You are on page 1of 6

MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN TOK MONTOK

KAMPUNG KETAPANG TENGAH, 26600, PEKAN, PAHANG DARUL


MAKMUR
TEL : 019 902 8855
(No. Pendaftaran: JAIP : KS 313/2014)

MINIT MESYUARAT KALI PERTAMA


PROGRAM PERTANDINGAN KHAT, JAWI & PIDATO PELBAGAI BAHASA
SESI 1/2016

Hari / Tarikh
Masa
Tempat

: Selasa / 23 Ogos 2016


: 6.00 petang
: Maahad Tahfiz Al-Quran Tok Montok

KEHADIRAN
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11.

Nama
Dato Sri Haji Ishak bin Mohamad
En. Yaakob bin Mohamad
Ustaz Suryadi bin Rumayat
Ustaz Hafizol bin Mohd Azami
Ustaz Irfan
Datin Rohani binti Hakim
Ustazah Zaiton binti
Ustazah Anis
Cikgu Syakirah
Pn Ton binti Me
Teacher Nadhrah binti Murad

Jawatan
Pengerusi
Mudir
Guru Agama
Guru Agama
Guru Agama
Guru Bahasa Arab
Guru Jawi
Guru Arab Komunikasi
Guru Bahasa Melayu
Tukang Masak
Guru Bahasa Inggeris

TIDAK HADIR
1.
2.

Pn Nor
Tn Hj Md. Noor

Tukang Masak
Tukang Kebun

1 | M I N I T M E S Y U A RAT K A L I P E RTA M A | P R O G RA M P I DAT O

MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN TOK MONTOK


KAMPUNG KETAPANG TENGAH, 26600, PEKAN, PAHANG DARUL
MAKMUR
TEL : 019 902 8855
(No. Pendaftaran: JAIP : KS 313/2014)

Bil
1.0
1.1

2.0
2.1

Perkara

Tindakan Oleh

Pendahuluan
Pengerusi mesyuarat memulakan mesyuarat dengan bacaan
surah Al-Fatihah dan kata alu-aluan

Mudir

Agenda Mesyuarat
Perbincangan Program Pertandingan Khat, Jawi dan Pidato
dalam pelbagai Bahasa
-Bahasa Melayu
-Bahasa Arab
-Bahasa Inggeris
-Ejaan Jawi
-Tulisan Khat
Tema : Hari Kebangsaan/Merdeka

Mudir

Penangguhan program
2.2
2.3
3.0
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

Kemajuan/Prestasi Pelajar Maahad Tahfiz dalam bidang


akademik
Perkenalan guru-guru akademik Maahad Tahfiz
Ucapan Pengerusi Maahad Tahfiz Al-Quran Tok Montok
Pengenalan peringkat hafazan pelajar Maahad
-tinggi/cemerlang
-harapan
-rendah
Pengenalan subjek akademik Maahad
-Bahasa Melayu
-Bahasa Arab
-Bahasa Inggeris
-Jawi
-Arab Komunikasi
Target sehingga hujung tahun 2017 untuk pelajar peringkat
tinggi/cemerlang
Mengurangkan aktiviti luar supaya membolehkan sepenuh
tumpuan kepada hafalan dan akademik
Memperkenal pekerja dalaman
-Kak Ton (tukang masak)
-Pn Nor
-Tn Hj Md Nor(tukang kebun/wiring/plumber/maintainance)

Dato Sri
Pengerusi

2 | M I N I T M E S Y U A RAT K A L I P E RTA M A | P R O G RA M P I DAT O

MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN TOK MONTOK


KAMPUNG KETAPANG TENGAH, 26600, PEKAN, PAHANG DARUL
MAKMUR
TEL : 019 902 8855
(No. Pendaftaran: JAIP : KS 313/2014)

3.6
3.7

3.8

4.0
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Menekankan konsep/teras disiplin dalam Maahad


Mengalu-alukan dana dari pelbagai pihak
- sumbangan keluarga
-yuran
-sumbangan orang ramai
Memperkasa akhlak,bahasa dan kebersihan sebagai imej para
pelajar Maahad
-tindakan susulan akan dilakukan oleh Ustaz Suryadi
-Maahad juga sebagai medium untuk mendidik&memupuk
jati diri para pelajar kearah cara hidup Sunnah Nabi
Muhammad S.A.W
Laporan/Perancangan/Perkara Berbangkit
Cikgu Zaiton
i.
Menyediakan bahan akademik Jawi
-sudut bacaan
-ejaan jawi,sebutan dan penulisan dulu & kini
berbeza
ii. Mencadangkan untuk mewujudkan :
-Kelab Memanah
-Name tag
-Uniform akademik
Ustazah/Datin Rohani
i.
Berterima kasih kerana dilantik sebagai Penasihat
Maahad Tahfiz
ii. Focus kepada pelajar yang lemah
iii.
Lebih memilih kepada silibus sendiri
iv. Suka mengajar cara memahami, bukan hafalan
semata-mata
Cikgu Syakirah
i.
Tiada sebarang masalah pengajaran
ii. Lebih suka buat karangan dan ujian lisan
Cikgu Anis
i.
Lebih suka membuat rangka karangan dan murid
penuhkan dengan ayat sendiri
ii. Perlu tumpukan kepada pelajar yang lemah
Teacher Nadhrah
i.
Tiada sebarang masalah tentang pengajaran Bahasa
Inggeris
ii. Matematik:
-Sukar untuk menyelaraskan silibus matematik
kerana pelbagai peringkat umur pelajar

Cikgu Zaiton

Ustazah/Datin
Rohani

Cikgu Syakirah

Cikgu Anis

Teacher
Nadhrah

3 | M I N I T M E S Y U A RAT K A L I P E RTA M A | P R O G RA M P I DAT O

MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN TOK MONTOK


KAMPUNG KETAPANG TENGAH, 26600, PEKAN, PAHANG DARUL
MAKMUR
TEL : 019 902 8855
(No. Pendaftaran: JAIP : KS 313/2014)

4.6

5.0
5.1

-Memohon peruntukan kewangan untuk membeli


buku latihan dan kalkulator
-Selepas raya bercadang untuk memulakan silibus
yang lebih tinggi (peringkat Tingkatan 1)
Kak Ton
i.
Menekankan isu keselamatan & kebersihan makanan
ii. Teguran kepada sikap dan bahasa para pelajar
Program Pidato
Cadangan :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

6.0

Kak Ton

Tarikh : 4/9/2016
Masa : 9.00pagi 12.00tengahari
Tema : Hari Kebangsaan/Merdeka
Peruntukan masa seorang peserta : 10 minit
Karangan yang sama tetapi terjemahan dalam
pelbagai bahasa
Penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada 23 Ogos 2016 dengan bacaan
Tasbih Kaffarah dan Surah AlAsr pada pukul 7.10petang

Mudir

Mudir

4 | M I N I T M E S Y U A RAT K A L I P E RTA M A | P R O G RA M P I DAT O

MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN TOK MONTOK


KAMPUNG KETAPANG TENGAH, 26600, PEKAN, PAHANG DARUL
MAKMUR
TEL : 019 902 8855
(No. Pendaftaran: JAIP : KS 313/2014)

Disediakan oleh:

.
(Cik Nadhrah binti Murad)
Setiausaha
Mesyuarat Program Pidato
Maahad Tahfiz Al-Quran Tok Montok

Disemak oleh:

.
(En. Yaakob bin Mohamad)
Mudir
Maahad Tahfiz Al-Quran Tok Montok

Disahkan oleh:

.
(Dato Sri Haji Ishak bin Mohamad)
Pengerusi
Maahad Tahfiz Al-Quran Tok Montok

5 | M I N I T M E S Y U A RAT K A L I P E RTA M A | P R O G RA M P I DAT O

MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN TOK MONTOK


KAMPUNG KETAPANG TENGAH, 26600, PEKAN, PAHANG DARUL
MAKMUR
TEL : 019 902 8855
(No. Pendaftaran: JAIP : KS 313/2014)

s/k : Setiausaha Mesyuarat Program Pidato


: Mudir Maahad Tahfiz Al-Quran Tok Montok

6 | M I N I T M E S Y U A RAT K A L I P E RTA M A | P R O G RA M P I DAT O