Ingeniieurbüro Mraz Ingen eurbüro Mraz

Email: ib.mraz@web.de www.ibmraz.com

animalGen-7®
Tretman životinja pomoću slabih biofrekventnih impulsa kod problema infekcije, upala, parazita, virusa i bakterija

Uređaj je baziran na kombinaciji elektroterapije po principima dr. Klark i dr. Rajfa koji su dalje razradili ideju Nikole Tesle o elektroterapiji impulsima slabe struje. (Izveštaj Nikole Tesle u prilogu)
RUKOVANJE: Aparat se priključuje preko trakastih bakarnih elektroda na prednjie i (ili) zadnje ekstremitete ili direktno preko pozitivne crvene elektrode na akutno žarište (a negativna elektroda na suprotnu stranu žarišta). DOSADAŠNJA ISKUSTVA SU POKAZALA ZNAČAJNA POBOLJŠANJA KONJA I DRUGIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA KOD TERAPIJE KRAVA SA PROBLEMOM MASTITISA I RAZLIĆITIH UPALA, ZATIM KOD

Rajfova metoda:

Dr. Royal Raymond Rife je početkom dvadesetog veka konstatovao da se mnogi uzročnici bolesti mogu uništiti ili oslabiti delovanjem specifičnim električnim impulsima. Dugogodišnjim istraživanjem došao je do saznanja koje frekvencije deluju na određene uzročnike bolesti. Specijalnim prilagođavanjem postojećih mikroskopa bio je prvi čovek kome je 1930 godine uspelo da ugleda žive viruse u prirodnoj boji, i tako spoznao delovanje elekričnih impulsa na uzročnike bolesti.

Klark metoda: Dr.Hulda Clark je drugim metodama izmerila na kojim specifičnim frekventnim opsezima osciluju pojedini mikroorganizmi. Reč je o bioradijacijama koje poseduje svaki živi organizam. Električni impusli male struje ali određenih frekvencija su za većinu parazita, virusa i bakterija smrtonosne frekvencije. Područje frekvencija koje ovaj aparat proizvodi je opseg vibracija virusa, bakterija, gljivica i većine mikroorganizama, i taj opseg se prelazi skeniranjem, to znači da se frekvencije kreću kontinualno te su pokrivene apsolutno sve frekvencije u tom opsegu. Učinak je daleko veći a nekoliko puta brze se prelazi željeni opseg, u odnosu na standardne i slične aparate. Ovom načinom ne postoji mogućnost da nešto bude preskočeno i paraziti, bakterije i virusi bivaju zahvaćeni ma u kojoj fazi razvoja oni bili.

Opsezi delovanja aniGen-7 generatora biofrekventnih impulsa:
BIOFREKVENTNI IMPULSI PREMA DR. RAJFU (sa interpoliranim Šumanovim talasima)
AKUTNE UPALE: Prema dr. Rajfu su impulsi u ovom opsegu veoma delotvorni kod velikog broja degenerativnih, hroničnih i akutnih upala i bolesti. (skeniranje impulsa u opsegu 700 do 2.000Hz) SARKOMI KARCINOMI: Podupire kod navedenih teških bolesti skeniranje impulsa u opsegu 2.000 do 3.000Hz) HARMONIZACIJA ĆELIJA: Deluje pozitivno na harmonizaciju nervnog sistema kao i energetskog stanja organa gde se višak energije smanjuje, a gde je manjak povećava se energetski nivo unutrašnjih organa. (prema dr. Rajfu su impulsi od 10.000Hz)

®

BIOFREKVENTNI IMPULSI PREMA DR. KLARK (sa promenom polariteta elektroda)
BAKTERIJE VIRUSI: Impulsi u ovom opsegu su veoma delotvorni kod bakteriskih i virusnih upala, prehlade, gripa ali i kod proliva i svakog povišenja temperature - primeniti preventivno. (skeniranje impulsa u opsegu 300 do 500kHz) PROTOZOE BRADAVICE PARAZITI GLISTE: Primeniti pri navedenim problemima duži period svaka dva dana (skeniranje impulsa u opsegu 300 do 800kHz) GLJIVICE PLESNI MIKOTOKSINI: Primeniti pri navedenim problemima duži period svaka dva dana (skeniranje impulsa u opsegu 50 do 300kHz)

Komplet aniGen-7 sa ugrađena dva akumulatora od po 9 v, sa 4 bakarne elektrode, punjačem 220v i sa uputstvom za upotrebu
Garancija : 24 meseca Certification: CE Certificat Classification: EU medical products class 1 - EN 60601

-

TEHNIČKI OPIS
Biofrekventna stimulacija intenziteta do 34v dva priključka jačine struje do 5mA i 50mA Vreme stimulacije 7, 30 ili 60 min. Ceo spektar frekvencija po dr. Clark Najvažnije frekvencije po dr. Rajfu Stimulacija u taktu Šumanovih talasa Princip skeniranja frekvencija u zadatom opsegu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful