You are on page 1of 4

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

MONOGRAFIA PROFESIUNII CADRELOR DIDACTICE


Monografia profesiunii de dascal reflecta totalitatea datelor necesare referitoare la
profesie,sub aspectul continuturilor,exigentelor psihologice,pedagogice ,medicale
social-economice.
Prezentare generala a profesiei
1.Scurt istoric
Educarea copiilor a reprezentat o preocupare a oamneilor din cele mai vechi timpuri.
In comuna primitiva ,copiii erau educati pentru activitatile specifice:
vanatoare,pescuit,viata tribala, impunand diferente intre educarea baietilor si a
fetelor.
In scavagism,educatia viza aristocratia,pentru ceilalti limitandu-se la pregatirea de
lupta si treburile gospodaresti.
In feudalism,se preconiza educatia distincta pentru laici si clerici,educatia pentru
varsta prescolara revenea familiei,neexistand institutii specifice.
In epoca moderna,in timpul revolutiilor burgheze si a dezvoltarii relatiilor
capitaliste ,creste interesul pentru educatie si cultura.Apar scoli elementare,un nou
sistem d educatie ,medie si superioara.
Monografia profesiunii de dascal reflecta tot ceea ce se poate sune despre profesia de
dascal.
In acceptiune psihopedagogica,profesia desemneaza un complex de cunostinte
teoretice si deprinderi practice ,care definesc pregatirea unei persoane.Practicarea cu
competenta a unei profesii presupune un ansablu de cunostinte,priceperi,deprinderi
specifice,insusite in mod temeinic,care se concretizeaza prin efectuarea unor actiuni
bine precizate.
2.Clasificarea profesiei
Prin Standardele profesionale pentru educator/invatator COR stabileste ca profesiile
de educator/invatator fac parte din Subgrupa majora 2 3 Subgrupa minora 2 3
4,Nivelul de instruire 4(studii superioare).
3.Descrierea profesiunii
a)Profesorii in invatamantul primar
Pregatesc program de instruire si predare a disciplinelor pentru elevi din primul grad
scolar,predau diferite discipline,corecteaza temele si evalueaza progresle realizate de
copii,organizeaza activitati extrascolare pentru recreere elevilor,supravegheaza elevii
in incinta scolii.
b)Profesori in invatamantl prescolar
Pregasc si organizeaza activitati destinate sa favorizeze dezvoltarea libajului sau a
facultatiilor fizice-mentale si sociale ale copiilor aflati sub varsta scolara.
c)Instructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale

Predau si adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii-grupe speciale de


handicapati mental sau fizic sau persoane care invata cu dificultate.
Natura activitatii si a locului de munca
Mijloace de invatamant
Reprezinta o componenta structurala a procesului de invatatmant care contribuie la
realizarea obiectivelor activitatii intructiv-educative,alaturi de celelate componente
ale procesului de invatamant.
Materiale didactice
Reprezinta ansamlul de obiecte produse,documente si instrumente naturale si de
substitutie utilizate in cadrul procesului de invatamant in vederea realizarii
obiectivelor instructiv-educative.
Cadrul didactic isi defasoara activitatea in scoala/gradinita respectiv in sala de
clasa/sala de grupa.
In cadrul locurilor de munca exista conditii bune de microclimat in ceea ce priveste
incalzirea,iluminatul si aerisirea incaperii.Sala de clasa e dotata cu mobilier modern
ce respecta particularitatile de varsta ale copiilor,banci individuale pentru
elevi,catedra,tabla neagra,calculator.
Grupul sanitar beneficiaza de apa curenta,cabine WC,dusuri moderne,greie si faianta.
Riscurile profesiunii
Cu toate ca profesia de cadru didactic se desfasoara in conditii bune de
microclimat,dascalul nu e lipsit de riscuri profesionale,constand in posibilitatea
contaminarii datorita contactului fizic cu elevii.
Locul de munca al cadrului didactic duce la instalarea oboselii fizice,care se face
simtita,in special la sfarsitul saptamanii de lucru si mai accelerat la sfarsitul unui
semestru sau an scolar.In timpul desfasurarii activitatii didactice exista pericolul
imblonavirii prin contaminarea de la elevi cu diferiti virusi,paraziti si mai ales sunt
afectate corzile vocale.Toate aceste lucruri intra in categoria bolile profesionale ale
cadrelor didactice.Aceste neajunsuri pot fi inlaturate printr-o permanenta respectare
a normelor de ingiena si ingrijire personala.
Profesiuni inrudite
-educator in invatamant special
-pedagogul social
-psihopedagog
-asistentul social
-medicul(educatie pentru sanatate)
-preotul
-politistul(educatie rutiera)
Cerinte medicale
Aptitudini fizice si fiziologice cerute de exercitarea profesiunii
Profesia de cadru didactic este destul de grea sub aspectul solicitarilor fizice si
psihice.Cei care doresc sa exercite ,trebuie sa dispuna de un organism sanatos,cu o
dezvoltare buna,normala,rezistenta la oboseala si factori nocivi ai
microclimatului,capabili sa reactioneze prompt si neobosit la solicitarile continue de
natura fizica si psihica.Trebuie sa fie bine dezvoltate simtul vazului,auzului,sa fie in

stare buna de functionare sistemul osteoarticular si muscular,atat membrele


inferioare cat si cele superioare.
Cadrul didactic trebuie sa aiba o fizionomie si o tinuta generala a corpului cat mai
placuta,armonioasa,chiar eleganta,o prezemnta agreabila.
Cerinte psihice
Aptitudini intelectuale
Pentru a-si realiza corect si la timp sarcinile,dascalul trebuie sa dispuna de o serie de
aptitudini intelectuale si de trasaturi de personalitate specifice acestei frumoase si
mereu provocatoare meserii.Dascalul trebuie sa dispuna de o inteligenta
practica,cunostinte temeinice de specialitate,spirit de observatie,atentie concentrata
si distributiva,spirit de
daruire,perseverenta,empatie,intelegere,umanitarism,onestitate,optimism dr si o
buna capacitate da stapanire de sine,de pastrare a calmului ,de echilibru emotianal.
Alaturi de aceasta ,pentru reusita profesionala sunt importante in meseria de cadru
didactic spiritul de sociabilitate,politetea,etica profesionala,atiudinea corecta cu
ceilalti .
Pregatirea profesionala
Pregatirea profesionala a viitoarelor cadre didactice se realizeaza:
-in institutii de invatamant superior
-cursuri postuniversitare
Pregatirea de specialitate:Licetiat in Stiintele educatiei
Pregatirea practica de baza se desfasoara sub forma contactului direct cu elevii,prin
practica pedagogica ,observativa la invatamantul primar si prescolar,urmata de
practica pedagogica desfasurata in mod direct la clasa de elevi/grupa de prescolari,in
prezenta mentorului si a profesorului metodist.
Perfectionarea pregatirii personalului didactic este coordinata de Ministerul
Invatamantului si organizata de Inspectoratele Scolare si Casele Corpului
Didactic.Principalele forme de organizare a activitatii de perfectionare sunt:
-activitati metodico-stiintifice si pedagogice ,realizate in cadrul Comisiilor metodice,a
Cercurilor pedagogice
-sesiuni metodico-stiintifice de comunicari ,simpozioane,schimbuir de experienta pe
probleme de specialitate si psihopedagogice
-cursuri organizate de Casa Corpului Didactic
-forme de perfectionare prin corespondenta (invatamant la distanta)
-cursuri de perfectionare a pregatirii de specialitate,metodice si psihopedagogice sau
pentru obtinerea definitivarii in invatatmant ori a gradelor didactice,in conformitate
cu prevederile legii
-cursui postuniversitare
-doctorat
Ocuparea posturilor didactice
Posturile didactice pot fi ocupate cu prsonal titular sau suplinitor.

Posturile didactice se ocupa prin concurs.Concursul consta in probe scrise ,la


angajarea titularilor ,prin probe scrise sau orale la angajarea suplinitorilor,din
interviu si din prezentarea unui C.V.la angajarea personalului didactic asociat.
Coordonarea metodologica a cursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
declarate vacante in invatamantul de stat e asigurat de Ministerul Invatamatui,iar in
organizarea si desfasurarea acestora de catre Inspectoratele Scolare,precum si de
catre unitatiile de invatamant universitar reprezenatative,stabilite de Ministerul
Invatamantului.
Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice in invatamantul particular ,se
organizeaza de catre unitatea scolara respectiva,in conformitate cu prevederile lui
alin.(2)