You are on page 1of 1

Bulevardul Bucuresti km.5, mun. GIURGIU, jud.

GIURGIU
77.10

NHR AGROPARTNERS S.R.L.

H B R O

72.27

SPATIU

VERDE

panta 2,5%

Str. Agricultorilor, Nr. 1107,


San Georgiu de Mures,
RO-547530, Mures, Romania

panta

250

01-P

2,5%

ACCES
DEPOZ LIVRARE
IT PIES
E

77.10

250

1%

6.00

panta

01-P

500

01-P

500

01-P

6.00

250

250

EXPO
UTILAJE

500

RIGOLA

250

72.27

01-P

250

01-P

250

6.00

01-P

01-P

250
250

01-P
panta

01-P

250

73.00

panta

VERDE

TROTUAR

500

BORDURI

250

4.00

DESEURI

TRAFIC
GREU
min. 60
tone

1%

PIETONAL

panta

RUTIERE

500

2,5%

panta 2,5%

RIGOLA

TRAFIC
GREU
min. 60
tone

RIGOLA

5.59

panta 2,5%

6.00

TOTEM
PUBLICIT
AR

2,5%

1% RIGOLA

01-P

SPATIU

24.35

1%

RIGOLA

panta

S= 50m

500

panta 2,5%
350

01-P

250
500

18.00

panta 2,5%

500

DEPOZIT CORP ANEXA


ULEI +
DEPOZIT

250

18.68

250

01-P

panta

CONSTRUC
HALA SERV
TIE PROP
ICE + DEPO
USA
Sconstruita
ZIT PIESE
Sdesfasurala sol = 499m + BIROURI
= 773m
POT = ta

9,7%
Hmax = CUT = 0,15
9,5m (P+1E
taj partia
l)

ACCES
UTILA
SERVICE JE

PARCARE
15 locuri

250

01-P

73.00

250

01-P

250

01-P

250

01-P

250

01-P

26.69

1%

PLATFOR
MA SPALARE
UTILAJE
7.02

7.01

77.83

SPATIU

VERDE

2,5%

RIGOLA

TRAFIC
GREU
min. 60
tone

RIGOLA

5.59

panta 2,5%
panta

panta

2,5%

PLATFO
RMA SP
ALARE
UTILAJE
7.01

7.02

2,5%

ETALIU
SIS
VERTIC TEMATIZAR
E
ALA

6.00

250

panta

1%

18.00

DEPOZIT CORP AN
EX
ULEI +
DEPO A
S= 50m ZIT DESEUR

350
250

ACCES
UT
SERVICILAJE
E

01-P

250

18.68

250

250
250

250

01-P

01-P
01-P

1%

Ae.5_D

AR

2,5%

500

panta

RIGOLA

panta

BORDUR
I RUTIER

500

1%
panta

AL

panta

RIGOLA

26.59

2,5%

01-P
TROTUA

R PIETON

500

1%

500

panta

1% RIGOLA

panta

500

500

2,5%

panta

2,5%

RIGOLA

SISTEMATIZAR
VERTICALA
E

2,5%

panta

VERDE

TOTEM
PUBLIC
IT

panta

TRAFIC
GREU
min. 60
tone

500

500

panta

500

SPATIU

500

panta

6.00

Str. Agricultorilor, Nr. 1107,


San Georgiu de Mures,
RO-547530, Mures, Romania

4.00

RIGOLA

ACCES
DEPOZITLIVRARE
PIESE

500

500

500

500

Ae.5_DETALIU

panta
2,5%

500

VERDE

1%

RIGOLA
26.59

SPATIU

EXPO
UTILAJE

panta

500

H B R O

01-P

01-P

1%

24.35

1%

ACCES
PERS
CLADIREOANE

panta

panta

HALA S CONSTRUC
ERVICE
TIE PRO
+
SconstruDEPOZIT PIEPUSA
S
Sdesfasita la sol = 499 E + BIROURI
m
urat
POT = 9a = 773m
,7%
Hmax = CUT = 0,15
9,5m (P
+1Etaj p
artial)

1%

RIGOLA

500

01-P

26.69

1%

500

panta

01-P

panta

panta 2,5%

1%

500

panta 2,5%

panta

500

ACCES
PER
CLADIRSOANE
E

01-P

500

PARCA
15 locu RE
ri

250

250

01-P

01-P

500

77.83

SPATIU

VERDE

H B R O

Str. Agricultorilor, Nr. 1107,


San Georgiu de Mures,
RO-547530, Mures, Romania

NHR AGROPARTNERS SRL


Calea Bucuretilor nr. 247, Otopeni, judetul Ilfov, Romnia

Categoria C, Clasa III de importanta


GRF II, RISC DE INCENDIU MIC

Dipl.Arch. Mihai L. Berceanu


Arh. Andrei Ivanescu
Arh. Laurentia Ivanescu

1:500

18 Nov 2016

_ _/_ _/_ _ _ _

PLAN DE SITUATIE

NHR-GR/2016