You are on page 1of 2

Vizat

DIRECTOR

Unitatea de învăţământ:
Profilul:Tehnologic
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională:Tehnician controlul calitatii produselor agro-alimentare
Modulul: Managementul calităţii-M3
Nr de ore/an:60
Nr. ore /săptămână: din care: T:1 LT:
IP:1
Clasa:Postliceal anul I
Profesor:
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:
PROGRAMA APROBATA PRIN ORDINUL M.E.C.T.S.: Anexa nr. 3 la
OMEdC nr. 4760/26.07.2006

Vizat,
ŞEF CATEDRĂ

PLANIFICARE UNITATII DE INVATARE
U1-Manage-mentul calităţii
Nr.
crt.

Unitatea de
competenţă

(0)
1

(1)
U1-Managementul calităţii

Competenţe
specifice

Conţinuturi

(2)

(3)

C1 – Precizează
principiile de
management al calităţii

Principiile managementului calităţii:
- orientarea către client,
- leadership,
- implicarea personalului,
- abordarea procesuală,
- abordarea sistemului de către management,
- îmbunătăţirea continuă,
- abordarea concretă în luarea deciziilor,
- relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii
Funcţiile managementului calităţii
- planificarea calităţii,
- organizarea activităţilor referitoare la calitate,
- coordonarea activităţilor referitoare la calitate,
- antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor

Activitati de
invatare

Resurse

Discutii dirijate

Conversatia

Evaluare

Verificare orala
Observare
sistematica

Descoperirea
Actvitati
frontale

Proiect
Prolematizarea

Teste de
verificare
Fise de lucru

. .C2 – Efectuează controlul statistic calităţii. .lot. .extragerea eşantionului. . .identificarea defectelor. .grad de severitate.nivel de calitate acceptabil (AQL).ţinerea sub control a calităţii. .îmbunătăţirea calităţii Precizarea elementele controlului statistic: .mărime eşantion. .compararea numărului de defecte identificate cu cifra de acceptare sau de respingere Activitati pe grupe.compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din standarde.determinarea caracteristicii conform procedurii specifice.reguli de extragere a eşantionului. . .cifra de acceptare. individuale Exercitiul Starbursting(exp lozia stelara) Întocmit.plan de control. . .asigurarea calităţii. .caracteristica controlată.cifra de respingere Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic: (LT) . . .