa54Al8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732283/Sanganer-Bagru-Print"},"33732345":{"type":"document","id":33732345,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732345/108x144/a03ae3be06/1351664153?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732345/216x288/694dfe5236/1351664153?v=1","title":"Study of Two Social, Economic, Political","short_title":"Study of Two Social, Economic, Political","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732345,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"odLDvPJT9vzMrLQ66w4Oun5mbLE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732345/Study-of-Two-Social-Economic-Political"},"33732563":{"type":"document","id":33732563,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732563/108x144/a8f59bfd4c/1328759716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/216x288/e5e3b1a5a0/1328759716?v=1","title":"Study on Religious Institutions","short_title":"Study on Religious Institutions","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732563,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J61ttr99OvdgtNKXiMhQpPMuuyU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33732563/Study-on-Religious-Institutions"},"33732689":{"type":"document","id":33732689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732689/108x144/5735023ae5/1277872526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/216x288/07c71564b7/1277872526?v=1","title":"Village Development in Rajgarh","short_title":"Village Development in Rajgarh","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lURvSMBQsbsBYaO+GAjrcgC5BMo="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732689/Village-Development-in-Rajgarh"},"33952963":{"type":"document","id":33952963,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33952963/108x144/981fc8fd49/1351668784?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33952963/216x288/0b039300ae/1351668784?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33952963,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7hndQBukisYPtvjaXhcvUxCjOo8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33952963/25-Yrs-of-Gram-Panchayat"},"34088700":{"type":"document","id":34088700,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34088700/108x144/a75fd5a327/1368509838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34088700/216x288/9c3d35ffdb/1368509838?v=1","title":"Gandhian Economy & Other Essays","short_title":"Gandhian Economy & Other Essays","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":34088700,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z6nHOAkg3rc1oxG1F0zoOmp6RaU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34088700/Gandhian-Economy-Other-Essays"},"166901353":{"type":"document","id":166901353,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/108x144/e0a0f645e6/1378781926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/216x288/e4ab24c7f0/1378781926?v=1","title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","short_title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166901353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MKZWAQK1jgwHL3Q3bx/Ehp+tlE0="},"url":"https://www.scribd.com/document/166901353/Mainstreaming-Youth-in-Local-Governance-Survey-Report-2013"},"166917882":{"type":"document","id":166917882,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166917882/108x144/609419b286/1408266441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/216x288/b81cce13a8/1408266441?v=1","title":"B.P.L. Survey Report 2013","short_title":"B.P.L. Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166917882,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CIe3Osbh2KXIjHzt15o51TWPto="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166917882/B-P-L-Survey-Report-2013"},"166918387":{"type":"document","id":166918387,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918387/108x144/be2b4f4adb/1378788315?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918387/216x288/1ebd99f86d/1378788315?v=1","title":"BPL Survey Summary English 2013","short_title":"BPL Survey Summary English 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918387,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iOxvit0PvKKviUPAEF8gQX/aEY4="},"url":"https://www.scribd.com/document/166918387/BPL-Survey-Summary-English-2013"},"166918512":{"type":"document","id":166918512,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918512/108x144/96d29b133a/1378788362?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918512/216x288/68e3a930f0/1378788362?v=1","title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","short_title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r4VtkQm0tEvE34AU7OFYc3eQrC0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166918512/BPL-Survey-Summary-Hindi-2013"},"167880534":{"type":"document","id":167880534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/167880534/108x144/512cc6691e/1379072408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/167880534/216x288/cb3c715d76/1379072408?v=1","title":"Moving Towards Sustainable Development","short_title":"Moving Towards Sustainable Development","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":167880534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+8Bh3sojhPo6Kwr8DIQzXFhQmw8="},"url":"https://www.scribd.com/document/167880534/Moving-Towards-Sustainable-Development"},"276035696":{"type":"document","id":276035696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/108x144/d9e963ccd9/1440507930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/216x288/34a991123d/1440507930?v=1","title":"Sustainable Livelihood for Women: Goat rearing and ardu plantation","short_title":"Sustainable Livelihood for Women","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":276035696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5V+p51oNFUkg1AqT4/3/PJSaP6A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/276035696/Sustainable-Livelihood-for-Women-Goat-rearing-and-ardu-plantation"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/33732164","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=alTekDlWyHpFw4hhGxP%2BBTEfzgQ%3D&authenticity_token=ICeT3mPSTPtC2Y67QYOZglvZsKbw1rCpIL4Sf8f0osa66iSjJjXhhE4Aa0ontC40b8bv%2BkWCytoJJJU5%2BCRq0w%3D%3D&expires=1538242501&wordDocumentId=33732164&wordUploadId=36273450"},"renewal_nag_props":null}-->

fTtJ !t~~~ SfTfttrrl ftrf411"ffT flQT ~~ it grqcIT ~ mrf qft ~ I ;;r ~~.l){

~rm: rJIliJ vd "f"ffTliL"U. ~ii tr 1iliifun IfI"lfrtt, 3fTltt~lft"I :p:fiitj V"ff fq I f t.~ JfTfe ~~1 Q'T r11iJ] ( - ~ ferJT 11llT @I

:p:J, fQ1tPJ ~ ~~ Jru.rfnJf ff ~ fbml ~ ~~T(t ~ lliR

I

.T ~11f f1nrr miT I

B:rrB ~ lI~ -

---- ..... -- .. - ~G 3Nre;;. Vli fbiT{tIl ~ fifntft i) ...-t ~ ~rtt

rrcn ijiR itft fi1k'c ~ ~UR ~ H-rnT. ;rlirr 1J!l". W 3fTit'

rum QT ~.'f ;p:fi1 OJ rq I ~;j if rt~ 3trfmff, m.:r R iJ'tT'f 11ft

~~j>;"hl

lJtft. ~ VilTl" !,,"~nrr ~ JI!lI(~T"'E:. L~~ a~ It :J"fIT~

"ftrrif tft" 'lT~{" 1ft ~ifiTft rrcn $t 7JItt ~,

~Tft 1f"CH .~ ~ ftfv 9T'"lTlflft m:rTt" 11ft lJdt. m

S'1 '1iQ4'fl at JfTUrr QT ~. ~EJRnr ~ ~ ~ 1fT flmrr-"11:Puf (Be rrt."lJ ri;m fi$tJT 7JllT !,

-- 0 --

.....................................

VTtf: ~s:ft ~lf m-cr ~ o:m~ ilT 3M ~ @ I srtftr ~ ~ $I )f iplitj ft JlTlIf'lfcrt rrn~~ lfflf ~t ~-trl~. tfiif-¥. ~ Q}1....qtt ~

~ ~ sr Jhtq- trnJT \uflT ~ I \ftlt~ "fur;{ ~ sr J1nJA IJrn f ~

...

f.lfE'n ;pJiIi ~ttt" ~ ~ .,;rnr ~ I 1fTJI~ SfTUT 11 @T urT ft~"T i- fIIi

~q; -p.p:,foT ViJ J1l"fh1l nRTllf;:rll ~T ~ I Jtm'roJ ii fmr tIi'1f vd ;r-:;r

if ;pt. q-rqT lffiIT i it ~ m fttili \litf i a-:m ~Tf@'n @l' cmtT g J

~ ri ;r-q JTaft ~ Am ~ .nrr ~.~ ~ HtG tlttl" it ;:p:J. fr;m 'tnT f I ttl' ~ arsrr, un ~ ltn.:tfJI n ;rn16 1f"CW .'{"ftT ~ r .". 91'IT ~ 1ft 3ItR JIm i; JJT~~ ~ ;p:(, Jl!1f 1fitftr ~, ~. ~ Ilm ~ ftsfk~ 5'1iIT ~ ~ tiff, lI~-fl"Bft A~ l. ~ tft~ ~. ~ R. ~ iiflrDf .r ifN

IfNG ~ I .. ~ S1t~ t RTll ~ft tTft r ~ i:ffi1T ~ I

..

,.-tl' T ~ "ft;rv lIt~1=f ""t'IT" :J r.ttln5 ~ ~ f lift' iPf :J flnli

I .

rl~ ~ ttttT Jff"lfft."q t!t arar ~ I J:J~ roT Jf fltfitm 8 ;p:i1l1 ~

vci QT;ft , 1:t~ fr ~rnr ~ I ;p:J1Ii , f\q" a ifi fff'tt 'T 9 il, JJ 'lndr 3rru. JIl'ff;m ~ I llift ~T'(CJf ~ fl5 ~fu:q sreraf ~ ;m, fr ~~ flRfT 'frnT YI 1rttT It 3ffCfl1lCliHT H :Jf\J, ~iIi @~ 1ft" Q?I'l'1T3I ~1 CI • 1:I1l:tll( ~ U!t" ~1fIi'fi'1T ~I .;lJ SRiTt" ~. !tiT JlitfPr. m't( 11ft lf~'nr ~ JRnIT ::pr,

..

nn ~T m'tt" ~ m:lnrm nUT 31HJiT tfflt~ JITft:' ~ qrtTlT .-rot f!i",",

r~T~ y1)uT ~. ~ 1~T ~ " 3f~ iJftEif ~ ?,ifl'JIT~ ~ ~

Q1Ifrft ~ "

;pI1I'i , 31ftr~ iI vftl!'rftf. ~ fIJI eft nrfnt 1isn:t ¥f I ~ .. ~ Slm if 31~ H ;pfili 'T JU~ lIIl" rsr !K ~r lIli ~T-ar, JJITIII ~ ~ I nT"lJC: ~ ~ ij~ ~ Rt~ ~T4fr l'\C 1\tJr :rtf" ~ :ffr ;m1i sr irA [.IT l7ft* ;p:flfj 'T J'Qlrpr .r rsr ! f ~ .r crAt ;pf"';r i!'~

, f5TTDr ;rn. sr iIFI 'T~ ,-nft~ ~ I q I' il' ftl sfMTff i ,ft- 5000mr ~ :p;JiIi a. }Jl{PT CIT ~ ~T ~ I

••••• 6

6

8

~nn ! 1if,il RTfgrq, Jf~ ~ ~. .. ~iO ifiT ~ $U iftif ~I ;mit ~ ifit Jl'ftT~ rsr !. ~ '1m ~ 'fQ"m l; ff;tv Jf~Tlf ~I ;mt ~ ~~ ifjt "fqt£'C ifi~ ~ frJv • 8l'1T~i • R trT 11," ~ ~ '" ftTlFU· U~U1T 11ft UiiAT ;ptifi H tt 1llft ~ I ~. ~t" Vii rlIT~ ~ 1 ~

OWrQDIl 1r \itiR "R ;:p:Jifj iliT Jf~ "f[fEc etnr ~ I

:mil ~litf(1: rft;r ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/33732164","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=33732164&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[33731431,33732024,33731363,33732283,33731145,33731085,33731224,33952963,33732345,33732563,166917882,276035696,167880534,34088700,166901353,166918387,33952963,33732345,166918512,33732689,33730884,33731085,33728770,33731224,33731997],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"d8sdCjB2jvouHxMYMAatukod3f0=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[33731431,33732024,33731363,33732283,33731145,33731085,33731224,33952963,33732345],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Salt Study","track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"zXIzJCBbwQw0WjpQSTPjWWApwRQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33732563,166917882,276035696,167880534,34088700,166901353,166918387,33952963,33732345,166918512,33732689,33730884,33731085,33728770,33731224,33731997],"title_link":null,"title":"More From KIGS_Institute","track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"v20BiUdtsr/LJY5jHRttw3YF1lM=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"33728770":{"type":"document","id":33728770,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/108x144/953c98bc97/1369311919?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/216x288/9356e57e09/1369311919?v=1","title":"Economy of Permamence","short_title":"Economy of Permamence","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33728770,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EwWsHQiH9aorfPmQKkNVczuPrwI="},"url":"https://www.scribd.com/document/33728770/Economy-of-Permamence"},"33730884":{"type":"document","id":33730884,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33730884/108x144/da7eb2c124/1278529041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/216x288/35b70e5455/1278529041?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33730884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"omlOiY6K24gqqJcqG+621aAZtMA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33730884/25-Yrs-of-Gram-Panchayat"},"33731085":{"type":"document","id":33731085,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731085/108x144/1e7816ee6a/1359266697?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731085/216x288/4dceb4449b/1359266697?v=1","title":"A Study of Chambal - Social Economic","short_title":"A Study of Chambal - Social Economic","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731085,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UYsc758fIJlhevZMrqIkDh8yVjY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731085/A-Study-of-Chambal-Social-Economic"},"33731145":{"type":"document","id":33731145,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731145/108x144/c6a100d36d/1351750331?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731145/216x288/46fec92c60/1351750331?v=1","title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","short_title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L1Xa6mxljG1RfXc6k05mTT28BTw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731145/Gandhi-Ji-Aur-Audhoyogikaran"},"33731224":{"type":"document","id":33731224,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731224/108x144/b850b358b4/1351668840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731224/216x288/54cc42716a/1351668840?v=1","title":"Grameen Hinsa","short_title":"Grameen Hinsa","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731224,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pvp6A8VHdQ9QLc/kzhMzt5Xv5dA="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731224/Grameen-Hinsa"},"33731363":{"type":"document","id":33731363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731363/108x144/fcadfef077/1351750052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731363/216x288/ed762f178d/1351750052?v=1","title":"Khadi Technology","short_title":"Khadi Technology","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JTaSdizjLQQacJijiZViXqybmCc="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731363/Khadi-Technology"},"33731431":{"type":"document","id":33731431,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731431/108x144/c4ba1fc0c0/1313070605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/216x288/e9a3d5701a/1313070605?v=1","title":"Lok Adalat 5 230","short_title":"Lok Adalat 5 230","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731431,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BozPU1uW0Aqid1OnW/tMeG1bHp4="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731431/Lok-Adalat-5-230"},"33731997":{"type":"document","id":33731997,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731997/108x144/6cc899f337/1357374926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731997/216x288/b3da72d5a3/1357374926?v=1","title":"Organised Milk Marketing in India","short_title":"Organised Milk Marketing in India","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ro4Kj25UHEhXAN2h9GiJfUILXwE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731997/Organised-Milk-Marketing-in-India"},"33732024":{"type":"document","id":33732024,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732024/108x144/508c50afa7/1277870320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732024/216x288/0885bfda9f/1277870320?v=1","title":"Rachnatmak karya sansthan","short_title":"Rachnatmak karya sansthan","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732024,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SX5U38tApT81tkLf99XPsLdKznE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732024/Rachnatmak-karya-sansthan"},"33732283":{"type":"document","id":33732283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/108x144/059bb89633/1351668803?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732283/216x288/e1c8d3dbd4/1351668803?v=1","title":"Sanganer Bagru Print","short_title":"Sanganer Bagru Print","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cDpFsCVGwzeo/gW4xIAoRa54Al8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732283/Sanganer-Bagru-Print"},"33732345":{"type":"document","id":33732345,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732345/108x144/a03ae3be06/1351664153?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732345/216x288/694dfe5236/1351664153?v=1","title":"Study of Two Social, Economic, Political","short_title":"Study of Two Social, Economic, Political","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732345,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"odLDvPJT9vzMrLQ66w4Oun5mbLE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732345/Study-of-Two-Social-Economic-Political"},"33732563":{"type":"document","id":33732563,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732563/108x144/a8f59bfd4c/1328759716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/216x288/e5e3b1a5a0/1328759716?v=1","title":"Study on Religious Institutions","short_title":"Study on Religious Institutions","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732563,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J61ttr99OvdgtNKXiMhQpPMuuyU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33732563/Study-on-Religious-Institutions"},"33732689":{"type":"document","id":33732689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732689/108x144/5735023ae5/1277872526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/216x288/07c71564b7/1277872526?v=1","title":"Village Development in Rajgarh","short_title":"Village Development in Rajgarh","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lURvSMBQsbsBYaO+GAjrcgC5BMo="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732689/Village-Development-in-Rajgarh"},"33952963":{"type":"document","id":33952963,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33952963/108x144/981fc8fd49/1351668784?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33952963/216x288/0b039300ae/1351668784?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33952963,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7hndQBukisYPtvjaXhcvUxCjOo8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33952963/25-Yrs-of-Gram-Panchayat"},"34088700":{"type":"document","id":34088700,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34088700/108x144/a75fd5a327/1368509838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34088700/216x288/9c3d35ffdb/1368509838?v=1","title":"Gandhian Economy & Other Essays","short_title":"Gandhian Economy & Other Essays","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":34088700,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z6nHOAkg3rc1oxG1F0zoOmp6RaU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34088700/Gandhian-Economy-Other-Essays"},"166901353":{"type":"document","id":166901353,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/108x144/e0a0f645e6/1378781926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/216x288/e4ab24c7f0/1378781926?v=1","title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","short_title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166901353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MKZWAQK1jgwHL3Q3bx/Ehp+tlE0="},"url":"https://www.scribd.com/document/166901353/Mainstreaming-Youth-in-Local-Governance-Survey-Report-2013"},"166917882":{"type":"document","id":166917882,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166917882/108x144/609419b286/1408266441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/216x288/b81cce13a8/1408266441?v=1","title":"B.P.L. Survey Report 2013","short_title":"B.P.L. Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166917882,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CIe3Osbh2KXIjHzt15o51TWPto="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166917882/B-P-L-Survey-Report-2013"},"166918387":{"type":"document","id":166918387,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918387/108x144/be2b4f4adb/1378788315?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918387/216x288/1ebd99f86d/1378788315?v=1","title":"BPL Survey Summary English 2013","short_title":"BPL Survey Summary English 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918387,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iOxvit0PvKKviUPAEF8gQX/aEY4="},"url":"https://www.scribd.com/document/166918387/BPL-Survey-Summary-English-2013"},"166918512":{"type":"document","id":166918512,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918512/108x144/96d29b133a/1378788362?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918512/216x288/68e3a930f0/1378788362?v=1","title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","short_title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r4VtkQm0tEvE34AU7OFYc3eQrC0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166918512/BPL-Survey-Summary-Hindi-2013"},"167880534":{"type":"document","id":167880534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/167880534/108x144/512cc6691e/1379072408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/167880534/216x288/cb3c715d76/1379072408?v=1","title":"Moving Towards Sustainable Development","short_title":"Moving Towards Sustainable Development","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":167880534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+8Bh3sojhPo6Kwr8DIQzXFhQmw8="},"url":"https://www.scribd.com/document/167880534/Moving-Towards-Sustainable-Development"},"276035696":{"type":"document","id":276035696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/108x144/d9e963ccd9/1440507930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/216x288/34a991123d/1440507930?v=1","title":"Sustainable Livelihood for Women: Goat rearing and ardu plantation","short_title":"Sustainable Livelihood for Women","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":276035696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5V+p51oNFUkg1AqT4/3/PJSaP6A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/276035696/Sustainable-Livelihood-for-Women-Goat-rearing-and-ardu-plantation"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/33732164","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=alTekDlWyHpFw4hhGxP%2BBTEfzgQ%3D&authenticity_token=ICeT3mPSTPtC2Y67QYOZglvZsKbw1rCpIL4Sf8f0osa66iSjJjXhhE4Aa0ontC40b8bv%2BkWCytoJJJU5%2BCRq0w%3D%3D&expires=1538242501&wordDocumentId=33732164&wordUploadId=36273450"},"renewal_nag_props":null}-->

itfT ~ yrco gtrrr g :.- ~1I i1ft ST"l fl 1T"rtlt" ~ i'\tr ~ j

2- Iftff, i'ITflTlf ~-G1"_~"1j) R -))_" ,5T-:'1 .

3- fl'ft \irt , M ~ I

3lR1 M~ 11<~ ';{ 1lRtl' ~ ~ ,-rq: Hsfr :1m ~ ;pt~ IfTQr

~ T ~ r :Act "'flTRl qT iill~::r ~. 8IT 3frfl=' stt m m ~ itrftri::r Iff ~ if SfTlf: +tJI~ iliT Jlm)"lr lfT~ ~ ;@f fttrr \ffl[r f I '1m ~ ~

I ...

;milS HTl:{~: sftlif. nT~ R~ nUT 3R R Jl'Ci1 !TIfT "!f 'ITrct 11

_9Tll: Rift r)~ if ftRft ::r 1\fft tGiQ" ~ "iJl1i ~ gmT!1 3(fh¥Ttft::r ~ if ifllili at'Qn: .... ~(J: ~f;j:H ~ ~ uri 3fT~nr;mT'f :pf$ ~!f vet ~n fl6UT ~rrr. ~1\-;y IT\Rf "01lfrtJT vd tmr.m~ ~ ~ffi ~ flTrf-i'fTQ :;;I. sr trfTQTt ~ pT J ~~ ~T ca ~ ~ sft ~iff( UT t ctrD fb~ ~ ~, ~f.:n:t1:I ~TQT"t 4iT lI'TCt:p:I UT t I!IiTl'f'I-(1'f ~ ~i1i tl\Pll lift 3(nt llr lfTt:1llI ~ or I nutf o:tl1l1 a:rTQTfruf)r 5f AA' fPir I Ifl JlJrr ;pi" 1fT -eqlfRTfu. r~ 1fTlR JfTtlT I

~Jlf1" ifiT~ " 1)fe1r HT11J\A:f ~ ;p:ftf) ;rN~ Vli CQTQTf .t "fTVQ' rtt 3m1 .r "f:ITn IA-R !liT 5fll~ filfT 'lrfT I ~ srr ~ .t -tRi1i J rq I ~ ~~ trf 1;tfht nrn::r sr lfflIiliT'f srnr lJlJT I !t C1T ~ A,sf rum 1ft ;P:{lfi ~ ~T .nf fiRlT \ITffT '-'T I mTiIfif. lIfm'f 3Jr-ft if ~1Ii " 1fr.J dt, mu=p.n";:f if ttl'!' i1 ifliii aN rqii ifiT ~ .~ ~ ~, mtt ~TT !,~(rn.

ll!T ~~ ~s=:rn. WR aiWr Ji rft: ITiiQ'f ~ ~. 3 ###BOT_TEXT###quot;'CII t::; t ~ a~ ~ i I

~ JfTiITGT ii ~ ~ Ilrrrt ij ~f. ~mtt, fflu JrT~ ~ if II~ ~n

lIT ~ ~Tf ilritfT iITMT QT'

••• .. • ... 7

7

9

IT\lFU~ ~ ~rnrf ttt"l. ill lffrfrqfl ttserr;{T~ ;rftrr .. ~Tt ;"W7-I">{) 'I .......

L q;pf"f'lff. iftt. ItTIfST:Jrft" "fum cr"f ~~ ..rn- ~,.. !]iI"Tm "if ~. i"n ~~'1 (

m;t"II'ite JfTit 'fUR ~Itl t ~'9"ftIz: tET ~ I

'fR'fUR ~ ip:1~ -

....... p- "..

nuttUT;r m -nVlqt1"RT ~ ;;-nt R ~T ~rrr UT ~ ~'ft

""

1)rfc1r 1ffiA 5T ~ ~T fI PJT Jf~ ffurn~ ift ~ rrsr .r 1TTH-.:f iIitr

ur I IR~ \J"lJO'"'t. ~hJQT, 3i:Utf ( ~ aft jJT~"f. ~~ T. "TPmT, J{fifQ"f1l ftrrt'!'t.

-.--.~ .... v .. ~.~ ":

llff!n ifiM 19 ftqrn~ UTI ;pJifi 3"NTIR 11~ ~ l!l! urftlq'T if fl~ JlflJ.

• "" w

tJT I ilQ'qT if HT#{" WTl"(lI ~ if Ram lr"fiHl'I ~ifi a ~ I '='1 ~ ~ II ;fl •

.,.

Jl'fnfnm- g,.S'Q I ~T,I ~T. ~ffiQT 11 I1i'flrftll i"Fft". h:mrTt .... m ~

....... -.,.. ..

~( 11 sft ;mi 3 ~ T ~"'1 h ~ I ~ Rprr Hlir IWf{J-e.;re ~~- (§i ~f)

~"!f ~ J ~ ~~rtT i) Jf!i'frr JlT~ ~1i1~~,,~~go _ i1Pl fftri n"nrr -:mil'

tti'l" ~ "&tTl" ~ v:qTl:r ~T~n't ~ utl~"f m lfJltf QT;ft i!ft Iff eft Pf

~ JI!l'ff fil" ~T Jrtl" m!T ~ifi ~P'-R ~T "ilinf 1Tn:Jf fliqT' Ritl~ ti ~ crftml" ~ ~T e'TiIT ~ 11& ~tIT ~ ~ tJi! FlPT ~i15 CfiT "llfTtfTT .'" d'i ~ m-rr ;:rrfh $ rIT1J ~ ~I Hi~r ~ firrr ~fh ili m-~ ~IJ l!l6!'.f ifirli ~'f vet JJIr QT ;p:j. ar atTQ'Tf t-ur ~ J ;Ff flr-:jf :mil liT m -eqTtrTt g-ftf lfLiH ur ~ G:tmT ~ m m lWl , 3ITtfTT QT ft;qr UiIT UT I IH 9liTt er ~TQT{ !!1Wl vEi f)rfhT i5rn .,. iWfHT rsr I If-nt-t" sftPf iIft lftJl~ iJi"ttiif 60 lJ"fQ tWt ~. if 11'fq lJ~-r tft'f 1£ flwft ~ ~ \Iq' ~ ~ SV ~ I a lJTrr ~9 ( VIi ~UST fnrrNn ~ ~TU ~ ;:~ 1r f 1)rfc1T.pr

i1 1870 ~ Ff fvrmnr i ?fTtl fllWTftr ~T JfIT IJ:tl' ttR r)~t1 ~ ,

~

JI"fiR il1tt 'Ttft I III R~ra aa tm: I 870 II ~, ~ 3'"rQ I C:., fiJT QT 1)~

~TH~ i!liT JTfUIliTt" et lflrT I RJJri-?t it, Jl,-rrr?t!C fnnmrr ,t -r.rftqn lITfli. IR " iJT srTlStlT;:r UT I I1lI'T ~ NTPJ .;:r fiu11JflT ifit ~ thln QT ~ nUT !1J J:JmT Xi f\RT :!~ ~ :m~ "f':{f'fnr tiT.

"fClt1'P;tn r 9Tfi:n ili ili'G .. JliJ t JlfT H H1ft 9"1JT,( ~ ~t" mn"'tft sr itt ~ I ;p:Jij) 3 NTl:::J ,t it ~ HtcfiT~ • Juft";f8 3UR ~"I f1Q I l1IT -.rr I ~ if ::nliJi 1ft ~ ifiT a-a-fl s~ ~1Ii 3f'Q"n:-;r ~ 1ftt F [ft 1Ilft I

•• II ••• 8

8

10

~ iltnf it ~fimtfft J"ftf~ijiT ~T lft tIft ~ lft 1pft J tTE .nt ~~ ~ TT itt 3Uft1=f~. ~ liiTl'Dl 3f I IJII dl ~ am:=: nu=tT HnliT"iY" a. ffnl' ;;;piiti J"NnA' ~StJ ~ ft!fGrT?i f"'1 ~UR 4 ~ ·H'fiIiT{" ~ ~~T( ~ Whf ~?r

!V' ~ r ~UT:r if WR mt1f~ a. FfI~ srfh eN nu=tJ 1ft"trf ifit 99 sa, 000/~ ifft" "{'Tt:f~ !IT"Cft eTrft j! I 1te rnT~ RntT ~M Vli r:::q rURlir

;rnlli ~ tt nc it; IliTTII' ~ I -rq-5:C ~ tre tTQ"m (-t rTftt ::rnf -~l"'r

..

ifi't ! i $ 5fijiT"f ~T;r ~ ;:p:flfi J t"tfI"i::r iliT ~nl a~ HnT'f tft ~hI

if RT$~ Pl~9 ReifiT'ft ~!f 1ld ~_ ~ vd CUflffPfn Jl"tr11:ifiT G,!ITn" ~T \ifTOT ~,

-- 0 --

•• • • • 9

Jr!.:c:rrn - ,

11

...... .- .............. ~ .........

JrRTItt iti 1111:' ;pl. 3trT1f ijiT $~ RtlJiTT ltft ~ ~ rar 1JlfT ! I ~ili ~ OffiQi J'rtrl t:':f vti ~ crT 1)fuT ff"fifiT1" !fiT f!1d~ 1fT r ;milt ~, 3fTQ sr ~ l1Tt;l!lJ 1ft QT , JfT~ ~ csrrf; :;llifi IlT R .~ RJ:jTt;H !fit

ft"qT "JfrTT J ~ 9"i1iT'f iflilfi 3U~ ifiT ~ltm~ 3"a~ t fitf ~ ftriIt"ffm !fiR

sr ~'R1 -rdTlTiT"f 1\uT 11IlT g, JlTrn ~ ri ftru~ if ;p:j~ ttT ~ ~ f$Q iIft ~ HutJT S8 ~ ~T ZfllT g,

~ iii ~ Jr~. H"{1iTtt ~1lnll ~ffTIT ~~ "f.;Iqfut. :R"f1!ffl Jlt"f ftm~ I

ia8 ~ ~ftJllf ~crrrr ::p:fq; ~ ~foTlI Jfrtr~ Jrtf" flm(ul sr

f.1a.iit Jftt" ~~ I ..

~~ fl'flJrf ::pfifj JtJTlf t tlJft ~ ~ r:t4!Jfl $ ff1v ~~~IT II

:mPi ~::mitr \ J1ift::f ;m~ fb'nl7T , ~tJ (finf !1f SJliTt" ~:- 1- ;nr~ ~}:rfor i) fkv f"l'T. ~T J

2- J N TG;:r rr~-Qi 11ft Ulvr~T iRT;rf J

,- fimtut JIt'f mil QT fo1'li( lof1 iJiRT_ l1fOir I 4- rtut17ftt ~ijinr ~ ~ftI ifir.rr J

5- J:f~T i5t ~-m ~T HUT ~"CPTIT 3I1'f~ J ,:. ;pJifj J1f.~" In'~ ~ I

~ftI fiJmrr. Jll{" Jr-q ~n:rf 1ft ~I

1.... ftn:fTfmJ::rn~ ~111 iliT JrtfttlC( Cftr-IT J ~

8- fcf11;rn ]Ttl'" Wfttil C&~TIll IlmTJIl ~l" 1RfiIT Jl't"f ~

~rn ilir-rT J

9- J(TtrT~ yifn ~lIifi i\ artTT~ Jltt" ffrntD'f itt 1:Jm-r ~PIT J 10- ~fn JJ~~fa iI~T j )_'

...... It 10

'0

12

................... .,..

~ifi fb"'fTlT ifi T iJnf JlTi'ff' ;rnifi C:lITrr fc6trr urrnT i, ~ 3JT,g-ffl il5T tT'fOjfrq CfiT1i~, ~f ~ ~ I m-r if 5 ~ i6nrhlrr ~- ~l1f ~ ~* lI'i!llt:Tfrrl:'. ~lIS t 3f""{" .(i1l1H"ffT. ;p:fiJi ~f('nJff qft O"ilJUT It ;-i\c R 1fitf1 :lTli B~ITffi ~ct iiltU["f ~ rf"TfiJlJ ifiTltfl;m ~ ~ ift9'T 1itiTT Oar f.:lti~

8 I ifiT 31[1'1J RSlf7T ~ orr fi a-n ~ Iii mm nUT ~15)r

~fim ..,rtf ~T g r mt m ~ t 8 I Jlnl"tfs-:l lit itiift R I!~

~ iift1:tTrt it liiiftm l1ipf ib ~ 11 UfT::tT i:ITrrT ~ I JlTtJl- f!;ifQ4l1 ;p:JiIi ;:r,.ff1

.. r-;.;

';JIlt :J~ ~rrr ~rfitn qi. 1991-92 ~ 9"fct~o:J 1i iljgT 7flJT ~I finTT

iti ~ aa JrtmT{" ~.k iIft ri~ {f~~' iIft JrT~nTJff 1fit it t DiBU: ~

~ I 992 11 lJ JJTlltf§r 9Cfft iIR~ (1!lT ~~ Mrr 8 B

f.1li~or G)nf,ll ifit Q;rrrff;:lln Ifi~ ili fr;fV' ~~iIi ilnlT2f Viti i&~ JI'~,tu1

.rrS'l ~ ~ ~1T if .rtf ~rnr ~, 3I'TUl"flr;,;,mQi f~lJrfur ~ m mT"lAl' QT ~lffi" i{-t ,rtt. F'4utrfl Ql~ ff v~ ~q;flT JfT"fu ilft ~ tft ~Titt ~ I

::p:r~ ~JfPT ~;P:{ifi $ BTU-HTtf JfmT"f71li ifiTll'f • ff1v 1ft ;p:r,

--

~t smr ~ I m ~ ~TU ;mq; ~ ~ SV 3""NTC:"T ~ iliTd Qt ~, ftpr~

ifi't ~ l1J Ii M ~n il. ~ ~rSTVt1. lfirrm R~~ 31T~ I

••• III .. • • • t I

13

... ~ if ;p:fifi 3'ftf~ ~!f i5T Ql.lnf IfIT ~ rsr ~I 9'TQ: lf~ flmJf if irilftb ~~ J1'[fre;t rlrrT tlTI i\P{ !5 irutrf it :p:j'CI' ~~Ttl ~ ffl" If ~ ffTn 5V I 9'Tt ftw; RHTU:t to" 3I~!ffi1r ~ i1iTll'T br H$lCf 5JfT' ~ ~f 1l crill ::rni5 ;;rtf I e:;:y ~tnT qT lIEf tfi! ~rQ ~ ~ lJlJT I ;nne'fUF t fr;Jv rouUT~ ~~ ~ ~tfttIT P ~ tWl ;p:fqi l.RHT tIT Rfi':f Jr. ~ lIiTU

'-

iPG E"T ~ ~ I ~ifj ;ntrTlR 9'.'.f lfi t ~Tf"fuifi RnRT tt rfkc R ift;r Wit

~ 11:f"T~ lif RifiH ~-

,

~lft=:f 1fT tftrf~ ~-\fi ~ ::tJli :ITtr1Wf ~ lT~!IT;:r ~ ~, a~;mZli snit 1W:rnrrY ~7 9'lRf ~ I "'leT ;p:J~ 11ft trgJl! ~ I mi ;pfiti ~t i'f I flT":=q Eftfif-ilT"Pr ·11 ~QT ;:mifi \ ~nt'~ urr-m ~,

~ t ~ tiT ~ nc IT ~ iITi'fT :r~~ I m ~ITfI. ~e I t ~ ~

nfit~T~ ~ ~,

lIT~ I eft ~ I{lf ;rTm It ~~qi ltT 3QQ n:~ 'Qd i$'T JT~nT R ,tl tTT I '"Fff~T iii trrt: Jl"Tm il ~i5 JrQ"Te"i (fit gYm r"ftrn flIitlT 1JqT I ;p:flfi q-c fl i1i'f vet ~ 91IT'f ~ !lM& m:rrCj'f fi;¢ m HQ"T 3 RrT'l:::r 5t IF ~ itt i$TtvT 31'tr~ if ~1h P r iffiifj 3 rq r c::t It 'B:Tf(fi1~ atr ~f ifiT 1ft yc

eft ~ I ReqiTt't R"ftrftf{fl nUT RtttlT"f ~TIT "furflrrf JqJmT ?\iITIT !ffl

iJnf ~ l\ ~T JftrTI ~7 194 7 ~ ~ i ~rr 1.921' 90. OOCo=f ;pJlIi ifiT J"rcrn:::r

..

e-mr QT ~ fi J 910 II ~ ~t" 5588000 C1i e-T ~T I ~ ~ ~)- •

eo

JirlT CId • 992 it ~ sr ~iif 3 N 're~ 135521900 err et 1'JqT I !Rl QifiT'f

. ,

:I~ ~ ~ ~ :rftr~~ JtT~ifjcrr ~ Jffb~ ~ rtr f':itJfn tt ffQfl1

&Alft l,

J-

2-

3-

I

.... • • 12

12

11

.. ~ i; ~flr~ ~l ~ ;p:Jifi 3"fQ"Teo:r ~ ~,., fl:ufft mf 91fiT'f ~ , ~fW:;:r nu:qf ~ ~ifi 3 N 1 ~=i. ~. I 992

-=-=~=-=-=~:-=~;~=~=-=-=-=-=~=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=~=-=~=~~=

-=~=-=-:-=.=-=-~-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=~=-=-~~-=~=~=

f- nurftfr-=f 11590 6
2- !RITff 9123" 6
J- l@T~ 255. f
4- l!";ffcifi 25- 7
5- frftr~ 2541 .. 7
6- 3f~~ 31}' 2
7- 3S9"?fT ....... 2
8- q .. ~ ....a
fe411'.lFJ ~n ,. I
9-
• 0- ~o:( • 21· 5 1355~ 8

+ifljf HTro 11' fQ&c ~ 1\ ~Tif ~ ;:mcrt J"N~ ~~ sr it iht

..

if ~ ~ ~ I "fur;{~?tf I ::miTi JTtrr~~ Jf .. Tf6i1i PIT 3";{ ~ ~ m! ,nf

1ft: t;T u.r ~ I I~trn H~fUlfi ::rq~ ;n=tr~ ~ ; I enrr 'rrJ,-;r nf1:f~

or. or. ....

nUT f'fmrr 'fUT::J fTUl'fllT:t sr g I $ft1;f vd Jf~ R :p:[, ;rrq-re~ ii IT\fFUR

..

_9"tm ;rst' ~ I !fIJI (tn it R~ vti nC'ttT ~ it ~iIi itT 3"f'Q"~ ftn:fr urrr ~.

Jto::rr ~1 il \*IS "ifhmc {ff ;p1($ ilinl ifiT Wt'lT"f ";ffff ~t q-pfT i! I

;:p:fi$ J rq Tt:;:c R~ft. 9T~. "l"fi HeitiTft.'. nr.rf JtfJil=lf ~~rr ~T ilTnT~' ~" I 992 ~ ~ ~m= qiffIT fci;ur ~T ::p:r~ JNn:~ 3S1f }flirt" 'feT --

~ifi JJT~ rnfc . f 992-93 ••

Q&'C'. 53· •

..

.•.. " I'

J :3

15

- .:::-:-:-=-=-=-::::- =-:- ::;:-:-::;- =-= -=-:_-. ~ ;;::;-: -; -: ...... :-:- =-:- =- =-= -=-:::

-=~~=-=~=-=-=-=~=~:-=-=-=-=~=-=-=-~-:-~-=-=-=~=-=-=-~=-~~=

l- 1fT~~~ ~!f 66 ,. 5
~ fttt11Jft ~lilrc) ~ 736J.. B
2-
3- Hgifi rfmr $!f I 536. 7
Jrr (ill dffl1 $!{ 3990.. B
4-
.... - - - - ...... ~ - ... - ------- -- ... -~ ......... -,...-
tlt:Jf t 3552. 8 ~~ J"N~ if 9"T. ~ 'PiT 5'!'~ "FUR !", ";ffi'iJ a N I,:;;f fliT mr~ qTQr \{frlT ~I Jli& RT~ ~ 3"f(f~ l~ nUT~ et, 1rt--(iJf~

a ttl I ~;;r lJ~ ~1I ifiTtlft- r5J;IT ~f1T m- ~~ o:rn1i J t"'Q I t:i1 ~ I S'H 91'iT"t iti i)!!f ~ -eqfiffilffi "ffft" Iff lITe ;ptifi J('trrc:;t m m ~ ~I Irt' crrBm- ~:!f ~ 3990000 C'R ~:qCti J1'trn:;r i!JfT ~fi 'R T~~iIt ~ it ;:p::ji$ J t11 I CP1 66 IOWO

.....

elf f.HT I tmf If!i6T f'rnT a~ ~ ~i5 i?iT ~rfqTc~~ I 536000 ~ pT I tle'T tm

- ~;:fttf i' fCit c;rrtmJ -qiffi ;:rn~ Jl"tTTWf a'l" II 'RT~m 11 H@"iliTtt Vlt

'-

9 r a-e- lfWt S11JT1: ~ 31'tTn:1Ji ~ I

~i6 !fiT 3ln7Pr 3Fftt; ill rnf if ilillT urrrrr ~ I l(~ ~rr ~lIi JlrSltrr !~ 3 ("Q I r::" ~ T ViP ~ ~ I ~~ :JrftrfTi'lft Q1J ~iTrrr fitrr ~ ~ Jtn1PTII Jl'rotf1Tti ~litlT 3frfu ~ ~ ;mCli ~T ;J1t1tnr fitJr Qnr ~, ~nr ~ifj sr !R "fCTifi 1lli fbntof lift fft1fn Rr ?fTtuft ill, ea fiitifr f :-

• ;rJfClt JrTg'lH rtQlc I 992-93 ~. 44J -- rm

• • •••• 14

14

1B

~1' 1992 tt ffuff1 I 000 c:t ~ I

- =-=-=- =- :- :- =- =- =- =- =- =- =- =- =- =- :- =- =-=- =- =- =- =- =- = .... = -=-=-:

3"f'tfn:;:r

-filT~R-tfift- a~- - -~ ~~ -~ - -

... ~=-~=-=~=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=~=-=~=-=~=

t- ~T~~.92 ~

2- _ff'f rcTIli

3- ~ 31fSft'lf

4- JJTIrTfu ~nf

5- f'...(qfu

6- 6Nrf

9562 3990. 8
14379. 7 500S. 7
2816. 7 2521- 6
4249. 3 262,., B
352. 2 5t.t- 4
677 .. 2 21 a. 2 ~ - ~ ~ - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ ~ -

HTl"Dft H iliff .rn ~N ghft ~ I Rr6ut"~ nUT ('IJTiRr ~ a~ i);

~ ...

~, ~T 3lTQflT Jfmt~ Vli f.;qfu ~ ~ ~ ri-nT ! I 1lT H,.. it. ;pf~

J {'Q 1 e;or il'iT ~lJ J'Q1:JTtr UR il mr UfTC'fT g J

~, JUPt ~ ~ Cfig :FU ylfiT'f itt 3 fQ 1 (:="1 sft ~ ~ ~T 3'Qtfhr 3'U~ ~ fi-ztT iifTItT ~1' wN JlT ;:p::f~ 3 fQ I e'i ~ ~Tlf R ;:;'r-1T ;:mrr ! r ~. ftrQrJ:l, Rt~ R~~ :JfT·te: 9"S""8 ~ I "fIffRT+J i1 ;r,qili Jq" JrQ"Tl:"T qf)- fl:ufrl ;H sr~TT II ---

-~-=~=-=-=~=-=~=-=~-~=-=--~~=~.-=-=-=-=~=-=~=-=-:-=~=~=~:-

-:-=-=-=-=-=~=-=~=~=-:~=-:-:-=~~-=-=-=~=-=~=~=-=-=~=-~~=-=~=

f- RT~ ff~ 5839

2- ru.~1I • 40847 \

3~ ~"ftJlI 1ff'flrTSg' 6981

4- fill H~ 55

5- it71 ij""T~ ,77

6 - 1lf~ ,rr~;:r 2039

7- ~~ ,nrTR 32

e- Rt~ l4)~T" I '9

9- 3f:=q a

----_ ....... _-----._.

..... • 15

15

17

~ J1trn:T itiT JQ'tTfJT ffu. iEJ~ Vlf Jr-=Q' q)TUf ~ fiKTr ITnT ~ r f\!4 Ltt~ ~ T 3"Q1:fTtT 1fi ftr arfit ill 3 Q 611 ~ ~8 Jtfll HurTS it ftiqr ;mIT i! I

1:. .. .. ..

.......... .,. ..................... .r- .......... r-

iliG IT\Tqf ~ ~iIi J('qTe"~ 'REifiTtt ~rf1:rt1mf iliT :JrQiT ~rn t!lT

.. ~

~t 4iI ( I t'1 if ~Eif)Ttt nftrftiuT ~ IJn:rrn R ~ ~T~ err ~ii 3 rq I q" ftitrr

..

\ifTftT g. H(OfT;f RflUft ~ ~ il ~ifi 3 ftI r t; ... 1fe1IiTtt ffflrftmt t'r fi:ufrr

~M 1ftft ~ I 'R nuft ~ JAHIT m£. 92 i1 REifiTft Rfqfl'ml (-t iTilif fflItrT

~ ~

200 Qt nQT ~ ~ fll:rlJ ffaUT 24556 tit I Fi ~ifiTtt 1J11rfutrf qq. (I

.. r

lfiPl 17656 ~g ~;r It ~. 3 fit n:~ fq;'QT \ITl1T ~ I ~p:f ~ "lmiIiT ft?rr ~~

,.

if ~~ '536000 C'rJ ;:p:fifi sr 3"N J r:~ flrirrT UrIT ~ I lRDn ~ ~ifirtt

.. ..

~rft:rfhQT itiT lia!iT I r 2 ! JrT'f ~'ij Re:f"llT rrft !l¥f fflsur 6450 ,. l:(iIT{1; ~

if 38 ~Cti J {"Q I t!i5 ~C6Ttt flftrfttllT ~ 1W:f~ ~~ 7i5t:rT 9763 ~ ~ tntlT ~ nfmrFtll" if '9 ncr ~tJPf ~ '3 fffsrftTuf~. (1Q'T ~ iJrd

if rpft i J JJIrJ.1 ~ il 17 R~TtT RilIfhQf ::P:!;Cfi 3"NfGP{ ilird sr ftf fl ErN prt ~ P)~ if R~i5TfinT , 3fTtJTT Q'T ifinl ~ftT'r ~ 7ilinRT ~ J

C)\IiIJU r ~ tJnt ~fiRl -

;pJ(fi J rq Te'-=t i5nf ~ ifim ms"lir il ~ 11m i'Pft ~ f ;p:fq'i fAR-

~ ~JJ ~ 3fT~ {t ffT091ftti $I' iliT JI filii 3ttLlTJl !tnT i!. lfHllR ~ ~ iTinf if "F~nft ~ R ilinhrr 'iii I 2' 3 56 ~~ifi ~ ev @ I "fTtfCfT'f 'Ftlnft 1Jftftif

.. ....

eft ffi!rrr HT"fDft ~ ~ ~ Rifitft ~ f H~ 3' fuiti ~iIi 1Nrrrn ~ ~ I • m

...

~ ~rrT 7500 0 ~, 'fT\(f2lA' it P.ifttiftf wt ffiiUT • 4882 (fur @r~

if 12800 ~ I ~ IT\ilfT :RT-;:y ~ 9994 nUT ffilJ~ 11 8570 wfq..-; mf{1 ·!-I ~~ 3i fh1TiJfJ JI1=unft a"'f.:rili if~tt q-r itt nf liB m t'1ttT ~

Q"{' 1inf Ifi~ ~rnT lfft ms-qT iftm ~ f ~-.:r~ R~1:IT' t !ITt if Jl'fbtilf \U";filtTt't ~ fir~ lfift" ~ I

• ...... • II- f 6

-- 16

18

;p:jifj 3tJl"1J ~ rn REifirtt rrflrfullf 1992 i(t fF~fff

-=-=-=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-:-:~~-=-=-=-=-=-=-=-=-

2

ifi- ~

U = unft;:r 1fT

2- JrnT~

3- lft-=p ~ 4- ff ft:wA"TS

...

5- Jt'rn"T

6 .... If. ~

7- 'fN'fQR a- CAtc(fi 9- 3lJ. eJI~

...

J

11 95

JB 11 10

6

2750 3700

9763 1.&076 165) 1911

15 r 300 304

lfijif ?fi:Frr :=tt:l ~ wWllT e~

8~·1

4

5

6

3738 480,

2848 1813 13i3 1358

134 50~ 469 577

r 7656

3-rqT~';f 8000 ~ ill

7

1840 1

I f 60. 0

3a. 2 52. I IS. 3

II. 2 0.7 8.0 I o- a , 9. 1

35211

- - - - - ~ - - - - - - - -

1536. 7

13

:3

200

24556

4588

17694

5194 20'+2 1631 t 192

137 72. 469 94;

~=-~-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-

•• •• 17

17

19

~:~~:~=~=~=~=-=-=-=-=~=-~-=-~-=~=~=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=

, .. IT\iff"Pl'T~
2- !fVI"ITfI
3- ¥Ttn~
.Lt- ~;rf~
5- ."fh1"'1TS
..
6- arr;;p ~
7- :rs'"fflr
a .... ~~
9- fi'l=ITWi' ~ 14882 75000 12800

300 8570 9994 1360

390 60

---------_ ..... _-----

I

,. 23.356

• .. • • 18

IB
20
t fuflp:;:, ~f if ~iJt 3l"IlTG"l ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~ ~ 000 ~ i
-~~.~=-=~-=-=-=-~~~-=-~-=-~-~:=-=-;a=-=-=-=-=~~-:-=-=
~=-= - ::-:::-:-:- =-::- =-:-::: -;::- :-: -=- :-=-:-:::; ~=- :-::-:::- :-=- :-::-:~ =
1- 1941 , 929. 8 31- 1977 532a. 5
2- 1S'48 2314. B 32- 1976 669:J. 5
3- 1949 20750 B 33- 1979 7037· 0
4- 1950 2661. 9 34- 1980 8007 ...
5- , 951 2716. I 35- 1961 8923. 2
6- 1952 286a. 9 36- 1982 730S. 4
7- 1953 32. ,. 2 37- .983 700'*- 8
a- 1954 2728. 6 38- '984 76520 9
9- 1955 3025- 2 39- 1985 981",. 9
10- 1956 3317. 6 40- 1986 10115-5
I 1- 1957 3670. I 41_ 1987 9899. 5
12- 1958 4195. 7 42- 1988 83. I· 5
13- '959 3177. 9 43- r989 9870. :5
14- 1960 343S. 5 44- 1990 I 2398e a
15- 1961 31+ao. 6 45- 1991 12394. 6
r 6- 1962 3886 .. r 46- 1992· 13552. 8
17- .963 454~ r
t8- .964 4646 .. 8
19- 1965 41 19· ,
20- 1966 452 ,. 5
21- 1967 '+4SSO 2
22- 1968 5043. 7
2'- 1969 5' 63. 4
24- 1970 55a8- 2
25- J 971 5426. ,
26- 1972 65 J 7. I
27- 1973 6860. 2
28- . 1914 59.2· 9
29- '915 5842- 9 ..
30- J976 4076- 4
• "f!!fTn - ;p::!i!fi 3fn::nfl rtqk 1992-9'·
..
• • •.••• J 9 , 9

21

:fijiji (itT Jtnlt1T WCfalrrft" g I nrrn eft. ffre 6't ~: ~sft ~ li 'i=l~~ Q)T 3Nlt:::t sterr ~, ~~ ~ 9T~fh~$f~flip; ~T ~ ~ftc 'H :t"I11ti 3l"tfTe;:r a; ~;;r ~ ~~ ~;r~ ~ JfpofT !, ~ fT\Tq ,~;J,~t:(

fl"Eff fuifi ;:Ymfi ifiT 3l'trTG1" 1'Ii rn ~ I 5("m1 r UT~ ]?J mT sr ! I ~f;p:j~ iJT l:IT"ft5i15 Jr'trre-q 38956 000 ~~ ~, ~T "$fT IT "CUR ift";f fliT g ~ ~f srfh ar5, 30830000 c;{ o:r.iti i6T J1"trTI!~ ETHr g I "RT-ftn:ul ~u~ Hu1ffl8 ~T

'Ill

rltfrrr nur ur4:;:ft Q'iT UT-tlT FUr;{ g~ UIeT ~I=fll: .6300000 c;:f VEi 1444000

c;:{ ~ ij) ijiT ;n=tf~ ETrfT g I ~t ~Te- 1Ji~T~ 3ft ( RTfrf if) T ""ft:lT";f g J

~ ~rf STTm 1iT frffc'r it ;p:fifj 3'rtrrf!~ .~ rJCr r=qR ~ I

,

flMT.=f RT tuft ff ~~ ~ ~~ ~l it ;:p:Jifi 3 ttl Tl:fo1 ifi'T ffufh

0T WiT urr i'f~nT ~:..-

• fffl-q ~ ~ ~:r ~ ~, 31\{ I~~ •

;p:jlfi 1f;T J"N~;:r vd H:TeRn:r ~~ if ~I ttw-~ ~ ~ r~rn M li ~~ifi 3 ftli eFt if'r ffufh ~ 9"CfiTf ~ g:-

- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - -

ftlnf ~ ~ M if ql:lill 3"ftfn:;:r ~ J 989 ~.

Jl. rr. ~ lfST ~TJi WflJij) JrQ'"nfo=f 8 c.:r 000 ~ B

------ --------~----~~~-~~-~~

a- RuQ'tI IT\?Q JlT!fu T JaBS6
'"
2- Q"T;r 30830
,- RtfbQn Rr8 fig-em 8 t6300
'1-- unl~ lJOTn·~ 14440
5- ~ 6390
6- lJTffi 9870
7- ~ 8800
B- ifi~TWT 12279
9- 3f~fl;mT 8.00
10- ~~fttiJ)T 8435
11- q~ 6280
r2- ~rft 4834 - - --- - - - - - - - - - - ...... ~ - .... ..... ...

20 08

Jrt:rrn:r - If

22

-r- r - ...

";fJl~ 3"?QT~ ~nf a" ~ ~ ITiTl:TT if ernT g, ~ ~rrfl. nm:UT~,. RE'T~. ffftm~T~. JlfPY ~ JfTit' ~8 ~, ;ml6 JTIlTe"1=f itt rW1 ~ ~fi:c it m ~ ~ ~1l ~t r=3ITn~, ~ H$ \iWf II Hf~ ~ f~:rrt iflt ~;J 3ll{" ~rr ~C"f l!ii ~-~ I 1flfH J{UJlfl ~ el"r:rT ,911iTt

~ 7mnf ~ ~~ sr ~~ f!;~ (fiT ram ftmr gl ~ 9'!frn it ITutFlrr'i va 'FlITff it! ';fJ1ifj 3 t'4 Ie ... sr r=m if)"-rr St'l"Pf'f S nur ~-Jtiir g r 71UffTIT

v ~ ~

if e"~f ~~tnT II ;:p:Jiti fflJT(," fi1:lT ~roT ~ I ~f RE~ rrtrT 31J~ fi;:rrl-

~ ~ if a~ 11T~T if ;m~ fttl T ~ fillT «rnr ~ I ~ (t JrT"f Jt~16 eir ~ ~--rrrT R ift ;ptCii frO'rr firrr \{"fffT ~ I rr~ ~ ~i1f n Jft ;P:[1fi ";R

.'

mr ~~ ~~T ~TnT~' H~q ~ ~t~f ~r~T ~ ~~ J(ql~ $ H~~'

r~lI J"NTa-=J~:.r fflff ;n=q-re~ itt lJT:.rr 31T11: ijT taqfOl }l'f~ ~ f

~tTT<=f it ;m~ JtlPr -

nm:UTi=J :rn~ fb~T;Jf it; R1JQT;:r1?ll(fi ~ ~ ~8 'fU:t t'lJRT ~, ;p:fift fbnrlf sr ;mlTrrtIl. ~r if gl Jr~q:n ~Trrfrrrr ~Trr !fr ~ ~ ~i11 ;m-tJT ilT flq~ gtr1T g, rr~UA sr ;:p:f~ 3ti l1f ,ft mft ifiTllfrttJ ~ ~ J uITUQT ti ;mr #~T1fTll" iftnrfRtt lfflT ~ I rrurrt18 ~ ~rrnf sfti'f r!UT JlTI{....q1?f

~ ~

sr ~ ~~ 1l ;:p:f(ft Jtrf7r ~ ~a rtfp; mr1T g f rrrn"f fiT G5nf f~ O::SfflPf

R~ frf~g ~QTrr ~1:JT iifTnT ~ I 3f~ Rrnf HT~ f~rft:ts ifiT Jr~ ~ ~ ~(f it tfuft~ft fitTT ~T g 31lf" tI6 ~nf mft" ~ 3r-i'f~n ~ J ~;:gfi'lT~ Hrre ~ Jttr-=lT ~rd T(\iI'fTIf ~ Jr-=q IT~T ~ $(t anrrlT l r ~~T mltrffl"Q" ,ft

. ...

~{" if ~I

...

~ RTro N r~ ~ f4; ;m~ -fu;ijPf ~ ~JIT i1 3lf ijiTtTf~~ -F-ltt PJtJl Q)TQ rrm nUT 5JlTPT 1TTc;fTJff ~ 1" tl'Tiinl ~ r rsr ~ I tTurFUR ~ JI~ "ftlT';:{t trr ~ ifiTqfuq ('fUT ;:p:(iI) J]UlqifffT f;:rtj~ gtf)7r ~f I H J if ~, ('f\Tll

.. ~

l'i rlt;;r ~a 9'tf~TMrif ~I 1- tfi'ltGt . 1- U1tfS"f J-;=fro ft't ~ t

.. ... .. .. • • 21

21

23

Ff 1UPmTRTJrl ~T IT ";{~qt ~T1!o:r If !JUfEl mr (ftn:n::f m ~T 91JT1f ~T ~rn T ~ I !'uIQffiT fI6 ~fkc R ~ ~ f.:rttrJq; 3"fQT~ 'fm-Jl i1iT f;:{ttat4" 'lim ~, 31'tfTGCfi~ QiT ,:fT 3lq-;ft- ~Qn1T ;;rT'tT J1Ti1i~ ~ ifiT iliTW iiiu~ 51

~ ~

~ ~rfQTqifi iiIT JlPlPT i\ ~ ;rnili ~Tr i1iffl ~, ~~ ~ srUTflTTMT

JT~~ g~ ~~ ~ ~I

J'ftr~ ~ -

ITVrfUR ~ q" ~Jft ~;f 'I ~ifi ;rr=tt Ie" tt ~nmf ~ I ;;mifi ftf'fTlf ~ Jl1trffl;r t)3f ifiT 8 ~"f i1 ~T"furI i1fillT ~ J -- Qiiltftll qt~"'" !iifT1i~ mrf. 5lSQ I -rr, ~Pl~? ~T" i9"T"f" UTr:t lrf ;;t[ff 11E"fI ~ ff ~T if :n=trTcR ~ ET rET g r ~ meT ~!!f WI ~ I ~T fi ?1TfDft if "f"~~, 3 fQ rcFI ~~ air ~S" II rrofuT ~T ~ I ~T{lJft ~ trn" Jft c=qt:;c f fcfi ftm'~ d a~ ~T ;:p:Jifi J"r'QT~ ~~ if m-il:Jff i\qT lJl:TT· mif fl q-"t ~~

..

il :ra:1(tt 3"NT~ ~ el [[TffT ~ I M~ ~ ~;:f R . ifi~ ~~ ?j ;:n:[iji .;rT~ ~ T

ifird stnr g J ~ ~~ 3fJtl 3f~qli ~ I J1'Q"T~ ~ ~T{" ~ JtJ;il1T ((Q"TIT

~T arar ~I

~ i

S iii ~ (Off~ ~ 3""ftITeifi ~ s 8 "llf -?'f~ 1'4 T litt Jrtrr~

fT\iI'rU~ ~ ~ i'fTtiffi faT sT~ a rq I q if) f ifr RGrrT Cl)nfI g I ;nsq-T~ ~ir ~ RPrf tti'f~! RT2t{" H~ ftio ~ Jfut~ g I ~ qq;rr

.. ~

mfUf li ift HTiliTft 3"Q}iJ:J ~rIT ;P:(il) 31'QTe+f fcfizrr ~TftT ~t ~ r-ur-=r'f

,-

trf Rnt1Tfi nUT Jr"f Rtq;Ttt t:T;:rT JTifiTf ~ JtryrnT qqrrr ;:p:J2(t 3"f"QT~';1

fc6'qr urn=rr g I ~ Rlfll ;rnq; 3'"RfT~ iliT R~ awr ~!t :=fiaT m=f ~ J?f~ 31TH -QTR ~T i=UTi=f ~ J lTEf ctrf<ff11Til 3U flrqr r:crrrr 4' 2 5 ~~ ~~ ~ 665000 c;:( ;p;fifj 3TQTCfoi fitlT VJT?fT ~ I ~IT "f8ro:r ~cft" C1'-IT n'l1fIT 'fur-; i9'TQf fll'J ffiT ~ I tWITdt li 2296 ollT Ri"~ ~ r 1958 JliI)g" S~ ~ r

ftlHit ;:p:J11i !FIi'fT ~ I ~ ~8 Jl"Q"Ti'R P)!f if !lfTl1";f nUT qt~f" t~ iilET pm: '000 ('fUT I 012 Vifii ~~ tr =flJ11i ~T 31'tr11fo1 ~lrlT ~ I s't~T. R\{~

~

rlUT ritr~ i:f BT~ JrQ"TGCfi !r~ ~ r ~iQT" ~ !Jg. ;n=tITt:Pf i)~ a Jrfbifiro itim

r;~ 3f'Q"reml ~TfT a:qr ~rnT ~ I ~tGT if 6. 65000 c.:l ;::rllifi ute

cufan':.m J'""?ffn=::~ Zi1iT~T ~"EI"TIT f4KlT UfTnr ~ I

...............

22

0.4

-- 22 ~ 'I

ftro:!ili qr?J fI pn-;:uo: 2 5 ~UT '1llifi ~::f srer ~ I ~iqT ~ llT~ 4 100 C1 Rf(J;Ttt JQ";J:f ~qTrr 3'1'tfTerf fifj-UT orrnT ~ I !-qn:F=r~ gr5EfAT~

\,!UIT;r~ ii RT~f.:f(fi ~~ ~ 3{ fuq; ~Tc;.1 ~ r <.__

n~ t-=f,

rf\;l"fu,., ~ ~(fi 3rtrT~ Qjl LfFttFo EI::mt g ~gf arfffl1f(f('i.:-1~)

J"ftfT(8" (fiT ~3'; ~T g I f4u~ 10 wf if ~fqr. tT5~:rRT t ifiUT1i., ~~

~ Clff~Tpm au- ft:p:iY ~T R~IlT fr-tt ?l ~~ r~' ~ I ij;Qii ";ffur ~"f it

-nm-A rm QNf ~ 400 ~ JffUffi ~(fl 3""ftrTG;ifi ~ijiT~f t:l"ffl g~ ~ r tr mft

.. ~

~~T~f trlc'T~ fqili~n nUT arfifflJRl ~ I

., nurrfJT~ ~ ;:rna; '~PT- ~J'I'.y:r iiiT rnrtT(" •

Q1'fT

-;p::f~ JlTyctft tflTUfr:ru £ilfJOt JIT~ ~TTRT;;rT tirl.l'T~So \ifIllTf - 302 017

o.a

2- 1J1lTqifflT f.1ci~

..

~ 5flJT~rn'ifTij 8

I - ~!fi ;ro.PmTrn ~ qfihft i \iJtt19"tm 2- ~~ ~P"mrnT ~ irTrf'R firtlT~~ ~(

3- ;:p:rifl Q'rr~1J'I ~rnT7 ~TiIT 1f€t

~ ftmr ~TlTlf I

••• 23

23

25

rrvrrUTii ~ ~8 ;:n:llfi ;n=(rre~ ~~ rrr Jr'Q"Ttr-l qtf, r 992

...... =-=- =-=-=-=-= -=-::-=-~- ::-=- =-::- =-:- =-:- =-=-=-=-=-=-=-=-
,. rf. ~!f ~ ~~. ~~
;n=qT~ jTfT~ 1tiIT-ff illT ;r~Te-;l
~ 1lifis~ ~ Vilis R 8c;:r ~ ~
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
r- I:fiiTcft"
3318 2296 iIi- 31400
§- 65600
2- Q"tiji~ 1280 (072 [1)- 6100
J- ifiLJTlFf m!f" 136' 1000 ifi- 53300
...
~- 4600
4- ST5QT-;:rT 1910 550 !fi- 131 BOO
{i- 4400
5- ~ur~ J 156 479 iti- 21400
a- BOO
6- ~T 21442 230 -- x
7- -rrt,:r (" lftfi'f 57600 1958 i!- 165,00
B- ~fqT ~f 38 30 1tJ- 4100
4125 1,1- 665000 -=-=-~-=-=-:-=-~-=-:-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-:-:-=-:-=-=-=-=

if)- i'fT:rnH 1n-n

11- mr i'fT~R Q:T C!2:rfifff:rrft

'fUn - i1l41fi funT1J m-k. 1992 ::!Trn ff~Tt

• •• • • 24

24

26

:fl;rufT ~ Jf-R R tfE~ ;mili r;r1~ QJ'T cft~ 1iliT"f ifiT QGfnrrt 1ft I ao:rn ~ 3lrrT fUifi ql:f"PT if JfT~ qRrT ('frtCflT Qn3' 3IUQT R~ ~ ;r~ ~

~

jnTfffi'J ift I ~~ unfIq R (f~-t5t~ ~qj~ q-r cftcrrr t!1tt lfiA Q"r-ft ifiT

~~ it ITif) efr i) err 19Ji qg lftf'rrn llT5'T ti !:ftt ucr aT R~, ~ (fiT ~T1J

... .

~Ttf ~<li1i~ 35 ~ JItr ~ ~ ;:rn~ ~T ~ iJfrQ' 3i~ ~ 3lT~ ~ ~T~ 1ft

qE'RT fI ttifi T 5fll" fr;rn UT" -fu"R~ (fq T fnir ~~nrf q-m ~t rt-i$ ifi f ;p:fifi ~~n:rT UfTflT UT' qN~ J 864 II UJiSI !i1'-ii R qT~ (f,T~' JlT'OT Of cftQTrr lfiT JiTTt nT'1 £Ftc 011' !RTifi f iWo~lm ... -~ C!"f ~c ~T~ nifl q"T;:fi

i

qCfi fffi:rT 7JtTT I "ifJJTrnr ~ JJ:wrT"r Gp:ft;q ~ sm ili futr ?jrft1rr nJ A't

~n'T g I ~ ott~ ~ 1fa '1ijjS" or;::rrrT ~., it ~~ "RT it;:y ITifi ;:P:[tfi ~Tr

I

'~T ;]ff or ur f em IT frtt~ r R pn- it ~~ ~ ur r ~~ ~!f o:rQili it ~

, ..

"Rrf¥fI ~rtr ~~ ~r<1if R et R~r. l!ifi ~ fltlT lNi ;rTcrr ~, qfl:l" NT ~

~ , ...

JfTo rlt fQc fi~ ffqi HUr eJ RT'?J t:lT[ ?iT tttc ~l~ f)n ~ q-TtJ ~ JfTO

Ittc: ri!fi ~ eTcrr[ iAFfi~ trT;fi !fiT ITifi 'ftitTT UfTffT ur, 'ifllTfTrrf ~ rrM 3fR sr ITfflT rn~ ~~ ~{'1 Xi R QT<ft ~~ 3JTffT fE(1T ~ 3tTf ~'f ~ ;p:fifi ~ GfR l QTG' ~ iii r ~T JfTffT g, ilfcrr JJt f ~ it ijffu ?n~J1 r ij; !Ji'fi TEI~ if 3f futfi rfT nerrrcr; ln~ UlTrr ~ I Irf» r if, T 1!!fi ilfu ;it ift~ ~5 it (if~'Jf g t}(''('flM lilT R;::r ';fllQi ~nT UT if Fflllf7J ijfTre' Rt lFi ~"fh VQ'is ~OTIT UT J

rn IT crft(f)T - (fitf ~ cr~1 ~rn rr~ f N fff.=! ilT r1Tri'lGf a rl.

~ I

-rrer ii QETs ill eff1cT ~ g 31ft ~Tqr. ~ ~ ~tq 1'j :n=nr iffr n'{tR ~. mil

\I>

QT-=fT ~mt 'ft';r'f ff~ ;:gr (f~nT ~ JiT'f ~ ll; ~e: 2ft Q"ro !f;:rr rnnr ~I

..

~ ;mif\ tfiTtFt Ran f!TflT ~. :Rl~ sR ffl"~ ~ frm QiT'EfWf ~ ~ru etcft

g. Vtt1 ili i1iTQft ~ fEfR ~ U""E' ::n:rili fuMrfT ~ JfT~ if)Ff -ifjgT ~ lliIis

ti e"l E~T ~ 11;r nil'i Et UlTi1T g f m5. I 8 70 ~ ;:;n;! Ji]F;rf ~ lIttM' ~T ifiltUTT R-' ~ )

::5:-:r ~.l oar ~rl G'fI'<'¥-4QTftQ'f iff ~

.~ •. ,. 25

25

27

~ct> ifiT iftA' ?i qe iii ~ f ~ qrn ili as- UI~ ill tr.rTe ifiTift "J:lPIT ~ ";fl[~ ~r 'tEffT f I JfTll fJT"f qr IrE "ittTrfrof fio:JTt ~ q"f'R ~nf GfT;ft ~ nrfiJi ;r;:r!i i1 ;:Uiil> f;:riv rn;::n- ?l fuuT~ifj d q-y;ft R'Gf1T E31T mii' ~ ffttl"

~ ~ w

eft 3ft r ~ffT \TI ClT g iiT- ~ =ft tftCfTt EiI~Tlfl f ITifi 1WlT «rnr g I

nTfi fifi;:rrt ~ qnr VfRT e3!T ';j11i:fi JfTRT;:ft R f.::tcfiTl'lT \iff ti~ I

~

rr~ f'qifiTft rrfvRT I 920 J-i m:;; itiT ~lQT if! J ~it; JI~1Tft 8 :J:frn

"II

ij) T 5rTtl 3m f q-iTilT{ ili if\f~ ~ ~ q'"qT ~ ill eM trf!nrn iji Prf ffifj ~T1l'T

'<II '

1JrfT !IT I IrE ~fu '1fli ilTM rp:m- ~ I riitr'T 'CMr-=G -

Rn.l"f ~ qp:f( illT f4(f)TM~ ~ flfTf. 3feR JTTQ" liJfifTf E'T gl s:JTfl ~T!fT R ;:p:Jifi (fiT 'f!:JiJiTrA- ~ 1WT ~ JqQlMf ~ ~m q¢t g J RPrr ~ 14 ~il oifi Q'TR qq- JfEl ~~ ~tT lbr ~lQi~ ~ mrf1;f~ "[fEf ~qf;(~ rN-

~ .

J\t-r ~xuT tFTT~T ~rt E'T 1lIJT Jft(" ~ qq- i'PTm 7fQ ~i\ qr-fl ifiT

f.:JctiTfiFJT R~cr 8'1- HiliT I

;:rllCfi ~ JJ~ 3?'TreQ -

-------_. -~--~---

;p~q. iti q;EfTIT fI'QT"f rit~ ilTi1 3"0fT1fo1f ~ ifiT"tuf ;;JlCfi sr lfE"RJ

~ ~ u~

3fT r Jffu~ ~ UfTHT E"I ~~ ;:rr;p:rrr iPT L!:JAT~T ~T ~ I i1I6t ~

~llijl ;:rtf fi~iiftT g ('IT iTE ~ &,4 ffJlft ?! 3ltlEfT iftqr D' is t tTT&f fifJr?r ~ I ;;_m ~T q,9- ?F trr ftC!) ~ctiT ~ fTtfi iii ;:p:jib qil· lnXf ;:nff Q i ~ rft ~ rrt ~ifiT

~ ~

qvr;r ~ WlffT g~ JfTa ifft rrrr.ft JJTf" ~u it 31'trT~ jf ifim E~ rp-frfr

g( $?f~ ~ urT~rrif iflt UT~ ~ ~ if 3flJqT 3f~ fttt~t R ~~ij) fiJi'fT~ UfT~ ifFr ~~TI E'lrtT g I 1963 it rn- ilf>{>ft pn:r EITfr $iFf iti q!f 31TeTf ~ q-~c ~UTf fW} ~ ~T ~trrT ~ f~ ~~TiJ 7JU a I ~TlifTt" ~ ~ijf i1Eff ~ nT ~ fir'll ffl ~c mrr1" 'fi!ilr 7Ji) 3i Tt I 965 fI(fi et fffirrr ~ ~G 1%r !1~Ti! :rm,

~~ it ~T~ - ~ntf if ~T~ ~T~ ~ ::ni(f) fttrTr f<f;i} ~fr g:-

.......................................... 'l!'rir

. . .. .

26

26

28

(j~ 11ft E ff';lr; ITf iJft ;.n:Iqi itur «rnr ~ I 3i9 CJ;T u-chlT,;{ rlT1'JfJ JffuCf) g, ~~ ij)T~ ~"illT ~ll ifi~ (faT ~qff- !M"EfCfflT ~T ~T~ ~ 3i~ifi

~ firr 7JU ~ I f~1:fiTIJi=5 ~~ sr J(=;qTe~ 1960 if ~ filJT ~T UT I

91 nUT 98 9"fum; ~nT IITffT ;miji CfiT fTIlT'll~ifi f111J ~ RTQi i:fif~ ili -rrm fu ~ tf3ff ~ nUT ;ruT~mT-n Jnt. ~n·· :nT$ llTq~ it Jl~rr mT'f ftirn vrTo T g ¥ 3l t r 50 "AiinT if, ~{.!T !j ~T\jfT f ti ft1jft m 1Wr ~urr ;:iITnT ~ I

JJ n:rtST~'ir5 :;::mifi ifiT !1ft • -

~rf(rf lIT rn ~ fq~ a# if i'iTJ"fT QiT "J'lffJlITs tiT (fitIQ1Hfl tT iftllrtt E'trit ~ eo- "fbmiji T 'fiT tnT 11 TJ:lT-~: JInrrm iJIT i1ilft e't llT'1r vrrrft ~ I ~ ~tr lTi01=lTrJ m mt IT(f)trrIl ~) ~ R iTi PTsr "EffCt t f1TJJT, i1JT ;;IT ~ ~llTn ~ d" ih1T~ q'[ f~T r v~ J{mttt~ lltfft ;mifi ftjC1T~

~

3f lr 3R it Jf3lTET sr 3f~tltI"1 ilt ~ ij) T ~ fi'll r ;rroT J ~ fem" i'.i 9"T tft.liJ

~ li ~ if I 95 5 ~ fi i~ ~ ~ifi i:i ~ qNMC JITz.rTsl uam~ lA1"i~

;rtlrflrff ~!TT 1ftl'T I f'f~tj' 'Ql: UT ilfi ~~ :Tf(fTe;:r (fiT q-ft:r. 5: m5 ni5 ~iTfST tJTtT ili f'ftJrT ifiT '~T \jf~ Jlf r ~~ ~Tq IflT 3ftmR fi1:lT Ulli ii;R iflTrnT~ ~_ 1956 ~ ;n=qT(!;:{ ~ S'J{T JfTr <1~f. 1962 i'lqj ifiT'l'f?T errCT iti ~cfT f~PlT CfiT 3 768 111. C1 -.:rnGi f~ T JP.:fT I

~m Rnrrrrcr aft ~uTq-;::rT -

-A:tn:r ~ ifi ~T~ qJ1ifi ;]1"QTe:.-:r i ~ftr cfit ~-fkc R ~fuifjf I{-t ?fflrfT 11 i'ffu JfT~-fi Ed:- 'Cff 5$c:-rf 1'fPr i:jn~ ]"ftJif) ~rf!J~ ~T urcr Q"Ttr1

c;, -.! '"

00 fruth -~ 1923 ~ ~ft:IifiT eft R-rnfu ~~ nUT JR~ ~Trr ~f~iji ~CT~

ijiTfu'tlrf JiT1:lT I !Q?lcft tEfGf1l RR~-r 776 ft'!ftEfT ffJ1" $ 2B~ 830~ ri11l HtilT

..

3 flTl! \EiQ"Q tft,

• 'III • • •• 27

27

29

~tf)T 3rq-;::{T IT'fFJ W1i r ml$T !fir JtrtrT"JT RTTlT~f1: 1M," ~n;rr urr~ EfT'rt llTli CIll f'iTcA if ;mifi ~t quTrr ~ ~ R~TR~~ Jft~ ~OT iliR ~ fq;trT orrnr ~I JfTtTT5m~ 'Cf1~ f.1trf1m ~q ft WlflT g 3iTf ~ij; ~ftlfl) ITUlT;;rT ib'l ll~rt q~ ifiTll (f}'[ft ~ I Jf~ J['tfTi!;"ff 11 1ft {~T 13ft It\il~fuT q-r ~fhiji (fiTll ili ri1 g I

4'

!fJfITff m f ~ Jf5il ~llifi Jl9:fr ~ fT\ttfT ii ff g I m (fiT fDf g fi ~ifj fql:tPT ~ JJ~iji ifiFlfrRr fT\rp ij; .~ ~~T 11 l1l,..qrn ~ I :HE1leTiiT~ ~ 3"tf -;:p::r 1Ji JJ ryifff iji rufi'Pl ~ {itt r GfTlFPTf ~ ~ sr'f ::p:f ~ Jl Ty1fft (fi r if) TQ ~ ~ rllTtftUTlJ ~ ?fe"Trf1fl "1J.l1P Jtnriffi iliT (jrftfT(9"[f g I ~ ~ :JfO=Q '"fQRf qt

~

t}!ft"Q" CfiTrrkro ~ rdrn g I ;P:[iji 3{-fiJ!'1ifi tfiTttnw, uJ~n~ n~~:rrt~

~T"QrPlr. fltlT lJTl:'[urrr If ~ I !JUTcffftT f;:u::i~ jrllT1l1fTFfT -r,--1J'[f ~ 8 "fUT;rT Q"t ifinT"fn ~ I q rt1T~ t:-

1- :1fE"l::rE!TlfTE:" 3- 11iL~n:J 5- ;@'TIT JTt~

6- PilJIT

1- R~~qt 8- ~TrlTuT

'-

i) rr*t !T3J ;p:Jq; ~Te~ ~5f R ~ ~11 ~, ~ft ~ ~ifi

Jl"tfHFI i6T Gf~ ~iIlT~f.g, (lgf ~~ifi ::n=trTe;:; ~ llT?fT ~ J! fUlIi ~ I tb~Pl !liT qTf9q) fnrfc "iii Jr;mT?" ~ :JM"frrT if Jrfuifiro J1'trTeili iiT.

... 'll

~r g I 3f~1 fu I!'.I"tI- ~~T~llf g r iiT AT~ ~T~f ffTeT vci cq frm1Jfl rnr iTft gfrft" ~ I UTf~i'FTn "fof tilT ~~ ~ifi~f ~ m~ 1TeT ITTn~ ~I

'41

31ft: ff~ (IT'{Uft i1 ~t iiT~R 3(l~'T41 ~ ~UtrT 1JtfT g, JFjf"fTfI ~

Ie

;:p:fqt :rRrTf!~ ~ I 9 Elg- ;rfQT(!1 $;f ~ I rii1T.1 (lTtuft ~ JlmfT"f ~lfM crt~t"

..

WlT ~iji rftrT~ ~~ ~. ;:m-f llifi (Pf"J 11 i'5";:f ~ ifi1=j ";{IHfi q;T nr ~ 3l'lfT~ ~lisf qT~ ;p:[q; 3"Nre-q lH3f 53841 c;:r ~ I Jf~ ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/33732164","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=33732164&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[33731431,33732024,33731363,33732283,33731145,33731085,33731224,33952963,33732345,33732563,166917882,276035696,167880534,34088700,166901353,166918387,33952963,33732345,166918512,33732689,33730884,33731085,33728770,33731224,33731997],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"d8sdCjB2jvouHxMYMAatukod3f0=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[33731431,33732024,33731363,33732283,33731145,33731085,33731224,33952963,33732345],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Salt Study","track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"zXIzJCBbwQw0WjpQSTPjWWApwRQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33732563,166917882,276035696,167880534,34088700,166901353,166918387,33952963,33732345,166918512,33732689,33730884,33731085,33728770,33731224,33731997],"title_link":null,"title":"More From KIGS_Institute","track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"v20BiUdtsr/LJY5jHRttw3YF1lM=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"33728770":{"type":"document","id":33728770,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/108x144/953c98bc97/1369311919?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/216x288/9356e57e09/1369311919?v=1","title":"Economy of Permamence","short_title":"Economy of Permamence","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33728770,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EwWsHQiH9aorfPmQKkNVczuPrwI="},"url":"https://www.scribd.com/document/33728770/Economy-of-Permamence"},"33730884":{"type":"document","id":33730884,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33730884/108x144/da7eb2c124/1278529041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/216x288/35b70e5455/1278529041?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33730884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"omlOiY6K24gqqJcqG+621aAZtMA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33730884/25-Yrs-of-Gram-Panchayat"},"33731085":{"type":"document","id":33731085,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731085/108x144/1e7816ee6a/1359266697?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731085/216x288/4dceb4449b/1359266697?v=1","title":"A Study of Chambal - Social Economic","short_title":"A Study of Chambal - Social Economic","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731085,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UYsc758fIJlhevZMrqIkDh8yVjY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731085/A-Study-of-Chambal-Social-Economic"},"33731145":{"type":"document","id":33731145,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731145/108x144/c6a100d36d/1351750331?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731145/216x288/46fec92c60/1351750331?v=1","title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","short_title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L1Xa6mxljG1RfXc6k05mTT28BTw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731145/Gandhi-Ji-Aur-Audhoyogikaran"},"33731224":{"type":"document","id":33731224,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731224/108x144/b850b358b4/1351668840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731224/216x288/54cc42716a/1351668840?v=1","title":"Grameen Hinsa","short_title":"Grameen Hinsa","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731224,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pvp6A8VHdQ9QLc/kzhMzt5Xv5dA="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731224/Grameen-Hinsa"},"33731363":{"type":"document","id":33731363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731363/108x144/fcadfef077/1351750052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731363/216x288/ed762f178d/1351750052?v=1","title":"Khadi Technology","short_title":"Khadi Technology","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JTaSdizjLQQacJijiZViXqybmCc="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731363/Khadi-Technology"},"33731431":{"type":"document","id":33731431,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731431/108x144/c4ba1fc0c0/1313070605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/216x288/e9a3d5701a/1313070605?v=1","title":"Lok Adalat 5 230","short_title":"Lok Adalat 5 230","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731431,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BozPU1uW0Aqid1OnW/tMeG1bHp4="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731431/Lok-Adalat-5-230"},"33731997":{"type":"document","id":33731997,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731997/108x144/6cc899f337/1357374926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731997/216x288/b3da72d5a3/1357374926?v=1","title":"Organised Milk Marketing in India","short_title":"Organised Milk Marketing in India","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ro4Kj25UHEhXAN2h9GiJfUILXwE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731997/Organised-Milk-Marketing-in-India"},"33732024":{"type":"document","id":33732024,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732024/108x144/508c50afa7/1277870320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732024/216x288/0885bfda9f/1277870320?v=1","title":"Rachnatmak karya sansthan","short_title":"Rachnatmak karya sansthan","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732024,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SX5U38tApT81tkLf99XPsLdKznE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732024/Rachnatmak-karya-sansthan"},"33732283":{"type":"document","id":33732283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/108x144/059bb89633/1351668803?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732283/216x288/e1c8d3dbd4/1351668803?v=1","title":"Sanganer Bagru Print","short_title":"Sanganer Bagru Print","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cDpFsCVGwzeo/gW4xIAoRa54Al8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732283/Sanganer-Bagru-Print"},"33732345":{"type":"document","id":33732345,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732345/108x144/a03ae3be06/1351664153?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732345/216x288/694dfe5236/1351664153?v=1","title":"Study of Two Social, Economic, Political","short_title":"Study of Two Social, Economic, Political","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732345,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"odLDvPJT9vzMrLQ66w4Oun5mbLE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732345/Study-of-Two-Social-Economic-Political"},"33732563":{"type":"document","id":33732563,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732563/108x144/a8f59bfd4c/1328759716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/216x288/e5e3b1a5a0/1328759716?v=1","title":"Study on Religious Institutions","short_title":"Study on Religious Institutions","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732563,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J61ttr99OvdgtNKXiMhQpPMuuyU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33732563/Study-on-Religious-Institutions"},"33732689":{"type":"document","id":33732689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732689/108x144/5735023ae5/1277872526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/216x288/07c71564b7/1277872526?v=1","title":"Village Development in Rajgarh","short_title":"Village Development in Rajgarh","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lURvSMBQsbsBYaO+GAjrcgC5BMo="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732689/Village-Development-in-Rajgarh"},"33952963":{"type":"document","id":33952963,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33952963/108x144/981fc8fd49/1351668784?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33952963/216x288/0b039300ae/1351668784?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33952963,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7hndQBukisYPtvjaXhcvUxCjOo8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33952963/25-Yrs-of-Gram-Panchayat"},"34088700":{"type":"document","id":34088700,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34088700/108x144/a75fd5a327/1368509838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34088700/216x288/9c3d35ffdb/1368509838?v=1","title":"Gandhian Economy & Other Essays","short_title":"Gandhian Economy & Other Essays","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":34088700,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z6nHOAkg3rc1oxG1F0zoOmp6RaU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34088700/Gandhian-Economy-Other-Essays"},"166901353":{"type":"document","id":166901353,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/108x144/e0a0f645e6/1378781926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/216x288/e4ab24c7f0/1378781926?v=1","title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","short_title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166901353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MKZWAQK1jgwHL3Q3bx/Ehp+tlE0="},"url":"https://www.scribd.com/document/166901353/Mainstreaming-Youth-in-Local-Governance-Survey-Report-2013"},"166917882":{"type":"document","id":166917882,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166917882/108x144/609419b286/1408266441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/216x288/b81cce13a8/1408266441?v=1","title":"B.P.L. Survey Report 2013","short_title":"B.P.L. Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166917882,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CIe3Osbh2KXIjHzt15o51TWPto="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166917882/B-P-L-Survey-Report-2013"},"166918387":{"type":"document","id":166918387,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918387/108x144/be2b4f4adb/1378788315?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918387/216x288/1ebd99f86d/1378788315?v=1","title":"BPL Survey Summary English 2013","short_title":"BPL Survey Summary English 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918387,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iOxvit0PvKKviUPAEF8gQX/aEY4="},"url":"https://www.scribd.com/document/166918387/BPL-Survey-Summary-English-2013"},"166918512":{"type":"document","id":166918512,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918512/108x144/96d29b133a/1378788362?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918512/216x288/68e3a930f0/1378788362?v=1","title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","short_title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r4VtkQm0tEvE34AU7OFYc3eQrC0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166918512/BPL-Survey-Summary-Hindi-2013"},"167880534":{"type":"document","id":167880534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/167880534/108x144/512cc6691e/1379072408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/167880534/216x288/cb3c715d76/1379072408?v=1","title":"Moving Towards Sustainable Development","short_title":"Moving Towards Sustainable Development","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":167880534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+8Bh3sojhPo6Kwr8DIQzXFhQmw8="},"url":"https://www.scribd.com/document/167880534/Moving-Towards-Sustainable-Development"},"276035696":{"type":"document","id":276035696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/108x144/d9e963ccd9/1440507930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/216x288/34a991123d/1440507930?v=1","title":"Sustainable Livelihood for Women: Goat rearing and ardu plantation","short_title":"Sustainable Livelihood for Women","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":276035696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5V+p51oNFUkg1AqT4/3/PJSaP6A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/276035696/Sustainable-Livelihood-for-Women-Goat-rearing-and-ardu-plantation"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/33732164","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=alTekDlWyHpFw4hhGxP%2BBTEfzgQ%3D&authenticity_token=ICeT3mPSTPtC2Y67QYOZglvZsKbw1rCpIL4Sf8f0osa66iSjJjXhhE4Aa0ontC40b8bv%2BkWCytoJJJU5%2BCRq0w%3D%3D&expires=1538242501&wordDocumentId=33732164&wordUploadId=36273450"},"renewal_nag_props":null}-->

l2ft ~TE:ifi ~~ if Vi'Ii rrr8 c;::r crrfl:5ifi R :rrFuQl ~li~ art1 T"fun "EtrrT g,

• •••• • 28

-- 28

30

~:HS If 936675 RUT B ll'~ if 860491 c;:r <=jlHn ifiT 3l"QTe;Q ~JfT I ~ ~rr -~;:'H-:,~n-~ I

~~~ m ~~S ~~ ~ 785743 ~UT~~~ ~ 530621 C1 1ij~ 5]TJ ~~~~r

~3f ~ 610 I I 9 c:' fI!lT IT;jffff ~ r Xi 626702 c;::r 1l1l;f) sr 3ftr~ sar I

.. '"

1fJHTff ii ;p:r 1fi 3?qTe;::r ~~ 'fiT ~fI gil rj"g ill~~ ~ ffufu i!FR'tt

~ ~

g fiji nEf n!J.t: nUT 3F'rl -rmf n ;:mifi 3TtfT~;:r 1.t>T ~ii a:rnfill ~~ ~ I llET q)'T 5fT: ft=r i!l R tt:AT a&n ~v ~ 31ft1J' ili ftfifi TIT i!ft ~ l1i TJtt ri UTCFfrtr

.,.

'EI

1- 2- 3-

Jf~T ijjP1~ Rc'f 3{T9Jlf m, 3{gl16T~re ?fTrt" flsI ~ ~ Erift ill Tffy;:fr , \ifTJJ;::pff 1:"fiTc 99- , 0 ~ NIfC r, -4:1' :it'HrIT (fj NT 'JlTiflUn:I -~ITn

'¥)

,- P;-lTp T. fJr. 1J ~lTr

2- 3I"ffiT lI'T~ t:T~, ~~;mf. 3.1TQ31Tf 3- JfTl'IMtqrJ~qT~, 1fifdTun:I

'J:lSFf ~q'i 3fTE'(fff RE"TUifi ;P-Hfj JfT'rfffi

'-II

4-

5-

I-Jf~crT~Te 2- ~~

3- MfUTUTll 4- s.:JTQ~Jff

5- ~T rr1lT~T 6- tlplpT 7- Rr.:=ft?'fq~ 8 ~~Tflifif(IT i

..., "'

B- ~Tfftqr ~ ~~Tc ~

•• III! .... 29

29

31

-:-~-~-=-=-=-=-=~~-=-~-~-~-~-~-~~=-=-~-:-=-=-~-=-=~=-=-=-=-

-:- =- =-:=:.-.,:- = ...... ~:;::::-~ -=- =-=-:- =- = -:- =-~- =- .::-::::-:-:- =-=-:-- = -: - =-

1- Hf1lT~T ~"filiT tt H JJ~ 23595 2500 785743
2- ~ 9359 3700 em if) T lIT firerr
2- aPit~ 8~a 7180 1903 530621
J- f.1i1i~'i1'J']'f I r Blf3 2092 610"9
4- gM'Cl'q 38J6 963 435835
5- ~i'fITr 7174 3997 556929
110
6 ... tJTt~QT 6228 3686 449363
7- r'l'qurtT'f 4654 4096 243200
'.0
8- un-IFP1T ~ Jf ~ 10585 10;534 356303
9- vrrr.t'lJ'f~ a ~~ 5094 4672 227211
I 0 - ffl1JTiJ 5887 5842 303740
II-RMTlIT 3339 3006 164879
I 2-I-fti5T[ff 36056 24746 1150416
...
J 3 - lltn;r;::e~ 11.+00 1240 53841
14-~Tq;JJff '5102 9221 320228
15- ~T~r 2.090 16563 626702
I 6 - 1Ji1.ftUnT ~Jfg 19079 14626 936615
'7 .... "JTttftUTQ ~ ~~ 9210 8044 869491
I 8- trfflTr:fT 1&224 6954 J 25858
19- ~ -~l=~ 23431 13599 425814 -=-=-=-=-~-=-=-=~=-:-~-~-=-=-=-=-~-~-~=-=-=-~-~-~-~-~

• • • q • 30

- 2'''-

32

lilt. a~ • PI! ~ ~Ttt ,-rtn .Pi fYIfT ~r:TIfT~

'Tt r linT 3'm: ... ., N rIA P ~ ,.-rqt i('A'W tt i ~rr ,.t In

f ~. """C;1t ,r .1"11 .ftteTft • .,.. 200 "" 9(I=lr J.I'" .TIIQ"fl~'''''11I1 n' .ft. Ed" ftt .rr ~ GrT1lTtn "RIt" 1ft' 1pf. tJl"q , 1M lIT .nt .. ftT t I tT'Itl i III fill' ?lit" trr "' •

• ,.,qrt .T ,the,,, -TIfT 3'rr'l' .", II 1InJ\ 10 wf I ft~ \

rr't .... ,rqn:1I IJT m .m "'" "k ~" 11FT I. cmlfA •

• Ttt"',,_ .""'hl" .1 .... ' :rr1t~ .tq~ "'1 ,.-m • IIQ """eM mf~: r.tt 4",TC1ft qqttr r.rr itTrJT a.

ft'T""'" '" I " .... nIIt 1I~ .T .,-zf., 1'Ftt .. I " d .'.t,. Itt ,err tr .4fT ,Ttf qUIT f I 11ft J1'Tf ,_, I t1 ~

3"t"If'Qq .. -n. ~ 1pJI ~TF! -fit Q1'1IfT ~ """ .mT ;rr fWT ,.

-

33

;p:jiji J?trT~ ~3f if ITlifftTT*i sr fTY,H" ~ ;nJ~ ~rn-QTR ~ ~.~ !f)T srEl3 "fUT;:r ~ I Rin?" jj rt11 $ QT;:ft 7i ;::p::[~ ~r ~ ~ Ufl5Tfifi ~ 3ft ~ =rer 951 Ii ;!-UfA" ~ ;p::rm ~QT ~f'q;UT ~ HTT g I tTC"T ~cdm ~ 1{n-~l.l1l it qT;fi f.:rifiH'f i1!"f q-m ~ ~Cfi IToT ~ "Aritrr lifT:rrr g I ~r Jffr ~fQT ~?f il JifO ?ffH! qr 9""f""Gff QT-;::ft ~ ~nill ar ]~ i$n" "fEC1r ~ t rrflli~ 300- 400 Ql: o:ftu- ¢I ni"fE it qrn i! <=mCfi ~ rrrsr ] flJifi gi-rft ~ I

..

~aaol ili ~ I IT<=! rrt,:r r~ ~T ~ ~TqT ~::'f ~ ;:p:fQj Jl"'qT~ if "RHIITQiT"f

i\iUT 1JUTI ?fTSTfqirf $ ~CfrIT ;rn{fl 3""fQ""re, s'r 9"fJirrr. 3f{fTe-o=J rrr~ ..... "B.:fTllTf") ~n ~Tfifrr-, 3"fQT~ #tJ~ JiT TI! tI VfFlifiT tt g-rcrr ill! :rr:fT I

;P:{ifi JUTJT R ~ iSI§"- 5f;;mT R :Rf $~ $ .,J:lifi 31~T~ ctrTIIT"f

~ ...,

Cf>T \Jffq?JjTtT }; srurr IlT trE Qlg~ tI f?:u"fu Gro:rrft g fi:i 3fT~rtt i}; QE~

;:mifi JrtrTq.=f Q""~ ~~ rf"flfiT"f iliT JlTfuQrU ur I JR Rlf[J 'll=Iifi qr " lft ~ UT I 'ItT C1JTQTr i)f~ ~TR~ $ ~U~T n ~T UT I "fcrrf;mr RJll1=I $

:Gr rr-; ~ii:iT ~J if ~ ";{]lit) ?f?rrT;r~ iH9T ~T J JI ~Tcfr t 'ITq ~ifi Q""r ~ ill r ?fJl rcn ~ r f'e"zlr "l"]rfT r frr» r ~ ;:p:t {fi iT! T ~ n:I fi3 .... ~ ffT";f RTi'i'C qfl=q-;ft

""

frrfu~ ?f R~TATI RT'lt Vr; ~ 3rr~ ~ r~~¥fJT~ RTfI'C if; ~qTIT e't

o:p:f(l; 3('tJ"re";f "A1lUT UfTII T ~ I ~T ~ ;"]"Trrr i!i:::r 11 ;:Plifi ;r{"tfT~ ifiT 9""E'B" ifinf crrfmmt ;n=t:IT(!;:fiT f\qTIT ffflT CifTflT JT I ;:rrcrrrnf ~ :;m rfrrq 450 ;p:lifi 3""f'lTn:::r ~T~T ~ I ruff WfiT~f a:rftffl1fff ~ I 1f~T. ;rim- ~~

~

il ~~ 1980 1 iSIT~ if ;:p::t~ 31"QTe1 sr ~nf ~T ~ I

• ;:mm 3lT~ it Vfu~ ri7Ffi W if) T ibtf{Uf Jl~:f fu1.:rr lTq T ! r

;rn(ll 3WT~ -rm ~

................................... ~~ .. ·;ITfITG:'1 qft .P"t:~~T RfiiJ Ji!ct R"frrT g, ;mifi Fr~fuifi ~ ~,

~ nn-;::z:J 3.1TNT J:t :tiET 'IT R lfi(fT ~ fi:li utr1 ~ (flI r fu rr ~~ ~ F1q" qft 1fJff

..

• • • • 3 I

31

34

'l:JB' ~Td ijT;ft i,fi T -atrTrnr ~ nit l[!Ii!f iii f firrT \ifTCl T g I CfQ rtt iii T q-r;ft ~ q(t J"fJff ~ ~ ~nlT ~ 7 JrTr '$?I sri:fjT~ ;ma> ftQT(," ET UfTffT ~ I TfT'EfT ~;;f if ?lTllr-=tl(f; ;:rniji ifft q-l:nf'nd'- iflT JfT{$Tf 50)( I 00 CfC CfiT

...

cTffT ~I WTTtt ~'1 ~T~ 3~4 QC nCf) q{l ghiT ~ J ;n:qTe~ 31"~ i'f"fuur

~ ~

3i4RTf JfT'ifiTf rrcT-~r R(f}ffT g 1 Q1:fTlTQf rns q-gt:R ~ frrttr Drfr gl1l

~ ~

~ r WlrFnrr R q-y;f~ ~ ~8 :t rnn ~T 1"T -ft¥nlf ~Fim ~ ~ t ITET

Jr'tfTG;:r r'ITJffl "l-Jfi1 ~ 'fi-l ;:rJ:[iIt ifiT rlTJ]TI R 'f.1qiTrIT i3fHrT ~ f HT,:r'f:ttM

...

ij; .;J[c; R Wi- ~i5 ~ PrTJffl ~ iJil1 q-~rft ~ I ~T~tJr:=r II ~"f1r-;:r $;IT criT

f1:tffh ifiT ~~ E"V" ';fraT li '-1-~ R 'iliiji 1flt RTl1r-=r1 trr Jll-Ro "fi'f'f ~T

... ..

:qT~T JTttT g I 3{fT: 3tT7r -Rifirv1T 1Jift 31;lTG~ FITJTTI 'fiT JfTRn l1r::rlfi'[ Jl9QiT ~ fmrrr ~TQT ~I "OE i'lT1lTI ml, 1994-95 tt ~I

~ ~~ J{ '111ifi ifi't ~i ~i'f' Ii 25 rftUT tt :qT~-t ~ ~ f ml ~" if vq; &1Uf I 7424 qij- ~ (f)T c-lnT ~ I W 9"'liT'r 1'ltifi i!ft l!iP i;4iT~ ~T

ifii'f 9~ I 7424 x 2 5 ~ rrc if) r lIT1T 1fq T ~ I 2 5 ;ft-u <1ft l!i'fi ~ifi T~ g~

~ ...

[fiT V'i$ iJiTi:UT '[ffi ,:ff ~ fq, ifiT;:v:r if; w::ntm 25 dtUT iji!fi ulct 'Sif)rn lIT~

.,

1NT 31If f5R Rl11T nCii Mt SfifiTf' q}T Jffu~Tf" B c E s s i ~ MllITT g1

fT~ RfifiTf ~ "ftftijifu if NT1f qifo;::rrJ ;rET ETrft g I rJtT ~TfUT ~ f(fi

lit

ffn'r ~4iT~f ~ ~3f tt \II~T i:i ~ I

~n ~ 3"('QT41 sri)rrr -

=rqtf) J1"qT~ 9T"[ ~ i'fi ~ ~ fuTr ij)~ 5fi'fiT"[ qi'T W:rTtt mm ~

~ I llRT fmTft iT If'QT'fT tI:;n~T~ ;;nfl 5f*=fT~T~ ~TfPT f1JlT;:rT~ rrsar lRRT. QT;:JT RJT6 "fUrl ~yqT Jlrfu a:, JIfhffffi ?rs f;rnfuT" itiPlrnu ti~ ~31Hi~ JfTfu ~ I Ef(h~To; ~ 25 "8l"TUT ffiT VQi)(Ji :3'ifiT~ -fErifi-rnfl ijj~ If ~tt~

7. 50 ~ ~~ ffif} iflr- fiTTJffi JlTrft ~,

......

32

32

35

25 ~10 Cflr:r Vqi ~T~ ti ute arrrr=u 00 rt"r nt ~ m5 ~ 50~ 000 Qt:[TR E'JITf" mc(Pf ;::p:jijj sr 3l'trreQ ct UfTf1T ~ I !f~f flTt:r~ ~ ~ n~ ~ ~TmJ iff1- Jf~ffilT~ 71ll'f, UCf, iff fr~ fh~ qT;ft lilT 3fTCfQi

..... ..

3fTfe ~ ~!

~ if) J?trT~ n ~T tt (j)"Tfl:rc/l ~t1r r ifi 8 iff r1)1lT llE-rrT i$T ~ I lfE 9.Pl R rU.l' 1ld RlW ~ TL'=f 2ft ~ I JfTYT R I 0- r 5 q&i ~c§" fliji "f[f rrr q(t vn:ft;;r i$t [[(MiT ER-R lift qTl:tfIT1lfl Q1;m tiT I SR Qi;fu ti ifrJTtt 1:i ifiTMI ~;ft ftF~e'T iIl't q-fft snn 'Trrr1 till ~ q:qr"fr #.t ~Trft fuifi;ft ~ct ill t ~f ~ ~iJ)"f l1~rI fif)"QT CITor aT I W. T <ti~ q-f vrnt~ ~ QT-ft

..

~ m.JrlT "GT ~Efl Gin R~flT ~ I ~::wr ~T6 ~ ifiTI:h1" 'i!{l:l" ~fq:n ~ til.

It' ... ..

QlqT Af) iVt fu;:Jf il(Ji Q-rr ti I'~g lUT eEfT~ q~flT tTT t ~R ~ 1ftlrf(1:rr

i'f 11 n1 ifi iP 5" STl'f iii r 3"R q- r IT Ff '{" -qiTfT4T 'ifni T n T ~ iifltl"l ~ \ifTQ J

...

~ ~ ~ifjg crt rrrrr ~Tm r urJft ~ qerqft ifiR ifA" )T~T 2fj- 31 r~ ,-~ ~ : J IfE'f ~E rll~ ~ ~T ~ fij, rmrtt iIl~l i1f!(t~ I:f"f ~c R q-cffl)f ~T fi~TUlTfiT ~ I tfU"T i9fi ;p::j ill 1FJ~ ~ T 9"t,~-qT n lftTT tt ifiT QT;ft sr V(fi ~n UTIft~ if VITfiT .g I :qE" lit (fET ~ R ~"in'T ~ f~ ::p:rtf> 3lff ;Jfl:fnT J{t'f fkAT ;:P:HI'i

I1f ifi1=I ;p1iji gQfl qT~ ufJ:ft~ ~ ?!~i'lT ~ft g I -- 3f fuifji~ q r-ft tfi ~ ~ UlmT ~ I ~mi1i ftrrTn J!~.rm IfU"Tn mTt iij~~ 'ITrlT~ fTfft ~T~ ~ QT;:ft ;nt mTi'1~ itft r.rm~ rN iTPTT~ 31 rm "t ~Te ;:p:Jifi lFIT:r 1fT ~Trf q-r~fI gTfI"T .g 1 -qn($ ;:n=rrT4~ 4 J:lT?n=I ifiT IJnY-q ~E~ ~ I UfTST q 1J~f

'" .. '"

ifiT ~TIrf! rr~ Jl~fJ ~ I m;f ~ fu'1T J:i R~ ifill ~!fi ~;::mr t-I t"TUfftfr-1'

. ~.,

"if :;.r::rijl dftrT~ ifiT !linT J:jt~ flrr (ft" RTf<! ~ 300 ~ t::I1ii'IT ~, ifitr~ eft

l:H'E ~nf.. 3flTfrr if ijiTlr if)TCh'T i'fiti tEffT IT I

'-iI

3t"trT(fo1 ![i)rrT if qq. ~TIT crr;:ft ~mn;j-G)'f (fQTfnlr ~ CfT;.ft

rrn-r ~nfT ~ I !J rnJ:l vti UQ" - J1lff ~ 3Rff r f I 5 ftr<1 _ ?f ~ijr[ V-~ J:[TS

"'... Fff(I-

!JA- (fUTmr it ;:rrj(f) ffqrr Et arar ~ I ;rn[jl ~r.i ifiT rfJitfT ~ il"iii'ft"

rem- ~I qr;ft f.17f>r#i !fiT ~1 ftrurifr" r:fq- 1!ci ~UWl ~ ~l'nIT fiqT urnn g I lH1 ~ fuurr • s'TUfff (JUT ~RF \jf~ ti"::ff CfiT 11-& ifiTrtt ~ I

'" 10

.....

33

33

36

i'i-n=r~ ;::rfC1T ~;'f ~ ~lIi Tf"IlT('!"';:{ riTJm ;;pl aT U{Ulf 1:i ",-/.:fJfTf..irn fiUT ;JfT r1in('fT g I 8(!)S 5fT"iimifi r:anfr ~ -furn11 ;n=rrr~ 9". ifiT ~Tft. (fZ:fT tr ~fOf 3"Q'q,"{tIT 1:ff a:Pl. q-q ~ f,jf";:{ ] T ~ q-"( t§d ~ I 1lt i!fJ 30 ei,;lTf

.J'!- \~ <:to ~ ......"t

~ Jrfu ~ I UTt JiT t t;?f .. 2 5 ~u qFr l;!{fi ~Ifi I ~ lTX- if) tr~ 7 ~ 50~ 000 ~

3HflT ~ r

~ifi 3l"lTTEf.=!" q-r t=t~ qyrrr UTi'; '16 -

.,

~T;:r ll~ E [9 94-9SS q:r 1!1Gi J19:fm., (1l"JTfr qft ffufn

...

S"R 5fIflTf ~I ~ 25 ~u illl Vil1 ~ifiTt q-r ~

M m1 '!flT f1:rafU1 8 qT~ JI~Tf.:ro ~

-=-~-~-=-~-~-=-=-=-=-=-=-~-~-~-~-~-~~~-=--=-=-=-=-=-=-~-~-~

- =-=-=-=-=-=-~--=--=- ~-::: ~ .:;::-.::-::: -=-~-~-,;:;;;;;- ~;:;::--=-=-=-=-=-=--:::::.-=-

1-

qT;::ft f;:rCfin9~ q'{'" fqurr gd

'"

ttun 8t5

llUTen t~IT QiT firJr -

.... ...

J5,,000/- 15,OOO/e

2-

I, 50,. 000/-

3-

MeT IT qcf JPll crt fi1\i l:lr ttliVlE:tt

*'

20,000/-

4- 5-

~nfcr[

~ '(Q:frJ, fiji ITtfT 3{ T f~ q f crrq ~5fm ttuT~ qrfSifi 26 ~ ~i1:' ~ (T'[fT rr-su RfifiT ~ ffi r etf ~

-rUfllT RllTur fifP1TI ftfYftTtilT~

20,000/- 3D, oocz-

6-

Sal' 000/-

3.00,000 /-

34

ml (ifPlr1 q-r ~¢ cr!§ j'j ifitt","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/33732164","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=33732164&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[33731431,33732024,33731363,33732283,33731145,33731085,33731224,33952963,33732345,33732563,166917882,276035696,167880534,34088700,166901353,166918387,33952963,33732345,166918512,33732689,33730884,33731085,33728770,33731224,33731997],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"d8sdCjB2jvouHxMYMAatukod3f0=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[33731431,33732024,33731363,33732283,33731145,33731085,33731224,33952963,33732345],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Salt Study","track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"zXIzJCBbwQw0WjpQSTPjWWApwRQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33732563,166917882,276035696,167880534,34088700,166901353,166918387,33952963,33732345,166918512,33732689,33730884,33731085,33728770,33731224,33731997],"title_link":null,"title":"More From KIGS_Institute","track_opts":{"compilation_id":"z/U2iIgMd0m7OI22qxJSE+8LPh4=","module_id":"v20BiUdtsr/LJY5jHRttw3YF1lM=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"33728770":{"type":"document","id":33728770,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/108x144/953c98bc97/1369311919?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33728770/216x288/9356e57e09/1369311919?v=1","title":"Economy of Permamence","short_title":"Economy of Permamence","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33728770,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EwWsHQiH9aorfPmQKkNVczuPrwI="},"url":"https://www.scribd.com/document/33728770/Economy-of-Permamence"},"33730884":{"type":"document","id":33730884,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33730884/108x144/da7eb2c124/1278529041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33730884/216x288/35b70e5455/1278529041?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33730884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"omlOiY6K24gqqJcqG+621aAZtMA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33730884/25-Yrs-of-Gram-Panchayat"},"33731085":{"type":"document","id":33731085,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731085/108x144/1e7816ee6a/1359266697?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731085/216x288/4dceb4449b/1359266697?v=1","title":"A Study of Chambal - Social Economic","short_title":"A Study of Chambal - Social Economic","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731085,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UYsc758fIJlhevZMrqIkDh8yVjY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731085/A-Study-of-Chambal-Social-Economic"},"33731145":{"type":"document","id":33731145,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731145/108x144/c6a100d36d/1351750331?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731145/216x288/46fec92c60/1351750331?v=1","title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","short_title":"Gandhi Ji Aur Audhoyogikaran","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731145,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L1Xa6mxljG1RfXc6k05mTT28BTw="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731145/Gandhi-Ji-Aur-Audhoyogikaran"},"33731224":{"type":"document","id":33731224,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731224/108x144/b850b358b4/1351668840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731224/216x288/54cc42716a/1351668840?v=1","title":"Grameen Hinsa","short_title":"Grameen Hinsa","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731224,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pvp6A8VHdQ9QLc/kzhMzt5Xv5dA="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731224/Grameen-Hinsa"},"33731363":{"type":"document","id":33731363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731363/108x144/fcadfef077/1351750052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731363/216x288/ed762f178d/1351750052?v=1","title":"Khadi Technology","short_title":"Khadi Technology","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JTaSdizjLQQacJijiZViXqybmCc="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731363/Khadi-Technology"},"33731431":{"type":"document","id":33731431,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731431/108x144/c4ba1fc0c0/1313070605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731431/216x288/e9a3d5701a/1313070605?v=1","title":"Lok Adalat 5 230","short_title":"Lok Adalat 5 230","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731431,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BozPU1uW0Aqid1OnW/tMeG1bHp4="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731431/Lok-Adalat-5-230"},"33731997":{"type":"document","id":33731997,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33731997/108x144/6cc899f337/1357374926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33731997/216x288/b3da72d5a3/1357374926?v=1","title":"Organised Milk Marketing in India","short_title":"Organised Milk Marketing in India","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33731997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ro4Kj25UHEhXAN2h9GiJfUILXwE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33731997/Organised-Milk-Marketing-in-India"},"33732024":{"type":"document","id":33732024,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732024/108x144/508c50afa7/1277870320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732024/216x288/0885bfda9f/1277870320?v=1","title":"Rachnatmak karya sansthan","short_title":"Rachnatmak karya sansthan","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732024,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SX5U38tApT81tkLf99XPsLdKznE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732024/Rachnatmak-karya-sansthan"},"33732283":{"type":"document","id":33732283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732283/108x144/059bb89633/1351668803?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732283/216x288/e1c8d3dbd4/1351668803?v=1","title":"Sanganer Bagru Print","short_title":"Sanganer Bagru Print","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cDpFsCVGwzeo/gW4xIAoRa54Al8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732283/Sanganer-Bagru-Print"},"33732345":{"type":"document","id":33732345,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732345/108x144/a03ae3be06/1351664153?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732345/216x288/694dfe5236/1351664153?v=1","title":"Study of Two Social, Economic, Political","short_title":"Study of Two Social, Economic, Political","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732345,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"odLDvPJT9vzMrLQ66w4Oun5mbLE="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732345/Study-of-Two-Social-Economic-Political"},"33732563":{"type":"document","id":33732563,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732563/108x144/a8f59bfd4c/1328759716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732563/216x288/e5e3b1a5a0/1328759716?v=1","title":"Study on Religious Institutions","short_title":"Study on Religious Institutions","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732563,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J61ttr99OvdgtNKXiMhQpPMuuyU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/33732563/Study-on-Religious-Institutions"},"33732689":{"type":"document","id":33732689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33732689/108x144/5735023ae5/1277872526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33732689/216x288/07c71564b7/1277872526?v=1","title":"Village Development in Rajgarh","short_title":"Village Development in Rajgarh","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33732689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lURvSMBQsbsBYaO+GAjrcgC5BMo="},"url":"https://www.scribd.com/document/33732689/Village-Development-in-Rajgarh"},"33952963":{"type":"document","id":33952963,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33952963/108x144/981fc8fd49/1351668784?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33952963/216x288/0b039300ae/1351668784?v=1","title":"25 Yrs of Gram Panchayat","short_title":"25 Yrs of Gram Panchayat","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":33952963,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7hndQBukisYPtvjaXhcvUxCjOo8="},"url":"https://www.scribd.com/document/33952963/25-Yrs-of-Gram-Panchayat"},"34088700":{"type":"document","id":34088700,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34088700/108x144/a75fd5a327/1368509838?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34088700/216x288/9c3d35ffdb/1368509838?v=1","title":"Gandhian Economy & Other Essays","short_title":"Gandhian Economy & Other Essays","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":34088700,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z6nHOAkg3rc1oxG1F0zoOmp6RaU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34088700/Gandhian-Economy-Other-Essays"},"166901353":{"type":"document","id":166901353,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/108x144/e0a0f645e6/1378781926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166901353/216x288/e4ab24c7f0/1378781926?v=1","title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","short_title":"Mainstreaming Youth in Local Governance Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166901353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MKZWAQK1jgwHL3Q3bx/Ehp+tlE0="},"url":"https://www.scribd.com/document/166901353/Mainstreaming-Youth-in-Local-Governance-Survey-Report-2013"},"166917882":{"type":"document","id":166917882,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166917882/108x144/609419b286/1408266441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166917882/216x288/b81cce13a8/1408266441?v=1","title":"B.P.L. Survey Report 2013","short_title":"B.P.L. Survey Report 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166917882,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CIe3Osbh2KXIjHzt15o51TWPto="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166917882/B-P-L-Survey-Report-2013"},"166918387":{"type":"document","id":166918387,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918387/108x144/be2b4f4adb/1378788315?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918387/216x288/1ebd99f86d/1378788315?v=1","title":"BPL Survey Summary English 2013","short_title":"BPL Survey Summary English 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918387,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iOxvit0PvKKviUPAEF8gQX/aEY4="},"url":"https://www.scribd.com/document/166918387/BPL-Survey-Summary-English-2013"},"166918512":{"type":"document","id":166918512,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166918512/108x144/96d29b133a/1378788362?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166918512/216x288/68e3a930f0/1378788362?v=1","title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","short_title":"BPL Survey Summary Hindi 2013","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":166918512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r4VtkQm0tEvE34AU7OFYc3eQrC0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/166918512/BPL-Survey-Summary-Hindi-2013"},"167880534":{"type":"document","id":167880534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/167880534/108x144/512cc6691e/1379072408?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/167880534/216x288/cb3c715d76/1379072408?v=1","title":"Moving Towards Sustainable Development","short_title":"Moving Towards Sustainable Development","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":167880534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+8Bh3sojhPo6Kwr8DIQzXFhQmw8="},"url":"https://www.scribd.com/document/167880534/Moving-Towards-Sustainable-Development"},"276035696":{"type":"document","id":276035696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/108x144/d9e963ccd9/1440507930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/276035696/216x288/34a991123d/1440507930?v=1","title":"Sustainable Livelihood for Women: Goat rearing and ardu plantation","short_title":"Sustainable Livelihood for Women","author":"KIGS_Institute","tracking":{"object_type":"document","object_id":276035696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5V+p51oNFUkg1AqT4/3/PJSaP6A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/276035696/Sustainable-Livelihood-for-Women-Goat-rearing-and-ardu-plantation"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/33732164","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=alTekDlWyHpFw4hhGxP%2BBTEfzgQ%3D&authenticity_token=ICeT3mPSTPtC2Y67QYOZglvZsKbw1rCpIL4Sf8f0osa66iSjJjXhhE4Aa0ontC40b8bv%2BkWCytoJJJU5%2BCRq0w%3D%3D&expires=1538242501&wordDocumentId=33732164&wordUploadId=36273450"},"renewal_nag_props":null}-->

iil" 50 E;Ufrr f~u\=(i ;:p:tij1 ifiT Jr'ITTq<1 groT gl ~m ;TQlTf V1ti fQd-Ci1 ;:r."~ifi ~ ar-m 6 ~ ~ 3. 00, 000 .. 50. 000 ~ 3fT4T1 ~it 3"1'tfTER" if urarurn ctr.:r ~f1Jlfi ]TrH g I 3l"QT~'1 $~ .~1E~ it iliT$T c:T grfrr g I ~ ~ o:n:fifi ZNT~ ~ ~T~ 1>lTTrO Jrfn fqi:ic(Of

iji (t~ 4 ~ JfTfI T I:fT[JT 1TIJT ~ I ~ 5fifiT"f -::rfqy rrrn r ~~ ~ J"fIITe1!l tilt lfiTrnT~ i1 RT~ (f!fi !!i('f ffi""11fl 6 + 4 ~ IO/-fi ;rfu f.fq"Cff arnr ~, ~ 7Jl-e tTl ~~ ,:it srr fl1iTJ "~. ~(f feIT~ If r (ffi" C tlffT g fijl uti ;r fn fiRf Jl'ilR;q ar=m 10 !!mr JrTflT ~ I 2R ilftJ~fJ IT"[ arnr=a ;rnifi ""fUT;::ftQ llteTlJ if JIT VfTffT ~ I

:::n-q I e~ ~!1i"1 qT ~ itt er -

;rrCfT, ~L RTtl1" ssr if ar f'qn1ffT ;n:q-T~T ?:if.ITIT 3?lfTfi::n ;:n:rif) ~T .ihrfl t1Pfrl ;rfu fiRicR I U ~ Jl nfr ~ r ,rft:rT~ !JT~ t flTQ q"f ;:mifj ~ ~, fi:rBr;:;:r ~fE1f if RUT "Fa~ cnJf i':i ~q) t ~TCf n JMi"f e-ToT ~ I ml'f ~ l1TmT ~ ;:mlfi lii:rrr fItlT JPff ~ t'ffffT ETffT ~ I &fflT"ftfi (fQf ~ ;=rflifi 3N~ ififl rrUT Tflff ~ lttrrJ:l ii Jffu~ emf ~, 1lm"i1" ~t "iltlf ~ ;p:rifi (fiT 2-lTq vfu mc"(Tf 20 ~. fr 50 t' ij; ~ rrrur 1JtfTl ~l 711iTr ~eT ~ !fEr ij) JrtrTe($ y-fu f1fiA'T 20 R 50 Q-R tt GT R 1l1ijj ~ ~ I

~ijt mrs 1lr! JlTli'rf5"o1 "flllWJT "Ch ~ -

.................... ~ ............. ...- ................... "f"'"'"..... r- .... -r- _11" .......... 111"- _ ..... """ ~- ..... "'- r- or "",,"" "".,

?TTIlT~ ~.q~ q,T {j r~ trT~ ~F'T~ 11 I1lff ~ ... rrfrrf}iQTJlT H

" ~

~ RT rrwnr ~ I ~rl" fit ~T mQ'i "ffl ~ qT :rf'Irrfeff ;:n:r if) 2ft Jtf~J7r T.l"Tru

~ JrT f ~" ~ il ;:p::jffi sr ~Q1lTrr ·fbiYT vrTflT fJ I qcfnT~ ij ~~f7T <l~ F;RT~ i'i ;rJjq; (fiT ftrRT~ (fiT \iflCl r ~ I ~?l Jrt)PJT i1 ~2t) R ~ HT ET \ffflT

~ I fImi1 ij}13 C$1T if ;:p:j if) l:i JfTtJ-Tm ~ ~ If)T Q)nf ~ ~¥IT JFlT ~ I l:f~

w w

\ J1rntll ~ :l1~ crTA' ;:mCfi ~ 3fTllrft;;{ "fJiWT 3f f.1Qnf lfi(" 11r4r lTtfT ~, iplffi ftRfT~ J<ci JlTrTT-fS;, f'l~ ijlT 11JmT R ffi ~ rrrrfr ~ I ;:cierT ~;f 11 mnF4 450 fuRT~ vel JfnTrm -A:l!WJT ilft ~T~i ~ I lW 1i)rrr ~ E"Gtf rrrarn m:f sr~T"f ~ :-

It • .,. • ..... 35

35

r - f;li9~ ft;rQ q, tt ~ ~ ittIT a I 74:2 4 q-ij- if: E iJTlft~ ~ ~15 (f;1 JfTLf:rrrffifiT ~-trft -g f

2- ;P::[ifi 111?iT~ ~ ],T~Tmft:T9JUT Jlfifi ~urT iPT ~F1TI 2 rrrnf ~ ffiji -etrIT ~ I

::rTqT ~3f rr ffJTT ~lfinhrr 'iTer- g I frrnr-=rrrr: 3""fQT~c1iT ~

J{~ JTTeTl=I crfntf 11 ~ifi ftrnT5 .~ 3ITtlTi~ .~~ ift SijiT~ M1JT m ~ J JrflJifillT ~iJinhTf ~J1Cf) 3l"Q"T~ttmT~ l!ci ftJ~ ~T ~r~ iPffiT ~ I ffi ~ijinhff

....

mT~ vcr JfraTrn flr~ {fiT 61 ltTt1 <fimT g~ nUT ~!5 i"fflr itcH; ~Qi

..

J11rf~ iliT mru Q)m g, urt ~q;T~ ~cH9 NrJT~ vd -rn~ i'liT ifinl fflrn't ~

~ ~ 1fi TO ~ fliit T-ur;fi!J 3rtfT~f n ~lF!i (! ncr ~ ~ I

-rn ifi m ri ~ 3{ T [f T fs.:r "(11 $l1 il ('fT:rm ifft ft=u m ~ 9"ifiTf ~:~ ~B 31l"ClifOl - ~"ATt vri 31Tt:fTm UlrQf ifiTl=lft ~n~ 2 Mfa ~

S"lJS . ;:r!liji funi vet 31n:r)-fg;:r ~~ <linf QT ~ - 117i6 fifdc·(if ;:miji QT AT"lJO faq(D1 - (lQ;lil' fq?fT~ v.:t fl1~1Tf

1- Jf rq ~ ffi't l(-tJm ;r1ft f~dci'f 2. 00

~ vq; f!fi·Ciif ~ qft:r ~ JlTIItf5";f

f4:;fUT UiTnf ~~

\

2- ~ijj 'flrRf~ QT gd I- SO

3 - f"dE1fi 1]"-6 ,. 00

...

4- q-fq;Jf 19t1 I 0. 00

5- ~nHi IfVf~tt 8. 00

(to

!i'f MTJ]{f RQiTi~ mT~. 3fT-qrm ~r 9"m f!fciC:M

22· 50

'-Tim. •• 36

36

dQ"'fTm'l m:rrrl ftn~ n q;~ i!fTn 1inJ~ )fToT g:-

a il ~ R T1~T~ ~($ wt- RQlrn~ "ftntlTt l;!ci 3lTrlrfeR flrWlf Wt _5f":)IJT ?fffl t!Cf fi-rn'T ~ J

8 ~ g 519 g-l)rTT ~ i1-zR crrrlt ~¢ T~ m'-r rlTJfR ~rr 2 R T~ ~ o~ g I JHi: (f)n:f ij)T :tm"~ r rf"r q"[ E¥T~" a-L[ -moT ~arIT ~1ilJT urr R(fioT B I ~R i$Tl1 ffi r nrnr=n ~nfJ ctrfcRf [fi (" Rcoc(T ~ J

....

S:rr8 £VfT1ffi -r-~~ " rq-Kc ~ fiji 1l:rriT~~ 3lTutfs-l ~WJf q-f~"Jf JlTfe

tfiT MT"Jffl cHl~T;r l3."Rl q [ flT~ 23 Q-;qT ~rfu firrr arnr g I

S rrS 3fTIIt-r-~ ttI~ lfIl {TITJfn 9" fn ~Rt JfT~ 2 8i9r 31Tf1T ~~ JJrr: *' JlTtrrm fn~ it ffiT"fUT ~!fi !fiT n~ ~ ~T (fiT~ CliTf{l 'lET ~ t

..

RT~T~ vel MTllI firnT tJfr ;::mCfi ~cf JfTtTTm film ;:p::jQi EfiT mfl

......

~ ~TR ar=nr V ITT-itT UTfui},

;:rn ifi J?f.TT~;r rrT7fri~ i111 ifj ~ ({Qlrn ~ fi'-lR T~. ~ rUTfSo:l fP.~.

I

~"Jl 3fT fu qA- ~('! lYff7in ~fu ~ 30 it 3 5 ~ j=Jq1 Jl HIT g I

~ ;:IT'I::rT~ fff1TO 10-1 2 ~\ oUT fl:rR TIt It fcl50rr Jl rfe! 20 ~

€m fFufh ~ 1TqT ~ ~T f flTlf, ~J:lCli MT .. :JrnJrm ~rifrr "C(>lT17ci1i ~ ~PT rr fmTr ;m(f) i!fI ;n=trnr-=r rrrm"r Jrf1f fi!"fT

30 it J 5 trn-T JlTIlT g I

rrtrT fuff ;:P::; (Ii i:I1 T Jq~TIffi T trIP qtftrT~ i(t wn:rr r CtitrfUT $

<s

?fifu ij rr UT (f~ n ftn:rrr ifi f.l QT q6 ~ Ttl RTli~ Jl rfft ~ fQ 3(tfT~ r;JT:J1ff

vti" ~ft ifl'T ~ r il q; rrft Jf<=('[ f ~ I iiPTft "fqrnfitIT il ~~ ~T -Rfi wrn~, ;:rmr ~~ if !lA f1'T:rrft ;rfn ftf~M 30 fI 3 5 ~ nil) JlTnT ~ I 'Qt ;:p:fifi

J"mlr tTtlT ~T~"( ~ (](1"[ft1T g rtf 31i ii't;;r i?J iTT r ~ jr rn f~crrT C!;'T ~f

n flttrR T !l1f r~ ~ I 3lTUf 3f n~lfs;f :~nffl ;:m ill sr it ~n Jl'Tu r11-tqi

J14re;r it ;YT.il QT ;:rnifj (fiT filft ~"FO JI""F11iili:fi ~ 1J[1T ~ I

• • . . J 7

37

40

f.m ~Plili tfiT ~i"f 3f'trTq;::( ffT:rrn 30 - 3 5 Ttr! T ;f"fu firTT ~ ~

~ QE'T ;:fl:{jf\ ;pfnmT Q'it 4 ~Q~ ~ fAT ~nT g I r=q-EC .g lfE ~Tu=Q tt "EtfTQ T f(ifi -;:ft fn fliT q·ftuTn:t g I ~ rt u fu QiT mrrcn ·Rf."Q"T urr '[lHlif1T "'gfttitjT iJfT~T trTfgi) I

~ iU'f- ~fqT ~i!1' ~ J"f(fTq$f ~ Afirr RH;lT"f~rf R .:rfQTfurl ;::n1if1 ~ ~tifi ~Jl~ ~ ~Tf if ifi~ 5f[f)T~illT ~r~~Ttt frJrrtt I ~ 'lT~mTn qjT ~~ ~ R :wf1.lartffl PQ'i-q'T UJT i9'ij) fIT ;} :-

1- ~R ~5f iji T ~tti5f 60 Jrftm:1 ;;mqi 31T~itfJT:f) iiin::rf • 1Wr GfTflT ~, [fE f~;T f;lg 3lfurfJlQi tr~T mT iji't \lTd)" g I ij';Ji6T;rm:rfrr

'[TIf nrf.:Jiji JrilTet flUT JG=tT 3"t.I t:rIT ~ ftiur ;jfTflT ~ I

2- 118 ~lT ~llT JlqT g fffi R~T~ ;::rn~ E 3fTTTt-rs~ -rfErr ~ ~T 3ln1PT nT~F1 ('fttT fs~4: ~T~ if 'RTirrr vrTfiT ~ I Vifi JRllT;::r ~

~ ~

I

]":;::r?lTf GIg ~..:c J1'trT~iji 50 fI 60 m~n -~T ;::P:[ifi STA

~ ~

e-fr ~ifQTfqj ;::rr.;Cfi r1rT g, .... -+*lf~JIJ""fJ filit1!Cj~ fst~ i:i ;rnifi

ill trr--l Jr-.::q {"rnTtT~f iliT i~(ifTq; if :#r Q1TIl"o Q"'f ~ urnr ~ I

3 - ql1iji iliT 3"Q11T'll qp rE T"f i1 $fI -fm'tf"T ;JfTrrT ~ I

4- ;p:fifi ij) T NQn ifiT Vm;:nn ~:.r ~~ «? T g I il q;:r f.:p:yfut rI n:i;ft ~ k~ cTi;:FY1 ;r ~~ ;:p.:f~ sTAT JfT~ ffJlT ~ I ~?ffi ~ !lag ~fijn ~fI ~,

~ rrc= mt';;r t:TTE-1f (fi't ;:n:;1f; sr 3l"tfTc:<1 APm ij)i:f ET~ ~

(fiT (01 ~ sr J{~aJ ifiT"'lf il Jtf[TT"T fifiQT CJJT;' (YfJTT ~ r at'! er Icfm1 ~ fi :qq&1T t 3m-Tt1f sr ;::n::Jqi mTQiT m::J'fT cT ar :JfT ftT ~ I

..

~- 0

• ,. ... II 38

41

. ,----- ___.

"I-",,"",'r'" t""""1t"-r- r- __ .-- III'-~T- ...- .---.--- _ _... .-..- ~ - .....

_....-.-...-...-.-++--T 'r'" .............. r- .... .--.

31 ru tf5iftf lffi ;:p:Jifi Cfi T 3Tf'q t1T ] ~q n} (1) r.1 cfr Ffir~T ili R TU-RPl

~ ~

3t-mTm rrrfrl ;p:+~ f.:mT1Jf ifiT JUTJI - ~T~Tf fiuft R ~ R;Jff1 ~Tm

~

ntr,)T~ ~ 1992 {Tij) Q·t ~ ~ J{~rm ;p:rffi iflT J{f;{iTId ifi~ ct>T -f.luhJ 1lItrr I

..

S?ft f:Jrkr ~ Jl;tRTr 'It- ~~ it 3fTLTt·f'g;f ~P'fff o:m~ sr 31:rttT1J ~ f;mpj

'flm:rT ~T ififlT ~ I W 3rf.:1QmriT m ~TU TI:lTQTtt 1l'TQQ .JtrtJT:7f ~ ffl

....

II nTT";::q ;m ~ tt?r -~1t ~ q; r R it ~ I ;m q} Jf ~iffi ~ nrfffit H 5IT"Cft crr"fl5ifi

5t"ftT~ $ :lT~ rr m-r if; 22 IT\T£{ 1m ~~mffffl ~~ Ji 3lnitfs;r !!tffl 'ilJifi ct\ T 31nl Pr 31-r.=ren~ f $trT vrr ~~T @ I ,:?lITn. 1fi~qq;~ TSITrT ft~T n fu~T~. ~ !JiB tbrFrf ~ Jl'3ft 1:fE J{ f;"fcrn:h:rT MT~ ;:rEfr IfiI Tpfr ~ r ~~ij ftffT.=f lltft H

3f11TTm ;:p:j q) AU" rr q) ~ iV't rm~ er rra-1tn:rf ~ I s- r9" ~ ~

tru: fh , (1- R~jlf1 rm iil gEl mhn~ ~ ~t;:rT rre:frmf tt ~i!) Titrr ifi nh"n ~ I qfil1T~r if rrf ~ If -rJ ~ Frl (jjT IllM 3 5 6 ~(fiT:fqT 8 ~fc ~ g I

~ . ~

iJf~~ rTm:lR;:r cm:fh Qft ~ifiT~l QfT ?hUT 373 g r m=r _9"itilT 3fTZlrm y1ffi

;;mit; ~~ P. ~ 729 ~ nfqf rpfr g, ~ ~itlTtnf - rrnf-~-frliji Vii rrtac et~T ~:l c6t ~l

J t"tI TC:: ~ : fQ n fUJ -

...

o:m ill :rrtr~ fi fI rE ~ ifj 11 J1Trrr'f5-1 fl:t!PT CliT ~ pf ~ ~ff ITu:r.rr

'G

if gt fffitrT Vi"TnT g I lPITHi n ;:p:fiji if 3J Tl1T ~ fl:r~rur ~ T qinf Rem J{ i1.fiii

~

finrrT unn r ~, tr~ ifiTlf RTcfurf1iti va 5fr~ ~qT 91iT'[ ~ JfLl' firof 'ftCiTIT f%-qT urm T ~ t ffi3"~TfuT f}!f if ~ ~nf ffiT fEffrrTt ;151 EJlrg I qd 92

... ~

i1 RT;§urf-"iji ~Sf ~ B I 200 cB 3fTt.Jrfs9 rT'CfrT 1ltifi frqTr 1\rrT JttrT ~fi ~L.dt

'"

( JIT~9 ~ ~ if Jrn:rtm ~ijl 3l"tfTe~ tT ~ r:rr 263 2000 c.=r g I rO"KC ~ rre

~ nf JI fuiliT m : 5fT~ S~ ~qTrr fiji'[( TJlTfJT g I Jf..ltTIf ~f :erd ~pf

...

Rllffuifi ~ U"E"T Jft 9T~ ~::r WI" JfUT~flT ~ r

,

......... " 39

-- 39

42

!PfITn ~ !,R 2Q342uu 'G-i ~ifi it ti SfTSErc O~ ~ 198 J 800 C1'" fluT ffTJui"f.qq; ~~- ~ r.rT5f 52400 ~ '1:qjfi frqT~ fi~r crrar ~ I wrIT rUT~ rro:ifrUT"1 err ~ . ViET iIli'1- 47 7200 c;:r ~ ifi ~ Jf Tn tm .ft:I f9Rf ilritlT

..

11l1TI mtif fI 9T:ij~ S:,- if 453800 c";{ ('(UT ~T~· -~(fl ~~ ~ 2340U ci1 ~PNt 1l Jl'T:tlr fs';f frr~:FJl itl:[T ~~n-lT g f ~ 'IT \Trl T ~ !:8 ~iIlT~T ; I iJlt:T 5IT~~ ~~T~f ~qTIT trs ifiTl1 f'chQr ~ftT ~ I QieT ijff R(f>oT ~

-f}fi Jln:rt1~ :::mifi t11~ IIlT q;"J s:rT~ 3IJ ~f '~crrIT firrT GfT tE"T g I

fbJRif ~ 2687700 cOl -;:rn 1f) q; T fqn ~ ~t:rr ilt- ~ fil1T :J}!f T I i1'rfl:r--;::::r fT~f ~ :HT~t~ 1I1~ ~ funM 4ft fn.r Iff R~ ?lrfUfT if ~ Rilifl ~ I Rrm 3f fu:(f) ]" p::r t f'5;f -rrq;fI' ;:rn ~ sr 1l:v.J (TJ1 3m r ~ ij 7 2 5 t 00 :c-;:{ ftln-T

\CO ~

7JtlT J m,rr r<'JR ~T"[ Il>T g. ~-r m1 ~ 5?7800 c;:r 3fP-rtfu ;:I1:Ii~

..

3tf1-1Pr ~ ft9U JTffltru <prnlT "lltrT I 1lE ~rT ~ fqj ~rrn vd -rfiJrfUr-1

. ""

~ :Wrtlrm tpffl ;p:jlf) qi1 J1TWft9 11m ~ ;rrrft I 1fVfITn ~ ~ 11ft II PIT 43 I 00

... e. ..

C., ilUT ITUlf~-n:;r if 20800 c;::r Fiirrr~l :tnft ~ I
• JJ rurfs;:( JI f!:li:rru IT~ •
--~~--------.~~~---
1- 3ft'll! 10- fu s:{ ftJi'f JITm
2- Jl~TiWf ~~ 1.1- cf'rofOIT
3- .... _
~T7JTf1s 12- ~~
4- !tlJTml 13- lU.:tj q---~
,.
5 .... ~~Tn:r 14- fisrE'Tf
6- :qoft-q-f r 5- dffi"f~
..
7- m Afqj1{ 16- f~
B- ~q-rr J 7- "i1U""ft~~
~
9- urPI :it"f ifintT"f 18- ererr ~"lT"[ E~
.,
...... 40 -~ 40

43

J 9- We ~~f1 ~ rf~ 20 .... IT\.ij'f~'T1

2 I - ffifU mw

2 2- etl~ 311" [ still

r-.,...it"""""f"""" ... ,... ..... -t--..-- .................

t- lJ:gTfTh~
2- :rr· .. HTIl
..
3- ~;;:rfclfi
4- JJ y-;:p 5f~~
5- ;n;IRr
6- nlltrR"Ti Ji. ~" (T\T[f
~.po ............. ..... r- .... ~ ....... __.. ....... I"' ..
1- J'f\iI" ITn
Ie
2- ITUTfUR
3- frflH'RTs
'"
4- 3frrV ~
5- Q .• iJJlT"l
6- -fuDT~<'f ,a~
7- i7mgT[
8- Gj'"n1 a Cfivlt r
~
9- 3ftTll
,O~ Jffif~
11- l=JgTrr~
12- ]::[t:T.j qf~
I'
13- JSTi9T r,9- 'CAte R~:mfR;:r Q1; ft1
.,..........-I.....-...- ...... ""'"",......~ - ~
............ I1"'"'" ........ ~~ .......... .,...or- ..........
190 ' 40
89 95
37 6
16 J8
8
I
3
e;;
...
2
2
10 2 2

-----~-- --------------

356

373

• • • .. 41

3{fi~!t f5~rrf1 ;mQ. q')f IT~qTf Jr'TT~~ 1!'i :HTtIffi B oooe=] 3rtrreq ::

mS-~ J 992 "

;~R:-=-=~~;; -::-~- =-~- ~- =~ ;5~f~; =~~- _7- ~~;~~ -=- =;t~::- =- ~~~fft

f ~

-~-=-=-=-~-~-~-=-=-~-~-=-=-=-~~~-~-~-=-=-~-~-=-=-=---=-~~=-

1- IT~UT;::r
2- 1JijfITfI
....
3- ('t-[1.{i'l{<=I T'5
"'
4- rr· $rrn
5- 31i111
6- f~TiWi ye:IT
7- ~. ~
"
8- f~ET~
9- '~tTnr~
ro- iJf1:1:Il1 qj!frfj r

IJ- 3lr-=.u~l
12- 1f-=tr rr~
13- Jr~r~ ~T
J4- ~r;ft
'5- e'fnfrurr
16.- ~ffi
17- CJ;'{fcili
, 8- :q;ftq-f
110
19- IT. q:.
,
20- f1:t~ fIi ~Uf("Rt
21- ::rTlj~~
22- ~"'TRT
23- rhT~
24- f;fQ"IT
'Iq 23. 4 453. 8 471. 2 29 .. 8
52. '"' 198'.8 2034· 2 54}. t
t 20. 5 120 .. 5 29. 6
490. 0
~O 500 1650. 2
o- 3 0.3 2. 2
5. I ~I 725-. I
527. 8
6· 7 6. 7 91. 6
3.. 6 . 'III- 6 20. 8
o. 9 0.. 9 IS.O
59. 7 59. 7 19. 2
7. ,
206. 6
9. C
J z.. 7
21. 0
9. 8
I eo. 7
9. 9
A· I
4.0
38· 0
21 .. 4
-- - -- - - ....... - - - - - -
81. 2 26"52. 0 2713. 2 2687. 7 -:::-::._ :;;;::-=- :::-:..:-- .=_=_-::_ ~--rr =_=_.:::-.~ ...... =_=_::::_-=_=_=_=_~

Q".. 62

c:.

.....

42

4?

15

"f""" ................ r ... · ..... .- ..... _~-- .... ·

q~ tlr ~r: (Il~ e::rtf ~ ~f, :PT 3l'trl"e.~ @Tnr ~ I fInr ~fr 311tTT1f ~ 3rt-at AA if) TU f ~ f{iq ~T rn ~ ~ iii sr 1BQfn fti"Q"r UiTflT ~ I crcl ~ 199 2 ~ (fifi1 406600 cq ~q'i !pT ~ffl filiLfT "lJIlT J m: ~~ ~(£IT

~ ~

~q ~ rFmT ~ ~ 150900 e= , ~QTM 80300 e=, 3rR~, 75800 c;:{

~ii mrrf 42 I aoCri 3fT fu ~T r; 11Prn "l'fQT I 'f.¥.! fn fiJiIr ~ ;:p:Jqi (fiT

'P.A:T I 273i'THi ~ ~ I

..

t=[11 ql fQ':tlTJf iUT flrfir-.:--;:r T-~Tr;T ~ 31 P.! 9"TCfr E'T rft ~ 1 :wru {fiT ~{5"[l r-:n-(f ;p:Jiji f1~ R ~TCn Jf nJ~T ( S.: $¥ <.,~,,--Ct'S q)r rrfn g I mft

~ RTu-~Ta -q11ifi :ntrn~-:-r u;:,- it UI~~ fffirr:.lf, rtiT~ ~T firruf J'lT'fu

1r ~ff e1-frT~! m5p t 992-93 ~ J1fb~Tf riJIE ~ ~c~c.t;-~ a

~ ifi'"!' 218· 9 ~TU ~ :fiT Q'TGf{ g3lT 3PtT ,glfiT'f qlt 3fTU R ~ 27 .. J «m

~ , ~

:{i 3 '46 m-tJ ~ qF)- srrfcrr [~ I ~ 1% 'l PT ~T IT fufl:r;=;:t Pl?T ~ g T~ ClTR ~U l:i IT?Etf 'CtTilf liT R~£.lT CQTJ ~ I em 92-93 ." ~ Crrqr-tlr Ra,_ft- "Eq[;

....

1fft ~Tftf 286. 4 i9T~ tIT ~fti ftr~rr-T W ~ (fi'rtrrDf JlTfG trf CQ1.I' tt

trft 78. 5 r'fnJ jiUT ~ CQ'(1 2. 6 (i'Jnf nIT J ~ ~Tr ~ qcl

fu~Trft4 Btl if 2'. 5 MT?1;;;;' q:t if'Iit ?EFt I

3TqT~~ ffTlj'f1 3 ?ll11'1-!J' ;:p:r-ij) 8

-~--------~-~------~--~---~

en ~ fcr~~ ~T1lT ti ~1Q) 3\tfn:!:~ fiP1n ~ ~T cmft ~ wrnft g I 3"ftTTG"1 ~7; ;:pi i5 ifi T ,1Ji!i T f.....: ..... m- qi fn m ~ ~T ~ t91=If'! ifT A' ~ ~.-ijl'f1

/' 'C. ",r ~

3lTTI:: ili illTtuTT 30lT~::r i$-~f QT {>fTJfct r; :}l~'f 3fT VITfiT ~ I fqfl';::;:j'

rrwrr • dA'rrcr1 ~~T rr=r ;rnQ'i 3"fq'T4':;::r ffPTfl qfT fFufo fm 5fiiiTt qq-nft :rltft ~ t

..... • • 43

43

46

-=-~-=-~-~-~-~-~-~~=-~-~-~-=-=-~-=-=-=-=-=-=-~-~-~-:-~-=-~-~

1- 2-

3-

.

rr~T~ - R~{ 235

, nfi:1?1-1T5"- crttffiTti;r ~ 260

... ....

rrr;?r e- T '[ ~ Qi

3fT-;Y ,t.;n- ~3"Q4 ~eT~T( ~ 340

4-

-=-=-=-~-~-~-~-~-:-=-=-=-=-=~~-=-=-~-~-~-=-=-~-~-=~~-~~=-=-=

~ili ~~ i$.-P' q-~ Jrq~~ ;1TJ1TI m fq:r~ ~ "ftf&C Ertftr ~ I -Ali ;rrnc~i ;rr'tTTe;:r rfTdffl ?IT;::;T~(l~ 230 R ~60 ~ ~ ffi ~ ~m ~

'EI~~ -qTA t'!"T~r:rr ';f11ffi 'Ifft PTTJITf rfu c~ 340 ~ 3fnfi jg I ~ MPTI1 ~

R riiiT~ ~T IT fr:!'rrr urrq q mr 3f fta:llT {r:' E~'- 5 ~ ~ millrI ~ I ~

fTPfff [J\ T Jf-fu fij)iifT ffi tI-\Q P. ~ rif ~ erg 2 3 n + 2 6 qfr 3fTnT g I

............. _.. ......... -"" .. -.,.. ........... " .. ...-.,.....

n~ ~ J'qlJTJT ~ fMQ (JTt:d ;:Piqi m qftJ1tl ~ ~rt ?i ';{.j:(iji JiTtPfft

~, ~

111 orft5m yfhqe~ Tr ;rfn ~f1T ~Grr fu~?r ffiT ~nq ewfIlr JTr{T ~ I

9"f(f~4' 11 fcrfir;:.~ IT',ju'r ~ Jr.. AT,.. ;m1Ji ffi rJrq itT f.:rq(llT i I ~ifiT iiIT-11fi rtf ~ ~q ~ TTf;iff g I

, ...

.....

44

44

17

faf!·R r~T if ~IT ftt.¢T ~ru ~ 7ft! ftfii1T - - 00, 92 B

-~-=-=-~-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-:

-~-~-=-=-=-~-~-=~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~~-~-~-=-=-~-=-=-=-~-=-=-

1- :FRl=!
2- tf. i!.JTlTPT
3- ·ftfgTt"
4- rr 111 iTFlTs
...
5- 3" .. 4.
f'
6- ~E!T'fTG'~
7- JTGf~Tn
....
8- 'fr:i7UT~l
RfUft ~ 'f~-;:T ~ f{f.
• L _ I- 20 2.00
I. so 2.00
I ~ 10 2 .. uO
I .. 00 2.00
2 .. 00 2. 00
I. 00 2.. 00
o, 75 r-oo
o. 50 2 .. 00 ;;p::r (jl err IT Itk- ~ I

..

1TrcIT ~ ]rrR '(' t~nT ~ I 1$l1T ~ fll ~Frr [ ~rn~T ~ ~ I ~EWf Qi.c ~

....

-::rr.liji ~rcf( g I mt R:,ll S ~i'fT~. 94n g urtI5"'f ?1 trille ~ ;rfh ftfi{1T ~Cfi

3- ... ~q.q ffit ~T r: ~(1 ~ f

~T~r ii ~~IT n"A1 ~ et PCJ)Tf E r Vtfi am

~ ~ ~ ~

£Hie i1 I1m~ n r~ ;:pi if, :'i ftr~~ ;rqi rr ~ p r=r il5

o ---

... • • • 45

Jl U-:lnl - 7

48

1- ~t=I JH-.:r.Il::r;"J- ~ Re~ ii ~~i1 o:rrIcti JU tIl "dlmnIJ fl~r 3Lrtrf:rT iliTet E; -ftc-if. Turf & ~r urT rfqinT ~:-

c.

~ m ~ :1l1ifi I:fi T n ifi;:f" I tl v-d ""f ti rr ~[fJTff !f!J J

~ ZJ ~ ;r~ tiT l!ci Cl:f rQT r Ql T iTt."! J

;;.n:r ij) qm Frr g-e-"f n ~ rr ~3f T"[ I TE" qrrr"Cfl l-1 r sr P 3 lTf'raJ ~ I ~TI-;::;r ~

.. ~.. ._,

QVf? ?f~ "Q"cf 3r;:n- ~Icr JliTaf nf.:,-fu~ ~q; ~ Jr"f.i ff"ffi tra~

;:1f t": ~ qtrf-C;(j "R T::IT :R :::m i'ji J1:fi1ru ~ I ~ir1 :t 31 fufr-cfrt t pt i1,. :'H ... ..-::;rr'i

0- .J

(oJ R~ ~q- ~ #t '1li41 [fP:;ff "Fhn ~ I ;:p-!q'i Ylf {jrq IlTn:1 ~':(T~;,

,

~ RTQ) l!ci ~ iji"[~ (,l- Rffl ~ MrfT ~~T ~ I ~cv ll~y "ill 3f fu frtffi ust ffi fMll ~ft 3rFT:r Uifi g I t'"Rili 3, mmll m'rilT GQ"T

0;,

J7Ef :F. -;::q Jl TLc-t - Frr ili ~ hi ~it ~ I ~f ~ ifi T (' ;;p.:j iji UFT ff T RT-;.-r:r ~ Jtn:r~ tt 3fTQnlifj Wn ili -~~;q if tFlU~.. ;:rrrn hfr ~I J vtTfgr11rifi

.... "" -

Re:~~ ~ ~ fIT ~ ~ eJ ~mTf~TTT ~ ;mijj Q)T rrv:q ~n-

~TU qiT r ~l t1 nr=r urr~ ('rF1T~\. I ~~ q-Q ~tU ifiT ~f'q-r~ ~

..

-fq~ ~fI ~rr Xi ErffT ur if f uT-t- ~~ c~nrr i!1. ;p:fq'i JrqTe~ Vcf

farn-ur (f) { J1lll t 'ffITJI T fI~ qi"irT~ q) r tf) n.:r ~ r?! U J ;:p::jal IT\Trf ft

..__,

]TtT ifiT -rm ~ tIT I ~ ~~ q'iTi'1 ~ ~4(j~ ~t JfTTf i'PT T;:j"~

t9~nrr 1JtrT I -ra:ri;r(fT :i;rTll ill ~ ~T~ ~ifl qiTf.=n GiT ~ a;~T I ~rTii~;-·ft ~ ;P::lit'l i9f'G'1]lE ~ '1T~ il ur;{ VfT;rfr1 ~ Jf1 ~~ ffl7 llgrT I JlT'3lTcft ffi ~T~ "lJ1l!i C':.-;-r"Jf iliT fLl ~ fRo t::t~ $1 Be rc'T I

..

11ltfl qT DfiRt ~Tf sr 'fir m fPTfUT ~T I JITUf '-fr -.=rrfrfi ~ 3lf"f rnrtr it Jft"f R ifif ~ tl ~ifr (j)Ttui g fQi 3fTi:if 2fr Rn1T~ ;p::fCfi. rrFnT vel ?lcf ffiiI1.:; g I ~ fiji;:r ;:P::! iT, ffl t 3(.1 t~ "E<:j rrrrr ~ ~~"q il .~1li fun

.."

~ ~ qft ~:rrT vci IT\I[f ~:r -;:ft fu ~ ;plq; 'fit rlcJ"fT tiFIT fl!"UT "'r J1t f

• ~ '10 ~ ~ I • Q,

i:1=r lE~-" I ;:m ifi fIA- JT r"f (1~ f e (; f IIE Rl5f ~ -qq "f Cff t.1:rQj f " ;;:P:Pli

~ ::rn:r Q"f~(7T Ufr ~ T * I GR 5J"QTIf ti <=n:!~ ~ ;mlJf "Cq