You are on page 1of 6

ANAF: Declaratii si plati obligatorii pana la

20, respectiv 25 ianuarie 2017


11 Ian. 2017 Exclusiv
Tags: declaratii 25 ianuarie 2017, plati ianuarie, formular 394, prestari servicii
Va informam ca cele mai importante obligatii declarative si de plata sunt reamintite in
aceasta de perioada de catre ANAF. Aducem astfel in atentia contribuabililor interesati lista
de declaratii si plati cu termene stabilite pentru 20, respective 25 ianuarie 2017.
20 ianuarie 2017
Formular 089 Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la
art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal. Se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri
de TVA conform art.316 din Codul fiscal stabilite in Romania, conform art.266 alin.(2), care au
obtinut licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1 31 decembrie 2015 si care au
activitate principala revanzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrica
cumparata este neglijabil.
Reglementare : art.331 alin.(2) lit.e).pct.2 din Legea nr.227/2015;
OPANAF nr.3.628/2015
25 ianuarie 2017
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2017 si a modului de determinare a
acesteia. Se realizeaza de catre persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea
operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul
precedent.
Reglementare : art.300 alin.(9) din Legea nr.227/2015
Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale
aprobate anterior. Se efectueaza de catre persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale,
solicitandu-se MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.
Reglementare : art.300 alin.(16) din Legea nr.227/2015.
Formular 094 Declaratia privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care
perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de
bunuri in anul precedent. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de
TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in
anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit
plafonul de 100.000 euro.

Reglementare : art.322 alin.(6) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr. 631/2016.


Formular 100-Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar,
trimestrial sau alte termene, pentru obligatiile bugetului de stat aferente perioadei respective.
Reglementare : OPANAF 587/2016.
Formular 112-Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit
si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligatiile
aferente lunii decembrie 2016 sau trimestrului IV 2016.
Reglementare : art.147, alin.(1) si alin.(2), art. 80 alin (2) din Legea nr.227/2015;
OMFP nr1977/2757/1580/2013
Formular 208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimonial personal, aferente semestrului precedent. Se depune de
catre notarii publici.
Reglementare : art.113 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.1022/2016
Formular 224-Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre
persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoane fizice romane
angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, pentru
obligatiile aferente lunii decembrie 2016.
Reglementare : art.82,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.622/2015
Formular 300-Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar, trimestrial, semestrial sau
anual pentru obligatiile aferente lunii decembrie 2016, trimestrului IV 2016, semestrul II 2016
sau anul 2016, dupa caz.
Reglementare : art.323,alin.(1) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.588/2016
Formular 301-Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, pentru contribuabilii mentionati in
instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.
Reglementare : art.324,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.592/2016
Formular 307-Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea
TVA. Se depune de catre persoanele impozabile prevazute la art.280 alin.(6), art.270 alin. (7),
art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) e) si g) din Legea nr.227/2015.
Reglementare : OPANAF nr.793/2016
Formular 311-Declaratie privind T.V.A. colectata, datorata de catre persoanele impozabile al
caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) si
lit.g) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Se depune de catre persoanele
impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin
(11).lit.a) - e) si lit.h) sau g) din Legea nr.227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au
cod valid de T.V.A., livrari si/sau achizitii/prestari de bunuri/servicii care sunt obligate la plata
T.V.A.

Reglementare : OPANAF nr. 795/2016.


Formular 390 VIES Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile
intracomunitare de bunuri pentru luna decembrie 2016. Se depune de catre contribuabilii
inregistrati in scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/2015.
Reglementare : art.325 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.591/2016
Formular 097 Notificare pentru incetarea aplicarii sistemului T.V.A. la incasare. Se depune:
- pentru intrarea prin optiune in sistem : de catre persoanele impozabile care in anul 2016 au
realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in
anul 2016;
- pentru ieirea din sistem de catre persoanele impozabile care depadesc plafonul de 2.250.000
lei in luna decembrie 2016 sau in trimestrul IV 2016, dupa caz sau de catre persoanele
impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare, prin optiune.
Reglementare: OPANAF 1503/2016
Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent Anexa
nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Se
depune de catre vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta.
Reglementare: art. 417 alin.(1) din Legea nr.227/2015;
HG nr.1/2016, titlul VIII, pct.139, alin.(21).
30 ianuarie 2017
Formular 394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe
teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul,etc.; perioada de
raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.322 din Legea
nr.227/2015). Se depune de catre: persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in
Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art.307 alin.
(1),(2),(6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operatiuni impozabile in Romania conform
art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015; persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in
Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizeaza in Romania, de la persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
Reglementare : OPANAF nr.3.769/2016
31 ianuarie 2017
Formular 010 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane
juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica. Se depune de catre persoanele si
entitatile prevazute la art.147 alin.(4) din Legea nr.227/2015 care doresc sa opteze pentru
schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna.
Reglementare : art.147 alin.(8), art.169, alin.(4) din Legea nr.227/2015;.

Formular 220 Declaratia privind venitul estimat/norma de venit. Se depune pentru schimbarea,
prin optiune, in conditiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la
impunere in sistem real la norma de venit sau invers) de catre:
- contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit
si care doresc, prin optiune, sa treaca la impunere in sistem real;
contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi in sistem real si care doresc,
prin optiune, sa treaca la impunere la norma de venit;
contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala si doresc sa treaca la
impunere in sistem real ; contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (sub 5
contracte de inchiriere) impuse in sistem forfetar si doresc sa treaca la impunere in sistem real.
De asemenea, se mai depune si de catre contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se
determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior (2015) au inregistrat un venit
brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro. Acestia au obligatia
determinarii venitului net anual in sistem real incepand cu 2016, ca si de catre contribuabilii care
realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinta proprietate
personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si cinci camere inclusiv.
Reglementare : art.71, alin.(3),art.85 alin.(4), art.69 alin.(9) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.
3622/2015.
Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal Anexa nr.27 din
normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Se depune de catre
beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizatii)
Reglementare : art.395 din Legea nr.227/2015; HG nr.1/2016, titlul VIII, pct.75, alin.(5)
Formular 012 Notificarea privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata
a impozitului pe profit. Se depune de catre contribuabilii platitori de impozit pe profit, altii decat
cei prevazuti la art.41, alin.(4) si (5) din Legea nr.227/2015, care doresc sa schimbe sistemul de
declarare si plata.
Reglementare : art.41 alin.(3) din Legea nr.227/2015;
OPANAF nr.726/2016.
Formular 600 Declaratia privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor
asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii. Se depune de catre contribuabilii prevazuti la
art.148 alin.(1) si (2) din Codul fiscal cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul
securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania
este parte si care indeplinesc urmatoarele conditii, dupa caz:
- venitul realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielilor effectuate
in scopul desfasurarii activitatii independente, exclusive cheltuielile reprezentand contributia de
asigurari sociale , raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, depaseste 35% din
castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem

real;
- venitul lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1) depaseste 35% din castigul salarial
mediu brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si isi incep
activitatea in cursul anului fiscal sau in cazul celor care trec de la determinarea venitului net
anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea in sistem real; valoarea lunara a normelor
de venit obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din
cursul anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art.69, depaseste 35% din castigul salarial
mediu brut, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe
baza de norme de venit.
Reglementare : OPANAF nr. 3696/2016.
Obligatii de plata cu termen 25 ianuarie 2017
Plata obligatiilor fiscale cu temen de declarare si de plata 25 ianuarie 2017 asa cum sunt
evidentiate in declaratiile fiscale depuse de contribuabili.
Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. Se adreseaza platitorilor urmatoarelor
venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din premii si jocuri de noroc; obtinute de
nerezidenti; din alte surse.
Reglementare : art.72, alin.(3); art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.
(5) si (6) din Legea nr.227/2015.
Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din
aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu
mai putin decat taxa anuala minimala pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care
documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective
depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula
prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de
autorizare.
Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea
rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de
autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si
plati pana la data de 25 a lunii urmatoare). Se adreseaza organizatorilor de jocuri de tip pariu,
jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri online, jocuri bingo prin internet, sisteme de
telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc online.
Reglementare : art.14 alin.(2),lit.b).pct.iii), din OUG nr.77/2009.
Plata impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite
actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare
anuale. Se efectueaza de catre: persoanele juridice care platesc dividende catre actionari sau
asociati; persoanele juridice romane care distribuie/platesc dividende catre o persoana juridica

romana conform art.43 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Reglementare: art.43 alin.(3), art.97 alin. (7) din Legea nr.227/2015.