You are on page 1of 7

Color

Identificaci a 1 tinta
Recull de possibles combinacions cromtiques per als
casos en qu la identificaci va a una sola tinta.

1. Imatge a 1 tinta
Fons blanc: senyal i
tipografia en negre.
2. Imatge a 1 tinta
Fons negre: senyal i
tipografia en blanc.

Generalitat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

3. Imatge a 1 tinta
Fons vermell: senyal i
tipografia en blanc.

Generalitat
de Catalunya

3
4. Imatge a 1 tinta
Fons de color amb un
grau de saturaci
entre el 0 i el 40%:
senyal i tipografia en
negre.
5. Imatge a 1 tinta
Fons de color amb un
grau de saturaci
superior al 40%:
senyal i tipografia en
blanc.

Generalitat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

Identificaci a 2 i 3 tintes
Normes daplicaci cromtica quan la identificaci
va a 2 i 3 tintes.

6. Imatge a 2 tintes
Fons blanc: senyal en
vermell i tipografia en
negre.
7. Imatge a 2 tintes
Fons negre: senyal en
vermell i tipografia en
blanc. Linterior del
senyal sha de
reservar en blanc.

Generalitat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

6
8. Imatge a 3 tintes
Fons de color amb un
grau de saturaci entre
el 0 i el 40%: senyal en
vermell i tipografia en
negre. Linterior del
senyal sha de reservar
en blanc.
9. Imatge a 2 tintes
Fons de color amb un
grau de saturaci
superior al 40%: senyal
en vermell i tipografia
en blanc. Linterior del
senyal sha de reservar
en blanc.

Generalitat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

8
10. Imatge a 3 tintes
Fons de color amb un
grau de saturaci
entre el 0 i el 40%:
senyal en vermell i
tipografia en negre.
Linterior del senyal
sha de reservar en
blanc.
11. Imatge a 2 tintes
Fons de color amb un
grau de saturaci
superior al 40%:
senyal en vermell i
tipografia en blanc.
Linterior del senyal
sha de reservar en
blanc.

Generalitat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

10

11

Lerror ms habitual s no deixar una reserva en blanc a linterior


del senyal: s de la identificaci a dues tintes quan caldria fer-ho
a tres tintes.