You are on page 1of 7

Tipografia

Helvetica Condensed
Cal advertir, com ja sha explicat, que el conjunt del senyal
i del logotip noms es pot compondre en variants de lHelvetica
Bold i Light. Ls duna o laltra depn de la quantitat de nivells
orgnics que configuren la denominaci.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU V W X Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxy z
1234567890 (.,:;?!'-*)

Helvetica Condensed
Light
Helvetica Condensed
Light Oblique

ABCDEFGHI JK L M N O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefghijkl m n op q r s t u v w x y z
1234567890 ( . , : ;? ! ' - * )
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU V W X Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvwx y z
1234567890 (.,:;?!'-*)

Helvetica Condensed
Regular
Helvetica Condensed
Oblique

ABCDEFGH I JK L M N O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefghijk l m n op qr st uv wx yz
1234567890 ( . , : ;? ! '- *)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS T U V W X Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvw x y z
1234567890 (.,:;?!'-*)
ABCDEFGH I JK L M N O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefghijk l m n op qr st uv wx yz
1234567890 ( . , : ;? ! '- *)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS T U V W X Y Z
abcdefghijklmnopqrstuv w x y z
1234567890 (.,:;?!'-*)
ABCDEFGH I JK L M N O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefghijk l m n op qr st uv wx yz
123456789 0 ( . , : ;? ! '- *)

Helvetica Condensed
Bold
Helvetica Condensed
Bold Oblique

Helvetica Condensed
Black
Helvetica Condensed
Black Oblique

Helvetica Extended
Cal advertir, com ja sha explicat, que el conjunt del senyal
i del logotip noms es pot compondre en variants de lHelvetica
Bold i Light. Ls duna o laltra depn de la quantitat de nivells
orgnics que configuren la denominaci.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,:;?!'-*)

Helvetica Extended
Light
Helvetica Extended
Light Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,:;?!'-*)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,:;?!'-*)

Helvetica Extended
Regular
Helvetica Extended
Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,:;?!'-*)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,:;?!'-*)

Helvetica Extended
Bold
Helvetica Extended
Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,:;?!'-*)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,:;?!'-*)

Helvetica Extended
Black
Helvetica Extended
Black Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,:;?!'-*)

Lerror ms habitual s la utilitzaci duna tipografia que no


s lHelvetica per a la composici dels logotips de la Generalitat.
Un altre error que es pot cometre s no utilitzar la tipografia
Helvetica correctament per compondre el logotip.