You are on page 1of 5

Ang sanaysay ay isang ay isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman

ng personal na kuro-kuro ng may akda at ang salaysay ay isang paglalahad ng


pagkakasunod na pangyayari na maaring gawa-gawa lamang o nakabase sa
tutuong buhay.

Ang sanaysay ay isang piraso ng sulatin na kadalasang naglalaman ng punto de


vista (pananaw) ng may katha. Ang mga sanaysay ay maaaring magkaroon ng mga
element ng pagpuna, opinyon, impormasyon, obserbasyon, kuru-kuro, pang-arawaraw na pangyayari, ala-ala ng nakaraan at pagmumuni-muni ng isang tao.

Kahulugan ng Sanaysay

Ipinakakahulugan na ang sanaysay ay isang komposisyon na prosa na may iisang


diwa at pananaw. Ito rin ay nangangahulugan ng isang sistematikong paraan upang
maipaliwanag ang isang bagay o pangyayari. Sa anut anuman, ang depenisyon ng
sanaysay ay nagangahulugan lamang na isang paraan upang maipahayag ang
damdamin ng isang tao sa kanyang mga mambabasa. Ito ay isang uri ng
pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng lathalain na may layuning maihatid
ang nais na maipabatid sa kapwa tao.

Sa ating bansa, bahagi ng ating edukasyon ang magkaroon ng pagtuturo ukol sa


paggawa ng mainam na sanaysay. Tinuturuan ang mga mag-aaral ng mabisang
pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng paggawa ng pormal at di-pormal na
sanaysay.

Mga Uri ng Sanaysay

Sulating Pormal o Maanyo

Mga sanaysay na nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang tao, bagay, lugar,


hayop o pangyayari. Ito ay naglalaman ng mahahalagang kaisipan at nasa isang
mabisang ayos ng pagkakasunud-sunod upang lubos na maunawaan ng bumabasa.
Ang mga pormal na sanaysay at komposisyon sa Filipino ay nagtataglay ng
pananaliksik at pinag-aralang mabuti ng sumulat. Ang mga salitay umaakma sa
piniling isyu at kadalasang may mga terminong ginagamit na kaugnay ng tungkol sa
asignaturang ginawan ng pananaliksik.

Sulating Di-pormal o Impormal

Ang mga sanaysay na impormal o sulating di-pormal ay karaniwang nagtataglay ng


opinyon, kuru-kuro at paglalarawan ng isang may akda. Ito ay maaaring nanggaling
sa kanyang obserbasyon sa kanyang kapaligirang ginagalawan, mga isyung sangkot
ang kanyang sarili o mga bagay na tungkol sa kanyang pagkatao. Karaniwan na ang
mga sanaysay na di pormal ay naglalaman ng nasasaloob at kaisipan tungkol sa
ibat ibang bagay at mga pangyayari na nakikita at nararanasan ng may akda.
Sangkap at Bahagi SANAYSAY: Mga Sangkap
ng Sanaysay Tema at Nilalaman Anyo at Istruktura Bahagi ng Sanaysay Wika at
Istilo Ang anyo at istruktura ng sanaysay ay isang mahalagang sangkap sapagkat
nakaaapekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa. Ang maayos na
pagkakasunud-sunod ng ideya o pangyayari ay makatutulong sa mambabasa sa
pagkaunawa sa sanaysay. Ang uri at antas ng wika at istilo ng pagkakagamit nito ay
nakaapekto rin sa pagkaunawa ng mambabasa, higit na mabuting gumamit ng
simple, natural at matapat na mga pahayag. Panimula

- ang pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat ito ang unang


titingnan ng mga mambabasa, dapat nakapupukaw ito ng atensyon upang
ipagpatuloy ng mamababasa ang pagbasa sa akda. Katawan
- Sa bahaging ito, ng sanaysay makikita ang pagtalakay sa mahahalagang puntos
ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay, dapat ipaliwanag nang mabuti ang bawat
puntos upang maunawaan ito ng maigi ng mambabasa. Wakas
- nagsasara sa talakayang naganap sa katawan ng sanaysay. Sa bahaging ito
nahahamon ang pag-iisip ng mambabasa na maisakatuparan ang mga
tinalakay ng sanaysay.
anuman ang nilalaman ng isang sanaysay
ay itinuturing na paksa dahil sa layunin
ng pagkakasulat nito at kaisipang
ibinahagi.

SALAYSAY
Ang isang salay ay may:
Iba't ibang uri ng salaysay
Salaysay ng Pangkasaysayan
Salaysay na Patalambuhay
like comment share
1.) Hulwarang Balangkas
- magkasunod na pangyayaring may
SIMULA
GITNA
WAKAS
Salaysay ng Pakikipagsapalaran
like comment share
Salaysay ng Pangkasaysayan (Historical Narrative)
nakakapagbibigay ng tanawin sa guniguni ang ganitong uri. Kinakailangan
mabigyang-buhay at kaluluwa ang mga tauhan sa kasysayan.
Halimbawa:
Libro sa AP
Kasaysayan ng Daigdig
ay may kahulugan ng pagiging sabik o kaunaunahang karanasan; maaari rin itong
lantaran, kadalasang may tokang mapanganib, kasama ang isang alanganing
kakalabasan
Pagsusulat ng Salaysay:
1.) Pagpili ng paksa
2.) Pagsusuri ng paksa
3.) Pagbuo ng paksa
Ano ang Salaysay?
Ang salaysay - ay isang akdang nagsasalaysay.
Ito ay isang paraan upang pagpapahayag na nagkukwento.
like comment share
GROUP 1 - JOY
Halimbawa:
Cory ng Edsa
Kambas ng Lipunan
SALAYSAY
SALYSAY NG PAGLALAKBAY
- ay ang paglipat ng mga tao. Kabilang sa mga dahilan:

1.) turismo
2.) pagdalaw sa mga kaibigan at mag-anak
Halimbawa:
Paglalakbay ni Rizal
Paglalakbay ni Marco Polo
ang salaysay na patalambuhay ay ang nagsasalaysay tungkol sa talambuhay ng isa
hanggang maramihang tauhan
Halimbawa:
talambuhay sa buhay ni andres bonifacio
SALAYSAY NG NAGPAPALIWANAG
isang uri ng pagsusulat kung saan ang layunin ay magpaliwanag, magbigaykaalaman, o maglarawan.
Halimbawa:
Balita (news stories)
Liham Pangkalakalan (Buisness letters)
Pampanitikang Salaysay
ay ang mga pabula, alamat, parabula, anekdota, maikling kwento, anekdota at
nobela.
4 na paraang ginagamit sa pagbuo ng salaysay:
1.) Panauhan (characters)
2.) Paggamit ng usapan (dialouge)
3.) Malapit sa mambabasa ang mga pangyayari
4.) Paggamit ng konkretong detalye (concrete details)
Katangian ng magandang Pamagat:
1.) May orihinalidad (originality)
2.) di pangkaraniwan (unique)
3.) makahulugan ( has meaning)
4.) kapansin -pansin (interesting)
5.) kapanapanabik (exciting)
Mga Posibleng Pamagat:
1.) Pangunahing Tauhan ng Salaysay:
Dyesebel
2.) Pinakamahalagang bagay ng Salaysay:
Ang Mahiwagang Kabibe
3.) Pook na may malaking kaalaman sa Salaysay:
Sa ilalim ng dagat
4.) Isipan o damdamin na naramdaman:
Pag- ibig

5.)Mahalagang Pangyayari:
Naging Tao ang Sirena
6.) Katotohanang Pinatunayan sa Salaysay:
Masama ang Magsinungaling