You are on page 1of 2

ANAF: Noutatile fiscale intrate in vigoare la

1 ianuarie 2017
11 Ian. 2017
Potrivit O.U.G. nr. 84/2016, publicata in M. Of. nr. 977 din 6 decembrie 2016, incepand cu
1 ianuarie 2017 au intrat in vigoare mai multe noutati fiscale.
Cele mai importante dintre acestea sunt:
1. Una dintre principalele prevederi aplicabile din prima zi a anului 2017 vizeaza o noua
reducere a cotei standard de TVA, de la 20%, atat cat a fost pana la sfarsitul anului 2016, la 19%.
2. Au fost abrogate toate prevederile referitoare la Registrul Operatorilor Intracomunitari, codul
de TVA al tuturor persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA fiind valid, in mod
implicit, in VIES.
3. A fost introdus optional regimul special de TVA pentru agricultori, persoane fizice,
intreprinderi individuale, sau intreprinderi familiale care efectueaza activitati/servicii agricole.
4. Se elimina limitarea pana la 31 decembrie 2016 privind aplicarea scutirii de impozit a
profitului reinvestit, urmand ca aceasta facilitate sa fie aplicata nelimitat. Scutirea de impozit a
profitului investit se aplica si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, fara achizitia
dreptului de proprietate asupra softului respectiv, achizitia de patente, de drepturi de proprietate
intelectuala asupra designului si a altor inovatii legate de acel program informatic. Practic, se
aplica si pentru licentele achizitionate, nu doar pentru programele informatice. Incepand cu 2017
scutirea de impozit poate fi aplicata pentru echipamente tehnologice, calculatoare electronice si
echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in
programe informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza contractelor de leasing
financiar si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice.
5. Impozitul pe constructii a fost eliminat la finele anului 2016, astfel ca pentru anul 2017 acesta
nu se mai datoreaza.
6. Tot din 2017 a intrat in vigoare si Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor
activitati. Mai exact, impozitul specific, care va fi calculat in functie de cateva variabile, cum ar
fi suprafata, rangul localitatii sau sezonalitatea, va fi datorat de toate societatile care au inscrise
in actul constitutiv, ca activitati principale sau secundare, una sau mai multe activitati prevazute
de opt coduri CAEN din domeniile turistic, hotelier, restaurante, baruri si alimentatie publica.
7. In cazul microintreprinderilor a fost redusa limita capitalului social de la 25.000 euro la 45.000
lei (10.000 euro), pentru care acestea pot opta pentru plata impozitului pe profit.

Microintreprinderile care au capital social de 25.000 euro si au optat pentru plata impozitui pe
profit isi mentin statutul de platitor de impozit pe profit si dupa intrarea in vigoare a acestor
prevederi, chiar daca nivelul capitalului se reduce pana la noua limita de 45.000 lei. Din 2017 pot
opta pentru impozitul pe profit si microintreprinderile existente, care au, sau isi majoreaza
capitalul social pana la noua limita de 45.000 lei, similar persoanelor juridice romane nou
infiintate.
8. Platitorii de venituri cu retinere la sursa din salarii, drepturi de proprietate intelectuala, pensii,
arendare, asocierea unei persoane fizice cu o persoana juridica, nu vor mai depune in 2017
formularul 205 pentru aceste categorii de venituri.
9. Depunerea declaratiilor informative (cod 392A, 392B si 393) se suspenda pana la 31
decembrie 2019.