You are on page 1of 9

Normes de composici

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidncia
Direcci General
dAtenci Ciutadana i Difusi
Subdirecci General de Difusi

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidncia
Direcci General
dAtenci Ciutadana i Difusi
Subdirecci General de Difusi

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidncia
Direcci General
dAtenci Ciutadana i Difusi
Subdirecci General de Difusi

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidncia
Direcci General
dAtenci Ciutadana i Difusi
Subdirecci General de Difusi

Subdirecci General de Difusi

Subdirecci General de Difusi

Subdirecci General de Difusi

Subdirecci General de Difusi

Subdirecci General de Difusi

Lerror ms habitual s no respectar lalada del senyal


respecte el nombre de lnies de text i el cos de text.
s a dir, utilitzar els cossos 12 i superiors reduint tot el
conjunt per obtenir un cos ms petit.
Desplaar el senyal respecte la base o no fer b la partici a
lhora de compondre les identificacions tamb sn errors
habituals.