You are on page 1of 11

Soalan Butiran Markah

1 (a) Kekurangan 1
- Kekurangan pendapatan 1
Pilihan 1
- Memaksimumkan kepuasan / menanggung perbelanjaan
perubatan ibu 1
Kos lepas 1
- Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan /
melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana 1

(6 m)

1 (b) i Pantai Teluk Cempedak – Barang Percuma - 1


Taman Tema Air, Bukit Gambang - Barang Ekonomi 1
(2m)

ii Pantai Teluk Taman Tema Air,


Cempedak Bukit Gambang

1. Anugerah Allah 1. Dikeluarkan oleh


firma 1+1
2. Penawaran tidak 2. Penawaran terhad
terhad 1+1
3. Tiada harga/tidak 3. Ada
dikenakan bayaran harga/dikenakan
1+1
bayaran
4. Tiada pengecualian 4. Ada pengecualian
1+1
penggunaan penggunaan
1+1
5. Tiada kos lepas 5. Ada kos lepas
[6m]
Mak 5m

1 (c) Berapa yang hendak dikeluarkan 1


- Bergantung kepada mekanisme harga/ permintaan
masyarakat 1
Bagaimana hendak dikeluarkan 1
- Bergantung kepada teknik pengeluaran yang
memaksimumkan untung. 1
(4m)

1 (d) (i) Negara Puan Haryati - Sistem Ekonomi Campuran 1


Negara Puan Fiza - Sistem Ekonomi Kapitalis 1
(2m)

(ii) Ciri S. E. Campuran S.E. Kapitalis


Pemilikan Individu/swasta dan kerajaan Individu/swasta 1+1
sumber bebas memiliki sumber. bebas memiliki
sumber.
Motif Motif pengguna Motif pengguna 1+1
memaksimumkan kepuasan/ memaksimumkan
firma maksimum untung/ kepuasan/ firma
kerajaan maksimum maksimum untung.
kebajikan rakyat.

Persaingan Firma bebas bersaing dan Firma bebas 1+1


kerajaan memastikan wujud bersaing
persaingan yang adil. (6m)

No soalan Butiran Markah

2(a) (i) Bayaran pindahan 1


-pendapatan yang diterima daripada pihak lain tanpa terlibat 1
dalam aktiviti produktif [2m]

2(a) (ii) F1 Upah wang/gaji 1


H1 Ganjaran kepada faktor buruh atas sumbangan tenaga 1
fizikal dan mental terhadap proses pengeluaran

F2 Faedah 1
H2 Ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang kerana 1
kesanggupannya menangguhkan perbelanjaannya kini.

F3 Sewa 1
H3 Ganjaran kepada pemilik harta kerana memberi hak 1
penggunaan harta kepada orang lain

F4 Untung 1
H4 Ganjaran yang diterima oleh usahawan kerana 1
menggabungkan faktor-faktor pengeluaran/kesanggupan
menanggung risiko [8 m]
Mak 7m

2(b) (i) Butiran Jumlah(RM)


Pendapatan sebulan 4 000 1

Tolak potongan wajib


KWSP RM440
Cukai pendapatan RM50
Zakat RM40
Jumlah potongan wajib 530 1

Pendapatan boleh guna 3470 1


[3 m]

2(b) (ii) Tidak bersetuju 1


Jumlah perbelanjaan melebihi pendapatan sebanyak RM 180 1
[2 m]

(b) (iii) Penyata belanjawan Encik Naim pada bulan April

Butiran RM Jumlah
(RM)
Pendapatan boleh guna 3 470 1

Tolak perbelanjaan
Sewa rumah 600
Ansuran kereta 700
Makanan 750
Akhbar dan majalah 180
Bayaran bil-bil 1 150 1 2
Bayaran petrol 400
Perubatan 200
Hiburan 50
Derma 10
Lain-lain 150
Jumlah perbelanjaan 3190 1

Baki/Tabungan 280 1
[5 m]

(c ) F1 Bank Simpanan Nasional 1


H1 Menawarkan perkhidmatan simpanan 1
tetap/tabungan/GIRO/Sijil Simpanan Premium

F2 Syarikat Kewangan 1
H2 Menawarkan perkhidmatan simpanan tabungan/tetap 1

F3 Lembaga Tabung Haji 1


H3 Tabungan untuk menunaikan haji/membeli 1
rumah/kenderaan/memulakan perniagaan

F4 Unit Amahah dan Surat Jaminan Kerajaan 1


H4 Tabungan dibuat melalui pembelian saham yang 1
Ditawarkan

F5 Koperasi 1
H5 Tabungan untuk ahli dengan cara pembelian saham 1
koperasi

F6 Polisi Insurans Nyawa 1


H6 Tabungan dibuat melalui bayaran premium 1

Mana-mana 3F + 3H x [6 m]
Soalan Butiran markah
3 a (i) Isi rumah- semua individu yang tinggal di dalam dalam
sebuah rumah 1
- membuat keputusan ekonomi bersama-sama. 1
[2m]
1
(ii) a. Harga barang itu sendiri 1
- Harga kereta Myvi menurun, DD meningkat
1
b. Harga barang lain
- Harga barang pengganti meningkat/kereta import
1
meningkat/Harga barang penggenap menurun
c. Pendapatan pengguna 1
- Pendapatan pengguna meningkat/kuasa beli 1
meningkat 1
d. Cita rasa 1
- Suka/gemar/minat Myvi 1
e. Jangkaan harga masa hadapan 1
- Jangkaan harga meningkat pada pada masa depan 1
f. Musim 1
- Contoh musim perayaan
1
g. Dasar kerajaan
- Kerajaan mengenakan duti import yang tinggi keatas
1
kereta import
[max 6m]
Harga(RM)

b(i) S

1 S Kuantiti(unit)

0 20 40 60 80

Paksi harga } 1
Paksi kuantiti } titik origin betul 1
Keluk ss 1
Plot/titik kordinat 1
[ 4 m]
(ii
) Es = Q1 – Q0 X P0
Q0 P1 – P0 / 1
= 60 – 40 x 2
40 3–2 /

= 20 x 2
40 1

=1 1

Tafsiran:
- Anjal satu 1
- % perubahan kuantiti sama dengan % perubahan 1
harga
- 1% perubahan harga menyebabkan 1% perubahan 1
kuantiti penawaran.
[5 m]

c(i) Kos purata – kos pengeluaran bagi seunit output yang 1


dikeluarkan oleh firma
1
Kos Sut – kos tambahan yang harus ditanggung oleh [2m]
firma akibat pertambahan seunit output
1
c (ii) X = 77.5 1
Y = 25 1
Z = 270 [3 m]

c (iii) Jumlah keluaran 0-2: 1


- kos sut meningkat

Jumlah keluaran 3
- kos sut menurun
1

Jumlah keluaran 4
- kos sut mencapai tahap maksimum/meningkat semula 1
[ 3m]

.
No Soalan Markah

4.a (i) Upah RM 1500


H1-Kuantiti penawaran buruh sedikit/ 30 orang 1
H2-Kuantiti permintaan buruh banyak/70 orang 1
H3-Berlaku lebihan permintaan buruh/40 rang 1
H4-Kadar upah meningkat 1
[max 3m]
(mana-mana 3 H – Maksima 3 markah)

(ii) Upah RM 2 000


H1-Kuantiti Permintaan buruh sama dengan penawaran buruh 1
H2-Pasaran buruh capai keseimbangan 1
H3-Upah keseimbangan/ penentuan upah di pasaran buruh 1
[3 m]
(iii) Upah RM 2 500
H1-Kuantiti permintaan buruh sedikit/ 30 orang 1
H2-Kuantiti penawaran buruh banyak / 70 orang 1
H3-Berlaku lebihan penawaran buruh / 40 orang 1
H4-Kadar upah akan turun/kurang 1
[max 3m]
(mana-mana 3 H – Maksima 3 markah)

4 (b) i Public Bank – Syarikat Kewangan 1


Am Bank - Bank Perdagangan I

Item/Aspek Public Finance Bhd AM Bank


Kadar Lebih tinggi Lebih rendah 2
Faedah
Bentuk Deposit tabungan dan Deposit tabungan,
deposit Simpanan tetap tetap dan semasa 2
Cth Sewa beli Overdraf
pinjaman 2
[8m]

b ii.) -Masalah inflasi 1

-Cara Bank Pusat atasi inflasi

F1-Menaikkan kadar faedah 1


H1a- Kos pinjaman meningkat 1
H1b- Jumlah pinjaman berkurang/penciptaan kredit kurang 1
H1c- Kuasa beli berkurang/ permintaan kurang 1
H1d- Jumlah tabungan meningkat 1
(Mana-mana 2 – Maksima 2markah)
F2- Meningkatkan Kadar Rizab Berkanun/Kadar Rizab Tunai 1
H2a- Keupayaan mencipta kredit berkurang 1
H2b- Penawaran wang berkurang 1
H2c- Permintaan barang berkurang / kuasa beli turun 1
H2d- Harga barang turun 1

(Mana-mana 2 – Maksima 2markah)

F3- Mengetatkan syarat sewa beli 1


H3a- Jumlah pinjaman maksimum dikurangkan 1
H3b- Tempoh bayaran balik dipendekkan 1
H3c- Pinjaman berkurang 1
(Mana-mana 2 – Maksima 2markah)

F4- Menjual Surat Jaminan Kerajaan 1


H4a- Penawaran wang berkurang 1
H4b- Kuasa beli berkurang / permintaan berkurang 1
H4c- Harga barang turun 1
[8m]
(Mana-mana 2 – Maksima 2markah)

No soalan Butiran Markah


5 (a) i. F1 Bebannya tidak boleh dipindahkan kepada orang lain 1
H1 Bersifat progresif/pendapatan tinggi cukai tinggi 1
H3 Mengagihkan kekayaan sama rata/keadilan sosial 1
H2 Contoh 1
[4m]

ii F1 Beban cukainya boleh dipindahkan kepada orang lain 1


H1 Ditanggung oleh pengguna/harga brg meningkat 1
H2 Contoh 1
[3m]

5(b) F1Sektor ekonomi 1


H1meningkatkan aktiviti pembangunan ekonomi 1
/kemudahan awam/ perdagangan dan
perindustrian/pengangkutan
F2 Sektor Khidmat sosial 1
H2 meningkatkan taraf hidup /menyediakan sekolah/hospital 1
F3Sektor Keselamatan 1
H3melibatkan pertahanan dan keamanan 1
Negara/senjata/kelengkapan polis dan tentera
F4Sektor pentadbiran am 1
H4meningkatkan mutu perkhidmatan awam/peralatan pejabat 1
[Mak 6m]

5(c) Pinjaman dalam Pinjaman luar


negeri Negara

-Tidak melibatkan -melibatkan


pengaliran wang pengaliran wang ke 1+1
keluar Negara luar negara

-Syarat pinjaman -Syarat pinjaman


lebih ketat/rumit
1+1
mudah/fleksibel

-Kadar faedah -Kadar faedah


rendah tinggi
1+1
-Tidak -Menghadapi risiko
menghadapi risiko kenaikan kadar
kenaikan kadar pertukaran asing 1+1
pertukaran asing
[Mak 6m]

5 (d) F1 Menaikkan kadar cukai


H1 Pendapatan boleh guna berkurang 1
H2 Permintaan berkurang 1
1
F2 Mengurangkan perbelanjaan kerajaan
H1 Menangguhkan projek pembangunan 1
H2 Perbelanjaan masyarakat jatuh 1
1
[6 m]
No soalan Butiran Markah
6(a) F1 Kekurangan 1
H1 Kekurangan sumber ekonomi/faktor-faktor pengeluaran 1
berbanding banyak output yang hendak dikeluarkan

F2 Pilihan 1
H2 Memilih output/minyak sawit yang dapat
memaksimumkan keuntungan 1

F3 Kos lepas 1
H3 Output kedua terbaik yang dilepaskan/perabot 1
[Mak 5m]

Harga Permintaan Markah


(b)(i) sebotol(RM) pasaran(botol)
6.50 1 300 ½m
8.50 1 100 ½m
10.50 900 ½m [2 m]
12.50 700 ½m

(ii) Rujuk lampiran [4 m]

(iii) Ed = Peratus perubahan kuantiti


Peratus perubahan harga

1
=

=
1

= 0.5 1
[3 m]

(c)(i) Al Mudharabah 1
[1 m]
(ii) H1 Kontrak perkongsian untung antara pemberi
pinjam(penyimpan) dengan pengusaha(peminjam) 1
H2 Bank sebagai orang tengah 1
H3 Keuntungan dikongsi bersama berdasarkan persetujuan 1
H4 Rugi ditanggung sepenuhnya oleh penyimpan 1
[4 m]
(d)(i) Kemelesetan/deflasi 1
[1 m]

(ii) F1 Naikkan perbelanjaan kerajaan 1


H1a Kerajaan meningkatkan perbelanjaan 1
pembangunan/contoh
H1b Menambahkan peluang pekerjaan/pengangguran jatuh 1
H1c Pendapatan penduduk meningkat/kuasabeli
meningkat/permintaan meningkat 1

F1 1m+H1 mak 2m [3 m]

F2 Mengurangkan cukai 1
H2a Mengurangkan cukai pendapatan 1
H2b Pendapatan boleh guna meningkat/kuasabeli
meningkat/permintaan meningkat 1
F2 1m + H2 1m [2 m]
PEPERIKSAAN BERSAMA SEKOLAH –SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

SKEMA PERMARKAHAN

EKONOMI ASAS

KERTAS 2

TINGKATAN 5