UNIT 1 : METODOLOGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN DAN APLIKASI MODEL KHATAM AL-QURAN j-QAF TAJUK 1.

2 : APLIKASI KHATAM AL-QURAN j-QAF TUGASAN 1 Setelah anda membaca nota di atas, anda dikehendaki membuat pengurusan grafik banding beza antara Model 6 Bulan Khatam al-Quran dengan Model Tasmik Khatam al-Quran Model 6 Bulan Khatam al-Quran Program yang menumpukan kepada penguasaan kemahiran membaca al-quran pada 6 bulan pertama tahun 1 dan aspek khatam alQuran pada 6 bulan pertama tahun 2 hingga 6 Model Tasmik Khatam al-Quran Program membimbing dan merekod perkembangan al-Quran murid secara individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam al-Quran semasa berada di sekolah kebangsaan dan dilaksanakan di luar jadual waktu Berlangsung sepanjang tahun di hari persekolahan

Bil 1 Takrif

Perbezaan

2

Strategi Perlaksanaan 2.1 Tempoh perlaksanaan

Murid tahun 1 hingga tahun 6 akan mengikuti model ini selama 6 bulan pertama setiap tahun ( Jan – Jun ). Bagi bulan-bulan berikutnya mereka akan mengikuti kurikulum Pendidikan Islam berdasarkan sukatan pelajaran sedia ada

2.2 Peruntukan waktu

P & P berfokus kepada Tilawah al-Quran selama 6 bulan mulai Januari hingga Jun dengan peruntukan masa 4 kali seminggu, 2 waktu selebihnya digunakan untuk Jawi.

Di luar waktu persekolahan (tertakluk kepada jadual yang disediakan oleh pihak sekolah)

Pada 6 bulan berikutnya mulai Julai hingga Disember peruntukkan waktu Tilawah al-Quran ialah 3 waktu, 2 waktu untuk Asas Ulum Syariah dan 1 waktu Jawi 2.3 Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Semua murid tahun 1 membaca Iqra’ 1 hingga 6 manakala semua murid tahun 2 hingga 6 membaca al-Quran menggunakan Mashaf Rasm Uthmani. Poses P & P model ini bermula dengan penentuan tahap pencapaian murid melalui satu ujian ringkas untuk tujuan diagnostik Setiap murid membaca mengikut kaedah Talaqqi dan musyafahah yang dikendalikan oleh guru Pendidikan Islam dan 3 guru j-QAF Setiap bacaan murid hendaklah direkodkan dan penilaian hendaklah dibuat pada setiap bulan Semua murid membaca al-Quran menggunakan Mashaf Rasm Uthmani. Setiap murid perlu mempunyai guru Pembimbing yang dilantik oleh pihak sekolah Guru Pembimbing hendaklah membimbing bacaan dan merekod bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan setiap kali ditasmik Penilaian hendaklah dibuat secara mingguan kepada murid bagi mengesahkan murid tersebut benar-benar menguasai bacaan yang direkodkan oleh guru pembimbing

TUGASAN 2 Tuliskan pengalaman anda semasa mengaplikasikan kedua-dua model di atas menjelaskan permasalahan yang dihadapi serta cadangan penyelesaiannya

Bil 1

Model Model 6 Bulan Khatam alQuran Model Tasmik Khatam alQuran

Pengalaman/ permasalahan Kurang penjelasan terperinci terhadap ke dua-dua model tersebut ( guru pembimbing, GPI yang lain )

Cadangan Penyelesaian Sering berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan guru pembimbing, GPI dan rakanrakan guru j-QAF yang lain serta mendapatkan maklumat terperinci daripada PPD dan pensyarahpensyarah maktab Adakan perjumpaan dengan ibu bapa pada waktu yang sesuai bagi membincangkan dan memberi penerangan tentang konsep j-QAF secara terperinci Mencari waktu sesuai untuk pelajar yang tidak dapat hadir pada waktu yang ditetapkan ( supaya terlibat sama dengan program tersebut ) Mendapatkan bahan bacaan yang sesuai iaitu menggunakan kaedah terbaru Iqra’ daripada pihak sekolah Menyediakan sendiri Alat Bantu Mengajar mengikut kreativiti sendiri untuk menarik perhatian pelajar

2

Model Tasmik Khatam alQuran

Sukar mendapatkan waktu yang sesuai dan kurang kerjasama daripada ibu bapa untuk program tasmik

3

Model Tasmik Khatam alQuran

Kehadiran pelajar tidak memuaskan

4

Model 6 Bulan Khatam alQuran Model 6 Bulan Khatam alQuran

Penggunaan bahan bacaan yang kurang sesuai ( Iqra’ buku lama )

5

Kurang Alat Bantu Mengajar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful