You are on page 1of 10

10augustCopiiiromanilordindiasporadezbatere

Oproblemdeactualitate,idestuldeimportantlanivelnaional,esteaceeaacopiilor
careaupriniiplecailamuncnstrintate.
Copiiiaicrorprinisuntplecaidinar,cusaufrcontractedemunc,reprezinto
categorie expus riscurilor i situaiilor de pericol, care duc n ultim instan la
nclcareainerespectareadrepturiloracestora.AutoritateaNaionalpentruProteciai
Drepturile Copilului a ncheiat deja un protocol cu Oficiul pentru Migrarea Forei de
Munc prin care fiecare direcie local va avea obligaia s verifice permanent situaia
copiiloraicrorprinisuntplecailamuncnstrintate.Cumverificrilesepotface
numaipentruceicarepleaclegalnstintate,dateleobinutenupotreflectantocmai
realitatea,furnizanddoaromicpartedinglobalitateaproblemei,deoarececeimaimuli
prinipleacslucrezenstrintatefrcontracte.
Priniicopiilorfacpartedincategoriidiverse:oameniaflaisublimitasrciei,oameni
caretriescdinajutoaresociale,oamenicareidorescmaimult,carevorsleasigureo
bunstare material copiilor i posibiliti de dezvoltare conforme cu secolul n care
trim.
nprezent,nusecunoatenumrulexactalcopiilorrmaiacasnurmaplecriiunuia
sauambilorprininstrintatepentruperioadelungidetimp.
Autoriti ale administraiei publice locale i centrale depun eforturi n vederea
determinrii numrului acestor copii i, cu toate acestea, dimensiunea real a acestui
fenomen rmne necunoscut. La nivel central, Autoritatea Naional pentru Protecia
Drepturilor Copilului i Adopie (ANPDCA) prezint, trimestrial, o situaie statistic
elaboratpebazadatelorraportatedectreserviciilepublicedeasistensocial(SPAS)
delanivelulfiecreiunitiadministrativteritorialeiadireciilorgeneraledeasisten
social i protecia copilului de la nivelul fiecrui jude/sector (DGASPC). Aceast
situaiestatisticnureflectnumrultotallacopiilorcupriniplecai,cidoaralacelora
alecrorsituaiisuntcunoscuteinregistratedeSPAS/DGASPC.
Conform situaiei prezentate de ANPDCA,n iunie 2015,erau nregistrai n evidenele
autoritilor responsabile de asistena social, un numr total de81.581copii cu prini
plecailamuncnstrintate.Dintreacetia,aproape39%eraucompletlipsiidegrija
printeasc, 21.319aveau ambii prini plecai, iar10.242proveneau din familii n care
printele unic susintor era plecat.ngrijortor este i numrul copiilor aflai singuri
acas care au ajuns n sistemul de protecie special: 4.013 (din care, 940 n centre de
plasamenti671ngrijaasistenilormaternali).
Dateledinlunaiunie2015nearatcregiuneacuceimaimulicopiicupriniplecai,
aflainateniaautoritilor,esteceadeNordEst,cuuntotalde28.759copii(nspecial
judeeleSuceava9.241copii,Bacu5.761copiiiNeam5.269copii),urmatde
SudEst cu 11.877 copii (n special judeele Vrancea 3.072 copii, Constana 3.042
copii i Galai 2.467 copii) i de NordVest cu un total de 10.424 copii (n special
judeele Bistria Nsud 2.512 copii, SatuMare 2.112 copii, Cluj 2.093 copii, sau
Maramure 1.889 copii). n regiunea Centru, autoritile au cunotin de un numr

totalde8.666copiicupriniplecai(nspecialnjudeeleHarghita1.920copii,Alba
1.696copii,Mure1.494copiiiSibiu1.473copii).nregiuneaSudMuntenia,un
numrtotalde8.433decopiicupriniplecaisuntcuprininevideneleoficiale(aflai
cuprecderenjudeeleDmbovia3.076copii,Prahova1.839copiiiArge1.793
copii). Regiunile Vest i SudVest Oltenia nregistreaz 6.984, respectiv 6.014 de copii
aflainaceastsituaie.
LapolulopusseaflMunicipiulBucureti,cu424copii.Osituaiespecialseobservn
cazulsectorului5,care,la30.06.2015,raportasedoar16copiicupriniplecai.Sectorul
6raportasedoar34decopii.Sectoarele2i4aunregistratieleunnumrfoartemic,de
doar 46, respectiv 61 copii. Aadar, n Bucureti, sectorul 1 are cunotin de cei mai
mulicopiicupriniplecai136,urmatdesectorul3cu131decopii.
Privindacestedate,ntrebareafireascestedacelenureflectmaidegrabcapacitatea
autoritilorlocaleijudeenedeaidentificaacestesituaiii,implicit,deaimplementa
cadrullegislativactualideafacecunoscut,nrndulprinilorsauaaltoradulicrora
lermnngrijcopiii,necesitateadeclarriirmneriiacasacopiilor.
EvoluiantimpadatelorcentralizatedeANPDC:
Anul
Total

2015
(iun)
2014
(dec)
2013
(dec)
2012
(dec)
2011
(dec)
2010
(dec)
2009
(dec)
2008
(dec)

CuunsingurCu
ambiiCuprinteunic Lipsii completIntraiinsistemul
printe
prini
susintor
de
grijade
protecie
plecat
plecai
plecat
printeasc
special

81.581 50.020

21.319

10.242

31.561

4.013

82.339 49.855

22.050

10.434

32.484

3.753

80.036 47.394

22.329

10.313

32.642

3.674

79.901 46.917

22.993

9.991

32.984

3.346

83.658 49.470

23.924

10.264

34.188

3.654

84.084 48.037

25.567

10.480

36.047

3.544

85.605 48.665

26.472

10.468

36.940

3.623

92.328 53.125

28.795

10.408

39.203

3.684

Oseriedestudiiauartatcdateleoficialeprezintdoaropartedindimensiuneareala
fenomenului.Astfel,n2007,FundaiaSorosindica,doarnrndulelevilordegimnaziu,
unnumrdedouorimaimaredectnumrultotaldecopiicupriniplecailamuncn
strintate prezentat de autoriti. Studiul menionat arta existena a 170.000 elevi de
claseleVVIIIcareaucelpuinunprintelamuncnstrintate(EfecteleMigraiei:
Copiiirmaiacas)

n 2008, un alt studiu, de aceast dat al UNICEF, Alternative Sociale i Gallup


Romnia,estimac,lamomentulderulriicercetrii,lascarnaional,erau350.000de
copii ai cr prini erau migrai n strintate, iar mai mult de o treime dintre acetia,
adicaproximativ126.000decopii,erauafectaidemigraiaambilorprini(Analizla
nivelnaionalasuprafenomenuluicopiilorrmaiacasprinplecareaprinilorlamunc
nstrintate,asevedeanseciuneaurmtoare).

De asemenea, datele furnizate de Inspectoratele colare Judeene (ISJ) n cadrul unei


analize realizate de Salvai Copiii n perioada octombrie decembrie 2015, arat c
statisticileavndcasursDireciileGeneraledeAsistenSocialiProteciaCopilului
surprinddoaropartedindimensiunearealafenomenului.SituaiileobinutedelaISJ
uriledin35dejudeeimunicipiulBucuretiaratexistenaunuinumrde193.400de
copiicupriniiplecainstrintate,ntimpcedatelestatisticefurnizatedeANPDCA,
avnd ca surs DGASPCurile indic un numr de 75.111 de copii cu prinii n
strintatenjudeelerespective.

Din aceste considerente, Echipa Mobil a fost creat pentru a rspunde nevoilor att a
copiilorcudizabiliticomplexe,ctiacopiilorcareauambiipriniplecailamuncn
strintate,icopiilorcuunprinteuniscsusintordinfamiliimonoparentale,careeste
plecatlamuncnstrintate.
Descriereaserviciuluiechipamobil
SistemulechipeimobileafostimplementatlaniveluljudeuluiSuceavanseptembrie
2002, prin finanarea Oficiului Phare, prin dezvoltarea parteneriatelor cu Direcia
General Judeean pentru Protecia Drepturilor Copilului, Asociaia BlijdorpBelgia,
Asociaia BlijdorpRomnia, Fundaia O Nou Via, Siret. Proiectul Regsirea a
fost implementat, finanat i derulat pe o perioad de 12 luni, sistemul fiind preluat n
septembrie2003dectreConsiliulJudeeanSuceava.
ProiectulTransferCompetene,FormareAbilitiEXTINDEREECHIPA
MOBILreprezintoextindereaProiectuluiRegsireaprinnfiinareaatreipunctede
lucrunlocalitileGuraHumorului,Flticeni,Siret.
ndecembrie2009echipelemobileaufostpreluatenstructuraDGASPCSuceava
urmrindusecontinuareaactivitilordincadrulProiectuluiPhareTransferCompetene,
FormareAbilitiEXTINDEREECHIPAMOBIL.
EchipaMobil,arecaobiectivprincipalsasiguretransferuldecompeteneide
cunotinespecialistfamilie,nceeaceprivetemetodeeficientederecuperare,terapie,
reabilitareacopiilorcudizabilitiiacopiilorprecolarilipsiidegrijaambilorprini/a
printeluiunicsusintor,dupcaz,nsituaiancareacetiasuntplecainstrintate,
aflai la domiciliu prin activiti de asisten social, psihologie, logopedie i
kinetoterapie(ncomunitate)prinilorigrupurilordepersoanecunevoispeciale,aflai

n dificultate, victime ale izolrii sociale, copii aflai n risc de separare de prini,
persoane(prini/ persoane care au n cretere i ngrijire copii)cu lips de acces la
drepturile sociale, copii abuzai, neglijai, aflai n situaie de dificultate n familie, n
situaii conflictuale. Aceste activiti se vor realiza prin servicii publice specializate, la
domiciliulfamiliilor..
Sistemul unei echipei mobile este compus din 5 membri, respectiv: 2 asisteni
sociali, psiholog, logoped, kinetoterapeut. Condiiile de munc impuse specialitilor
presupun:calitateridicatapregtiriiprofesionale,abilitidelucrunechip,gradridicatde
adaptabilitate,capacitipedagogiceidecomunicare,rezistencrescutlastres.
Echipa mobil realizeaz activiti de informare i relaii cu comunitatea prin:
ntrevedericuautoritilelocale,nvedereagsiriicelormaibunestrategiideinformare
i sensibilizare a publicului n vederea eliminrii problemelor cu care se confrunt
familiile att cu nevoi speciale: marginalizare, dezintegare social i colar,
neabordarea corect a dizabilitilor copiilor, dar i persoanelor care au n cretere i
ngrijirecopiicareaupriniplecailamuncnstrintate.Informareaestenecesarnu
numaipentrubeneficiari,ctipentrupersonalulangajat.
Lainceputulproiectului,nateniaechipelormobileseaflau165decopiicuvrste
cuprinseintre36ani,dincare75decopiicuparinteunicsustinator,dupcumurmeaz:

EMFalticeni57copiicuparintiplecatilamuncainstrainatate
EMSiret47copiicuparintiplecatilamuncainstrainatate
EMG.Humor61copiicuparintiplecatilamuncainstrainatate
Privarea de afeciunea i supravegherea printeasc i fac pe aceti copii s devin
vulnerabili n plan afectiv motivaional, riscand s abandoneze coala, ncepand s
absenteze de la coal, devenind indisciplinai, diminuandui performanele la
nvtur,suferinddeviaiidecomportament,orifiindatraidealtitineriscomitfapte
carenucorespundnormeloraprobatedesocietate.

Efecteleplecriilamuncnstrintate
a) Asupracopiilor
b) Asupraprinilor
c) Asuprapersoanelorcareauncretereingrijirecopiii

a) Asupracopiilor
Sepoatevorbidespreefectedinpunctdevederepsihosocial

Efecteleposibilealemigraieiarfi:
Efectepozitiveposibile:

mbuntirearesurselorfinanciare

mbuntireacondiiilordelocuit

Oportunitate de vizitare de noi ri i culturi (mai ales prin vizitarea


prinilor)

CretereagraduluidealfabetizareIT&PC

Oportunitisuperioaredeeducaie(prinacceslanvmntsuperior
saunvmntntroaltar)

Dobndireaabilitilordeviaindependent

Efectenegativeposibile:

Scdereaperformaneelorcolareiabsenteismcolar

Stri de anxietate care duc la depresie determinate de deficit de


afectivitate, sentimentul de abandon, scderea ncrederii n sine,
etc

De la o anumit vrst (poate aprea i de la vrsta de 14 ani)


inciden mai mare a consumului de alcool, tutun , abuz de
substanee,droguri.

Manifestri agresive fa de unul sau ambii prini, sau fa de


persoanacarearelarencretereingrijire

Deteriorarea relaiei dintre copil i printele rmas acas, asta n


cazulncareunuldintreprinisentoarceacas

Exploatarea copilului de ctre persoana/persoanele care l au n


cretere i ngrijire (suprancrcarea cu sarcini: preluarea
responsabilitilordeadult:gtit,menaj,splatulhainelor,clcat,
muncaagrigol,etc)

Tulburaredeatenieiastimeidesine

Lipsdemotivaie,apatie

Abuz(emoional,fizic,sexual,verbal)sau/ineglijare(alimentar,
vestimentar, igien, din punct de vedere medical, a locuinei,
educaiei, etc) din partea persoanei care ia asumat rspunderea
asupracreteriiingrijiriicopilului

Impactul negativ asupra sntii, din cauza proastei alimentaii,


mbolnvindusedediferiteboli/maladii.

Sentimentdeautonvinovire

n funcie de modul n care se gestioneaz plecarea i absena din gospodrie, aceste


lucruripotlipsicudesvrire.Totuiexistcivafactoricarefaccaacesteriscurisfie
maimarisaumaimici:

Solidaritatearelaieidecuplu

Divorulprinilor

Subminareareciprocaautoritiintreprini

Vrstacopiilor

Durataplecrii

Graduldeimplicareacomunitii

Intensitateafenomenuluimigraionallanivelcomunitar.

n toate aceste situaii prezentate (efectele negative), intervine psihologul. Rolul


psihologului n lucrul cu copiii singuri acas trebuie vzut ca rol n cadrul echipei de
specialiticareabordeazievalueazcazul,iulteriorelaboreazpentruoferireacelor
mai potrivite servicii pentru copil. Psihologul este implicat i n procesul de asistare a
copiluluinvedereapreveniriiseparriicopiluluidefamiliasa.
Colaborarea dintre psiholog i restul echipei trebuie s permit un flux informaional
continuupentrucaimagineaglobalacazuluisfieunactmaiobiectivicomplex.
Evaluarea psihologic a copiilor singuri acas trebuie s rspund nevoii centrate pe
copilifamilie.
Obiectiveleevaluriipsihologiceacopiilorsinguriacassereferla:

Identificarea problemelor prezente ale copilului i a


semnificaiiilor psihologice ale acestuia (natura, forma, i
intensitatea tulburrilor sau deficitelor de dezvoltare prezente,
tipurideprocesepsihiceafectate).

Modulncareproblemelecopiluluisuntlegatededezvoltareasa,
de istoricul su familial i social( calitatea relaiilor cu membrii

familiei, tipul de ataament, calitatea relaiilor cu persoana n


ngrijireifamiliaacestora)

Structuradepersonalitateicaracteristicilecopiluluidinpunctde
vederealdezvoltriicognitive,moraleisociale

Modalitatea de raportare a copilului la plecarea


printelui/prinilor i la situaia prezent i manifestrile sale
psihocomportamentale.

Astfel n evaluarea psihologic a copiilor singuri acas, psihologul trebuie s acorde o


ateniespecialcreriirelaieiterapeuticecubeneficiarul.Copilultrebuiesfieinformat
attdesprescopulevaluriipsihologice,ctidesprerolulpsihologuluiialechipeide
specialiti,nrelaiecuacesta.
Unaltrolalpsihologuluiesteaceladeaclarificafaptulcscopulechipeidespecialiti
reunii pentru intervenie nu este de a instituionaliza copilul, ci de ai oferi sprijin i
suport pe perioada lipsei prinilor ct acetia sunt plecai la munc n strintate, de a
contribuilameninerearelaiilorcuacetia,ideagsisoluiipentruunmediusiguri
optimpentrudezvoltareasa,deaiajutastraversezeperioadadeabsenaprinilori
deagsisentimentuldesecuritatedinrelaiacopilprinte.
Muncaasistentuluisocialesteomuncdeechip,caracterizatpepluridisciplinaritate,
nncercareauneiabordriasituaieicopilului,ncontextulfamilieisale,alcomunitii
dincarefaceparteialrelaiilorinterpersonalecosntruitedeacestea.
Alegerea asistentului social este una simpl: ntre promovarea interesului superior al
copilului(aacumesteeldefinitnlegislaiaromneasc,idocumenteleinternaionale.
pentrurealizareauneiproteciireale,eficiente)iabandonareacopiluluinzonagriaunei
stridefapt,caracterizataleatoriu(uniicopiisuntlsaingrijaunoraduli,aliinu),de
stridespiritalepersoaneidengrijire(unvecin,sauobunicsevaocupadecopilatt
timpctacestlucrunudevinesarcindificilsauimposibilderealizat),saudinraiuni
bugetare.
Asistentulsocialvaevaluasituaiafiecruicopilivacuprindendemersulsuserviciile
destinate asigurrii proteciei copilului aflat n dificultate, inclusiv cele referitoare la
desemnarea unui reprezentant legal sau cele destinate meninerii relaiilor cu
printele/priniidecareestedesprit.

a) Asupraprinilor

Abandonulcopiilorreducereacomunicriicucopiiilacteva
apeluri telefonice. Efectul acestui comportament este trirea unui
puternic sentiment de abandon acompaniat de un sentiment de
vinovie (copilul se simte vinovat de plecarea printelui, i de
absena comunicrii cu acesta). Pe termen mediu i lung, este o
starededepresie.

Exagerarea efectelor benefice ale plecrii. n ncercarea de a


liniti copiii nainte de a a pleca, unii prini ajung s fac
promisiunibazatepeunoptimistnefondat.Nuestenimicaltceva
dect o ncercare de pclirea copiilor care poate avea efecte
negativeputernice.

Responsabilizarea copiilor pentru propria absen. Aceasta


esteojustificareamigraieipecaremajoritateaprinilororepet
sistematic n discuiile cu copiii rmai acas. Copiii ajung s se
considere responsabili de plecarea prinilor la munc n
strintateisseculpabilizezepentrudificultiletritedeprini
n strintate sau mai grav, de destrmtrea relaiilor de cuplu
dintreprini.

Exagerarea dificultilor ntlnite n strintate. Prinii, la


rndullor,triescunsentimentdeculpabilitate,pentruplecareade
lng copii. n aceste condiii, migraia pentru munc devine o
opiunedeviainudoaronecesitate.Prinilorleestegreuns
srecunoascacestlucrundiscuiilecucopii(niciunprintenu
va spune PENTRU MINE PLEC, chiar dac acest lucru este
adevrat, ci va prefera ntotdeauna s pun PENTRU TINE
PLEC).

Compensarea absenei prin cadouri i bani. Unii prini, sub


influena sentimentului de vinovie pentru lispa de lng copii,
ncearcscompensezeisirscumpereabsenaprincadouri
ibani.

Ignorarea sprijinului ce poate veni din partea colii i a


comunitii.Majoritateapriniloremigraninupstreazlegtura
cu coala sau cu primria, dou din instituiile care, prin
personalul specializat( profesor i asistent social), pot monitoriza
iinterveninsituaiiderisc.

Minimalizarea semnelor n ceea ce privete efectele negative


aleabseneidelngcopii.Cretereanumruluideabsenedela
coal, scderea performaneelor colare, certuri i tensiuni ntre
copil i printele/tutorele rmas s l ngrijeasc i nu n ultimul
rnd povestirile copiilor cu privire la ntmprile neplcute i
dificultile ntmpinate, toate sunt semne ce trebuie atent
monitorizate de prinii plecai. Ignorarea simptomelor duce la
acutizarea treptat a problemelor de adaptare i dezvoltare a
copiluluiiagravareaefectelornegativealeabseneiprinilor.

b) Asuprabunicilor/persoanelorcareiauncretereingrijire

n cele mai multe situaii, bunicii sunt cei care au n cretere i ngrijire copiii.
Pn n ciclul primar, acetia se descurc. Problemele apar, ncepnd cu ciclul
gimnazialiintrareaacestoranperioadadepubertate,cndbuniciisesimttotal
depiiattdeajutornefectuareatemelor,ctiacomportamentuluiacestora.

CONCLUZII.PROPUNERI.RECOMANDRI.

Propuneri:

1.nfiinarea,lanivelulcomunitiisauncoal,aunuicentru/program,,afterschool,,
undecopiiiaicrorprinisuntplecainstrintate,sprimeasc
omascald
ajutorlaefectuareatemelor
sparticipelaterapiepsihologicindividualidegrup
sparticipelaedinedelogopedie.
2.Necesitateaprezeneispecialitilorncoli/centre.
3. nfiinarea la nivelul comunitii unui club ( acolo unde nu exist) al copiilor unde
acetiasipetreactimpulliber:
jocuri
atelieredecreaie
nvareaunuiinstrumentmuzical
pictur,etc.
4. nfiinarea unui compartiment, la nivelul primriilor, unde s se ofere consultan
prinilor care pleac la munc n strintate precum i tutorilor n grija crora rmn
copiiiacestora.
5. nfiinarea la nivelul DGASPC unui compartiment specializat n coordonarea i
ndrumarea metodologic a activitii serviciului public de asisten social, n vedera
ndeplinirii Procedurii de monitorizare a modului de cretere i ngrijirea copilului cu
prini plecai la munc n strintate i a serviciului de care acetia pot beneficia,
conformHGnr621/2015.

6. Avnd n vedere faptul c exist primrii care nu au angajai refereni sociali sau
primriincaresuntangajaiinucunoscfoartebinelegislaiacuprivirelaproteciai
drepturile copilului, propunem ntlniri periodice ntre referenii sociali, secretarii din
cadrulprimriilorprecumicudirectoriaicolilornvedereastabiliriidecomunacorda
proceduriidelucrucaresconduclaomonitorizareriguroasaacestorcopii,nvederea
reduceriiabandonuluicolariaconsecinelorlipseiautoritiiprinteti.