You are on page 1of 1
OMNIASIG ‘VIENNA TNSURANCE GROUP == VINA POLITA SERIA I NR. 48889 et O32 RNCBX899999980501889 7 eee 15.03.01.8.001.0.6. POLITA DE ASIGURARE PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE REPATRIERE $I/SAU A SUMELOR ACHITATE DE CATRE TURIST, IN CAZUL INSOLVABILITATII SAU 1 FALIMENTULU! AGENTIEI DE TURISM cris de Sueursia / Agena OMNIASIG VIG SA GALATI [Jud [Setar GALATI _[ Cod inter 178837000 Re innoiegte pots nv ‘[Denumirea: ROMFOUR TUR SRL CULTNr Reg. [16868987 7 J33/704/01.07.2004 ‘Comertulul Lioenja de turism: [NF [Ne Sediul principal: | FALTICENI, STR. PLUTONIER GHINITA, NR. 8, JUD. SUCEAVA; Telefon: Fax E-mail oe ‘Agena de wars | ASIGURATOR: Denumirea ‘OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA. Sediul ‘Aieea Alexandru rt, sector 1, Bucuresti 011822 Telefon: (r40) 21 405 7420 Fax. (40) 24 311 4490 E-mal offco@ornniasig 0 “Turigi, conform condijitor de asiguraré (in Terrelul coniracielor de comercialzare 6 \ ppachetelor de servi turstice) Sima asigurat osee ua (USO valuta) Cota de prima: 3% Prima de asigurare: (USD valuta) Piala prime Ge | asiguare | Perioada de asigurare: | 12 luni Dela: 08/11/2016 Panda; 07/41/2017 Le prevents se anexeazE condijile de seigurare 16.03.01. W.O01.O.C oi cauza de sanctuni 18.03.01€.001.0.8 | provazute in anexa care face parte integrantl din poli | Prezerto poifa fost emisd fa data ce O7/1112016 in 3 (tral) exernplare orginale cate un exemplar penitu fecare | garte $i un exemplar pentru Autortatea Natonala pentru Turis. CDediar in mode expres c& am primit 1 exemplar original al Polfei am cit prevederle acestora, att inainte oat ia inchelerea Polfel, Declar 8 conju 9 neha Poi BENEFICIARE 4800 USD Integral La data de: 0711112016 va aes ireguare hehe fe Opie Rag Coma o4S/28) Capt Soc 6,807 vn Ca notes ce SapmvegrePeancard "tA 04710342600, Seow somite o slo Galas Regt Evaro Prora de Di cs ‘Guede Peaeral WANSP.OCP wba to4)