You are on page 1of 40

Statini stovykloje

gidas sesei

Pareng vyr. skaui Raganos


draugovs kandidat Rta Rakaityt

vadas
Sveika, sese!
Ar kada susimstei, kad galbt
stovyklos metu, laisvu laiku, galjai
nuveikti daugiau? Neinau, kaip tu, bet
a, kai buvau patyrusi skaut, pastebjau,
kad ms draugovs broliai visada
susigalvodavo pastatyti k nors mantraus,
ko sess, i pirmo vilgsnio net negalt
pastatyti. I tikrj nra viskas taip sunku,
kai yra noro! inoma, sess ne galins,
bet ir ne maiau pajgios u brolius, ypa,
jei dirba komandoje.
ioje knygelje rasi daug idj, kaip
galtum pagyvinti savo draugovs
pastovykl ar net nam kiem paprastais
bei naudingais statinukais. Tikiuosi, kad
rasi ia tai, k nortum gyvendinti!
3

Mazgai
ia nurodyt mazg, galbt, Tu ir
neatsiminsi i karto, bet laikui bgant
isirinksi savo mgstamiausius, kurie Tau
patogs ir patikimi. A, asmenikai, daug
kur naudoju audj mazg.

Btini inoti
Piemens mazgas. Naudojamas pradti
bet kokiam riimui. Neusiveria, laikosi
ant tempimo.

Gerasis mazgas. Tinka daugelio


veiksm pabaigai, utvirtinimui. Greit ir
lengvai suriamas, nedaug praslysta, bet
nra labai patikimas.

Virvei sujungti
vejo mazgas. Tinkamas dviems
vienodo storio virvms sujungti, taiau
usiveria, todl sunku atriti po didels
apkrovos. Tokiu paiu bdu riami
kontroliniai mazgai.

Audj mazgas. Tinkamas jungti dvi


ne btinai vienodo storio virves.
Neusiveria, lengvai atriamas. Mazgas
bus patikimesnis riant kontrolinius
mazgus arba paliekant ilgesnius laisvus
galus.

Virvi sujungimas kilpa. Naudojamas,


jei virvs bus po vandeniu arba dideliu
tempimu, nes patraukus u laisvo kilpos
galo mazgas lengvai isiria.

Kiti naudingi mazgai


Drugelio mazgas. Neslankiojanios
kilpos viduryje virvs mazgas. Lengvai
usiria ir atsiria. Patogu k nors
pakabinti.

Sutrumpinimo mazgas. Naudojamas


sutrumpinti ilg virv.

Veiko kilpa. Naudojama tentui ar


skalbini virvei itempti. Lengvai atsiria,
neusiveria. Pabaigti uriti su dviguba
kilpa taip lengviau atsiri ateityje.

iuptukas. Naudojamas kai reikia


danai keisti tempimo stiprum.

Gelbjimosi kilpa. Panai audj


mazga, tik laisvas lieka vienas galas, o ne
du. Pravartu mokti riti apie save viena
ranka ir umerktomis akimis.

Spyni kilpa. Patogu ir paprasta riti


spyni lent ar krsl.

Riimo bdai
Svarbu yra mokti ne tik mazgus, bet ir
tam tikrus riimo bdus, kad statinys bt
stabilus ir isilaikyt per laik.
Kvadratinis riimas.

Kryminis riimas.

10

Nepertraukiamas riimas.

Statiniai
Stovykloje apstu vairiausi stili ir
paskiri statini. Danai gali pamatyti
skautik stal ar suol, taiau ne visada
skautai sugalvoja pasidaryti indaujai
stov, kad bt patogiau plauti indus arba
skautik tualet, su galimybe atsissti.
ia rasi kelis pasilymus ir patarimus, k
bt patogu turti ir kaip geriau k nors
atlikti.

11

Indauja
Mano nuomone, indauja yra pats
reikalingiausias statinys pastovyklje.
Labai patogu, kai inai, kur visada rasi
savo indus ir kur juos gali palikti diti
iplovus po valgio. Jos gali bti pai
vairiausi ivaizd nuo dviaukio
trikojo iki lentynls prie medio.

12

13

Tualetas
Danai po stovyklos skautai pirmiausia
bga normal tualet, nes po savaits
gamtoje norisi reikalus atlikti pasvajojant
ir be nerimo kristi duob. Taiau yra
bdas paversti skautik tualet ne maiau
patraukl nei namuose, civilizacijoje.
Pora tvirtesni pagali, truput pagato ir
gali nesunkiai patobulinti skautik
tualet!
Patarimai:
Nuievinus pagal, ant kurio sdamasi,
bus maloniau.
Jei darote kdut, pravartu padaryti
utvar priekyje.

14

15

Prausykla, groio kampelis


Patogu duben su vandeniu, kuriuo
prausiats, pakelti nuo ems. Taip
semiant vanden nereikia daug lenktis ir
stovyklavietje gyventi i kart patogiau!

16

17

18

19

20

Danai stovykloje bna prausyklos, bet


jose nra veidrodio. Kaip inoti, ar gerai
nusiprausei ar susiukavai? Tokiu atveju
pravartu prie prausykl pasidaryti
lentynl groio kampel, kur galtumt
rast veidrod, ukas, muil, dant epetuk
ir gal dar ko nors, ko trokta irdis. Tok
groio kampel btina papuoti! Tai
pakelia
nuotaik
kiekvien
kart
prausiantis.

21

Virtuv
Stovykloje btinai turi bti iokia tokia
virtuv, kurioje bus gaminamas maistas.
Danai atskiri vienetai turi savo
virtuvles, kuriose gaminasi maist.
Gaminant maist ne retai tenka k nors
pjaustyti, o tai patogiausia daryti ant stalo.
tai keletas stal, kuriuos pasidaryti nra
sunku:

22

Galima statinius komplektuoti vieno


prie kito indauj prie stalo, o stal
taisyti prausykl. Taip galima padaryti ir
vis virtuvs komplekt, kurio pavyzd
matote apaioje.

23

24

Spyns
Stovykloje galima igyventi be
spyni, bet, kad savait gamtoje bt
linksmesn jos tiesiog btinos! Pasisupti
ar tik lengvai pasibuoti usinori vien tik
pasiirjus spynes, tad kodl gi j
nepasikabinti? Paprasiausias variantas
yra pakabinti spynes ant akos. Tokiu
atveju labai pravers spyni mazgas,
parodytas viruje, prie mazg. Taiau, jei
yra noro ir priemoni, spyni statyba
gali bti ne maiau linksmas usimimas
nei pats supimasis. O ir iek tiek
mantresnis krslas su atlou gali dar
labiau praskaidrinti nuotaik!
tai keletas ne visai stovyklini
maket, kurie gali paadinti vaizduot!

25

26

27

Kopios
Kartais tenka kak riti ar tvirtinti
aukiau nei gali pasiekti. Tuo atveju, jei
nra patogios akos, gali padti kopios,
kurias visai nesunku pasidaryti. Kopios
riamos ikart abiejose pusse veidrodiniu
principu viena prie kit, i viraus
apai. Kopioms pasirinkite tvirt
medien, rikite labai atsakingai tvirtai.
Vienos pakopos atlaisvjimas sukels
atlaisvjim ir kitoje, tuomet kopias
gausite darytis i naujo.

1 ingsnis: Kopi riimas pradedamas virutinje dalyje,


pririant dvi virves prie pagali, panaudojant piemens mazg.

28

2 ingsnis: Pasidarykite kilpas su virvs galais, rodaniais


ior.

3 ingsnis: turimas kilpas statykite tvirt pagaliuk


laiptel.
4 ingsnis: Turim kilpel apsukite apie pagrindin pagal.

5 ingsnis: apsaukt kilp umaukite ant laiptelio.


6 ingsnis: virvs galus tvirtai sutempkite emyn

7 ingsnis: virvs galuose suformuokite dar vien kilpel.


8 ingsnis: turim kilpel umaukite ant laiptelio gal.

29

9 ingsnis: virvs galus tvirtai sutempkite emyn ir


pradkite nuo pirmo ingsnio kito laiptelio tvirtinimui.
10 ingsnis: kopi apaioje sutvirtinkite virvs galus tuo
paiu piemens mazgu.

Vartai
Pirmas dalykas k pamatai atvaiavus
stovykl tai jos vartai. J bna vairiausi
vieni sudtingesni, sunkesni, o kiti
paprastesni, lengviau pastatomi. Idealiu
atveju kiekviena pastovykl pasistato sau
dar vienus vartus ir apsitveria pastovykl,
kad jokie paaliniai nevaikiot skersai ir
iilgai. Savo pastovyklei vartus gali
30

pastatyti remiantis maketais apaioje arba


savo vaizduote!

31

32

Kitos idjos

33

34

35

36

37

38

39

Baigiamasis odis
Pabaigai noriu padkoti u tai, kad
skaitei ir tikiuosi, kad itas statini gidas
buvo Tau naudingas. Tikiuosi, kad jau
dabar nekantrauji ir nori ibandyti kai
kuriuos statinius. Jei taip, tai puiku, taiau
nepamirk, kad geriausi briniai ir galbt
daug geresns idjos slypi tavo
vaizduotje!

40