You are on page 1of 102

•

'q:rI1!n:nn Vlil 'it (1.;,11 "''''if~

aB-190, ""ar~ R1i'If:,~ ~~ 'G1'!lii1~~-4

19'5OI( 1 )

- - - - -- - - - _-

!

, ,

~111 mrrr, 'l'1'Tff ~ (q;n ~ ~ q; ::rq-Q"q. ~;ntlro ~rr ~ ~V

..::I

,;q I t cq I JiTlfW1Jiitr ~\i!l1 "'I iJt-190 -qmWtl lfpf qflI :;:r:n:- .. ;:;:f~- 4

~ 1980':

~.

I <

EItltr1f

w m ~ MrWt *'" ~r)f trT'nn"t 3f1Ul ~ ~ "IT ~ ~W{I <t4r~ll ~ ~~ ~la'AFf4 :ffTT .~ ~m m1lm 'f~ m=t1';:f lr ~rr ~ ~trir ;r ~'ZIM ~ ~ iffi'rtf y, ~ 'VCIi i>ct~re- ~ • ~~ .slIT emr ~ tiT ~ "M VI m ~ lJ~Jt.;rn ~t11m 1f W ifTn i$r ~'Oj,;qttlHI 'r ~ :r-:r~ ?t:lm ~r rrqr ~~ ~ ift ~~ lr ~ 3lIT ~ 1t '4t I ~'ff ~~ q; ~;;)' l1n:r, lf1A 3~ Ii!; ;Of, 1p ~rr ~ .. '3 qqtH ~r ~ m Jf1f!r Sm 't <n~('q 3lrr ~c;lt 15 ~"4 ~ ~~ ~I nfcf?W.i vrn ~ ~m tm ~ ~r Jla\ri lr ulf r.rr ~m ~ ~ ~R ~ • ~ ~~W 'ir ~ am- ~ Jfrn

m • ~t alrr l1'q,q..,rJft q;r 1t"?if FI!T)'<:fr ~r ~~I

~ Q'"((fif""{ q; ~PT WlfHl % SI=HJf"ff 3l~~ mm ~ $I"

(1 Shrfl'. ?ttI41q; ~ :r tn' ~·n:atl ~r ~ ~ mtR" ~ ll'lffit ~ T-ifrr ~ lr tfiIT ~ fflfR crm m4\til -a-mT"it cpr l!fml *r ~ .. na:-;{J+, ~llQ.i ll~ ~ ~ If ~ ~r ~rql l1f ~ ~ Q-'I~r ~ lFffmt 't'R~ It tfmrn- rrc:rr if~ ~ ~ TfT wq-ri ~ ~PT ~ ~ cftr ltta. 4rt1 ~rttQT 1fllfi'4 (p-q ~il'R .. ~ ~lr ~ ~l$r( ~fI 'Q& ~ lffi eN ~ If·nu 1t ~f mn QT, *r cf1f ~ t?f ~ 1ft"r TI Tltffl (ff mf MH ~ 'lqY'~utp ~T03TCfQAtt1G 7ft ~ ,if'\"' dttr ~grq~ ~ tfFI;:ritr • m-Flf{T If ~r 1"

~ T 1"FiJ«rA' $ ~ <IT ~t It ~ '!fm " 1f~fJT ~r d 1'l WoWR"tt ~ ~ ~1'lT "/~r ~ '$ ~Fr lr ~ .. ~t If q\'ti:filtT ~ ~t ~ ~rn m:riQ- ~r 'it ~1 ~::r ~ .~ w.f • lI'JCI1'¢" ~Tl

~ qr at~ i'rrr ~ ~ ~ tmTffi H ~rlt '$ ~m :iTT ~{f1,'t ;;ft ®i~ ~nT (in] cit ::11~ ~ "tr ~m ~"Q" ~ m,- ~ ~1r 1r-iIri't ~ :r==r(1 :iTt ~ "it wp)y, ~ '4T «~ qr ~ it "i'rtirl

*

t

, ,

at'Zl"P:t N : t ~:::r Qt4T<"I" iR 3
3fttrrn-~ • 1 lWf~~ 11
~ ~";f 3tq I ~::f q'fATft tnt JfCfTT
• r 20
~ 'if"' = : iT-iPTTT ~ ~ 27
~tr~ ~rft *t ~ q-fl'i\tfifl
, : 35
anz:rrq 'g'l , t ~~ m ullfiflUT 43
~8Iti lfhl\:l!il\1 itTT ~~TT
lfCltT'Q'm-rf ; I 53
; 3l'fll"lttmo t i l1n1fr VGf wn 70
!
,
,
qh~'Ii:5: t (?:fi) ~rif rtr ~
92
(rsr) Wf'l ~r tf;r ~ ***

( :3 )

- - - - - - - - - -

!

, ,

~'1 1f 5'trrlli'Q" !fiT ~~ ~ TF1J~ qrT lf1lW Wf.1 'n mWR $ ~t .. Cf.W't VGf mit If ~t lr :H~ V$TT ~ ~lf1?\~t ~r 1R;rq ~m w tr ttr ~ 5 T~ ~ *r ~~ vcf JOII~l!f ~2f11 q f11 ~ lfrt ~ ~ffi" vet ~~ .. ~~rni I~ q (lq (,at l!Cf ~ «~t ~ ~ ~ W-PIT ~ i"lf1itfi'"tft 1fl

~

~Rr mr TI.T ~I ~t if ~4Hilwcft !t 3Tr4PlCfiHI3Tt ~ ~ ~ ~ ~ ~rt

r$;' rrf lJm~ rmT ~i *" ~ t;- ~Tl'" ~ rrf "(1ntjif" ~t ifiT ~R:r C!fJ"IN m- 1fT ¥T 1r1 m~ 11 ~r *t ~ ~ ~1 1r~JiU ~r tml'f ~ ~R 1fT '\" ~ PfW Jrmi" TtWtr W !pFIT 1f *

~ ~ .

I .. ~ m ~ti-

... .. - ... - =- .. ...

lff JilT Ttr~rf ~ ;rni ~{ i'f.!rqmr ~~ q11fc cf:r fil~#1r TPWR tr ~ ~r 1;1 'Q"t~! 'Irn!n (~~r) FI'Qf =tW\4m (::31114~"t) 1t ~rr ~ ;jffrr 1ft ~ 3l¥R * ~IT q:jt ~ ~far!;f it]' q (J:4 {PH'

,

~ ~ tf&rr J 62 T ~T ~ ~ft:lTlT,. ii'rRGfl"fr .. ;UiI C(2f I {i .. J 4£1 'l (" ~wrt ..

~RT 3l~ "rit 1r ~ ~I

~ - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~ -

* ml!Wr If -r~rl'"tIVlWR ~~ l"'O5 h -:rr~i' ~PT ~ .. m~ ~"{tfIT : "lfi 1979

( 4 )

2 .. ~ ~TT 't;'~(f~ trT r«rf tfr "€flrn -

.~

~ - ~ - ~ - - - - - ~ - ~ - - - - - -

w tfRr ~r ~R1 ~~ ~ JfR1 .. Tfffi" I A ~ rn 1t ~r I ~~ ~ 31tIh\a q-~, ~r ... ¢r4tr mf;t wAf 1fT itr tr5 q;rn i'mr ~I

.. .

_ .... 1liiio ... _

~ ~ qrit ~ ~ 1TT CfiOi ~"f.r crm ~(~i) MM~ ~I 1f9 ~ trr ~r ~r ~ 1;fm q;'i!Ttf~Q~f eFt mr (fiJf ~I mm:r lr '3 4 4~ 't .. ~fA'l ... ~rilf~ atfiG 'f,:;rF?t lr Fr~P 111:' ~R1'r ~r i$rq' Cfi~

d W',",*q qf tf:t -q-lfftff ~r '" I

4;" .~ *r ~.:q q~ tft ?;JiJ1f -

.,:)

- - ~ - - - - ~ - - - - ~ - - -

i

, ,

~rrrsf ctrr ~mf'r ~rtfT ~~ cr~ ~rr ~~ qM ~riFrr ~ lrl ~~ " "J~'Q'1( it ~ ~n:-lrl ~ ~ ~ 111 ~r ~r ~I'« =rfr tr lfTlJT ~I Vifi 3l¥Ff' * ~rr R Tlf CF.J1f i'r ~~ I 00 ~ " 450 ll!f. ~ CfimrrT ~Yr 't I

_ filii __ ...... _

3J~ It 'fI Jfsr Er. CFflf tfr ~ mm ¥T 1-1 "A If<l ~ ~t ~ ,,~ ~ .m:Jrnr~ .. ~f.; mn 3I~ ~ ~IT ~ ~~ ~~t qir ~ftrr if ~~ trt ~r !:;fl'ffr i-I

6 - 31'fI1'J'OT-

.... - - -

amJ'ibtf It ~r ~ T'a'9IT t ~WFi ~r ~ lQFf mr :;iff ttr Tl {tr;rr,. ;rtir .. trt .. \ij'6jI'6 0(1 % C'fr:q" Er. f>aitTT ~ ~~ ~ &~r ~r ifr

mm "it -nq 1ft ~ ar:piR !f ~".. ::il~ " ::rn* 3Tm-~itj, 1f

"'i'lr Cfi1ll' l:f <f.i'rif 30 .. 0 0'.0 ~rq;TT tfTr ifl ~ ~ lfT'Q" ~fr ~r '!fiJlf Cfimm

~~rit ;;f;T m ~ft(1 mr "I

~.

I <

tm' tt CFM ~w;r Cf,r 4 0 ~rn ~ Tr-;J m-<i 7r -iffir ~ I ~~ l-

~

~ U1rt qi«u:r ~ ~r ~r mm tn ~ i'rtf. ~ fr 1 500 ij" o~ ~rtrrrt

11f 1f;1lr 1f "fI Tr 1t I

8- ~ cret-

~~T ~ JTrl'rnr Wt 11 ~~ r:rr tnlr ~ Ccf.il q;r uri ~r«f "t:r

III .., .. ~

mrr l-I

~ $ ~o1 q;rR ;:fr ~rr ~r Jim: :w4r:::ij:rn- irnr \ 1 'G i1 t::w

lr;r ~ tit Y ~1rt m-~ ~ ~~ TtiRf-r ~ tf)f ~Pl itr ~ nR T.1'r i"rnr °T. ::,a;q~~T ~ 1"~t 1:1 -rn q;rrr ~ Ff1r -g'WfIRft rn:r~ mr ~ \'"1

I 0" 'if~. ~r Cfn-

~ ~ qirT '1' ~ r -q;T o:rtnif!T 1TJl ~ ~ ;pf ~ ~rtt ~ flm l1:t1rl'"J 1:1 ~ql't 1Jcf ~ wr.=ft ;$r ~~t )4ru't4 1t1 TFilm;r ~ iftcft 11 ~- . 11'1TIJ rl ~Wrff ~m ~ 111:" ~ ~r ~r1 ~ trrr~ 1fT TcRrr :3fRIT ~I

I I .. :mff ~~mr * ~ r ~~T .. '3fW¥ct r .. 1ftrrff ~ 1fT qirT (fiT ~ 'l"f.1rfl'TOf !f Cfim i"crWT ~I ~rtT ffir if cfrcr ~r ~ =fiJ1T '1 ~ 1]- "ir~r~ rtf If(:ffcff ~r ~I

~ 1fT 1rM'" ~ ~ .. ~tr -;Trot (O~ r tjtfrf cpT Cipp::f ~r :j'f ffir

.. ~

T .. ~'Ff= l'"F3!'1R" ~ . ~~t 1t qq.1~tr ~r ::rfffir "61 1:RWR q:;

( 6)

~;r h'tlt 1t w ~flr iH ~ ~IT ~r i' om- ~~r iflYlTT qifllf !if~

~

T ?r 't mAT .. ~ " 'al'ritrtl ni* irHi>{!\" m "6fi~ lI'~ ~ 1r ~~t

-a -

tR' ttiflf Qlf1:l$ lfr{ 1fT ~nTr 4r 1&T ~ :iTT *"~"1rtt ~ lJif ~I ~

~ ~- ?ifiRifhr .. ~ lffcf .. q-tRt ....... tf~ (Tlr~f~II~) 3f~1 1'1 wRtlfT q ~l:q"{lilfl ~T vet JqCfj(Oft lr l5t1ri ctif qiFlf ~r ~rnr i;- .. trft ~ ~rlffir 1;1 lfmm .. ~ 1f1'i4T cfr WlftT *'r ttr lriT w.mi.Hf 1rl m if; -r~ftf1iT ?R'~ ~~ lr~ -fflt ~ ;nit f§l1tT Cf)r lfP1 efTa :a-rr ~ ~ q;1i Art. "f3Tt ~ mm lr tr :ntrrq;r It ~ ~ r ~ lr\ ~ mt 1fT trtf f§Tfti if 11:w ijf'Rf lJ"T ~r VFJr ~ -n:r tJiflr $r T'oiw I {~ ~ At G iP I rr ~n=rr 1ft.

Jr~ ~;; ...

... - - ... - - ~

t

,. ,

~wr t91rT""f If Fftr ~~I~at *r (:Tp;rriti~..a~ ~ " ~ ~"mt qi:r aWll~~ -rn- ~f!l ~ ji1r qwr"rff ~ m1"J * ~ {:r ~ srWfEij9:'f mn ?JI'~ ~ -.~ \- ~ ~wri1 ~r tWr~ F ~ ~~

"31~ m ~ ~~~ ~ * qh~1!f tr"~ ~ w lr~~o!li\' ~ ~'"

,,~ (1) !fhr lr ~Pf iFf.:r orm ~~TT (2) q;wt vet rrrit 1$ q~rl"

W" (3) ~ ~ tllTA Cfm ~ G~rr

( 4) ~ t*t ~rrPR" if)" tr:TR 1fT Cfp:T Cf7B zrr ~TA ~m ~~"" ~ cqcm'rirr,

1l~ ~;r If q~ wrt"ri # Rtr ~ ~wrTt q1'r lTfim1 ~ ~r 'r, m ctl ~ ~ n:r 31ap~=f 11 ~T ~ lfm T'w ~r l!f:Wt lfmf;rr m if~ 1r m-lr ~ WlTti ~-8 Cfrn G~1it rtr tr lr,rmf1 ~r JR:Tr ",

'r. ,. ,

(7 )

~m ~ ~ ~r rr:iT '" ~f'I1 f.rt" veT ~ ~ m;; 1'1"l' tr q~ W1rT ~ ~r 1t tilITrr 1r~ ~ '¥ ~t znrt ~ '3('Q I'n= f1 11ffi eft f I EifI tI om 3l~~ vrr 1fT '!lfTf irl -:r;{ ~ CJiwt ~ ~it ~rT ~ qi~ ~ t1Tr ~I'Pfir If ~ 1fmrr ~ rt ~Ft' ~ 1r ~~ ~ " ~ =tt

W "EPM' ~ 3{q~ftTr :flIT ~r in ~ ~bT G~fl: cflr,ut lr T«

itiJ1f 1f R"Tr 1r I """ lfin:f if ~1r crmrtt It tr :;itf141 i=rT m ll~ tit ~ ~ ~ lITh" Wit 1r+rR 1fT ~T4-1 1liTR 't ~~ ~ ~l(fcf~ ~ ~ ~ tl1T~ ~ 1nfR "Q"T q;;rd ~ !:Ft ~r ~ I lltrrf.1T ~~ ~ "{ll" Cfrlf ~ (:flr ~flCfTT q h ~ r ?t * ... ~ tit ~ tr .. mr ~r 3f~ 111 lfCfiTT tlTTPlT ~i":-

lil (an ~o I

.... - - - - -

,

.' ,

- ~ - ~ - - ~ - - - - - ~ - - . ~ - - - - - - . - - ~ - - ~ - - - - - - -

- - - ~ - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - -

I - Glf TZII'T lr (f,1f ~ FPTR tl'~ ~flCI"rT 2- w ~rf ~ ~ 1?lt ~llR qft:y q~ J ... W !fiN ~, ~i1 ~ ~ 1iT if.~ ~m

110

80 15

70 20

5

~ ~ - - ~ ~ - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~

200

100

- - - ~ - - - - - - - ~ ~ - - . - - - - - - - - ~ - - - - - - - . - - - -

... - ,.. - - - ~

q;) «f"JrRT ~ 7t ~ ?tim .1t nlr lf4r qWTT ~rtt ~r ~r ~ ~ ca-r;rr ~ ;riT ml 'n:f ~f11Ir ~:r ~ ~TT trT lT~r i\; ~b ~1J

- ~ ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -

'r. ,. ,

. (3)

'ElfnrriT GfiT 'il!r.1 ~r :rrar ~I m lJCf.rT q:iT ~ ilf Cfirtnr mrtIT ~r itZl~-

I ... JrR:r: ~ G~rtt ~ CflrtfQtqi'f1,. ~PT tr t=l17r ::;:r.:r "qA urrf.i ~ ~ ira 2- ~1it If mJTTT qt;;;t<1 vet Wi cflt Tllf'ff 1-'iT ij"lfR' M- ~ arril

J~ _~«1' • ~ ~ ~ iT ~T -q-rq mr-

(cti) ~ "Jfrfu~,. ~i±t ~rt ~ v4 lfl'ER m *r trilfrr ~ ~?;ffiT Q"F:f r . -rnrrl

(it) ~ llT m ~ w 1f ~ ~ q~ ~~IT

~ ~::mn ~ ~ ~ q~rtt·~r ~ p~r mrr ~I 4, ... ~ " lf~ ~m ~ ~ ~ ~t @oTt q"fi1$TT ~rit ~r ~ ~~ +rff n ~I

(~) If)f~r It mu "t' Cf~L t91'fJi iji.T'lf1t Rlr ~ G~TT 'fT'nrrff citr . tr mlm1 ~ JTm ~ ... ~;i'~ I 000 0 ~ "tr rJ;lf ~ ~ "fif Cfiilf 1t. FPlT TQ'r ~ I

(JT) <nrt ~ M~R "4 om ~Tit ~m N ~ tr ~Jfrf rpf ~

~ ij- 1n rnr;;cR ~ ~ ~ .. ~ ~r 3T~ ~ itRl. ~ ~mi rrl'r ~ I UfTfPln= ~m;rft . ~ ij'rq;; ~ ?fcF~ ~ w If tfIT ~!fIT 1:1 ¥ ~~I'ffi" .. t91llT Ffit ~ ... trr ~ tr o~ "I ~rTt~ 1f1tf 3f1r.IT ~R ... "'~ Jfrr<r \- r i« ~ 1:r ;:rfr ,~ ~ rmr l

~ iif ··mmT .Cf1if itrr rn NTT ~ ~T q-.f L 9 79,..80 :wrr ~r 1r1

(U') ~r ~ Ttr'V ~ ttf'nfrtf ~ ~its«r 3iMT ~ ~ \-~ ~ I) i1JTTi rrf ~

2) ~~.~

,

,. ,

(9 )

'rn 1f?ftm" ~ ~~itr=r w if ,~" ~rif ~r lr~ itfK:tr 1J!fT mlrn:Utr :dOl: 2

..... - ... - - ,...

• • - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - ~ p - - - - - - - ~ - - - - - - - -

- - - - - - - - ~ - - - . ~ - - - - -

~ - - - - - - - - - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - -

2

4

.. _ 1l1000' ... _ - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - -

'r. ,. ,

20(l 100

1 5 15

l 5 15

- - - - ~ - ~ ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -

300

30

30

~ - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -

W nIT lfmPT " ~ r; ~ 60 ~~n" ~rtt Cf;T ~

,'III' dfttIq~ ( ) !'I!o:rr lillr 'In war <1m" 'lr cii'r q'[~1'll 'll'Rff

~' Iff W l1f ~ 1r: -

1 .. ~ ~r- ~ ~ ~1;I(f.r~ tIT'f41 (1 *" ~ ~ • ~I '*

2 .. ~r ~ ~ ~ rm ~Jif lr 31~ JrRrcr% li; 3iMT tfT ~P1~1 {'r

n-;r ~ ~ ~1

J .. llt ~rd tf r:'r G~rit 'lr ~ ififr ri i5fh1a1rl ~ aTrtfr'{" trT ::iU~.1 f1

A- f"

~ ~ ~ fil

4 .. ij~ltI'tf> ~nrot ~ 1'1 Hll!fi mm ~r lJm' 1;1 3 <{~4lt: -

1l! 31'fiP:R' it; f;{qit:lit«r '3~lt4 1fA tftf 1r: ..

1- ~~T ~ rr;;; 'nfc ~ ~ \Mil ?T $" ~~cp hlfn q;r ~ ~" 2 ... ~tff·,'It; ~ ar~ vet 1\1('"~t4 Tlt.i'a' ~ .stt.tI4Oi I

~ _ ~ w ~ _ ~ ~ - _ - - ~ - - - - - - • ~ • - - ~ - - - - - - - - - - - -

'r. ,. ,

"

.'

,

(I 0)

J .. ~ ~ r tr Rn m'iTrf ~~ v4 ~ ~ Pfl1JI' *t ~ cpT !!fW tI'1 I 4.. m TT ~ Tl'lfrr ;;pf f4t~-qnr ~r I

3{ufC4=f ~ ~ :-

--------

~~itf'ff Wt ~ :§MtH 1t mT':rt1 ~ ~ rnrm ~T lltfT 1r =-

I .. l'@ilJlirt1 cf1t ffl"i I~~ ~ nm ~Tlf * ~mrt tit ~ I 2.. '3'"fq"K;r ~ vet ::nr;pt l1 <fl1:" I

] .. ~rrTT • lfnlOq?{tfi ~ ~l1n hahr .. !!nf vet ~n t,pr ~rrr 1

" ... ~ITt lflr ar~ qh~ I

5- l\W,Hr tt ::rtnlrrr It tlrf ~f;r Cf'* m~~ Jll1mor ~r :q-ro:r:{ \

6- qmirf't *'" ~r:-#I <Q ~ 2lTT ~rT ~T " ~r lfffi C1iT ~TT

( I I )

- - ~ ~ ~ - - - -

f

.' ,

1.. ~, ... ~ ( ~.~ lr7r If ~ If"t ~ ~ 1,fj11f ~ ~~ ~(Mirtr eft'

lrU4W .mm *t 'q'JlIT 1f ~ qiTr ~rnr \1 "nlt:fm If ti'rtrr ~ri?r q;-T ~ n m:n TI ~ 'ifITn ~ ~ ~ ~ "if arm ltf mrz ~ l1IQ' F:l h":=i ~rfrrtrt ~n:H ~ m ~rr ;rff ~ 1-1 ~14'f.iI. ~ ~ tItrr if; lm1 ~fr 1v ~ 1f1 :ijlf ~ ~ ;STq; n?fr '" rtif 4If1IitJlI; \;t ~ ~r tr ~nu ~I -rn q?(q~ ~ 9'f1rr (.1l!GI4 ~ W mY1 (01, •• A(~ 11 lftr;;; ~ W3:4F4 ,".m ~r l'I.ii.'M. ml"«PfPTffl ~ h'=t \" ~ 't'l ~ qnJ;qh~ (QqtQT *r ~ ~ ~ <lr lfT m l .. ifR lr ~4It=r ~ ~ ~ 31"'" ~ iMm ilr ,if"{ nr .r1Vf

'R1ft mq~. ~f ii'r 3tPf *r W":rr If ~r uri $it sir . 1trtrr::.fi tfrr

. " thtr ~ 1t *lllHtJrl!lf F « J:Urcttnr ~ ;;«r w lJiff VI ~ m-q-p:r ~f '1f1ta T iff'{ ~ 3l"lRt ~ m:r~ $ fM1r fMi ~ ~ • CfJ'rlr ~i vl1TA"r '" ~ ~ ~ ~ ~ Cpt' m:q-~~ qh1tu ~ \1 R"f3ftot vet

. ..... =ilJ"fttr F )r ij .,,~~ ~ ~ ~ 3V1tl' M tr :rtf a1'l<:rrl m it

fqogft i'r ~ It fItq..mT 1f 3lflJr 3Ffl { 'H tM' ~ i'fe"aTArT ?rnr ~ ;:T{ r fi'Hf "I ~'Ifi~ ( vet if~ -aT-lt ~Wt ~ ltrtrr ~Jj~ It( ~r 3tim' ~ ?c:4Q;lij pr T1 ~ 4q "lctr ~ «M"...m'lr 't( ~ JT~ qh1nr lr F tiff rftr am- :;JTfR;r ~ -TR'~ $ cr;f'rir llrn r(ql ~ l'Cfi q~rT1f ~ ~ ~ lr ~Itt+ ... ~ ~IT l1t trr QlT ,"I l:fi~ If; mr t.fj~ ~ ffiitt ~ If;ta ~ lflh' ~ lrl JI'~r ~ ~ ~ • 'PI (Rr lfrfdcl; ~ ~

I

f

r· . 1Iin"J' 1t m tfr ~ \if t 'tft 'rl tRf ~ ~ ~ {t/fttl l; ~ $t If tmf

..

$T tfiI1t treT TI rrtq ~ ~J1l ~ ~~ -vet m-tf 11 ~ .rtr ~ trt ~~

j.

,

~' ',~ -n ~"tt ~"ff qi't '{J"~ );' .. 1 _ ~ ;:;JTf1J % ~[1l .. ~ ~Tn' q (q .. r ~ ~ ::rr:f ~ ~ ~r it" 'VI alfjf ~

tmi !;fir qiP;{~: ~ FrfJT ~,)-I

!t,I.

2- 'g'f'iIr4{ ~ ~ ~ cqFilli~ "m" .... e:....Tq~~~<a~n ?R (fI ~TtWrM-N~ \if~.,. ~ .

m;rr:r 1it w ~1tT1' ~r ~ mrl ~ (f)rf 'it ~ Fttrr ~ l{1"Fi{-t ..

'r. ,. ,

( I 2 )

qm;rit ~ ~ qfff ~r in- ~ ~r f'qi - ~ ~ ~ (q (tq"(Plt1 )a:JF.rm ~ trAt ~r m ~ ~ ~J1:1lr nt2f~ ~ ~ &fq- qiT~ ~ lfTfl' qiPf ;;il Tn zr r ctillf ~ CF11 it rn::rtl ~ ~ ~TJ1f W (I) lftcf ~ ~!ft tnit

. ~

11 .1l~ ~ cpf.l "ff)y (2) ~ tP.r If ~ rr Jtb I

2- mrr ..

. ~trrm~ifi; 1Vc q;r ~m m~ qMt 1t ~ t~. ~PT it ... ~

~ ;riT lri ~t ~ m+1'f'(llff ~1'1f";f .. ""I tp:jur .. ~";q'~ ~ ~ Vt trn' ~ ~n: .. ~Rt ;r~ ~ ~ q;rt ~ ~ ~~ nq; ~W~'If{ -:rtf un f'q:;t itt ~1"t ~ '(9{1ri ~~ ~r "11l::r \i'~ ~rftlf( 3TPi ~ ~ \tl 3l~ ~~ ~ ~m ~ 'l'IITi q;r $T1f ;:;ff ~m ~ ~~ ;=;r;rfrlft 1lr ~ ft "tl .. Jft; 1.r ~ q;r

i$11f m~ M~ It ~ ~ ttn % \9'PT fr m;t( ~ L *

, ~

T« ~ t- lTf:fTm.J;frn:; i'1c ~ q;n:f "it "fITr ~fitt ~r «r=rntlr; ~ r:r

"I,~M :m,- ~lfR ~ "t I ~ ~ q (q {11'11f ~ lr Ij$ m ilir i:tiP:{ ~ ~I ~ l"« CfiTll $T ~ ~ If"m n1.r1 ~1T mtt tp ~I11JT m:rr ~ . ~t~qy.t -q;r Cfird ~-for 11 ~ ~..r WW.fJI tnf ~rnt ~1

~ - ~ - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - ~ - - - ~ -

. 1! 1'« . ~r& tt M'trr ~ ~r ~ qft ~ &G1 ;;j ~rfr ql\'hr\C );f~,

'r. ,. ,

(I ])

3- ~Pf~ ~r-

Rttrr tp ti'1:P1 ~ -arrn *r ~ R4irfr ~ W. i6T lTlrRr ~r lfl:fT ~ W qif1l ~ ~ ffi1Tt 1;fjr lf~7.fi ~ ~ fiTT CfiT ~t g)(ffGf 11" ~

~ ~r ~1lfntF"i ~t~ 'fOr ~ -q-T ttr mz:r ~~ 31m~ .... ~ Tf1:' If ftlfff i:fiT ~ tfJ11'<ir ~ r WRfT i'l

~ 10-.0 _ _ """ - - -

'~TT ~o

;jj" ~ :ffrr ~ 1T'4&1 ~'Jlr~ {~

~ ~ ~ - ~ ~ - - - ~ ~ ~ - - - ~ - - - - ~ - - - - - ~ ~ - - - ~ - - ~ - - ~ -

\'ltltn '"' $r ~ q 1'fHt+ ~1l1 {, lPIV

_ _ _ ~ ~ ~ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ • ~ _ _ _ _ ~ ~ _ _ ~ w ~ - ~ ~ - ~ ~ - - - -

2

~ - ~ ~ ~ - - ~ - - - - ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - ~ - ~ - - -

4

I 4

5 (:J3.3J) ,

(40)

, ' I.~ mAT

.' ,

( 93·31)

15 ( I 00)

2 .. 311(r.r.n- ~~ 3ttto

3

(20)

'.'

'i;" .

"

"

..

4

- ~ - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - . - - - ~

( L 4 )

~ «I (Om 1J TIf ~ "t:r ~1r ~rift ;tr ~~~ ri 3f~ ~t ~ !pi' ~~1jur n ~rfff ~I ~~r ~ ~ ~r rp:rr it ~ ~tf'ff ~ #pr lfCfUf • ~ ~ lI'm \,( ~~ ~ Gfm:i ~ ifiWf If ~m- ~~ 8'rq-r ~lfu" ~ ~I ~ :stnw m _~ it ~ lr ~ m l1frrffi * 9 J "J 7 Rhmrl -qmrr __ .. tItrr ~ if I ~ ffrrr 1fttn:'r ~ -rn tlinf ~r ~ 3frtJ '\r ~rr SfFil 1-lT _ .. ~ t1ITfCn" n:r 1.frd ~r ~ lrl «fJrRT q; ~ "0 J4THotHl ~ #JI~ ~ ~ 1lT ~ ~ ~ q-fu" mrl ~ ~~ 1tr Y m- m '$ ~. ~

.• ~ ~ "QT ~r ~{fr ~r ~ ~ lr ~nr ~ ~I ~~ ~ ~ q~ri1

. ... fd'ff ~ ~ ~ fr ~ It 3lTiI ~ ~ ~ "if~ ~ ~T cr~ .~ tN- ~ ~ ~ 11 1ft If'rt ~ ~~f'aml crmITt ::r ~ "ifffi q;i'r " .. \ lIftf ~~ ~I ~ ~ ~ 1;f ~~ ~ wq-rf ~ ~ ~ "tr ~ ~ (fin'Ur \tNt ~rr 11l mrrlf ~m ~ ~Im ~ Cfil9 ~ Tttntrr (46166~ffi)

. . ~

11.... . ...• • ~ ~ l11'U'4Tnf ~ 11( ~ ~"{fT zrr ~ ~ 1f "QiP1 qi(ff 1;'1

. ~r ~ iDr~ 'hiT .ff=::r ~ ri7f $ R'm ~ llf ~ if 3TP:r Y I i;fi~ ~-

..:t

.. ,

'r. ,. ,

~ ~ mt 1t ~ 20 ~~?I'I(1 *r If\;:rur 1f ~I rTtt~ ~ mln ~ 3f~(f '~Jtw is WT ~ vcf ~~ ~ w r.r ~ ~ l:Tr4 m:rl ~ 1ft11:ft tPEIT ;rtf

. :>.", ~ CfiI11Jf lCI1t tllV'HCfi ;rtf ~I m lJ"Efi("{ $ ~ml"l:" 3tP'nlrt 1fT o:rtr ~ alIT

:;:~::l~f?. ~mrTt lr .q;n:r ~ Cfi'{" ~ ~rd !t tltr ~I fI'1n:'"VEt ~W ~ T« CPrl ~ ·\:~Irr lUI'~ rri w O'QT ~ &:I1441fiq~t ~m m :;ftr eprf'rJri'f i:fjr fq\H1{ ~r

-_ :~:.:. .. .

lj\iff~ tt ~ ~ !i~ vet 6$41 ( ~F -eRr 1JCPTl: E$ R'fIT ~I .: .1rui ~~ T untff ¥ !J{'kI!U;{t ~ ~ tPE1T tfr "t' I ~ ~n:uT ~ q;Ff

. ". ~ tftr ~ :lt1HtU';r merIT ~ ~ ~r lfrfr~~ 'Pt ~n ~ ~ 3fT U

. -. "'1.aT 11' 6 .00 fI 'n1U?f l«fft II "Gfl4i]( "fil ~Fr ~ v:.r::f ~ .af'cli$ ~ ..... " ~Jd ~ l ~:;;~ ~ 40 vf'Rtn=r 64;ClI (~F ~ w Tf ~r:r ~

. . .' f' r-

',; ,. ~'~7T ~rr~ Ftr ~ ~ m~'"'~ ~tm::rt ~~ tr llP:" !TTl

( IS)

.~ ~ ~ GmTT ~ ~ Xl!r-ffcfi ;;ff ~1 ~ q-~ ~c;rl"~"iT (33-33) ~ ~ 1.f ~nr ~ ~I

ij"t~ -~ ?!tc * ~ )t Frfr ~~q;rrt * ~ulntl~...sT~

'r. ,. ,

~fin ~-¥.~ m ~T ~ lfif ~~ ~ ~r mr 'fFT 1;- I T« qf{q~P1 ... 1Jit !pI"\Or ~ IT qlf ~fl1T ~ ~ itJ~ Cfil'TUT t§rtrr \7f thf 1.ti :swrr4r ap:r

. i21'nm~ ~ 1lf q;f:q' l:f 3lml lfffllT $ ~~1T ~ 0Iif't'0T q-(q (lIH~ "tt={ ..

- .... ii

-qTIutl'lf !fT~¥T ~ ~ ~ It fttr q tq \PH1 G~ri:'f ~r m'lTt tlmr in:' 1{ ~ tRr ~ P,'rr;;n:r If 31'tr.1r ~ ~Rr en- ~ I'

, .. 4- ~-

~' Q~·"GmIT ~1if lr M" iff' '"' 'ffT11~t ~ 'IfI'lrr rr:frl

( I 6)

... ... - - :l1li .... _ ,...

... .... - .... - :.. :... - - - .. - .... ... - - :-.. - - __ .. __ - .. - .... ..I _ _ _ ... ... _ _ _ _ - - ~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -

~ ~ - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - -

«mffi ~ -;r~ ~~t ~f 'q'T tr'ftn:T rr w q:rq' tT Fltr ~m",

1+-<tM~ tr ~m ~ trri ;rrf \1 <;'\~t ~f Q""T q;itif "3 ~Tff ttmrT 7$r ~ ~ 1f ~~ ~Tl:" vcf 1fi11:Tt ir ~MfT' ~r ~ (q;~ 66 'Prtr 'lfmr!Tl:rr: 'frT'n"RT it' 'W (f.r '[PflT ~~ qrt-r ~mT ~mIT ~_"'lt ~ 30 w111lffi 'fr~ ~ ::rnr1t¥ 50 ~n=r ~ ~ TtmT V~ ""it 1 20 §t ~Ho q hit! i:'T lr lfMfilifi flT ~ lOOT ~ ~nr itl ~f7TF.. "{ 1t

1I'l' n' w;:~r tf~ ~ rrmlit 1t ~ 6 6 ·6 6 Q Tfttl ct Ttm JfT"Gi ~ -irt

~ Cfim 80 tlTatrn ~17f lfllff uil cf.r ~ tr 1f:';f~ I 0 \I'm'I?! ~ .. m- fr ~M7ij¥ ~ if ~I ~frif~fnr ~ ~ ~rn; ~ ilT 1:frr rrf I ,' .. ~ ad ~ -?MTTTt %" 1lffmT -qfn:rrit ~ ~ 22 ~imrff :q-rn- ~mT ~ it

.' ~ 'i~~ 5 7 ~ ~ ~ I 4 lATmrn llrttlf~q; iIT %" "tt ~ ~

( I 7)

~ 7 ~rn m~r ~ m~fT vt;f ~ GmITt It lr 66 ~rn ~"*rn 't :ArT ror ~ 8 8~8 8 !Il'ff1~f('1 7lf.'f «JlffT ~ VI~ I 1 .. 1 2 ~n=r ~ nif "" ~ 1t 11FT T:7r \" I

~Tr,m vet GPni ~t It ~wrt crTiircrtor "I lffr Cfifll!T i" ~ ~mlT neff tr ~ l3f lFT2ffff ~ro.- nt:r 1f I ~r=rt wRt lfT ~rtT Ti4~~ ~ '\(-, ~~r

~,.. nr.":-t ifl' Tr"(t\; ~I ~-~IT ~r i'iIi$rt:rr % TMtr ~ flCfiTT ~ ~ ~I . .:rft ~ '\r I G1fr; snc, ~ "'"'" .3i~ q;r 'fl'T aqWI f1 ~ ~ qg-;:r ii-r:rr i'rnr 1'1 . Tt1 ~ilI' 11' ~~ '* ~q" tt ~rtf ~ 'IT q;ritlTT ~r iit li!frw:r ~r *t-

.! :1. ~lr ~ %rT ~ ~ ~ ~ ~trr "t-I

. :

,

/

,

.' ,

-rn ~pf "if ~fr ~rTt ~ :srrcrm ~ ~ 'J1 ~HI 1I1f rrfl ~ . ~ * 'it tlJr ~~rtr!JT '$I" aTTCrRr ~i ~ J ffi1"~ ~ i;r ~ m lfil ~fJrr-

~

~ " sr~ i'R't if.~ 1t ~ l'Cf; ~ tt WfiR $I" ~ ~ ~ ~ q;rrft .~ anm "l ~ tt iU ~ I 0 ~ It 'RFff ~ tit1r tr~rtt 'if; lfEtiA ~ rtlr "tt tTr ~ ~ atltrr Tl lftrrRT * ~ ~ ~m, rt ~ :;lr ~

•. c"~'~ "1 ~ t91r 1r lfGfiR ~ ~ rfQl wTf"m:q ~ ~ ~ 93.34 vT'rlmt

Jij. .. ,~ .. ¥.. ... . . ..', .. ..

., •. ~ 1fqif.l'jf1 ~ tt Ttl" ~ ·'qi 00 IJTrltffi ~ ~ 'NR -VI ~

$It f1 trT ~Jli ~ crrFtt 1:t ~ :{frSI R { ~ ~ • I; Uh1ffif m WfiFr 'tiff \'-1 ~ 60 ~ T\1~ffI % tm1 m ~ ~R ~ ::ij"ifltp U"q- 4 0 ~I!l

,:<.iI*tft ... ·~R tr ~ ~I ~ 1;f ~ " lPf"{ft 111:' I$Jlf ~ ~t

, 7j..J3 gff1trn ~ 'If.fiR !f' -m- ~I ~~ 20 yfdut1 anf ~ vet ~ .'~, Ifmm ~ ~H !f Tiff ~I T:r.t ~ 73 S4'tmm % 3l1f.r 'q'tfiR ~ ...

~~ ..• I!Imi~ 27 ~~UH iEf{~ ~ ~R tf m~l

(I 8)

B'n:rp:f ~~ ~ tr ~ffi, ~ vet '~Wlq *r ~ n 1:JiAt" li~Frr:'fffr 1rnA" 1f mil rrrt ~ ~ ~ 'EJ':tr crmt ifr ~ ~ '" ~ ~ " ~~- q-r q;m ~ CfM q;r ~ ~ hftr 1f :wril ~trrffi ~ ~

q;r 1PlT ?f~ erR G~rit!f ~r "tfRI ~ ~~ *" ~ 1f1't(1 i' ;:;jm mrtn:r ~ ~yqtlf ~ 20 mu~ trfnirTt ~ 11m tr 1-1 ~ vel ~"{f:t IPf:r qffi'f ~ ~ 1fr;r 66 vi'fffffi q) 1fAt 31n:- rrr;r 53· J 3 ~ ~r m~

,

.' ,

~:'. . ~m . ltl'r-1 ;;fit ~

.: ....... _ ... _ ... __ ... l"1li _""" ... IIIP ......

I W. JfIT t'fin flT ~Jttwq

~f( , ~ - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - ~ - -

1 'qlfFf Jrti q"*Pr ~r /~ ~r I ~ {tQ ({if

'! : I. 1I

. :

,

/

~. 1't $" 1fR1 trRt l'cf f'"4l;1J) r$t ~TT \1 "ij"1'T1i 11 ~ vet ~tit 1fT r.fi'JiT . ...r.r erm ~rtt ~ lr liT7r 40 JllftUff ctr "It'Rt n 53 JlTdtffi em- ~~ ...• ~TT ~ \1 itTirA~ ~ rfcttrr ~ ;$-r tfr ;rtf 1r1 W1G \" lrfrrRT

.. 'PIt if!n; ~r:l't l!lRf lfT tfnm::r1f *" ~rr 3l1RJ~ ); .. ~ mr ~ w ~ .r iP=RCf tr 1" I

lTft'Iffr :jf(1 2: J

.... - .. - - ... - -

w _ - ~ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ ~ ~ - _ - - - • - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - - -

14 .

l

l 5

100 6tq I ( Cf ~i' I 0

9 60

6 40

.~ - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19)

- - - . - - - - - -- ~ - - - - - - ~ - - - - ~ ~ - - ~ - -

l m:rtTT q;r , ~ ~~

, 'SmT I mr" - ~ -~ -~; - -, - ~r -l ~ -tfj~ ~ -~~- ~r"

- - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - -

.~: .... - ....... - - ... - -

~ - -- - -

. ·fIR

I 5

, 5 lOO

...

100

.... ,... ... - - - - -

..,.--~--

- - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - -

.. ?fiFifFT I 1 ,
~. ~ 1f.iI'{l" I 3 4
(~:" .
;:";/ 73·3 :; 20 6·66 73·33 2.6,,66
i
~.' . ~"" - - - ...... - - .. - - - - - - =- - ._ - -- ....... - - - .... - - - - - .- - - - - - - -

r - '.

'r. ,. ,

- - - - - - - - - ~ -- - -

_ 6 W W _ _ _ - - ~ -

- ~ - - - ... - --

~ ... ~- - - -I. - - - - -

f: _11111 .... !11010- .... -- _ .. loI'-----

,.

,

... - liliiii -

- - - ~ - .... ~ - ~

- - lilt- .... - ...

l 5 100

3 20

1 5

IOU

-- - - . - ~ - - - - - ~ - - - - - . -

8

~ - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - ~ ~ -

15

I 5

I 00 I 00 6 -66

- - ~ - - - -- ~ - - - - - - - - - - ~ ~ - - - ~

6

8

_ R • - - - - - -- - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - -- ~ - - - - - - - - - - -

. .1

... . ~

'r. ,. ,

,

.' ,

i:

. \ l.

(20)

,*q) 1fT ~ 11 ~l1T RT~ ~ ~ flm' ~tll(t1' In nr TqlNffi" 1t ~ ~f'Cfirtt vrm m~Q titt ~ 1l1'Ql':I lr ~ I$T,lt1fi' WR 1"1 t1Tt *t Cfm' ~ ~ ~rnr 1:f ~ lj1fff m ~ q~m qi'r JI1f'f !r1' i" I mrt %' 'GmTT 19tfff ~ 1tt:t -fflt ?Jr ~flT qrfff V/~ R1fi' 'T-

1 - Cfirn'T 2- tH~

:;""1ftT '-- ~lir

m 31'ffi' (4(1' .r)" $r ~ t1T -rnrr '" .. ittGq;t ~ 'titt"$ ~I'Q" 1m

~r ~rnr '\rl ~ % !T1R tlf "$ lflU' .~ tmf lTr".lt (~'"' ~

~ q~ri't .. ~Iqflr ,"I m cflr wrri 11 1tt:r -titt CIiT !ritP5 ~f'T ~

\;f mr '\r I' ~ q;fFt r m- Mffi '\tl q (q"U lr tr -i'Rl "(tT «tI=i\4 (fWiFrit -{q-f (I ~ ~IT ~ ~~ ~I &m ~ crat '-t 'iffi{TT lr ttr ~ • ~ ~

1'1. Tg' ~ ~r ~ qifTUf m "'(:rnTT ~ • );rti1d lr 1(if;' Efir lmm

\1 mit; '1 "Ttl it ~ "fflt"iJ ~n 'ddFifO{ • WM ~ r m "$

~

G"wtr?t 1t ~ ~r ~ ,"I

t! 11f~ -trr 1=mTT ~ 1f itt;; q~ ~ ~J1T ~r ~ ffiT i'

:;r;f1J (t) "trr ~r,;{r (2) n"f (3) ~ft (4) itfq (s) lr; (6) mr '$ 1i1' ~ 1jm 'I, ~ Wirrr tf ~ ~,,$fMr vet 1"ft1' 11r mIT ~r ::ymr 1n ~,,~ ~ ~ ~rr ~ qur -t1T "'" "i:rr1f.t tr1"

~ 11 ~n: ~ 11tr "('1f lr itF;:r rnr ~ 3Trr ~ ~ 'lfrt :if Tql''fflf \'1

1rM" ctr ~ ~t eft &W MJ'GfOl'~1 Wl1~tt -aT trT mn- ~ $

"'ttr tr t9tf1f $-f;r ~ ~ r trn ~ q~rTt ~ WR1 ~fT If\ 1fRt ~ Rtr i. !Trt •. 4i1CWT ~1;!' ~ ~ Cf~t lIT titrrT CFr q;m "1$Tti y ~ 1f'l1W~-

1- {[rtf';:;." "

n-. .

:~'}

2 .. ~R"T

3 ... r.f.'!tr - ~ ... ~ ~..."ffmr::tr v.n:;

'r. ,. ,

Ji4I;:;rr ~ NrT ~ ~ 1FT lJ"l'tI' ~ ;e",f}ft .. 1PT1\ fttz- * ~1lT'" *Mf4"$ ~ • ~ lr iT qitJ 'tf ~rr ~ ~ '" (I) ~~

.;>, "" q f'H"'('1 ~ (2) ~rFr..fr.; 11 .. rai'f.i1 .~~mfi'lfi "",'

11 •. ' ', ?:;~::~

r·;··.· ~

~'. . m"WlH ~ ( ) '1- lQT4P.r "#q _ WM' 1lr-r

.' _I

, 1m mmo:r ct ~fqf1l ..;::f':if~ q; ~~ ~::r -titt ~ ~rr-:rt ~r ~4iflf

,t '.::'. if t~ (I tr ~);;r Tn 1t ... ~IT ~~ 7$ ;ff~1T ~ c,;r ~r:r ~ 1'1 1(~.

:.~

.:.

'.. tmi 11 ~tTT !t M"W UiR ~m q lt~ ("(81 fI ~rrit 1f tH .. tftj' $ ~ / ..

. ;":i~~ ~ ~I ~ ~ q (q 'frtrff ~~t tfir VtRi" IfR' \1 ~ '4t ~ ...

. \ ~ ~

'" ·~Irzr T ~ trlt m ~ m~ w :;rr ~ \- ~ ~ q'('(en4 T f!fi mt

'. :..;ti'Ct nH qq- :&ff'tr.P ~ 1fT lmIT lJiI'n

.' ~ ~ .

~ ~ % ~ trr tCf4tt1 dQ"tUq \". ~*n ( ~ lfltr.:qp:f ~r!il~ to. ~ ~ ~ It; '1 ... t1T vcf TnTT-i ~ tfr -qh4cR ~ ~ m :ifr ~r \'1 If ~IG-f q;r citr ~ '" ~ q-1q'WT(9 1:fq-.rT ~ ~..mv Jlrtj"l$ eq~u hrr ~r ~ Tl -rn w.Ttr 3""«(rq~ «:4qWf ~ ~r ~ it :nr

\ l.

'r. ,. ,

-

(22.) ~¥tiittff -;&i't 1:f ~~ q;-( ~ 1r-

1-~' WI-fit{ ~T;(~4,-mu ~ ~ "tr trt'q'"iIlH'1 mrr-:lt ~ ~rt ~r rrtrr -:rTfl I

2 _ t:n~ -qf!r ~r Vlr.r ~ ~ { ~~ m 31::q wAt ~ &fCR1~ tJ:t :qtrr

~ ~rT mr 1'I'Q"T J<=Q 14""1 ,

3- fct)tfr ~t{trl ~ ~ lr ~"'4u' 1t TffTr ~ ~rT itfi'qr lNr ¥q.~ I

Jq tAd ~;:r ~r" .alIT ~ -=rtT ~r ~r ~ ~ -W~ ~ <iT :tN 14 "'I ~ ~ eft ~ "-fiT ';fif irtln "2fWrR 11 tm;r vcf tcf·..-rrtr-=f ~

ntt44 « m !f tri'itlrlO:C ~ ~ -nRt ~ tr rrf l' fcf ~rG<i ~r .. m~ "$I' 1rliIT ~ ~ m7t ~ ~or ~I am: ~~;r ~ lQ;oj ;:k ~ 'q"T"?f

ifi"ih1f ~I tm tnr ~rt ~r "iJ~ ~ tfr, II~ l' ~ ftc $ m ti 14'1 a

J01I~ur lrn-

~ q IlllY'(q; lr iTT ~M ih" rt ~r If"i;ffi";f \1 'ftaf ~ TIh;fr~ ~

r-

~ ~ C{l:iI' q R"~ ~ ~r ~ ", ~ ~ ~ 'tr ~ tiir m=-rnftt 11 (q (Plrl ~rr-:f ~ ~ -W, !ftr q;rtt'f '" 'ni a-n ~ ~~TT 'tftr ~~r 1;f fl"l~q~ ~ ~ lr q I Nt{l$ m- ~ ~, trr vet m~ 11 ::3fG I c;;r ~ 1ft 1'l=I"

ilT '$ ::3((1 I 4 ='l 1'f "«r.Ho:<t:«T: m=e- q;oq-)- iliT ~J1T ~r :j{rnr 1-1 1lnotrq ~rrr~ ~ ~r JNrcF1 fq;qT ~fflr "" ~ -trr ~ -rnrr ,"I ul4'lq m-~';f ;fir ~ ~1' q ffl' llR ~ ~, : - (t) mer 1!fit[.~ (2) -rrrr "f:rf at" (3) «l t~tI

~ q;r ~~,

~II~'~ ~ ~ q~ ~ "1:WT :au ~ a;o=q ~ 1f ~ rp crfr "f;1

rorilr • ;m"t, w.c,..m anfIr ~ 'Il"Il< U'It ill; iIW< t1T TI llT;;r.:I <l;r !l~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~M a:t~ITiicl!:t $1' lfllW lQR" ~I ~~ '"" 'iff"fT 1.15 cq'~rQT ~~ m $' -qflT ~ 31i«<IT ~~ ~ ~ tit

'r. ,. ,

.' ,

( 2 J )

:f"mrtr qlOFfirt ~ ~ lr I ~ 'Q'i" ~ ~T T«r " ~ ~Rft $ '(Cfm '!fm lilT ~rr:rt .. Cf~ $' RT ~ trr * ~IT ::r~fiP; ~r :JfroT t-I ~ ~rt ~ ~~~ tf ~IGT vet ~;:r i'R't w-PrT $ Cf~t tn:' wq-ri ;$'r 7.rnt" 1;1 -;rffi ~ r:r£it 11' triirr ~ wqTf crT st' aTU3T f'qOJiRf ~r 1 ~ tlirl"T 1ffr~

q~t tn'" wcrrf ~r ~nr ifF '" I

~ G1'ffi If l"fl*1f ~'TG;:r qif ~tr 2iH'!TT ~ i;r ~);I l11-

IH'f ~ i'rn;::r. ~ ~rn l{~ lfff ~ ~tT' tr ~ If itl« rin; ~ 4~(!!4J;:s

im" ~ 'fJ'rn' « ~ ~ m rr-1 vet tift % WJPi';f It ~cnf;r ;tt iT

l[rnT ,"I l{tm~rr ~ Vii ~m- ~~IT • 11tf 1ft t" r~'Ap3t ~ m ~ Cf~ ;rfr \" :in:- 'itt T{1 "iTIT It ~R- ~Itl r ,:rr ~ri ;rfr i'l f" ¢ ~ • 'UQ" T:f ... r n1' ~ qitf 1t ~m ~ 3T:f1Ci Tn ~ ~ffi" ;;t • 1f

qh 1:4 ff.1 • ~ ~ r-;q;rtr =f. ~ $ i:fin1'T 'lf1f ~ ~ I ~"'I 1t ~ ;:rc:trr~Jq 3frnr -m 1"1 1fflT It :shn:' m ~ ~ GPT"'fOT "G~~rT ~r l1~ Cfifo'1rf <;f;T

If' '3t:qJq~ ~f tfla tt if~rr 't1T ~ "l:T'Of \' ~ 'l:fl' hltrf ~ ~~i¥Jtr 'lIT ~ ~11J: ~ 1" ~r GfltJt"I _r.;,rf 'Ifl' ~ m -r, * trrt ., ~rr Jtti, ~;:r ~ q;p:f to q ,~ 'lftf.; 'Q'1" 1f er

'PR 1f1'" q;"('fff TI ~llr r. ~ tm' Tllfr T ",alA (' vet 1ft("l;"*, Vlr cr1n- ~. 1tr ~ ~r iIlT't" lr ![FfiT tJtrJt 'fir 'l51lf ~ lr I 'fiT Wfrt ~1T-i cwI 1t ~

~rr "" ~ ~m tit)' 'I-

I... trIf .. -q fq (lira ~G:fiM" ( 1

2 _ '-I"f'" 'tr 3tAi1:' ~ ~ ~ tn:' ~ ~ crm t.; 'fl.( ( i

~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - ~ ~ ~ ~ - - - ~ . ~ ~ ~ - - ~ . ~ - . ~ . ~ - ~

* 1fFi'fT ~ 1JFf If\ ~Jf ~f __ 1ff \1

'r. ,. ,

.' ,

(24)

J) ~f1f:;:r~RlT 4) ~- ~Wt ~ (

~ ~r ;:grr trmm tlm ~ I r;pt['~ ~ 'qR ri ~ ~ ~r,. "fIT iPiRr .. ~r ~~ ~ 1t 1fU ~TT ~JlT TInT ~I mn ~ 7. ~ q'm!irT 3N:r 'tJ'T tr, ~rT $ R~) ~ lIra- ftmqiT ~ ~1'Jf o:Sr ~ \-1

CQ'JCR1rm 1i«fFI ~ f"cfiH'r ~ if~ ~::r q~rit ~ ~R "1t ytrsFr • 1j1:flT em- q;r:r ~?, ~"1r ~1

'(1~ % 41 ~A ~Tq.l % m:; ~ ~ 1r ~r 0lZf tfr.tf~ 31Ft,

c:nr -rn R1!fit'T "'-

- -.- - - - - -

- - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - p - - - - - - - - - - - - -

N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - ~ - -

I - lfrrrr.rr ~ I 4
9 ;~3 4 6·66
~vct ~ 8 5 2
53 ·34 33 .. 33 13·33
~.
2 - 'ifI1"'li - ~ I 5
(I 00)
~vcf ~ 1 l 2 2
(73,,34) (13·33) (11.33)
~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ ~ _ _ p ~ _ _ _ M • - - ~ - - - ~ - - ~ . - ~ (2 s)

q ~,,"q {j31H W 1t 'EPQT m crffi . M ~ '* w 1f ~ ~ -0- l1'ir ~mIT ~Plm ~ '!IT '"i tT :nq-r&"~ ~ ~m1" ~Tff ~ n=t,r, 7;f~

'* ~r -rn ~ If; m-1r «fl." t:n:' 11 tT ?f11f ~ \f :Tim ~, 'n~ ( ~

9 3. J 4 ~1"ff q~O$f't trff It tffl1r ~ 1r I ~~;:r ~ vet lMpt 1fT ~ cFR ~t 11 ~ lrl'l AT 1f 53.3 4 ~rn ~mIT 'Q'1:" 1f 3~'Hr; i! m Y ~i1fcf '3; ~~ffi t ~ '1fT m 1:5 !O(fmm ~I ~'h; Cfi wr-:t 1fT ~rn- ~ - ~

'! trfq ~l W1flj If ~ 73 mtlf1 54;41( ~ trr 1t 13·33 HT'mrn ~~R

~ vet ~ it {Otll1~ wr.:r trt crnr ~ ~ *-rl

3i4B44 "t ~ ~ l1'ifll{ ~rr-; il'=fR 1t q-mrT .. \tfiP14H tnt sr-q

.~ ~ ~~ 'tim- 1ft . ~r 1f '~1_'( A<C ~rr-:f ~ftT"~~ Ytf:t+r ~a;rr

. ~" m-Jt,r --mr ~ PJ ~jT ~ ~ (tm t{~ .!lFt ~ liIZ" nar '" T'Cfi -.:Ft efr t:krr ~ CfR1 GmITt 1r ~ :urr ~ffi ~ m m~ ~R ~ lfni ~T .~~-m?ftf vet ~ ~ w 1f <'$1'i ~ ~ ~TT t1T ~ ~fFf ~ lIillf ~~ ~ rrtlJtI r"jlTf"f ~ ~.tr ~ I W "5Atf ~ lTomO~blt{Z' m arosrro mfr mit~rrr ~R ~ ~ ~JlT fJmm lflUr ~rl *~ ~f ~rtt vet &?l~ f"l~hnalt ~. :f4 ~ ~TT ~ 1t ~ ~ffi'r \1, ~ cAf ~ CiCfi tmT % if(l'(J; ~ ~ -e$1' * 1f1Tf # ~RT If-p1T 9lT1 ~ ~ 7-8 ~ lr ~ ~\(\ctl {f ~ ef1lA ( If it ~fG'i mTT ~Rr

. ."

. - . - - - ~ - - ~ - ~ - - - - - ~ - - - - - - - ~ ~ ~ - . - - - - - ~ ~

* ir ~Olfh=FilHt .. ~ a;N. urJII~"t .. ~EB1 I 5 ~ ... I 975 .. 11T'('ff (i (~rt' .. .,-t ~'r. ,. ,

.' ,

(26)

(2. 7)

)

_ ft - - ~ - - ~ -

'wtror ~ mJfTT tr ~ ~ GE1l:1i1it ~ ~T or~ If ~o cpt lr~ ~I ~t tTrtr TI 1fttr ~ ~ ~ 11 "fITr ~tffciITl 1?rl";fQ G~ er ~ ~~IT

~::?frf· ..

. . ~rgT lr .!l~ rrwt ~ ~ ~ \, q tq IT ~ l'« l$Tll 1t "fItr ~~

~rt itt; 'WFl't ~ lJGV-f 1'13" qiftf 1t ~1r m ~ alIT 1:f l' ~ ~~ '(fJQT q;;f ~ffiT 1;1 ~~ ;:fb' "tfr ifrg-'{ « ~ ~ ~ ~M ~~rit 1f ir-ft ~ ~ ~11T~' ~ m ;Jqfpi4IT T« qi1lf 1f t"ffr 't ~~ ~ 1fmTT

'Vqirir -m- tt l'lf ~ ~ ~ YI lff1T~T-5f~ m:rr ~ ~ 'it ~ lr 3lPfi't ~ Cf;T CA'tr ~ ~ 11 ~ ~~r (f ~ dim (fiAt " ~r ~ ~

~' . V~ l{qlt ~$T qifll ~ ~ I" 1fU tIT1:cfIT ~ ;riT RtTT 'fflrr ", ¢rfi

'r. ,. ,

t .

1fT ~ 1'« 'Jp:r ~ ~ Cf~ ~wm:- ~~ "fi1G If ~ tT ~ntff t Mtrr ":ijlTff ~ ffi1r Y :::r~ ~ ~tfFtil={1 tfT 'iflT{' "t' an~ qmt tf trQf{lfR (tQf

,:,

3l:tr ~ ~~ 1; R'f1T ~ ~I

q I ~l~~ ~ lr ~lf1!' tv 3lR1.JTm '$ <d C5Wt vet ~ tt ~

otPT ~ F ~I ~IA ( ""IJfi 'll; a11\it~<f ~rt, "(l;l'<'Imr,.jRq~ mI'4 ""'" tr tmf PM q;n:r m- '({fa ~ {Cfcfirt ~ ~ 1r l ~t!t -trr ~ ~lffJ1:' \"

~

""'l <ri1' >"I"iIr $!IT ~ ~ \-1 'rnI 'll; qii'f 1t 3('111 <H q;pf ~~ 'l! ~ f( m ~A 1$ ~ 'Jftc.f 1'ii ~4rl~t q;r ~ ~';{f ~ 'f)3lr"t't *

.",

~ - ~ - - - - ~ - - - ~ - - - - ~ - ~ - - - - ~ ~ - - - - . - - - - ~ -

* ~ ~ "f~(firtt 1t mlTTT cpr rm m '#p:rr m ~r i', 'Q1r 31tAtl+1 1fl 3R'I1T 'fqq'q ,", VliFf att£I4., If l1I tt!J ~ :rit mT1:' ~r mIT \'1

'r. ,. ,

t .

(2 (\)

1Tfc( ~ G~rT '4r ~~ tt 3{~ T« ~m ~ ~ ~ Jr lrl ~ 1aar ~ ~;:r iT ~t ~ ~ ~r m:rr ~/ ~t ~ ~mfT ttf1crnt ~ ~ ~

0.#

3r:fTR -rn ~ 'Q1tff l1tfr-

lfr 1:' un- do 4 = 1

~ - - - - - - - -

~ - - - .. .. - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I 1fT'n:rrr lfo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -

2

J

4

,..- _ .. ----------------_ .. ---------------

qi... ~mf.rr

l- ~ ~rr

2"'~~

v .. ~

,_ - -

200

I 150

550 400

100

570

300

20 0

~ - - - - - - ,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~t- 1 .. mr 3t~o '"

2- srwr4r ~R'N:;rtr eft mr ~H .. i~lT'rf"1'F :r~fT~~ $ ~rr

~~ ~ \"1 ~ $rtT1TT ::mft t ~r m ~ ~n:r~"\fl

_ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ M - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - -

~1.aur $ tn:r'i iRt ~ ~ ~ cwf ':,f FIn G~rft ~ ~IT ~ ... ~<1b:ir ri ~nit ct ~ ~ WfTR Fjlf ~r ~ ~n fJ~ 71 ~ Tftfr ~ ~ 1f"T ~ !fa "ijfff W1C i'rnr '" h wrrf q;,a tr Wh.G ~~1

$ 31T"trlih:r ~v:r m q:;rd 11 ff1r 1t1

'r. ,. ,

(29)

«trrffi ~ ~ 200 ~tit* ~ Wif 550 ~J'1T W ~ 1f ~1r 'irl wlt ~ ~ lI'T'wrlf ~R't ~I ~ ~ ~R 1f ~ ~ ~rn-t em- mTm:r

~r lTUr ~ ~r F ~ ~ ~ 1f ~rrn't YI -40 ~ '$ Tt1!i ~tI4~

1r ?Wf m- ~ ~iftvcf ~$t;$r ~ ;nIr ~ ~r rtUr \1 <:rr ffiT m:rr ~ ~ ~ lr m q;r<f 1t *",1;:f ~r{t ~ ~ ~ ~ m 11 fl"l'T~ 1: ~~ ~~ ~ l:r ~ ~ ~Fr 1fmrr tJ~ri'f tt; ~ '{{l"ltT 3T~ ~ "it i1r B"rfff "tl ~ ~n- 1t ~ trr1tJ ~ It ~1r ~ ~

. tfipj ~. mT .. ~ .. ~r; wri ~r 11 ~ 3ltfa" 1fT R1fT ~r it ~flTl~r"(

It tt'll"lI00Qff= \I~~qmf1:" 2 t:r 5 ~ "fir CR"d- It l=t!r 1f~ rful ~~ ~ 'iiatff ~ ~ ~ "Cfri rrTl ~r 4'*,~ mn- « meR ~t 'q'iIi'T -qr

" $ ~ It ~ crfff ~/ ~ ~ftJ: ~ ~ ~ Tt RtRf ~.,fql .q.RPf ~ cwi q; mT ~ 31~rT ~. ~ ~r ~ ~~ ~ ~ 1:1

lMf ~ rmr 1t -mmT ~ ~ iI'iM 1.fitITet ~ ~~ 1'1 TFI!TTl' ~

~"ff ~ q~ ~ ~ w ~ ~ It mi-

I"~

2 - 1ff1T .• 1" ::rr:tTT ~

..

3" t.«iir 6QNH • ~t 1t JRft.

... ~ 1fffi ~ 1llftff .

. ~ ;it;~ ~·i~ ~-~-~ .. ~ .. ~- ~i.Jt"~ *"-i ~~~ .. -

\lT4T utm ,", ~~ F vet ~itf 3f~ w lr 'ffd it ~rrr ~ ~I

(JO)

~fHt1f $ JI U';r ij"~T~~ * \f4t ~flCfiI it :r ~ -m:r ~rfn .ir f1$ ~ f:14f'q H ~ ;:d.1 ~or T1 ~rq fI m atf .. nd'H"ff Wlr c6r n I~ qr.

lr - ~ ~I "of ~ ~ q;r,:r irmrrr!" irr tr .. ij"JFJ ~ ~ ~ ~ tmi"fft 1-1 ~ ~ (Oil (t/h 7:f G~ mrrP«ll (:if'!f ~ T'tm"fft '" ~ ~) ~ ~ ~ ifinfT ~ ~ ~R' ~ mrr \- ...

~

.. .... - .... - - ... ..

~IT ~o (Wh1~If1 11)

- - - ~ - ~ ~ - ~ - - - - ~ - - - ~ . - - - - - ~ - ~ - ~ - - ~ - ~ - . ~ ~

611'819

10

I. t I 2

2 9

J

l

..

- - - - - - - - - - - - ~ ~ - ~ - - ~ . - - ~ ~ - - ~

4

"

5

- M _ _ _ ~ _ ~ _ ~ _ ~ _ _ _ ~ _ _ _ ~ _ _ _ _ ~ _ ~

J

8

J

..

- - - - ~ ~ - - .... - - - - - ~ ~ - - - - - - ~ . ~ ~ -

t

1 2

~ ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - . ~

3q (fta ~nYt 'tf ~ ~ ~ arrfit 1r ~ ~; ~ ~f1qir( ~ ~ ITwrm *t- ~ /:J-7 ~ ';r ~~ 1 I -I 2 fft" ~ itr ~ ~ ~I q;rtf ~

...

~ ~~ 11t q T 'fii ~ liT· i"11h: tfFIT JTqTI ~~- (I, ~ q;r ifrq

"

(2) ~r rr:rr ~ ~ ~ ~ ct ~ (3) <1Rr.T ~ ~rrr ('-)

iifrf: R4 $." ~ qq fllfT 1'Cf11 -:rnt1qi '" ... ~ "tfT ~ ~ '" tTl ~tr "t!i w tt 4tIQOf T ~~ ~ ~ ~f ~ u ~ 3fr/ ~liFH:qq: ?f$

..~

i .: .

td,'

, '.i

.J

~

" I "

IL: .:

1 "

"':; .. ~',

( 86 )

\=fmr'::r-{ -?Cf ~ i'R't wr.rt tr'f q;urr r.m1 1A]'t'ff m tt vqi ~ ~ lfr'f.lnft :q;r ::rrp.rf1T ~r ~rnr 1fil:Tr lflffl ~~rTt ~ ~r ::re=rr ~r ::n;r n lJ Q6 ~r ::;:!r ~ ~ ~ tm lfT'm-rn ~IT ~ 1im ~r m- CJit'ffT , "t I ~~ ~ 3m ~ ~~ !f~t ~ :trr ';f~ ·ro2! iU l-l

Tm;af In TWP full r-=1t ;:r~' '$ ~l1f'{" ~ ';["filtT tIT ~ ~T 'Ii'fOT 1f' ~ lmi $f ~ ~r n, trr. ~ ~ ~ri 1;1 G~rTt ';r ~f ~ trffl ~ iTrn ~ ~I

'lffffRiffi efT ~ri ~ ~ rfnn; ~ ~ 1fr ~~JT qfo;ni Jf~ ~ 1rf

~(~rr) ~ *s;:rri ~ vet m tfRt lfffi '* fu"tr "«fri ~J ~ llffi' q; ~~ I'T ~ 6fIT 1t ~ iIi1t n If'liTr lfnA- :srritr "t: -

..::I '

2 - q-tr1;:;--~t' 7('q;-ni ~ ~ 11m ~ rwr ~r ~Rr 'i-lT vq; ~r n<fj

4~'\' '

. ~ rffi 1rt ~mR-t ~ ~ffi m- ~~ ?; ~ :rfIr~ ~ 1 0 %

if11T m ~ tf.t ifffi ~ I ~m; rtr nuhf ~ ~ ~ :jJn it <rlR~ ~ 3G !'I~UI1 +rrn ~ ~r rtm 2 '~fT I ~ ~n 10 lr 20

~n=r nm ~ 1rifr i

3" ani-m"'Qiro Wf~t ~'4 \um#',I<fBB ~ti-,~rfr...ll'£i~Fq;1 ft ~ 1t ... ~r 'ifWI' ~r :if toT lfRTT :rmn N ~ ~ ~Mm ~ G~rt:" ~ftr

, .

'"" 'fI~t 2 :r :n:tr~ ~r 40 --s:rl'nlrn !:mT 'nl 1=f1'tZf!f ij' nn <?r ~ 20 alIT ~ ~ 10 ·ifntra :trW!' ~ lfra:r:T tr ~rarlff.' ~ G~q;rft 1t ~ ~

(32 )

~ ~ ,", qqf ~ ~ If r.:i$ ttrn' ~ ~m T6ffi' ~ l ~ ~ cpJ'tflf 11ft nif 1-1r qqf "if c;n:r q;:q- i'r VIm ~~ Fr~ ~r ;rff Jq; q~€fir~ ~~

..:I

~ Trnr 1n ~n:r #- ~ ~ q;n:r fm:J~T \, W ~ 1t ~~ rn

rtlIr ~:rr ~~, «1$1 ?t .. T1tr 1t 'ij"(B" qT ~ ;:r ~ CfiPf q;fo 1t I I

.., ~

~ ;rfr ~ m mtftr ~r ?' TIf ~ *r Ulr.=r 1t 1J"iff i4 ~mf-rr~~

-.:l

ht?: ~ r,pn:r 1t fY 1r ~lftChl ft W «ffi tl ~ ~ ~ lllT f:tffi~ ~ 311 q R

(:ftTFr Cfir wxm ~r ~n i11 3l1t4R ef;r iT v~~t t:r BrrrtiT rrqfl (,)

m ~ 14.J>q-("9 # CfiTlf ~ q~ G~ om ~ vet lfij~ 1ft c.m:r m ~m G~I (2) tt(1t U!lft ~m 1t mmT ?f?lT ~GT ~~~ It m1TIT ~ ~I ~ «lCi«lT t:r fll('tIt:l ~ ~ lr ~ ::iiGf ~:{it CZTTIITt l"!f ~ • rrrr ~Fifrr ~i1 ~ m'1

~ (OfHtih ~ TFit"Jff't ~ ~ m-f il\::;at 11 mIT m u ~ ~ ~ -trr* ~I ~ 1f~r mrr ~ -nf q;r& 1f ~1r GB"~ ~ lfTlfFlr~ 6 l1N l:r EIilf ~ ;:nff 'nwrof~' W ~JiI'*rtt '* 'l:rm "#tr ~WI

-.:l

~ ctiPf ~ '" I m ~ 'dttr ~ qtR ~1.fiTTt ~ m'TIT 1t :ffitFf;

f';;Qf'lHH1f 1fTi ~, Mt ~T $ ~ tH<MTf t.fir m i$t W'o.rr 1t ~ ~ mnr C$l1f ~or in t<lP1 '.fir 'd'ar ~ ?trfft ~r q fq {"rJ~ ~ It ijlm7!r { lr 6-7 lI'R' ~ 11m~ eft f1q1'iJ~r -nrnr ~ ~m ~ 9 lft1r lr 12 lf~

~ tlif1T ~m tfFlT 1J!IT1 . «t"'~T Tt B ~ I 2 1:rN ~ q;n:r ~ • ~ If ~ 93 u~n(i '\f ~~ q (trtfJ I ct m1l; !r <nr 'tITrnm 6 0 q; ~ Ql'1 ~~ 1t 8009 1iTa ~ lm:r:r cr~t ~ ~r ~ m rrfl m ~ ~

~ ~ im1~ ~t q;r uhwrt 20 $ ~ m ~~ C«frrr:r ~ ~ 93 ~l'atTff $r 8.-9 l1JT ~ ~m lf1m ~Tl ~;;~ F iT mm "$ .

~~n1- ~r ~ ~ Cfi~ im-lm 'Q"J"{fT 'FlTI mTTrr ~ ~~ ~ ~ ~ vet lFi1\fl lfT "flLT ~ q~t r ~ #r m rrTl ~t~TR { vet 1:frrf,

IT"t' '"

mt li;1t 11 mnrr ~ ~t tt ~ .:~ ~ ~'I1&r ~ 'g"I

:l.
I·':
~" ,
~-'
~.
, .. _.,...,
;::;~
{f'"I
:1 .......... ,-...
I!; II::
~. f:r

eN
{C
---. I --
1i'~
J ""'" 1!:
1; _.-..
Jrtz: p;- ~
h
0 ~ • C-.l •
1'1"1
~ t<"\ ....
,..., .._
J
._ ~
15-'--
Itf:;' ~I l--
'J. OCI ~
_1 01"'\
~l ""1""\ - , ~
1lC
J&- 1Al< ~l ..-., IT
~ I r-..
Ir:,.O '-D t""I I!
4
0 'V c:;. !
$ c;-J ,..., 0 _.. ~
1 -- ~
.;t:f I~ ~I ...-.. w-
M 0
h:1 ~o 1=':"- t"', ~ 0' . 1::
..,. t- 1t\ · .,0 >.0
i ~ C>J 0"'> 1"'1 · -<2' !z:
1""1 I,Q ~
l -- --
,$ E 1<'\
.,1: I""l n t
co F '0 ..-.. ""'" .
0 "'-I "'" e; M
_ -4' Il"\ l:Q .

~l ~y' ...... 1"'\ tolE
.. ~ Oil ...... '" ._.. If'\
I -- ... tr"\ I
,,.w EJ
Qa I'<". .-
tT """ ju"
«l · o- Q ,,-
1-;; CoJ ~ - S ...0
,.....
- _. "" ).c
''1« _.
.- ~
I E' .- ~
.OY ,~ I r-- r- -
It\M .".' -.0 • l""l 0 ,.~-
• ~ \C
-o \.0 G'-.I ~ ~
- "'=' -- ._.
ttr - J:j
0- EJ
~l& tTl I 1
It'll
-- ft;
~ ~ ~ p
l! ~
.
i! w
Ji.
~ g
~
1 i;!; ~ ~ k

.',

r ..

~:

~"

0-.,

- 1

- .....

~I

o r

1 __ .

fA;"

I

100 Q I!"I~

- J

~I

- - I

-

. -

fbi

..

'>/)1

N I

r--I ~Io I <;\f

J

J:

J

I

leO

.. I

\Q

- ,

I

~. -.'

;,

( 35)

aftQ"f4 m

~~I (t * 3ffitfel; qf( MH

* - - - - - - - ~ - - - - -

q\aq;rtt • $~ hnli tt V~ Eiq ?II ~ 3ltmf 'mlr ~ m \t ~;:;; l'~mt • :srri\fep ~ ~\1fo::r Wtt tr " tr1R -q-rT ~mt l-I vtli lr~T ~ t=l1r q*1tG, ?r .. lT~ ~ .qr h:F1..ftr-f mlt ~ 'i1r-r ~ r:rri ;Jf~ i'l

:J <lunur ~ Tffv ~f'lTRT~~ ?te" tfit wcrri ~ 'fA crqr~ 1t "«hrm ~ 4"l{i$1 ~ .. mtJtJ Jff!1~;l't \1 ~ ffi' mJlrit1tJ Ttr-fFrT ~ qiTun:q ,"I ~ aFtf ~ i!fiTT8T ~ " ~ ~ GlR~ • lfrtT ~ 1nl1)'qi1' ~ 1;1 1'1 $rtUlt

if 1flf T( 1) lfFitrr (2) iCllfm·q en Tfll'r ~~ ~a:r.n=rr (,,) Gh4rt 1f

~ (5) ~m'

~«T Ttl; m- ctrrr ~ r ~ \0, U"~~ ~1 ~ "flJ ~TT ~ ~

ftiTR crm 4i'rJ' it ir it fTrim:t ~t rrq-r!-I nf ~ rm:- 'rtrR 1fT -q;171 ~ ~, ~1T aT~ ~ -qm "fict"fif (t $r 11ftf tJitm:t ~r ~r ", m #tnT ~ ij'lh"'::t {~ ~ ~ ~ 11 i=ftr ~'Rt~tf eft 3f~ ll't:mr "' 31ld:?:;f)

cit' i'wIhf ~ m-r ifrftn

::;ff ~rt' q ~'q ~, "" ~ $ll1 $f ~"(f an Tr Y ~ tfiiT-

crt" ~ F.fif ~ 4t W"tt'fll1J f:f I'i't Rltlfi W lr i'rrR rri ,"" it:r~ vm'?f lfh" ... m • an~ m11l 'ITt" 1Tfm ,"I t1r ~ "$ G"WF.fif"t c$r (I) q (Q (rm; !""ffl' vet R~IIr .. r (2) «rwr+'U.tr ~ ~~!i (J) ~ ~ mf ~ y ~~ mn:- ~ W7m Ti~~_~ lr tFq' n"3r ~ '(4) ~JTIf ~ 3f","t ~ m ~ G#1q;j ( ,,5% 1fT ~ ~ qffi m TfiI'{tT '1fT $r:T ~ ?I'm- l$r ~'" ~~ UT ~ ~~ ::tit ~tir '" tn ~ <$q' ~~ \1

. (36)

'&rtrr f$ ~ l'Jn lp;lf '" ~ tft' ~ lff'nfn- 1ft' 't.ft ~r ~m 'tl T1I' I$f"{Uf ~. ~ ~ atrt 3f fMq; nri tr.rr ~rT rir !1 H '$'t ~~

fr ~ -itTrr. ~'fj,;y( '" 'lfJn; tt; -n:f~ "$ qh"4TT ~ nri ;r~ :;

~ '"' ~ !l'ntk ~ 'i$I' ~r ~ ~ 3fPn itr ~ 4dl ~a'n 'tt

. ,

m ::ifr ~ TI ~ ~ ~ ~ W ~ ~ ~ l!frm <'rQT 6\41T l;f1' ~ .. '{t' ~ W.1'T ~ -rn ~JNt * ~ ~ ~ 'ffIT 1fT ll~ 'nIT::1Ir ~ 1-1 lfrtfA ( 1"t ~ " T,,~,i'1l:t "'" ~ lITtrr ~m in q Itnfl1'(!$ ltl'Q" .. ~ ~ if qrrtatn" lkrr .. ~ ~ ~ ~ tn" ~ )0 ~ 'IA,lfPl"t ~ ~fltRi'r .. !f~ ~ 11"" it.ti "4"WFI51 i'T e¥t T';:rr ~ ~ flT *t-, ~t $Wt ~ "tttoq~ :fl'flf tt ~ ~ tNtr 1:t ~~ ~~ mT-f atr#n" Y-

I.. ",,,f.{"{ .. 4 " .. i1 • .fA '% G"\fIi1i1 ~ • ¥;rr 1f 3lfTdq; ~ ~~

TI ~""AT 11 ~ ~fl$TT '4r ~ i3r;rit vrf'nnh,* lll~( 1 3·3 J Afi:tt,o *r") 13 ... 000 ~ 15 .. 000 "liO m i" ~~ lf~ 1:f' 10.- OOV • lr ~ !{rq

... itr"t'4rt ;;ff 1'1

2~ ~{ft ~ ~ 1fT ~ ~ Cfftq- ~~rtf • l{n~4't ~ i-I ~" tFl1 iii ( itt .. It l$f!.r ~ ~ ~Hrl em (r ~ 8-9 ~ rr ~ atftrcJ 3mr ifM ttft .. ~ 'fiT "1 l1f ~ 1ti: srm.r 1ft-nIh ~ ~ 6 "IT ~ ~ Wi1t 1.t aim \"

l-:e'I:U~, "' 1f7Tli i'1:tt ~ !r ~ " ~tT ~ w !f ~ ~ iff)( 4fttJq;f" 'flqif ( J ~ 5 " 5 q 7 "RTT ~ • ~ tt llrff II If'J I ffi ~ 51., J 'faun -qf\1!f1\ 3 ~ 5 ~IT .. 3iRf --.rr ~ ~ 2 6·66 :m-t

I" .33 i1fMM qftern:- FTfr: 5 lr 1 ri I If 3 ~rr tr 3fp;f ~ 11"

t-.:. l!I 1
I
.ill I 0
!f
~
f ~
;t ZIt
.aJ ! ~ 11- ~:
ii jJ •
,--.,
1 ~ I
1

-
-
0
0
Q
~
--
r:J' V.I ""'!'
~ \.0.1 00 ..q
0- · ob,
-..j I "l I'>"l i
0
I~ I~;:!fl
~
~ ..,n "'" VtIoH ~.
-..I ,\M i,. •• I~ l'!l c-. (""
_-1 VII • ee ,oor
• 1.,.1
~ \;4 lIoN 00 ~
I"r.I .... I~
W '"
:tt 1 ,q
I,.n
J ~ 1,..1 '-..IUlI -nI ..
f\!)
...... , ~ 10'> ~ "'" \M Q f'l
. t;;r.. • '°01
-....t • • 1,>1 VI 0
.......a 0- a- I"", 10°'
"" '0-
:::tt"
--
0'> -..,J W ...0 .......
. I\!) .J • ¢O
0- 0 1".1 re
.._. ' ...... \r..I loot
1 'v.! .00
:!tt'l
f\:) 'cr- • - \Q -
10-, ~ · I'o:J VJ , -0, ~
• Q-. 0 00 0
0-. t-J 001
,-.I I =:!'I ..t¥
--
'*
10'> 1v.J-f --
0
10.. IOO~
I~ ~ 4t'(
J --
I ...... No I i6 -
'..:.. .0 \.of
,W 0 -J
1 .._.
.:tt', ( 18)

arm ~i ~ ~ 7J-]1 AtmH1 lTf'HfM" J ~ 5 ~fT .. .,.,. It ~ V,

tmt • ~ .. ""'tm'" _lfrtT«rt1 rntt'llll1trtlc molt ~ mr .~. ~, ""'" ttTM. 1M' If?rr ,,~ CM' w:rm ~ m:rr '" r. ~ t4 (fll'R , ~ ~ q;rtf ~ 7mT ~f"OIf ~ It arm- It TtfirRf JRtt !fRl"f ~, 'It ~ q ~q'{iZln ~ If i1rfqtf ':R ~ ~ 't ~. t'mf'T ., lfRt ".f; :rtf if vm vr al'rt ttrt" S; (i'feftl'" q tq~"f" pr lr ~R'~~il '" t't'r l.rl tTl' ~ '910"'T~ • !lm-~ ~ -Qtl ir'ifqPf ~ 1IIf "Hiq.,..." 1ftf 1919"80

'" amJ...1fr« ~ lrl

'btr hl~d1 it 1flh .. tt(. mtr ~ aRfT t:Mr=f 4tr{ftr 1t tmf ~ 1m

8fr ~ ~I N ~ ... l'r tJ\eitt l:r w m "It .. " ... q~l11m ~ ~ 1fr-f it mtr • ~ "tr tl'T tr~ ttfliAT vet ifTfl'; It ~ • ~I

4"'~T ~ q-tq""., ~ 11' mv.1u{~ 81 lIff1ttft) Qh4T't I If 1 in' 3 ~ 5 ~n:- ~ q-n;r. lfrT'tcuh ifi 3f~ r.ft ..... 1f !fffi 't, =lf~ crrk~ 'it V« qtH4h '"f ~~ I I ~ I; :in- '3 lr i 5 'P.n' "toO lfrN'. lIfSf'!f;tr \"1 ,fl"if J 'NIT lr Cfj.I:f 3tPf<r~ i!frf.f qfl"l£Iif'( :;if \"1 ~ q (q H1h. ~ .. 7 q. 9 ~rr lr ~ ~ Ef(i1'r " tfr qf'\CCf(" 1Jtt UTI

o 0

~ .. ~ ~"lR t eft ¥~t It ~rr wt ~ tff!O nttr't

• 1t=jltrt tnf 'it ~J1T Ifif ~ 'r'!t .. ~ p1' ~ iTT qifqR 1t ~ ~ rl TI ~ 1f Q""Ull?f ~ 1f I "t- , :iTT 3 « 5 ~lT ~ ~ l{p:f

..:lI

~r Vifi 4r "QfTqrT =t"ir °fffl ~lIi$.JqH 1t ~PT • ~r ~ ir ~

21;·66 ~re qh~tt; • 7 ~ 9 ~rt 'lW crtN$ 3lrtn;;% ~, 1lf flIT vm .. ~ ... 'ff~tq~ ar~ ~ qllNt ~ ~ ~l

- - - - - . - - - - ... ~ ~ - - - - ~ - . o_ _ _ _ _ . _ _ _ . . _ _ __ _ _

.. , - iT:ft ~ " :mq '" 1f.f o~ 3RIT W 3'fiIUii1 ~mlrr ~r \1 1lf 31i4'F'f l ~ ~ .. i1l4 < tt fiiiT TI "if~iiiii T rit m'tf iION-TW-Pr !U 1mU ~ :I1'rfr ... ,

2- .m- "'" ~ ~TJi!f !fir 4f1QJ\ d 19 70-1l .. lfFiT 1f.!n 1;1

VI

..

W '-H

-

1

~.

-

w Q 10

o

o o·

~I

r

-

....., JO o o

W 01 C. o :.'\':t"1

I _)

o <:) Ie

\,111 o o o

:tt'l

_ 1

-..I. o QI

o

, ~

>.D o IQ o

o '0. o

..0 o QI

o

:tY'

r __ ,

W 10 o o

01 C o

I

~I

...... -,

I \J1 o o 10

(40)

:d'~1"f t#fi!tfH It titr G"ifcpJT ~rlt~ _~ ift IT'lc 'tr ~~ trJhq~ ~~ 3f1tf ~ ~ 'ifT ~ 1f1 ~ .. 'fnitt !t ~ llJ W If Jnn"ff ~r m:rr"-

..:I

--------

. ~ ~ - - - - ~ ~ - - . - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - ~ - ~ - ~ - - .

wr.=r tq~ lfOcrOq~ lI'Rl(1'())

R ~ _ ~ _ ~ _ ~ ~ ~ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ ~ _ _ _ ~ • _ _

6900

5333

- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -

6900

4746

~ ~ 'If ~ ~ -rrf 'ij'rnt • ~ ~ "t-I rrr iifRr

..:I

~n:R 3fri ~ (cr;) ~f1TA~ vet lf~ tfRt ~ ~ ~ (f"if~ ;$t J:rtn

~n: q~ !rmf w:r 3fitrq; T yfT m ~ ~ ~ ~ 1:T -n:r ~ ~ cr;rl{ ~t tf~T 1.t lrlr "if~~ it 1rh=r l"fhqrt ~RJff '!WH~ 89·00 ~ ~~ lfrn:i 1t. 69 .. 00 -;0 trRrr Tf'lrTI

(V) <if1I~ { !t ~lTl\ • WI;rr !t ~ T{Jhqm mtr 1-1

(1T) ~ ~ "V!t ~Tft n tfltf rn- crm ~ttriT ~ q rT'(q If( Efi ~

7f:r~1C:; ~ ~ ~ ~I ifrrt=i"if -nr )p/tr q; &\<1h1i1 {f ~ mtr 4746 -;0 tfri lTi ~ ~~ !t 5:S 3 J ~ tmfr 1f5t1

(tJ') qtt(et~ aw:r <R *j1'f14 l"lr r.mur 'n';-ClT{1'f W ~ ~ ;f.t

om ~ • nrI merIT TI

~RT q;r l'lf qf{Q$ 11 t1T t:n { ~r :q~ ~ l11 tWi tt ~PTT .. ~ ...

Cfirt, ~ ~ ~ tf)f <dfJT ~ i" m - _' - ,- ~"1rf;fI q

(4t) .

~r ~n:- ~r ~ ~ 1t ~m ~ ~ -;rJfli ~r vq; ~n:- q;ftq n-r'ff ~n:- ~r a;r:r 'Fnir 1;-1 tm jf$TT ~ l'"~ ~'ft ~ ~ !t ~ rn-

. . ~~

lfm r ~r-r;. 'N n'fI~rr "It h Ci n: . ~m f1=t"l'};fr1l' 4 74 6 "&) :lRr ~ ~

..

;:;j'~ m-RT (fiT Cfl~ ~ 53 J J ~ <S!:p:f ~f 1r1 lfW't 'q"::r~ ~

~

lfffi ~r ~fl1r fq; 1JI7rR1:' ~ ~q:;rit ~ !fro- Cfim ~ ~ :ffrT ::r;r;$T

lT~ ~ ~ mf.:r 1:f .3Trrl

t1rMCfi ~ ~r '11m OQ'~ SfRl ~ ~ :t ~ q;T ~, W"

. .

~ ~n- ~ !fRT ~rm '" ~ ~m ~ "1r:R ~ ~ -r.rFrh" ~ ~ ~ lR\j~ ~ ,"I l1:I' lfh"'G1fl !t ~ qfl:pfT ~rtt 7.t m a:qfR. 3fp::r eJ;r ar.:rrr.=r ~ w lr~ ~r ~r-

'iln:-ttrr:do 5;"

~ - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -

_ ~ _ _ _ _ _ ~ _ _ m _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ - - - - ~ _ _ _ - - - - - -

I 103

860

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ - - - - -

877

81 8

~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ R _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - -

m ~ 3iP=r % mftr 11" \ I rtl tI R"t 1fT VQi ~ -;:rtf ~ I ~"""I ~r-ft ;r m ~ TPi;'>P~ mti ~ TTN ffi7T..m1fJ ~ "I "'TI'Q"1f~ llI" 3Rf{" m IV m ~ m- ~ "l9i &1':r~ A FPT7IT "t I 1Jfu" ~ -!ll'lf

( It 2 )

;fr. ~ I 910-71 ~"'Ftf trt ~ ~r 1976-77 T! cnr 655·2 ~ r.:rttrr JPnI * ~~ ~R 77t trt' CIT 104 8·6 "f,01f~r ~r \-1 trW' ~m ~ rri ~ qrf 1918"79 ':1 tir(JQ JfrQ" 1t 4·1 14"i1wffi ~ ?J in Cf£f 1979-80 :r 1970'" 71 ~ cnf ,r.=Fr t(t m ~ 3Htr 71 2 "QJ 3i* rri :'if~ ~"<hR ~ liT 1 2 4 9 ~ Jif$r rri 'n x R qh:q~ tr ~f1l1:;H~~ ~ ~ ~~~ tit vfn ~311tr C$T at-pr::r ?tJ'fR Clir ~r 1JtI"ffi itF<:rr fP:lf ~ trT ~ flr ;']{r ~ 1r ~ ~t ~ ~~ ~ llltf (1h!"tJ m n 3it<$t rri m ~ m7l'

~ ~ 1'1 fH)t( .. d\'5:4~ ~ :r. ~ ~ qf ~ :ffrtrrr tiT Dfn ~'~ ~ 71 2 (i0 ~ lr -;;t~ «f1TFn:'-~ itf;c '1 il'tni il> q~qif ?T ~ m

~:mtf ar e T:frt rtf 1 ~fllf.rt!t m ~ ~ ~ ~ ~ ito ~ arrq ~ 1 I 03 ~ If"Mf :rr/I =

r-ri?"";:r ~ ~ m- ;;ft ft:f ~ "Gi'f'$1 ('f eft mfdg; ~ i:lSf ~ ~ irl m tTl' tm::r rr 't{FTr ~ri'wtr h; ( ~) u ett 4" tffT t,'T )tfq ~ -:q-ff[ ft §IT ~ ~ ~ ~rt ~ ~ rtm ~ ~ \,(rj) ~ ~ nIT 1J -q-m- q; ~I ~:rt:rrrf?:fiT ~ ~ ~ i" ( Tf) (I G!ttr alnn=f vq -aTt VTtH ffV.tr"'t tr ~ 3RiT -;riY. ~I ('(f) ~ ~m ~t:r ~ 1t ~"tr 'f, en- Vt.fi ~~t i- .. ~m T ~~ ~J ~r :'lJq .. l4r.f ~ it 3lrG1'il~Hf .,rrnt 'n """ t?e- if ~ 3TRr ~ ~ in

. - - - .. - ~ ~ - - - - - ~ - - - - - ~ - - ~ - - - - ~ - - - ~ . ~ - - -

* ~ ~~ 31'nR-~fAr;rf ~.

x 1fiq I I 9 79 .. t; $IU'1 i'cJqpr .. 'il1TrJ ;T"trlil"l" .. ~% 1 64:

:gfJff4"{~~ ~ ~ 4M<frtt ~ m iX:f~ alRf iN ar.=rrwr cnf 1910-71

..:J

• .!frm1'" ~r=MiT ~1'f1irr ~r 1r I

= lit .. "" ~. ~~ .. q 9rr 3W}. 1ltrrFnd~~r .. 15 ~ .. 1975.

(43 ) m~ .itrt Rl\1Iff01

~ - - - ~ - - - - -

fef'iR" ~. ,", 1[t" -q-m ~ ~ • rlnrT i"1 ~~ .. iWtr _ 3"QqI"T ~tr aTrm:r~ 3~T4'1 $ ft:Jb- mr ~rm 1", ~ W ~fl ~tt ;:ifffit'

..

,

1;' I ~~ hr~ lr ::31fiI~ 1" .. lfrrr ~ tcr -iTA' <t1t ~ ~~ iT" -qJ 3fP-f ...

m::rtrl m ~ ~ m ~ ltr"h ~::f 'ffiti~ iI» w.R" rnr, ~ 3lmTT 'imr.. ~ ~ vrtf?i6fi mtF; 1JTt(f '\r" ~ ani'fq; m lfr::rirtr g-rq:; ~r ~ fMr ~ ~ 1t ~r ~r'{ ~ ~.~ ~ "9. ann ~)rr

"" ~4Ht .. ~ l!f'W,M*1i .. J~t~.ctr ~ ~ frm ~ m,m " tJ"h' ..

~ lr m ~r lJq;;:rr ~I tw ... ~ vet tf~~~ li ~ ft ~mt vet

~ ~~ CIiT i'e4~Hl mr ~fnrtrl nrJ"{OT t:rm mnr 11' ~mt ~ ~ 1ftern' Tit)'1 u r=tft'141m lr tr 1fnn' "it ~~ ff ~ritt • CQq~Ttt " ~ ~ TDI~r4 3f~~qi<1MT .. # ~ 'tt~, rrfcr It VTln· ~ @1t 3\itM If.tr :?rn 'Q- .. ~~ rrfq qn9t tffl- ,3f1i4~lI~HI -rrtfr \1 ~ ~ ~ ~r ~ \- ~ lf~ ~ mr~ srl~4(fieuit *r # il> ~ ~f!T Vcf ~ 41 9f ~i+ ..-

. ~q;Ht flt;qr"l "l:I1r ~ ~ ~ lFl:f h"tt It qa,- trr4r ;jJrer "I ~., ?tt(j~

~ \4f{4t lr ~JTi'j ~ t4$HI 1{T ttltil'1ttr ~11 ~ 'f'qqf'QfT ~l'-s: f1 mr tr1'r;t~ fI~i$ 1fl' VlJT!i ~ -An- lfT W tijr ~ '\rr -q"ffifrRf ~ 1; ~ 3n~fl61(

i$tr :ffl'T w:R- "Pr « :fllRr 3fmUtlklrit l'1f ~nitt ~ # ~ ~~ ~fIf v~ M~" <$I" ~ \\11 t ~I trr ~tT "n:t ~ itt tft ~ 1fT BTilr 'lm ~ ~ >9'1lI~?11ft "' 3f1ltf~ ~t ~ ~~t .. ~ ~ in:- m

if ~ ~ 'QTr am: -a~1ff :ff"~~ " ct~. ~R1lt trJtirfc¥.l~ • mt ~ 1f'~ ~ i'r TJm'1 S'Wi~ <$ti rtf'#;:{Jqi wR . - lfttr If J"tt ;tft "

(-44)

~~:; m ~1"Jf ~ ~r V1lTCt ~"r i'! ~r \1 3iFf: ~ "r .)r ~ ~ ciit ~m itrr . ~ :q;rr£tTrJ $ It:rtr ~~ ~m " ~~ "$ mm * ~f.if;::rr ('1f:{\ ~rtT41 ~ tit ~T'lT ~ ~#rf; tf:r m ~ ~ ~r itr ~J'T ~ ~ TU ~ #T vfr :jJf:q ~ ~r:lT ilrh"1:r T$ ~ ::nr ~! l';f w'M '$ Ttttr It''FR'r ~T ~ nuT ~ GfJt ~ ~f:rmT cJr ~ ~ fFti ~ 1"1

-:I

3l11!l~~tfini~ ~ jt~~ ~ ~ 7,1 ~~ ~TT *'" mn~:rn' ~~ TIft It ;;- ~ if1'«t' m 3f~ ~"it :rtf 1ft ifl ,~~ ~ 1f ~ m ~ ~ ~r ~t1ftr ~ ~cft mr ~ 1r in" Wirf cf;T ~l:rW ~ 3flf:r tar eli 1-1~ ~ ~\lI" r.ffr ~ qf'{~'rn ~ ~-An- n 'nt W if ~r wiff '\r: ...

...

~W\-I

2 - ~~ 0 rri~ ~t:r ::r m ~(qf ~r ~r ~ itrr -=r it ~mt ~~Cfj

Mrlffiml ~r 3lR1R1 'tr ;pc ~rrr ~r ~r 1; t ~ ~ It l'CI~ ff

J"ff!lt !f ft ~rrtf .q;r T'~¥ru?l CfiMr tmn

3.. tlh" • ~ 't!; lFn;er lfrr~ ~J'IT'I1t; ";f m ~.1*t fJ1fr ~ 1" !rt ;- fr ~ 1*r tlrR- qffi'r ~~¥ ~TT ~r ~ \1

4 .. "C1i~~ ~ rfit ~ TA lfi ~r ~~ -vet ~ ~t ~r "iRiFfT ~ ;riT \1 (t rl ~ m~ it ~"fTr iT ~rt * ~r ~ \"1

(45)

5- m m-~ ~ ~mlO{:f tnrllTW Y ~r ~ tm:iT~ ~ it ~ ~ * ~nr ~l ~lr ~!!"-t4Hut .. !O! 'iqoi mf<r ~ wrm ,

'Pf ~2f.rt ri ~>r \~ fr.I; ~ ~ ~ ~ W NIT 3f.<f ttrt cJt 'if 3f.r;lt m:r~¢ ~ ~t T m m-r '&iA' 11 "{G(I$"{ it 3G:4f1T vq ~~ (fir ~~ij ~6flt( ~r ~Rr ~~I fqa~ n .. ~ ~~~ 11 rc.ii~l\9" mf ~~ w 'tr vq~ ;tr ~mAT ~trtr "~-tlqs * ~~~ ~ ~"'" 3l~ m- ~ ~t!

~W:-ff tr ~m-t vet "fIit;ftlfi ~ fqG$Ht ~ m'Q' :;ir ~1i'1il' (I "ri'r \" ~ lf~J(=q ~n:-·VGf qrt ~~nf ~f1T vet ~4'tCJ ~ lTf ~ -nrr

~~ \" I ~1tf;;; V$ ~ ~fT" $f't1Jr ~ '" ltf; ~ n 81 q '4r tr~ 1fl1~r V7f 1r1fJCf ~ ;:rif ~s m ~I triT ~r ~ fq; l'lr ~n- 1f m~ ~ ~

..

f'rr::rri rri 'q"Wt 111:" ~ WR ~Jm "'t- ~fT lfmfr«T blt !t41", ~ ~;:rr:f ~~ ~~ ~~ ;JfMT ~(qqf~ ~r tp'Rr ~RlFf 1"1 ~ ~ .. liHi%;q ~o:; cf:r ~ 1"Cfi 1PP{ff '(ft11' 1r ir ~ ~t * w.rwr 1?1f ~ ~r 'lTR 11 ~ ~TQ~ '1;1 ~ 'tthR mn m mT(i!t fr ;rff ~ ~~

cy;r ;rrz:r ~ w lr ~J"!tT ~r ~i9:r '1n tJm;irftr ~R'f If V4t61 f*'1'J'4l ~ " ~~ 'qfTii ~lr m ~ ~ :sql'H ~rtr Vif fF$A\$t $ iff{ 1t ~ ~ ~rt itr~ ~,

.. - ...... - .. -- ~ '_ . ~ - - ... - - ..... - - ... -- - - .... - - - - - - - - ... -- - - - ....

* TOnQymm- tf;r t!f s'il~" n ~ffi 'PI iQ~ tHi nm ~ .s[p;.

~... ~..a ..:l ~

~R"~ "rtf ~I

(46)

if~1T ~ !II 1m I\($ lr,~ TIzr tt ~ in" ~ m '$ ~ v~~ mm tfPf:;:nt ~ ~ ~ tnrnr ~ m rnr ~m ~ ~ '3f~ ~ lr ~ ~ tt mrr;r $" ~ t:r ~ ~rlr cr;r ~ tn't ~r ~r ~ 3ln" ~ :;im • ~"1'lrft 'ff-;;f(f ~r ~ ~r ~ .. ~ rnb * ~ «~t $r ~ iF" ~r ~mr I ~ R ll:litl FrrT ~ '5 q 1'rt ;:rtf trtit .. itt~1.r ~ ~m ct'rr~ ~I ~ oN. ~ lim ;mt~ (~~ 4 q f?f') tilt $rf $iIT ::rif '" ~

.,

mer \1Tqrrtr • T ;r ~ ~ ~ ift* I ~ 1r :r=tr R'rTt cpr Jfifrtf !fRT

~r fiffi' lr ~ JrlI1r ~=tr ~R 11 iIT ~rq 7f ~ ~I (fu4 mPr;; tt ~~ Ji(4IITt l'cf m-tr ?fQ:;4'1Efi $ ~rT "tf «~r rmr in- ~ It=Jtr ~ w::rm *r

~r rrtm ~ ~m $ qijf 'tt ~ ~ '4 Sl"fR RI' ~r 'm' 1r ~ ~r{8ttl >3,41 ~r i:r w.:r 1fQA" ~ro ~ r::r ~n:- ~ l"rnr nr-rFJW?n 3Tif ~r ~ .. CIT ;XHhO t !r ~r ~ i'r mnr '" ~~ nJ ~ mrr ~r lj$l ~ m

, T.TR'OfT tr ~riT~n

-&re- ~;;ritf ~ V'-:4~ ~ ~ ?'fr itr ~f{r ~ fP· ~1:IT ~ r TiT

'" .. ~ ii \aT ~~: {r ) q(q""(PIR ~rirt $r ~ <:rr ~ ~ w 11 3tPr ~r alIT (2) ;;tr ~ % ~m ~ w-m :pr l\:4'·M~ 1 U're-

- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(47)

:r\dJ3Tr ~ i)w~r'fr 11 Ff tit ~4t lmTPl m If( T-tf ~ritt ~ ~ r.i\t <'1 rn-·11 ~ '-lJR ~ trrf \iff 1it ~,.~r ~ q tq u q ~ 'ft 1:1 tmt 1'$ 1Jil" ~ rnr ~,. ~ Ff V-m- ~ ~rftt, $Tlt3TT ~ 11 TJ1'G{

. 'ir ;jJ ffi ~ alIT -m ~ q tq t PH'I m~ ~ ~~(f \-l 3lrerttr ~ 1'i il"ffi it ~ 't-. ~ ~ ~r vet ~GfiflT+f~ ftrtrr 'ijPlI ~ T=JTr "tr ~ ~ritt • 3W{ tIT ~ n rrT '" ~ ~ ~ Tftr ~ alIT m

q-tq UJIi1 WW!t m1TrT ~ am=rr 'ffm' 3ffq eft m?rr MC'Ull:f:l; q;tf \"t mtc

-r-f q iq (r'r€1 3<tUtitt ~ ~ ~ ff~~ ?f'm' 3R:T ~'Qj{.f fr \ifF1 ~

"

\ ~('qr;:;""~ ~ ~ ff~ i'r ~I ~:t qt(q (13nt ~rrr TrR

Nn" ~ \« ~ m ~ ft ~ trr l:f 'rcfc¢t6~ ~ ~fZT -M ~mit ~ ~m ~ R ~ iT iT ~ ~I ~ ~PT ~r vlr "f ~ ~ m ~) ~ 1fT ~~ ?r ~::r !fPf ~ l?1U m lrl

«noi):a ~ lfffi, 4 ~~n:lJm ~~"'t "'f • ~T m:rr ~ ~:;r.it tJr m- 'fr ffi?m ~PTt ~ fqqif\l ~ m .~ dq"'C4"'lf \", ~ ~q ... mr J$r 'llR tt W?$T ~,qdtr !t; ~f$1"ij ~ ~<:fr lA'ff :jJp:n wr:cft itrt }:f~PT IH~hR mlT ~. ~dt .•. "" ~ ~T 1:fT ~ritt ~ f!4CfiHl * ~Pf~r

...

~ ~Pl',.~ ~TlT,lf~m " ~ ~rrft eft ~ ~ ifl Tal ~ritt"$ T'cf-l'M ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ :r.nr 4 ~,{l ~ ~lOr

i- ~ 't wr-Ifi ;;ff 1r mtfa ~ ~~, 1'$r 3frc&'tt& ~rlr ?m 'fl tn':fA

"

~~\. t.I.U ;)IT1IT '1r jlf; ~ ;qil1'T ~~ 1"<1"1<1 <Ilr ~If 1f ~ ~ m

Wltr ;rtf ~ m ~t ~ m-h .. 3lr4,,""1er;~r ~ T -ffn- ~ trre- tr ?ffl~

(-4 R)

\;t m ~ 11 ~~ ~ ~ tm' !iT ~ Tnlr lr fq; nr lfClifT ~ r ~PT lf71fu' 1t ql"q$ ~- m ~PT "i'ffiRT 'i[~ ;:ijr ~Jfm;r :t ~ ~I 1.l tr mrn ~'T ~ .. :~~T'T 'VCf ~ Jct.JPI !$ ~ ~ tt ~ iT lit ~ mm- tJI~ )-1 ~ Vf.r :;m ~ ~ ::pJmT rnr w ~iI' n tr ~PT ~ 11:f q m- ~ l:fT m1?rr in ~m:ur ~ furr er;r ~flf .. ffi=f t:rRT .. ~

<:rr aIrei T:f.*r ~Tlt~1 ~ lr Jffit 'trnR 1f1:" ~ ;r"!r m1r.ff ~m ~fT-l -?A n 11m ~~r tnrn w" ~ ~J'tT tt ~ ~ d aTlrfT m~~, ~r ... pr ~ ~Ji7n:fr $ T{f Ja.=f n Jfti'r Tffi" lr ~I'T cti1'=lT srT4!(tlCfj 1r ... ~ m-t ntfflT c$r l«r g;r 1ff';f 17~ 'tTrn ~

...

~BP1i ~ ;:rtf 1n '&ft ~m"m !frl ~ ~r % (44fQl"1 \'1 "fiT q;nwr T~ nr -m ~ 'rq¥r{if! ~r ~Mr ~~ ~ ~ "~ ~ w~ ~

re tfiT ~,

w qh-"qar tr rrfer vel <$~t"tr ~ -nt ~tH 11 RfiT fI~4l" 1fT ~rt

~r ::ifT ~ \1 -nJ fJlRt q (q 031ft ~J1ft tr *r H¥4)er; aiit "t ~ fHJH;;q ~w *r ~ ~ ~ .~, ~ ~ f'i4Cfi'ruR iii ~ :ifT ~ T .. ~fir~~~

lrJTfP.:1 ~ aG1Qirrt"~m lCl!t ~ tr:rr 1r1 ~qncqr 1TllT WtW ~tiH::r TFiftrA" $) ~ "g"{;;f$t1mt !r t:ftrr H¥4\q; '$ ~ ~~~ \" ~1J 1fT l1

~ "

l'l1 ~ t1T ~ ~ i', lTJ(~!t ~ (e risl f) lpaifRir( i'f:fCfi~) ~n:- 'EfT'U ~r(~~) tit "-1%r <JT ~ ~q;I('4 131'T TI *

_ ... _ . -t-t ..... _ ... ~ _ ,.. ... _ _ _ ~ ... IW" _ ,.,.. "" _ :- _ _ ._ .. _ _ _ .. ... _ _ _ 'JIll ~

* ~. JlCltHHH4 .. ~ ... 'ff~r al-IT tllt,l4'Hr 11' ~1r qi'tCft, ?, cftr fQttl~~

. ~~ ~ .. ~ncq-T Jrrmq'tP'4 41ur"'l .. :JJ~ ... t 919.

· (49)

i";f ~~{fcir "it ~ij" ~ tftr ~~ tm' 344PI ~T ~rnr "t- u ;;rrn t mtf .. ifrrr ~ ~ \1 14It:n \ilf4Cf;rfl * 3i:\+l1 {" ##ff $ ~{ft.n itnr "IT ~ tfn:Rt Cfir m'm ~ \' ~ ~ii mil'~ 20 lr 50 T() ~ ~mi rrTl trtR ~

.a

in l1J cpflf 1t f7Tr 1f~rtr $ 1fI1{ 5 0 0 lr I 0 0 O""Q) Oct" * ~ru:=r lfr4 ~ i ~ f'c4q"{)(t 'QlljWir ~ W'r lt ~q ~~¥., ~ ~ ~ mrRt ~ ~~ ~ lfJlrTJbI -n:r ~ 1f ~ .. 'QT'lTt .. fuqr=l ~rr Vt5TT liT ~f1T ~T ~nn l' ~~ ~ ~ 30 "4 so -;0 ~ m roT JTTI 344m 1f ~ntn ~R 1.fmt «m "fir

~

~ r;pr trnr \' ~~ mm ~f1ir~ 41~ii fl4:' qif tfmn tit 3fmRT 1;:r tpT ~nr 1;(

t1~ t;'liVl(Hf- ~f1I~ (-~ ~ )f SQUf11 ~ ~f=r ~ ~ " f(~~~ 3!t'r.~ ~ ~::f ~ ~1 -nJ ~ 1f~;r ~'t ~ ~qa[lf ~r ;:ifrnr ').~-, ~ ~ lr~ ..

I.. oftir ~ ~tr

-.t

~ ~PT 1f ftl;r ~ ... ~J1T if ~r"Rtf ;jl[1'ffi' i' ~ atlttC$h"r (tll;fTq n1:' lIT vrq; 1fT \iJrn "1 wrrf $ ;::Irq; ~ ttlmiqrq lr lflJrn ~m rr ~~;; ,mr ~ ~ '5-2 0 ~ ~ fTi ~I ~FF ~ qffi ~1IT mT ~ "g',

(50)

'trJri ... f9trrT ~ 11' ~~ ~ <it 3lfcnQ~ffr -?rrft m- ~r1 ~ qft:. ~fl$'t' lft ~1~TI ~rr.:r '$ "'"" ~~ lIT ~1fT ~r \1 ~ wrtr nrf~ ~Wt l11$ ~ q"T ~ Rr 7,00 "t' ~ ~ iT ~ ~ ~ ~, ~ 500

lr 20 0 0 ~ '* ~ ~ 3lrcntlCf)Ht irnt 1r1 Ttr ~ 1t rifT m'£A' ~r \?fT "t; m ~ (I ) *q r;fiI8J ~ (2) ~rrft;rl !r.A .. ~ U'I"1 ¥rtG Ft~ ~ ~ ~){ *f =?~ ;rr~ mn .WQ l1~ ~ ~H14rrll~ ~~ ~ i'r ~ra lrt ~Jtli ~ ~ ~ -;rrn tf"f f';f~ Cfn"'ffi" \ ~ m- ~rR'r $T'f i'iitrr lF1rl lfmA,~lJ"t We ~ t:mT 11' M'n- ~g- "Gmri't ~ lfffi 2-3 ~ri $ ~m ~

~ I -nr ~ mtR " iiq;;fJq; eft ~ ~ -n1 g;Rf If ~1r ~ ~~tf$1 (f ~ lfrJ4l~ fft 100 0 ~ 5000 ~ ~ ~ tf.:1rr tJ~ ?J "t'l ~M 1f ~iit

tfIr ~ ~'Prtfm T.fJ'i 'tTOr '" 1 ~ i=f1.fT' ~rr-; 1t q t161 J... '$ lmT~ ~~ lit ~~ "t"iff ~I ~n ,k4r<Pl dQ'Cff.n' tt ~mt lnt ~~ 1fT wi

l"ffi $ m 1f W¥#l'¥ tr Wt$~tir $t ~r ~ ~Iq ~ ~I lfftTFrT $TcmJ ·~tr ~ ~ ~:'shtal ~ ~:rrrl \" ~Wf rmf ~ ~ {OfMf n

... • _,. -.a

~l ~tm1H 11 TIl" wm $r ~ ~ it ~JT ~ l2nt "$ ~111 F$ ~ra' ~

$r ~ ~ ~ i-I l1r 1l8'J;:r ~ crctHI ~ ~ ~~t tt ~ ~ ~

., ..:;

~~Nftin -

..:a. _ ~ IJW'

~~T!f ~4fqi l"cf ~r Cfir ~JVr af~ ~ \, 1"~r rt n1r ~\fICfif( ~ ~r Cii(' ~r Uf1-II~m 1ft1r-.n-~ l~ ~ "tl

(51 )

J(~ ~ 1:r ~;; 'r~riff CJr ~RT !3fr ~,::r-:Pf tt1r ~T G~ :sm ~#t lr ~nr Wiff U ~ I i;fiffiR y.ri, ~~ I m GfFJ '-liT ~ 3irfq ~~~ W ;itT ~~ JIm' \'t -rn :crq;n- ~ ~ -a-~ri't ~ ~

~ m ~ ¢ Cfil ~( ~ tnwr :iI~ ~ ~ fq'iu~rff, vfm:fUf i'frurt "If ..

hPr • ~ tr ~{H*lrr ~ ~ q~f rt ~1 ~ ~ 1f: ..

l > ~"t "tr ~ n tfr1T H'., ~RT

2- ~~ ~ ~ ~ crm ~ q~n:- 3- fq~~ rnla1ur B~ ~ ~lT

. ..!:I '\.~ r r-

'H' 1 d~ r..:iifTf't ~ It ff tr ~ tct4iitr 1:t m~l'1f ~ ~ r '~11"' tf R" J'fT ...

~ ~ ~ 11rTUl't ~ ~ ~ ~: -

ij'rniIT {f 0 6: I

qh"qrr lfD( J(f?tn~ ~) ~fOr ~ ~ 11w:n:r

- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - . ~ - - - - - - - - - - - - . - - -

J- • ~ - ~ ~ • - - ~ - - ~. - - - - - -

~-q; lal4)Gt R'rTf lJ

_ _ • • ~ _ _ _ ~ ~ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ M _ • _ _ ~ ~ _ _ _ _ _ _ ~ _ _

~FrT m .q; ~:rrr I 4

(93 -31) ( 6·6 7 )

~ _ _ _ _ _ _ _ w _ _ _ _ _ _ _ - • _ -

10 (66·67)

_ ~ _ _ ~ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ R _ -

- - - - - - - - - - . - - - - - - ~ - -

- - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(52)

~~ ~nafr lr ~ ~ m:tR ~ 1r ~ ~ Ciif tPQT ~ crffi ~t1~ n It lr ~ (93.3] q~) ~ tftll-GT tfTtr ~ qifq" I$r titGrrl '1R' 6·6 1 ~ 111" d ~ ~ ~~ 'qt" ~ m-T ~ #.PTt ~ ~:"'r 1f -n:r mr ~r "#I1n ~I ~ ~ ~ ~ tf (faT lfiiiiT n ~ m- "?fIB ~?rcFfi"t It lr lffiif 3 3 ·3 J ll~ ~ ~ ~rr ~ qipr il)-QT ~ 6 6·6 ... 7 "tf1?tlro ~ ~ tlr.l't ~ nT ~Pr ~ Wsrrl ~~"$ ~ ~ ~ G~~ lf lr 53·3]· gfrnlf1 ~ am- 66·61 ~rrr ~ ~ '$ zrn q;n:r <#rnrr \"1 l1f 1J'qifT tn"

,.

~ ';1 '.:JS ~ ~ W ~ ~qj" ~ tt ani f'qi ~;:r ~ ~ri'f ~ -nr ~ ~ #1m ';34qif ~ :r ~ ~ 1t 111" ~~r "t{ ~rn ~ TlfT 1r1 l1irfl~ ;:itJ ~ -nr tNlf 1tl' (wq-ff q;r cmr ~ ~ ~JFt );;-111 m;r ~ ~ I 51, W 1$(11 q;r &Q q('j p:r ~ q~ .;ftr. F1m iffr ~ 1f 3fFf 1r - ~ ~ ~ m t;M" "tr nri '1if q;p:f 1ft ~ \-1 r-:T ~nlt It tr'ir'ff U"imJUr ~ ;ltr rrJ1i'f $T R JTA Cfjf <i~~r ~ w::rm ~r ~ ru, m- ~ ~t ~ t.'tr ~ ~ JTlT

. i'zTFl ~ I~n ~ ~ EPf ~IQStlA ~~r ~rt~liItr R~T1f m .3f~ $r 'rl'l' !t 'R;:n' if.I~~i:n

(53.)

... - - "'"' - -

- - - - - - - - ~ - - - - -

-1:-0- .... --_

ftp ~~n ~ rr Tij" ~~r 1fT ~ $ ~~t vcf' ~ 1?l'r -~r ~~ qR-ft <"fiT !Mfq ifffff ~ r TlIT ~ I ~f1TRT ~ Vtr ~ NIT't'$ ~f rm' 1'q4H~ ~ t- ir ~r \- ~T ~ t§.r ff JTF.iT vel ~ffl IT "QT R 4:;;( Of ~ ~ tlJq ~ 1f ~ ir -it "'t I ulT ~ 1r ~ lfllT"sff i"~ aqftfIT f$r iffR q-rff G~ wv?t tr ~ ~ ""'1(fr ~ in .. '; B ~rq~I~4 rRlf ~ "{TflTRT-<r~ l1R: ~ a:rrnT ;$r ~f1f'r ~rm aln: ~ ~r rRi "rlr r~~rit &iJ11IT 1f ii'r WR ~f.f !: ~ • ~I tpYt ~r "ff'lT ifPTlT *r &lrQCfi(fr ~ vi'c ~ ~r ~ Gt9'~ ~ ~~ ~(~) ~r ~ it qitr ~ ~"ff ~r ~r ~nr \: ..

1- ~f, ~~ ~ (~)

2 .. wre- ~(ffi" ~r ~ ~ 1?ir "4 ~r 'fPFlT ~ ltl

~o 3WAff .... ~ G~?Flri't ~ it #r'nHl \1 ~ ~ ~Rf nuT ~ <n~Cf'1 ff m 1" f..if~ I 0 l'if rr ~r ~ ~ ~ ~flrr ~ '\n ~ ~~ 1ff'Tffl', T4mtl i'd'n .. ifF5J rr !t; T'tmfIT $ ~ ~ 't'l

.... - - - - - - - - ... -- - - - - .. - - - - ... - ... - - - - - - - - ... - --

"* ~ ~rCj~I~;Pfj wTiiE5 R1 .. ~ qr(itre It ~ T .. 'fIliitor 1t ~ ;rif fIT'imi l$<:rr Tltrr 1:1

(54)

i11 ),~ $ ~rfr 1# tl1rrrn ~ ~ ~n:- ~~ '-t 3fT';l llf T-1IrT ~ ~r ~m cnTI G~ cf.t '?Cff41tl ~ ci:r ~ m q; ifrv ~~ f<"~('#ltf 4h1ur ~r ~m ~I Ttl" ~ q; q~f ~ ~

1fm ~ trra=:r vcr ~ ,,~~ ~ ~ ~ <R'tf :rrnrn \'1

2 - ~ tr'JV ~ Wtur t.r ttliT -:=f~ ~ ~ Ff rrrn- y, ~;; lr lRirr l!R=I tim if' :i'rr ~ lfm R ~ 1t1

J- ~ Qt\i1Wf ~~,. ~ • ';fan ~ iJW ~ 'tr 'fJft ~ ~ \'1 «ifltor 'f ~ ~1Tt ~ ~ ~r lTlrr ~ ~ ~ lffif 4f'j~:lIf~ti ~ • Jk lr lV ~r ~~ ~ ~ -nf W It ~r ,", ..

~--- ... -- ...

- .. . ~ - . ~ - - - - - - - ~ . ~ ~ - - ~ - ~ - - - ~ . - - - - - - -

1_ .... t[ tr_ ttr .. T .. ~o ....... __

1 ~r!lR{ ~

- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - -. - - ~ - - ~ ~ - .. -

, ... I 000 b CFlf qif qtt41T

,-= I 000 lr lDOO crffi q~nu(

4 .. 6000 lr l 0000 ~ qf\qn:

1 J

to

iIIIIt .. - _ - _ _ __ _ _ _ _ - __ - - - II"'" - ... __ - III - .. - _ ..... _ - ..... - ......

I 5

1 5

R - - ~ - - - - - ~ ~ - ~ - - - - ~ - - - - - - ~ - ~ - - - -- - - • - -

(55)

- - -- - -

~rrR ~ ~ m tr ~ ::7in?t iTIrr" 'hi n; ~

$ "ift?l'·:If(f m ~1ll ~R' ~ ft1~ tpfr ;;ft ~CFffr \"1 ~ W-!l 4iT~

qR iiQT 5l; vcr ~~ 1; m- 11 ~ m q~ .. ~'t ~ ~* 4:r .H"rcn:t($rrl' "tl ~~lT"$ ~ =:t cnfF" iITff:r ~ q; ttltr ~~t ;$r ~ if,[ afl4tt1l1rll "Q1m 1:1 ~ ~ ~rrR nr ~rr 1:" ~rl:=fjrtt ~ ;:f:r rr!

ft:f: 'iflffiil'T fq;~ ~ * SfMtllh1r q;~~ ~ \-1 ~ ~ ~ 'tr ~ ~r ~ ~ r;r~rfr f7m~ ~: -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -

~ l:;;!f~ I <i't; f~ ct r I ~m ~ tfi'r ( 1W )

I;::pj! -a-~ I - - M - ~ ~ ~ - - - - - - - - - -

I cri{!t I 1000 tr 14000 t- I 7000 ~

_____ I~ ', J .; 0_0,9 _1_ '_7.QQ.C_ _! ~ Q.O.9Q. _

2 3 ~ 5 6

- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~

I I

( roo)

B

72 ·73

3 27·27

- - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -

,.

~GIT ~ 5 It

(tou) 2 e 80

,.. ........ - - - - - .... - - - - - .. - - - - - - - -- .... - .... - - -. - - - - .... -

12

7

S 8·34

5

(100 )

tSf~ - - - ... ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -

5

2

2

40

40

2.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -

(56)

~ ~~ ~r ~ '$I" ~ ~1:r 'V ~ ~ irltO ~ r~

~ ~ m:rl ~rJjf!:J { 1p 73 .. 33 om ~~ ~ 80 \¥'R1tli1 1$~€fifTt ~ ~ ~ 3f1'3l~¥(n GfO'liI ~ ~ "l'Jf 11 ~ m1f1ti11t lr gftf~ ~ i'Nf ~1ft; ~ 33·33 \IT'(1''H~ # ~ ~fl4ft1$fli ~lQt, ~tt m ~ tit !fJ'?fT q;r ':lR '" ~m ~~(t =r 4 tJ 1 0 ~rr ~ * 'P1t eft ~fq~,*~:11 GUfri 1n 1?ft ~~ Y.T~ .. r.n- ~rt ~ "3('Q~=i al!i<tt ..

~tnITii .. ~qr 3l'm i1vJfu" i'I'lff ~ Cflrd,m ~ ,trT ~ cnm \"1 ctNf~: -

.... - -

..

~TT trmrft tit ~~ q ~ ~ 311!-lI"'l 'ilf ifTff ~ tf rrrur ~r ~T '" ~ :r;r trT ~ "$I" 11TT ~r lrl ~ ~ ~ .. Mm ~ J<{'~'tj ~ ~rT ~ lr ~'U'\ ij; 'i"~ lI-!ltt t(l:" ~r 11J1ir \1 ~~ ~n:dit ~ Cfl(f4iI~f 'G'T ~ ~ qn- ~ n-Pi Ftlfnf T: -

_ ~ ~ _ * ~ _ ~ _ _ _ _ w ~ _ ~ _ _ _ _ ~ ~ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ • _

,.

. .

~rrlTR1 50;j)?Ffi/ 500 ~ /1 000\/2 00 O«/1000~/4()I]) ~

~<Hqi1qn 1000 2000 3000 1000 ~

~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ . ~ - ~ - ~ - - - . - . -- .

2

3

4:

5

6

7

8

- - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - . ~ - - ~ ~ ~ - ~ - . - - ~ .. -

m (7)

2

J

I ".2 .g 2 6·57 42 ·85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ - - ~ - - - ~ - ~ - ~

(5)

60

20

20

............ ---- .... -- .... -----~------ ... ---~-- .... - .......... ~

(57)

- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lQR / Pfr~i~ /500 ~/500# /1000 i:r/200v-tr/JOOOlr/400fl '4-/

~ G1T t£mn:- I CO.o 2 000 :5 000 400 0 ~

- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

2

3

4

s

6

7

8

~ . - ~ ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -

~(s)

6

12-5

75 12-5

~ - - - - ~ - ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -

b:~"J~lT~ (2 )

50

50

- - - - ~ - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

('

~ ~R trRr -riQ1

(2) ~I~IR ~ " Gfm;. ~t wAt '$ ~i; If vet TM"{T T1;:r~ F 4

e

( 3) «frrm ~ ~rr q-rn:; q, q~t l1 ~ cp;;r ~~ ~·rlr ~ l

( 4) d'iITt' tflr ~ ~f!f ('t r'fl~ { "tj; rrinf 4 J 1A~ ~;<1'$n ~« ~ 1Wf IT (f(ll' iPl11i ~ ~ 7 5 ~hmff tJT\ '!In cp;ij ~ m ~ 1t ~ mr 1

~ ~ fq~ ~ ~ tt=fitr.r 7t ~r mzr ~ -mtr .... ~ T« 1A~rt

(58)

- ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ - - - ~ - ~ ~ ~ - ¥ ~ ~ - ~ - ~ - - - - - - - - - - - - -

I _ _ _ _ !TJ:r~ _ _ _;_ _ _ ~~.. _ _ __ ..

I m 15~~-rr ~ lCP1 /~qrr ~

_ - - - - - ... - - ..... p _ - _ _ ... _ _ ... .... .. " ..... __ - ... - lIP - - - .... ,... - - _ ~ II""

2

J

-4

5

... - -- - - - - - - -- _ ... - - - - - _ ... - - - - - - - - - - - - -- - - ----

1- ~(~m ~ tt~qllf) 3
(42 ·85 ) (20)
2- ~;:r 2 2
(2 8·57) (40)
3- 5lt;c;i" " tf:f 2

(i4-29) (40)
4- lRT
(14·29) 2
(25)
J
(37-5.0) 50
3
(J 7·50)
. I (50)

.... l1li .. _ ......... .. __ ~ _ ............ 1-00 _ - - __

7 (tOO) 5 ('00)

8 (I 00) 2

... _----11'1-.- .... 'II1II ..... - -_':""- ... _ ..... - --_ ... _- ......

~ it; lli'ffit ~ {fafa 11' (fllJ TiT ~ tr trrQ~ Jlffi ~ ..

42·8~ f>

1 - ij rl(Frr ~ m w '(ptlf m- crrit 7t ~ . f"o Y"fOmf lM q I ( iHH $( ft

:, Wt ~ ... 2;8.57 lIt<=nrn:r 1.fr(Vf=f lr aw mn " lRf ~fflt 'tr ~

t 4 wl\mH ~~)r Gitr tF.f1 ~ lr q;:;f ~=r • ~ ~ lfTi rrli

(59)

2.. Q-q ~f"JIRT 1l ~ mlT ~ w tr tfirn" ~ ~m- ~,,~ ~

~ ~ 0 1Jih1~r:=t - ~;; vcf ~ tr 5-);~n tr ~ R~ ~W mtl

3.. tim=. "if ~ ~ ~ ~?r *'" ~ cpq q-rf Jfi~ <:r11' 2 5 ~m

C'

~ ~ ~ q:;:;f ft;rtr ~ :; 7·50:t.WFij:; ~ :n=Ff tr ~\Gf'{ lr cPi ~1r

-q-!% rr41 ~t ~ 6\;:; n: vet ~ ~ tt; lmf ~~Ff ~ J'lQ I m 1~~

..a

trr ~ ~rnt lr ~ it=rtrrl

"... <::IT ~r VIr ~ '" fq; m-rrr:rl:" 1t ~f'.l~ ~~~4 ~t ~ ~

~~R ~ Jl7r mwr \,

~n ~ ~ $ 3 '-\~ fa ~ ~ffi l' ... ~ ;rit 11 tr fPlT Gr;R mlH,dlr do 7: 5

.. -~- .... -- ..

_ • _ ~ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ w _ _ _ _ _ _

2

J

4

5

_"

- - - . - ~ - . - - - - - - ~ - - - - ~ - ~ - - - ~ - - - - - - - - - -

7

7

-

( 100 )

~ - - - ~ - - - - - - . - . - . - - - - - - - - -

5

I _"

4

(20)

(so)

~ ~ - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - ~ ~ - - - - - - - - - - -

8

8

(I_ 100 )

._ ~ ~ • " ft - _ ~ ~ ~ - _

2

2

( I 00 )

~ _ _ w _ ~ _ M - - - _ - - - - - - .. - - - - - - - ~ ~ - - ~ ~ _ _ _ _

(60)

!f1" ~ :3f r WRIT lr 1tf : ...

lfi- +1f7ti~n :r ~ qif q:qr ~~ ~ 00 G~t :r ~ 'dtr ~ q;pf 'tr

tr qq ~F:rr :r'ffIUTI ~ rm- ~Jl1; 11 ~ iff 'EPQT m- qFf <teNt, ft

'if ... ~ v.T vet ~~ ~ ~ Tf CWl" ~'!r ~~ 'GlRq;rTt :t t:r ~lJlr'?r,"$ 80 ~l?I' ~ 'aT ~ tp ltm3ln- 2 0 ~ni1 ~ ~ ~ Ttrtr ~ m!TTI ~ilh ~~ 11 ~ ~ ~ mit Gmm~· ~ fro lIrf~nl ct ~ 'Q""( wi ~ ~ ~TI '1'- J i{ )~ r:k ~ If tnr cmrr ;7fr ~ '" ~ ~ q;r 'rpaf 1if;r ~1fJ r G~ 3f1i::r ~ $ rn~ ~ ~m- 'rr:tr ~r ~~ ~ ~r TMliT Tn:" ~ ~~ "ijffi UT 1ifTf ~~ ~ R?r 1ft

- ... - - --

~-rr-r 1t i1 rA- cflt1 'liir ~.fm ~ ~rtR't .slTT ~ :Tm ~ ~~ ir:it ~ i'ffir ~Vf ~ rr $- 3TrC4~i1i* '"t-I ~ mr :nq.~ <Jr ~ ~

tfit ~1Tifmr qif ~n;:rr ~;rr rryrr TI rniWtf.3lr 'tt; ffi~ mn:- eft «JqW[

(fW ~ ~ iT :jf rnr i" ~~ qif. n\#1 rnt 1f ~IT Tf~ i$J' ~tJT ~'">-rt1 iif q ~ ~ ir trnif 1;1 am: ~ ~ ~rr lfT ~ <fiT:fr ~ \-. ~ t:froi!q ~nT $ lFib- 1ft ~ ;r ~ w 1.1"q~rr 3flq~q; ~r ~I ~ iff-iilT ~ lim " ~ lTrM ~A't ~ ~ ij"7TR' ~ 1:Vm l-I ~;r a*1cMcl-t ~ ~ ~r 11TR ~r-fl4 m q--( 1iTft1i irnr i" ~ ?\1tr !.fir ~~r ~~~ ~ « q:q i'r ~ 'g ~ ~A' trtrTl¢fff. ~ ~ r.rA " ~ '"tlm ~ 3f~ ~cf ~ ";f~h: eft ~1T4t

~r ~ 14 mIT • ~i~ ~Wr ~rl 11n:";:n' ~m!-I ~"V'li \tirr .. m ffu.r q-{" iir ~ "t.f ~rt ~ ~;rr ~rtrr ~nTTl g~i:fjMr.sTt $ '3'N~ rt ~(ifP!rt)~ ~~ qh:hm\1 't ~I;fttl ~ " ~ :rGitrtr tr( ~lT ~ <fit sITEtltF¥Rf \-1

(61 )

~mB'riff ~ :n G~ ~ Tfr it ~ tr i'Rr ~rnTtfOf irm

::it r Tir "f I VITI 'ffCfi "3~ 14 '1 tR ~1fI " ...... ~ q-;: «:(1'1')'4 '!II q ~1T'a. ~ ~ n:r (f~ W1 lTTrt.l{tt" ~k d J <"I{ r <; g ~r :tmQ, ~ fIT :r; r TIT ~ I ~m 'W'~r:flf "$ "tl~r 1f ~ W ft.f; ~ '1 '# lllf..tw q1~:rUJfff nf ~-

~ \rttwr cff ::J~ trBt "\f ~ ~rTp.:ri1: T'cf$R-ff ~'-lT ~1tPf ,"1 ~ mrr ~;:jf~,(Or *'" \-1 ~;:r~ ~ ~m,~", ~~fT )-, tr ~~ Q"T ~ ~I

a'R1~mr 1t ~ ~ ~ ~ tit ~ R ~ fq~ d "" T.Ifr It i' I ~f'q;;J 'tr ~~ *'" ~ "tflR ~ ~TT ~ It:Ttr ~R c:; I i'f trT ~ m "tl ~r<r;:r tTT-tIT tr 'i'm \ ~ CfilrT :zfT ~ \1 ~CfiHr:tr ~ q::r -armCffRT \1 ~~1J Tim ~ ~I ~ ~ tlFf lfT ~~rtt ~ ~ CRCfM ~I ~ m $

1f 1fnrfr ~ ~~ iffir '/ ~<;J:q. ~ Cfffi _Jfrtl ~ Cflft tr :nqg;r ~ srriT ~ ~I ~~ ~ ~ tT ~~r $ ~rq~t ~ ~ Poid?jur ~I ~ mrr ~ ~ ~ ~ 3ff1lfif 'tr 11' ~ F~rr ~ rG-1 ;:p-1i \-1 -rn U7$ft' -rtf ~ i( f::f; "3fC1 r-cf;; ~r ~ r6i~t-s; (1 -?rn itr ~ ~ trT RtI\!U, ~~

_ ..;JJ

'liT \" :i-rr if"~CfjI ( ~r 1f1'Ff vet ~FiiIT ~ ~"tl ~t tfT f';n:ft ~T 1-1 srm ~ tm1_ vel m !ffi1 ~t $ ~f'jfrr ~ ;:; H'I'"fl ft ~ f::P:{,ilUf tt m ~ ~ v:iTtr ... m- taiJ~ 1r1

"QClijT ~ J~R1 vet !3q~PI ~ 'q~ dt ~~ q~Mr-tRr ~*m

~r '&fA" 1t ($jE#H:, ~nR" ~ ~I r.:nr mlP! eft 'fIpn~~ 1!""Cf lf~ ~r

~T .!fJT m I «~fllf;::q 1"1= m 141 q TAT 1:fT ~ ~ ?Tn;, IT ;:s(q I Ii; '"1 ~?lI'1

(62 )

altt ~ ~~ ~rr 'l-rrr ~rAl4 m1" 'G"T iH-q:r ~lTl ~TG""f m ~~r '4t m :iTT:rm trim $- Fi'rtT m rn ~ ~ m trl ~T:it ~ ~ rri ,"I ~.~:; ~r ~ 3ltI~ ~rn :ntnf~ ~ ~ :;r1jm!T ~ ~ 1T<{Ot \" aln- ;r ~r:?rt1 "ffm tr 001J ~ -:niff if I ~~ tFT ~ m "2fn* ~ 11.t

mrn

wi ~ ~ ~"% ~~ ~ t.)"?;f ~K'i"fii "irfu" l' it1;:rrm- ~rt'1:' :'~ mrcr \-1

~~, ~ ~

i'r:; ~trGfJT !ir '~:rc~i~ eFr ~ "3"1~ ~"{ffliIT <:rr ~:H::ft<l \07 '7t tt-~ ~~, 3lfn ~lra-;r vet ~ (if~ IT) <'¥r ~r I mrr 1r .. ~ r wAttr fFq r cpr ~rtl trnr ~r ur 1r1 ii etChHf '1.f~ (ifj\?, n- 1l"T A1h' i'nt :i"fr Tfr WI ::r<rf'JT"f ~ ~'tr "tmi/~ ... ltl#tf ~m~T-if!n;:; We ~ ~ .. CfW ~t~ ~rnt if'~ n:- trT ~ tnft ~ r til" \" I rrlcr cit \r~ rit ~ ~rn- ~ 'JWl ~r ~ 'g- t<fi ~r iif~ ~F1tTT ;:riff -ar::r ~r Tn 1r :fin:- \Uf41t4 qf-iffT ~~ lPTttn irnr ~r ur \1 ~m 7;f=fRr"~l~cl ~ ii.fTi1"1/·YU'i" FI'* 1'Jf ~r:r y,~ q;r ~I~tt ~ m-r )-- ~ WRftG1 ~ ~rrri VI hal'ff <nr ~ ~ ~T1:' lGP.i ~rn 1('~ 11"411 -q!ff tU ;:rtr.:TPT ;:rff ~

.... -:I

~I

~ Twhr ~ ~r ~ ~~lT :m ~Q r4'ru ~Ct; Ii:; <1 " W14'1Q

:rtM141 c~r~n-) ~r t'q~~ ~t 3f~ f;1 vq; ~"it '~'$ ~ ~r 1Cll'~fln ~ ~ ~ 7:t rrrrr ~ftirtrl

-""'"_ ... ------

ifrn rt 1t ~T1 a::p..f~ ~T ~ ~ r WPFTT ~I ~~ rrl'ff *t ~Pl rr ~\tIT !f Tc4N-1 1"~mt <llr ~ ~ ":ftt \"1 W (;(ctt't1w.t $ q~ ;$r

-4

(63)

~r 7.TT'fJ t1f15T lr lfTfp.r lfI4p:;j,* mr i" -:,;p.ri~? ~ rir ~ flT 1i"'t 1J"ftO it ~ rnr 1;-1 ~::rm ~ 1ft'trtJ'lrn" 'Eff.TI IT a:rq~ $r i"!:rJ.'1i>flrn R' 2fm tr ~~ii nn: ~ lr-

l... {iftf vrrrr rrlrq ~ ~4i1i$I"t m ~ 1lR cit ~ <Ft'fft ~ I 2.. ~l'1 ~ Cfm ~ ~rtr =$~ !lIB ;:it 2ff'Irrf 1

3 - ;:wnffi {IT 1:!"r ~M:r ~n.-f n:rlit 3n~ .. ffi I

m. Tfm it ~ rft Ti~ 4: PHi ~~H'iI' $ Yif 1'iq ~ 1.t 3Tf41 - ( t) tJT -'IT t'11TR" firjr cn-;;r 1

(2) ~ ~ ~ ~fJTFFt" t

( s ) ~1~4" q~rr ~r Wi ~ I

( 4) ~~q;rT $' tIT :r{ AiT,,:rtritAm ~ rrr ~ GI ft 4'1 r I ( 5) Cfirn§II~~ rr ~rrr fsf'f'tG

( 6) "il1rIW, ~ ~r-=I a n ~lTr ~ I Gf Pf rr ~ ~ 1Tro::nT -

~ - - - - - - - - -

T :in: -arptrr • -;ff ~t ~r 'W&ffCf (fJrtr ~r ",{'ifr ~I ~r'IAT..qm; m tr ~ &rcf~f ~ $f~" ;:;1f arcflaT_ ~ ~ 1f~ ~ JGr 1.r lr-: -

1 '" ~Fifrr '$ m )p h:rv ~ Rtrm wf

- .

:3 - ~m ~tiii)J -wrtt JTrrri\4J1T ,srJi1r ~ <fwrt" 4 .. {I (*1 {) ~ ~ TroTtoi9''q. ~PT Rl"(11

6- ~ 1

(64)

mr( wl\urn It) ~r '!iffi ~ ~ ~rn

_ _ ~ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

3

,.. __ Pi' __ ... ... .... _

1 5

I 5

(100) (100)

I 4

I S

(93"33) (100)

#

]:.. ij fi"~1 t- ~t'ff

~.. ~ "{nf mi ... ;~:Hetirfi

!fT&Pl

5

2

(33-33 )

(13-33)

,

l~ .

I~'

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

':l... . .:.... .... ~ .. ~ ~

~;nu:!rr-r":::ll~-"o=j :~ :rr~r FfI<1 CJ:I ~"'-l 3{~ ~ .. ~ n'm ~ ~~

~ .q (fq'f ~ m i%' ~r 1"n G~CfiI ?t ~ $iiIT rrffi ~ rn

(65)

lfl (dfl ~O 7= 7

- - .- - .... - - --

- - - - - - p - - - - ~ - - - - - - • - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -

1_ - ~?!f Z4IRrJ! :t_ ~r _~ }rfO!~ __

Um-RT «r~

- - - - - - - - - _ - - - _ - 9 - • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

If 2' 3

- - - - - . - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -

1- ~ J.TlTtff • ~11~~ I 0 15
(66.66) ( lOG)
2"- ~ l"flR $r ~ 15 15
(100 ) (100)
]- ~ :ftJ:rff I 4 15
(93':33) ( 1 0 [I)
4- 'lfrnmrn • ~~'Qt 8

( 6·66) (53.33)
5- mrn- cit ~rt 1 ! I 5
(73.33) (IOC) - - - • - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~Hun ~ ~ q-f'ff ~ ~ ~ ~ : -

1- ~ 1fffi .. ~lr 9'Ir5T .. ttr, ~Ai .sy~ itt ""'..(14 :{~rr lr ~ tt :;:rtf

. .

~ !fffi cit ~ ~I

3- ~rmtrffi ~ ~rf ~ ~ ~ ~ ~~ ~ G~tm ~ri ~g ~VI

; -~ -lr - • - ~~- ~fI- ~~ - .. .. - - - - - - - - - - _ .. - - - - -

(66)

4 .. ~ cf;r ~ri ~ " ~ i'f;Tr ~Wf ~ tMtr qari rri I

~ :qm ~ ~ ;:it ~ lr q;f qflt ~ ~r ~JTiT tmrl nr ri'c lr ~ 111=i ~ JIm 'tl ~ .. ~~ ~ 1.00 ~ l1Ttmf ~ '3 q,:mm- ~ q i14frr i' ? ~ .. ~ mM ~ ~rr ~rRr i'l m~"tr

~

inrr 'ifffi r" ? :rlr llnlll ~o 7 ~ B 1f ~ ~ ~ w:fRf ~r 11Zrr ~I {fl"{fitr ~ ~t q""- l1 W iIfrt ~. ~ Tf ~m 3frnr "t': -

-.;

t - ~ tTm ef:tr ~ tf 41FM"fI tI"ri\'~ulf ~ 'J8' qr ~rmrR ::rtf Tl

2- ~VlCfWi1 ~m m ~ It'Jtl *" ~ qr "$r ~rnr WI «f'IA't ~

tfRJ n G~rft ~ ~ ~rq.:r ~ I G ~~ffi m:rr ~ ~ ~ 5fTO q;frl Gfm; eft ~ ihfr ~~... ~Tt -n ~~f ~ 30 l'l~U?( 7.f~

(1'l.\\~

tcP:f ~rAII alIT '{Ti$ ~ ~ I 0 ~rT 20 u?HUff 'TI'fl ~ WI

. J - 31'fiW{f ( (til fr ~t ~lr 'rofl SlI'fq;aa m ~ ~;H W -ati 4.110 ¥t 0 ,11' ~ ~ "'" ~ lflR" ~r ~m qwr 'tPlfl -n:r ~ ~ ~t",1H $ ~\dij)h m1T

Y ~lt 2 :r J(G 141 CFr .If: 0 'Rf'm"ffi i'J11T ~ lTJ'f.lT!r lr iRr ... ~r :r 20 in- ~

4 - ~ 1m:i ct ~ '% m- ~n rr1'£Zm' iIT iCllRcrl1: -vet ~. m ~ \'J JntT: ~"tfw-Tr Q;Qs\11 ~ft ~ vet itr .~ ~ ~ '1r ~ Jf4. "ti ~ tt1fr • ~FT 71'" ~rr ~ ~ ~rt ~ ~ ~){ ~I ~ 1'r4f lfRlT ~ (m ~ gUtf ~ \-1

5- i$f HS1A q"" ur ~4' ( '4'r lP'1l; !Jm- ;ft T'w;f-l '$ q !fl'fmf lrl (i1tm;" " ~;rn; ~ ttf.:ft ~ 4 ~i$n ~H(j,~ ~,i'r lr ~ ~ m-t ~ ~ tmI ~ tfFl titrl

(67)

6- tnr 1ffllT JftrT ~ ~r 1ffii 'Q'rt:i=r ~r airt ~. +m1 ~r rnt vq;....

Fft If ~ lr ~~ ~1

~~ 'q'"fff '* ~ 31-j1ffif 1$ ." ~ t:rn:iiT tfo 7: 9 ~ ~~ iJh#r i-J 111 m 1t ~ ~ n:r ~ 1t ~ ~ if: -

i!fi) ZTl' ~rn .q W/!4l{Ur \ ~ ~rjrf.n:~~ l1tc ~ ::Rtl R-:r ~ 1fm .., 1"'1') tI v1 ~fJ r ~ ~ ~FiHT ~ ij"nr~M" TFf ... TJ1('n:r N aJ ;;H r &tttr

m fIT #r "I

fl) ~ ~ ~ lfl~'f ~ mt ;:; lfFflJ ( 'rA rtn if"fj; 1T q;- lfIV ~r ~ ~

~ ~f wItT l'~ l'lf W ~ ~R~ ;:;it!-I l1f ijipf ~ ~f iit~m ~~I

IT) Wrtl m-~ m~ ~Jq.=f ~T I 0 ~ 50 ~trn 11m tl'Rttl ;rPlfr 1:f ~ffr lfM nun zn- T1rft ~, qfilPft t.r Cfnir '" :nFfiT ~ ~ ijj ~tijJ 7: a It ~ irnr ~,

'Q') ~Fr laT 1ff ~ (f~t $T 3lil9T ~M rr f':i:ffirrr GT<rr Tflifl ~f"lTFrt

-v1 ~~ 1p,~ ~l<1C;;H 7(J-80 umrn ~ qq,,-~ lfffi' ~Ft ~ ~ 1; ~PiTT

~~~~I

~) ~ 1!d T~ ~ ~rnT ~ Cf~ :qm q:;r sr:rrrn ~ 'Q'C'r1T m:rrl T'FRf ~ ~ 10 tr 20 U'rnUff 1lWI ~A' • ~ • .;f)' { it rrif

... "" ..

/I Ul
I
II 1
II
II ~
II
--
H . ~
II -.. -:tI ~
£I;f ':;t
.ar J
II ~ ~~
"
" --
II
II
~~
II
II
~!
II
!j II H II II

II

II II

II II II

II

II -

II II II l~ II II II IJ

" II

IVl

1M

, t..::

'..J1

~.~ ~T
~ ..
~
Ii ;'l
......
.at ~'ft
;i 'j
:!f '31'
.-.1 ~ *
~
I N
I':J ~ £I
0 d'jj
• .:t:I
~ 1 M : ~ ! :1
,0 . ~ ~.
I ' ::t ':tt.,
!'V ..... .4 "0
0 · 1 , :-:t
-.. ,c=
M I"'" E -&f
...
0 ~
it
IIJI
.0 a
-=- ._
C>
• 0
--t
a
!;(I
.0
-
fI"I
>.D ~
'0 ._ o , 0

II Ion ",.. "'--' 1\:1
1 1 r I
n' ~ 4 g' ~ :i
I ~ I
~ j II :lY ::lI I !J I
-;
-. -st' I;J
II -&r ~
I
" .Qf ~ -84
.Ilj ~~ ~ :l:I~1J 1 .... I
11 4 ~ ~ ~ ..0.j , I ;l ~I I~:
II ~ ~ ~ ..!:I 1:1" •• ~ ~: ~I~
.t1J "" ~I
II ~ ~ 4 ~I
It '""' I _I
II
~I U'I ! .E>- 101
II o..J -J
I!
t.::l co of>- ~ I ....... \"r.I I\:l
II 0
lj
II I ~ ~ II"r..!
'W V1 rIO I -...
U
II I(,~ ..ill
t ]I
II '" ..... :1
101 ~ ~
jl ...
, , ~ ~
If IV'! 1~~
a-. I VI •
II ~ 0 fJf I(:J
- I
II -J
.!itt I"
II '-" 0b- I &. I ffl fl.D
~
j[ I ....
II "",I
t<!l ( I C I ~
II -
~ cr.!
- -LI
II
, I f -- ·1
It r-" ICC
C':I
II
II tl I .,.;l I ..-
II .0 J
" -
II
-
II 101 -
II 10
, -
II
II
II
II
j~
II
Ii
- (70)

1.. m ~ ;r~R" • ~ lr ~ wr-; ~ lI'1jW ~ if 1 ~if ~ rrtcrt, tli_t .. ", m;i'f 1t ~t lr ~ ~ 1p 'W'~~ l5T ~R aq~ W ~

TIT~' "'{f:i\"~ ~ ~PTllB;,f; vet Jftfl'f14 f~~r~i1, ... -qTt • ~m vet {f_,rH vm~ 1fttr~ vaf ~ e-ml ~ 3R"~ cd ~ ~ w~~wCi'r .,. ~$,\i

~

i"rm nr TI 1lTf $ T~~ It a=rrC4~QcpHlit • # .. rf"c tf ~rt • m

film#!" ~ ~r ~ ~'« ~rr ~ rri '(fnrift, <fAr ~ t~+m ;;q~ ~ -q-, ~r \'1 ~r <if jl1c "tr Tt1;=r "g"eFlltifflt q)f 'lmrq it ~ If'f 'T; ~ lft9

~ ~ ~ 1JiSIifT y= -

I.. lfif :ffrT TtrncrJi" 2 - ~~n: l"J'l'TGre TIT ~ 'f.IiT CliI1f ... 3- aGJif CM ~ .. 4- lrtn:" 'nlr... 5-;;:rN'" i;fiP(, 6 .. ~, 7- ~, 8- J'q--rr ~~ 9 .. ~~tr * ~R ~ I 0- ~) lfT ~ 3fJf'if I

~t lJT lml ~ Wtfrt-

~ - " - - ~ ~ - ~ - -

Cf~ TPrm:i iti ~ l'r~ 1t ~~r tmrr Vfffir ~J Tf.iiWA' $ 'r.;r;r iTtft tr 1'lr ~ <:fir Mrq- Tq~1T ~r·~ mrr t.;r~r ~rT ~ ~~, ~ 'ir-

.:I

qfJrf.rr .. arm; " is! pi~ ( l ~ 3ffu~ -tit ~ WR' If \ij~t q 1r ~ ~J1fCfi ~ n ~n:;rr ~ r "'OT W m ~rlr *r ff!f Y .. ~ 1jWl ~-

. \'I~

1!pn; ~ .. ~. rrtcf .. ~ .. "_" .. if. (l~,nff~ !f~) atrTG 1 1"1 moft A q tq-rr-

m=r lri9qr n '5 q ~ ~ ~ 'it t9lfri ~ :flIf ~~r ~ ffiT i'- qfr ~. ~lfal ,"I {1""~P:, iftffi. ifJ"6'ln- lft 19lfri ~ ~ qfr Q~Qfl TI un ~ T"~ ~~ ':jf~ ~(fi titt '* mit t91ffT ~r 1$flf ~ -fl'1T Cfilr lr

( 7. )

VCftJ1:' q; tiff ~ J 4 am lr it ~ rcr;r lr ~Tl1th'U "fI r ~ it I ~ WRT' 1fT ~ t91fri "$ ~ ~ Tr tfiT trr-tr 1.fr -n:r ~r ~ J><:t6l1 (~ If 4VPlrt nm~I

~ w:rIi 1t Fr'tr ~\fI~~ • ~~$,3frm 4h~~ ~ ~ ~~ !Iij' .flmq';f n- ~~rrr lr Ff1r ~mri'f 1w fl!f!!f5Rr • ~ "k ~ linctt{Uf ?mrl' ~;;r wrrrI tf RTr qGf¥l"tt ~r 'nf 'l=Jr 1f M~n q;"f ~

r

~:-

( tF) I.. nfq It ~ (fi'(;' qR1 q~fT I 2- ~ vet frrlt ~ ~rr I

( w) I - q;If tfil'r ~rrA cr~ ~ i!I ffi"¥H

2- ~ ~ ~prrF( ~} 'nlf!r lIT ~ ~ ~ GfM ~IT ~ ~~I

'~"" -" )\

(2 ) ~ .31t44'""1 tr· WtrTi 1t ~- ~, tire- ~rft ;$r mfrffi ~~T 1P=fr \" I

if;r ~ ~ ~. n=r <SiUltFI !t ~"lf1iT "* "I:fm rm tr q;W - «f!Tr.n:- aln;- ~rn; . rr ,

Jt 1nT lr qbf ~ ~. erA ~~<:Prit eFT it ~ ~r lFlT;;-1

mFrT--if~ tt "fir ~ 1t ~1r mtr G~rr t;?~ '4rit ~r ~?lrffar tt ml1:m ~r lf1rcr ;nft UTI "fir ~ ;ntr * ~n:- 11T ~r 1, i\=w. ~ trmri1 *f ~ fq;qr m:rr I

~l'l li!f~ • ~ lr ~ err lffT ~ :rTtr:-

- ~ ~ - ~ ~ - - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - "!., .... _

ti~,:·, (~) wt lf~~r ~r ~ ~ ~ mtR m cf;t ~ 1:r ~~m l-I

. (v) ~ "iT ~r ~ w it EJmf ~ qff <rmrr I

,_

(72 )

mfurar ~ ~n mt ~I'T ~ ~mJT~ ~r ,~ ~r Itqrl

WT4H ~r 'Jf!ll' 1 ~~ I 0000 ~ u ~ q,y ~ w ~ If ~rrT W 'i

, ~

11J ~ ~rlll~T ~ ~ ~ ~ 60 q~ ~ri't cpr ~ ~ >mAti., ~

!fQT 't'l

J1lA4 Of 1t; W ! >,

""'-------

~~ ~ ~ at~ ~ fftTm:r m ~ "R'trRJ ~r ~r i": - 1- ~~ tf.r ~~Cfi ~.

3- m3TIT V2f ~ i$T ~PT. 4- ~rTt ~ m~ q~(~

; .. 'W'~f¥n lf ~rrr It Fr~ ~ R -a:n=r'r ~U 6 - Q flWrTf ;;fit i'qmc:r fl.1rn- al-rt iqFif IT

7- ~!f~

I .. mr ;jfm:r ~ ~m - b" €m ~ tr i11 ~ -m, CFrlJ 3fT "it '\r m 3f~' 1?r ~ tv. ~q ~ ~ ~J1T rn- ~I

2 .. ~f'li?!t ~..q!y"f. Tr.G $ a:nqqr'ftrq; ~ ~~H rn ~ ~ 3f:tt ~~t )p ~ritt ~ ~ W ~ ;$r 1rflUr ~n .~ ~ :tt vrr m:rr ft'Jr lr ::r:nt n~;:r" ir~ .. ~ijffijH mfir ~ V. tr Rm t{ ~q UlfO Wrttt « rtri q;r ~ ~ 'It ~ ""'" tfiflf ci:r q;Jf ci. f?r -.m.r rr~1 a:TJTnT oar 12Tt ~f1T it Tot. "R1l'l 1fJr~1

(73 )

tfri ~~,"I

;rflr'RT l'Gf ~ i'r-rt ~t It ~hT q·mIT mr ;:,rfa ~ 1r1 ~.

~Jfu ~rr {1"1~R4 ~. ~ ~ ~ ffl ~m~T ~ 9 J .31 R'Rtna ~~ ~.CR ~ ~ 1r1 ffiIT l1~r ~ -n:r ~ ~ ~ 3frlr ~ .3ln ~fif ~ m ~ ~ tfJINT -n1 q;nf ~r ~ ~I ~T ~ ~ "0 mtrn liNr lf3I{ft tTT ~ trf iJt ~ ~ tntr mrl W ~~"1iI'T tiT if ~r ~ ~ "F.:Ftr ~ mt1~ ~ tIT lIT tfJtitr er i'r-rr w 1t ~ ~ ~I

. 3f~ ~ ~ ~ ~rrr ~ ~ tttr tt 3iftr ~ I ~ f'Jfrr ~ a1 ':N~ 'ff ~"'" $ ~11T #r -nr qm:r $r ~ ~I ~t9 ~Ji1 ~ ~ (Of '1 II)Y, " ifJT'f, crA't 1f ~ 20 R~~lft $r 1J~ ~ ~lrrnFJ R-r rrt.rrt. ~ ~ $~" :rrrfa ~ ~ ~ lnf ~~ if; ~ tt ~m ~ .m Jftrl ~r ~ fT-IQT =riY . fr.r q; ~ tqtf -:rl~l$ ;rtf ~, TIT l,lCfifT q; q~rr 3tJ'!!~ n ;:rt.r ~ i~ !tR ~~~I ?r ~ ~ ~ Clit nr ~ If FJn- ~I

~Rt 1; .m 1ilfuiji -vcr 5%& I _( ~F -?r4t ~. ~ tTrrr 'it I .... t'9'1fli (~lIT \ifTT'ff $) 1tfH~R't.*" ~ ~ tit)-I ~T tf 6 o~

.., .... __ . .

~ 40 ~(1(1 ~rr"~F ~ ~ 1f ::pm ~ .'lrl il'lffi ~ ~t:1fMq ~mr(T ~ lit f'ttm:r ~~ ~f'rrA~ ~~ "ft. Tfrf:rril (fJ11; 11 Zj4;fi'i1ll ~WfI'T ~ 1fnRCfi :rtf 'tl tr ~W'frr m-rr ... "1'ij"iT (3 3 ·3 3) ~ ~ tt ~ ~ 'tl

~'>I

~~ vet arnt; iFTt ~ lft tft"trt"rm. ~ ~ ~ !t ~1r

. . "..

~~t lr imrr cf!r ~ ~ 1fri ~, ~R"f ~ 1fT ~ 3 J ~i>~fi"t ~"' ~(ftr ~ ~ 1.t 1f' ~m ~I'T vcf .!fiI"{Tf ttimrr ~ m- mr

'.

I

L··_·

... '.~ "

,'d', •

(74 )

lfJ'lI'f JTlfrl ~JIA ( "iT 'nlf {fIQ'f m- crm ~ G~ ~rtt·1f lr . 10 ~rn crW'rT ~ 1r ~~ 50 mm; ~ ~'fmrr lff1<f 1''1

~ 2 0 ~ fmH1 q ftnu i'r t1 W MM YfT m imr '§I"fT.(f ~l1T Y. U'fm" ..

. =rr !t ~ tn:' vet J#f 'i fI ~ qR q h q i i't 1t tr 66· 6 6 11 'nttnt bIItr J'1I:W ~ alrr ~ fr ~ 80 !4~U?f ;rf7r lmrntT ~ mft; 11 \,,,~. 10 Qf~'Uh.,~'Ifgft " m ft 4tfl1h~ tffT "$ 'fl ~~ trit ~ .~ '* i1t trri' rrfl q~ tt ~ ~ m lJTT ~ '~h«er 4~ 21 r?t tt l1 iII:2 \4 tfi.~ tTi;r

~m- ~ 1t y ::if~ ~ 57 g~rH ~ vel I 4- ~tm'H ~,...t:l~ m $ 'Yt

\lrlh~{ ~ -arrp; ~ ~ 11 ~ l7CP GWli tr IFJR • Tw.riW ~ !fir4'r WJlT llltrT \1 \4~f("q -Qt ~ lr 93 .J~ l1hmn $ n:r 'QtJR Y1 if~ "tt llf lra'rr If 10.0 ;f?UA" Q; ~- 'll'$A 1ft ~ vet ~Iit tn' ~ ~ cm:tt ~ '"tr e'.IFn: ~ ~ 66 lifrlUff ~ ~ m ~ ~I ~ 60

. vhwlt'1 '$ ~ ~ '$ ~ -y '::if~ " "0 Q~:m=r r~c"t Itt ~ WfJ:l ~ TA 'fl ~"if ~IT Vtf TFifiit liT qiJij' ~ Gff'ftt ~ 7]: -33 uhilfa ~

- ~t-T 'tt Tiff \-1 ~~ 20 ~ aT'fi-wr " ~ 6 Qf'MWff

.. ~ tr ~ 'Yt ~ CJtrq 73 ltf'iifl'?f 1, ~ lJl$R" ~~ l5fr;r

27' V~nUff itn:'m "$ ~ !t ~ VI

4- ~ tn:' tilITi "tf eT'1 t~ 1 :- qm:. hrc ~ fifm ~ffi" \t -rn

~!r lllTo\Tti ~mft ~rrr WJ~ trr ~ ~Plf!T ~ lNrI $I" lt1jW trri'f \1 tilt t:t Cfilf "t- ~ ~flr ~ ~ tf1ni trrf ~ '441.1Cfril I;JI" V'7fir !J'" 1-1 U1'f $cr~rr fFfTi' ~ ~::r t1Tf ~ ~PT ~ Y ~

(75) V"lfi 1t: - I .. I5fil'f1r~~ffi, Wr .. 1JBnill -,

!fI~q! -nr ~1T m,1f ~:;:r q~';tr mm ~r.~m i' :r-fit (I) t:rr ~r (2) n? (3) TtR-Cftt (4) itfir (5) 'ni (6) ~~ ~ 1fI ~ ~ \"1 ~ ~J1t « flffil' Cfiffir;" rn trr mrr mr ~rnT

T 1 ~ T ~ ~ p", mIT ~r lltrr trr u ~ ~ (fir hfl;{f It ~n:-

. . .

~ fTlr '"('If ~ J\1;;:r mr \- m ~ ~r ~ cilt ~f'AT T'

m .. "if'fl<firT " ~t 1fT wcrri F.fiT ~ r.vr1f 1r ::r-;1f '''SnjV: - ~ ,. 'iftn'" , :nftlr ~ .JT1"3;if -'(i I q l::q U'R' I

~~;:r 1, ~ ~ ~ ~ ~ ~ "ij'flTFrt~ iVG 1l; ~~pr at q~!tI' It; TqCfllij ~ ~ ~ ~r ~f 1t f'qif,Ptrf qiT ~ if (I) '3N ICFt Cfif q ('", ( rm=r ~ (2) ~r:; 11 ;:rq-~q;fu (1 vcf f'q~Hn'ffi1 ~ I

"fit" ~ ~l1';r «t~ ~ ~r {:n:;tr 1; itr f';tJ:"tiWiW ~t 1r

~a ~ wFr \"-

I -~: UT~ .ff)qtQOf$~I· ~ ~ "tr T.n~ttTf!"RI' ~~ 1t ~ ~ fPl'f

31:pi I ( ~r l'f1.lf n-q-r;; "" 1

J - V'44:flf f::14 ~ iff ~ tr ref<alf .ff "3lfJr ~ 3f:tl1~ ~r mrr :Zt"41 < Oil ~~fa"1 cw:I 1t ~ ~n- lf7.PTT ~ Fff1T Rfr ~-

'.

I ; '" ~';{-.iStI 4(1 rQ'J1

L""

r .'.

I

L.,

(76)

q (.q"trrfi=f W It 'Qtrr ~ qffi ~ ~ri1RCf ~ w 1f Cfm:r ~ U ~ "Gm;rt UnTRi fu ~ 'QT 1t tt ~~ ~r 2ilird ~ ~ flt"1 1t1n

11' m Tij' ~ P:p m:it ~~rt t:TT lr tr tJil1f ~ \- :j{~ ~"Il~ ( "it 93 .. 34 ~Y'(nlfl '(rtt lr l'Wf ~ ~I ~;:r ~ " ~tfr ~ ~ ~ ~mt 11 lr 'Ei'm~ ( tt 5 3 ~3" ~rn Gmrr 'tIT 1t ~lGrf ~ Y tif~

~ liitr ~ t ";§fTfl; It ~ 73 !Ii'r.:1~f?t ~ q:JT ~ 'Q1:" 1t ... 3 "3 3 1JfctU('f ~ ~ vet m tr iifltft~Cfl lQR 1'IT ~ ~a q-rtr ~l

'31"4 nrii ~ WiPJT 1t; t1ifi f{ ~ rr-; q;;f;r 1f ~rr .. 1:~f.1 f; no ... "

.....

af:ir, ffrii't ~ ~rrr TIm ~I ti~ '$ mr::r ~tA" ~A )p;:rqir ~d:H

~m ~r \- l1l ?Tn:- !T ~r nur ~~ 3t14 ~ ~ ?I"ffi" l' ~ ~ ~ Q:sqr ~)- 'Efm ~~ tr ~ U"ff ~fHUi1" ~ ~ ~rr-r ~;:rR." ifM ~ftt:fil{ eft ::if~ ~ ~ ~ Q; "f1r ~ ~N ~ ~ atn~H trr vcr ~ rf";f 'Wi ~ qr#fr ~r4t ~ Rt!lt I 'j*l n 1$1:1f lfi4 tttri 'fir ~ .

1f .3fOi=ffO~ :;Ii~ ~rt .. 3fomofslT"ift Jfnr~JlT $q'f~H qif tI~ilrll Tm;(=I1'

. ,

11 WI Glft4if"t 1lTtqm ~ vm: lf1t ~v.r nr Qij!f tr M'1r m ~ ;ltrr 'It'r

r .

'"

I

L.,

(77 )

~:r ~ ~rit lr ~t ~ Q; ~J1T VI

+1fJIR(~ ~ trr~~ ;lnt; q;mri-n, ~~4frrr 4T~ mf It tmi" . ~ ~ ~ crm G~ifirt ~ ~ 1rl trfq It itt" ~r ~rr "t- ~ qtf T~ lMT ~ ~ 1'1 ~rn * ~!.t ;t(,qra'1 ~ ,~., tr ~f1 n ::if A

~ ~ ~t ~ G~t #,r ~ rsrn~r ~ ~T ~I

..:I

rrrrrl- ~ !'$J1f If TfJf JTTT ~ ~ ~rn wmrr <$T~ 1'1~" ~ q-mT lI{i:fif"rrt ~ vcm- ~ lr lui - ~rmr ~ ~Itt 1t ~..Oij~,. ~q) dt OQ'ftIIT

~ .

Itr;:r ~t q~$1 ( ~ 7.linT T'm?t(fr ~ .. ~ ~ lr 6-7 'F.ft lr m

I I .. I 2 Ve ~ ~ q;p:f <$TFr ~ I ~ tr; ~ ~ n ... trr ctrf il"mt 1ff h1fT ~r<ir m:rT1 ~~- (I) <lim ~ ~~ (2) ~ rftr 31ri-m- tp'r ~ till' ~ ( 3) 1lm"lf tf;t ~rrr (4} \241~?'h'~ • ~~mq( w:t lfJfuq; T .. ~ tIT fJPT ~ '" lf~ ~~T "4" "';If 11 q;pS {fi l" :WITG I ffi m rrrr ~ 'Oic51~i ~ ~rtrFQ"~ 7- B * (~ 74 mmf) 1:firtr ~ r$r ~ffi $'ttl ifm:. 11 aT ~ --(~rrIT qffi ~mrrt ~ tr ~ :r itr 9 * If ~ ~ tn'~ • Q(Rr

';rtf ;ftt ~ ¢ m "57f; ·vi;f ~F ~ ~ ~ ~Tlf m !frRt it·..q~ /

,"r~IR { ;fA1 ~ 'qT I 1-12 'ifC ~ m CfrFr #rl'fil

~ ~ ~ tr ~ "I:fIlf ~ 'fiT1l -nnrr \1 ~ ~f'1' ~ Tit ~r" ~~ ~ cpnr lm::r :jfffir ~ FI~~

",ltF:t 1ft erqf )f CfiTtT ~ i'r ~m 'Tt ~r;rff ~ ~\cti$H terH~ ~ Tlfnf

'lrl

.. -"..... '1-...... ~ ........ rill

I

I

1

'.

I

L."

(78)

,~ 'tfl'qr JltfT ~ -n-t' m 1f t1)r ~~ITt .. ~m~:ri;: 6 lfl'i' 'lr Cfil1 ~ ;rtf l1:rn'FI'r \1 W ~~rTt ~ 1iR1 "ffr ~ffi 11T ~ 1.'Tffl' ltl l'F:t

4

ttr m ~ wr;rr It If';f ~ ~ q;m fm;r{fr ~I q1:f q;r 'dEn' ctiB qrfft ifr ~ ~ It l1t"tTRT 1t 6-7 1fflr ClirJ i1ttI~ • m.wr-;r ~ ~i

.

" ,,'mUff 60 ir. ~ UTI ~m;. 1t 8-9 'q"nr ~ hrn~ crffit • mr

arm m lfil if-rn ~f ~ ~ 'ijiOl Tmi~ qtR:t ~t Sll"~nHi 2 0 \ ~ ,~

'lIT ~ crrmR' It ~ 9 3 ~rn . 8-9 1T~ t::pnT ltrRFfT l1r<:rr ~n m:f:::rT-

~ ~

I '

. fflqi ~ tr lftq~T ~ ~rTr of;r ~ w.m q:;rn i7rn'nr lfmf Jl<HI fR rrIT ;:fit ~..q;ffq ~ mrr 5% vcf ~1fT If'f (fif1.T ~ ~Rl cit ~ Tffi rrfl rl.

ijrlll~ ( ri ~!j{; ~t Wt 1t mlflTlI ~#t tt ~ VQI' ~,«rmq ~r 1-1

5- rn-;t '$ ~rrr T~ ~ 'f~ qtQ{T ~ nr ~ ~ ~ ar n 1r ~ ttrtr-n-tfi~r ~ 1A~ *r W'cful"lf ~J1Jri'q~ ~ tr lTrn rri 1r ~~r ~

' .. ~TT ~ srrMF ~ tn" ~r ~I 111 ~IT 1i; ~9tfiTT i;r (1) q (4 ( rmr ::nn:1a(f l' I

~fffffT vcf 1rll~r (2) . ~JtPi - 1i~a,tntt ~ fW..?1 ttl" ( 3) ~ anf.r ~ JfT1"lj

. ~

l- .. ~w if~TT ~ mr~r Wt4~ ~ ~ ~ ~ \' (4) ~ {fRl-':'anf~·1

tm:t aTrT ~ 1f~" t"$ TiT ~ ~ ~iR zrr "Rift 1fT CliJ'1f ~ cf1~ ~ ~ ~ <:rr m T4ftf?1 :rtf ~"At ~ lfr ~~ ~ ~~ \,. ~ .. .

( 7'iY)

~riTq; :fl"Jq tI=t J>q~~ ).@Jr<ft 11 qfr.qrr do 'cfl' hR' ~ ~rT n ~ ~ f'i:r; {ftrrm ~ ~m'r?t *r 3T~ ~ ~rn; ~ <fflmt • '

. .

¥";ff rr ~ ~ l-I mt ~t 1t tfrf'nnh"q; arp:f !T' ar~ * ~ 1t ~~ ~ !fret 1r: - -

(I I: ~w $ .Gln$1Tt *'"_ "!fm=. "$ ~rTt ~ ,~;rr ~ an~ rm ~ ~i'fT \1 ~trrRT tt ~ qif~ ~ 't ~~ trrnrn llr:r

( I l~JJ wf<Uh"l. <$t) 13 .. ODD tr 15 ... 000 ~D ~ lr ~ lf1J1; 11 IODOO ~ ~ 3{fQ" ~~ trftqT\ ;rft \"1

2' - ~{fr ~ ~ 1fT qirr.T ~ cUR ~ \fIC4ir?f ~ 3f~ ~ 1n ~." :liG1{( 1; ~ tt ;:pm ~ Cfffi qli1lf1 ?r 11 8-9 ~I'T ~ If ~. aT~ Cf~ vhcrrr ;rtf in T« ~ 1f; ~mru merIT 3 lr 6 T-ifrr Cf$ tft ~ 11 31m ~,

J- ~frrRT vet ~1'f\=. ~Rt qiwf If ~ vet '~:PTi1:" Qi "f,11 !f ~ ~

~~ S1it1($~1 ~JT 3 ~ 5 " 5 ~ 7 ~rT 'ff"-t: ~ ~ 11 ~m \"1

, 2 ~·66· 3l~

lJf'JTRT '$ 53·33 RhRri?1 ~n: 3 ~ 5 ~JT ~ 3fm lrJit.tt ~Al J~J3

Y h1mf Wltr. 5 ~ 7 v.:t I 'tr 3 ~IT ~ ~rtr ~ 11 a~ Y'I if~ ~

73 .. 3·3 11lm'rn ~IT J "t-r 5 ~IT • ~ tt. 3lRt 1'1

(cp) «tn'ffi vet iflff, rnt. ~ If ~ G~ cit m '1fTqrr, ?Jf~ imff 3T1'q mtrq; i" ~r m ~ tftr "'$ ~ 1t """ qim ctr ~ ~I ~IJlt~( It ~ ~rrt *r ~ ~rr ~ lT~ 89.0D T ':if~,

1

(80 )

(fsf) trrslRT It ~ • rn-t'::rr"tt ~ '1~m 3l1tf ~I

~ -

( n-) ~ "tfT ~ +f\;f{iT. f(T Cffl1r ~ '-fWr lf1Rmt cf;t q ,h cHT'ttti .3lFtT Wf:;~ ~ {f lif*f \t ~~ 1t ~ ~ * ~lf1i'.fif {if • :slrn- 474 6 ~ . l1iT rri ~~ t=r~ If 533 J ';0 vnft lRltl

m ~ 3frtr it; mta)t {l"l(rq ~ q-r N TFi :;it '" ~~=<1 ~Rt ~ m ~ (1~"'llf 3fTtr *r 1ff'lf 3tt'frt-an1!T ~ 1-, _ 'lfttnt&: 11' 3T~ "ire ~ ~ ~m ~ " ~prr-; fflRfl" ~1 ~ ~ mtT .. ~ '9 70~ 71 q; 'J1lf tr"(' ~ • m t 976"77 It ~ 655·2 1={l ~ rrri \if~ q("}'ftl::t 1J.Rf rrt cnr 1048·6 1=-.0 tm?r ~ in w QT'~W it 1('it'-II?rT~~ n:re- lp G4\1i4irtt *" m ~ 3fJtf tfir ~R M1TFr ~ ;;fr U1:rR1 r.:rr lPl"r ~ lIT lr em- ~T ~r ~ ~ ust "$ 4~rtt ~ an~ 'tr(T"q flT 1fT at'" rri m ~ :ffltf lr ~ i-I <nr W"'~r cnf 1970-71 ~ ~1'l'lT lft-ir !fiT *" rrt ~I ~..j) Q 'B~ lfrro-;:r :r ~"ff ~ r:N ~ !tl'frrf "Q'T m ~ STI1l"

7' 2 ~ :::r'R'r 1; ~~ ij'mr.n-..:q~ Tttc It 1;f~ $~rTt ~ m ~ lfTQ 81 8 r:rrf rrfl trf'TrRT 11' ~ qrr 'fPQT tR~ ~rfft ~ m - ~ a;~ '~ 1 I 03 ~ ~Mt rr/I

~ ~ a~ "If"S" ::;tt ~ To1 ~rt"l r.if- &1F~ ~ ~ amlt i' I ~ ~ arr.:r tt -n9Fff if~ it!;--

('li) T~ ~ ~ ~ 1ltr 1frtr It ~ awr ~ ~ m-I\ ~ "tti

- ~

~ ~ ~ \'1 (fi) ~ff q~~rr un- '* trN ~~, (If) T~ irnn "' ~ ~ ~t!t; rrm:r a=rr ::nff ':1 ('l') ~ ~m ~« $Jlf It

,-

I _ tit,. V en;' ~ l'~r lr .. 3 \dm T;; ltf~ tir'fR I ~r l1ffl, WR .ff~ ~

L.

( 81 )

li'fqt4~r irnt \1 ~ F ~.:r.:Mt -Sll'Q ri" ~ 'i"I

6" ij">ffm1 ~~r- (OffJ,A t-~~ 1Vc It 31'f$'lJ ~ ~R ef~ if'P.'R' vcr Ifli'J%)tfi "" ~ ij"rn n ~~ l' -nr qipJ it ~::r mtr-tt ~r Jq4M

~r ::ifffif '" ~ ~ ~: -

1- ~ ~ ~ (2) ~/~ m (3) ~ ~ ~ iFf(Cli (4)

tmf f!jtfri m It ~ ~1tR" ;:fit 3lfCf~tF$i=n M ~ r.pnr Cf;\"':t efffl 1fi1iiirrf lr ~T ... ~rr.:r ~ ~ anrr l1T ~ ~"ffr ~I Vtii mtr ~~

. ~ti# ~ ~ 'If'{" ~ mr :,;[Rrf 1r aUT ~r cqfu. ~ ~ It ..... 500 ~ 200·0 1=,() $ ~ tf.t aTlqNC¥HT i'r#r ~l -n:r ~ It ~Jr «m fr

a't "'" i?nt if (I) ~qq;IRl~ (2) ~MPr I ~I is! ~?Pi a:r~ ~ lJm7 ~ m;"t; V \if~ &ttri nm- 3PX mt- mtrR llf!4r;:qi"1$ ~ fl'fTif iT ~ffl . ~I ~ vet i1~Cfi ;;ft F ~ ~ ~ ~ R)r ~ G~ri't ;fit {WfRl(f:

It 000 t:r 8000 ~O 'ffii ~ ~. Frftr F ~l ~

m % ~ 11 m~ 1t $;:i)'$(Uf $t ~r ~ :q~ '[i ~I tr~ ~"t~ qfr lfJlf =r ~ .. gh"ff m'ir:r ~PTri " ~mt ~ ~ ~ If ~ F \-J ~rA { It n W-liTT ~ #r;r ~ " !lIT ~ m"$ qiflf . "$ ;:rnT ~ ~ giJ1T ~ ~1f~, 111 mlr.f ~ ~rtr. ~ ~ ~n;Tt 1t ~

, . 8'FI'r .. ~ ~r " QR ~ w 1t =in~ ~ i'lir:f ~r ~mr i'l

1

'.

I

L.

( 82 )

I - ~t ij- ¢rtr ~~ ~ 3fFH

2 .. ~~ ~nr ~ ~ qjA ~ ~~ J ... ~ittqff m~J'lf ~~ qA ~lnq1JT

~ ~ .'EM 'Ff.1 cffi1 ~~rrt!t ~ ~ (9 J • 34 WT'l11h1) ~ tiTfr -Gr..th1t "ffl q;Jlf q;,. mvrl 1fm 6·6 6 ~rn lrtr " ~~ 'l\ ~ ifRT ~ ffPlt ~ +1,,=,01 ~ 1"iI 'fj(r em- ~ ~I ~ ~ ~ ~ 1f 0tlT ~rft rrt ~ ~ qffi ~~~rTt 1t ~ 1:ff;r J3·J.t ~hurn ~ ~ 4¥M~ ~ ~ ~m 6 6·66 Rfi:llrn ~ ~ rfrn-t {r -n:r ~nr ~ #rorrl -;rm; 'tti T~ ~ '* qet~Ii11t ~ 53·34 vhrfrn ~ iT"1:" ... 6·f:i6 'l~17f :r ~ $: ~t tf)p:r ti'rorr \" 1

7"" {lIJII~ ( . ..GJ"'~ ~ 1,f ~1r ~~r it ~ tff'tt~ " ~Firf{ • «1qm TIT ~rr ~ m:l7J t(g" ~f"ff ~ ~ ~ 11m ~ri ~ ~4T

~~ tt -n:r ~~r ~in:" ~'T5T * ~mt vet ~ ~ ~ m

, -erffit ~ ~rcr ~r :j{r nr 1;1 ~trrffi '1 ¥tr CQ"Nm mrrr iN rcr~ , ~ ~ m- TIr ~ :if ~ ~ t:PT~ v~ ";fPf1T If"'( R4S4ur ~ ~ (=fr1t ~f:r It m:rn '?r u ~I tit ~m ?IUT ~~I""( ~ ?q~t • ~ lr .' tnt \" ~~rTt ~ ~("qI4~ ~t (~) ~ ~ iT qiif 1t ~,f';1ff ~r ~r

~"I-

I

1

') ~ '3~ ,qqi ~(l~f) 2) Eft- cr~1T ~r Tt1i ~ ~ It 3ttRr ;~1F!n' rn- 1f I

i

~'; ,

I"~

I

! :

i i

L",

( 83)

1- ~Ptpq~: 1.J TIm ~-n-~ -nJ qm:f ~ ~ mtr YI ~; ~ tm=r j\f.1 ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ lr q;n:r ?ffirn t'l

2.. q trrtlTrn" ~ ~ Cfil11tr tr ~JTT ~ "tvfr ~ ~m1f ~ I n~:; It ~

lfWf ~rn 1r MIT '1fcm lfrt; ~ t~ ~I

, .. ~';f .. m ~ ~n ~ ~ 4e1Cf)1;: ~ lr '4'r tf!1!llIttff ~ ~I

N ~rr ~ wj ~ tfIEIT ~ ~ ~ ~ ~ ~:r ~ ~ ~ trrq rrlrl 'flJIR"{ ~ 73.J J om ~m:. ~ 80 U~ffi <H~·Flirft;,. ~

rfir 3f1*14etil9 r t«rtil ~ rcf ~ ~ "t.r $111 ~ q-mt 11 "4 ~T"r", ( ~ mJr

-;r~"$ 33 ·33 wl1lH~~, ~ ~ 3tlcUQ1i?l1 ~rfl ;jnIT m ~ ~'lfl~T 'CM" VFr "t" ~~ ~mr:r 4 ~ I 0 ~rr 0EIi eft ~ ~ 3fl2lN1I:6f1r 1fffff 1;-1,' fift rcrn:fr ~rti4 trl" (rfl~1'T Ef;r ~r<Pr tff1fffr .. wn~, ~Gr Jfrm ~ ~_ ~ qI,4'ilitr mfG G"T ~ ~~ ~1

( I) m ~ 'dm ~~ "2fffi/Q~rT? 3-~Cj IT l!'f !;.;fp Ef,t wr;rr!f ~ ~ ~~ tfi7.r ntrl

(2) lJftrA~ ,~ -;fm; i'Rt ~ fti t>4;q(T wet m;t~ W1~ ~ If ~ ~ ~~ ltrtf ~I

(:3) lImA ( ~ ~flq)!T lfljt; '$ tfffNJrft ~ mt% ~ ~1i- 'Q"1b l17J1

( 4-) ~nl" ~ ~ ~t 1f mrrFr~ '$ ~ -4 J 1tTrfm:f "4"~ ~ l:r err l\iIrt ;;m, 1f~ ~ ~ 75 Ht'olrn mcrr"( itt ~ ~ m Idtr -a-. m lfitJ

( 64 )

~ ~ ~rrft ~ ~ 1t 7iW1 111 W 1:t lf~ ·3lrFr ~-

4-.·8.') .

( ') +ffJU~ ( "$ ~1. ~ dtrr ~ ~mt If ~ - ~n=r ~'m" 'film'·

I'

. - " ..... -:..... .. r/ ",,\~. :rtf/.

'. Wt 11 ... 2 C-5 7 ~n; 1'J1;P'i~ lr, mlT ~f1'" "" ~ ~t~ .

. "

Cfii ~i:r m rr1;t ~ lr ~ ~~ • ~ ~ uf JTfJ (2) lfr~ ~tJTffi 1t ~ mrr ~ ~ 1t ~ cpf.f CfF:r ~flq;rt) 'if ~ 40 'Rfu'ffi ~ 1ij~;r rt ~rR- lIT ~TT tr ;;pi fl"ti lfitr J17.r J

( 3) arm; 'tr ~ "tr ~ ~'?{ cfq- ~ ~ 'tIT ~, Uit 2 5 ~mr ~ m

~ 'tr q;i ~ ~~ J 7·5 0 1f1.'~:r " ~ tl?4 ~rr lr qwf t' a)f

m tftr} ~t % 6~q I (' ~ ~ \'q; ~ lfR1 T'arnGtii.1 ;:rif riQ-" wi-l 1fl1;5;r

..:>

(4) trr ~ ~r tl'$Of \ ~ ij"m-~ 1f ~~m ~fQ ~d1 « ~ 1~f; ~ wn=r mtJ$ ~ I

m- q;n :jj'r ~ ~ f'r.fi :-

~ ~T '# ~ ~ mrr ~ ~rn m-t- ~wrrrt ~ ~ &' ~ ~ ~

fr '.fii "R;rf ~(ilt1T1 <:rtf rm q-lfli If ~ ~ t:1';JQT ~ crffi ~~ ~

..

w .. ~ t:rT vet lffl"i'T "t$ v;q- 1t ~ m qfR G1ni$Ii'f tr ~ +l1IfA~ '$ 80 gh1~rn ~. w rii q; f'fItr arrr 20 i'!~{~n~ ~ tftr ~ ~ ~ iH~ ~~ ~~ It nr . ~1tI;1 q;. w.r ~~t ::r l!~rn; l1T «i ~ ~ l\=tt1TJ

11'- 3<l)tt1 eft ~ lr trt" ~r \lfr wpm 'i' fq; ~ ~ 'd'qr m- q-mr ~r,. 3flf.1 tltr '$ ~~ ~ ~ffi 1TM m::r :j{~ 5% ~ m- ~tfr trt ~ ~ crm m ~~ Wn ~ ~"t; lrl

,~ .

l;

I .

! :.

, .

, ,

L'·;··

{ ~

" d',

( 85)

( 8) l'l<1tW1nft 1t ~ nn:! $T ::rq-qpf ... j~ 4 '"' 1ft ~ .. if lffflr \" 1 3RfI ~ ~ lrlVl' ~ rr 1fT ~ $'{Ofr tfFIr \-1 * {Q,oittl ::!Q4Pr '$ ~ ~ ~ ;r ~ ~ It ar~~ ~ iRf !flq'4i4i

irnT ~I ~f:;;rr ~ " tR1ti m'tf,~Rf"$ ~ ~ '!l1R '\Vm'1'1

. l!*lCflt1f.if' ~ ~ "" m 'q'~ .. q tq (131H ~ ... ~~ 1!fAAr.:r atmwr ~ If.'l'4( ~r ~ ", cSr -:rm • ~" !Q!fwt 1t ~ T"~~ $r ~ ~ ::rff 1'1 em- fl t1#crnt?J 'f~ • ~t 'lfM

~

~TTT lr lfJn::fr llfltt4t:fi Tm T 3f~ ~ ~ lil:¥i4 m- trf ~ it

. ~mr in ~ 1fffi ... Ql'4"(lilf1 GJ'FifTT ~m $r ~(f ~~~

~=r ~m lfr#'

~ ~m ~ ~ ·1iT q tll(Pln ~m ~ ~ W ~ If antf-

(I) 'QT-tlT ~m' ~ ~r (2) m;:t ~"~ (,J "1~tI ~FlffT m ~r( 4) ~~ ~ 'tIT trT vtf!li'fl ~ ~m ~:,.' wftcpn (5) tfij(Qf.urr ~r Qfu- (6) ~:; ~ ,.q;I"f<lf( ~r

. ~

~l

~'Mfl4 (~~ N'z" !f ~ aqq~u3ft % ~Itfr *r ClRtIr ~ 1t lffi ... ~ 7;fif i:r " ..

(I) 4;WTP~" OtItHiRft (2 ') l-'!t~fi(Z",~ Ui (J) 4iftbt¥i; ,..,._

ol-i~~i

&mft Jllql~.A,~ (4) ~*'lilft ~ (5) qitt t;r (6)"

i .: .

td,'

, '.i

.J

~

" I "

IL: .:

1 "

"':; .. ~',

( 86 )

\=fmr'::r-{ -?Cf ~ i'R't wr.rt tr'f q;urr r.m1 1A]'t'ff m tt vqi ~ ~ lfr'f.lnft :q;r ::rrp.rf1T ~r ~rnr 1fil:Tr lflffl ~~rTt ~ ~r ::re=rr ~r ::n;r n lJ Q6 ~r ::;:!r ~ ~ ~ tm lfT'm-rn ~IT ~ 1im ~r m- CJit'ffT , "t I ~~ ~ 3m ~ ~~ !f~t ~ :trr ';f~ ·ro2! iU l-l

Tm;af In TWP full r-=1t ;:r~' '$ ~l1f'{" ~ ';["filtT tIT ~ ~T 'Ii'fOT 1f' ~ lmi $f ~ ~r n, trr. ~ ~ ~ri 1;1 G~rTt ';r ~f ~ trffl ~ iTrn ~ ~I

'lffffRiffi efT ~ri ~ ~ rfnn; ~ ~ 1fr ~~JT qfo;ni Jf~ ~ 1rf

~(~rr) ~ *s;:rri ~ vet m tfRt lfffi '* fu"tr "«fri ~J ~ llffi' q; ~~ I'T ~ 6fIT 1t ~ iIi1t n If'liTr lfnA- :srritr "t: -

..::I '

2 - q-tr1;:;--~t' 7('q;-ni ~ ~ 11m ~ rwr ~r ~Rr 'i-lT vq; ~r n<fj

4~'\' '

. ~ rffi 1rt ~mR-t ~ ~ffi m- ~~ ?; ~ :rfIr~ ~ 1 0 %

if11T m ~ tf.t ifffi ~ I ~m; rtr nuhf ~ ~ ~ :jJn it <rlR~ ~ 3G !'I~UI1 +rrn ~ ~r rtm 2 '~fT I ~ ~n 10 lr 20

~n=r nm ~ 1rifr i

3" ani-m"'Qiro Wf~t ~'4 \um#',I<fBB ~ti-,~rfr...ll'£i~Fq;1 ft ~ 1t ... ~r 'ifWI' ~r :if toT lfRTT :rmn N ~ ~ ~Mm ~ G~rt:" ~ftr

, .

'"" 'fI~t 2 :r :n:tr~ ~r 40 --s:rl'nlrn !:mT 'nl 1=f1'tZf!f ij' nn <?r ~ 20 alIT ~ ~ 10 ·ifntra :trW!' ~ lfra:r:T tr ~rarlff.' ~ G~q;rft 1t ~ ~

( 87)

n:r 30 tTT ~ :r 2 0 ttfMUo trfff 'fi1 1ff!Zf11 ~ ~r I

4 - ~ 1fliq lf.t ~ Cfir ~lr If-i!iJ.fJ 1f1'allf ~ ltfil"1 ~ tT. " ~

TIT ~ YI Vi~ lf1ft ~n; CfWffcm" ~~ ~ '11'1, tn- ~ lr 1J

1frtr ~I'"tr mr 1fm ~ ;:1:1'41 ( lfffi ~IT ~ Y :!1T ~ $I' ~ \'1 m i'i'ci1 ~Fif1T ~~n ;qgVij m- 1:1

5" $rtGtR4H UT ~rr m ~ ~ ~ 1JT ~~ lfftZPf lrl mr..

. .

~ vcf~ mt wRf ~ ~~~rr ~JA"~J(t lJ ~p ~ JJtr 3trt ~ ~ lfffi ~~ .... 1'\ ,

~ ~T ~ ~"f.C ~t

n:r ~ft 'it Zf19 ifrtf ~ ~ tr ~ arrnt ~ -

~

g;) ~rr ~ffi lfaM'luf 1r \~ :qt!,i~f(~rr; T\tc '$ J'?q~..,. !Jr 1IfIT «n~q ~ t-;Ji;1T m-t fp "UJr~ ~ B"flf~ Trnr -~f('r~ Vtt ,fl··f1(f(TQ toT 1ft

m'ifl

fi') ~ ~ ~/rr <:n" ~R ~ 3Tltrf ~ W ~fl'Cf;rr 'fq1;,ty ~pnT $

lJfQ' ~r "'fitf ~ ;;if ~g- tritJ 't..r-f -nr ;rft !.t ~ Ff"lirft :rif Tt n

,.;>9

~ ~ lTlITl

. '1) ~ m tr{ ~ ~4?fq)1 tt ~ ~r ~p; rr f'm'::ror 'fTrfr m:rT1 g-tlTA { '" 1f~ ~ ilk: ~rf 70-80 ~n; ff'f ~ lfm' ~~ if{" (fi$ ~ Gl'Fif1T

( 88)

if) '{p:f l'cf 't~ ~ .rrT ~ cn~ lfffi CfiT 3f1 Q Hi An ~r IJtfn TPQ • 4f'lTt ffi' lfnr 10 lr 20 Uhn,H lfm ~ '. 1ff'ff ~n: .. TI

- .. ... - ""

qhn'9l <~:rn; ~ '3 ,air[ "V~ w q;pj.1t . ~~mti't .. ~ ~r ~q4iQrlf ~ rn ~ 1f !W ~t cfit 3Tn" WR ~rtrr ~r 't'1T l-I llt4"

" .

I

rrr ~ cFr WR 1t -m t4 31Pl'11ft $~ l"4 .... IT't:fI ~ ~ttr {f'lT ~j ... nr ~ 1t ~Jr q (q ( J1T?I' vet ~ ~~t ~ lfrrTi51f ~ ~ llf ~r ~ 11ft If ~Vt~ ~ *r 0"('1" tt~;rr "iA'tf ~AT "4lh~1 w ~

~rT ~t+m ~ 1f lJP1uf ~ .in:- ' .. +lufQriit ~ #lf$rrit ~ lr fr ~.

\'1 1f\rl4ilN ~ .,~ ~ RfimtJr mr ~I!l ~ iJ ~crr !!ffl4(i~ qqfq Q:J1f€FT ~ ~ Wfil n ~ ~ ~l'f«~ ~,mlT ~w,n .. ctI.r('af ltlfG ~ Q1\mur ~r ~r ~r TI W q;p:f 1f ~1T ~r ~fl$1T \' i\;rlf -n:t JfCPrr CfiT ui\1U'r ~rsr mn?t 1?nrr1 3fomoiuitR't't,Z.,ij m,;ri ... vr~?or TtT WW't ~ ~ 1fI~ -rn: mn:- ~r 11m\T ~ ~r T amriPT ~ ~ 11 ~ -it tl'Rt trT Twfi'r 1p3Sfrn itt • 'r I ~ ~ azt~

2 .. ~~ ~ • .n 11- if~rt' 'l~ .hiff lfni .. ~ $ fu7.i .rrtT iff3fFT lIT

-,

~ ~ m ~r n l .. mfttti tij,#r4 GffiffT If '4t CIiJ4t lfm ~q;i11 \"

. . ..'~, ": __ .~ 4r QT lfr:m ~ 11- ;fi"ltrr 1$ :s~q I ~~ ~ It ~ 1:fm .rn- ~(iI' TI

' .. :' ~ ~ - ... .... ..... .. - - ... - - ... ..... ... - .. ~ ". - - - - ..... .... - - - - - - .. - - "" - - -

( 89 )

Til' lflfff CJiT vq; 1l1jW CfiTt'Dr ~ 1;tJ~ 1ffflTT"lt lftrr ~ 7.fiJft m- ~ lfrit Wloirtl ~ritt cit m "tt ~i;r 1f; cr;n:-ur qr tl"rofrtf lff1T If ~ tnt m 'Til n *r:f 1t ~Tr <: i1!fir(t • t-itff'J:r(9 "ifFlfrr T'Jr~ n$ ~ 3f~ 1- \9; c.;ilq ~ 1fT arr;[1'T QPf ~ijil~ n ilaT ilr~ Jq4MT 1f ~ sir .... 14'I~ ~ 1:fT m,?c;?I ~~ $ ~ 1f iff I

J- ~\1Cfk:tr "ti; $ "it 3'i'G '~rr Cflij:sft 1.t; ~rGrf ~ ~ q"T ~ crlff 1r¥IT!f tr ~rq-;;;:r ~t .r ~ WR" ~I ~:.ffif 'tf Jf<O'A~ ~ =r ~ ~ ~r w R~jh: ~ 1tfitrr \-1 a:r~ ~ ~ "{iq'rr • ~ ~r T m trlffilR ct ~ ~ ~r mn" tf"S" ~ 1f 3tWr ~ 'ij'f1rRT~rn:. 1Vc

tiit ~ ~ ~ ~ Q'T ~ cf;t ~ rnr \ 3lrr ifif ifTf *' tire • wrri ~ l1'lf *" ~ $ ;;N q ~r ~ rnr ~I w JfEm.'" • qfu" T~ ir1it1

4 .. ~Flr ~ ~iWit ~ 1'ro' 1t ~fT :rtf '\n if 1fR ~~ 'VI 1I"PIrr

~ 1i; r;,tf;rlJr 1f ~R ~ ~ ~ 1ffr ~ ~ ~'it \1 llf rrmr 1f Jl"tfRf 1Wtfr ;;r(Rt "i{~ ~ ~r.rqi ~r -;r~f"{ -q-{' it\" ~~ul "in Tll ~ tr q~"lT ~~rtl «MaQ't ~ 1Jf'fZI'II' ~ ~PlIT ift ;qqWf. ~r ~ 'Tl

RhFrT.:er~ hie ~lr ~PT ~ ~ G~ril ~ '41~'T ~ Slftlllll'Mr

~ ron J q ap'ft ttlTrI ~Ef5rd 3f O'&iTO iutt ~6ft~.._ e ~ri ~ c;:crm itRrr ~ Fir ~~;r.p TTml 38l' (:Wfif fl ,. 31ti~nq;rfl ~ W4R mritT q;r 1ft w ~

1t ~$~PT ~r ~r ~r ~I

5" ~11jf~""1f"; l1rc ~ ~ri'f c~ ~ ~ 11ffi- ~ .. i.f,fo:ul wi irtl

~ ~ Glii'~ l'lf .;::rrr err ~ liflVg ${1;"t1 n\ i\:nr ~

L.

I

(,~:

: ~.

(JO)

lff'r 111:" ~ lfffi 1F ~ ~ m:r.q ~R- $ m-;-;mR ~rhm q; 3l1'ElTt n

...... ...:::;I ~

......

~ ~ qr ~~ ~T ~r ~; ~~r ~~~ri't ~ ~ 1ffff ~'q" -?r'

~ ~ ~

(I ) 11R'r (2) ~q? ~ q?f 'WR I ~rc ~rit 1ti ~,!fT It ctin:f m-

\\\ ,,"'t

1fT ~ wrri ~r ijijlf ~ .. /\~ ~ ~ ~ri ~.rrr ~l ~ ~ ~ ~~

1fRt 1f''q" qnf;r ~ ~wr W :".lPJI ~ ~ ~ ~ ~ ~m 1"1 rrtq 1t In.:rr ~~R"cf; lilR ~"f i'r ;:;nrj W~ ~lffi~ "fiTrf ~r ~I

7- ~fiji vcf miT::r ~ ~::rrftTt wre- ~ri't ~ ;;rt#r ~ ~i1i'r In .

~ "I ~. ~ ::;;i(.j ~l$' fl mi :frr~I':rrT ~P:n=i" qW ((Ofrtr ~T ~r ~

..

\" I ~O'qrQ ~ 081 ~~iWT ~rt ~~ T;~ :rrmIT c~r ~~ ~ ~ i":;Ppf lITll'"if f'-

L.

I

(,~:

: ~.

¥:/ •

. ..

:i:.;' "

" d',

(91 ) _~!1~_

I ... :Hn-. ift. "trn .. -:fi>gUo:t iutl'*~'" ~ ~lqT ~Offlg ... 'iGTfirfG .... 969 2.. ~ 31fq:; ~ )'!rg:qr..:'iftrrt ~ff r. I 9 7 I ~ mr-o ;;rtifil"t

3- ~r ~)~F~r .. ~ 3H~ ¢,

4 - ~ tr'~ it" ~~ ~ h-~ ~ tffT::fsrrt T-1 il's aT ~ ~

a~, $1 h de: Rrlf 1r;:q" ,-i .. ~~-I 9 7 B

5- VOtpOWf~ f&(t 3:rrq; ~~ futr .. tr.=rm J':ri ~ .. I 978 6- ~;;f ~ 31ftf; ~m f'{4){

7- ~TO 31cfq Inn;:; ,. ~,; 1re"B~ :ffrT ~R ~lf- ~lQR "tti ~ t=1Cflf ?t

~ lima, ... ~<ql (utI nnr 18~ ~l!TA,. ~~T~ 1979 8- ~?;s£ll 1 979 ... w¥UH f"em'rr .. 'i1T1"11 ti {CfiTT" ~~

9 .. rPr~ ~ 1TlUfr~ ~1T .. ;;i~

I 0,.. ~om~ ... ~ @fQtii m-q; ml"TR"T,.J,"'17;:Jl' .. (f0'5 19 ..

..

r 1- 'l'P ltTR ""fllS~ WO'g" ts :iJ::rn1 .. 1fi, I 979 ~!f ~, ~l.1T-i ~nTif"(, 2lfgT

(92)

~r~iI~ ~ ~ .tf_ ~Tr ~~r(t eft ~

- - - - - - - - - -

( ~ij' nrr ~ ~ ~ q~)

2 - t ,

4·- t I ~rw; ffi q#r 5- " ~f'BFJA ~

~)

--

7 '-"- "\ -,

- " 1St '1'1-q G ;:r;!C FilM'

.8- t' ~--mRTA ~ffi

9 - " ~f~lT~~

1 Q- t' ~ l11l"n

II , -, ......p....._,.,,~

- l' ~I' l~m~IO' qTFJ

I 2 - ;, ~1rft=rJ\vt ~1fFl'!Fr I 3'" " #~ fM' TrJCtd;r

I 4- " ~lGm {~

I 5'" " 'A'~R ~

16-" '~m ~ 17- " ~r

1 8 ... , ,

I 9- , ,

23~ ,t G~ ~ffi

in

24- " ~tq

2 5- " lTrtrmf 11 f"lI ~ ~r CfV1

~- 2 6- t t 1Trtrffi

:t 7- " ~~ m "i?nrrlllITr

2 8~ ;, Tp:i;"r;::R 4 z:rqT

~

29- I! !ftn::tR ~

3 () - t 1 1tfu fB ftcr'AP::r

3 i - !, J1l;TU lTfi'Cf ootj 'i rtn:rar

32- " ~~

33- r, it~;:;r uruf

3 4 - " 11 ff'q ;;; ·9TfJtlUT ~JT1; Cf Ff

3 5- t' rtrcrtf.:r ~(J~ q;

~

36- t, ~ mMi ~

37- " J'tlllRln~ ~Rmr

:3 8- " 'tHUH1 m mff1"r

(~) 39 - r 1 g {4 ~I<Q ~;PT;:;:rf"lf

40- " "5jtll"HiMQ ~FfJ 41- I, ~Re'6ltj ~1B 4 2 - 'J ~::r erffi

(arli) !,t')- " ip.n~~

4 4 - " Ti'-lrn:l rlt

/

4 6 - " ~ ,'I::o:tltl it'O'ft

47 ... " ~mr ~ffi

4 8- " ~m:r ~ ct A

4 9 - 1 t ~O'+«i f; ntl#!

~ 50- , I

51- "

52 ... 1 ,

5 J- r 7

54- "

55- , ,

56- , ,

57- , ,

58- t f

( 9 J )

70- it ;:rn-TlfoT t; ~ ~ffit ~

7' - " ";ffTmvr ~

72- " ~ .• ~ If"t~*i1:" '*

(~

73-" ~ ~

74 ... , ,

,jhl ~ 4ih I ffmr 'CfWr (til)

lJ! ~1:qS;H

fl Lm'f ffi ~"iT ~ 75-" ~l\I;~l~ ~~~

..:l

76- , ,

q;f~~ ~

~-5 9- " {in:rr CfWr

6 (}- " ~'fm1' ~

l'lf -6 I - 1 ~ ~ l"rn; qffi

6 2 - " ;&;OJ 8 iC; ~ f::H epo:;:: l'

6 3- " 1flrftcr ~<!Off1~ff1

64 ... " ~c: TTlf1lJ ~

65- , ,

67" "

68- "

'lf1ii4" lrR ~nm '* ~J{~raft

~t1- ..

~;\'*9dil:l{ Cf1

..-T

;;, ([~6f m:cm-'ST ~

p

v.=t- '9 - 'J 'iT,14D, i'rt:rfr

k r;;.;:

to,O,

o o

82- " TtAln'fl1:' ~

83- " -m:r~ m <{m

84 .. , t -m:f~ ~~m

.85- " Tfll¥t 6If Jl~(qrM'

86- " (Ittcrm ~ffi

87 ... " lltJ4141 ,!~I#i 4mr

88.. " 1:'1'" 1{1\1 g nj~ ~

89 ... ., f TfJ .... ,1i'q lPaHClTMT

9 0 - " TTlf=rmqur {fl ~ '1 {f ~

9 ,- 'f ~~rqUj ~lf'{flf1JU lim

(94)

96- " "'{~ ~r

-

I D 0... ~ %FfIlT

1 0 1- ID11T -::nznrr * I 02 - m- f'q,;p:r

L.

I

(,~

: ~.

k *:

t··· ..

. .

( 95)

q-m:; flfc % CfBCfiTTt ~ ~ oJ,

..:l

~ - - - - - - - - . - ~ - - - -

2 - J' 3l1~ m I ~r.[Tn:r

3 - " ~Rt fA / M'fiTltt

4- " ~Hffi'/tfT{Tr:r

5- " ~m/irmTP1

'.

6- " qf1FJm/t~

.

7- ~, ~m I~TPr

8- ~, ~ffi /~A 9·· l 1 ~ffi/;rT?Ffffi

I I ... " ~prll"i$RI/'Ut#l {II{

12- I' '«~~'"~{/::n¥:rTR I :;... 1 1 &rtrt:9'A /1'qrnltt1' rFf

14" ~~H~/qT~

t 5" ,t m(H~/ti't?frtrn

I 6- " ~~~/~f!lIiH::;lt

I 7 - " @111 (m=t / oq;:;:{ rFf ffi

1 8- ~mA/ ~. ( I~umm ! 9-- ~ "'Glhnw:j/~

2 0- ~~ ~m~n /~TTn:r

k *.

I··· ..

. .

- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( 96)

24- 1 ,

25- , ,

2 6- , ,

27- , t

J 2 - " 'U 1<4'1 't n:r ~lT'n1

3 3 - " 'Q 1#1 OIT I Tpr.{1 Ut40r

34- , ,

35, 'f

J. 6- , ,

J 7"" ,t

L.

I

(,~

: ~.

J 8 ... ; , ~h'1' {Itlur I wrotPf
39- ~!t"';_hr J ~r.:fG
, I
nqtM I n-rtfr,nr
40 .. t , k *:

I··· ..

. .

( 97 )

42- t:.

4)- J ,

45- , ,

46- "

~tf~ I it~ ~r ·~W1r

47- , ,

4 B- "

-4 9 - ,t FI'{~ffi I 7';f TF=rrl.f:?i)

5 0- " ~rP.tf m I 'YrrITTrn

k *:

;1<

..

z

5 ; ... t , ::::rrqRWI ::rRTIP:r
54- , , ifcffT?1TB I vn:r~
55- , , Jrij"ffi ~A I ""ll~w{
5 6- J, ~M I Ff~lr.nTr:fOr
57- , , ~~ I Trtntrrtr
5 &- ,r lnJ'ffrfl" I ~mm
'F1« B'T"fRta-
59- , , I
(?n'!""iT~ t"
60- , , I ~l"IlFIrn
61- " TT1.l~ ~~