•

'q:rI1!n:nn Vlil 'it (1.;,11 "''''if

~

aB-190, ""ar~ R1i'If:,~ ~~ 'G1'!lii1~~-4

19'5OI

( 1 )

- - - - -- - - - _-

!

, ,

~111 mrrr, 'l'1'Tff ~ (q;n ~ ~ q; ::rq-Q"q. ~;ntlro ~rr ~ ~V

..::I

,;q I t cq I JiTlfW1Jiitr ~\i!l1 "'I iJt-190 -qmWtl lfpf qflI :;:r:n:- .. ;:;:f~- 4

~ 1980':

~.

I <

EItltr1f

w m ~ MrWt *'" ~r)f trT'nn"t 3f1Ul ~ ~ "IT ~ ~W{I <t4r~ll ~ ~~ ~la'AFf4 :ffTT .~ ~m m1lm 'f~ m=t1';:f lr ~rr ~ ~trir ;r ~'ZIM ~ ~ iffi'rtf y, ~ 'VCIi i>ct~re- ~ • ~~ .slIT emr ~ tiT ~ "M VI m ~ lJ~Jt.;rn ~t11m 1f W ifTn i$r ~'Oj,;qttlHI 'r ~ :r-:r~ ?t:lm ~r rrqr ~~ ~ ift ~~ lr ~ 3lIT ~ 1t '4t I ~'ff ~~ q; ~;;)' l1n:r, lf1A 3~ Ii!; ;Of, 1p ~rr ~ .. '3 qqtH ~r ~ m Jf1f!r Sm 't <n~('q 3lrr ~c;lt 15 ~"4 ~ ~~ ~I nfcf?W.i vrn ~ ~m tm ~ ~r Jla\ri lr ulf r.rr ~m ~ ~ ~R ~ • ~ ~~W 'ir ~ am- ~ Jfrn

m • ~t alrr l1'q,q..,rJft q;r 1t"?if FI!T)'<:fr ~r ~~I

~ Q'"((fif""{ q; ~PT WlfHl % SI=HJf"ff 3l~~ mm ~ $I"

(1 Shrfl'. ?ttI41q; ~ :r tn' ~·n:atl ~r ~ ~ mtR" ~ ll'lffit ~ T-ifrr ~ lr tfiIT ~ fflfR crm m4\til -a-mT"it cpr l!fml *r ~ .. na:-;{J+, ~llQ.i ll~ ~ ~ If ~ ~r ~rql l1f ~ ~ Q-'I~r ~ lFffmt 't'R~ It tfmrn- rrc:rr if~ ~ ~ TfT wq-ri ~ ~PT ~ ~ cftr ltta. 4rt1 ~rttQT 1fllfi'4 (p-q ~il'R .. ~ ~lr ~ ~l$r( ~fI 'Q& ~ lffi eN ~ If·nu 1t ~f mn QT, *r cf1f ~ t?f ~ 1ft"r TI Tltffl (ff mf MH ~ 'lqY'~utp ~T03TCfQAtt1G 7ft ~ ,if'###BOT_TEXT###quot;' dttr ~grq~ ~ tfFI;:ritr • m-Flf{T If ~r 1"

~ T 1"FiJ«rA' $ ~ <IT ~t It ~ '!fm " 1f~fJT ~r d 1'l WoWR"tt ~ ~ ~1'lT "/~r ~ '$ ~Fr lr ~ .. ~t If q

ti:filtT ~ ~t ~ ~rn m:riQ- ~r 'it ~1 ~::r ~ .~ w.f • lI'JCI1'¢" ~Tl

~ qr at~ i'rrr ~ ~ ~ tmTffi H ~rlt '$ ~m :iTT ~{f1,'t ;;ft ®i~ ~nT (in] cit ::11~ ~ "tr ~m ~"Q" ~ m,- ~ ~1r 1r-iIri't ~ :r==r(1 :iTt ~ "it wp)y, ~ '4T «~ qr ~ it "i'rtirl

*

t

, ,

at'Zl"P:t N : t ~:::r Qt4T<"I" iR 3
3fttrrn-~ • 1 lWf~~ 11
~ ~";f 3tq I ~::f q'fATft tnt JfCfTT
• r 20
~ 'if"' = : iT-iPTTT ~ ~ 27
~tr~ ~rft *t ~ q-fl'i\tfifl
, : 35
anz:rrq 'g'l , t ~~ m ullfiflUT 43
~8Iti lfhl\:l!il itTT ~~TT
lfCltT'Q'm-rf ; I 53
; 3l'fll"lttmo t i l1n1fr VGf wn 70
!
,
,
qh~'Ii:5: t (?:fi) ~rif rtr ~
92
(rsr) Wf'l ~r tf;r ~ ***

( :3 )

- - - - - - - - - -

!

, ,

~'1 1f 5'trrlli'Q" !fiT ~~ ~ TF1J~ qrT lf1lW Wf.1 'n mWR $ ~t .. Cf.W't VGf mit If ~t lr :H~ V$TT ~ ~lf1?\~t ~r 1R;rq ~m w tr ttr ~ 5 T~ ~ *r ~~ vcf JOII~l!f ~2f11 q f11 ~ lfrt ~ ~ffi" vet ~~ .. ~~rni I~ q (lq (,at l!Cf ~ «~t ~ ~ ~ W-PIT ~ i"lf1itfi'"tft 1fl

~

~Rr mr TI.T ~I ~t if ~4Hilwcft !t 3Tr4PlCfiHI3Tt ~ ~ ~ ~ ~ ~rt

r$;' rrf lJm~ rmT ~i *" ~ t;- ~Tl'" ~ rrf "(1ntjif" ~t ifiT ~R:r C!fJ"IN m- 1fT ¥T 1r1 m~ 11 ~r *t ~ ~ ~1 1r~JiU ~r tml'f ~ ~R 1fT '###BOT_TEXT###quot; ~ PfW Jrmi" TtWtr W !pFIT 1f *

~ ~ .

I .. ~ m ~ti-

... .. - ... - =- .. ...

lff JilT Ttr~rf ~ ;rni ~{ i'f.!rqmr ~~ q11fc cf:r fil~#1r TPWR tr ~ ~r 1;1 'Q"t~! 'Irn!n (~~r) FI'Qf =tWm (::31114~"t) 1t ~rr ~ ;jffrr 1ft ~ 3l¥R * ~IT q:jt ~ ~far!;f it]' q (J:4 {PH'

,

~ ~ tf&rr J 62 T ~T ~ ~ft:lTlT,. ii'rRGfl"fr .. ;UiI C(2f I {i .. J 4£1 'l (" ~wrt ..

~RT 3l~ "rit 1r ~ ~I

~ - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~ -

* ml!Wr If -r~rl'"tIVlWR ~~ l"'O5 h -:rr~i' ~PT ~ .. m~ ~"{tfIT : "lfi 1979

( 4 )

2 .. ~ ~TT 't;'~(f~ trT r«rf tfr "€flrn -

.~

~ - ~ - ~ - - - - - ~ - ~ - - - - - -

w tfRr ~r ~R1 ~~ ~ JfR1 .. Tfffi" I A ~ rn 1t ~r I ~~ ~ 31tIh\a q-~, ~r ... ¢r4tr mf;t wAf 1fT itr tr5 q;rn i'mr ~I

.. .

_ .... 1liiio ... _

~ ~ qrit ~ ~ 1TT CfiOi ~"f.r crm ~(~i) MM~ ~I 1f9 ~ trr ~r ~r ~ 1;fm q;'i!Ttf~Q~f eFt mr (fiJf ~I mm:r lr '3 4 4~ 't .. ~fA'l ... ~rilf~ atfiG 'f,:;rF?t lr Fr~P 111:' ~R1'r ~r i$rq' Cfi~

d W',",*q qf tf:t -q-lfftff ~r '" I

4;" .~ *r ~.:q q~ tft ?;JiJ1f -

.,:)

- - ~ - - - - ~ - - - - ~ - - -

i

, ,

~rrrsf ctrr ~mf'r ~rtfT ~~ cr~ ~rr ~~ qM ~riFrr ~ lrl ~~ " "J~'Q'1( it ~ ~n:-lrl ~ ~ ~ 111 ~r ~r ~I'« =rfr tr lfTlJT ~I Vifi 3l¥Ff' * ~rr R Tlf CF.J1f i'r ~~ I 00 ~ " 450 ll!f. ~ CfimrrT ~Yr 't I

_ filii __ ...... _

3J~ It 'fI Jfsr Er. CFflf tfr ~ mm ¥T 1-1 "A If<l ~ ~t ~ ,,~ ~ .m:Jrnr~ .. ~f.; mn 3I~ ~ ~IT ~ ~~ ~~t qir ~ftrr if ~~ trt ~r !:;fl'ffr i-I

6 - 31'fI1'J'OT-

.... - - -

amJ'ibtf It ~r ~ T'a'9IT t ~WFi ~r ~ lQFf mr :;iff ttr Tl {tr;rr,. ;rtir .. trt .. \ij'6jI'6 0(1 % C'fr:q" Er. f>aitTT ~ ~~ ~ &~r ~r ifr

mm "it -nq 1ft ~ ar:piR !f ~".. ::il~ " ::rn* 3Tm-~itj, 1f

"'i'lr Cfi1ll' l:f <f.i'rif 30 .. 0 0'.0 ~rq;TT tfTr ifl ~ ~ lfT'Q" ~fr ~r '!fiJlf Cfimm

~~rit ;;f;T m ~ft(1 mr "I

~.

I <

tm' tt CFM ~w;r Cf,r 4 0 ~rn ~ Tr-;J m-<i 7r -iffir ~ I ~~ l-

~

~ U1rt qi«u:r ~ ~r ~r mm tn ~ i'rtf. ~ fr 1 500 ij" o~ ~rtrrrt

11f 1f;1lr 1f "fI Tr 1t I

8- ~ cret-

~~T ~ JTrl'rnr Wt 11 ~~ r:rr tnlr ~ Ccf.il q;r uri ~r«f "t:r

III .., .. ~

mrr l-I

~ $ ~o1 q;rR ;:fr ~rr ~r Jim: :w4r:::ij:rn- irnr \ 1 'G i1 t::w

lr;r ~ tit Y ~1rt m-~ ~ ~~ TtiRf-r ~ tf)f ~Pl itr ~ nR T.1'r i"rnr °T. ::,a;q~~T ~ 1"~t 1:1 -rn q;rrr ~ Ff1r -g'WfIRft rn:r~ mr ~

"1

I 0" 'if~. ~r Cfn-

~ ~ qirT '1' ~ r -q;T o:rtnif!T 1TJl ~ ~ ;pf ~ ~rtt ~ flm l1:t1rl'"J 1:1 ~ql't 1Jcf ~ wr.=ft ;$r ~~t )4ru't4 1t1 TFilm;r ~ iftcft 11 ~- . 11'1TIJ rl ~Wrff ~m ~ 111:" ~ ~r ~r1 ~ trrr~ 1fT TcRrr :3fRIT ~I

I I .. :mff ~~mr * ~ r ~~T .. '3fW¥ct r .. 1ftrrff ~ 1fT qirT (fiT ~ 'l"f.1rfl'TOf !f Cfim i"crWT ~I ~rtT ffir if cfrcr ~r ~ =fiJ1T '1 ~ 1]- "ir~r~ rtf If(:ffcff ~r ~I

~ 1fT 1rM'" ~ ~ .. ~tr -;Trot (O~ r tjtfrf cpT Cipp::f ~r :j'f ffir

.. ~

T .. ~'Ff= l'"F3!'1R" ~ . ~~t 1t qq.1~tr ~r ::rfffir "61 1:RWR q:;

( 6)

~;r h'tlt 1t w ~flr iH ~ ~IT ~r i' om- ~~r iflYlTT qifllf !if~

~

T ?r 't mAT .. ~ " 'al'ritrtl ni* irHi>{!###BOT_TEXT###quot; m "6fi~ lI'~ ~ 1r ~~t

-a -

tR' ttiflf Qlf1:l$ lfr{ 1fT ~nTr 4r 1&T ~ :iTT *"~"1rtt ~ lJif ~I ~

~ ~- ?ifiRifhr .. ~ lffcf .. q-tRt ....... tf~ (Tlr~f~II~) 3f~1 1'1 wRtlfT q ~l:q"{lilfl ~T vet JqCfj(Oft lr l5t1ri ctif qiFlf ~r ~rnr i;- .. trft ~ ~rlffir 1;1 lfmm .. ~ 1f1'i4T cfr WlftT *'r ttr lriT w.mi.Hf 1rl m if; -r~ftf1iT ?R'~ ~~ lr~ -fflt ~ ;nit f§l1tT Cf)r lfP1 efTa :a-rr ~ ~ q;1i Art. "f3Tt ~ mm lr tr :ntrrq;r It ~ ~ r ~ lr\ ~ mt 1fT trtf f§Tfti if 11:w ijf'Rf lJ"T ~r VFJr ~ -n:r tJiflr $r T'oiw I {~ ~ At G iP I rr ~n=rr 1ft.

Jr~ ~;; ...

... - - ... - - ~

t

,. ,

~wr t91rT""f If Fftr ~~I~at *r (:Tp;rriti~..a~ ~ " ~ ~"mt qi:r aWll~~ -rn- ~f!l ~ ji1r qwr"rff ~ m1"J * ~ {:r ~ srWfEij9:'f mn ?JI'~ ~ -.~ \- ~ ~wri1 ~r tWr~ F ~ ~~

"31~ m ~ ~~~ ~ * qh~1!f tr"~ ~ w lr~~o!li

~ ~'"

,,~ (1) !fhr lr ~Pf iFf.:r orm ~~TT (2) q;wt vet rrrit 1$ q~rl"

W" (3) ~ ~ tllTA Cfm ~ G~rr

( 4) ~ t*t ~rrPR" if)" tr:TR 1fT Cfp:T Cf7B zrr ~TA ~m ~~"" ~ cqcm'rirr,

1l~ ~;r If q~ wrt"ri # Rtr ~ ~wrTt q1'r lTfim1 ~ ~r 'r, m ctl ~ ~ n:r 31ap~=f 11 ~T ~ lfm T'w ~r l!f:Wt lfmf;rr m if~ 1r m-lr ~ WlTti ~-8 Cfrn G~1it rtr tr lr,rmf1 ~r JR:Tr ",

'r. ,. ,

(7 )

~m ~ ~ ~r rr:iT '" ~f'I1 f.rt" veT ~ ~ m;; 1'1"l' tr q~ W1rT ~ ~r 1t tilITrr 1r~ ~ '¥ ~t znrt ~ '3('Q I'n= f1 11ffi eft f I EifI tI om 3l~~ vrr 1fT '!lfTf irl -:r;{ ~ CJiwt ~ ~it ~rT ~ qi~ ~ t1Tr ~I

'Pfir If ~ 1fmrr ~ rt ~Ft' ~ 1r ~~ ~ " ~ =tt

W "EPM' ~ 3{q~ftTr :flIT ~r in ~ ~bT G~fl: cflr,ut lr T«

itiJ1f 1f R"Tr 1r I """ lfin:f if ~1r crmrtt It tr :;itf141 i=rT m ll~ tit ~ ~ ~ lITh" Wit 1r+rR 1fT ~T4-1 1liTR 't ~~ ~ ~l(fcf~ ~ ~ ~ tl1T~ ~ 1nfR "Q"T q;;rd ~ !:Ft ~r ~ I lltrrf.1T ~~ ~ "{ll" Cfrlf ~ (:flr ~flCfTT q h ~ r ?t * ... ~ tit ~ tr .. mr ~r 3f~ 111 lfCfiTT tlTTPlT ~i":-

lil (an ~o I

.... - - - - -

,

.' ,

- ~ - ~ - - ~ - - - - - ~ - - . ~ - - - - - - . - - ~ - - ~ - - - - - - -

- - - ~ - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - -

I - Glf TZII'T lr (f,1f ~ FPTR tl'~ ~flCI"rT 2- w ~rf ~ ~ 1?lt ~llR qft:y q~ J ... W !fiN ~, ~i1 ~ ~ 1iT if.~ ~m

110

80 15

70 20

5

~ ~ - - ~ ~ - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~

200

100

- - - ~ - - - - - - - ~ ~ - - . - - - - - - - - ~ - - - - - - - . - - - -

... - ,.. - - - ~

q;) «f"JrRT ~ 7t ~ ?tim .1t nlr lf4r qWTT ~rtt ~r ~r ~ ~ ca-r;rr ~ ;riT ml 'n:f ~f11Ir ~:r ~ ~TT trT lT~r i\; ~b ~1J

- ~ ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -

'r. ,. ,

. (3)

'ElfnrriT GfiT 'il!r.1 ~r :rrar ~I m lJCf.rT q:iT ~ ilf Cfirtnr mrtIT ~r itZl~-

I ... JrR:r: ~ G~rtt ~ CflrtfQtqi'f1,. ~PT tr t=l17r ::;:r.:r "qA urrf.i ~ ~ ira 2- ~1it If mJTTT qt;;;t<1 vet Wi cflt Tllf'ff 1-'iT ij"lfR' M- ~ arril

J~ _~«1' • ~ ~ ~ iT ~T -q-rq mr-

(cti) ~ "Jfrfu~,. ~i±t ~rt ~ v4 lfl'ER m *r trilfrr ~ ~?;ffiT Q"F:f r . -rnrrl

(it) ~ llT m ~ w 1f ~ ~ q~ ~~IT

~ ~::mn ~ ~ ~ q~rtt·~r ~ p~r mrr ~I 4, ... ~ " lf~ ~m ~ ~ ~ ~t @oTt q"fi1$TT ~rit ~r ~ ~~ +rff n ~I

(~) If)f~r It mu "t' Cf~L t91'fJi iji.T'lf1t Rlr ~ G~TT 'fT'nrrff citr . tr mlm1 ~ JTm ~ ... ~;i'~ I 000 0 ~ "tr rJ;lf ~ ~ "fif Cfiilf 1t. FPlT TQ'r ~ I

(JT) <nrt ~ M~R "4 om ~Tit ~m N ~ tr ~Jfrf rpf ~

~ ij- 1n rnr;;cR ~ ~ ~ .. ~ ~r 3T~ ~ itRl. ~ ~mi rrl'r ~ I UfTfPln= ~m;rft . ~ ij'rq;; ~ ?fcF~ ~ w If tfIT ~!fIT 1:1 ¥ ~~I'ffi" .. t91llT Ffit ~ ... trr ~ tr o~ "I ~rTt~ 1f1tf 3f1r.IT ~R ... "'~ Jfrr<r \- r i« ~ 1:r ;:rfr ,~ ~ rmr l

~ iif ··mmT .Cf1if itrr rn NTT ~ ~T q-.f L 9 79,..80 :wrr ~r 1r1

(U') ~r ~ Ttr'V ~ ttf'nfrtf ~ ~its«r 3iMT ~ ~ \-~ ~ I) i1JTTi rrf ~

2) ~~.~

,

,. ,

(9 )

'rn 1f?ftm" ~ ~~itr=r w if ,~" ~rif ~r lr~ itfK:tr 1J!fT mlrn:Utr :dOl: 2

..... - ... - - ,...

• • - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - ~ p - - - - - - - ~ - - - - - - - -

- - - - - - - - ~ - - - . ~ - - - - -

~ - - - - - - - - - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - -

2

4

.. _ 1l1000' ... _ - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - -

'r. ,. ,

20(l 100

1 5 15

l 5 15

- - - - ~ - ~ ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -

300

30

30

~ - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -

W nIT lfmPT " ~ r; ~ 60 ~~n" ~rtt Cf;T ~

,'III' dfttIq~ ( ) !'I!o:rr lillr 'In war <1m" 'lr cii'r q'[~1'll 'll'Rff

~' Iff W l1f ~ 1r: -

1 .. ~ ~r- ~ ~ ~1;I(f.r~ tIT'f41 (1 *" ~ ~ • ~I '*

2 .. ~r ~ ~ ~ rm ~Jif lr 31~ JrRrcr% li; 3iMT tfT ~P1~1 {'r

n-;r ~ ~ ~1

J .. llt ~rd tf r:'r G~rit 'lr ~ ififr ri i5fh1a1rl ~ aTrtfr'{" trT ::iU~.1 f1

A- f"

~ ~ ~ fil

4 .. ij~ltI'tf> ~nrot ~ 1'1 Hll!fi mm ~r lJm' 1;1 3 <{~4lt: -

1l! 31'fiP:R' it; f;{qit:lit«r '3~lt4 1fA tftf 1r: ..

1- ~~T ~ rr;;; 'nfc ~ ~ \Mil ?T $" ~~cp hlfn q;r ~ ~" 2 ... ~tff·,'It; ~ ar~ vet 1('"~t4 Tlt.i'a' ~ .stt.tI4Oi I

~ _ ~ w ~ _ ~ ~ - _ - - ~ - - - - - - • ~ • - - ~ - - - - - - - - - - - -

'r. ,. ,

"

.'

,

(I 0)

J .. ~ ~ r tr Rn m'iTrf ~~ v4 ~ ~ Pfl1JI' *t ~ cpT !!fW tI'1 I 4.. m TT ~ Tl'lfrr ;;pf f4t~-qnr ~r I

3{ufC4=f ~ ~ :-

--------

~~itf'ff Wt ~ :§MtH 1t mT':rt1 ~ ~ rnrm ~T lltfT 1r =-

I .. l'@ilJlirt1 cf1t ffl"i I~~ ~ nm ~Tlf * ~mrt tit ~ I 2.. '3'"fq"K;r ~ vet ::nr;pt l1 <fl1:" I

] .. ~rrTT • lfnlOq?{tfi ~ ~l1n hahr .. !!nf vet ~n t,pr ~rrr 1

" ... ~ITt lflr ar~ qh~ I

5- l\W,Hr tt ::rtnlrrr It tlrf ~f;r Cf'* m~~ Jll1mor ~r :q-ro:r:{ \

6- qmirf't *'" ~r:-#I <Q ~ 2lTT ~rT ~T " ~r lfffi C1iT ~TT

( I I )

- - ~ ~ ~ - - - -

f

.' ,

1.. ~, ... ~ ( ~.~ lr7r If ~ If"t ~ ~ 1,fj11f ~ ~~ ~(Mirtr eft'

lrU4W .mm *t 'q'JlIT 1f ~ qiTr ~rnr "nlt:fm If ti'rtrr ~ri?r q;-T ~ n m:n TI ~ 'ifITn ~ ~ ~ ~ "if arm ltf mrz ~ l1IQ' F:l h":=i ~rfrrtrt ~n:H ~ m ~rr ;rff ~ 1-1 ~14'f.iI. ~ ~ tItrr if; lm1 ~fr 1v ~ 1f1 :ijlf ~ ~ ;STq; n?fr '" rtif 4If1IitJlI; \;t ~ ~r tr ~nu ~I -rn q?(q~ ~ 9'f1rr (.1l!GI4 ~ W mY1 (01, •• A(~ 11 lftr;;; ~ W3:4F4 ,".m ~r l'I.ii.'M. ml"«PfPTffl ~ h'=t ###BOT_TEXT###quot; ~ 't'l ~ qnJ;qh~ (QqtQT *r ~ ~ ~ <lr lfT m l .. ifR lr ~4It=r ~ ~ ~ 31"'" ~ iMm ilr ,if"{ nr .r1Vf

'R1ft mq~. ~f ii'r 3tPf *r W":rr If ~r uri $it sir . 1trtrr::.fi tfrr

. " thtr ~ 1t *lllHtJrl!lf F « J:Urcttnr ~ ;;«r w lJiff VI ~ m-q-p:r ~f '1f1ta T iff'{ ~ 3l"lRt ~ m:r~ $ fM1r fMi ~ ~ • CfJ'rlr ~i vl1TA"r '" ~ ~ ~ ~ ~ Cpt' m:q-~~ qh1tu ~ R"f3ftot vet

. ..... =ilJ"fttr F )r ij .,,~~ ~ ~ ~ 3V1tl' M tr :rtf a1'l<:rrl m it

fqogft i'r ~ It fItq..mT 1f 3lflJr 3Ffl { 'H tM' ~ i'fe"aTArT ?rnr ~ ;:T{ r fi'Hf "I ~'Ifi~ ( vet if~ -aT-lt ~Wt ~ ltrtrr ~Jj~ It( ~r 3tim' ~ ?c:4Q;lij pr T1 ~ 4q "lctr ~ «M"...m'lr 't( ~ JT~ qh1nr lr F tiff rftr am- :;JTfR;r ~ -TR'~ $ cr;f'rir llrn r(ql ~ l'Cfi q~rT1f ~ ~ ~ lr ~Itt+ ... ~ ~IT l1t trr QlT ,"I l:fi~ If; mr t.fj~ ~ ffiitt ~ If;ta ~ lflh' ~ lrl JI'~r ~ ~ ~ • 'PI (Rr lfrfdcl; ~ ~

I

f

r· . 1Iin"J' 1t m tfr ~ \if t 'tft 'rl tRf ~ ~ ~ {t/fttl l; ~ $t If tmf

..

$T tfiI1t treT TI rrtq ~ ~J1l ~ ~~ -vet m-tf 11 ~ .rtr ~ trt ~~

j.

,

~' ',~ -n ~"tt ~"ff qi't '{J"~ );' .. 1 _ ~ ;:;JTf1J % ~[1l .. ~ ~Tn' q (q .. r ~ ~ ::rr:f ~ ~ ~r it" 'VI alfjf ~

tmi !;fir qiP;{~: ~ FrfJT ~,)-I

!t,I.

2- 'g'f'iIr4{ ~ ~ ~ cqFilli~ "m" .... e:....Tq~~~<a~n ?R (fI ~TtWrM-N~ \if~.,. ~ .

m;rr:r 1it w ~1tT1' ~r ~ mrl ~ (f)rf 'it ~ Fttrr ~ l{1"Fi{-t ..

'r. ,. ,

( I 2 )

qm;rit ~ ~ qfff ~r in- ~ ~r f'qi - ~ ~ ~ (q (tq"(Plt1 )a:JF.rm ~ trAt ~r m ~ ~ ~J1:1lr nt2f~ ~ ~ &fq- qiT~ ~ lfTfl' qiPf ;;il Tn zr r ctillf ~ CF11 it rn::rtl ~ ~ ~TJ1f W (I) lftcf ~ ~!ft tnit

. ~

11 .1l~ ~ cpf.l "ff)y (2) ~ tP.r If ~ rr Jtb I

2- mrr ..

. ~trrm~ifi; 1Vc q;r ~m m~ qMt 1t ~ t~. ~PT it ... ~

~ ;riT lri ~t ~ m+1'f'(llff ~1'1f";f .. ""I tp:jur .. ~";q'~ ~ ~ Vt trn' ~ ~n: .. ~Rt ;r~ ~ ~ q;rt ~ ~ ~~ nq; ~W~'If{ -:rtf un f'q:;t itt ~1"t ~ '(9{1ri ~~ ~r "11l::r \i'~ ~rftlf( 3TPi ~ ~ \tl 3l~ ~~ ~ ~m ~ 'l'IITi q;r $T1f ;:;ff ~m ~ ~~ ;=;r;rfrlft 1lr ~ ft "tl .. Jft; 1.r ~ q;r

i$11f m~ M~ It ~ ~ ttn % 'PT fr m;t( ~ L *

, ~

T« ~ t- lTf:fTm.J;frn:; i'1c ~ q;n:f "it "fITr ~fitt ~r «r=rntlr; ~ r:r

"I,~M :m,- ~lfR ~ "t I ~ ~ q (q {11'11f ~ lr Ij$ m ilir i:tiP:{ ~ ~I ~ l"« CfiTll $T ~ ~ If"m n1.r1 ~1T mtt tp ~I11JT m:rr ~ . ~t~qy.t -q;r Cfird ~-for 11 ~ ~..r WW.fJI tnf ~rnt ~1

~ - ~ - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - ~ - - - ~ -

. 1! 1'« . ~r& tt M'trr ~ ~r ~ qft ~ &G1 ;;j ~rfr ql

hr\C );f~,

'r. ,. ,

(I ])

3- ~Pf~ ~r-

Rttrr tp ti'1:P1 ~ -arrn *r ~ R4irfr ~ W. i6T lTlrRr ~r lfl:fT ~ W qif1l ~ ~ ffi1Tt 1;fjr lf~7.fi ~ ~ fiTT CfiT ~t g)(ffGf 11" ~

~ ~r ~1lfntF"i ~t~ 'fOr ~ -q-T ttr mz:r ~~ 31m~ .... ~ Tf1:' If ftlfff i:fiT ~ tfJ11'<ir ~ r WRfT i'l

~ 10-.0 _ _ """ - - -

'~TT ~o

;jj" ~ :ffrr ~ 1T'4&1 ~'Jlr~ {~

~ ~ ~ - ~ ~ - - - ~ ~ ~ - - - ~ - - - - ~ - - - - - ~ ~ - - - ~ - - ~ - - ~ -

ltltn '"' $r ~ q 1'fHt+ ~1l1 {, lPIV

_ _ _ ~ ~ ~ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ • ~ _ _ _ _ ~ ~ _ _ ~ w ~ - ~ ~ - ~ ~ - - - -

2

~ - ~ ~ ~ - - ~ - - - - ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - ~ - ~ - - -

4

I 4

5 (:J3.3J) ,

(40)

, ' I.~ mAT

.' ,

( 93·31)

15 ( I 00)

2 .. 311(r.r.n- ~~ 3ttto

3

(20)

'.'

'i;" .

"

"

..

4

- ~ - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - . - - - ~

( L 4 )

~ «I (Om 1J TIf ~ "t:r ~1r ~rift ;tr ~~~ ri 3f~ ~t ~ !pi' ~~1jur n ~rfff ~I ~~r ~ ~ ~r rp:rr it ~ ~tf'ff ~ #pr lfCfUf • ~ ~ lI'm \,( ~~ ~ Gfm:i ~ ifiWf If ~m- ~~ 8'rq-r ~lfu" ~ ~I ~ :stnw m _~ it ~ lr ~ m l1frrffi * 9 J "J 7 Rhmrl -qmrr __ .. tItrr ~ if I ~ ffrrr 1fttn:'r ~ -rn tlinf ~r ~ 3frtJ '\r ~rr SfFil 1-lT _ .. ~ t1ITfCn" n:r 1.frd ~r ~ lrl «fJrRT q; ~ "0 J4THotHl ~ #JI~ ~ ~ 1lT ~ ~ ~ q-fu" mrl ~ ~~ 1tr Y m- m '$ ~. ~

.• ~ ~ "QT ~r ~{fr ~r ~ ~ lr ~nr ~ ~I ~~ ~ ~ q~ri1

. ... fd'ff ~ ~ ~ fr ~ It 3lTiI ~ ~ ~ "if~ ~ ~T cr~ .~ tN- ~ ~ ~ 11 1ft If'rt ~ ~~f'aml crmITt ::r ~ "ifffi q;i'r " .. \ lIftf ~~ ~I ~ ~ ~ 1;f ~~ ~ wq-rf ~ ~ ~ "tr ~ ~ (fin'Ur \tNt ~rr 11l mrrlf ~m ~ ~Im ~ Cfil9 ~ Tttntrr (46166~ffi)

. . ~

11.... . ...• • ~ ~ l11'U'4Tnf ~ 11( ~ ~"{fT zrr ~ ~ 1f "QiP1 qi(ff 1;'1

. ~r ~ iDr~ 'hiT .ff=::r ~ ri7f $ R'm ~ llf ~ if 3TP:r Y I i;fi~ ~-

..:t

.. ,

'r. ,. ,

~ ~ mt 1t ~ 20 ~~?I'I(1 *r If\;:rur 1f ~I rTtt~ ~ mln ~ 3f~(f '~Jtw is WT ~ vcf ~~ ~ w r.r ~ ~ l:Tr4 m:rl ~ 1ft11:ft tPEIT ;rtf

. :>.", ~ CfiI11Jf lCI1t tllV'HCfi ;rtf ~I m lJ"Efi("{ $ ~ml"l:" 3tP'nlrt 1fT o:rtr ~ alIT

:;:~::l~f?. ~mrTt lr .q;n:r ~ Cfi'{" ~ ~rd !t tltr ~I fI'1n:'"VEt ~W ~ T« CPrl ~ ·\:~Irr lUI'~ rri w O'QT ~ &:I1441fiq~t ~m m :;ftr eprf'rJri'f i:fjr fq\H1{ ~r

-_ :~:.:. .. .

lj\iff~ tt ~ ~ !i~ vet 6$41 ( ~F -eRr 1JCPTl: E$ R'fIT ~I .: .1rui ~~ T untff ¥ !J{'kI!U;{t ~ ~ tPE1T tfr "t' I ~ ~n:uT ~ q;Ff

. ". ~ tftr ~ :lt1HtU';r merIT ~ ~ ~r lfrfr~~ 'Pt ~n ~ ~ 3fT U

. -. "'1.aT 11' 6 .00 fI 'n1U?f l«fft II "Gfl4i]( "fil ~Fr ~ v:.r::f ~ .af'cli$ ~ ..... " ~Jd ~ l ~:;;~ ~ 40 vf'Rtn=r 64;ClI (~F ~ w Tf ~r:r ~

. . .' f' r-

',; ,. ~'~7T ~rr~ Ftr ~ ~ m~'"'~ ~tm::rt ~~ tr llP:" !TTl

( IS)

.~ ~ ~ GmTT ~ ~ Xl!r-ffcfi ;;ff ~1 ~ q-~ ~c;rl"~"iT (33-33) ~ ~ 1.f ~nr ~ ~I

ij"t~ -~ ?!tc * ~ )t Frfr ~~q;rrt * ~ulntl~...sT~

'r. ,. ,

~fin ~-¥.~ m ~T ~ lfif ~~ ~ ~r mr 'fFT 1;- I T« qf{q~P1 ... 1Jit !pI"\Or ~ IT qlf ~fl1T ~ ~ itJ~ Cfil'TUT t§rtrr f thf 1.ti :swrr4r ap:r

. i21'nm~ ~ 1lf q;f:q' l:f 3lml lfffllT $ ~~1T ~ 0Iif't'0T q-(q (lIH~ "tt={ ..

- .... ii

-qTIutl'lf !fT~¥T ~ ~ ~ It fttr q tq \PH1 G~ri:'f ~r m'lTt tlmr in:' 1{ ~ tRr ~ P,'rr;;n:r If 31'tr.1r ~ ~Rr en- ~ I'

, .. 4- ~-

~' Q~·"GmIT ~1if lr M" iff' '"' 'ffT11~t ~ 'IfI'lrr rr:frl

( I 6)

... ... - - :l1li .... _ ,...

... .... - .... - :.. :... - - - .. - .... ... - - :-.. - - __ .. __ - .. - .... ..I _ _ _ ... ... _ _ _ _ - - ~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -

~ ~ - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - -

«mffi ~ -;r~ ~~t ~f 'q'T tr'ftn:T rr w q:rq' tT Fltr ~m",

1+-<tM~ tr ~m ~ trri ;rrf <;'\~t ~f Q""T q;itif "3 ~Tff ttmrT 7$r ~ ~ 1f ~~ ~Tl:" vcf 1fi11:Tt ir ~MfT' ~r ~ (q;~ 66 'Prtr 'lfmr!Tl:rr: 'frT'n"RT it' 'W (f.r '[PflT ~~ qrt-r ~mT ~mIT ~_"'lt ~ 30 w111lffi 'fr~ ~ ::rnr1t¥ 50 ~n=r ~ ~ TtmT V~ ""it 1 20 §t ~Ho q hit! i:'T lr lfMfilifi flT ~ lOOT ~ ~nr itl ~f7TF.. "{ 1t

1I'l' n' w;:~r tf~ ~ rrmlit 1t ~ 6 6 ·6 6 Q Tfttl ct Ttm JfT"Gi ~ -irt

~ Cfim 80 tlTatrn ~17f lfllff uil cf.r ~ tr 1f:';f~ I 0 \I'm'I?! ~ .. m- fr ~M7ij¥ ~ if ~I ~frif~fnr ~ ~ ~rn; ~ ilT 1:frr rrf I ,' .. ~ ad ~ -?MTTTt %" 1lffmT -qfn:rrit ~ ~ 22 ~imrff :q-rn- ~mT ~ it

.' ~ 'i~~ 5 7 ~ ~ ~ I 4 lATmrn llrttlf~q; iIT %" "tt ~ ~

( I 7)

~ 7 ~rn m~r ~ m~fT vt;f ~ GmITt It lr 66 ~rn ~"*rn 't :ArT ror ~ 8 8~8 8 !Il'ff1~f('1 7lf.'f «JlffT ~ VI~ I 1 .. 1 2 ~n=r ~ nif "" ~ 1t 11FT T:7r ###BOT_TEXT###quot; I

~Tr,m vet GPni ~t It ~wrt crTiircrtor "I lffr Cfifll!T i" ~ ~mlT neff tr ~ l3f lFT2ffff ~ro.- nt:r 1f I ~r=rt wRt lfT ~rtT Ti4~~ ~ '\(-, ~~r

~,.. nr.":-t ifl' Tr"(t\; ~I ~-~IT ~r i'iIi$rt:rr % TMtr ~ flCfiTT ~ ~ ~I . .:rft ~ '\r I G1fr; snc, ~ "'"'" .3i~ q;r 'fl'T aqWI f1 ~ ~ qg-;:r ii-r:rr i'rnr 1'1 . Tt1 ~ilI' 11' ~~ '* ~q" tt ~rtf ~ 'IT q;ritlTT ~r iit li!frw:r ~r *t-

.! :1. ~lr ~ %rT ~ ~ ~ ~ ~trr "t-I

. :

,

/

,

.' ,

-rn ~pf "if ~fr ~rTt ~ :srrcrm ~ ~ 'J1 ~HI 1I1f rrfl ~ . ~ * 'it tlJr ~~rtr!JT '$I" aTTCrRr ~i ~ J ffi1"~ ~ i;r ~ m lfil ~fJrr-

~

~ " sr~ i'R't if.~ 1t ~ l'Cf; ~ tt WfiR $I" ~ ~ ~ ~ q;rrft .~ anm "l ~ tt iU ~ I 0 ~ It 'RFff ~ tit1r tr~rtt 'if; lfEtiA ~ rtlr "tt tTr ~ ~ atltrr Tl lftrrRT * ~ ~ ~m, rt ~ :;lr ~

•. c"~'~ "1 ~ t91r 1r lfGfiR ~ ~ rfQl wTf"m:q ~ ~ ~ 93.34 vT'rlmt

Jij. .. ,~ .. ¥.. ... . . ..', .. ..

., •. ~ 1fqif.l'jf1 ~ tt Ttl" ~ ·'qi 00 IJTrltffi ~ ~ 'NR -VI ~

$It f1 trT ~Jli ~ crrFtt 1:t ~ :{frSI R { ~ ~ • I; Uh1ffif m WfiFr 'tiff

-1 ~ 60 ~ T~ffI % tm1 m ~ ~R ~ ::ij"ifltp U"q- 4 0 ~I!l

,:<.iI*tft ... ·~R tr ~ ~I ~ 1;f ~ " lPf"{ft 111:' I$Jlf ~ ~t

, 7j..J3 gff1trn ~ 'If.fiR !f' -m- ~I ~~ 20 yfdut1 anf ~ vet ~ .'~, Ifmm ~ ~H !f Tiff ~I T:r.t ~ 73 S4'tmm % 3l1f.r 'q'tfiR ~ ...

~~ ..• I!Imi~ 27 ~~UH iEf{~ ~ ~R tf m~l

(I 8)

B'n:rp:f ~~ ~ tr ~ffi, ~ vet '~Wlq *r ~ n 1:JiAt" li~Frr:'fffr 1rnA" 1f mil rrrt ~ ~ ~ 'EJ':tr crmt ifr ~ ~ '" ~ ~ " ~~- q-r q;m ~ CfM q;r ~ ~ hftr 1f :wril ~trrffi ~ ~

q;r 1PlT ?f~ erR G~rit!f ~r "tfRI ~ ~~ *" ~ 1f1't(1 i' ;:;jm mrtn:r ~ ~yqtlf ~ 20 mu~ trfnirTt ~ 11m tr 1-1 ~ vel ~"{f:t IPf:r qffi'f ~ ~ 1fr;r 66 vi'fffffi q) 1fAt 31n:- rrr;r 53· J 3 ~ ~r m~

,

.' ,

~:'. . ~m . ltl'r-1 ;;fit ~

.: ....... _ ... _ ... __ ... l"1li _""" ... IIIP ......

I W. JfIT t'fin flT ~Jttwq

~f( , ~ - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - ~ - -

1 'qlfFf Jrti q"*Pr ~r /~ ~r I ~ {tQ ({if

'! : I. 1I

. :

,

/

~. 1't $" 1fR1 trRt l'cf f'"4l;1J) r$t ~TT "ij"1'T1i 11 ~ vet ~tit 1fT r.fi'JiT . ...r.r erm ~rtt ~ lr liT7r 40 JllftUff ctr "It'Rt n 53 JlTdtffi em- ~~ ...• ~TT ~ itTirA~ ~ rfcttrr ~ ;$-r tfr ;rtf 1r1 W1G ###BOT_TEXT###quot; lrfrrRT

.. 'PIt if!n; ~r:l't l!lRf lfT tfnm::r1f *" ~rr 3l1RJ~ ); .. ~ mr ~ w ~ .r iP=RCf tr 1" I

lTft'Iffr :jf(1 2: J

.... - .. - - ... - -

w _ - ~ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ ~ ~ - _ - - - • - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - - -

14 .

l

l 5

100 6tq I ( Cf ~i' I 0

9 60

6 40

.~ - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19)

- - - . - - - - - -- ~ - - - - - - ~ - - - - ~ ~ - - ~ - -

l m:rtTT q;r , ~ ~~

, 'SmT I mr" - ~ -~ -~; - -, - ~r -l ~ -tfj~ ~ -~~- ~r"

- - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - -

.~: .... - ....... - - ... - -

~ - -- - -

. ·fIR

I 5

, 5 lOO

...

100

.... ,... ... - - - - -

..,.--~--

- - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - -

.. ?fiFifFT I 1 ,
~. ~ 1f.iI'{l" I 3 4
(~:" .
;:";/ 73·3 :; 20 6·66 73·33 2.6,,66
i
~.' . ~"" - - - ...... - - .. - - - - - - =- - ._ - -- ....... - - - .... - - - - - .- - - - - - - -

r - '.

'r. ,. ,

- - - - - - - - - ~ -- - -

_ 6 W W _ _ _ - - ~ -

- ~ - - - ... - --

~ ... ~- - - -I. - - - - -

f: _11111 .... !11010- .... -- _ .. loI'-----

,.

,

... - liliiii -

- - - ~ - .... ~ - ~

- - lilt- .... - ...

l 5 100

3 20

1 5

IOU

-- - - . - ~ - - - - - ~ - - - - - . -

8

~ - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - ~ ~ -

15

I 5

I 00 I 00 6 -66

- - ~ - - - -- ~ - - - - - - - - - - ~ ~ - - - ~

6

8

_ R • - - - - - -- - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - -- ~ - - - - - - - - - - -

. .1

... . ~

'r. ,. ,

,

.' ,

i:

. \ l.

(20)

,*q) 1fT ~ 11 ~l1T RT~ ~ ~ flm' ~tll(t1' In nr TqlNffi" 1t ~ ~f'Cfirtt vrm m~Q titt ~ 1l1'Ql':I lr ~ I$T,lt1fi' WR 1"1 t1Tt *t Cfm' ~ ~ ~rnr 1:f ~ lj1fff m ~ q~m qi'r JI1f'f !r1' i" I mrt %' 'GmTT 19tfff ~ 1tt:t -fflt ?Jr ~flT qrfff V/~ R1fi' 'T-

1 - Cfirn'T 2- tH~

:;""1ftT '-- ~lir

m 31'ffi' (4(1' .r)" $r ~ t1T -rnrr '" .. ittGq;t ~ 'titt"$ ~I'Q" 1m

~r ~rnr '\rl ~ % !T1R tlf "$ lflU' .~ tmf lTr".lt (~'"' ~

~ q~ri't .. ~Iqflr ,"I m cflr wrri 11 1tt:r -titt CIiT !ritP5 ~f'T ~

\;f mr '\r I' ~ q;fFt r m- Mffi '\tl q (q"U lr tr -i'Rl "(tT «tI=i (fWiFrit -{q-f (I ~ ~IT ~ ~~ ~I &m ~ crat '-t 'iffi{TT lr ttr ~ • ~ ~

1'1. Tg' ~ ~r ~ qifTUf m "'(:rnTT ~ • );rti1d lr 1(if;' Efir lmm

mit; '1 "Ttl it ~ "fflt"iJ ~n 'ddFifO{ • WM ~ r m "$

~

G"wtr?t 1t ~ ~r ~ ,"I

t! 11f~ -trr 1=mTT ~ 1f itt;; q~ ~ ~J1T ~r ~ ffiT i'

:;r;f1J (t) "trr ~r,;{r (2) n"f (3) ~ft (4) itfq (s) lr; (6) mr '$ 1i1' ~ 1jm 'I, ~ Wirrr tf ~ ~,,$fMr vet 1"ft1' 11r mIT ~r ::ymr 1n ~,,~ ~ ~ ~rr ~ qur -t1T "'" "i:rr1f.t tr1"

~ 11 ~n: ~ 11tr "('1f lr itF;:r rnr ~ 3Trr ~ ~ 'lfrt :if Tql''fflf

1

1rM" ctr ~ ~t eft &W MJ'GfOl'~1 Wl1~tt -aT trT mn- ~ $

"'ttr tr t9tf1f $-f;r ~ ~ r trn ~ q~rTt ~ WR1 ~fT If\ 1fRt ~ Rtr i. !Trt •. 4i1CWT ~1;!' ~ ~ Cf~t lIT titrrT CFr q;m "1$Tti y ~ 1f'l1W~-

1- {[rtf'

;:;." "

n-. .

:~'}

2 .. ~R"T

3 ... r.f.'!tr - ~ ... ~ ~..."ffmr::tr v.n:;

'r. ,. ,

Ji4I;:;rr ~ NrT ~ ~ 1FT lJ"l'tI' ~ ;e",f}ft .. 1PT1\ fttz- * ~1lT'" *Mf4"$ ~ • ~ lr iT qitJ 'tf ~rr ~ ~ '" (I) ~~

.;>, "" q f'H"'('1 ~ (2) ~rFr..fr.; 11 .. rai'f.i1 .~~mfi'lfi "",'

11 •. ' ', ?:;~::~

r·;··.· ~

~'. . m"WlH ~ ( ) '1- lQT4P.r "#q _ WM' 1lr-r

.' _I

, 1m mmo:r ct ~fqf1l ..;::f':if~ q; ~~ ~::r -titt ~ ~rr-:rt ~r ~4iflf

,t '.::'. if t~ (I tr ~);;r Tn 1t ... ~IT ~~ 7$ ;ff~1T ~ c,;r ~r:r ~ 1'1 1(~.

:.~

.:.

'.. tmi 11 ~tTT !t M"W UiR ~m q lt~ ("(81 fI ~rrit 1f tH .. tftj' $ ~ / ..

. ;":i~~ ~ ~I ~ ~ q (q 'frtrff ~~t tfir VtRi" IfR' ~ '4t ~ ...

. \ ~ ~

'" ·~Irzr T ~ trlt m ~ m~ w :;rr ~ \- ~ ~ q'('(en4 T f!fi mt

'. :..;ti'Ct nH qq- :&ff'tr.P ~ 1fT lmIT lJiI'n

.' ~ ~ .

~ ~ % ~ trr tCf4tt1 dQ"tUq ###BOT_TEXT###quot;. ~*n ( ~ lfltr.:qp:f ~r!il~ to. ~ ~ ~ It; '1 ... t1T vcf TnTT-i ~ tfr -qh4cR ~ ~ m :ifr ~r

1 If ~IG-f q;r citr ~ '" ~ q-1q'WT(9 1:fq-.rT ~ ~..mv Jlrtj"l$ eq~u hrr ~r ~ Tl -rn w.Ttr 3""«(rq~ «:4qWf ~ ~r ~ it :nr

\ l.

'r. ,. ,

-

(22.) ~¥tiittff -;&i't 1:f ~~ q;-( ~ 1r-

1-~' WI-fit{ ~T;(~4,-mu ~ ~ "tr trt'q'"iIlH'1 mrr-:lt ~ ~rt ~r rrtrr -:rTfl I

2 _ t:n~ -qf!r ~r Vlr.r ~ ~ { ~~ m 31::q wAt ~ &fCR1~ tJ:t :qtrr

~ ~rT mr 1'I'Q"T J<=Q 14""1 ,

3- fct)tfr ~t{trl ~ ~ lr ~"'4u' 1t TffTr ~ ~rT itfi'qr lNr ¥q.~ I

Jq tAd ~;:r ~r" .alIT ~ -=rtT ~r ~r ~ ~ -W~ ~ <iT :tN 14 "'I ~ ~ eft ~ "-fiT ';fif irtln "2fWrR 11 tm;r vcf tcf·..-rrtr-=f ~

ntt44 « m !f tri'itlrlO:C ~ ~ -nRt ~ tr rrf l' fcf ~rG<i ~r .. m~ "$I' 1rliIT ~ ~ m7t ~ ~or ~I am: ~~;r ~ lQ;oj ;:k ~ 'q"T"?f

ifi"ih1f ~I tm tnr ~rt ~r "iJ~ ~ tfr, II~ l' ~ ftc $ m ti 14'1 a

J01I~ur lrn-

~ q IlllY'(q; lr iTT ~M ih" rt ~r If"i;ffi";f 'ftaf ~ TIh;fr~ ~

r-

~ ~ C{l:iI' q R"~ ~ ~r ~ ", ~ ~ ~ 'tr ~ tiir m=-rnftt 11 (q (Plrl ~rr-:f ~ ~ -W, !ftr q;rtt'f '" 'ni a-n ~ ~~TT 'tftr ~~r 1;f fl"l~q

~ ~ ~ lr q I Nt{l$ m- ~ ~, trr vet m~ 11 ::3fG I c;;r ~ 1ft 1'l=I"

ilT '$ ::3((1 I 4 ='l 1'f "«r.Ho:<t:«T: m=e- q;oq-)- iliT ~J1T ~r :j{rnr 1-1 1lnotrq ~rrr

~ ~ ~r JNrcF1 fq;qT ~fflr "" ~ -trr ~ -rnrr ,"I ul4'lq m-~';f ;fir ~ ~1' q ffl' llR ~ ~, : - (t) mer 1!fit[.~ (2) -rrrr "f:rf at" (3) «l t~tI

~ q;r ~~,

~II~'~ ~ ~ q~ ~ "1:WT :au ~ a;o=q ~ 1f ~ rp crfr "f;1

rorilr • ;m"t, w.c,..m anfIr ~ 'Il"Il< U'It ill; iIW< t1T TI llT;;r.:I <l;r !l~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~M a:t~ITiicl!:t $1' lfllW lQR" ~I ~~ '"" 'iff"fT 1.15 cq'~rQT ~~ m $' -qflT ~ 31i«<IT ~~ ~ ~ tit

'r. ,. ,

.' ,

( 2 J )

:f"mrtr qlOFfirt ~ ~ lr I ~ 'Q'i" ~ ~T T«r " ~ ~Rft $ '(Cfm '!fm lilT ~rr:rt .. Cf~ $' RT ~ trr * ~IT ::r~fiP; ~r :JfroT t-I ~ ~rt ~ ~~~ tf ~IGT vet ~;:r i'R't w-PrT $ Cf~t tn:' wq-ri ;$'r 7.rnt" 1;1 -;rffi ~ r:r£it 11' triirr ~ wqTf crT st' aTU3T f'qOJiRf ~r 1 ~ tlirl"T 1ffr~

q~t tn'" wcrrf ~r ~nr ifF '" I

~ G1'ffi If l"fl*1f ~'TG;:r qif ~tr 2iH'!TT ~ i;r ~);I l11-

IH'f ~ i'rn;::r. ~ ~rn l{~ lfff ~ ~tT' tr ~ If itl« rin; ~ 4~(!!4J;:s

im" ~ 'fJ'rn' « ~ ~ m rr-1 vet tift % WJPi';f It ~cnf;r ;tt iT

l[rnT ,"I l{tm~rr ~ Vii ~m- ~~IT • 11tf 1ft t" r~'Ap3t ~ m ~ Cf~ ;rfr ###BOT_TEXT###quot; :in:- 'itt T{1 "iTIT It ~R- ~Itl r ,:rr ~ri ;rfr i'l f" ¢ ~ • 'UQ" T:f ... r n1' ~ qitf 1t ~m ~ 3T:f1Ci Tn ~ ~ffi" ;;t • 1f

qh 1:4 ff.1 • ~ ~ r-;q;rtr =f. ~ $ i:fin1'T 'lf1f ~ ~ I ~"'I 1t ~ ;:rc:trr~Jq 3frnr -m 1"1 1fflT It :shn:' m ~ ~ GPT"'fOT "G~~rT ~r l1~ Cfifo'1rf <;f;T

If' '3t:qJq~ ~f tfla tt if~rr 't1T ~ "l:T'Of

~ 'l:fl' hltrf ~ ~~i¥Jtr 'lIT ~ ~11J: ~ 1" ~r GfltJt"I _r.;,rf 'Ifl' ~ m -r, * trrt ., ~rr Jtti, ~;:r ~ q;p:f to q ,~ 'lftf.; 'Q'1" 1f er

'PR 1f1'" q;"('fff TI ~llr r. ~ tm' Tllfr T ",alA (' vet 1ft("l;"*, Vlr cr1n- ~. 1tr ~ ~r iIlT't" lr ![FfiT tJtrJt 'fir 'l51lf ~ lr I 'fiT Wfrt ~1T-i cwI 1t ~

~rr "" ~ ~m tit)' 'I-

I... trIf .. -q fq (lira ~G:fiM" ( 1

2 _ '-I"f'" 'tr 3tAi1:' ~ ~ ~ tn:' ~ ~ crm t.; 'fl.( ( i

~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - ~ ~ ~ ~ - - - ~ . ~ ~ ~ - - ~ . ~ - . ~ . ~ - ~

* 1fFi'fT ~ 1JFf If\ ~Jf ~f __ 1ff

'r. ,. ,

.' ,

(24)

J) ~f1f:;:r~RlT 4) ~- ~Wt ~ (

~ ~r ;:grr trmm tlm ~ I r;pt['~ ~ 'qR ri ~ ~ ~r,. "fIT iPiRr .. ~r ~~ ~ 1t 1fU ~TT ~JlT TInT ~I mn ~ 7. ~ q'm!irT 3N:r 'tJ'T tr, ~rT $ R~) ~ lIra- ftmqiT ~ ~1'Jf o:Sr ~ \-1

CQ'JCR1rm 1i«fFI ~ f"cfiH'r ~ if~ ~::r q~rit ~ ~R "1t ytrsFr • 1j1:flT em- q;r:r ~?, ~"1r ~1

'(1~ % 41 ~A ~Tq.l % m:; ~ ~ 1r ~r 0lZf tfr.tf~ 31Ft,

c:nr -rn R1!fit'T "'-

- -.- - - - - -

- - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - p - - - - - - - - - - - - -

N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - ~ - -

I - lfrrrr.rr ~ I 4
9 ;~3 4 6·66
~vct ~ 8 5 2
53 ·34 33 .. 33 13·33
~.
2 - 'ifI1"'li - ~ I 5
(I 00)
~vcf ~ 1 l 2 2
(73,,34) (13·33) (11.33)
~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ ~ _ _ p ~ _ _ _ M • - - ~ - - - ~ - - ~ . - ~ (2 s)

q ~,,"q {j31H W 1t 'EPQT m crffi . M ~ '* w 1f ~ ~ -0- l1'ir ~mIT ~Plm ~ '!IT '"i tT :nq-r&"~ ~ ~m1" ~Tff ~ n=t,r, 7;f~

'* ~r -rn ~ If; m-1r «fl." t:n:' 11 tT ?f11f ~ \f :Tim ~, 'n~ ( ~

9 3. J 4 ~1"ff q~O$f't trff It tffl1r ~ 1r I ~~;:r ~ vet lMpt 1fT ~ cFR ~t 11 ~ lrl'l AT 1f 53.3 4 ~rn ~mIT 'Q'1:" 1f 3~'Hr; i! m Y ~i1fcf '3; ~~ffi t ~ '1fT m 1:5 !O(fmm ~I ~'h; Cfi wr-:t 1fT ~rn- ~ - ~

'! trfq ~l W1flj If ~ 73 mtlf1 54;41( ~ trr 1t 13·33 HT'mrn ~~R

~ vet ~ it {Otll1~ wr.:r trt crnr ~ ~ *-rl

3i4B44 "t ~ ~ l1'ifll{ ~rr-; il'=fR 1t q-mrT .. \tfiP14H tnt sr-q

.~ ~ ~~ 'tim- 1ft . ~r 1f '~1_'( A<C ~rr-:f ~ftT"~~ Ytf:t+r ~a;rr

. ~" m-Jt,r --mr ~ PJ ~jT ~ ~ (tm t{~ .!lFt ~ liIZ" nar '" T'Cfi -.:Ft efr t:krr ~ CfR1 GmITt 1r ~ :urr ~ffi ~ m m~ ~R ~ lfni ~T .~~-m?ftf vet ~ ~ w 1f <'$1'i ~ ~ ~TT t1T ~ ~fFf ~ lIillf ~~ ~ rrtlJtI r"jlTf"f ~ ~.tr ~ I W "5Atf ~ lTomO~blt{Z' m arosrro mfr mit~rrr ~R ~ ~ ~JlT fJmm lflUr ~rl *~ ~f ~rtt vet &?l~ f"l~hnalt ~. :f4 ~ ~TT ~ 1t ~ ~ffi'r , ~ cAf ~ CiCfi tmT % if(l'(J; ~ ~ -e$1' * 1f1Tf # ~RT If-p1T 9lT1 ~ ~ 7-8 ~ lr ~ ~\(\ctl {f ~ ef1lA ( If it ~fG'i mTT ~Rr

. ."

. - . - - - ~ - - ~ - ~ - - - - - ~ - - - - - - - ~ ~ ~ - . - - - - - ~ ~

* ir ~Olfh=FilHt .. ~ a;N. urJII~"t .. ~EB1 I 5 ~ ... I 975 .. 11T'('ff (i (~rt' .. .,-t ~

'r. ,. ,

.' ,

(26)

(2. 7)

)

_ ft - - ~ - - ~ -

'wtror ~ mJfTT tr ~ ~ GE1l:1i1it ~ ~T or~ If ~o cpt lr~ ~I ~t tTrtr TI 1fttr ~ ~ ~ 11 "fITr ~tffciITl 1?rl";fQ G~ er ~ ~~IT

~::?frf· ..

. . ~rgT lr .!l~ rrwt ~ ~ ~ \, q tq IT ~ l'« l$Tll 1t "fItr ~~

~rt itt; 'WFl't ~ lJGV-f 1'13" qiftf 1t ~1r m ~ alIT 1:f l' ~ ~~ '(fJQT q;;f ~ffiT 1;1 ~~ ;:fb' "tfr ifrg-'{ « ~ ~ ~ ~M ~~rit 1f ir-ft ~ ~ ~11T~' ~ m ;Jqfpi4IT T« qi1lf 1f t"ffr 't ~~ ~ 1fmTT

'Vqirir -m- tt l'lf ~ ~ ~ YI lff1T~T-5f~ m:rr ~ ~ 'it ~ lr 3lPfi't ~ Cf;T CA'tr ~ ~ 11 ~ ~~r (f ~ dim (fiAt " ~r ~ ~

~' . V~ l{qlt ~$T qifll ~ ~ I" 1fU tIT1:cfIT ~ ;riT RtTT 'fflrr ", ¢rfi

'r. ,. ,

t .

1fT ~ 1'« 'Jp:r ~ ~ Cf~ ~wm:- ~~ "fi1G If ~ tT ~ntff t Mtrr ":ijlTff ~ ffi1r Y :::r~ ~ ~tfFtil={1 tfT 'iflT{' "t' an~ qmt tf trQf{lfR (tQf

,:,

3l:tr ~ ~~ 1; R'f1T ~ ~I

q I ~l~~ ~ lr ~lf1!' tv 3lR1.JTm '$ <d C5Wt vet ~ tt ~

otPT ~ F ~I ~IA ( ""IJfi 'll; a11\it~<f ~rt, "(l;l'<'Imr,.jRq~ mI'4 ""'" tr tmf PM q;n:r m- '({fa ~ {Cfcfirt ~ ~ 1r l ~t!t -trr ~ ~lffJ1:' ###BOT_TEXT###quot;

~

""'l <ri1' >"I"iIr $!IT ~ ~ \-1 'rnI 'll; qii'f 1t 3('111 <H q;pf ~~ 'l! ~ f( m ~A 1$ ~ 'Jftc.f 1'ii ~4rl~t q;r ~ ~';{f ~ 'f)3lr"t't *

.",

~ - ~ - - - - ~ - - - ~ - - - - ~ - ~ - - - - ~ ~ - - - - . - - - - ~ -

* ~ ~ "f~(firtt 1t mlTTT cpr rm m '#p:rr m ~r i', 'Q1r 31tAtl+1 1fl 3R'I1T 'fqq'q ,", VliFf att£I4., If l1I tt!J ~ :rit mT1:' ~r mIT

1

'r. ,. ,

t .

(2 (\)

1Tfc( ~ G~rT '4r ~~ tt 3{~ T« ~m ~ ~ ~ Jr lrl ~ 1aar ~ ~;:r iT ~t ~ ~ ~r m:rr ~/ ~t ~ ~mfT ttf1crnt ~ ~ ~

0.#

3r:fTR -rn ~ 'Q1tff l1tfr-

lfr 1:' un- do 4 = 1

~ - - - - - - - -

~ - - - .. .. - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I 1fT'n:rrr lfo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -

2

J

4

,..- _ .. ----------------_ .. ---------------

qi... ~mf.rr

l- ~ ~rr

2"'~~

v .. ~

,_ - -

200

I 150

550 400

100

570

300

20 0

~ - - - - - - ,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~t- 1 .. mr 3t~o '"

2- srwr4r ~R'N:;rtr eft mr ~H .. i~lT'rf"1'F :r~fT~~ $ ~rr

~~ ~ ###BOT_TEXT###quot;1 ~ $rtT1TT ::mft t ~r m ~ ~n:r

~"\fl

_ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ M - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - -

~1.aur $ tn:r'i iRt ~ ~ ~ cwf ':,f FIn G~rft ~ ~IT ~ ... ~<1b:ir ri ~nit ct ~ ~ WfTR Fjlf ~r ~ ~n fJ~ 71 ~ Tftfr ~ ~ 1f"T ~ !fa "ijfff W1C i'rnr '" h wrrf q;,a tr Wh.G ~~1

$ 31T"trlih:r ~v:r m q:;rd 11 ff1r 1t1

'r. ,. ,

(29)

«trrffi ~ ~ 200 ~tit* ~ Wif 550 ~J'1T W ~ 1f ~1r 'irl wlt ~ ~ lI'T'wrlf ~R't ~I ~ ~ ~R 1f ~ ~ ~rn-t em- mTm:r

~r lTUr ~ ~r F ~ ~ ~ 1f ~rrn't YI -40 ~ '$ Tt1!i ~tI4~

1r ?Wf m- ~ ~iftvcf ~$t;$r ~ ;nIr ~ ~r rtUr <:rr ffiT m:rr ~ ~ ~ lr m q;r<f 1t *",1;:f ~r{t ~ ~ ~ ~ m 11 fl"l'T~ 1: ~~ ~~ ~ l:r ~ ~ ~Fr 1fmrr tJ~ri'f tt; ~ '{{l"ltT 3T~ ~ "it i1r B"rfff "tl ~ ~n- 1t ~ trr1tJ ~ It ~1r ~ ~

. tfipj ~. mT .. ~ .. ~r; wri ~r 11 ~ 3ltfa" 1fT R1fT ~r it ~flTl~r"(

It tt'll"lI00Qff= \I~~qmf1:" 2 t:r 5 ~ "fir CR"d- It l=t!r 1f~ rful ~~ ~ 'iiatff ~ ~ ~ "Cfri rrTl ~r 4'*,~ mn- « meR ~t 'q'iIi'T -qr

" $ ~ It ~ crfff ~/ ~ ~ftJ: ~ ~ ~ Tt RtRf ~.,fql .q.RPf ~ cwi q; mT ~ 31~rT ~. ~ ~r ~ ~~ ~ ~ 1:1

lMf ~ rmr 1t -mmT ~ ~ iI'iM 1.fitITet ~ ~~ 1'1 TFI!TTl' ~

~"ff ~ q~ ~ ~ w ~ ~ It mi-

I"~

2 - 1ff1T .• 1" ::rr:tTT ~

..

3" t.«iir 6QNH • ~t 1t JRft.

... ~ 1fffi ~ 1llftff .

. ~ ;it;~ ~·i~ ~-~-~ .. ~ .. ~- ~i.Jt"~ *"-i ~~~ .. -

\lT4T utm ,", ~~ F vet ~itf 3f~ w lr 'ffd it ~rrr ~ ~I

(JO)

~fHt1f $ JI U';r ij"~T~~ * \f4t ~flCfiI it :r ~ -m:r ~rfn .ir f1$ ~ f:14f'q H ~ ;:d.1 ~or T1 ~rq fI m atf .. nd'H"ff Wlr c6r n I~ qr.

lr - ~ ~I "of ~ ~ q;r,:r irmrrr!" irr tr .. ij"JFJ ~ ~ ~ ~ tmi"fft 1-1 ~ ~ (Oil (t/h 7:f G~ mrrP«ll (:if'!f ~ T'tm"fft '" ~ ~) ~ ~ ~ ifinfT ~ ~ ~R' ~ mrr \- ...

~

.. .... - .... - - ... ..

~IT ~o (Wh1~If1 11)

- - - ~ - ~ ~ - ~ - - - - ~ - - - ~ . - - - - - ~ - ~ - ~ - - ~ - ~ - . ~ ~

611'819

10

I. t I 2

2 9

J

l

..

- - - - - - - - - - - - ~ ~ - ~ - - ~ . - - ~ ~ - - ~

4

"

5

- M _ _ _ ~ _ ~ _ ~ _ ~ _ _ _ ~ _ _ _ ~ _ _ _ _ ~ _ ~

J

8

J

..

- - - - ~ ~ - - .... - - - - - ~ ~ - - - - - - ~ . ~ ~ -

t

1 2

~ ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - . ~

3q (fta ~nYt 'tf ~ ~ ~ arrfit 1r ~ ~; ~ ~f1qir( ~ ~ ITwrm *t- ~ /:J-7 ~ ';r ~~ 1 I -I 2 fft" ~ itr ~ ~ ~I q;rtf ~

...

~ ~~ 11t q T 'fii ~ liT· i"11h: tfFIT JTqTI ~~- (I, ~ q;r ifrq

"

(2) ~r rr:rr ~ ~ ~ ~ ct ~ (3) <1Rr.T ~ ~rrr ('-)

iifrf: R4 $." ~ qq fllfT 1'Cf11 -:rnt1qi '" ... ~ "tfT ~ ~ '" tTl ~tr "t!i w tt 4tIQOf T ~~ ~ ~ ~f ~ u ~ 3fr/ ~liFH:qq: ?f$

..~

i .: .

td,'

, '.i

.J

~

" I "

IL: .:

1 "

"':; .. ~',

( 86 )

\=fmr'::r-{ -?Cf ~ i'R't wr.rt tr'f q;urr r.m1 1A]'t'ff m tt vqi ~ ~ lfr'f.lnft :q;r ::rrp.rf1T ~r ~rnr 1fil:Tr lflffl ~~rTt ~ ~r ::re=rr ~r ::n;r n lJ Q6 ~r ::;:!r ~ ~ ~ tm lfT'm-rn ~IT ~ 1im ~r m- CJit'ffT , "t I ~~ ~ 3m ~ ~~ !f~t ~ :trr ';f~ ·ro2! iU l-l

Tm;af In TWP full r-=1t ;:r~' '$ ~l1f'{" ~ ';["filtT tIT ~ ~T 'Ii'fOT 1f' ~ lmi $f ~ ~r n, trr. ~ ~ ~ri 1;1 G~rTt ';r ~f ~ trffl ~ iTrn ~ ~I

'lffffRiffi efT ~ri ~ ~ rfnn; ~ ~ 1fr ~~JT qfo;ni Jf~ ~ 1rf

~(~rr) ~ *s;:rri ~ vet m tfRt lfffi '* fu"tr "«fri ~J ~ llffi' q; ~~ I'T ~ 6fIT 1t ~ iIi1t n If'liTr lfnA- :srritr "t: -

..::I '

2 - q-tr1;:;--~t' 7('q;-ni ~ ~ 11m ~ rwr ~r ~Rr 'i-lT vq; ~r n<fj

4~'

'

. ~ rffi 1rt ~mR-t ~ ~ffi m- ~~ ?; ~ :rfIr~ ~ 1 0 %

if11T m ~ tf.t ifffi ~ I ~m; rtr nuhf ~ ~ ~ :jJn it <rlR~ ~ 3G !'I~UI1 +rrn ~ ~r rtm 2 '~fT I ~ ~n 10 lr 20

~n=r nm ~ 1rifr i

3" ani-m"'Qiro Wf~t ~'4 \um#',I<fBB ~ti-,~rfr...ll'£i~Fq;1 ft ~ 1t ... ~r 'ifWI' ~r :if toT lfRTT :rmn N ~ ~ ~Mm ~ G~rt:" ~ftr

, .

'"" 'fI~t 2 :r :n:tr~ ~r 40 --s:rl'nlrn !:mT 'nl 1=f1'tZf!f ij' nn <?r ~ 20 alIT ~ ~ 10 ·ifntra :trW!' ~ lfra:r:T tr ~rarlff.' ~ G~q;rft 1t ~ ~

(32 )

~ ~ ,", qqf ~ ~ If r.:i$ ttrn' ~ ~m T6ffi' ~ l ~ ~ cpJ'tflf 11ft nif 1-1r qqf "if c;n:r q;:q- i'r VIm ~~ Fr~ ~r ;rff Jq; q~€fir~ ~~

..:I

~ Trnr 1n ~n:r #- ~ ~ q;n:r fm:J~T \, W ~ 1t ~~ rn

rtlIr ~:rr ~~, «1$1 ?t .. T1tr 1t 'ij"(B" qT ~ ;:r ~ CfiPf q;fo 1t I I

.., ~

~ ;rfr ~ m mtftr ~r ?' TIf ~ *r Ulr.=r 1t 1J"iff i4 ~mf-rr~~

-.:l

ht?: ~ r,pn:r 1t fY 1r ~lftChl ft W «ffi tl ~ ~ ~ lllT f:tffi~ ~ 311 q R

(:ftTFr Cfir wxm ~r ~n i11 3l1t4R ef;r iT v~~t t:r BrrrtiT rrqfl (,)

m ~ 14.J>q-("9 # CfiTlf ~ q~ G~ om ~ vet lfij~ 1ft c.m:r m ~m G~I (2) tt(1t U!lft ~m 1t mmT ?f?lT ~GT ~~~ It m1TIT ~ ~I ~ «lCi«lT t:r fll('tIt:l ~ ~ lr ~ ::iiGf ~:{it CZTTIITt l"!f ~ • rrrr ~Fifrr ~i1 ~ m'1

~ (OfHtih ~ TFit"Jff't ~ ~ m-f il\::;at 11 mIT m u ~ ~ ~ -trr* ~I ~ 1f~r mrr ~ -nf q;r& 1f ~1r GB"~ ~ lfTlfFlr~ 6 l1N l:r EIilf ~ ;:nff 'nwrof~' W ~JiI'*rtt '* 'l:rm "#tr ~WI

-.:l

~ ctiPf ~ '" I m ~ 'dttr ~ qtR ~1.fiTTt ~ m'TIT 1t :ffitFf;

f';;Qf'lHH1f 1fTi ~, Mt ~T $ ~ tH<MTf t.fir m i$t W'o.rr 1t ~ ~ mnr C$l1f ~or in t<lP1 '.fir 'd'ar ~ ?trfft ~r q fq {"rJ~ ~ It ijlm7!r { lr 6-7 lI'R' ~ 11m~ eft f1q1'iJ~r -nrnr ~ ~m ~ 9 lft1r lr 12 lf~

~ tlif1T ~m tfFlT 1J!IT1 . «t"'~T Tt B ~ I 2 1:rN ~ q;n:r ~ • ~ If ~ 93 u~n(i '\f ~~ q (trtfJ I ct m1l; !r <nr 'tITrnm 6 0 q; ~ Ql'1 ~~ 1t 8009 1iTa ~ lm:r:r cr~t ~ ~r ~ m rrfl m ~ ~

~ ~ im1~ ~t q;r uhwrt 20 $ ~ m ~~ C«frrr:r ~ ~ 93 ~l'atTff $r 8.-9 l1JT ~ ~m lf1m ~Tl ~;;~ F iT mm "$ .

~~n1- ~r ~ ~ Cfi~ im-lm 'Q"J"{fT 'FlTI mTTrr ~ ~~ ~ ~ ~ vet lFi1\fl lfT "flLT ~ q~t r ~ #r m rrTl ~t~TR { vet 1:frrf,

IT"t' '"

mt li;1t 11 mnrr ~ ~t tt ~ .:~ ~ ~'I1&r ~ 'g"I

:l.
I·':
~" ,
~-'
~.
, .. _.,...,
;::;~
{f'"I
:1 .......... ,-...
I!; II::
~. f:r

eN
{C
---. I --
1i'~
J ""'" 1!:
1; _.-..
Jrtz: p;- ~
h
0 ~ • C-.l •
1'1"1
~ t<"\ ....
,..., .._
J
._ ~
15-'--
Itf:;' ~I l--
'J. OCI ~
_1 01"'\
~l ""1""\ - , ~
1lC
J&- 1Al< ~l ..-., IT
~ I r-..
Ir:,.O '-D t""I I!
4
0 'V c:;. !
$ c;-J ,..., 0 _.. ~
1 -- ~
.;t:f I~ ~I ...-.. w-
M 0
h:1 ~o 1=':"- t"', ~ 0' . 1::
..,. t- 1t\ · .,0 >.0
i ~ C>J 0"'> 1"'1 · -<2' !z:
1""1 I,Q ~
l -- --
,$ E 1<'\
.,1: I""l n t
co F '0 ..-.. ""'" .
0 "'-I "'" e; M
_ -4' Il"\ l:Q .

~l ~y' ...... 1"'\ tolE
.. ~ Oil ...... '" ._.. If'\
I -- ... tr"\ I
,,.w EJ
Qa I'<". .-
tT """ ju"
«l · o- Q ,,-
1-;; CoJ ~ - S ...0
,.....
- _. "" ).c
''1« _.
.- ~
I E' .- ~
.OY ,~ I r-- r- -
It\M .".' -.0 • l""l 0 ,.~-
• ~ \C
-o \.0 G'-.I ~ ~
- "'=' -- ._.
ttr - J:j
0- EJ
~l& tTl I 1
It'll
-- ft;
~ ~ ~ p
l! ~
.
i! w
Ji.
~ g
~
1 i;!; ~ ~ k

.',

r ..

~:

~"

0-.,

- 1

- .....

~I

o r

1 __ .

fA;"

I

100 Q I!"I~

- J

~I

- - I

-

. -

fbi

..

'>/)1

N I

r--I ~I

o I <;\f

J

J:

J

I

leO

.. I

\Q

- ,

I

~. -.'

;,

( 35)

aftQ"f4 m

~~I (t * 3ffitfel; qf( MH

* - - - - - - - ~ - - - - -

q\aq;rtt • $~ hnli tt V~ Eiq ?II ~ 3ltmf 'mlr ~ m \t ~;:;; l'~mt • :srri\fep ~ ~fo::r Wtt tr " tr1R -q-rT ~mt l-I vtli lr~T ~ t=l1r q*1tG, ?r .. lT~ ~ .qr h:F1..ftr-f mlt ~ 'i1r-r ~ r:rri ;Jf~ i'l

:J <lunur ~ Tffv ~f'lTRT~~ ?te" tfit wcrri ~ 'fA crqr~ 1t "«hrm ~ 4"l{i$1 ~ .. mtJtJ Jff!1~;l't ~ ffi' mJlrit1tJ Ttr-fFrT ~ qiTun:q ,"I ~ aFtf ~ i!fiTT8T ~ " ~ ~ GlR~ • lfrtT ~ 1nl1)'qi1' ~ 1;1 1'1 $rtUlt

if 1flf T( 1) lfFitrr (2) iCllfm·q en Tfll'r ~~ ~a:r.n=rr (,,) Gh4rt 1f

~ (5) ~m'

~«T Ttl; m- ctrrr ~ r ~ ###BOT_TEXT###, U"~~ ~1 ~ "flJ ~TT ~ ~

ftiTR crm 4i'rJ' it ir it fTrim:t ~t rrq-r!-I nf ~ rm:- 'rtrR 1fT -q;171 ~ ~, ~1T aT~ ~ -qm "fict"fif (t $r 11ftf tJitm:t ~r ~r ", m #tnT ~ ij'lh"'::t {~ ~ ~ ~ 11 i=ftr ~'Rt~tf eft 3f~ ll't:mr "' 31ld:?:;f)

cit' i'wIhf ~ m-r ifrftn

::;ff ~rt' q ~'q ~, "" ~ $ll1 $f ~"(f an Tr Y ~ tfiiT-

crt" ~ F.fif ~ 4t W"tt'fll1J f:f I'i't Rltlfi W lr i'rrR rri ,"" it:r~ vm'?f lfh" ... m • an~ m11l 'ITt" 1Tfm ,"I t1r ~ "$ G"WF.fif"t c$r (I) q (Q (rm; !""ffl' vet R~IIr .. r (2) «rwr+'U.tr ~ ~~!i (J) ~ ~ mf ~ y ~~ mn:- ~ W7m Ti~~_~ lr tFq' n"3r ~ '(4) ~JTIf ~ 3f","t ~ m ~ G#1q;j ( ,,5% 1fT ~ ~ qffi m TfiI'{tT '1fT $r:T ~ ?I'm- l$r ~'" ~~ UT ~ ~~ ::tit ~tir '" tn ~ <$q' ~~

. (36)

'&rtrr f$ ~ l'Jn lp;lf '" ~ tft' ~ lff'nfn- 1ft' 't.ft ~r ~m 'tl T1I' I$f"{Uf ~. ~ ~ atrt 3f fMq; nri tr.rr ~rT rir !1 H '$'t ~~

fr ~ -itTrr. ~'fj,;y( '" 'lfJn; tt; -n:f~ "$ qh"4TT ~ nri ;r~ :;

~ '"' ~ !l'ntk ~ 'i$I' ~r ~ ~ 3fPn itr ~ 4dl ~a'n 'tt

. ,

m ::ifr ~ TI ~ ~ ~ ~ W ~ ~ ~ l!frm <'rQT 61T l;f1' ~ .. '{t' ~ W.1'T ~ -rn ~JNt * ~ ~ ~ 'ffIT 1fT ll~ 'nIT::1Ir ~ 1-1 lfrtfA ( 1"t ~ " T,,~,i'1l:t "'" ~ lITtrr ~m in q Itnfl1'(!$ ltl'Q" .. ~ ~ if qrrtatn" lkrr .. ~ ~ ~ ~ tn" ~ )0 ~ 'IA,lfPl"t ~ ~fltRi'r .. !f~ ~ 11"" it.ti "4"WFI51 i'T e¥t T';:rr ~ ~ flT *t-, ~t $Wt ~ "tttoq~ :fl'flf tt ~ ~ tNtr 1:t ~~ ~~ mT-f atr#n" Y-

I.. ",,,f.{"{ .. 4 " .. i1 • .fA '% G"\fIi1i1 ~ • ¥;rr 1f 3lfTdq; ~ ~~

TI ~""AT 11 ~ ~fl$TT '4r ~ i3r;rit vrf'nnh,* lll~( 1 3·3 J Afi:tt,o *r") 13 ... 000 ~ 15 .. 000 "liO m i" ~~ lf~ 1:f' 10.- OOV • lr ~ !{rq

... itr"t'4rt ;;ff 1'1

2~ ~{ft ~ ~ 1fT ~ ~ Cfftq- ~~rtf • l{n~4't ~ i-I ~" tFl1 iii ( itt .. It l$f!.r ~ ~ ~Hrl em (r ~ 8-9 ~ rr ~ atftrcJ 3mr ifM ttft .. ~ 'fiT "1 l1f ~ 1ti: srm.r 1ft-nIh ~ ~ 6 "IT ~ ~ Wi1t 1.t aim ###BOT_TEXT###quot;

l-:e'I:U~, "' 1f7Tli i'1:tt ~ !r ~ " ~tT ~ w !f ~ ~ iff)( 4fttJq;f" 'flqif ( J ~ 5 " 5 q 7 "RTT ~ • ~ tt llrff II If'J I ffi ~ 51., J 'faun -qf!f1\ 3 ~ 5 ~IT .. 3iRf --.rr ~ ~ 2 6·66 :m-t

I" .33 i1fMM qftern:- FTfr: 5 lr 1 ri I If 3 ~rr tr 3fp;f ~ 11"

t-.:. l!I 1
I
.ill I 0
!f
~
f ~
;t ZIt
.aJ ! ~ 11- ~:
ii jJ •
,--.,
1 ~ I
1

-
-
0
0
Q
~
--
r:J' V.I ""'!'
~ \.0.1 00 ..q
0- · ob,
-..j I "l I'>"l i
0
I~ I~;:!fl
~
~ ..,n "'" VtIoH ~.
-..I ,\M i,. •• I~ l'!l c-. (""
_-1 VII • ee ,oor
• 1.,.1
~ \;4 lIoN 00 ~
I"r.I .... I~
W '"
:tt 1 ,q
I,.n
J ~ 1,..1 '-..IUlI -nI ..
f\!)
...... , ~ 10'> ~ "'" \M Q f'l
. t;;r.. • '°01
-....t • • 1,>1 VI 0
.......a 0- a- I"", 10°'
"" '0-
:::tt"
--
0'> -..,J W ...0 .......
. I\!) .J • ¢O
0- 0 1".1 re
.._. ' ...... \r..I loot
1 'v.! .00
:!tt'l
f\:) 'cr- • - \Q -
10-, ~ · I'o:J VJ , -0, ~
• Q-. 0 00 0
0-. t-J 001
,-.I I =:!'I ..t¥
--
'*
10'> 1v.J-f --
0
10.. IOO~
I~ ~ 4t'(
J --
I ...... No I i6 -
'..:.. .0 \.of
,W 0 -J
1 .._.
.:tt', ( 18)

arm ~i ~ ~ 7J-]1 AtmH1 lTf'HfM" J ~ 5 ~fT .. .,.,. It ~ V,

tmt • ~ .. ""'tm'" _lfrtT«rt1 rntt'llll1trtlc molt ~ mr .~. ~, ""'" ttTM. 1M' If?rr ,,~ CM' w:rm ~ m:rr '" r. ~ t4 (fll'R , ~ ~ q;rtf ~ 7mT ~f"OIf ~ It arm- It TtfirRf JRtt !fRl"f ~, 'It ~ q ~q'{iZln ~ If i1rfqtf ':R ~ ~ 't ~. t'mf'T ., lfRt ".f; :rtf if vm vr al'rt ttrt" S; (i'feftl'" q tq~"f" pr lr ~R'~~il '" t't'r l.rl tTl' ~ '910"'T~ • !lm-~ ~ -Qtl ir'ifqPf ~ 1IIf "Hiq.,..." 1ftf 1919"80

'" amJ...1fr« ~ lrl

'btr hl~d1 it 1flh .. tt(. mtr ~ aRfT t:Mr=f 4tr{ftr 1t tmf ~ 1m

8fr ~ ~I N ~ ... l'r tJ\eitt l:r w m "It .. " ... q~l11m ~ ~ 1fr-f it mtr • ~ "tr tl'T tr~ ttfliAT vet ifTfl'; It ~ • ~I

4"'~T ~ q-tq""., ~ 11' mv.1u{~ 81 lIff1ttft) Qh4T't I If 1 in' 3 ~ 5 ~n:- ~ q-n;r. lfrT'tcuh ifi 3f~ r.ft ..... 1f !fffi 't, =lf~ crrk~ 'it V« qtH4h '"f ~~ I I ~ I; :in- '3 lr i 5 'P.n' "toO lfrN'. lIfSf'!f;tr ###BOT_TEXT###quot;1 ,fl"if J 'NIT lr Cfj.I:f 3tPf<r~ i!frf.f qfl"l£Iif'( :;if ###BOT_TEXT###quot;1 ~ q (q H1h. ~ .. 7 q. 9 ~rr lr ~ ~ Ef(i1'r " tfr qf'\CCf(" 1Jtt UTI

o 0

~ .. ~ ~"lR t eft ¥~t It ~rr wt ~ tff!O nttr't

• 1t=jltrt tnf 'it ~J1T Ifif ~ 'r'!t .. ~ p1' ~ iTT qifqR 1t ~ ~ rl TI ~ 1f Q""Ull?f ~ 1f I "t- , :iTT 3 « 5 ~lT ~ ~ l{p:f

..:lI

~r Vifi 4r "QfTqrT =t"ir °fffl ~lIi$.JqH 1t ~PT • ~r ~ ir ~

21;·66 ~re qh~tt; • 7 ~ 9 ~rt 'lW crtN$ 3lrtn;;% ~, 1lf flIT vm .. ~ ... 'ff~tq~ ar~ ~ qllNt ~ ~ ~l

- - - - - . - - - - ... ~ ~ - - - - ~ - . o_ _ _ _ _ . _ _ _ . . _ _ __ _ _

.. , - iT:ft ~ " :mq '" 1f.f o~ 3RIT W 3'fiIUii1 ~mlrr ~r 1lf 31i4'F'f l ~ ~ .. i1l4 < tt fiiiT TI "if~iiiii T rit m'tf iION-TW-Pr !U 1mU ~ :I1'rfr ... ,

2- .m- "'" ~ ~TJi!f !fir 4f1QJ\ d 19 70-1l .. lfFiT 1f.!n 1;1

VI

..

W '-H

-

1

~.

-

w Q 10

o

o o·

~I

r

-

....., JO o o

W 01 C. o :.'

:t"1

I _)

o <:) Ie

\,111 o o o

:tt'l

_ 1

-..I. o QI

o

, ~

>.D o IQ o

o '0. o

..0 o QI

o

:tY'

r __ ,

W 10 o o

01 C o

I

~I

...... -,

I \J1 o o 10

(40)

:d'~1"f t#fi!tfH It titr G"ifcpJT ~rlt~ _~ ift IT'lc 'tr ~~ trJhq~ ~~ 3f1tf ~ ~ 'ifT ~ 1f1 ~ .. 'fnitt !t ~ llJ W If Jnn"ff ~r m:rr"-

..:I

--------

. ~ ~ - - - - ~ ~ - - . - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - ~ - ~ - ~ - - .

wr.=r tq~ lfOcrOq~ lI'Rl(1'())

R ~ _ ~ _ ~ _ ~ ~ ~ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ ~ _ _ _ ~ • _ _

6900

5333

- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -

6900

4746

~ ~ 'If ~ ~ -rrf 'ij'rnt • ~ ~ "t-I rrr iifRr

..:I

~n:R 3fri ~ (cr;) ~f1TA~ vet lf~ tfRt ~ ~ ~ (f"if~ ;$t J:rtn

~n: q~ !rmf w:r 3fitrq; T yfT m ~ ~ ~ ~ 1:T -n:r ~ ~ cr;rl{ ~t tf~T 1.t lrlr "if~~ it 1rh=r l"fhqrt ~RJff '!WH~ 89·00 ~ ~~ lfrn:i 1t. 69 .. 00 -;0 trRrr Tf'lrTI

(V) <if1I~ { !t ~lTl\ • WI;rr !t ~ T{Jhqm mtr 1-1

(1T) ~ ~ "V!t ~Tft n tfltf rn- crm ~ttriT ~ q rT'(q If( Efi ~

7f:r~1C:; ~ ~ ~ ~I ifrrt=i"if -nr )p/tr q; &###BOT_TEXT###lt;1h1i1 {f ~ mtr 4746 -;0 tfri lTi ~ ~~ !t 5:S 3 J ~ tmfr 1f5t1

(tJ') qtt(et~ aw:r <R *j1'f14 l"lr r.mur 'n';-ClT{1'f W ~ ~ ;f.t

om ~ • nrI merIT TI

~RT q;r l'lf qf{Q$ 11 t1T t:n { ~r :q~ ~ l11 tWi tt ~PTT .. ~ ...

Cfirt, ~ ~ ~ tf)f <dfJT ~ i" m - _' - ,- ~"1rf;fI q

(4t) .

~r ~n:- ~r ~ ~ 1t ~m ~ ~ -;rJfli ~r vq; ~n:- q;ftq n-r'ff ~n:- ~r a;r:r 'Fnir 1;-1 tm jf$TT ~ l'"~ ~'ft ~ ~ !t ~ rn-

. . ~~

lfm r ~r-r;. 'N n'fI~rr "It h Ci n: . ~m f1=t"l'};fr1l' 4 74 6 "&) :lRr ~ ~

..

;:;j'~ m-RT (fiT Cfl~ ~ 53 J J ~ <S!:p:f ~f 1r1 lfW't 'q"::r~ ~

~

lfffi ~r ~fl1r fq; 1JI7rR1:' ~ ~q:;rit ~ !fro- Cfim ~ ~ :ffrT ::r;r;$T

lT~ ~ ~ mf.:r 1:f .3Trrl

t1rMCfi ~ ~r '11m OQ'~ SfRl ~ ~ :t ~ q;T ~, W"

. .

~ ~n- ~ !fRT ~rm '" ~ ~m ~ "1r:R ~ ~ -r.rFrh" ~ ~ ~ lR\j~ ~ ,"I l1:I' lfh"'G1fl !t ~ qfl:pfT ~rtt 7.t m a:qfR. 3fp::r eJ;r ar.:rrr.=r ~ w lr~ ~r ~r-

'iln:-ttrr:do 5;"

~ - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -

_ ~ _ _ _ _ _ ~ _ _ m _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ - - - - ~ _ _ _ - - - - - -

I 103

860

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ - - - - -

877

81 8

~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ R _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - -

m ~ 3iP=r % mftr 11" \ I rtl tI R"t 1fT VQi ~ -;:rtf ~ I ~"""I ~r-ft ;r m ~ TPi;'>P~ mti ~ TTN ffi7T..m1fJ ~ "I "'TI'Q"1f~ llI" 3Rf{" m IV m ~ m- ~ "l9i &1':r~ A FPT7IT "t I 1Jfu" ~ -!ll'lf

( It 2 )

;fr. ~ I 910-71 ~"'Ftf trt ~ ~r 1976-77 T! cnr 655·2 ~ r.:rttrr JPnI * ~~ ~R 77t trt' CIT 104 8·6 "f,01f~r ~r \-1 trW' ~m ~ rri ~ qrf 1918"79 ':1 tir(JQ JfrQ" 1t 4·1 14"i1wffi ~ ?J in Cf£f 1979-80 :r 1970'" 71 ~ cnf ,r.=Fr t(t m ~ 3Htr 71 2 "QJ 3i* rri :'if~ ~"<hR ~ liT 1 2 4 9 ~ Jif$r rri 'n x R qh:q~ tr ~f1l1:;H~~ ~ ~ ~~~ tit vfn ~311tr C$T at-pr::r ?tJ'fR Clir ~r 1JtI"ffi itF<:rr fP:lf ~ trT ~ flr ;']{r ~ 1r ~ ~t ~ ~~ ~ llltf (1h!"tJ m n 3it<$t rri m ~ m7l'

~ ~ 1'1 fH)t( .. d

5:4~ ~ :r. ~ ~ qf ~ :ffrtrrr tiT Dfn ~'~ ~ 71 2 (i0 ~ lr -;;t~ «f1TFn:'-~ itf;c '1 il'tni il> q~qif ?T ~ m

~:mtf ar e T:frt rtf 1 ~fllf.rt!t m ~ ~ ~ ~ ~ ito ~ arrq ~ 1 I 03 ~ If"Mf :rr/I =

r-ri?"";:r ~ ~ m- ;;ft ft:f ~ "Gi'f'$1 ('f eft mfdg; ~ i:lSf ~ ~ irl m tTl' tm::r rr 't{FTr ~ri'wtr h; ( ~) u ett 4" tffT t,'T )tfq ~ -:q-ff[ ft §IT ~ ~ ~ ~rt ~ ~ rtm ~ ~ \,(rj) ~ ~ nIT 1J -q-m- q; ~I ~:rt:rrrf?:fiT ~ ~ ~ i" ( Tf) (I G!ttr alnn=f vq -aTt VTtH ffV.tr"'t tr ~ 3RiT -;riY. ~I ('(f) ~ ~m ~t:r ~ 1t ~"tr 'f, en- Vt.fi ~~t i- .. ~m T ~~ ~J ~r :'lJq .. l4r.f ~ it 3lrG1'il~Hf .,rrnt 'n """ t?e- if ~ 3TRr ~ ~ in

. - - - .. - ~ ~ - - - - - ~ - - - - - ~ - - ~ - - - - ~ - - - ~ . ~ - - -

* ~ ~~ 31'nR-~fAr;rf ~.

x 1fiq I I 9 79 .. t; $IU'1 i'cJqpr .. 'il1TrJ ;T"trlil"l" .. ~% 1 64:

:gfJff4"{~~ ~ ~ 4M<frtt ~ m iX:f~ alRf iN ar.=rrwr cnf 1910-71

..:J

• .!frm1'" ~r=MiT ~1'f1irr ~r 1r I

= lit .. "" ~. ~~ .. q 9rr 3W}. 1ltrrFnd~~r .. 15 ~ .. 1975.

(43 ) m~ .itrt RlIff01

~ - - - ~ - - - - -

fef'iR" ~. ,", 1[t" -q-m ~ ~ • rlnrT i"1 ~~ .. iWtr _ 3"QqI"T ~tr aTrm:r~ 3~T4'1 $ ft:Jb- mr ~rm 1", ~ W ~fl ~tt ;:ifffit'

..

,

1;' I ~~ hr~ lr ::31fiI~ 1" .. lfrrr ~ tcr -iTA' <t1t ~ ~~ iT" -qJ 3fP-f ...

m::rtrl m ~ ~ m ~ ltr"h ~::f 'ffiti~ iI» w.R" rnr, ~ 3lmTT 'imr.. ~ ~ vrtf?i6fi mtF; 1JTt(f '\r" ~ ani'fq; m lfr::rirtr g-rq:; ~r ~ fMr ~ ~ 1t ~r ~r'{ ~ ~.~ ~ "9. ann ~)rr

"" ~4Ht .. ~ l!f'W,M*1i .. J~t~.ctr ~ ~ frm ~ m,m " tJ"h' ..

~ lr m ~r lJq;;:rr ~I tw ... ~ vet tf~~~ li ~ ft ~mt vet

~ ~~ CIiT i'e4~Hl mr ~fnrtrl nrJ"{OT t:rm mnr 11' ~mt ~ ~ 1ftern' Tit)'1 u r=tft'141m lr tr 1fnn' "it ~~ ff ~ritt • CQq~Ttt " ~ ~ TDI~r4 3f~~qi<1MT .. # ~ 'tt~, rrfcr It VTln· ~ @1t 3\itM If.tr :?rn 'Q- .. ~~ rrfq qn9t tffl- ,3f1i4~lI~HI -rrtfr ~ ~ ~ ~r ~ \- ~ lf~ ~ mr~ srl~4(fieuit *r # il> ~ ~f!T Vcf ~ 41 9f ~i+ ..-

. ~q;Ht flt;qr"l "l:I1r ~ ~ ~ lFl:f h"tt It qa,- trr4r ;jJrer "I ~., ?tt(j~

~ f{4t lr ~JTi'j ~ t4$HI 1{T ttltil'1ttr ~11 ~ 'f'qqf'QfT ~l'-s: f1 mr tr1'r;t~ fI~i$ 1fl' VlJT!i ~ -An- lfT W tijr ~ '\rr -q"ffifrRf ~ 1; ~ 3n~fl61(

i$tr :ffl'T w:R- "Pr « :fllRr 3fmUtlklrit l'1f ~nitt ~ # ~ ~~ ~fIf v~ M~" <$I" ~ \11 t ~I trr ~tT "n:t ~ itt tft ~ 1fT BTilr 'lm ~ ~ >9'1lI~?11ft "' 3f1ltf~ ~t ~ ~~t .. ~ ~ in:- m

if ~ ~ 'QTr am: -a~1ff :ff"~~ " ct~. ~R1lt trJtirfc¥.l~ • mt ~ 1f'~ ~ i'r TJm'1 S'Wi~ <$ti rtf'#;:{Jqi wR . - lfttr If J"tt ;tft "

(-44)

~~:; m ~1"Jf ~ ~r V1lTCt ~"r i'! ~r 3iFf: ~ "r .)r ~ ~ ciit ~m itrr . ~ :q;rr£tTrJ $ It:rtr ~~ ~m " ~~ "$ mm * ~f.if;::rr ('1f:{\ ~rtT41 ~ tit ~T'lT ~ ~#rf; tf:r m ~ ~ ~r itr ~J'T ~ ~ TU ~ #T vfr :jJf:q ~ ~r:lT ilrh"1:r T$ ~ ::nr ~! l';f w'M '$ Ttttr It''FR'r ~T ~ nuT ~ GfJt ~ ~f:rmT cJr ~ ~ fFti ~ 1"1

-:I

3l11!l~~tfini~ ~ jt~~ ~ ~ 7,1 ~~ ~TT *'" mn~:rn' ~~ TIft It ;;- ~ if1'«t' m 3f~ ~"it :rtf 1ft ifl ,~~ ~ 1f ~ m ~ ~ ~r ~t1ftr ~ ~cft mr ~ 1r in" Wirf cf;T ~l:rW ~ 3flf:r tar eli 1-1

~ ~ ~\lI" r.ffr ~ qf'{~'rn ~ ~-An- n 'nt W if ~r wiff '\r: ...

...

~W\-I

2 - ~~ 0 rri~ ~t:r ::r m ~(qf ~r ~r ~ itrr -=r it ~mt ~~Cfj

Mrlffiml ~r 3lR1R1 'tr ;pc ~rrr ~r ~r 1; t ~ ~ It l'CI~ ff

J"ff!lt !f ft ~rrtf .q;r T'~¥ru?l CfiMr tmn

3.. tlh" • ~ 't!; lFn;er lfrr~ ~J'IT'I1t; ";f m ~.1*t fJ1fr ~ 1" !rt ;- fr ~ 1*r tlrR- qffi'r ~~¥ ~TT ~r ~

4 .. "C1i~~ ~ rfit ~ TA lfi ~r ~~ -vet ~ ~t ~r "iRiFfT ~ ;riT (t rl ~ m~ it ~"fTr iT ~rt * ~r ~ ###BOT_TEXT###quot;1

(45)

5- m m-~ ~ ~mlO{:f tnrllTW Y ~r ~ tm:iT~ ~ it ~ ~ * ~nr ~l ~lr ~!!"-t4Hut .. !O! 'iqoi mf<r ~ wrm ,

'Pf ~2f.rt ri ~>r \~ fr.I; ~ ~ ~ ~ W NIT 3f.<f ttrt cJt 'if 3f.r;lt m:r~¢ ~ ~t T m m-r '&iA' 11 "{G(I$"{ it 3G:4f1T vq ~~ (fir ~~ij ~6flt( ~r ~Rr ~~I fqa~ n .. ~ ~~~ 11 rc.ii~l" mf ~~ w 'tr vq~ ;tr ~mAT ~trtr "~-tlqs * ~~~ ~ ~"'" 3l~ m- ~ ~t!

~W:-ff tr ~m-t vet "fIit;ftlfi ~ fqG$Ht ~ m'Q' :;ir ~1i'1il' (I "ri'r ###BOT_TEXT###quot; ~ lf~J(=q ~n:-·VGf qrt ~~nf ~f1T vet ~4'tCJ ~ lTf ~ -nrr

~~ ###BOT_TEXT###quot; I ~1tf;;; V$ ~ ~fT" $f't1Jr ~ '" ltf; ~ n 81 q '4r tr~ 1fl1~r V7f 1r1fJCf ~ ;:rif ~s m ~I triT ~r ~ fq; l'lr ~n- 1f m~ ~ ~

..

f'rr::rri rri 'q"Wt 111:" ~ WR ~Jm "'t- ~fT lfmfr«T blt !t41", ~ ~;:rr:f ~~ ~~ ~~ ;JfMT ~(qqf~ ~r tp'Rr ~RlFf 1"1 ~ ~ .. liHi%;q ~o:; cf:r ~ 1"Cfi 1PP{ff '(ft11' 1r ir ~ ~t * w.rwr 1?1f ~ ~r 'lTR 11 ~ ~TQ~ '1;1 ~ 'tthR mn m mT(i!t fr ;rff ~ ~~

cy;r ;rrz:r ~ w lr ~J"!tT ~r ~i9:r '1n tJm;irftr ~R'f If V4t61 f*'1'J'4l ~ " ~~ 'qfTii ~lr m ~ ~ :sql'H ~rtr Vif fF$A\$t $ iff{ 1t ~ ~ ~rt itr~ ~,

.. - ...... - .. -- ~ '_ . ~ - - ... - - ..... - - ... -- - - .... - - - - - - - - ... -- - - - ....

* TOnQymm- tf;r t!f s'il~" n ~ffi 'PI iQ~ tHi nm ~ .s[p;.

~... ~..a ..:l ~

~R"~ "rtf ~I

(46)

if~1T ~ !II 1m I\($ lr,~ TIzr tt ~ in" ~ m '$ ~ v~~ mm tfPf:;:nt ~ ~ ~ tnrnr ~ m rnr ~m ~ ~ '3f~ ~ lr ~ ~ tt mrr;r $" ~ t:r ~ ~rlr cr;r ~ tn't ~r ~r ~ 3ln" ~ :;im • ~"1'lrft 'ff-;;f(f ~r ~ ~r ~ .. ~ rnb * ~ «~t $r ~ iF" ~r ~mr I ~ R ll:litl FrrT ~ '5 q 1'rt ;:rtf trtit .. itt~1.r ~ ~m ct'rr~ ~I ~ oN. ~ lim ;mt~ (~~ 4 q f?f') tilt $rf $iIT ::rif '" ~

.,

mer Tqrrtr • T ;r ~ ~ ~ ift* I ~ 1r :r=tr R'rTt cpr Jfifrtf !fRT

~r fiffi' lr ~ JrlI1r ~=tr ~R 11 iIT ~rq 7f ~ ~I (fu4 mPr;; tt ~~ Ji(4IITt l'cf m-tr ?fQ:;4'1Efi $ ~rT "tf «~r rmr in- ~ It=Jtr ~ w::rm *r

~r rrtm ~ ~m $ qijf 'tt ~ ~ '4 Sl"fR RI' ~r 'm' 1r ~ ~r{8ttl >3,41 ~r i:r w.:r 1fQA" ~ro ~ r::r ~n:- ~ l"rnr nr-rFJW?n 3Tif ~r ~ .. CIT ;XHhO t !r ~r ~ i'r mnr '" ~~ nJ ~ mrr ~r lj$l ~ m

, T.TR'OfT tr ~riT~n

-&re- ~;;ritf ~ V'-:4~ ~ ~ ?'fr itr ~f{r ~ fP· ~1:IT ~ r TiT

'" .. ~ ii \aT ~~: {r ) q(q""(PIR ~rirt $r ~ <:rr ~ ~ w 11 3tPr ~r alIT (2) ;;tr ~ % ~m ~ w-m :pr l\:4'·M~ 1 U're-

- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(47)

:r\dJ3Tr ~ i)w~r'fr 11 Ff tit ~4t lmTPl m If( T-tf ~ritt ~ ~ r.i\t <'1 rn-·11 ~ '-lJR ~ trrf \iff 1it ~,.~r ~ q tq u q ~ 'ft 1:1 tmt 1'$ 1Jil" ~ rnr ~,. ~ Ff V-m- ~ ~rftt, $Tlt3TT ~ 11 TJ1'G{

. 'ir ;jJ ffi ~ alIT -m ~ q tq t PH'I m~ ~ ~~(f \-l 3lrerttr ~ 1'i il"ffi it ~ 't-. ~ ~ ~r vet ~GfiflT+f~ ftrtrr 'ijPlI ~ T=JTr "tr ~ ~ritt • 3W{ tIT ~ n rrT '" ~ ~ ~ Tftr ~ alIT m

q-tq UJIi1 WW!t m1TrT ~ am=rr 'ffm' 3ffq eft m?rr MC'Ull:f:l; q;tf ###BOT_TEXT###quot;t mtc

-r-f q iq (r'r€1 3<tUtitt ~ ~ ~ ff~~ ?f'm' 3R:T ~'Qj{.f fr \ifF1 ~

"

\ ~('qr;:;""~ ~ ~ ff~ i'r ~I ~:t qt(q (13nt ~rrr TrR

Nn" ~ \« ~ m ~ ft ~ trr l:f 'rcfc¢t6~ ~ ~fZT -M ~mit ~ ~m ~ R ~ iT iT ~ ~I ~ ~PT ~r vlr "f ~ ~ m ~) ~ 1fT ~~ ?r ~::r !fPf ~ l?1U m lrl

«noi):a ~ lfffi, 4 ~~n:lJm ~~"'t "'f • ~T m:rr ~ ~:;r.it tJr m- 'fr ffi?m ~PTt ~ fqqif\l ~ m .~ dq"'C4"'lf ###BOT_TEXT###quot;, ~ ~q ... mr J$r 'llR tt W?$T ~,qdtr !t; ~f$1"ij ~ ~<:fr lA'ff :jJp:n wr:cft itrt }:f~PT IH~hR mlT ~. ~dt .•. "" ~ ~T 1:fT ~ritt ~ f!4CfiHl * ~Pf~r

...

~ ~Pl',.~ ~TlT,lf~m " ~ ~rrft eft ~ ~ ifl Tal ~ritt"$ T'cf-l'M ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ :r.nr 4 ~,{l ~ ~lOr

i- ~ 't wr-Ifi ;;ff 1r mtfa ~ ~~, 1'$r 3frc&'tt& ~rlr ?m 'fl tn':fA

"

~~\. t.I.U ;)IT1IT '1r jlf; ~ ;qil1'T ~~ 1"<1"1<1 <Ilr ~If 1f ~ ~ m

Wltr ;rtf ~ m ~t ~ m-h .. 3lr4,,""1er;~r ~ T -ffn- ~ trre- tr ?ffl~

(-4 R)

\;t m ~ 11 ~~ ~ ~ tm' !iT ~ Tnlr lr fq; nr lfClifT ~ r ~PT lf71fu' 1t ql"q$ ~- m ~PT "i'ffiRT 'i[~ ;:ijr ~Jfm;r :t ~ ~I 1.l tr mrn ~'T ~ .. :~~T'T 'VCf ~ Jct.JPI !$ ~ ~ tt ~ iT lit ~ mm- tJI~ )-1 ~ Vf.r :;m ~ ~ ::pJmT rnr w ~iI' n tr ~PT ~ 11:f q m- ~ l:fT m1?rr in ~m:ur ~ furr er;r ~flf .. ffi=f t:rRT .. ~

<:rr aIrei T:f.*r ~Tlt~1 ~ lr Jffit 'trnR 1f1:" ~ ;r"!r m1r.ff ~m ~fT-l -?A n 11m ~~r tnrn w" ~ ~J'tT tt ~ ~ d aTlrfT m~~, ~r ... pr ~ ~Ji7n:fr $ T{f Ja.=f n Jfti'r Tffi" lr ~I'T cti1'=lT srT4!(tlCfj 1r ... ~ m-t ntfflT c$r l«r g;r 1ff';f 17~ 'tTrn ~

...

~BP1i ~ ;:rtf 1n '&ft ~m"m !frl ~ ~r % (44fQl"1

1 "fiT q;nwr T~ nr -m ~ 'rq¥r{if! ~r ~Mr ~~ ~ ~ "~ ~ w~ ~

re tfiT ~,

w qh-"qar tr rrfer vel <$~t"tr ~ -nt ~tH 11 RfiT fI~4l" 1fT ~rt

~r ::ifT ~ -nJ fJlRt q (q 031ft ~J1ft tr *r H¥4)er; aiit "t ~ fHJH;;q ~w *r ~ ~ ~ .~, ~ ~ f'i4Cfi'ruR iii ~ :ifT ~ T .. ~fir~~~

lrJTfP.:1 ~ aG1Qirrt"~m lCl!t ~ tr:rr 1r1 ~qncqr 1TllT WtW ~tiH::r TFiftrA" $) ~ "g"{;;f$t1mt !r t:ftrr H¥4\q; '$ ~ ~~~ ###BOT_TEXT###quot; ~1J 1fT l1

~ "

l'l1 ~ t1T ~ ~ i', lTJ(~!t ~ (e risl f) lpaifRir( i'f:fCfi~) ~n:- 'EfT'U ~r(~~) tit "-1%r <JT ~ ~q;I('4 131'T TI *

_ ... _ . -t-t ..... _ ... ~ _ ,.. ... _ _ _ ~ ... IW" _ ,.,.. "" _ :- _ _ ._ .. _ _ _ .. ... _ _ _ 'JIll ~

* ~. JlCltHHH4 .. ~ ... 'ff~r al-IT tllt,l4'Hr 11' ~1r qi'tCft, ?, cftr fQttl~~

. ~~ ~ .. ~ncq-T Jrrmq'tP'4 41ur"'l .. :JJ~ ... t 919.

· (49)

i";f ~~{fcir "it ~ij" ~ tftr ~~ tm' 344PI ~T ~rnr "t- u ;;rrn t mtf .. ifrrr ~ ~ 14It:n \ilf4Cf;rfl * 3i:l1 {" ##ff $ ~{ft.n itnr "IT ~ tfn:Rt Cfir m'm ~

~ ~ii mil'~ 20 lr 50 T() ~ ~mi rrTl trtR ~

.a

in l1J cpflf 1t f7Tr 1f~rtr $ 1fI1{ 5 0 0 lr I 0 0 O""Q) Oct" * ~ru:=r lfr4 ~ i ~ f'c4q"{)(t 'QlljWir ~ W'r lt ~q ~~¥., ~ ~ ~ mrRt ~ ~~ ~ lfJlrTJbI -n:r ~ 1f ~ .. 'QT'lTt .. fuqr=l ~rr Vt5TT liT ~f1T ~T ~nn l' ~~ ~ ~ 30 "4 so -;0 ~ m roT JTTI 344m 1f ~ntn ~R 1.fmt «m "fir

~

~ r;pr trnr

~~ mm ~f1ir~ 41~ii fl4:' qif tfmn tit 3fmRT 1;:r tpT ~nr 1;(

t1~ t;'liVl(Hf- ~f1I~ (-~ ~ )f SQUf11 ~ ~f=r ~ ~ " f(~~~ 3!t'r.~ ~ ~::f ~ ~1 -nJ ~ 1f~;r ~'t ~ ~qa[lf ~r ;:ifrnr ').~-, ~ ~ lr~ ..

I.. oftir ~ ~tr

-.t

~ ~PT 1f ftl;r ~ ... ~J1T if ~r"Rtf ;jl[1'ffi' i' ~ atlttC$h"r (tll;fTq n1:' lIT vrq; 1fT \iJrn "1 wrrf $ ;::Irq; ~ ttlmiqrq lr lflJrn ~m rr ~~;; ,mr ~ ~ '5-2 0 ~ ~ fTi ~I ~FF ~ qffi ~1IT mT ~ "g',

(50)

'trJri ... f9trrT ~ 11' ~~ ~ <it 3lfcnQ~ffr -?rrft m- ~r1 ~ qft:. ~fl$'t' lft ~1~TI ~rr.:r '$ "'"" ~~ lIT ~1fT ~r ~ wrtr nrf~ ~Wt l11$ ~ q"T ~ Rr 7,00 "t' ~ ~ iT ~ ~ ~ ~, ~ 500

lr 20 0 0 ~ '* ~ ~ 3lrcntlCf)Ht irnt 1r1 Ttr ~ 1t rifT m'£A' ~r \?fT "t; m ~ (I ) *q r;fiI8J ~ (2) ~rrft;rl !r.A .. ~ U'I"1 ¥rtG Ft~ ~ ~ ~){ *f =?~ ;rr~ mn .WQ l1~ ~ ~H14rrll~ ~~ ~ i'r ~ra lrt ~Jtli ~ ~ ~ -;rrn tf"f f';f~ Cfn"'ffi" \ ~ m- ~rR'r $T'f i'iitrr lF1rl lfmA,~lJ"t We ~ t:mT 11' M'n- ~g- "Gmri't ~ lfffi 2-3 ~ri $ ~m ~

~ I -nr ~ mtR " iiq;;fJq; eft ~ ~ -n1 g;Rf If ~1r ~ ~~tf$1 (f ~ lfrJ4l~ fft 100 0 ~ 5000 ~ ~ ~ tf.:1rr tJ~ ?J "t'l ~M 1f ~iit

tfIr ~ ~'Prtfm T.fJ'i 'tTOr '" 1 ~ i=f1.fT' ~rr-; 1t q t161 J... '$ lmT~ ~~ lit ~~ "t"iff ~I ~n ,k4r<Pl dQ'Cff.n' tt ~mt lnt ~~ 1fT wi

l"ffi $ m 1f W¥#l'¥ tr Wt$~tir $t ~r ~ ~Iq ~ ~I lfftTFrT $TcmJ ·~tr ~ ~ ~:'shtal ~ ~:rrrl ###BOT_TEXT###quot; ~Wf rmf ~ ~ {OfMf n

... • _,. -.a

~l ~tm1H 11 TIl" wm $r ~ ~ it ~JT ~ l2nt "$ ~111 F$ ~ra' ~

$r ~ ~ ~ i-I l1r 1l8'J;:r ~ crctHI ~ ~ ~~t tt ~ ~ ~

., ..:;

~~Nftin -

..:a. _ ~ IJW'

~~T!f ~4fqi l"cf ~r Cfir ~JVr af~ ~ \, 1"~r rt n1r ~\fICfif( ~ ~r Cii(' ~r Uf1-II~m 1ft1r-.n-~ l~ ~ "tl

(51 )

J(~ ~ 1:r ~;; 'r~riff CJr ~RT !3fr ~,::r-:Pf tt1r ~T G~ :sm ~#t lr ~nr Wiff U ~ I i;fiffiR y.ri, ~~ I m GfFJ '-liT ~ 3irfq ~~~ W ;itT ~~ JIm'