You are on page 1of 8

Wywiad z Brdk

Podwje ycie
foto: www.unsplash.com

Mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Brdka wci jedzi na


najwyszym poziomie, a w jego gowie pojawiaj si ju myli
o kolejnych medalach. Na temat pracy straaka, olimpijskich emocji
oraz nadchodzcych Mistrzostw wiata udao nam si
porozmawia z nim podczas grudniowych Mistrzostw Polski
w ywiarstwie szybkim.

Mimo e technologia idzie do przodu, oferujc nam przy tym rne


nowe rozwizania i moliwoci, jej postp odebra nam rzeczywisty
kontakt z drug osob. Wolimy wszelkie sprawy zaatwia poprzez
Internet. Najbardziej na tym trac nasze relacje, ktre stay si
powierzchowne.

Bezpatny miesicznik
Nr 51 z stycze 2017

Rockowy ywio i liczne,


kontrowersyjne stereotypy z nim zwizane, od
zawsze budziy szok i niedowierzanie fanw. Prostytutki przed i po koncercie, wszelkiego rodzaju uywki w hurtowych
ilociach. Do tego
dochodz strumienie
alkoholu i imprezy
do upadego. Koniec
wszelkich wybrykw
zazwyczaj objawia si
depresj, czy zaamaniem nerwowym.

Autostrada do pieka

Droga do ziemi obiecanej

Liczne ekscesy gwiazd rocka


czsto kocz si tragiczn, przedwczesn mierci, odsiadk w wizieniu, czy te kolejnym odwykiem.
To wanie tragiczny, ale jake typowy scenariusz kariery rockmana,
ktry osign szczyt sawy i nagle
utraci kontakt z rzeczywistoci
oraz kontrole nad wasnym yciem.
Kurt Cobain by wokalist i gitarzyst popularnego zespou na
przeomie lat 80. i 90. Nirvany.
Uznawany za jednego z najwybitniejszych wokalistw wszechczasw wedug magazynu Rolling Stone. Muzyk pomimo sawy, pienidzy i uwielbienia fanw, by nieszczliwy. Silne uzalenienie od

rdo: bi.gazeta.pl

o wanie okrelenia, ktre


pasuj prawdopodobnie do
kadej, niegdy synnej kapeli rockowej. Absolutny szczyt,
wie si z licznymi konsekwencjami oraz stopniow utrat kontroli
nad wasnym yciem. Biografie
sawnych rockmanw to czsto
opowie o tym, co oznacza bycie
na topie i jak gbokie moe okaza
si bagno, ktre wcignie niemal
kadego miaka. Zasada jest prosta
i brutalna im wikszy osigniesz
sukces tym bardziej bolesny bdzie
upadek.

W latach komunizmu w Polsce, festiwal w Jarocinie by gwnie symbolem wolnoci


heroiny spowodowao, e zaraz po
zakoczeniu europejskiej trasy koncertowej uda si na odwyk. Uciek,
aby po kilku dniach w swoim domu
w Seattle popeni samobjstwo.
Cobain powiedzia kiedy, e lepiej
spon szybko, ni tli si powoli.
Jak wida nie byy to bezpodstawne
sowa. Zapisa si w historii muzyki
jako legendarna posta. Jednak jak
ogromn cen ponis za spektakularny sukces Nirvany? Czy kto
w caym tym szalestwie zauway,
e artysta powoli siga dna?

Poza kontrol

Australijski zesp AC/DC, tu


po podbiciu Stanw Zjednoczonych
zacz prowadzi ywot godny
kadej rockowej kapeli, ktrej na
szczycie sawy puszczaj hamulce.
Wykaczajce wiatowe tournee,

imprezy podczas ktrych alkohol


la si hektolitrami. Krtko mwic
amok, zachynicie si nag
saw. Dom muzykw w Melbourne bardziej przypomina klub nocny, ni miejsce odpoczynku. Sam
Bon Scott, gitarzysta i wokalista kapeli stwierdzi: Mielimy dwadziecia panienek, ktre odwiedzay nas
i zaspokajay wszystkie nasze potrzeby. W jego przypadku taki tryb
ycia okaza si prawdziw Autostrad do pieka (Highway to
hell tytu synnej pyty zespou).
Kwietniowej nocy 1980 roku muzyk zosta znaleziony martwy w
swoim samochodzie. Wyrok lekarza
sdowego brzmia jasno: artysta
zmar wskutek nadmiernego
spoycia alkoholu, uduszony
wasnymi wymiocinami. Koledzy
z zespou dugo nie mogli si z tym
pogodzi, brali pod uwag nawet

rozwizanie grupy. Jednak jedno


byo pewne: Bon Scott, czowiek,
ktry pomg AC/DC wspi si
na szczyt sawy odszed bezpowrotnie.

Rock & roll

Starzy rockmani, tacy jak liderzy


The Rolling Stones, czy Eric Clapton otumanieni saw, prbowali
wszelkich moliwych uywek i bawili si do upadego. Jednak ich
szalestwa nie zakoczyy si tragicznie. Tak naprawd hodowanie
zasadzie sex, drugs and rock&roll
to prosta droga do upadku. Jednak
mwimy o gatunku, bez ktrego nie
byoby hipisowskiego lata mioci.
Dla krajw za elazn kurtyn rock
by powiewem wolnoci. Wystarczy
tylko wspomnie polskie lata 80,
festiwale w Jarocinie, czy rockowe

boom. Dlaczego zatem gwne rockowe hasa byy pocztkiem koca


ycia lub kariery wielu wybitnych
muzykw? Z pewnoci dzi sytuacja ulega znaczcej zmianie. Na
naszych oczach gatunek ten przesta
by symbolem buntu, uywek i wykaczajcych imprez. Sta si wrcz
normaln dziaalnoci estradow.
Niestety nic nie wrci ycia utalentowanym artystom, ktrzy byli zbyt
wraliwi na muzyczn karier lub
za bardzo zachysnli si moliwociami jakie daje sukces i bycie na
szczycie. Bon Scott piewa w jednej piosenek AC/DC () adnych znakw stop, limitw prdkoci, nikt mnie nie zatrzyma.
Chyba nie zdawa sobie sprawy
jak prorocze i przesdne dla niego
oraz caego wiata rocka okazay
si to sowa.

Natalia JANKOWSKA

www.facebook.com/gazeta.fenestra

Wolno kocham i rozumiem


Przeom stycznia i lutego miasta: Krakw, Katowice, Opole,
to czas wytonej pracy Warszawa, Gdask, d, Toru,
Szczecin i Lublin. By moe zaprostudentw, nie tylko ze testuj te pozostae studenckie miaswzgldu na sesj. rodo- ta w Polsce i polscy studenci z innych
wisko akademickie krajw Unii Europejskiej. Demonstracja odbdzie si chociaby
w caym kraju przygoto- w
Brukseli.
wuje si do protestw,
ktre odbd si 25 stycz- czy jest to protest wycznie stunia. Modzi zabieraj gos dentw, czy liczycie na wsparcie
innych osb?
w sprawie przeprowadzaPoza rodowiskiem studenckim
nych rzdowych reform, zrzeszamy take uczniw, nauczyciekryzysu konstytucyjnego, li szkolnych i akademickich oraz rodzicw i naukowcw. Nikogo nie
ale nie tylko. O planowa- wykluczamy kady kto utosamia
nym protecie rozmawiam si z choby jednym z naszych postuz ukaszem sakowskim latw moe czu si zaproszony. Na
Facebookowym wydarzeniu poznastudentem oraz organiza- skiego protestu, wcznie z osobami
torem caego wydarzenia zainteresowanymim, jest ju ponad
w Poznaniu. 4 tysice osb. Pocztkowo obaskd pomys na tak inicjatyw,
jak jest protest studentw. co
byo impulsem do jego stworzenia?
Jest to Oglnopolski Protest Studentw i Studentek. Pierwsze wydarzenie na Facebooku zaoyy dziewczyny z Wrocawia Natalia Kwanicka i Mary Iwanick. 16 grudnia
miay miejsce gorce obrady w sejmie, ktre stay si pocztkiem kryzysu sejmowego. Postanowiem
stworzy taki protest rwnie w Poznaniu. Nastpnie doczyy kolejne

Ogie i woda, a waciwie


woda w postaci lodu te
dwa tak rne ywioy
czasami stanowi niespodziewanie dobre
poczenie. Doskonale
zgrywaj si choby
w osobie naszego mistrza olimpijskiego zbigniewa Brdki. O stray
poarnej, wielkich emocjach w soczi oraz przyszych Mistrzostwach
wiata opowiedzia on
Fenestrze w rozmowie
z Dawidem Brilowskim.

wiaem si, e bd to gwnie ludzie


w rednim wieku i starsi. Okazao
si, e zdecydowana wikszo to
modzi ludzie. Tacy te zgaszaj si
do pomocy przy organizacji.

Podczas manifestacji odbd si


przemowy dotyczce kadego z naszych postulatw. Przedstawia je
bd gwnie studenci, ale take
uczniowie i naukowcy. Zaley nam,
by poza wydwikiem emocjonalnym wystpienia niosy za sob warto merytoryczn. Planujemy troch

Jak bdzie wyglda protest?

muzyki chcemy eby protest by


bardziej energiczny. Zgromadzenie
zabezpiecza bdzie policja oraz
stra.

z jakim odbiorem si spotykacie? Ludzie aprobuj ten pomys,


czy odnosz si do niego raczej
negatywnie?

Na samym pocztku, krtko po


zaoeniu wydarzenia na Facebooku,
zaczli nas trollowa zwolennicy
Modziey Wszechpolskiej. Jak si
okazao, na lokalnym fanpage tej organizacji wrzucono informacj o naszym protecie z sugesti, by je odpowiednio skomentowa. Spodziewalimy si prowokacji, wic nie byo to
adne zaskoczenie. Jednak poza tym,
odzew jest bardzo pozytywny. Rwnie od osb o pogldach konserwatywnych.

Jak wspomniae, na forum pojawiaj si jednak osoby, ktre


w ostrych sowach krytykuj ten
pomys. Jak radzicie sobie z prowokatorami? Widziaam, e powstao kilka faszywych wydarze zwizanych z protestem.
Poznaskiego wydarzenia akurat
nikt nie dublowa. Tak stao si z wydarzeniem warszawskim, co faktycznie jest uciliwe, bo na chwil
obecn wicej osb oznaczyo si na
faszywym wydarzeniu dla Warszawy, ni oryginalnym. Wie si to
z utrudnionym dotarciem prawdzi-

wych informacji do wielu osb, ale


pracujemy nad tym. Osoby, ktre nas
obraaj czy prowokuj, zostaj
szybko zbanowane przez moderacj.
Zaley nam na porzdku w dyskusjach pod wydarzeniem i wygaszeniu
powielajcych si kamstw, szumw
oraz ktni. Naturalnie budzi to
oskarenia o cenzur, ale kady si
zgodzi, e wolno sowa nie polega
na powielaniu kamstw i obraaniu.

Nie obawiacie si porwna do


historii i moliwych oskare ze
strony przeciwnikw protestu,
e kiedy studenci oraz robotnicy przewrcili system?
Takie porwnania mona mnoy,
zalenie od kraju odniesienia. Zaznaczamy, e uznajemy legalnie wybran
wadz w wyborach parlamentarnych
i prezydenta w wyborach prezydenckich. Nie zgadzamy si jedynie na
amanie Konstytucji, podburzanie
fundamentw dojrzaej demokracji.
To, e kto wygra wybory nie oznacza, e wolno mu wszystko.

Nasz protest poza jego uniwersalnym przekazem, ma by sprzeciwem


wobec amania przepisw Konstytucji. Kancelaria premier Beaty Szydo
nie publikujc wyrokw Trybunau
Konstytucyjnego oraz prezydent Andrzej Duda nie mianujc legalnie wybranych sdziw Trybunau Konstytucyjnego ami Konstytucj. Cho

Przeciw czemu protestujecie?

prorzdowe media oraz rzd przekonuj, e jest to wycznie opinia opozycji, to sprzeczn opini z tymi
sowami wyrazio rwnie wiele jednostek pastwowych, midzynarodowych czy organizacji pozarzdowych. Mona tu wymienia choby
Sd Najwyszy, Krajow Rad
Adwokack, Krajow Rad Sdownictwa, Helsisk Fundacj Praw
Czowieka, wydziay prawa rnych
polskich uniwersytetw, Komisj
Europejsk czy wreszcie Komisj
Weneck, o ktrej opini rzd PiS
sam poprosi!

Dlaczego zdecydowalicie si
protestowa no logo, czyli bez
widocznego poparcia dziaaczy
rnych partii oraz bez emblematw partyjnych?

Tak decyzj podjlimy, gdy jestemy ruchem oddolnym. Nie jestemy z ramienia adnej partii, czy organizacji. Nawet jeli niektrzy z organizatorw sympatyzuj z jak parti
lub organizacj, to protest robimy
cakowicie niezalenie od partii politycznych. Zaley nam na no logo,
bo wiemy, e moe by to uyte przeciwko nam. Chcemy podkreli tym
niezaleno naszej opinii. W internecie ju jestemy oskarani. Pojawiy si komentarze z zarzutami, e
jestemy zmuszani do protestowania
przez KOD, czy finansowani przez
Sorosa lub ydomasoneri, lub
zwyczajnie jestemy wnukami

Wywiad z Brdk

Cikie pytanie, cika odpowied. I straak, i ywiarz. Ogie


i woda.

W 2011 r. zosta Pan odznaczony jako najlepszy straak


w wojewdztwie dzkim za
osignicia sportowe.
Dokadnie. Czsto startujemy tutaj w zawodach sportowych czy te
poarniczych. Miaem przyjemno

rdo: darkroom.baltmoresun.com

Na swoim stroju nosi Pan znak


stray poarnej. A zatem bardziej straak czy ywiarz?

Zbigniew Brdka podczas biegu

stycze 2017
UBkw. Pani Krystyna Pawowicz
stwierdzia nawet, e podburzaj nas
profesorowie chccy odzyska swoje
przywileje, ktre podobno utracili,
bd te, e dostaniemy za ten protest
jakie super stypendia. To s oszczerstwa, nie majce nic wsplnego
z rzeczywistoci.

wybrana przez PiS sdzia Przybska,


co do ktrej objcia stanowiska te s
ogromne wtpliwoci, czy odbyo si
zgodnie z prawem.

Mylisz, e ten protest w jaki


sposb wpynie na rzdzcych?

Zdaj sobie spraw z tego, e na


protest przyjd ludzie o rnych pogldach bardziej konserwatywnych,
jak i liberalnych, lewicowych, centrowych, czy prawicowych. Nasze postulaty s jednak na tyle uniwersalne,
e nie stanowi pod tym wzgldem
problemu, ktry miaby dzieli ludzi.
Przeciwnie, s sformuowane tak, by
poza skierowaniem ich do obecnego
rzdu, mogy by take gosem skierowanym do przyszych wadz.. Na
przykad Chcemy y w pastwie,
w ktrym przestrzegane s zapisy
Konstytucji to powinno obowizywa zawsze, nie tylko teraz. Chcielimy unikn sformuowa typu
Sprzeciwiamy si temu i temu.
Oczywicie podczas protest bd
poruszone konkretne problemy, takie
jak uzaleniajca jednostki naukowe
ustawa o instytutach badawczych.
Nie wiemy, czy zostaa przegosowana w prawidowy sposb 16 grudnia.
Poruszymy rwnie problem reformy
edukacji, niszczenie Puszczy
Biaowieskiej, ksenofobiczne ataki na
studentw z zagranicy i inne. Myl,
e wszystkie s na tyle fundamentalne, e w mniejszym lub wikszym
stopniu kady si z nimi zgodzi.

osign rekord wojewdztwa na


dystansie 1000 metrw w biegu.
Wygraem te kilkukrotnie w 2011
czy 2012 roku, a take w 2016 roku
na tym dystansie. Jako druyna zdobylimy te srebrny medal w biegu
sztafetowym. Aktywno sportowa
czy si z zawodem straakw. To
jest nieodzownie poczone. Niosc
pomoc jako straak, musz by
sprawny sportowo. Tak e czymy
to w jak najlepszy sposb. Staram
si motywowa kolegw do tej aktywnoci, tym bardziej jako zoty
medalista olimpijski. Myl, e jest
to dla nich dua motywacja.

Wrmy na chwil do przeszoci. Na ptora roku przed


igrzyskami w soczi wygra Pan
klasyfikacj generaln Pucharu wiata na dystansie 1500
metrw; by te brzowy medal
Mistrzostw europy. sukcesy
spore, ale czy na tyle, aby ju
wtedy wierzy, e na igrzyskach bdzie zoto?

Kiedy wygrywa si klasyfikacj


generaln na rok przed igrzyskami
i to zdecydowanie, bo wygraem
j przewag ponad stu punktw
i staem pi razy na podium nie
mona nie wierzy w sukces. Tak e
to byo realne, aby zdoby medal na
igrzyskach olimpijskich. Miaem

rdo: tokfm.pl

Mimo wszystko uczestnicy nie


maj jednolitych pogldw.
spoeczno akademick cz
postulaty

Kady inny. Wszyscy rwni!


Protestujecie przeciwko planowanym zmianom w owiacie.
9 stycznia Prezydent Andrzej
Duda podpisa ustaw. czy ten
punkt protestu bdzie szczeglnie rozwinity, ze wzgldu
na jego najwiksz aktualno
oraz na to, e reforma rwnie
wpynie na ksztacenie akademickie?
Jednym z naszych gwnych postulatw jest sprzeciw wobec reformie
edukacji, ktr coraz wicej osb
nazywa pseudoreform, antyreform
lub deform edukacji. Sprzeciwiamy
si jej poniewa burzy ona to, co
udao si zbudowa przez ostatnie
lata, na nowo wprowadzajc chaos
w szkoach. Co wicej, specjalici

wiadomo, e chtnych do medalu bdzie kilkunastu. e bdzie si


liczya dyspozycja dnia, to, jak jestemy przygotowani, jak zostaniemy rozlosowani. Ale wiedziaem, e
jestem dobrze przygotowany i gotowy na ten sukces.

Musz zapyta jeszcze o ten


moment z soczi. ten, gdy
wszyscy mdlelimy przed telewizorami. Pan ju czeka, na
met wpada Koen Verweij.
czas ten sam. co Pan wtedy
czu? Niepewno czy ju rado z medalu?

Ja ju byem zadowolony, e zdobyem medal. Oczywicie, do samego koca liczyem na zoto i wierzyem, e to zoto bdzie. Nawet
wtedy, gdy na tablicy pojawi si
ten sam czas. Podobna sytuacja
miaa miejsce bodaj trzy dni wczeniej, na dystansie 500 metrw.
Moe to dziwnie zabrzmi, ale po
prostu liczyem na to, e to ja wygraem. W takich chwilach trzeba
do koca wierzy.

Po igrzyskach w soczi pado


wiele obietnic, midzy innymi
ze strony ministerstwa, na temat wybudowania krytego
toru. teraz ten tor powstaje, ale
nie w Warszawie, a w tomaszo-

z Polskiej Akademii Nauk zwracali


uwag na rne bdy programowe
usunicie teorii ewolucji z wymaga
oglnych, ktra po interwencji jednego z komitetw PAN, a take
spoecznej akcji e-mailowej do
Ministerstwa, zostaa dodana. Rada
Jzyka Polskiego rwnie donosia
o wielu bdach, ale to nie s jedyne
przykady. Ekspertk MENu od edukacji seksuologicznej, zwanej wychowaniem do ycia w rodzinie, zostaa
prof. Urszula Dudziak, ktra
zasyna z goszenia pogldu, e
Stosowanie prezerwatywy i stosunek przerywany powoduje raka piersi, a kobieta pozbawiona dobroczynnego wpywu nasienia choruje
czy takie osoby powinny ukada

program do edukacji seksuologicznej?


Obawiam si te, e reorganizacja
struktur, jaka nastpi po wygaszeniu,
a wic w konsekwencji zlikwidowaniu gimnazjw i wydueniu podstawwek, bdzie suya w duej mierze obsadzaniu stanowisk swoimi ludmi, zwolennikami PiSu. Podpisanie ustawy przez Andrzeja Dud nie
jest zaskakujce kady zorientowany troch w dzisiejszej polityce wie,
e podpisuje wszystko zgodnie
z wizj partii, z ktrej si wywodzi,
nawet jeli dana ustawa jest szkodliwa. Jego ostatnie skierowanie do
Trybunau Konstytucyjnego ustawy
o zgromadzeniach to teatrzyk przecie obecnie w Trybunale zasiada

wie Mazowieckim. czy to ma


dla Was jakie znaczenie?

Jakie macie nadzieje i cele


z nimi zwizane i czy ju mylicie o tych kwalifikacjach?
Wczeniej s przecie Mistrzostwa wiata, a, jak Pan mwi,
ten medal M interesuje Pana
w duym stopniu. Bardziej ni
ewentualne powtrzenie zota
olimpijskiego?

Ja uwaam, e duym sukcesem


jest to, e ta hala w kocu powstaje.
Rzeczywicie byo duo obietnic.
Hala miaa wybudowa si w cigu
roku. Miny trzy lata, a ona dopiero zaczyna si budowa. Liczymy
na szybkie ukoczenie i naprawd
jestem szczliwy, e taka hala
w kocu w Polsce powstaje. e
ywiarstwo szybkie bdzie miao
przyszo. Bo niestety te obiekty,
ktre dotychczas mamy, nie s na

Na pewno chc si dobrze przygotowa do tych Mistrzostw wiata. Jestem pewien, e zrobi
wszystko, aby ten medal zdoby.
Czy mi si to uda? Nie wiem zo-

Medal Mistrzostw wiata byby duym


sukcesem. Nie bdzie to atwe, ale zrobi
wszystko, aby si dobrze do tych zawodw
przygotowa. Ale gdzie w gowie najwaniejsze s
dla mnie przyszoroczne igrzyska.

najwyszym poziomie. A eby t


dyscyplin zacz traktowa jako
medalodajn, musz by hale lodowe. Ciesz si, e bdzie ta pierwsza, a za ni miejmy nadziej
bd kolejne.

Hala si buduje, ale nie wiadomo jeszcze, na ile bdziecie


mogli na niej wiczy przed
kwalifikacjami olimpijskimi.
A te rozpoczn si ju za rok.

baczymy. Ja jestem przekonany, e


wykonaem maksymalnie duo pracy, ile si tylko dao. Na olimpijskie kwalifikacje na pewno bdziemy przygotowywa si w Polsce
i mam nadziej, e ju od wrzenia
co najmniej. Bdzie to dla mnie
wane, poniewa w ten sposb
wicej czasu bd mg spdzi
w domu. Szczeglnie, e bardzo
mao czasu spdzam z rodzin.
Byby to dodatkowy bodziec

Mam tak nadziej, ale sporo zalee bdzie od frekwencji. Z pewnoci jest to pierwszy zryw modych
osb dotychczas protestowali
gwnie ludzie w rednim wieku,
nauczyciele, lekarze rezydenci,
obrocy przyrody, KOD, kobiety.
Tym razem mamy do czynienia z
protestem skierowanym gwnie do
modych osb. PiS moe si tego
przestraszy modzi ludzie zaktywizuj si. Cz przyjdzie na protest
i zaraz o nim zapomni, ale cz zaangauje si w kolejne akcje, zacznie
wicej czyta o tym, jakie reformy
przeprowadza obecny rzd i jakimi
metodami sprawuje wadz. To daje
podwaliny do swego rodzaju acuszka informowania i motywowania
znajomych. Teraz, do wiadomie
patrzcych krytycznym okiem na
rzd doczaj tysice kolejnych.
Z pewnoci Oglnopolski Strajk
Kobiet zmotywowa wiele osb, nasz
protest zmotywuje kolejnych. Manifestacj zapowiedzieli rwnie nauczyciele, co moe sporo zmieni.
Na szczcie i nieszczcie zarazem,
wiele zaley od tego, jak dalej postpowa bdzie opozycja, od nadchodzcych wyborw na przewodniczcych struktur Unii Europejskiej,
od tego jak bd ksztatowa si relacje naszego pastwa na arenie midzynarodowej.

Rozmawiaa
Aleksandra WRBLEWSKA

w przygotowaniach, dla mnie bardzo motywujcy.

Mistrzostwa wiata mocno


cz si z igrzyskami olimpijskimi. tam pojedziecie bowiem
rwnie w Korei. Ba! Na tej samej hali. A zatem Mistrzostwa
wiata s gwnym punktem
tego sezonu? Puchar wiata
idzie na bok czy jednak walka
na kilka frontw?

W tym momencie myl tylko


i wycznie o Mistrzostwach wiata. Sabszy pocztek w Pucharze
wiata spycha t myl walki o klasyfikacj generaln na drugi tor.
Najwaniejsze s Mistrzostwa
wiata, to z nich jestemy rozliczani. Podchodz do tego tak, e zoty
medal Pucharu wiata ju zdobyem, medalu Mistrzostw wiata
jeszcze nie

czyli najpierw medal Mistrzostw wiata, a pniej walka


o powtrzenie sukcesu na IO?

Medal Mistrzostw wiata byby


duym sukcesem. Nie bdzie to atwe, ale zrobi wszystko, aby si
dobrze do tych zawodw przygotowa. Ale gdzie w gowie najwaniejsze s dla mnie przyszoroczne igrzyska.

Rozmawia Dawid BRILOWSKI

www.facebook.com/gazeta.fenestra

Pierwszy stycznia. Wstaj


z ka ciko stpajc
po ziemi. Nieprzytomnie
myj zby, wkadam jakie ubrania lece pod
rk i odrobin spniona schodz do jadalni.
Nibynowa jaa jednak
nic nowego miej si w
duchu. Wci nieskoczone sprawy, sesja na
horyzoncie moich zbyt
szybko zbliajcych si
celw. Rok si zacz,
a mnie ogarnia niech
do ycia na samym pocztku pierwszego dnia.
czy to naprawd tak
musi wyglda?

ostanowiam si jednak nie


poddawa. Objam wzrokiem ca sylwestrow ekip z nadziej w oczach. Chciaam
tylko znale cho odrobin motywacji do dziaania. Fatalny wybr.
Jedyne, co zobaczyam, to zacht
do spania w kadych moliwych
bd niemoliwych warunkach. Jakby nie patrze, przydatna umiejtno, ale nie dostatecznie satysfakcjonujca. Wyjrzaam przez okno w poszukiwaniu wsparcia od zimowego
grskiego krajobrazu. Tatry s przepikne i nikt nie moe temu zaprzeczy, lecz po paru dniach pieszych
wdrwek w przernych warunkach nie miaam ochoty szuka motywacji na jakim najbliszym

rdo: wien.info.pl

Koncertowa Motywacja

Wiele emocji zatrzymanych w jednej chwili podczas Koncertu Noworocznego


szczycie. Gdy jestem niewyspana,
jest mi potwornie zimno, zatem
aden nieny wysiek nie wchodzi
w gr. Nie wiem, ile czasu spdziam
siedzc z gupi min i gapic si w
okno, ale z pewnoci zbyt wiele.
Nagle jakie rozkoszne dwiki,
co diametralnie rnego od pesymistycznych myli, dotary do moich uszu. Zegarek tykajcy na cianie pokazywa godzin 11:30. Pitnacie minut temu zacz si Koncert Noworoczny. Nigdy wczeniej
nie ogldaam transmisji. Nie ma co
pyta dlaczego. Sama si zastanawiam. Okazuje si, e muzyka klasyczna ma zbawienny wpyw na
czowieka. Zabrzmiao troch jak
teza wypracowania maturalnego,
jednak w tym przypadku nie musz
la wody, eby j udowodni. Na
pierwszym miejscu naley wspom-

nie o Filharmonikach Wiedeskich.


Nie jest to pierwsza z brzegu orkiestra, ale jedna z najlepszych na
wiecie. Wywodzi si z Austrii i gra
w Musikverein, ktre jest niewtpliwym centrum dla wszystkich wielbicieli muzyki klasycznej. Pomieszczenie koncertowe nazywane Zot
Sal zapewne idealnie wprowadza
suchaczy w muzyczny wiat dziki
bardzo dobrej akustyce. Ich historia
rozpocza si w 1842 roku wraz z
zaistnieniem koncertw filharmonicznych, ktrych pomysodawc
by midzy innymi Otto Nicolai.
Szeregi Filharmonikw zasilaj znamienite osobistoci z zespou Opery
Wiedeskiej. Trudno mwi o
przedstawicielu teje grupy, poniewa ju od 1933 roku rol dyrygenta peni rne wiatowe sawy.
Mimo i na program muzyczny kon-

certu skada si gwnie twrczo


kompozytorw z rodziny Strauss,
zainteresowanie jest ogromne.
Wydarzenie stao si chtnie kultywowan tradycj o ogromnej popularnoci. By mogo uczestniczy
w nim jak najwicej osb, transmitowane jest do ponad 90 krajw.
Przy tak duej dostpnoci Koncert
Noworoczny jest jednym z najbardziej znanych wydarze tego typu.
Absolutnie wyjtkowi ludzie,
wyjtkowe miejsce, wyjtkowa muzyka. Ale to nie koniec wyjtkowoci zarwno w ssiadujcych ze
sob zdaniach jak i na jednej sali.
Wyjtkowo trudno bowiem zdoby
bilet upowaniajcy do przekroczenia progu Zotej Sali w Musikverein. Osoby ubiegajce si o tak
moliwo musz wypeni formularz z rocznym wyprzedzeniem,

Podwje ycie

W swoich telefonach
przechowujemy rne tajemnice. Prowadzimy podwjne ycie: realne
i wirtualne. czy wobec Doskonale nieznani
zanikajcej kultury rozTaka sytuacja przedstawiona jest
mowy i spotkania, stali- we woskim filmie Dobrze si
my si ludmi, ktrzy po- kamie w miym towarzystwie.
Opowiada on o grupie przyjaci,
trafi do siebie mwi, ktrzy postanawiaj sprawdzi, czy
ale nie rozmawia? faktycznie nie maj przed sob ta-

rzeszlimy ze wiata realnego do wirtualnego. Nasze rozmowy coraz czciej


zastpuj wiadomoci tekstowe,
ktre przesyamy midzy urzdzeniami. Nasz realny kontakt z drug
osob ograniczy si do portali
spoecznociowych, SMS-w i
zdj. Kady posiada wieccy prostokt, stanowicy czarn skrzynk,
na ktrej zapisuje si kady szczeg
naszego ycia.

jemnic. W tym celu kady z nich


kadzie na stole swj telefon. Umawiaj si, e jeli przyjdzie SMS, to
bdzie on odczytany na gos, za
wszelkie rozmowy bd prowadzi
w trybie gonomwicym.
W trakcie wieczoru wychodz na
jaw wszystkie tajemnice. Osoby, ktre znaj si od dziecka odkrywaj
swoje prawdziwe oblicza. Dlatego
woski tytu Perfetti Sconosciuti
duo lepiej opisuje materi filmu.
Doskonale nieznani bo tak
brzmiaoby tumaczenie nazwy

mwi sporo o tym, jak w dzisiejszych


czasach kreujemy nasze relacje.
Gwnym problemem bohaterw
byo przybieranie rnych masek.
Umoliwiao im to wirtualne ycie,
ktre prowadzili w tajemnicy przed
wszystkimi. Mieli poczucie anonimowoci, ktre jak si pniej okazao, byo zudne. Telefon nie
uchroni ich tajemnic. Wprost przeciwnie posiada moc, ktra doprowadzia do rozpadu znajomoci w
realnym wiecie.

atwiej nie znaczy lepiej

Mona si zastanowi, czy faktycznie wirtualne znajomoci wydaj nam si ciekawsze od tych
realnych. Na pewno s atwiejsze
w prowadzeniu. atwiej jest nam
co napisa, ni powiedzie. Zwasz-

cza jeli wiemy, e sowa mog by


bolesne dla drugiej strony. W wiecie wirtualnym wydaje nam si, e
maj mniejsz si w kocu
skadaj si tylko z kilku znakw,
ktre mona rnie odczyta.
Taki stan rzeczy czsto powoduje
nieporozumienia i niedomwienia,
ktrych mona by unikn, gdybymy tylko rozmawiali w cztery oczy.
Sens wiadomoci i ich interpretacja
zaley od ich odbiorcy. Zupenie
inaczej jest, gdy prowadzimy normaln rozmow, wtedy wszystkie
niedomwienia mona rozwiza
od rki.
To wszystko sprawia, e coraz
trudniej jest nam rozmawia. Mwimy do siebie, lecz nie rozmawiamy. Nasze rozmowy skadaj si
wycznie z komunikatw, ktre nijak si maj do konwersacji. Wa-

a nastpnie Czekaj na wynik losowania, ktre rozstrzyga kogo dostpi zaszczyt uczestnictwa w koncercie. Trzeba mie zatem wiele
szczcia, by mc zachwyca si
dwikami w tym wyjtkowym
miejscu. Chyba, e akurat jest si
czonkiem rodziny przekazujcej
miejsca z pokolenia na pokolenie.
Jednak Filharmonicy Wiedescy
nie s jedynym powodem, dla ktrego warto pofatygowa si do Austrii
na samym pocztku roku. Naley
si bowiem pochyli rwnie nad
muzyk rozbrzmiewajc w Zotej
Sali, nad kwintesencj, bez ktrej
aden koncert, adna widownia i
adna orkiestra nie miaaby sensu.
Wczeniej wspomniana bardzo
dobra akustyka sprawia, e kada
osoba znajdujca si w Musikverein, zrelaksowana po chwilach niepewnoci zwizanych z losowaniem
biletw, ma okazj wsucha si zarwno w refleksyjne, spokojne, jak
i energiczne utwory rodziny Strauss
i wspczesnych kompozytorw.
Oczywicie nie zabraknie take typowo wiedeskiej muzyki klasycznej: polek i walcw w niebywaych
interpretacjach ukazujcych kunszt
grajcych. W midzyczasie mona
nacieszy oko wystpami zespou
baletowego.
Najsynniejszymi ze Straussw
byli Johann ojciec i Johann syn.
Obaj byli wietnymi kompozytorami i dyrygentami, obaj grali na
skrzypcach i obaj rozsawili ogromnie rodzinne nazwisko. Ojciec
zaoy w 1825 wasn orkiestr,
ktra zyskaa du saw w Europie,
za to syn, pocztkowo w tajemnicy
przed tat, pobiera nauki kompozycji, gry na skrzypcach i fortepianie
u znanych osobistoci. Zauwaony
nie to doprowadzio bohaterw filmu do sytuacji, w ktrej postanowili y podwjnie.

Kultura spotkania

My te tak yjemy. Czym innym


jest kreowanie realnego wizerunku,
a tego wirtualnego. Patrzymy na
czowieka przez pryzmat tego, co
umieszcza na portalach spoecznociowych. Mona powiedzie: poka
mi swoj tablic, a powiem ci kim
jeste.
Poza Internetem budujemy pytkie znajomoci z takich synie
pokolenie Y. Brakuje w nich spotkania. Zwaszcza kiedy mwimy
o millenialsach, nasuwa si nadmierna pewno siebie, ktra z
pewnoci utrudnia budowanie relacji opartej o kultur spotkania, rozmow i wspodczuwanie.
Co ciekawe w charakterystyce
pokolenia Y mona znale informacj, e najwiksz wag przywizuje do ycia towarzyskiego.

stycze 2017
zosta w 1844 roku w Cassino Dommayera w Hietzingu podczas koncertu, gdzie dyrygowa wasn orkiestr taneczn. Bywa zapraszany
w przerne znaczce miejsca, jak
na przykad do Stanw Zjednoczonych, by wykona koncerty z okazji
obchodw setnej rocznicy uzyskania
niepodlegoci.
Dwch ich najbardziej znanych
kompozycji wielomilionowa publiczno ma okazj wysucha pod
sam koniec doniosego wydarzenia.
Myl, e traktowane s jako dwie
wisienki na niezwykle smacznym
torcie. Pierwsz z nich jest utwr
zatytuowany: Nad piknym mod-

Wydawa by si mogo, e muzyka klasyczna nie ma dzi takiego


powodzenia jak dawniej, e rzadko
kto siga po tak wanie kompozycj dwikw. Ale to wszystko nieudowodnione mity, ktrych z reszt
udowodni si nie da. Reakcje ludzi
ledzcych koncert tylko przez
ekran telewizora wiadcz o innej
prawdzie. Maksymalne skupienie
przez cay czas, a do ostatniego
usyszanego dwiku, chonicie
kadego ruchu ekipy baletowej,
przymknite powieki i mniej lub
bardziej kontrolowane ruchy gow.
Oczy mojej wyobrani zostay wyranie pobudzone, a moje wntrze

Milczenie jest zotem?


czytajc tytu tego tekstu pewnie pomylae sobie:Dlaczego on stawia pod tym powiedzeniem znak zapytania? Przecie milczenie jest zotem. Lecz ja rozo powiedzenieMowa jest srebrem, a milczenie jest zotemna czynniki pierwsze i scharakteryzuje je w inny sposb, ni ty, drogi czytelniku, pierwotnie mylisz. zestawienie ze
sob i poczenie w pary dwch kruszcw z mow i milczeniem ma pokaza, co jest
waniejsze i cenniejsze w codziennych sytuacjach.

rym Dunajem autorstwa Johanna


Straussa syna. Walc napisany zosta
na zamwienie Wiedeskiego Mskiego Towarzystwa piewaczego.
Pocztkowo stworzono do sowa,
jednak popularny sta si dopiero
w wersji instrumentalnej. Natomiast
utwr drugi: Marsz Radetzkiego
skomponowa Johann Strauss ojciec. Stworzy go specjalnie z okazji
uroczystego bankietu habsburskiego
Domu Panujcego w Wiedniu, ktry
zadedykowano austriackiemu feldmarszakowi Josephowi Radetzkiemu. Zasyn on w bitwie pod Custoza i zapewne dlatego marsz zyska
du popularno wrd onierzy.
Podczas Koncertu Noworocznego
peni zaszczytn funkcj, gdy ostatecznie koczy wydarzenie. Publiczno ma wwczas za zadanie klaska w rytm muzyki.

wypenia nowa, wiea motywacja.


Pierwszy powiew wieoci tego
roku. Bez wzgldu na rodzaj muzyki, ktrej si sucha, muzyka klasyczna posiada uniwersalny przekaz. W odpowiedniej chwili dotrze
do kadego, prowokujc w nim co
nowego jak dziwn aur, co,
czego nie mona zdefiniowa.
Historie podobne do tej rodziny
Straussw pokazuj si, jaka kryje
si w czowieku dobrze zmotywowanym i zdeterminowanym.
Czowieku, ktry ma pomys na siebie. Dlaczego by nie odkry swego
potencjau? Dlaczego by nie zrobi
czego wbrew schematom? Polecam
usi wygodnie w fotelu i
posucha jakie dobrej muzyki. Kto
wie? Moe zwyczajna czynno naprowadzi Ci na co niezwykego?

Jego przedstawiciele nie godz si


na prac, ktra odbywaaby si
kosztem prywatnego czasu. Mimo
tego relacje, ktre buduj, s przez
nich traktowane po macoszemu.

nie zbudowa relacji. Jest to przykre i chyba wanie tak mona zdefiniowa wspczesn samotno.
Film Perfetti Sconosciuti pokazuje, e oprcz realnego spotkania

Maria MIKOAJCZYK

Mona si zastanowi, czy faktycznie


wirtualne znajomoci wydaj nam si
ciekawsze od tych realnych. Na pewno s
atwiejsze w prowadzeniu. atwiej jest nam co napisa,
ni powiedzie. Zwaszcza jeli wiemy, e sowa mog
by bolesne dla drugiej strony.
Jeli jaka si zepsuje, wol sobie j
odpuci. Nie chc traci czasu na
szukanie sposobu, by j naprawi.

By kim innym

Jedynym antidotum na tak sytuacje moe by spotkanie. Jest to


bana, o ktrym jednak niewielu pamita. Mona z kim spdza czas
i si spotyka, ale przy tym mona

powinna sta jeszcze prawda. Internet stworzy nam moliwoci do bycia zupenie kim innym. Moemy
y podwjnie. Czsto przez to wydaje nam si, e w takiej sytuacji nie
potrzebujemy realnych relacji. Wierzymy, e zapewnia nam je ten
wieccy prostokt, ktry jak si okazuje moe sporo o nas powiedzie.
Czasami nawet o wiele za duo.

Hubert OSSOWSKI

rdo: pixaby.com

Najsynniejszymi ze Straussw byli Johann ojciec i Johann syn. Obaj byli wietnymi kompozytorami i dyrygentami, obaj grali na skrzypcach i obaj rozsawili ogromnie rodzinne nazwisko. Ojciec
zaoy w 1825 wasn orkiestr, ktra zyskaa du saw
w Europie, za to syn, pocztkowo w tajemnicy przed tat,
pobiera nauki kompozycji, gry na skrzypcach i fortepianie...

(...) milczaem, wic wina ley take po mojej stronie William Wharton

wykle tego powiedzenia


uywa si, aby nie mwi
pewnych rzeczy, bo po prostu nie wypada. Wtedy milczenie
jest zotem. Jednake cae powiedzenie prbuje nam pokaza, e milczenie jest cenniejsze od mowy.
Czasem lepiej co przemilcze, ni
powiedzie dwa sowa za duo.
Patrzc z takiej perspektywy, to rzeczywicie milczenie jest zotem, ale
czy aby na pewno? Aby co komu
przekaza, uywamy zazwyczaj
mowy, dziki ktrej pokazujemy
emocje. Dodajemy do tego mimik,
gesty, co powoduje, e druga osoba
na nas oddziauje poprzez swoje
uczucia. Sowa maj moc, to one
wywouj wszelkiego rodzaju emocje, czy to te pozytywne, czy te negatywne. To one buduj relacje z
drugim czowiekiem. Dziki nim
kochamy, nienawidzimy. Relacje s
prostsze. Nie chc przez ten opis pokaza, e osoby nieme nie maj prawa bytu. Absolutnie nie, oni te relacje utrzymuj dziki gestom. Nam
gesty uwzniolaj wypowiedziane
przez nas sowa. A u tych osb to gesty s sowami. Patrzc z tej perspektywy dochodzimy do wniosku,
e sowa, ktre s czci mowy
maj moc i potrafi robi co niesamowitego, a milczenie? To jest przeciwstawno mowy, czyli automatycznie jest to brak reakcji, wyraania emocji, burzenie relacji. Czy
powiedzenia nie naleaoby zmieni

na Milczenie jest srebrem, a mowa


jest zotem? Skoro to mowa ma
wiksz moc i jest bardziej wartociowa w yciu?

Sowa mog burzy,


sowa mog budowa
Czowiek to jest budowla
ja znam restauratora
~ Piotr Tau Kowalczyk

Nadmiar sw

Teraz przejd do nastpnej kwestii do nadmiaru sw. Dobrze wiemy, e czasem pewnych rzeczy si
nie powinno mwi, gdy sowa
maj moc i mog zrani drug osob. Pod wpywem emocji powie si
kilka sw za duo i nie ma odwrotu. Tak tracimy relacje z drug
osob poprzez naduycie sw.
Czyli mowa nie jest dobra? W nadmiarze nic nie jest dobre. Jeli jest
czego za duo, ponad miar, to
nigdy to nie bdzie dobre. Dlatego
sowa w naduyciu rani. Milczenie
w nadmiarze te jest ze. Czowiek
popada w samotno. Jest sam, odizolowany od wiata zewntrznego.
Rnie pniej z takimi osobami
bywa. Jedni si tn, drudzy popeniaj samobjstwo, inni te
z czasem wychodz z tego i otwieraj si na ludzi. Nie ma jednej sytuacji, ktra moe powodowa nadmiar milczenia. Kady czowiek jest
inny i reaguje na kad rzecz inaczej. Podobnie te jest z nadmiarem
sw, gdy rne mog by konsek-

wencje, nie tylko utrata dobrej relacji z czowiekiem, mona te straci


prac, reputacj Dobrym na to
przykadem jest obecnie Przegld
Sportowy. Jedna z najwikszych
gazet sportowych w Polsce, ktra
si cieszy ogromnym zainteresowaniem. P roku temu napisaa wanie kilka sw za duo: Kamil
Grosicki w Burnley. Nadgorliwo
i zaoenie, e informacja jest potwierdzona ich zgubia, gdy okazaa si kamstwem. Grosicki zosta
w Stade Rennes. Ponad rok temu ta
sama gazeta podaa, e Ludovic Obraniak zosta pikarzem Pogoni
Szczecin. Co ciekawe, o rzekomym
transferze nie wiedzia ani trener
Pogoni, zarzd klubu, a nawet sam
Ludovic Obraniak. Przez takie
wpadki kada nastpna informacja
wypuszczona przez Przegld Sportowy staje si mao wiarygodna.
Gazeta traci zaufanie czytelnikw.

Zoty rodek

Jednake wracajc do wtku nadmiaru, ju jako podsumowanie.


Nadmiar jest zy, tak samo jak niedomiar. Wic, aby zachowa pynno
i zgodno, to mowa z milczeniem
powinny wspgra ze sob. Razem
tworz harmoni. Chodzio mi jednak w tym felietonie o warto. Tu
jednak sowa pokazay, e s cenniejsze od milczenia. Nie jest to rnica
diametralna, gdy to jest srebro
i zoto, a nie kamie i diament.

Arkadiusz DOBRUCHOWSKI

www.facebook.com/gazeta.fenestra

Kochamy koty, psy, chomiki, papuki traktujemy zwierzta domowe niczym czonkw rodziny,
troszczymy si o nasze
futrzane malestwa, pilnujemy, by nie zabrako
im akoci i czuoci. Odrobin swojej troski warto
jednak przekaza take
szerszej liczbie milusiskich, a co za tym idzie,
podnie swoj wiadomo w kwestii na
przykad testowania kosmetykw. Od naszych
wyborw, nawet tych dokonywanych niewiadomie, moe zalee bowiem los setek niewinnych zwierzt.

ystraszone, godzone,
torturowane. ycie
zwierzt, na ktrych
sprawdza si jako naszych kosme-

rdo: kochajkrolika.pl

Wicej empatii w nowym roku

Bez ran, bez blu od naszych decyzji zaley los wielu zwierzt
tykw w laboratoriach, nie naley
do najatwiejszych. Wyobracie sobie codzienne wkraplanie do oczu
rodkw chemicznych, ranienie skry tylko po to, by sprawdzi, jak
szybko si ona regeneruje A skuteczno substancji uywanych do

jednak metoda maych kroczkw


wydaje si by rozsdnym antidotum. Temat wszystkich nieetycznych
procesw wykorzystywanych
w przemyle kosmetycznym, sposobw obchodzenia europejskiej ustawy zakazujcej wprowadzania na ry-

produkcji rnorakich kremw


mona przecie sprawdzi na specjalnie wyprodukowanych do tego
celu tkankach!
Szczypta naszej dobrej woli moe
zmieni wiele. Nie da si co prawda
naprawi caego za natychmiastowo,

Pasmo nieszcz

Fr!da

rdo: cultivatingculture.com

Dla niej wiat nie istniaby bez feminizmu


i idei komunistycznych.
Bez cierpienia i blu
najlepiej znanych jej
uczu nie zostaaby
wiatowej sawy artystk. to swojej yciowej tragedii zawdzicza
tak ogromny sukces. Prace najsynniejszej meksykaskiej malarki zobaczymy ju we wrzeniu
w cK zamek w Poznaniu.

Zmuszona do pasji

Frida Kahlo wcale nie marzya


o wielkiej sawie artystki. Jej plany
byy zwizane z karier lekarsk,
jednak jej ycie zdecydowao si
napisa wasny scenariusz. W wieku osiemnastu lat ulega wypadkowi, ktrego skutkiem byo trwae
uszkodzenie krgosupa. Frida skazana na caodobowe spdzanie czasu w ku odnalaza w sobie talent,
ktry otworzy jej drzwi do kariery
midzynarodowej. Lec w samo-

Autoportret z mapami
tnoci malowaa autoportrety, ktre
stay si symbolem jej twrczoci.
Byy to obrazy w bardzo intensywnych kolorach, jednak bez cienia radoci. Jako e czas w ku spdzaa stale w jednej pozycji jej

malarstwo pozostawao niezmienne.


Wci malowaa t sam osob,
z jednakow manier, o tym samym
smutnym spojrzeniu i zronitych
brwiach znaku rozpoznawczym
ikony.

Jako maa dziewczynka przesza


chorob polio, ktra na stae pozostawia lady swojej obecnoci na
ciele artystki. W nastoletnim yciu
Frida ulega ju wczeniej wspomnianemu wypadkowi samochodowemu, ktrego efektem nie tylko
byo uszkodzenie krgosupa, ale
rwnie narzdw rozrodczych.
Deformacje, defekty i liczne operacje pozostawiy blizny nie tylko na
ciele kobiety, ale przede wszystkim
na jej psychice. Depresja, lki i
skonnoci samobjcze codzienno artystki sprawia, e jej twrczo osigna niesamowicie dotykajcy i wraliwy wymiar. Jej zamysem byo, by osoba patrzca na
obraz potrafia czu jej fizyczne i
psychiczne cierpienie. Jako dorosa
kobieta buzujca instynktem macierzyskim kilkakrotnie zachodzia
w ci, jednak kada kolejna prba
koczya si poronieniem. To dobio Frid, w efekcie malowaa ju
nie tylko autoportrety, ale rwnie
surrealistyczne sceny z jej wasn
postaci splatane ppowin, krwi
i narzdami wewntrznymi.

Twrczo

Nieszczliwe ycie artystki bywao wzburzane kontrowersyjnym


maestwem z Diego River.
Maonkowie synli z awantur i namitnoci, a take licznych romansw. M artystki, ceniony architekt

nek produktw testowanych na zwierztach to bardzo rozlegy, peen zawioci i kruczkw prawnych problem. Mimo tego warto bliej si
z nim zapozna, a nawet przeczyta
kilka rozlegych opracowa, ktrych
w Internecie nie brakuje.
A co moemy robi codziennie,
by mie czyste sumienie? Jak w
prosty sposb poprawi okrutn rzeczywisto? Wystarczy naprawd
niewiele: sprawdzajmy po prostu
pochodzenie uywanych kosmetykw. Istnieje wiele stron internetowych, zawierajcych spisy firm nietestujcych i nieuywajcych substancji wczeniej sprawdzanych na
ciaach zwierzt korzystajmy
z tych rde i wybierajmy sprawdzone przez nie marki. Wbrew pozorom produkty, ktrych jako sprawdzono na tkankach syntetycznych,
nie s drosze, a ich jako rwnie
nie traci przez to na wartoci.
Podejmujc bardziej wiadome
decyzje podczas zwykych zakupw
w drogerii nic nie stracimy,
a moemy zyska bardzo wiele zarwno dla siebie, jak i dla naszych
maych przyjaci. Bdmy bardziej
ludzcy. Nie pozwlmy, by nasze
przyjemnoci byy okupowane cierpieniem niewinnych zwierzt.

Magdalena STEFAN

i malarz, przysoni cieniem twrczo Fridy. Dopiero w latach 80.,


kiedy wzroso zainteresowanie malarstwem i sztuk meksykask,
ktrej pena bya twrczo Fridy,
odkryto na nowo dziea malarki.
W jej malarstwie wida wpywy
rdzennej kultury meksykaskiej,
przedstawiane przy pomocy symboli
i wykorzystywaniu elementw sztuki ludowej. Oprcz smutnego spojrzenia, jasnych kolorw i zronitych brwi na obrazach Kahlo czsto
widzimy posta mapy symbol w
kulturze i mitologii meksykaskiej,
utosamiajcy dz i pragnienie.
Cho sama artystka zaznaczaa,
e nie uznaje estetyki surrealizmu,
czsto przypisywano jej prace do
tego nurtu. Otwarto i szczero
w ekspresji obrazw oraz zainteresowanie kobiecoci, mimo zdeformowanego ciaa, byy dla feministek wyrazem siy i odwagi artystki,
co sprawio, e stworzyy j ikon
feminizmu.

Ekspozycja

Tegoroczna, pierwsza w Polsce,


wystawa artystki obejmowa bdzie
rwnie zbir prac Diego Rivery,
fotografie Bernice Kolko oraz prace
Fanny Rabel. Na miejscu bdzie
mona te zobaczy wspczesn
sztuk meksykask pochodzc
z kolekcji prywatnych i publicznych. Do zobaczenia 27. wrzenia!

Marta KUCZMASKA

stycze 2017

adszed wyczekiwany
2017 rok, co oznacza, e
najwysza pora, aby w odpowiedni sposb zaplanowa sobie
czas, by nie pomin adnego
wanego wydarzenia w siatkarskim
wiecie. Bo c znaczy rok bez siatkwki nic!
W najbliszym czasie najwicej
bdzie dziao si na naszym krajowym podwrku, czyli w polskich
ligach. Zarwno w Plus Lidze, jak
i Orlen Lidze sytuacja w czowce

eby zrobi jak najlepsze, masz zaledwie 5 sekund. Po tym czasie,


wedug naukowcw, druga osoba zaczyna tworzy w swojej gowie opini na twj temat. Brzmi
przeraajco, prawda?
Nie popadajmy jednak w
obd i spjrzmy na spraw pod nieco innym
ktem. Mniej naukowym,
a bardziej ludzkim.

Internecie moemy
znale tysice poradnikw na temat tego,
jak zrobi najlepsze pierwsze
wraenie. Specjalici przecigaj
si w tej dziedzinie na kadym
kroku. Top 10 podanych cech,
5 elaznych zasad, ile masz czasu,
co robi, czego nie robi, co mwi,
jak mwi... Wszystkie te ubrane
w liczby i pikne sowa porady
mog by przydatne np. gdy wybieramy si na rozmow o prac.
Tam szansa na zrobienie dobrego
pierwszego wraenia jest niepowtarzalna i warto j naleycie
wykorzysta. Uoenie strategii

turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw wiata 2018 (2328 maja).


Zmierz si w nim z Serbi, Cyprem, Czechami, Islandi i Sowacj.
Zwycistwo w zawodach gwarantuje bezporedni awans do Mistrzostw.
Lipiec minie natomiast na spotkaniach II dywizji World Grand Prix,
ktrego fina odbdzie si w dniach
2830 tego miesica. Jednak zdecydowanie najwaniejsz imprez w
tym roku dla polskich siatkarek
bd Mistrzostwa Europy (20
wrzenia1 padziernika). Naszymi
rywalkami w grupie bd reprezentantki: Azerbejdanu, Wgier i Niemiec.

Kibicujmy razem

rdo: pzps.pl

Jaki jest mj wiat? Peen jest wyrwnana, co gwarantuje


niespodzianek i skraj- emocje do koca sezonu, czyli
kwietnia i maja. Poza tym
nych emocji. Jednego przeomu
ju w lutym poznamy zwyciczydnia potrafi skaka z ra- nie Pucharu Polski, ktrego fina
doci, a drugiego czuj odbdzie si w Zielonej Grze 45
ogromne rozczarowanie. lutego. Obroczyniami tytuu s
siatkarki Chemika Police, ktre w
szybsze bicie serca nie poprzednim roku pokonay w ostatraz powoduje, e czuj nim spotkaniu zawodniczki Atomu
si jak po zawale. Kto Trefl Sopot 3:1. Panowie fina Pucharu Polski rozegrali w dniach 14
powie: rzu to, zmie. Ale 15 stycznia.
jak? Jak mona zostawi
Polskie kluby rywalizuj rwnie
w
Ligach Mistrzw. Kocowe zmaco, co sprawia, e czugania tych zawodw zobaczymy w
jesz, e yjesz? Wanie kwietniu: 2223 kwietnia w przytego oczekuj przez cay padku kobiet i 2930 kwietnia w
rok niepewnoci i wiel- przypadku mczyzn.
kich zwycistw. zdarte
Co u seniorek?
gardo? co to dla mnie!
Nasze reprezentantki rozpoczn
Najwaniejsze, e sycha
zmagania
na wasnym terenie od
mnie w caym miecie.

Czy Polska ponownie okae si szczliwa dla naszych reprezentantw?

Gdzie testosteron?

Siatkarze sezon reprezentacyjny


rozpoczn od Ligii wiatowej. Final
Six w Brazylii rozegra si midzy
28 czerwca a 2 lipca. Pierwszy raz
w roli trenera Polakw zaprezentuje
si wtedy Ferdinando de Giorgi.

Jednak najwaniejsz imprez organizowan w tym roku w Polsce


bd Mistrzostwa Europy. Rozpocznie je 24 sierpnia mecz na Stadionie
Narodowym pomidzy gospodarzami i Serbi. Zarwno miejsce, jak
i przeciwnik przypominaj nam wy-

Pierwsze wraenie
dziaania jak najbardziej wskazane.
Proza ycia jest jednak nieco
inna. Mniej w niej cyfr, brak nawau teorii. Nie moemy przewidzie, co powie druga osoba, jak zareaguje na dany bodziec. Kiedy dopiero j poznajemy, nie mamy pojcia, co aktualnie odczuwa oraz jakie
przeywa emocje. Czasami wic
pierwsze wraenie, jakie na nas
robi, znaczco odbiega od tego, kim
faktycznie jest.
Poznajemy si w rnych okolicznociach: mniej lub bardziej
sprzyjajcych, bdc w lepszym
bd gorszym nastroju, na odmiennych etapach ycia. To, jak odbierani jestemy przez innych, zaley
tylko od nas samych. Rwnie nieprzewidywalne jest to, co my pomylimy o drugim czowieku. Nasze wiatopogldy mog by
zblione, jednak nigdy nie bd one
identyczne. Kady przecie postrzega wiat tak, jak widzi go swoimi
wasnymi oczami. Utaro si, e
pierwsze wraenie, jakie na kim
robimy, jest tym najwaniejszym.
Drugie pono si nie liczy, bo i tak
w gowie pozostaje tylko pierwsze,
a trzecie w takim wypadku w ogle

nie ma ju racji bytu. Dlaczego nie


wyjdziemy poza ten utarty schemat? Czy powinnimy dawa ludziom banalnie brzmic, ale jake
cenn drug szans?
Czsto zdarza si, e z rnych
wzgldw bardzo zaley nam na

dan sytuacj, eby tylko by z siebie zadowolonym. Takie mylenie


moe wpdzi do grobu szczeglnie
perfekcjonistw takich jak ja. Na
szczcie ilekro wyej opisana sytuacja miaa miejsce, tyle te razy
przekonywaam si, e nie taki dia-

Poznajemy si w rnych okolicznociach:


mniej lub bardziej sprzyjajcych, bdc w lepszym bd gorszym nastroju, na odmiennych
etapach ycia.To, jak odbierani jestemy przez innych, zaley
tylko od nas samych. Rwnie nieprzewidywalne jest to, co my
pomylimy o drugim czowieku. Nasze wiatopogldy mog
by zblione, jednak nigdy nie bd one identyczne.
tym, aby kogo pozna. Kiedy jednak ju do tego dochodzi, peszymy
si i jestemy kompletnie oderwani
od rzeczywistoci wszystko przez
presj i starania, eby wypa idealnie. Zostajemy pniej w przekonaniu, e ta osoba nie bdzie chciaa
nas ju zna, bo zrobilimy ze
pierwsze wraenie. Ukadamy
w gowie setki scenariuszy, na ile
sposobw moglibymy rozegra

be straszny, jak go maluj. Wszyscy jestemy przecie ludmi, mamy


prawo do bdw. Zbyt rzadko
przystajemy w pogoni za ideaami,
eby o tym pomyle. Rwnie nieczsto stawiamy si po tej drugiej
stronie. Co jeli poznawana osoba
ma w gowie taki sam mtlik
jak my?
Druga szansa w przypadku niezbyt korzystnego pierwszego

darzenia z 2014 roku, czyli mecz


otwarcia Mistrzostw wiata. Kto
wie, moe podobny pocztek zagwarantuje nam rwnie szczliwy
koniec. Zatem szaliki w do i kibicujmy!

Paulina ERPEL

wraenia moe okaza si zbawienna. Nie naley skrela ludzi z powodu kilku pierwszych sekund.
Oczywicie, nic na si. Nie da si
ywi sympatii do kadego
czowieka. Jeli jednak czujemy, e
dana osoba i relacja z ni jest co
warta i moe zaowocowa to dlaczego nie? Czsto skrelajc kogo
przez zauwaalne na pierwszy rzut
oka mankamenty moemy straci
co bardzo cennego. Nikt z nas nie
otwiera si przed drugim czowiekiem w pierwszych chwilach znajomoci; dopiero z biegiem czasu pokazujemy swoje prawdziwe ja. Ja,
ktre by moe kto polubi, pokocha, zniechci si do niego, rozczaruje si nim. Musimy jednak da
temu komu szans si pokaza
oraz wykaza, nie pozostajc na to
obojtnym.
Nie warto ulega presji pierwszego wraenia, bo, jak si okazuje,
bardzo czsto bywa ono mylne.
W pocztkowej fazie znajomoci
ludzie buduj sobie obraz drugiej
osoby na podstawie bardzo maej
iloci danych. Reszta jest tylko wyobraeniami. Nie bjmy si, e im
nie sprostamy. Ze wraenie zawsze
mona zatrze. Nie ucieczk, a rozmow, czynami, inicjatyw. Kluczem do sukcesu jest bycie sob
i naturalno. Banay, ale czy nie
nios za sob prawdy?

Ada KUKUROWSKA

www.facebook.com/gazeta.fenestra

spoeczne zaangaowanie, wspieranie mniejszoci i jednostek w jaki


sposb napitnowanych
czy dyskryminowanych
oraz bijcy zewszd przekaz:Masz prawo by
tym, kim tylko chcesz; nie
pozwl si stamsi, nie
potrzebujesz jakichkolwiek etykietek, nie musisz si w aden sposb
ogranicza ani identyfikowa. BuzzFeed. stanowi obecnie internetow
potg, a gwny kana
z produkcjami wideo korporacji subskrybuje ponad jedenacie milionw
ludzi z caego wiata.
Na jego temat pojawia
si jednak coraz wicej
krytycznych opinii.
czy susznie?

ma mie porwnywalnie du wag


co palcy problem kobiet zmuszanych kadego dnia w wielu krajach
do stosunku seksualnego? Gdy
stawia si oba te tematy koo siebie,
sprawa nie tylko zaczyna by
wtpliwa, ale i traci na tym jej
oglny wydwik.

Oddana korona?

rdo: YouTube

uzzFeed powsta w 2006


roku i od tamtego czasu
urs w si wystarczajco,
by chwali si liczbami w statystykach. Bo faktycznie, one same wystarcz tu do zaimponowania autorskie produkcje zbieraj miliony
wywietle, a warto caego przedsiwzicia szacuje si na sumy w
okolicach miliarda dolarw. Kluczem do sukcesu jest prostota
memy, zdjciowe arty, gify. Przy
treciach tego typu, prostych i zabawnych, widzowie lepiej przyswajaj take treci powaniejsze
newsy ze wiata i reportae. Z drugiej strony mamy tu do czynienia z
do rozsdnie rozwizan kwesti
logistyczn produkcja wideo (i nie
tylko) posegregowana jest w odpowiednie dziay z przyporzdkowanymi im zadaniami i zakresem tematycznym. W ten wanie sposb
przykadowo BuzzFeedViolet oferuje nam m.in. dwa autorskie seriale
You Do You oraz Unfortunately
Ashly, BuzzFeedBlue w przystpnej
formie przyblia sprawy zwizane
z nauk i dowiadczeniami, a BuzzFeedYellow uzupenia cao lekkimi treciami rozrywkowymi, np. seri Ladylike, w ktrej to cztery pracowniczki BuzzFeed wyprbowuj
na sobie m.in. nowoci makijaowe.
Czy nie brzmi to jak cudowny przepis na sukces?

Viralowa potga
i cienie imperium

Fragment filmu zamieszczonego na BuzzFeedYellow

Biaa strona (nie)mocy

W serwisie YouTube wre; atmosfera wok odnoszcej sukcesy


marki jest co najmniej gsta. Dlaczego? BuzzFeed od dawna znany
jest z otwartego wspierania
spoecznoci LGBT oraz dziaa
o charakterze rwnociowym na
rzecz Afroamerykanw i Latynosw. Do tej pory dziaao to tylko
i wycznie na korzy marki,
szczeglnie w przypadku
spoeczestwa tak wewntrznie
zrnicowanego jak amerykaskie.
Jednak od momentu opublikowania
filmu 24 Questions Black People
Have For White People, czyli 22
sierpnia 2015 roku, stron BuzzFeed zala masowy protest internautw. Pojawiy si liczne zarzuty dotyczce rasizmu wzgldem biaych
osb i otwartego stygmatyzowania
ich. Przez cae nagranie przewijaj
si generalizujce pretensje i sugestie dotyczce nieustannej dyskryminacji dokonywanej przez
bia cz spoeczestwa. Jedna
z wystpujcych w filmie kobiet,
wskazujc na swoje wosy, mwi:
Urodziam si z takimi wosami,
wic ty, czeszc si w ten sposb
w charakterze trendu, wcale nie
wygldasz uroczo. Pojawiaj si

Wydawca: Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Pozna.
Redakcja:Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 89a, pokj 144, 61-614 Pozna
email: fenestra.uam@gmail.com, facebook: www.facebook.com/gazeta.fenestra

te uoglnienia dotyczce chociaby odgrnego spojrzenia na


przestpstwa te popeniane przez
Afroamerykanw maj wedug nagrania by odbierane jako reprezentacja caej spoecznoci, podczas gdy biali przestpcy s w opinii publicznej odosobnionymi
przypadkami. Mimo gorcych,
ponawianych w komentarzach prb internautw BuzzFeed w aden
sposb nie zareagowa na propozycj utworzenia filmu przedstawiajcego odwrcon sytuacj:
Questions White People Have For
Black People.

Prawdziwi faceci i inne kopoty

Pracownikom BuzzFeed zarzuca


si rwnie, e poruszajc kwestie
feministyczne popadaj w skrajno
i skutkuje to antymaskulinistyczn
narracj. W sieci kr tworzone
przez zaniepokojonych obserwatorw filmy i artykuy o tytuach
sprowadzajcych si do jednego
zaoenia BuzzFeed nienawidzi
mczyzn i chce ich zniszczy. Po
wnikliwej analizie treci zamieszczanych przez portal mona jednak
doj do wniosku, e chodzi nie tyle
o nienawi wobec danej pci cho

Redaktor naczelny
/Redaktor dziau Polityka
Grzegorz Iwasiuta
Zastpca redaktora
naczelnego/Redaktor
dziau Kultura
Magorzata Pelka
Redaktor dziau Sport
Rafa Bajer
Sekretarz Redakcji
Anna Maria Kottas
Korekta
Anna Maria Kottas
Nicole Piotrowska
Weronika Nowak

Redakcja
Adam Adamczak
Piotr Baszczyk
Dawid Brilowski
Tomasz Ciepielewski
Julia Ditkowska
Arkadiusz Dobruchowski
Paulina Erpel
Jakub Goy
Patryk Halczak
Natalia Jankowska
Weronika Jwiak
Karolina Karo
Aleksandra Klasa
Aleksandra Konieczna

temu niektrzy powiciliby zapewne osobny artyku; proponuj, ale


nie obiecuj!), co nadawanie zupenie rnym sprawom tej samej
wagi. Internetowej potdze nie
mona oczywicie odmwi dziaa
prawdziwie wspierajcych kobiety,
m.in. produkcji krtkich filmw na
temat gwatu i braku usprawiedli-

O to BuzzFeed raczej nie musi


si martwi. Nadal wiedzie prym
w skupianiu wok siebie maksymalnie duej liczby odbiorcw. Nadal jest potn korporacj przynoszc rwnie potne zyski.
Ewentualne zagroenia? Ostatnimi
czasy odchodzi coraz wicej pracownikw, ktrzy o powodach tej
decyzji zaczynaj mwi gono
poprzez swoje autorskie programy.
Gaby Dunn i Allison Raskin, kiedy zwizane z BuzzFeed, w jednym z odcinkw swojego internetowego show Just Between Us przyznay, e firma nie pozwala na tworzenie pod swoim wasnym nazwiskiem. Kreatywna polityka BuzzFeed jest nastpujca: wymylasz,
piszesz, nagrywasz i produkujesz,
po czym oddajesz wszystko firmie,
a o jakichkolwiek niezalenych
projektach moesz zapomnie.
W serwisie YouTube powstaje co-

Pracownikom BuzzFeed zarzuca si rwnie,


e poruszajc kwestie feministyczne popadaj
w skrajno i skutkuje to antymaskulinistyczn
narracj.W sieci kr tworzone przez zaniepokojonych
obserwatorw filmy i artykuy o tytuach sprowadzajcych
si do jednego zaoenia BuzzFeed nienawidzi mczyzn
i chce ich zniszczy.
wienia dla tego czynu, a take problemu czstego obarczania kobiet
win w tej sytuacji. Co ma jednak
myle widz, kiedy obok tekstw
kultury dotykajcych tak wanych
w spoecznym dyskursie spraw pojawia si eksperyment, podczas
ktrego kobiety przez tydzie siadaj wycznie w sposb charakterystyczny dla mczyzn w duym
rozkroku? Czy siadanie w rozkroku

Dawid Kroll
Dominika Kruszakin
Julia Krylak
Marta Kuczmaska
Adrianna Kukurowska
Kinga Kwiecie
Micha Leniczak
Agnieszka Malczewska
Filip Malinowski
Mateusz Menkina
Patryk Mikoaj
Maria Mikoajczyk
Nina Mikiewicz
Marcin Moj
Mateusz Musik

Piotr Niedzielak
Katarzyna Nowacka
Adam Nowaczewski
Weronika Nowak
Krzysztof Oblizajek
Hubert Ossowski
Dominika Pacyska
Natalia Pawlak
Magorzata Pelka
Micha Perzanowski
Micha Piszczek
Jakub Ptak
Joanna Skrzybt
Mikoaj Somski
Celina Sobkw

Mikoaj Stanek
Magdalena Stefan
Joanna Suwiczak
Sonia Szymaska
Dawid Szymczak
PrzemysawTerlecki
WioletaWasylw
AleksandraWrblewska
Rafa Zawieruszyski
Dominik Zieliski
Klaudia Zimowska
Agata Zin
Daria Zwiefka

raz wicej filmw nagrywanych


przez byych pracownikw z dopiskiem Why I left BuzzFeed?.
Jak wiadomo, kade krlestwo
ma swoje blaski i cienie. Nie mona
jednak przewidzie, czy to imperium ma szans lni jeszcze przez
wiele lat, czy obecne i nastpne zachwiania doprowadz do jego ostatecznego upadku.

Magorzata PELKA

Skad
Tomasz Szukaa

Twitter
/twitter.com/FenestraGazeta

Opiekun redakcji
Red. Lesaw Ciesika

Druk
Drukarnia Prasowa
ul. Malwowa 158, Skrzewo
Redakcja zastrzega sobie prawo
do redagowania i skracania
nadesanych tekstw. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialnoci
za tre zamieszczanych reklam.

Strona internetowa
www.gazetafenestra.pl
Facebook
www.facebook.com/gazeta.fenestra